UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT"

Transkript

1 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte kommunens løsning om fremtidens elevplan. Kommunen har ønsket at anskaffe sig en digital platform, hvor medarbejdere, børn og forældre kan mødes om evaluering, målsætning og planlægning med fokus på det enkelte barns udvikling, og hvor barnet anskues hele vejen rundt. Side 3 Kompetenceløft i Horsens-Hedensted Tirsdag d. 20. november blev der afholdt intern uddannelsesdag hos UU Horsens Hedensted. Målet med dagen var at klæde vejlederne på til bedre at kunne udnytte de mange muligheder, som vejledningssystemet rummer. Dette blev grebet an på en helt ny måde. Side 4 Facebook og UU-vejledning Praktiksedler digitaliseres Med den seneste udgave af praktikprogrammet har UU nu mulighed for at digitalisere praktiksedlerne til eleverne. SKAT UVdata har som noget nyt implementeret en mere fleksibel håndtering af data fra SKAT s e-indkomstregister. MitUU.dk - slut med manuelle Excelark i UU-Nord UVdata har indgået et udviklingssamarbejde med UU-Nord samt kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Herlev. Flere og flere UU-centre arbejder med de sociale medier i deres kanalstrategi. Det var derfor oplagt at udvikle en APP til FaceBook, som UU-centrene gratis kan installere på hjemmesiden udtaler udvikler Thomas Kragh, som har stået for implementeringen. Ny hos UVdata Pr. 1. november har UVdata ansat Thomas Laursen som UX- arkitekt. Side 5 Vejledning - hvem skal have dette? I takt med, at lovgivningen på UU-området er blevet stadig mere kompleks, er der kommet et behov for at hjælpe vejlederne i stadig stigende grad med at fokusere på lige netop de unge, de skal have fat i. Side 5 CVR-integration I praktikprogrammet er der nu mulighed for at få vedligeholdt adresser, telefonnumre samt kontaktpersoner på virksomhederne automatisk. Dette sker ved at få installeret en integration til Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Med denne integration er der også mulighed for at se, hvilke virksomheder der er i jeres område samt de nye der kommer til.

2 og UU-vejledning Flere og flere UU-centre arbejder med de sociale medier i deres kanalstrategi. Det var derfor oplagt at udvikle en APP til Facebook, som UU-centrene gratis kan installere på hjemmesiden udtaler udvikler Thomas Kragh, som har stået for implementeringen. Vi har valgt at udvikle en løsning, som gør, at UU-centret kan give individuel vejledning fra Facebook uden, at den enkelte vejleder skal være venner med alle unge på sin personlige profil. Rent teknisk sker der det, at den unge installerer APP en ved at logge ind på MinUddannelse. På denne måde bliver den unge koblet sammen med UU-centrets Facebookprofil, og den unge har mulighed for at kommunikere med sin personlige UU-vejleder fra Facebook. Al kommunikation sker krypteret og sikkert og det lagres i vejledningssystemets journal. Når den unge har henvendt sig på Facebook til UU-centret, popper den unge op i vejledningssystemet, og UU-vejlederen modtager et advis om at den unge vil i dialog. Kontaktformer I 2012 har brugergruppen og UVdata arbejdet på at etablere kontaktformer, som kan bruges til at lave statistik på tværs af UU-centre. For UU-centrene betyder dette, at det nu er muligt at få overblik over, hvor mange henvendelser der er i kategorierne Vejledning år, Vejledning i grundskolen samt Vejledning år. Ønsker dit UU-center at anvende denne mulighed, bedes du kontakte UVdata for at få den aktiveret. Det er ganske gratis. Den regionale brugergruppe vil demonstrere funktionaliteten for UU-centrene. Ny hos UVdata Pr. 1. november har UVdata ansat Thomas Laursen som UX- arkitekt. Thomas kommer fra en stilling hos Spar Nord, hvor han bl.a. har arbejdet med brugervenlighed i bankens systemer. Hos UVdata får han ansvaret for implementering af næste generations brugergrænseflader. Dette kommer helt konkret til at ske i den kommende version af Minuddannelse som bl.a. kommer til at indeholde en APP til de unge. SKAT UVdata har som noget nyt implementeret en mere fleksibel håndtering af data fra SKAT s e-indkomstregister. Det betyder, at UU-centrene nu selv kan vælge, om data skal indlæses. Fravælger I disse data, så har vi gjort det muligt for jer at hente data fra SKAT. I har også mulighed for at trække en liste over alle indberetninger fra en given måned. Praktiksedler digitaliseres Med den seneste udgave af praktikprogrammet har UU nu mulighed for at digitalisere praktiksedlerne til eleverne. Eleverne kan hente praktiksedlen direkte på MinUddannelse, og på denne måde sparer UU porto og praktiksedlen bliver ikke væk for den unge, udtaler Anette Larsen, konsulent hos UVdata.

3 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte kommunens løsning om fremtidens elevplan. Kommunen har ønsket at anskaffe sig en digital platform, hvor medarbejdere, børn og forældre kan mødes om evaluering, målsætning og planlægning med fokus på det enkelte barns udvikling, og hvor barnet anskues hele vejen rundt. Det vil sige med fokus på såvel barnets faglige som alsidige kompetencer og barnets sundhed. Løsningen skal understøtte virkeliggørelsen af Gentofte Kommunes vision for skoleområdet, Læring uden Grænser, ved at stille et mere avanceret elevplansredskab til rådighed, som understøtter det løbende arbejde med at formulere individuelle læringsmål for barnet og følge op på tidligere læringsmål i tæt dialog og samarbejde mellem barn/ ung, forældre, medarbejdere og ledere udtaler projektleder i Gentofte Anne Balslev. UVdata har vundet dette projekt i konkurrence med 7 virksomheder. UVdata ser projektet som en naturlig forlængelse af vores satsning MinUddannelse, som vi siden 2009 har udviklet og udrullet til adskillige danske kommuner, udtaler direktør Jan Gaardboe Jensen, og fortsætter projektet i Gentofte er meget spændende, fordi kommunen ønsker at komme hele vejen rundt om barnet og koble elevplanerne med oplysninger om sundhed, testresultater og uddannelse i en bredere forstand. Endvidere er det interessant fordi Gentofte har valgt en helt anden tilgang til elevplansarbejdet end vi typisk har set tidligere, og fordi kommunen ønsker, at det skal være en dynamisk plan, som kan anvendes og revideres ofte. Typisk foregår elevplansarbejdet i udvalgte perioder af et skoleår, men Gentofte har ønsket at anvende planen meget mere dynamisk. Rent teknisk er projektet også en spændende proces, fordi kommunen har ønsket, at leveringen skulle ske som et såkaldt agilt projekt. Dette stiller store krav til samarbejdet mellem leverandøren og kommunen, da kunden er meget mere aktiv i udviklingsarbejdet, end det er tilfældet ved almindelige udbud, udtaler Jan Gaardboe. UVdata arbejder i forvejen agilt med SCRUM som den valgte udviklingsmodel. For kunden betyder dette, at der løbende kommer delleverancer, så Gentofte er garanteret, at der leveres det ønskede software. I november måned blev den første opstartsworkshop afholdt, og i de kommende måneder arbejdes der på højtryk med den nye dynamiske elevplan. UVdata ser frem til samarbejdet som procesmæssigt såvel som indholdsmæssigt rummer spændende perspektiver.

4 Kompetenceløft i Horsens-Hedensted Tirsdag d. 20. november blev der afholdt intern uddannelsesdag hos UU Horsens Hedensted. Målet med dagen var at klæde vejlederne på til bedre at kunne udnytte de mange muligheder, som vejledningssystemet rummer. Dette blev grebet an på en helt ny måde. I starten af skoleåret 12/13 blev UVdata kontaktet af leder hos UU Horsens Hedensted, Sune Agger, som ønskede at drøfte mulighederne for at undervise vejlederne på en helt ny måde. Emnet skulle være vejledningssystemet og metoden skulle være helt anderledes end den, som man hidtil havde benyttet. Sune Agger havde nemlig en idé om, at den traditionelle form for undervisning ikke altid var den, der virkede bedst: Jeg fik idéen til forløbet ved selv at have fremlagt procedurer i UVvej på den gode gamle klassemanér, hvor jeg stod og talte med UVvej kørende over en projektor. Dér har jeg ofte følt, at jeg ikke rigtig ramte hverken dem, der var rigtig godt hjemme i programmet eller dem, der ikke var helt så godt inde i UVvej som nogle af kollegerne. Så opstod tanken om hands on, og at vejlederne lavede opgaver selv, der gradvist blev mere avancerede, og hvor man kom rundt omkring de ting, man skal kunne eller som er rigtig gode at kunne i UVvej. Det synes jeg er lykkedes godt i samarbejde med UVdata., udtaler Sune Agger. UVdata havde forud for uddannelsesdagen og i samarbejde med UUHH udarbejdet en række opgaver i UVvej, UVpraktik, MinUddannelse, UVspecialvejledning og Excel, samt et sæt med ekstraopgaver, som var en smule mere avancerede. På den måde havde vejlederne mulighed for selv at vurdere, hvilke opgaver, der var relevante for dem. Som det første punkt på dagsordenen underviste UVdata i det nye adviseringsmodul i UVvej, hvilket blev taget rigtig godt imod af vejlederne hos UUHH. Det stod klart, at adviseringsmodulet kan gøre det meget nemmere for vejlederne at finde frem til de unge, som der skal foretages en handling på. Til slut blev vejlederne bedt om at besvare nogle online surveys, som UVdata havde udarbejdet til dagen. Disse surveys havde til formål at afklare de kompetencer, som hver vejleder besad, og dermed gøre det nemmere for Sune Agger og den øvrige ledelse hos UU Horsens Hedensted at finde frem til, hvilke områder der skal sættes på dagsordenen næste gang der er intern uddannelsesdag om UVdatas programmer i UU-centeret. Vejledning hvem skal have dette? I takt med at lovgivningen på UU-området er blevet stadig mere kompleks, er der kommet et behov for at hjælpe vejlederne i stadig stigende grad med at fokusere på lige netop de unge, de skal have fat i. UVvej understøtter dette godt, som det er i dag, men det har været et ønske at kunne gøre programmet mere overskueligt i forhold til de vejledere, der ikke anvender det så ofte, eller kun anvender en del af funktionaliteten. Udfordringen er, at programmet på den ene side skal indeholde avancerede muligheder for at søge på kryds og tværs efter data, og på den anden side skal kunne anvendes af vej-

5 ledere, der ikke har et dybt kendskab til registreringspraksis. For at understøtte dette bedre har vi opfundet et såkaldt adviseringsmodul, som gør det muligt for det enkelte UU-center at oprette sine egne processer for, hvornår en vejleder skal have fokus på en ung samt mulighed for at foreslå, hvordan vejlederen skal handle på adviset ud fra nogle forretningsregler, udtaler Jan Gaardboe Jensen. Adviseringsmodulet kan eskalere hændelser til en leder eller en superbruger, såfremt der ikke sker den aftalte opfølgning på den enkelte ung. På denne måde kan modulet hjælpe med at sikre, at UU-centret overholder de aftalte servicemål. Eksempelvis kan I som UU-center opsætte en adviseringsregel for, at unge mellem år, der er afbrudt, og som ikke er blevet kontaktet inden for 5 dage, skal poppe op på vejlederens skærm. I løsningen er der mulighed for løbende at få programmet til at angive vigtigheden af det pågældende advis, således at nogle adviser blot skal ses som ren information, mens andre genereres som høj prioritet. I forbindelse med det nye adviseringsmodul har vi også indbygget et internt kommunikationssystem i vejledningssystemet, så det er muligt for eksempelvis superbrugeren at skrive direkte til vejlederen uden at dette behøver at foregå over almindelig mail. Disse beskeder popper også automatisk op som adviser for vejlederen. Modulet indeholder endvidere en lederindgang, således at lederen kan få det samlede overblik over adviser og eskaleringer i hele UU-centret eller for det enkelte vejlederteam. På MitUU er der mulighed for at abonnere på en løbende rapport med info om denne status. Modulet er klar til lancering og I er velkomne til at kontakte os for at høre mere. Vi leverer modulet som en del af den løbende serviceaftale med UVdata, men det er en forudsætning, at der sker undervisning i det, inden det ibrugtages. Slut med manuelle Excelark i UU-Nord UVdata har indgået et udviklingssamarbejde med UU-Nord samt kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Herlev om levering af Business Intelligence samt ledelsesinformation om unge på tværs af kommunegrænserne. Der er tale om et ambitiøst projekt, som skal hjælpe kommunen med at beskrive og dokumentere indsatsen over flere år. Igennem flere år har UU-Nord leveret rapporter til kommunerne, men det er sket manuelt af administrationen i UU-centret og er en tidskrævende affære at trække ud udtaler centerchef Steen Hansen. Steen Hansen Centerchef UU-nord Endvidere har kommunerne ønsket at få mulighed for at følge unge på tværs af kommunegrænserne og har indhentet tilladelser til, at dette kan ske på anonym basis. Det giver nye perspektiver for at lave effektmåling af indsatserne. UVdata har siden foråret 2012 arbejdet med MitUU.dk for at frigøre ressourcer i UU-centrene samt lette tilgængeligheden af ledelsesinformation. I samarbejdsprojektet lægges rapporterne ind i MitUU.dk, således at de er let tilgængelige og ledere og andre relevante parter har mulighed for at få dem tilsendt løbende på , hvis dette ønskes. Der leveres forløbsrapporter om de unges placeringer og uddannelsesstatus nu og over tid, ligesom der leveres faste rapporter om, hvor unge der er afbrudte genplaceres samt hvor lang tid der går, fra afbrud til genplacering. Projektet har også ønsket at få data om, hvor mange årige, der er i gang med ungdomsuddannelse eller andre aktiviteter.

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder News Nr.2 ære læser KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder ikke, at vi hos Innofactor er ved at gå i hi tværtimod. For kort tid siden afholdte vi Innofactors første kundedag:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere