Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg"

Transkript

1 Ældrepuljen Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg

2 Ældrepuljen fortsætter i 2015 Dette nyhedsbrev har til formål at informere om, hvad Lejre Kommune bruger ældrepuljen til. Vi har fået 4,7 mio. kr. i år. Mange af indsatserne i 2014 bygger på kerneopgaverne i træning, omsorg og pleje. Ældrepuljen giver mulighed for at forstærke disse indsatser, til gavn for borgerne. I 2015 fortsætter puljen. Denne gang er den på 4,9 mio. kr. Pengene skal vi bruge til at forbedre ældreplejen og give den et varigt kvalitetsløft. Det gør vi ved at styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen, yde bedre praktisk hjælp og personlig pleje, samt forbedre forholdene for de svageste ældre. I dette nummer vil vi gerne takke Leif V. Nielsen og Keld Mortensen. De har begge et hjerte, der brænder for ældre menneskers livsvilkår, og de har ydet en fantastisk indsats for at få puljeansøgningen sat sammen for Også stor tak til hjælpere, assistenter, terapeuter, sygeplejerskere og ledere, der gør en stor indsats for at hjælpe borgerne i eget hjem eller på ældrecentrene. Det er Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, med Manu Sareen som minister, der står for fordelingen af pengene. God læselyst fra ledergruppen i Center for Velfærd & Omsorg Ansvarshavende redaktion: Centerchef Gete Bjerring Hvalsø Rådhus Kontaktperson: Pernille Andersen Tlf.: Mail:

3 Udvalgsformand for Social, Sundhed & Ældre Leif V. Nielsen Jeg er rigtig glad for, at vi styrker samarbejdet mellem frivillige, Bruger- Pårørende Råd sammen med Ældresagen og Ældrerådet. Det kommer de mest sårbare ældre til gavn. Dem, der ikke kan svare for sig selv. Jeg vil også fremhæve det løft, der er ved at ske på vores aflastningspladser. Jeg er selv kommet på Grønnehave som pårørende, fordi min mor midlertidigt var på aflastning. Den indsats personalet yder der, betyder meget for de pårørende. Keld Mortensen Det er positivt, at der i 2015 kommer mere fokus på bedre koordineret indsats og samarbejde med frivillige og Bruger-Pårørende Rådene. Nogle steder er Rådene måske kørt lidt ud på et sidespor. Puljen er fordelt sådan, at der kommer maksimal bevågenhed på rehabilitering. For nogle er rehabilitering et fyord, men jeg tror, det er fordi, vi ikke har været gode nok til at forklare, hvad rehabilitering handler om. Der er mange historier om, at svage ældre skal trænes til at støvsuge eller vaske gulv. Efter min opfattelse er rehabilitering et samarbejde mellem borger, eventuelt også pårørende, og en eller flere af kommunens fagpersoner. Et samarbejde, der har til formål at hjælpe borgeren med at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. At du så bliver i stand til at støvsuge, ser jeg som en positiv sidegevinst. Formand for Ældrerådet. 3

4 Til kamp mod akutte indlæggelser Jens Larsen er 85 år. Det sidste halve år har han flere gange oplevet, at benene svigter under ham. Han falder og bliver indlagt på sygehus. Mange af disse fald resulterer i en akut indlæggelse, der ikke kun er til gene for borgeren, men også en stor udgift for kommunen. Han aner ikke hvorfor han falder. Sygehuset kan heller ikke svare på det. Nu er Jens Larsen hjemme igen. Visitationen har sørget for, at han føler sig tryg. Et nødkald og hjælp til bad og rengøring er i første omgang, hvad Jens har brug for så hverdagen hænger sammen. Udgifterne på området er stigende, så der er meget at vinde ved at forebygge fald. Jens historie er ikke enestående. 50% af alle over 80 år falder en gang om året (Danmarks Statistik). Vibeke Reiter og Louise Munkhauge står i spidsen for at undervise social- og sundhedspersonalet i, hvordan de kan bidrage til at forebygge akutte indlæggelser. Derfor er nogle af midlerne fra ældrepuljen øremærket til at forebygge indlæggelser. Et nyt tiltag skal sikre, at borgere som Jens, der er i risiko for at falde, bliver opdaget inden ulykken sker. Forebyggelsessygeplejerske Vibeke Reiter besøger Jens. Hun laver en rejse-sætte-sig test. Det viser sig, at Jens vil have stor gavn af at blive stærkere i benene for at undgå fald. 4

5 Enkel metode med stor virkning Metoden er forholdsvis enkel. Hvis en social- og sundhedshjælper observerer en ændring hos en borger, er hun forpligtet til at drøfte dette med kolleger, sygeplejersker eller forebyggelsessygeplejerske Vibeke Reiter. Borgeren bliver herefter inddelt i grupper på en tavle - rød, gul eller grøn. Hver farve giver et signal til personalet om at der er sket en ændring i borgerens helbredstilstand. 50 år som lastbilchauffør har sat sine spor på Jens krop. Men ved hjælp af stok og el-scooter klarer han fint at komme til købmanden. Hjælpen skal gives før ulykken sker Det handler om at blive opmærksom på ændringer ude ved borgeren. Hænger tøjet fordi borgeren taber sig? Klager han over svimmelhed? Er der løse tæpper i hjemmet, eller ser borgeren usoigneret ud? Dette kan være tegn på alt lige fra tab af muskelstyrke, knogleskørhed, fejlmedicinering eller dårligt syn, som er nogle af de hyppigste årsager til, at ældre over 80 år falder. Medarbejdere foretager en vigtig risikovurdering. Det er første skridt på vejen til at forebygge fald, siger Vibeke Reiter. Begejstret personale i Ammershøj Susanne Damgaard Olesen er leder af hjemmeplejen i Ammershøj. Hendes medarbejdere har taget meget positivt imod den nye metode til at opspore fald. I praksis betyder det, at vi nu kommer tættere på sygeplejerskerne, som godt kan være lidt fjerne for os. Vi har nu en systematisk metode til at følge op på ændringer hos borgeren. Dem kan der være flere af på en uge, så vi forventer at metoden får en stor effekt hos de borgere, vi kommer hos, siger Susanne Damgaard Olesen. 5

6 Aktivt ældreliv Nogle af midlerne fra ældrepuljen går til et projekt, der har til formål at udbrede kendskabet til de aktivitetstilbud, der er i Lejre Kommune. Det foregår via hjemmesiden Under sloganet ensomt eller aktivt ældreliv, sætter projektet ind med viden om, hvad kommunen og frivillige kan gøre for at forebygge den ensomhed, som typisk kan opstå, når folk bliver alene. Du kan her læse Inges historie om, hvad aktivitet kan gøre for livsglæden. Et kærligt skub tændte livsglæden igen Nødager 30 er et aktivitetscenter for førtidspensionister og pensionister. Her bliver der spillet kort, strikket, nørklet og mest af alt hygget. Aktivitetsmedarbejder Bente Stoffer sørger for, at kaffen er friskbrygget når op mod 40 ældre strømmer til hver torsdag eftermiddag. Så render jeg ikke rundt og ordner praktiske ting. Nej, der snakker jeg med folk og sørger for at alle føler sig velkommen, siger Bente Stoffer. Er der mon plads til mig? En af de nye pensionister, der kommer på Nødager, er 77 årige Inge Norling Hansen. Da hendes mand døde i foråret, kunne hun godt mærke, at hun savnede noget i sit liv. Derfor sagde hun ja til et hjemmebesøg af en forebyggende medarbejder fra kommunen. Besøget resulterede i en invitation til Nødager. Det var en stor overvindelse at komme af sted. Havde det ikke været for Tove Thorst (forebyggende medarbejder), der tog mig i hånden første gang, så tror jeg ikke, jeg var kommet af sted. Jeg var bange for, om det nu var for sammenspist. Havde folk mon faste pladser? Det viste sig at være smadder hyggeligt, og jeg er så glad, når jeg kommer hjem. Jeg har mødt flere jeg kender, men som jeg ikke har haft kontakt med i over 20 år, siger Inge Hansen, der elsker at spille 500. Din forening inviteres til foreningsdag Den 25. november afvikler kommunen en foreningsdag i Hvalsø Kulturhus. Alle foreninger i Lejre Kommune bliver budt på smørrebrød og foredrag om, hvad de som forening kan gøre for at tiltrække nye medlemmer og holde på dem de har. Hvis du gerne vil med, så ring til Aktivitetsleder Solveig Hitz på tlf

7 Bente Stoffer og Inge Norling Hansen Uddannelse af personalet- demens kursus En del af ældrepuljen bliver brugt til at uddanne hjælpere, assistenter og pædagoger i at møde borgere med demens. Uddannelsen varer 19 dage. Forløbet klæder også personalet på til at tage de svære samtaler med pårørende, der kan stå magtesløse og frustrerede på sidelinjen. Her fortæller fire medarbejder om deres udbytte af kurset. Jeg møder demens hver dag i mit arbejde med udviklingshæmmede beboere. Udviklingshæmmede, der oven i deres handicap også lider af demens, har ret til selvbestemmelse lige som alle andre. Det står i loven. Men i praksis er der rigtig mange dilemmaer. Min forventning til kurset var, at få belyst disse dilemmaer. Jeg ville lære noget om lovgivningen, så jeg kan undgå at gå hjem fra arbejde med ondt i maven over tvivlen: Er det magtanvendelse eller omsorgspligt jeg udfører, når jeg klipper negle på frk. X selvom hun siger nej? Kurset mine kolleger og mig en endnu større respekt for vores beboere med demens. Tænk, ikke at kunne udtrykke det man ønsker. Vigtigheden af at møde vores beboere, der hvor de er, og bruge deres livshistorie i dagligdagen, er vi blevet endnu mere opmærksomme på efter dette kursus. Anette Heggset, pædagog i Bofællesskaberne for voksne udviklingshæmmede. 7

8 Personaleerfaringer fra demenskursuset Frank Christensen, Social- og sundhedshjælper på Bøgebakken Mine forventninger til kurset var ikke særlig høje, men jeg blev hurtigt klogere. Heldigvis. Prikken over i et indtil nu har været, at der kom en pårørende og fortalte om sin mands sygdomsforløb, i grove træk, uden at udstille ham. Jeg har altid ment, at jeg kunne sætte mig i de pårørendes sted. Men det var noget af en øjenåbner. Nu tænker jeg mere over, hvordan jeg kan støtte de pårørende og være mere lyttende, i stedet for at sige så meget. Jannie Stecher Jensen, Social- og sundhedsassistent, Hvalsø Ældrecenter Jeg har en stor interesse for demente. Det giver mig stor arbejdsglæde, når vi som team yder en professionel omsorg for vores kære borgere og deres pårørende. På kurset fik jeg genopfrisket teori om demens. Jeg kan se meget teori, når jeg skal hjælpe/arbejde med en dement i dag. Jeg har fokus på alle de forskellige områder, vi netop har berørt på kurset. Dette giver en naturlig forståelse for adfærd. Fremadrettet vil jeg dele ud af den viden, jeg får på kurset. Bente Olsen, Social- og sundhedsassistent i Ammershøj Jeg passer borgere med diagnosen Alzheimer. Kurset har givet mig nye redskaber til at hjælpe disse borgere. Jeg er blevet inspireret til at undervise mine kolleger i demens, så vi alle har den samme viden og forståelse. På uddannelsen som social- og sundhedshjælper har jeg ikke haft så meget om demens. Derfor har jeg på bare fem undervisningsdage allerede lært meget, som jeg kan bruge i min hverdag. 8

Ældrepuljen gør en forskel

Ældrepuljen gør en forskel Ældrepuljen gør en forskel Tre historier om god ældrepleje, som ældrepuljen er med til at styrke Nyhedsbrev juli 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen gør en forskel i Lejre Kommune Det er fire

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne PENSIONIST 2011 Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne Ny organisering af ældreområdet medfører mere synlig ledelse og mere kvalitet Nytårsaften er det mange steder en tradition at tælle ned

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus 2. udgave, 3. oplag 2014 Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere