BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR Jens Chr. Skous Vej Aarhus C ADRESSE COWI A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S"

Transkript

1 BELYSNINGSPLAN

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015 BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 5.0 UDGIVELSESDATO 5. februar 2015 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET KAIN GODKENDT PIAW

4

5 BELYSNINGSPLAN 5 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Vision Formål Målsætning 8 2 Belysningen i dag Generelt Styring af belysning i dag Elmålere Belysningen i Fjellerup 10 3 Belysningen i fremtiden Hvor skal der etableres belysning i fremtiden Armaturer Lyskilder Master Styring af vejbelysningsanlæg 14 4 Kabellægningsprojekter 17 5 Belysning på private fællesveje Belysning på private fællesveje i dag Belysning på private fællesveje i fremtiden 18 6 Andre belysningstiltag 19

6

7 BELYSNINGSPLAN 7 1 Indledning og baggrund Norddjurs Kommune har den udfordring, at den er sammensat af områder fra forskellige gamle kommuner, der strækker sig over flere gamle amtsgrænser. Det betyder, at der er stor forskel på kommunens gadebelysning, hvad angår alder, udseende og styringsform, idet kommunen dækker både et større byområde og helt små landsbyer. Med undtagelse af gadelysanlægget i Fjellerup, er alle gadelysanlæg ejet af kommunen. Anlægget i Fjellerup forventes at blive overtaget af kommunen i Belysningsplanen er delt i 2 dele. Dels denne plan som omhandler "Vision, formål og målsætning", dels en handlingsplan som beskriver de specifikke opgaver der skal udføres for at belysningsplanens politik og målsætninger kan opfyldes. Belysningsplanen tages op til vurdering og eventuel revision hvert 4. år, mens handlingsplanen revideres hvert år. 1.1 Vision Vejbelysningen skal være sammenhængende, velfungerende og miljømæssig forsvarlig. Vejbelysningen skal understøtte et vej- og stinet uden trafikuheld og forbedre sikkerheden og trygheden for alle trafikanter og borgere. Vejbelysningen skal være æstetisk, funktionel, fleksibel og i god kvalitet. Gamle nedslidte anlæg skal opgraderes til energioptimale og driftssikre anlæg. 1.2 Formål Formålet med belysningsplanen er, at fastlægge de fremtidige retningslinjer for belysningen på offentlige veje og stier samt de

8 8 BELYSNINGSPLAN private fællesveje og stier i Norddjurs Kommune. Retningslinjerne gælder både omfang af belysning og valg af armaturer, lyskilder og master for de forskellige vej- og stityper. Der vil således i forbindelse med renovering af eksisterende anlæg og etablering af nye anlæg foreligge beskrivelser af, om der skal etableres belysning det pågældende sted og hvilke master, armaturer og lyskilder der skal bruges. Det er en del af målsætningen, at belysningen på sigt ændres fra at være et statisk element i gadebilledet til at blive et aktivt element, som ved brug af styring, forskellige lyskilder og armaturer fremhæver gadebilledet og giver kommunens borgere en positiv oplevelse. Belysningsplanen giver også mulighed for, at der kan etableres forsøg med ny teknologi, herunder styringssystemer, intelligent belysning og nye lyskilder på afgrænsede områder i kommunen. Disse forsøg tænkes udført i tæt samarbejde med interessenter som f.eks. grundejere, handelstandsforeninger og leverandører af belysningsmateriel. Planen skal bruges af forvaltningen som et dagligt værktøj for kommunens ansatte og rådgivere som arbejder med anlæg, drift og vedligehold af gadebelysning. 1.3 Målsætning Forbedre trafiksikkerheden. Give øget tryghedsfølelse og komfort for trafikanter og borgere i døgnets mørke timer Give drifts- og energibesparelser i forhold til de eksisterende anlæg Forskønne omgivelserne og byrummet samt give større borgertilfredshed

9 BELYSNINGSPLAN 9 2 Belysningen i dag 2.1 Generelt En del af den eksisterende belysning er gammel og nedslidt og med mange varianter af master og armaturer. En del af belysningsanlæggene forsynes stadig fra luftledninger og er bestykket med lysrør og monteret på træmaster. Parklamper med kviksølvlyskilder udgør også en stor del af kommunens belysning, specielt på boligvejene. Mange af de nuværende armaturer er udgået af produktion og der kan derfor ikke skaffes reservedele, hvilket betyder man ofte må skifte hele armaturet. Dette medfører en uforholdsmæssig dyr vedligeholdelse og giver et uens billede af belysningsanlægget, når det efterhånden består af forskellige armaturtyper på en strækning. Da kommunens belysning for en stor dels vedkommende er etableret efter forældede vejbelysningsregler, lever de ikke op til de retningslinjer og vejledninger der stilles i vejbelysningsreglerne i dag. Det betyder dog ikke, at kommunens vejbelysningsanlæg er ulovlige, men blot, at der ved renoveringer kan opnås en bedre belysning, hvis de gældende retningslinjer i vejbelysningsreglerne så vidt muligt overholdes. 2.2 Styring af belysning i dag Der er i dag stor forskel på, hvordan belysningen i Norddjurs Kommune styres og i hvilket omfang gadelyset er tændt.

10 10 BELYSNINGSPLAN Område 1: Grenå Centrum, 669 armaturer: Alle armaturer er tændt til kl og igen fra kl Hver andet armatur er tændt hele natten De øvrige armaturer er tændt til kl og slukket til kl Område 2: Grenå uden for centrum; 4074 armaturer Alle armaturer er tændt til kl og igen fra kl Alle armaturer er slukket fra kl til kl på ugens 4 første dage Hver andet armatur er tændt fra kl til og igen fra kl ugens 4 første dage. Område 3: Resten af kommunen; 4770 armaturer Alle armaturer er tændt til kl og igen fra kl Hver andet armatur er tændt fra kl til og igen fra kl ugens 4 første dage Alle armaturer er slukket fra kl til kl på ugens 4 før På statsveje i kommunen er armaturerne tændt både aften og nat. Belysningen betales og administreres af Vejdirektoratet. 2.3 Elmålere Primo 2015 vil der være opsat elmålere for alle kommunale vejbelysningsanlæg i Norddjurs kommune. Elmålerne skal sikre en "rigtig" afregning af elforbruget, men skal samtidig kunne bruges til, at vurdere om elforbruget er som forventet. 2.4 Belysningen i Fjellerup Belysningen i Fjellerup ejes og drives i dag af EnergiMidt. Det er Norddjurs Kommunes ønske at anlæggene tilbagekøbes i 2015 eller 2016, hvorefter de vil blive renoveret og vedligeholdt som den øvrige belysning i kommunen.

11 BELYSNINGSPLAN 11 3 Belysningen i fremtiden 3.1 Hvor skal der etableres belysning i fremtiden Det tilstræbes at nye belysningsanlæg projekteres efter de gældende vejbelysningsregler og Norddjurs Kommunes principper for belysning. Vejbelysningsreglerne omhandler belysning af alle færdselsarealer i bymæssige områder samt belysning af visse veje, kryds og rundkørsler i åbent land. Efter de gældende Vejbelysningsregler i dag skal der etableres belysning ved/i: fodgængerfelter og signalregulerede kryds rundkørsler På alle øvrige færdselsarealer kan der etableres belysning efter byrådets beslutning Som udgangspunkt etableres der kun belysning, hvor der i dag er belysning samt inden for den færdselsmæssige byzone (E55). Det er kommunens intention at information til borgerne om gadebelysningen prioriteres højt i fremtiden. Dette kan ske via kommunens hjemmeside og i tæt samarbejde med den entreprenør der vedligeholder gadelysanlæggene. Informationerne kan f.eks. omhandle hvor der udføres service, indberetning af fejl o.lign Pladser og byrum Det er Norddjurs Kommunes politik, at der kan skabes særlig belysning på udvalgte pladser og i særlige byrum. Det kunne være bytorve, handelsgader og specielle turistområder. Belysningen på disse steder kræver en individuel planlægning af de enkelte anlæg, som skal være afpasset efter omgivelserne,

12 12 BELYSNINGSPLAN men her kan også være andre interessenter som handelstandsforeninger der skal inddrages. Dette skal tilrettelægges i henhold til den overordnede målsætning i forbindelse med det enkelte projekt Busstoppesteder Der etableres ikke særligbelysning af busstoppesteder og busskure. Der skal dog, ved planlægning af nye anlæg og renovering af bestående anlæg, tilstræbes, at master placeres så tæt på disse lokaliteter, at der opnås et belysningsniveau der er skaber tryghed for borgerne Veje uden for byzonetavler. Belysningsplanen lægger op til, at de nuværende armaturer på veje uden for byzone tavler udskiftes med LED armaturer på lige fod med den øvrige udskiftning på de offentlige veje. Der opsættes ikke fremover belysning uden for byzonetavler udover hvad gældende lovgivning kræver. 3.2 Armaturer Norddjurs Kommune agter, af hensyn til den fremtidige drift og vedligeholdelse, at anvende energivenlige og robuste "standard" armaturer som samtidig kræver et minimum af vedligeholdelse. Armaturudvalget i kommunen bliver begrænset til et mindre antal typer armaturer, dog med mulighed for, at der på pladser og torve anvendes specielle armaturer. Armaturerne skal vælges ud fra arkitektur og andre karakteristika i de enkelte bolig- og byområder, men også ud fra hvilke armaturer der findes i de enkelte områder/byer i dag. Derudover skal de vælges ud fra hvad der skal belyses, hvilket belysningsniveau der ønskes, og hvor armaturerne kan anbringes. Der anvendes armaturer med LED. På baggrund af en prøveopstilling udenfor administrationsbygningen i Alligåbro har forvaltning udarbejdet et forslag til valg af armaturtyper. Forslaget indgår som bilag A til belysningsplanen Trafikveje og fordelingsveje Armaturer til trafikveje er armaturer med optik til belysning af denne vejtyper: NYX fra Focus Lighting Københavnerarmatur fra Philips

13 BELYSNINGSPLAN 13 Torve og pladser: Avenue F LED fra Thorn Lighting Albertslund Mini fra Louis Poulsen Bolig- og villaveje: Avenue F LED fra Thorn Lighting Albertslund Mini fra Louis Poulsen NYX fra Focus Lighting Prisma Eliott Stier Armaturer til stier er typisk parklamper: Avenue F LED fra Thorn Lighting Albertslund Mini fra Louis Poulsen NYX fra Focus Lighting Som alternativ til Thorn Avenue anbefaler forvaltningen følgende armaturer: Gradville fra Philips Tower GuidePerformer BDP101 fra Philips Tower GuidePerformer BDP102 fra Philips Becco fra Focus Lighting Som alternativ til NYX fra Focus Lighting anbefaler forvaltningen Clear Way fra Philips. Chr. D. IV fra Thorn Lighting 3.3 Lyskilder Norddjurs Kommune tilstræber, at der anvendes de mest driftsøkonomiske og energieffektive lyskilder i vejbelysningsanlæggene. Lyskilder skal have lange levetider og dermed langt mellem udskiftningstidspunkter for de enkelte lyskilder. I alle nye anlæg benyttes der LED lyskilder. LED lyskilder er kendetegnet ved at den giver et hvidt, men ikke koldt lys med en god farvegengivelse og er kendetegnet ved en ekstra lang levetid på ca timer. Derudover er de kendetegnet ved at være forsynet med elektronik, der automatisk dæmper lyset med f. eks. 50% 8 timer midt på natten (fra ca. kl til ca. kl. 6.00). Dæmpningsprocenten kan vælges større endnu, men skal besluttes inden bestilling af armaturer.

14 14 BELYSNINGSPLAN Ved anvendelse af LED i armaturer kan farvetemperaturen være mellem og K, med et Ra index på min Master Der anvendes fortrinsvis ensidig masteplacering med master placeret i samme vejside. Det kan dog være nødvendigt, f.eks. på brede veje med midterrabat, at etablere tosidigt masteplacering for at opfylde et givent belysningsniveau. Mastehøjden og lyspunktshøjden afgøres af kravet til belysningsniveau, og koordineres med omgivelserne. Dog skal det generelt tilstræbes, at mastehøjden bliver så lav som muligt. I et vejsystem skal mastehøjden på veje med mindre betydning altid have lavere mastehøjde end på veje med større betydning. Masteafstanden bør maksimeres, så antallet af master minimeres for at mindske anlægsomkostninger, dog uden at gå på kompromis med mastehøjden og belysningsniveauet. Master må som udgangspunkt kun forsynes med arm, hvor armaturerne kræver det. Der anvender kun galvaniserede rundkoniske stålmaster. Alle master skal overholde gældende standarder for produktion og overfladebehandling i henhold til Vejdirektoratets anvisninger og skal være CE mærkede. Master i højde op til 6 m. monteres normalt som nedgravede master forsynet med 2 stk. vingefundamenter. Master i højde fra 7 m og opefter monteres med fodflange på betonfundamenter eller stålfundamenter. Fundamenter skal være dimensioneret til den pågældende mast af masteleverandøren. 3.5 Styring af vejbelysningsanlæg Fjernstyring Norddjurs Kommune vil i forbindelse med opsætning af elmålere i 2014 påbegynde etablering af fjernstyring af vejbelysningsanlæggene. I første omgang opsættes der fjernstyring i de tændskabe, hvor der etableres elmålere på belysningsanlæg. Efterfølgende vil behovet blive vurderet i resten af kommunen og etableringen vil

15 BELYSNINGSPLAN 15 ske i takt med behov og etablering eller renovering af gadebelysningsanlæggene. Fjernstyringssystemet består af et modem som indbygges i de enkelte vejbelysningsskabe. Dette modem styres via SMS, således at man fra en central computer kan sende signal til de enkelte skabe, om at de skal tænde eller slukke. Der sker endvidere styring fra en eller flere fotoceller kombineret med en skumringstabel som back-up. Fordelene ved fjernstyring: Fokus på tænd og sluk tider og dermed besparelse på energi forbrug Ensartet tænd og sluk for alle områder i kommunen Kontrol af tænd/sluk tider og dermed optimeret drift Mulighed for ændringer af tænd/sluk ved simpel omprogrammering fra en central computer i stedet for montørbesøg i hver enkelt tændskab Dæmpning Med opsætning af nye LED armaturer er der mulighed for at dæmpe de enkelte armaturer idet der er indbygget en dæmpningsspole i hvert enkelt armatur. Dæmpningen foregår i 8 timer og der dæmpes til en forudvalgt dæmpningsprocent; typisk 50%. Der vil ikke ske dæmpning af armaturer i signalregulerede kryds og rundkørsler. På stier i eget trace kan der dæmpes ned til 30% lys i 8 timer. Teknikken åbner også mulighed for en automatisk dæmpning, som sker i forhold til trafikken på vejen eller stien. Dæmpningen sker via bevægelsessensorer i de enkelte master. Sensorerne kan "tale sammen" så lyset justeres op til fuld styrke i takt med et køretøj eller en person bevæger sig hen ad gaden. Efter passagen dæmpes lyset igen. Denne form for dæmpning er især velegnet på mindre befærdede veje og stier; som f.eks. boligveje og mindre fordelingsveje. Efterhånden som armaturerne udskiftes til LED armaturer med automatisk dæmpning "stand alone" ophører slukning af gadelyset om natten. Når alle armaturer indenfor et tændskabsområde er skiftet til LED, vil der være lys i alle armaturer i hele tændtiden.

16 16 BELYSNINGSPLAN Behovsstyret belysning Behovsstyret belysning er meget kort belysning som styres af den trafik/færdsel der er på den gade eller sti hvor belysningen er op. Der er opsat enkelte anlæg i Danmark, primært på gang- og cykelstier hvor trafikken ikke er så intens som på f.eks. en trafikvej. I tænd tiden er alle armaturer tændt på % af fuld lysstyrke. Når en cykel eller fodgænger passerer lysmasterne registres dette og de efterfølgende armaturer lyser op på fuld styrke efterhånden som trafikanten passerer lysmasterne. Der vil således være 3-4 armaturer som lyser på fuld styrke før og efter trafikkanten har passeret. Teknikken giver en besparelse i energiforbruget, men anlægsomkostningerne er endnu så høje, at besparelsen ikke kan dække den forøgede etableringsomkostning. Belysningsplanen anbefaler ikke at investere i systemet på nuværende tidspunkt, men at det overvejes at bruge systemet i enkelte anlæg på nye stier Smart styring Smart styring eller managementsystem til gadebelysning kan benyttes hvis man ønsker styre, overvåge, energimåle og fejlfinde på hver enkelt armatur. Der er indbygget en styringsenhed i hver enkelt armatur samt en central styringsenhed i belysnings skabene. Systemet giver et meget detaljeret overblik over hele belysningsanlægget og hver enkelt armatur. Ulemperne er, at det kræver personaleressourcer og er kostbart at etablere. På nuværende tidspunkt er der ikke planer om at indføre systemet i kommunen Internet Enkelte leverandører har introduceret gadebelysning med indbygget Wi-Fi så borgere i nærheden af disse master har trådløs adgang til internettet. Det vurderes, at systemet ikke har nogen lang fremtid i takt med at mobilselskabernes 4G og 5G net udbygges. Systemet er endvidere dyrt at etablere i form af kabellægning, tilslutning til fibernette, abonnement og vedligehold. Der er ikke planer om at indføre systemet i kommunen.

17 BELYSNINGSPLAN 17 4 Kabellægningsprojekter Udover armaturudskiftning på grund af udgåede lyskilder vil der være et behov for kabellægning af gamle luftledningsanlæg og udskiftning af træmaster. 380 træmaster 1,1 km kabellægning- kun vejbelysningsanlæg 6,9 km kabellægning anlæg ejet af Energimidt og NRGi, udføres fælles med elforsyning, Kabellægningsrenoveringen vil blive gennemført over en årrække, baseret på en langsigtet plan for kabellægning af elforsyningen, udarbejdet af Energimidt. Anlæg, som forsyner gadelys og er ejet af kommunen vil blive indarbejdet i denne plan. Udgiften til kabellægningen finansieres af kommunen, med en kabellægningspulje på ca. 0,5 mio. kr. pr. år. Kabellægning prioriteres udført samtidigt med at EnergiMidt og NRGi kabellægger elforsyningen, idet der her kan opnås en kommunal besparelse ved fælles opgravning og retablering.

18 18 BELYSNINGSPLAN 5 Belysning på private fællesveje 5.1 Belysning på private fællesveje i dag I Norddjurs Kommune er der ikke nærmere kendt antal private fællesveje, hvor Norddjurs Kommune i dag betaler for drift og vedligeholdelse samt renovering af gadebelysningen. Hvis en kommune skal betale for drift og vedligehold på de private fællesveje skal dette ske med henvisning til at offentlige hensyn som f.eks. trafiksikkerhedsmæssige, kriminalpræventive eller hensyn til den offentlige færdsel. Belysningsplanen anbefaler, at armaturer på private fællesveje udskiftes med LED armaturer på lige fod med udskiftningen på de offentlige veje og, at kommunen fortsat udfører og betaler for drift og vedligehold af belysningen på private fællesveje. Endvidere anbefaler belysningsplanen, at nye belysningsanlæg på private fællesveje kan overdrages til kommunen som efterfølgende udfører drift og vedligehold af anlæggene. 5.2 Belysning på private fællesveje i fremtiden Norddjurs Kommune skal i forbindelse med en eventuel overdragelse af belysningen på de private fællesveje, vurdere de enkelte veje individuelt. Hvis kommunen kræver vejen belyst af almene hensyn, kan kommunen efter privatvejslovens 59, stk. 4, bidrage til belysningen på private fællesveje. Hensynet til den almene færdsel kan f.eks. være hvis vejen bruges som skolesti. Er der ikke tale om almene hensyn, kan Kommunen lade opgaven overgå til grundejerne.

19 BELYSNINGSPLAN 19 6 Andre belysningstiltag Det anbefales at kommunen i fremtiden tillader tilkobling af godkendt julebelysning til gadelysskabene og at kommunen betaler strømforbruget. Julebelysningen skal overholde kravene i stærkstrømsregulativet og må ikke monteres i gadelysmasterne.

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A008655 DOKUMENTNR.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. februar 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE Forord: Denne belysningsplan er udarbejdet for RANDERS kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i kommunen. Randers kommune har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG Et belysningsanlæg skal vælges ud fra såvel funktionelle som æstetiske hensyn, og det skal være afpasset til den belysningsopgave, som skal løses. Belysningsanlægget

Læs mere

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune

Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Notat i forbindelse med udarbejdelse af belysningsplan for vejbelysning i Svendborg Kommune Miljø og Teknik i samarbejde med belysningsrådgiver Fredsted Consulting. April 2013 Forord I marts 2013 vedtog

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik

BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik BELYSNINGSPLAN DEL 1 Overordnede målsætninger Kommunens politik 2013 FORORD BELYSNINGSPLANEN Denne belysningsplan er udarbejdet for Aalborg kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Side 1 Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Belysningsplan for Aabenraa Kommune Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø 4758rap005, Rev. 2, 26.10.15 REV kkm 20151012 Udført: CAT Kontrolleret:

Læs mere

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14)

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune Maj 2016 Rev 3 5304rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Recipient Herlev Kommune Center for Trafik og Miljø Herlev Bygade

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før 1995 ikke overholde de

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

Belysningsmanual. Tillæg til designmanual

Belysningsmanual. Tillæg til designmanual Belysningsmanual Tillæg til designmanual 22.02.2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Målsætninger... 2 3 Trafikveje... 3 3.1 Københavner armaturet...3 3.2 Milewide...4 4 Boligveje... 5 4.1 Chr.

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge

Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Udendørsbelysning Frederiksberg Case Study Intelligent lys skaber tryghed og sparer penge Vi er meget tilfredse med anlægget, også fordi det passer perfekt til vores overordnede plan for individuel styring

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før ca. 1995 inden for kort

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper 4758not004, Rev. 2, 26.10.2015 rev 20151012 kkm Udført: CAT Kontrolleret: KMU Side

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

EKSEMPLER PÅ DE NYE ARMATURER

EKSEMPLER PÅ DE NYE ARMATURER NYT LYS EKSEMPLER PÅ DE NYE ARMATURER Albertslund 4 Københavnerlygten 12 Chr. 4. 5 Milewide 13 Clima 6 Mini Stradalux 14 Grandeville 7 Nyhavn Park 15 Hafnia City 8 Nyx 16 ICON 9 Park 700 17 Iridium 10

Læs mere

Håndbog for vejbelysning

Håndbog for vejbelysning Håndbog for vejbelysning Kenneth Munck ÅF Lighting 2014.11.19 Hvorfor etableres vejbelysning? Vejbelysningens funktionelle formål At forbedre trafiksikkerheden for alle trafikanter At sikre de bløde trafikanter

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Green Outdoor. Opgrader din gadebelysning nu!

Green Outdoor. Opgrader din gadebelysning nu! Green Outdoor Opgrader din gadebelysning nu! CitySpirit Cone LED Toldbodgade, København Opgrader din gadebelysning før 2015 Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret

Læs mere

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune Teknik og Miljø Herning Kommune Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune 5079rap001, Rev. 1, 25.6.2014 Udført: ASE/KMU Kontrolleret:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

udendørs belysning i Kristiansund kommune

udendørs belysning i Kristiansund kommune Udendørs CityTouch Kristiansund kommune Fremtidens udendørs belysning i Kristiansund kommune Norske kommuner har et stort behov for at opgradere deres vejbelysning på grund af øgede miljø- og energikrav.

Læs mere

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 0 og Nyx 190 focus-lighting www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 2 Forord Grundlæggende forudsætninger

Læs mere

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning 5 16 Lighting the Future Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning Reducer energiforbruget - og budgettet Energiforbruget til vejbelysning er en betydelig

Læs mere

Albertslund Kommune. Handlingsplan 2013-2017. Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning

Albertslund Kommune. Handlingsplan 2013-2017. Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning Albertslund Kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Handlingsplan 2013-2017 Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning Albertslund Kommune Trafik og Natur, Miljø-

Læs mere

Belysningsplan Februar 2007

Belysningsplan Februar 2007 Belysningsplan Februar 2007 Titel Belysningsplan, februar 2007 Bestiller Hillerød Kommune, Vejsektionen v. Gitte Sloth Nielsen Udarbejdet af Hansen & Henneberg Rådgivende Ingeniører Dato 12. februar 2007

Læs mere

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. STREET / URBAN MADE IN DENMARK Enkelhed Vi udvikler egne brands i samarbejde med danske arkitekter og sikrer et enkelt, skandinavisk design og bæredygtige produkter med lang levetid. Fleksibilitet Lamperne

Læs mere

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011.

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. Egedal Kommune Plan & Miljø 2012 Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. BELYSNINGSPOLITIK Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BELYSNINGSPOLITIK 3 1.1 BAGGRUND 4

Læs mere

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 12. august 2013 Udfasning af lyskilder projekteringsbevilling 1. Resume I 2008 vedtog EU et effektivitetskrav til lyskilder, hvilket blandt

Læs mere

Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune

Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Forskning i anvendelse LED-lys i Albertslund Kommune Del 1 Strategi i Albertslund Belysningsplan LED-lys Del 2 Solcelle- og LED-lys De 4 komponenter Chaussestenen der lyser arkitektfirmaet

Læs mere

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling IDÉGRUNDLAG Anvendelse Anvendelse af af belysningsplan belysningsplan fra strategi til handling Fra strategi til handling Niels Knudsen Niels Knudsen Belysningsingeniør Frederiksberg Kommune Belysningsingeniør

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring BL01 BELYSNINGSARMATUR inkl. ophæng forhold/ Armatur for udsendelse af lys incl. lyskilde. Eksempelvis: vejbelysningsarmatur, parklamper, projektører til belysning af tavler og fiberlys. Incl. Ophæng fx

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. NYX 450 LYGTE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

FOCUS-LIGHTING. NYX 450 LYGTE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter NYX 450 LYGTE NYX 450 fås som lygtehoved til montering på lodret mast eller vandret arm. Som de øvrige armaturer i Nyx-serien fås lygtehovedet i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde. Notat vedr. udbud af vejbelysning Modernisering og Smart City løsninger

Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde. Notat vedr. udbud af vejbelysning Modernisering og Smart City løsninger Brøndby kommune Hovedstadens Belysningssamarbejde Notat vedr. udbud af vejbelysning Modernisering og Smart City løsninger 5383not004Modernisering og Smart City, 26.08.2015 Brøndby kommune Hovedstadens

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune

BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune Juni 2012 Indholdsfortegnelse 0. Status for eksisterende belysningsanlæg... 2 1. Vision og målsætninger... 2 1.1 Nordisk lysholdning... 2 1.2 Aabenraa: Et dejligt sted at

Læs mere

Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris

Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris Belysningsarmaturer til veje og stier udvalgt blandt de bedste og mest anvendte typer

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune December 2013 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by...

Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by... Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by... 7 Trafikvej, gennemfart land... 8 Trafikvej, sekundær by:... 9 LOKALVEJE:...

Læs mere

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev.

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev. Horsens Kommune Trafik og Vej Belysningsplan for Horsens Kommune Vision: At styrke brand og forbindelser 4727rap001, Rev. 2, 31 05 2012 Udført: CAT, FRS Kontrolleret: CAT, FRS, THA, CKL, MEH Godkendt:

Læs mere

Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området. Kai Sørensen

Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området. Kai Sørensen Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området Kai Sørensen Lyskilder i vejbelysning Tran Gas Glødelamper Lysstofrør Kviksølvlamper Højtryksnatriumlamper Metalhalogenlamper

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning Albertslund kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning 4752rap001,

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014/ opdateret juni 2015 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper

Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Kviksølvlampen udfases Alternativer til kviksølvlamper Peder Øbro Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Problemets omfang: 300.000 til 400.000 armaturudskiftninger

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

BELYSNINGSPLAN DEL 2. Teknisk afsnit

BELYSNINGSPLAN DEL 2. Teknisk afsnit BELYSNINGSPLAN DEL 2 Teknisk afsnit 2013 FORORD BELYSNINGSPLANEN Denne belysningsplan er udarbejdet for Aalborg kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i hele

Læs mere

Særlig produktbeskrivelse (SPB) Juli 2017 Side 1

Særlig produktbeskrivelse (SPB) Juli 2017 Side 1 Side 1 1.0 Indhold... 2 1.1 Armaturer... 2 1.2 Lysberegning... 2 1.3 Armaturer mv.... 3 1.4 Overfladebehandling... 3 1.5 Armaturkabler... 4 1.6 Armaturstuds... 4 1.7 Mærkning og brugsanvisning... 4 1.8

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Erfaringer med overdragelse af belysning på private fællesveje

Erfaringer med overdragelse af belysning på private fællesveje Konferencen Vej- og Gadebelysning 2014 Erfaringer med overdragelse af belysning på private fællesveje Mads Sanddal Jeppesen, Landinspektør, Senior Specialist msje@cowi.dk Landmåling & Ejendomsret, COWI

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

Belysningsplan. for statens veje

Belysningsplan. for statens veje Belysningsplan for statens veje Oktober 2007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 vd@vd.dk Vejdirektoratet.dk Belysningsplan for statens

Læs mere

ENTREPRISE H403.08.75

ENTREPRISE H403.08.75 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H403.08.75 Belysningsarbejder Aarhus Silkeborg >>> H403.08 Cykelsti Mollerup - Linå JANUAR 2013 H403 AARHUS - SILKEBORG H403.08.75 Belysningsarbejder Tegningsnr. Indhold Mål Rev.

Læs mere

Overordnet belysningsplan for Århus Kommune

Overordnet belysningsplan for Århus Kommune Overordnet belysningsplan for Århus Kommune MAGISTRATENS 2. AFDELING VEJKONTORET STADSARKITEKTENS KONTOR Overordnet belysningsplan for Århus Kommune. Oktober 2002 Forfatter og udgiver: Århus Kommune Vejkontoret

Læs mere

Klar til smart vækst Workshop 1 Det intelligente gadelys. Klar Til Smart Vækst

Klar til smart vækst Workshop 1 Det intelligente gadelys. Klar Til Smart Vækst Klar til smart vækst Workshop 1 Det intelligente gadelys Klar Til Smart Vækst Dagsorden 10.00 10.15 Intro og velkommen: intro til kompetenceforløb v. Kirstine og Maja, Gate 21 10.15 10.30 Præsentationsrunde

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune Agenda Kort præsentation DOLL Europas førende center for ny energieffektiv

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

EyeKon. Robust, vandalsikkert vægarmatur til udendørs brug

EyeKon. Robust, vandalsikkert vægarmatur til udendørs brug EyeKon Robust, vandalsikkert vægarmatur til udendørs brug EyeKon EyeKon fås i to design og to størrelser i tre forskellige farver, der er velegnet til ethvert udendørs belysningsprojekt IP65 Dagslyssensor

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Streetlight Management. Frank Rødikk ÅF Lighting 19.11.2014

Streetlight Management. Frank Rødikk ÅF Lighting 19.11.2014 Streetlight Management Frank Rødikk ÅF Lighting 19.11.2014 Styringsprincipper Fotoceller og ur, ingen kommunikation. Central styrenhed, styring af lys på område eller delstrækning. Det er muligt at ændre

Læs mere

MASTER LEDcandle iøjnefaldende design til lysekroner og andre dekorative armaturer

MASTER LEDcandle iøjnefaldende design til lysekroner og andre dekorative armaturer Lighting MASTER LEcandle iøjnefaldende design til lysekroner og andre dekorative armaturer MASTER LEcandle MASTER LEcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ

Læs mere

Velkommen. til kabellægningsmøde

Velkommen. til kabellægningsmøde Velkommen til kabellægningsmøde 1 PROGRAM Velkommen Lidt om Energi Fyn - ved Tommy Lykkegaard, forretningsudviklingschef Kabellægning på jeres vej - ved May-Britt Aaskov Jakobsen, projektchef Stikledningen

Læs mere