Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning"

Transkript

1 JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: Annonce Ansvarlig leder: CV-rekruttering Jobmappen: Et praktisk stykke værktøj i rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere.siden 1996

2 JOBMAPPEN - en hjælp i ansættelsesprocessen Jobmappen er et praktisk stykke værktøj, der i komprimeret form fastholder og effektiviserer rekrutteringen af nye medarbejdere. Det er her du samler den nødvendige information. På internettet gemmer du også dine informationer i Jobmappen. Når du har ansat medarbejderen lægger du Jobmappen i arkiv og skulle du få brug for at hente information fra den igen til en ny rekruttering, så kopierer du blot fra den gamle mappe til den aktuelle Jobmappe. Fakta om stillingen Fakta om stillingen indeholder 4 afsnit med praktiske skemaer om: Stillingens organisatoriske placering Stillingsbeskrivelsen i ord Matchprofilen, der struktureret angiver ønsker og krav til kvalifikationerne Spørgsmål til arbejdspladsens bløde side Interview Interviewet indeholder et praktisk skema med spørgsmål til ansøgeren. Interviewskemaet printes eller kopieres til hver personlig samtale. Læg eventuelt personens ansøgning ind i skemaet. Ansøgerens personlighed klarlægges i interviewet ved struktureret brug af skemaet. Ansættelse, introduktion og opfølgning Afsnittet giver et par gode råd til hvordan den nye medarbejder gives den bedste start i jobbet, både når medarbejderen starter men også ved opfølgningssamtalen efter den første tid i jobbet. Det giver det bedste grundlag for succes og en engageret medarbejder. Jobmappen Når du næste gang står for at skulle ansætte en ny medarbejder, så opret en ny Jobmappe og print dette skema ud. God fornøjelse med ansættelsen.

3 Fakta om stillingen Beskrivelsen af en stilling har følgende 4 hovedopgaver: 1. Fastlægge stillingens organisatoriske placering og formelle ansvar. 2. Udforme stillingsbeskrivelsen i ord, eksempelvis sådan som vi kender den fra en stillingsannonce. 3. Fastlægge matchprofilen, der struktureret angiver de ønsker og krav vi har til den nye medarbejders kvalifikationer. 4. Spørge dig selv om hvilke spørgsmål ansøgeren kan stille til arbejdspladsens bløde side, sådan som vi oplever det som kollega i hverdagen. Første opgave er at afklare stillingens placering i organisationsplanen både m.h.t. niveau i organisationen og m.h.t. tilhørsforhold til en afdeling. Det giver rammerne for ansvar og handlefrihed og for arbejdsopgavernes bredde. Med andre ord tilskærer du de ydre grænser for jobbets helhed. Det er afgørende at få fastlagt hvordan ansvaret måles, så både leder og medarbejder kender kriterierne. Er de ikke kendt og accepteret på forhånd af begge parter, er mulighederne for uoverensstemmelser store. Det vil svare til at spille fodbold, uden at alle parter kender reglerne på forhånd. Når ansvaret er fastlagt, følger beføjelserne naturligt med. Der er en direkte sammenhæng mellem ansvar og beføjelser, hvis der skal nås resultater. Anden opgave er at beskrive i ord dels profilen på stillingen og dens muligheder, dels signalere de ønsker arbejdspladsen har til ansøgerne og endelig angive den profil som virksomheden har. Denne beskrivelse vil ofte kunne genfindes som teksten vi bruger i en stillingsannonce. Tredje opgave er at fastlægge de absolutte minimumskrav til opnåelse af resultater i jobbet. Hvilken viden er absolut nødvendig? Hvilke færdigheder er absolut nødvendige? Hvilket potentiale er minimum? Fastlæg derefter dine ideal-krav til ansøgeren: Hvilken viden vil du helst have, en ansøger har? Hvilke færdigheder vil du helst have, en ansøger har? Hvilket potentiale vil du helst have, en ansøger har med henblik på eventuelle fremtidige ansvarsområder? Det er vigtigt at understrege, at erfaring ikke altid er det samme som resultater. Når du bedømmer et forløb, så bed om resultater. Det er ikke interessant for fremtiden, hvor længe en ansøger f.eks. har været leder, men hvilke resultater vedkommende opnåede som leder. Nogen kan på 2 år, opnå de samme resultater, som andre bruger 4 år til. Kræver jobbet på forhånd særlig branchekundskab - og i hvilket omfang? Bruger virksomheden særlig teknologi, for eksempel på EDB-området, som ansøgeren skal være fortrolig med? På baggrund af din besvarelse af disse spørgsmål har du en god fornemmelse af hvordan den nye medarbejder findes. Fjerde opgave er at definere pladsen, den nye medarbejder skal udfylde, og muligheden for at give medarbejderen de bedst mulige arbejdsvilkår fra begyndelsen. Forestil dig, at du sætter en telelinse foran øjnene. Du kan nu se den tomme plads, den nye medarbejder skal udfylde. Hvad kommer der til at ske når en ny medarbejder sætter sig i stolen? Uddyb svarene efter dit eget behov, men spring ingen af dem over. Stil til sidst dig selv 2 spøgsmål: 1. Har jeg glemt noget vigtigt om arbejdspladsen eller dens medarbejdere? I givet fald hvad? 2. På baggrund af svarene: Har jeg selv lyst til at søge et job i den virksomhed, jeg nu har beskrevet? Hvis ikke, hvad skal da ændres, for at jeg får lyst til at søge? Side 3 - Jobmappe fra OFiR.dk

4 Kontaktinformation til ansøgeren Virksomhedsnavn: Attention: Adresse: Postnr. By: Virksomhedstelefon.: Anden tlf. (direkte nr., mobil): Internet adresse: Mærk ansøgning: Stillingen besættes inden: Stillingens organisatoriske placering og ansvar Stillingsbetegnelse: Afdelingsbetegnelse: Nærmeste foresatte leder: Nærmeste medarbejder: Stillingens ansvarsområder: 1: 2: 3: Stillingens beføjelser: (hvad kan/må den nye medarbejder - og hvad ikke) Generelle beføjelser: Specielle beføjelser: Begrænsninger: Side 4 - Jobmappe fra OFiR.dk

5 Stillingen i ord, som i en annonce En stillingsannonce er typisk bygget op i 4 lag: overskrift, annoncetekst, logo og PR-tekst. Overskrift: Den tekst der vises i søgeresultatet på internettet. Den bør være beskrivende, sælgende og kort, da det er den eneste oplysning jobsøger i første omgang ser udover virksomhedens navn: Annoncetekst: Hent evt. tekst fra tidligere annonce/tekstfil el. lign. : Logo: Logo hentes fra logoarkiv/websted el.lign. : Virksomheds pr-tekst: En generel tekst der beskriver virksomheden mht. størrelse, produkter, målsætninger mv. Side 5 - Jobmappe fra OFiR.dk

6 Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning I matchprofilen angiver du struktureret de kriterier, du ønsker at udvælge kandidater efter, til den ledige stilling. Kriterierne matcher de oplysninger som kandidaterne har angivet i deres CV. På den måde skabes en overensstemmelse mellem CV og matchprofil. Eks. at kandidaten identificerer sig med stillingsbetegnelsen, at arbejdsstedet passer, at uddannelsen er relevant, at man kan bruge sine IT- eller sproglige færdigheder, eller at man kan bygge videre på en erhvervserfaring. Nogle gange kan ét enkelt kriterie sige alt, men ofte er det bedre at angive flere. Krav eller ønske? Nogle matchkriterier kan være et til kandidaten. Eks. arbejdssted, uddann. eller sprog. Er flere ønsker opfyldt kommer en kandidat op ad listen, men sætter vi krav, så er det kun de der 100% matcher kriteriet, der kommer på listen. Stillingsbetegnelse: Arbejdssted: Ansættelsesvilkår: Heltid Deltid Timeansat Timeansat Vikariat Partner Funktionær Hjemmearb. Sæsonarb. Selvstændig/Freelance Uddannelsesniveau: Folkeskole Gymnasielt niveau (gymnasium,htx,hh,etc) 1-2 årig videregående uddannelse 3-4 årig videregående uddannelse 5 årig eller derover videregående uddannelse Uddannelse: Angiv den eller de uddannelser, som er relevante for at kunne bestride jobbet. Erhvervserfaring: Angiv dine ønsker og evt. krav til kandidatens erhvervserfaring fra tidligere ansættelser. De tre erfaringskategorier kan vælges enkeltvis og uden sammenhæng. Søgning via fritekst er yderligere en vej til flere valg. Stillingsbetegnelse/r: Vælg området Stillingserfaringen har ligget i, eller angiv specifik stillingsbetegnelse Branche/r: Vælg området Brancheerfaringen har ligget i, eller angiv specifik branchebetegnelse. Tidligere personaleansvar : Blank hvis ingen tidligere erfaring påkrævet 1-5 ansatte 6-30 ansatte ansatte Over 100 ansatte Side 6 - Jobmappe fra OFiR.dk

7 Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Sprog Hovedsprog Kendskab God Meget god Flydende Dansk Engelsk Fransk Spansk Tysk Andet eks. svensk Andet IT kundskaber Program CAD programmer Databaser Desktop Publishing Dokumenthåndtering Grafikprogrammer Gruppeprogrammer Internet LAN/WAN Mail Multimedia Officepakker Økonomi/administration Operativsystemer Præsentationer Programmeringssprog Regneark Statistik/ business Intelligence Tekstbehandling Kendskab God Meget god Expert Side 7 - Jobmappe fra OFiR.dk

8 Spørgsmål til arbejdspladsen Definér den plads din nye medarbejder skal udfylde, og muligheden for at give medarbejderen de bedst mulige arbejdsvilkår fra begyndelsen. Forestil dig, at du sætter en telelinse foran øjnene. Du kan nu se den tomme plads, den nye medarbejder skal udfylde. Hvad kommer der til at ske når en ny medarbejder sætter sig i stolen? Uddyb svarene efter dit eget behov, men spring ingen af dem over. 1. Hvilke kvalifikationer er der helt aktuelt brug for? 2. Hvilke kvalifikationer vil der Inden for det første år? Inden for de første år? blive brug for: 3. Hvilke mål forventes den nye medarbejder særligt at bruge sin energi på i det første år? 4. Hvilke kvalifikationer skal en ny medarbejder have for bedst muligt at komme ind i bestående teams? 5. Hvilke kvalifikationer skal en ny medarbejder have for bedst muligt at påvirke bestående teams i positiv retning? 6. Er der særlige sociale færdselsregler, en ny medarbejder skal være opmærksom på? 7. Kan en ny medarbejder få problemer, fordi en nuværende medarbejder føler sig tilsidesat eller forbigået? 8. Kan en ny medarbejder få problemer, fordi en nuværende chef er usikker på sin egen fremtid? 9. Hvor i består den direkte sammenhæng mellem virksomhedens mål og den plads den nye medarbejder skal udfylde? 10. Kan der forudses en teknologisk udvikling inden for de næste 2 år, som kan påvirke den plads, den nye medarbejder skal udfylde? 11. Side 8 - Jobmappe fra OFiR.dk

9 1. interview (Varighed ca. 45 minutter) Før ansøgeren kommer, skal intervieweren forberede 3 ting: 1. Intervieweren skal sikre ro og ingen forstyrrelser under samtalen. 2. Hvis der er flere efterfølgende samtaler skal intervieweren sikre, at ansøgeren modtages godt og positivt, og evt. adskilles, så eventuelle kolleger ikke møder hinanden tilfældigt. 3. Intervieweren skal forberede sig mentalt ved f.eks. endnu en gennemlæsning af den skriftlige ansøgning, samt ved at prioritere (med et ) maks. 15 af omstående spørgsmål som de væsentligste i den konkrete situation. Oplys gerne ansøgeren om hvordan interviewet vil forløbe Fulde navn: (kaldenavn understreges) Adresse: Postnr. By: Privattlf.: Anden tlf.: Søgt stilling: Virksomhed/Afdeling: 1. interview Dato: Med: 2. interview Dato: Med: Ansættelse Dato: Med: Rejseudlæg: Sagsnummer Første indtryk Gør fyldige notater og tag eventuelt et polaroidfoto eller gør en anmærkning (»ligner Peter«-»blå ternet jakke«-»hornbriller«eller lignende korte karakteristika), så du kan huske alle personerne, når interviewrunden er slut. Dato: / -200 Side 9 - Jobmappe fra OFiR.dk

10 Spørgsmålene er opdelt i 7 grupper, begyndende med indledning og afsluttende med fremtidsplaner. Til slut er der plads til at du selv kan tilføje flere spørgsmål. De vigtige ord i skemaet er understreget, så de kan fungere som stikord. I skemaets yderste venstre kolonne kan du sætte kryds () for at markere, at du agter at stille ansøgeren dette spørgsmål. I yderste højre kolonne kan du sætte hak (), når du har stillet spørgsmålet. Ansøgerens svar bør du kun notere i stikordsform. Interviewet behøver ikke følge skemaet, men du bør berøre flere spørgsmål i hver gruppe. Brug dine egne formuleringer. Træn eventuelt spørgsmål på en du kender. Spørg ikke om informationer, der kan læses direkte i ansøgningen. Begynd med en kort præsentation af virksomheden. Start derefter med de lette spørgsmål, så ansøgeren slapper af. Giv ansøgeren god tid ca. 2 minutter til hvert spørgsmål. Ansøgerens spørgsmål til dig besvares bedst i slutningen af samtalen. Fortæl til sidst ansøgeren om den videre proces og om hvornår han/hun kan forvente svar. Indledning Hvad ved du om vores virksomhed? Hvorfor søger du netop denne stilling i vores virksomhed? Hvad forventer du af netop denne stilling i vores virksomhed? Hvilke forventninger har du til gage m.v.? Hvornår kan du i givet fald tiltræde? Teoretisk baggrund Hvorfor valgte du netop den uddannelse, du gjorde? Hvad indeholder uddannelsen? Har du planer om videre uddannelse? Praktisk baggrund Hvordan har du fået dine 2 sidste stillinger? Af hvilke grunde forlod du dine 2 sidste stillinger? Hvad er dit generelle indtryk af dit nuværende/sidste ansættelsessted? Hvilket ansvar og hvilke opgaver har/ havde du i din nuvær./sidste stilling? Side 10 - Jobmappe fra OFiR.dk

11 Praktisk baggrund, fortsat Beskriv en typisk arbejdsuge på dit nuværende/sidste ansættelsessted. Hvorfor ønsker du at forlade din nuværende stilling/virksomhed? Hvilke af dine hidtidige stillinger har du været mest glad for, og hvorfor? Hvad har været din bedste oplevelse i arbejdslivet? Hvad har været din værste oplevelse i arbejdslivet? Hvad er de største udfordringer, du har taget op i privatlivet og i arbejdslivet? Nævn et par fejltagelser, du har begået i arbejdslivet. Hvilke mål nåede du i dine tidligere stillinger? Nævn tre væsentlige problemer, du har mødt i dine tidligere ansættelser. Hvad kendetegnede din bedste chef, hvorfor/hvordan? Hvad kendetegnede din dårligste chef, hvorfor/hvordan? Hvilke personer kan vi henvende os til for referencer (navn, stilling, tlf.nr.)? Arbejdsmetoder Beskriv din ledelsesfilosofi/ledelsesstil. Beskriv hvordan du planlægger/budgetterer. Beskriv hvordan du arkiverer materiale. Kan du arbejde under pres? Karakterisér din måde at arbejde på med kun ét ord. Side 11 - Jobmappe fra OFiR.dk

12 Fritid Hvad bruger du din fritid til? Hvilke øvrige aktiviteter deltager du i? Når du deltager i konkurrencesport, er det da vigtigst at deltage eller at vinde? Personlighed Beskriv din personlighed. Hvad er dine væsentligste styrker? Hvad vurderer du som dine væsentligste svagheder? Hvad vurderer du selv som dine bedste kvalifikationer til denne stilling? Hvad motiverer dig bedst til at yde en indsats? Hvad er din holdning til overarbejde? Hvad er vigtigst for dig i forbindelse med arbejdet? Hvad ville du allerhelst beskæftige dig med? Hvilke typer mennesker kan du bedst lide? Hvilke typer mennesker bryder du dig mindst om? Fremtidsplaner Hvad er dine fremtidsplaner på kortere sigt? Hvad skal du lave om 10 år? Side 12 - Jobmappe fra OFiR.dk

13 Ekstra spørgsmål Til notater Side 13 - Jobmappe fra OFiR.dk

14 Formålet med introduktionen er at give den nye medarbejder den bedst mulige start i jobbet. Godt begyndt er halvt fuldendt. Selve introduktionen har 2 formål: 1. Et firmamæssigt, der skal give medarbejderen et godt indtryk af vore forventninger og støtte til at indfri disse. 2. Et psykologisk, der skal give medarbejderen den bedst mulige personlige start og modvirke eventuelle»kulturchok«. Begge disse formål skal opfyldes for at få en god introduktion. Ansøgeren er informeret/har fået udleveret: 1. Stillingsbetegnelse og eventuelt stillingsbeskrivelse m.v. samt korrektur på eventuelle visitkort, navneskilte m.v. 2. Navn m.v på nærmeste chef. 3. Informationsmateriale/brochure m.v. om virksomheden. 4. Ansættelsesaftalen i underskrevet stand. 5. Aftalen om hvor, hvornår og hvem den nye medarbejder skal møde på tiltrædelsesdagen. VED INTRODUKTIONEN Før den nye medarbejder ankommer til sin første arbejdsdag er det en god idé at arbejdspladsen er forberedt: 7. Ledere, kolleger og medarbejdere er orienterede om tiltrædelsen. 8. Medarbejderens arbejdsplads er klargjort (og der er eventuelt sat en velkomstbuket). 9. Der er planlagt et introduktionsforløb af minimum en uges varighed, der sikrer at den nye medarbejder bliver introduceret til sine arbejdsopgaver og til alle virksomhedens funktioner. Medarbejderen sikres bedst en god begyndelse i sit nye job, når følgende checkpunkter anvendes: 10. Nærmeste leder modtager den nye medarbejder i en afslappet atmosfære på det aftalte sted til den aftalte tid første arbejdsdag. Der afsættes god tid til en uforstyrret samtale om lederens forventninger til medarbejderen, samt en orientering om de vigtigste sociale færdselsregler på arbejdspladsen. 11. Derefter præsenteres den nye medarbejder for sine nærmeste kolleger, og en udvalgt kollega overtager rollen som vejleder. VEJLEDERENS OPGAVE Den kollega, der er givet ansvaret som vejleder, har til opgave i eksempelvis de første 2 uger af den nye medarbejders ansættelse, at være personlig ansvarlig for at den nye medarbejder får en positiv og fyldestgørende introduktion til arbejdspladsen. Vejlederen viser den nye medarbejder rundt på arbejdspladsen og sikrer herunder, at vedkommende bliver kendt med daglige nøglepersoner samt for eksempel omstilling, kantine, sikkerhedsvagter og tillidsrepræsentanter m.v. Vejlederen hjælper den nye medarbejder i gang med arbejdet og sikrer i den første tid at vedkommende løftes igennem de daglige rutiner og at medarbejderen integreres socialt på arbejdspladsen. Side 14 - Jobmappe fra OFiR.dk

15 INFORMATION Lederen har ansvaret for at den nye medarbejder modtager den nødvendige og tilstrækkelige information om virksomheden. Informationerne gives af lederen selv eller af den udnævnte vejleder. Checklisten bruges såvel før introduktionen, som efter vejledningsperiodens ophør. Checkliste over information til den nye medarbejder: OK Følg op 1. Virksomhedens idégrundlag og mål. 2. Virksomhedens og afdelingens organisation og relationer til kunder, leverandører, kolleger og andre. 3. Virksomhedens vigtigste produkter/produktgrupper. 4. Virksomhedens vigtigste styrker/svagheder. 5. Hvilke mål den nye medarbejder forventes særligt at bruge sin energi på den første tid/det første år. 6. Særlige sociale færdselsregler, den nye medarbejder skal være opmærksom på? (Herunder kommandoveje). 7. Sammenhængen mellem virksomhedens overordnede mål og den plads, medarbejderen skal udfylde. 8. Forhold omkring blanketter og administrative systemer. 9. Samarbejds- og sikkerhedsforhold. 10. Arbejdstid (sygdom/fravær/ferie m.v.). 11. Udbetaling af løn/gage. 12. Personalegoder. 13. Adgangsforhold (kontrolsystemer). 14. Uddannelsesforhold. 15. Intern information og kommunikation. 16. Teknologi på den nye medarbejders egen arbejdsplads. (Herunder placering af f.eks. telefax og kopiering). 17. Vigtige kvalitetsnormer/standarder/lovgivning for arbejdet. 18. Specielle forhold som den nye medarbejder skal være på vagt overfor. 19. Mulighederne for at få information. (Hvem kan spørges om hvad) Side 15 - Jobmappe fra OFiR.dk

16 Gladsaxe Møllevej 26, 2860 Søborg Tlf.: Fax: Sønderbrogade 4, 7100 Vejle Tlf.: Fax: Internet: OFiR/dk/job/Feb03/pdf

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere

Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Overordnet planlægning HR afdelingens overordnede opgave er at sikre, at rekrutteringsproceduren foregår indenfor rammerne af virksomhedens personalepolitik, de

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå på Jobnet.dk og log ind. I den sorte topmenuen vælger du Annoncer. Du kommer nu til siden Mine annoncer. På siden Mine

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

HÅNDBOG. Fokus på rekruttering og ansættelse - et ledelsesværktøj til inspiration

HÅNDBOG. Fokus på rekruttering og ansættelse - et ledelsesværktøj til inspiration HÅNDBOG Fokus på rekruttering og ansættelse - et ledelsesværktøj til inspiration Personaleafdelingen, Rikke K. Sikora, August 2004 Indledning For at sikre, at FSB ansætter den bedst kvalificerede ansøger

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Indholdsfortegnelse 1. Log in i Emply 4 1.1. Log ind og glemt kodeord 4 2. Opret projekt (stilling) 4 2.1. Opsætning af stilling 4 3. Brugeradgang og brugeroprettelse

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Vejledning til brugen af Mit 3F.

Vejledning til brugen af Mit 3F. 1 Vejledning til brugen af Mit 3F. For at få adgang til Mit 3F skal du have en NemAdgang. NemAdgang betyder, at du enten skal have en Fælles Pinkode, Digital Signatur eller net-id (bank). Du kan på loginsiden

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING

REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING REKRUTTERING TIL PRISER, DER ER TIL AT FORSTÅ REKRUTTERING Professionelt Rekrutteringsforløb gennem Hovedjægerne. Vi jagter ledere, kloge hoveder, folk med specielle færdigheder, og dem der holder virksomheden

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder

Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder Lederforum tirsdag 12. maj 2015 Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder Eftermiddagens program Velkomst ved Jørgen Beck, Ledelsesakademiet Oplæg ved Ulrik S. Brix, Supana Pause, snak

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

John Lohff De bedst egnede

John Lohff De bedst egnede John Lohff De bedst egnede At finde og fastholde de rigtige topledere PRESS TO Titel: John Lohff: De bedst egnede At finde og fastholde de rigtige topledere Copyright 2008: John Lohff og forlaget Pressto

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003

Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003 Silkeborg Handelsskole Side 1 af 6 Det bevidste valg Materiale fra jobsøgningskursus, 6. november 2003 Præsentation Karin Elmedal Laursen, Medarbejderkonsulent i Jyske Bank Susan Bergqvist, Medarbejderkonsulent

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere