Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning"

Transkript

1 JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: Annonce Ansvarlig leder: CV-rekruttering Jobmappen: Et praktisk stykke værktøj i rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere.siden 1996

2 JOBMAPPEN - en hjælp i ansættelsesprocessen Jobmappen er et praktisk stykke værktøj, der i komprimeret form fastholder og effektiviserer rekrutteringen af nye medarbejdere. Det er her du samler den nødvendige information. På internettet gemmer du også dine informationer i Jobmappen. Når du har ansat medarbejderen lægger du Jobmappen i arkiv og skulle du få brug for at hente information fra den igen til en ny rekruttering, så kopierer du blot fra den gamle mappe til den aktuelle Jobmappe. Fakta om stillingen Fakta om stillingen indeholder 4 afsnit med praktiske skemaer om: Stillingens organisatoriske placering Stillingsbeskrivelsen i ord Matchprofilen, der struktureret angiver ønsker og krav til kvalifikationerne Spørgsmål til arbejdspladsens bløde side Interview Interviewet indeholder et praktisk skema med spørgsmål til ansøgeren. Interviewskemaet printes eller kopieres til hver personlig samtale. Læg eventuelt personens ansøgning ind i skemaet. Ansøgerens personlighed klarlægges i interviewet ved struktureret brug af skemaet. Ansættelse, introduktion og opfølgning Afsnittet giver et par gode råd til hvordan den nye medarbejder gives den bedste start i jobbet, både når medarbejderen starter men også ved opfølgningssamtalen efter den første tid i jobbet. Det giver det bedste grundlag for succes og en engageret medarbejder. Jobmappen Når du næste gang står for at skulle ansætte en ny medarbejder, så opret en ny Jobmappe og print dette skema ud. God fornøjelse med ansættelsen.

3 Fakta om stillingen Beskrivelsen af en stilling har følgende 4 hovedopgaver: 1. Fastlægge stillingens organisatoriske placering og formelle ansvar. 2. Udforme stillingsbeskrivelsen i ord, eksempelvis sådan som vi kender den fra en stillingsannonce. 3. Fastlægge matchprofilen, der struktureret angiver de ønsker og krav vi har til den nye medarbejders kvalifikationer. 4. Spørge dig selv om hvilke spørgsmål ansøgeren kan stille til arbejdspladsens bløde side, sådan som vi oplever det som kollega i hverdagen. Første opgave er at afklare stillingens placering i organisationsplanen både m.h.t. niveau i organisationen og m.h.t. tilhørsforhold til en afdeling. Det giver rammerne for ansvar og handlefrihed og for arbejdsopgavernes bredde. Med andre ord tilskærer du de ydre grænser for jobbets helhed. Det er afgørende at få fastlagt hvordan ansvaret måles, så både leder og medarbejder kender kriterierne. Er de ikke kendt og accepteret på forhånd af begge parter, er mulighederne for uoverensstemmelser store. Det vil svare til at spille fodbold, uden at alle parter kender reglerne på forhånd. Når ansvaret er fastlagt, følger beføjelserne naturligt med. Der er en direkte sammenhæng mellem ansvar og beføjelser, hvis der skal nås resultater. Anden opgave er at beskrive i ord dels profilen på stillingen og dens muligheder, dels signalere de ønsker arbejdspladsen har til ansøgerne og endelig angive den profil som virksomheden har. Denne beskrivelse vil ofte kunne genfindes som teksten vi bruger i en stillingsannonce. Tredje opgave er at fastlægge de absolutte minimumskrav til opnåelse af resultater i jobbet. Hvilken viden er absolut nødvendig? Hvilke færdigheder er absolut nødvendige? Hvilket potentiale er minimum? Fastlæg derefter dine ideal-krav til ansøgeren: Hvilken viden vil du helst have, en ansøger har? Hvilke færdigheder vil du helst have, en ansøger har? Hvilket potentiale vil du helst have, en ansøger har med henblik på eventuelle fremtidige ansvarsområder? Det er vigtigt at understrege, at erfaring ikke altid er det samme som resultater. Når du bedømmer et forløb, så bed om resultater. Det er ikke interessant for fremtiden, hvor længe en ansøger f.eks. har været leder, men hvilke resultater vedkommende opnåede som leder. Nogen kan på 2 år, opnå de samme resultater, som andre bruger 4 år til. Kræver jobbet på forhånd særlig branchekundskab - og i hvilket omfang? Bruger virksomheden særlig teknologi, for eksempel på EDB-området, som ansøgeren skal være fortrolig med? På baggrund af din besvarelse af disse spørgsmål har du en god fornemmelse af hvordan den nye medarbejder findes. Fjerde opgave er at definere pladsen, den nye medarbejder skal udfylde, og muligheden for at give medarbejderen de bedst mulige arbejdsvilkår fra begyndelsen. Forestil dig, at du sætter en telelinse foran øjnene. Du kan nu se den tomme plads, den nye medarbejder skal udfylde. Hvad kommer der til at ske når en ny medarbejder sætter sig i stolen? Uddyb svarene efter dit eget behov, men spring ingen af dem over. Stil til sidst dig selv 2 spøgsmål: 1. Har jeg glemt noget vigtigt om arbejdspladsen eller dens medarbejdere? I givet fald hvad? 2. På baggrund af svarene: Har jeg selv lyst til at søge et job i den virksomhed, jeg nu har beskrevet? Hvis ikke, hvad skal da ændres, for at jeg får lyst til at søge? Side 3 - Jobmappe fra OFiR.dk

4 Kontaktinformation til ansøgeren Virksomhedsnavn: Attention: Adresse: Postnr. By: Virksomhedstelefon.: Anden tlf. (direkte nr., mobil): Internet adresse: Mærk ansøgning: Stillingen besættes inden: Stillingens organisatoriske placering og ansvar Stillingsbetegnelse: Afdelingsbetegnelse: Nærmeste foresatte leder: Nærmeste medarbejder: Stillingens ansvarsområder: 1: 2: 3: Stillingens beføjelser: (hvad kan/må den nye medarbejder - og hvad ikke) Generelle beføjelser: Specielle beføjelser: Begrænsninger: Side 4 - Jobmappe fra OFiR.dk

5 Stillingen i ord, som i en annonce En stillingsannonce er typisk bygget op i 4 lag: overskrift, annoncetekst, logo og PR-tekst. Overskrift: Den tekst der vises i søgeresultatet på internettet. Den bør være beskrivende, sælgende og kort, da det er den eneste oplysning jobsøger i første omgang ser udover virksomhedens navn: Annoncetekst: Hent evt. tekst fra tidligere annonce/tekstfil el. lign. : Logo: Logo hentes fra logoarkiv/websted el.lign. : Virksomheds pr-tekst: En generel tekst der beskriver virksomheden mht. størrelse, produkter, målsætninger mv. Side 5 - Jobmappe fra OFiR.dk

6 Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning I matchprofilen angiver du struktureret de kriterier, du ønsker at udvælge kandidater efter, til den ledige stilling. Kriterierne matcher de oplysninger som kandidaterne har angivet i deres CV. På den måde skabes en overensstemmelse mellem CV og matchprofil. Eks. at kandidaten identificerer sig med stillingsbetegnelsen, at arbejdsstedet passer, at uddannelsen er relevant, at man kan bruge sine IT- eller sproglige færdigheder, eller at man kan bygge videre på en erhvervserfaring. Nogle gange kan ét enkelt kriterie sige alt, men ofte er det bedre at angive flere. Krav eller ønske? Nogle matchkriterier kan være et til kandidaten. Eks. arbejdssted, uddann. eller sprog. Er flere ønsker opfyldt kommer en kandidat op ad listen, men sætter vi krav, så er det kun de der 100% matcher kriteriet, der kommer på listen. Stillingsbetegnelse: Arbejdssted: Ansættelsesvilkår: Heltid Deltid Timeansat Timeansat Vikariat Partner Funktionær Hjemmearb. Sæsonarb. Selvstændig/Freelance Uddannelsesniveau: Folkeskole Gymnasielt niveau (gymnasium,htx,hh,etc) 1-2 årig videregående uddannelse 3-4 årig videregående uddannelse 5 årig eller derover videregående uddannelse Uddannelse: Angiv den eller de uddannelser, som er relevante for at kunne bestride jobbet. Erhvervserfaring: Angiv dine ønsker og evt. krav til kandidatens erhvervserfaring fra tidligere ansættelser. De tre erfaringskategorier kan vælges enkeltvis og uden sammenhæng. Søgning via fritekst er yderligere en vej til flere valg. Stillingsbetegnelse/r: Vælg området Stillingserfaringen har ligget i, eller angiv specifik stillingsbetegnelse Branche/r: Vælg området Brancheerfaringen har ligget i, eller angiv specifik branchebetegnelse. Tidligere personaleansvar : Blank hvis ingen tidligere erfaring påkrævet 1-5 ansatte 6-30 ansatte ansatte Over 100 ansatte Side 6 - Jobmappe fra OFiR.dk

7 Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Sprog Hovedsprog Kendskab God Meget god Flydende Dansk Engelsk Fransk Spansk Tysk Andet eks. svensk Andet IT kundskaber Program CAD programmer Databaser Desktop Publishing Dokumenthåndtering Grafikprogrammer Gruppeprogrammer Internet LAN/WAN Mail Multimedia Officepakker Økonomi/administration Operativsystemer Præsentationer Programmeringssprog Regneark Statistik/ business Intelligence Tekstbehandling Kendskab God Meget god Expert Side 7 - Jobmappe fra OFiR.dk

8 Spørgsmål til arbejdspladsen Definér den plads din nye medarbejder skal udfylde, og muligheden for at give medarbejderen de bedst mulige arbejdsvilkår fra begyndelsen. Forestil dig, at du sætter en telelinse foran øjnene. Du kan nu se den tomme plads, den nye medarbejder skal udfylde. Hvad kommer der til at ske når en ny medarbejder sætter sig i stolen? Uddyb svarene efter dit eget behov, men spring ingen af dem over. 1. Hvilke kvalifikationer er der helt aktuelt brug for? 2. Hvilke kvalifikationer vil der Inden for det første år? Inden for de første år? blive brug for: 3. Hvilke mål forventes den nye medarbejder særligt at bruge sin energi på i det første år? 4. Hvilke kvalifikationer skal en ny medarbejder have for bedst muligt at komme ind i bestående teams? 5. Hvilke kvalifikationer skal en ny medarbejder have for bedst muligt at påvirke bestående teams i positiv retning? 6. Er der særlige sociale færdselsregler, en ny medarbejder skal være opmærksom på? 7. Kan en ny medarbejder få problemer, fordi en nuværende medarbejder føler sig tilsidesat eller forbigået? 8. Kan en ny medarbejder få problemer, fordi en nuværende chef er usikker på sin egen fremtid? 9. Hvor i består den direkte sammenhæng mellem virksomhedens mål og den plads den nye medarbejder skal udfylde? 10. Kan der forudses en teknologisk udvikling inden for de næste 2 år, som kan påvirke den plads, den nye medarbejder skal udfylde? 11. Side 8 - Jobmappe fra OFiR.dk

9 1. interview (Varighed ca. 45 minutter) Før ansøgeren kommer, skal intervieweren forberede 3 ting: 1. Intervieweren skal sikre ro og ingen forstyrrelser under samtalen. 2. Hvis der er flere efterfølgende samtaler skal intervieweren sikre, at ansøgeren modtages godt og positivt, og evt. adskilles, så eventuelle kolleger ikke møder hinanden tilfældigt. 3. Intervieweren skal forberede sig mentalt ved f.eks. endnu en gennemlæsning af den skriftlige ansøgning, samt ved at prioritere (med et ) maks. 15 af omstående spørgsmål som de væsentligste i den konkrete situation. Oplys gerne ansøgeren om hvordan interviewet vil forløbe Fulde navn: (kaldenavn understreges) Adresse: Postnr. By: Privattlf.: Anden tlf.: Søgt stilling: Virksomhed/Afdeling: 1. interview Dato: Med: 2. interview Dato: Med: Ansættelse Dato: Med: Rejseudlæg: Sagsnummer Første indtryk Gør fyldige notater og tag eventuelt et polaroidfoto eller gør en anmærkning (»ligner Peter«-»blå ternet jakke«-»hornbriller«eller lignende korte karakteristika), så du kan huske alle personerne, når interviewrunden er slut. Dato: / -200 Side 9 - Jobmappe fra OFiR.dk

10 Spørgsmålene er opdelt i 7 grupper, begyndende med indledning og afsluttende med fremtidsplaner. Til slut er der plads til at du selv kan tilføje flere spørgsmål. De vigtige ord i skemaet er understreget, så de kan fungere som stikord. I skemaets yderste venstre kolonne kan du sætte kryds () for at markere, at du agter at stille ansøgeren dette spørgsmål. I yderste højre kolonne kan du sætte hak (), når du har stillet spørgsmålet. Ansøgerens svar bør du kun notere i stikordsform. Interviewet behøver ikke følge skemaet, men du bør berøre flere spørgsmål i hver gruppe. Brug dine egne formuleringer. Træn eventuelt spørgsmål på en du kender. Spørg ikke om informationer, der kan læses direkte i ansøgningen. Begynd med en kort præsentation af virksomheden. Start derefter med de lette spørgsmål, så ansøgeren slapper af. Giv ansøgeren god tid ca. 2 minutter til hvert spørgsmål. Ansøgerens spørgsmål til dig besvares bedst i slutningen af samtalen. Fortæl til sidst ansøgeren om den videre proces og om hvornår han/hun kan forvente svar. Indledning Hvad ved du om vores virksomhed? Hvorfor søger du netop denne stilling i vores virksomhed? Hvad forventer du af netop denne stilling i vores virksomhed? Hvilke forventninger har du til gage m.v.? Hvornår kan du i givet fald tiltræde? Teoretisk baggrund Hvorfor valgte du netop den uddannelse, du gjorde? Hvad indeholder uddannelsen? Har du planer om videre uddannelse? Praktisk baggrund Hvordan har du fået dine 2 sidste stillinger? Af hvilke grunde forlod du dine 2 sidste stillinger? Hvad er dit generelle indtryk af dit nuværende/sidste ansættelsessted? Hvilket ansvar og hvilke opgaver har/ havde du i din nuvær./sidste stilling? Side 10 - Jobmappe fra OFiR.dk

11 Praktisk baggrund, fortsat Beskriv en typisk arbejdsuge på dit nuværende/sidste ansættelsessted. Hvorfor ønsker du at forlade din nuværende stilling/virksomhed? Hvilke af dine hidtidige stillinger har du været mest glad for, og hvorfor? Hvad har været din bedste oplevelse i arbejdslivet? Hvad har været din værste oplevelse i arbejdslivet? Hvad er de største udfordringer, du har taget op i privatlivet og i arbejdslivet? Nævn et par fejltagelser, du har begået i arbejdslivet. Hvilke mål nåede du i dine tidligere stillinger? Nævn tre væsentlige problemer, du har mødt i dine tidligere ansættelser. Hvad kendetegnede din bedste chef, hvorfor/hvordan? Hvad kendetegnede din dårligste chef, hvorfor/hvordan? Hvilke personer kan vi henvende os til for referencer (navn, stilling, tlf.nr.)? Arbejdsmetoder Beskriv din ledelsesfilosofi/ledelsesstil. Beskriv hvordan du planlægger/budgetterer. Beskriv hvordan du arkiverer materiale. Kan du arbejde under pres? Karakterisér din måde at arbejde på med kun ét ord. Side 11 - Jobmappe fra OFiR.dk

12 Fritid Hvad bruger du din fritid til? Hvilke øvrige aktiviteter deltager du i? Når du deltager i konkurrencesport, er det da vigtigst at deltage eller at vinde? Personlighed Beskriv din personlighed. Hvad er dine væsentligste styrker? Hvad vurderer du som dine væsentligste svagheder? Hvad vurderer du selv som dine bedste kvalifikationer til denne stilling? Hvad motiverer dig bedst til at yde en indsats? Hvad er din holdning til overarbejde? Hvad er vigtigst for dig i forbindelse med arbejdet? Hvad ville du allerhelst beskæftige dig med? Hvilke typer mennesker kan du bedst lide? Hvilke typer mennesker bryder du dig mindst om? Fremtidsplaner Hvad er dine fremtidsplaner på kortere sigt? Hvad skal du lave om 10 år? Side 12 - Jobmappe fra OFiR.dk

13 Ekstra spørgsmål Til notater Side 13 - Jobmappe fra OFiR.dk

14 Formålet med introduktionen er at give den nye medarbejder den bedst mulige start i jobbet. Godt begyndt er halvt fuldendt. Selve introduktionen har 2 formål: 1. Et firmamæssigt, der skal give medarbejderen et godt indtryk af vore forventninger og støtte til at indfri disse. 2. Et psykologisk, der skal give medarbejderen den bedst mulige personlige start og modvirke eventuelle»kulturchok«. Begge disse formål skal opfyldes for at få en god introduktion. Ansøgeren er informeret/har fået udleveret: 1. Stillingsbetegnelse og eventuelt stillingsbeskrivelse m.v. samt korrektur på eventuelle visitkort, navneskilte m.v. 2. Navn m.v på nærmeste chef. 3. Informationsmateriale/brochure m.v. om virksomheden. 4. Ansættelsesaftalen i underskrevet stand. 5. Aftalen om hvor, hvornår og hvem den nye medarbejder skal møde på tiltrædelsesdagen. VED INTRODUKTIONEN Før den nye medarbejder ankommer til sin første arbejdsdag er det en god idé at arbejdspladsen er forberedt: 7. Ledere, kolleger og medarbejdere er orienterede om tiltrædelsen. 8. Medarbejderens arbejdsplads er klargjort (og der er eventuelt sat en velkomstbuket). 9. Der er planlagt et introduktionsforløb af minimum en uges varighed, der sikrer at den nye medarbejder bliver introduceret til sine arbejdsopgaver og til alle virksomhedens funktioner. Medarbejderen sikres bedst en god begyndelse i sit nye job, når følgende checkpunkter anvendes: 10. Nærmeste leder modtager den nye medarbejder i en afslappet atmosfære på det aftalte sted til den aftalte tid første arbejdsdag. Der afsættes god tid til en uforstyrret samtale om lederens forventninger til medarbejderen, samt en orientering om de vigtigste sociale færdselsregler på arbejdspladsen. 11. Derefter præsenteres den nye medarbejder for sine nærmeste kolleger, og en udvalgt kollega overtager rollen som vejleder. VEJLEDERENS OPGAVE Den kollega, der er givet ansvaret som vejleder, har til opgave i eksempelvis de første 2 uger af den nye medarbejders ansættelse, at være personlig ansvarlig for at den nye medarbejder får en positiv og fyldestgørende introduktion til arbejdspladsen. Vejlederen viser den nye medarbejder rundt på arbejdspladsen og sikrer herunder, at vedkommende bliver kendt med daglige nøglepersoner samt for eksempel omstilling, kantine, sikkerhedsvagter og tillidsrepræsentanter m.v. Vejlederen hjælper den nye medarbejder i gang med arbejdet og sikrer i den første tid at vedkommende løftes igennem de daglige rutiner og at medarbejderen integreres socialt på arbejdspladsen. Side 14 - Jobmappe fra OFiR.dk

15 INFORMATION Lederen har ansvaret for at den nye medarbejder modtager den nødvendige og tilstrækkelige information om virksomheden. Informationerne gives af lederen selv eller af den udnævnte vejleder. Checklisten bruges såvel før introduktionen, som efter vejledningsperiodens ophør. Checkliste over information til den nye medarbejder: OK Følg op 1. Virksomhedens idégrundlag og mål. 2. Virksomhedens og afdelingens organisation og relationer til kunder, leverandører, kolleger og andre. 3. Virksomhedens vigtigste produkter/produktgrupper. 4. Virksomhedens vigtigste styrker/svagheder. 5. Hvilke mål den nye medarbejder forventes særligt at bruge sin energi på den første tid/det første år. 6. Særlige sociale færdselsregler, den nye medarbejder skal være opmærksom på? (Herunder kommandoveje). 7. Sammenhængen mellem virksomhedens overordnede mål og den plads, medarbejderen skal udfylde. 8. Forhold omkring blanketter og administrative systemer. 9. Samarbejds- og sikkerhedsforhold. 10. Arbejdstid (sygdom/fravær/ferie m.v.). 11. Udbetaling af løn/gage. 12. Personalegoder. 13. Adgangsforhold (kontrolsystemer). 14. Uddannelsesforhold. 15. Intern information og kommunikation. 16. Teknologi på den nye medarbejders egen arbejdsplads. (Herunder placering af f.eks. telefax og kopiering). 17. Vigtige kvalitetsnormer/standarder/lovgivning for arbejdet. 18. Specielle forhold som den nye medarbejder skal være på vagt overfor. 19. Mulighederne for at få information. (Hvem kan spørges om hvad) Side 15 - Jobmappe fra OFiR.dk

16 Gladsaxe Møllevej 26, 2860 Søborg Tlf.: Fax: Sønderbrogade 4, 7100 Vejle Tlf.: Fax: Internet: OFiR/dk/job/Feb03/pdf

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE APRIL 2016 INTERFERE INTERFERE 1 Indledning Lederansættelser er enhver organisations mest kritiske valg - fordi mennesker er afgørende. Ansættelser

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Er du klar til samtalerne?

Er du klar til samtalerne? Er du klar til samtalerne? Inspiration til mérværdi i rekrutteringer 100 Konkrete spørgsmål til din næste samtale Virksomhed Talent Vækst Inden samtalen... Vær forberedt og beslutsom! Inden du går i gang

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Jobsamtalen. Baggrund

Jobsamtalen. Baggrund Jobsamtalen AS3 2 Jobsamtalen er et afgørende tidspunkt i en ansættelsesproces for både dig og virksomheden. Det er her, I ser hinanden an og begge parter vurderer, om en ansættelse er en mulighed. AS3

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Vejledning til at oprette CV på Jobnet

Vejledning til at oprette CV på Jobnet Vejledning til at oprette CV på Jobnet Du skal udfylde dit CV så godt som muligt, fordi: jobcentret og FOAs A-kasse så bedre kan hjælpe dig med at finde en arbejdsgiver, der søger en medarbejder med dine

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune 24.november 2016 i Holbæk Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som direktør i Holbæk Kommune Ansvarlig konsulent er undertegnede Jakob

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

Spørgsmål 1: I hvilket selskab søgte du ansættelse? Sp. 1 TRE-FOR A/S 25 40% TRE-FOR Entreprise 13 21% TRE-FOR Energi 7 11% TRE-FOR Bredbånd 7 11%

Spørgsmål 1: I hvilket selskab søgte du ansættelse? Sp. 1 TRE-FOR A/S 25 40% TRE-FOR Entreprise 13 21% TRE-FOR Energi 7 11% TRE-FOR Bredbånd 7 11% Spørgsmål 1: I hvilket selskab søgte du ansættelse? Sp. 1 TRE-FOR A/S 25 40% TRE-FOR Entreprise 13 21% TRE-FOR Energi 7 11% TRE-FOR Bredbånd 7 11% TRE-FOR El-net 1 2% TRE-FOR Vand 5 8% TRE-FOR Varme 2

Læs mere

Tips til en optimal onlineannonce

Tips til en optimal onlineannonce Tips til en optimal onlineannonce kandidathuset.dk Kære annoncør Det kan være svært at skrive den perfekte jobannonce, der tiltrækker de helt rigtige kandidater. Vi har samlet de vigtigste tips til at

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede dig om at få

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2010 Sag nr. 1 Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen 1 bilag 22. marts 2010 Lars Lundgaard i Region Hovedstaden

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

Onboarding-tjekliste. Medarbejder

Onboarding-tjekliste. Medarbejder Onboarding-tjekliste Medarbejder Onboarding-tjekliste Basico P/S 2017 1 Onboarding af ny medarbejder Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING Rekruttering I SEROP er vi kendt for vores mangeårige erfaring og udførlig tilgang til rekruttering. Vores arbejde med rekruttering kan

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i Århus

Ingeniørhøjskolen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus Vejledning for Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 03. marts 2006 1. INTRODUKTION TIL MUS 1.1 Hvad er en medarbejderudviklingssamtale? 3 1.2 Fordele ved en medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER

BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER På de følgende 8 sider finder du forskellige skemaer, - som du kan anvende i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder. Materialet kan bruges,

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til medarbejderen 2 Styrkebaserede udviklingssamtaler vejledning til medarbejderen INTRODUKTION Den styrkebaserede udviklingssamtale er en årlig, fortrolig

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

KARRIERE-COCKTAIL AARHUS UNIVERSITET KARRIERE-COCKTAIL ARNE N. SKOV REGNSKABSCHEF 17. NOVEMBER 2015

KARRIERE-COCKTAIL AARHUS UNIVERSITET KARRIERE-COCKTAIL ARNE N. SKOV REGNSKABSCHEF 17. NOVEMBER 2015 PLANLÆGNING AF JOBSØGNINGSPROCES Emnepunkter: Indledende jobsøgningsfase Ansøgning, CV Jobsamtale Efter samtalen INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Der findes ingen klare anbefalinger for hvordan man sikrer sig det

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: Dato: 07-01-2015 Udarbejdet af: Vibeke Syshøj E-mail: Vibeke.Syshoj@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631468 Beskrivelse af arbejdsgange

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver?

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver? Medarbejdersamtaler En medarbejdersamtale er: En dialog mellem medarbejder og leder Et redskab til at udvikle sig selv Et redskab til at udvikle arbejdspladsen Et redskab til uddannelsesplanlægning Medarbejdersamtaler

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop Ansøgningen: Skriv løs Workshop Agenda Annoncer Ansøgningen Eksempler på blikfang Skriv løs Annonce analyse Læs annoncen grundigt Læs mellem linjerne Understreg vigtige ord som f.eks. kompetencer og værdier

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul L ø n s a m t a l e Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere

Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Overordnet planlægning HR afdelingens overordnede opgave er at sikre, at rekrutteringsproceduren foregår indenfor rammerne af virksomhedens personalepolitik, de

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Ledelseshåndbog. Formål Håndbog til lederen af en bedrift, der har brug for ideer til forskellige ledelsesværktøjer.

Ledelseshåndbog. Formål Håndbog til lederen af en bedrift, der har brug for ideer til forskellige ledelsesværktøjer. Ledelseshåndbog Formål Håndbog til lederen af en bedrift, der har brug for ideer til forskellige ledelsesværktøjer. Indhold Rekruttering af medarbejdere... 2 Stillingsannonce (eksempel)... 4 Jobbeskrivelse...

Læs mere

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formålet med den årlige medarbejderudviklingssamtale er, at den skal understøtte personaleudviklingen til gavn for den enkelte medarbejder samt for THL som

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå på Jobnet.dk og log ind. I den sorte topmenuen vælger du Annoncer. Du kommer nu til siden Mine annoncer. På siden Mine

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Indsæt eget foto her

Indsæt eget foto her Indsæt eget foto her Præsentation af og stillingen Fabrikschef hos NN A/S Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 12. september 2012

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Log på... 1 MUS... 1 Rekruttering, behandling af ansøgere... 6 Øvrigt om INNOMATE HR Medarbejderplan... 9

Log på... 1 MUS... 1 Rekruttering, behandling af ansøgere... 6 Øvrigt om INNOMATE HR Medarbejderplan... 9 Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: Log på... 1 MUS... 1 Rekruttering, behandling af ansøgere... 6 Øvrigt om INNOMATE HR Medarbejderplan... 9 Log på Hvis du er A-netsbruger og er logget på,

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere