DANSK KYST- OG NATURTURISME. - Dansk Turismefremme, april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KYST- OG NATURTURISME. - Dansk Turismefremme, april 2015"

Transkript

1 DANSK KYST- OG NATURTURISME - Dansk Turismefremme, april 2015

2 VÆKSTPLAN FOR TURISME Juni 2014

3 Dansk turisme Omsætning: 82,4 mia. kr. (53,7 mia. kr.) Udenlandske turister: 34,1 mia kr. ~ 3,6 % af DK eksportindtægter (20,4 mia kr.) fuldtidsstillinger ~ 4,3 % af den samlede beskæftigelse ( årsværk) - Stedbundne arbejdspladser - Vandkantsdanmark - Ufaglærte (57 %) Omfattende værdikæde fra overnatningssteder til transport og detailhandel, kultur og forlystelser (TØBBE, 2012)

4 Udfordringer Fald i kystturisme: 27 % - Tyske og svenske børnefamilier - Omkostningsniveau - Kvalitet og service

5 Ny organisering af turismen Organisering som svarer til udfordringer Heraf et kyst- og naturturisme selskab og partnerskaber Stordrift og større effekt af offentlige midler Stærkere involvering af turismeerhvervet

6 Vision Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod 2020 opnå vækstrater på mindst samme niveau, som forventes i de øvrige europæiske lande Dvs. stigning på 4 mia. kr. i omsætning fra 2012 til 2020 og flere tusind job

7 ETABLERINGEN AF DKNT Aftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner

8 Mål og etablering Udviklingen i dansk kyst- og naturturisme vendes til fremgang Regionerne etablerer fra et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme med egen bestyrelse og direktør

9 Ansvarsområder Selskabet har ansvaret for udviklingen af kyst- og naturturismen i hele Danmark Ansvaret for etablering af et vestkystpartnerskab og et østersøpartnerskab med inddragelse af de lokale/kommunale aktører

10 Opgaver At fremme kyst- og naturturismen i hele Danmark At tage udgangspunkt i en potentialevurdering og dermed udvikle kyst- og naturturismen dér, hvor mulighederne for vækst i overnatninger og omsætning er størst At prioritere at få hele værdikæder til at arbejde sammen i partnerskaber med henblik på at udvikle nye turistdestinationer eller styrke eksisterende destinationer At etablere Vestkyst- og Østersøpartnerskaberne for at udvikle og skabe vækst i de vigtigste kyst- og naturturisme-feriesteder At fremme erhvervsudviklingen i de virksomheder, der beskæftiger sig med turisme fra transport og overnatning over attraktioner og oplevelser til gastronomi og kulturinstitutioner

11 Tidsplan 1. halvår 2015 Januar 2015 Etablering af selskabet Opstart af bestyrelsen og start direktør 1. og 2. Kvartal 2015 Ansættelse af medarbejderne Etablering af Vestkyst- og Østersø-partnerskaberne Vision, mål, strategi Handlingsplaner og udviklingsprojekter- Igangsættelse af aktiviteter Finansiering

12 ORGANISERING DKNT

13 Organisering og opgaveløsning Strategi, ledelse og administration Bestyrelse /direktion Forretningsudvikling og Business Intelligence Branding og synlighed Destinationsudvikling og kvalitetsudvikling Specialistteams Analyse/viden Målgrupper Partnerskaber Virksomhedsudvikling Funding International synlighed Marked DK Destinationsudvikling Kompetenceudvikling Forretningsudvikling Afsætningsstrategier Tema- og oplevelsesudvikling Teambaseret opgaveløsning Projektudvikling, projektledelse, finansiering og vidensformidling i netværk

14 Bestyrelse Sammensat efter følgende kriterier: En samlet kompetenceprofil for hele bestyrelsen En professionel bestyrelse med medlemmer fra erhvervet og andre relevante brancher Fyrtårnsvirksomheder skal være repræsenteret En bred geografisk og erhvervsmæssig repræsentation Medlemmer Henrik Höhrmann Jan Haapanen, Novasol Christian Woller, Legoland Billund Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland Steen Slaikjær, Hvidbjerg Strand Feriepark Niels Bro, Skallerup Seaside Resort Birgitte Dinesen, Kragerup Gods Lars B. Jørgensen, Wonderful Copenhagen Jan B. Olsen, VisitDenmark Jens Hausted (observatør)

15 Advisory Board Nedsættes af bestyrelsen Formål At bidrage til bestyrelsens beslutningsgrundlag i relevante spørgsmål i forhold til strategi og indsatsområder under kyst- og naturturismen I alt 24 medlemmer 9 udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer og fagforbund 8 udpeges efter indstilling fra kommuner 5 udpeges efter indstilling fra regioner 2 udpeges blandt turismeforskere

16 PARTNERSKABER DKNT

17 Partnerskaberne Skal samle erhverv, kommuner, turismefremmeorganisationer, regioner, fonde og andre investorer omkring udviklingen af dansk kyst- og naturturisme. Erhvervet skal være motoren i partnerskaberne Etablerer vision, mål og strategier for partnerskabets arbejde Skal etablere og drive udviklingsprojekter indenfor: - Produkt- og kvalitetsudvikling - Branding og markedsføring - Forretnings- og kompetenceudvikling

18 Nye partnerskaber Vestkyst Østersø

19 Vestkystturisme proces og grundlag Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme National Handlingsplan for Vestkystkystturisme Langsigtet fokus National strategi sammenhængende mål Medlemmer der kan og vil Medlemmer udvikler aktiviteter Selvstændig økonomi Manpower til opgaveløsning

20 Vestkystpartnerskabets MEDLEMMER De 11 kommuner individuelt og andre kommuner DKNT Destinations-selskaber og samarbejder Private aktører, brancheorganisationer, erhvervskontorer og lign. Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme Fælles strategiplan med Vision, Mål og 2 indsatsområder: Marked og produkt Udvikling af erhverv/ erhvervsklima Aftale om fælles organisering og funding af sekretariat Overenskomst beskriver parternes forpligtelser/ ressourceindsættelse ift. Partnerskabet og Handlingsplanen STIFTERE Dansk Kyst- og Naturturisme Samarbejdet mellem de 11 Vestkystkommuner 3 vestdanske regioner Kommuner Turismeentreprenører Investerer i konkrete aktiviteter Procesplan og flerårig handlingsplan Projekt A, Fælles MF, projekt B m.m. Investerer i konkrete aktiviteter Regioner/ Vækstfora

21 Østersøturisme Østersøpartnerskabets MEDLEMMER Individuelle kommuner i HPs dækningsområde DKNT Destinationsselskaber Relevante private aktører Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Fælles strategiplan med Vision, Mål og 2 indsatsområder: Marked og produkt Udvikling af erhverv/ erhvervsklima Aftale om fælles organisering og funding af sekretariat Overenskomst beskriver parternes forpligtelser/ ressourceindsættelse ift. Partnerskabet og Handlingsplanen STIFTERE Dansk Kyst- og Naturturisme De 2 KKR er i dækningsområdet 3 Østersøregioner og Bornholm Kommuner Destinationer, virksomheder Investerer i konkrete aktiviteter Procesplan og flerårig handlingsplan Projekt A, Fælles MF, projekt B m.m. Investerer i konkrete aktiviteter Regioner/ Vækstfora

22 STRATEGI OG PROCES For kyst- og naturturismen i Danmark

23 Udgangspunkt: Situationsbillede Service/kvalitet Forretningsudvikling Produkt/ophold Marked/marked sføring Præstationer Price/value Professionalisme Kompetencer Standarder Forbedring Ejerskab Ledelse Iværksætteri Investering Innovation Diversifikation Vækst Internationalisering Opkøb Med afsæt i kortlægning/fakta analyseres: Tendenser (historisk, forventet) Styrker/svagheder (benchmarking) Gap-analyse (faktisk præstation vs. ønsket do) Rejsehyppighed Opholdslængde Antal gæster Destinationer Tilgængelighed Attraktivitet Lokalisering/planlægning Kapacitet Kapacitetsudnyttelse Aktiviteter Tilfredshed STYRKER MULIGHEDER Markedsandel Overnatnings-former Målgrupper Sæson Geografi Pris Rejsemotiv Kendskab Synlighed Kampagner Distribution SVAGHEDER TRUSLER Overnatninger Turistforbrug/omsætning Værditilvækst Beskæftigelse Skat SWOT udarbejdes for: Hele Danmark De enkelte markeder (DK, D, S, N) De enkelte målgrupper (SLL, DGL, SIT) De enkelte destinationer (Vestkysten, LEGOLAND Billund Resort, Fyn, Nordjylland, Østjylland, Sjælland, Nordsjælland, Bornholm)

24 SWOT- eksempler STYRKER Vesterhavet, Legoland og Skagen Tilgængelige og stærke feriesteder Loyale gæster SVAGHEDER Pris price/value Svagt kendskab/lav attraktivitet Rekruttering af nye børnefamilier MULIGHEDER Højere ambitioner og nye kombinationer Et fælles repertoire (kyst-brand og rivieraturisme) Genvinde Tyskland (Nordsee og Ostsee) Udvide kapacitet (eks. feriehuse) TRUSLER Tab af markedsposition og andel Konkurrence og substitution Statsstøtte (virksomhedsstøtte)

25 SWOT- eksempler (Tyskland) STYRKER Let og sikkert valg (fra Nord/Nordvesttyskland); egen transport, styrbart budget m.v. Positivt generelt image; danskere, Danmark, Skandinavien Design, rummelighed og afslapning MULIGHEDER Modne velstillede par (50+ vil gradvist øges næste 20 år) Fokus på de nærmeste (geografi, livsstil, holdning: op i markedet på uddannelse/købekraft) Linke land og by (kyst/natur og København/kultur Det grønne: økologi, bæredygtig, mad, cykle, hav o.a. SVAGHEDER Vigende markedsandel i et voksende marked for Nördliches Meer Jævnt fald i feriehusudlejningen siden 1993 Oplevet lav kvalitet ifht. pris Oplevet kedeligt for folk, der ønsker action, kultur og byliv TRUSLER Tyske nordkyster og nye nordlige destinationer Mainstream tyskere bliver færre og mangler både købekraft og præference Fastholdelse af mainstream produkt/segment kan frastøde mere attraktive produkter/målgrupper Lang ferie kortes af

26 Fokuspunkter for strategiproces Kommerciel forretningsudvikling Prioritering af potentialer Markedsudvikling / målgrupper Stærke produkter / destinationer Stærke værdikæder Nye investeringer

27 3 kerneområder International synlighed: En tydeligere og nyskabende fortælling om kystturismen i Danmark (med kysten og attraktionerne som primære kilder) målrettet specifikke målgrupper, delmarkeder og sæsoner i samarbejde med VisitDenmark, destinationer, turismeerhvervet m.fl. Produktfornyelse: Markante nye attraktioner, produktfornyelser og signaturoplevelser, der i sig selv vækker international interesse og samtidig understøtter den nye internationale fortælling om dansk kystturisme Bedre destinationskvalitet: Et generelt løft i kvaliteten af kystturismeoplevelsen med særligt fokus på de særlige og stærke feriesteder men også med opmærksomhed på helheden

28 Udviklingsmodel - udkast Opgaveportefølje for DKNT og øvrigt turismefremmesystem Viden, destinationsudvikling, produktfornyelse, forretningsudvikling, marketing nationale temaer 3 kerneoplevelser Destinationer Basisprodukt Feriesteder Attraktioner, oplevelser, bymiljø Markedsperspektiver Præstationer / oplevet kvalitet i hele værdikæden kommunikation udvikling

29 Finansiering - basis Fra Staten årligt i 2015 og 2016: 10 mio. kr. Aftalt forhandling med EVM om fortsat medfinansiering efter 2016 De 5 vækstfora forventes at bidrage med en tilsvarende finansiering

30 Finansiering udviklingsaktiviteter Partnerskaber og selskabet vil udover basisfinansieringen kunne ansøge de fem Vækstfora om finansiering af specifikke aktiviteter via projektansøgninger, som det kendes i dag Den valgte finansieringsmodel: Finansiering via selskabet og samtidig finansiering direkte fra Vækstfora til destinationer og projekter Udgangspunkt: medfinansiering fra erhverv, kommuner og VDK Kriterie: konkrete effektmål Derudover finansieringen af aktiviteter fra diverse EU-fonde og private fonde

31 DKNT AKTIVITETER Gæsteanalyser 2015 og kompetenceudvikling

32 Tilfredshedsmåling Formål: Skabe kontinuitet i monitoreringen af gæsteoplevelsen på centrale feriesteder inden for Kyst- og Naturturisme Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse: face-to-face interviews suppleret med online spørgeskemaer Gennemføres i hoved-/skuldersæson interviews pr. feriested foretaget på offentlige steder og med alle typer turister Todelt spørgeskema: 1) spørgsmål i forhold til oplevelsen (gode/dårlige) og 2) rating af tilfredsheden i forhold til specifikke delelementer Sammenlignelighed: benchmarking og udvikling i forhold til tilfredshed i 2013 og 2014 Evt. inkludering af unikke/lokale spørgsmålsbatterier TILFREDSHEDSMÅLING 2014: I alt interviews, foretaget i perioden 1. juni til 30. september 2014 fordelt på 31 destinationer interview er indsamlet face-to-face, 259 via online webbesvarelser og 113 kortere interviews indsamlet via standere. Suppleret af onlineinterview med tyske feriehusgæster, indsamlet via fejo.dk.

33 Mystery shopping Formål: Belyse gæsters serviceoplevelse på vigtige kontaktpunkter under deres besøg i bymiljøerne Trænede mystery shoppere besøger butikker, spisesteder, attraktioner m.m. på udvalgte feriesteder et antal gange i løbet af hoved-/skuldersæsonen MYSTERY SHOPPING 2014: I alt 1400 observationer, 56 i hver by, fordelt på 7 besøgsdage med: 21 besøg i detailbutikker (total 525) 14 besøg på spisesteder (total 350) 7 besøg på turistkontoret (total 175) 14 besøg ved seværdigheder (total 350) Serviceoplevelsen vurderes og beskrives ud fra 1) prædefineret spørgeramme (rating) 2) åbne kommentarer med yderligere information Sammenlignelighed: benchmarking og udvikling ift. målinger i 2013 og 2014 Evt. tilføjelse af exit poles, hvor der spørges ind til rigtige turisters oplevelse af servicen i det øjeblik, de forlader butikken/spisestedet

34 Nationalt kompetenceudviklingsprojekt Arbejde videre med at skabe et udvidet projekt på tværs af de tre forretningsområder Sikre et koncept, der adresser de kompetencemæssige udfordringer og kan rumme den samlede struktur Sikre sammenhængen til EU-programmerne Lave en plan for eksekvering af indsatsen, der tager højde for de strukturer, der etableres med blandt andet partnerskaber Skabe dialog med interessenter for andre og lignende kompetenceudviklingsprojekter, herunder NICE og Meetovation

35 SUCCESFAKTORER DKNT

36 Kritiske succeskriterier Vision ambitionsniveau Fokus prioritering Udviklingstyngde og -kompetencer på branding, produkt og kvalitet Finansiering Planlovsbegrænsninger

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie Projektbeskrivelse til den Konkurrenceudsatte Pulje (KUP) VisitNordjylland, januar 2012 Forord

Læs mere

Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018

Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018 Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Udgangspunktet... 3 3.1. Hovedkonklusioner om erhvervsstrukturen på Lolland-Falster...

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi

Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi Gode eksempler fra Erhvervs- og Vækstministeriet 21. januar 2013 Forfattere: Claus Frelle-Petersen, Copenhagen Economics Eskild Hansen, EHSB Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Sammenfatning på casestudierne

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere