Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005"

Transkript

1 Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005

2 Dream it. Plan it. Do it. Tryk: Mohrdieck Oplag: Design: Oxygen A/S Indhold Itera Consulting Group i Danmark 5 Vidensregnskab 9 Årsrapport 15 ITERA CONSULTING GROUP

3 Dream it. Plan it. Do it. Itera Consulting Group i Danmark ITERA CONSULTING GROUP

4 Itera Consulting Group i Danmark Itera Consulting Group i Danmark er en del af den nordisk baserde Itera Consulting Group ASA, der med hovedkontor i Oslo er repræsenteret med 300 medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark. Itera Consulting Group ASA er noteret på Oslo Stock Exchange (ticker: ite). Hovedstrategien for Itera Consulting Group er, at være bedst til at levere næste generations forretningsløsninger, baseret på teknologi fra verdens førende softwareudbydere, herunder Microsoft, IBM, Oracle. I Danmark ligger vor strategi tæt op ad koncernens, hvilket understøttes af nedenstående. Itera Consulting Group i Danmark leverer IT- og forretningsunderstøttende konsulentydelser og rådgivning, i forbindelse med vore kunders udvikling og drift af portal-, integrations- og applikationsløsninger. Vore fokusområder kan i punktform illustreres som følger: Business Intelligence og Business Performance Management Business Consulting og Business Development Management Portaler, herunder content- og knowledge management samt collaborationsportaler og CRM Tekniske services og infrastruktur, herunder drift og vedligehold samt rådgivning og indkøb af hardware/software Partnere Business Consulting & Business Development Management Content Management Internet Intranet Extranet Customer Relationships Precise customer value creation Kunder Knowledge Management & Collaboration Knowledge sharing and reuse Tekniske services & infrastruktur Interne resourcer Business Intelligence Business Performance Management Itera Consulting Group i Danmark har bevidst valgt en strategi, hvor vi efter princippet genbrug før køb, køb før udvikling søger at understøtte vore kunders forretning på bedste økonomiske og forretningsmæssige måde. Gennem rådgivning på såvel IT-siden som forretningssiden tilstræber vi i samarbejde med vore kunder og partnere at levere løsninger, der er forretningsmæssigt og organisatorisk forankrede. Vi har bevidst valgt et meget tæt samarbejde med udvalgte partnere, der kan understøtte os og vore kunder optimalt. Processer under forandring Vi ser i disse år et stort skift kommunikationsmæssigt mellem de parter der influerer vore kunders forretning; kunder, partnere, medarbejdere, ledelse og borgerne i det offentlige. Vi er gået fra en tid, hvor forretningsgange og relationer var relativt let definerbare og gennemskuelige, til en tid hvor vi i langt højere grad end tidligere befinder os i et videnssamfund, hvor vi i alle mulige sammenhænge indgår i logiske og uformelle sammenhænge og ser et landskab og en omverden, hvor mennesker arbejder og interagerer på forskellige tidspunkter og steder. Vi arbejder på flere forskellige projekter på samme tid, med forskellige mennesker, internt og eksternt, med mange forskellige aktører, og vi forventer visibilitet og real time interaktion og viden. Arbejdsliv, fritidsliv og privatliv overlapper. Vi ser ingen (eller i hvert tilfælde meget få), der arbejder alene, alle samarbejder. Itera Consulting Group i Danmark ser et stort potentiale i denne omverden, det er ikke mindst på den baggrund, at vi har satset mange ressourcer på at få en solid forretnings- og procesunderstøttende Business Consulting afdeling etableret i det forgangne år. De af vore kunder der har benyttet sig af denne afdelings viden og erfaring, har i meget høj grad set at det er vejen frem, hvis man skal have en høj ROI og ikke mindst organisatorisk og forretningsmæssig forankring. ITERA CONSULTING GROUP

5 Ledelsesinformation Information skabes i udgangspunktet af mennesker, og i en verden hvor der er førnævnte krav til visibilitet og real time viden og information fra alle sider internt i virksomheden i forhold til ledelse og medarbejdere og eksternt i forhold til samarbejdspartnere og kunder, etc., spiller Business Intelligence og Business Performance Management en stadig større rolle. Viden og information er ofte samlet i adskillige forskelligartede fag- og informationssystemer samt databaser, så det i realiteten er umuligt at få de relevante udtræk og sammenhænge, med mindre man begynder at tænke mere analytisk og holistisk i forhold til, hvad de reelt giver af værdi for den enkelte interessentgruppe. Nogle skal have standardiserede rapporter over relativt simple problematikker, mens andre har et væsentlig mere analytisk behov, det kunne være en regnskabsafdelings controllere, der skal levere ad hoc beregninger ud fra givne variable i forbindelse med budgetlægning for nye forretningsområder. Faktisk mener vi, at BI/BPM er en nødvendighed, hvis man som virksomhed og oganisation skal kunne overleve. Det er essentielt, at virksomheder er i stand til at forecaste og budgettere og se sammenhænge på basis af historie og kvalificeret input. Itera Consulting Group i Danmark har også på dette område satset en hel del ressourcer i det forgangne år, og står i dag med en ikke ubetydelig kundeportefølje og kompetence på dette område. Kunderne Vore kunder vælger at arbejde med os, fordi vor fremgangsmåde og erfaring gør det muligt at udvikle løsninger med høj forretningsmæssig nytteværdi. Vi mener at Succeer og gevinster ved IT-investeringer skabes gennem adfærdsændringer - og retfærdiggøres i den sidste ende kun ved en forretningsmæssig og social gevinst. Høj Effektivitet Lav Gammel IT og implementering af IT ikke kun handler om IT IT er et middel, ikke et formål i sig selv Metode til succes Teknologi Teknologi Adfærd Ny Dream it. Plan it. Do it. Værktøjskassen Vor erfaring gennem årene og gennem vore partnerskabsrelationer med Microsoft, IBM, Applix m.fl. har gjort, at vi har en ikke ubetydelig værktøjskasse vi trækker på til vore kunders store fordel. Udvalgte elementer i værktøjskassen, ses herunder: Rådgivning, både IT og forretningsmæssig Strategi Procesidentificering Løsningsarkitektur Brugerundersøgelse Løsningskomponenter Videnportal Kompetenceportal Business Intelligence/Business Performance Management Integration Virtuelle arbejdsrum CRM Workflow Content Management Balanced Scorecard Strategymaps Videnregnskaber Vi er meget stolte over at arbejde med en lang række af de mest betydende virksomheder i såvel den private og offentlige sektor, herunder ses udvalgte Ejendomsmæglerkæden home Realkreditnettet Sammenslutningen af Danske Andelskasser Garantiinvest Sparinvest Tholstrup Cheese Rosendahl Interdan MAN B&W NCC Synoptik Akzo Nobel NESA Eniro Aarhus Universitet Storstrøms Amt Region Sjælland Kommunernes Landsforening Danske Kommuner Køge Kommune Ballerup Kommune Den Danske Dyrlægeforening Dansk Blindesamfund Videnregnskab ITERA CONSULTING GROUP

6 gennem hele året. Efterspørgslen efter konsulentydelser og systemintegration er i fortsat stigning. Itera Consulting Group i Danmark har fulgt denne udvikling og har i 2005 øget bruttoomsætningen med 13 pct. i forhold til 2004, så den samlede omsætning i 2005 endte på TDKK. Dækningsbidraget pr. medarbejder er i forhold til 2004 steget med 21 pct. i Rekruttering gennem hjemmeside Til at understøtte rekrutteringen af medarbejdere benyttes desuden firmaets hjemmeside, der kan findes på Hjemmesiden skal ikke ses som et selvstændigt rekrutteringsmedie men bruges først og fremmest til at give et indblik i de områder, virksomheden ønsker at rekruttere indenfor. Siden kan desuden hjælpe til med at besvare de spørgsmål, eventuelle ansøgere måtte have vedrørende specifikke stillingsopslag. Værdiskabelse Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 haft fokus på at styrke virksomheden i relation til både medarbejdere, kunder og partnernetværket. Ledelsen har udvalgt en række forretningsmæssige udfordringer inden for hvert område. Andel af nye medarbejdere (Rookie rate) Antal medarbejdere ved regnskabsårets afslutning pct Videnregnskab Følgende er første videnregnskab for Itera Consulting Group i Danmark. Videnregnskabet har til formål at dokumentere Itera Consulting Group i Danmarks værdiskabelse ved at kortlægge sammenhængen mellem integrationen af kerneværdier, strategiske mål og aktuelle indsatsområder. Videnregnskabet vil altid tjene som et supplement til det traditionelle regnskab, men både internt og eksternt vil videnregnskabet give et mere nuanceret billede af virksomhedens strategi og arbejde for at nå den. Over tid er det meningen, at videnregnskabet i lighed med det finansielle regnskab skal revideres af en ekstern revisor. Dette er dog ikke sket med dette års udgave, idet Itera Consulting Group i Danmark har vurderet, at hverken vi eller markedet endnu er modne til denne form for revision. Når man skal vurdere et videnregnskab, kigger man først og fremmest på progressionen i virksomhedens tal. Da dette videnregnskab er det første fra Itera Consulting Group i Danmark, er det ikke muligt at sammenholde alle tallene med regnskabet fra tidligere år. Det nuværende regnskab kan derfor være svært at relatere. Videnregnskabet vil dog styrkes, i årene der kommer, hvor datamaterialet udvides og nuanceres. Videnregnskabet er skabt i sammenhæng med deltagelse i projektet Nordic harmonized Knowledge indicators: Putting IC into Practice på initiativ fra Nordic Innovation Center. Projektet er et tværnordisk samarbejde, som har til formål at udvikle en værktøjskasse til små og mellemstore virksomheder i IT branchen, der gør dem i stand til at udvikle deres eget videnregnskab. Projektet er i Danmark styret af Dansk Industri. Du kan læse mere om projektet på I praksis betyder det, at Itera Consulting Group i Danmark anvender et standardiseret sæt af indikatorer og definitioner, ligesom selve opbygningen af videnregnskabet er lavet i overensstemmelse med projektets anbefalinger. Læsevejledning Det følgende regnskab er opdelt i de tre hovedafsnit; medarbejdere, kunder og netværk. Disse er yderligere opdelt i en række indsatsområder, der er blevet udvalgt af ledelsen. For at gøre disse målbare, og dermed sammenlignelige over tid, understøttes områderne af en række indikatorer, der kan formuleres i en eksakt værdi. Disse indikatorer indgår dels i teksten og er desuden opsummeret i en række fakta-bokse, der skal medvirke til at give et hurtigt overblik over videnregnskabets resultater. Regnskabsmæssige nøgletal Videnregnskabet understøtter det finansielle regnskab. Derfor er det vigtigt at kende de regnskabsmæssige nøgletal, når man læser videnregnskabet. Følgende afsnit vil kort referere de økonomiske nøgletal for regnskabsåret 2005, som har betydning for forståelsen af videnregnskabet. Markedsforholdene for IT-branchen har vist en reel opgang Medarbejdere For en konsulentvirksomhed er medarbejderne den vigtigste ressource. Når man som Itera Consulting Group i Danmark er i en vækstfase, er det vigtigt at kunne fastholde de eksisterende medarbejdere, samtidig med at der rekrutteres nye kvalificerede medarbejdere. Selv i en vækstfase er det vigtigt at fastholde en høj produktion blandt medarbejderne. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for virksomheden i relation til medarbejderne. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på rekruttering og fastholdelse af personale samt forøgelse af produktiviteten blandt medarbejderne. De følgende afsnit fokuserer hver især på et af de tre ovenstående elementer; rekruttering, fastholdelse og produktivitet. Rekruttering Rekrutteringen sker gennem følgende aktiviteter: Rekruttering gennem netværk Rekruttering gennem hjemmeside Itera Consulting Group i Danmark er en mindre virksomhed, hvis navn kun er begrænset kendt blandt de potentielle ansøgere. Derfor er der truffet et valg om at basere rekrutteringsindsatsen på netværk. Primært medarbejdernes netværk har været anvendt. Det har resulteret i 8 nye medarbejdere ved udgangen af I forhold til behovet for ressourcer er dette tilfredsstillende. Der skal i 2006 overvejes bredere tiltag. I forhold til introduktionen af de nye medarbejdere, har de været spredt ud over virksomhedens afdelinger, og introduktionen er forløbet godt. Det skal dog tages i betragtning, at en voksende rookie-rate vil påvirke den gennemsnitlige effektivitet i virksomheden, og den store tilgang af nye medarbejdere stiller krav til en mere formaliseret tilgang til videnbevaring. En yderligere effekt af dette er, at der i høj grad er fokus på indslusningsprocessen. Itera Consulting Group i Danmark har i løbet af året udviklet et introprogram, der skal sikre en succesfuld indslusning af nye medarbejdere. Introprogrammet vil blive videre udviklet i Antal årsværk: 17,10 18,50 21,85 Fastholdelse Fastholdelse af medarbejdere sker gennem følgende aktiviteter: Styrke et venligt imødekommende socialt arbejdsmiljø Styrke og udvikle favorable omgivelser/faciliteter for virksomhedens medarbejdere Fokusere på videreuddannelse og brug af denne blandt medarbejderne Fokusere på HR elementer såsom kontraktudformninger, bonusmodel samt personalehåndbog Socialt arbejdsmiljø I en projektorganisation, hvor videndeling er kritisk for virksomhedens funktion, er det sociale miljø et område, som ledelsen sætter stor fokus på. I det daglige varetages opgaven af gruppelederne i udviklingsafdelingen og de afdelingsansvarlige. Det drejer sig om områder som ledelsesopbakning, motivation, personlige udviklingsmuligheder, omgangstone mv. Det sociale arbejdsmiljø skabes i hverdagen i ledelsen og den daglige omgang med hinanden. Der er ikke foretaget konkrete aktiviteter for dette område i Itera Consulting Group i Danmark afholdte i december 2005 en intern medarbejdertilfredshedsmåling. Alle virksomhedens medarbejdere blev bedt om at forholde sig til en række udsagn, der havde udgangspunkt i såvel det fysiske som det sociale arbejdsmiljø. Besvarelserne blev givet anonymt. Ved medarbejdertilfredshedsmålingen lå den generelle medarbejdertilfredshed på 4,0. Skalaen i undersøgelsen gik fra 1-5, hvor 5 var udtryk for den største tilfredshed og karakteren 1 udtrykte størst utilfredshed. Ledelsen er tilfreds med resultatets niveau og forventer at fastholde det i Fysisk arbejdsmiljø Itera Consulting Group i Danmark flyttede henover sommeren 2005 til nye lokaler på Rentemestervej i København. Flytningen bunder først og fremmest i et ønske om at tilbyde virksomhedens medarbejdere et forbedret og dermed mere attraktivt arbejdsmiljø. Som tidligere nævnt udbyggede Itera Consulting Group i Danmark gennem året 2005 sine kompetenceområder bl.a. gennem 10 ITERA CONSULTING GROUP 11

7 oprettelse af nye afdelinger. Dette resulterede ikke blot i et naturligt ønske om fysisk større lokaler, men også et øget behov for videndeling internt i de enkelte afdelinger såvel som afdelingerne imellem. De nye lokaler er i høj grad skabt med udgangspunkt i, at videndeling tilgodeses gennem indretningen. Det betyder, at der er fokus på at skabe fællesområder, hvor videndeling kan opstå naturligt. Eksempelvis via etablering af et cafemiljø, der kan medvirke til at samle virksomhedens medarbejdere i løbet af arbejdsdagen. Yderligere er der afsat ressourcer til at skabe et behageligt fysisk arbejdsmiljø gennem indkøb af diverse kontorinventar, såsom hæve/sænke skriveborde samt ergonomisk korrekte kontorstole. Hovedformålet med dette har været at sikre virksomhedens medarbejdere et behageligt arbejdsmiljø for derigennem at påvirke fastholdelse og produktivitet. Ved medarbejdertilfredshedsmålingen ved årets udgang angav medarbejderne en tilfredshed på 3,7 for det fysiske arbejdsmiljø hos Itera Consulting Group i Danmark. Ledelsen er tilfreds med dette niveau men ønsker at hæve niveauet til 4,0 for Videreuddannelse Itera Consulting Group arbejder aktivt på at styrke uddannelsesniveauet hos sine medarbejdere. Uddannelsen finder primært sted gennem certificeringer, og opnåelse af certifikater er indlagt i medarbejdernes bonusmål. I 2005 har Itera Consulting Groups medarbejdere opnået 11 nye certificeringer. Et andet vigtigt element i forbindelse med medarbejdernes videreuddannelse er implementeringen af individuelle kompetenceplaner og faglige fokusområder. Disse har til formål at skabe et mere formaliseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse og kan medvirke til at fastlægge, hvilke ønsker henholdsvis medarbejder og virksomhed har til videreuddannelse af den enkelte. Fokus på HR Som et led i bestræbelserne på at sikre et godt arbejdsmiljø, og dermed fokusere på fastholdelse af medarbejderne, har der i en periode i 2005 været tilknyttet en ekstern HR-konsulent. Denne har gennemgået og revideret alle medarbejderkontrakter og bonusmodeller. Yderligere er der blevet udarbejdet en personalehåndbog, der kan medvirke til at skabe større indsigt i arbejdsforhold og goder. Generelle indikatorer på fastholdelse: Tilfredshedsgrad socialt arbejdsmiljø: 4,0 (Skala 1-5, 1 = dårligst, 5 = bedst) Tilfredshedsgrad fysisk arbejdsmiljø: 3,7 Antal nye certificeringer i 2005 (uddannelse): 11 stk. Opsigelser/afskedigelser: 5 stk. (13 måneder) (gennemsnitlig ansættelsestid) Gennemsnitlig ansættelsestid: 3,2 år (38 måneder) Kønsfordeling: 17 mænd / 4 kvinder (81/19 pct.) Produktivitet Fastholdelse af produktiviteten sker gennem følgende aktiviteter: Effektiv styring af menneskelige og økonomiske ressourcer Effektiv styring af menneskelige og økonomiske ressourcer For en konsulentvirksomhed er effektiv styring af ressourcerne en vigtig parameter. Hos Itera Consulting Group i Danmark har der været kontinuerligt fokus på at optimere anvendelse af ressourcerne. Det har medført et langt bedre dækningsbidrag pr. konsulent. Virksomheden har desuden i året 2005 stræbt efter at leve op til princippet om at genbruge før køb, køb før udvikling. Det har betydet, at der i højere grad er blevet implementeret standardfunktionaliteter frem for egenudvikling. Dette giver blandt andet den fordel, at projekterne bliver nemmere at kontrollere, og udnyttelsen af medarbejdernes ressourcer stiger. Endelig er medarbejdernes deltagelse ved diverse arrangementer en mulighed for at tilegne sig ny viden og dermed hurtigere kunne sammensætte den optimale løsning for kunden. Dækningsbidrag/antal medarbejdere (TDKK) Kunder Itera Consulting Group i Danmark har længerevarende relationer til langt størstedelen af sine kunder. I 2005 har fokus været på at udvikle relationen til de eksisterende kunder. Det er ledelsens opfattelse, at Itera Consulting Group i Danmark med opbygningen af de nye kompetencer og forretningsområder kan øge sit engagement hos de eksisterende kunder. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for kunderne. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på at øge engagementet blandt de eksisterende kunder. Dette vil gøres gennem følgende aktiviteter: Etablering af Business Consulting afdeling Etablering af Business Intelligence afdeling Fokus på kundetilfredshed Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 startet henholdsvis en Business Consulting afdeling og en Business Intelligence afdeling. Business Consulting afdelingen har ved årets udgang 4 medarbejdere, alle nyansatte. Ligeledes har Business Intelligence afdelingen 4 medarbejdere, hvoraf den ene er nyansat. Begge afdelinger bidrager positivt til driften. For at gøre den eksisterende kundeportefølje opmærksom på udviklingen hos Itera Consulting Group i Danmark afholdtes i april en inspirationsaften for ledende medarbejdere hos kunderne. Det er ledelsens opfattelse, at de eksisterende kunder har taget positivt imod de kompetencer, der er repræsenteret i de nye afdelinger. Resultaterne ses primært i gruppen af mellemstore kunder, som alle har haft stigende omsætning på grund af tilkøb af ydelser fra de nye fagområder blandt andet. Som Microsoft Gold Partner deltager Itera Consulting Group hvert år i en kundetilfredshedsmåling. Målingen foretages af en uvildig 3. part, TNS Prognostics, der sikrer, at undersøgelsen foretages på objektiv og faglig forsvarlig manér. Itera Consulting Group har altså ikke mulighed for at påvirke hverken besvarelser eller udformning af spørgeområder. Kundetilfredshedsmålingen blev sidste gang foretaget i juni Den overordnede konklusion på undersøgelsen var en kundetilfredshedsgrad på 1,4 (Skala fra 1-4, hvor 1 er bedst). Yderligere konklusioner fra undersøgelsen er indeholdt i de nedenstående indikatorer. Overall indikator for diverse delydelser er et gennemsnitstal beregnet på baggrund af en række spørgsmål, der vedrører områder som eksempelvis graden af service, kommunikation, teknologi, konsulentydelser, teknisk support og kvalitet af løsninger. Generel kundetilfredshed: 1,4 ( 1=meget tilfreds, 4=meget utilfreds ) Vil anbefale Itera til andre kunder: 1,5 ( 1=vil bestemt, 5=vil bestemt ikke ) Vil handle hos Itera igen i forbindelse med lignende indkøb: 1,9 ( 1=vil bestemt, 5=vil bestemt ikke) Overall indikator for diverse delydelser: 7,5 ( 1=dårligt, 9=enestående) Kundeloyalitet: 3,2 år (Gennemsnitlig relationslængde) Ledelsen anser resultaterne fra kundetilfredshedsmålingerne som tilfredsstillende. Der vil fortsat være et naturligt fokus på at skabe den absolut højeste leverancekvalitet til kunderne. Dette skal primært sikres via en høj faglig kvalitet blandt medarbejderne. Netværk Itera Consulting Group har på koncernniveau valgt at bygge sine løsninger på teknologi fra Microsoft, IBM og Oracle, SUN (Java). Partnerskabet til disse aktører spiller derfor en stor rolle, når det handler om at kunne levere morgendagens løsninger til kunderne. I Danmark eksisterer der partnerskaber med en lang række teknologileverandører. Listen indbefatter Microsoft, Applix, IBM, Dell, Sun, Giritech. Året 2005 blev i særlig grad brugt til at videreudvikle partnerskabet til Microsoft. For at få reelt udbytte af partnerskaberne skal de udvides til mere end blot en samlet certificering for virksomheden. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for partnernetværket. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på at styrke partnernetværket. Dette vil gøres gennem følgende aktiviteter: Fokus på deltagelse ved partnerarrangementer (eksempelvis konferencer, produktlanceringer etc.) Fokus på uddannelse af medarbejdere inden for partner produktporteføljer Fokus på deltagelse ved branchearrangementer Deltagelse ved partnerarrangementer Som nævnt ovenfor spiller et stærkt partnernetværk en vigtig rolle i Itera Consulting Group i Danmarks bestræbelser på at være med i første linie, hvad angår nye teknologier. For at kunne styrke og vedligeholde dette netværk, er der derfor fokus på deltagelse ved partnerarrangementer. Nedenstående liste giver et overblik over de arrangementer, Itera Consulting Group i Danmark deltog i og afholdte i året Arrangementer afholdt af Microsoft Worldwide Partner Conference, Minneapolis USA IT-forum, Barcelona Spanien Partner Conference, Odense Prefered Launch Partner ved SQL 2005 Server Launch, København Preferred Partner på Microsoft Information Worker Bootcamp Forretningsorienteret salgstræning fokus på videnarbejdere Go To Market Partner fokus på Information Worker segment Andre arrangementer Gartner Group Symposium ITxpo 2005 Dagsseminar med danske Applix kunder med deltagelse fra Applix UK Ltd. Arrangementer afholdt af Itera SQL server 2005 seminar Inspirationsaften for kundekredsen afholdt og arrangeret i samarbejde med Microsoft, Dell og IBM Konference vedrørende fremtidens digitale ejendomsmarked afholdt og arrangeret i samarbejde med Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) samt Realkreditnettet A/S Erfagruppe for aktører med interesse i fremtidens digitale ejendomsmarked (afholdt i samarbejde med FDIH) Fokus på uddannelse af medarbejdere inden for partnerproduktporteføljer En del af strategien vedrørende partnerrelationerne er at sørge for, at virksomhedens medarbejdere besidder de relevante kompetencer inden for disse partneres produktporteføljer. En del af denne proces sikres gennem opnåelse af certificeringer. Et andet element er en early-adaption strategi i forbindelse med de nyeste teknologier og produktgrupper. Ved selv at afprøve og lære om disse opnår medarbejderne en dybere indsigt i og forståelse af partnernes kompetence- og produktområder. Som nævnt i medarbejderafsnittet tog Itera Consulting Group i Danmarks medarbejdere i alt 11 certificeringer i løbet af året 12 ITERA CONSULTING GROUP 13

8 2005. Fordelingen hedder 8 Microsoft certificeringer, 2 IBM certificeringer og 1 Sun certificering. Ledelsen anser ikke antallet af certificeringer for året 2005 som umiddelbart tilfredsstillende. Imidlertid respekterer ledelsen dette resultat, på baggrund af det fokus der har været lagt på at hæve dækningsbidraget, og som derfor naturligt har lagt beslag på en stor del af medarbejdernes tid og ressourcer. Deltagelse ved branchearrangementer I lighed med deltagelse ved arrangementer afholdt af forretningspartnere, ser ledelsen deltagelse ved diverse branchearrangementer som et vigtigt element for den videre udvikling af Itera Consulting Group i Danmark. Denne deltagelse skal ikke mindst medvirke til at positionere virksomheden på potentielt interessante nye markeder og opnå værdifulde input fra branchen. Et eksempel på et sådant arrangement var Itera Consulting Group rolle som medarrangør ved en 1-dags konference vedrørende fremtidens digitale ejendomsmarked i august måned. Efterfølgende indgik Itera Consulting Group i Danmark ligeledes som opdragsgiver og facilitator for en erfa-gruppe med samme tema har handlet om at etablere erfagruppen og skabe opmærksomhed omkring det branchekendskab, Itera Consulting Group i Danmark har fået gennem rekruttering. Ledelsen forventer konkret udbytte af arbejdet i Itera Consulting Group i Danmark har desuden selv afholdt såvel inspirationsaften såvel som seminar for kundekredsen i Ledelsen ser disse arrangementer som væsentlige, ikke alene i forbindelse med kundegruppen, men også i bestræbelserne på at være en aktiv aktør i forhold til branche- såvel som partnernetværk. Afrunding Overordnet er ledelsen i Itera Consulting Group i Danmark tilfredse med resultatet for både det finansielle regnskab og videnregnskabet. Det har været et år med mange nye tiltag, en voldsom vækst i antallet af medarbejdere, nye lokaler og ny fart i den eksisterende kundemasse. Det har gjort et stigende ledelsesmæssigt fokus på medarbejderne nødvendigt. Vi mener, at vi med videnregnskabet i hånden kan konkludere, at det i høj grad er lykkedes at skabe gode rammer for medarbejderne, at motivationen er intakt, og at det er lykkedes at bringe den positive ånd ud i projekterne bliver ikke et år med færre udfordringer. Vi forventer, at tilvæksten i antallet af medarbejdere aftager, men at vi til gengæld vil arbejde hårdt på at skabe udbytte af virksomhedens partnerskaber, forny virksomhedens produkter og services og fokusere på at styrke de interne processer. Nærværende videnregnskab er det første af sin slags i Itera Consulting Group i Danmark. Vi ser frem til at følge udviklingen i de valgte indikatorer, hen over året der kommer, og har store forventninger til det fortsatte udbytte af at arbejde med videnregskabet. Adm. direktør John Aalling Salg- og marketingdirektør Henrik Sølver Dream it. Plan it. Do it. Årsrapport Arrangement deltagelse og afholdelse: 12 Antal nye partner-certificeringer: 11 (Microsoft: 8, IBM: 2, Sun: 1) Certificeringer total ITERA CONSULTING GROUP 15

9 Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Virksomhedens aktivitet Itera Consulting Group i Danmark er en del af den nordisk baserede Itera Consulting Group ASA, der med hovedkontor i Oslo er repræsenteret i Norge, Sverige og Danmark. Itera Consulting Group ASA er noteret på Oslo Stock Exhange. Itera Consulting Group er leverandør af IT-konsulentydelser og udvikler portal løsninger, Business Intelligence og CRM til private virksomheder og offentlige organisationer. Der henvises til og Årets væsentlige begivenheder, den økonomiske stilling og forventet udvikling Årets resultat er indenfor rammerne af ledelsens forventninger, også når der henses til flytningen af virksomhedens aktiviteter til opdaterede lokaler på Rentemestervej 2. Ambitionen for 2005 var vækst i bruttofortjeneste med forbedring af den positive bundlinje, hvilket lykkedes. Bruttofortjenesten er forøget med 20% og årsresultatet et steget til tkr Ligeledes har Itera Consulting Group i Danmark i 2005 etableret en Business Consulting afdeling, der er blevet taget meget positivt imod blandt vores kunder. Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 for første gang udarbejdet et videnregnskab i tillæg til årsrapporten. Videnregnskabet, der ikke er revideret, er skabt i sammenhæng med deltagelse i projektet Nordic harmonized Knowledge indicators: Putting IC into Practice på initiativ fra Nordic Innovation Center. Projektet er et tværnordisk samarbejde, som har til formål at udvikle en værktøjskasse til små og mellemstore virksomheder i IT branchen, der gør dem i stand til at udvikle deres eget videnregnskab. Projektet er i Danmark styret af Dansk Industri. For 2006 forventes fortsat vækst i omsætning og et nogenlunde uændret ordinært resultat. Der er ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, der forrykker ledelsens vurdering Resultatanvendelse og regnskab Resultatet for 2005 andrager tkr og egenkapitalen ultimo december andrager tkr Ledelsen foreslår generalforsamlingen, at årets overskud overføres næste regnskabsperiode. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i den generelle note til regnskabet: Anvendt regnskabspraksis. København februar 2006 Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder samt de internationale regnskabsstandarder IFRS. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Ændringer ved overgang til IFRS I forbindelse med overgangen til IFRS er den anvendte regnskabspraksis ændret for måling og amortifikation af det immaterielle aktiv Goodwill. Goodwill afskrives ikke længere, men underlægges en årlig nedskrivningstest der vurderer om værdien skal opretholdes. Ændringen indebærer at afskrivninger på tkr. 72 er indeholdt i sammenligningstal for 2004, afskrivningerne forekommer ikke i Overgangen til IFRS har endvidere betydet reklassifikation og nytekstning. Det gælder udskudt skatteaktiv, der fremover optages som langfristet aktiv. Endvidere indgår Indretning af lejede lokaler i materielle aktiver. Den sluttelige værdiregulering, af de i 2004 endeligt likviderede aktiviteter i selskaberne Snabel & Co ApS og Questionman A/S, indgår i resultatopgørelsens post Ophørte aktiviteter. Datterselskaberne er likvideret i august 2004, hvorfor ingen tal indgår i balancen. Bruttofortjeneste Som indtægtskriterie anvendes produktionsprincippet. Periodisering Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og forbrugt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Abonnementsindtægter periodiseres, og forudfakturering henover årsskiftet optages som periodeafgrænsningspost i balancen. Afskrivning Afskrivning foretages over aktivernes forventede levetid. Små aktiver under kr udgiftsføres. Selskabsskat Selskabet var sambeskattet med 100 % ejede tidligere datterselskaber og skat af årets skattepligtige indkomst samt udskudt skat føres kun i moderselskabets regnskab. Selskabsskat beregnes med 28 % af den forventede skattepligtige indkomst samt af årets ændring i grundlaget for beregning af udskudt skat. Goodwill Goodwill afskrives ikke fra 1/ Den regnskabsmæssige værdi vurderes løbende og nedskrivning foretages i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede nettoindtægter fra den virksomhed eller den aktivitet, goodwillen er knyttet til. Driftsmidler og inventar Driftsmidler og inventar er værdisat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulede liniære afskrivninger. Driftsmidlers levetid er skønnet at andrage fra 3 til 5 år. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Gæld Selskabets gæld er værdiansat til pålydende værdi. 16 ITERA CONSULTING GROUP 17

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 CESS-DANMARK A/S Industrivej 8 9440 Aabybro Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den / 2011

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere