Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005"

Transkript

1 Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005

2 Dream it. Plan it. Do it. Tryk: Mohrdieck Oplag: Design: Oxygen A/S Indhold Itera Consulting Group i Danmark 5 Vidensregnskab 9 Årsrapport 15 ITERA CONSULTING GROUP

3 Dream it. Plan it. Do it. Itera Consulting Group i Danmark ITERA CONSULTING GROUP

4 Itera Consulting Group i Danmark Itera Consulting Group i Danmark er en del af den nordisk baserde Itera Consulting Group ASA, der med hovedkontor i Oslo er repræsenteret med 300 medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark. Itera Consulting Group ASA er noteret på Oslo Stock Exchange (ticker: ite). Hovedstrategien for Itera Consulting Group er, at være bedst til at levere næste generations forretningsløsninger, baseret på teknologi fra verdens førende softwareudbydere, herunder Microsoft, IBM, Oracle. I Danmark ligger vor strategi tæt op ad koncernens, hvilket understøttes af nedenstående. Itera Consulting Group i Danmark leverer IT- og forretningsunderstøttende konsulentydelser og rådgivning, i forbindelse med vore kunders udvikling og drift af portal-, integrations- og applikationsløsninger. Vore fokusområder kan i punktform illustreres som følger: Business Intelligence og Business Performance Management Business Consulting og Business Development Management Portaler, herunder content- og knowledge management samt collaborationsportaler og CRM Tekniske services og infrastruktur, herunder drift og vedligehold samt rådgivning og indkøb af hardware/software Partnere Business Consulting & Business Development Management Content Management Internet Intranet Extranet Customer Relationships Precise customer value creation Kunder Knowledge Management & Collaboration Knowledge sharing and reuse Tekniske services & infrastruktur Interne resourcer Business Intelligence Business Performance Management Itera Consulting Group i Danmark har bevidst valgt en strategi, hvor vi efter princippet genbrug før køb, køb før udvikling søger at understøtte vore kunders forretning på bedste økonomiske og forretningsmæssige måde. Gennem rådgivning på såvel IT-siden som forretningssiden tilstræber vi i samarbejde med vore kunder og partnere at levere løsninger, der er forretningsmæssigt og organisatorisk forankrede. Vi har bevidst valgt et meget tæt samarbejde med udvalgte partnere, der kan understøtte os og vore kunder optimalt. Processer under forandring Vi ser i disse år et stort skift kommunikationsmæssigt mellem de parter der influerer vore kunders forretning; kunder, partnere, medarbejdere, ledelse og borgerne i det offentlige. Vi er gået fra en tid, hvor forretningsgange og relationer var relativt let definerbare og gennemskuelige, til en tid hvor vi i langt højere grad end tidligere befinder os i et videnssamfund, hvor vi i alle mulige sammenhænge indgår i logiske og uformelle sammenhænge og ser et landskab og en omverden, hvor mennesker arbejder og interagerer på forskellige tidspunkter og steder. Vi arbejder på flere forskellige projekter på samme tid, med forskellige mennesker, internt og eksternt, med mange forskellige aktører, og vi forventer visibilitet og real time interaktion og viden. Arbejdsliv, fritidsliv og privatliv overlapper. Vi ser ingen (eller i hvert tilfælde meget få), der arbejder alene, alle samarbejder. Itera Consulting Group i Danmark ser et stort potentiale i denne omverden, det er ikke mindst på den baggrund, at vi har satset mange ressourcer på at få en solid forretnings- og procesunderstøttende Business Consulting afdeling etableret i det forgangne år. De af vore kunder der har benyttet sig af denne afdelings viden og erfaring, har i meget høj grad set at det er vejen frem, hvis man skal have en høj ROI og ikke mindst organisatorisk og forretningsmæssig forankring. ITERA CONSULTING GROUP

5 Ledelsesinformation Information skabes i udgangspunktet af mennesker, og i en verden hvor der er førnævnte krav til visibilitet og real time viden og information fra alle sider internt i virksomheden i forhold til ledelse og medarbejdere og eksternt i forhold til samarbejdspartnere og kunder, etc., spiller Business Intelligence og Business Performance Management en stadig større rolle. Viden og information er ofte samlet i adskillige forskelligartede fag- og informationssystemer samt databaser, så det i realiteten er umuligt at få de relevante udtræk og sammenhænge, med mindre man begynder at tænke mere analytisk og holistisk i forhold til, hvad de reelt giver af værdi for den enkelte interessentgruppe. Nogle skal have standardiserede rapporter over relativt simple problematikker, mens andre har et væsentlig mere analytisk behov, det kunne være en regnskabsafdelings controllere, der skal levere ad hoc beregninger ud fra givne variable i forbindelse med budgetlægning for nye forretningsområder. Faktisk mener vi, at BI/BPM er en nødvendighed, hvis man som virksomhed og oganisation skal kunne overleve. Det er essentielt, at virksomheder er i stand til at forecaste og budgettere og se sammenhænge på basis af historie og kvalificeret input. Itera Consulting Group i Danmark har også på dette område satset en hel del ressourcer i det forgangne år, og står i dag med en ikke ubetydelig kundeportefølje og kompetence på dette område. Kunderne Vore kunder vælger at arbejde med os, fordi vor fremgangsmåde og erfaring gør det muligt at udvikle løsninger med høj forretningsmæssig nytteværdi. Vi mener at Succeer og gevinster ved IT-investeringer skabes gennem adfærdsændringer - og retfærdiggøres i den sidste ende kun ved en forretningsmæssig og social gevinst. Høj Effektivitet Lav Gammel IT og implementering af IT ikke kun handler om IT IT er et middel, ikke et formål i sig selv Metode til succes Teknologi Teknologi Adfærd Ny Dream it. Plan it. Do it. Værktøjskassen Vor erfaring gennem årene og gennem vore partnerskabsrelationer med Microsoft, IBM, Applix m.fl. har gjort, at vi har en ikke ubetydelig værktøjskasse vi trækker på til vore kunders store fordel. Udvalgte elementer i værktøjskassen, ses herunder: Rådgivning, både IT og forretningsmæssig Strategi Procesidentificering Løsningsarkitektur Brugerundersøgelse Løsningskomponenter Videnportal Kompetenceportal Business Intelligence/Business Performance Management Integration Virtuelle arbejdsrum CRM Workflow Content Management Balanced Scorecard Strategymaps Videnregnskaber Vi er meget stolte over at arbejde med en lang række af de mest betydende virksomheder i såvel den private og offentlige sektor, herunder ses udvalgte Ejendomsmæglerkæden home Realkreditnettet Sammenslutningen af Danske Andelskasser Garantiinvest Sparinvest Tholstrup Cheese Rosendahl Interdan MAN B&W NCC Synoptik Akzo Nobel NESA Eniro Aarhus Universitet Storstrøms Amt Region Sjælland Kommunernes Landsforening Danske Kommuner Køge Kommune Ballerup Kommune Den Danske Dyrlægeforening Dansk Blindesamfund Videnregnskab ITERA CONSULTING GROUP

6 gennem hele året. Efterspørgslen efter konsulentydelser og systemintegration er i fortsat stigning. Itera Consulting Group i Danmark har fulgt denne udvikling og har i 2005 øget bruttoomsætningen med 13 pct. i forhold til 2004, så den samlede omsætning i 2005 endte på TDKK. Dækningsbidraget pr. medarbejder er i forhold til 2004 steget med 21 pct. i Rekruttering gennem hjemmeside Til at understøtte rekrutteringen af medarbejdere benyttes desuden firmaets hjemmeside, der kan findes på Hjemmesiden skal ikke ses som et selvstændigt rekrutteringsmedie men bruges først og fremmest til at give et indblik i de områder, virksomheden ønsker at rekruttere indenfor. Siden kan desuden hjælpe til med at besvare de spørgsmål, eventuelle ansøgere måtte have vedrørende specifikke stillingsopslag. Værdiskabelse Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 haft fokus på at styrke virksomheden i relation til både medarbejdere, kunder og partnernetværket. Ledelsen har udvalgt en række forretningsmæssige udfordringer inden for hvert område. Andel af nye medarbejdere (Rookie rate) Antal medarbejdere ved regnskabsårets afslutning pct Videnregnskab Følgende er første videnregnskab for Itera Consulting Group i Danmark. Videnregnskabet har til formål at dokumentere Itera Consulting Group i Danmarks værdiskabelse ved at kortlægge sammenhængen mellem integrationen af kerneværdier, strategiske mål og aktuelle indsatsområder. Videnregnskabet vil altid tjene som et supplement til det traditionelle regnskab, men både internt og eksternt vil videnregnskabet give et mere nuanceret billede af virksomhedens strategi og arbejde for at nå den. Over tid er det meningen, at videnregnskabet i lighed med det finansielle regnskab skal revideres af en ekstern revisor. Dette er dog ikke sket med dette års udgave, idet Itera Consulting Group i Danmark har vurderet, at hverken vi eller markedet endnu er modne til denne form for revision. Når man skal vurdere et videnregnskab, kigger man først og fremmest på progressionen i virksomhedens tal. Da dette videnregnskab er det første fra Itera Consulting Group i Danmark, er det ikke muligt at sammenholde alle tallene med regnskabet fra tidligere år. Det nuværende regnskab kan derfor være svært at relatere. Videnregnskabet vil dog styrkes, i årene der kommer, hvor datamaterialet udvides og nuanceres. Videnregnskabet er skabt i sammenhæng med deltagelse i projektet Nordic harmonized Knowledge indicators: Putting IC into Practice på initiativ fra Nordic Innovation Center. Projektet er et tværnordisk samarbejde, som har til formål at udvikle en værktøjskasse til små og mellemstore virksomheder i IT branchen, der gør dem i stand til at udvikle deres eget videnregnskab. Projektet er i Danmark styret af Dansk Industri. Du kan læse mere om projektet på I praksis betyder det, at Itera Consulting Group i Danmark anvender et standardiseret sæt af indikatorer og definitioner, ligesom selve opbygningen af videnregnskabet er lavet i overensstemmelse med projektets anbefalinger. Læsevejledning Det følgende regnskab er opdelt i de tre hovedafsnit; medarbejdere, kunder og netværk. Disse er yderligere opdelt i en række indsatsområder, der er blevet udvalgt af ledelsen. For at gøre disse målbare, og dermed sammenlignelige over tid, understøttes områderne af en række indikatorer, der kan formuleres i en eksakt værdi. Disse indikatorer indgår dels i teksten og er desuden opsummeret i en række fakta-bokse, der skal medvirke til at give et hurtigt overblik over videnregnskabets resultater. Regnskabsmæssige nøgletal Videnregnskabet understøtter det finansielle regnskab. Derfor er det vigtigt at kende de regnskabsmæssige nøgletal, når man læser videnregnskabet. Følgende afsnit vil kort referere de økonomiske nøgletal for regnskabsåret 2005, som har betydning for forståelsen af videnregnskabet. Markedsforholdene for IT-branchen har vist en reel opgang Medarbejdere For en konsulentvirksomhed er medarbejderne den vigtigste ressource. Når man som Itera Consulting Group i Danmark er i en vækstfase, er det vigtigt at kunne fastholde de eksisterende medarbejdere, samtidig med at der rekrutteres nye kvalificerede medarbejdere. Selv i en vækstfase er det vigtigt at fastholde en høj produktion blandt medarbejderne. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for virksomheden i relation til medarbejderne. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på rekruttering og fastholdelse af personale samt forøgelse af produktiviteten blandt medarbejderne. De følgende afsnit fokuserer hver især på et af de tre ovenstående elementer; rekruttering, fastholdelse og produktivitet. Rekruttering Rekrutteringen sker gennem følgende aktiviteter: Rekruttering gennem netværk Rekruttering gennem hjemmeside Itera Consulting Group i Danmark er en mindre virksomhed, hvis navn kun er begrænset kendt blandt de potentielle ansøgere. Derfor er der truffet et valg om at basere rekrutteringsindsatsen på netværk. Primært medarbejdernes netværk har været anvendt. Det har resulteret i 8 nye medarbejdere ved udgangen af I forhold til behovet for ressourcer er dette tilfredsstillende. Der skal i 2006 overvejes bredere tiltag. I forhold til introduktionen af de nye medarbejdere, har de været spredt ud over virksomhedens afdelinger, og introduktionen er forløbet godt. Det skal dog tages i betragtning, at en voksende rookie-rate vil påvirke den gennemsnitlige effektivitet i virksomheden, og den store tilgang af nye medarbejdere stiller krav til en mere formaliseret tilgang til videnbevaring. En yderligere effekt af dette er, at der i høj grad er fokus på indslusningsprocessen. Itera Consulting Group i Danmark har i løbet af året udviklet et introprogram, der skal sikre en succesfuld indslusning af nye medarbejdere. Introprogrammet vil blive videre udviklet i Antal årsværk: 17,10 18,50 21,85 Fastholdelse Fastholdelse af medarbejdere sker gennem følgende aktiviteter: Styrke et venligt imødekommende socialt arbejdsmiljø Styrke og udvikle favorable omgivelser/faciliteter for virksomhedens medarbejdere Fokusere på videreuddannelse og brug af denne blandt medarbejderne Fokusere på HR elementer såsom kontraktudformninger, bonusmodel samt personalehåndbog Socialt arbejdsmiljø I en projektorganisation, hvor videndeling er kritisk for virksomhedens funktion, er det sociale miljø et område, som ledelsen sætter stor fokus på. I det daglige varetages opgaven af gruppelederne i udviklingsafdelingen og de afdelingsansvarlige. Det drejer sig om områder som ledelsesopbakning, motivation, personlige udviklingsmuligheder, omgangstone mv. Det sociale arbejdsmiljø skabes i hverdagen i ledelsen og den daglige omgang med hinanden. Der er ikke foretaget konkrete aktiviteter for dette område i Itera Consulting Group i Danmark afholdte i december 2005 en intern medarbejdertilfredshedsmåling. Alle virksomhedens medarbejdere blev bedt om at forholde sig til en række udsagn, der havde udgangspunkt i såvel det fysiske som det sociale arbejdsmiljø. Besvarelserne blev givet anonymt. Ved medarbejdertilfredshedsmålingen lå den generelle medarbejdertilfredshed på 4,0. Skalaen i undersøgelsen gik fra 1-5, hvor 5 var udtryk for den største tilfredshed og karakteren 1 udtrykte størst utilfredshed. Ledelsen er tilfreds med resultatets niveau og forventer at fastholde det i Fysisk arbejdsmiljø Itera Consulting Group i Danmark flyttede henover sommeren 2005 til nye lokaler på Rentemestervej i København. Flytningen bunder først og fremmest i et ønske om at tilbyde virksomhedens medarbejdere et forbedret og dermed mere attraktivt arbejdsmiljø. Som tidligere nævnt udbyggede Itera Consulting Group i Danmark gennem året 2005 sine kompetenceområder bl.a. gennem 10 ITERA CONSULTING GROUP 11

7 oprettelse af nye afdelinger. Dette resulterede ikke blot i et naturligt ønske om fysisk større lokaler, men også et øget behov for videndeling internt i de enkelte afdelinger såvel som afdelingerne imellem. De nye lokaler er i høj grad skabt med udgangspunkt i, at videndeling tilgodeses gennem indretningen. Det betyder, at der er fokus på at skabe fællesområder, hvor videndeling kan opstå naturligt. Eksempelvis via etablering af et cafemiljø, der kan medvirke til at samle virksomhedens medarbejdere i løbet af arbejdsdagen. Yderligere er der afsat ressourcer til at skabe et behageligt fysisk arbejdsmiljø gennem indkøb af diverse kontorinventar, såsom hæve/sænke skriveborde samt ergonomisk korrekte kontorstole. Hovedformålet med dette har været at sikre virksomhedens medarbejdere et behageligt arbejdsmiljø for derigennem at påvirke fastholdelse og produktivitet. Ved medarbejdertilfredshedsmålingen ved årets udgang angav medarbejderne en tilfredshed på 3,7 for det fysiske arbejdsmiljø hos Itera Consulting Group i Danmark. Ledelsen er tilfreds med dette niveau men ønsker at hæve niveauet til 4,0 for Videreuddannelse Itera Consulting Group arbejder aktivt på at styrke uddannelsesniveauet hos sine medarbejdere. Uddannelsen finder primært sted gennem certificeringer, og opnåelse af certifikater er indlagt i medarbejdernes bonusmål. I 2005 har Itera Consulting Groups medarbejdere opnået 11 nye certificeringer. Et andet vigtigt element i forbindelse med medarbejdernes videreuddannelse er implementeringen af individuelle kompetenceplaner og faglige fokusområder. Disse har til formål at skabe et mere formaliseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse og kan medvirke til at fastlægge, hvilke ønsker henholdsvis medarbejder og virksomhed har til videreuddannelse af den enkelte. Fokus på HR Som et led i bestræbelserne på at sikre et godt arbejdsmiljø, og dermed fokusere på fastholdelse af medarbejderne, har der i en periode i 2005 været tilknyttet en ekstern HR-konsulent. Denne har gennemgået og revideret alle medarbejderkontrakter og bonusmodeller. Yderligere er der blevet udarbejdet en personalehåndbog, der kan medvirke til at skabe større indsigt i arbejdsforhold og goder. Generelle indikatorer på fastholdelse: Tilfredshedsgrad socialt arbejdsmiljø: 4,0 (Skala 1-5, 1 = dårligst, 5 = bedst) Tilfredshedsgrad fysisk arbejdsmiljø: 3,7 Antal nye certificeringer i 2005 (uddannelse): 11 stk. Opsigelser/afskedigelser: 5 stk. (13 måneder) (gennemsnitlig ansættelsestid) Gennemsnitlig ansættelsestid: 3,2 år (38 måneder) Kønsfordeling: 17 mænd / 4 kvinder (81/19 pct.) Produktivitet Fastholdelse af produktiviteten sker gennem følgende aktiviteter: Effektiv styring af menneskelige og økonomiske ressourcer Effektiv styring af menneskelige og økonomiske ressourcer For en konsulentvirksomhed er effektiv styring af ressourcerne en vigtig parameter. Hos Itera Consulting Group i Danmark har der været kontinuerligt fokus på at optimere anvendelse af ressourcerne. Det har medført et langt bedre dækningsbidrag pr. konsulent. Virksomheden har desuden i året 2005 stræbt efter at leve op til princippet om at genbruge før køb, køb før udvikling. Det har betydet, at der i højere grad er blevet implementeret standardfunktionaliteter frem for egenudvikling. Dette giver blandt andet den fordel, at projekterne bliver nemmere at kontrollere, og udnyttelsen af medarbejdernes ressourcer stiger. Endelig er medarbejdernes deltagelse ved diverse arrangementer en mulighed for at tilegne sig ny viden og dermed hurtigere kunne sammensætte den optimale løsning for kunden. Dækningsbidrag/antal medarbejdere (TDKK) Kunder Itera Consulting Group i Danmark har længerevarende relationer til langt størstedelen af sine kunder. I 2005 har fokus været på at udvikle relationen til de eksisterende kunder. Det er ledelsens opfattelse, at Itera Consulting Group i Danmark med opbygningen af de nye kompetencer og forretningsområder kan øge sit engagement hos de eksisterende kunder. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for kunderne. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på at øge engagementet blandt de eksisterende kunder. Dette vil gøres gennem følgende aktiviteter: Etablering af Business Consulting afdeling Etablering af Business Intelligence afdeling Fokus på kundetilfredshed Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 startet henholdsvis en Business Consulting afdeling og en Business Intelligence afdeling. Business Consulting afdelingen har ved årets udgang 4 medarbejdere, alle nyansatte. Ligeledes har Business Intelligence afdelingen 4 medarbejdere, hvoraf den ene er nyansat. Begge afdelinger bidrager positivt til driften. For at gøre den eksisterende kundeportefølje opmærksom på udviklingen hos Itera Consulting Group i Danmark afholdtes i april en inspirationsaften for ledende medarbejdere hos kunderne. Det er ledelsens opfattelse, at de eksisterende kunder har taget positivt imod de kompetencer, der er repræsenteret i de nye afdelinger. Resultaterne ses primært i gruppen af mellemstore kunder, som alle har haft stigende omsætning på grund af tilkøb af ydelser fra de nye fagområder blandt andet. Som Microsoft Gold Partner deltager Itera Consulting Group hvert år i en kundetilfredshedsmåling. Målingen foretages af en uvildig 3. part, TNS Prognostics, der sikrer, at undersøgelsen foretages på objektiv og faglig forsvarlig manér. Itera Consulting Group har altså ikke mulighed for at påvirke hverken besvarelser eller udformning af spørgeområder. Kundetilfredshedsmålingen blev sidste gang foretaget i juni Den overordnede konklusion på undersøgelsen var en kundetilfredshedsgrad på 1,4 (Skala fra 1-4, hvor 1 er bedst). Yderligere konklusioner fra undersøgelsen er indeholdt i de nedenstående indikatorer. Overall indikator for diverse delydelser er et gennemsnitstal beregnet på baggrund af en række spørgsmål, der vedrører områder som eksempelvis graden af service, kommunikation, teknologi, konsulentydelser, teknisk support og kvalitet af løsninger. Generel kundetilfredshed: 1,4 ( 1=meget tilfreds, 4=meget utilfreds ) Vil anbefale Itera til andre kunder: 1,5 ( 1=vil bestemt, 5=vil bestemt ikke ) Vil handle hos Itera igen i forbindelse med lignende indkøb: 1,9 ( 1=vil bestemt, 5=vil bestemt ikke) Overall indikator for diverse delydelser: 7,5 ( 1=dårligt, 9=enestående) Kundeloyalitet: 3,2 år (Gennemsnitlig relationslængde) Ledelsen anser resultaterne fra kundetilfredshedsmålingerne som tilfredsstillende. Der vil fortsat være et naturligt fokus på at skabe den absolut højeste leverancekvalitet til kunderne. Dette skal primært sikres via en høj faglig kvalitet blandt medarbejderne. Netværk Itera Consulting Group har på koncernniveau valgt at bygge sine løsninger på teknologi fra Microsoft, IBM og Oracle, SUN (Java). Partnerskabet til disse aktører spiller derfor en stor rolle, når det handler om at kunne levere morgendagens løsninger til kunderne. I Danmark eksisterer der partnerskaber med en lang række teknologileverandører. Listen indbefatter Microsoft, Applix, IBM, Dell, Sun, Giritech. Året 2005 blev i særlig grad brugt til at videreudvikle partnerskabet til Microsoft. For at få reelt udbytte af partnerskaberne skal de udvides til mere end blot en samlet certificering for virksomheden. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for partnernetværket. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på at styrke partnernetværket. Dette vil gøres gennem følgende aktiviteter: Fokus på deltagelse ved partnerarrangementer (eksempelvis konferencer, produktlanceringer etc.) Fokus på uddannelse af medarbejdere inden for partner produktporteføljer Fokus på deltagelse ved branchearrangementer Deltagelse ved partnerarrangementer Som nævnt ovenfor spiller et stærkt partnernetværk en vigtig rolle i Itera Consulting Group i Danmarks bestræbelser på at være med i første linie, hvad angår nye teknologier. For at kunne styrke og vedligeholde dette netværk, er der derfor fokus på deltagelse ved partnerarrangementer. Nedenstående liste giver et overblik over de arrangementer, Itera Consulting Group i Danmark deltog i og afholdte i året Arrangementer afholdt af Microsoft Worldwide Partner Conference, Minneapolis USA IT-forum, Barcelona Spanien Partner Conference, Odense Prefered Launch Partner ved SQL 2005 Server Launch, København Preferred Partner på Microsoft Information Worker Bootcamp Forretningsorienteret salgstræning fokus på videnarbejdere Go To Market Partner fokus på Information Worker segment Andre arrangementer Gartner Group Symposium ITxpo 2005 Dagsseminar med danske Applix kunder med deltagelse fra Applix UK Ltd. Arrangementer afholdt af Itera SQL server 2005 seminar Inspirationsaften for kundekredsen afholdt og arrangeret i samarbejde med Microsoft, Dell og IBM Konference vedrørende fremtidens digitale ejendomsmarked afholdt og arrangeret i samarbejde med Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) samt Realkreditnettet A/S Erfagruppe for aktører med interesse i fremtidens digitale ejendomsmarked (afholdt i samarbejde med FDIH) Fokus på uddannelse af medarbejdere inden for partnerproduktporteføljer En del af strategien vedrørende partnerrelationerne er at sørge for, at virksomhedens medarbejdere besidder de relevante kompetencer inden for disse partneres produktporteføljer. En del af denne proces sikres gennem opnåelse af certificeringer. Et andet element er en early-adaption strategi i forbindelse med de nyeste teknologier og produktgrupper. Ved selv at afprøve og lære om disse opnår medarbejderne en dybere indsigt i og forståelse af partnernes kompetence- og produktområder. Som nævnt i medarbejderafsnittet tog Itera Consulting Group i Danmarks medarbejdere i alt 11 certificeringer i løbet af året 12 ITERA CONSULTING GROUP 13

8 2005. Fordelingen hedder 8 Microsoft certificeringer, 2 IBM certificeringer og 1 Sun certificering. Ledelsen anser ikke antallet af certificeringer for året 2005 som umiddelbart tilfredsstillende. Imidlertid respekterer ledelsen dette resultat, på baggrund af det fokus der har været lagt på at hæve dækningsbidraget, og som derfor naturligt har lagt beslag på en stor del af medarbejdernes tid og ressourcer. Deltagelse ved branchearrangementer I lighed med deltagelse ved arrangementer afholdt af forretningspartnere, ser ledelsen deltagelse ved diverse branchearrangementer som et vigtigt element for den videre udvikling af Itera Consulting Group i Danmark. Denne deltagelse skal ikke mindst medvirke til at positionere virksomheden på potentielt interessante nye markeder og opnå værdifulde input fra branchen. Et eksempel på et sådant arrangement var Itera Consulting Group rolle som medarrangør ved en 1-dags konference vedrørende fremtidens digitale ejendomsmarked i august måned. Efterfølgende indgik Itera Consulting Group i Danmark ligeledes som opdragsgiver og facilitator for en erfa-gruppe med samme tema har handlet om at etablere erfagruppen og skabe opmærksomhed omkring det branchekendskab, Itera Consulting Group i Danmark har fået gennem rekruttering. Ledelsen forventer konkret udbytte af arbejdet i Itera Consulting Group i Danmark har desuden selv afholdt såvel inspirationsaften såvel som seminar for kundekredsen i Ledelsen ser disse arrangementer som væsentlige, ikke alene i forbindelse med kundegruppen, men også i bestræbelserne på at være en aktiv aktør i forhold til branche- såvel som partnernetværk. Afrunding Overordnet er ledelsen i Itera Consulting Group i Danmark tilfredse med resultatet for både det finansielle regnskab og videnregnskabet. Det har været et år med mange nye tiltag, en voldsom vækst i antallet af medarbejdere, nye lokaler og ny fart i den eksisterende kundemasse. Det har gjort et stigende ledelsesmæssigt fokus på medarbejderne nødvendigt. Vi mener, at vi med videnregnskabet i hånden kan konkludere, at det i høj grad er lykkedes at skabe gode rammer for medarbejderne, at motivationen er intakt, og at det er lykkedes at bringe den positive ånd ud i projekterne bliver ikke et år med færre udfordringer. Vi forventer, at tilvæksten i antallet af medarbejdere aftager, men at vi til gengæld vil arbejde hårdt på at skabe udbytte af virksomhedens partnerskaber, forny virksomhedens produkter og services og fokusere på at styrke de interne processer. Nærværende videnregnskab er det første af sin slags i Itera Consulting Group i Danmark. Vi ser frem til at følge udviklingen i de valgte indikatorer, hen over året der kommer, og har store forventninger til det fortsatte udbytte af at arbejde med videnregskabet. Adm. direktør John Aalling Salg- og marketingdirektør Henrik Sølver Dream it. Plan it. Do it. Årsrapport Arrangement deltagelse og afholdelse: 12 Antal nye partner-certificeringer: 11 (Microsoft: 8, IBM: 2, Sun: 1) Certificeringer total ITERA CONSULTING GROUP 15

9 Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Virksomhedens aktivitet Itera Consulting Group i Danmark er en del af den nordisk baserede Itera Consulting Group ASA, der med hovedkontor i Oslo er repræsenteret i Norge, Sverige og Danmark. Itera Consulting Group ASA er noteret på Oslo Stock Exhange. Itera Consulting Group er leverandør af IT-konsulentydelser og udvikler portal løsninger, Business Intelligence og CRM til private virksomheder og offentlige organisationer. Der henvises til og Årets væsentlige begivenheder, den økonomiske stilling og forventet udvikling Årets resultat er indenfor rammerne af ledelsens forventninger, også når der henses til flytningen af virksomhedens aktiviteter til opdaterede lokaler på Rentemestervej 2. Ambitionen for 2005 var vækst i bruttofortjeneste med forbedring af den positive bundlinje, hvilket lykkedes. Bruttofortjenesten er forøget med 20% og årsresultatet et steget til tkr Ligeledes har Itera Consulting Group i Danmark i 2005 etableret en Business Consulting afdeling, der er blevet taget meget positivt imod blandt vores kunder. Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 for første gang udarbejdet et videnregnskab i tillæg til årsrapporten. Videnregnskabet, der ikke er revideret, er skabt i sammenhæng med deltagelse i projektet Nordic harmonized Knowledge indicators: Putting IC into Practice på initiativ fra Nordic Innovation Center. Projektet er et tværnordisk samarbejde, som har til formål at udvikle en værktøjskasse til små og mellemstore virksomheder i IT branchen, der gør dem i stand til at udvikle deres eget videnregnskab. Projektet er i Danmark styret af Dansk Industri. For 2006 forventes fortsat vækst i omsætning og et nogenlunde uændret ordinært resultat. Der er ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, der forrykker ledelsens vurdering Resultatanvendelse og regnskab Resultatet for 2005 andrager tkr og egenkapitalen ultimo december andrager tkr Ledelsen foreslår generalforsamlingen, at årets overskud overføres næste regnskabsperiode. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i den generelle note til regnskabet: Anvendt regnskabspraksis. København februar 2006 Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder samt de internationale regnskabsstandarder IFRS. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Ændringer ved overgang til IFRS I forbindelse med overgangen til IFRS er den anvendte regnskabspraksis ændret for måling og amortifikation af det immaterielle aktiv Goodwill. Goodwill afskrives ikke længere, men underlægges en årlig nedskrivningstest der vurderer om værdien skal opretholdes. Ændringen indebærer at afskrivninger på tkr. 72 er indeholdt i sammenligningstal for 2004, afskrivningerne forekommer ikke i Overgangen til IFRS har endvidere betydet reklassifikation og nytekstning. Det gælder udskudt skatteaktiv, der fremover optages som langfristet aktiv. Endvidere indgår Indretning af lejede lokaler i materielle aktiver. Den sluttelige værdiregulering, af de i 2004 endeligt likviderede aktiviteter i selskaberne Snabel & Co ApS og Questionman A/S, indgår i resultatopgørelsens post Ophørte aktiviteter. Datterselskaberne er likvideret i august 2004, hvorfor ingen tal indgår i balancen. Bruttofortjeneste Som indtægtskriterie anvendes produktionsprincippet. Periodisering Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og forbrugt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Abonnementsindtægter periodiseres, og forudfakturering henover årsskiftet optages som periodeafgrænsningspost i balancen. Afskrivning Afskrivning foretages over aktivernes forventede levetid. Små aktiver under kr udgiftsføres. Selskabsskat Selskabet var sambeskattet med 100 % ejede tidligere datterselskaber og skat af årets skattepligtige indkomst samt udskudt skat føres kun i moderselskabets regnskab. Selskabsskat beregnes med 28 % af den forventede skattepligtige indkomst samt af årets ændring i grundlaget for beregning af udskudt skat. Goodwill Goodwill afskrives ikke fra 1/ Den regnskabsmæssige værdi vurderes løbende og nedskrivning foretages i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede nettoindtægter fra den virksomhed eller den aktivitet, goodwillen er knyttet til. Driftsmidler og inventar Driftsmidler og inventar er værdisat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulede liniære afskrivninger. Driftsmidlers levetid er skønnet at andrage fra 3 til 5 år. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Gæld Selskabets gæld er værdiansat til pålydende værdi. 16 ITERA CONSULTING GROUP 17

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015 'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade 10 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/12/2015 Jørgen Brangstrup

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

STRAWINSKY ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012

STRAWINSKY ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012 STRAWINSKY ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012 Poul Mahrt Dirigent (Urevideret) Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordbornholms Byggeforretning ApS

Nordbornholms Byggeforretning ApS Nordbornholms Byggeforretning ApS Kirkeplads 4, 3770 Allinge CVR-nr. 11 55 33 89 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. oktober 2014 Som dirigent:... Jørgen Kim

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere