Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005"

Transkript

1 Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005

2 Dream it. Plan it. Do it. Tryk: Mohrdieck Oplag: Design: Oxygen A/S Indhold Itera Consulting Group i Danmark 5 Vidensregnskab 9 Årsrapport 15 ITERA CONSULTING GROUP

3 Dream it. Plan it. Do it. Itera Consulting Group i Danmark ITERA CONSULTING GROUP

4 Itera Consulting Group i Danmark Itera Consulting Group i Danmark er en del af den nordisk baserde Itera Consulting Group ASA, der med hovedkontor i Oslo er repræsenteret med 300 medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark. Itera Consulting Group ASA er noteret på Oslo Stock Exchange (ticker: ite). Hovedstrategien for Itera Consulting Group er, at være bedst til at levere næste generations forretningsløsninger, baseret på teknologi fra verdens førende softwareudbydere, herunder Microsoft, IBM, Oracle. I Danmark ligger vor strategi tæt op ad koncernens, hvilket understøttes af nedenstående. Itera Consulting Group i Danmark leverer IT- og forretningsunderstøttende konsulentydelser og rådgivning, i forbindelse med vore kunders udvikling og drift af portal-, integrations- og applikationsløsninger. Vore fokusområder kan i punktform illustreres som følger: Business Intelligence og Business Performance Management Business Consulting og Business Development Management Portaler, herunder content- og knowledge management samt collaborationsportaler og CRM Tekniske services og infrastruktur, herunder drift og vedligehold samt rådgivning og indkøb af hardware/software Partnere Business Consulting & Business Development Management Content Management Internet Intranet Extranet Customer Relationships Precise customer value creation Kunder Knowledge Management & Collaboration Knowledge sharing and reuse Tekniske services & infrastruktur Interne resourcer Business Intelligence Business Performance Management Itera Consulting Group i Danmark har bevidst valgt en strategi, hvor vi efter princippet genbrug før køb, køb før udvikling søger at understøtte vore kunders forretning på bedste økonomiske og forretningsmæssige måde. Gennem rådgivning på såvel IT-siden som forretningssiden tilstræber vi i samarbejde med vore kunder og partnere at levere løsninger, der er forretningsmæssigt og organisatorisk forankrede. Vi har bevidst valgt et meget tæt samarbejde med udvalgte partnere, der kan understøtte os og vore kunder optimalt. Processer under forandring Vi ser i disse år et stort skift kommunikationsmæssigt mellem de parter der influerer vore kunders forretning; kunder, partnere, medarbejdere, ledelse og borgerne i det offentlige. Vi er gået fra en tid, hvor forretningsgange og relationer var relativt let definerbare og gennemskuelige, til en tid hvor vi i langt højere grad end tidligere befinder os i et videnssamfund, hvor vi i alle mulige sammenhænge indgår i logiske og uformelle sammenhænge og ser et landskab og en omverden, hvor mennesker arbejder og interagerer på forskellige tidspunkter og steder. Vi arbejder på flere forskellige projekter på samme tid, med forskellige mennesker, internt og eksternt, med mange forskellige aktører, og vi forventer visibilitet og real time interaktion og viden. Arbejdsliv, fritidsliv og privatliv overlapper. Vi ser ingen (eller i hvert tilfælde meget få), der arbejder alene, alle samarbejder. Itera Consulting Group i Danmark ser et stort potentiale i denne omverden, det er ikke mindst på den baggrund, at vi har satset mange ressourcer på at få en solid forretnings- og procesunderstøttende Business Consulting afdeling etableret i det forgangne år. De af vore kunder der har benyttet sig af denne afdelings viden og erfaring, har i meget høj grad set at det er vejen frem, hvis man skal have en høj ROI og ikke mindst organisatorisk og forretningsmæssig forankring. ITERA CONSULTING GROUP

5 Ledelsesinformation Information skabes i udgangspunktet af mennesker, og i en verden hvor der er førnævnte krav til visibilitet og real time viden og information fra alle sider internt i virksomheden i forhold til ledelse og medarbejdere og eksternt i forhold til samarbejdspartnere og kunder, etc., spiller Business Intelligence og Business Performance Management en stadig større rolle. Viden og information er ofte samlet i adskillige forskelligartede fag- og informationssystemer samt databaser, så det i realiteten er umuligt at få de relevante udtræk og sammenhænge, med mindre man begynder at tænke mere analytisk og holistisk i forhold til, hvad de reelt giver af værdi for den enkelte interessentgruppe. Nogle skal have standardiserede rapporter over relativt simple problematikker, mens andre har et væsentlig mere analytisk behov, det kunne være en regnskabsafdelings controllere, der skal levere ad hoc beregninger ud fra givne variable i forbindelse med budgetlægning for nye forretningsområder. Faktisk mener vi, at BI/BPM er en nødvendighed, hvis man som virksomhed og oganisation skal kunne overleve. Det er essentielt, at virksomheder er i stand til at forecaste og budgettere og se sammenhænge på basis af historie og kvalificeret input. Itera Consulting Group i Danmark har også på dette område satset en hel del ressourcer i det forgangne år, og står i dag med en ikke ubetydelig kundeportefølje og kompetence på dette område. Kunderne Vore kunder vælger at arbejde med os, fordi vor fremgangsmåde og erfaring gør det muligt at udvikle løsninger med høj forretningsmæssig nytteværdi. Vi mener at Succeer og gevinster ved IT-investeringer skabes gennem adfærdsændringer - og retfærdiggøres i den sidste ende kun ved en forretningsmæssig og social gevinst. Høj Effektivitet Lav Gammel IT og implementering af IT ikke kun handler om IT IT er et middel, ikke et formål i sig selv Metode til succes Teknologi Teknologi Adfærd Ny Dream it. Plan it. Do it. Værktøjskassen Vor erfaring gennem årene og gennem vore partnerskabsrelationer med Microsoft, IBM, Applix m.fl. har gjort, at vi har en ikke ubetydelig værktøjskasse vi trækker på til vore kunders store fordel. Udvalgte elementer i værktøjskassen, ses herunder: Rådgivning, både IT og forretningsmæssig Strategi Procesidentificering Løsningsarkitektur Brugerundersøgelse Løsningskomponenter Videnportal Kompetenceportal Business Intelligence/Business Performance Management Integration Virtuelle arbejdsrum CRM Workflow Content Management Balanced Scorecard Strategymaps Videnregnskaber Vi er meget stolte over at arbejde med en lang række af de mest betydende virksomheder i såvel den private og offentlige sektor, herunder ses udvalgte Ejendomsmæglerkæden home Realkreditnettet Sammenslutningen af Danske Andelskasser Garantiinvest Sparinvest Tholstrup Cheese Rosendahl Interdan MAN B&W NCC Synoptik Akzo Nobel NESA Eniro Aarhus Universitet Storstrøms Amt Region Sjælland Kommunernes Landsforening Danske Kommuner Køge Kommune Ballerup Kommune Den Danske Dyrlægeforening Dansk Blindesamfund Videnregnskab ITERA CONSULTING GROUP

6 gennem hele året. Efterspørgslen efter konsulentydelser og systemintegration er i fortsat stigning. Itera Consulting Group i Danmark har fulgt denne udvikling og har i 2005 øget bruttoomsætningen med 13 pct. i forhold til 2004, så den samlede omsætning i 2005 endte på TDKK. Dækningsbidraget pr. medarbejder er i forhold til 2004 steget med 21 pct. i Rekruttering gennem hjemmeside Til at understøtte rekrutteringen af medarbejdere benyttes desuden firmaets hjemmeside, der kan findes på Hjemmesiden skal ikke ses som et selvstændigt rekrutteringsmedie men bruges først og fremmest til at give et indblik i de områder, virksomheden ønsker at rekruttere indenfor. Siden kan desuden hjælpe til med at besvare de spørgsmål, eventuelle ansøgere måtte have vedrørende specifikke stillingsopslag. Værdiskabelse Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 haft fokus på at styrke virksomheden i relation til både medarbejdere, kunder og partnernetværket. Ledelsen har udvalgt en række forretningsmæssige udfordringer inden for hvert område. Andel af nye medarbejdere (Rookie rate) Antal medarbejdere ved regnskabsårets afslutning pct Videnregnskab Følgende er første videnregnskab for Itera Consulting Group i Danmark. Videnregnskabet har til formål at dokumentere Itera Consulting Group i Danmarks værdiskabelse ved at kortlægge sammenhængen mellem integrationen af kerneværdier, strategiske mål og aktuelle indsatsområder. Videnregnskabet vil altid tjene som et supplement til det traditionelle regnskab, men både internt og eksternt vil videnregnskabet give et mere nuanceret billede af virksomhedens strategi og arbejde for at nå den. Over tid er det meningen, at videnregnskabet i lighed med det finansielle regnskab skal revideres af en ekstern revisor. Dette er dog ikke sket med dette års udgave, idet Itera Consulting Group i Danmark har vurderet, at hverken vi eller markedet endnu er modne til denne form for revision. Når man skal vurdere et videnregnskab, kigger man først og fremmest på progressionen i virksomhedens tal. Da dette videnregnskab er det første fra Itera Consulting Group i Danmark, er det ikke muligt at sammenholde alle tallene med regnskabet fra tidligere år. Det nuværende regnskab kan derfor være svært at relatere. Videnregnskabet vil dog styrkes, i årene der kommer, hvor datamaterialet udvides og nuanceres. Videnregnskabet er skabt i sammenhæng med deltagelse i projektet Nordic harmonized Knowledge indicators: Putting IC into Practice på initiativ fra Nordic Innovation Center. Projektet er et tværnordisk samarbejde, som har til formål at udvikle en værktøjskasse til små og mellemstore virksomheder i IT branchen, der gør dem i stand til at udvikle deres eget videnregnskab. Projektet er i Danmark styret af Dansk Industri. Du kan læse mere om projektet på I praksis betyder det, at Itera Consulting Group i Danmark anvender et standardiseret sæt af indikatorer og definitioner, ligesom selve opbygningen af videnregnskabet er lavet i overensstemmelse med projektets anbefalinger. Læsevejledning Det følgende regnskab er opdelt i de tre hovedafsnit; medarbejdere, kunder og netværk. Disse er yderligere opdelt i en række indsatsområder, der er blevet udvalgt af ledelsen. For at gøre disse målbare, og dermed sammenlignelige over tid, understøttes områderne af en række indikatorer, der kan formuleres i en eksakt værdi. Disse indikatorer indgår dels i teksten og er desuden opsummeret i en række fakta-bokse, der skal medvirke til at give et hurtigt overblik over videnregnskabets resultater. Regnskabsmæssige nøgletal Videnregnskabet understøtter det finansielle regnskab. Derfor er det vigtigt at kende de regnskabsmæssige nøgletal, når man læser videnregnskabet. Følgende afsnit vil kort referere de økonomiske nøgletal for regnskabsåret 2005, som har betydning for forståelsen af videnregnskabet. Markedsforholdene for IT-branchen har vist en reel opgang Medarbejdere For en konsulentvirksomhed er medarbejderne den vigtigste ressource. Når man som Itera Consulting Group i Danmark er i en vækstfase, er det vigtigt at kunne fastholde de eksisterende medarbejdere, samtidig med at der rekrutteres nye kvalificerede medarbejdere. Selv i en vækstfase er det vigtigt at fastholde en høj produktion blandt medarbejderne. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for virksomheden i relation til medarbejderne. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på rekruttering og fastholdelse af personale samt forøgelse af produktiviteten blandt medarbejderne. De følgende afsnit fokuserer hver især på et af de tre ovenstående elementer; rekruttering, fastholdelse og produktivitet. Rekruttering Rekrutteringen sker gennem følgende aktiviteter: Rekruttering gennem netværk Rekruttering gennem hjemmeside Itera Consulting Group i Danmark er en mindre virksomhed, hvis navn kun er begrænset kendt blandt de potentielle ansøgere. Derfor er der truffet et valg om at basere rekrutteringsindsatsen på netværk. Primært medarbejdernes netværk har været anvendt. Det har resulteret i 8 nye medarbejdere ved udgangen af I forhold til behovet for ressourcer er dette tilfredsstillende. Der skal i 2006 overvejes bredere tiltag. I forhold til introduktionen af de nye medarbejdere, har de været spredt ud over virksomhedens afdelinger, og introduktionen er forløbet godt. Det skal dog tages i betragtning, at en voksende rookie-rate vil påvirke den gennemsnitlige effektivitet i virksomheden, og den store tilgang af nye medarbejdere stiller krav til en mere formaliseret tilgang til videnbevaring. En yderligere effekt af dette er, at der i høj grad er fokus på indslusningsprocessen. Itera Consulting Group i Danmark har i løbet af året udviklet et introprogram, der skal sikre en succesfuld indslusning af nye medarbejdere. Introprogrammet vil blive videre udviklet i Antal årsværk: 17,10 18,50 21,85 Fastholdelse Fastholdelse af medarbejdere sker gennem følgende aktiviteter: Styrke et venligt imødekommende socialt arbejdsmiljø Styrke og udvikle favorable omgivelser/faciliteter for virksomhedens medarbejdere Fokusere på videreuddannelse og brug af denne blandt medarbejderne Fokusere på HR elementer såsom kontraktudformninger, bonusmodel samt personalehåndbog Socialt arbejdsmiljø I en projektorganisation, hvor videndeling er kritisk for virksomhedens funktion, er det sociale miljø et område, som ledelsen sætter stor fokus på. I det daglige varetages opgaven af gruppelederne i udviklingsafdelingen og de afdelingsansvarlige. Det drejer sig om områder som ledelsesopbakning, motivation, personlige udviklingsmuligheder, omgangstone mv. Det sociale arbejdsmiljø skabes i hverdagen i ledelsen og den daglige omgang med hinanden. Der er ikke foretaget konkrete aktiviteter for dette område i Itera Consulting Group i Danmark afholdte i december 2005 en intern medarbejdertilfredshedsmåling. Alle virksomhedens medarbejdere blev bedt om at forholde sig til en række udsagn, der havde udgangspunkt i såvel det fysiske som det sociale arbejdsmiljø. Besvarelserne blev givet anonymt. Ved medarbejdertilfredshedsmålingen lå den generelle medarbejdertilfredshed på 4,0. Skalaen i undersøgelsen gik fra 1-5, hvor 5 var udtryk for den største tilfredshed og karakteren 1 udtrykte størst utilfredshed. Ledelsen er tilfreds med resultatets niveau og forventer at fastholde det i Fysisk arbejdsmiljø Itera Consulting Group i Danmark flyttede henover sommeren 2005 til nye lokaler på Rentemestervej i København. Flytningen bunder først og fremmest i et ønske om at tilbyde virksomhedens medarbejdere et forbedret og dermed mere attraktivt arbejdsmiljø. Som tidligere nævnt udbyggede Itera Consulting Group i Danmark gennem året 2005 sine kompetenceområder bl.a. gennem 10 ITERA CONSULTING GROUP 11

7 oprettelse af nye afdelinger. Dette resulterede ikke blot i et naturligt ønske om fysisk større lokaler, men også et øget behov for videndeling internt i de enkelte afdelinger såvel som afdelingerne imellem. De nye lokaler er i høj grad skabt med udgangspunkt i, at videndeling tilgodeses gennem indretningen. Det betyder, at der er fokus på at skabe fællesområder, hvor videndeling kan opstå naturligt. Eksempelvis via etablering af et cafemiljø, der kan medvirke til at samle virksomhedens medarbejdere i løbet af arbejdsdagen. Yderligere er der afsat ressourcer til at skabe et behageligt fysisk arbejdsmiljø gennem indkøb af diverse kontorinventar, såsom hæve/sænke skriveborde samt ergonomisk korrekte kontorstole. Hovedformålet med dette har været at sikre virksomhedens medarbejdere et behageligt arbejdsmiljø for derigennem at påvirke fastholdelse og produktivitet. Ved medarbejdertilfredshedsmålingen ved årets udgang angav medarbejderne en tilfredshed på 3,7 for det fysiske arbejdsmiljø hos Itera Consulting Group i Danmark. Ledelsen er tilfreds med dette niveau men ønsker at hæve niveauet til 4,0 for Videreuddannelse Itera Consulting Group arbejder aktivt på at styrke uddannelsesniveauet hos sine medarbejdere. Uddannelsen finder primært sted gennem certificeringer, og opnåelse af certifikater er indlagt i medarbejdernes bonusmål. I 2005 har Itera Consulting Groups medarbejdere opnået 11 nye certificeringer. Et andet vigtigt element i forbindelse med medarbejdernes videreuddannelse er implementeringen af individuelle kompetenceplaner og faglige fokusområder. Disse har til formål at skabe et mere formaliseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse og kan medvirke til at fastlægge, hvilke ønsker henholdsvis medarbejder og virksomhed har til videreuddannelse af den enkelte. Fokus på HR Som et led i bestræbelserne på at sikre et godt arbejdsmiljø, og dermed fokusere på fastholdelse af medarbejderne, har der i en periode i 2005 været tilknyttet en ekstern HR-konsulent. Denne har gennemgået og revideret alle medarbejderkontrakter og bonusmodeller. Yderligere er der blevet udarbejdet en personalehåndbog, der kan medvirke til at skabe større indsigt i arbejdsforhold og goder. Generelle indikatorer på fastholdelse: Tilfredshedsgrad socialt arbejdsmiljø: 4,0 (Skala 1-5, 1 = dårligst, 5 = bedst) Tilfredshedsgrad fysisk arbejdsmiljø: 3,7 Antal nye certificeringer i 2005 (uddannelse): 11 stk. Opsigelser/afskedigelser: 5 stk. (13 måneder) (gennemsnitlig ansættelsestid) Gennemsnitlig ansættelsestid: 3,2 år (38 måneder) Kønsfordeling: 17 mænd / 4 kvinder (81/19 pct.) Produktivitet Fastholdelse af produktiviteten sker gennem følgende aktiviteter: Effektiv styring af menneskelige og økonomiske ressourcer Effektiv styring af menneskelige og økonomiske ressourcer For en konsulentvirksomhed er effektiv styring af ressourcerne en vigtig parameter. Hos Itera Consulting Group i Danmark har der været kontinuerligt fokus på at optimere anvendelse af ressourcerne. Det har medført et langt bedre dækningsbidrag pr. konsulent. Virksomheden har desuden i året 2005 stræbt efter at leve op til princippet om at genbruge før køb, køb før udvikling. Det har betydet, at der i højere grad er blevet implementeret standardfunktionaliteter frem for egenudvikling. Dette giver blandt andet den fordel, at projekterne bliver nemmere at kontrollere, og udnyttelsen af medarbejdernes ressourcer stiger. Endelig er medarbejdernes deltagelse ved diverse arrangementer en mulighed for at tilegne sig ny viden og dermed hurtigere kunne sammensætte den optimale løsning for kunden. Dækningsbidrag/antal medarbejdere (TDKK) Kunder Itera Consulting Group i Danmark har længerevarende relationer til langt størstedelen af sine kunder. I 2005 har fokus været på at udvikle relationen til de eksisterende kunder. Det er ledelsens opfattelse, at Itera Consulting Group i Danmark med opbygningen af de nye kompetencer og forretningsområder kan øge sit engagement hos de eksisterende kunder. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for kunderne. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på at øge engagementet blandt de eksisterende kunder. Dette vil gøres gennem følgende aktiviteter: Etablering af Business Consulting afdeling Etablering af Business Intelligence afdeling Fokus på kundetilfredshed Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 startet henholdsvis en Business Consulting afdeling og en Business Intelligence afdeling. Business Consulting afdelingen har ved årets udgang 4 medarbejdere, alle nyansatte. Ligeledes har Business Intelligence afdelingen 4 medarbejdere, hvoraf den ene er nyansat. Begge afdelinger bidrager positivt til driften. For at gøre den eksisterende kundeportefølje opmærksom på udviklingen hos Itera Consulting Group i Danmark afholdtes i april en inspirationsaften for ledende medarbejdere hos kunderne. Det er ledelsens opfattelse, at de eksisterende kunder har taget positivt imod de kompetencer, der er repræsenteret i de nye afdelinger. Resultaterne ses primært i gruppen af mellemstore kunder, som alle har haft stigende omsætning på grund af tilkøb af ydelser fra de nye fagområder blandt andet. Som Microsoft Gold Partner deltager Itera Consulting Group hvert år i en kundetilfredshedsmåling. Målingen foretages af en uvildig 3. part, TNS Prognostics, der sikrer, at undersøgelsen foretages på objektiv og faglig forsvarlig manér. Itera Consulting Group har altså ikke mulighed for at påvirke hverken besvarelser eller udformning af spørgeområder. Kundetilfredshedsmålingen blev sidste gang foretaget i juni Den overordnede konklusion på undersøgelsen var en kundetilfredshedsgrad på 1,4 (Skala fra 1-4, hvor 1 er bedst). Yderligere konklusioner fra undersøgelsen er indeholdt i de nedenstående indikatorer. Overall indikator for diverse delydelser er et gennemsnitstal beregnet på baggrund af en række spørgsmål, der vedrører områder som eksempelvis graden af service, kommunikation, teknologi, konsulentydelser, teknisk support og kvalitet af løsninger. Generel kundetilfredshed: 1,4 ( 1=meget tilfreds, 4=meget utilfreds ) Vil anbefale Itera til andre kunder: 1,5 ( 1=vil bestemt, 5=vil bestemt ikke ) Vil handle hos Itera igen i forbindelse med lignende indkøb: 1,9 ( 1=vil bestemt, 5=vil bestemt ikke) Overall indikator for diverse delydelser: 7,5 ( 1=dårligt, 9=enestående) Kundeloyalitet: 3,2 år (Gennemsnitlig relationslængde) Ledelsen anser resultaterne fra kundetilfredshedsmålingerne som tilfredsstillende. Der vil fortsat være et naturligt fokus på at skabe den absolut højeste leverancekvalitet til kunderne. Dette skal primært sikres via en høj faglig kvalitet blandt medarbejderne. Netværk Itera Consulting Group har på koncernniveau valgt at bygge sine løsninger på teknologi fra Microsoft, IBM og Oracle, SUN (Java). Partnerskabet til disse aktører spiller derfor en stor rolle, når det handler om at kunne levere morgendagens løsninger til kunderne. I Danmark eksisterer der partnerskaber med en lang række teknologileverandører. Listen indbefatter Microsoft, Applix, IBM, Dell, Sun, Giritech. Året 2005 blev i særlig grad brugt til at videreudvikle partnerskabet til Microsoft. For at få reelt udbytte af partnerskaberne skal de udvides til mere end blot en samlet certificering for virksomheden. Derfor har ledelsen formuleret følgende forretningsmæssige udfordring for partnernetværket. Itera Consulting Group i Danmark vil i 2005 fokusere på at styrke partnernetværket. Dette vil gøres gennem følgende aktiviteter: Fokus på deltagelse ved partnerarrangementer (eksempelvis konferencer, produktlanceringer etc.) Fokus på uddannelse af medarbejdere inden for partner produktporteføljer Fokus på deltagelse ved branchearrangementer Deltagelse ved partnerarrangementer Som nævnt ovenfor spiller et stærkt partnernetværk en vigtig rolle i Itera Consulting Group i Danmarks bestræbelser på at være med i første linie, hvad angår nye teknologier. For at kunne styrke og vedligeholde dette netværk, er der derfor fokus på deltagelse ved partnerarrangementer. Nedenstående liste giver et overblik over de arrangementer, Itera Consulting Group i Danmark deltog i og afholdte i året Arrangementer afholdt af Microsoft Worldwide Partner Conference, Minneapolis USA IT-forum, Barcelona Spanien Partner Conference, Odense Prefered Launch Partner ved SQL 2005 Server Launch, København Preferred Partner på Microsoft Information Worker Bootcamp Forretningsorienteret salgstræning fokus på videnarbejdere Go To Market Partner fokus på Information Worker segment Andre arrangementer Gartner Group Symposium ITxpo 2005 Dagsseminar med danske Applix kunder med deltagelse fra Applix UK Ltd. Arrangementer afholdt af Itera SQL server 2005 seminar Inspirationsaften for kundekredsen afholdt og arrangeret i samarbejde med Microsoft, Dell og IBM Konference vedrørende fremtidens digitale ejendomsmarked afholdt og arrangeret i samarbejde med Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) samt Realkreditnettet A/S Erfagruppe for aktører med interesse i fremtidens digitale ejendomsmarked (afholdt i samarbejde med FDIH) Fokus på uddannelse af medarbejdere inden for partnerproduktporteføljer En del af strategien vedrørende partnerrelationerne er at sørge for, at virksomhedens medarbejdere besidder de relevante kompetencer inden for disse partneres produktporteføljer. En del af denne proces sikres gennem opnåelse af certificeringer. Et andet element er en early-adaption strategi i forbindelse med de nyeste teknologier og produktgrupper. Ved selv at afprøve og lære om disse opnår medarbejderne en dybere indsigt i og forståelse af partnernes kompetence- og produktområder. Som nævnt i medarbejderafsnittet tog Itera Consulting Group i Danmarks medarbejdere i alt 11 certificeringer i løbet af året 12 ITERA CONSULTING GROUP 13

8 2005. Fordelingen hedder 8 Microsoft certificeringer, 2 IBM certificeringer og 1 Sun certificering. Ledelsen anser ikke antallet af certificeringer for året 2005 som umiddelbart tilfredsstillende. Imidlertid respekterer ledelsen dette resultat, på baggrund af det fokus der har været lagt på at hæve dækningsbidraget, og som derfor naturligt har lagt beslag på en stor del af medarbejdernes tid og ressourcer. Deltagelse ved branchearrangementer I lighed med deltagelse ved arrangementer afholdt af forretningspartnere, ser ledelsen deltagelse ved diverse branchearrangementer som et vigtigt element for den videre udvikling af Itera Consulting Group i Danmark. Denne deltagelse skal ikke mindst medvirke til at positionere virksomheden på potentielt interessante nye markeder og opnå værdifulde input fra branchen. Et eksempel på et sådant arrangement var Itera Consulting Group rolle som medarrangør ved en 1-dags konference vedrørende fremtidens digitale ejendomsmarked i august måned. Efterfølgende indgik Itera Consulting Group i Danmark ligeledes som opdragsgiver og facilitator for en erfa-gruppe med samme tema har handlet om at etablere erfagruppen og skabe opmærksomhed omkring det branchekendskab, Itera Consulting Group i Danmark har fået gennem rekruttering. Ledelsen forventer konkret udbytte af arbejdet i Itera Consulting Group i Danmark har desuden selv afholdt såvel inspirationsaften såvel som seminar for kundekredsen i Ledelsen ser disse arrangementer som væsentlige, ikke alene i forbindelse med kundegruppen, men også i bestræbelserne på at være en aktiv aktør i forhold til branche- såvel som partnernetværk. Afrunding Overordnet er ledelsen i Itera Consulting Group i Danmark tilfredse med resultatet for både det finansielle regnskab og videnregnskabet. Det har været et år med mange nye tiltag, en voldsom vækst i antallet af medarbejdere, nye lokaler og ny fart i den eksisterende kundemasse. Det har gjort et stigende ledelsesmæssigt fokus på medarbejderne nødvendigt. Vi mener, at vi med videnregnskabet i hånden kan konkludere, at det i høj grad er lykkedes at skabe gode rammer for medarbejderne, at motivationen er intakt, og at det er lykkedes at bringe den positive ånd ud i projekterne bliver ikke et år med færre udfordringer. Vi forventer, at tilvæksten i antallet af medarbejdere aftager, men at vi til gengæld vil arbejde hårdt på at skabe udbytte af virksomhedens partnerskaber, forny virksomhedens produkter og services og fokusere på at styrke de interne processer. Nærværende videnregnskab er det første af sin slags i Itera Consulting Group i Danmark. Vi ser frem til at følge udviklingen i de valgte indikatorer, hen over året der kommer, og har store forventninger til det fortsatte udbytte af at arbejde med videnregskabet. Adm. direktør John Aalling Salg- og marketingdirektør Henrik Sølver Dream it. Plan it. Do it. Årsrapport Arrangement deltagelse og afholdelse: 12 Antal nye partner-certificeringer: 11 (Microsoft: 8, IBM: 2, Sun: 1) Certificeringer total ITERA CONSULTING GROUP 15

9 Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Virksomhedens aktivitet Itera Consulting Group i Danmark er en del af den nordisk baserede Itera Consulting Group ASA, der med hovedkontor i Oslo er repræsenteret i Norge, Sverige og Danmark. Itera Consulting Group ASA er noteret på Oslo Stock Exhange. Itera Consulting Group er leverandør af IT-konsulentydelser og udvikler portal løsninger, Business Intelligence og CRM til private virksomheder og offentlige organisationer. Der henvises til og Årets væsentlige begivenheder, den økonomiske stilling og forventet udvikling Årets resultat er indenfor rammerne af ledelsens forventninger, også når der henses til flytningen af virksomhedens aktiviteter til opdaterede lokaler på Rentemestervej 2. Ambitionen for 2005 var vækst i bruttofortjeneste med forbedring af den positive bundlinje, hvilket lykkedes. Bruttofortjenesten er forøget med 20% og årsresultatet et steget til tkr Ligeledes har Itera Consulting Group i Danmark i 2005 etableret en Business Consulting afdeling, der er blevet taget meget positivt imod blandt vores kunder. Itera Consulting Group i Danmark har i 2005 for første gang udarbejdet et videnregnskab i tillæg til årsrapporten. Videnregnskabet, der ikke er revideret, er skabt i sammenhæng med deltagelse i projektet Nordic harmonized Knowledge indicators: Putting IC into Practice på initiativ fra Nordic Innovation Center. Projektet er et tværnordisk samarbejde, som har til formål at udvikle en værktøjskasse til små og mellemstore virksomheder i IT branchen, der gør dem i stand til at udvikle deres eget videnregnskab. Projektet er i Danmark styret af Dansk Industri. For 2006 forventes fortsat vækst i omsætning og et nogenlunde uændret ordinært resultat. Der er ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, der forrykker ledelsens vurdering Resultatanvendelse og regnskab Resultatet for 2005 andrager tkr og egenkapitalen ultimo december andrager tkr Ledelsen foreslår generalforsamlingen, at årets overskud overføres næste regnskabsperiode. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i den generelle note til regnskabet: Anvendt regnskabspraksis. København februar 2006 Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder samt de internationale regnskabsstandarder IFRS. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Ændringer ved overgang til IFRS I forbindelse med overgangen til IFRS er den anvendte regnskabspraksis ændret for måling og amortifikation af det immaterielle aktiv Goodwill. Goodwill afskrives ikke længere, men underlægges en årlig nedskrivningstest der vurderer om værdien skal opretholdes. Ændringen indebærer at afskrivninger på tkr. 72 er indeholdt i sammenligningstal for 2004, afskrivningerne forekommer ikke i Overgangen til IFRS har endvidere betydet reklassifikation og nytekstning. Det gælder udskudt skatteaktiv, der fremover optages som langfristet aktiv. Endvidere indgår Indretning af lejede lokaler i materielle aktiver. Den sluttelige værdiregulering, af de i 2004 endeligt likviderede aktiviteter i selskaberne Snabel & Co ApS og Questionman A/S, indgår i resultatopgørelsens post Ophørte aktiviteter. Datterselskaberne er likvideret i august 2004, hvorfor ingen tal indgår i balancen. Bruttofortjeneste Som indtægtskriterie anvendes produktionsprincippet. Periodisering Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og forbrugt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Abonnementsindtægter periodiseres, og forudfakturering henover årsskiftet optages som periodeafgrænsningspost i balancen. Afskrivning Afskrivning foretages over aktivernes forventede levetid. Små aktiver under kr udgiftsføres. Selskabsskat Selskabet var sambeskattet med 100 % ejede tidligere datterselskaber og skat af årets skattepligtige indkomst samt udskudt skat føres kun i moderselskabets regnskab. Selskabsskat beregnes med 28 % af den forventede skattepligtige indkomst samt af årets ændring i grundlaget for beregning af udskudt skat. Goodwill Goodwill afskrives ikke fra 1/ Den regnskabsmæssige værdi vurderes løbende og nedskrivning foretages i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede nettoindtægter fra den virksomhed eller den aktivitet, goodwillen er knyttet til. Driftsmidler og inventar Driftsmidler og inventar er værdisat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulede liniære afskrivninger. Driftsmidlers levetid er skønnet at andrage fra 3 til 5 år. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Gæld Selskabets gæld er værdiansat til pålydende værdi. 16 ITERA CONSULTING GROUP 17

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JAN CILIUS HOLDING ApS

JAN CILIUS HOLDING ApS JAN CILIUS HOLDING ApS Gammel Holtevej 103 2840 Holte Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2016 Jan Cilius

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BAGGESEN INVEST ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2014 Frode Baggesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016 VITUS GULD ApS Søvangsvej 1-5, 1 2650 Hvidovre Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/09/2016 Sayf Kein klingenberg Dirigent

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere