Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

2 Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes dagtilbud for børn i alderen 0-3 år. Med dette lille hæfte, ønsker vi at fortælle lidt om dagplejen, hvad vi kan tilbyde og hvad du kan forvente af det fremadrettede samarbejde. Vi håber også, at du vil finde nyttig information i forbindelse med barnets start. Det du ikke finder svar på her, kan du måske finde på vores hjemmeside: og du er altid velkommen til at kontakte den pædagogiske ledelse. På hjemmesiden findes alle relevante kontaktoplysninger. Værdigrundlag Alle ansatte ved Struer Kommune arbejder efter et overordnet værdigrundlag, som udtrykker, hvad der er værdifuldt i mødet med brugere og samarbejdspartnere. Borgere, virksomheder og andre partnere skal opleve følgende værdier i kontakten med Struer Kommune: Nærhed Gennemsigtighed Ordentlighed Tolerance Fleksibilitet Hver enkelt dagplejer i Hjerm Dagtilbud har ud fra disse værdier reflekteret og udarbejdet sit eget værdimateriale, hvor dagplejer forholder sig til værdierne i arbejdet med børnene, forældrene og samarbejdet med kollegaer og ledelse. Struer Kommunes børnepolitiske vision Alle børn og unge har ret til - og skal gives mulighed for: at lykkes i livet at blive så dygtige de kan et godt og sundt liv med hensyn til både mental sundhed, kost og bevægelse at opleve livsglæde og blive anerkendt som man er at udvikle sig til hele, sunde mennesker i fællesskaber, der er båret af gensidig respekt for mangfoldighed at blive inddraget, selv at tage indflydelse og at blive hørt at blive inspireret i og af omverdenen at udvikle en lydidentitet 2

3 Hvad kan du som forældre forvente? Forældrebestyrelsen Hjerm Dagtilbuds dagpleje, vuggestue og børnehave har én fælles bestyrelse bestående af repræsentanter fra alle tre afdelinger. Forældrerepræsentanterne vælges på et forældremøde i foråret og er valgt for en to årige periode. Personalerepræsentanterne vælges på et personalemøde i foråret og er valgt for 2 år. Forældrebestyrelsen har bl.a. til opgave at varetage styrelsen af de forhold i dagplejen, der påvirker indholdet og kvaliteten af dagplejens pasningstilbud. Det er således også forældrebestyrelsen, som hvert år godkender de pædagogiske læreplaner. På Hjerm Dagtilbuds hjemmeside er en opdateret side, hvor bestyrelsen er præsenteret, hvor styrelsesvedtægterne findes i sin fulde længde samt referater fra bestyrelsesmøderne. Tavshedspligt En dagplejer er som offentligt ansat underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt skal sikre, at der ikke videregives oplysninger om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, som man gennem arbejdet bliver bekendt med. Tavshedspligten er gældende i alle arbejdets forhold, både når det handler om børn, forældre og kollegaer. Brud på tavshedspligten er strafbart efter straffelovens 152 og giver anledning til afskedigelse. Tavshedspligten er fortsat gældende efter arbejdsforholdets ophør. Vores ønske er, at tavshedspligten går begge veje. Dette, fordi dagtilbuddet i dagplejen foregår i dagplejers privat hjem, og forældre derfor nemt kan blive vidne til private oplysninger. Straffe- og børneattest Ved en dagplejers ansættelse indhentes børneattest og offentlig straffeattest på dagplejer samt på dagplejers samlever/ægtefælle og hjemmeboende børn over 18 år. Ved hjemmeboende børns 16. år indhentes børneattest. Åbningstid Den ugentlige arbejdstid er på 48 timer. I henhold til overenskomsten er man som dagplejer til rådighed i tidsrummet kl. 06:00 18:00. Arbejdstiden fastsættes og ændres af ledelsen under hensyntagen til forældrenes behov. Forældrene skal overholde dagplejens åbningstid. Afhentning skal påbegyndes 10 minutter før lukketid, så dagplejeren har tid til at give forældrene den fornødne information om barnets dag og stadig være ude af døren ved lukketid. Overskrides åbningstiden skal et dokument udfyldes, med beskrivelse af årsag til overskridelsen. Dette til dokumentation for dagplejers udbetaling af overarbejde. Ved aflevering og afhentning skal forældre være opmærksomme på, at det er et privat hjem. Respekter dagplejerens husregler og tænk over, hvem der tages med indenfor. Ældre søskende kan skabe uro. 3

4 Dagplejehjemmet Alle dagplejere aflønnes for fire indskrevne børn. Ved særlige omstændigheder og i en kortere periode kan et 5. barn placeres hos dagplejeren. Et dagplejehjem i Hjerm er godkendt, når følgende er opfyldt: Lyse og venlige lokaler med god atmosfære Børnene skal have naturlig adgang til den del af hjemmet, som er godkendt til dagplejebrug Mulighed for let adgang til pusleplads ved vand Adgang til sovemulighed -inde som ude Højt hygiejnisk niveau Afskærmet brændeovn, trappe o.l. -ude som inde Forsvarlig indhegnet have med gode legemuligheder Haven er fri for træer og buske med giftige blade, bær og blomster Ingen fiskebassiner eller fri adgang til store trampoliner Dagplejerens interesse i sund kost Ved dagplejere med dyr findes særlige forholdsregler. Bl.a. har husdyr ikke fri adgang til samme arealer som børnene og børnenes legesager. Det er ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagplejen, når der passes børn. Lokaler som primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum skal være røgfri hele døgnet. Pt. er dagplejen i Hjerm 100 % røgfri Dagplejeren Ift. børnene: Dagplejen i Struer Kommune arbejder professionelt og har ansvaret for 4-5 børn, der aldersmæssigt er mellem 6 mdr. og 2,11 år. Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn. Dagplejerens primære opgave er omsorg for det enkelte barn, men også børnegruppen som helhed. Dagplejeren skaber gode, trygge og overskuelige rammer, så barnet bliver nysgerrig på livet, får lyst til at lære nye færdigheder, opbygge venskaber og søge grænser. Dagplejeren er nærværende og imødekommende overfor barnet. Barnet skal til en hver tid føle sig værdsat og i praksis have mulighed for at være betydningsfuld deltager i de hjemlige aktiviteter, hvor der er god tid til at hjælpe med at lave mad, dække bord, hænge vasketøj op, bage og meget mere. Dagplejeren er anerkendende og har en motiverende tilgang i arbejdet med pædagogikken og udviklingen af barnet. Dagplejeren skal planlægge dagen med udgangspunkt i de børn, som er i dagplejen den pågældende dag, ud fra hvilke behov de har og med fokus på, hvordan de stimuleres bedst muligt. Da dagplejen er et dagtilbud henvendt til de forældre, som ønsker et mere hjemligt miljø og atmosfære for deres barn, foregår hverdagen primært i dagplejehjemmet med én dag i fælles legestue. Denne dag har ligeledes et planlagt pædagogisk indhold, som ugens øvrige dage har det. Når et barn nærmer sig børnehavestart, bliver besøgene i børnehaven målrettet en god overgang fra dagplejen til børnehave. Dagplejeren arbejder efter de pædagogiske læreplaner, de givne retningslinjer og politikker samt arbejder efter de ledelsesmæssige- og politiske bestemte indsatsområder. Dagplejerne sparrer professionelt med hinanden med udgangspunkt i børnenes trivsel og tavshedspligten tages meget alvorligt. 4

5 En typisk dagplejedag: 6:00-7:30 Serveres der morgenmad 7:30 9:00 Spontan som planlagt pædagogisk aktivitet og leg 9:00 9:30 Formiddagsmad 9:30 11:00 Forskellig pædagogisk aktivitet -ude som inde. Evt. legestue. Hver 5. uge byttes der bøger i bogbilen 11:00 Evt. oprydning og klargøring til frokost 11:30 12:00 Serveres frokosten 12:00 - Toiletbesøg og herefter puttes børnene til middagssøvn 14:30 15:30 Afhængig af hvor længe børnene sover, serveres eftermiddagsmaden 15:30 - Frem til børnene hentes, er der spontan som planlagt pædagogisk aktivitet og leg Ift. forældrene: Dagplejeren oparbejder et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. I ligeværdig dialog med forældrene finder dagplejeren den bedste løsning for barnets udvikling og trivsel. Dagplejeren er omstillingsparat og fleksibel i samarbejdet med forældrene og holder en professionel distance. Ift. distriktet: Børnene vokser op i et lokalt samfund, som de skal opleve sig som en del af -uanset kompetencer. Derfor deltager og bakker dagplejen op om de aktiviteter, som arrangeres i distriktet og altid med børnenes formåen, udvikling og trivsel for øje. Kost Dagplejeren serverer hver dag sund og varieret mad, som det anbefales af sundhedsstyrelsen. Der serveres morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Til måltiderne serveres minimælk og vand. Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger er, at børn under 1 år skal drikke vand eller modermælkserstatning. Anbefalingen om sødmælk er altså ikke længere gældende. Hvis barnet har behov for specialmad, babymad eller mælkeerstatning, medbringes det af forældrene. Hvis barnet grundet allergi, religion eller andet, ikke kan spise det, som tilbydes, skal barnet som udgangspunkt selv medbringe anden erstatning. I samarbejde med ledelse og dagplejer finder vi en løsning. Den pædagogiske ledelse Den pædagogiske ledelse har konsulentfunktion, som skal bistå både dagplejere og forældre. Opgaverne er derfor mangeartede: At være pladsanviser. Vi kan desværre ikke garantere, at ønsker bliver opfyldt At være opdateret på venteliste og ressourcetilpasning ift. børnetal At have den overordnede administrative kontakt med forældrene At placere børn i gæstepleje ved sygdom, ferie og fravær At varetage morgentelefon At arrangere kontaktmøder med nye forældre, barnet og dagplejeren At bistå dagplejeren i udarbejdelsen af kompetencehjulet I samarbejde med forældre at formidle kontakt til relevante eksperter, såfremt der er behov for det 5

6 At motivere dagplejegruppen til at planlægge pædagogiske forløb i legestuen og heldagslegestuen At arrangere og tilrettelægge forældremøder og personalemøder At udarbejde og ajourføre diverse skrivelser og foldere til forældrene samt sørge for, at dokumentation lægges på hjemmesiden At deltage i pædagogiske ledermøder At samarbejde med administrationen på rådhuset At planlægge og koordinere dagplejernes ferie og fravær At sikre at pladserne udnyttes 100 % ift. økonomien At yde pædagogisk vejledning At føre tilsyn iht. Serviceloven - Planlagte, uanmeldte og tematiserede tilsyn At modtage og efterse afvigeskemaer samt sørge for indberetning af afvigelser Tilsyn Ift. tilsyn skal den pædagogiske ledelse sikre at: dagplejehjemmet fortsat er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet børnene får lys, luft og mulighed for at røre sig miljøet er positivt og det enkelte barn føler omsorg og tryghed børnene får sund og nærende kost hygiejnen er i orden aktiviteterne er udviklende, stimulerende samt målrettet børnenes alder og udvikling dialogen mellem dagplejer og forældre er konstruktiv udbyttet af dagplejers kompetencer implementeres i hverdagen den enkelte dagplejer arbejder i overensstemmelse med de fastsatte politikker, retningslinjer, planer og beslutninger Endvidere skal den pædagogiske ledelse på tilsyn: Rådgive og vejlede Observere barnets trivsel og udvikling Motivere dagplejer til at reflektere over egen pædagogisk praksis: Hvad gør jeg, hvorfor gør jeg det og hvad vil jeg opnå? Have fokus på dagplejers trivsel og arbejdsglæde Andre samarbejdspartnere Ved behov samarbejder vi med sagsbehandlere, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som har talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagogisk konsulent og psykolog. Når et sådan samarbejde etableres omkring et barn, er forældrene altid informeret og er som oftest aktive deltagere i samarbejdet. Gæstepleje ved dagplejers fravær Grundet dagplejers lange arbejdsdag og høje timetal pr. uge, udløses overenskomstmæssigt ½ fridag pr. måned. Dagplejerne deltager i minimum 4 personalemøder årligt, hvilket endvidere udløser ½ fridag til den enkelte. Endvidere har dagplejerne 6 ugers ferie årligt og optjener afspadsering ved kurser, foredrag mv. Herudover kan der opstå sygdom. 6

7 Når sådan aktivitet kræver dagplejens fravær, er det vores opgave, at planlægge os bedst muligt ud af det. Pludselig opstået sygdom kan vi ikke planlægge os ud af, men kan garantere, at børnene tilbydes en gæsteplads i distriktet. Når fravær opstår i dagplejen er proceduren følgende: 1. Eventuelle gratis pladser skal udnyttes først. En dagplejer får løn for 4 indskrevne børn, også når hun har færre indskrevet. Hvis hun kun har 3 indskrevne børn, har hun således en gratis plads. Denne plads skal udnyttes før alt andet 2. Forældrene tilbydes gæsteplads hos de øvrige dagplejere som 5. barn eller tilbydes gæsteplejeplads i vuggestuen. Alternativt tilbydes der reduktion, hvis forældrene selv finder en anden løsning (dog ikke i ferie- og fridagsperioder eller hvis der i distriktet er gratis pladser) 3. Forældrene tilbydes gæstedagplejeplads ved byens øvrige distrikter På hjemmesiden ligger information til forældre, som benytter vuggestuen som gæstepleje. Når en dagplejer melder sig syg, ringes forældrene op om morgenen af den pædagogiske ledelse, typisk mellem kl. 6:15 og 6:45, hvor ovenstående tilbydes. Dagtilbuddets forventninger til forældrene Giv altid dagplejeren besked når: Dit barn afleveres eller afhentes af andre end normalt Dit barn afleveres eller afhentes på andre tider end vanligt Dit barn er sygt og når dit barn er rask igen Dit barn holder fri eller ferie I Hjerm Dagtilbud har vi en forventning om, at barnet holder ferie, når forældrene gør det. Til barnets hverdag skal I selv medbringe bleer, creme, engangsvaskeklude, barnevogn inkl. dyne, pude, sengetøj og godkendt sele. Endvidere skal der medbringes skiftetøj, evt. sut, sovedyr samt overtøj og sko passende til årstiden. For dit barns skyld, og af hensyn til dagplejers fysiske arbejdsmiljø, er det en god ide, hvis du tænker på at anskaffe tøj, støvler o.l., som er nemt at få af og på. Fx jakker og dragter med lange lynlåse og sko med velcro-luk. Fællespasning i Struer Kommune Struer Kommune har fælles pasning på nedenstående dage og håber, at mange forældre finder alternativ pasningsløsning, så personalet kan få afviklet ferie, afspadsering og feriefridage. Derfor skal forældrene som udgangspunkt forvente at dagplejeren holder ferie disse dage. Dagtilbud og SFO i Struer Kommune har fælles pasning følgende dage: Torsdag og fredag i uge 7 (skolernes vinterferie) Mandag, tirsdag og onsdag før påske Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Torsdag og fredag i uge 42 (skolernes efterårsferie) Alle hverdage mellem jul og nytår 7

8 Den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (jul) er alt lukket og der tilbydes ikke fælles pasning disse 2 dage. Såfremt der ikke kan findes andre pasningsmuligheder for barnet og begge forældre er i arbejde, tilbydes fælles pasning med byens øvrige distrikter. På hjemmesiden kan tilmeldingsfristerne til fællespasning ses under fanen Praktisk information. Forældremøder 2 gange årligt indkaldes forældrene til forældremøde. I foråret er mødet fælles for hele Hjerm Dagtilbud og på dette foretages valg til bestyrelsen. Mødet i efteråret kan være fælles eller opdelt afdelingsvis afhængig af det aktuelle behov. Kartotekskort med personlige oplysninger samt tilladelser til kørsel, fotografering og video Forældre skal inden barnets start udfylde et kartotekskort med oplysninger om barnet og forældrene. Dette skema udfyldes og afleveres ved det første kontaktbesøg. Kartotekskortet opbevares af den pædagogiske ledelse. Gæsteplejekort På alle børn findes gæsteplejekort med vigtige oplysninger omkring barnet og oplysninger om, hvor det er muligt at træffe barnets forældre, hvis uheldet er ude eller barnet bliver syg. Disse oplysninger udsendes til vuggestuen og dagplejerne i distriktet og opbevares af den enkelte dagplejer på ipad. Således har alle barnets relevante primærpersoner adgang til oplysningerne ved en gæsteplejeplacering. Kortene udleveres til forældrene ved første kontaktbesøg. Forældre og barnets faste dagplejer har ansvaret for, at oplysningerne altid er ajourførte. Syge børn I Hjerm Dagtilbud findes ikke syge børn! Det er vores budskab til forældrene. Dette for at skåne barnet for ulidelig uro og vigør, som jo i vis udstrækning er uundgåeligt i et dagplejehjem. Hvis det vurderes, at barnet ikke kan være med i dagligdagen, som det plejer, fordi det er sløjt, ringes der efter forældrene. Dette i respekt for det syge barn, de øvrige børn og dagplejeren, som ellers udsættes for smittefare. Det kan ske, at barnet får medicin efter det har genoptaget sin dagligdag hos dagplejeren. Dette er i samråd med forældrene tilladt at give i dagplejetiden, så længe medicinen medbringes i original emballage. Renlighedstræning Tendensen viser, at renlighedstræning i dag ikke har samme fokus som tidligere, fordi familiens hverdag er meget travl og tiden derfor prioriteres anderledes. Tilmed har bleproducenterne formået at udvikle bleerne således, at barnet ikke oplever sig våd og kold, når bleen er fyldt. Alt dette bliver tilsammen en udfordring for forældrene, som ofte ikke ved og er usikre på, hvornår det er tid til at renlighedstræne med barnet. Vi har, i samarbejde med sundhedsplejen ved Struer Kommune, udarbejdet en guide til forældre som skal fremme samarbejdet omkring barnet i renlighedsfasen. Når barnet har alderen og modenheden til det, udleverer dagplejeren en lille pjece til forældrene. Guiden kan også findes på vores hjemmeside. 8

9 Pædagogik, trivsel og barnets udvikling Pædagogiske læreplaner I Struer Kommune arbejdes der med den anerkendende tilgang. Anerkendende pædagogik handler om, at børn får selvværd og bliver bekræftet. Børn skal have aldersvarende udfordringer og aktiviteter. Læring og opdragelse foregår i hverdagens relationer. Erfaringer viser, at børn har tendens til at leve op til både positive og negative forventninger. Derfor har måden vi møder barnet på, stor betydning for dets udvikling og trivsel. Ved at være opmærksom, møde barnet i dets eget initiativ og vise det glæde, fremmes troen på sig selv og lysten til at lære. Barnet skal opleve respekt, tryghed, tillid og god kontakt i samspillet med de voksne. Der er mange ting, barnet skal lære. Børn lærer bedst, når de føler sig trygge og værdsatte samt når de er aktive, motiveret og i følelsesmæssig balance. De pædagogiske læreplaner skal sikre, at barnet motiveres til udvikling inden for de 6 forskellige læreplanstemaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Natur og naturfænomener De pædagogiske læreplaner er et værdifuldt arbejdsredskab for dagplejeren, når den bruges til planlægning af pædagogisk aktivitet, refleksion over egen praksis og er med til at sikre stimulation af udsatte børn. Kompetencehjulet Dagtilbudsområdet i Struer Kommune har via Legetek indkøbt Kompetencehjulet, som er et internetbaseret værktøj, der bidrager til at skabe overblik over barnets kompetencer. Kompetencehjulet bruges i alle afdelinger -dagplejen, vuggestuen, børnehaven og SFO. Kompetencehjulet skal ses som et værktøj, der kan bidrage til kvalitetsudvikling i arbejdet med børnene. Kompetencehjulet, som understøtter og udvikler arbejdet med de pædagogiske læreplaner, er baseret på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring fra fødsel til 6. leveår. Kompetencehjulet bruges i dagplejen, i overgangen fra dagpleje til børnehave og når der opstår tvivl og bekymring for et barns trivsel og udvikling. Kun ved bekymring præsenteres og inddrages forældrene i hjulet. Kompetencehjulet har en professionel del og en forældredel. Programmet er logisk og pædagogisk opbygget og kræver ikke mere end almindeligt it-kendskab. Se mere: Her findes mange forskellige forslag til aktiviteter, ligesom der findes videoklip med råd og vejledning til såvel forældre som professionelle. Barnets bog Når barnet starter i dagplejen udleveres Barnets bog. Det er et redskab i Hjerm Dagtilbud og SFO, som skal være med til at styrke den røde tråd for barnet og dets voksne omkring sig. Bogen er personlig og følger barnet fra dagpleje til skole. Bogen skal primær udfyldes af barnets forældre. Dagtilbuddet kan supplere med barnets tegninger, en yndlingssang mm. Bogen skal have sin primære plads der, hvor barnet opholder sig i dagtimerne. Den kan tages med hjem, når der skal sættes nyt i og skal altid retur igen. Hjælp barnet og os med at bygge bogen op, så den bliver alsidig og spændende, indeholder oplevelser og genkendelser, så barnet kan tage mappen frem og få sin egen historie fortalt. 9

10 Skulle barnet en dag savne eller være ked af de, er det også en god anledning til at tage sin bog frem sammen med en voksen. Når barnet bliver ældre, kan det selv fortælle og visuelt vise vennerne, hvordan dets liv ser ud. Bogens indhold kan være fotos af familien, huset, kæledyr, venner, beskrivelser og postkort fra ferier og sjove oplevelser. Har I lyst til at sætte endnu mere i, er I selvfølgelig meget velkommen til det. Legestue En gang ugentligt mødes dagplejerne til fælles legestue. I vintermånederne foregår legestuerne i sognegården eller hallen og i sommermånederne på legepladser i nærområdet fx byparken eller i hinandens haver. Til alle legestuer er der planlagt en pædagogisk aktivitet eller et tema med udgangspunkt i børnegruppen og hver gang synges der og spises der formiddagsmad. Undtagelsesvis kan legestuen springes over, hvis det vurderes, at den aktuelle børnegruppes behov tilgodeses bedre i dagplejehjemmet. Heldagslegestue En gang om måneden er dagplejen i heldagslegestue i børnehaven/vuggestuen. Formålet med heldagslegestue er dels at gøre børnene fortrolige med børnehavens og vuggestuens rammer og personale og derved lette overgangen fra dagpleje til børnehave samt at styrke samarbejdet blandt dagplejere, vuggestue og børnehavepersonale, men også for at skabe rum for kollegial sparring. Forældrene afleverer og henter barnet i børnehaven og sørger for, at medbringe barnevogn, tøj mv. Dagplejerens åbningstid er også disse dage gældende. Dagplejens base er alrummet og puderummet, men de børn, som har mod på det, bevæger sig rundt i huset, som det passer dem. I heldagslegestuen er der i samarbejde med børnehaven og vuggestuen planlagt pædagogisk aktiviteter som der er i den almindelige legestue. Dagplejen er den dag en del af frokostordningen og skal kun medbringe mad til børn med særlige behov. Hvorfor vælge dagpleje? Dagplejen er et småt og trygt tilbud, som barnet er bekendt med hjemmefra. Barnet bliver hver dag modtaget og afleveret af en kendt voksen. På FOA s hjemmeside: kan du læse mere om dagplejen generelt. Vi glæder os til samarbejdet. TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 10

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED - et valg med nærhed, tryghed og udvikling Kære forældre Velkommen til Dagplejen Lystrup/Elsted. Vi er en professionel dagpleje, hvor det gode børneliv hele tiden

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Hvad er dagpleje? Velkommen

Hvad er dagpleje? Velkommen Nyttig viden 1 Indhold Hvad er dagpleje?... 3 Mål - mission, vision og værdier... 4 Starte i dagpleje... 6 Tavshedspligt... 8 Legestuegrupper... 9 Tværfagligt samarbejde... 10 Rygepolitik i dagplejen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START 1 Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige, trygge omgivelser, hvor der er tid og ro til det

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune Dagplejen Syd/Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen i dagplejen Syd/Øst vi glæder os til samarbejdet. Når dit barn skal starte i dagpleje, er der sikkert mange spørgsmål, som trænger sig på. For at hverdagen

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Velkommen til Spiregruppen i Bremdal Dagtilbud.

Velkommen til Spiregruppen i Bremdal Dagtilbud. Velkommen til Spiregruppen i Bremdal Dagtilbud. Med denne folder vil vi byde jer velkommen som forældre i Spiregruppen og give jer relevante informationer. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Lidt om mig og min familie. Navn: Ruth Jørgensen Adr.: Frisenvoldvej 11, 8940 Randers SV Mobil 20 89 53 09. Mail: ruthfrisenvold@gmail.com Jeg er født i 59, gift

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune Hvem passer os? Det gør dagplejen i Brøndby kommune Lidt om os selv I dagplejen modtager vi børn i alderen fra 0 og til 2 år og 8 måneder. Børnene bliver passet i dagplejernes private hjem. Dagplejerne

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen til barn og forældre i dagplejen

Velkommen til barn og forældre i dagplejen Velkommen til barn og forældre i dagplejen Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Svendborg. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns videre udvikling. Vi håber,

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Evigglad

Velkommen i Dagplejen Evigglad Velkommen i Dagplejen Evigglad Kære forælder Nu nærmer tiden sig, hvor dit barn skal starte i dagpleje. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Dagplejen, hvor dit barn vil få nogle gode og lærerige år.

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Helle Frimann tlf. 58 57 34 90 Afdelingsleder

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE. Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk

INFORMATIONSHÆFTE. Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk INFORMATIONSHÆFTE Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk 2 Vemb Børnehave, Præstegårdsvej 4, 7570 Vemb, Tlf. 96 11 54 90, vemb.boernehave@holstebro.dk Indledning:

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Børnehusene Team Høng Dagplejen

Børnehusene Team Høng Dagplejen Børnehusene Team Høng Dagplejen TEAM HØNG Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Team Høng.

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere