På sommermødeudvalgets vegne. Bo Karlshøj Riis. Søndag morgen åbner Agner Frandsen dørerne Askov Kirke til en gudstjeneste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sommermødeudvalgets vegne. Bo Karlshøj Riis. Søndag morgen åbner Agner Frandsen dørerne Askov Kirke til en gudstjeneste."

Transkript

1 zz Som noget nyt skal vi i år have spydstegt pattegris med salat til aftensmad. Dette projekt vi l forl øbe over hele eftermi ddagen ~ da spydstegni ng kræver t id. Kom se på hjæl p eventue lt til og mærk duften kil de lifl igt i næsen. For f'olk der ikke spiser svinekød vil der være en alternativ anretning. Aftenens program vil starte med underholdning af Signe og Pia. Til ba llet der åbner kl 21.30~ vil der blive spillet op af det kendte Århus-band~ "Pigs in Space". Dette alsidi ge band vil levere godt dansemusik med swing og rytme. Vi holder en li11e pause i ba 11 et kort før mi dnat for at synge mi dsommervi sen ude ved et meget stort Skt. Hans-bål på plænen. Efter ballet trækker vi over i Cafe Fenger~ hvor man kan få en bid brød slukke sin tørst og sludre til stemningsfyldt baggrundsmusik. Efter middag vil Bent Haugaard Jeppesen holde foredraget: "Skøn som en sønderskudt banegård" Bent Haugaard Jeppesen er f.hv. lærer på Askov Højskole~ nu ansat ved Sydjysk Universitetscenter. Foredragets absurde titel er taget fra Tom Kristensens debut roman "Livets ar-abesk" der er en modernistisk revolutionsroman. Foredraget holdes i Tårnsalen kl Herefter afsluttes Sommermødet 1991 ~ idet der er kage og kaffe i Gul e Hus ~ og her kan man sidde og hygge sig så længe man har lyst. På sommermødeudvalgets vegne Bo Karlshøj Riis Søndag morgen åbner Agner Frandsen dørerne Askov Kirke til en gudstjeneste.

2 REDAKTIONEL T TRADITIONENS OMKOSTNINGER SE&HØR KUNNE have givet os ideen til dette nummer s sammensætning. Men det har de altså ikke! Det er noget vi selv har fundet på. Fordi vi gerne vil gøre særlig opmærksom på sommermødet lige om hjørnet faktisk lige om lidt! Der bliver pattegris kan vi godt fortælle. Men også eksperimenteren med kroppen og lysbilledshow fra vinterelevernes Tallintur. Meget mere kan I læse om i sommerudvalgets programskrift bagi/foran. (Vi be'r bare guderne om godt vejr.) ELLERS KORT om dette nummer.. : Vi har været i København! Og besøgt Askovgården som flere har efterlyst historier om. DEN VIRKER ENDNU! siger dem der var forbi. Læs om den på side 6 og 7. REDAKTION Kirsten Hede Pedersen (ansvh.) Stadion Alle 16 2.th Århus C tlf Lotte Engelbrecht Larsen Regenburgsgade 9 st.tv Århus C tlf Michael Halskov Christesen Sjællandsgade 83 3.tv Århus C tlf OG SÅ får højskolen baaaank i et par indlæg og det er måske ikke helt malplaceret.. indimellem. I begejstring over engagementet er vi også meget lidt censurerende. Vi modtager med åbne arme. Og AL-nyt kan bruges til meget. VORES SEKRETÆR i bestyrelsen gør opmærksom på der om et år skal vedtages nye formål for denne her forening. I får chancen for at påvirke dem. BILLEDET fra forsiden er fra en væveudstilling i Gule Hus af Rineke som også fortæller i bladet. BILLEDET på side 9 er hugget! Man må prøve at gætte hvorfra.. men vi MANG- LER altså en ~egner her! Er man lidt fiks på fingrene - er man velkommen. TAK til alle der har hjulpet os. Også dem der ikke er nævnt. God fornøjelse & GOD SOMMER. AL-NYT m.v.h. redaktionen. 6. årgang nr 2 maj 1991 udgivet af ASKOV LÆRLINGE -elevforeningen ved Askov Højskole TRYK Top-tryk 6300 Gråsten NÆSTE NUMMER udgives dec mb r 1991 deadlin : l.nov mb r 1991 indlæg send a ti r dakt on n. Med Tak. STIVNER HØJSKOLEN? INDLÆX; AF ANDERS LUNDBÆK RASMUSSEN Askov Højskoles styrke er dens undervisningsmæssige tradition. Selvom undervisningen er seriøs og af høj kvalitet bliver den ikke flyvsk og uvedkommende da den er relateret til den enkelte. De fleste lærere er dygtige til at formidle deres viden og det man har lært kan bruges fremover. Askove er dynamisk mht. tænkning. Lærerne i psykologi filosofi samfundsfag litteratur osv. er velorienterede i både nyt og gammelt. De har god føling med den idemæssige udvikling samtidig med at kontakten til vores kulturs historiske tradition bevares. Når man efter et højskoleophold vender tilbage til storbyen kan højskolen alligevel godt synes ude af kontakt med virkeligheden. Højskolen er jo bare en lille del (selvom den synes større når man er der). Idag sætter mange unge kulturen i højsædet. Det gælder om at kunne sk være kreativ at kunne skabe og sætte noget i gang. Højskoler for musik teater og idræt har stor søgning der tilbydes ofte lederuddannelser indenfor de pågældende fagområder og der indgår en stor portion dynamijk udadvendthed og fællesskab. Det er ting som Askov mangler Askov H Højskole er lidt stiv lidt genert og der mangler fællesskabsfølelse som burde kunne skabes på trods af skolens størrelse og elevernes forskellighed specielt hvis man tager skolens erfaring i betragtning. Måske er det traditionens omkostning at man er så længe om at fornemme og integrere hvad der rører sig; måske er der tale om' et bevidst valg. Hvis man har valgt således burde man måske markere det kraftigere; skolens kristentgrundtvigianske tilsnit foredragsformen prioriteringen af klassisk fremfor rytmisk musik folkelighed og demokratisk grundholdning Det burde jo ikke udelukke dynamik udadvendthed og fællesskabsfølelse. For at opnå dette er det vigtigt at lærerne engagerer sig lige så meget i eleverne som i undervisningen. Tillid trives bedst når man kender hinanden. Lærernes indsats er bestemt ikke for lille men måske snarere forkert prioriteret. ~Ieget kan overlades til elevernes initiativ hvis man fra starten lægger op til det og tilskynder til det. Folk kan i vid udstækning det man forventer af dem. For 20 år siden prøvede man overalt i samfundet og også på Askov at gøre op med traditionerne. Det var måske forkert. Jeg mener hverken at man kan eller skal forkaste traditionen. Men hvordan sikrer man at traditionen udvikler sig med tiden? Svaret må være at man skaber en dynamisk tradition som igennem demokrati sikrer fornyelse. Med demokrati menes både; at man deler ansvaret og er flere om at træffe beslutningerne samt evnen til at respektere at modparten kunne have ret evnen til at sætte sig ind i en andens tankegang og evnen til at indrømme sine fpjltagelser. Det er 2 \ 3

3 både en styreform og en holdning. sens varighed udveksle lærere højskolerne i.mellem hyppige orlov kurser osv. M.a.o. sikre en stadig På Askover forstanderen god til at inddrage andre i beslutningerne og i praksis ledes højskolen til daglig demokratisk selvom det formelle lov grundlag langt fra lægger op til det i tilstrækkelig grad. På det punkt kunne man komme længere. En anden vigtig ting er at sikre at lærerstaben fornyer sig; ikke kun fagligt men også menneskeligt. Det kan eksempelvis gøres ved at skabe traditon for at begrænse ansætte l- tilførsel af ny inspiration og forskelligartede holdninger. Det er vigtigt at netop højskolen ikke stivner for her lærer man noget som ikke er umiddelbart nyttigt for samfundet men for den enkelte. Den større pædagogiske frihed giver mulighed for større mangfoldighed og plads til flere synspunkter. Det er her højskolen kan bidrage til samfundsudviklingen. NYT FRA SKOLEN HØJSKOLEN LIGE NU NYE LÆRERE Vinterskolen 90/91 sluttede i år med en vellykket tur til Estland. Andetsteds i bladet bringer vi nogle stemningsbilleder fra Talin taget af Norten Exner som forøvrigt på sommermødet vil holde et lysbilledeforedrag om turen. Sommerskolen startede denne gang med ca. 50 elever. Som tidligere fortalt har H.C. og Vagn orlov og det har fortiden også Anders Lars Bo Hanne Rydal og Thormod. Askov Højskole har ansat to nye lærere. Anders Vægter Nielsen som skal undervise i samfundsfag og Dorrit Møller som skal undervise i dramatik psykologi og dansk. Vi byder velkommen og håber at kunne præsentere dem nærmere i næste nummer af AL-NYT. KORTE KURSER Kunst-litteratur-historie-musik Juni 1991 Kursusleder: Ulla Henningsen og Karen Holst. Tegne- og Malekurser 24.juni - 7.juli 1991 og B.-21.juli 1991 Kursusleder: Ulla Haugaard Jeppesen Skæbne og Forsyn 1.-7.juli 1991 Kursusleder: Lars Bo Bojesen Kunstkursus -Billede og rum i kunstens verden B.-21.juli Kursusleder: Karen Ho1st. Efterårsmødekursus - På sporet af den tabte identitet 1.-7.oktober Kursusledere: Karen Holst og Knud Peder Jensen. Arkæologi oktober Kunst- litteratur - historie oktober Kursusledere: Ulla Henningsen og Karen Holst. Journalistkursus l.november - 19.december Forfatterværksted 4.november - 16.december Kursusleder: Knud Peder Jensen. Flere af de korte kurser afholdes sldeløbende med højskolens vlnter- og sommerskole. Dette rummer værdlfulde kontaktmullgheder og kursusdeltagerne får et billede af højskolens daglige liv samt mulighed for deltagelse l fælles af ten- og week-endarrangementer. Der kan komme andre kurser til i årets løb. Alle oplysninger fås ved henvendelse til skolen. 4 \ 5

4 AS KOVGÅR ~ffiltequistgaard & SIGNE THOMSEN PÅ BESØG. r~ BLIVER OVERRASKET når man kører på cykel i det indre Nørrebro og pludselig støder på en imponerende malet husfacade. Der er mennesker og dyr hjerter og balloner spørgsmålstegn og stjerner. Og øverst over det hele kalder det sig ASKOVGÅRDEN. D EN DER VAR GRUNDLAG og behov for en form for kulturhus der. Sammen med folk i kvarteret dannede de klubber. Det var både børn pensionister unge mødre... som de henvendte sig til. Sådan set var grunden til settelmentet at den sociale og menneskelige nød i København på det tidspunkt var enorm. Studenterne synes at de kunne hjælpe til social interesse og gennem gensidig forståelse "forsøge at fremme den sociale ansvarsbevidsthed uden at være en såkaldt institution. DET GODE VED ASKOVGÅRDEN er at de stadig er selvejende. For eksempel nu hvor tilskud fra det offentlige til børne-og ungdomsarbejde bliver skåret ned behøver Askovgården ikke at indskrænke deres kapacitet. De sætter istedet ind med arbejde for voksne der har psykiske og sociale problemer. på det område er der nu større brug for indsats og hjælp og der er flere økonomiske midler fra det offentlige til rådighed. ASKOVGÅRDEN kan selv bestemme hvor de vil sætte kræfter ind. At de har mulighed for at omstille sig betyder at siden starten i gamle dage har de kunnet ekspandere. De har også tilknyttet ældreklubber og beskyttede bofællesskaber. Der er psykologisk rådgivning og de arrangerer udflugter og fællesspisning. Et broget foretagende der svarer til husets facade. "Det ER en form for kulturhus i kvarteret og det er sjovt at kigge indenfor. DET ER FORBAVSENDE når man ved at Askover en højskole i Jylland. - Men! I 1943 blev Askovgården grundlagt. Der var en del Askovlærlinge der efter deres højskoleophold gjorde socialt arbejde på Vesterbro ved siden af deres tudier. De arbejdede gennem det kristlige studentersettelment men fik ideen til at starte deres eget settelment på Nørrebro. DENGANG BLEV DET NORMALT at elever der kom til København efter Askov var med i Askovgården et par år. Askovgården fungerede godt og blev større. Nu har det sit eget hus på Askovgårdens plads i Korsgade. Nen det er ikke længere et frivilligt foretagende. Det blev sværere at skaffe nok frivillige. Det er nu en privatejet instution men stadig settelment. fidset PÅ KORSGADE er rammen om klubberne. Her er legestue børnehave og skoleinstitution. Det er de mest e- tablerede institutionsforhold. Desuden er der fritidsklubberne og ungdomsklubber med tilbud der sikkert ikke er meget anderledes end andre af samme slags. På 4. sal ligger et dagcenter for folk med psyko-sociale problemer. 6

5 BØRN PÅ HØJSKOLE BØRN OG HØJSKOLE - EN GOD KOMBI- NATION? PSYKOLOGISTUDERENDE CAMILLA GRØNLUND (VINTERSKOLEN '88) GI- VER ET BUD. BØRN PÅ HØJSKOLE - OG HVA' SÅ? Det må da være en selvfølgelighed vil mange forældre der har planer om at deltage i et længerevarende højskoleophold vel mene. Ja kan man så sige men det kan også skabe problemer og er noget der skal overvejes mere end overfladisk. For det handler ikke bare om at slæbe sit afkom med på højskole og så er den hellige grav velforvaret. for hvad med ungerne? Kan de klare pludselig at blive revet ud af de vante omgivelser for en relativ kort peridode? Omvendt: hvad med de respektive forældre? Kan det aqt bringe sit barn med på en højskole ikke virke som en bremseklods på at blive en integreret del af det sociale fællesskab der i høj grad bliver skabt på en højskole? Og tilsidst: hvad med de andre højskolefæller? Kan man regne med dem som babysittere i ny og næ? Kan de i de hele taget "li" børn og kan børnene lide at have så mange mennesker om sig hele tiden? Skåret ud i pap og med fare for grov overgeneralisering kan man sige at der er tre overordnede problemstililinger hvoraf den første er mere generel end decideret rettet mod en "Børn På Højskole- problematik": - Barnets evne til at tilpasse sig skiftende omgivelser - set fra en psykologisk synsvinkel. _ Forældre/barn forholdet på en højskole; i hvor høj grad beror barnets velbefindende sig på forældrenes velbefindende. Kan det at have et barn med på en højskole skabe en isolationsfornemmelse fra resten af højskolen. - Barnet og institutionen "Højskole". Hvilke børnevenlige rammer er nødvendige under et længerevarende ophold således at ørnene indgår som en integreret del og ikke som et "nødvendigt onde" og en "gene" for andre højskoledeltagere. I og for sig er disse tre overordnede problemstillinger tre sider af samme sag. De kan ikke diskuteres hver for sig men kan som dele af en helhed give anledning til en overodnet diskussion. Ligeledes kan man så diskutere om det i det hele taget er nødvendigt at gøre så stor en sag ud af den såkaldte problematik: "Børn på højskole". Er det et reelt problem? Hvis - for hvem er det så et problem? Er det et problem for barnet/børnene forældrene elelr er det kun et problem for enkelte højskolefæller der ikke bryder sig om ideen med børn på en højskole? Eller er det bare den berømte storm i et glas vand? Tjah det kan jeg hverken af- eller bekræfte til trods for at jeg selv har været på (Askov)højskole hvor der var forældre med børn. Det der er "sandheden" for mig er ikke sandheden for andre og hvad skal vi også med sandheden i det hele taget. men trods dette er det dog muligt at komme med nogle overordnede antagelser om hvad det måske ville betyde for et barn at blive revet ud af vante omgivelser for at tage med forældrene på højskole et halvt års tid. Her er det så at man må gribe fat i psykologien og nogle af dens mangfoldige og til tider modstridende syn på barnets udvikling. BARNET OG DET OMGIVENDE MILJø Hvor Freud mente at barnet og det senere voksne individ var underlagt drifteernes vold og at skader opstået i barndommen var uoprettelige senere hen i livet så er Erikson af den mening at barnets identitetsudvikling beror på en interaktion mellem barnets potentialer og det omgivvende miljø. Ifølge Erikson er barnet selv med til at skabe sin identitet men er samtidigt underlagt omgivelsernes indflydelse. For Erikson er udviklingen af "basal tillid" i barnet (han mener at denne følelse af enten basal tillid eller mistillid etableres fra fødsel til ca. 3 årsalderen) det væsentligste aspekt ved en senere sund og veludiklet i- dentitetsfølelse. Han lægger vægt på det unikke individ hvilket netop viser sig i begrebet identitet der er en kombination af den kulturelle identitet (interaktionen med omgivelserne) og egoidentiteten (de indre potentialer). Derfor kan man sige at vægten hos Erikson ligger på betydnigen af de konkrete sociale relationer og situationer. Og udviklingen af basal tillid skabes derfor i denne sfære - logis~ nok må man lige tilføje i en sidebemærkning. Som Erikson selv siger om det lile barn der skal ud og møde verden: "Barnets første miljø orienterede indsats er følgelig dets villighed til netop da det bliver moderen mere bevidst at slippe hende af syne uden urimelig angst eller vrede fordi hun er blevet både en indre sikkerhed og noget beregneligt i den ydre verden. En sådan konsekvens kontinuitet og ensartethed i oplevelsen nedlægger kimen til en følelse af Jeg-identitet (... )" D.v.s. barnet skal opfostres i et lima af tryghed hvor forældrene/forsørgeren er med til at skabe de faste rammer for et barn som det skal/kan udvikle sig i og ud fra. Derfor er det også forskelligt fra barn til barn hvordan det kan "magte" et højskoleophold væk fra de vante omgivelser og blandt helt nye mennesker. et barn der har den grundlæggende basale tillid og tro på forældrenes kærlighed og accept vil nemt kunne integreres i en højskole uden angst og usikkerhed men andre børn der måske kommer fra et mere ustabilt miljø ikke vil vinde ved det. - Kvaliteten -og ikke kvantiteten- af den kærlighed som forældre etablerer med deres børn er med til atbestemme barnets senere mere socialt orienterede udvikling mener Erikson. ~~n anden psykoanalytisk orienteret teoretiker Margaret Hahler er af samme overbevisning. Hun mener at det væsentligste aspekt ved et sundt udviklet barn ligger i et tillidsfuldt positivt forhold til forældrene. Ifølge Mahler er der en sammenhæng mellem hvor meget barnet skkyer og frygter fremmede og graden af barnets tillid til moderen. Jo mere et barn tror på og føler 8

6 sig beskyttet af moderen jo mere tør det gå "ud" i verden og møde fremmede. I sammenhæng med dette siger en anden teoretiker Bowlby at barnet tilpasser sig og knytterbånd til den person der i udstrakt grad viser omsorgstendenser da barnet har et stort behov for følelsen af sikkerhed affektion og -basal tillid. - Meget logisk kanman så indskyde endnu engang ja men sådan virker detnu bare ikke altid i praksis. For de børn der bliver nødt til at vende sig ud mod verden for at finde en omsorgsperson da moderen ikke slår til er dårligt stillet. På en højskole - meget apropos- er der jo nok mange "omsorgspersoner" tilstede men det er en stakket frist for det barn der ikke har fået sit behov dækket hjemmefra. For de folk rejser hjem igen på et tidspunkt og den onde cirkel kører. Dette her er et meget pessimistisk sort/hvidt billede af hvordan det kan gå. I sagens natur er tingene langt mere komplekse og der findes ingen fast opskrift sandhed. Nen det man kan konkludere ud af dette er at problematikken ikke i udstrakt grad drejer sig om barnet og højskolen men mere den psykiske bagage barnet har med hjemmefra i kraft af dets opdragelse og forhold til forældrene. Et barn der er vokset op i en atmosfære af kærlighed og tillidsfuldhed har mange nye positive udfordringer foran sig ved at tage med på højskole. For barnets sikkerhed afhænger jo også af den sikkerhed og identitetsfølelse forældrene besidder. Den gamle frase "hvis forældrene har det godt så har barnet det også godt" er ikke helt ramt ved siden af. Og hvis det enkelte individ har det godt på højskolen ja så har de andre det også godt osv. Hele miseren bygger på det ansvar forældrene har ved at tage deres poder med på en højskole. For så kan begge parter få et godt ophold idet der ikke er frustrationer fra nogen af siderne. Man skal overveje hvad det er man vil når man tager sit barn med og i hvor stor udstrækning det kan "tåle" at blive taget ud af sine vante omgivelser. -Omvendt så har højskoler der tillader børn også et ansvar i at skabe rammer der gør det muligt for forældre og børn at føle sig fri og ikke symbiotisk bundet af hinanden hvilket der dermed kan unødigtbelaste andre højskoledeltagere og dermed skabe konflikt. Banaliteter og simpel logik måske? Ja men tit overser vi mennesker det mest sim?le og banale selvom det står o~ rå~er os lige op i ansigtet. Eller omvendt kunne man sige med maleren Georges Braque's ord: "Lad os nøjes med at give stof til eftertanke lad os ikke forsøge at overbevise" - for hvem har patent på sandheden??? EFTER OPHOLDET EN KRITISK ELEVS TILBAGEBLIK INDLÆG: ANDERS LUND BÆK RAS~lUSSEN - Meget kan man sige om Hans m~~ han holder hvad han lover. Tja så sidder man her lidt alene tilbage i tomrummet efter et højskoleophold og bearbejder alle sine indtryk og oplevelser. I skrivende stund er vinterskolen netop slut og for mit vedkommende et halvt års ophold på Askov. Et ophold der som Hans Henningsen også lovede det i sin åbningstale blev noget andet end forventet. Alt andet ville måske også have været kedeligt men jeg blev alligevel overrasket over at jeg til tider var så rasende og skuffet at jeg nær havde pakket mit grej og var rejst og til andre tider så himmelhenrykt over Askov. - Holdningen til eleverne. Da jeg startede i fællesudvalget efter jul var der fra starten problemer. Vi kunne ikke få udleveret en nøgle til Fengers Hus som vi brugte regelmæssigt til cafe. Begrundelsen var lidt for tynd og vi følte at problemet var mistillid fra skolens side. Desuden gjorde skolen sig i- hærdige anstrengelser for at skjule at man havde et trommesæt ovenikøbet foræret af tidligere elever. "Begrundelsen" var "at det ku' man jo ikke fortælle eleverne da man ikke havde et egnet sted til sådan et." For de larmer jo. Disse episoder og lignende eksempler kombineret med misforståelser fra begge sider gjorde at vi til sidst opfattede alt som en sammensværgelse ene og alene med det formål at gøre højskolelivet surt for os hvilket jo ikke var helt rigtigt. Denne atmosfære var ikke just befordrende for samarbejdet men vi fik da heldigvis sammen gjort noget ved problemerne. - Højskoledag. Vi brugte en formiddag til i grupper at snakke generelt om højskole om os selv og om Askov. Vi sluttede med et fællesmøde hvor vi fik tingene på bordet. Vi fik givet vores bud på hvad der kunne gøres bedre og fik delvis ret i vores kritik. Desuden fornemmede vi en vilje til at lave tingene om. Jeg tror ovenikøbet godt jeg tør sige at vi fik en bedre højskole ud af det eller i det mindste taget et skridt i den rigtige retning. Stemningen var ihvf. god de sidste måneder ikke mindst turen til Estland der jo var lidt af et pionertogt. Det var mærkeligt at se en virkelighed så forskellig fra vores og spændende at se sovjetisk planøkonomi inden den bryder sammen. Vi kom også lidt tættere ind på de lærere vi havde med og som jo var lige så uvante med situationen som vi var. Det kan man jo nærmest heller ikke undgå når en flaske Russisk cahmpagne koster 8 kr. 10 '11

7 SOM BEKENDT gik vinters kolen s studierejse i år som noget nyt til Baltikum; til Talin i Estland. Morten Exner tog billeder på turen og vil på sommermødet holde et lysbilledforedrag. Vi bringer en forsmag

8 HEKSERI OG TYKKE DAMER EN BOTSWANA-FRIVILLIGS ERFARINGER AF LÆRER RINEKE HANSEN I det store hele må jeg sige at det var to meget spændende år skønt ikke altid lette. Og i min afsluttende rapport skrev jeg at jeg håbede mine damer havde lærtnoget af mig ligesom jeg havde lært utrolig meget gennem dem. der også er bund i fattigmand grinede de meget og rystede på hovedet. Jeg var alt for mager og havde oven i købet ingen bagdel. Og det skulle der gøres noget ved. En rigtig kvinde er nemlig storbarmet tyk og har en stor bagdel. FRA MAJ 1988 til juni 1990 var vores familie i Botswana. Både H.C og jeg var udsendt med Mellefolkeligt Samvirke og vore 3 børn gik i skole. H.C. har skrevet i Dansk Udsyn (90 nr. 6) om sine erfaringer og nu er det min tur til at fortælle. Jeg var ansat som børnehavekonsulent ved B.C.W. Botswana Council of Women den store kvindeorganisation som blev oprettet ved landets uafhængighed i 1966 nu 25 år siden. Et af B.C.W. 's mål er at fremme udviklingen genem undervisning. Der er nu 9 års undervisningspligt for alle børn. I alle byer og landsbyer findes en grundskole og ofte en mellemskole. B.C.W. prøver at oprette børnehaver med støtte fra amt og kommune. Men der er stadigvæk en lang vej at gå. I min jobbeskrivelse stod at jeg skulle højne standarden i børnehaverne en lille sætning men en ganske stor opgave. Fra starten var min indstilling at jeg var gæst i landet. Jeg ville gå ind i det bestående og ikke lave noget som var afhængig af min person og som ville falde sammen så snart jeg var rejst. Nan kan ikke sammenligne en dansk og en botswansk børnehave; det var ikke ualmindeligt at se 90 eller 110 børn i et stort lokale med 3 damer. Næsten ingen legesager og pædagogiske materialer. Til gengæld var der sang og dans som vi kunne lære meget af. Alle mine noble tanker om individets udvikling smeltede som sne for solen. jeg var jo i Afrika hvor det er gruppen der tæller ikke individet. "VI ER DERFOR ER JEG"!! Men der var andre ting som jeg lærte undervejs og hvor jeg så har sat mine kræfter ind. Jeg besøgte jævnligt 4 børnehaver; en i Gabrorone Lobatse Molepolole og Lentsweletau. De første to er bybørnehaver de sidste to er landsbybørnehaver. Fælles for alle var den lave status medarbejderne havde og som følgende af det den enormt lave løn de fik. I visse tilfælde fik medarbejderne overhovedet ikke løn når det ikke passede kassereren at betale. Medarbejderne var ikke lønmodtagere men frivillige som nogen i Lentsweletaus skolebestyrelse sagde til mig. Medarbejderne var meget stille angående deres løn og manglende lønudbetaling især damerne på landet. Det gik op for mig at man var meget bange for witchcraft (hekseri) og derfor holdt mund hvis nogen i bestyrelsen havde overnaturlige evner. Fælles for alle medarbejdere var også den ringe uddannelse de selv havde. De fleste var født længe før uafhængigheden. På den tid var botswana et af de fattigste lande i verden: skolegang papir saks og blyant var en stor luksus. Hvor har jeg så lagt mine kræfter? jeg har lavet flere kurser for alle mine damer. kurser angående børnehavens organisation kurser i formning og kreativt udtryk. Når man selv ikke har oplevet glæde ved at skabe kan man ikke give det videre. Endvidere har jeg arbejdet meget hårdt på at opbygge deres selvtillid selvværd og arbejdsglæde. på den måde at ændre lav-status-arbejde til høj-status-arbejde. Og så har jeg talt en del med de implicerede angående ordentlig løn og lønudbetaling til den rigtige tid og det lykkedes for en stor del. Og med den gruppe der var så bange for witchcraft har jeg talt meget og arbejdet hårdt for at deres selvtillid ville vokse så de ikke var underlagt en andens vilje. Og så til slut en lille sjov historie: Vi i den vestlige verden tænker så ofte på sult når vi tænker på Afrika. I mine børnehaver fik alle børn en tyk kalorie rig vælling om morgenen. Når jeg besøgte Molepolole børnehave skulle jeg altid spise ekstra meget. Og damerne så til at jeg spiste op' Da jeg så sagde at MENING TIL DEBAT NYE VEDTÆGTER FOR AL ASKOV LÆRLINGE REVIDERER sine vedtægter! Det besluttede bestyrelsen på møde d. 6. april hvor der blev lagt en plan så arbejdet kan gøres grundigt og give alle mulighed for at deltage i debatten. EFTER PLANEN skal forslaget være færdigt til generalforsamlingen i oktober Om et år vil bestyrelsen fremsætte SIT forslag og sende det ud til medlen~erne med AL-nyt i maj 92. Vi håber at mange vil kommentere og komme med ændringsforslag i det blad der følger efter OG altså udkommer INDEN generalforsamlingen. SELV OM der ikke ligger noget forslag endnu er der hermed åbnet for debatten i AL-nyt 's spalter. MEN HVORFOR NYE VEDTÆGTER? spørger man så måske. Jo bestyrelsen har fundet tre væsentlige grunde: l. De nuværende vedtægter er 20 år gamle og med mindre ændringer i årenes løb erhelheden efterhånden blevet lidt "kludeagtig". 2. Der er omr.åder hvor vedtægterne ikke svarer til de faktiske forhold. 3. Fo naå Isparaar af fen kan gøres mere spændende. RINEKE HANSEN Navnlig på grund af det sidste punkt ligger bestyrelsen vægt på en bred og åben debat om ændringerne og dermed også om meningen med en forening som Askov Lærlinge' IDAG ER FOR1'iÅLET"at vedligeholde kontakten mellem Askov Højskole og dens tidligere elever samt at medvirke til at udbrede kendskabet til den danske folkehøjskole". INTERESSEREDE kan allerede nu få sendt foreningens vedtægter fra undertegnede men de vil iøvrigt blive sendt ud til alle medlemmer på et senere tidspunkt. PÅ bestyrelsens vegne: UfFE TØNNING sekretær tif: ~ ASKOV LÆRLINGE 14 15

9 FoRARSDIGT Fornemmelser i den gamle park Jorden er igen parat Til elskendes bare fødder og børn Madarrangementer og fodboldkampe Nu er isen for alvor usikker Den første gamle slår foråret an Godt træt af kabaler og kaffe Der skal ske noget nu venner! Afsted med maven og fruen Ud med rundboldbræt og sjippetov børn Fuglene siger det selv Hør' De ved hvad klokken har slået De dyr! Guds små livsure? SOMMER Nu kommer sommeren jeg vidste det! har ligget og luret i erindringen vinket indimellem: husk mig! syng om mig uendeligt det er mig der giver Jer liv og drømme år der kommer år der går gav jeg dig lyset forleden år? var det min sol du beundrede og filmede? lyt! når børnene leger de siger: nu kommer sommeren endelig elsker de andre end mig? Michael Halskov Christesen 16

10 LI PORTO ASKOV HØJSKOLE 6600 VEJEN

11 61 PROGRAM PRIS 81 Fredag kl. kl. kl Lørdag kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 2l.00 kl. 2l.30 kl AFTENSMAD CAFE GULE HUS SANG- og VISEAFTEN i Cafe Gule Hus vi Kristian la Cour. MORGENMAD MORGENSANG i Tårnsalen vi Kristian la Cour FOREDRAG: "Hvad kropssproget siger." vi Finn Hesselager Århus Teaterskole. FROKOST VÆRKSTEDER: l. Leg med kropssproget vi Signe Rørdam Thomsen & Pia Jørgensen. 2. By-vandring i det gamle Askov vi Agner Frandsen. 3. Lysbilleder fra vinterskolens tur til Tallin vi Morten Exner. FOLKEDANS på plænen vi Inge Marie la Cour m.fl. AFTENSMAD: spydstegte pattegrise og salat. KAFFE i Gule Hus UNDERHOLDNING vi Signe & Pia. BAL musik ved Pigs in Space afbrudt af bål på plænen kl CAFE FENGER til den lyse morgen. Enhedsspris for deltagelse i mødet pri s dækker: foredrag værksteder bal og kaffe lørdag/søndag. er: 130- spydstegt Herudover betales særskilt for: Måltider: morgenmad pr dag: 20 - kr middagsmad pr dag: 40- kr aftensmad fredag: 40 - kr Overnatning på værelse for hele weekenden: 35 - kr Sengetøj: 25 - kr For hele mødet (fredag til søndag) betales: kr. Denne pattegri s 130 kr + måltider + overnatning(uden sengetøj) = 325- kr Det er muligt at overnatte gratis i gymnastiksalen. Gratis campering ved gymnastiksalen. TILMELDING Bedes fremsendt inden fredag d. 14. juni!! Undertegnede tilmelder sig hermed til sommermødet 1991 NAVN og ADRESSE..... Søndag kl kl kl kl MORGENMAD GUDSTJENESTE i Askov Kirke vi Agner Frandsen MIDDAG FOREDRAG: "Skøn som en sønderskudt banegård." vi Bent Haugaard Jeppesen kl KAFFE og AFSLUTNING. ÅRGANG Sæt kryds' (X) ud for det der ønskes: FREDAG: 'L'ØRDAG: SØNDAG: Aftensmad Overnatning Morgenmad Frokost Overnatning Morgenmad Middagsmad Sengetøj Tag HØJSKOLESANGBOGEN med!!! SPILLEMÆND husk jeres instrumenter!!!

12 1(; 0(; Efter si dste års succes vi l vi også i år begynde sommermødet med en Sang- og Vi se aften i Cafe Gule Hus - stedet hvor man dropper ind i det hyggelige højskolemiljø og møder gamle venner. Kristian la Cour vil lede de kunstneriske indslag hvor alle er velkomne til at komme med forslag eller selv give et lille nummer. Så medbri ng højsko l esangbogen di ne egne noder og eventuelt dit musikinstrument. Morgensang efter hanegal l ør dag morgen vi l bl i ve akkompagneret af Kri st i an l a Cour Tårnsalen. Herefter går vi over plænen til den gaml e foredragssal hvor Fi nn Hesselager fra Århus Teatersko l e vil gi ve en humori st i sk og underholdende fremstilling af hvorledes vi taler med vores kropssprog. Folk bruger kroppen mere end de er opmærksomme på ti l at kommunikere med. Det kan ses på kropsholdningen om en er sur eller glad. Med kroppen reagerer man på omgivelserne og miljøet. Finn Hesselager vil få en til at se mere end man plejer. Efter frokosten vi l der i værkst det "Leg med kropssproget" blive lejlighed til selv at ud- folde sit kropssprog på en sjov og festlig måde. Forbindelsen mellem folks kropsholdning og personlighed kan være meget karakteristisk. Med drama og l eg arbejder vi vi dere efter Finn Hesselsagers foredrag. I et andet værksted vil Agner Frandsen fortælle om de ældste vidnesbyrd om en bebyggelse i Askov. Bl.a. har man i den forgangne vinter fundet resterne af et 2000 år gammelt hus fra jernalderen. Hvis vejret tillader det vil værkstedet udforme sig som en byvandring hvor man kan indsnuse duften af fordums Askov. Mød frem ved Fengers Hus. I det tredi e værksted vi l Morten Exner fremvise sit multimedieshow fra vinterskolens studietur til Tallinni Estland. i den gamle foredragssal. Det vi l foregå Fol kedans har for mange været en uundværl i g de l af højsko l eopho l det og derfor vi l vi kl danse folkedans ude på plænen. Danser bliver ledet af Inger Marie la Cour og vi håber at mange sp i ll emænd vil møde op med deres instrumenter så der rigtig kan blive spillet op til dans.

13 _._ NR NYT

14 SOMMERMØDE ASKOV HØJSKOLE JUNI '91

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne Samværets betydning på højskolen Oplæg til debat og udvikling på skolerne Introduktion På disse slides finder I ideer til, hvordan I på højskolen kan tage fat på drøftelser og udvikling vedrørende samværet

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk Kurser 2014-2015 LANGT HØJSKOLEOPHOLD Kursus 2-14 fra den 10. august 2014 i 12 eller 18 uger Kursus 1-15 fra den 4. januar 2015 i 12 eller 22 uger Kursus 2-15 fra den 9. august 2015 i 12 eller 18 uger

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere