På sommermødeudvalgets vegne. Bo Karlshøj Riis. Søndag morgen åbner Agner Frandsen dørerne Askov Kirke til en gudstjeneste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sommermødeudvalgets vegne. Bo Karlshøj Riis. Søndag morgen åbner Agner Frandsen dørerne Askov Kirke til en gudstjeneste."

Transkript

1 zz Som noget nyt skal vi i år have spydstegt pattegris med salat til aftensmad. Dette projekt vi l forl øbe over hele eftermi ddagen ~ da spydstegni ng kræver t id. Kom se på hjæl p eventue lt til og mærk duften kil de lifl igt i næsen. For f'olk der ikke spiser svinekød vil der være en alternativ anretning. Aftenens program vil starte med underholdning af Signe og Pia. Til ba llet der åbner kl 21.30~ vil der blive spillet op af det kendte Århus-band~ "Pigs in Space". Dette alsidi ge band vil levere godt dansemusik med swing og rytme. Vi holder en li11e pause i ba 11 et kort før mi dnat for at synge mi dsommervi sen ude ved et meget stort Skt. Hans-bål på plænen. Efter ballet trækker vi over i Cafe Fenger~ hvor man kan få en bid brød slukke sin tørst og sludre til stemningsfyldt baggrundsmusik. Efter middag vil Bent Haugaard Jeppesen holde foredraget: "Skøn som en sønderskudt banegård" Bent Haugaard Jeppesen er f.hv. lærer på Askov Højskole~ nu ansat ved Sydjysk Universitetscenter. Foredragets absurde titel er taget fra Tom Kristensens debut roman "Livets ar-abesk" der er en modernistisk revolutionsroman. Foredraget holdes i Tårnsalen kl Herefter afsluttes Sommermødet 1991 ~ idet der er kage og kaffe i Gul e Hus ~ og her kan man sidde og hygge sig så længe man har lyst. På sommermødeudvalgets vegne Bo Karlshøj Riis Søndag morgen åbner Agner Frandsen dørerne Askov Kirke til en gudstjeneste.

2 REDAKTIONEL T TRADITIONENS OMKOSTNINGER SE&HØR KUNNE have givet os ideen til dette nummer s sammensætning. Men det har de altså ikke! Det er noget vi selv har fundet på. Fordi vi gerne vil gøre særlig opmærksom på sommermødet lige om hjørnet faktisk lige om lidt! Der bliver pattegris kan vi godt fortælle. Men også eksperimenteren med kroppen og lysbilledshow fra vinterelevernes Tallintur. Meget mere kan I læse om i sommerudvalgets programskrift bagi/foran. (Vi be'r bare guderne om godt vejr.) ELLERS KORT om dette nummer.. : Vi har været i København! Og besøgt Askovgården som flere har efterlyst historier om. DEN VIRKER ENDNU! siger dem der var forbi. Læs om den på side 6 og 7. REDAKTION Kirsten Hede Pedersen (ansvh.) Stadion Alle 16 2.th Århus C tlf Lotte Engelbrecht Larsen Regenburgsgade 9 st.tv Århus C tlf Michael Halskov Christesen Sjællandsgade 83 3.tv Århus C tlf OG SÅ får højskolen baaaank i et par indlæg og det er måske ikke helt malplaceret.. indimellem. I begejstring over engagementet er vi også meget lidt censurerende. Vi modtager med åbne arme. Og AL-nyt kan bruges til meget. VORES SEKRETÆR i bestyrelsen gør opmærksom på der om et år skal vedtages nye formål for denne her forening. I får chancen for at påvirke dem. BILLEDET fra forsiden er fra en væveudstilling i Gule Hus af Rineke som også fortæller i bladet. BILLEDET på side 9 er hugget! Man må prøve at gætte hvorfra.. men vi MANG- LER altså en ~egner her! Er man lidt fiks på fingrene - er man velkommen. TAK til alle der har hjulpet os. Også dem der ikke er nævnt. God fornøjelse & GOD SOMMER. AL-NYT m.v.h. redaktionen. 6. årgang nr 2 maj 1991 udgivet af ASKOV LÆRLINGE -elevforeningen ved Askov Højskole TRYK Top-tryk 6300 Gråsten NÆSTE NUMMER udgives dec mb r 1991 deadlin : l.nov mb r 1991 indlæg send a ti r dakt on n. Med Tak. STIVNER HØJSKOLEN? INDLÆX; AF ANDERS LUNDBÆK RASMUSSEN Askov Højskoles styrke er dens undervisningsmæssige tradition. Selvom undervisningen er seriøs og af høj kvalitet bliver den ikke flyvsk og uvedkommende da den er relateret til den enkelte. De fleste lærere er dygtige til at formidle deres viden og det man har lært kan bruges fremover. Askove er dynamisk mht. tænkning. Lærerne i psykologi filosofi samfundsfag litteratur osv. er velorienterede i både nyt og gammelt. De har god føling med den idemæssige udvikling samtidig med at kontakten til vores kulturs historiske tradition bevares. Når man efter et højskoleophold vender tilbage til storbyen kan højskolen alligevel godt synes ude af kontakt med virkeligheden. Højskolen er jo bare en lille del (selvom den synes større når man er der). Idag sætter mange unge kulturen i højsædet. Det gælder om at kunne sk være kreativ at kunne skabe og sætte noget i gang. Højskoler for musik teater og idræt har stor søgning der tilbydes ofte lederuddannelser indenfor de pågældende fagområder og der indgår en stor portion dynamijk udadvendthed og fællesskab. Det er ting som Askov mangler Askov H Højskole er lidt stiv lidt genert og der mangler fællesskabsfølelse som burde kunne skabes på trods af skolens størrelse og elevernes forskellighed specielt hvis man tager skolens erfaring i betragtning. Måske er det traditionens omkostning at man er så længe om at fornemme og integrere hvad der rører sig; måske er der tale om' et bevidst valg. Hvis man har valgt således burde man måske markere det kraftigere; skolens kristentgrundtvigianske tilsnit foredragsformen prioriteringen af klassisk fremfor rytmisk musik folkelighed og demokratisk grundholdning Det burde jo ikke udelukke dynamik udadvendthed og fællesskabsfølelse. For at opnå dette er det vigtigt at lærerne engagerer sig lige så meget i eleverne som i undervisningen. Tillid trives bedst når man kender hinanden. Lærernes indsats er bestemt ikke for lille men måske snarere forkert prioriteret. ~Ieget kan overlades til elevernes initiativ hvis man fra starten lægger op til det og tilskynder til det. Folk kan i vid udstækning det man forventer af dem. For 20 år siden prøvede man overalt i samfundet og også på Askov at gøre op med traditionerne. Det var måske forkert. Jeg mener hverken at man kan eller skal forkaste traditionen. Men hvordan sikrer man at traditionen udvikler sig med tiden? Svaret må være at man skaber en dynamisk tradition som igennem demokrati sikrer fornyelse. Med demokrati menes både; at man deler ansvaret og er flere om at træffe beslutningerne samt evnen til at respektere at modparten kunne have ret evnen til at sætte sig ind i en andens tankegang og evnen til at indrømme sine fpjltagelser. Det er 2 \ 3

3 både en styreform og en holdning. sens varighed udveksle lærere højskolerne i.mellem hyppige orlov kurser osv. M.a.o. sikre en stadig På Askover forstanderen god til at inddrage andre i beslutningerne og i praksis ledes højskolen til daglig demokratisk selvom det formelle lov grundlag langt fra lægger op til det i tilstrækkelig grad. På det punkt kunne man komme længere. En anden vigtig ting er at sikre at lærerstaben fornyer sig; ikke kun fagligt men også menneskeligt. Det kan eksempelvis gøres ved at skabe traditon for at begrænse ansætte l- tilførsel af ny inspiration og forskelligartede holdninger. Det er vigtigt at netop højskolen ikke stivner for her lærer man noget som ikke er umiddelbart nyttigt for samfundet men for den enkelte. Den større pædagogiske frihed giver mulighed for større mangfoldighed og plads til flere synspunkter. Det er her højskolen kan bidrage til samfundsudviklingen. NYT FRA SKOLEN HØJSKOLEN LIGE NU NYE LÆRERE Vinterskolen 90/91 sluttede i år med en vellykket tur til Estland. Andetsteds i bladet bringer vi nogle stemningsbilleder fra Talin taget af Norten Exner som forøvrigt på sommermødet vil holde et lysbilledeforedrag om turen. Sommerskolen startede denne gang med ca. 50 elever. Som tidligere fortalt har H.C. og Vagn orlov og det har fortiden også Anders Lars Bo Hanne Rydal og Thormod. Askov Højskole har ansat to nye lærere. Anders Vægter Nielsen som skal undervise i samfundsfag og Dorrit Møller som skal undervise i dramatik psykologi og dansk. Vi byder velkommen og håber at kunne præsentere dem nærmere i næste nummer af AL-NYT. KORTE KURSER Kunst-litteratur-historie-musik Juni 1991 Kursusleder: Ulla Henningsen og Karen Holst. Tegne- og Malekurser 24.juni - 7.juli 1991 og B.-21.juli 1991 Kursusleder: Ulla Haugaard Jeppesen Skæbne og Forsyn 1.-7.juli 1991 Kursusleder: Lars Bo Bojesen Kunstkursus -Billede og rum i kunstens verden B.-21.juli Kursusleder: Karen Ho1st. Efterårsmødekursus - På sporet af den tabte identitet 1.-7.oktober Kursusledere: Karen Holst og Knud Peder Jensen. Arkæologi oktober Kunst- litteratur - historie oktober Kursusledere: Ulla Henningsen og Karen Holst. Journalistkursus l.november - 19.december Forfatterværksted 4.november - 16.december Kursusleder: Knud Peder Jensen. Flere af de korte kurser afholdes sldeløbende med højskolens vlnter- og sommerskole. Dette rummer værdlfulde kontaktmullgheder og kursusdeltagerne får et billede af højskolens daglige liv samt mulighed for deltagelse l fælles af ten- og week-endarrangementer. Der kan komme andre kurser til i årets løb. Alle oplysninger fås ved henvendelse til skolen. 4 \ 5

4 AS KOVGÅR ~ffiltequistgaard & SIGNE THOMSEN PÅ BESØG. r~ BLIVER OVERRASKET når man kører på cykel i det indre Nørrebro og pludselig støder på en imponerende malet husfacade. Der er mennesker og dyr hjerter og balloner spørgsmålstegn og stjerner. Og øverst over det hele kalder det sig ASKOVGÅRDEN. D EN DER VAR GRUNDLAG og behov for en form for kulturhus der. Sammen med folk i kvarteret dannede de klubber. Det var både børn pensionister unge mødre... som de henvendte sig til. Sådan set var grunden til settelmentet at den sociale og menneskelige nød i København på det tidspunkt var enorm. Studenterne synes at de kunne hjælpe til social interesse og gennem gensidig forståelse "forsøge at fremme den sociale ansvarsbevidsthed uden at være en såkaldt institution. DET GODE VED ASKOVGÅRDEN er at de stadig er selvejende. For eksempel nu hvor tilskud fra det offentlige til børne-og ungdomsarbejde bliver skåret ned behøver Askovgården ikke at indskrænke deres kapacitet. De sætter istedet ind med arbejde for voksne der har psykiske og sociale problemer. på det område er der nu større brug for indsats og hjælp og der er flere økonomiske midler fra det offentlige til rådighed. ASKOVGÅRDEN kan selv bestemme hvor de vil sætte kræfter ind. At de har mulighed for at omstille sig betyder at siden starten i gamle dage har de kunnet ekspandere. De har også tilknyttet ældreklubber og beskyttede bofællesskaber. Der er psykologisk rådgivning og de arrangerer udflugter og fællesspisning. Et broget foretagende der svarer til husets facade. "Det ER en form for kulturhus i kvarteret og det er sjovt at kigge indenfor. DET ER FORBAVSENDE når man ved at Askover en højskole i Jylland. - Men! I 1943 blev Askovgården grundlagt. Der var en del Askovlærlinge der efter deres højskoleophold gjorde socialt arbejde på Vesterbro ved siden af deres tudier. De arbejdede gennem det kristlige studentersettelment men fik ideen til at starte deres eget settelment på Nørrebro. DENGANG BLEV DET NORMALT at elever der kom til København efter Askov var med i Askovgården et par år. Askovgården fungerede godt og blev større. Nu har det sit eget hus på Askovgårdens plads i Korsgade. Nen det er ikke længere et frivilligt foretagende. Det blev sværere at skaffe nok frivillige. Det er nu en privatejet instution men stadig settelment. fidset PÅ KORSGADE er rammen om klubberne. Her er legestue børnehave og skoleinstitution. Det er de mest e- tablerede institutionsforhold. Desuden er der fritidsklubberne og ungdomsklubber med tilbud der sikkert ikke er meget anderledes end andre af samme slags. På 4. sal ligger et dagcenter for folk med psyko-sociale problemer. 6

5 BØRN PÅ HØJSKOLE BØRN OG HØJSKOLE - EN GOD KOMBI- NATION? PSYKOLOGISTUDERENDE CAMILLA GRØNLUND (VINTERSKOLEN '88) GI- VER ET BUD. BØRN PÅ HØJSKOLE - OG HVA' SÅ? Det må da være en selvfølgelighed vil mange forældre der har planer om at deltage i et længerevarende højskoleophold vel mene. Ja kan man så sige men det kan også skabe problemer og er noget der skal overvejes mere end overfladisk. For det handler ikke bare om at slæbe sit afkom med på højskole og så er den hellige grav velforvaret. for hvad med ungerne? Kan de klare pludselig at blive revet ud af de vante omgivelser for en relativ kort peridode? Omvendt: hvad med de respektive forældre? Kan det aqt bringe sit barn med på en højskole ikke virke som en bremseklods på at blive en integreret del af det sociale fællesskab der i høj grad bliver skabt på en højskole? Og tilsidst: hvad med de andre højskolefæller? Kan man regne med dem som babysittere i ny og næ? Kan de i de hele taget "li" børn og kan børnene lide at have så mange mennesker om sig hele tiden? Skåret ud i pap og med fare for grov overgeneralisering kan man sige at der er tre overordnede problemstililinger hvoraf den første er mere generel end decideret rettet mod en "Børn På Højskole- problematik": - Barnets evne til at tilpasse sig skiftende omgivelser - set fra en psykologisk synsvinkel. _ Forældre/barn forholdet på en højskole; i hvor høj grad beror barnets velbefindende sig på forældrenes velbefindende. Kan det at have et barn med på en højskole skabe en isolationsfornemmelse fra resten af højskolen. - Barnet og institutionen "Højskole". Hvilke børnevenlige rammer er nødvendige under et længerevarende ophold således at ørnene indgår som en integreret del og ikke som et "nødvendigt onde" og en "gene" for andre højskoledeltagere. I og for sig er disse tre overordnede problemstillinger tre sider af samme sag. De kan ikke diskuteres hver for sig men kan som dele af en helhed give anledning til en overodnet diskussion. Ligeledes kan man så diskutere om det i det hele taget er nødvendigt at gøre så stor en sag ud af den såkaldte problematik: "Børn på højskole". Er det et reelt problem? Hvis - for hvem er det så et problem? Er det et problem for barnet/børnene forældrene elelr er det kun et problem for enkelte højskolefæller der ikke bryder sig om ideen med børn på en højskole? Eller er det bare den berømte storm i et glas vand? Tjah det kan jeg hverken af- eller bekræfte til trods for at jeg selv har været på (Askov)højskole hvor der var forældre med børn. Det der er "sandheden" for mig er ikke sandheden for andre og hvad skal vi også med sandheden i det hele taget. men trods dette er det dog muligt at komme med nogle overordnede antagelser om hvad det måske ville betyde for et barn at blive revet ud af vante omgivelser for at tage med forældrene på højskole et halvt års tid. Her er det så at man må gribe fat i psykologien og nogle af dens mangfoldige og til tider modstridende syn på barnets udvikling. BARNET OG DET OMGIVENDE MILJø Hvor Freud mente at barnet og det senere voksne individ var underlagt drifteernes vold og at skader opstået i barndommen var uoprettelige senere hen i livet så er Erikson af den mening at barnets identitetsudvikling beror på en interaktion mellem barnets potentialer og det omgivvende miljø. Ifølge Erikson er barnet selv med til at skabe sin identitet men er samtidigt underlagt omgivelsernes indflydelse. For Erikson er udviklingen af "basal tillid" i barnet (han mener at denne følelse af enten basal tillid eller mistillid etableres fra fødsel til ca. 3 årsalderen) det væsentligste aspekt ved en senere sund og veludiklet i- dentitetsfølelse. Han lægger vægt på det unikke individ hvilket netop viser sig i begrebet identitet der er en kombination af den kulturelle identitet (interaktionen med omgivelserne) og egoidentiteten (de indre potentialer). Derfor kan man sige at vægten hos Erikson ligger på betydnigen af de konkrete sociale relationer og situationer. Og udviklingen af basal tillid skabes derfor i denne sfære - logis~ nok må man lige tilføje i en sidebemærkning. Som Erikson selv siger om det lile barn der skal ud og møde verden: "Barnets første miljø orienterede indsats er følgelig dets villighed til netop da det bliver moderen mere bevidst at slippe hende af syne uden urimelig angst eller vrede fordi hun er blevet både en indre sikkerhed og noget beregneligt i den ydre verden. En sådan konsekvens kontinuitet og ensartethed i oplevelsen nedlægger kimen til en følelse af Jeg-identitet (... )" D.v.s. barnet skal opfostres i et lima af tryghed hvor forældrene/forsørgeren er med til at skabe de faste rammer for et barn som det skal/kan udvikle sig i og ud fra. Derfor er det også forskelligt fra barn til barn hvordan det kan "magte" et højskoleophold væk fra de vante omgivelser og blandt helt nye mennesker. et barn der har den grundlæggende basale tillid og tro på forældrenes kærlighed og accept vil nemt kunne integreres i en højskole uden angst og usikkerhed men andre børn der måske kommer fra et mere ustabilt miljø ikke vil vinde ved det. - Kvaliteten -og ikke kvantiteten- af den kærlighed som forældre etablerer med deres børn er med til atbestemme barnets senere mere socialt orienterede udvikling mener Erikson. ~~n anden psykoanalytisk orienteret teoretiker Margaret Hahler er af samme overbevisning. Hun mener at det væsentligste aspekt ved et sundt udviklet barn ligger i et tillidsfuldt positivt forhold til forældrene. Ifølge Mahler er der en sammenhæng mellem hvor meget barnet skkyer og frygter fremmede og graden af barnets tillid til moderen. Jo mere et barn tror på og føler 8

6 sig beskyttet af moderen jo mere tør det gå "ud" i verden og møde fremmede. I sammenhæng med dette siger en anden teoretiker Bowlby at barnet tilpasser sig og knytterbånd til den person der i udstrakt grad viser omsorgstendenser da barnet har et stort behov for følelsen af sikkerhed affektion og -basal tillid. - Meget logisk kanman så indskyde endnu engang ja men sådan virker detnu bare ikke altid i praksis. For de børn der bliver nødt til at vende sig ud mod verden for at finde en omsorgsperson da moderen ikke slår til er dårligt stillet. På en højskole - meget apropos- er der jo nok mange "omsorgspersoner" tilstede men det er en stakket frist for det barn der ikke har fået sit behov dækket hjemmefra. For de folk rejser hjem igen på et tidspunkt og den onde cirkel kører. Dette her er et meget pessimistisk sort/hvidt billede af hvordan det kan gå. I sagens natur er tingene langt mere komplekse og der findes ingen fast opskrift sandhed. Nen det man kan konkludere ud af dette er at problematikken ikke i udstrakt grad drejer sig om barnet og højskolen men mere den psykiske bagage barnet har med hjemmefra i kraft af dets opdragelse og forhold til forældrene. Et barn der er vokset op i en atmosfære af kærlighed og tillidsfuldhed har mange nye positive udfordringer foran sig ved at tage med på højskole. For barnets sikkerhed afhænger jo også af den sikkerhed og identitetsfølelse forældrene besidder. Den gamle frase "hvis forældrene har det godt så har barnet det også godt" er ikke helt ramt ved siden af. Og hvis det enkelte individ har det godt på højskolen ja så har de andre det også godt osv. Hele miseren bygger på det ansvar forældrene har ved at tage deres poder med på en højskole. For så kan begge parter få et godt ophold idet der ikke er frustrationer fra nogen af siderne. Man skal overveje hvad det er man vil når man tager sit barn med og i hvor stor udstrækning det kan "tåle" at blive taget ud af sine vante omgivelser. -Omvendt så har højskoler der tillader børn også et ansvar i at skabe rammer der gør det muligt for forældre og børn at føle sig fri og ikke symbiotisk bundet af hinanden hvilket der dermed kan unødigtbelaste andre højskoledeltagere og dermed skabe konflikt. Banaliteter og simpel logik måske? Ja men tit overser vi mennesker det mest sim?le og banale selvom det står o~ rå~er os lige op i ansigtet. Eller omvendt kunne man sige med maleren Georges Braque's ord: "Lad os nøjes med at give stof til eftertanke lad os ikke forsøge at overbevise" - for hvem har patent på sandheden??? EFTER OPHOLDET EN KRITISK ELEVS TILBAGEBLIK INDLÆG: ANDERS LUND BÆK RAS~lUSSEN - Meget kan man sige om Hans m~~ han holder hvad han lover. Tja så sidder man her lidt alene tilbage i tomrummet efter et højskoleophold og bearbejder alle sine indtryk og oplevelser. I skrivende stund er vinterskolen netop slut og for mit vedkommende et halvt års ophold på Askov. Et ophold der som Hans Henningsen også lovede det i sin åbningstale blev noget andet end forventet. Alt andet ville måske også have været kedeligt men jeg blev alligevel overrasket over at jeg til tider var så rasende og skuffet at jeg nær havde pakket mit grej og var rejst og til andre tider så himmelhenrykt over Askov. - Holdningen til eleverne. Da jeg startede i fællesudvalget efter jul var der fra starten problemer. Vi kunne ikke få udleveret en nøgle til Fengers Hus som vi brugte regelmæssigt til cafe. Begrundelsen var lidt for tynd og vi følte at problemet var mistillid fra skolens side. Desuden gjorde skolen sig i- hærdige anstrengelser for at skjule at man havde et trommesæt ovenikøbet foræret af tidligere elever. "Begrundelsen" var "at det ku' man jo ikke fortælle eleverne da man ikke havde et egnet sted til sådan et." For de larmer jo. Disse episoder og lignende eksempler kombineret med misforståelser fra begge sider gjorde at vi til sidst opfattede alt som en sammensværgelse ene og alene med det formål at gøre højskolelivet surt for os hvilket jo ikke var helt rigtigt. Denne atmosfære var ikke just befordrende for samarbejdet men vi fik da heldigvis sammen gjort noget ved problemerne. - Højskoledag. Vi brugte en formiddag til i grupper at snakke generelt om højskole om os selv og om Askov. Vi sluttede med et fællesmøde hvor vi fik tingene på bordet. Vi fik givet vores bud på hvad der kunne gøres bedre og fik delvis ret i vores kritik. Desuden fornemmede vi en vilje til at lave tingene om. Jeg tror ovenikøbet godt jeg tør sige at vi fik en bedre højskole ud af det eller i det mindste taget et skridt i den rigtige retning. Stemningen var ihvf. god de sidste måneder ikke mindst turen til Estland der jo var lidt af et pionertogt. Det var mærkeligt at se en virkelighed så forskellig fra vores og spændende at se sovjetisk planøkonomi inden den bryder sammen. Vi kom også lidt tættere ind på de lærere vi havde med og som jo var lige så uvante med situationen som vi var. Det kan man jo nærmest heller ikke undgå når en flaske Russisk cahmpagne koster 8 kr. 10 '11

7 SOM BEKENDT gik vinters kolen s studierejse i år som noget nyt til Baltikum; til Talin i Estland. Morten Exner tog billeder på turen og vil på sommermødet holde et lysbilledforedrag. Vi bringer en forsmag

8 HEKSERI OG TYKKE DAMER EN BOTSWANA-FRIVILLIGS ERFARINGER AF LÆRER RINEKE HANSEN I det store hele må jeg sige at det var to meget spændende år skønt ikke altid lette. Og i min afsluttende rapport skrev jeg at jeg håbede mine damer havde lærtnoget af mig ligesom jeg havde lært utrolig meget gennem dem. der også er bund i fattigmand grinede de meget og rystede på hovedet. Jeg var alt for mager og havde oven i købet ingen bagdel. Og det skulle der gøres noget ved. En rigtig kvinde er nemlig storbarmet tyk og har en stor bagdel. FRA MAJ 1988 til juni 1990 var vores familie i Botswana. Både H.C og jeg var udsendt med Mellefolkeligt Samvirke og vore 3 børn gik i skole. H.C. har skrevet i Dansk Udsyn (90 nr. 6) om sine erfaringer og nu er det min tur til at fortælle. Jeg var ansat som børnehavekonsulent ved B.C.W. Botswana Council of Women den store kvindeorganisation som blev oprettet ved landets uafhængighed i 1966 nu 25 år siden. Et af B.C.W. 's mål er at fremme udviklingen genem undervisning. Der er nu 9 års undervisningspligt for alle børn. I alle byer og landsbyer findes en grundskole og ofte en mellemskole. B.C.W. prøver at oprette børnehaver med støtte fra amt og kommune. Men der er stadigvæk en lang vej at gå. I min jobbeskrivelse stod at jeg skulle højne standarden i børnehaverne en lille sætning men en ganske stor opgave. Fra starten var min indstilling at jeg var gæst i landet. Jeg ville gå ind i det bestående og ikke lave noget som var afhængig af min person og som ville falde sammen så snart jeg var rejst. Nan kan ikke sammenligne en dansk og en botswansk børnehave; det var ikke ualmindeligt at se 90 eller 110 børn i et stort lokale med 3 damer. Næsten ingen legesager og pædagogiske materialer. Til gengæld var der sang og dans som vi kunne lære meget af. Alle mine noble tanker om individets udvikling smeltede som sne for solen. jeg var jo i Afrika hvor det er gruppen der tæller ikke individet. "VI ER DERFOR ER JEG"!! Men der var andre ting som jeg lærte undervejs og hvor jeg så har sat mine kræfter ind. Jeg besøgte jævnligt 4 børnehaver; en i Gabrorone Lobatse Molepolole og Lentsweletau. De første to er bybørnehaver de sidste to er landsbybørnehaver. Fælles for alle var den lave status medarbejderne havde og som følgende af det den enormt lave løn de fik. I visse tilfælde fik medarbejderne overhovedet ikke løn når det ikke passede kassereren at betale. Medarbejderne var ikke lønmodtagere men frivillige som nogen i Lentsweletaus skolebestyrelse sagde til mig. Medarbejderne var meget stille angående deres løn og manglende lønudbetaling især damerne på landet. Det gik op for mig at man var meget bange for witchcraft (hekseri) og derfor holdt mund hvis nogen i bestyrelsen havde overnaturlige evner. Fælles for alle medarbejdere var også den ringe uddannelse de selv havde. De fleste var født længe før uafhængigheden. På den tid var botswana et af de fattigste lande i verden: skolegang papir saks og blyant var en stor luksus. Hvor har jeg så lagt mine kræfter? jeg har lavet flere kurser for alle mine damer. kurser angående børnehavens organisation kurser i formning og kreativt udtryk. Når man selv ikke har oplevet glæde ved at skabe kan man ikke give det videre. Endvidere har jeg arbejdet meget hårdt på at opbygge deres selvtillid selvværd og arbejdsglæde. på den måde at ændre lav-status-arbejde til høj-status-arbejde. Og så har jeg talt en del med de implicerede angående ordentlig løn og lønudbetaling til den rigtige tid og det lykkedes for en stor del. Og med den gruppe der var så bange for witchcraft har jeg talt meget og arbejdet hårdt for at deres selvtillid ville vokse så de ikke var underlagt en andens vilje. Og så til slut en lille sjov historie: Vi i den vestlige verden tænker så ofte på sult når vi tænker på Afrika. I mine børnehaver fik alle børn en tyk kalorie rig vælling om morgenen. Når jeg besøgte Molepolole børnehave skulle jeg altid spise ekstra meget. Og damerne så til at jeg spiste op' Da jeg så sagde at MENING TIL DEBAT NYE VEDTÆGTER FOR AL ASKOV LÆRLINGE REVIDERER sine vedtægter! Det besluttede bestyrelsen på møde d. 6. april hvor der blev lagt en plan så arbejdet kan gøres grundigt og give alle mulighed for at deltage i debatten. EFTER PLANEN skal forslaget være færdigt til generalforsamlingen i oktober Om et år vil bestyrelsen fremsætte SIT forslag og sende det ud til medlen~erne med AL-nyt i maj 92. Vi håber at mange vil kommentere og komme med ændringsforslag i det blad der følger efter OG altså udkommer INDEN generalforsamlingen. SELV OM der ikke ligger noget forslag endnu er der hermed åbnet for debatten i AL-nyt 's spalter. MEN HVORFOR NYE VEDTÆGTER? spørger man så måske. Jo bestyrelsen har fundet tre væsentlige grunde: l. De nuværende vedtægter er 20 år gamle og med mindre ændringer i årenes løb erhelheden efterhånden blevet lidt "kludeagtig". 2. Der er omr.åder hvor vedtægterne ikke svarer til de faktiske forhold. 3. Fo naå Isparaar af fen kan gøres mere spændende. RINEKE HANSEN Navnlig på grund af det sidste punkt ligger bestyrelsen vægt på en bred og åben debat om ændringerne og dermed også om meningen med en forening som Askov Lærlinge' IDAG ER FOR1'iÅLET"at vedligeholde kontakten mellem Askov Højskole og dens tidligere elever samt at medvirke til at udbrede kendskabet til den danske folkehøjskole". INTERESSEREDE kan allerede nu få sendt foreningens vedtægter fra undertegnede men de vil iøvrigt blive sendt ud til alle medlemmer på et senere tidspunkt. PÅ bestyrelsens vegne: UfFE TØNNING sekretær tif: ~ ASKOV LÆRLINGE 14 15

9 FoRARSDIGT Fornemmelser i den gamle park Jorden er igen parat Til elskendes bare fødder og børn Madarrangementer og fodboldkampe Nu er isen for alvor usikker Den første gamle slår foråret an Godt træt af kabaler og kaffe Der skal ske noget nu venner! Afsted med maven og fruen Ud med rundboldbræt og sjippetov børn Fuglene siger det selv Hør' De ved hvad klokken har slået De dyr! Guds små livsure? SOMMER Nu kommer sommeren jeg vidste det! har ligget og luret i erindringen vinket indimellem: husk mig! syng om mig uendeligt det er mig der giver Jer liv og drømme år der kommer år der går gav jeg dig lyset forleden år? var det min sol du beundrede og filmede? lyt! når børnene leger de siger: nu kommer sommeren endelig elsker de andre end mig? Michael Halskov Christesen 16

10 LI PORTO ASKOV HØJSKOLE 6600 VEJEN

11 61 PROGRAM PRIS 81 Fredag kl. kl. kl Lørdag kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 2l.00 kl. 2l.30 kl AFTENSMAD CAFE GULE HUS SANG- og VISEAFTEN i Cafe Gule Hus vi Kristian la Cour. MORGENMAD MORGENSANG i Tårnsalen vi Kristian la Cour FOREDRAG: "Hvad kropssproget siger." vi Finn Hesselager Århus Teaterskole. FROKOST VÆRKSTEDER: l. Leg med kropssproget vi Signe Rørdam Thomsen & Pia Jørgensen. 2. By-vandring i det gamle Askov vi Agner Frandsen. 3. Lysbilleder fra vinterskolens tur til Tallin vi Morten Exner. FOLKEDANS på plænen vi Inge Marie la Cour m.fl. AFTENSMAD: spydstegte pattegrise og salat. KAFFE i Gule Hus UNDERHOLDNING vi Signe & Pia. BAL musik ved Pigs in Space afbrudt af bål på plænen kl CAFE FENGER til den lyse morgen. Enhedsspris for deltagelse i mødet pri s dækker: foredrag værksteder bal og kaffe lørdag/søndag. er: 130- spydstegt Herudover betales særskilt for: Måltider: morgenmad pr dag: 20 - kr middagsmad pr dag: 40- kr aftensmad fredag: 40 - kr Overnatning på værelse for hele weekenden: 35 - kr Sengetøj: 25 - kr For hele mødet (fredag til søndag) betales: kr. Denne pattegri s 130 kr + måltider + overnatning(uden sengetøj) = 325- kr Det er muligt at overnatte gratis i gymnastiksalen. Gratis campering ved gymnastiksalen. TILMELDING Bedes fremsendt inden fredag d. 14. juni!! Undertegnede tilmelder sig hermed til sommermødet 1991 NAVN og ADRESSE..... Søndag kl kl kl kl MORGENMAD GUDSTJENESTE i Askov Kirke vi Agner Frandsen MIDDAG FOREDRAG: "Skøn som en sønderskudt banegård." vi Bent Haugaard Jeppesen kl KAFFE og AFSLUTNING. ÅRGANG Sæt kryds' (X) ud for det der ønskes: FREDAG: 'L'ØRDAG: SØNDAG: Aftensmad Overnatning Morgenmad Frokost Overnatning Morgenmad Middagsmad Sengetøj Tag HØJSKOLESANGBOGEN med!!! SPILLEMÆND husk jeres instrumenter!!!

12 1(; 0(; Efter si dste års succes vi l vi også i år begynde sommermødet med en Sang- og Vi se aften i Cafe Gule Hus - stedet hvor man dropper ind i det hyggelige højskolemiljø og møder gamle venner. Kristian la Cour vil lede de kunstneriske indslag hvor alle er velkomne til at komme med forslag eller selv give et lille nummer. Så medbri ng højsko l esangbogen di ne egne noder og eventuelt dit musikinstrument. Morgensang efter hanegal l ør dag morgen vi l bl i ve akkompagneret af Kri st i an l a Cour Tårnsalen. Herefter går vi over plænen til den gaml e foredragssal hvor Fi nn Hesselager fra Århus Teatersko l e vil gi ve en humori st i sk og underholdende fremstilling af hvorledes vi taler med vores kropssprog. Folk bruger kroppen mere end de er opmærksomme på ti l at kommunikere med. Det kan ses på kropsholdningen om en er sur eller glad. Med kroppen reagerer man på omgivelserne og miljøet. Finn Hesselager vil få en til at se mere end man plejer. Efter frokosten vi l der i værkst det "Leg med kropssproget" blive lejlighed til selv at ud- folde sit kropssprog på en sjov og festlig måde. Forbindelsen mellem folks kropsholdning og personlighed kan være meget karakteristisk. Med drama og l eg arbejder vi vi dere efter Finn Hesselsagers foredrag. I et andet værksted vil Agner Frandsen fortælle om de ældste vidnesbyrd om en bebyggelse i Askov. Bl.a. har man i den forgangne vinter fundet resterne af et 2000 år gammelt hus fra jernalderen. Hvis vejret tillader det vil værkstedet udforme sig som en byvandring hvor man kan indsnuse duften af fordums Askov. Mød frem ved Fengers Hus. I det tredi e værksted vi l Morten Exner fremvise sit multimedieshow fra vinterskolens studietur til Tallinni Estland. i den gamle foredragssal. Det vi l foregå Fol kedans har for mange været en uundværl i g de l af højsko l eopho l det og derfor vi l vi kl danse folkedans ude på plænen. Danser bliver ledet af Inger Marie la Cour og vi håber at mange sp i ll emænd vil møde op med deres instrumenter så der rigtig kan blive spillet op til dans.

13 _._ NR NYT

14 SOMMERMØDE ASKOV HØJSKOLE JUNI '91

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

"ES G "ESTIL +URSUSCENTRET LYS

ES G ESTIL +URSUSCENTRET LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen

Indholdsfortegnelse. Julehilsen 1 Årsskrift 2005 Indholdsfortegnelse Events og hverdagsliv: Mogens Vestergård Pedersen... 3 Blå Kors bag Hørby Ungdomsskole: Tove Østergård... 5 Kaperkaptajnen i Kulturhuset: Ole Læborg... 7 Hørby Ungdomsskole

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere