God Sommer. Om dette nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God Sommer. Om dette nummer"

Transkript

1 NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra I dette nummer: Forord fra formanden Daglig leders Klumme Kommunen informerer Frivilligdage Politikere i praktik Stor frivillig fusion Den nye bestyrelse Frivillige ænder Kommende arrangementer Se mere:

2 Formandens hjørne. Af: Hans M. G. Pinderup. Nu er repræsentantskabsmødet godt overstået, og vi er kommet videre i dagligdagen. Repræsentantskabsmødet resulterede i, at der var 2 medlemmer af bestyrelsen som ikke ønskede genvalg. Det var formand Sonja Laursen og Bo Trelborg. Der skal lyde en stor tak til dem for det store arbejde som de har lagt i arbejdet for Frivilligcentret. Jeg har så, sammen med formandsjobbet, fået den store ære at skulle skrive et indlæg til nyhedsbrevet. Forårets store samtaleemne har været forenkling af frivilligområdet på det frivillige socialområde; en indgang til det hele. Det nedsatte udvalg har i skrivende stund afsluttet arbejdet, og socialudvalget har sagt ja til at sammenlægge Frivilligrådet og Fordelingsudvalget. Der er i forbindelse med, at arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde, blevet nedsat en miniarbejdsgruppe bestående af Erik Olsen og jeg, samt 2 fra administrationen som skal lave et udkast til valgprocedure til det nye Frivilligråd. Gruppen skal også komme med forslag til fordelingspolitik for den nye sammenlagte pulje. Dette skal være færdig til det kommende møde i Frivilligrådet, hvor det siddende Fordelingsudvalg også inviteres. Det er også i år, at Frivilligcentret skal have ny driftsaftale. Det planlagte møde med kommunen om ny aftale er netop blevet udskudt til september. Først herefter, kender vi resultatet for de kommende år. 2

3 Flad tegnebog- fuld ordrebog Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har afholdt repræsentantskabsmøde. Sonja Laursen aflagde sin sidste beretning som formand for Frivilligcentret. Frivilligcentret kom igennem året med et fast blik på bundlinjen og skindet på næsen. Også i 2011 bliver bundlinjen en udfordring. Ved repræsentationsmødet fremgik det, at der i 2011, bliver masser af gode ting at se frem til. Daglig leder Claus Brodtkorb fremlagde mål- og handleplan for Frivilligcentret vil i 2011 bruge tid på allerede igangværende projekter. Af nye projekter/tiltag nævntes igangsætning af tværkulturel klub, opgradueret ledelse, foreningsdannelse for Optimisterne i Videbæk, oprettelse af bisiddernetværk, unge med ADHD, oprettelse af tilflytterforening samt funktionen som Projekt Frivilligs lokale aktør i kommunen samt aktiviteter i forbindelse med Frivillighedsår Efter den ordinære generalforsamling, fortalte Claus Brodtkorb om baggrunden for EU s Frivillighedsår 2011 og de konkrete initiativer, der afvikles med Frivilligcentret som tovholder. Den nye bestyrelse Ved repræsentantskabsmødet valgtes: Karl Werge; Kræftens Bekæmpelse, Videbæk ved genvalg. Kristine Rasmussen; Ældresagen, Videbæk Hans Pinderup; Scleroseforeningen, Tarm Som suppleant valgtes Inger Bang Sørensen; Husrådet Videbæk Frivilligcenter, Spjald. Bestyrelsen består desuden af Margery McGregor; Kræftens Bekæmpelse, Ringkøbing, og Leo Rønn; Hvide Sande Pensionistforening. Som ny formand er Hans Pinderup valgt, mens Margery McGregor er valgt som næstformand. Ænderne svømmer frivilligt I samarbejde med Tarm Handelsforening, søsætter vi en andeflok kl hver onsdag hele sommeren igennem. Ænderne vil svømme gennem Tarm Bybæk, og på hver and vil der være et lod til små fine præmier. Loddene koster 20 kr. stk. og kan købes fra kl ved Handelsforeningens kaffebod på markedspladsen. Overskuddet fra salget tilfalder Frivilligcentret, der i flere år har stillet med frivillige kaffe- og kageuddelere. Nu altså også med andesælgere. 3

4 Opdater din forening - en deltagers beretning 5- dages kursus Opdater din forening skab endnu mere glæde i foreningsarbejdet Hanne Gade, der selv deltog som kursist, skriver følgende: Et indholdsrigt kursus, hvor deltagerne har fået værktøjer og redskaber til effektivisering og større arbejdsglæde i bestyrelsesarbejdet. Ældre Sagen og Frivilligcentret har i samarbejde med AOF i dagene 1.+2., februar samt afholdt et udbytterigt kursus. Det har været et fælles ønske fra Ældre Sagen og Frivilligcentret, at skabe et kompetent lokalt undervisningstilbud til foreningerne i området. De 17 deltagere har arbejdet med social innovation og fået værktøjer til effektiv mødeledelse og afholdelse af møder. En del af kurset gik også ud på at drøfte kan og skal opgaver i foreningens samarbejde med det offentlige. Endelig fik hver enkelt forening gennemført en målrettet evaluering af status på det nuværende bestyrelsesarbejde. Derefter blev der udviklet nye tiltag for fastholdelse og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer samt arbejdet med netværk til fremme af foreningens aktiviteter. Arbejdsformerne har vekslet mellem: Oplæg selvstændigt arbejde gruppearbejde cases projektarbejde med hjemmeopgave. På kursets første dag skulle vi tage stilling til, hvad der fremmer et godt bestyrelsesarbejde i bred forstand, og der blev lavet plancher på livet løs. Der kom rigtig mange forskellige bud frem, men der tegnede sig også hurtigt en rød tråd i hvordan det optimale bestyrelsesarbejde gerne skal fungere. Nøgleordene var: gensidig respekt, tillid, lyt, åbenhed. På den anden dag tog vi fat på et meget svært emne, nemlig samarbejdet med det offentlige kan og skal opgaver. Her kom hovederne virkelig i blød, det er ikke så nemt som man umiddelbart kunne tro, at få defineret hvad er kan- og hvad er skal-opgaver i forhold til det frivillige arbejde. Slet ikke i disse sparetider, hvor tidligere kan-opgaver gerne ses udlagt til de frivillige foreningers skal-opgaver. Vi fik udleveret en case, der udløste en livlig debat om dette meget aktuelle og også politiske emne. Vi fandt ud af, at det bestemt ikke er så ligetil, der er mange, mange hensyn, der skal tages, og der var bestemt ikke enighed blandt kursisterne om, hvad man som frivillige social forening kan/bør sige ja til. Det blev dog gentagne gange præciseret, at man som frivillig skal holde fast i, at man stadig har retten til at sige nej. På den tredje dag blev vi bedt om at opstille minimum otte spilleregler for det gode samarbejde i en bestyrelse, herefter at vurdere om spillereglerne matcher de værdier-visioner-og mål, som de enkelte foreninger har samt om de passer til de opgaver der gennemføres i foreningen. Resultatet blev en lang liste, hvor dog mange gik igen, blandt de væsentlige kan nævnesgensidig respekt-ansvar-være åben og ærligrespektere beslutninger osv.osv. En spændende opgave. På den fjerde dag var der gruppearbejde under overskriften Om 10 år er det regeringens mål, at 50% af befolkningen arbejder frivilligt. Sidst på formiddagen var der en individuel opgave med status på foreningens opgaver og egne opgaver samt fælles opgaver, netværk og individuelle opgaver i foreningens arbejde, hvorefter vi i grupper skulle fortælle hinanden om vores individuelle kortlægning og opstille overordnede mål. Der blev arbejdet intenst med opgaverne og efterfølgende fremlagde alle, hvad de var nået frem til, hvilket gav en rigtig god erfaringsudveksling og flere foreninger fik netværket og havde meget udbytte af at høre hinandens løsninger. 4

5 Den femte dag blev afholdt en måned efter sidste kursusdag. En opsamlingsdag hvor vi skulle høre de forskellige foreningers fremlæggelse af deres hjemmeopgaver. Herefter blev vi stillet en opgave omkring etablering af bisiddernetværk, hvor vi skulle drøfte, hvordan et sådant netværk kan startes op. Det viste sig at være en ret så kompleks opgave, der gav anledning til gode drøftelser af, hvad man kan bruge bisiddere til, hvor meget en bisidder skal gå ind i den enkelte opgave, uddannelse af bisiddere m.v. Tiden fløj af sted og i overtid måtte evalueringsskemaer udfyldes inden vi sagde tak for denne gang og tak for et lærerigt kursus. Gå en tur med mig, ven! På Egvad Plejehjem i Tarm, har man en gruppe ældre kørestolsbrugere, der har brug for gåvenner, der gerne vil skubbe dem en tur på en times tid. Mens man nyder luften, flyder snakken om løst og fast, og begge får en god oplevelse med hjem. Aktiviteten afvikles hver onsdag kl Jobbet kan tiltrædes straks. Henvendelse til Frivilligcentret. Frivillige på markedspladsen Onsdag den 29. juni slår Frivilligcentret sit telt op ved onsdagsmarkedet i Tarm. Der er altid mange mennesker ved onsdagsmarkederne, så nu vil vi gerne se, om vi kan tiltrække nogle af disse til, ved at afholde frivilligdag samtidig med markedet. Bundsbæk Mølle Søndag den 26. juni indbyder den Tværkulturelle Klub til udflugt til Bundsbæk Mølle. Vi åbner teltet kl og lukker kl Følgende foreninger er meldt til: Dansk Røde Kors, Scleroseforeningen, Lydavisen, Børns Voksenvenner, Aflasterne, Datastuen, Den Gode Café og Frivilligcentret. Der er mødested ved Frivilligcentret, Nygade 3, Tarm. Vi starter kl i samkørsel i egne biler til Bundsbæk. Her vil der være en hyggelig aktivitet med små quizzer, hvor man kommer rundt i området fra Bundsbæk Mølle gennem Bjørnemosen til Rakkerhuset. Vi vil også kigge på plantefloraen i området. Vi indtager vores medbragte mad i de smukke omgivelser og Frivilligcentret giver kaffe, inden man sætter sig i bilerne og ankommer til Frivilligcentret igen kl Alle uanset national baggrund er velkommen. Frist for tilmelding: 21. juni. 5

6 Generalforsamling i Den Gode Café Formanden for Den Gode Café, Hans Pinderup, lagde i sin beretning vægt på caféens sociale funktion. Det sociale kommer til udtryk på tre måder: For det første kan en frivillig café med 12 ansatte kun opnå at få tildelt en elitesmily, som caféen fik i februar 2010, hvis der er et sammenhold og en fælles indsats som, det netop gør sig gældende for personalet på Den Gode Café. For det andet fokuserende Pinderup på de donationer Caféen har været i stand til at give gennem året: Det er en stor glæde at se hvilken indsats de 12 frivillige gør på caféen, som er med til at skabe overskuddet, sagde Pinderup. Donationer der er kommet til veje gennem det beskedne overskud, der har været i caféen. Således har der været til en udflugt for betrængte familier (der deltog 35 personer), et lille beløb til Kræftens Bekæmpelse samt julekurve til betrængte familier. En donation til møbler til Egvad plejehjems have, som blev indviet den 28. maj, blev det også til. Resultatet for Den Gode Café har også i 2010 givet et lille overskud, der vil gå til godgørende formål. For det tredje fokuserede Pinderup på, at caféen påtager sig et socialt ansvar ved at tage folk ind i praktik, jobtræning mv. Man har i en periode haft og har stadig en ung afghansk mand på 25 år i praktik. Han går på sprogskole, og kunne næsten intet dansk da han startede, så meget af samtalen foregik via en ordbog. Han har et par dage lavet frokosten på Den Gode Café, hvilkent var en stor oplevelse og meget populært. I september havde man en kvinde fra Berlin, som udsendt volontør fra AFS. Man har gennem året i Caféen haft udstillinger af forskellige kunstnere. Der har været afviklet foredragsarrangementer i efteråret med samfundsrelaterede emner. Den Gode Café har deltaget ved Frivilligdagen i Tarm i september måned, hvor man til manges glæde, uddelte gratis aspargessuppe. På generalforsamlingen blev der foretaget enkelte vedtægtsændringer. De nye vedtægter kan ses på frivilligvest.dk under Den Gode Café. Til bestyrelsen blev følgende medlemmer af Den Gode Cafés støtteforening valgt: Lisbeth Funder (genvalg) og Vibeke Pedersen. Der var genvalg af revisor Inger- Marie Jensen og nyvalg til Inger Johnsen Fra påske har Den Gode Café fået nye billeder på væggene. Det er Jenny Andresen, Tarm, der indtil juni udstiller sine akrylmalerier med motiver fra områdets natur. 6

7 frivillige Claus Brodtkorbs klumme Så landede der lige 60 siders læsning på skrivebordet. Igen! Frivillighedsåret 2011 er året, hvor det i samme anledning sprøjter ud med den ene rapport efter den anden omhandlende det frivillige arbejde. Det er spændende på den måde at arbejde midt i et felt med så meget fokus. Og så mange forventninger.. Det nyeste smask! på bordet kom fra Årsrapport 2010 Den Frivillige Sociale Indsats udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde, udgivet af Socialministeriet. Nu lyder årsrapport jo så fastsat. I virkeligheden er der tale om den første årsrapport af sin art. Det er så en tilsnigelse, da disse årsrapporter blot skal erstatte de hidtidige 18- redegørelser, hvoraf den sidste udkom før på året. Nå kedeligt, kedeligt, kedeligt. Hvad er det spændende, det nye? Det mest interessante, ja oprørende - er opgørelsen over de, der udfører frivilligt SOCIALT arbejde. Dette tal er her opgjort til nu 18 % af det samlede frivillige arbejde. Alle tidligere undersøgelser har målt det socialt-humanitære felt til omkring 6 %. Kan man nu stole på det tal? Ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad om emnet, har Ældre Sagen over de sidste fem år oplevet en stigning og en fastholdelse af frivillige på hele 43 %. I de foreløbige opgørelser over Projekt Frivillig, har vi også set en overrepræsentation af frivillige i det sociale felt. Jeg synes stadig, at vi er lidt tidligt ude for at brøle hurra, men det er vel heller ikke usandsynligt, at netop den forøgede fokus på frivilligt arbejde og her i blandt i særdeleshed netop det socialthumanitære arbejde, flere institutions-frivillige og måske flere nye frivilligcentre, hvem ved? (jeg hører rygter om, at Ikast-Brande måske er på vej ) at alt dette tilsammen, kan have en forøgende effekt. Årsrapport 2010 omhandler kun sporadisk Frivilligcentrene. Men følgende fremgår: over tre ud af fire kommuner (77 %) bruger frivilligcentret som indgang til de frivillige sociale foreninger, og mere end halvdelen (59 %) henviser ofte deres borgere til det lokale frivilligcenter. Ud over dagligdags henvisninger samarbejder de to parter også om mere konkrete aktiviteter. Fx svarer 41 % af kommunerne, at frivilligcentret og kommunen ofte igangsætter fælles aktiviteter, og i 28 % af kommunerne beder de frivilligcentret om at igangsætte aktiviteter. I nogle kommuner (15 %) hverver frivilligcentret også frivillige for kommunens institutioner. Nu fremgår det ikke af rapporten, om de 77% er i de kommuner, der har et frivilligcenter (52), eller er et generelt tal men at samarbejdet mellem Kommuner og Frivilligcentre er en givtig størrelse, er tydeligt nok. Frivilligcentret ligger med sin konstruktion som forening med ansatte konsulenter, præcis midt i knudepunktet mellem det offentlige, private og det civile samfund. Det giver os mulighed for, at arbejde på tværs. At arbejde for oven, men rekruttere fra neden. I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har vi netop ansøgt om en forlængelse af vores samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune. I forlængelse af Årsrapporten for 2010, giver det god mening at fortsætte det gode samarbejde de næste tre år. Også de mange politiske udmeldinger fra hele det politiske spektre om øget fokus på frivilligheden og flere frivilligcentre med forøgede opgaver - fremtidens frivilligcentre skal orienteres mod en bredere målgruppe, arbejde mere fagligt konsulentorienteret og ikke mindst arbejde mere udadrettet og proaktivt giver god grund til at forny aftalen. 7

8 Politikere i Praktik Alle de frivillige sociale foreninger i Kommunen har fået et tilbud om at deltage i projektet Politikere i Praktik i anledning af Frivillighedsår Tilbuddet er udarbejdet af Frivilligrådet i Danmark og FriSe (frivilligcentre og selvhjælp). Vi mener, at det er en fantastisk chance for at få politikerne i tale og gjort opmærksom på alt det gode arbejde. Det er i lige så høj grad en god anledning for politikerne til at vise deres interesse for området. Projektet afvikles i ugen op til Frivillig Fredag den 30. september. September bliver den store frivillig måned med masser af fokus på vores arbejde. Der er derfor alle muligheder for at skabe synlighed om det frivillige arbejde. Vi håber, at mange politikere sætte tid af til at bruge et par timer sammen med de frivillige. Lære deres engagement at kende og mærke ildsjælene brænde. Derude i mørket... Lyssky virksomhed eller et lys i mørket? Der foregår noget, derude i mørket. Tåler det dagens lys? Tryk på linket HER og find ud af det. 8

9 Skæve grin på væggen i Hvide Sande En gammel Hvide Sande-pige er nu for en kort bemærkning vendt hjem til Hvide Sande, når hun fra den april udgjør Parallelvej 72 s forårsudstilling. Det drejer sig om Tine Søegaard Sørensen, 52, der i dag er bosiddende i Esbjerg. Optimister i hopla Det der begyndte som en idé, er nu blevet til en forening. I efteråret henvendte Diana Xochitl Gonzalez sig til Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns afdeling i Videbæk med en god idé. Diana havde netop udstillet som debutant i Frivilligcentrets lokaler, og hun kom til at tænke på, at centrets lokaler kunne være rammen om noget, der havde optaget hende i en tid: et sted, hvor førtidspensionister kunne mødes i Videbæk. For Tines Søegaard Sørensen, er det ikke bare noget særligt at udstille i Hvide Sande, det er faktisk hendes første offentlige udstilling overhovedet. Den 52-årige debutant har ellers kun malet som en hobby, mens hun de sidste fem år har arbejdet som sosu-assistent, efter flere år som bager. Hun har altid syslet med det kreative. Alligevel kom maleriet ved en tilfældighed, hvor Tine Søegaard skulle finde på en personlig gave og hvad er mere personligt end et maleri. Derefter blev det til flere malerier, bla. til de arbejdspladser, hvor hun har været ansat. Hendes mening er at skabe glade stemninger. Derfor maler hun glade mennesker i sjove farver. Fordi vi alle er skæve eksistenser på hver vores egen måde. Malerierne er udført i akryl. Nogle med diverse applikationer af træ, metal, spejlglas eller læder. Sammen med Frivilligcentret fik Diana udviklet sin idé. Den 7. oktober 2010 mødtes man for første gang. Der var 23 personer, der mødte op, og stemningen var god. I dag er der ca. 50 mennesker tilsluttet Optimisterne, som de kom til at hedde. Siden da har der været café/kreativ-dag, to gange om ugen (mandag og torsdag fra ) med stort fremmøde. Dianas idé havde altså hold i virkeligheden. Mange viste interesse for at lave kreative ting, og med Frivilligcentrets opbakning, er der købt ind til mange gode timer med lim og maling. Andre har lyst til almindelig samvær, måske et spil kort eller kinaskak. Dette forår skal Optimisterne endda på udflugt. Frivilligcentret har søgt penge hjem til dette. Med den store opbakning, føler Optimisterne nu, at man kan selv. Derfor har man afholdt stiftende generalforsamling. Foreningen Optimisterne er en realitet. 9

10 Siden sidst v/hanne, Ringkøbingafdelingen. Den 17. februar Foredrag/syng med aften med sognepræst Flemming Rishøj. Under titlen Det skal mærkes at vi lever causerede Flemming Rishøj over bogen af samme titel, hvor Johannes Møllehave og Benny Andersen taler med hinanden om alt det væsentlige i livet. Deltagerne fik både sunget Møllehave og Andersen og ikke mindst lyttet til, hvad de to har af meninger og erfaringer omkring sorg, glæde, forelskelse mv. Et både humoristisk- alvorligt og ikke mindst tankevækkende foredrag. Den 23. marts Sæt noget ind på din glædeskonto. Foredrag med filosof og forfatter John Engelbrecht med titlen Selvom livet ikke er lutter lagkage og selvom vi alle er ramte på forskellig måde er det vigtigt, at finde livsglæden. Formålet med foredraget var at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning kan ændre mismod til livsmod og omskabe modvind til fremdrift. Der var fyldt til bristepunktet i Medborgerhuset, hvor tårerne trillede af latter over John Engelbrechts jongleren med ord og brug af citater på nye og særdeles underholdende måde. Den 9. maj 2011 Temadag under overskriften Grænsesætningskursus ved diakon og supervisor Conny Hjelm. På forspørgsel fra Den Gode Café og Røde Kors Caféen i Ringkøbing, afholdtes grænsesætningskursus for de frivillige i cafeerne, idet det ofte er svært for de frivillige, at få sat grænser for brugerne på en god måde, at undgå at blive slugt af deres problemer samt at forsøge at forstå det gode og livsbekræftende i grænser. Conny Hjelm fortalte om, hvad grænser egentlig handler om at grænserne flytter sig hele tiden at vi forandrer os hele tiden at vore medmennesker forandrer sig hele tiden. Grænser er livsnødvendige for at vide, at jeg er mig! Hvor går min egen grænse det er ok. at sige nej, at fastholde sit nej selvom det sårer, er jeg nødt til at være klar med mine grænser, for at andre ved, hvor jeg har dem. Ingen grænser = intet fællesskab Grænser er med til at vi oplever at være del af en flok, at sætte en grænse er en forudsætning for at du er dig og jeg er mig. Det er grænserne der definerer os, grænser viser, hvor jeg slutter og en anden begynder og giver mig en fornemmelse af ejerskab. Når jeg ved, hvad jeg ejer, ved jeg hvad jeg skal tage ansvar for og det giver frihed. Tydelige grænser = tryghed Overtydelige grænser=overtryg For lidt grænser=undertryg En rigtig god dag, hvor alle deltagere var meget aktive og engagerede og alle fik lejlighed til at få svar på netop det de havde mest brug for og fik nogle værktøjer med hjem og bruge i hverdagen. HUSK FRIVILLIGDAGEN. Som tidligere nævnt afholdes Frivilligdagen den 27.august. Vi har valgt i år kun at holde én Frivilligdag i Ringkøbing-Skjern Kommune. Denne afholdes i år på Torvet i Ringkøbing. En arbejdsgruppe er nedsat og godt i gang med at får organiseret dagen. Du kan stadig nå at tilmelde din forening henvendelse til Frivilligcenter, Ringkøbing, tlf eller mail: 10

11 Kommende arrangementer i Ringkøbing: I efteråret er der i skrivende stund fastlagt følgende arrangementer i Frivilligcenterets Ringkøbing afdeling: Onsdag den foredrag med Anders Agger Sømanden Juristen, jfr. det aktuelle dokumentarprogram på DR1. Kom og hør om Anders Aggers 6 uger som frivillig på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. Torsdag den foredrag med tidl. Landsholdstræner Sepp Piontek Ledelse på en anden måde - hvordan man med en anderledes og professionel indstilling skaber succes. Et fornøjeligt foredrag, hvor også lattermusklerne bliver rørt. Tirsdag den foredrag med Jette Seidenschnur Et liv i frihed efter 33 år som Jehovas Vidne et spændende og aktuelt foredrag om at følge drømmen i sit liv. Billetter kan rekvireres ved henvendelse til Frivilligcenteret i Ringkøbing, tlf eller mail: UD I DET BLÅ Det har de sidste par år været en tradition, at de frivillige i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern tager på sommerudflugt til Skavenhus Camping. Så den 18. august sætter vi igen næsen mod Skavenhus Camping for at tilbringe dagen med hyggeligt samvær og god mad. Vi mødes på pladsen kl (kl fra frivilligcentret i Tarm, hvis man vover sig der ud på cykel.) Da vi ikke har haft for godt vejr de sidste par år, er vi naturligvis forhåbningsfulde med vejret i år. Arrangementet begynder med en kop kaffe i det fri og mad fra grill. Arrangementet koster 40 kr. Drikkevarer købes på stedet. Tilmelding: senest den 12. august i Frivilligcentret i Tarm, tlf.: Foto fra sidste års udflugt 11

12 Orientering fra Ringkøbing- Skjern Kommune: Kender I aktivitetskalenderen for ældreaktiviteter? To gange årligt januar og august - udarbejder kommunens frivilligkonsulenter en halvårlig aktivitetskalender. Aktivitetskalenderen giver et overblik over de mange frivillige foreninger og klubbers forskelligartede tilbud, om aktiviteter og motion til kommunens borgere over 60 år. Aktivitetskalenderen kan hentes hos borgerservice, på biblioteket eller på kommunens hjemmeside: Alle klubber og foreninger er velkommen til at få deres aktivitetsprogram med i kalenderen. Jo flere tilbud, der kommer med, jo mere inspirerende bliver den! Deadline for indsendelse af program for 2. halvår 2011 er den Programmet indsendes til frivilligkonsulenterne - gerne på eller med brev til adressen: Sundhed og Omsorg, Toften 6, 6880 Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommunes Frivilligpris 2011 Kandidater efterlyses Ringkøbing-Skjern Kommune oprettede i 2010 en frivilligpris, som skal uddeles hvert år. Frivilligprisen gives som påskønnelse af en person, en forening eller en organisation, der har gjort en særlig frivillig indsats indenfor social- og sundhedsområdet Alle kan indstille en kandidat eller forening til prisen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen. Frist for indstilling af kandidater er den 1. september Frivilligprisen vil i 2011 undtagelsesvis blive overrakt på frivilligdagen den 30. september - hvor alle frivillige i anledning af det europæiske frivillighedsår - inviteres til fest i Skjern Kulturcenter. Yderligere oplysninger på eller hos frivilligkonsulenterne. Sidste års modtager af frivilligprisen Ruth og Haakon Jørgensen, Dansk Røde Kors, Videbæk 12

13 Stor frivillig fusion: Frivilligrådet og Fordelingsudvalget bliver ét Social- og Sundhedsudvalget vedtog i januar 2011 et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på organiseringen af det frivillige sociale arbejde. Formålet med arbejdsgruppens arbejde har været,at afklare samarbejdsområder og opgaver på frivilligområdet med henblik på fremtidig udvikling: Drøfte og udarbejde strategier for organisering af samarbejdet på frivilligområdet Drøfte og belyse nuværende og kommende udfordringer på frivilligområdet Nu har arbejdsgruppen udført sin opgave og sendt de forskellige beslutninger videre til behandling i det politiske udvalg og andre arbejdsgrupper. Her er gruppens resultater: 1. At sammenlægge Frivilligråd og Fordelingsudvalg Den vigtigste beslutning er, at Fordelingsudvalget og Frivilligrådet sammenlægges til ét udvalg, der fremover benævnes Ringkøbing-Skjern Frivilligråd. Rådet skal sammensættes af 11 medlemmer: 9 medlemmer er valgt på vegne af de foreninger o. lign., der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen. 1 medlem er udpeget af Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem er udpeget af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Arbejdsopgaver: Opgaverne er overgivet som anbefalinger til det videre arbejde i Frivilligrådet med at udarbejde nye vedtægter. Opgaverne skal konkretiseres nærmere i vedtægterne. Tidsramme for udarbejdelse af nye vedtægter: Frivilligkonsulenterne udarbejder i samarbejde med Frivilligrådet nye vedtægter på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, så disse kan vedtages politisk juni-september At fordelingspolitikkerne for 18 og 79 puljerne revideres og puljerne evt. lægges sammen Arbejdsgruppen anbefaler, at Frivilligrådet i samråd med Fordelingsudvalget reviderer fordelingspolitikkerne og vurderer, om 18 og 79 puljerne skal sammenlægges. En forenkling af fordelingspolitikkerne vil kunne fremme sagsbehandlingen og lette arbejdet for et evt. nyt Frivilligråd. En sammenlægning af 18 og 79 blev drøftet meget i arbejdsgruppen, men der blev ikke taget stilling, idet gruppen ikke var enig. Formændene for Frivilligrådet og Fordelingsudvalget aftaler med frivilligkonsulenterne, hvorledes der kan nedsættes en lille gruppe på tværs, som kan lave materialet vedr. Frivilligråd og fordelingspolitikker færdige til politisk behandling umiddelbart efter sommerferien. 3. At fordeling af arbejdsopgaver mellem Frivilligcentret og frivilligkonsulenterne bliver som følgende: I arbejdsgruppen blev de to aktørers opgaver drøftet og nærmere beskrevet. Frivilligcentret: Skal være meget udadrettet mod foreningslivet og de borgere, som måtte ønske at lave frivilligt Socialt arbejde. Skal klæde borgerne på til frivilligt socialt arbejde f.eks. ved afholdelse af kurser. Vigtigt at der skabes ejerskab til Frivilligcentret blandt foreninger rundt i hele kommunen Skal være obs. på koordinering til Frivilligråd og Frivilligkonsulenter 13

14 Frivilligkonsulenter: Skal rette deres indsats ind i Kommunen for at gøre Kommunen parat til at samarbejde med frivillige og tænke muligheder for samt styrke samarbejdet mellem de to parter. Være en tydelig indgangsvej til kommunen for de frivillige og de frivillige sociale foreninger. Være meget obs. på koordinering med Frivilligcenter og Frivilligråd. Arbejdsgruppen anbefaler, at Frivilligcentret og frivilligkonsulenterne målrettet koordinerer deres initiativer og indsatser. Det er vigtigt, at det fremover løbende overvejes, hvorfra opgaverne på det frivillige sociale område bedst støttes; Frivilligcentret, frivilligkonsulenterne eller Frivilligrådet. 4. At møder for det frivillige sociale område koordineres. Ældreråd og Frivilligråd drøfter og koordinerer afholdelse af møder med deltagere fra det frivillige sociale område. Der skal bl.a. tages stilling til, hvorvidt der skal være et fælles møde for frivillige på ældreområdet. Frivilligkonsulenterne laver et oplæg ud fra oversigten over møder. Man kan læse mere om arbejdsgruppen og dens resultater her Sponsorater 1. halvår 2011 Super Spar i Tarm har sponsoreret Frivilligcentrets medlemskab af Tarm Handelsforening. Skjern bank har med en donation på 1250,- muliggjort en annonce på infoskærmene i Skjern Kulturcenter. Lions Club Skjern Tarm har doneret 3750,- til en ny bærbar computer 14

15 Presse siden sidst Jydske Vestkysten; Sonja Laursen (navne) Jydske Vestkysten; Hjertet banker for dem, der har det svært Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Engelbrecht fik folk til at grine Radio Klitholm vdr. Repræsentantskabsmøde Jydske Vestkysten; Frivillige får en kold skulder Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Frivilligåret i Ringkøbing-Skjern Kommune (debat) Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Kommunale kasinopenge (leder) Herning Folkeblad; Et gladere liv med Optimisterne Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Førtidspensionister danner ny forening Jydske Vestkysten; Pinderup ny formand for den frivillige indsats i kommunen Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Flad tegnebog fuld ordrebog Herning Folkeblad; Tegnebogen er flad hos de frivillige Herning Folkeblad; Hjælpen er altid nær Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Kunst og sund mad på CaFéen Skjern-Tarm Ugeblad; Nye projekter i Frivilligcentret Vestkysten; Tines første udstilling Vestkysten; Flad tegnebog fuld ordrebog Videbæk-Spjald Avis; Frivilligcentret har fået ny formand Jydske Vestkysten; Grøn menu styrer Den Gode Café Herning Folkeblad; Optimister på egne ben Radio Ådalen vdr. Tværkulturel klub Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Ny tværkulturel klub i Tarm Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Klubben skaber nye Optimister Jydske Vestkysten; Ny klub skal samle folk fra forskellige kulturer Radio Ådalen vdr. Grænsesætningskursus Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Optimisternes nye bestyrelse Jydske Vestkysten; Den Gode Café serverer også ansvar Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Mange sociale funktioner i Den Gode Café Dagbladet Ringkøbing-Skjern; En vej til frivilligt socialt arbejde Skjern-Tarm Ugeblad; Socialt medansvar 15

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Under bøgen Lun luft og lysegrøn solspættet himmel Det er forår og jeg sidder her På bænken under bøgen Der kommer Ejner, mon han sætter sig ned jo jo, der kan godt være

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Referat fra årsmøde i FrivilligCenterEgtved Tirsdag d. 8.marts 2016

Referat fra årsmøde i FrivilligCenterEgtved Tirsdag d. 8.marts 2016 Referat fra årsmøde i FrivilligCenterEgtved Tirsdag d. 8.marts 2016 Deltagere fra følgende foreninger: Datastuen, Centerrådet for Egetoft, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors, Ældre Sagen, Pensionistforeningen

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Caféens formål kan aldrig være i modstrid med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns formålsparagraf.

Caféens formål kan aldrig være i modstrid med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns formålsparagraf. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GODE CAFÉ Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Den gode CaFé. Foreningen har hjemsted i Nygade 1, 6880 Tarm. Foreningens formål 2 Formålet er: At være et alkoholfrit miljø,

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret

Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret NYHEDSBREV November 2015 4/2015 Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 65+.Hvad nu? inspirationsdagen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem FRIVILLIGCENTER NYHEDSBREV NR 2 MARTS HILLERØD 2013 Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. Nyhedsbrevet udsendes via

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Nyhedsbrev november 2014

Nyhedsbrev november 2014 Nyhedsbrev november 2014 Nyt fra FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) Grundfinansiering for 2015 er på plads! Efter en hektisk aften og formiddag er det nu endelig lykkes FriSe at få bekræftet fra

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra www.sxc.hu I de e nummer: Unge og

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Fjordparken Aktivitetscenter

Fjordparken Aktivitetscenter Fjordparken Aktivitetscenter Aktivitetsprogram Forår 2016 Ringkøbing - Skjern Kommune Aktivitet Nord Fjordparken Aktivitetscenter Holmelunden 10 Centrets åbningstider: Mandag - Torsdag: kl. 08.00-16.00

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere