God Sommer. Om dette nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God Sommer. Om dette nummer"

Transkript

1 NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra I dette nummer: Forord fra formanden Daglig leders Klumme Kommunen informerer Frivilligdage Politikere i praktik Stor frivillig fusion Den nye bestyrelse Frivillige ænder Kommende arrangementer Se mere:

2 Formandens hjørne. Af: Hans M. G. Pinderup. Nu er repræsentantskabsmødet godt overstået, og vi er kommet videre i dagligdagen. Repræsentantskabsmødet resulterede i, at der var 2 medlemmer af bestyrelsen som ikke ønskede genvalg. Det var formand Sonja Laursen og Bo Trelborg. Der skal lyde en stor tak til dem for det store arbejde som de har lagt i arbejdet for Frivilligcentret. Jeg har så, sammen med formandsjobbet, fået den store ære at skulle skrive et indlæg til nyhedsbrevet. Forårets store samtaleemne har været forenkling af frivilligområdet på det frivillige socialområde; en indgang til det hele. Det nedsatte udvalg har i skrivende stund afsluttet arbejdet, og socialudvalget har sagt ja til at sammenlægge Frivilligrådet og Fordelingsudvalget. Der er i forbindelse med, at arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde, blevet nedsat en miniarbejdsgruppe bestående af Erik Olsen og jeg, samt 2 fra administrationen som skal lave et udkast til valgprocedure til det nye Frivilligråd. Gruppen skal også komme med forslag til fordelingspolitik for den nye sammenlagte pulje. Dette skal være færdig til det kommende møde i Frivilligrådet, hvor det siddende Fordelingsudvalg også inviteres. Det er også i år, at Frivilligcentret skal have ny driftsaftale. Det planlagte møde med kommunen om ny aftale er netop blevet udskudt til september. Først herefter, kender vi resultatet for de kommende år. 2

3 Flad tegnebog- fuld ordrebog Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har afholdt repræsentantskabsmøde. Sonja Laursen aflagde sin sidste beretning som formand for Frivilligcentret. Frivilligcentret kom igennem året med et fast blik på bundlinjen og skindet på næsen. Også i 2011 bliver bundlinjen en udfordring. Ved repræsentationsmødet fremgik det, at der i 2011, bliver masser af gode ting at se frem til. Daglig leder Claus Brodtkorb fremlagde mål- og handleplan for Frivilligcentret vil i 2011 bruge tid på allerede igangværende projekter. Af nye projekter/tiltag nævntes igangsætning af tværkulturel klub, opgradueret ledelse, foreningsdannelse for Optimisterne i Videbæk, oprettelse af bisiddernetværk, unge med ADHD, oprettelse af tilflytterforening samt funktionen som Projekt Frivilligs lokale aktør i kommunen samt aktiviteter i forbindelse med Frivillighedsår Efter den ordinære generalforsamling, fortalte Claus Brodtkorb om baggrunden for EU s Frivillighedsår 2011 og de konkrete initiativer, der afvikles med Frivilligcentret som tovholder. Den nye bestyrelse Ved repræsentantskabsmødet valgtes: Karl Werge; Kræftens Bekæmpelse, Videbæk ved genvalg. Kristine Rasmussen; Ældresagen, Videbæk Hans Pinderup; Scleroseforeningen, Tarm Som suppleant valgtes Inger Bang Sørensen; Husrådet Videbæk Frivilligcenter, Spjald. Bestyrelsen består desuden af Margery McGregor; Kræftens Bekæmpelse, Ringkøbing, og Leo Rønn; Hvide Sande Pensionistforening. Som ny formand er Hans Pinderup valgt, mens Margery McGregor er valgt som næstformand. Ænderne svømmer frivilligt I samarbejde med Tarm Handelsforening, søsætter vi en andeflok kl hver onsdag hele sommeren igennem. Ænderne vil svømme gennem Tarm Bybæk, og på hver and vil der være et lod til små fine præmier. Loddene koster 20 kr. stk. og kan købes fra kl ved Handelsforeningens kaffebod på markedspladsen. Overskuddet fra salget tilfalder Frivilligcentret, der i flere år har stillet med frivillige kaffe- og kageuddelere. Nu altså også med andesælgere. 3

4 Opdater din forening - en deltagers beretning 5- dages kursus Opdater din forening skab endnu mere glæde i foreningsarbejdet Hanne Gade, der selv deltog som kursist, skriver følgende: Et indholdsrigt kursus, hvor deltagerne har fået værktøjer og redskaber til effektivisering og større arbejdsglæde i bestyrelsesarbejdet. Ældre Sagen og Frivilligcentret har i samarbejde med AOF i dagene 1.+2., februar samt afholdt et udbytterigt kursus. Det har været et fælles ønske fra Ældre Sagen og Frivilligcentret, at skabe et kompetent lokalt undervisningstilbud til foreningerne i området. De 17 deltagere har arbejdet med social innovation og fået værktøjer til effektiv mødeledelse og afholdelse af møder. En del af kurset gik også ud på at drøfte kan og skal opgaver i foreningens samarbejde med det offentlige. Endelig fik hver enkelt forening gennemført en målrettet evaluering af status på det nuværende bestyrelsesarbejde. Derefter blev der udviklet nye tiltag for fastholdelse og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer samt arbejdet med netværk til fremme af foreningens aktiviteter. Arbejdsformerne har vekslet mellem: Oplæg selvstændigt arbejde gruppearbejde cases projektarbejde med hjemmeopgave. På kursets første dag skulle vi tage stilling til, hvad der fremmer et godt bestyrelsesarbejde i bred forstand, og der blev lavet plancher på livet løs. Der kom rigtig mange forskellige bud frem, men der tegnede sig også hurtigt en rød tråd i hvordan det optimale bestyrelsesarbejde gerne skal fungere. Nøgleordene var: gensidig respekt, tillid, lyt, åbenhed. På den anden dag tog vi fat på et meget svært emne, nemlig samarbejdet med det offentlige kan og skal opgaver. Her kom hovederne virkelig i blød, det er ikke så nemt som man umiddelbart kunne tro, at få defineret hvad er kan- og hvad er skal-opgaver i forhold til det frivillige arbejde. Slet ikke i disse sparetider, hvor tidligere kan-opgaver gerne ses udlagt til de frivillige foreningers skal-opgaver. Vi fik udleveret en case, der udløste en livlig debat om dette meget aktuelle og også politiske emne. Vi fandt ud af, at det bestemt ikke er så ligetil, der er mange, mange hensyn, der skal tages, og der var bestemt ikke enighed blandt kursisterne om, hvad man som frivillige social forening kan/bør sige ja til. Det blev dog gentagne gange præciseret, at man som frivillig skal holde fast i, at man stadig har retten til at sige nej. På den tredje dag blev vi bedt om at opstille minimum otte spilleregler for det gode samarbejde i en bestyrelse, herefter at vurdere om spillereglerne matcher de værdier-visioner-og mål, som de enkelte foreninger har samt om de passer til de opgaver der gennemføres i foreningen. Resultatet blev en lang liste, hvor dog mange gik igen, blandt de væsentlige kan nævnesgensidig respekt-ansvar-være åben og ærligrespektere beslutninger osv.osv. En spændende opgave. På den fjerde dag var der gruppearbejde under overskriften Om 10 år er det regeringens mål, at 50% af befolkningen arbejder frivilligt. Sidst på formiddagen var der en individuel opgave med status på foreningens opgaver og egne opgaver samt fælles opgaver, netværk og individuelle opgaver i foreningens arbejde, hvorefter vi i grupper skulle fortælle hinanden om vores individuelle kortlægning og opstille overordnede mål. Der blev arbejdet intenst med opgaverne og efterfølgende fremlagde alle, hvad de var nået frem til, hvilket gav en rigtig god erfaringsudveksling og flere foreninger fik netværket og havde meget udbytte af at høre hinandens løsninger. 4

5 Den femte dag blev afholdt en måned efter sidste kursusdag. En opsamlingsdag hvor vi skulle høre de forskellige foreningers fremlæggelse af deres hjemmeopgaver. Herefter blev vi stillet en opgave omkring etablering af bisiddernetværk, hvor vi skulle drøfte, hvordan et sådant netværk kan startes op. Det viste sig at være en ret så kompleks opgave, der gav anledning til gode drøftelser af, hvad man kan bruge bisiddere til, hvor meget en bisidder skal gå ind i den enkelte opgave, uddannelse af bisiddere m.v. Tiden fløj af sted og i overtid måtte evalueringsskemaer udfyldes inden vi sagde tak for denne gang og tak for et lærerigt kursus. Gå en tur med mig, ven! På Egvad Plejehjem i Tarm, har man en gruppe ældre kørestolsbrugere, der har brug for gåvenner, der gerne vil skubbe dem en tur på en times tid. Mens man nyder luften, flyder snakken om løst og fast, og begge får en god oplevelse med hjem. Aktiviteten afvikles hver onsdag kl Jobbet kan tiltrædes straks. Henvendelse til Frivilligcentret. Frivillige på markedspladsen Onsdag den 29. juni slår Frivilligcentret sit telt op ved onsdagsmarkedet i Tarm. Der er altid mange mennesker ved onsdagsmarkederne, så nu vil vi gerne se, om vi kan tiltrække nogle af disse til, ved at afholde frivilligdag samtidig med markedet. Bundsbæk Mølle Søndag den 26. juni indbyder den Tværkulturelle Klub til udflugt til Bundsbæk Mølle. Vi åbner teltet kl og lukker kl Følgende foreninger er meldt til: Dansk Røde Kors, Scleroseforeningen, Lydavisen, Børns Voksenvenner, Aflasterne, Datastuen, Den Gode Café og Frivilligcentret. Der er mødested ved Frivilligcentret, Nygade 3, Tarm. Vi starter kl i samkørsel i egne biler til Bundsbæk. Her vil der være en hyggelig aktivitet med små quizzer, hvor man kommer rundt i området fra Bundsbæk Mølle gennem Bjørnemosen til Rakkerhuset. Vi vil også kigge på plantefloraen i området. Vi indtager vores medbragte mad i de smukke omgivelser og Frivilligcentret giver kaffe, inden man sætter sig i bilerne og ankommer til Frivilligcentret igen kl Alle uanset national baggrund er velkommen. Frist for tilmelding: 21. juni. 5

6 Generalforsamling i Den Gode Café Formanden for Den Gode Café, Hans Pinderup, lagde i sin beretning vægt på caféens sociale funktion. Det sociale kommer til udtryk på tre måder: For det første kan en frivillig café med 12 ansatte kun opnå at få tildelt en elitesmily, som caféen fik i februar 2010, hvis der er et sammenhold og en fælles indsats som, det netop gør sig gældende for personalet på Den Gode Café. For det andet fokuserende Pinderup på de donationer Caféen har været i stand til at give gennem året: Det er en stor glæde at se hvilken indsats de 12 frivillige gør på caféen, som er med til at skabe overskuddet, sagde Pinderup. Donationer der er kommet til veje gennem det beskedne overskud, der har været i caféen. Således har der været til en udflugt for betrængte familier (der deltog 35 personer), et lille beløb til Kræftens Bekæmpelse samt julekurve til betrængte familier. En donation til møbler til Egvad plejehjems have, som blev indviet den 28. maj, blev det også til. Resultatet for Den Gode Café har også i 2010 givet et lille overskud, der vil gå til godgørende formål. For det tredje fokuserede Pinderup på, at caféen påtager sig et socialt ansvar ved at tage folk ind i praktik, jobtræning mv. Man har i en periode haft og har stadig en ung afghansk mand på 25 år i praktik. Han går på sprogskole, og kunne næsten intet dansk da han startede, så meget af samtalen foregik via en ordbog. Han har et par dage lavet frokosten på Den Gode Café, hvilkent var en stor oplevelse og meget populært. I september havde man en kvinde fra Berlin, som udsendt volontør fra AFS. Man har gennem året i Caféen haft udstillinger af forskellige kunstnere. Der har været afviklet foredragsarrangementer i efteråret med samfundsrelaterede emner. Den Gode Café har deltaget ved Frivilligdagen i Tarm i september måned, hvor man til manges glæde, uddelte gratis aspargessuppe. På generalforsamlingen blev der foretaget enkelte vedtægtsændringer. De nye vedtægter kan ses på frivilligvest.dk under Den Gode Café. Til bestyrelsen blev følgende medlemmer af Den Gode Cafés støtteforening valgt: Lisbeth Funder (genvalg) og Vibeke Pedersen. Der var genvalg af revisor Inger- Marie Jensen og nyvalg til Inger Johnsen Fra påske har Den Gode Café fået nye billeder på væggene. Det er Jenny Andresen, Tarm, der indtil juni udstiller sine akrylmalerier med motiver fra områdets natur. 6

7 frivillige Claus Brodtkorbs klumme Så landede der lige 60 siders læsning på skrivebordet. Igen! Frivillighedsåret 2011 er året, hvor det i samme anledning sprøjter ud med den ene rapport efter den anden omhandlende det frivillige arbejde. Det er spændende på den måde at arbejde midt i et felt med så meget fokus. Og så mange forventninger.. Det nyeste smask! på bordet kom fra Årsrapport 2010 Den Frivillige Sociale Indsats udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde, udgivet af Socialministeriet. Nu lyder årsrapport jo så fastsat. I virkeligheden er der tale om den første årsrapport af sin art. Det er så en tilsnigelse, da disse årsrapporter blot skal erstatte de hidtidige 18- redegørelser, hvoraf den sidste udkom før på året. Nå kedeligt, kedeligt, kedeligt. Hvad er det spændende, det nye? Det mest interessante, ja oprørende - er opgørelsen over de, der udfører frivilligt SOCIALT arbejde. Dette tal er her opgjort til nu 18 % af det samlede frivillige arbejde. Alle tidligere undersøgelser har målt det socialt-humanitære felt til omkring 6 %. Kan man nu stole på det tal? Ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad om emnet, har Ældre Sagen over de sidste fem år oplevet en stigning og en fastholdelse af frivillige på hele 43 %. I de foreløbige opgørelser over Projekt Frivillig, har vi også set en overrepræsentation af frivillige i det sociale felt. Jeg synes stadig, at vi er lidt tidligt ude for at brøle hurra, men det er vel heller ikke usandsynligt, at netop den forøgede fokus på frivilligt arbejde og her i blandt i særdeleshed netop det socialthumanitære arbejde, flere institutions-frivillige og måske flere nye frivilligcentre, hvem ved? (jeg hører rygter om, at Ikast-Brande måske er på vej ) at alt dette tilsammen, kan have en forøgende effekt. Årsrapport 2010 omhandler kun sporadisk Frivilligcentrene. Men følgende fremgår: over tre ud af fire kommuner (77 %) bruger frivilligcentret som indgang til de frivillige sociale foreninger, og mere end halvdelen (59 %) henviser ofte deres borgere til det lokale frivilligcenter. Ud over dagligdags henvisninger samarbejder de to parter også om mere konkrete aktiviteter. Fx svarer 41 % af kommunerne, at frivilligcentret og kommunen ofte igangsætter fælles aktiviteter, og i 28 % af kommunerne beder de frivilligcentret om at igangsætte aktiviteter. I nogle kommuner (15 %) hverver frivilligcentret også frivillige for kommunens institutioner. Nu fremgår det ikke af rapporten, om de 77% er i de kommuner, der har et frivilligcenter (52), eller er et generelt tal men at samarbejdet mellem Kommuner og Frivilligcentre er en givtig størrelse, er tydeligt nok. Frivilligcentret ligger med sin konstruktion som forening med ansatte konsulenter, præcis midt i knudepunktet mellem det offentlige, private og det civile samfund. Det giver os mulighed for, at arbejde på tværs. At arbejde for oven, men rekruttere fra neden. I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har vi netop ansøgt om en forlængelse af vores samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune. I forlængelse af Årsrapporten for 2010, giver det god mening at fortsætte det gode samarbejde de næste tre år. Også de mange politiske udmeldinger fra hele det politiske spektre om øget fokus på frivilligheden og flere frivilligcentre med forøgede opgaver - fremtidens frivilligcentre skal orienteres mod en bredere målgruppe, arbejde mere fagligt konsulentorienteret og ikke mindst arbejde mere udadrettet og proaktivt giver god grund til at forny aftalen. 7

8 Politikere i Praktik Alle de frivillige sociale foreninger i Kommunen har fået et tilbud om at deltage i projektet Politikere i Praktik i anledning af Frivillighedsår Tilbuddet er udarbejdet af Frivilligrådet i Danmark og FriSe (frivilligcentre og selvhjælp). Vi mener, at det er en fantastisk chance for at få politikerne i tale og gjort opmærksom på alt det gode arbejde. Det er i lige så høj grad en god anledning for politikerne til at vise deres interesse for området. Projektet afvikles i ugen op til Frivillig Fredag den 30. september. September bliver den store frivillig måned med masser af fokus på vores arbejde. Der er derfor alle muligheder for at skabe synlighed om det frivillige arbejde. Vi håber, at mange politikere sætte tid af til at bruge et par timer sammen med de frivillige. Lære deres engagement at kende og mærke ildsjælene brænde. Derude i mørket... Lyssky virksomhed eller et lys i mørket? Der foregår noget, derude i mørket. Tåler det dagens lys? Tryk på linket HER og find ud af det. 8

9 Skæve grin på væggen i Hvide Sande En gammel Hvide Sande-pige er nu for en kort bemærkning vendt hjem til Hvide Sande, når hun fra den april udgjør Parallelvej 72 s forårsudstilling. Det drejer sig om Tine Søegaard Sørensen, 52, der i dag er bosiddende i Esbjerg. Optimister i hopla Det der begyndte som en idé, er nu blevet til en forening. I efteråret henvendte Diana Xochitl Gonzalez sig til Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns afdeling i Videbæk med en god idé. Diana havde netop udstillet som debutant i Frivilligcentrets lokaler, og hun kom til at tænke på, at centrets lokaler kunne være rammen om noget, der havde optaget hende i en tid: et sted, hvor førtidspensionister kunne mødes i Videbæk. For Tines Søegaard Sørensen, er det ikke bare noget særligt at udstille i Hvide Sande, det er faktisk hendes første offentlige udstilling overhovedet. Den 52-årige debutant har ellers kun malet som en hobby, mens hun de sidste fem år har arbejdet som sosu-assistent, efter flere år som bager. Hun har altid syslet med det kreative. Alligevel kom maleriet ved en tilfældighed, hvor Tine Søegaard skulle finde på en personlig gave og hvad er mere personligt end et maleri. Derefter blev det til flere malerier, bla. til de arbejdspladser, hvor hun har været ansat. Hendes mening er at skabe glade stemninger. Derfor maler hun glade mennesker i sjove farver. Fordi vi alle er skæve eksistenser på hver vores egen måde. Malerierne er udført i akryl. Nogle med diverse applikationer af træ, metal, spejlglas eller læder. Sammen med Frivilligcentret fik Diana udviklet sin idé. Den 7. oktober 2010 mødtes man for første gang. Der var 23 personer, der mødte op, og stemningen var god. I dag er der ca. 50 mennesker tilsluttet Optimisterne, som de kom til at hedde. Siden da har der været café/kreativ-dag, to gange om ugen (mandag og torsdag fra ) med stort fremmøde. Dianas idé havde altså hold i virkeligheden. Mange viste interesse for at lave kreative ting, og med Frivilligcentrets opbakning, er der købt ind til mange gode timer med lim og maling. Andre har lyst til almindelig samvær, måske et spil kort eller kinaskak. Dette forår skal Optimisterne endda på udflugt. Frivilligcentret har søgt penge hjem til dette. Med den store opbakning, føler Optimisterne nu, at man kan selv. Derfor har man afholdt stiftende generalforsamling. Foreningen Optimisterne er en realitet. 9

10 Siden sidst v/hanne, Ringkøbingafdelingen. Den 17. februar Foredrag/syng med aften med sognepræst Flemming Rishøj. Under titlen Det skal mærkes at vi lever causerede Flemming Rishøj over bogen af samme titel, hvor Johannes Møllehave og Benny Andersen taler med hinanden om alt det væsentlige i livet. Deltagerne fik både sunget Møllehave og Andersen og ikke mindst lyttet til, hvad de to har af meninger og erfaringer omkring sorg, glæde, forelskelse mv. Et både humoristisk- alvorligt og ikke mindst tankevækkende foredrag. Den 23. marts Sæt noget ind på din glædeskonto. Foredrag med filosof og forfatter John Engelbrecht med titlen Selvom livet ikke er lutter lagkage og selvom vi alle er ramte på forskellig måde er det vigtigt, at finde livsglæden. Formålet med foredraget var at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning kan ændre mismod til livsmod og omskabe modvind til fremdrift. Der var fyldt til bristepunktet i Medborgerhuset, hvor tårerne trillede af latter over John Engelbrechts jongleren med ord og brug af citater på nye og særdeles underholdende måde. Den 9. maj 2011 Temadag under overskriften Grænsesætningskursus ved diakon og supervisor Conny Hjelm. På forspørgsel fra Den Gode Café og Røde Kors Caféen i Ringkøbing, afholdtes grænsesætningskursus for de frivillige i cafeerne, idet det ofte er svært for de frivillige, at få sat grænser for brugerne på en god måde, at undgå at blive slugt af deres problemer samt at forsøge at forstå det gode og livsbekræftende i grænser. Conny Hjelm fortalte om, hvad grænser egentlig handler om at grænserne flytter sig hele tiden at vi forandrer os hele tiden at vore medmennesker forandrer sig hele tiden. Grænser er livsnødvendige for at vide, at jeg er mig! Hvor går min egen grænse det er ok. at sige nej, at fastholde sit nej selvom det sårer, er jeg nødt til at være klar med mine grænser, for at andre ved, hvor jeg har dem. Ingen grænser = intet fællesskab Grænser er med til at vi oplever at være del af en flok, at sætte en grænse er en forudsætning for at du er dig og jeg er mig. Det er grænserne der definerer os, grænser viser, hvor jeg slutter og en anden begynder og giver mig en fornemmelse af ejerskab. Når jeg ved, hvad jeg ejer, ved jeg hvad jeg skal tage ansvar for og det giver frihed. Tydelige grænser = tryghed Overtydelige grænser=overtryg For lidt grænser=undertryg En rigtig god dag, hvor alle deltagere var meget aktive og engagerede og alle fik lejlighed til at få svar på netop det de havde mest brug for og fik nogle værktøjer med hjem og bruge i hverdagen. HUSK FRIVILLIGDAGEN. Som tidligere nævnt afholdes Frivilligdagen den 27.august. Vi har valgt i år kun at holde én Frivilligdag i Ringkøbing-Skjern Kommune. Denne afholdes i år på Torvet i Ringkøbing. En arbejdsgruppe er nedsat og godt i gang med at får organiseret dagen. Du kan stadig nå at tilmelde din forening henvendelse til Frivilligcenter, Ringkøbing, tlf eller mail: 10

11 Kommende arrangementer i Ringkøbing: I efteråret er der i skrivende stund fastlagt følgende arrangementer i Frivilligcenterets Ringkøbing afdeling: Onsdag den foredrag med Anders Agger Sømanden Juristen, jfr. det aktuelle dokumentarprogram på DR1. Kom og hør om Anders Aggers 6 uger som frivillig på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. Torsdag den foredrag med tidl. Landsholdstræner Sepp Piontek Ledelse på en anden måde - hvordan man med en anderledes og professionel indstilling skaber succes. Et fornøjeligt foredrag, hvor også lattermusklerne bliver rørt. Tirsdag den foredrag med Jette Seidenschnur Et liv i frihed efter 33 år som Jehovas Vidne et spændende og aktuelt foredrag om at følge drømmen i sit liv. Billetter kan rekvireres ved henvendelse til Frivilligcenteret i Ringkøbing, tlf eller mail: UD I DET BLÅ Det har de sidste par år været en tradition, at de frivillige i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern tager på sommerudflugt til Skavenhus Camping. Så den 18. august sætter vi igen næsen mod Skavenhus Camping for at tilbringe dagen med hyggeligt samvær og god mad. Vi mødes på pladsen kl (kl fra frivilligcentret i Tarm, hvis man vover sig der ud på cykel.) Da vi ikke har haft for godt vejr de sidste par år, er vi naturligvis forhåbningsfulde med vejret i år. Arrangementet begynder med en kop kaffe i det fri og mad fra grill. Arrangementet koster 40 kr. Drikkevarer købes på stedet. Tilmelding: senest den 12. august i Frivilligcentret i Tarm, tlf.: Foto fra sidste års udflugt 11

12 Orientering fra Ringkøbing- Skjern Kommune: Kender I aktivitetskalenderen for ældreaktiviteter? To gange årligt januar og august - udarbejder kommunens frivilligkonsulenter en halvårlig aktivitetskalender. Aktivitetskalenderen giver et overblik over de mange frivillige foreninger og klubbers forskelligartede tilbud, om aktiviteter og motion til kommunens borgere over 60 år. Aktivitetskalenderen kan hentes hos borgerservice, på biblioteket eller på kommunens hjemmeside: Alle klubber og foreninger er velkommen til at få deres aktivitetsprogram med i kalenderen. Jo flere tilbud, der kommer med, jo mere inspirerende bliver den! Deadline for indsendelse af program for 2. halvår 2011 er den Programmet indsendes til frivilligkonsulenterne - gerne på eller med brev til adressen: Sundhed og Omsorg, Toften 6, 6880 Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommunes Frivilligpris 2011 Kandidater efterlyses Ringkøbing-Skjern Kommune oprettede i 2010 en frivilligpris, som skal uddeles hvert år. Frivilligprisen gives som påskønnelse af en person, en forening eller en organisation, der har gjort en særlig frivillig indsats indenfor social- og sundhedsområdet Alle kan indstille en kandidat eller forening til prisen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen. Frist for indstilling af kandidater er den 1. september Frivilligprisen vil i 2011 undtagelsesvis blive overrakt på frivilligdagen den 30. september - hvor alle frivillige i anledning af det europæiske frivillighedsår - inviteres til fest i Skjern Kulturcenter. Yderligere oplysninger på eller hos frivilligkonsulenterne. Sidste års modtager af frivilligprisen Ruth og Haakon Jørgensen, Dansk Røde Kors, Videbæk 12

13 Stor frivillig fusion: Frivilligrådet og Fordelingsudvalget bliver ét Social- og Sundhedsudvalget vedtog i januar 2011 et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på organiseringen af det frivillige sociale arbejde. Formålet med arbejdsgruppens arbejde har været,at afklare samarbejdsområder og opgaver på frivilligområdet med henblik på fremtidig udvikling: Drøfte og udarbejde strategier for organisering af samarbejdet på frivilligområdet Drøfte og belyse nuværende og kommende udfordringer på frivilligområdet Nu har arbejdsgruppen udført sin opgave og sendt de forskellige beslutninger videre til behandling i det politiske udvalg og andre arbejdsgrupper. Her er gruppens resultater: 1. At sammenlægge Frivilligråd og Fordelingsudvalg Den vigtigste beslutning er, at Fordelingsudvalget og Frivilligrådet sammenlægges til ét udvalg, der fremover benævnes Ringkøbing-Skjern Frivilligråd. Rådet skal sammensættes af 11 medlemmer: 9 medlemmer er valgt på vegne af de foreninger o. lign., der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen. 1 medlem er udpeget af Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem er udpeget af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Arbejdsopgaver: Opgaverne er overgivet som anbefalinger til det videre arbejde i Frivilligrådet med at udarbejde nye vedtægter. Opgaverne skal konkretiseres nærmere i vedtægterne. Tidsramme for udarbejdelse af nye vedtægter: Frivilligkonsulenterne udarbejder i samarbejde med Frivilligrådet nye vedtægter på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, så disse kan vedtages politisk juni-september At fordelingspolitikkerne for 18 og 79 puljerne revideres og puljerne evt. lægges sammen Arbejdsgruppen anbefaler, at Frivilligrådet i samråd med Fordelingsudvalget reviderer fordelingspolitikkerne og vurderer, om 18 og 79 puljerne skal sammenlægges. En forenkling af fordelingspolitikkerne vil kunne fremme sagsbehandlingen og lette arbejdet for et evt. nyt Frivilligråd. En sammenlægning af 18 og 79 blev drøftet meget i arbejdsgruppen, men der blev ikke taget stilling, idet gruppen ikke var enig. Formændene for Frivilligrådet og Fordelingsudvalget aftaler med frivilligkonsulenterne, hvorledes der kan nedsættes en lille gruppe på tværs, som kan lave materialet vedr. Frivilligråd og fordelingspolitikker færdige til politisk behandling umiddelbart efter sommerferien. 3. At fordeling af arbejdsopgaver mellem Frivilligcentret og frivilligkonsulenterne bliver som følgende: I arbejdsgruppen blev de to aktørers opgaver drøftet og nærmere beskrevet. Frivilligcentret: Skal være meget udadrettet mod foreningslivet og de borgere, som måtte ønske at lave frivilligt Socialt arbejde. Skal klæde borgerne på til frivilligt socialt arbejde f.eks. ved afholdelse af kurser. Vigtigt at der skabes ejerskab til Frivilligcentret blandt foreninger rundt i hele kommunen Skal være obs. på koordinering til Frivilligråd og Frivilligkonsulenter 13

14 Frivilligkonsulenter: Skal rette deres indsats ind i Kommunen for at gøre Kommunen parat til at samarbejde med frivillige og tænke muligheder for samt styrke samarbejdet mellem de to parter. Være en tydelig indgangsvej til kommunen for de frivillige og de frivillige sociale foreninger. Være meget obs. på koordinering med Frivilligcenter og Frivilligråd. Arbejdsgruppen anbefaler, at Frivilligcentret og frivilligkonsulenterne målrettet koordinerer deres initiativer og indsatser. Det er vigtigt, at det fremover løbende overvejes, hvorfra opgaverne på det frivillige sociale område bedst støttes; Frivilligcentret, frivilligkonsulenterne eller Frivilligrådet. 4. At møder for det frivillige sociale område koordineres. Ældreråd og Frivilligråd drøfter og koordinerer afholdelse af møder med deltagere fra det frivillige sociale område. Der skal bl.a. tages stilling til, hvorvidt der skal være et fælles møde for frivillige på ældreområdet. Frivilligkonsulenterne laver et oplæg ud fra oversigten over møder. Man kan læse mere om arbejdsgruppen og dens resultater her Sponsorater 1. halvår 2011 Super Spar i Tarm har sponsoreret Frivilligcentrets medlemskab af Tarm Handelsforening. Skjern bank har med en donation på 1250,- muliggjort en annonce på infoskærmene i Skjern Kulturcenter. Lions Club Skjern Tarm har doneret 3750,- til en ny bærbar computer 14

15 Presse siden sidst Jydske Vestkysten; Sonja Laursen (navne) Jydske Vestkysten; Hjertet banker for dem, der har det svært Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Engelbrecht fik folk til at grine Radio Klitholm vdr. Repræsentantskabsmøde Jydske Vestkysten; Frivillige får en kold skulder Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Frivilligåret i Ringkøbing-Skjern Kommune (debat) Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Kommunale kasinopenge (leder) Herning Folkeblad; Et gladere liv med Optimisterne Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Førtidspensionister danner ny forening Jydske Vestkysten; Pinderup ny formand for den frivillige indsats i kommunen Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Flad tegnebog fuld ordrebog Herning Folkeblad; Tegnebogen er flad hos de frivillige Herning Folkeblad; Hjælpen er altid nær Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Kunst og sund mad på CaFéen Skjern-Tarm Ugeblad; Nye projekter i Frivilligcentret Vestkysten; Tines første udstilling Vestkysten; Flad tegnebog fuld ordrebog Videbæk-Spjald Avis; Frivilligcentret har fået ny formand Jydske Vestkysten; Grøn menu styrer Den Gode Café Herning Folkeblad; Optimister på egne ben Radio Ådalen vdr. Tværkulturel klub Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Ny tværkulturel klub i Tarm Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Klubben skaber nye Optimister Jydske Vestkysten; Ny klub skal samle folk fra forskellige kulturer Radio Ådalen vdr. Grænsesætningskursus Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Optimisternes nye bestyrelse Jydske Vestkysten; Den Gode Café serverer også ansvar Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Mange sociale funktioner i Den Gode Café Dagbladet Ringkøbing-Skjern; En vej til frivilligt socialt arbejde Skjern-Tarm Ugeblad; Socialt medansvar 15

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt

Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt nyhedsbrev 2. Årgang. Nr. 3, 2009 Læs i dette nummerc Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt skudt i gang En varig løsning

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere