God Sommer. Om dette nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God Sommer. Om dette nummer"

Transkript

1 NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra I dette nummer: Forord fra formanden Daglig leders Klumme Kommunen informerer Frivilligdage Politikere i praktik Stor frivillig fusion Den nye bestyrelse Frivillige ænder Kommende arrangementer Se mere:

2 Formandens hjørne. Af: Hans M. G. Pinderup. Nu er repræsentantskabsmødet godt overstået, og vi er kommet videre i dagligdagen. Repræsentantskabsmødet resulterede i, at der var 2 medlemmer af bestyrelsen som ikke ønskede genvalg. Det var formand Sonja Laursen og Bo Trelborg. Der skal lyde en stor tak til dem for det store arbejde som de har lagt i arbejdet for Frivilligcentret. Jeg har så, sammen med formandsjobbet, fået den store ære at skulle skrive et indlæg til nyhedsbrevet. Forårets store samtaleemne har været forenkling af frivilligområdet på det frivillige socialområde; en indgang til det hele. Det nedsatte udvalg har i skrivende stund afsluttet arbejdet, og socialudvalget har sagt ja til at sammenlægge Frivilligrådet og Fordelingsudvalget. Der er i forbindelse med, at arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde, blevet nedsat en miniarbejdsgruppe bestående af Erik Olsen og jeg, samt 2 fra administrationen som skal lave et udkast til valgprocedure til det nye Frivilligråd. Gruppen skal også komme med forslag til fordelingspolitik for den nye sammenlagte pulje. Dette skal være færdig til det kommende møde i Frivilligrådet, hvor det siddende Fordelingsudvalg også inviteres. Det er også i år, at Frivilligcentret skal have ny driftsaftale. Det planlagte møde med kommunen om ny aftale er netop blevet udskudt til september. Først herefter, kender vi resultatet for de kommende år. 2

3 Flad tegnebog- fuld ordrebog Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har afholdt repræsentantskabsmøde. Sonja Laursen aflagde sin sidste beretning som formand for Frivilligcentret. Frivilligcentret kom igennem året med et fast blik på bundlinjen og skindet på næsen. Også i 2011 bliver bundlinjen en udfordring. Ved repræsentationsmødet fremgik det, at der i 2011, bliver masser af gode ting at se frem til. Daglig leder Claus Brodtkorb fremlagde mål- og handleplan for Frivilligcentret vil i 2011 bruge tid på allerede igangværende projekter. Af nye projekter/tiltag nævntes igangsætning af tværkulturel klub, opgradueret ledelse, foreningsdannelse for Optimisterne i Videbæk, oprettelse af bisiddernetværk, unge med ADHD, oprettelse af tilflytterforening samt funktionen som Projekt Frivilligs lokale aktør i kommunen samt aktiviteter i forbindelse med Frivillighedsår Efter den ordinære generalforsamling, fortalte Claus Brodtkorb om baggrunden for EU s Frivillighedsår 2011 og de konkrete initiativer, der afvikles med Frivilligcentret som tovholder. Den nye bestyrelse Ved repræsentantskabsmødet valgtes: Karl Werge; Kræftens Bekæmpelse, Videbæk ved genvalg. Kristine Rasmussen; Ældresagen, Videbæk Hans Pinderup; Scleroseforeningen, Tarm Som suppleant valgtes Inger Bang Sørensen; Husrådet Videbæk Frivilligcenter, Spjald. Bestyrelsen består desuden af Margery McGregor; Kræftens Bekæmpelse, Ringkøbing, og Leo Rønn; Hvide Sande Pensionistforening. Som ny formand er Hans Pinderup valgt, mens Margery McGregor er valgt som næstformand. Ænderne svømmer frivilligt I samarbejde med Tarm Handelsforening, søsætter vi en andeflok kl hver onsdag hele sommeren igennem. Ænderne vil svømme gennem Tarm Bybæk, og på hver and vil der være et lod til små fine præmier. Loddene koster 20 kr. stk. og kan købes fra kl ved Handelsforeningens kaffebod på markedspladsen. Overskuddet fra salget tilfalder Frivilligcentret, der i flere år har stillet med frivillige kaffe- og kageuddelere. Nu altså også med andesælgere. 3

4 Opdater din forening - en deltagers beretning 5- dages kursus Opdater din forening skab endnu mere glæde i foreningsarbejdet Hanne Gade, der selv deltog som kursist, skriver følgende: Et indholdsrigt kursus, hvor deltagerne har fået værktøjer og redskaber til effektivisering og større arbejdsglæde i bestyrelsesarbejdet. Ældre Sagen og Frivilligcentret har i samarbejde med AOF i dagene 1.+2., februar samt afholdt et udbytterigt kursus. Det har været et fælles ønske fra Ældre Sagen og Frivilligcentret, at skabe et kompetent lokalt undervisningstilbud til foreningerne i området. De 17 deltagere har arbejdet med social innovation og fået værktøjer til effektiv mødeledelse og afholdelse af møder. En del af kurset gik også ud på at drøfte kan og skal opgaver i foreningens samarbejde med det offentlige. Endelig fik hver enkelt forening gennemført en målrettet evaluering af status på det nuværende bestyrelsesarbejde. Derefter blev der udviklet nye tiltag for fastholdelse og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer samt arbejdet med netværk til fremme af foreningens aktiviteter. Arbejdsformerne har vekslet mellem: Oplæg selvstændigt arbejde gruppearbejde cases projektarbejde med hjemmeopgave. På kursets første dag skulle vi tage stilling til, hvad der fremmer et godt bestyrelsesarbejde i bred forstand, og der blev lavet plancher på livet løs. Der kom rigtig mange forskellige bud frem, men der tegnede sig også hurtigt en rød tråd i hvordan det optimale bestyrelsesarbejde gerne skal fungere. Nøgleordene var: gensidig respekt, tillid, lyt, åbenhed. På den anden dag tog vi fat på et meget svært emne, nemlig samarbejdet med det offentlige kan og skal opgaver. Her kom hovederne virkelig i blød, det er ikke så nemt som man umiddelbart kunne tro, at få defineret hvad er kan- og hvad er skal-opgaver i forhold til det frivillige arbejde. Slet ikke i disse sparetider, hvor tidligere kan-opgaver gerne ses udlagt til de frivillige foreningers skal-opgaver. Vi fik udleveret en case, der udløste en livlig debat om dette meget aktuelle og også politiske emne. Vi fandt ud af, at det bestemt ikke er så ligetil, der er mange, mange hensyn, der skal tages, og der var bestemt ikke enighed blandt kursisterne om, hvad man som frivillige social forening kan/bør sige ja til. Det blev dog gentagne gange præciseret, at man som frivillig skal holde fast i, at man stadig har retten til at sige nej. På den tredje dag blev vi bedt om at opstille minimum otte spilleregler for det gode samarbejde i en bestyrelse, herefter at vurdere om spillereglerne matcher de værdier-visioner-og mål, som de enkelte foreninger har samt om de passer til de opgaver der gennemføres i foreningen. Resultatet blev en lang liste, hvor dog mange gik igen, blandt de væsentlige kan nævnesgensidig respekt-ansvar-være åben og ærligrespektere beslutninger osv.osv. En spændende opgave. På den fjerde dag var der gruppearbejde under overskriften Om 10 år er det regeringens mål, at 50% af befolkningen arbejder frivilligt. Sidst på formiddagen var der en individuel opgave med status på foreningens opgaver og egne opgaver samt fælles opgaver, netværk og individuelle opgaver i foreningens arbejde, hvorefter vi i grupper skulle fortælle hinanden om vores individuelle kortlægning og opstille overordnede mål. Der blev arbejdet intenst med opgaverne og efterfølgende fremlagde alle, hvad de var nået frem til, hvilket gav en rigtig god erfaringsudveksling og flere foreninger fik netværket og havde meget udbytte af at høre hinandens løsninger. 4

5 Den femte dag blev afholdt en måned efter sidste kursusdag. En opsamlingsdag hvor vi skulle høre de forskellige foreningers fremlæggelse af deres hjemmeopgaver. Herefter blev vi stillet en opgave omkring etablering af bisiddernetværk, hvor vi skulle drøfte, hvordan et sådant netværk kan startes op. Det viste sig at være en ret så kompleks opgave, der gav anledning til gode drøftelser af, hvad man kan bruge bisiddere til, hvor meget en bisidder skal gå ind i den enkelte opgave, uddannelse af bisiddere m.v. Tiden fløj af sted og i overtid måtte evalueringsskemaer udfyldes inden vi sagde tak for denne gang og tak for et lærerigt kursus. Gå en tur med mig, ven! På Egvad Plejehjem i Tarm, har man en gruppe ældre kørestolsbrugere, der har brug for gåvenner, der gerne vil skubbe dem en tur på en times tid. Mens man nyder luften, flyder snakken om løst og fast, og begge får en god oplevelse med hjem. Aktiviteten afvikles hver onsdag kl Jobbet kan tiltrædes straks. Henvendelse til Frivilligcentret. Frivillige på markedspladsen Onsdag den 29. juni slår Frivilligcentret sit telt op ved onsdagsmarkedet i Tarm. Der er altid mange mennesker ved onsdagsmarkederne, så nu vil vi gerne se, om vi kan tiltrække nogle af disse til, ved at afholde frivilligdag samtidig med markedet. Bundsbæk Mølle Søndag den 26. juni indbyder den Tværkulturelle Klub til udflugt til Bundsbæk Mølle. Vi åbner teltet kl og lukker kl Følgende foreninger er meldt til: Dansk Røde Kors, Scleroseforeningen, Lydavisen, Børns Voksenvenner, Aflasterne, Datastuen, Den Gode Café og Frivilligcentret. Der er mødested ved Frivilligcentret, Nygade 3, Tarm. Vi starter kl i samkørsel i egne biler til Bundsbæk. Her vil der være en hyggelig aktivitet med små quizzer, hvor man kommer rundt i området fra Bundsbæk Mølle gennem Bjørnemosen til Rakkerhuset. Vi vil også kigge på plantefloraen i området. Vi indtager vores medbragte mad i de smukke omgivelser og Frivilligcentret giver kaffe, inden man sætter sig i bilerne og ankommer til Frivilligcentret igen kl Alle uanset national baggrund er velkommen. Frist for tilmelding: 21. juni. 5

6 Generalforsamling i Den Gode Café Formanden for Den Gode Café, Hans Pinderup, lagde i sin beretning vægt på caféens sociale funktion. Det sociale kommer til udtryk på tre måder: For det første kan en frivillig café med 12 ansatte kun opnå at få tildelt en elitesmily, som caféen fik i februar 2010, hvis der er et sammenhold og en fælles indsats som, det netop gør sig gældende for personalet på Den Gode Café. For det andet fokuserende Pinderup på de donationer Caféen har været i stand til at give gennem året: Det er en stor glæde at se hvilken indsats de 12 frivillige gør på caféen, som er med til at skabe overskuddet, sagde Pinderup. Donationer der er kommet til veje gennem det beskedne overskud, der har været i caféen. Således har der været til en udflugt for betrængte familier (der deltog 35 personer), et lille beløb til Kræftens Bekæmpelse samt julekurve til betrængte familier. En donation til møbler til Egvad plejehjems have, som blev indviet den 28. maj, blev det også til. Resultatet for Den Gode Café har også i 2010 givet et lille overskud, der vil gå til godgørende formål. For det tredje fokuserede Pinderup på, at caféen påtager sig et socialt ansvar ved at tage folk ind i praktik, jobtræning mv. Man har i en periode haft og har stadig en ung afghansk mand på 25 år i praktik. Han går på sprogskole, og kunne næsten intet dansk da han startede, så meget af samtalen foregik via en ordbog. Han har et par dage lavet frokosten på Den Gode Café, hvilkent var en stor oplevelse og meget populært. I september havde man en kvinde fra Berlin, som udsendt volontør fra AFS. Man har gennem året i Caféen haft udstillinger af forskellige kunstnere. Der har været afviklet foredragsarrangementer i efteråret med samfundsrelaterede emner. Den Gode Café har deltaget ved Frivilligdagen i Tarm i september måned, hvor man til manges glæde, uddelte gratis aspargessuppe. På generalforsamlingen blev der foretaget enkelte vedtægtsændringer. De nye vedtægter kan ses på frivilligvest.dk under Den Gode Café. Til bestyrelsen blev følgende medlemmer af Den Gode Cafés støtteforening valgt: Lisbeth Funder (genvalg) og Vibeke Pedersen. Der var genvalg af revisor Inger- Marie Jensen og nyvalg til Inger Johnsen Fra påske har Den Gode Café fået nye billeder på væggene. Det er Jenny Andresen, Tarm, der indtil juni udstiller sine akrylmalerier med motiver fra områdets natur. 6

7 frivillige Claus Brodtkorbs klumme Så landede der lige 60 siders læsning på skrivebordet. Igen! Frivillighedsåret 2011 er året, hvor det i samme anledning sprøjter ud med den ene rapport efter den anden omhandlende det frivillige arbejde. Det er spændende på den måde at arbejde midt i et felt med så meget fokus. Og så mange forventninger.. Det nyeste smask! på bordet kom fra Årsrapport 2010 Den Frivillige Sociale Indsats udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde, udgivet af Socialministeriet. Nu lyder årsrapport jo så fastsat. I virkeligheden er der tale om den første årsrapport af sin art. Det er så en tilsnigelse, da disse årsrapporter blot skal erstatte de hidtidige 18- redegørelser, hvoraf den sidste udkom før på året. Nå kedeligt, kedeligt, kedeligt. Hvad er det spændende, det nye? Det mest interessante, ja oprørende - er opgørelsen over de, der udfører frivilligt SOCIALT arbejde. Dette tal er her opgjort til nu 18 % af det samlede frivillige arbejde. Alle tidligere undersøgelser har målt det socialt-humanitære felt til omkring 6 %. Kan man nu stole på det tal? Ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad om emnet, har Ældre Sagen over de sidste fem år oplevet en stigning og en fastholdelse af frivillige på hele 43 %. I de foreløbige opgørelser over Projekt Frivillig, har vi også set en overrepræsentation af frivillige i det sociale felt. Jeg synes stadig, at vi er lidt tidligt ude for at brøle hurra, men det er vel heller ikke usandsynligt, at netop den forøgede fokus på frivilligt arbejde og her i blandt i særdeleshed netop det socialthumanitære arbejde, flere institutions-frivillige og måske flere nye frivilligcentre, hvem ved? (jeg hører rygter om, at Ikast-Brande måske er på vej ) at alt dette tilsammen, kan have en forøgende effekt. Årsrapport 2010 omhandler kun sporadisk Frivilligcentrene. Men følgende fremgår: over tre ud af fire kommuner (77 %) bruger frivilligcentret som indgang til de frivillige sociale foreninger, og mere end halvdelen (59 %) henviser ofte deres borgere til det lokale frivilligcenter. Ud over dagligdags henvisninger samarbejder de to parter også om mere konkrete aktiviteter. Fx svarer 41 % af kommunerne, at frivilligcentret og kommunen ofte igangsætter fælles aktiviteter, og i 28 % af kommunerne beder de frivilligcentret om at igangsætte aktiviteter. I nogle kommuner (15 %) hverver frivilligcentret også frivillige for kommunens institutioner. Nu fremgår det ikke af rapporten, om de 77% er i de kommuner, der har et frivilligcenter (52), eller er et generelt tal men at samarbejdet mellem Kommuner og Frivilligcentre er en givtig størrelse, er tydeligt nok. Frivilligcentret ligger med sin konstruktion som forening med ansatte konsulenter, præcis midt i knudepunktet mellem det offentlige, private og det civile samfund. Det giver os mulighed for, at arbejde på tværs. At arbejde for oven, men rekruttere fra neden. I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har vi netop ansøgt om en forlængelse af vores samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune. I forlængelse af Årsrapporten for 2010, giver det god mening at fortsætte det gode samarbejde de næste tre år. Også de mange politiske udmeldinger fra hele det politiske spektre om øget fokus på frivilligheden og flere frivilligcentre med forøgede opgaver - fremtidens frivilligcentre skal orienteres mod en bredere målgruppe, arbejde mere fagligt konsulentorienteret og ikke mindst arbejde mere udadrettet og proaktivt giver god grund til at forny aftalen. 7

8 Politikere i Praktik Alle de frivillige sociale foreninger i Kommunen har fået et tilbud om at deltage i projektet Politikere i Praktik i anledning af Frivillighedsår Tilbuddet er udarbejdet af Frivilligrådet i Danmark og FriSe (frivilligcentre og selvhjælp). Vi mener, at det er en fantastisk chance for at få politikerne i tale og gjort opmærksom på alt det gode arbejde. Det er i lige så høj grad en god anledning for politikerne til at vise deres interesse for området. Projektet afvikles i ugen op til Frivillig Fredag den 30. september. September bliver den store frivillig måned med masser af fokus på vores arbejde. Der er derfor alle muligheder for at skabe synlighed om det frivillige arbejde. Vi håber, at mange politikere sætte tid af til at bruge et par timer sammen med de frivillige. Lære deres engagement at kende og mærke ildsjælene brænde. Derude i mørket... Lyssky virksomhed eller et lys i mørket? Der foregår noget, derude i mørket. Tåler det dagens lys? Tryk på linket HER og find ud af det. 8

9 Skæve grin på væggen i Hvide Sande En gammel Hvide Sande-pige er nu for en kort bemærkning vendt hjem til Hvide Sande, når hun fra den april udgjør Parallelvej 72 s forårsudstilling. Det drejer sig om Tine Søegaard Sørensen, 52, der i dag er bosiddende i Esbjerg. Optimister i hopla Det der begyndte som en idé, er nu blevet til en forening. I efteråret henvendte Diana Xochitl Gonzalez sig til Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns afdeling i Videbæk med en god idé. Diana havde netop udstillet som debutant i Frivilligcentrets lokaler, og hun kom til at tænke på, at centrets lokaler kunne være rammen om noget, der havde optaget hende i en tid: et sted, hvor førtidspensionister kunne mødes i Videbæk. For Tines Søegaard Sørensen, er det ikke bare noget særligt at udstille i Hvide Sande, det er faktisk hendes første offentlige udstilling overhovedet. Den 52-årige debutant har ellers kun malet som en hobby, mens hun de sidste fem år har arbejdet som sosu-assistent, efter flere år som bager. Hun har altid syslet med det kreative. Alligevel kom maleriet ved en tilfældighed, hvor Tine Søegaard skulle finde på en personlig gave og hvad er mere personligt end et maleri. Derefter blev det til flere malerier, bla. til de arbejdspladser, hvor hun har været ansat. Hendes mening er at skabe glade stemninger. Derfor maler hun glade mennesker i sjove farver. Fordi vi alle er skæve eksistenser på hver vores egen måde. Malerierne er udført i akryl. Nogle med diverse applikationer af træ, metal, spejlglas eller læder. Sammen med Frivilligcentret fik Diana udviklet sin idé. Den 7. oktober 2010 mødtes man for første gang. Der var 23 personer, der mødte op, og stemningen var god. I dag er der ca. 50 mennesker tilsluttet Optimisterne, som de kom til at hedde. Siden da har der været café/kreativ-dag, to gange om ugen (mandag og torsdag fra ) med stort fremmøde. Dianas idé havde altså hold i virkeligheden. Mange viste interesse for at lave kreative ting, og med Frivilligcentrets opbakning, er der købt ind til mange gode timer med lim og maling. Andre har lyst til almindelig samvær, måske et spil kort eller kinaskak. Dette forår skal Optimisterne endda på udflugt. Frivilligcentret har søgt penge hjem til dette. Med den store opbakning, føler Optimisterne nu, at man kan selv. Derfor har man afholdt stiftende generalforsamling. Foreningen Optimisterne er en realitet. 9

10 Siden sidst v/hanne, Ringkøbingafdelingen. Den 17. februar Foredrag/syng med aften med sognepræst Flemming Rishøj. Under titlen Det skal mærkes at vi lever causerede Flemming Rishøj over bogen af samme titel, hvor Johannes Møllehave og Benny Andersen taler med hinanden om alt det væsentlige i livet. Deltagerne fik både sunget Møllehave og Andersen og ikke mindst lyttet til, hvad de to har af meninger og erfaringer omkring sorg, glæde, forelskelse mv. Et både humoristisk- alvorligt og ikke mindst tankevækkende foredrag. Den 23. marts Sæt noget ind på din glædeskonto. Foredrag med filosof og forfatter John Engelbrecht med titlen Selvom livet ikke er lutter lagkage og selvom vi alle er ramte på forskellig måde er det vigtigt, at finde livsglæden. Formålet med foredraget var at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning kan ændre mismod til livsmod og omskabe modvind til fremdrift. Der var fyldt til bristepunktet i Medborgerhuset, hvor tårerne trillede af latter over John Engelbrechts jongleren med ord og brug af citater på nye og særdeles underholdende måde. Den 9. maj 2011 Temadag under overskriften Grænsesætningskursus ved diakon og supervisor Conny Hjelm. På forspørgsel fra Den Gode Café og Røde Kors Caféen i Ringkøbing, afholdtes grænsesætningskursus for de frivillige i cafeerne, idet det ofte er svært for de frivillige, at få sat grænser for brugerne på en god måde, at undgå at blive slugt af deres problemer samt at forsøge at forstå det gode og livsbekræftende i grænser. Conny Hjelm fortalte om, hvad grænser egentlig handler om at grænserne flytter sig hele tiden at vi forandrer os hele tiden at vore medmennesker forandrer sig hele tiden. Grænser er livsnødvendige for at vide, at jeg er mig! Hvor går min egen grænse det er ok. at sige nej, at fastholde sit nej selvom det sårer, er jeg nødt til at være klar med mine grænser, for at andre ved, hvor jeg har dem. Ingen grænser = intet fællesskab Grænser er med til at vi oplever at være del af en flok, at sætte en grænse er en forudsætning for at du er dig og jeg er mig. Det er grænserne der definerer os, grænser viser, hvor jeg slutter og en anden begynder og giver mig en fornemmelse af ejerskab. Når jeg ved, hvad jeg ejer, ved jeg hvad jeg skal tage ansvar for og det giver frihed. Tydelige grænser = tryghed Overtydelige grænser=overtryg For lidt grænser=undertryg En rigtig god dag, hvor alle deltagere var meget aktive og engagerede og alle fik lejlighed til at få svar på netop det de havde mest brug for og fik nogle værktøjer med hjem og bruge i hverdagen. HUSK FRIVILLIGDAGEN. Som tidligere nævnt afholdes Frivilligdagen den 27.august. Vi har valgt i år kun at holde én Frivilligdag i Ringkøbing-Skjern Kommune. Denne afholdes i år på Torvet i Ringkøbing. En arbejdsgruppe er nedsat og godt i gang med at får organiseret dagen. Du kan stadig nå at tilmelde din forening henvendelse til Frivilligcenter, Ringkøbing, tlf eller mail: 10

11 Kommende arrangementer i Ringkøbing: I efteråret er der i skrivende stund fastlagt følgende arrangementer i Frivilligcenterets Ringkøbing afdeling: Onsdag den foredrag med Anders Agger Sømanden Juristen, jfr. det aktuelle dokumentarprogram på DR1. Kom og hør om Anders Aggers 6 uger som frivillig på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. Torsdag den foredrag med tidl. Landsholdstræner Sepp Piontek Ledelse på en anden måde - hvordan man med en anderledes og professionel indstilling skaber succes. Et fornøjeligt foredrag, hvor også lattermusklerne bliver rørt. Tirsdag den foredrag med Jette Seidenschnur Et liv i frihed efter 33 år som Jehovas Vidne et spændende og aktuelt foredrag om at følge drømmen i sit liv. Billetter kan rekvireres ved henvendelse til Frivilligcenteret i Ringkøbing, tlf eller mail: UD I DET BLÅ Det har de sidste par år været en tradition, at de frivillige i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern tager på sommerudflugt til Skavenhus Camping. Så den 18. august sætter vi igen næsen mod Skavenhus Camping for at tilbringe dagen med hyggeligt samvær og god mad. Vi mødes på pladsen kl (kl fra frivilligcentret i Tarm, hvis man vover sig der ud på cykel.) Da vi ikke har haft for godt vejr de sidste par år, er vi naturligvis forhåbningsfulde med vejret i år. Arrangementet begynder med en kop kaffe i det fri og mad fra grill. Arrangementet koster 40 kr. Drikkevarer købes på stedet. Tilmelding: senest den 12. august i Frivilligcentret i Tarm, tlf.: Foto fra sidste års udflugt 11

12 Orientering fra Ringkøbing- Skjern Kommune: Kender I aktivitetskalenderen for ældreaktiviteter? To gange årligt januar og august - udarbejder kommunens frivilligkonsulenter en halvårlig aktivitetskalender. Aktivitetskalenderen giver et overblik over de mange frivillige foreninger og klubbers forskelligartede tilbud, om aktiviteter og motion til kommunens borgere over 60 år. Aktivitetskalenderen kan hentes hos borgerservice, på biblioteket eller på kommunens hjemmeside: Alle klubber og foreninger er velkommen til at få deres aktivitetsprogram med i kalenderen. Jo flere tilbud, der kommer med, jo mere inspirerende bliver den! Deadline for indsendelse af program for 2. halvår 2011 er den Programmet indsendes til frivilligkonsulenterne - gerne på eller med brev til adressen: Sundhed og Omsorg, Toften 6, 6880 Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommunes Frivilligpris 2011 Kandidater efterlyses Ringkøbing-Skjern Kommune oprettede i 2010 en frivilligpris, som skal uddeles hvert år. Frivilligprisen gives som påskønnelse af en person, en forening eller en organisation, der har gjort en særlig frivillig indsats indenfor social- og sundhedsområdet Alle kan indstille en kandidat eller forening til prisen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen. Frist for indstilling af kandidater er den 1. september Frivilligprisen vil i 2011 undtagelsesvis blive overrakt på frivilligdagen den 30. september - hvor alle frivillige i anledning af det europæiske frivillighedsår - inviteres til fest i Skjern Kulturcenter. Yderligere oplysninger på eller hos frivilligkonsulenterne. Sidste års modtager af frivilligprisen Ruth og Haakon Jørgensen, Dansk Røde Kors, Videbæk 12

13 Stor frivillig fusion: Frivilligrådet og Fordelingsudvalget bliver ét Social- og Sundhedsudvalget vedtog i januar 2011 et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på organiseringen af det frivillige sociale arbejde. Formålet med arbejdsgruppens arbejde har været,at afklare samarbejdsområder og opgaver på frivilligområdet med henblik på fremtidig udvikling: Drøfte og udarbejde strategier for organisering af samarbejdet på frivilligområdet Drøfte og belyse nuværende og kommende udfordringer på frivilligområdet Nu har arbejdsgruppen udført sin opgave og sendt de forskellige beslutninger videre til behandling i det politiske udvalg og andre arbejdsgrupper. Her er gruppens resultater: 1. At sammenlægge Frivilligråd og Fordelingsudvalg Den vigtigste beslutning er, at Fordelingsudvalget og Frivilligrådet sammenlægges til ét udvalg, der fremover benævnes Ringkøbing-Skjern Frivilligråd. Rådet skal sammensættes af 11 medlemmer: 9 medlemmer er valgt på vegne af de foreninger o. lign., der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen. 1 medlem er udpeget af Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem er udpeget af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Arbejdsopgaver: Opgaverne er overgivet som anbefalinger til det videre arbejde i Frivilligrådet med at udarbejde nye vedtægter. Opgaverne skal konkretiseres nærmere i vedtægterne. Tidsramme for udarbejdelse af nye vedtægter: Frivilligkonsulenterne udarbejder i samarbejde med Frivilligrådet nye vedtægter på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, så disse kan vedtages politisk juni-september At fordelingspolitikkerne for 18 og 79 puljerne revideres og puljerne evt. lægges sammen Arbejdsgruppen anbefaler, at Frivilligrådet i samråd med Fordelingsudvalget reviderer fordelingspolitikkerne og vurderer, om 18 og 79 puljerne skal sammenlægges. En forenkling af fordelingspolitikkerne vil kunne fremme sagsbehandlingen og lette arbejdet for et evt. nyt Frivilligråd. En sammenlægning af 18 og 79 blev drøftet meget i arbejdsgruppen, men der blev ikke taget stilling, idet gruppen ikke var enig. Formændene for Frivilligrådet og Fordelingsudvalget aftaler med frivilligkonsulenterne, hvorledes der kan nedsættes en lille gruppe på tværs, som kan lave materialet vedr. Frivilligråd og fordelingspolitikker færdige til politisk behandling umiddelbart efter sommerferien. 3. At fordeling af arbejdsopgaver mellem Frivilligcentret og frivilligkonsulenterne bliver som følgende: I arbejdsgruppen blev de to aktørers opgaver drøftet og nærmere beskrevet. Frivilligcentret: Skal være meget udadrettet mod foreningslivet og de borgere, som måtte ønske at lave frivilligt Socialt arbejde. Skal klæde borgerne på til frivilligt socialt arbejde f.eks. ved afholdelse af kurser. Vigtigt at der skabes ejerskab til Frivilligcentret blandt foreninger rundt i hele kommunen Skal være obs. på koordinering til Frivilligråd og Frivilligkonsulenter 13

14 Frivilligkonsulenter: Skal rette deres indsats ind i Kommunen for at gøre Kommunen parat til at samarbejde med frivillige og tænke muligheder for samt styrke samarbejdet mellem de to parter. Være en tydelig indgangsvej til kommunen for de frivillige og de frivillige sociale foreninger. Være meget obs. på koordinering med Frivilligcenter og Frivilligråd. Arbejdsgruppen anbefaler, at Frivilligcentret og frivilligkonsulenterne målrettet koordinerer deres initiativer og indsatser. Det er vigtigt, at det fremover løbende overvejes, hvorfra opgaverne på det frivillige sociale område bedst støttes; Frivilligcentret, frivilligkonsulenterne eller Frivilligrådet. 4. At møder for det frivillige sociale område koordineres. Ældreråd og Frivilligråd drøfter og koordinerer afholdelse af møder med deltagere fra det frivillige sociale område. Der skal bl.a. tages stilling til, hvorvidt der skal være et fælles møde for frivillige på ældreområdet. Frivilligkonsulenterne laver et oplæg ud fra oversigten over møder. Man kan læse mere om arbejdsgruppen og dens resultater her Sponsorater 1. halvår 2011 Super Spar i Tarm har sponsoreret Frivilligcentrets medlemskab af Tarm Handelsforening. Skjern bank har med en donation på 1250,- muliggjort en annonce på infoskærmene i Skjern Kulturcenter. Lions Club Skjern Tarm har doneret 3750,- til en ny bærbar computer 14

15 Presse siden sidst Jydske Vestkysten; Sonja Laursen (navne) Jydske Vestkysten; Hjertet banker for dem, der har det svært Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Engelbrecht fik folk til at grine Radio Klitholm vdr. Repræsentantskabsmøde Jydske Vestkysten; Frivillige får en kold skulder Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Frivilligåret i Ringkøbing-Skjern Kommune (debat) Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Kommunale kasinopenge (leder) Herning Folkeblad; Et gladere liv med Optimisterne Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Førtidspensionister danner ny forening Jydske Vestkysten; Pinderup ny formand for den frivillige indsats i kommunen Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Flad tegnebog fuld ordrebog Herning Folkeblad; Tegnebogen er flad hos de frivillige Herning Folkeblad; Hjælpen er altid nær Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Kunst og sund mad på CaFéen Skjern-Tarm Ugeblad; Nye projekter i Frivilligcentret Vestkysten; Tines første udstilling Vestkysten; Flad tegnebog fuld ordrebog Videbæk-Spjald Avis; Frivilligcentret har fået ny formand Jydske Vestkysten; Grøn menu styrer Den Gode Café Herning Folkeblad; Optimister på egne ben Radio Ådalen vdr. Tværkulturel klub Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Ny tværkulturel klub i Tarm Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Klubben skaber nye Optimister Jydske Vestkysten; Ny klub skal samle folk fra forskellige kulturer Radio Ådalen vdr. Grænsesætningskursus Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Optimisternes nye bestyrelse Jydske Vestkysten; Den Gode Café serverer også ansvar Dagbladet Ringkøbing-Skjern; Mange sociale funktioner i Den Gode Café Dagbladet Ringkøbing-Skjern; En vej til frivilligt socialt arbejde Skjern-Tarm Ugeblad; Socialt medansvar 15

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Under bøgen Lun luft og lysegrøn solspættet himmel Det er forår og jeg sidder her På bænken under bøgen Der kommer Ejner, mon han sætter sig ned jo jo, der kan godt være

Læs mere

Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91

Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91 2012 Årsberetning Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91 Indhold HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2012

Læs mere

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra www.sxc.hu I de e nummer: Unge og

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 2013-04-16 Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 1 Annelise blev foreslået som ordstyrer. En deltager fra forsamlingen mente, at ordstyreren ikke måtte

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere