INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni

2 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn Dansk kultur... 4 Udvikling af det folkelige liv på egnen Kompetenceudvikling... 4 ELEVGRUPPE... 6 ÅRSPLAN... 6 BESKRIVELSER... 6 Særlige dage beskrivelsen tilrettes medio, august Tværsuger uger der er anderledes i forhold til skema Tværsugernes formål Introugen: Gif-ugen: Friluftstur: Brobygning (10.kl.) Faguge, 9. og 10. kl. (to forskellige uger): Teateruge: Lejrskole Gymnastik/terminsprøve: Projektuge (9.kl.) Påskeugen: Prøveuger: Blokuge (2½ uge mellem skriftlig og mundtlig prøve): Afslutningstur lejrskole i uge 26: Weekender: Særlige weekenddage: Temaweekender K-weekender DAGSPLAN SKEMA TJENESTEPLAN Lærerinitialer FAGFORDELING UDVALG - listen kommer i august ARRANGEMENTER 2010/2011 listen kommer i august DAGVAGTER KONTAKTLÆRERENS FUNKTION Kontaktholdets opgaver FAGBESKRIVELSE Obligatoriske fag, både 9.kl og 10. kl.: Obligatoriske fag, 9.kl.: Ny 10.kl. (3 linjer og basisfag): Øvrige obligatoriske fag (både 9.kl og 10.kl) Valgfag: IDRÆTSPROFIL SELVEVALUERING

3 SKOLENS FORMÅL 2. udgave, juni 2010 Ud fra et grundtvigsk livssyn, at give eleverne del i de værdier, der er overleveret gennem dansk kultur. Gymnastik, idræt og naturkendskab vil have en fremtrædende plads i skolens hverdag. Skolen vil endvidere anspore de unge til en aktiv indsats i det frivillige foreningsarbejde. Ligeledes vil skolen arbejde for en positiv udvikling af det folkelige liv på egnen. Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole Menneskesyn:. Med udgangspunkt i et grundtvigsk livssyn vedkender vi os et kristent tilhørsforhold forankret i dansk historietradition. Fællesskabet: Vi er alle en del af et fællesskab, og den enkeltes frihed er derfor underlagt et ansvar overfor dette fællesskab. Frihed for den enkelte må ikke blive tvang for andre. Skolesyn: Vekselvirkning er et pædagogisk nøglebegreb. Der vil kun blive tale om sand livsoplysning/god læring, hvis eleven indgår i en aktiv proces. Samtalen mellem ligeværdige mennesker bliver et væsentligt element i skolehverdagen; en samtale mellem elev og lærer eller eleverne imellem. Engagement, indlevelse og begejstring kalder livet frem i skolen. De boglige fag samt kreative, idrætslige og praktiske fag er ligeværdige i skolehverdagen. Ansatte, forældre og elever kan forvente at møde disse værdier i hverdagen. Hvad et møde i øvrigt fører med sig, vil aldrig fyldestgørende kunne skrives i et værdigrundlag, en målformulering eller en evaluering deraf. Noget vil forblive usagt, måske noget væsentligt. Men det betyder ikke, at det ikke findes og gør sig gældende. Nedenfor ses vores tolkning og kommentarer til et grundtvigsk livssyn, dansk kultur og udviklingen af et folkeligt liv Et grundtvigsk livssyn. Kristendom: Med udgangspunkt i et grundtvigsk livssyn vedkender vi os et kristent tilhørsforhold. Evangeliet skal ikke gøres til norm for samfundets indretning og dermed skolens hverdag. Kristendommen er det åndelige, det følelsesmæssige og er personligt. Kristendommen skal ikke befri mennesket fra livet men til livet. Fællesskabet: Vi er alle en del af et fællesskab, og den enkeltes frihed er derfor underlagt et ansvar overfor dette fællesskab. Frihed for den enkelte må ikke blive tvang for andre. I fællesskabet finder vi styrken til individuel udvikling. Accept af hinanden samt tillid, tryghed og tolerance er vigtige begreber i vores fællesskab. Skolesyn: Vekselvirkning er et pædagogisk nøglebegreb. Der vil kun blive tale om sand livsoplysning/god læring, hvis eleven indgår i en aktiv proces. Samtalen mellem ligeværdige mennesker bliver et væsentligt element i skolehverdagen; en samtale mellem elev og lærer eller mellem elev og elev. Den levende lærer kalder livet frem i skolen. Undervisningen skal være båret af engagement, indlevelse og begejstring. Læringen skal sætte spor. 3

4 Dansk kultur. Dannelse Demokrati Sang Fortælling Samfund Gennem møde med litteratur, kunst, teater og kropslig udfoldelse får eleverne oplevelser som fascinerer, giver stof til eftertanke og bidrager til udvikling af elevernes almene dannelse. Eleverne skal være en del af et demokratisk rum, hvor ytringsfrihed, ansvarlighed og mulighed for indflydelse er i centrum. Respekten for andre menneskers holdninger og meninger skal danne baggrund for en demokratisk livsholdning. Eleverne skal have frihed under ansvar, være ligeværdige uanset kundskaber, egenskaber, kvalifikationer og kvaliteter. Alle skal have mulighed for personlig udvikling. Eleverne skal udnytte de sider, de er gode til som udgangspunkt for at styrke de svage sider. At synge sammen fremmer fællesskabsfølelsen. Sangen fortæller historier, formidler holdninger samt sætter tanker i gang om det at være menneske. Fortælling stimulerer fantasien, giver stof til eftertanke, oplyser og er almendannende. I fortællingen bliver vi bevidste om vores historiske og kulturelle rod. Vi ønsker at åbne elevernes øjne for den omkringliggende verden, herunder danskernes placering i et internationalt samfund vi lever i den globale landsby. Helt konkret ser vi nyheder hver aften suppleret med aktuel fortælling. Udvikling af det folkelige liv på egnen. Dejbjerglund Efterskole skal være et naturligt samlingssted i lokalsamfundet. Skolen skal i samarbejde med foreningerne være igangsætter og inspirator for det folkelige liv på egnen. Lokalsamfundet skal opleve Dejbjerglund Efterskole som et åbent sted, hvor arrangementer af kulturel, idrætslig og social karakter finder sted. Kompetenceudvikling Gymnastik. Med den folkelige gymnastik ønsker vi dels at fremme fællesskabet og dels at opøve den enkelte i at stille krav til sig selv som et væsentligt led i fællesskabet. Gymnastikken giver mulighed for personlig udfordring og dygtiggørelse. Ved folkelig gymnastik forstås: fællesskabet er rammen alle er med på deres niveau alle oplever fremgang enhver er betydningsfuld alle oplever en forbedret grundform og bevægelsesglæde 4

5 Idræt. En alsidig idrætslig udfoldelse giver bevægelsesglæde og motiverer til livslang fysisk aktivitet. Igennem idræt vil eleverne opleve, erfare, reflektere og opnå færdigheder, der giver mulighed for fysisk, psykisk, social og intellektuel udvikling. En vigtig del af idræt er at lære at forholde sig til konkurrence. Gymnastik og almen idræt som basis. Populært sagt vil vi holde fast i en bred idrætsprofil, hvor vi gør gymnaster til boldspillere og boldspillere til gymnaster. Gymnastik og almen idræt udgør basis, hvor alle er med, og hvor alle får udfordringer på hver sit niveau. Selvom der er forskel i idrætslige færdigheder og erfaringer, er der plads til alle. Eleverne skal lære: at hjælpe at tage hensyn at erkende, forstå og acceptere forskelligheder at give plads at bakke op at yde en indsats at gå til den at være ansvarlig for helheden at kropslig udfoldelse giver velvære og energi at sætte personlige mål at skabe fællesskab Naturoplevelser. Veksling mellem aktiviteter i og sansning af naturen giver forståelse for naturens sammenhænge og muligheder. Gennem morgenløb fornemmes årstiderne og deres forskellige vejrforhold, ligesom oplevelser og kendskab til naturen inspirerer eleverne til at bevare den og bruge den i respekt for naturressourcerne. Gennem friluftsaktiviteter og -ture søger vi dels at udvikle elevernes personlighed i fællesskabets rammer og dels styrke elevholdets sociale forståelse - tage hensyn til andre. De boglige fag. Det tilstræbes, at eleverne tilegner sig viden, erfaringer og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå sig selv og deres omverden. Denne indsigt muliggør aktiv og kritisk deltagelse i et demokratisk samfund. Eleverne skal kvalificere sig og forberede sig til at gå ud i voksenlivet. I undervisningen og gennem arrangementer skal eleverne lære at stå frem. Stå frem betyder, at eleverne skal prøve at: formidle tillærte færdigheder og viden arrangere, organisere og afvikle prøve holdninger af i forum fremlægge i - og forklare for forsamlinger træde i karakter - turde at sige til og fra - fremføre egne meninger. Udvikling af det frivillige foreningsarbejde. Frivilligt foreningsarbejde er en vigtig og bærende del af vores kulturgrundlag. Ved at yde noget frivilligt for andre mennesker igennem foreningsarbejdet udvikles den enkeltes ansvarlighed over for et forpligtigende fællesskab. Gennem aktiv deltagelse i det frivillige leder- og bestyrelsesarbejde fremmes den demokratiske proces. Deltagelse og engagement i foreningslivet udvikler forståelse på tværs af alder, køn, erhverv, social status og baggrund. 5

6 ELEVGRUPPE Skolen har optaget 96 elever fordelt på følgende måde: Elevholdet 2010 / kl. 10.kl i alt drenge piger i alt ÅRSPLAN Se under kalender på denne hjemmeside Der er i skoleåret 42 kursusuger fordelt på 18 uger i efterårssemestret og 24 uger i forårssemestret. Påskeugen tæller med som skoleuge, således at der er undervisning mandag, tirsdag og onsdag i ugen. September BESKRIVELSER Anderledes dage Særlige dage (formål, omfang, slutmål): Temafest (d.3.sept. - efter aftale med eleverne). Som en del af lederuddannelsen planlægges og afvikles en foreningsfest ca. 6 timer. Eleverne skal opnå kendskab til det ansvar et foreningsarrangement kræver. Temadag, d. 4.sept.: Formålet er at give tid til fordybelse. Temaet er endnu ikke fastlagt. Omfang: Lørdag fra kl Fodboldkampe (i august og september). Her deltager DE s 3-5 skolehold i to turneringer, hvor der dystes med andre skoler. Slutmål: Tab og vind med samme sind. At udvikles som spiller og hold. At stille krav til sig selv og holdet. At respektere dommer og modstandere. Adventurerace (d.16.sept): DGI inviterer til adventurerace fra kl Eleverne deltager muligvis med 1 eller flere hold. Temadag, d. 20.sept.: Temaet er ikke endelig bestemt måske teaterdag. Formålet er at give tid til fordybelse. Omfang: Hele dagen. Efterskolernes dag. Søndag den 26.sept. PR-dag for efterskolerne varighed, 4 timer. Trivselssamtale (29.sept.) Kontaktlæreren snakker med alle k-elever i minutter pr. næse. Målet er at øge tilliden og kendskabet elev og lærer imellem. Samtalen skal endvidere sikre, at vi kommer i tale med alle elever. 6

7 Oktober Gensynsweekend (d.1.-2.okt.) Her får årgang 2009/10 mulighed for at gense hinanden i ca. et lille døgn. Elevforeningen er ansvarlige for arrangementet. Forældreweekend (d.8 og 9/ okt.). Formål: At give forældrene indsigt i livet på Dejbjerglund Efterskole At forældrene for mulighed for at møde medarbejdere og andre forældre At eleverne lærer at afvikle et arrangement At give forældre og elever en social oplevelse Indhold: Det er overvejende et elevstyret arrangement, derfor varierer indholdet fra år til år. Eksempler på indhold er: fysiske aktiviteter, fortælling og sang samt diverse former for socialt samvær. Måske vil der være foredrag eller behandling af aktuelle emner. Eleverne planlægger og afvikler arrangementet i samarbejde med et lærerudvalg. ca. 12 timer. Slutmål: at skabe en fælles forståelse for livet på Dejbjerglund Efterskole (elever, forældre og medarbejdere). At gøre afstanden mellem skole og hjem mindre. Fællesarrangement - idrætsdag (d.15/10): Den sidste fredag inden efterårsferien er der dagsarrangement for elevflokken. Formålet er at samle eleverne til undervisning for at få en fælles afslutning inden ferien omfang 5 timer. Slutmål: Eleverne skal gå veltilpasse og glade på ferie, det øger lysten til at tage fat i uge 43. Gymnastikopvisning i Skjern Kulturcenter (d.31/10): Sammen med egnshold, områdets efterskoler og evt. et højskolehold er vi inviteret til en forprøve på gymnastikopvisning (kort indslag ca. 5 min). Formålet er, at bevidstgøre og klargøre vores elever til indsats og ihærdighed i gymnastikarbejdet frem mod et gymnastikopvisningsprogram. Desuden vil holdene kunne inspirere hinanden i det videre gymnastikarbejde. DGI-Vestjylland inviterer. November Obligatorisk forældresamtale (d.5/11). Kontaktlæreren har 30 min. samtale med hver elev og dennes forældre ang. trivsel, social læring, arbejdsindsats, indstilling og udbytte i fagene. Slutmål: Blive realistisk om egen situation blive bevidst om indsatsområder og sætte mål for den kommende periode. December Produktionsdag (d.1/12). Elevernes kreative sider udfordres i forskellige værksteder. Nogle af produkterne sælges på det efterfølgende julemarked. I et forbrugssamfund køber vi tingene, men her kreerer vi selv. Salget stiller krav til produktet det er et dagsarrangement. Slutmål: Fastholde danske juletraditioner ved bl.a. at forberede et adventsmøde. Juleklippedag (d.1/12). Der pyntes op til jul på skolen. Vi er et skolehjem, og i december pynter vi hjemmene i forbindelse med juletiden (en del af vores kulturelle tradition) ca. 2 timer. Slutmål: Skabe nærhed og opleve en hyggestund give luft i hverdagens faglige trummerum. Efterskolernes håndboldstævne, (lørd. 4.dec.). Her deltager skoleholdene, hvor der dystes med andre skoler. Slutmål: Tab og vind med samme sind. At udvikles som spiller og hold. At stille krav til sig selv og holdet. At respektere dommer og modstandere. Adventsmøde (d.6/12). Formål: - at holde juletraditionerne i hævd - at bevidstgøre om skolens grundtvigianske tilhørsforhold 7

8 - at åbne døre mod sogn, støttekreds, forældre og skolens venner. Indhold: Da det er et arrangement, som planlægges og afvikles i samarbejde med elever og medarbejdere vil indholdet variere fra år til år. Sognets beboere, forældre og skolens venner inviteres til adventsmøde med tale, sang, underholdning og hyggeligt samvær eleverne forbereder og afvikler dagen, ligesom de er en del af aftenens program med sang og musik ca. 6 timer. Slutmål: At lære at gøre noget for andre. At tage medansvar for et stort fællesarrangement. At komme i julehumør. Uddannelsesmøde i Ringkøbing (d.7.dec.). Et tilbud for eleverne. Aftenmøde i Ringkøbing ang. ungdomsuddannelse. Arrangement i Kirken (d.9/12). Vi besøger Dejbjerg Kirke i forbindelse med et julearrangement (julegudstjeneste med vores lokale præst). Her møder vi sognets familier, og markerer julehøjtiden. Springcup i Vedersø (d.9/12): 6-12 elever får mulighed for at deltage i et lukket spring-stævne sammen med vores lokale samarbejdsskoler i gymnastikregi. Formålet er at bevidstgøre eleverne om konkurencemuligheden i gymnastik. Din Individuelle præstation giver point til holdet. Slutmål: Eleverne skal opleve, at andre skoler også er seriøse med deres idræt. Eleverne skal blive bevidste om, at det er vigtigt at stille individuelle mål. Standpunktskarakterer udleveres d. 17/12. Juletur (uge 50): Elever og medarbejdere drager på fælles ekskursion til en hemmelig by. Indhold og omfang er total, top-secret. Vi kombinerer undervisning i kultur med fællesskab og en god oplevelse. Omfang: Tjaa? Indhold: Hmmm?? Formål: At bryde hverdagen at oplive flokken at gøre undervisningen til andet end bøger og kraftspring. Slutmål: Desværre- kan ikke fastlægges på forhånd! Nogle gange skal oplevelser, undervisning og fællesskab blot have lov til at udvikle sig uden en forstanders vedholdende krav om indhold og slutmål. Julefest (d.20/12). Elever, medarbejdere og bestyrelsen med familie er sammen til skolens julefest mandag aften. Vi gør klar sidst på eftermiddagen. Indhold: Julemiddag, underholdning, sang, musik, fortælling, dans om træet og hyggeligt samvær. Juletraditionerne holdes i hævd. Afslutning på første halvår (d.21/12). Dagen byder dels på julegymnastik, halvårsrengøring, totalidræt, mm. Slutmål: Vi skal afrunde første halvdel af skoleåret med en dag, hvor samvær og hygge er i fokus. Januar, 2011 Uddannelsesmøde i januar (onsdag den 5. jan.). Elever og forældre inviteres til informationsaften ang. fremtidig uddannelse. Dette møde forbereder eleverne sammen med erhvervssamtalerne til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse efter skoleåret hos os. Mødet er således af afklarende art for den unge og forældrene. Fagsamtaler med eleverne (9.jan. og d. 10.jan.). Formålet er at samtale om fagligt niveau og arbejdsindsats. På dette tidspunkt af året kan vi som lærergruppe give eleverne et godt indblik i deres faglige standpunkt. Samtalen er udgangspunkt for fremtidige mål og indsatsområder ca.12 min. pr. fag pr. elev. Slutmål: Eleven skal via målsætning i fagene bevidstgøres dels om indsatsområder og dels i at tage ansvar for egen læring. 8

9 Indefodboldstævne for efterskoler (??). Her deltager skoleholdene, hvor der dystes med andre skoler. Slutmål: At yde det man kan og nyde konkurencemomentet. At udvikles som spiller og hold. At stille krav til sig selv og holdet. At respektere dommer og modstandere. Opfølgning på fagsamtaledage, (d.25.jan). Se beskrivelse ovenfor. Februar Første gymnastikopvisning (d.4/2). Generalprøve efter træningsugen i gymnastik. Eleverne skal få et billede af det samlede opvisningsprogram sætte egen indsats i holdmæssigt perspektiv. Trivselssamtale nr.2 (22/2). Kontaktlæreren snakker med alle k-elever. Målet er at følge op på elevens trivsel efter første halvår. Samtalen skal endvidere sikre, at vi kommer i tale med alle elever. Samtalen skal hjælpe eleven med at fokusere på forsat trivsel i elevflokken. Terminsprøvekarakterer og egnethedserklæringer (d.25/2). Udlevering af terminsprøvekarakter samt bestemmelse af egnethed til de gymnasielle uddannelser. Marts 6-kants stævne i gymnastik (3/3). Seks skoler laver gymnastik sammen og opvisning for hinanden samt aftenaktiviteter omfang: Eftermiddag og aften. Formålet med dagen er at lave gymnastik sammen med andre efterskoler, se hinanden, blive inspireret og få en stærk fællesoplevelse. Dagen skal gøre eleverne fortrolige med at fremvise et program de skal øve sig i at performe med publikum. Marts måned byder på en række gymnastikopvisninger. Fredag den 11.marts er der lokalopvisning i Dejbjerg her har vi en del af værtsrollen i forbindelse med afvikling af opvisningsaftenen (indhold i forbindelse med GIF). Desuden indlægger vi to gymnastikweekender, hvor eleverne skal opleve at være på turné med deres gymnastikprogram. Mandag d. 14. marts og mandag d.21. marts er erstatningsfridage pga. undervisning i weekenden. Nye elevers aften, 22/3. Her mødes det kommende elevhold (årgang 2011/12). Ved mødet introduceres det nye skoleår. Slutmål: Afstemning af forventninger og en grundig og bred introduktion til det at gå på Dejbjerglund Efterskole. Kommende elever og forældre skal kende vores husregler og få en fornemmelse af forventninger og muligheder. April Efterskolernes gymnastikstævne i Messecenter Herning (den 13/4). Egnens gymnastikinteresserede efterskoler mødes til et stort gymnastikstævne. Som en del af gymnastikårets evaluering viser vi her vores egen opvisningsprogram for de øvrige skoler, ligesom vi lader os inspirere af andre holds programmer til udvikling af gymnastikken både på DE og i fremtidens foreninger. Disse opvisningsdage er således med til i særlig grad at uddanne og motivere eleverne til det frivillige foreningsarbejde. Slutmål: At kunne se egen gymnastikopvisning i et større perspektiv (sundhed, fællesskab, udfordringer, det at stå sammen, turde vise sig frem, være stolt, mm.) 5.klasses gymnastikdag (d.14/4): Formål: Praktisk brug af idrætslederuddannelsen. Indhold: Forberede udføre evaluere (et stævne træf idrætsarrangement). Ca. 150 elever fra amtets 5.klasser mødes til en gymnastikdag på DE. Eleverne står med ansvaret for annoncering, planlægning, afvikling og evaluering af stævnet ca. 6 timer. 9

10 Slutmål: Give eleverne erfaringer med afvikling af idrætsarrangementer. Det er kulminationen af elevernes idrætsmæssige lederuddannelse. Eleverne prøver at arbejde med didaktiske overvejelser i forbindelse med et undervisningsforløb (elevniveau). Adventurerace (d.24/4) DGI inviterer. Om muligt sender vi et hold af sted. Musikfestival (d. 28/4). DE-bandet inviterer omkringliggende efterskolers elevband til koncert. Det er et aftenarrangement, hvor skolerne nyder hinandens musik. Formålet med festivalen er at give elever mulighed for at stå frem på scenen, og vise hvad de har arbejdet med i løbet af skoleåret i samspil og individuel musikundervisning. Vi er på mange scener i løbet af et skoleår Vi skal nyde hinandens kompetencer her er det musikken, der rykker. Maj 3-kants-stævne med Skibelund, Balle og Dejbjerglund Efterskole (12/5). Vi besøger i år Balle Gymnastik- og Idrætsefterskole sammen med Skibelund. Det er et heldagsarrangement, hvor formålet bl.a. er mødes med andre unge i idræt og leg. Slutmål: Vi skal nyde samværet med andre efterskoleelever fra en anden region. Vi skal dyste med og imod hinanden. Vi skal bryde hverdagens rytme. Vi skal på tur sammen. Bedsteforældredag (den 19/5): Formål: Vi fokuserer på kommunikation mellem generationer. Bedsteforældrene skal have et indblik i børnebørnenes efterskoleliv. Indhold: Hygge, fællesaktiviteter og fremvisning af noget af det, elevgruppen arbejder med til hverdag. En elevgruppe koordinerer dagen, mens øvrige elever hjælper med den praktiske afvikling. Vi mødes på tværs af tre generationer, hvor elever og bedsteforældre bl.a. undervises sammen og får fælles oplevelser. Desuden får bedsteforældrene et godt indtryk af livet på en efterskole omfang: 7 timer. Slutmål: Eleverne skal lære forståelse for bedsteforældregenerationen, og helt konkret skal de lære at varetage en vært- og værtindefunktion samt planlægge og afvikle et arrangement. Temafest (den 24/5). Anden temafest (se beskrivelse ovenfor). Adventurerace (d.27-28/5) DGI inviterer. Om muligt sender vi et hold af sted. Kæmp til du segner, d.26/5. Årets grundtræningstimer, almen idræt, mm. afprøves ved en heldagsaktivitet, hvor eleverne prøves på udholdenhed og vilje. Formålet er bl.a., at eleverne får kendskab til egen reaktion i lidt mere pressede situationer. Overvind udfordringer og kæmp det bedste, du har lært. Juni Elevmøde, (den. 2/6) er der elevmøde på DE. Eleverne har fri ca. kl Åbent Hus Arrangement (søndag d.6.juni) I ca.3-4 timer laver vi aktivitet sammen med enten lokalsamfundet, familie og venner. Formålet er at møde gæster på skolen, lukke dørene op for efterskolelivet og bruge vores erfaringer i forbindelse med GIF. Tilrettelægge afvikle. Arrangementet starter kl og forventes af være slut kl Skolekoncert (den 8/6). Alle elever er på en eller anden måde aktiv ved vores forårskoncert. Formålet med koncerten er at give elevflokken mulighed for at stå frem på scenen, og vise hvad de har arbejdet med i løbet af skoleåret i samspil, individuel musikundervisning og ved arrangementer i almindelighed. Eleverne skal lære at arbejde målrettet med personlige udfordringer, der skal præsenteres fra scenen. 10

11 Sommerrengøring af skolen: Delvis den 23 og 24 juni. Formålet er at få skolen rengjort og afleveret i pæn stand aflevere skolen, som vi modtog den. Festaften (29/6). Skoleårets sidste aften på DE programmet spænder fra aftenspisning, til underholdning, taler, sang og hyggeligt samvær. Formål: At gøre sidste aften festlig at slutte godt af, eleverne bliver klar til at starte noget nyt op. At få en fælles afslutningsdag og -aften som afrunding på det fællesskab, som bygges op over 10 mdr. Skoleafslutning (30/6) de sidste mindebøger skrives, vi hygger os sammen og gør klar til afslutningen med forældrene - dagen slutter med dimensionsfest. De ovenstående aktiviteter kender vi fra skoleårets start. Der kommer selvfølgelig mere på!!! Helt konkret bliver planen udbygget og tilrettet ved planlægningsmødet i august. Mindre ændringer til indholdsplanen oplyses der om via nyhedsbreve og på skolens hjemmeside. Ved større ændringer tilpasses indholdsplanen. Desuden afvikles en række fodbold- og håndboldkampe i løbet af skoleåret, ligesom spontane arrangementer dukker op. Det kan være besøg på en venskabsskole en oplevelse ved havet i stormvejr en særlig begivenhed i vort samfund, vi deltager i specielle muligheder og kontakter, som netop dette hold tryller op af posen! Vi kalder livet frem i skolen! Der kommer ændringer og tilføjelser i løbet af skoleåret i forhold til muligheder, der opstår undervejs, og i forhold til tanker og idéer, der udvikles i samarbejde mellem elever, lærere og medarbejdere. Tværsuger uger der er anderledes i forhold til skema Tværsugerne indhold beskrives løbende. Beskrivelser og skema afleveres på kontoret og arkiveres i årsmappen. Introuge (uge 33) inkl. kontaktholdstur Gif-uddannelse (uge 37) Friluftstur lejrskole i 4 dage, (uge 38) Faguge for 9.kl (uge 44) + Brobygning for 10.kl. (uge 44) Teateruge (uge 47) Uge 48 (frivillig brobygning for 10.kl.) Skilejrskole lejrskole i 6 dage, (uge 3) Termin/gymnastik (uge 5) Faguge for 10.kl. og projektuge for 9.kl. (uge 14) Påskeugen (uge 16) Skriftlige prøver (uge 18, og 1 dag i uge 19) Blokuger (uge 19-21: mellem skriftlig og mundtlig prøveperiode) Mundtlige prøver (mand. d. 6.juni til onsd. d. 22.juni)) Afslutningsuge, (uge 26) Tværsugernes formål Introugen: Formål: At indføre i skolens kultur. At skabe grobund og fundament for et godt socialt fællesskab med fokus på tillid, tryghed og tolerance. 11

12 At få startet på hverdagens rutiner. At skabe tryghed overfor en ny dagligdag og nye omgivelser. Slutmål: At eleverne er modtagelige og åbne for hverdagen på DE. At eleverne har opnået et bredt kendskab til skolens fag. At eleverne har opnået kendskab til skolens dagsrytme og gøremål. At opleve glæde, godt humør og energi. At have skabt udgangspunkt for et fællesskab på værelset, på kontaktholdet og blandt alle elever. Gif-ugen: Formål: At uddanne vores elever til foreningsarbejde. At opøve eleverne til initiativ og klargøre dem til at tage ansvar. At give eleverne kompetencer både idrætsligt og menneskeligt til at varetage foreningslederrollen. At skabe erfaring med at stå frem foran en flok. At tilegne sig viden omkring fysiologi, træningslære, foreningslære, idrætsskader, idrætsspecifikke færdigheder, menneskelig kendskab, situationsfornemmelse, mm. At afprøve lederrollen med medier. Slutmål: At uddanne ledere til det frivillige foreningsarbejde på egnen. At skabe dygtige ledere. At motivere til en arbejdsindsats, der styrker foreningslivet. Friluftstur: Formål: Formål 1: At leve i, med og mod naturen. Formål 2: Friluftsturen skal udvikle deres personlige og sociale kompetencer ved at udfordre dem gennem fysiske og sociale aktiviteter. Eleverne skal bl.a. lære at samarbejde, hjælpe hinanden, tage ansvar og initiativ. Elevernes syn på, hvad de kan, skal flyttes. Naturoplevelser er ifølge vores formål et obligatorisk element i elevernes hverdag. Udover daglig morgentur og spontant arrangerede ture er der indlagt halve temauger, hvor eleverne vil opleve overnatning i telt eller bivuak samt sejle og vandre. Omfang: 3 overnatninger på 4 sammenhængende dage. Indholdet kan være: Prøve at overnatte i naturen Lave mad under primitive forhold Basisviden omkring lejrliv Diverse samarbejdsøvelser Kontrolleret grænseoverskridende aktiviteter 12

13 Slutmål: At lære noget om egne grænser og prøve at løse opgaver i fællesskab. Helt konkret skal eleverne lære de basale færdigheder for at klare et lejrliv (eleverne skal bevidstgøres om egne evner og muligheder vedr. samarbejde og tolerance). Eleverne skal have en særlig og anderledes oplevelse i forhold til den daglige undervisning. Eleven skal kende vigtigheden i at være tør, varm og mæt. Brobygning (10.kl.) Ministeriet har stillet krav om, at alle elever i 10. klasse i skoleåret 10/11 skal følge brobygningsforløb i en uge på minimum to forskellige ungdomsuddannelser. Formål og slutmål er, at eleverne bliver mere afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse. Vi tilbyder eleverne en frivillig brobygningsuge ud over den obligatoriske. Faguge, 9. og 10. kl. (to forskellige uger): Formål: Styrke fagligheden Arbejde med fleksible hold på tværs af alle 3 klasser Fordybelse Projektorienteret arbejdsform afprøves Indhold: Fastlægges senere af lærerteamet, som har ansvaret for ugen. Slutmål: Give eleverne et fagligt løft. Blive bevidst om, at en ihærdig og målrettet indsats inden for et tema-område, kan give en hurtig, ny viden. Samarbejdet med de øvrige elever skal styrkes. Teateruge: Formål: At styrke fællesskabet gennem et fælles projekt At understøtte og udvikle kreative ideer At træne elevernes evne til at arbejde selvstændigt, engageret og ansvarligt overfor det fælles projekt At lave et ikke idrætsligt arrangement At finde nye evner hos elever. Personlig udvikling At styrke kendskabet til æstetiske læreprocesser?? Slutmål: At alle elver har fået en god oplevelse og har haft en god arbejdsproces indenfor deres felt. Lejrskole Formål: Indholdsmæssigt ønsker vi, at skilejrskolen tager udgangspunkt i det samvær, som idræt og naturoplevelser giver. Lejrskolen arrangeres som vinterlejrskole til Østrig i uge 3, hvor eleverne undervises i alpint skiløb både formiddag og eftermiddag. 13

14 Særskema følger. Slutmål: Udfordre egne grænser og lære at løse opgaver i andre sociale sammenhænge. Idrætsmæssigt skal eleverne gennem undervisning blive bedre til alpint skiløb. Turen skal endvidere styrke elevernes sociale liv ved bl.a. at bo sammen med nye skolekammerater. Gymnastik/terminsprøve: Terminsugen Formål: Slutmål: At eleverne opnår bevidsthed om egen faglig formåen Erfaring med og viden om egen faglig formåen Gymnastikugen Formål: Slutmål: Ved hjælp af forskellige arbejdsmetoder arbejdes der intensivt og målrettet mod et at højne elevernes individuelle og fælles niveau At eleverne medvirker til skabelsen af et fælles produkt. Projektuge (9.kl.) Formål: At eleverne lærer at arbejde projektorienteret At eleverne får et fagligt løft i et givent emne At eleverne lærer at fordybe sig At eleverne lærer at planlægge og afvikle en fremlæggelse Indhold: Eleverne arbejder alene eller i grupper á 2-4 personer, efter eget valg Eleverne vælger i samarbejde med lærerne et overordnet emne. I dette skoleår skal emnet være indenfor samfundsfag. Der gives udtalelse til alle, og en karakter afhængig af elevgruppens ønske. Der stilles krav om en selvstændig arbejdsindsats under vejledning fra lærergruppen. Slutmål: Eleven arbejder koncentreret og engageret i løbet af ugen, og bliver fortrolig med projektarbejdsformen. Eleven afslutter ugen med en veltilrettelagt, selvstændig og varieret fremlæggelse. Eleven opnår en faglig viden indenfor det valgte emne. Påskeugen: Her bruges frirejsen ved DSB. Formål: Med denne fællestur ønsker vi, at eleverne oplever et sted i Danmark. Fællesskab og oplevelser er i fokus. 14

15 Prøveuger: Formål: Vi har et overordnet ønske om at prøverne afvikles på kort tid, dog med ansvar for at den enkelte elev får mulighed for at yde så godt et resultat som muligt. I prøveugerne er elevernes hverdag opdelt i: 2-3 moduler med obligatirisk forberedelse (lektiecafé) 1 valgmodul 1 frimodul 1 fællesmodul, hvor undervisningen især har et socialt og ofte idrætsligt formål. Vi strukturerer læseperioden lidt stramt for netop at give eleverne de bedste rammer for en seriøs forberedelse til prøverne. Desuden er dagens fællesaktivitet særlig vigtigt. Nu har vi brugt et helt skoleår på at opbygge et stærkt socialt fællesskab, og det skal vi pleje og værne om i en stærk individualistisk testperiode! Slutmål: Hver især skal yde en seriøs indsats. Blokuge (2½ uge mellem skriftlig og mundtlig prøve): Formål: At samle den boglige undervisning i moduler får at give de bedste betingelser for prøveforberedelse mundtlige oplæg. At et fleksibelt skemastruktur fremmer elevernes arbejdsglæde i en mellemperiode. At samle idrætslige og kreative fag i fordybelsesblokke. Indhold: De almindelige timer i et ugeskema blot med en anden struktur. Slutmål: At give ro i en ofte hektisk forberedelsesperiode. At give rum til fordybelse Afslutningstur lejrskole i uge 26: Formål: At få en samlet afslutningstur med naturoplevelse og fællesskab som en væsentlig del af indholdet. Nyde de sidste dage nærvær, tillid og venskab er nøglebegreber Indhold: Oplevelser og udfordringer gennem lejrliv Opleve et sted i Danmark kulturelt, geografisk og naturmæssigt Leve og bo i feltet Slutmål: At samle flokken efter den individuelle prøveperiode. Få en god og positiv afrunding på året. At få sagt ordentlig farvel. At gøre eleverne parate til at starte et nyt sted. 15

16 Weekender: Almindelige weekender (fri fredag kl søndag kl.21.30). K-week (kontaktholdsweekender er obligatoriske for kontaktholdet, som arrangerer weekenden) Weekend med køkkenpraktik (alle elever har en uge inkl. efterfølgende weekendtjans i køkkenet ). Temaweekender (eleverne skal mindst vælge 1 temaweekend ud af 4 mulige i disse weekender forfølger eleverne en personlig interesse i 8-12 timer). Særlige weekenddage: august Lørdag d.14.aug, modtagelse af kommende 2.årselever så er vi klar!!! Søndag d.15.aug, modtagelse af de nye elever og velkomstprogram samt aktivitet aug forlænget weekend. september 4-5.sept. - Temaweekend 1 - (fodbold + kajaksejlads + kreativ) 4.sept. undervisningslørdag, bl.a. med foredrag om alkohol og misbrug (for elever og forældre) sept. k-weekend sept k-weekend 2 26.sept. Efterskolernes dag oktober 30.sept.-3.okt. forlænget weekend. 1-2.okt gensynsweekend. 8-9.okt (obligatorisk): Forældreweekend okt. k-weekend 3 31.okt gymnastikopvisning i Skjern Kulturcenter november 6-7.nov. Temaweekend 2, teater og musikweekend (forberedelse til teaterugen) nov. k-weekend /nov, delvis teaterweekend 27.nov. oprydning og afrunding efter teaterugen december 4.dec., håndboldstævnedag i Skjern. 3-5.dec. - Temaweekend 3 i håndbold, spring og rytmisk gymnastik dec. k-weekend 5 januar 2/jan. - elevankomst efter ferien. 9.jan. fagsamtaler jan. k-weekend 6 16

17 februar 26.febr, Seniorstævne arrangeret af elevforening og Stauning/Dejbjerg U&I marts Obligatorisk gymnastikweekend d marts (bl.a. i Dejbjerg og Skjern) Obligatorisk gymnastikweekend d marts (bl.a. i Ringkøbing) april maj juni 8-10.april Forlænget weekend april, temaweekend 4 (studiemusik) maj evt. deltagelse i DGI adventurerace. Søndag d.5.juni sogne- og familiearrangement på Dejbjerglund Efterskole Søndag d.26.juni OBS her starter den obligatoriske afslutningstur. Der vil komme flere aktiviteter til i løbet af året. Enkelte arrangementer vil blive flyttet. I vil blive informeret på skolens hjemmeside. Temaweekender I løbet af skoleåret er der 4 temaweekender, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i en interesse / et fagområde. Desuden er der 6 k-weekender, hvor kontaktholdene skal være der. I fællesskab med de to vagtlærere laver kontakteleverne et program for denne bliveweekend. Alle elever skal deltage i min. 1 k-weekend og min 1 temaweekend. 4-5/sept Temaweekend 1 (kajaktur + fodbold + kreativ) ET/PN/KC 5-6/nov Temaweekend 2 - (teatermusik og skuespil) TS/LN/MT 3-5/dec Temaweekend 3 - (spring + rytme + håndbold) TJ/AB/SN 15-17/april Temaweekend 4 - (studiemusik) TS/MT K-weekender 11-12/sept K-week 1 TS/HE 18-19/sept K-week 2 MT/GL 39-31/okt K-week 3 TJ/SN 13-14/nov K-week 4 AB/GC 18-19/dec K-week 5 LR/PN 29-30/jan K-week 6 ET/LN 17

18 DAGSPLAN Mobiltelefon må benyttes (dog ikke i første del af skoleåret her er opbygningen af fællesskabet i fokus; eleverne skal give slip for det derhjemme) Morgenløb/rengøring, alle er stået op. Køkkenfolk har været i bad Køkkenhjælperne møder i køkkenet. Ryddet op og redt seng, inden de går i køkkenet Alle tilbage fra morgenløb Morgenmaden starter Alle skal være i spisesalen 7.25 Beskeder 7.30 Værelsesrengøring + halrengøring 7.50 Værelserne tjekkes 7.50 Timerne begynder Middag ca. Timerne begynder TV-avisen i foredragssal Aftensmad. ca Værelsesrengøring og områderengøring Lektielæsning (i klasselokalerne, hvis eleverne har aftalt det med vagtlæreren) Computerskabe låses Ej musik. Lydløs mobil eller mobil i værelsesgang. TIRSDAG: kiosk TORSDAG: kiosk Aftenforfriskning Aftensamling mandag og onsdag aften På egen gang I egen seng, ingen musik, lydløs mobil Lyset slukkes. Der er mulighed for hjemmetræning for fodboldspillere, håndboldspillere og andre særlige idrætsaktive på et seriøst niveau tirsdag aften, men kun efter særlig aftale mellem skole, hjem og klub. SKEMA Eleverne følger et ugeskema med vippeskema om fredagen(lige/ulige uger). Vi tilstræber et højt aktivitetsniveau, og derfor er der kun få mellemtimer i løbet af en undervisningsuge. Valgfagene afvikles i to perioder á 11 gange samt en kortere periode i sidste del af året. Undervisningen ligger på hverdagene mellem 7.50 og Vi har tilstræbt 15 minutters pause efter idræt og i øvrigt en pausetid på 5-10 min. Vi tilstræber faste spisetider for at give ro i hverdagen dog er der morgen-ta-selv-bord. De fleste undervisningslektioner er på 1 time eller 1,25 time eller 45 minutter, hvilket muliggør periodevis skemabrydning i forbindelse med faglig fordybelse, tværfaglige aktiviteter og arrangementer. Skemaet giver mulighed for fagsamarbejde i de boglige fag. Vi har formiddagssamling hver dag på 15 minutter. Samlingen indeholder: Fortælling eller sang eller sang/fortælling. 18

19 Holddeling (differentiering i undervisningen): 9.kl. I 9.kl. arbejdes der med niveaudeling i engelsk, tysk, fysik, biologi, geografi og matematik for at differentiere bedst muligt (elevernes individuelle mål og behov sættes i fokus). Der er mulighed for holdskifte frem til efterårsferien. Dette overordnede principper kan fraviges ved særlige hensyn i elevgruppen. Kristendom, historie, dansk og samfundsfag ligger i ikke niveaudelte stamhold. Samfundsfag kører et parallelløb med dansk. Ny 10.klasse Udgangspunktet på Dejbjerglund Efterskole er, at vi vil sikre os et solidt og seriøst bogligt niveau i 10.kl., hvor dansk, matematik og engelsk er basisfag med de nuværende prøvetilbud og struktur. Dertil arbejder vi med 3 nye retninger på interessefelter: 1) En naturvidenskabelig linje (skal aflægge FS10-prøve i fysik/kemi) 2) En sproglig og humanistisk linje (skal aflægge FS10-prøve i tysk) 3) En erhvervsrettet linje (ingen prøve i tysk og fysik, men en skriftlig erhvervsopgave med udtalelse) OSO-opgaven skrives på linjeholdene / 2011 er en forsøgsperiode på både fagfordeling, indhold og form. Vi ønsker at afprøve den nye 10.kl. struktur. I juni 2011 evaluerer vi og tilpasser modellen til skoleåret 2011/12. Vi kører med niveaudeling for ottende år. Eleverne er meget tilfredse med ordningen både på de dygtige hold, men især også på holdene, hvor niveauet er lavere, og hvor læringsstoffet er mere grundlæggende. Vi ser frem til at afprøve den nye 10.kl.-model. Vi ønsker, at eleverne i 10.kl. i høj grad skal kvalificeres og afklares i forhold til ungdomsuddannelsen. TJENESTEPLAN Følgende lister er vedlagt: Lærerinitialer, fagfordeling, udvalgs- og arrangementslister, vagtplan og kontaktlærerens funktion. Lærerinitialer TJ: Tomas Jensen AB: Anders Bie ET: Esben Tang Hansen SN: Stefan Lynge Nielsen TS: Torben Sørensen KC: Kjeld Lykke Christiansen MT: Mikael Thomsen GL: Gitte Christiansen HE: Henriette Bjergbæk GC: Gitte Christoffersen LN: Lajla Nielsen-Refs PN: Pia Northmann LR: Louise Raunkjær 19

20 FAGFORDELING LR: ET: LN: SN: AB: GC: MT: He: TJ: TS: KC: GL: Engelsk, geografi, historie, valgfag Matematik, geografi, dansk, almen idræt, grundtræning, fodbold, spansk, Dansk, engelsk, kristendom, samfundsfag, filt, drama Matematik, gymnastik, almen idræt, grundtræning, spring, fodbold, tons og tummel Geografi, historie, dansk, gymnastik, spring, valgfag, Tysk, gymnastik, valgfag, Dansk, tysk, samfundsfag, musik, badminton, sang, Fysik, matematik, biologi, samfundsfag, kreativ, erhvervsvejledning, Fysik, biologi, geografi, almen idræt, håndbold, Dansk, engelsk, historie, samfundsfag, musik, sang, Matematik, jagt, fortælling, samfundsfag, håndarbejde, sang, erhvervsvejledning, UDVALG Bestyrelsesrepr. IT-ansvarlig Tillidsrepr. Erhvervsvejledning Hjemmeside Foto / Billeder Video Pædagogisk udvalg Rengøring Skema Sikkerhedsrepr. SU Arbejdsudvalg Selvevaluering Økonomi Her og Nu Mdt.prøveuger Skr. Prøveuger Temaweekender Fagsamtaler Fællesmøder/elevmøder Av- udvalg Udsmykning Cykler Blå Bog Kopimaskine Træningsdragter Årsplan Gymnastik tøj Nyhedsbrev Årsskrift Skabene i mellemgang T-shirts K-T-shirt Skiudvalg Gym.tur i marts Gym + terminsprøver Brobygning GIF-udvalg Projektuge Teateruge 20

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015... 1 ET SKOLEÅR... 2 UGE 33 36 INTROPERIODE... 3 UGE 15 26 PERIODE 3... 39 FERIER:... 52

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. På Efterskolen Østergård evaluerer vi løbende elevernes udbytte af deres efterskoleophold. Arrangementer, emneuger og særlige forløb

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere