INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens fag 8. Øvrige undervisningsaktiviteter 9. Øvrige profiler 10. Det almene 11. Lærernes tjenestetidsplan 1

2 Indhold 1. Skolens formål Værdigrundlag Skolens fysiske rammer Skolens elevgruppe Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Kontaktlærerfunktionen... 7 Vagternes indhold... 7 Morgen... 7 Middag... 8 Aften... 9 Weekend Lukkevagt Modtagevagt Skolens ugeplan Uddybende forklaringer til ugeplanen Indholdsplan Motion Bilag: Mit Motions Mål Morgensamlinger Kontaktgruppemøder Fredagscafé Weekendaktiviteter Årsplan Velkomstdagen Introugen Forældredag og efterskolernes Åbent Hus Brobygning/faglig uge Terminsprøve/temauger Forældrearrangementer i forbindelse med temaugerne Galla og juleafslutning Obligatorisk selvvalgt opgave Forældrekonsultationerne Karneval Europaturen Europadagene Forældrearrangementet i forbindelse med Europadagene

3 Gl. elevdag Skriftlig prøveperiode Formøde for nye elever to arrangementer Mundtlig prøveperiode Afslutningsdagene Afslutning med forældre Skolens fag Prøveforberedende fag Særlige fag på Eisbjerghus Efterskole Cambridge engelsk Begyndersprog for 10. klasse Fransk Italiensk og Spansk Uddannelses- og erhvervsvejledning International profil 2011/ Samfundsfag for 9. klasse Student Council Fredagscafé Motion Værkstedsfag A. Billedkunst B. Boldspil C. Filmkundskab D. Friluftsliv E. IT og Design F. Madlavning kun for drenge G. Musik H. Keramik I. Tekstil J. Idrætscross L. Historisk værksted M. Kunst og håndværk N. Multikunst O. Girls Corner Øvrige undervisningsaktiviteter Køkkenpraktik Øvrige profiler IT profil Sundhedspolitik Skolens kostprofil Maden på Eisbjerghus Anbefalinger fra Fødevarestyrelsen Rygepolitik Det almene

4 Skolens regler Lektielæsningstimen Brandinstruks Krise-/sorgplan Lærernes tjenestetidsplan

5 1. Skolens formål. Det er skolens formål, jfr. vedtægternes 1, stk. 3, at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der lægges gennem skolens almendannende undervisning vægt på, at eleverne bl.a. får viden om og indsigt i uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Danmark. Det er undervisningens formål at fremme den folkelige oplysning gennem større viden om økonomiske, sociale og kulturelle forhold i Danmark og udlandet. Eleverne modtager en grundig teoretisk og praktisk undervisning, der styrker den enkeltes alsidige og menneskelige udvikling. Skolens undervisning skal med respekt for traditionen være forankret i nutiden og rettet mod fremtiden. Værdigrundlag På Eisbjerghus Efterskole indgår eleverne og skolens medarbejdere i et forpligtende fællesskab, hvor nøgleord som åbenhed, imødekommenhed, hjælpsomhed og gensidig respekt er centrale begreber. Vi lægger vægt på at lære både individuelt og i fællesskaber. Et godt læringsmiljø er karakteriseret ved indbydende omgivelser, selvvirksomhed og arbejdsglæde. Vi værdsætter mangfoldighed og forskellighed. Vi opøver elevernes evne til selvstændigt og refleksivt at forholde sig til deres omverden ved at fremme interkulturel kompetence: det vil sige evnen til at arbejde sammen med nogen, der er forskellig fra os selv nationalt, socialt, kulturelt og sprogligt. Eisbjerghus Efterskole marts

6 2. Skolens fysiske rammer. Skolen har til huse i et tidligere plejehjem og råder over ca m 2 bygninger. Disse er fordelt på elevværelser med eget toilet og bad, vagtværelse til lærerne, opholdsarealer, institutionskøkken, spisesal, foredragssal, klasselokaler og faglokaler samt de nødvendige depoter, værksteder, vaskerum, kontorer og personalerum. Desuden har skolen en nærliggende bygning, der er indrettet med følgende faglokaler: a. Keramik/hobbysløjd b. Drama/bevægelse c. Musik med lydstudie d. Fysiklokale e. Internationalt kontor f. Værelser til gæstelærere Samt yderligere en bygning med værksted til skolens tekniske servicepersonale. Til skolen hører også to tjenesteboliger. Dertil råder skolen over en stor parklignende have på ca m 2 3. Skolens elevgruppe. Eisbjerghus Efterskole har 128 elever fordelt på 72 piger og 56 drenge. Eleverne går alle i 9. og 10. klasse og har som grundlag for optagelsen været på besøg på skolen inden skolestart den 7. august Skolen stiller i øvrigt ikke specielle betingelser for optagelsen. 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse. Skolens elever bor på to elevgange med både piger og drenge på hver gang. Skolen ser det som et af sine formål at opdrage eleverne til større kendskab over for det modsatte køn snarere end at lægge 6

7 begrænsninger. Det betyder dog ikke, at reglerne for samvær og omgang med det modsatte køn ikke er omfattet af et let forståeligt regelsæt. Kontaktlærerfunktionen Alle elever bliver inddelt i 11 kontaktgrupper på ca. 12 personer. Hver kontaktgruppe har sin egen lærer, der sørger for, at det sociale liv for den enkelte og for hele gruppen fungerer. Kontaktlærerfunktionen er tillagt 11 af skolens lærere. 1. Kontaktlæreren er bindeled mellem skolen og hjemmet. 2. Kontaktlæreren gennemgår skolens regler og sikrer sig, at eleverne har forstået disse. 3. Kontaktlæreren lærer eleverne at gøre rent efter en nærmere udarbejdet plan. 4. Kontaktlæreren har et indgående kendskab til sine elever fordi: a. Kontaktlæreren taler med sine elever hver dag og holder desuden et ugentligt kontaktgruppemøde. På møderne debatteres emner efter en nærmere fastlagt plan, så elever og lærere kommer rundt om samme emner. (Find plan i indholdsfortegnelsen) b. Kontaktlæreren tilser de syge elever i kontaktgruppen og hygger lidt om dem. c. Kontaktlæreren ringer til forældrene, hvis der er noget vigtigt, de skal vide. d. Kontaktlæreren afholder ét til to hjemmebesøg, hvor eleverne er gæster i lærerens hjem. 5. Kontaktlæreren afholder forældresamtaler og konsultationer efter en nærmere plan. 6. Kontaktlæreren skriver elevudtalelser i slutningen af skoleåret. Ud over kontaktlærerfunktionen har vi på skolen to lærere, der er tilknyttet skolens elevråd kaldet Student Council, som er en del af elevernes mulighed for at øve indflydelse på egen skolehverdag. Vagternes indhold Morgen Når en elev har fødselsdag, får man flag i håret og på bordet, hvor hun/han sidder. Morgenvagten starter med en tur på gangene banker evt. på dørene til dem, der endnu ikke er oppe. Køkkenpersonalet/vagten starter morgenmaden kl. 7.00, når alle elever er til stede. Kontaktelever hjælper hinanden. Eleverne har faste pladser. Samme rutine som ved middagsmaden (se plan under middag). Syge elever meddeler, at man er syg, skrives på liste tilses senere af Charlotte. 7

8 7.25 morgenvagten sikrer sig, at elever forlader spisesalen. Charlotte mødes med morgenvagten på lærerværelset kl Morgenvagterne fordeler øverste og nederste gang imellem sig. Eleverne går til deres værelser og rydder op og gør rent. INGEN ELEVER I BAD EFTER MORGENMADEN. Kl henter eleverne deres computer møder eleverne til morgensamling. Morgenvagten slutter kl CT noterer de syge elever i vagtbogen og sender besked til forældrene Når en elev har fødselsdag, synges skolens fødselsdagssang i forbindelse med morgensamlingen. Middag middagsvagten henter posten på sekretariatet starter middagen forstanderen/køkkenpersonalet sørger for indlæring af rutiner og forestår den daglige styring af måltidet. Der står en voksen ved ALLE buffetborde. Køkkenpersonalet åbner dørene kl Dørene lukkes igen kl o Alle sætter sig ved faste pladser og foretager sig intet før maden er præsenteret af køkkenpersonalet, og der er sagt værsgo! o Eleverne går til tagselvbordene efter nærmere anvisning. Man starter fra øst og bevæger sig mod vest. o Når måltidet slutter, bliver der sagt: Værsgo at samle. o Service og bestik stables PÆNT for bordenden bordene tørres af. o Dagens meddelelser. o Posten læses højt og lægges på buffetbordet, hvor elever kan afhente den. Ikke afhentet post leveres tilbage til kontoret. o Efter forstanderen/vagtlæreren har sagt Velbekomme, må eleverne forlade spisestuerne. Når alle er på plads i spisestuerne går værelseskammerater med mad til de syge. Skal efter måltidet sørge for afhentning af bakker, service og bestik. De syge må trække frisk luft mellem og Middagsvagten er omkring lærerværelset for at servicere eleverne til kl

9 Aften Aftenvagt 1 møder o Deltager i motion. o Spiser med eleverne. o Tjekker rengøring i tekstil, billedkunst, hall samt nederste toiletter. o Går rundt i lektietimen fra til og hjælper eleverne. Aftenvagt 2 møder o Deltager i motion. o Spiser med eleverne. o Tjekker rengøring i klassefløjen samt i den grå hal. o Holder lektiecafé i et klasselokale fra til o Har aftenfag fra samt laver aftenkaffe sammen med eleverne kl o Skal være til kaffe kl o Hjælper køkkenelever med kaffen og tjekker oprydning i spisestuer og elevopholdsstue. o Låser PC er inde kl o Sender eleverne på deres værelser kl Start kl med at minde eleverne om, at det er nu, de skal begynde at tænke på at gå på værelserne. o Mellem og besøger vagten de enkelte elevværelser for at sige godnat til eleverne. Aftenvagt 3 møder o Deltager i motion. o Spiser med eleverne. o Tjekker rengøring i elevfløjen samt tilser de syge. o Holder lektiecafé i et klasselokale fra til o Har aftenfag fra kl til o Skal være til aftenkaffe kl o Tjekker bagvagt sammen med 3-4 elever (kontaktgruppeværelse) kl o Låser PC er inde kl

10 o o o Sender eleverne på deres værelser kl Start kl med at minde eleverne om, at det er nu, de skal begynde at tænke på at gå på værelserne. Mellem og besøger vagten de enkelte elevværelser for at sige godnat til eleverne. Sørger for, at der er ro på skolen inden man selv går i seng. Husk at eleverne skal være på skolen fra kl Hvis de ønsker at gå i hallen, i biografen eller på idrætsbanerne kan vagtlæreren give tilladelse til dette. Alle aktiviteter slutter kl , så klasse-, fritids- og faglokaler kan aflåses. De syge må trække frisk luft mellem og samt igen mellem og Weekend Tilmelding til weekender skal ske på skolen intra senest tirsdag kl Hvis dette ikke er sket, er eleven automatisk frameldt weekenden på Eisbjerghus. Weekendvagten deles af fire personer. Senest tirsdag middag kl ugen inden ens vagt ophænger lørdagsvagten et program med den eller de aktiviteter, som tilbydes i løbet af lørdag eftermiddag. Aktiviteterne aftales evt. med vagtkollegaerne eller eleverne. Én gang i løbet af skoleåret arrangerer kontaktlæreren sammen med sine kontaktelever et større arrangement for alle de elever, der vælger den pågældende weekend. Dette kan eksempelvis være Bryllupsfest, Omvendt Dag, Hippiefest o. lign. Weekendvagter er ANSVARLIGE for indsamling af billedmateriale til hjemmesiden. Billedmaterialet afleveres senest ugen efter vagtens afslutning i skabet tilhørende MS. Weekendvagter går i køkkenet fredag inden kl for at høre om måltiderne. 10

11 Weekendvagt A møder fredag kl og har fri lørdag kl o Laver weekendlister køkkenplan og soveplan. Soveplan udfærdiges for én nat af gangen. Der må kun være det antal elever i hvert værelse, der er sengepladser til. o afholdes et weekendmøde med eleverne. Her gennemgås weekendens program og det meddeles hvem, der skal i køkkenet, gøre rent osv. o Aftensmad. o Evt. start af aktivitet. o Aftenkaffe. o Aflevering af computer. o på værelserne. o godnat lysene slukkes. o Lørdag morgen mellem kl og serveres mokost. Læreren og køkkeneleverne møder kl Weekendvagt B møder lørdag kl og har fri søndag kl o Senest kl skal eleverne møde til morgenmad vagtlæreren skal huske en afkrydsningsliste. Senest kl skal eleverne have spist morgenmad og smurt madpakke til eftermiddagen. o alle elever mødes i foredragssalen til info-møde. Derefter udlevering af computer. o Eftermiddagens aktivitet kan startes på et vilkårligt tidspunkt. o Eftermiddagskaffen passes ind efter aktiviteterne. o Aftensmaden kl herefter aktiviteter fortsat eller evt. friaften. o aftenkaffe o Skolen skal være opryddet efter dagens aktiviteter senest kl o Aflevering af computere o på værelserne. o godnat lysene slukkes. Vagt B har ansvar for aflevering af billedmateriale! 11

12 Weekendvagt C møder søndag kl og har fri søndag kl o Søndag morgen mellem kl og serveres mo-kost af køkkenpersonalet læreren møder kl o Senest kl skal eleverne møde til morgenmad vagtlæreren skal huske en afkrydsningsliste. o Senest kl skal eleverne have spist morgenmad og smurt madpakke til eftermiddagen. o Læreren udfærdiger rengøringsplan. o alle elever mødes i foredragssalen til info-/rengøringsmøde. o Rengøring af skolen og værelserne påbegyndes og færdiggøres umiddelbart efter info-mødet. Herefter er der udlevering af computere. o serveres eftermiddagskaffe. o Besøgselever vil blive inviteret til en rundvisning med skolens elever fra kl Herefter samtale med forstanderparret. o aftensmad. Weekendvagt D. Man møder kl og slutter vagten mandag morgen kl o o o o o o aftenkaffe. Vagtlæreren medbringer krydslisten bagvagt, som i hverdagen computere låses inde på værelserne godnat lysene slukkes. Mandag morgen kl møder vagten i spisestuen. Resten af vagten forløber som beskrevet under Morgenvagten. Weekendvagterne råder over 500 kr. til diverse. Weekendkassen klargøres af skolens bogholder og findes i medicinskabet. Husk at opkræve kostpenge fra gæster. 12

13 Lukkevagt I forbindelse med ferier og forlængede weekends har en lærer lukkevagten. Lukkevagten møder typisk kl og har fri kl , eller når den sidste elev har forladt skolen, og denne er lukket forsvarligt af. Husk alarmen! Kl begynder man at lukke skolen af. Dette betyder at: Vinduer lukkes og haspes. Radiatorer sættes på 1. Indvendige døre lukkes og låses! Lys samt teknisk udstyr slukkes. Skraldespande på gange og i klasselokaler tømmes. Bollebordet ryddes. Cykelskure aflåses. Alarmen tilsluttes og de udvendige døre låses. Hvis en eller flere elever ønsker at overnatte på skolen og blive til lørdag eftermiddag, overtager forstanderen vagten. Modtagevagt I forbindelse med ferier og forlængede weekends har en lærer modtagevagten. Vagt A møder på skolen kl og slutter kl Vagt B møder på skolen kl og slutter næste morgen kl o o o o Mellem kl og vender eleverne tilbage til skolen skal eleverne være på værelserne siges godnat og lysene slukkes. Næste morgen kl møder nattevagten i spisestuen. Resten af vagten forløber som beskrevet under Morgenvagten. 13

14 5. Skolens ugeplan Uddybende forklaringer til ugeplanen. Mandag til fredag fra kl til er der morgensamling i skolens foredragssal. Morgensamlingen starter med Tv-avis, derefter ca minutters fortælling - afsluttende med en sang. Forstanderen varetager morgensamlingens indledende og afsluttende del og giver i denne forbindelse dagens meddelelser. Morgensamlingerne er i øvrigt fordelt mellem skolens lærere. Alle har frie hænder til at lægge det indhold i samlingerne, de finder vigtigt og vedkommende på et givet tidspunkt. Dette sikrer en god variation, hvad indhold angår, ligesom man oplever den forskellighed, der ligger hos den enkelte underviser. Enkelte morgensamlinger er reserveret til fællessang. Der foreligger en nærmere plan for indhold se under morgensamlinger. En sjælden gang imellem overtager eleverne morgensamlingen og vælger i den forbindelse i samarbejde med forstander/lærer, hvad der skal ske. Det sker særligt efter projektrejser, hvor 2 til fire elever har deltaget i en konference i udlandet sammen med elever fra Eisbjerghus Efterskoles samarbejdsskoler. Skolens almindelige undervisning er fordelt, som det fremgår af dagsrytmeskemaet og er tilrettelagt som klasseundervisning. I forbindelse med Kultur og samfundstimerne er eleverne inddelt på hold svarende til de grupper, der skal rejse til en af de seks destinationer i foråret. Desuden undervises 9. klasserne i samfundsfag. Undervisningens nærmere indhold er beskrevet i afsnittet Skolens fag. Aftenerne er præget af god aktivitet dels i lektielæsningstimen, men også i kraft af de mange forskellige aftenfagstilbud. 14

15 Indholdsplan Motion Det er vedtaget, at motion indgår i skolens dagligdag. Med denne præmis prioriteres høj puls, frisk luft samt personlige målsætninger. Vi ønsker at give eleverne adgang til afvekslende, sjov og krævende motion, der sætter krav til deres deltagelse og giver dem mulighed for at opnå de mål de eventuelt har sat. I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal eleverne have mindst 30 minutters motion om dagen. Den første motionsgang vælger eleverne således hvad de vil frem til efterårsferien. Vagtholdet aftaler indbyrdes hvilke tre motionsformer de vil udbyde. Det er hensigtsmæssigt at der tilbydes tre forskellige former, således at der er noget for alle. Der oprettes holdlister, og motion starter med at krydse eleverne af. Efter efterårsferien oprettes motionsklubber. Indholdet af disse klubber er betinget af elevernes forslag til idrætslige aktiviteter. Der vil til enhver motionsklub være tilknyttet en lærer, hvis rolle er at hjælpe eleverne med praktiske ting, såsom at sørge for at evt. remedier er tilgængelige. Der tilbydes seks motionsklubber hver dag. Eleverne vælger selv, hvilke klubber de vil deltage i. Det er kontaktgruppelærerens opgave at sørge for, at den enkelte elev laver noget hver dag; det er idrætslærernes opgave at sørge for, at klubbernes motionsprogram ikke er uhensigtsmæssigt planlagt. Der vælges nye motionsklubber tre gange: efter efterårsferien, efter jul og endeligt efter påske. Målet med motionsklubber er, at den enkelte elev selv tager ansvar for sin egen daglige motion. Hvis motionstilbuddet lægger op til det, har eleverne mulighed for at udarbejde et personligt mål for, hvad de vil opnå med at deltage i motion i løbet af perioden. Disse mål laves i samarbejde med motionslæreren, og det er dennes pligt at følge op på og justere disse mål. Det skal holdes for øje, at vi arbejder på at styrke elevens handlekompetencer og evner til realistisk målsætning og ønsker derfor eleven succes uanset.(se vedlagte bilag som kan bruges til personlig målsætning.) Før efterårsferien og før juleferien laver vagtholdene en mundtlig evaluering på, hvorledes det er forløbet. Vagtlærerne er hele tiden opmærksomme på elever, der ikke deltager. Gennem en positiv dialog med den enkelte elev, finder læreren ud af, hvordan eleven motiveres til at deltage. Se smittemodel under motion. 15

16 Bilag: Mit Motions Mål Mål Sæt et specifikt, realistisk og tidsbegrænset mål Forhindring Hvad kan forhindre dig i at opnå dit mål? Motivationsmakker Hvem kan hjælpe dig til at opnå dit mål? Hvordan? Plan Hvordan vil du komme i gang med at opnå dit mål? I dag Hvad kan du gøre i dag for at komme i gang? Elevens underskrift lærerens underskrift 16

17 Morgensamlinger Mandag til fredag fra 8.00 til 8.30 afholdes der morgensamling i foredragssalen. Der startes med TV-avis og meddelelser og derefter ca. 15 min. fortælling og sang. Til stede ved morgensamlingen er alle skolens elever, skolens forstander samt skiftende lærere, der står for fortælling og sang. Omdrejningspunktet for fortælling kan være alt hvad der er nærværende for eleverne og som sammen med fællessang fra enten højskolesangbogen eller anden sangbog, giver en god og positiv start på dagen. Morgensamlingen er således den faste ramme for en daglig forsamling med et indhold, der er fælles for alle samt en synliggørelse af skolens fællesskab ved fællessang og markering af særlige begivenheder, f.eks. elevernes fødselsdag og andre mærkedage. Ved enkelte lejligheder kan eleverne være værter ved morgensamlingen, enten kontaktgruppevis, eller hvis grupper af elever har haft en fælles oplevelse, som de gerne vil dele med resten af skolen. Morgensamlingernes indhold planlægges og beskrives af de involverede lærere ca. 3 måneder frem. PLAN! Kontaktgruppemøder Hver kontaktgruppe skal stå for et aftenarrangement i løbet af året samt en kontaktgruppeweekend. Søndag d , kl : Indtil 17.00, hvor der er farvel til forældre, er vi på værelserne. Herefter: Nøgler udleveres 200 kr. hvis de smides væk Faste pladser i spisesalen, bordformænd, stå foran indgangen til spisesalen, sygemelding om natten er hos vagtlæreren som sover på vagtværelset. Søndag d , kl : Dagsrytme gennemgås, Sengeredning, ting på plads, røgalarm (ikke til ophæng af ting), levende lys (kun fyrfadslys i stager, max. 3 i klynge). Procedure ved brandalarm. Ophæng på vægge/tyggegummi intet på lofter, ingen pornografiske billeder, sydstatsflag, alkoholreklamer, eurofriserende stoffer osv. 17

18 Værelsestjek fejl og mangler nedskrives til Jørgen; hvis ting skal hænges op, skal de medbringes inden 3 uger. Boksene kode på både stor og lille 159A (svigter stor, så prøv 0708A) 1. Tryk 159A 2. Nulstil via rød knap bag på låge. BIP-BIP, skal den sige 3. Eleven trykker så sin kode: 3 cifre + et bogstav ex.: 123A 4. Boksen lukkes næsten og koden gentages. Søndag d , kl : Proceduren for aflevering af computere, godnat Mandag d , kl : Køkkenvagter og rengøringsvagter (gulvvask samt en uge i køkkenet) Snak om de oplysninger de fik på skoleorienteringsløbet Fortælle om bagvagtsystemet fortælle hver elev, hvornår han/hun er bagvagt. Mobiltelefon hvornår og hvordan repeteres. Har alle mat.redskaber, ordbøger, cykelhjelm osv. i orden? Tale om weekends indhold og aktiviteter. Fortælle hvordan weekendlisten udfyldes. Tirsdag d kl : Rengøringsprocedure for fællesområder. Starter på fællesområder. Tirsdag d kl : Kampråb Mandag d kl : Hvilke forventninger har I til dette ophold på Eis? Ugen der gik Mandag d kl : Hvordan går det generelt? Undervisning, dagligdag, venner m.m. Opstart på snak om kontaktgruppearrangement, der skal foregå i løbet af året. Mandag d kl : Fælles beskeder Fødselsdagskage i spisesal Mandag d kl : Info om jokerdage Mandag d kl : Valg til SC, meddeles til BML samme dag! Mandag d kl : Snak om trivsel indledende til samtalerne på forældredagen d

19 Mandag d kl : Fødselsdagskage i kontaktgrupperne Værtsrollen både menneskeligt og praktisk: Praktisk: sengetøj, med hjem i weekends osv. Menneskeligt: At tage hånd om gæsten, sætte sig i hans sted osv. (Uganda kommer denne dag) Mandag d kl : Opfriskning af, hvordan man gør rent på område/værelset Evaluering af det første ¼ år - skriv to gode og to negative ting. Diskussion herudfra. Mandag d kl : Mandag d kl : Efterårsferie Husker du dine venner derhjemme? Snak om venskab/fællesskab, hvordan man plejer det. Efterskolen varer kun et år, man skal også hjem igen. Mandag d kl : Glæd din nabokontaktgruppe kontaktgruppen laver en lille glædelig overraskelse til deres nabokontaktgruppe. Mandag d kl : Fødselsdagskage i spisesalen Mandag d kl : Nyt fra student council gruppens SC-medlem afholder mødet. Pakkelister til Berlin. Mandag d kl : Brobygning/faglig uge intet møde Mandag d kl : Berlin intet møde Mandag d kl : UV/T Intet møde Mandag d kl : Traditioner og events på Eis (f.eks. galla) Eleverne kommer med forslag til, hvilke events de godt kunne tænke sig. Evaluering af klubber på Eis. Mandag d kl : 19

20 Fødselsdagskage på områderne Julehygge samt evaluering af første halve år. Det var så planen for det første halve år. Det sidste halve år, skal student council være med til at lave i samarbejde med BML og RV. Fredagscafé Formålet med fredagscaféen er at bidrage til fællesskabet og give en introduktion til den danske sangskat, med udgangspunkt i Højskolesangbogen. Dertil er det også hensigten at eleverne stifter bekendtskab med andre sangkulturer. Gennem den fælles afslutning på ugen, sangen og elevernes optræden for hinanden, sendes eleverne på weekend på en positiv måde. I fredagscaféen vil 50% af undervisningen være med fokus på Højskolesangbogen, 25% vil være tema-betonede inspireret af populærkulturen. De resterende 25 % vil være elevernes sang/optræden for hinanden. Weekendaktiviteter Formålet med weekenderne er at fremme de sociale relationer, fællesskabet og den gensidige forståelse, både mellem elever elever og elever ansatte Der er 4 lærere der deler tilsynet i en weekend. Weekendvagt A (WA): Fredag kl lørdag kl Weekendvagt B (WB): Lørdag kl Søndag kl Weekendvagt C (WC): Søndag kl Weekendvagt D (WD): Søndag kl mandag kl Weekender starter fredag kl , hvor eleverne har fri til at tage af sted. De skal returnere søndag i tidsrummet kl I forbindelse med almindelige weekender, er det WB der står for det obligatoriske arrangement der skal foregå i løbet af lørdagen. Senest tirsdag i ugen før en weekend skal WB informere eleverne om weekendens program, således eleverne kan træffe valget om, hvorvidt de ønsker at blive på skolen 20

21 denne weekend. Eleverne tilkendegiver senest tirsdag kl.20.00, om de bliver på skolen, eller tager andetsteds hen. De elever der har valgt at blive på skolen i weekenden, mødes med WA til et weekendmøde fredag kl , hvor weekendens program og køkkentjanser gennemgås. Da weekenderne er en stor del af det at være på efterskole, er det vigtigt, at der tilbydes et indhold, der animerer eleverne til at blive. Indholdet skal være afvekslende og give mulighed for og plads til både fællesoplevelser, hygge og afslapning. I særlige weekender er eleverne forpligtet til at blive på skolen i weekenden. Det drejer sig om den sidste weekend i september, hvor der om lørdagen er forældredag, og om søndagen efterskolernes åbent hus. Desuden er der lørdagen, der ligger i forlængelse af skolens temauge, samt søndagen inden Kr. Himmelfartsdag. Alle kontaktgrupper er, i samarbejde med kontaktlæreren, forpligtet til at forestå en kontaktgruppeweekend, hvor der arrangeres særligt store events. Dette kunne være temadage over temaer som: Halloweenfest, Bryllupsfest, Børnefødselsdag, Olympiade. Der er også enkelte udvidede weekends, hvor eleverne enten tager på weekend fra torsdag kl , eller først returnerer til skolen mandag mellem kl og Det anbefales fra skolens side, at man bruger disse fridage til tandlægebesøg o. lign 6. Årsplan Se bilag side 75 Velkomstdagen Søndag den 7. august 2011 Lærere møder kl Indkvartering Velkomst i spisesalen En lille forfriskning i spejlsalen På værelserne med kontaktlæreren Afrejse forældre 21

22 17.30 Middag Eleverne sætter nåle i Danmarkskortet Kontaktgruppemøde a. Dagsrytme b. Sengeredning c. Røgalarm. Procedure ved alarm opstilling ved cykelskur d. Værelsestjek fejl og mangler nedskrives til Jørgen e. Om ophængning på vægge - tyggegummi. Der må ikke hænges noget op på lofterne Fællesarrangement i parken (hvis tørvejr) Supervisor og fløjtenist: Hoffotograf: Aktivitet Ansvarlig: Hvis regnvejr: 0. Alfabetisk rækkefølge 2 x 62 BD Øverste elevgang Opdeling af elever i 10 grupper 1. Evolutions leg LA Billedkunst 2. Kluddermor MA Tekstil 3. Landkort BML Opholdsstue gr. á ca. 9 elever. Højde, længde, bredde. KK Foredragssalen v flygel 5. Frugtsalat NJ Foredragssal v indgang 6. Fluesmækker HV Grøn 7. Kålorm/tusindben RV-LB Gul 8. Røvskrivning LE Blå 9. Navneleg med bolde KC Lilla 10. Fotografi af alle elever - til navneskilte CT Sofa v. lærerværelset 11. Billard Beregning CM Jagtstuen TJ MS Sang i foredragssalen Kaffe og isvaffel Aflevering af computer Kontaktlærersamvær - klar til at gå til ro På værelserne - kontaktlærerne siger godnat 22

23 22.45 Lysene slukkes 22.45,45 Lærermøde på lærerværelset Introugen Det overordnede formål med introdagene på Eisbjerghus Efterskole er at give hver enkelt elev et trygt og solidt fundament, hvorpå de kan bygge deres efterskoleår. Derfor bestræber vi os på allerede i første uge at få eleverne forankret i stedet og i hinanden. De første 4 dage af skoleåret er nøje planlagt med dette aspekt for øje. Skolens personale formidler skolens principper og grundideer til eleverne, således at eleverne i disse dage opnår et grundlæggende kendskab til skolens væsen. På den måde vil den enkelte elev opleve en forankring til stedet og kan derfor tage ejerskab til skolen allerede fra starten. Desuden vil dagene være fyldt ud med ryste-sammen -aktiviteter af sportslig, kreativ og faglig karakter, således at eleverne oplever sig selv og hinanden i uvante, skøre og sjove sammenhænge. Gennem disse aktiviteter der primært er fokuseret omkring grupper af varierende størrelse og besætning introduceres eleverne til mange af deres kammerater på en afslappet og behagelig facon. Dette vil danne en essentiel base for venskaber og bekendtskaber resten af skoleåret. 23

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere