FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17"

Transkript

1 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL! DE STØRSTE UDFORDRINGER FÆLLESSKABET KØBENHAVN KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK BY FÆLLESSKABETS PENGE SKAT OG UDLIGNING ERHVERVSPOLITIK...8 UDBUDSREGLER... 8 MINDRE BUREAUKRATI... 8 BÆREDYGTIGT OG LOKALT... 9 VÆKSTHUSE FOR IVÆRKSÆTTERE NEDSLIDNING FLEXJOB RUMMELIGHED PRAKTIKPLADER...9 LÆREPLADSNETVÆRK... 9 KOMMUNALE PRAKTIKPLADSER KOMMUNEN SOM ARBEJDSGIVER PERSONALEPOLITIK SOCIAL KAPITAL OG MINDRE SYGEFRAVÆR ARBEJDSFASTHOLDELSE MAKSIMAL MEDINDFLYDELSE SELVLEDELSE DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE UDDANNELSE AF LEDERNE TILLIDSREFORM UDDANNELSE TIL ARBEJDSLØSE VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER OG LØNTILSKUD LANGTIDSLEDIGHED RESPEKT OG REELLE MULIGHEDER INKLUSION LIGESTILLING OG FRIGØRELSE EN SIKKER BY LOKALE FÆLLESSKABER OVERVÅGNING KLIMAET BILER OG BOMPENGE

3 17. BUSSER, LETBANER OG METRO PRISEN SKAL NED CYKLER FODGÆNGERE TILGÆNGELIGHED MILJØ BOLIGER KOMMUNALT BOLIGSELSKAB BYRUM OG ARKITEKTUR PARKER, PLADSER HAVNEN FRISTEDER KULTUR FOR ALLE FOLKEHUSE UDVIDET ÅBNINGSTID UDLICITERING AF CAFEER TEATER, MUSIK OG SPILLESTEDER IDRÆTTEN LIGE ADGANG BARSELSGRUPPER DAGINSTITUTIONER UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER DAGPLEJE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER FRITIDSHJEM OG KKFO FOLKESKOLEN MODERSMÅLSUNDERVISNING SEKSUALUNDERVISNING PRIVAT- OG FRISKOLER UDDANNELSE DAGHØJSKOLER OG UNGDOMSTILBUD ÆLDRE, PLEJEHJEM OG HJEMMEPLEJE NYTÆNKNING AF ÆLDRETILBUD NYE BOFORMER FOR ÆLDRE FATTIGDOM UDSATTE BØRN

4 44. ULIGHED I SUNDHED SUNDHED GENNEM REGULERING MAD ÆLDREMAD BÆREDYGTIG OG ØKOLOGISK PSYKISK SYGE MENNESKER MED HANDICAP BEDRE BOSTEDER HJEMLØSE STOFMISBRUGERE ANONYMBEHANDLING PROSTITUTION HASH

5 VELKOMMEN TIL! Du sidder nu med Enhedslisten- Københavns handlingsprogram for gruppen på Københavns Rådhus for perioden Programmet bygger selvfølgelig på Enhedslistens overordnede ståsted og principper: Vi er et socialistisk parti, som bygger på mange års traditioner for politisk tænkning. Vi ønsker at udvide demokratiet, så de få ikke har magt over de mange, og så de ukrænkelige borgerlige frihedsrettigheder også udstrækkes til at omfatte økonomien. Enhedslisten vil lade den kommunale økonomi tage udgangspunkt i kommunens vilkår. På kommunalt plan vil vi give kommunerne ret til at etablere kommunal produktion, bygge boliger til alle, ansætte det antal i denne offentlige sektor, der skal til for at skabe et reelt velfærdssamfund. Københavns Kommune har i disse år mange skatteindtægter, men vi er bundet af regeringens stramme budgetpolitik. Enhedslisten vil gerne bruge flere penge på investeringer, vedligehold og nybyggeri af bygninger og kollektiv trafik, og vi arbejder sammen med vores folketingsgruppe for at påvirke regeringens politik. Vi vil decentralisere og bryde de tykke mure på Rådhuset ned, så alle københavnere kan tage del i beslutningerne, og så vi giver indflydelse til lokale fællesskaber og råd. Vi vil bryde med kapitalismens vækstfilosofi, både i forhold til miljø, klima og ressourceforbrug og i forhold til at skabe andre ejerformer og virksomheder, der bygger på kooperation, samfundshensyn og medarbejderstyre. Også kommunens ansatte skal inddrages; vi vil nedbryde den traditionelle topstyring. Handlingsprogrammet skal læses som de overordnede linjer. Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering mellem politikområderne. Den mere praktiske politikudvikling sker løbende i en dialog mellem Enhedslisten, bevægelser og københavnere med udgangspunkt i en virkelighed, der til stadighed ændres, idet vi glæder os til andre gode kræfters idéer. 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER Tusindvis af københavnere står for tiden uden job. Enhedslisten prioriterer at skabe nye, ordinære job i den offentlige og private sektor, ligesom vi til stadighed arbejder på, at ingen må miste sit forsørgelsesgrundlag. Der skal være arbejde til alle. Vi vil sikre et rummeligt arbejdsmarked. Alle skal sikres ret til uddannelse. Ingen må stå uden praktikplads, så de ikke tvinges til at opgive en erhvervsuddannelse. De unge, som i dag havner i et hul mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, skal samles op gennem en øget indsats. Udfordringerne for klima og miljø er kun blevet vigtigere de seneste år. Forfejlede klimatopmøder, en tabt betalingsring og en regering uden fokus på klima og miljø betyder, at kommunens pligt til at gøre byen grønnere er større end nogensinde. Vi vil sikre en udbygning og billiggørelse af den kollektive trafik. Vi vil udbygge København som cykelby. Vi vil omdanne byens pladser og veje fra bilrum til byrum. Samtidig skal energiforsyningen omlægges til vedvarende energikilder, og vi skal sikre lokal afledning af regnvand som et middel til dels at gøre byen grønnere og dels at undgå de voldsomme konsekvenser af klimaforandringerne. Klima og miljø skal indregnes på linje med pengene i budgettet for alle projekter, der vedtages i byen. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

6 Der skal være råd til børnenes og de unges hverdag. Der skal være tid og råd til både leg og læring. Antallet af voksne i børnenes hverdag skal stige: Klassekvotienterne skal sættes ned i folkeskolen, og normeringen i daginstitutionerne skal øges for at give tid til det enkelte barn og den enkelte ung. For Enhedslisten er det en værdi i sig selv, at skole og fritid ikke blandes sammen; pædagoger og lærere har hver sit at bidrage med i børnenes udvikling. Kapitalismens krise skærper uligheden i byen og skaber øget fattigdom for de mange, der er endt uden for arbejdsmarkedet, på ungeydelse eller i lavtlønnede jobs. Enhedslisten vil skabe en mere lige by og afskaffe fattigdommen. Økonomien må ikke stoppe adgangen til at tage del i byens tilbud og byens liv: Vi vil sænke prisen på kulturtilbud og kollektiv trafik. Vi vil sikre en tidlig støtte til udsatte børn og sårbare familier. Sundhedstilstanden i de mest udsatte bydele skal op på niveau med de bedste områder; vi vil sikre en ligelig adgang til lægetilbud og til oplysning. 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN København er mere end en storby, den er et fællesskab. Et fællesskab der består af individer, institutioner, arbejdspladser, boliger, virksomheder og grønne områder. En by kan bestå af mennesker, hvor hver passer sit, eller den kan være et fællesskab, der bygger på omsorg og solidaritet, hvor vi giver hinanden muligheder og skaber effektfulde og varige løsninger på fælles udfordringer. Hvad sker der, hvis man tænker København som en legeplads, et eksperimentarium og laboratorium for utraditionelle måder at lære, leve, arbejde og bo på. En by, der har sat sig for ikke at acceptere, at børn fratages evnen til at tænke kreativt. En by, hvor der er plads til og brug for alle. En by, som sikrer, at alle er med i legen. En by, som tager hensyn til, at vi er mennesker med forskellige ønsker og behov. En by, hvor der er plads til både arbejdsliv og fritid. En by, hvor vi bor sammen i stedet for at isolere os i hver vores ghetto. En by, hvor der både er plads til kreativ udfoldelse og udvikling. En by, hvor bæredygtighed kommer før forbrug. En by, som sætter mennesket og fællesskabet i centrum. I Enhedslisten vil vi arbejde for at fællesskabet er omdrejningspunkt for kommunens beslutninger. Det tror vi, giver det bedste fremtidsperspektiv for alle der ønsker at leve i og opleve København. 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK BY Et fællesskab gror nedefra, det samme skal en kommune. Vi vil åbne de demokratiske processer, så københavnerne ikke bare er tilskuere, men aktive deltagere i beslutningerne om, hvordan byen skal udvikle sig. En storby kan rumme en mangfoldighed, som mindre byer ikke kan. Derfor har København også en helt særlig forpligtelse til at være byen, hvor modsætninger mødes, livsanskuelser udveksles, og kreativiteten blomstrer. Det er Enhedslistens mål, at demokratiet i byen skal udvikles og udvides, så mennesker har reel indflydelse på de beslutninger, der tages. Offentlige høringer er ikke nok som redskab, hvis Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

7 borgerne skal involvere sig i beslutningsprocesserne. Enhedslisten ønsker lokalt demokrati og ønsker, at københavnerne bredt skal inddrages i alle kommunens planlægnings- og beslutningsprocesser. Lokaludvalgene kunne flere steder fungere bedre, men det kræver, at Borgerrepræsentationen og forvaltningerne tager lokaludvalgene seriøst og bruger de mange ressourcer, der er til rådighed. København er så stor, at det er umuligt at alle 55 borgerrepræsentanter eller alle ansatte på Rådhuset kan have det nødvendige, kvalificerede detailkendskab til de forhold, som Borgerrepræsentationen og dens udvalg faktisk tager stilling til. Derfor er et organiseret med- og modspil altafgørende, hvis borgernes holdninger og synspunkter skal afspejles i Borgerrepræsentationens endelige beslutninger. 4. FÆLLESSKABETS PENGE Kommunens økonomi er sammensat af statslige bidrag, udligninger, indkomstskatter og erhvervsafgifter. Vores politik er, som i alle andre sammenhænge, at de bredeste skuldre bærer den største byrde. Vi er ikke tilhængere af kommunal gæld, men hvis forrentningen af bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger og installationer eller af en bedre efteruddannelse af kommunens ansatte er højere end forrentningen af en pengegæld, er det dét, vi vil prioritere. Flere arbejdspladser og flere indbyggere betyder også flere indtægter til kommunen. Også derfor arbejder vi for at gøre byen attraktiv for små og nye virksomheder, f.eks. af socialøkonomisk karakter og medarbejderstyrede arbejdspladser. Vi er tilhængere af strukturelle omlægninger, hvis en mere rationel udnyttelse af ressourcerne betyder, at pengene bliver i systemet og medvirker til øget kvalitet. Et lavere sygefravær er godt for både den enkelte ansatte og institutionerne, men gevinsten skal ikke inddrages centralt før det er set, om indsatsen har virket og Enhedslisten vil til stadighed prioritere at skabe bedre offentlige tilbud og højere kvalitet frem for besparelser. København vil aldrig kunne konkurrere med kinesiske virksomheder og byer på skatteprocenten eller lønninger. Men vi er konkurrencedygtige på globalt plan, når vi ser på parametre som tryghed, uddannelse, frihed, fritidstilbud, sikkerhed, sundhed og miljø og det er på disse områder, København skal slå sin position fast og få tiltrukket også internationale firmaer til byen. 5. SKAT OG UDLIGNING For Enhedslisten er skatten et redskab til at skabe velfærd og omfordeling. Hverken en lav eller en høj skat er et mål i sig selv. Enhedslisten har medvirket til at sætte skatten ned i kommunen, og vi har været med til at sætte den op. Vores fokus er at imødekomme københavnernes behov og sætte skatten derefter. Erhvervsbeskatningen er sat ned i den sidste valgperiode fra 10 til 9,8. Enhedslisten vil hæve satsen igen for fx at bruge pengene på at bedre vilkårene for bæredygtige og socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

8 Det kommunale selvstyre er indskrænket under både VK- regeringen og under ABF- regeringen. Vi vil øge selvstyret og give kommunerne mere magt over økonomien, blandt andet ved at give skatteudskrivningen fri igen, så kommunerne selv kan bestemme over deres økonomi. Vi er tilhængere af udligning, dvs. omfordeling mellem rige og fattige kommuner. Da København var en fattig by i 1990 erne, appellerede vi om hjælp fra landets øvrige kommuner. Nu, da byen er blevet rigere, er det kun rimeligt, at København bidrager til, at hårdere stillede udkantskommuner modtager flere penge fra især Østjylland og det storkøbenhavnske område. Samtidig er det vigtigt at huske på, at København stadig har store sociale udfordringer, som også skal løses og med massiv befolkningstilvækst giver de mange byggeopgaver og renovering af nedslidte veje og kommunale bygninger et stort udgiftspres. 6. ERHVERVSPOLITIK Enhedslisten tror ikke på, at lavere selskabsskat skaber mere og bæredygtig vækst i København. Vi mener at København har brug for innovation og virksomheder, der kan være med til at skabe grøn vækst og dynamik i byen. Det er derfor kommunens opgave at sikre både eksisterende og nye iværksættere optimale muligheder for at etablere og udvikle sig. Det er helt afgørende for Enhedslisten, at vi skaber særligt gunstige vilkår for de virksomheder, der i særlig grad bidrager til bæredygtig udvikling og et rummeligt arbejdsmarked. Vi vil gerne lave positiv særbehandling af socialøkonomiske projekter, kooperative virksomheder og erhvervsdrivende, der har andre ambitioner end profit og personlig vinding. Vi ønsker, at der nedsættes en tænketank efter samme model som Copenhagen Business Task Force, der blot i stedet har som opgave at udarbejde regler og initiativer, der kan bidrage til øget socialt og kooperativt iværksætteri i København. UDBUDSREGLER Mange mindre håndværksmestre bruger mange ressourcer på at byde ind på opgaver, kommunen sender i udbud. Vi vil derfor arbejde for, at kommunens udbudsmateriale er så enkelt som muligt. Samtidig skal der være mulighed for rådgivning. Endelig vil vi arbejde for, at de virksomheder kommunen vælger, lever op til krav om bæredygtighed, social profil, etiske retningslinjer og har lærlinge ansat. Enhedslisten ønsker, at kommunen selv løser mindre håndværksmæssige opgaver, fx gennem den håndværkerafdeling, et flertal på Rådhuset tidligere har nedlagt. De brodne kar skal ud af byen. Enhedslisten vil ikke se igennem fingre med snyd og svindel for skattekroner. Derfor vil vi have mere opsøgende arbejde, der sikrer, at byggeri og andet arbejde for Københavns Kommune altid foregår til ordentlige løn- og arbejdsforhold. MINDRE BUREAUKRATI Reglerne for erhvervsvirksomheder i København er uoverskuelige, og nogle af dem virker meningsløse og direkte modsatrettede. Enhedslisten vil derfor sætte en arbejdsgruppe til at gennemgå de forskellige regler for i samarbejde med virksomheder at finde frem til færre og mere overskuelige regler, der på den ene side giver virksomhederne rimelige arbejdsbetingelser og på den anden side sikrer, at der er plads til alle. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

9 BÆREDYGTIGT OG LOKALT Vi vil også arbejde for at kommunen i højre grad bruger lokale håndværksmestre til mindre renoveringsopgaver. Det vil være mere bæredygtigt at bruge lokale virksomheder, som ikke skal bruge energi på at køre til og fra København og samtidig føler større ejerskab til den lokale skole, daginstitution eller park. VÆKSTHUSE FOR IVÆRKSÆTTERE Enhedslisten vil støtte miljøet for kreative iværksættere i København. For eksempel ved at støtte etablering af væksthuse, hvor flere iværksættere er under samme tag og kan benytte fælles faciliteter, kan bruge hinanden og uden at knække halsen på udgifter til lejemål med mere. 7. NEDSLIDNING Mange offentlige job er i servicesektoren og er kendetegnet ved en høj grad af nedslidning. Det er indlysende, at et for højt tempo er med til at øge nedslidning. Men koncentrationen af ensidigt manuelt arbejde vil, uanset tempo, betyde en alt for tidlig nedslidning. Derfor skal nogle jobfunktioner gentænkes for at finde ud af, om det er muligt at dele jobfunktioner på tværs af faggrænser. Dette skal selvfølgelig ske i en tæt dialog med de involverede faggrupper. 8. FLEXJOB RUMMELIGHED Alle borgere, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have muligheden. Det kræver, at vi skaber et rummeligt arbejdsmarked med mulighed for at få et flex- eller deltidsjob. Det kræver også en kulturforandring på arbejdspladserne, hvor der skal være overskud til at tage imod medarbejdere, som er ansat på andre vilkår. Enhedslisten vil kæmpe for at fremme dette. 9. PRAKTIKPLADER Enhedslisten har siden 2008 været drivende kraft i at få indført de såkaldte hårde sociale klausuler som et krav ved alle anlægsprojekter i Københavns Kommune. I 2011 blev det endelig vedtaget i borgerrepræsentationen. Men det er ikke nok at vedtage, det er lige så vigtigt at følge op på, om det også faktisk bliver til praksis. Enhedslisten vil derfor sørge for at de hårde sociale klausuler udmøntes i praktikpladser. LÆREPLADSNETVÆRK Enhedslisten vil støtte virksomhedernes muligheder for at tage lærlinge, for eksempel ved at skabe et lærepladsnetværk, hvor flere virksomheder skal deles om at have en lærling. KOMMUNALE PRAKTIKPLADSER Københavns Kommune er landets største arbejdsgiver med over ansatte. Enhedslisten vil arbejde for, at der bliver sat mål for hvor mange lærepladser, den offentlige forvaltning skal oprette. Kommunen har som arbejdsgiver en særlig forpligtigelse til at gå foran i bestræbelserne for at skaffe flest mulige praktikpladser. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

10 KOMMUNEN SOM ARBEJDSGIVER Københavns Kommune er landets største arbejdergiver. Men flere og flere kontrol- og måleforanstaltninger har ført til en stigning i sygefravær, stress og nedslidning på de kommunale arbejdspladser. Enhedslisten arbejder derfor for en overordnet personalepolitik der i højere grad bygger på tillid og anerkendelse. Fordi vi mener, at det giver større tilfredsstillelse i ens arbejdsliv, hvis ens faglighed anerkendes, og hvis man føler, at man har indflydelse på, hvordan arbejdsopgaverne skal løses. PERSONALEPOLITIK Enhedslisten vil arbejde for, at der udarbejdes en overordnet personalepolitik i Københavns Kommune, som bygger på 3 værdier: 1. Social kapital mindre sygefravær 2. Det rummelige arbejdsmarked 3. Efter- og nyuddannelse SOCIAL KAPITAL OG MINDRE SYGEFRAVÆR De seneste mange år er offentligt ansatte blevet presset til at yde mere på kortere tid, og det har medført et rekordhøjt sygefravær, som udover de menneskelige omkostninger også koster kommunekassen rigtig mange penge. ARBEJDSFASTHOLDELSE I stedet for at forsøge at nedbringe sygefraværet ved at indføre forskellige kontrolfunktioner og hurtigere fyring af ansatte, som er langtidssyge, skal København gå en anden vej og satse på arbejdsfastholdelse. Når ansatte i kommunale jobs har et højt sygefravær, skyldes det ofte, at de kommunale arbejdspladser ikke har fokus på arbejdsglæde. Hvis man som ansat ikke føler sig respekteret, og samarbejdet på arbejdspladsen ikke fungerer, er det sværere at gå på arbejde på en dårlig dag. MAKSIMAL MEDINDFLYDELSE SELVLEDELSE Medindflydelse på eget arbejde er helt centralt, hvis man vil højne arbejdsglæden og kvalitet i arbejdet. Det betyder, at de mange kontrol- og måleforanstaltninger, som kommunen har indført de sidste mange år, skal afskaffes. Kommunen skal alene sætte de overordne rammer, men planlægning af arbejdet skal foregå på den enkelte arbejdsplads. DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED Der skal være plads til alle, der ønsker at arbejde, og til personer som ikke kan yde det samme som gennemsnittet. Kommunen har pligt til at gå forrest i at etablere job på særlige vilkår. Vi vil derfor arbejde for at skaffe de fleksjob, som kommunen mangler at oprette. Folketinget fastsætter reglerne for oprettelse af fleksjob, men vi vil i samarbejde med fagforeninger komme med ideer til hvordan der kan oprettes stillinger målrettet personer, der kan yde % af hvad, der kræves i almindelige jobs. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

11 Samtidig skal sygefraværet for personer, der er ansat på særlige vilkår, ikke tælles med i den samlede sygefraværsstatistik. Det siger sig selv, at det ikke fremmer etablering af job på særlige vilkår, hvis lederen bliver straffet for at etablere den slags arbejdspladser. KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE Ingen må føle sig presset ud af arbejdsmarkedet eller marginaliseret på grund af manglede kompetencer. Det er helt afgørende for udviklingen arbejdsglæden og fastholdelsen, at de kommunalt ansatte løbende gives adgang til efteruddannelse. Investering i kompetencegivende uddannelse af offentlige ansatte er en investering i fremtiden. Enhedslisten vil kæmpe for, at der på de årlige budgetter bliver afsat penge til efteruddannelse af de kommunale medarbejdere. UDDANNELSE AF LEDERNE Når flest mulige beslutninger skal træffes på den enkelte arbejdsplads, er det helt afgørende, at de lokale ledere har de nødvendige faglige kvalifikationer, både hvad angår personaleledelse og styring af økonomien. Derfor skal der afsættes midler til, at de kommunale ledere kan blive efteruddannet og få de nødvendige kvalifikationer. TILLIDSREFORM Enhedslisten vil arbejde for et fuldstændigt opgør med New Public Management, kassetænking og privatisering, som skal erstattes med demokratiske styringsmodeller, der bygger på tillid og demokratisk ledelse, hvor både ansatte, brugere, pårørende og demokratisk valgte politikere er sammen om at styre. Med budget 2013 er budgetpartierne blevet enige om en tillidsreform. Der skal skabes gode kulturer, hvor personalet kan bruge deres faglighed til at organisere og udvikle deres arbejdsplads. En kultur hvor ansatte har en stor grad af indflydelse på egen og institutionernes praksis, og det kræver både lokal selvbestemmelse og mindre politisk detailstyring, samt at kommunen understøtter medarbejdernes praksis og faglighed. 11. UDDANNELSE TIL ARBEJDSLØSE Enhedslisten er imod meningsløs aktivering af arbejdsløse og ønsker derfor at reformere hele området, så arbejdsløse tilbydes reel uddannelse, hvad enten det handler om opkvalificering eller omskoling. VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER OG LØNTILSKUD Når det handler om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, er erfaring og netværk vigtigt. Derfor er virksomhedspraktik og løntilskud langt mere relevant og brugbart for den arbejdsløse. Det er selvfølgelig helt afgørende, at personer i virksomhedspraktik og løntilskud ikke skubber fastansatte ud i arbejdsløshed. LANGTIDSLEDIGHED Det er ofte umuligt for langtidsledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet, fordi deres ansøgninger kommer nederst i bunken. For nogle langtidsledige kan bare det at blive kaldt til jobsamtale betyde, at man får en fornyet tro på egne kvalifikationer og muligheder. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

12 For nogle langtidsledige er løsningen, at de får tilbud om nyuddannelse, f.eks hvis ens kompetencer er indenfor et område, hvor der er stor arbejdsløshed, eller hvis man af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan holde til at arbejde indenfor sit fag. RESPEKT OG REELLE MULIGHEDER For langt de fleste føles det at blive arbejdsløs som en personlig tragedie, som har store både personlige og økonomiske konsekvenser. Det er derfor helt afgørende, at man mødes med respekt og reelle valgmuligheder, når man kommer på jobcenteret. 12. INKLUSION Arbejde er en væsentlig faktor, når det handler om at føle sig som en del af fællesskabet. Og det er nødvendigt for fællesskabet, at alle føler sig som en del af det og kan deltage med det, de nu magter i den givne livssituation. Inklusion handler ikke kun om at give plads til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, det handler også om at give plads til personer med handicap eller sociale udfordringer, som gør at de ikke kan arbejde på fuld styrke. Enhedslisten vil kæmpe for at skabe de politiske rammer for et arbejdsmarked, som bygger på inklusion. 13. LIGESTILLING OG FRIGØRELSE Køn, seksualitet, etnicitet eller religion må aldrig begrænse et menneskes udfoldelsesmuligheder i samfundet, og det er et kollektivt ansvar at nedbryde de uligheder, der bevirker det. Det er derfor vigtigt at styrke organisationer, som arbejder for at stoppe diskrimination, eksempelvis af LGBT- personer. Kommunens kommunikation og kampagner må ikke medvirke til at reproducere undertrykkende dogmer eller nedgørelse. Og der skal gøres en målrettet indsats for at inddrage underrepræsenterede grupper i kommunale arbejdspladser og tillidsposter. Der skal gøres en målrettet indsats for at inddrage sårbare og marginaliserede grupper. Undervisning i lighed skal indgå som en integreret del af undervisningen i byens skoler og ungdomsuddannelser. Vi ved, at fællesskab er helt afgørende for at skabe en tryg by. Men fællesskab kræver, at alle er med. Derfor er der heller ingen, der skal føle sig sat udenfor eller dårligt behandlet i København på grund af hudfarve, kultur eller etnicitet. Derfor går Enhedslisten imod enhver form for diskrimination og står fast på en stærk antiracistisk dagsorden. Alle forældre, uanset køn og familieform, skal sikres ordentlige børnepasningsmuligheder og lige adgang til barsel. 14. EN SIKKER BY I nogle år har mediebilledet af utryghed fyldt meget i København. Men virkeligheden er, at København er en sikker by. Det skal vi holde fast i, og vi skal sikre, at alle der bor her, også føler sig trygge. Ingen skal være bange for at cykle gennem sommernatten i København. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

13 Vi skaber en tryg by ved at tænke åbent, kreativt og arbejde på tværs. Det kan være simple ting som at sikre ordentlig gadebelysning, skabe byrum, hvor der er mennesker og liv også om aftenen eller sørge for, at en større del af byens betjente er nærpoliti, der kender lokalområdet og ikke optrapper konflikter. På længere sigt må vi arbejde med at forhindre kriminalitet, særligt i forhold til de unge. Der skal skabes alternativer til livet på gaden, exitstrategier og den sociale indsats med opsøgende gadeplansarbejde i forhold til familier, som er truet af kriminalitet. LOKALE FÆLLESSKABER Det kræver stærke lokalmiljøer, hvor mennesker kender hinanden og arbejder sammen for at finde løsninger på problemerne. Derfor vil Enhedslisten lytte til og arbejde sammen med lokale organisationer, boligforeninger og netværk for at kunne bruge deres løsningsforslag og erfaringer. Tryghed handler også om lighed og fællesskab. Vi ved, at øget ulighed skaber sociale problemer, øget kriminalitet og utryghed. Også derfor vil vi skabe et København uden fattigdom og et København, hvor vi bor sammen, går i skole sammen og kender hinanden på tværs af sociale klasser. OVERVÅGNING Videoovervågning er en ineffektivt lappeløsning på sociale problemer og et uacceptabelt indgreb i privatlivets fred, et synspunkt der deles af både eksperter og politiet selv. Derfor stemmer Enhedslisten imod den slags tiltag til fordel for eksempelvis forebyggende arbejde og øget gadebelysning. 15. KLIMAET En massiv klimaindsats er nødvendig for, at kloden også i fremtiden kan give gode levevilkår for mennesker og dyr. Københavns klimaplaner fra 2009 og 12 om en CO 2 - neutral by i 2025 kræver en massiv indsats: Vores energiforsyning skal omlægges til vind-, sol- og geotermisk energi. Trafikken skal omlægges fra biler til cykler og kollektiv trafik hvilket betyder en ny politik ift de sidste fire år, hvor S sammen med de borgerlige har arbejdet for flere biler i byen og mere plads til de biler, der allerede er her. For at håndtere klimaforandringerne skal vi også anlægge grønne tage i stedet for tagpap, have flere træer i gaderne, have flere grønne områder og omlægge pladser og veje, så de i højere grad kan opsuge regnvandet i stedet for at sende det i kloakkerne. 16. BILER OG BOMPENGE Enhedslisten har arbejdet for færre biler i byen i mange år, og vi fortsætter med dét. Hver dag pendler over en kvart million biler ind til byen. Det tal skal ned. Samtidig er bilejerskabet i selve København steget - også dét skal ned. Alternativet er en massiv satsning på kollektiv trafik og på cykler. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

14 Vi arbejdede i mange år for indførelsen af bompenge, og det er stadig vores holdning, at en eller flere bompengering(e) om København er et rigtigt skridt. Det vil skaffe penge til den kollektive trafik, og det vil reducere antallet af biler i København. Gennem aftaler med de borgerlige har Socialdemokratiet øget antallet af P- pladser i byen med over i de tætte brokvarterer gennem især denne valgperiode. Enhedslisten vil gå den modsatte vej. Der skal nedlægges p- pladser på gadeplan. Det skal ske for at omdanne bilrum til byrum, idet vi vil plante træer, lave legepladser, skabe bredere fortove og bedre cykelstier på den plads, bilerne tidligere optog. Og det skal ske for at nedbringe lysten til at købe og køre i bil: når der ikke er plads til den, vil den enkelte være mindre tilbøjelig til at eje bil og delebilsordninger vil således blive mere attraktive. På samme måde vil vi prioritere elbiler frem for biler drevet af fossile brændstoffer. Især dieselbilernes partikelforurening kan gennem eldrevne varebiler reduceres væsentligt til gavn for københavnernes sundhed. 17. BUSSER, LETBANER OG METRO I februar 2012 fremlagde Enhedslisten en plan for, hvordan den kollektive trafik skulle udbygges med indførelsen af en betalingsring. Denne plan er fortsat grundlag for vores arbejde. Planen betyder byggeriet af et finmasket net af letbaner og metro i København. Især vil omdannelsen af linje 5A til en letbane betyde et kvalitetsløft for københavnerne. Vi vil støtte et forslag om at automatisere S- banen. En automatisering af ringbanen vil reelt skabe metrodrift på ringbanen, og det vil være et massivt løft at fortsætte ringbanen fra Ny Ellebjerg over den gamle og nye Sydhavn via Hovedbanegården til Nordhavn. Enhedslisten anerkender de problemer, der ligger med at bygge skinner i tætte gader i en by, hvor halvdelen af befolkningen cykler dagligt. Trafiksikkerheden skal sikres. Derfor vil der også være områder, hvor metro under jorden vil være en mere nærliggende løsning end letbane. Med forslaget på kortet løser vi de problemer. Også den sjællandske regionaltrafik og den øvrige S- bane skal udbygges for at sikre færre biler i byen og flere brugere af den kollektive trafik. Det er ikke et kommunalt anliggende, men vi arbejder tæt sammen med vores folketingsgruppe for at sikre, at regeringen og folketinget støtter alle planer i den retning. PRISEN SKAL NED Enhedslisten vil på både Rådhus og Christiansborg arbejde for en sænkning af billetpriserne i den kollektive trafik. Det skal sikre, at flere ønsker at bruge busser, letbaner og tog og det skal sikre en socialt rigtig udvikling, hvor også københavnere med få midler har råd til den daglige transport. Den mest effektive metode til at nå det mål er at gøre den kollektive trafik væsentligt billigere. Men desværre kan det ikke ske gennem beslutninger på Rådhuset. Vi vil dog arbejde sammen med andre grønne kræfter for, at de rigtige beslutninger tages i Folketinget og i trafikselskaberne. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

15 CYKLER Over halvdelen af københavnerne cykler i dag til studie eller arbejde. Næsten 40% af alle studie- og arbejdspladser i København kører man til på cykel. Enhedslisten arbejder for, at flere vælger cyklen til deres daglige gøremål. En del gader har i dag kapacitetsproblemer på cykelstierne. Venter man for rødt dér, når de sidste ikke over første gang, der bliver grønt. Vi vil bygge bredere cykelstier, så der er plads til den megen trafik og til overhalende trafik. Der bør på alle travle cykelstier være plads nok til to ladcykler i bredden. Pladsen skal tages fra bilerne gennem reduktion af antallet af kørebaner; endnu et incitament til at lade bilen stå. Vi skal etablere flere deciderede cykelruter uden biler, og vi vil forbinde byens missing links, hvor cykelstier og ruter ikke hænger sammen. Den letteste trafikform skal i alle sammenhænge være ikke- motoriseret. Vi vil bygge cykelsuperstier gennem København og fra centrum ud til forstæder og omegnskommuner. De skal gøre det lettere og mere attraktivt at tage cyklen på arbejde eller til studiet over længere stræk. Cykelsuperstier kan forsynes med mini- tankstationer, hvor cyklen kan repareres eller lappes på vej til og fra hjemmet, og hvor el- cykler kan hurtigoplades. Parkerede biler optager alt for meget plads i gaderne. VI vil erstatte bilerne med cykelparkering, som alt for ofte er henvist til mure, plankevægge m.m. Hver bil- p- plads kan give plads til et cykelstativ med 10 cykler til gavn for den almindelige københavner. 19. FODGÆNGERE At gå mere betyder også at opleve byen. En fodgænger er ligesom en cyklist med til at skabe liv og tryghed i byen i modsætning til f.eks. bilister inde i kassen af glas og metal. Enhedslisten arbejder for mere gang i byen bogstavelig talt. Fortove skal alle steder være brede nok til de mængder af københavnere, der færdes på dem. Butiksudstillinger kan være hyggelige, og cykelparkering nødvendigt, men ingen af delene må vanskeliggøre trafikken på fortovet, hvor der også skal være plads til barnevogne, kørestole, rollatorer m.m. Fortovenes belægninger eller fliser skal repareres hurtigt, når de går i stykker, af hensyn til sikkerheden for den almindelige fodgænger generelt og de svagest gående københavnere i særdeleshed. 20. TILGÆNGELIGHED Københavnere med handicap skal have samme adgang til byens rum og faciliteter som alle andre københavnere. Enhedslisten arbejder for, at byens bygninger gøres fuld tilgængelig for alle københavnere. Det er dyrt, og det sker ikke på én gang eller med én budgetaftale, og det kan nogle gange komme i konflikt med en fredning. I løbet af valgperioden vil vi have vedtaget en handlingsplan for, hvordan vi får en mere tilgængelig by. Samme problemer findes på gader og veje. Fortove skal anlægges, så de nemt kan benyttes af kørestole. Eksisterende barrierer skal kortlægges, så de kan fjernes. Igen erkender vi, at arbejdet ikke er nemt eller billigt, men det skal igangsættes. Nye lokalplaner skal tilrettelægges, så tilgængelighed er ind tænkt på alle niveauer. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

16 Kommunens forvaltninger skal gennem tilgængelighedskonsulenter sikre, at der ved nybyggeri og ombygning tages hensyn til københavnere med handicap. 21. MILJØ København er i dag en af de dårligste byer til at sortere og genanvende affald. Enhedslisten ønsker et fokus på at udnytte og genanvende ressourcerne i stedet for at brænde dem af eller sende dem på lossepladsen. Vi gik med i aftalen om Amagerforbrændingen i efteråret 2012, som betyder en reduktion af forbrændt affald på 27% per indbygger. Det er ikke nok, og vi vil i boligforeninger og på kommunalt plan arbejde for en bedre ressourceudnyttelse. Det betyder formodentlig en dårligere økonomi i I/S Amager Ressourcecenter (tidligere Amagerforbrændingen), men klima og miljø er vigtigere end økonomi. SF fik sammen med S og de borgerlige lukket de selvstændige lokale miljøcentre i 2010 imod Enhedslistens stemmer. Vi vil fortsat arbejde for lokal forankring af miljøarbejdet og for, at der er penge til det. Kommunens miljøarbejde virker ikke uden lokal forankring, og miljøcentrene har været hjørnesten i det arbejde. De skal genvinde deres frihed til at arbejde på den måde, der passer til deres bydel. 22. BOLIGER København oplever i disse år en voldsom befolkningsvækst. Prognoserne regner med en stigning på indbyggere over de kommende år. Bygges der ikke boliger i København, vil konsekvensen være et massivt pres på de allerede alt for lange ventelister til de almene boliger og alvorlige prisstigninger på andels- og ejerboliger. Ingen af delene er Enhedslisten interesseret i. Allerede i dag har de fattigste københavnere sværere og sværere ved at finde en bolig, som kan betales med en kontanthjælp. Særligt unge, der kun har en halv kontanthjælp at leve for, har stort set ingen chancer for at betale en husleje i et København, hvor priserne stadig er skyhøje uanset boligform. Vi vil derfor bygge flere boliger i København. Udbygningen skal ske på områder, der i dag eller tidligere har været brugt til industri, havneformål eller lignende. Områder som Carlsberg, Grønttorvet, Nordhavnen m.m. vil give plads til en byudvikling, der kan matche behovet uden at fjerne store, grønne områder fra byen. KOMMUNALT BOLIGSELSKAB Enhedslistens ønskemodel er genoprettelsen af et kommunalt boligselskab, der sættes til at bygge billige boliger på kommunalt ejede arealer. Et sådan selskab kan udleje væsentligt billigere end andre, idet der i huslejen ikke skal inkluderes betaling for grundene. Indtil regering og folketing giver kommunerne lov til at genoprette et kommunalt boligselskab, vil Enhedslisten prioritere almene boliger over pensionskassebyggeri, andelsboliger eller ejerlejligheder i den nævnte rækkefølge. 20% af byens boliger er i dag almene; Enhedslisten ønsker denne andel hævet. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

17 Med Kommuneplan 2009 blev boligstørrelserne sat ned i kommunen på Enhedslistens foranledning, og med Budget 2013 blev stoppet for bygning af ungdoms- og studieboliger fra 1996 ophævet. Begge dele har vi arbejdet for i mange år, og vi vil fortsætte med at arbejde for boliger til studerende og unge i almindelighed. En studieby som København skal have billige boliger nok til sine studerende. 23. BYRUM OG ARKITEKTUR Arkitektur er en smagssag for mange, men visse fællesnævnere arbejder Enhedslisten for. Byen skal bestå af en varieret arkitektur, hvor der er plads til mange forskellige byggestile og - former. Den eksisterende karré- struktur i brokvartererne er et københavnsk særkende og dens højder skal som hovedregel ikke ændres. Det betyder ikke, at der ikke kan bygges højere end til femte sal i enkelte byggerier og som særlig effekt, men bygherrernes krav til profit og dermed flest mulige etager er ikke rettesnor for Enhedslisten. Højhuse skal, hvor de tillades, bygges, så vindgener og urimelige skyggebelastninger af naboer og nærområder undgås. Kommunen skal sikre via lokalplanen, at alle byggerier af højhuse underkastes studier i vindtunnel. Enhedslisten var med til i Kommuneplan 2009 at definere et område i Indre By og på Christianshavn, hvor der ikke kan bygges højhuse. Vi står ved kompromiset fra dengang. Vi arbejder for en arkitektur og for byrum, der skaber liv, således som f.eks. den danske arkitekt og byplanlægger, Jan Gehl har beskrevet en god by. Det betyder åbne og varierede facader, udgangsdøre mod gaden, buske og træer ved facader og på gaderne, mindre butikker frem for store supermarkeder og plads til børnene i bybilledet. Vi støtter etablering af altaner og tagterrasser, hvor det er muligt, og hvor beboerne ønsker det. 24. PARKER, PLADSER Københavns pladser er i dag oftest asfalt og beton. Enhedslisten arbejder for grønne pladser med plæner, træer og andet grønt. Det vil hjælpe på klimatilpasningen, når regnvand opsuges af jorden i stedet for at skulle ned i kloakkerne; det skaber kølighed på varme sommerdage, og det skaber en behageligere by at opholde sig i. Byens pladser skal ikke kun være udeserveringsareal for omliggende caféer. Enhedslisten er ikke imod udeservering, men vil sikre, at der på alle pladser er bænke og områder, hvor man kan sætte sig og nyde solen eller bare slappe af uden at være forpligtet til at købe noget. Det betyder også, at bænke m.m. skal være udformet med ryglæn og armstøtte, så de kan bruges af alle, store og små, unge og ældre. Vi vil have flere parker og grønne områder i byen. Det betyder, at mindre tomter til omdannes til lommeparker både midlertidigt og permanent. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

18 HAVNEN Havnen skal både være københavnernes havn og bestå som den erhvervshavn, den har været i århundreder. Enhedslisten støtter ikke, at havnefunktionerne flyttes til fx Malmø eller Køge. Godstransporten skal selvfølgelig være rationelt drevet, men meget gods skal til København, og her er der ingen grund til, at det leveres til andre byer, for derefter at skulle bringes til København på lastbiler. Havnearealerne ved boligområderne skal være tilgængelige for københavnerne ikke bare som promenader langs vandet, men også som opholdsareal ned mod vandet. Kommunen skal gennem kommune- og lokalplaner sikre, at der er indbydende adgang til vandet og sikre mulighed for at bruge selve vandet til kano og kajak, havnebade m.m. Egnede områder kan udlægges til småerhverv og håndværk, husbåde og klubfaciliteter ad maritim karakter, f.eks. dykkerskoler, sejlklubber, restaurering af træbåde og skibe, sejlmageri, detailsalg af fisk og skaldyr osv. Københavnerne skal have udsyn til vandet. Vi går ikke ind for at lukke byen inde bag høje bygninger langs havnekanten. Havnen flyttes i disse år længere ud i Nordhavnsområdet for at sikre en fortsat containerhavn og fortsat brug af København som Europas største krydstogtsdestination. Begge dele støtter Enhedslisten for at sikre arbejdspladser i byen. Vi vil samtidig sikre, at havnen dækkes af kollektiv trafik gennem udbygningen af Nordhavnsmetroen til området. Vi ønsker, at krydstogtskibe o.a. pålægges brug af landstrøm, når skibene ligger til kaj. Men vi erkender også, at spørgsmålet skal løses gennem FN s skibsfartsorganisation, IMO, hvilket gør det til et nationalt spørgsmål. Vi arbejder derfor tæt sammen med vores folketingsgruppe på området. Københavns ejerskab af By og Havn skal udnyttes aktivt til gavn for københavnerne og ikke blot som pengemaskine til metroselskabet. 26. FRISTEDER Vi mener, at det giver en spændende by, hvis forskellige fællesskaber har mulighed for at udfolde og afprøve deres drømme og kreativitet. En storby som København skal rumme fristeder, der giver plads til at alternative miljøer og give mulighed for udvikle skæv kreativitet. Enhedslisten støtter derfor etablering af fristeder ved at stille bygninger til rådighed og give tilskud til driften. Siden Ungdomshuset på Jagtvej 69, mod Enhedslistens vilje, blev jævnet med jorden, er der opstået nye alternativ fristeder i København som Dortheavej, Bolsjefabrikken og Kraftwerket. Enhedslisten vil arbejde for og støtte alle initiativer om etablering af nye fristeder og ikke- kommunale aktiviteter der kommer fra de kreative og alternative miljøer især i de bydele, hvor unge efterlyser det. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

19 KULTUR FOR ALLE Enhedslisten ønsker ikke at være smagsdommer i forhold til hvad der er god og dårlig kultur, det er nemlig meget individuelt, hvad den enkelte opfatter som kultur, og der skal være plads til det hele. Særligt den kultur der vokser op nedefra og ikke styres eller kontrolleres fra rådhuset. Kulturlivet skal afspejle den bredde, der er i befolkningen og give plads til mange former for kulturel udfoldelse. Københavns størrelse giver plads til både eksperimenter og kreativitet. Enhedslisten ser gerne at kulturtilbuddene, særligt de udendørs gratis arrangementer bliver spredt ud over hele året, og hele byen, i stedet for at være koncentreret i forårs og sommermånederne. Hele kommunen bliver inddraget som arena for et sprudlende kulturliv. Det betyder at Enhedslisten vil være særlig opmærksom på at fremme kulturelle aktiviteter i de mere ydreliggende bydele eksempelvis Nordvest, Brønshøj og Valby. 28. FOLKEHUSE De sidste par år er der blevet bygget nye kulturhuse, som samler borgerservice og biblioteker under samme tag. Nogle steder med større held end andre. Enhedslisten er tilhængere af at bygge nye steder hvor borgere i lokalområderne kan mødes, og hvor tilbuddene bliver samlet under samme tag. Det er vigtigt, at lokalsamfundet inddrages i indretning og drift. Flere af de nye kulturhuse er blevet for polerede og dyre for brugerne. I bydelene mangler foreningslivet billige lokaler med adgang til køkken, så te og kaffe ikke skal købes til overpris. Enhedslisten vil arbejde for, at der i fremtiden bliver etableret Folkehuse med fokus på en større inddragelse af lokalområdet. I takt med at mere og mere kommunikation mellem det offentlige og borgerne foregår elektronisk, er der behov for, at borgere, som ikke har adgang til eller viden om IT, kan få den adgang, hjælp og vejledning, de har brug for, så de ikke bliver afskåret fra de tilbud, der formidles elektronisk. UDVIDET ÅBNINGSTID Der kan også være forskellige ønsker til åbningstider i de forskellige bydele. I det hele taget vil Enhedslisten arbejde for størst mulig fleksibilitet med udvidede åbningstider med og uden bemanding. I nogle bydele er der forsøg med 24 timers- biblioteker, det mener vi bør prøves flere steder, uden at ubemandede timer bliver en spareøvelse. Folkehusene skal fortsat bemandes med personale, der kan bistå brugerne med hjælp og vejledning, men også her kan der forsøges med 24 timers- adgang som på bibliotekerne. UDLICITERING AF CAFEER I Enhedslisten vil vi arbejde for, at det igen bliver lovligt at drive kommunale brugerstyrede cafeer, med billige folkekøkkener og lignende i kommunale ejendomme. Mange skoler og institutioner står tomme om aftenen, så i Enhedslisten synes vi, at det vil give god mening, hvis borgerne kunne benytte de kommunale folkeskoler og institutioner i ydertimerne til sports- og mødeaktivitet. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

20 TEATER, MUSIK OG SPILLESTEDER Kulturen er presset mere end nogensinde, men netop i krisetider har københavnerne brug for noget godt og spændende at samles om. Derfor bør der også i sparetider satses på teater- og musiklivet. Små teatre får stadig færre penge over finansloven, og det har betydet, at København har betalt en større andel blot for at opretholde status quo. Men den situationen er uholdbar i længden. Derfor vi Enhedslisten lægge pres på, at de små teatre kommer tilbage på finansloven med en 50 %- deling mellem kommune og stat. Vi mener at der i en by af Københavns størrelse skal være plads til mange flere små teatre, som kan tilbyde en bred vifte at teateroplevelser til rimelige priser. Enhedslisten vil kæmpe for, at både den spirende og etablerede musikscene igen kommer på den politiske dagsorden, så København tiltrækker kreative folk, der ønsker at udvikle og dele deres musik. Derfor skal der i København være flere øvelokaler, fordelt over hele byen. Spillestederne har svære vilkår i disse år. Mange spillesteder har oplevet at få fjernet eller beskåret deres tilskud. Det betyder at spillestederne blive nødt til at satse på de etablerede navne, der kan sælge billetter. Det er en skam for nye ukendte musikere, der ikke får mulighed for at afprøve deres musik overfor et livepublikum, og det er en skam for københavnerne, der må nøjes med et mere mainstream musiktilbud til ofte høje billetpriser. Enhedslisten vil kæmpe for at styrke de spillesteder, der hyrer nye ukendte navne, får et større tilskud for derigennem at styrke vækstlaget og skabe større tilbud. 30. IDRÆTTEN Den frie og lige adgang til udfoldelse er et vigtigt element i københavnernes livskvalitet. Derfor er det en vigtig prioritet at renovere og udbygge idrætsfaciliteter, så de også benytter byens rum, samt at fastholde og udvikle grønne områder til aktivitet og boldspil. Idræt er mere end elitepleje og internationale stævner. Den folkelige idræt skal være for alle, og derfor skal tilgængeligheden opprioriteres. Ingen bydele kan være tjent med ødelagt kunstgræs på fodboldbanerne, nedslidte sportshaller, faldefærdige skate- ramper eller timelang transporttid til den nærmeste svømmehal. LIGE ADGANG Det er Enhedslistens mål at sikre lige adgang til sportslig udfoldelse både af sundhedsmæssige og sociale hensyn. Vi vil derfor arbejde for, at Københavns sportsklubber får den nødvendige støtte til at kunne fungere og føre initiativer ud i livet, som skal inddrage forældre, modvirke racisme og banderekruttering, samt nedbryde sociale skel. 31. BARSELSGRUPPER Alle forældre har glæde af vejledning og sparring og derfor mener vi, at de nuværende mødregrupper bør udvides til barselgrupper/legestuer, hvor alle er velkomne. Samtidig skal der tilføjes flere ressourcer til sundhedsplejen, så alle nybagte forældre støttes bedst muligt. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at for tidlig udskrivning og manglende tilsyn har medført en stigning i fejl- og underernæring; den udvikling skal vendes ved at tilføre området ressourcer. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

Handlingsprogram. for borgerrepræsentationsgruppen 2014-17

Handlingsprogram. for borgerrepræsentationsgruppen 2014-17 Handlingsprogram for borgerrepræsentationsgruppen 2014-17 1 Indhold 1. De største udfordringer 4 2. Fællesskabet København 4 3. København som en demokratisk by 5 4. Fællesskabets penge 6 5. Skat og udligning

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Vi er 16 mennesker på Lokallistens kandidatliste, og vi er en skøn blanding af mænd og kvinder med forskellig baggrund: Selvstændige, kommunalt

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 1 Det kreative Århus I fremtiden skal vi tænke kreativt for at fastholde og udvikle vores samfund. Det gør vi allerede

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere