E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver"

Transkript

1 E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver Indlæg: Klaus Phanareth

2 Tanken For mere end 10 år siden Indlagt patient med kronisk sygdom = telemedicin + patienten flyttet hjem i egen seng Stuegang i cyberspace Kommunikere (se,lytte,tale) Diagnosticere, (revurdere/planlægge) Undersøgelser (LFU,SAT,temp,puls) Medicinere

3 Hvem? Varierende sværhedsgrad af eksacerbation og indlæggelsestid 70% (let - moderat eksacerbation) 20% (svær eksacerbation) 10% Udskrivelse (gns. 5,6 dage) 0 24-timer 2 6 dage > 6 dage (indlæggelsestid)

4 Hvem? Potentielt telemedicinske patienter MÅL Organisering, kompetencer, teknologi, mm. - fortsat teknologiske udfordringer (billed/lydkvalitet) - ingen randomiserede patienter 20% (svær eksacerbation) 10% Udskrivelse (gns. 5,6 dage) 0 24-timer 2 6 dage > 6 dage (indlæggelsestid)

5 det Virtuelle Hospital 1.linie Studiedesign (hovedstudiet) Klinisk undersøgelse (RCT) Evidensstudie (multicenterstudie) udgående fra Frederiksberg Hospital i samarbejde med Herlev Hospital Sammenlignende undersøgelse af Konventionel indlæggelse versus Virtuel indlæggelse (udlæggelse) Randomisering indenfor 24 timer 25% mild exacerbation 50% udlagt (telemedicinsk behandling) 50% moderat exacerbation 25% svær exacerbation 50% indlagt (konventionel behandling) Akut indlæggelse 24 timer Stabiliseringsfase 2 7 døgn Observationsfase indtil dag 30

6 det Virtuelle Hospital Patientsynsvinklen (substudier) Kognitive funktioner (ph.d. studie) Mestring(ph.d. studie) (Kommunikation) (ph.d. studie)

7 det Virtuelle Hospital Fra indlæggelse til udlæggelse (1) Udpegning af kandidater Screening

8 det Virtuelle Hospital Fra indlæggelse til udlæggelse (2) Oplæring (tjekliste) Test 1 (klinisk miljø)

9 det Virtuelle Hospital Fra indlæggelse til udlæggelse (3) Klargøring og udlæggelse med hjemmehospitalet

10 det Virtuelle Hospital Udlæggelsens første fase Opsætning og afprøvning af teknologien Afprøvning af kommunikation Sikring af devicehåndtering Sikring af medicinhåndtering

11 det Virtuelle Hospital Redskaberne ved udlæggelse Behandlerterminal Variabel visning afhængigt af situation

12 det Virtuelle Hospital 1.linie Projektstatus ci perioden er der gennemført omfattende telemedicinske tests på Frederiksberg Hospital Dataudvekslingsplatform organisering call-center device s 5 sub-akutte patienter er fulgt hjem 10 test-patienter er blevet udlagt 550 stuegange inkl. målinger med læger og sygeplejersker Sammenkobling af mobilt bredbånd Real life patient udlagt 17. maj 2010 (27 minutter) 20 randomiserede patienter oktober 2010

13 3.sektor? Indlagte patienter (ustabil fase) Udskrevne patienter (stabil fase) 60-70% af indlagte patienter 50% af genindlæggelser 20% (svær eksacerbation) Det Virtuelle Hospital Patientkufferten TeleKAT 0 24-timer 2 6 dage > 6 dage 1 år

14 Skalering Primærsektor Sekundærsektor Center for Klinisk Telemedcin TMC timers døgnbemandet call-center - stuegange/akutfunktioner - medicinske specialister (telemedicinere) - udgående funktioner - serviceenhed opsætning nedtagning servicering - tværsektorielt telemedicinsk netværk

15 Telemedicinsk enhed på hospital - Telemedicinere udvælgelse af patienter oplæring af patienter udlæggelse Skalering Center for Klinisk Telemedcin TMC timers døgnbemandet call-center - stuegange/akutfunktioner - medicinske specialister (telemedicinere) - udgående funktioner - serviceenhed opsætning nedtagning servicering - tværsektorielt telemedicinsk netværk

16 Skalering Primærsektor Center for Klinisk Telemedcin Sekundærsektor Dagligt løftes? % af patientbyrden væk fra hospitalet

17 Skalering Primærsektor Center for Klinisk Telemedcin Sekundærsektor Dimensionering i fremtidens sundhedsvæsen?????

18 Potentialer 3. sektor Frigivelse af? % af patientbyrden som løftes væk fra hospitalerne Outsourcing af hospitalsydelser til telemedicin - frigivelse af sengepladser og undgå genindlæggelser - frigivelse af rutineopgaver (ambulatorier mm.) - Ændret dimensionering af fremtidens hospitaler? Re-allokering af sundhedsydelser - kompetencerne til problem/kritiske forløb - bedre ressourcedisponering - flere varme hænder - kvalitetsøgning - bedre motivation

19 det Virtuelle Hospital Telemedicinske potentialer Hvad betyder det for sengepladser, anlægsinvesteringer og driftsudgifter? Indlæggelsestid sengedage Nuværende; 6,0 Med telemedicin; 2,8 Sengedage kan reduceres med 50% Antal senge senge Nuværende; 8,9 Med telemedicin; 4,1 Antal senge kan reduceres med stk. Driftsomkostninger mia. DKK Nuværende; 9,7 Med telemedicin; 7,6 Driftsomk. kan reduceres med 21%, svarende til 2,0 mia. kr. Anlægsinvestering mia. DKK Nuværende; 13,7 Med telemedicin; 6,4 Anlægsinv. kan reduceres med 53%, svarende til 7,3 mia. kr. 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Anlægsinvestering mia. DKK Driftsomkostninger mia. DKK Antal senge senge Indlæggelsestid sengedage Nuværende 13,7 9,7 8,9 6,0 Med telemedicin 6,4 7,6 4,1 2,8 Alectia, Pallas,Phanareth

20 det Virtuelle Hospital Telemedicin i de nye syghuse? c

21 det Virtuelle Hospital Barrierer Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin har derfor udpeget 4 hovedområder, som selskabet vurderer som potentielle barrierer for telemedicinsk udrulning: 1. Den organisatoriske barriere (tovholdere, opgaveglidning, koordinering, samhandling mm.) 2. Lovgivningsbarrieren (ansvar, sikkerhed, deling af data mm.) 3. Kultur- og holdningsbarrieren (de nye roller som patient og behandlere, afstand versus nærhed, teknologiforskrækkelse mm.) 1. Afregningsbarrieren (DRG, ydelsesbaseret afregning, tværsektorielle fordelingsnøgler mm.)

22 Tværsektoriel telemedicin Årsmøde i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin 5. November 2010 Tilmelding på Som oplæg til dagens program, vil Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin i samarbejde med Danske Patienter skabe visionen om fremtidens sundhedsvæsen. Vi viser visionen, der tager udgangspunkt i fremtidens patient, hvor et fuldt integreret, telemedicinsk båret, tværsektorielt samarbejdende sundhedsvæsen understøtter borgere med kronisk tilstand. Dagens oplægsholdere vil blive bedt om at være med på et tankeeksperiment, hvor de, med udgangspunkt i den præsenterede visionen træder et skridt tilbage i tiden, lige før visionen blev realiseret, for i denne tilstand at fortælle hvad deres rolle var og hvilke skridt der blev taget for at nå i mål. Kom og hør nøglepersoners bud på deres murbryderrolle og deltag i debatten. Se visionen for fremtidens sundhedsvæsen foldet ud og få nye redskaber præsenteret

23

24 Telemedicin og evidens? Knowing-doing doing-gab gab Evidens? Driftsløsninger Doing- knowing gab Driftsløsninger? Evidens

25 Når begejstringen bliver for stor

26 Hvad vil vi gerne have? Politiske niveau - sammenhængende sundhedsvæsen - patienten i centrum - patient empowerment - patiensikkerhed - ABT (sundhedsøkonomiske fordele) - kvalitetssikring/dokumentation - evidens - samarbejde med erhvervslivet - forløbsprogrammer - Region Hovedstaden i front Patient niveau - livskvalitet - empowerment - tilgængelighed - inddragelse - kvalitet - service - kontinuitet - tryghed Administrative niveau - telemedicin integreret i nye sygehuse - frigivelse af ressourcer - organisatorisk forankring - telemedicinsk rammesystem (integrerbarhed) - strukturerede data - unik server til sundhedsdata - dækkende afregningssystem - juridisk afklaring - sundhedsøkonomiske gevinster - sundhedsøkonomisk styring Kliniske niveau - brugervenlighed - synlige/strukturerede data - overblik, integration - frigivelse af rutineopgaver - evidens - understøttelse af arbejdsgange - rationelle arbejdsgange - fuld datatilgængelighed allesteds - beslutningsstøtte - tidsbesparelser - mere patientkontakt - mere omsorg - øget vejledning/undervisning - systematisering og sikring af forløb - automatiseret opsamling af kvalitetsdata i den kliniske proces - automatiseret dokumentation i den kliniske proces - kompetenceopbygning/glidning - motivation

27 Vision telemedicinsk strategi RH At danne et sammenhængende borgernært sundhedsvæsen, som gennem telemedicin servicerer, inddrager, behandler og understøtter borgere/patienter, trygt uden for hospitalet så længe som muligt, afstemt i forhold til den enkeltes egenomsorgs- og telemestringsniveau At konvertere? % af relevante hospitalsopgaver til tværsektorielle telemedicinsk understøttede ydelser med henblik på at udnytte kliniske kompetencer og ressourcer til problempatienter og at fremme forskning og udvikling indenfor patientbehandling og pleje At skabe et fælles fundament for klinisk anvendelse af telemedicinske ydelser, som muliggør telemedicinsk samhandling støttet af relevant infrastruktur omkring patientforløb. At realiseres et paradigmeskift til det sammenhængende borgernære sundhedsvæsen, hvor relationer mellem hovedaktørerne: borgere, patienter, sundhedsprofessionelle og socialvæsen reorganiseres, båret af telemedicin

28 TKC Telemedicinsk Koordinerende Center Telemedicinsk integration af kroniske patientforløb (TIK) Samarbejdspartnere Primærsektor - Praktiserende læger - Speciallæger - Terapeuter - Lægevagt - Hjemmeplejen - Sundhedscentre - Kommune - Plejehjem - Patientforeningerne Primæraktører - Patienter - Pårørende Leverendører - informationsydelser - medicotekniske ydelser - apoteksydelser - hjælpemidler - teleinfrastruktur - transport - supportydelser Sekundær sektor - Akut modtageafdeling - Medicinske ambulatorier - Medicinske afdelinger - Rehabiliteringsenhed - TFE/Telemedicinsk Center - Udgående funktioner

29 Telemedicine Integrated Chronic Care Model Kostvejledning Spor 1 S1 P1 (Informationspor) LFU Call-center Spor 3 S3 P1 (Behandlerspor) Devices Rygestop E-learning Networking Rehabilitering FMK S2 P2 S1 P2 S2 P3 S1 P3 S2 P4 S1 P4 SAT/puls BT Vægt/BMI EKG,BS mm. Overvågning S3 P2 Forløbsplaner S3 P3 Eksisterende systemer S3 P4 S2 P5 S1 P5 S2 P6 S1 P6 Telekonsultationer (P.L.,Amb.) Med.compliance Stuegang Telerehabilitering Udgående AMA/KOL Trådløse sensorer S3 P5 Internet Meta-view per patient i hjem, primærsektor og hospital MASTERPLAN Forløbsintegration med individspecifikke telemedicinske pakker (SxPy) Eksempel på patientforløb (varierende pakkebehov) Spor 2 S2 P1 (Egenkompetencespor) +/- behandlersuperviseret vandrejournal S1 P7 Interaktiv Telerehabilitering S2 P6 S3 P6 E-dagbog/kalender S2 P7 S3 P7 S1 87 Hj.pl/spl. m. telemedicin Spor 4 (Servicespor) Pleje S4 P1 Ernæring Transport Tryghed/omsorg Netværk S4 P2 S4 P3 S4 P4 S4 P5 Warm-Hands S4 P6 S4 P7

30 TKC Telemedicinsk Koordinerende Center SKABELON til beskrivelse/håndtering af pakker SP(x)P(y) Indhold Ydelsens art og omfang Teknologi/leverandører Aktører/ansvarlige Management Tværfaglige snitflader Identifikation af overgange og beskrivelse af processer Kvalitetsindikatorer Telemedicinsk Samhandling * Procesaftaler/statistik Drift Evaluering Målopfyldelse Justering Forbedring Værdiskabelse Pakkens bidrag til den samlede værdiskabelse Potentialer - patientunderstøttende - arbejdskraftbesparende Udvikling/vedligeholdelse Audit Forventet værdiskabelse Økonomi * Telemedicinsk samhandling: Den interaktion som flere forskellige aktører (fagligt/sektormæssigt) skal forenes om at implementere, for at opnå en samtidig maksimering af patientunderstøttelse og arbejdskraftbesparelse.

31 Et bud på fremtidens sundhedsvæsen? E-pital ( Ord flytter tanker og har potentiale til at skabe forandring ) E-pital er et nyt ord der skal introduceres som led i et nyt tankesæt omkring organisering og udformning af et tværsektorielt sundhedssystem, båret ved hjælp af telemedicinske ydelser.

32 det Virtuelle Hospital Sundhedsressourcerne ved kronisk sygdo Patientressourcen Information Forløb, plan og ydelse Domænerne Booking og aftaler Kommunikation og koordinering Kliniske data Brugergrænseflader Kvalitet og evaluering Afregning

33 Domæne Beskrivelse Projekt Teknologi f.eks. Patientressourcen Information Forløb, plan, ydelse Booking og aftaler Kommunikation Kliniske data Brugergrænseflader Kvalitet og evaluering Afregning Empowerment Communities Partnerskaber Compliance Sociale netværk Oplysning K14,TIK CMS (content management system) Uddannelse Vejledninger Forløbsprogrammer K5,TIK,DBH CRM (customer relationship Patientens plan management) Ydelseskatalog Koordinering Ydelsesbestilling DBH,RSI Bookingsystemer Tidsbestilling Remindere Kvittering Tværsektorielle meddelelser K6,DVH,k5,TIK VCS, sms-reminder, digital post, P2P, P2H, H2H, P2H+ edifact, MedCom, call center Logning Data fra fagsystemer K13b,DVH,TIK Orion Healthcare, DEK Data fra device Journaldata Multimediedata Patient K13b,k5,DBH,DVH, Incl. hardware Behandler TIK,k14 Pårørende Administratorer Forskning Opsamling af indikatorer K16,TIK NIP, DAK-E, KMS, business intelligence (tværsektorielle) DRG? DVH, TIK, potentielt? Ydelsesbaseret afregning? projekt med SST Tværsektorielle fordelingsnøgler

34 det Virtuelle Hospital Transformationer i det telemedicinske netværk Telemedicinske prisme ved kronisk sygdom Information Telemedicin Hospital Forløb, plan og ydelse Booking og aftaler Kommunikation og koordinering Dynamisk brugerinterface E-pital Kliniske data Patientressourcen Brugergrænseflader Kvalitet og evaluering Afregning Telemedicin

35 Grænseværdier for effektparametre ved dynamisk brugerinterface Parameter Interval 1 (normalt) Interval 2 (risiko) Interval 3 (forværring) SAT > % <85% LFU <10% (ift normalt) <15-20% (ift normalt) <20% (ift normalt) Puls < >120 Temp (C) <37,4 37,4-38 >38 Øget åndenød nej ja Tiltagende hoste nej ja Purulentekspektorat nej - ja Alert Score

36 Algoritme til allokering af views ved dynamisk brugerinterface Udfald af alert score View 1 (default view) View 2 (alert view) View 3(surveillanceview) Dag 1 Grøn Gul Rød Dag 1+2 Grøn+gul Gul+grøn Gul+gul Gul+rød Rød+rød Dag Grøn+gul+gul Grøn+gul+rød Gul+grøn+gul Gul+gul+grøn Gul+gul+gul

37

38 det Virtuelle Hospital /www.dskt.dk

39 Tak for opmærksomheden

40 Domæne Beskrivelse Projekt Teknologi f.eks. Patientressourcen Information Forløb, plan, ydelse Booking og aftaler Kommunikation Kliniske data Brugergrænseflader Kvalitet og evaluering Afregning Empowerment Communities Partnerskaber Compliance Sociale netværk Oplysning K14,TIK CMS (content management system) Uddannelse Vejledninger Forløbsprogrammer K5,TIK,DBH CRM (customer relationship Patientens plan management) Ydelseskatalog Koordinering Ydelsesbestilling DBH,RSI Bookingsystemer Tidsbestilling Remindere Kvittering Tværsektorielle meddelelser K6,DVH,k5,TIK VCS, sms-reminder, digital post, P2P, P2H, H2H, P2H+ edifact, MedCom, call center Logning Data fra fagsystemer K13b,DVH,TIK Orion Healthcare, DEK Data fra device Journaldata Multimediedata Patient K13b,k5,DBH,DVH, Incl. hardware Behandler TIK,k14 Pårørende Administratorer Forskning Opsamling af indikatorer K16,TIK NIP, DAK-E, KMS, business intelligence (tværsektorielle) DRG? DVH, TIK, potentielt? Ydelsesbaseret afregning? projekt med SST Tværsektorielle fordelingsnøgler

41 Tabel 1. Hypoteser: Direkte og indirekte arbejdskraftbesparende potentialer ved TIK-modellen, samt den værdiskabelse der er forbundet hermed.

42 Hypotese: TIK reducerer omkostninger ved indlæggelsesdage Tabel 3. Påvirkning af sengedage ved anvendelse af TIK på KOL patienter i Region Hovedstaden 1st Genindlæggelser Normalt KOL forløb Patient fordeling indlæggelse senge dage Indenfor 1 år Indenfor 1 måned Andel af sengedage Gnm. sengedage Kritisk syge 20% 10 50% 20% 2 Færdigbeh. på mindre end 1 dg. 10% 1 50% 20% 0,1 "Normale" KOL patienter 70% 5,6 50% 20% 3,92 6,02 Forløb med telemedicin "Normale" KOL patienter udlagt med telemedicin 70% 1 10% 5% 0,7 2,8

43 Tabel 4. Nøgletal drift DRG takst kr - 1st dag kr - Følgende dage kr Telemedicin Udstyr/support 300 kr/dag - Personale 500 kr/dag* - Udlæggelsestid 5 dage *= Gennemsnitspris per patient indbefattende døgndækning spl. 8000kr/dag, lægesupervision 8000 med en TKC kapacitet på 50 patienter udlagt Potentiel reduktion af driftomkostninger ved brug af TIK på KOL patienter i Hovedstadsregionen Antal medicinsk indlæggelser pr. år Normalt forløb Telemedicin Reduktion 1st dag Følgende dage 60 Følgende dage, 30% indlagte 18 Følgende dage, 70% udlagte 17 Samlede driftsomkostninger mio. DKK Således kan der spares ca. 25 mio. kroner årligt i Hovedstadsregionen hvis 70% af alle regionens KOL exacerbationer blev varetaget telemedicinsk gennem TIK.

44 TKC Telemedicinsk Koordinerende Center Telemedicinsk integration af kroniske patientforløb (TIK) Evaluering Kohortedesignet tillader at der kan udføres sygdomsforløbsmodellering (Markov), således at der tages højde for de forskellige forløbsspor, som de forskellige strata KOL-patienter kan tage. Denne evalueringsmetode gør det endvidere muligt, at gennemføre en Activity Based Costing beregning af patientforløbene. Disse beregninger kan danne grundlaget for en specificering af et afregningssystem for indsatsen i et multisektorielt system. Desuden anvendes Porters værdi-kæde model til at tage højde for værdigenereringen af primæreaktiviteter og støtteaktiviteter, som de tværsektorielle aktører bidrager med. Endelig vil Markov-modelleringen demonstrere en generisk metode til sundhedsøkonomiske kalkyler ved kroniske patientforløb in casu demonstreret ved KOL-PF.

45 Afstemning telemedicinsk strategi RH Politiske niveau - sammenhængende sundhedsvæsen - patienten i centrum - patient empowerment - patiensikkerhed - ABT (sundhedsøkonomiske fordele) - kvalitetssikring/dokumentation - evidens - samarbejde med erhvervslivet - forløbsprogrammer - Region Hovedstaden i front Patient niveau - livskvalitet - empowerment - tilgængelighed - inddragelse - kvalitet - service - kontinuitet - tryghed Administrative niveau - telemedicin integreret i nye sygehuse - frigivelse af ressourcer - organisatorisk forankring - telemedicinsk rammesystem (integrerbarhed) - strukturerede data - unik server til sundhedsdata - dækkende afregningssystem - juridisk afklaring - sundhedsøkonomiske gevinster - sundhedsøkonomisk styring Kliniske niveau - brugervenlighed - synlige/strukturerede data - overblik, integration - frigivelse af rutineopgaver - evidens - understøttelse af arbejdsgange - rationelle arbejdsgange - fuld datatilgængelighed allesteds - beslutningsstøtte - tidsbesparelser - mere patientkontakt - mere omsorg - øget vejledning/undervisning - systematisering og sikring af forløb - automatiseret opsamling af kvalitetsdata i den kliniske proces - automatiseret dokumentation i den kliniske proces - kompetenceopbygning/glidning - motivation

46 E-pital ( Ord flytter tanker og har potentiale til at skabe forandring ) E-pital er et nyt ord der skal introduceres som led i et nyt tankesæt omkring organisering og udformning af et tværsektorielt sundhedssystem, båret ved hjælp af telemedicinske ydelser. Epi betyder på latin ovenpå og ordet epital kan give associationer til både portal og hospital. Skrives ordet samtidigt med en bindestreg efter e et (e-pital), kan det yderligere henlede tanken på internetassocierede løsninger eller begreber.

47 Generiske telemedicinske brugergrænseflader (GTB) Domæner i telemedicinsk brugergrænseflader (Epital-Views) Epiplan Patient interface Patientens målsætninger, resultater og forløbsstatus Kommunikations management Interventioner Viden- og informationsudveksling Klinisk interface Strukturerede- og integrerede kliniske data Beslutningsstøtte (alarmgrænser, pop-up mm) Monitorerings interface Videokonferencesystemer (VCS) Monitorering (data fra telemedicinsk måleudstyr) Organisatorisk interface Telemedicinsk samhandling Epidemiologisk og sundhedsøkonomisk evaluering

48 Hypotese: TIK reducerer omkostninger ved indlæggelsesdage Tabel 3. Påvirkning af sengedage ved anvendelse af TIK på KOL patienter i Region Hovedstaden 1st Genindlæggelser Normalt KOL forløb Patient fordeling indlæggelse senge dage Indenfor 1 år Indenfor 1 måned Andel af sengedage Gnm. sengedage Kritisk syge 20% 10 50% 20% 2 Færdigbeh. på mindre end 1 dg. 10% 1 50% 20% 0,1 "Normale" KOL patienter 70% 5,6 50% 20% 3,92 6,02 Forløb med telemedicin "Normale" KOL patienter udlagt med telemedicin 70% 1 10% 5% 0,7 2,8

49 Tabel 1. Hypoteser: Direkte og indirekte arbejdskraftbesparende potentialer ved TIK-modellen, samt den værdiskabelse der er forbundet hermed.

50 Patientens dynamisk brugerinterface Defineres i 3 tilstande: 1.Default view 2.Alert view 3.Surveillanceview Styres af algoritme med triggere Warnings triggere - view

51 Tabel 4. Nøgletal drift DRG takst kr - 1st dag kr - Følgende dage kr Telemedicin Udstyr/support 300 kr/dag - Personale 500 kr/dag* - Udlæggelsestid 5 dage *= Gennemsnitspris per patient indbefattende døgndækning spl. 8000kr/dag, lægesupervision 8000 med en TKC kapacitet på 50 patienter udlagt Potentiel reduktion af driftomkostninger ved brug af TIK på KOL patienter i Hovedstadsregionen Antal medicinsk indlæggelser pr. år Normalt forløb Telemedicin Reduktion 1st dag Følgende dage 60 Følgende dage, 30% indlagte 18 Følgende dage, 70% udlagte 17 Samlede driftsomkostninger mio. DKK Således kan der spares ca. 25 mio. kroner årligt i Hovedstadsregionen hvis 70% af alle regionens KOL exacerbationer blev varetaget telemedicinsk gennem TIK.

52 Når begejstringen Den Telemedicinske bliver for stor succes Telemedicin skal udrulles i ydmyg respekt for kliniske traditioner og evidens samt afstemmes i forhold til patienternes telemestringsniveau

53 Telemedicine Integrated Chronic Care Model Kostvejledning Spor 1 S1 P1 (Informationspor) LFU Call-center Spor 3 S3 P1 (Behandlerspor) Devices Rygestop E-learning Networking Rehabilitering FMK S2 P2 S1 P2 S2 P3 S1 P3 S2 P4 S1 P4 SAT/puls BT Vægt/BMI EKG,BS mm. Overvågning S3 P2 Forløbsplaner S3 P3 Eksisterende systemer S3 P4 S2 P5 S1 P5 S2 P6 S1 P6 Telekonsultationer (P.L.,Amb.) Med.compliance Stuegang Telerehabilitering Udgående AMA/KOL Trådløse sensorer S3 P5 Internet Meta-view per patient i hjem, primærsektor og hospital Forløbsintegration med individspecifikke telemedicinske pakker (SxPy) Eksempel på patientforløb (varierende pakkebehov) Spor 2 S2 P1 (Egenkompetencespor) +/- behandlersuperviseret vandrejournal S1 P7 Interaktiv Telerehabilitering S2 P6 S3 P6 E-dagbog/kalender S2 P7 S3 P7 S1 87 Hj.pl/spl. m. telemedicin Spor 4 (Servicespor) Pleje S4 P1 Ernæring Transport Tryghed/omsorg Netværk S4 P2 S4 P3 S4 P4 S4 P5 Warm-Hands S4 P6 S4 P7

54 TKC Telemedicinsk Koordinerende Center SKABELON til beskrivelse/håndtering af pakker SP(x)P(y) Indhold Ydelsens art og omfang Teknologi/leverandører Aktører/ansvarlige Management Tværfaglige snitflader Identifikation af overgange og beskrivelse af processer Kvalitetsindikatorer Telemedicinsk Samhandling * Procesaftaler/statistik Drift Evaluering Målopfyldelse Justering Forbedring Værdiskabelse Pakkens bidrag til den samlede værdiskabelse Potentialer - patientunderstøttende - arbejdskraftbesparende Udvikling/vedligeholdelse Audit Forventet værdiskabelse Økonomi * Telemedicinsk samhandling: Den interaktion som flere forskellige aktører (fagligt/sektormæssigt) skal forenes om at implementere, for at opnå en samtidig maksimering af patientunderstøttelse og arbejdskraftbesparelse.

55 det Virtuelle Hospital Telemedicinsk Forskningsenhed (TFE) Ansatte i TFE - Lone Schou, ph.d.- studerende - Christina Emme, ph.d.- studerende - Anna Svarre Jakobsen, ph.d.- studerende - Steffen Hogg Christensen, projektsygeplejerske - Klaus Phanareth, leder - Espen Skalle, stud.med., OSVAL ll, webmaster - Flemming Rosleff, projektkoordinator Call-center (24-timers vagthold) - Bemandet med 8 læger/sygeplejersker Samarbejdende hospitalsenheder (internt) - AMA FH - Udgående AMA - Medicinsk afd. M Samarbejdende hospitaler - Herlev Hospital (Bispebjerg Hospital) Andre - Region Hovedstaden, Kommuner, PL

56 Definitioner telemedicinsk strategi RH Telemedicin: Tid-, sted- og rumuafhængige digitale sundhedsydelser, leveret over afstand Telemedicin: Tid-, sted- og rumuafhængige digitale sundhedsydelser, leveret over afstand, der kan skabe målbar sundhedsmæssig gevinst eller værdi.

57 Sundhedsvæsenet under pres En aldrende befolkning ca. 1.8 mio. med kroniske lidelser i Danmark - ca med rygerlunger (KOL) Flere og dyere behandlinger Personale- og kompetence knaphed på hospitaler - Specialistmangel

58 Udfordringerne (nødvendigt at finde nye løsninger) Krav om fastholde / øge kvaliteten (Holde på personalet) Frigive ressourcer (arbejdskraftbesparende teknologi) Det sammenhængende sundhedsvæsen Forløbsprogrammer (standardiseringer) Evidens Patient empowerment Patienten i centrum Den servicebevidste borger

59 Motivationen Patienterne ønsker at blive i eget hjem Undersøgelser tyder på at patienter kan overvåges i eget hjem med gode resultater patienter indlægges med akut KOL/år Næsten 50% genindlægges efter et år (svingdørspatienter) Globalt problem (skalerbart) Yderst velbeskrevne/dokumenteret forløb (akut og stabil fase)

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Frem%den med Telemedicin. Klaus Phanareth

Frem%den med Telemedicin. Klaus Phanareth Frem%den med Telemedicin Klaus Phanareth Telemedicinsk Forskningsenhed det Ansa0e i TFE - Lone Schou, ph.d.- studerende - Chris8na Emme, ph.d.- studerende - Anna Svarre Jakobsen, ph.d.- studerende - Klaus

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere