Åbenhed Birkegårdens Mission, vision og værdier: Politikker og retningslinier Formålet med en personalepolitik...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården Pædagogisk målsætning Pædagogik SIVUS- metoden på Birkegården Birkegårdens Handlingsplan Personalet - og brugerliste på Birkegården Studerende på Birkegården Forsikringsforhold Lovetekster/cirkulærer/tavshedspligt og magtanvendelse Serviceloven Tavshedspligt Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Menneskesyn fra klient til medborger Omsorgspligtens omfang Formål Indberetning Notat om Udefrakommende overvågning af ansatte Baggrund Båndoptagelse Videooptagelser Fotografering Iagttagelse Konklusion Klagevejledning Værdigrundlag/visioner og mission Værdier Forord Interesse Respekt Ligeværd Helhed Indfølingsevne Engagement Tolerance Tillid

2 Åbenhed Birkegårdens Mission, vision og værdier: Politikker og retningslinier Formålet med en personalepolitik Engagement, fleksibilitet og tryghed Samarbejde Information Fraværspolitik Fastholdelse på arbejdspladsen Anmeldelse af sygdom og raskmelding Kontakt ved fravær Omsorgssamtalen Delvis raskmelding og delvis sygemelding Sygestatistik Regler for anden form for fravær end egen sygdom Barns sygdom og pasning Graviditet Tjenestefrihed ved særlige anledninger Hvis du skal til læge, jordmoder, eller tandlæge Ferie: Hovedferien Restferie og 6 ferieuge Lønpolitik Formål: Overenskomster Eksisterende funktioner og funktionsløns forudsætninger: (ultimo 2010) Lokalaftaler på Birkegården For SL s område er der følgende lokalaftaler vedr.: Beskrivelse af funktionerne: Aktiviteten klaverspil: Deltagelse på udeholdet Superbruger IT Erfaring Studietur Handleplanskrivning for medhjælpere Diplomuddannelse Projekter Generelle forhold For GKF område er der følgende lokalaftaler vedr.: Beskrivelse af funktionerne: Vikarpolitik Uddannelsespolitik Uddannelsesplan Seniorpolitik Stresspolitik Mobbepolitik

3 Misbrugspolitik Mobilpolitik Rygepolitik for brugere personale & gæster på Birkegården Voldspolitik for Birkegården Indberetning Retningslinjer for intern opfølgning på magtanvendelser Arbejdsmiljø Miljø og trivsel Arbejdspladsvurdering Formål Metode Arbejdsmiljøgruppen Tillidsrepræsentantensrolle Arbejdsmiljørepræsentanter Overordnet Beredskabsplan Birkegårdens Evakueringsplan Ambulanceplan Procedurer Ansættelsesprocedurer Procedure for introduktion af nye medarbejdere Medarbejderudviklingssamtale Trivselssamtale Fratrædelsesprocedure Procedure for vagtplaner Procedure for samarbejde med seminarier Procedure for samarbejde med ergoterapien Procedure vedrørende modtagelsen af nye brugere på Birkegården Procedure for intern brugerpraktik Procedure for vedligeholdelse af Birkegårdens hjemmeside Procedure for administration af hovedkasse Procedure omkring Brugernes lommepenge Procedure for handleplaner Procedure for lukkevagt på Birkegården Procedure vedr. Sommerferieperiode Procedure for uddannelsesplan for Birkegårdens personale Procedure for pårørendemøder på Birkegården Procedure ved akutte episoder Procedurer vedr. medicinhåndtering Procedure for postmappen Procedure vedr. snerydning og saltning Rengøringen, hvad og hvornår Stillingsbeskrivelser Generelt om stillingsbeskrivelser Forstander Administrativ leder Pædagogisk ansvarlig ved forstanderens fravær

4 Stillingsbeskrivelse for social pædagog Stillingsbeskrivelse for pædagogisk medhjælper Stillingsbeskrivelse for værkstedsassistent Mødestruktur Møder hvor andre end medarbejdere fra Birkegården deltager Mødekalender Ansvarsområder/turnusordninger Ansvarsområder skemaer Forberedelsesskema til udviklingssamtalen Intern registrering af fysisk og/eller psykisk vold mod personalet afkrydsningsskema. Skema A Intern registrering af fysisk og/eller psykisk vold mod personalet udvidet skema. Skema B bilag Introduktionsskema for nyansatte Et skema for hver drøm. Drømme i arbejdsmiljøet. APV efter cafémetoden Eksempel på en handlingsplan Kvitteringsliste for læsning af personalehåndbogen Kvitteringsliste: juni 2011 / Revideret 26. september

5 1. Introduktion/velkomst/præsentation Forord Velkommen til Aktivitetscentret Birkegården Aktivitetscentret er beliggende på Tranegårdsvej Hellerup Denne personalehåndbog fungerer som Birkegårdens personalepolitik og er at finde på forstander kontoret. Det er hensigten at, den enkelte medarbejder med denne bog skal kunne danne sig overblik over Aktivitetscentret Birkegården, hvilke krav der stilles til den enkelte medarbejder, informations- og kommunikationsvejene samt arbejdsgangene på aktivitetscentret. Det er håbet, at dette overblik kan hjælpe os til at leve op til vores formål At blive verdens bedste arbejdsplads for vores brugere og personale. Jeg håber at bogen vil være til gavn og støtte i dagligdagen. Lise Jørgensen Forstander 5

6 Vejledning Alle personaleforhold er beskrevet i denne mappe og inddelt i afsnittene 1 Introduktion/velkomst/præsentation. 2 Lovtekster/cirkulærer/tavshed/Magtanvendelser. 3 Værdigrundlag / visioner og mission. 4 Politikker og retningslinjer. 5 Arbejdsmiljø. 6 Procedurer. 7 Stillingsbeskrivelser. 8 Mødestruktur. 9 Ansvarsområder/turnusordninger. 10 Skemaer. 11 Bilag. Der er samtidig en indholdsfortegnelse, hvor det er muligt at finde frem til emnet efter alfabetisk rækkefølge Personalet bliver ved ansættelsen introduceret i personalehåndbogen, der vil have fast plads på forstanderkontoret. Du kvitterer på bilaget bag i mappen, at du har læst personalehåndbogen. Vikarer og praktikanter vil ved introduktionen blive instrueret i mappens indhold og anvendelse. Det er hele personalegruppen der har været medforfatter til personalehåndbogen, herefter er denne vedtaget på MED møde og af Birkegårdens bestyrelse. Efterfølgende ændringer og tilføjelser til mappen sker på baggrund af behandling på et MED møde. Ændringer til mappen vil ske centralt. 6

7 Praktiske oplysninger Organisationsplan Birkegårdens bestyrelse Forstander Social handicap og drift Administrativ leder Pædagogisk ansvarlig ved ledelsen fravær Pædagogisk personale 7

8 Birkegården I 1955 blev Birkegården grundlagt. Birkegården er et aktivitets- og samværstilbud for 31 bruger under serviceloven 104. Servicelovens 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder, eller af livsvilkårene. Birkegården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Brugerne af Birkegården er voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18 år og op efter. De flest brugere bor i bofællesskaber, og kan bruge tilbuddet fire gange om ugen. Der er også brugere som bor hjemme hos deres forældre, de har mulighed for at komme fem dage om ugen. Birkegården har dog ikke altid haft sin nuværende form ; men er oprindelig startet på privat initiativ af bl.a. den legendariske Gerti Wandel, som sammen med en gruppe forældre oplevede, at der manglede et dagtilbud til udviklingshæmmede børn. På denne baggrund grundlagdes Birkegården i samarbejde med Gentofte Børnevenner i en gammel villa i Skovshoved. Der blev dog snart brug for nye og større lokaler, så institutionen flyttede til en ældre villa på Søgårdsvej i Gentofte. Her holdte man til igennem et par årtier, indtil huset var så nedslidt af råd og mangelfuld vedligeholdelse, at det ikke mere stod til at redde. Til alt held opstod muligheden for at flytte til den nuværende adresse på Tranegårdsvej 73 i Hellerup. Her lå før i tiden Hellerup Kunstbiblotek, men da dette flyttede til nye lokaler, flyttede Birkegården ind i stedet. Birkegården havde nu også udviklet sig til at være et dagtilbud for voksne med vidtgående fysiske/psykiske handicaps i stedet for et daghjem for børn; samarbejdet med Gentofte Børnevenner ophørte, og institutionen havde nu fundet sin mere nutidige form. Brugerne på Birkegården er tilknyttet en fast basisgruppe, det kan enten være krea-værkstederne, caféen eller havehuset. Derudover er syv brugere tilknyttet udeholdet, som tager ud i det fri og går ture, udeholdet er af sted hver mandag og tirsdag fra kl. ca. 10 til kl Onsdag er der 6 brugere på lundeholdet, som tager på tur ud af huset om formiddagen. Birkegården tilbyder mange forskellige aktiviteter i løbet af en uge både i de fire grupper og på tværs af grupperne. I de kreative grupper arbejdes der med glasmaling, smykker, decoupage, tegning, maling og meget mere. I havehuset har brugerne mulighed for at komme ud i naturen, enten via gåtur eller lidt havearbejde. Cafégruppens arbejde er relateret til Café virksomhed, fremstilling af toast, assisterer Carlos i køkkenet onsdag derudover foregår der også kreative aktiviteter såsom perlekæder, puslespil. Af tilbud på tværs af huset kan nævnes: Rytmik, 8

9 skønhedspleje, Sang og musik, musik med Helge, højtlæsning, fredagscafé, fællesspisning onsdage, og ellers er det kun fantasien der sætter grænser for, hvilke aktiviteter der er mulighed for at lave. 9

10 Målgruppen på Birkegården Aktivitetscentret Birkegården er et aktivitets- og samværstilbud for brugere fra det fyldte 18. år. Det drejer sig om brugere der på grund af betydelige og varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner, har behov for hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede brugere, der har behov for små overskuelige rammer. En del af brugerne har ud over deres udviklingshandicap også psykiatriske diagnoser. Der er stor variation i brugernes ønsker og behov for støtte og hjælp til daglige aktiviteter og samvær. Nogle brugere har et permanent behov for omfattende eller fuld støtte, andre brugere har afhængigt af deres psykiske tilstand i perioder behov for moderat støtte eller omfattende til fuld støtte. Hovedparten af brugerne har behov for fuld støtte, når de færdes udenfor Birkegårdens rammer. Flertallet af brugerne besidder et begrænset verbalt sprog; men kommunikerer med enkelte ord, lyde, kropssprog, billeder og tegn til tale. Vores fysiske rammer giver ikke mulighed for brugere, der har brug for større hjælpemidler som f. eks. permanent kørestolsbruger eller brugere der anvender rollator. Vi har 26 pladser. Som hovedregel tilbydes brugerne et 4 dages eller 5 dages tilbud. 10

11 Pædagogisk målsætning Målsætning Tryghed og lyst til livet: At arbejde ud fra den enkeltes udviklingsniveau. At give omsorg i trygge rammer. At styrke brugernes selvtillid ved at opbygge en jeg-identitet og styrke den psykiske udvikling. At styrke det fysiske velbefindende. At støtte brugerne i deres selvstændighedsudvikling. At udvikle mulighederne for at brugerne selv kan vælge. At styrke det sociale fællesskab. At styrke kreative evner. At støtte og styrke den enkeltes kommunikation. Pædagogik Med henblik på at kunne opfylde vores målsætning har vi på Birkegården valgt at tage udgangspunkt i SIVUS-metoden: Gemenskap samarbete, utvikling. Handbok i en metod för individuell och social utveckling av Sophian Walujo och Cecilia Malmström. SIVUS står for: Socialt Individ Via Udvikling i Samarbejde Menneskesynet bag SIVUS metoden: Handicappede er mennesker med både individuelle og sociale behov for at udvikle sig. Det er mennesker, der som alle andre udvikles af deres egen drivkraft. Det betyder, at de er mennesker som pædagoger omgås og samarbejder med i stedet for at være objekter som pædagoger tager sig af, og passer på. SIVUS- metoden vægter det sociale samvær mellem mennesker. Metoden lægger vægt på, hvordan den enkelte udvikler sig i en gruppe og hvordan den pågældende fungerer i en gruppe. Metoden går ud på at brugerne arbejder i små grupper på 6-8 personer med demokratisk ledelsesform om en bestemt hovedaktivitet. Hovedaktiviteten er defineret med basisgruppens navn. Det giver gruppens deltagere mulighed for at udvikle sociale egenskaber og blive trygge i deres arbejde i gruppen. Det demokratiske princip bygger på ideen om at virkelig forandring og udvikling sker ud fra det, som den handicappede selv vil gøre og oplever, ikke ud fra det som andre gør. SIVUS- metoden på Birkegården Vi tager udgangspunkt i den enkeltes egne behov, kompetencer og interesser. At vi herigennem søger at udvikle et socialt fællesskab og tryghed. Både i basisgruppen og i hele huset. 11

12 Vi tilstræber at alle brugere er med til at planlægge, udføre og tale om sit arbejde. Der findes opgaver/aktiviteter i basisgruppen og man kan udføre aktiviteter alene eller sammen med andre. Ved siden af hovedaktiviteten i basisgruppen, som udgår fra brugerens interesser, kan der udføres individuelle aktiviteter efter behov. Dette kan foregå både i basisgruppen og i side aktiviteter der går på tvære af basisgrupperne. Vi bearbejder og videreudvikler brugernes stærke sider, færdigheder og kundskaber, i stedet for at dyrke de svage sider. Vi arbejder for at udvikle muligheder for større brugerindflydelse. Vi søger at opfylde den enkeltes ønsker, interesser og behov, med hensyn til at indgå i en basisgruppe, eksempelvis via praktikforløb. Personalets rolle. Brugeren udvikler sig bedst i mindre grupper på 4-6 personer. Arbejdet skal bygge på demokratiske principper og i samspil med brugerens egne behov/interesser. Personalets rolle er at støtte og vejlede brugeren, og deltage i aktiviteterne som en del af gruppen. Personalet skal altid bygge videre på brugernes ressourcer, og styrke disse i stedet for at fremhæve brugernes mangler. 12

13 Birkegårdens Handlingsplan Målsætningen er at skabe en sund og synlig organisation Handlingsplanen for det kommende år bliver udarbejdet af forstanderen og vedtaget på MED-møde i december. Formålet er at samtlige medarbejdere har et overblik over de større tiltag/aktiviteter, der sker i løbet af året. Det fremgår af handlingsplanen hvad de enkelte opgaver/aktiviteter indeholder samt en tidsramme samt ansvarshavende for den enkelte aktivitet. Efterfølgende vil handlingsplanen blive gennemgået på onsdags-personalemøderne. Her gøres der status over de enkelte opgaver. Der justeres på indhold, tidsramme og den enkelte medarbejder kan melde sig på de enkelte opgaver. Revideret handlingsplan bliver delt ud med dagsordenen til onsdagsmøderne 13

14 Personalet - og brugerliste på Birkegården I hver enkel gruppes flippere forefindes der en liste over personalet samt en liste over brugerne på Birkegården. 14

15 Studerende på Birkegården Birkegården modtager løbende studerende i praktik. Vi er meget glade for at have praktikanter i huset. Praktikanter stiller bl.a. spørgsmål vedrørende vores pædagogiske praksis, det stiller bl.a. krav til, at medarbejderne er bevidste omkring egen praksis, og kan sætte ord på denne, være reflekteret i sit arbejde med brugerne m.m. Birkegården er underlagt de love og retningslinjer der eksisterer omkring det at være et praktiksted. Den studerende vil blive ansat på lige vilkår, som det øvrige personale, med de forpligtelser der følger eksempelvis indhentelse af straffeattest, tavshedspligt m.m. Den studerende har mulighed for at optjene afspadsering på grund af mødeaktiviteter udover den fastsatte arbejdstid. Afspadseringen kan ikke udbetales; men kan afvikles, når det passer ind i planlægningen. Den studerende deltager i kollegial supervision, div. møder og trivselsrunder Derudover deltager den studerende ligeledes på vores pædagogiske dage, samt aftensarrangementer som afholdes i løbet af året. Såfremt at der er tilrettelagt fælles praktikundervisning for alle praktikanter i Gentofte Kommune, forventes det at praktikanter deltager. Under praktikperioden afholdes løbende vejledningstimer af den udpegede praktikvejleder. 1 time hver anden uge samt under det daglige arbejde. 15

16 Forsikringsforhold Birkegårdens medarbejdere er lovpligtige forsikret gennem Nord forsikring A/S Der henvises til ledelsen i alle forsikringshold Bilkørsel med brugere i privat bil gælder følgende: Hvis personalet stiller egne private biler til rådighed skal privatpersonerne selv bære alle omkostninger: dvs. brændstof, slitage, skader, evt. forsikring, selvrisiko mv. De kan modtage kørepenge efter statens takst som kompensation. Hvis privatbilen efter et trafikuheld får en eventuel præmieforhøjelse skal denne også bæres af privatpersonen. 16

17 2. Lovetekster/cirkulærer/tavshedspligt og magtanvendelse. Serviceloven 104 Birkegården er et tilbud under Serviceloven 104 Servicelovens 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene Tavshedspligt Hvem har tavshedspligt? Alle kommunens ansatte har tavshedspligt om de oplysninger, som de bliver bekendt med i forbindelse med deres ansættelse. Dette gælder som udgangspunkt også for personer, der er ansat i kommunens selvejende institutioner. Også kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer udpeget til forskellige råd og nævn har tavshedspligt. Hvad er tavshedspligt? Tavshedspligten gælder udadtil og regulerer derfor, hvilke oplysninger man må videregive. Der er tale om videregivelse uanset om man udtaler sig til en avis, til en anden myndighed eller i privat regi, f.eks. til sin ægtefælle. Man bryder ikke sin tavshedspligt, hvis man er forpligtet til at videregive oplysningen, f.eks. til en klageinstans. Men den myndighed man videregiver oplysningen til, skal have brug for den for at udføre sit hverv. Brud på tavshedspligten kan også være berettiget, hvis man f.eks. er i besiddelse af oplysninger om at en klient vil begå selvmord. Her kan hensynet til de pårørende efter en konkret vurdering føre til, at videregivelsen er berettiget. Tavshedspligten regulerer ikke adgang til at videregive oplysningen til en anden ansat i kommunen, der også har tavshedspligt. Man skal dog have en saglig grund til at videregive oplysningen. Hvilke oplysninger er fortrolige? Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at en oplysning, som ikke kan nægtes udleveret, hvis der begæres aktindsigt efter offentlighedsloven, ikke er fortrolig. Efter straffelovens 152 m.fl. er en oplysning fortrolig, når den ved lov mv. er betegnet som sådan, eller når der er væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der gør at den er fortrolig. Forvaltningslovens 27 har angivet, hvilke hensyn, der efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kan føre til, at en oplysning er fortrolig og dermed undergivet tavshedspligt. Tavshedspligten kan være begrundet i hensynet til kommunen selv eller til enkeltpersoner/private selskaber. 17

18 Eksempler på, hvornår disse hensyn efter en konkret vurdering kan føre til, at oplysningerne er tavshedsbelagte følger nedenfor. Gennemførelse af offentlig kontrol og planlægning Hvis kontrolgruppens aktion mod f.eks. virksomheders anvendelse af sort arbejde mv. blev udbredt, inden aktionens udførelse, er det klart, at formålet med kontrollen derved ville være tabt. Det samme gælder kommunens kontrolvirksomhed overfor enkeltpersoner. Tid og sted for kommunens interne revision, stikprøvekontrol af medarbejdernes brug af forskellige IT-systemer mv. kan også være oplysninger, hvor kontrolelementet ville gå tabt, hvis oplysningerne kommer ud. Skriftlige opgaver til eksaminer mv. er også fortrolige oplysninger, indtil prøvens afholdelse. Plans rent foreløbige interne overvejelser om fysisk planlægning er også oplysninger, der efter en konkret vurdering kan være omfattet af tavshedspligten. Det samme kan gælde, hvis der er en konkret risiko for, at enkeltpersoners forhåndskendskab til planovervejelser, vil kunne give væsentlige særfordele på andre privates eller samfundets bekostning. Politisk og økonomisk planlægning vil også efter en konkret vurdering kunne være fortrolige. Kommunens økonomiske interesser Kommunen kan på lige fod med private hemmeligholde særlige fremstillings- eller forretningsmetoder mv. Personaleafdelingens forhandlinger med en faglig organisation om løn og personaleforhold er også fortrolige oplysninger. JURAs forhandlinger om køb og salg af fast ejendom mv. er fortrolige så længe forhandlingerne foregår, da kommunens forhandlingsposition ellers ville svækkes. Efter aftalens indgåelse vil oplysningerne normalt ikke være fortrolige længere. Private forhold Denne bestemmelse tager hensyn til enkeltpersoner og private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. Det afgørende for om disse oplysninger er fortrolige er, om oplysningen efter den almindelige opfattelse i samfundet bør hemmeligholdes. Det er klart, at en række oplysninger i sociale sager er fortrolige efter denne bestemmelse. Det gælder bl.a. oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler og lignende. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, f.eks. stridigheder og oplysning om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. Herudover vil f.eks. oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold efter omstændighederne også være fortrolige. Videregivelse af disse oplysninger vil derfor skulle anonymiseres. Oplysninger, der i forvejen er offentligt tilgængelige, f.eks. som følge af, at de fremgår af offentligt tilgængelige registre m.v., f.eks. folkeregisteret og tingbøgerne, kan som udgangspunkt ikke i sig selv anses for at være af fortrolig karakter og dermed undergivet tavshedspligt. Økonomiske forhold Denne bestemmelse sigter på oplysninger om virksomheders drifts- eller forretningsforhold, som der er tavshedspligt om, hvis der efter en konkret vurdering er en nærliggende risiko for, at der 18

19 ellers påføres den, oplysningerne vedrører et økonomisk tab. Det gælder f.eks. hvis oplysningerne afslører en ny og hidtil ukendt produktionsmetode. Hvad sker der, hvis man bryder tavshedspligten? Efter straffelovens 152 kan en tilsidesættelse af tavshedspligten straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Brud på tavshedspligten kan også føre til reaktioner efter ansættelsesretlige regler, dvs. påtale, omflytning til andet arbejde eller afskedigelse. Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Formål med loven - voksne 81 Til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne skal der ydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er: 82 Forbedring af den sociale og personlige funktion Forbedring af livsvilkår Helhedsorienteret indsats Forebyggelse Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet jf. 81, til personer med varig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang Medborgerskab Mennesker med funktionsnedsættelse er borgere i samfundet med samme grundlæggende rettigheder og retssikkerhed som alle andre. Fra klient til medborger (klientperspektiv/medborgerperspektiv) Retten til eget liv er central Indgreb i denne ret skal ske med retslig hjemmel Værgemål 19

20 Regler om Magtanvendelse Indgreb via pensionslovgivningen Menneskesyn fra klient til medborger Perspektiv Holdning til den enkelte Klientperspektiv Del af gruppe med fælles behov Medborgerperspektiv Individ med forskellige behov Fokus Mangler, diagnoser, afvigelser Menneske med mulig- heder Forventninger Passiv modtagelse Aktiv deltagelse Tilbud Kollektiv standard Individuelle fleksible ydelser Resultat Umyndiggørelse Myndiggørelse Figuren viser en skematisk opdeling af de to perspektiver de to menneskesyn. Medborgerskabets bagside Mennesker med nedsat funktionsevne er som alle andre - har dermed også et liv med lige så mange muligheder og udfordringer og risici som alle andre - også et liv med Dårlige vaner og usund levevis Mulighed for at stifte familie/blive forældre 20

21 Egen økonomi egne penge Samfundets almene sociale problemer er en del af et normalt liv Misbrug Overvægt Økonomisk ustabilitet Omsorgspligtens omfang Omsorgspligtens omfang og indhold for den enkelte bygger på en afvejning af hensynene til den enkeltes selvbestemmelse, sociale tryghed og værdighed Omsorgspligten udvikler sig derfor i takt med samfundets holdninger og værdier Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Servicelovens Retssikkerhedsprincipper for magtanvendelse Beskyttelse af den personlige frihed Proportionalitet Individualitet Åbenhed Legalitet Beslutning og klageadgang Hver enkelt skal vide, hvad deres opgave er i forhold til At undgå magtanvendelse At leve op til omsorgspligten Dokumentation Ansøgning om magtanvendelse ved behov derfor Registrering af magtanvendelse Indberetning af magtanvendelse Opfølgning på magtanvendelse Sikre klage/ankemulighed Formål

22 Samtykke Begrænse anvendelse af magt Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand Betydelig og varig nedsat funktionsevne Der skal foreligge fornøden faglig dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne Forud skal frivillig medvirken forsøges opnået Magtanvendelsen skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået, og skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt Et udtrykkeligt samtykke Hvor er klart gives udtryk for, at man er indforstået med den pågældende handling Et stiltiende samtykke Hvor den enkeltes signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger et samtykke. For personer med nedsat psykisk funktionsevne kræver det et godt kendskab til den pågældende person Alarmsystemer Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelsen om at anvende personlige alarm eller pejlesystemer for en afgrænset periode når 1) Der er risiko for at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko Alarmsystemer 125, stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige dør åbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1) Der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko 3) Lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. 22

23 Fastholdelse mv Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) Der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Definitioner på fastholdelse og føreren Forskellen på fysisk magt og fysisk støtte Forløb I I I------I motivation, aflede, refleksion, overvejelser magtanvendelse refleksion finde metoder pædagogik Kategorier 1. Selvskadende adfærd 2. Vold mod en anden beboere 3. Vold mod medarbejder 4. Andet Fastholdelse mv , stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af fastholdelse, hvis absolut nødvendigt for at udfører omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Der skal foreligge en plan, der sikre at magtanvendelse i fremtiden kan undgås: Følgende situationer kan der søges tilladelse til 1. Barbering 2. Hårvask, badning og tøjskift 3. Tandbørstning 4. Klipning af hår og negle 23

24 5. Skiftning af bleer og bind 6. Pleje af hud 7. Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. Tilbageholdelse i boligen Under samme betingelser som i 125, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller at føre denne tilbage til boligen. Anvendelse af beskyttelsesmidler Fastspænding med stofseler til kørestol mv. for at hindre fald: Nærliggende risiko for at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko. Kommunalbestyrelsen skal løbende vurdere om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Optagelse i særlig botilbud Kommunalbestyrelsen kan indstille til Det Sociale Nævn, når en person modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke Absolut påkrævet for at få den nødvendige hjælp Hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig Pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger Pågældende udsætter sig selv for at lige væsentlig personskade Uforsvarlig ikke at gennemføre flytningen Optagelse i særlig botilbud - 129, stk. 2 Aldersbetinget eller senere erhvervet mentalsvækkelse som er fremadskridende Opholdet i botilbud med tilknyttet service er påkrævet for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp Konkret vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende Kommunalbestyrelsen træffer afgørelsen, som skal tiltrædes af den værge, som statsforvaltningen har beskikket 24

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere