Åbenhed Birkegårdens Mission, vision og værdier: Politikker og retningslinier Formålet med en personalepolitik...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården Pædagogisk målsætning Pædagogik SIVUS- metoden på Birkegården Birkegårdens Handlingsplan Personalet - og brugerliste på Birkegården Studerende på Birkegården Forsikringsforhold Lovetekster/cirkulærer/tavshedspligt og magtanvendelse Serviceloven Tavshedspligt Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Menneskesyn fra klient til medborger Omsorgspligtens omfang Formål Indberetning Notat om Udefrakommende overvågning af ansatte Baggrund Båndoptagelse Videooptagelser Fotografering Iagttagelse Konklusion Klagevejledning Værdigrundlag/visioner og mission Værdier Forord Interesse Respekt Ligeværd Helhed Indfølingsevne Engagement Tolerance Tillid

2 Åbenhed Birkegårdens Mission, vision og værdier: Politikker og retningslinier Formålet med en personalepolitik Engagement, fleksibilitet og tryghed Samarbejde Information Fraværspolitik Fastholdelse på arbejdspladsen Anmeldelse af sygdom og raskmelding Kontakt ved fravær Omsorgssamtalen Delvis raskmelding og delvis sygemelding Sygestatistik Regler for anden form for fravær end egen sygdom Barns sygdom og pasning Graviditet Tjenestefrihed ved særlige anledninger Hvis du skal til læge, jordmoder, eller tandlæge Ferie: Hovedferien Restferie og 6 ferieuge Lønpolitik Formål: Overenskomster Eksisterende funktioner og funktionsløns forudsætninger: (ultimo 2010) Lokalaftaler på Birkegården For SL s område er der følgende lokalaftaler vedr.: Beskrivelse af funktionerne: Aktiviteten klaverspil: Deltagelse på udeholdet Superbruger IT Erfaring Studietur Handleplanskrivning for medhjælpere Diplomuddannelse Projekter Generelle forhold For GKF område er der følgende lokalaftaler vedr.: Beskrivelse af funktionerne: Vikarpolitik Uddannelsespolitik Uddannelsesplan Seniorpolitik Stresspolitik Mobbepolitik

3 Misbrugspolitik Mobilpolitik Rygepolitik for brugere personale & gæster på Birkegården Voldspolitik for Birkegården Indberetning Retningslinjer for intern opfølgning på magtanvendelser Arbejdsmiljø Miljø og trivsel Arbejdspladsvurdering Formål Metode Arbejdsmiljøgruppen Tillidsrepræsentantensrolle Arbejdsmiljørepræsentanter Overordnet Beredskabsplan Birkegårdens Evakueringsplan Ambulanceplan Procedurer Ansættelsesprocedurer Procedure for introduktion af nye medarbejdere Medarbejderudviklingssamtale Trivselssamtale Fratrædelsesprocedure Procedure for vagtplaner Procedure for samarbejde med seminarier Procedure for samarbejde med ergoterapien Procedure vedrørende modtagelsen af nye brugere på Birkegården Procedure for intern brugerpraktik Procedure for vedligeholdelse af Birkegårdens hjemmeside Procedure for administration af hovedkasse Procedure omkring Brugernes lommepenge Procedure for handleplaner Procedure for lukkevagt på Birkegården Procedure vedr. Sommerferieperiode Procedure for uddannelsesplan for Birkegårdens personale Procedure for pårørendemøder på Birkegården Procedure ved akutte episoder Procedurer vedr. medicinhåndtering Procedure for postmappen Procedure vedr. snerydning og saltning Rengøringen, hvad og hvornår Stillingsbeskrivelser Generelt om stillingsbeskrivelser Forstander Administrativ leder Pædagogisk ansvarlig ved forstanderens fravær

4 Stillingsbeskrivelse for social pædagog Stillingsbeskrivelse for pædagogisk medhjælper Stillingsbeskrivelse for værkstedsassistent Mødestruktur Møder hvor andre end medarbejdere fra Birkegården deltager Mødekalender Ansvarsområder/turnusordninger Ansvarsområder skemaer Forberedelsesskema til udviklingssamtalen Intern registrering af fysisk og/eller psykisk vold mod personalet afkrydsningsskema. Skema A Intern registrering af fysisk og/eller psykisk vold mod personalet udvidet skema. Skema B bilag Introduktionsskema for nyansatte Et skema for hver drøm. Drømme i arbejdsmiljøet. APV efter cafémetoden Eksempel på en handlingsplan Kvitteringsliste for læsning af personalehåndbogen Kvitteringsliste: juni 2011 / Revideret 26. september

5 1. Introduktion/velkomst/præsentation Forord Velkommen til Aktivitetscentret Birkegården Aktivitetscentret er beliggende på Tranegårdsvej Hellerup Denne personalehåndbog fungerer som Birkegårdens personalepolitik og er at finde på forstander kontoret. Det er hensigten at, den enkelte medarbejder med denne bog skal kunne danne sig overblik over Aktivitetscentret Birkegården, hvilke krav der stilles til den enkelte medarbejder, informations- og kommunikationsvejene samt arbejdsgangene på aktivitetscentret. Det er håbet, at dette overblik kan hjælpe os til at leve op til vores formål At blive verdens bedste arbejdsplads for vores brugere og personale. Jeg håber at bogen vil være til gavn og støtte i dagligdagen. Lise Jørgensen Forstander 5

6 Vejledning Alle personaleforhold er beskrevet i denne mappe og inddelt i afsnittene 1 Introduktion/velkomst/præsentation. 2 Lovtekster/cirkulærer/tavshed/Magtanvendelser. 3 Værdigrundlag / visioner og mission. 4 Politikker og retningslinjer. 5 Arbejdsmiljø. 6 Procedurer. 7 Stillingsbeskrivelser. 8 Mødestruktur. 9 Ansvarsområder/turnusordninger. 10 Skemaer. 11 Bilag. Der er samtidig en indholdsfortegnelse, hvor det er muligt at finde frem til emnet efter alfabetisk rækkefølge Personalet bliver ved ansættelsen introduceret i personalehåndbogen, der vil have fast plads på forstanderkontoret. Du kvitterer på bilaget bag i mappen, at du har læst personalehåndbogen. Vikarer og praktikanter vil ved introduktionen blive instrueret i mappens indhold og anvendelse. Det er hele personalegruppen der har været medforfatter til personalehåndbogen, herefter er denne vedtaget på MED møde og af Birkegårdens bestyrelse. Efterfølgende ændringer og tilføjelser til mappen sker på baggrund af behandling på et MED møde. Ændringer til mappen vil ske centralt. 6

7 Praktiske oplysninger Organisationsplan Birkegårdens bestyrelse Forstander Social handicap og drift Administrativ leder Pædagogisk ansvarlig ved ledelsen fravær Pædagogisk personale 7

8 Birkegården I 1955 blev Birkegården grundlagt. Birkegården er et aktivitets- og samværstilbud for 31 bruger under serviceloven 104. Servicelovens 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder, eller af livsvilkårene. Birkegården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Brugerne af Birkegården er voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18 år og op efter. De flest brugere bor i bofællesskaber, og kan bruge tilbuddet fire gange om ugen. Der er også brugere som bor hjemme hos deres forældre, de har mulighed for at komme fem dage om ugen. Birkegården har dog ikke altid haft sin nuværende form ; men er oprindelig startet på privat initiativ af bl.a. den legendariske Gerti Wandel, som sammen med en gruppe forældre oplevede, at der manglede et dagtilbud til udviklingshæmmede børn. På denne baggrund grundlagdes Birkegården i samarbejde med Gentofte Børnevenner i en gammel villa i Skovshoved. Der blev dog snart brug for nye og større lokaler, så institutionen flyttede til en ældre villa på Søgårdsvej i Gentofte. Her holdte man til igennem et par årtier, indtil huset var så nedslidt af råd og mangelfuld vedligeholdelse, at det ikke mere stod til at redde. Til alt held opstod muligheden for at flytte til den nuværende adresse på Tranegårdsvej 73 i Hellerup. Her lå før i tiden Hellerup Kunstbiblotek, men da dette flyttede til nye lokaler, flyttede Birkegården ind i stedet. Birkegården havde nu også udviklet sig til at være et dagtilbud for voksne med vidtgående fysiske/psykiske handicaps i stedet for et daghjem for børn; samarbejdet med Gentofte Børnevenner ophørte, og institutionen havde nu fundet sin mere nutidige form. Brugerne på Birkegården er tilknyttet en fast basisgruppe, det kan enten være krea-værkstederne, caféen eller havehuset. Derudover er syv brugere tilknyttet udeholdet, som tager ud i det fri og går ture, udeholdet er af sted hver mandag og tirsdag fra kl. ca. 10 til kl Onsdag er der 6 brugere på lundeholdet, som tager på tur ud af huset om formiddagen. Birkegården tilbyder mange forskellige aktiviteter i løbet af en uge både i de fire grupper og på tværs af grupperne. I de kreative grupper arbejdes der med glasmaling, smykker, decoupage, tegning, maling og meget mere. I havehuset har brugerne mulighed for at komme ud i naturen, enten via gåtur eller lidt havearbejde. Cafégruppens arbejde er relateret til Café virksomhed, fremstilling af toast, assisterer Carlos i køkkenet onsdag derudover foregår der også kreative aktiviteter såsom perlekæder, puslespil. Af tilbud på tværs af huset kan nævnes: Rytmik, 8

9 skønhedspleje, Sang og musik, musik med Helge, højtlæsning, fredagscafé, fællesspisning onsdage, og ellers er det kun fantasien der sætter grænser for, hvilke aktiviteter der er mulighed for at lave. 9

10 Målgruppen på Birkegården Aktivitetscentret Birkegården er et aktivitets- og samværstilbud for brugere fra det fyldte 18. år. Det drejer sig om brugere der på grund af betydelige og varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner, har behov for hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede brugere, der har behov for små overskuelige rammer. En del af brugerne har ud over deres udviklingshandicap også psykiatriske diagnoser. Der er stor variation i brugernes ønsker og behov for støtte og hjælp til daglige aktiviteter og samvær. Nogle brugere har et permanent behov for omfattende eller fuld støtte, andre brugere har afhængigt af deres psykiske tilstand i perioder behov for moderat støtte eller omfattende til fuld støtte. Hovedparten af brugerne har behov for fuld støtte, når de færdes udenfor Birkegårdens rammer. Flertallet af brugerne besidder et begrænset verbalt sprog; men kommunikerer med enkelte ord, lyde, kropssprog, billeder og tegn til tale. Vores fysiske rammer giver ikke mulighed for brugere, der har brug for større hjælpemidler som f. eks. permanent kørestolsbruger eller brugere der anvender rollator. Vi har 26 pladser. Som hovedregel tilbydes brugerne et 4 dages eller 5 dages tilbud. 10

11 Pædagogisk målsætning Målsætning Tryghed og lyst til livet: At arbejde ud fra den enkeltes udviklingsniveau. At give omsorg i trygge rammer. At styrke brugernes selvtillid ved at opbygge en jeg-identitet og styrke den psykiske udvikling. At styrke det fysiske velbefindende. At støtte brugerne i deres selvstændighedsudvikling. At udvikle mulighederne for at brugerne selv kan vælge. At styrke det sociale fællesskab. At styrke kreative evner. At støtte og styrke den enkeltes kommunikation. Pædagogik Med henblik på at kunne opfylde vores målsætning har vi på Birkegården valgt at tage udgangspunkt i SIVUS-metoden: Gemenskap samarbete, utvikling. Handbok i en metod för individuell och social utveckling av Sophian Walujo och Cecilia Malmström. SIVUS står for: Socialt Individ Via Udvikling i Samarbejde Menneskesynet bag SIVUS metoden: Handicappede er mennesker med både individuelle og sociale behov for at udvikle sig. Det er mennesker, der som alle andre udvikles af deres egen drivkraft. Det betyder, at de er mennesker som pædagoger omgås og samarbejder med i stedet for at være objekter som pædagoger tager sig af, og passer på. SIVUS- metoden vægter det sociale samvær mellem mennesker. Metoden lægger vægt på, hvordan den enkelte udvikler sig i en gruppe og hvordan den pågældende fungerer i en gruppe. Metoden går ud på at brugerne arbejder i små grupper på 6-8 personer med demokratisk ledelsesform om en bestemt hovedaktivitet. Hovedaktiviteten er defineret med basisgruppens navn. Det giver gruppens deltagere mulighed for at udvikle sociale egenskaber og blive trygge i deres arbejde i gruppen. Det demokratiske princip bygger på ideen om at virkelig forandring og udvikling sker ud fra det, som den handicappede selv vil gøre og oplever, ikke ud fra det som andre gør. SIVUS- metoden på Birkegården Vi tager udgangspunkt i den enkeltes egne behov, kompetencer og interesser. At vi herigennem søger at udvikle et socialt fællesskab og tryghed. Både i basisgruppen og i hele huset. 11

12 Vi tilstræber at alle brugere er med til at planlægge, udføre og tale om sit arbejde. Der findes opgaver/aktiviteter i basisgruppen og man kan udføre aktiviteter alene eller sammen med andre. Ved siden af hovedaktiviteten i basisgruppen, som udgår fra brugerens interesser, kan der udføres individuelle aktiviteter efter behov. Dette kan foregå både i basisgruppen og i side aktiviteter der går på tvære af basisgrupperne. Vi bearbejder og videreudvikler brugernes stærke sider, færdigheder og kundskaber, i stedet for at dyrke de svage sider. Vi arbejder for at udvikle muligheder for større brugerindflydelse. Vi søger at opfylde den enkeltes ønsker, interesser og behov, med hensyn til at indgå i en basisgruppe, eksempelvis via praktikforløb. Personalets rolle. Brugeren udvikler sig bedst i mindre grupper på 4-6 personer. Arbejdet skal bygge på demokratiske principper og i samspil med brugerens egne behov/interesser. Personalets rolle er at støtte og vejlede brugeren, og deltage i aktiviteterne som en del af gruppen. Personalet skal altid bygge videre på brugernes ressourcer, og styrke disse i stedet for at fremhæve brugernes mangler. 12

13 Birkegårdens Handlingsplan Målsætningen er at skabe en sund og synlig organisation Handlingsplanen for det kommende år bliver udarbejdet af forstanderen og vedtaget på MED-møde i december. Formålet er at samtlige medarbejdere har et overblik over de større tiltag/aktiviteter, der sker i løbet af året. Det fremgår af handlingsplanen hvad de enkelte opgaver/aktiviteter indeholder samt en tidsramme samt ansvarshavende for den enkelte aktivitet. Efterfølgende vil handlingsplanen blive gennemgået på onsdags-personalemøderne. Her gøres der status over de enkelte opgaver. Der justeres på indhold, tidsramme og den enkelte medarbejder kan melde sig på de enkelte opgaver. Revideret handlingsplan bliver delt ud med dagsordenen til onsdagsmøderne 13

14 Personalet - og brugerliste på Birkegården I hver enkel gruppes flippere forefindes der en liste over personalet samt en liste over brugerne på Birkegården. 14

15 Studerende på Birkegården Birkegården modtager løbende studerende i praktik. Vi er meget glade for at have praktikanter i huset. Praktikanter stiller bl.a. spørgsmål vedrørende vores pædagogiske praksis, det stiller bl.a. krav til, at medarbejderne er bevidste omkring egen praksis, og kan sætte ord på denne, være reflekteret i sit arbejde med brugerne m.m. Birkegården er underlagt de love og retningslinjer der eksisterer omkring det at være et praktiksted. Den studerende vil blive ansat på lige vilkår, som det øvrige personale, med de forpligtelser der følger eksempelvis indhentelse af straffeattest, tavshedspligt m.m. Den studerende har mulighed for at optjene afspadsering på grund af mødeaktiviteter udover den fastsatte arbejdstid. Afspadseringen kan ikke udbetales; men kan afvikles, når det passer ind i planlægningen. Den studerende deltager i kollegial supervision, div. møder og trivselsrunder Derudover deltager den studerende ligeledes på vores pædagogiske dage, samt aftensarrangementer som afholdes i løbet af året. Såfremt at der er tilrettelagt fælles praktikundervisning for alle praktikanter i Gentofte Kommune, forventes det at praktikanter deltager. Under praktikperioden afholdes løbende vejledningstimer af den udpegede praktikvejleder. 1 time hver anden uge samt under det daglige arbejde. 15

16 Forsikringsforhold Birkegårdens medarbejdere er lovpligtige forsikret gennem Nord forsikring A/S Der henvises til ledelsen i alle forsikringshold Bilkørsel med brugere i privat bil gælder følgende: Hvis personalet stiller egne private biler til rådighed skal privatpersonerne selv bære alle omkostninger: dvs. brændstof, slitage, skader, evt. forsikring, selvrisiko mv. De kan modtage kørepenge efter statens takst som kompensation. Hvis privatbilen efter et trafikuheld får en eventuel præmieforhøjelse skal denne også bæres af privatpersonen. 16

17 2. Lovetekster/cirkulærer/tavshedspligt og magtanvendelse. Serviceloven 104 Birkegården er et tilbud under Serviceloven 104 Servicelovens 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene Tavshedspligt Hvem har tavshedspligt? Alle kommunens ansatte har tavshedspligt om de oplysninger, som de bliver bekendt med i forbindelse med deres ansættelse. Dette gælder som udgangspunkt også for personer, der er ansat i kommunens selvejende institutioner. Også kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer udpeget til forskellige råd og nævn har tavshedspligt. Hvad er tavshedspligt? Tavshedspligten gælder udadtil og regulerer derfor, hvilke oplysninger man må videregive. Der er tale om videregivelse uanset om man udtaler sig til en avis, til en anden myndighed eller i privat regi, f.eks. til sin ægtefælle. Man bryder ikke sin tavshedspligt, hvis man er forpligtet til at videregive oplysningen, f.eks. til en klageinstans. Men den myndighed man videregiver oplysningen til, skal have brug for den for at udføre sit hverv. Brud på tavshedspligten kan også være berettiget, hvis man f.eks. er i besiddelse af oplysninger om at en klient vil begå selvmord. Her kan hensynet til de pårørende efter en konkret vurdering føre til, at videregivelsen er berettiget. Tavshedspligten regulerer ikke adgang til at videregive oplysningen til en anden ansat i kommunen, der også har tavshedspligt. Man skal dog have en saglig grund til at videregive oplysningen. Hvilke oplysninger er fortrolige? Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at en oplysning, som ikke kan nægtes udleveret, hvis der begæres aktindsigt efter offentlighedsloven, ikke er fortrolig. Efter straffelovens 152 m.fl. er en oplysning fortrolig, når den ved lov mv. er betegnet som sådan, eller når der er væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der gør at den er fortrolig. Forvaltningslovens 27 har angivet, hvilke hensyn, der efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kan føre til, at en oplysning er fortrolig og dermed undergivet tavshedspligt. Tavshedspligten kan være begrundet i hensynet til kommunen selv eller til enkeltpersoner/private selskaber. 17

18 Eksempler på, hvornår disse hensyn efter en konkret vurdering kan føre til, at oplysningerne er tavshedsbelagte følger nedenfor. Gennemførelse af offentlig kontrol og planlægning Hvis kontrolgruppens aktion mod f.eks. virksomheders anvendelse af sort arbejde mv. blev udbredt, inden aktionens udførelse, er det klart, at formålet med kontrollen derved ville være tabt. Det samme gælder kommunens kontrolvirksomhed overfor enkeltpersoner. Tid og sted for kommunens interne revision, stikprøvekontrol af medarbejdernes brug af forskellige IT-systemer mv. kan også være oplysninger, hvor kontrolelementet ville gå tabt, hvis oplysningerne kommer ud. Skriftlige opgaver til eksaminer mv. er også fortrolige oplysninger, indtil prøvens afholdelse. Plans rent foreløbige interne overvejelser om fysisk planlægning er også oplysninger, der efter en konkret vurdering kan være omfattet af tavshedspligten. Det samme kan gælde, hvis der er en konkret risiko for, at enkeltpersoners forhåndskendskab til planovervejelser, vil kunne give væsentlige særfordele på andre privates eller samfundets bekostning. Politisk og økonomisk planlægning vil også efter en konkret vurdering kunne være fortrolige. Kommunens økonomiske interesser Kommunen kan på lige fod med private hemmeligholde særlige fremstillings- eller forretningsmetoder mv. Personaleafdelingens forhandlinger med en faglig organisation om løn og personaleforhold er også fortrolige oplysninger. JURAs forhandlinger om køb og salg af fast ejendom mv. er fortrolige så længe forhandlingerne foregår, da kommunens forhandlingsposition ellers ville svækkes. Efter aftalens indgåelse vil oplysningerne normalt ikke være fortrolige længere. Private forhold Denne bestemmelse tager hensyn til enkeltpersoner og private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. Det afgørende for om disse oplysninger er fortrolige er, om oplysningen efter den almindelige opfattelse i samfundet bør hemmeligholdes. Det er klart, at en række oplysninger i sociale sager er fortrolige efter denne bestemmelse. Det gælder bl.a. oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler og lignende. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, f.eks. stridigheder og oplysning om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. Herudover vil f.eks. oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold efter omstændighederne også være fortrolige. Videregivelse af disse oplysninger vil derfor skulle anonymiseres. Oplysninger, der i forvejen er offentligt tilgængelige, f.eks. som følge af, at de fremgår af offentligt tilgængelige registre m.v., f.eks. folkeregisteret og tingbøgerne, kan som udgangspunkt ikke i sig selv anses for at være af fortrolig karakter og dermed undergivet tavshedspligt. Økonomiske forhold Denne bestemmelse sigter på oplysninger om virksomheders drifts- eller forretningsforhold, som der er tavshedspligt om, hvis der efter en konkret vurdering er en nærliggende risiko for, at der 18

19 ellers påføres den, oplysningerne vedrører et økonomisk tab. Det gælder f.eks. hvis oplysningerne afslører en ny og hidtil ukendt produktionsmetode. Hvad sker der, hvis man bryder tavshedspligten? Efter straffelovens 152 kan en tilsidesættelse af tavshedspligten straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Brud på tavshedspligten kan også føre til reaktioner efter ansættelsesretlige regler, dvs. påtale, omflytning til andet arbejde eller afskedigelse. Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Formål med loven - voksne 81 Til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne skal der ydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er: 82 Forbedring af den sociale og personlige funktion Forbedring af livsvilkår Helhedsorienteret indsats Forebyggelse Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet jf. 81, til personer med varig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang Medborgerskab Mennesker med funktionsnedsættelse er borgere i samfundet med samme grundlæggende rettigheder og retssikkerhed som alle andre. Fra klient til medborger (klientperspektiv/medborgerperspektiv) Retten til eget liv er central Indgreb i denne ret skal ske med retslig hjemmel Værgemål 19

20 Regler om Magtanvendelse Indgreb via pensionslovgivningen Menneskesyn fra klient til medborger Perspektiv Holdning til den enkelte Klientperspektiv Del af gruppe med fælles behov Medborgerperspektiv Individ med forskellige behov Fokus Mangler, diagnoser, afvigelser Menneske med mulig- heder Forventninger Passiv modtagelse Aktiv deltagelse Tilbud Kollektiv standard Individuelle fleksible ydelser Resultat Umyndiggørelse Myndiggørelse Figuren viser en skematisk opdeling af de to perspektiver de to menneskesyn. Medborgerskabets bagside Mennesker med nedsat funktionsevne er som alle andre - har dermed også et liv med lige så mange muligheder og udfordringer og risici som alle andre - også et liv med Dårlige vaner og usund levevis Mulighed for at stifte familie/blive forældre 20

21 Egen økonomi egne penge Samfundets almene sociale problemer er en del af et normalt liv Misbrug Overvægt Økonomisk ustabilitet Omsorgspligtens omfang Omsorgspligtens omfang og indhold for den enkelte bygger på en afvejning af hensynene til den enkeltes selvbestemmelse, sociale tryghed og værdighed Omsorgspligten udvikler sig derfor i takt med samfundets holdninger og værdier Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Servicelovens Retssikkerhedsprincipper for magtanvendelse Beskyttelse af den personlige frihed Proportionalitet Individualitet Åbenhed Legalitet Beslutning og klageadgang Hver enkelt skal vide, hvad deres opgave er i forhold til At undgå magtanvendelse At leve op til omsorgspligten Dokumentation Ansøgning om magtanvendelse ved behov derfor Registrering af magtanvendelse Indberetning af magtanvendelse Opfølgning på magtanvendelse Sikre klage/ankemulighed Formål

22 Samtykke Begrænse anvendelse af magt Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand Betydelig og varig nedsat funktionsevne Der skal foreligge fornøden faglig dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne Forud skal frivillig medvirken forsøges opnået Magtanvendelsen skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået, og skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt Et udtrykkeligt samtykke Hvor er klart gives udtryk for, at man er indforstået med den pågældende handling Et stiltiende samtykke Hvor den enkeltes signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger et samtykke. For personer med nedsat psykisk funktionsevne kræver det et godt kendskab til den pågældende person Alarmsystemer Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelsen om at anvende personlige alarm eller pejlesystemer for en afgrænset periode når 1) Der er risiko for at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko Alarmsystemer 125, stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige dør åbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1) Der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko 3) Lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. 22

23 Fastholdelse mv Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) Der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Definitioner på fastholdelse og føreren Forskellen på fysisk magt og fysisk støtte Forløb I I I------I motivation, aflede, refleksion, overvejelser magtanvendelse refleksion finde metoder pædagogik Kategorier 1. Selvskadende adfærd 2. Vold mod en anden beboere 3. Vold mod medarbejder 4. Andet Fastholdelse mv , stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af fastholdelse, hvis absolut nødvendigt for at udfører omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Der skal foreligge en plan, der sikre at magtanvendelse i fremtiden kan undgås: Følgende situationer kan der søges tilladelse til 1. Barbering 2. Hårvask, badning og tøjskift 3. Tandbørstning 4. Klipning af hår og negle 23

24 5. Skiftning af bleer og bind 6. Pleje af hud 7. Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. Tilbageholdelse i boligen Under samme betingelser som i 125, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller at føre denne tilbage til boligen. Anvendelse af beskyttelsesmidler Fastspænding med stofseler til kørestol mv. for at hindre fald: Nærliggende risiko for at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko. Kommunalbestyrelsen skal løbende vurdere om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Optagelse i særlig botilbud Kommunalbestyrelsen kan indstille til Det Sociale Nævn, når en person modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke Absolut påkrævet for at få den nødvendige hjælp Hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig Pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger Pågældende udsætter sig selv for at lige væsentlig personskade Uforsvarlig ikke at gennemføre flytningen Optagelse i særlig botilbud - 129, stk. 2 Aldersbetinget eller senere erhvervet mentalsvækkelse som er fremadskridende Opholdet i botilbud med tilknyttet service er påkrævet for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp Konkret vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende Kommunalbestyrelsen træffer afgørelsen, som skal tiltrædes af den værge, som statsforvaltningen har beskikket 24

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Spørgsmål Hvad er misbrug? Hvad er vores rolle og vores opgave? Hvordan kan vi hjælpe udviklingshæmmede med misbrug - uden at bruge

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere