Åbenhed Birkegårdens Mission, vision og værdier: Politikker og retningslinier Formålet med en personalepolitik...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården Pædagogisk målsætning Pædagogik SIVUS- metoden på Birkegården Birkegårdens Handlingsplan Personalet - og brugerliste på Birkegården Studerende på Birkegården Forsikringsforhold Lovetekster/cirkulærer/tavshedspligt og magtanvendelse Serviceloven Tavshedspligt Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Menneskesyn fra klient til medborger Omsorgspligtens omfang Formål Indberetning Notat om Udefrakommende overvågning af ansatte Baggrund Båndoptagelse Videooptagelser Fotografering Iagttagelse Konklusion Klagevejledning Værdigrundlag/visioner og mission Værdier Forord Interesse Respekt Ligeværd Helhed Indfølingsevne Engagement Tolerance Tillid

2 Åbenhed Birkegårdens Mission, vision og værdier: Politikker og retningslinier Formålet med en personalepolitik Engagement, fleksibilitet og tryghed Samarbejde Information Fraværspolitik Fastholdelse på arbejdspladsen Anmeldelse af sygdom og raskmelding Kontakt ved fravær Omsorgssamtalen Delvis raskmelding og delvis sygemelding Sygestatistik Regler for anden form for fravær end egen sygdom Barns sygdom og pasning Graviditet Tjenestefrihed ved særlige anledninger Hvis du skal til læge, jordmoder, eller tandlæge Ferie: Hovedferien Restferie og 6 ferieuge Lønpolitik Formål: Overenskomster Eksisterende funktioner og funktionsløns forudsætninger: (ultimo 2010) Lokalaftaler på Birkegården For SL s område er der følgende lokalaftaler vedr.: Beskrivelse af funktionerne: Aktiviteten klaverspil: Deltagelse på udeholdet Superbruger IT Erfaring Studietur Handleplanskrivning for medhjælpere Diplomuddannelse Projekter Generelle forhold For GKF område er der følgende lokalaftaler vedr.: Beskrivelse af funktionerne: Vikarpolitik Uddannelsespolitik Uddannelsesplan Seniorpolitik Stresspolitik Mobbepolitik

3 Misbrugspolitik Mobilpolitik Rygepolitik for brugere personale & gæster på Birkegården Voldspolitik for Birkegården Indberetning Retningslinjer for intern opfølgning på magtanvendelser Arbejdsmiljø Miljø og trivsel Arbejdspladsvurdering Formål Metode Arbejdsmiljøgruppen Tillidsrepræsentantensrolle Arbejdsmiljørepræsentanter Overordnet Beredskabsplan Birkegårdens Evakueringsplan Ambulanceplan Procedurer Ansættelsesprocedurer Procedure for introduktion af nye medarbejdere Medarbejderudviklingssamtale Trivselssamtale Fratrædelsesprocedure Procedure for vagtplaner Procedure for samarbejde med seminarier Procedure for samarbejde med ergoterapien Procedure vedrørende modtagelsen af nye brugere på Birkegården Procedure for intern brugerpraktik Procedure for vedligeholdelse af Birkegårdens hjemmeside Procedure for administration af hovedkasse Procedure omkring Brugernes lommepenge Procedure for handleplaner Procedure for lukkevagt på Birkegården Procedure vedr. Sommerferieperiode Procedure for uddannelsesplan for Birkegårdens personale Procedure for pårørendemøder på Birkegården Procedure ved akutte episoder Procedurer vedr. medicinhåndtering Procedure for postmappen Procedure vedr. snerydning og saltning Rengøringen, hvad og hvornår Stillingsbeskrivelser Generelt om stillingsbeskrivelser Forstander Administrativ leder Pædagogisk ansvarlig ved forstanderens fravær

4 Stillingsbeskrivelse for social pædagog Stillingsbeskrivelse for pædagogisk medhjælper Stillingsbeskrivelse for værkstedsassistent Mødestruktur Møder hvor andre end medarbejdere fra Birkegården deltager Mødekalender Ansvarsområder/turnusordninger Ansvarsområder skemaer Forberedelsesskema til udviklingssamtalen Intern registrering af fysisk og/eller psykisk vold mod personalet afkrydsningsskema. Skema A Intern registrering af fysisk og/eller psykisk vold mod personalet udvidet skema. Skema B bilag Introduktionsskema for nyansatte Et skema for hver drøm. Drømme i arbejdsmiljøet. APV efter cafémetoden Eksempel på en handlingsplan Kvitteringsliste for læsning af personalehåndbogen Kvitteringsliste: juni 2011 / Revideret 26. september

5 1. Introduktion/velkomst/præsentation Forord Velkommen til Aktivitetscentret Birkegården Aktivitetscentret er beliggende på Tranegårdsvej Hellerup Denne personalehåndbog fungerer som Birkegårdens personalepolitik og er at finde på forstander kontoret. Det er hensigten at, den enkelte medarbejder med denne bog skal kunne danne sig overblik over Aktivitetscentret Birkegården, hvilke krav der stilles til den enkelte medarbejder, informations- og kommunikationsvejene samt arbejdsgangene på aktivitetscentret. Det er håbet, at dette overblik kan hjælpe os til at leve op til vores formål At blive verdens bedste arbejdsplads for vores brugere og personale. Jeg håber at bogen vil være til gavn og støtte i dagligdagen. Lise Jørgensen Forstander 5

6 Vejledning Alle personaleforhold er beskrevet i denne mappe og inddelt i afsnittene 1 Introduktion/velkomst/præsentation. 2 Lovtekster/cirkulærer/tavshed/Magtanvendelser. 3 Værdigrundlag / visioner og mission. 4 Politikker og retningslinjer. 5 Arbejdsmiljø. 6 Procedurer. 7 Stillingsbeskrivelser. 8 Mødestruktur. 9 Ansvarsområder/turnusordninger. 10 Skemaer. 11 Bilag. Der er samtidig en indholdsfortegnelse, hvor det er muligt at finde frem til emnet efter alfabetisk rækkefølge Personalet bliver ved ansættelsen introduceret i personalehåndbogen, der vil have fast plads på forstanderkontoret. Du kvitterer på bilaget bag i mappen, at du har læst personalehåndbogen. Vikarer og praktikanter vil ved introduktionen blive instrueret i mappens indhold og anvendelse. Det er hele personalegruppen der har været medforfatter til personalehåndbogen, herefter er denne vedtaget på MED møde og af Birkegårdens bestyrelse. Efterfølgende ændringer og tilføjelser til mappen sker på baggrund af behandling på et MED møde. Ændringer til mappen vil ske centralt. 6

7 Praktiske oplysninger Organisationsplan Birkegårdens bestyrelse Forstander Social handicap og drift Administrativ leder Pædagogisk ansvarlig ved ledelsen fravær Pædagogisk personale 7

8 Birkegården I 1955 blev Birkegården grundlagt. Birkegården er et aktivitets- og samværstilbud for 31 bruger under serviceloven 104. Servicelovens 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder, eller af livsvilkårene. Birkegården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Brugerne af Birkegården er voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18 år og op efter. De flest brugere bor i bofællesskaber, og kan bruge tilbuddet fire gange om ugen. Der er også brugere som bor hjemme hos deres forældre, de har mulighed for at komme fem dage om ugen. Birkegården har dog ikke altid haft sin nuværende form ; men er oprindelig startet på privat initiativ af bl.a. den legendariske Gerti Wandel, som sammen med en gruppe forældre oplevede, at der manglede et dagtilbud til udviklingshæmmede børn. På denne baggrund grundlagdes Birkegården i samarbejde med Gentofte Børnevenner i en gammel villa i Skovshoved. Der blev dog snart brug for nye og større lokaler, så institutionen flyttede til en ældre villa på Søgårdsvej i Gentofte. Her holdte man til igennem et par årtier, indtil huset var så nedslidt af råd og mangelfuld vedligeholdelse, at det ikke mere stod til at redde. Til alt held opstod muligheden for at flytte til den nuværende adresse på Tranegårdsvej 73 i Hellerup. Her lå før i tiden Hellerup Kunstbiblotek, men da dette flyttede til nye lokaler, flyttede Birkegården ind i stedet. Birkegården havde nu også udviklet sig til at være et dagtilbud for voksne med vidtgående fysiske/psykiske handicaps i stedet for et daghjem for børn; samarbejdet med Gentofte Børnevenner ophørte, og institutionen havde nu fundet sin mere nutidige form. Brugerne på Birkegården er tilknyttet en fast basisgruppe, det kan enten være krea-værkstederne, caféen eller havehuset. Derudover er syv brugere tilknyttet udeholdet, som tager ud i det fri og går ture, udeholdet er af sted hver mandag og tirsdag fra kl. ca. 10 til kl Onsdag er der 6 brugere på lundeholdet, som tager på tur ud af huset om formiddagen. Birkegården tilbyder mange forskellige aktiviteter i løbet af en uge både i de fire grupper og på tværs af grupperne. I de kreative grupper arbejdes der med glasmaling, smykker, decoupage, tegning, maling og meget mere. I havehuset har brugerne mulighed for at komme ud i naturen, enten via gåtur eller lidt havearbejde. Cafégruppens arbejde er relateret til Café virksomhed, fremstilling af toast, assisterer Carlos i køkkenet onsdag derudover foregår der også kreative aktiviteter såsom perlekæder, puslespil. Af tilbud på tværs af huset kan nævnes: Rytmik, 8

9 skønhedspleje, Sang og musik, musik med Helge, højtlæsning, fredagscafé, fællesspisning onsdage, og ellers er det kun fantasien der sætter grænser for, hvilke aktiviteter der er mulighed for at lave. 9

10 Målgruppen på Birkegården Aktivitetscentret Birkegården er et aktivitets- og samværstilbud for brugere fra det fyldte 18. år. Det drejer sig om brugere der på grund af betydelige og varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner, har behov for hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede brugere, der har behov for små overskuelige rammer. En del af brugerne har ud over deres udviklingshandicap også psykiatriske diagnoser. Der er stor variation i brugernes ønsker og behov for støtte og hjælp til daglige aktiviteter og samvær. Nogle brugere har et permanent behov for omfattende eller fuld støtte, andre brugere har afhængigt af deres psykiske tilstand i perioder behov for moderat støtte eller omfattende til fuld støtte. Hovedparten af brugerne har behov for fuld støtte, når de færdes udenfor Birkegårdens rammer. Flertallet af brugerne besidder et begrænset verbalt sprog; men kommunikerer med enkelte ord, lyde, kropssprog, billeder og tegn til tale. Vores fysiske rammer giver ikke mulighed for brugere, der har brug for større hjælpemidler som f. eks. permanent kørestolsbruger eller brugere der anvender rollator. Vi har 26 pladser. Som hovedregel tilbydes brugerne et 4 dages eller 5 dages tilbud. 10

11 Pædagogisk målsætning Målsætning Tryghed og lyst til livet: At arbejde ud fra den enkeltes udviklingsniveau. At give omsorg i trygge rammer. At styrke brugernes selvtillid ved at opbygge en jeg-identitet og styrke den psykiske udvikling. At styrke det fysiske velbefindende. At støtte brugerne i deres selvstændighedsudvikling. At udvikle mulighederne for at brugerne selv kan vælge. At styrke det sociale fællesskab. At styrke kreative evner. At støtte og styrke den enkeltes kommunikation. Pædagogik Med henblik på at kunne opfylde vores målsætning har vi på Birkegården valgt at tage udgangspunkt i SIVUS-metoden: Gemenskap samarbete, utvikling. Handbok i en metod för individuell och social utveckling av Sophian Walujo och Cecilia Malmström. SIVUS står for: Socialt Individ Via Udvikling i Samarbejde Menneskesynet bag SIVUS metoden: Handicappede er mennesker med både individuelle og sociale behov for at udvikle sig. Det er mennesker, der som alle andre udvikles af deres egen drivkraft. Det betyder, at de er mennesker som pædagoger omgås og samarbejder med i stedet for at være objekter som pædagoger tager sig af, og passer på. SIVUS- metoden vægter det sociale samvær mellem mennesker. Metoden lægger vægt på, hvordan den enkelte udvikler sig i en gruppe og hvordan den pågældende fungerer i en gruppe. Metoden går ud på at brugerne arbejder i små grupper på 6-8 personer med demokratisk ledelsesform om en bestemt hovedaktivitet. Hovedaktiviteten er defineret med basisgruppens navn. Det giver gruppens deltagere mulighed for at udvikle sociale egenskaber og blive trygge i deres arbejde i gruppen. Det demokratiske princip bygger på ideen om at virkelig forandring og udvikling sker ud fra det, som den handicappede selv vil gøre og oplever, ikke ud fra det som andre gør. SIVUS- metoden på Birkegården Vi tager udgangspunkt i den enkeltes egne behov, kompetencer og interesser. At vi herigennem søger at udvikle et socialt fællesskab og tryghed. Både i basisgruppen og i hele huset. 11

12 Vi tilstræber at alle brugere er med til at planlægge, udføre og tale om sit arbejde. Der findes opgaver/aktiviteter i basisgruppen og man kan udføre aktiviteter alene eller sammen med andre. Ved siden af hovedaktiviteten i basisgruppen, som udgår fra brugerens interesser, kan der udføres individuelle aktiviteter efter behov. Dette kan foregå både i basisgruppen og i side aktiviteter der går på tvære af basisgrupperne. Vi bearbejder og videreudvikler brugernes stærke sider, færdigheder og kundskaber, i stedet for at dyrke de svage sider. Vi arbejder for at udvikle muligheder for større brugerindflydelse. Vi søger at opfylde den enkeltes ønsker, interesser og behov, med hensyn til at indgå i en basisgruppe, eksempelvis via praktikforløb. Personalets rolle. Brugeren udvikler sig bedst i mindre grupper på 4-6 personer. Arbejdet skal bygge på demokratiske principper og i samspil med brugerens egne behov/interesser. Personalets rolle er at støtte og vejlede brugeren, og deltage i aktiviteterne som en del af gruppen. Personalet skal altid bygge videre på brugernes ressourcer, og styrke disse i stedet for at fremhæve brugernes mangler. 12

13 Birkegårdens Handlingsplan Målsætningen er at skabe en sund og synlig organisation Handlingsplanen for det kommende år bliver udarbejdet af forstanderen og vedtaget på MED-møde i december. Formålet er at samtlige medarbejdere har et overblik over de større tiltag/aktiviteter, der sker i løbet af året. Det fremgår af handlingsplanen hvad de enkelte opgaver/aktiviteter indeholder samt en tidsramme samt ansvarshavende for den enkelte aktivitet. Efterfølgende vil handlingsplanen blive gennemgået på onsdags-personalemøderne. Her gøres der status over de enkelte opgaver. Der justeres på indhold, tidsramme og den enkelte medarbejder kan melde sig på de enkelte opgaver. Revideret handlingsplan bliver delt ud med dagsordenen til onsdagsmøderne 13

14 Personalet - og brugerliste på Birkegården I hver enkel gruppes flippere forefindes der en liste over personalet samt en liste over brugerne på Birkegården. 14

15 Studerende på Birkegården Birkegården modtager løbende studerende i praktik. Vi er meget glade for at have praktikanter i huset. Praktikanter stiller bl.a. spørgsmål vedrørende vores pædagogiske praksis, det stiller bl.a. krav til, at medarbejderne er bevidste omkring egen praksis, og kan sætte ord på denne, være reflekteret i sit arbejde med brugerne m.m. Birkegården er underlagt de love og retningslinjer der eksisterer omkring det at være et praktiksted. Den studerende vil blive ansat på lige vilkår, som det øvrige personale, med de forpligtelser der følger eksempelvis indhentelse af straffeattest, tavshedspligt m.m. Den studerende har mulighed for at optjene afspadsering på grund af mødeaktiviteter udover den fastsatte arbejdstid. Afspadseringen kan ikke udbetales; men kan afvikles, når det passer ind i planlægningen. Den studerende deltager i kollegial supervision, div. møder og trivselsrunder Derudover deltager den studerende ligeledes på vores pædagogiske dage, samt aftensarrangementer som afholdes i løbet af året. Såfremt at der er tilrettelagt fælles praktikundervisning for alle praktikanter i Gentofte Kommune, forventes det at praktikanter deltager. Under praktikperioden afholdes løbende vejledningstimer af den udpegede praktikvejleder. 1 time hver anden uge samt under det daglige arbejde. 15

16 Forsikringsforhold Birkegårdens medarbejdere er lovpligtige forsikret gennem Nord forsikring A/S Der henvises til ledelsen i alle forsikringshold Bilkørsel med brugere i privat bil gælder følgende: Hvis personalet stiller egne private biler til rådighed skal privatpersonerne selv bære alle omkostninger: dvs. brændstof, slitage, skader, evt. forsikring, selvrisiko mv. De kan modtage kørepenge efter statens takst som kompensation. Hvis privatbilen efter et trafikuheld får en eventuel præmieforhøjelse skal denne også bæres af privatpersonen. 16

17 2. Lovetekster/cirkulærer/tavshedspligt og magtanvendelse. Serviceloven 104 Birkegården er et tilbud under Serviceloven 104 Servicelovens 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene Tavshedspligt Hvem har tavshedspligt? Alle kommunens ansatte har tavshedspligt om de oplysninger, som de bliver bekendt med i forbindelse med deres ansættelse. Dette gælder som udgangspunkt også for personer, der er ansat i kommunens selvejende institutioner. Også kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer udpeget til forskellige råd og nævn har tavshedspligt. Hvad er tavshedspligt? Tavshedspligten gælder udadtil og regulerer derfor, hvilke oplysninger man må videregive. Der er tale om videregivelse uanset om man udtaler sig til en avis, til en anden myndighed eller i privat regi, f.eks. til sin ægtefælle. Man bryder ikke sin tavshedspligt, hvis man er forpligtet til at videregive oplysningen, f.eks. til en klageinstans. Men den myndighed man videregiver oplysningen til, skal have brug for den for at udføre sit hverv. Brud på tavshedspligten kan også være berettiget, hvis man f.eks. er i besiddelse af oplysninger om at en klient vil begå selvmord. Her kan hensynet til de pårørende efter en konkret vurdering føre til, at videregivelsen er berettiget. Tavshedspligten regulerer ikke adgang til at videregive oplysningen til en anden ansat i kommunen, der også har tavshedspligt. Man skal dog have en saglig grund til at videregive oplysningen. Hvilke oplysninger er fortrolige? Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at en oplysning, som ikke kan nægtes udleveret, hvis der begæres aktindsigt efter offentlighedsloven, ikke er fortrolig. Efter straffelovens 152 m.fl. er en oplysning fortrolig, når den ved lov mv. er betegnet som sådan, eller når der er væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der gør at den er fortrolig. Forvaltningslovens 27 har angivet, hvilke hensyn, der efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kan føre til, at en oplysning er fortrolig og dermed undergivet tavshedspligt. Tavshedspligten kan være begrundet i hensynet til kommunen selv eller til enkeltpersoner/private selskaber. 17

18 Eksempler på, hvornår disse hensyn efter en konkret vurdering kan føre til, at oplysningerne er tavshedsbelagte følger nedenfor. Gennemførelse af offentlig kontrol og planlægning Hvis kontrolgruppens aktion mod f.eks. virksomheders anvendelse af sort arbejde mv. blev udbredt, inden aktionens udførelse, er det klart, at formålet med kontrollen derved ville være tabt. Det samme gælder kommunens kontrolvirksomhed overfor enkeltpersoner. Tid og sted for kommunens interne revision, stikprøvekontrol af medarbejdernes brug af forskellige IT-systemer mv. kan også være oplysninger, hvor kontrolelementet ville gå tabt, hvis oplysningerne kommer ud. Skriftlige opgaver til eksaminer mv. er også fortrolige oplysninger, indtil prøvens afholdelse. Plans rent foreløbige interne overvejelser om fysisk planlægning er også oplysninger, der efter en konkret vurdering kan være omfattet af tavshedspligten. Det samme kan gælde, hvis der er en konkret risiko for, at enkeltpersoners forhåndskendskab til planovervejelser, vil kunne give væsentlige særfordele på andre privates eller samfundets bekostning. Politisk og økonomisk planlægning vil også efter en konkret vurdering kunne være fortrolige. Kommunens økonomiske interesser Kommunen kan på lige fod med private hemmeligholde særlige fremstillings- eller forretningsmetoder mv. Personaleafdelingens forhandlinger med en faglig organisation om løn og personaleforhold er også fortrolige oplysninger. JURAs forhandlinger om køb og salg af fast ejendom mv. er fortrolige så længe forhandlingerne foregår, da kommunens forhandlingsposition ellers ville svækkes. Efter aftalens indgåelse vil oplysningerne normalt ikke være fortrolige længere. Private forhold Denne bestemmelse tager hensyn til enkeltpersoner og private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. Det afgørende for om disse oplysninger er fortrolige er, om oplysningen efter den almindelige opfattelse i samfundet bør hemmeligholdes. Det er klart, at en række oplysninger i sociale sager er fortrolige efter denne bestemmelse. Det gælder bl.a. oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler og lignende. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, f.eks. stridigheder og oplysning om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. Herudover vil f.eks. oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold efter omstændighederne også være fortrolige. Videregivelse af disse oplysninger vil derfor skulle anonymiseres. Oplysninger, der i forvejen er offentligt tilgængelige, f.eks. som følge af, at de fremgår af offentligt tilgængelige registre m.v., f.eks. folkeregisteret og tingbøgerne, kan som udgangspunkt ikke i sig selv anses for at være af fortrolig karakter og dermed undergivet tavshedspligt. Økonomiske forhold Denne bestemmelse sigter på oplysninger om virksomheders drifts- eller forretningsforhold, som der er tavshedspligt om, hvis der efter en konkret vurdering er en nærliggende risiko for, at der 18

19 ellers påføres den, oplysningerne vedrører et økonomisk tab. Det gælder f.eks. hvis oplysningerne afslører en ny og hidtil ukendt produktionsmetode. Hvad sker der, hvis man bryder tavshedspligten? Efter straffelovens 152 kan en tilsidesættelse af tavshedspligten straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Brud på tavshedspligten kan også føre til reaktioner efter ansættelsesretlige regler, dvs. påtale, omflytning til andet arbejde eller afskedigelse. Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Formål med loven - voksne 81 Til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne skal der ydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er: 82 Forbedring af den sociale og personlige funktion Forbedring af livsvilkår Helhedsorienteret indsats Forebyggelse Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet jf. 81, til personer med varig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang Medborgerskab Mennesker med funktionsnedsættelse er borgere i samfundet med samme grundlæggende rettigheder og retssikkerhed som alle andre. Fra klient til medborger (klientperspektiv/medborgerperspektiv) Retten til eget liv er central Indgreb i denne ret skal ske med retslig hjemmel Værgemål 19

20 Regler om Magtanvendelse Indgreb via pensionslovgivningen Menneskesyn fra klient til medborger Perspektiv Holdning til den enkelte Klientperspektiv Del af gruppe med fælles behov Medborgerperspektiv Individ med forskellige behov Fokus Mangler, diagnoser, afvigelser Menneske med mulig- heder Forventninger Passiv modtagelse Aktiv deltagelse Tilbud Kollektiv standard Individuelle fleksible ydelser Resultat Umyndiggørelse Myndiggørelse Figuren viser en skematisk opdeling af de to perspektiver de to menneskesyn. Medborgerskabets bagside Mennesker med nedsat funktionsevne er som alle andre - har dermed også et liv med lige så mange muligheder og udfordringer og risici som alle andre - også et liv med Dårlige vaner og usund levevis Mulighed for at stifte familie/blive forældre 20

21 Egen økonomi egne penge Samfundets almene sociale problemer er en del af et normalt liv Misbrug Overvægt Økonomisk ustabilitet Omsorgspligtens omfang Omsorgspligtens omfang og indhold for den enkelte bygger på en afvejning af hensynene til den enkeltes selvbestemmelse, sociale tryghed og værdighed Omsorgspligten udvikler sig derfor i takt med samfundets holdninger og værdier Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Servicelovens Retssikkerhedsprincipper for magtanvendelse Beskyttelse af den personlige frihed Proportionalitet Individualitet Åbenhed Legalitet Beslutning og klageadgang Hver enkelt skal vide, hvad deres opgave er i forhold til At undgå magtanvendelse At leve op til omsorgspligten Dokumentation Ansøgning om magtanvendelse ved behov derfor Registrering af magtanvendelse Indberetning af magtanvendelse Opfølgning på magtanvendelse Sikre klage/ankemulighed Formål

22 Samtykke Begrænse anvendelse af magt Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand Betydelig og varig nedsat funktionsevne Der skal foreligge fornøden faglig dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne Forud skal frivillig medvirken forsøges opnået Magtanvendelsen skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået, og skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt Et udtrykkeligt samtykke Hvor er klart gives udtryk for, at man er indforstået med den pågældende handling Et stiltiende samtykke Hvor den enkeltes signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger et samtykke. For personer med nedsat psykisk funktionsevne kræver det et godt kendskab til den pågældende person Alarmsystemer Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelsen om at anvende personlige alarm eller pejlesystemer for en afgrænset periode når 1) Der er risiko for at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko Alarmsystemer 125, stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige dør åbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1) Der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko 3) Lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. 22

23 Fastholdelse mv Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) Der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Definitioner på fastholdelse og føreren Forskellen på fysisk magt og fysisk støtte Forløb I I I------I motivation, aflede, refleksion, overvejelser magtanvendelse refleksion finde metoder pædagogik Kategorier 1. Selvskadende adfærd 2. Vold mod en anden beboere 3. Vold mod medarbejder 4. Andet Fastholdelse mv , stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af fastholdelse, hvis absolut nødvendigt for at udfører omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Der skal foreligge en plan, der sikre at magtanvendelse i fremtiden kan undgås: Følgende situationer kan der søges tilladelse til 1. Barbering 2. Hårvask, badning og tøjskift 3. Tandbørstning 4. Klipning af hår og negle 23

24 5. Skiftning af bleer og bind 6. Pleje af hud 7. Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. Tilbageholdelse i boligen Under samme betingelser som i 125, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller at føre denne tilbage til boligen. Anvendelse af beskyttelsesmidler Fastspænding med stofseler til kørestol mv. for at hindre fald: Nærliggende risiko for at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko. Kommunalbestyrelsen skal løbende vurdere om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Optagelse i særlig botilbud Kommunalbestyrelsen kan indstille til Det Sociale Nævn, når en person modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke Absolut påkrævet for at få den nødvendige hjælp Hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig Pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger Pågældende udsætter sig selv for at lige væsentlig personskade Uforsvarlig ikke at gennemføre flytningen Optagelse i særlig botilbud - 129, stk. 2 Aldersbetinget eller senere erhvervet mentalsvækkelse som er fremadskridende Opholdet i botilbud med tilknyttet service er påkrævet for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp Konkret vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende Kommunalbestyrelsen træffer afgørelsen, som skal tiltrædes af den værge, som statsforvaltningen har beskikket 24

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

1. Introduktion/velkomst/præsentation

1. Introduktion/velkomst/præsentation Indholdsfortegnelse 17. juni 2011 / Revideret 26. september 2012 1. Introduktion/velkomst/præsentation Forord Velkommen til Aktivitetscentret Birkegården Aktivitetscentret er beliggende på Tranegårdsvej

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Spørgsmål Hvad er misbrug? Hvad er vores rolle og vores opgave? Hvordan kan vi hjælpe udviklingshæmmede med misbrug - uden at bruge

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud Tavshedspligt Ansatte i dag- og botilbud 1. Tavshedspligt 4. Straffelovens 152 Ansatte i dag- og botilbud har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, de får kendskab til via deres arbejde. Tavshedspligten

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere