IT-chef Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-chef Hvidovre Kommune"

Transkript

1 IT-chef Hvidovre Kommune August 2012 Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af en IT-chef til Hvidovre Kommune. Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og succeskriterier. Der opsummeres via en række punkter, der beskriver, hvorfor stillingen er interessant. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune, forstadskommune 8 km SV for Københavns centrum, har omkring indbyggere. Indbyggertallet er stigende. Kommunen er særdeles velforsynet med infrastruktur. Ud over de to S-baner, der har fem stationer i kommunen, løber Holbæk- og Amagermotorvejene gennem Hvidovre, hvilket placerer kommunen meget centralt i hovedstadsregionen. Kommunens største arbejdsplads er Hvidovre Hospital. Endvidere arbejder ca mennesker i de ca. 350 virksomheder på Avedøre Holme, overvejende i fremstillings-, engros-, distributions- og kontorvirksomhed. Kravene vokser til den kommunale service fra børnefamilier og ældre i fremtiden. Besparelser på administrationen og selvbetjeningsløsninger er kendte og benyttede løsninger på problemerne, men i det lange løb skal digitaliseringen bidrage til nye arbejdsprocesser og nye typer af løsninger til borgerne. Bedre it-governance bliver afgørende for at lykkes. Danmark fik sidste år en stærk plan for digitalisering af det offentlige. Den konkrete indsats fra myndighederne fx i form af projekter, der skaber nye digitale tjenester for borgerne skal koordineres, så de ønskede resultater opnås på den bedst mulige måde. Denne organisering foregår på flere niveauer: På nationalt plan udgør den fællesoffentlige digitaliseringsramme fundamentet for en koordineret og sammenhængende udvikling af den offentlige sektor. I overensstemmelse med den overordnede ramme udformes i hvert enkelt domæne de nødvendige retningslinjer for det lokale samspil, i form af domæne- eller referencearkitekturer, der bl.a. definerer fælles principper, begreber og standarder indenfor domænet. Hvidovre Kommune har taget fat på opgaven og forventer allerede fra 2012 klare gevinster efterhånden som flere danskere fremover bruger digital selvbetjening. Kommunens effektiviseringer vil også blive større i takt med, at stadig flere offentlige services gøres klar til selvbetjening, og forude venter også digitaliseringen af velfærdsområderne i stor stil. Hvidovre Kommunes Strategi for digitalisering og it-anvendelse samt øvrige relevant baggrundsmateriale kan rekvireres. Se senere. 1

2 Hidtil har den fællesoffentlige digitaliseringsindsats særligt haft fokus på de administrative og sagsbehandlende områder. Den hastige teknologiske udvikling, og de udfordringer samfundet står overfor, betyder, at digitaliseringen af den offentlige sektor fremover vil komme tættere på den service, der leveres til borgere og virksomheder. Frem mod 2015 vil digitaliseringen således blive koblet stadig stærkere til udviklingen af de store velfærdsområder. Velfærdsområderne i fokus. Regeringen, KL og Danske Regioner har besluttet at stille skarpt på en mere ambitiøs anvendelse af digitale løsninger på de store velfærdsområder. Der gøres således en særlig indsats bl.a. på beskæftigelses-, social- og undervisningsområdet. I arbejdet med digitaliseringsstrategien skal der på hvert af områderne udvikles konkrete forslag til en vision, målsætninger, flagskibsinitiativer og en prioritering af indsatser. IT- og digitaliseringsafdelingen IT- og digitaliseringsafdelingen består i dag af to underafdelinger. En driftsafdeling med 13 ansatte og en udviklings- og konsulentafdeling med 6 ansatte, heri indregnet IT-chefen og pt. en vakant chefkonsulentstilling. Driftsafdelingen håndterer kommunens it-infrastruktur. Det er målet for IT-afdelingen, at kommunens it-systemer er tilgængelige i min. 98 % af Rådhusets arbejdstid. IT-afdelingen skal sikre vedligeholdelse og opdatering af eksisterende it-systemer i samarbejde med forvaltningernes systemejere og leverandørerne af it-systemerne. IT-afdelingen har ansvar for driften af telefoner, mobiltelefoner, telefax og telefonanlæg. IT-afdelingen har ligeledes ansvar for reparationer af PC er, servere, netværk og kommunikationsforbindelser. Udviklings- og konsulentafdelingen varetager en lang række it-relaterede udviklingsprojekter og it-strategiske koordineringsopgaver. Digitalisering og leverandørhåndtering IT-afdelingen er tovholder på kommunens digitaliseringsstrategi og årlige it-handleplaner. Desuden arbejder IT-afdelingen med governance, arkitektur, it-sikkerhed og leverandør- og kontrakthåndtering. Det er målet, at IT-afdelingen ved egne indsatser og ved at støtte forvaltningerne øger kommunens nytte af it. Dette indebærer blandt andet, at IT-chefen er formand og sekretariat for kommunens tværgående it-grupper. På nuværende tidspunkt varetager IT-afdelingen driften af ca pc-arbejdspladser samt kommunens serverpark med de lokalt installerede systemer. PC- arbejdspladserne er placeret både på Rådhuset og rundt om på bl.a. kommunens institutioner og skoler. IT- og digitaliseringsafdelingen har igennem de senere år bevæget sig fra at være en klassisk it-organisation med fokus på sikker drift og en robust maskinpark, til at være en organisation, hvor sikker drift ikke længere er noget, man taler om, det er simpelthen bare noget, der er på plads. Brugernes behov for it understøttelse bliver i større og større omfang bestemmende for løsningsvalget, og det forudsætter fleksibilitet, når der samtidig ikke skal gås på kompromis med den nødvendige it systemmæssige sammenhængskraft på tværs af organisationen. Digitaliseringen af relationer med borgerne sætter også for alvor agendaen for it afdelingens arbejde og prioriteringer. Det kombineret med, at de kommunaløkonomiske vilkår ikke levner plads til fejlslagne projekter, bevirker, at IT-chefen skal være forretningsorienteret, visionær og kunne levere en fremtidssikret og stabil it platform som forudsætning for, at kommunen forsat kan realisere de it strategiske mål. 2

3 Stillingen som IT-chef Stillingen refererer til direktør for Central- og Kulturforvaltningen, Gert Stephan Nelth. Direktør for Central- og Kulturforvaltningen Stab/ Borgmesterkontor Borgerservicecentret It- og Digitaliseringsafdelingen Økonomisk afdeling Juridisk afdeling Kultur- og Fritidsafdelingen Ejendomsskat, opkrævning, kørekort, udlejning af nyttehaver Sygesikring, familieydelse, vielser, skat og kassen Boligstøtte, folkeregister og pas Boligområdet Biblioteker Idrætsinstitutioner Buqetten Fritidsbutikken Forstadsmuseet Team Digital Kompetenceudvikling Kolonierne IT-chefstillingen er en afdelingschefstilling, der indgår i chefgruppen, hvilket betyder, at ITchefen ikke har sæde i direktionen. Det forventes alligevel, at IT-chefen skal kunne tænke strategisk og indgå i it-strategiske sammenhæng. For at være mere konkret på denne dagsorden ligger det strategiske i forhold til processer, aktiviteter, funktioner, innovation og fremsynethed. Herudover er der kanalstrategiprojekterne, som også kommer til at fylde IT-chefens dagsorden. IT-chefen skal professionelt kunne håndtere leverandørrelationer og have praktisk erfaring fra kontraktforhold. IT-chefen skal kunne opbygge tætte relationer til politikerne, direktionen, chefgruppen, forvaltningens chefgruppe og forvaltningernes nøglepersoner for at kunne udvikle synergier inden for organisationen. IT-chefen vil skulle stå i spidsen for kommunens digitale koordineringsudvalg, DIKO. Øvrige karakteristika for stillingen: Løfte forretningen/innovation Løbe med faklen Lede og fordele arbejdet uddelegere (selvstændige og ambitiøse medarbejdere) Opfølgning Effektiv kommunikation. Modtageren skal kunne forstå budska-berne Læse samfundstrends og se mulighederne Netværke indad- og udadtil Historiefortæller Købmand, træffe beslutninger på baggrund af gennemførte cost/benefitanalyser Teambuilding 3

4 Opgaver på den korte bane: Brugerstyring Business Intelligence It-sikkerhedspolitik It-leadership It-modenhedsprojekter ITIL-processer (måske krav) Servicekatalog/revision (SLA) Fælles offentlige og fælles statslige projekter Udbudsprocesstyring Hvad er vi gode til: SLA, service-level-agreement Basis it-infrastruktur Formulere strategier, men vi skal øve os på et omsætte til hver-dagspraksis Koordinering af it-projekter At få ledelsens opmærksomhed Velfungerende Matrix organisation, principielt mange ressourcer i spil Godt udviklingsmiljø Smidighed, prøver nye ting af Udfordringer: Sammenhæng på tværs Få solgt budskaberne Opfølgning og effektvurdering Forventningsafstemning Udbudsprocesser Sikre det interne samspil i ITA Agilitet IT-chefens profil Med ovennævnte udfordringer er der behov for en IT-chef, som formår at kunne sætte en dagsorden, som kan læse samfundstrends og omsætte disse til handling, så organisationen bevæger sig proaktivt, altså på forkant med udviklingen. Det afgørende er ikke, at du har specialistkompetencer på it-området, det har medarbejderne. Det er imidlertid afgørende, at du formår at se mulighederne i moderne teknologik omsat til hverdagspraksis. Vi ser gerne, at du har en relevant uddannelse inden for it, f.eks. som produktionsingeniør, cand.merc. eller tilsvarende. Gerne suppleret med lederuddannelse. Derudover har du minimum 5 års erfaring som leder, og du er derfor vant til at skabe en høj grad af trivsel og motivere dine medarbejdere til at yde deres absolut bedste. Du har stor erfaring med program- og projektledelse og kan drive forandringsprocesser. Du har gennemslagskraft og forstår at tale med medarbejdere og kolleger på alle niveauer af organisationen. Med din positive, resultatorienterede tilgang og proaktive facon er du samtidig effektiv, selvstændig og selvtænkende og kan tage beslutninger på egen hånd. Erfaring med politiske beslutningsprocesser og drift af en afdeling i et politisk system er en klar fordel, men som minimum forudsættes det, at du har forståelse for sektorområdernes opgaver, og hvordan moderne it-systemer kan understøtte arbejdsprocesserne, så det opleves værdiskabende både for borgerne og medarbejdere. 4

5 En central egenskab hos den nye IT-chef bliver kommunikation. Det er ofte vanskeligt at kommunikere om it på en forståelig måde. Der er derfor en vigtig egenskab at kunne kommunikere i et klart og forståeligt sprog, så budskaberne er afpasset modtagerne. Der er forventning om, at IT-chefen kan følge en it-strategiplan, kan tænke og indgå i strategiske fora samt bidrage til den strategiske udvikling af kommunen. Endelig skal du have forretningssans og forståelse for, at de løbende prioriteringer funderes på gennemførte cost-benefit-analyser, som skaber størst mulig dokumenteret effekt for borgerne og organisationen. Succeskriterier for stillingen Succeskriterierne for stillingen som IT-chef er at: Være en dynamisk og respekteret chef, som kan sætte og videreudvikle et velfungerende it-team. Strategisk medspiller for driftsafdelingerne. Nedbryde barrierer og sikre funderingen. Med den tunge digitaliseringsdagsorden i kommunerne i disse år er det vigtigt at kunne skabe grundlag og forståelse herfor. Bruge it værdiskabende i driften, herunder se nye tendenser på området. Få it-udviklingen forankret politisk. Hvorfor stillingen er interessant? Stillingen som IT-chef er interessant, da: Hvidovre Kommune har høje ambitioner på it-området. Der er højt til loftet, og man kommer ind i en proces med spændende og udfordrende opgaver og kan sætte en dagsorden, hvis man vil. Informationsteknologi og digitalisering er et højt prioriteret indsatsområde, der har stor politisk bevågenhed. Opgaven er både internt og borgerrettet og giver mulighed for at være med til at modernisere en stor virksomhed. Du tiltales af at skulle være leder af en IT-afdeling og tovholder på it-projekter, der har direktionens attention og opbakning. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt på overenskomstvilkår. Yderligere information Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen at ringe til: Partner Lykke Pedersen, Kjerulf & Partnere A/S Tlf.: eller mobil på tlf.:

6 Direktør for Central- og Kulturforvaltningen Gert Stephan Nelth, Hvidovre Kommune Tlf.: direkte eller mobil på tlf.: Nedenstående dokumenter hentes på kommunens hjemmeside via dette link, Digitaliseringsstrategi, IT med ny mening. Kanalstrategi. Ledelsesgrundlaget. Strategibrev Strategiske mål for Central- og Kulturforvaltningen Tidsplan og procedure for ansættelsen Ansættelsesudvalg Tre repræsentanter fra økonomiudvalget: fungerende borgmester Helle Adelborg, byrådsmedlemmerne Mikkel Dencker og Anders Wolf Andresen, kommunaldirektør Lau Svendsen- Tune, CKF direktør Gert Stephan Nelth, afdelingschef Margit Halberg (Borgerservice) samt tre repræsentanter fra ITA: IT-driftchef Tommy Jensen (fungerende IT-chef), Tom Aaboe og Karina Holst Garner. I alt 9 medlemmer suppleret af partner, cand.psych. Lykke Pedersen fra konsulentfirmaet Kjerulf & Partnere A/S. Ansøgning sendes elektronisk til og skal være fremme senest den 27. august 2012 kl Kjerulf & Partnere sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og konsulentfirmaet i resten af ansættelsesprocessen. Den 31. august 2012 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde, der finder sted den 7. september 2012, mellem kl på Rådhuset. Efter første interviewrunde udvælger interviewgruppen egnede kandidater til en anden samtale, der finder sted den 18. september 2012 ml. kl Mellem 1. og 2. samtale gennemføres testning af slutkandidater. Konsulentfirmaet gennemgår resultatet af testningen individuelt med kandidater og ansættelsesudvalget inden 2. samtalerunde. Konsulentfirmaet indhenter referencer efter nærmere direkte aftale med slutkandidater. Ansættelsesudvalget foretager herefter en prioritering og indstiller til Økonomiudvalget. Forventeligt som punkt på dagsordenen den 24. september Forventet tiltrædelse pr. 1. november 2012 og gerne tidligere hvis muligt. 6

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere