LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre"

Transkript

1 LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

2 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA LEDIG HVAD SÅ? CV Hvad er et CV? Sådan opretter du selv et CV RÅDIGHED Bekræftelse af din tilmelding som ledig hver uge Jobsøgning Transporttid Postadresse og flytning Vilje og evne Sygdom SAMTALER HOS DANA CV- og kompetenceafklaringssamtale 7 Plan for jobsøgning Rådighedssamtale Vi hjælper dig videre JOBCENTRET Formidling Kontaktforløbet Aktiviteter Ret og pligt til tilbud Jobplan Ledige over 55 år Seniorordning for ledige, der mister retten til dagpenge NÅR DU IKKE OPFYLDER KRAVENE 11 Hvis du ikke møder op Formidling Jobplan Jobsøgning Genoptjening af retten til dagpenge. 12 DAGPENGE Unge under 25 år SÅDAN UDFYLDER DU DAGPENGEKORTET Arbejde Sygdom Ferie SUPPLERENDE DAGPENGE Frigørelsesattest Intet opsigelsesvarsel Mindsteudbetalingsregel Hvor længe? Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage).. 15 Selvforskyldt ledighed SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE..16 FERIEDAGPENGE ULØNNEDE AKTIVITETER UDDANNELSE UNDER LEDIGHED Uddannelse med dagpenge Kurser i oprettelse af CV Vejledningsforløb DAGPENGE UNDER UDDANELSE UDDANNELSE MED DAGPENGE DANA SERVICE

3 03 HVORDAN DU KOMMER VIDERE DANA Vi er til for dig! En af vores vigtigste opgaver er at vejlede dig i arbejdsløshedsforsikringens regler, der kan være komplicerede. En af vores opgaver er også at hjælpe dig i arbejde igen, fx ved at henvise dig til ledigt arbejde. For os er den personlige kontakt vigtig. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Overvejer du at lukke din virksomhed, eller er du blevet opsagt, får du i denne pjece information om dine muligheder, rettigheder og pligter i forhold til, at du som ledig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. LEDIG HVAD SÅ? Hvis du bliver ledig, er det nødvendigt, at du sætter dig grundigt ind i både dine rettigheder og pligter. Disse er beskrevet i arbejdsløshedsforsikringsloven, som vi skal administrere efter. Det er ikke os, der sætter rammerne for de regler, du skal overholde som ledig. Det er den til enhver tid gældende lovgivning, som bliver vedtaget i Folketinget. Hvis du bliver ledig og ønsker at modtage dagpenge, skal du tilmelde dig hos dit lokale Jobcenter som ledig og dagpengemodtager den første dag, du er ledig. At være tilmeldt Jobcentret er en af betingelserne for, at du, som ledig, er berettiget til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du hele tiden er tilmeldt som ledig, når du ønsker dagpenge. Du kan enten tilmelde dig ved personligt fremmøde på dit lokale Jobcenter eller via internettet på Husk at få en kvittering ved internettilmelding. Vi kan også hjælpe dig med at blive tilmeldt som ledig. Ring til os, hvis du er i tvivl om, hvordan du melder dig ledig. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du har meldt dig ledig på Jobcentret. CV Hvad er et CV? Et CV er en dataliste med dine kompetencer og kvalifikationer både personlige og faglige. I dit CV skal du oplyse om dine tidligere arbejdsforhold, uddannelser og dine kvalifikationer i øvrigt. Du skal også oplyse om eventuelle IT- og sprogfærdigheder. Under personlige oplysninger kan du fx skrive lidt om, hvordan du er som person, hvad du godt kan lide at arbejde med, og hvad der er vigtigt for dig i et job.

4 04 LEDIG I DANA... Sådan opretter du selv et CV Når du melder dig ledig på Jobcentret, skal du selv oprette dit CV på For at komme ind på Jobnet skal du have adgang til en computer med internetforbindelse. Har du ikke adgang til internettet, kan du benytte de computere, der er opstillet på de lokale Jobcentre. Her kan du også få hjælp, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du kan også få hjælp på et af vores kontorer. Når du taster dine oplysninger ind, er det en god idé at have forberedt dig godt, dvs. at have alle relevante oplysninger om dine tidligere arbejdsforhold, uddannelser og kurser klar. Tag dig god tid og check bagefter, hvilke oplysninger du har tastet ind. Du kan altid rette eller tilføje i de oplysninger, du har tastet ind. Husk at gøre CV et tilgængeligt. Det er det sidste punkt, når du opretter CV et. Hvis du ikke gør dit CV tilgængeligt, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Husk at notere dit kundenummer, brugernavn og password. De oplysninger skal du bruge, når du efterfølgende skal have adgang til dit CV. Dit CV kan nu ses af de arbejdsgivere, der bruger Jobnet. Du behøver ikke gøre alle oplysningerne i dit CV synlige for arbejdsgiverne fx har du mulighed for at skjule nogle af dine personlige oplysninger. Det er dog et krav, at dine kontaktoplysninger er synlige. Dit CV skal være oprettet på Jobnet senest 21 dage efter, at du har tilmeldt dig som ledig. Hvis du ikke har oprettet dit CV på Jobnet og fået det godkendt af Dana inden de 21 dage, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Selvom din ansøgning om dagpenge ikke er færdigbehandlet og godkendt, skal du stadig oprette dit CV på Jobnet inden for fristen. Husk at du minimum hver 12. uge skal gå på Jobnet og kontrollere dit CV for eventuelle henvendelser fra arbejdsgivere. Du skal huske hver 7. dag at bekræfte din tilmelding. Du skal løbende ajourføre dit CV fx med oplysninger om nye arbejdsforhold, efteruddannelse, kurser m.v. Har du ikke været inde og aktivere dit CV i et år, bliver det automatisk slettet. RÅDIGHED Det er vores opgave at sikre, at du bliver vejledt om arbejdsløshedsforsikringens komplicerede regler, herunder også reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed. Bekræftelse af din tilmelding som ledig hver uge Du skal senest hver 7. dag bekræfte din tilmelding som ledig via Min side på

5 05 HVORDAN DU KOMMER VIDERE Jobnet. Du vil få vist nogle jobopslag på din side. Har du ikke bekræftet din tilmelding rettidigt, vil du modtage en skriftlig advarsel fra Jobcentret. Du vil få en skriftlig advarsel første og anden gang, du glemmer at bekræfte din tilmelding inden for en periode på 12 måneder. Den tredje gang du glemmer at bekræfte din tilmelding inden for 12 måneder, vil du blive afmeldt uden yderligere varsel. Det kan betyde, at du mister retten til dagpenge fra det tidspunkt, hvor du bliver afmeldt, til du igen tilmelder dig som ledig. Du kan ikke få dagpenge, hvis du er afmeldt som ledig hos Jobcentret. Du kan igen få dagpenge, når du på ny er tilmeldt Jobcentret. Dagpenge for den mellemliggende periode kan normalt ikke efterbetales. Jobsøgning For at være til rådighed for arbejdsmarkedet og få dagpenge, skal du være aktivt jobsøgende til arbejde med fuld arbejdstid. Du skal også søge job, selvom du deltager i et kursus eller anden form for aktivering via Jobcentret. Samtidig skal du kunne overtage formidlet arbejde med dags varsel. Selv om du tidligere har været selvstændig, så er det arbejde som lønmodtager, du skal søge og stille dig til rådighed for. Det arbejde, du skal være til rådighed for, betegnes som rimeligt arbejde. Ved rimeligt arbejde forstås ud over arbejde inden for dit eget sædvanlige faglige område også alt andet arbejde uden for dette område, som du er i stand til at varetage. Rimeligt arbejde er også arbejde, som du kan udføre efter en kortere oplæring. Du skal søge job hver uge De job du søger skal være realistiske og seriøse. Du skal først og fremmest søge opslåede ledige stillinger på fuld tid. Din jobsøgning skal være løbende og kontinuerlig. Kan du ikke finde ledige stillinger inden for de fagområder, der er aftalt i din plan for jobsøgning, skal du udvide din jobsøgning til andre fagområder. Du skal søge arbejde i Danmark. Brug dit netværk Mange arbejdsgivere undlader at slå ledige job op. I stedet finder de deres nye medarbejder igennem nogen, de kender, eller i stakken af uopfordrede ansøgninger, de har modtaget inden for den seneste tid. Undersøgelser viser, at op imod 75 % af ledige jobs aldrig bliver slået op. På trods af dette skal du fortsat søge på de annoncerede job hver uge for at være berettiget til at modtage dagpenge. Da kun 25 % af ledige job annonceres, er der dog rigtigt mange andre, der også søger de opslåede job. Konkurrencen er stor, og det kan være vanskeligt at skille sig ud fra mængden.

6 06 LEDIG I DANA... Det er derfor ikke sikkert, det er på denne måde, du finder dit job. Her er det vigtigt, at du tænker dit netværk ind i jobsøgningen som et supplement. Tag kontakt til tidligere arbejdsgivere og samarbejdspartnere. Spørg dem, om de kender nogen i deres netværk, som kan hjælpe dig. Hvis du ikke har søgt tilstrækkeligt med arbejde både inden for dit sædvanlige fagområde og inden for andre fagområder, kan konsekvensen være, at du mister retten til dagpenge se desuden afsnittet Når du ikke opfylder kravene. Transporttid Du skal søge job inden for en rimelig transportafstand. Den samlede daglige transporttid med offentlige transportmidler, inklusive eventuelle ventetider, må normalt maximalt udgøre op til 3 timer i de første 3 måneders ledighed. Det gælder også for formidlet arbejde. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal du dog acceptere en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer. Er du mellem- eller højtuddannet, eller er der et såkaldt flaskehalsproblem i en region, skal du acceptere endnu længere transporttid. Det samme gælder, hvis du har valgt at bosætte dig i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt. Hvis du kun har søgt arbejde i et snævert geografisk område, kan konsekvensen være, at du mister retten til dagpenge se desuden afsnittet Når du ikke opfylder kravene. Postadresse og flytning For at være til rådighed for arbejdsmarkedet og få dagpenge, skal du have bopæl og ophold i Danmark. Du skal altid give både Jobcentret og os besked om den adresse, hvor du modtager din daglige post. Det behøver ikke at være din folkeregisteradresse. Hvis du flytter, skal du give besked i god tid. Du skal tjekke din post hver dag, idet du skal kunne begynde et arbejde, starte en aktivitet eller deltage i et møde den efterfølgende dag. Det er dig, der har ansvaret for postmodtagelsen. Konsekvensen ved ikke at meddele din aktuelle opholdsadresse vil være, at du ikke ser din post fra Jobcentret og os, og at du derfor ikke anses for at være til rådighed. Du har så ikke ret til dagpenge i den periode, hvor vi ikke kender din aktuelle adresse. Konsekvensen kan i værste fald være, at du får en karantæne, eller at du mister din ret til dagpenge se desuden afsnittet Når du ikke opfylder kravene. Vilje og evne Når du får dagpenge, skal du altid stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du ikke få dagpenge. Det vil sige, at du altid skal være i stand til at overtage fuldtidsarbejde og have viljen til at ville overtage fuldtidsarbejde.

7 07 HVORDAN DU KOMMER VIDERE Vi kan fx ikke anse dig for at stå til rådighed: Hvis du ikke kan overtage arbejde, fordi du mangler mulighed for pasning af børn eller andre familiemedlemmer. Hvis du har planer for din fremtid, som gør, at du ikke har lyst til at være jobsøgende. Hvis du har valgt at bosætte dig i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, og du ikke har mulighed for eller lyst til at påtage dig den længere transporttid. Hvis du har andre forpligtelser, som umiddelbart forhindrer, at du kan overtage et arbejde. Hvis du er syg og ikke kan arbejde på fuldtid svarende til 37 timer pr. uge. Først når du igen kan og vil overtage arbejde, vil vi kunne anse dig for at stå til rådighed, og du vil igen kunne få dagpenge. Sygdom Hvis du er syg, kan du ikke få dagpenge. Derimod kan du søge om sygedagpenge hos dit lokale Jobcenter. Du skal melde dig syg på og du skal raskmelde dig på Det er vigtigt, at du melder dig syg på den første sygedag, idet du ellers ikke kan få sygedagpenge fra første sygedag. Hvis du skulle være så uheldig at blive syg, skal du melde dig syg til både Jobcentret, os og anden aktør. Når vi får besked om, at du er syg, sender vi en elektronisk sygemelding (DP200) til sygedagpengeafdelingen i Jobcentret. Sygedagpengeafdelingen i Jobcentret sender dig så et brev, hvor du skal bekræfte de oplysninger, som vi har sendt elektronisk. Det er vigtigt, at du returnerer brevet til sygedagpengeafdelingen inden for fristen, ellers kan du miste retten til sygedagpenge. Du skal have modtaget dette brev inden 3 uger. Hvis du ikke har modtaget brevet fra Jobcentret inden 14 dage, anbefaler vi, at du rykker for brevet. Når du bliver rask, skal du omgående orientere Jobcentret. Du bliver automatisk afmeldt Jobcentret under sygdom, og det er derfor vigtigt, at du raskmelder dig og tilmelder dig som ledig igen. Har du været syg i en længere periode, vil vi måske bede dig om lægelig dokumentation for at afgøre inden for hvilke områder, du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. SAMTALER HOS DANA CV- og kompetenceafklaringssamtale Efter din tilmelding på Jobcentret bliver du hurtigst muligt indkaldt til en CV-samtale hos os. Samtalen består af to dele: CV-delen, hvor vi skal afklare dine kompetencer og kvalifikationer inden for arbejdsmarkedet. Vi skal samtidig gennemgå og godkende det CV, som du har oprettet på Jobnet.

8 08 LEDIG I DANA... Vejledningsdelen, hvor vi informerer dig om de gældende regler, og hvor vi laver en plan for din jobsøgning. Vi hjælper dig med at få gjort dit CV attraktivt for arbejdsgiverne. Dit CV skal være fyldestgørende og af god kvalitet, da det giver dig bedre chancer for at komme i arbejde igen. Selvom din ansøgning om dagpenge ikke er færdigbehandlet og godkendt, skal du stadig oprette dit CV på Jobnet og deltage i samtalen. Vi forventer, at du har oprettet dit CV, når du kommer til samtalen. Hvis du ikke har, er det vigtigt, at du har skrevet alle de relevante oplysninger ned om dine tidligere forhold. Hvis du ikke møder til samtalen, vil det få konsekvenser for din ret til dagpenge se afsnittet Når du ikke opfylder kravene. Plan for jobsøgning Til CV-samtalen aftaler vi sammen en plan for din jobsøgning. Planen indeholder dine ønsker til job, de faglige områder, hvor du skal søge job, og hvor du skal søge job geografisk. Planen vil blive revideret, hver gang du er til samtale hos os. Rådighedssamtale Cirka hver 3. måned vil vi holde en rådighedssamtale med dig. Samtalen tager udgangspunkt i din jobsøgning, din plan for jobsøgning, og hvad du ellers selv har gjort for at komme i arbejde. Ved samtalen skal vi afklare, om du har levet op til de krav, der stilles til dig som ledig. Hvis du ikke møder til samtalen, hvis din jobsøgning har været mangelfuld, eller det viser sig, at du ikke har været til rådighed, kan du miste retten til dagpenge se afsnittet Når du ikke opfylder kravene. Vi hjælper dig videre Vores opgave er, ligesom Jobcentret, at stå for formidling af arbejde til vores ledige medlemmer. En del af de job, som vi formidler, bliver udbudt via Jobnet, men vi har også andre tilbud til dig om ledige job. Når vi formidler dig til jobsamtale, vil vi forsøge at tage hensyn til dine jobønsker. Men som ledig har du også pligt til at stille dig til rådighed for rimeligt arbejde og være villig til at overtage rimeligt arbejde som beskrevet i afsnittet Jobsøgning. Bliver du formidlet til en jobsamtale eller et arbejde, og undlader du at kontakte arbejdsgiveren, udebliver fra en samtale med arbejdsgiveren, eller hvis du direkte afslår arbejdet, vil det få konsekvenser for din ret til dagpenge se afsnittet Når du ikke opfylder kravene.

9 09 HVORDAN DU KOMMER VIDERE JOBCENTRET Jobcentret har, sammen med a-kasserne, ansvaret for at formidle arbejde til alle arbejdssøgende, der er tilmeldt Jobcentret. Hos Jobcentret kan du finde ledige job. Du kan også få oplysninger om uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse. Du kan få materiale om kurser, uddannelse og særlige tilbud til ledige. De forskellige hæfter, brochurer og pjecer ligger fremme. Du kan henvende dig på ethvert Jobcenter i Danmark for at få vejledning hos en konsulent. Du kan eventuelt bestille tid til en samtale hos en erhvervsvejleder eller en konsulent. Jobcentrene har også ansvaret for at skaffe og gennemføre tilbud efter reglerne om arbejdsmarkedsindsatsen, som Jobcentrene arbejder efter. Inden du henvender dig til Jobcentret, kan det være nyttigt at overveje, hvad du selv har lyst til og gerne vil vide mere om. Formidling Jobcentrets vel nok fornemmeste opgave er at formidle kontakten mellem arbejdsgiver og den ledige for at sikre beskæftigelse så hurtigt som muligt. Udvælgelsen til et konkret job sker på baggrund af dine kvalifikationer, dine ønsker og jobbets profil, så der er sammenhæng mellem dine kvalifikationer og det udbudte job. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de oplysninger, du har tastet ind i dit CV. Vær opmærksom på, at du skal kunne formidles rimeligt arbejde med dags varsel se afsnittet Jobsøgning. Bliver du formidlet til en jobsamtale eller et arbejde, og du: ikke kontakter arbejdsgiveren ikke møder til den aftalte samtale med arbejdsgiveren direkte afslår jobbet vil det få konsekvenser for din ret til dagpenge se afsnittet Når du ikke opfylder kravene. Kontaktforløbet Jobcentret skal også tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt kontaktforløb for alle ledige dagpengemodtagere. Formålet er, at du hurtigst og bedst muligt kommer i arbejde igen under hensyntagen til dine ønsker og arbejdsmarkedets behov. Din kontakt med Jobcentret foregår ved, at Jobcentret indkalder dig til samtale med ca. 3 måneders mellemrum. Formålet med samtalen er at følge op på din jobsøgning og vurdere, hvilke aktiviteter eller tilbud du skal have, samt fastlægge det kommende kontaktforløb.

10 10 LEDIG I DANA... Du bliver senest indkaldt til den første samtale hos Jobcentret, når du har modtaget dagpenge i sammenlagt 3 måneder efter din tilmelding til Jobcentret. Aktiviteter Aktiviteter i kontaktforløbet kan blandt andet være følgende: Afklaringssamtale om dine kvalifikationer og jobmuligheder. Støtte til udformning af ansøgninger. Formidling af job. Kurser i jobsøgning. Virksomhedsbesøg med henblik på afklaring af jobønsker. Vejledning i brug af selvbetjeningsredskaber. Samtale om en individuel jobplan. Ret og pligt til tilbud Du har ret og pligt til at deltage i tilbud op til fuld tid fra din første ledige dag. Tilbuddet gives som regel først efter 6 måneders ledighed for ledige mellem 30 og 60 år, og efter 3 måneder for ledige under 30 år og over 60 år. Eksempler på tilbud: Kurser og uddannelse Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Tilbuddene skal som udgangspunkt være aftalt i en individuel jobplan med Jobcentret. Jobplan Det er det regionale beskæftigelsesråd i den region, hvor du bor, der sætter rammerne for, hvem der kan få et tilbud og hvornår. Du skal, som udgangspunkt, lave en aftale om en individuel jobplan hos Jobcentret, hvis du skal deltage i et tilbud. Jobplanen skal indeholde dine beskæftigelsesmål, samt en plan for de aktiviteter, som skal indgå i jobplanen, fx jobsøgningskurser eller vejledning. Jobplanen kan også være mere langsigtet og fx indeholde aftale om ansættelse med løntilskud, og/eller kortere eller længerevarende uddannelse. Jobplanen skal desuden indeholde aftale om: Hvornår tilbuddet skal begynde. Hvem, der er ansvarlig for tilmeldingen til tilbuddet. Hvornår og hvordan, der skal følges op på jobplanen. Du kan få revideret din jobplan, hvis du ikke bliver optaget på en uddannelse, bliver syg, eller hvis arbejdsmarkedets behov ændrer sig. Både du og vi skal have en kopi af den reviderede jobplan. Du kan blive pålagt at deltage i et bestemt tilbud selv om det ikke svarer til dine ønsker og forudsætninger hvis der opstår mangel på arbejdskraft inden for et bestemt erhvervsområde, de såkaldte flaskehalsområder.

11 11 HVORDAN DU KOMMER VIDERE Du skal huske, at du også har pligt til at indgå aftalen med Jobcentret. Derved har du også pligt til at underskrive jobplanen. Hvis du vælger ikke at underskrive jobplanen, har det de samme konsekvenser, som hvis du afslår et konkret tilbud se afsnittet Når du ikke opfylder kravene. Ledige over 55 år Er du over 55 år, har du ret til at indgå en aftale med en privat arbejdsgiver om ansættelse med løntilskud. Betingelsen for at få tilskud til ansættelsen er, at der skal være tale om merarbejde i virksomheden. Derudover skal der være en rimelig sammenhæng i forholdet mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte med tilskud. Løntilskuddet svarer til højeste dagpengesats, og ansættelsesperioden kan vare op til 6 sammenhængende måneder. Der er dog mulighed for at aftale op til 12 måneders ansættelse. Seniorordning for ledige, der mister retten til dagpenge Du har ret til at blive ansat i et seniorjob i din bopælskommune, hvis din ret til dagpenge udløber tidligst 5 år før din efterlønsalder, og du har betalt efterlønsbidrag, og du kan gå på efterløn på tidspunktet for din efterlønsalder. Du skal søge om et seniorjob i din kommune. Du kan tidligst søge 3 måneder før, din ret til dagpenge udløber. Du skal dog have søgt senest 2 måneder efter dagpengeperiodens udløb. Kommunen skal tilbyde dig en ansættelse på fuld overenskomstmæssig arbejdstid. De har pligt til at ansætte dig senest 2 måneder efter din anmodning om et seniorjob dog tidligst ved udløbet af din dagpengeperiode. Du kan være i seniorjobbet indtil den dato, hvor du når efterlønsalderen. I ansættelsesperioden skal du fortsat være medlem af en a-kasse, og du skal fortsat indbetale efterlønsbidraget. Mens du er i seniorjob, skal du stå til rådighed for formidlet arbejde. Under ansættelsen skal du være tilmeldt som jobsøgende hos Jobcentret og have dit CV på Jobnet. Du kan ikke optjene ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af seniorjobbet, da der er tale om støttet arbejde. NÅR DU IKKE OPFYLDER KRAVENE Hvis du ikke overholder de krav, reglerne stiller til dig som ledig, vil det få konsekvenser for din ret til dagpenge. I bedste fald mister du retten til dagpenge i en kortere periode. I værste fald mister du helt retten til dagpenge, og så skal du genoptjene din dagpengeret. Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden

12 12 LEDIG I DANA... for 12 måneder, bliver du omfattet af gentagelsesvirkningen, og så mister du din ret til dagpenge. For at blive dagpengeberettiget igen, skal du genoptjene din dagpengeret. Hvis du ikke møder op Du skal altid møde op, når du bliver indkaldt til en samtale eller en anden aktivitet hos enten Jobcentret, os eller anden aktør, medmindre du er syg, på arbejde eller deltager i selvvalgt uddannelse. Husk, at lovlige afbud som fx sygdom skal meddeles før tidspunktet for samtalen. Du skal melde afbud til det sted, hvor du skulle have været til samtale. Hvis du ikke møder til en samtale, vil du miste retten til dagpenge fra udeblivelsestidspunktet og til du igen har kontaktet det sted, hvor du skulle til samtale. Formidling Bliver du formidlet til en jobsamtale eller et arbejde, og du ikke kontakter arbejdsgiveren ikke møder til den aftalte samtale med arbejdsgiveren direkte afslår arbejdet, er du selvforskyldt ledig, og så får du en karantæne på 3 uger (111 timer). Sker det to gange inden for 12 måneder, mister du din ret til dagpenge som følge af gentagelsesvirkningen. Jobplan Hvis du ikke vil være med til at lave en jobplan, eller du ikke underskriver jobplanen, har det samme konsekvens, som hvis du afslår en konkret formidling. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke overholder den aftalte jobplan. Hvis du ikke er tilfreds med det tilbud, som Jobcentret giver dig, er det vigtigt, at du kontakter Jobcentret og her forsøger at ændre aftalen. Du bør også kontakte os og forhøre dig om konsekvenserne ved at afslå eller ophøre i et tilbud, før du træffer et valg. Husk, at hvis du klager over det tilbud, du har fået fra Jobcentret eller anden aktør, har du stadig pligt til at begynde tilbuddet. Det er kun, hvis du får medhold i din klage, at du kan stoppe i tilbuddet uden at blive selvforskyldt ledig. Jobsøgning Har du ikke søgt nok job, og har du ikke fulgt den aftalte plan for jobsøgning, mister du din ret til dagpenge. Genoptjening af retten til dagpenge Du kan opnå ret til dagpenge igen ved at opfylde et arbejdskrav. Du skal enten have: 300 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger.

13 13 HVORDAN DU KOMMER VIDERE 276 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger. Drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse uafbrudt i 26 uger. DAGPENGE Du kan få dagpenge i op til 2 år inden for en periode på 3 år. Retten til dagpenge vil dog altid ophøre ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Tilmelde dig via jobnet.dk. Du har herefter mulighed for at taste dit dagpengekort ind på Dagpenge udbetales månedsvis bagud for fire henholdsvis fem uger ad gangen. Hver udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i måneden. Dog med undtagelse af december måned, hvor perioden i nogle tilfælde rykkes pga. julen. Bagerst i folderen kan du se en kopi af Dagpengekortet og Vejledning. Dagpengekort m.v. skal indleveres til os umiddelbart efter udløb af hver udbetalingsperiode. Din ret til dagpenge bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb, med mindre du har haft en fyldestgørende grund til ikke at have indleveret dagpengekortet. Særligt for unge under 25 år Der er særlige regler for unge under 25 år. Som hovedregel har du ret til dagpenge med din almindelige dagpengesats i de første 26 uger. Er du fortsat ledig, vil du fra den 27. uge kun være berettiget til en sats, som svarer til 50 % af højeste dagpengesats. Der er dog 2 undtagelser. Undtagelse 1: 2 års fuldtidsarbejde Hvis du har haft 2 års fuldtidsarbejde inden for en periode på 3 år og samtidig har været medlem af en a-kasse, kan du beholde din almindelige sats, så længe du har ret til dagpenge. Under aktivering vil du dog få en sats svarende til 50 % af den højeste dagpengesats. Undtagelse 2: Optaget på en kompetencegivende uddannelse Er du derimod optaget i en a-kasse på baggrund af en kompetencegivende uddannelse, har du ret til udbetaling med din almindelige sats i de perioder, hvor du ikke er under aktivering. I perioder, hvor du er under aktivering, vil du fra uge 27 få udbetalt en sats svarende til 82 % af den højeste dagpengesats.

14 14 LEDIG I DANA... SÅDAN UDFYLDER DU DAG- PENGEKORTET Det er vigtigt, at du udfylder dit dagpengekort rigtigt hvis du giver forkerte oplysninger, risikerer du at komme i klemme. Har du udfyldt dagpengekortet forkert, eller er oplysningerne mangelfulde, er vi nødt til at sende kortet retur, og det vil forsinke dagpengeudbetalingen. Læs derfor altid vejledningen bag på kortet, inden du udfylder det. Arbejde Hvis du kan svare nej til de to første spørgsmål, behøver du ikke at udfylde de enkelte uger på kortet. Du skal bare underskrive kortet. Du skal oplyse alle former for arbejde, også arbejde uden for normal arbejdstid eller på søn- og helligdage. Ulønnet arbejde og arbejde i udlandet skal også oplyses. For hver dag i ugen skal du oplyse antal arbejdstimer, indtægt før skat og arbejdsgiverens/virksomhedens navn og adresse. Hvis du ikke har haft arbejde en dag, skal du skrive 0. Du skal oplyse om honorarer eller lignende med angivelse af, hvor beløbet er udbetalt fra, arbejdets art og beløbets størrelse. Du skal også oplyse om selvstændig virksomhed, uanset på hvilket tidspunkt du arbejder. Arbejdstimer udført ved selvstændig bibeskæftigelse udfyldes i kolonnen Selvstændig virksomhed timer. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for arbejde i en virksomhed, der er ejet af din ægtefælle du kan blive anset som selvstændig. Sygdom Hvis du har været syg, skal du skrive S ud for de dage, du har været syg. Ferie Hvis du holder ferie, skal du skrive F ud for de dage, hvor du holder ferie, også selvom du ikke får feriedagpenge eller feriegodtgørelse for disse dage. Desuden skal du oplyse om følgende, når du indsender dagpengekortet: Deltagelse i undervisning. Frihedsberøvelse. Ophold i udlandet. SUPPLERENDE DAGPENGE Frigørelsesattest Får du et deltidsarbejde, dvs. under 37 timer om ugen, kan du i mange tilfælde stadig få udbetalt en del af dagpengene. Arbejder du på nedsat tid, og har du et opsigelsesvarsel, kan du få supplerende dagpenge fra os, hvis du sender os en frigørelsesattest og et ansættelsesbevis.

15 15 Det er vigtigt, at du udfylder dit dagpengekort rigtigt hvis du giver forkerte oplysninger, risikerer du at komme i HVORDAN DU KOMMER VIDERE HUSK AT LÆSE VEJLEDNINGEN, FØR DU UDFYLDER DAGPENGEKORTET Fra MANDAG den Til SØNDAG den Fra uge nr. Til uge nr. Her skriver du, hvor mange timer du har haft som lønmodtager. Sådan udfyldes dagpengekortet Principperne gælder for alle ydelseskort. Her skal du skrive, hvor mange timer du har haft i din eller din ægtefælles selvstændige virksomhed. Dagpengekort Disse spørgsmål skal altid besvares. Cpr.nr. Dato for tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret: Har du i perioden haft arbejde eller indtægter, holdt ferie, været syg eller har der været andre forhold, der kan begrænse din ret til arbejdsløshedsdagpenge? Husk at oplyse din indtægt i hele kroner før skat. Ja Nej Har du i perioden fået udbetalinger fra en privat tillægsforsikring? Ja Nej Hvis du har svaret Nej til begge spørgsmål, skal du blot underskrive blanketten. Hvis du har svaret Ja til et eller begge spørgsmål, skal du udfylde hele blanketten. Endelig skal du oplyse arbejdsgivers navn og adresse. 14 For hver dag i ugen skal du oplyse antal arbejdstimer, indtægt før skat og ar- Lønarbejde virks. Selvst. Indtægt Uge i hele kroner Arbejdsgiverens navn og adresse nr. timer timer Mandag 1 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lønarbejde virks. Selvst. Indtægt Uge i hele kroner Arbejdsgiverens navn og adresse nr. timer timer Mandag 4 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hvis du er syg, holder ferie eller på anden måde ikke er til rådighed, skal du skrive det her (Syg, Ferie, Ikke til rådighed). Ligeledes skal aktiviteter under jobplanen angives her. Kortet udfyldes for alle dage i ugen. Bag på kortet kan du læse om, hvilke ting du skal huske at oplyse. Husk at underskrive kortet. En frigørelsesattest er arbejdsgiverens erklæring om, at ansættelsesforholdet kan afbrydes med omgående virkning, hvis du får arbejde med en længere arbejdstid, end arbejdsgiveren kan tilbyde dig i ansættelsesforholdet. Du skal sende frigørelsesattesten ind til os inden 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. Hvis vi modtager frigørelsesattesten senere, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget frigørelsesattesten. Har du ikke et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver udfylde og underskrive en Arbejdsgiverattest. Intet opsigelsesvarsel Hvis du ikke har et opsigelsesvarsel, skal du være opmærksom på, at du skal have dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren (betaling for G-dage). Kontakt os, hvis det bliver aktuelt. Mindsteudbetaling Hvis du arbejder mere end 29,6 timer pr. uge, kan du ikke få supplerende dagpenge. Hvor længe? Du kan normalt få supplerende dagpenge i tilsammen 30 uger inden for 104 uger. Det gælder uanset, om du har et opsigelsesvarsel eller ej. Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) Du kan ikke få udbetalt dagpenge for dage, hvor du er berettiget til dagpengegodtgørelse fra en arbejdsgiver (de såkaldte G-dage). Det kan være tilfældet, hvis du bliver afskedi-

16 16 LEDIG I DANA... get eller hjemsendt, og du inden da har haft mindst 74 arbejdstimer i de sidste 4 uger. Dette gælder både, hvis du er ansat fra dag til dag, og hvis du bliver sagt op fra et varigt arbejde. Arbejdsgiveren skal udbetale dagpengegodtgørelsen for første, anden og tredje ledige dag, dog for højst 16 G-dage pr. kalenderår af samme arbejdsgiver. Godtgørelsen, som svarer til den maksimale dagpengesats, skal udbetales samtidig med den sidste lønudbetaling. Husk at skrive G på dagpengekortet på dage, hvor du får dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren. Vi trækker 7,4 timer i dine dagpenge pr. hele G-dag. Selvforskyldt ledighed Du er selvforskyldt ledig, hvis du opsiger et arbejde uden en gyldig grund. Du er også selvforskyldt ledig, hvis du bliver afskediget af en grund, der væsentligt skyldes dig. I disse situationer vil du som udgangspunkt få 3 ugers karantæne (111 timer). Der er en række gyldige grunde til, at du kan opsige et arbejde uden at få karantæne. Her er et par af de mest gængse gyldige grunde: Hvis du ønsker at gå på efterløn, og du rent faktisk har søgt om at gå på efterløn i umiddelbar tilknytning til ophøret fra arbejdet, og du går på efterløn. Hvis du opsiger et arbejde af helbredsmæssige årsager. Her kræves der dokumentation fra en læge for: 1. At du på grund af dit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre arbejdet. 2. At arbejdet vil medføre, at der opstår eller sker en forværring af de helbredsmæssige problemer, herunder problemer ved graviditet. Det er et krav, at du før opsigelsen har prøvet at få et andet arbejde på arbejdspladsen. Vi anbefaler, at du kontakter os, før du opsiger et arbejde. Så vil vi bedre kunne hjælpe dig. SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Som ledig har du mulighed for at få supplerende dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du kan maksimalt få supplerende dagpenge i 78 uger. Perioden kan dog vare længere, da det kun er uger, hvor der er udbetalt dagpenge eller lignende ydelser, der tæller med i de 78 uger. Betingelser for arbejdets udførelse Du skal tale med os, inden du begynder at arbejde som selvstændig, da vi skal vurdere, om du har ret til at få dagpenge samtidig med din selvstændige bibeskæftigelse.

17 17 HVORDAN DU KOMMER VIDERE Det er en betingelse, at arbejdet i virksomheden altid kan udføres uden for normal arbejdstid, og du skal fortsat være til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. Din selvstændige bibeskæftigelse skal således altid tilsidesættes for møder, jobsøgning, jobsamtaler m.m. Sådan udfylder du dagpengekortet Du skal oplyse, hvor mange timer du har haft i virksomheden. Husk at skrive samtlige timer du bruger på virksomheden, herunder transport, regnskabsføring og administration på dit dagpengekort. FERIEDAGPENGE Når du får udbetalt dagpenge og sygedagpenge i et kalenderår (optjeningsår), optjener du ret til feriedagpenge til det kommende ferieår (afholdelsesår). Feriedagpengesatsen svarer til din dagpengesats. Betingelser Hvis du forlader din bopæl, og du derfor ikke læser din post dagligt, skal du meddele ferie. Du skal meddele ferie til Jobcentret senest 14 dage før, ferien starter, og til os senest på feriens første dag. Det gælder uanset, om det er ferie for egen regning (hvis du fx ikke har optjent ret til feriedagpenge), ferie med dagpenge eller feriegodtgørelse. Hvis du ikke har givet Jobcentret besked rettidigt, kan Jobcentret formidle dig arbejde, give dig tilbud om undervisning og lignende eller indkalde dig til aktiviteter, der rækker ind over ferien. Husk, at du ikke kan holde ferie, hvis du allerede har aftalt en aktivitet med Jobcentret, fx i din individuelle jobplan. Hvis du ikke har givet rettidig besked om din ferie, og du ikke kommer til møder m.v., vil det få betydning for din ret til dagpenge, se afsnittet Når du ikke opfylder kravene. Har du optjent ret til feriedagpenge, skal du huske at få og indsende blanketten til ansøgning om udbetaling af feriedagpenge. Vi skal senest have din ansøgning om feriedagpenge den første feriedag. ULØNNEDE AKTIVITETER Du kan deltage i frivilligt, ulønnet arbejde uden at blive modregnet i dine dagpenge. Betingelserne for at deltage i frivilligt, ulønnet arbejde er: at der er tale om en frivillig, ulønnet aktivitet i Danmark at aktiviteten enten ikke har karakter af lønnet arbejde at arbejdet gennemsnitligt maksimalt udgør 4 timer om ugen, hvis det har karakter af almindeligt lønnet arbejde at aktiviteten ikke har forbindelse med

18 18 LEDIG I DANA... privat erhvervsvirksomhed at du fortsat er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet at du skriftligt underretter os om det frivillige, ulønnede arbejde Du skal underskrive en erklæring til os, inden du begynder på arbejdet. I erklæringen skal du oplyse om aktivitetens art og omfang, og hvem du skal arbejde for. UDDANNELSE UNDER LEDIGHED Uddannelse med dagpenge Der er flere muligheder for, at du kan deltage i undervisning, mens du får dagpenge. Du kan kombinere flere typer af undervisning. Fx kan du deltage i enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau, samtidig med at du deltager i undervisning under 20 timer om ugen. Undervisning under 20 timer om ugen må, som sådan, ikke give ret til SU, hvis den bliver udbudt som heltidsuddannelse. Blandt de uddannelser, som du kan deltage i under 20 timer om ugen, er fx merkonom, HD, MBA og MPA. Du kan også deltage i aftenskoleundervisning, undervisning på klassetrin, eller kurser for arbejdsløse, fx vejledningsforløb (vejledningsforløbet er dog kun i op til 4 uger). Du skal dog fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet Det vil sige, at du stadig er aktivt jobsøgende og fortsat deltager i alle møder og samtaler, du bliver indkaldt til. Kursusdeltagelse skal altid tilsidesættes for møder, jobsøgning, jobsamtaler m.m. Hvis du begynder på et kursus eller en uddannelse, skal Jobcentret have besked. Du skal fortælle os, hvor og hvornår undervisningen foregår hvilken slags undervisning det handler om antal timer Kurser i oprettelse af CV Hvis Jobcentret eller vi vurderer, at CVsamtalen ikke eller kun vanskeligt kan gennemføres, har du mulighed for at deltage i et dagskursus i oprettelse af CV. Vejledningsforløb Du kan også deltage i vejledningsforløb af kortere eller længere varighed. Spørg derfor Jobcentret om dine kursusmuligheder. Vejledningsforløb skal aftales med Jobcentret. Vejledningsforløb indeholder typisk følgende: At få større overblik over aktuelle kursusog uddannelsesmuligheder. At få støtte til individuel kompetenceafklaring. At lære om jobsøgning. At udarbejde et forslag til en individuel jobplan.

19 19 HVORDAN DU KOMMER VIDERE Dagpenge under uddannelse Du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med dagpenge inden for rammerne af VEU/ SVU-reglerne. Du skal være berettiget til dagpenge i hele uddannelsesperioden. Hvis du har en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller arbejder på nedsat tid og modtager supplerende dagpenge, kan du ikke modtage dagpenge under uddannelse. Mens du deltager i uddannelse med uddannelsesydelse, er du ikke forpligtet til at søge job, men du skal dog stå til rådighed for formidlet arbejde. Du har ret til uddannelsesydelse inden for de første 9 måneder af din sammenlagte ledighedsperiode dog inden for de første 6 måneder, hvis du er under 25 år. Hvis du tidligere, i samme ledighedsperiode, har fået udbetalt VEU-godtgørelse eller SVUgodtgørelse, indgår den udbetalte periode også i de 6 uger. Uddannelsesydelsen bliver udbetalt med den maksimale dagpengesats. Er der tale om en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, har du også mulighed for at søge om tilskud til befordring ud over 24 km der kan dog ikke udbetales befordring, hvis beløbet ikke overstiger 34 kr. (2012). Befordringstilskuddet udgør kr. 1,05 kr. pr. km. (2012). Dine muligheder Der er to hovedgrupper af uddannelse, som du har mulighed for at deltage i: 1. Uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelse (SVU). Vær opmærksom på, at der her er et prisloft på kursets pris. 2. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). Uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelse: Ansøgningen skal afleveres til os senest den dag, uddannelsen begynder. Du skal være fyldt 25 år. Ved uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau, må du ikke have en videregående uddannelse ud over niveauet for en erhvervsfaglig grunduddannelse, medmindre din uddannelse er forældet. Ved uddannelse på videregående niveau skal du kontakte uddannelsesstedet, som vil kunne fortælle dig om optagelseskriterierne. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse: Ansøgningen skal være afleveret til os senest 4 uger efter sidste kursusdag. Er ansøgningen ikke modtaget inden for fristen, mister du retten til uddannelsesydelse. Du må ikke have en videregående uddannelse ud over niveauet for en erhvervsfaglig grunduddannelse. Hvis du har en videregående uddannelse,

20 20 LEDIG I DANA... men ikke har brugt din uddannelse inden for de sidste 5 år, kan du få uddannelsesydelse. Sådan søger du Først skal du finde ud af, hvilken type uddannelse du vil følge. Du kan få hjælp på UddannelsesGuiden eller på Når du tilmelder dig et kursus eller en uddannelse, skal du først have en blanket, hvor uddannelsesstedet noterer, hvilket uddannelsesforløb du skal følge. Blanketten skal du sende til os. Vi skal skrive under på, at du har ret til selvvalgt uddannelse, inden vi sender blanketten videre til Jobcentret, som betaler for uddannelsen. Blanketten hedder Bekræftelse af ret til og optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere (AR 245). Kurset/uddannelsen må maksimalt koste 3.601,50 kr. ekskl. moms for en fuldtidsuge (37 timer). Koster kurset/uddannelsen mere end 3.601,50 kr. ekskl. moms for en fuldtidsuge (37 timer), vil du få afslag på at deltage. Der er ikke mulighed for, at du selv kan betale en eventuel prisdifference. Når du begynder på kurset/uddannelsen, vil du få udleveret den egentlige ansøgning. Nyttige adresser på internettet: UDDANNELSE MED DAGPENGE Det er Jobcentret, der skønner, om der kan gives tilbud om uddannelse til ledige dagpengemodtagere. En aftale om uddannelse skal stå i en individuel jobplan se afsnittet Jobcentret, Jobplan. Det er Jobcentret, der vurderer, hvilke uddannelser du kan få dagpenge under uddannelse til. Er du under 30 år eller mellem 60 år og 65 år, skal du have et tilbud om uddannelse, når du har været ledig i sammenlagt 13 uger. Indtil da vil du kunne få tilbudt uddannelse i op til 6 uger. Er du mellem 30 år og 60 år, skal du have et tilbud om uddannelse, når du har været sammenlagt ledig i 9 måneder. Indtil da vil du kunne få tilbudt uddannelse i op til 6 uger. Jobcentret kan fravige kravet om, hvor længe du skal have været ledig efter en individuel vurdering. Du vil få udbetalt dagpenge under uddannelse, mens du deltager.

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere