Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning"

Transkript

1 Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning

2 Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal 1018 København K Udgives af: Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune

3 Forord Velkommen til privat børnepasning Privat børnepasning er en samlet betegnelse for flere former for pasning. Som forælder har du mulighed for at købe pasning i en eksisterende storordning, benytte en privat børnepasser eller selv ansætte en børnepasser og få et tilskud til hjælp til betalingen for pasningen. Fælles for de private pasningsordninger: Dit barn bevarer sin placering på ventelisten, mens du benytter privat børnepasning Københavns Kommune yder et økonomisk tilskud. Størrelsen på tilskuddet afhænger af barnets alder og antal timers pasning om ugen Københavns Kommune fører pædagogisk tilsyn og kan arrangere legestuer Du skal selv finde en børnepasser eller en pasningsordning. Københavns Kommune fører ikke ventelister til børnepassere eller storordninger I denne vejledning kan du læse mere om procedure, regler og tilskudssatser i privat børnepasning. For yderligere information om ansættelse af en privat børnepasser kan INFO-team kontaktes. Du kan benytte privat børnepasning fra dit barn er 24 uger og indtil det skal starte i 0. klasse (pr. 31. juli det år barnet starter i skole). Privat børnepasning er ikke et kommunalt pasningstilbud - men en privat pasningsordning, hvor kommunen dækker op til 75 % af dine dokumenterede udgifter.

4 Almene regler om privat børnepasning...5 Tre forskellige former for privat børnepasning...5 Arbejdsgangen - kort fortalt... 6 Find en børnepasser...6 Find en legekammerat...6 Kontraktforhold... 6 Dokumentation... 6 Benyt en privat børnepasser...7 Aftal pris, tid og sted...7 Tilsynsførende pædagog...7 Anskaffelse af husdyr under pasningsforløbet...8 Hvem kan blive børnepasser?... 8 Hvem kan ikke blive børnepasser?...8 Legestue...8 Hvornår kan en privat børnepasningsordning begynde?...8 Vikarordning...9 Hvis børnepasser bliver syg/ barn syg...9 Sygeforsikring...9 A-kasse... 9 Gode råd...9 Køb plads i en storordning...10 Tilskud...11 Tilskudssatser tabel Eksempel på pris...11 Øvrige udgifter...11 Udmeldelse...12 Hvornår stopper tilskuddet?...12 Søskendetilskud tabel Ingen fripladstilskud...12 Kontrakt...13 Generelt...15 Klagemulighed Tilbagebetaling af tilskud...15 Skemaer og blanketter...15 Nyttige adresser...16

5 Almene regler om privat børnepasning Der er tre forskellige former for privat børnepasning: 1. Du kan benytte en privat børnepasser. Der kan passes op til fire børn i dit hjem, det andet barns hjem eller i børnepassers hjem. Ved 3. og 4. barn foretages der en udvidet vurdering af godkendelsen. 2. Du kan købe plads i en storordning. Storordningerne har deres egne interne ventelister. 3. Du kan ansætte en børnepasser. Kontakt INFO-team for yderligere information. Pasningen skal foregå i Københavns Kommune eller i en kommune, der grænser op til København. Hvis pasningen foregår i eksterne lokaler, kræves der en ibrugtagningstilladelse - kontakt Center for Byggeri på tlf Du kan benytte privat børnepasning efter dit eget behov for pasning. Det kan give fordele som: fleksible pasningstider et trygt pasningsmiljø mindre smitterisici mindre stress i en travl hverdag stor indflydelse på barnets dagligdag Du skal regne med tre ugers sagsbehandlingstid fra Privat Børnepasning modtager din kontrakt til ordningen er godkendt. 5

6 Arbejdsgangen - kort fortalt Find en børnepasser Først handler det om at finde en privat børnepasser. Børnepasseren kan eksempelvis være en bedsteforælder eller en god ven. Det kan også være en børnepasser, som du finder via kommunens elektroniske opslagstavle på Her kan du finde opslag og kontaktoplysninger på såvel storordninger som børnepassere. Du kan også selv sætte et opslag på opslagstavlen, hvor du søger efter en børnepasser. Find en legekammerat Du har også mulighed for at gå sammen med en anden familie om at finde en fælles børnepasser. De fleste børnepassere passer to børn, der kan have stor glæde af hinandens selskab. Børnepasseren får betaling pr. barn. Kontraktforhold I privat børnepasning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Får du tilbudt en vuggestueplads eller plads i dagpleje med kortere varsel end 14 dage, får du tilskud i 14 dage fra den dag, du takker ja til tilbuddet. Dog højst 5 dage fra tilbudsdatoen. Børnepasseren skal have betaling i opsigelsesperioden og du skal samtidig betale for pladsen i vuggestuen/dagplejen i den periode, hvor de to forhold overlapper hinanden. er længere end 14 dage. Vær opmærksom på at Københavns Kommune kun yder tilskud til en 14 dages opsigelsperiode, hvilket kan komme til at betyde, at du i en periode har udgifter til både børnepasser og et dagtilbud. Læs tillægskontrakten grundigt igennem inden underskrift. Privat børnepasning er et privat anliggende mellem forældre og den private børnepasser. Københavns Kommune fastsætter ikke prisen for pasning, men yder økonomisk tilskud og fører pædagogisk tilsyn. Du skal have fælles bopæl med barnet for at kunne modtage tilskud til privat børnepasning. Dokumentation Hvis du benytter privat børnepasning, skal du og din børnepasser udfylde en kvitteringsblanket hver måned, som I begge skal underskrive. Kvitteringsblanketten skal sendes til Privat Børnepasning hver måned. Vær opmærksom på, at du først får tilskuddet udbetalt på din NemKonto, når vi har modtaget kvitteringen. Du skal i minimum 5 år gemme kopi af kontrakt og kvitteringerne for den månedlige betaling til børnepasseren. Privat Børnepasning skal indberette børnepasserens indtægt til SKAT hver måned. Derfor er det vigtigt, at du opsiger kontrakten med den private børnepasningsordning STRAKS efter du har modtaget et dagtilbud, som du ønsker at takke ja til. Du er forpligtet til løbende at orientere din børnepasser om udsigterne til at jeres barn får plads i et dagtilbud. Nogle storordninger og børnepassere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet 6

7 Benyt en privat børnepasser Aftal pris, tid og sted Når du har fundet en privat børnepasser, skal I sammen aftale arbejdsforhold og vilkår; såsom den månedlige betaling, betaling under sygdom, ferie, samt pasningstider og pasningssted. Københavns Kommunes tilskud afhænger af barnets alder og antallet af pasningstimer om ugen. Du kan se tilskudssatserne på side 11. Pasningen kan foregå hos dig, i et andet barns hjem eller hos børnepasser maksimalt 48 timer om ugen. Det er også muligt at veksle mellem pasningsstederne, så længe boligerne er godkendte af en tilsynsførende pædagog. Hvis børnepasseren passer i eget hjem, har børnepasseren et standardfradrag på 50 %, der skal dække udokumenterede udgifter til børnenes kost og slitage på børnepasserens hjem. Derudover har børnepasseren sit eget personfradrag. Når I er blevet enige om vilkårene for pasningen, skal I udfylde en kontrakt, der skal underskrives af jer begge. HUSK at tage en kopi af kontrakten inden I sender den afsted. Du kan finde kontrakten på side 13 og 14. Tilsynsførende pædagog Når Privat Børnepasning har modtaget din kontrakt, vil en tilsynsførende pædagog kontakte dig for at aftale et opstartsmøde på pasningsstedet. Mødet varer ca. to timer og du og børnepasser skal deltage. På mødet fokuserer pædagogen på det pædagogiske indhold i pasningen og på det sikkerhedsmæssige. Pædagogik: Formålet er, at vurdere børnepassers modenhed og ressourcer i forhold til det ansvar, det er at passe børn og på de krav der stilles til børnepasseren. På mødet drøftes barnets trivsel, rytmer, sove- og spisevaner og pædagogen vil gennemgå forskellige praktiske ting - herunder legestuemuligheder. Pædagogen udleverer en pjece med pædagogiske emner som inspiration til tilsynsbesøgene. Emnerne kan løbende diskuteres med pædagogen, og børnepasseren kan også selv bringe emner og dilemmaer fra hverdagen op. Pædagogen kan altid kontaktes for råd og vejledning. Sikkerhed: Inden mødet afsluttes, vil pædagogen gennemgå pasningsstedet med henblik på barnets sikkerhed. Krav til sikkerheden skal følges, før ordningen kan godkendes. Pædagogen gennemgår blandt andet: - Vinduer og døre - Køkken - herunder komfur, børnesikring af skabe og skuffer, knive og skarpe genstande, - Gitter - saksegitter godkendes ikke - Opbevaring af rengøringsmidler, vaskepulver, plastposer og medicin - Skridsikre tæpper - Løse ledninger, defekte kontakter og lovpligtigt - HFPI relæ - Tremmeafstand i seng - max. 6. cm. - Puslefaciliteter - Udendørsarealer Derudover gennemgåes retningslinier for pasningen, der skal underskrives af børnepasser og forældre. Pædagogen skriver en rapport over besøget, og Privat Børnepasning indhenter straffe- og børneattest på din børnepasser og ordningen er ikke godkendt før det pædagogiske tilsyn har modtaget straffe- og børneattest. Godkendelse Det pædagogiske tilsyn godkender ordningen ud fra en samlet vurdering af de pædagogiske, sikkerhedsmæssige og strafferetslige kriterier. Efter godkendelse af din pasningsordning, beregner Privat Børnepasning dit tilskud. Tilskuddet udbetales bagud og kun ved forudgående dokumentation. Du modtager en stemplet kopi af jeres kontrakt som dokumentation for godkendelsen og skal selv sørge for at børnepasseren får en kopi. Det første tilsynsbesøg finder sted inden for den første måned. Hvis pædagogen undrer sig eller er bekymret for noget i pasningsordningens indhold, vil forældrene naturligvis blive kontaktet. 7

8 Anskaffelse af husdyr under pasningsforløbet Hvis der anskaffes husdyr på pasningsstedet efter godkendelse af den private pasningsordning, skal der sendes en ansøgning til: Ulla Thuesen Hansen, Dagplejekontoret Nørre Voldgade 15, 2.tv 1358 København K Privat Børnepasning indhenter børneattest på personer over 15 år. skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information. Ansøgningen skal indeholde flg. oplysninger: 1. Barnets/børnepassers cpr.nr. eller navn på storordning 2. Hos hvem og hvor foregår pasningen 3. Hvilket/hvilke dyr drejer det sig om Hvem kan blive børnepasser? Følgende krav skal din børnepasser opfylde: skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed skal kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til børnepasser skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel skal have en straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af dit barn på forsvarlig vis. Børnepasser skal skrive under på en rekvisitionsblanket om, at Privat Børnepasning må indhente dansk straffeattest samt børneattest. Hvis børnepasser passer i eget hjem og har ægtefælle eller hjemmeboende børn over 18 år, skal de selv indhente straffeattest på den lokale politistation og indsende den til Privat børnepasning. 8 Er børnepasser ikke oprindeligt fra Danmark, og har han/hun været i landet mindre end ti år, skal børnepasser selv levere en original straffeattest fra sit hjemland. Straffeattesten skal oversættes og godkendes på børnepassers hjemlands ambassade i Danmark. Hvem kan ikke blive børnepasser? En forælder kan ikke få tilskud til at passe sit eget barn under privat børnepasning. Der er ikke lovmæssig hjemmel til at godkende en au-pair m/k som privat børnepasser. En au-pair har ikke arbejdstilladelse, da opholdet primært har et uddannelsesmæssigt formål. Legestue og andre arrangementer Det pædagogiske tilsyn i privat børnepasning kan tilrettelægge lege- og gymnastiklegestuer. Her har børnene mulighed for at være sammen med en større gruppe børn, som er med til at styrke og udvikle deres sociale og motoriske kompetencer. Samtidig kan din børnepasser udveksle erfaringer med andre børnepassere og pædagoger. Alle legestuerne lukker om sommeren. Alle arrangementer som f.eks. temaaftener kan findes på den elektroniske opslagstavle Storordningerne under privat børnepasning benytter sig ikke af privat børnepasnings legestuer. Disse ordninger er selvforsynende med leg, rytmik og udflugter.

9 Hvornår kan en privat børnepasningsordning begynde? Pasningsordningen kan påbegyndes hvilken som helst dag i måneden. Vi anbefaler, at børnepasser og pasningssted bliver godkendt inden opstart, da tilskud først udbetales, når ordningen er godkendt. Vikarordning Har du en godkendt privat børnepasningsordning kan du få tilskud til dækning af 75 % af dine udgifter i forbindelse med vikardækning ved børnepassers sygdom. Pasningen skal foregå i hjemmet, der er godkendt til pasningen. Pædagogisk Vikarbureau er godkendt af Privat Børnepasning og den udsendte vikar er uddannet pædagog. Sådan gør du, hvis din børnepasser bliver syg: Kontakt Pædagogisk Vikarbureau på tlf , eller Kontakter du Pædagogisk Vikarbureau uden for kontorets åbningstid, lægger du en besked på telefonsvaren. Du vil blive ringet op umiddelbart efter. Pædagogisk Vikarbureau sender en vikar, som passer dit barn/jeres børn. Efterfølgende sender Pædagogisk Vikarbureau en regning på det fulde beløb for pasningen. En kopi af regningen sendes til Privat Børnepasning, der indsætter 75 % af udgifterne i forbindelse med vikardækningen på din/ jeres nem-konto. Du kan se priserne for benyttelse af Pædagogisk Vikarbureau på Hvis din børnepasser har barn syg: Hvis din børnepasser melder barn syg og ikke kan passe dit barn, skal du som hovedregel ikke betale for pasningen. Få har tillægskontrakter på dette område og du bør derfor selv være opmærksom på, hvilke aftaler du indgår. Børnepasser kan tegne en forsikring Børnepasser kan tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom. Der kan sikres sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. Derudover kan der tegnes 9 forsikring til fuld sats eller 2/3 af fuld sats. Læs mere om regler og priser på forsikring og søg sygedagpengeforsikring eller send en mail til A-kasse Hvis børnepasser er medlem af en A-kasse, skal der gøres opmærksom på, at der er 3 ugers karantæne i tilfælde af, at børnepasser står uden job og skal modtage dagpenge - uanset om forældrene har opsagt børnepasser eller om børnepasser selv opsiger kontrakten. Gode råd Du bør lave skriftelige aftaler med din børnepasser om praktiske forhold i hverdagen: Brug af hjemmet; f.eks. telefon, computer, TV, radio, mad, besøg Ture; f.eks. krav til transport, afstande, udflugtsmål, ture med andre børnepassere, strand Ferie/sygdom; f.eks. aftale varsling ved ferie og sygdom og raskmelding, arbejdstider, afspadsering Information om barn og pasning; f.eks. en dagbog med oplysninger om telefonnumre, allergi, ulykkesplan, spise- og sovevaner I kan udfylde kontrakten elektronisk hvis du og børnepasser har NemID. Eller den kan den sendes med posten til Privat Børnepasning Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal 1018 København K Når kontrakten er godkendt modtager du en stemplet kopi af jeres kontrakt som dokumentation for godkendelsen.

10 Køb plads i en storordning Underskriv kontrakten Når du har besøgt storordningen og de har tilbudt dig en plads, skal du udfylde kontrakten. Du kan finde kontrakten på side 13 og 14. Københavns Kommunes tilskud afhænger af barnets alder og antallet af pasningstimer om ugen. Du kan se tilskudssatserne på side 11. Du skal underskrive kontrakten og storordningen skal sættes deres stempel og underskrift. Hvis storordningen har en tillægskontrakt skal du være opmærksom på hvilke aftaler, som du indgår. 10

11 Tilskud Tilskudssatser Der er et loft for, hvor højt tilskuddet kan være afhængig af barnets alder og antallet af pasningstimer. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter til pasningsordningen. Prisen for pasning er til forhandling mellem dig og børnepasser. I tabel 1 kan du se tilskudssatserne pr. måned, som gælder i Du kan også se, hvad din egenbetaling mindst skal være for, at du kan være berettiget til det maksimale tilskud fra kommunen. Du kan få tilskud fra den opstartsdato, du har skrevet i kontrakten - dog tidligst fra den dag hvor Privat børnepasning modtager kontrakten og såfremt pasningsordningen efterfølgende bliver godkendt. Tilskuddet udbetales dog først, når pasningsordningen er godkendt og der er modtaget dokumentation for betaling. Vær opmærksom på du selv hæfter for hele det beløb, der fremgår af kontrakten, hvis dit barn er blevet passet, og ordningen efterfølgende ikke bliver godkendt. Dit tilskud indsættes på din NemKonto, når vi har modtaget dokumentation for betaling til din børnepasser. Tilskuddet er bagudbetalt, så du kan tidligst modtage det d. 30/ 31 - ved månedens udgang. Forældrene skal ikke betale skat af tilskuddet. Den månedlige betaling er en b-skattepligtig indkomst for børnepasseren, det vil sige din børnepasser selv er forpligtet til at opgive sin indkomst til SKAT. Både du og din børnepasser har pligt til skriftligt at informere Privat Børnepasning, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet. Tabel 1 Maksimalt tilskud pr. barn i 2015 Pasning minimum 30 timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt Pasning timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt Pasning under 20 timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt * Tilskuddet reguleres fra den 1. i den måned, barnet fylder tre år. Der skal indsendes en ny kontrakt til Privat Børnepasning ellers stopper tilskuddet automatisk. ** Senest den 1. i den måned, hvor der kan tilbydes plads i 0. klasse. Eksempler: Prisen tager udgangspunkt i at forældrene betaler vuggestuetakst kr. pr. md. for pasning: Eksempel A Eksempel B Børnepassers skattepligtige indtægt...kr kr Øvrige udgifter*...kr. 0 kr. 500 Forældres samlede udgifter (Kommunalt tilskud + forældres egenbetaling)...kr kr * Op til 500 kr. af tilskuddet kan bruges til at dække øvrige udgifter i forbindelse med pasningen, som f.eks. udflugter, høje stole og leje af barnevogn. 11

12 Udmeldelse Hvis du ønsker at stoppe din pasningsordning skal du udfylde en ophørsskema. Opsigelsesvarslet er 14 dage uanset årsag. Du vil modtage tilskud i opsigelsesperioden. Hvornår stopper udbetalingen af tilskud? Fra den dag dit barn er indmeldt i et andet dagtilbud eller i 0. klasse (hvis barnet indmeldes i et dagtilbud med kortere end 14 dages varsel, udbetales tilskud 14 dage fra svarrespons på tilbud - dog max. 19 dage fra tilbudsdatoen). Når du eller din børnepasser opsiger ordningen (med 14 dages varsel). Opsigelsen skal være skriftlig og underskrevet. Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt. Tal med Privat Børnepasning, hvis denne situation opstår. Hvis privat børnepasning har mistanke om, at aftalen er proforma. Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at din pasningsordning ikke længere er pædagogisk eller sikkerhedsmæssig forsvarlig. Hvis du flytter fra Københavns Kommune. Tilskuddet stopper senest den dato, du fraflytter kommunen. Ingen fripladstilskud Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt at få økonomisk fripladstilskud og dermed nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning. Søskendetilskud I Københavns Kommune er det muligt at få søskendetilskud i en privat børnepasningsordning. Søskendetilskuddet svarer til 50% af institutionstaksten på den billigste plads. Det vil ofte være til et barn i børnehave eller til den ene af to tvillinger, som begge passes i Privat Børnepasning. Gives tilskuddet til et barn i børnehave, reguleres prisen på dette barn automatisk til det halve via Forældrebetalingen. Gives tilskuddet til et barn i privat børnepasning, udbetales søskendetilskuddet sammen med det øvrige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du skulle have betalt, hvis dit barn gik i et aldersvarende dagtilbud (søskendetilskuddet udgør dog maksimum 50 % af egenbetalingen til den private børnepasser). I tabel 2 kan du se søskendetilskuddet for Tabel 2 Søskendetilskud Pasning min. 30 timer pr. uge Alder Takst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år ,50 Pasning timer pr. uge Alder Deltidstakst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år Pasning under 20 timer pr. uge Alder Halvtidstakst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år

13 Kontrakten skal udfyldes af barnets forælder og sendes til: Privat børnepasning Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K. Kontrakt Privat børnepasning (Dagtilbudsloven 80) Kommunen anbefaler, at denne kontrakt benyttes ved brug af en privat børnepasser. Der skal udfyldes én kontrakt pr. barn. Denne kontrakt specificerer parternes forpligtelser. Hvis der er ændringer til aftalen, skal der indgås en ny aftale med godkendelse fra Privat børnepasning. Vær opmærksom på, at tilskuddet først udbetales, når ordningen er godkendt. Der udbetales ikke tilskud udover en opsigelsesperiode på 14 dage. Barn 1. Barnets navn: Cpr. nr. : Forældre 2. Forælders navn: Vej & etage: Postnr. & by: Børnepasser 3. Børnepassers navn: Vej & etage: Postnr. & by: Cpr. nr.: Tlf. privat: Mobil nr.: Tlf. privat: Mobil nr.: Cpr. nr.: Opstartsdato 4. Pasningsordningen starter fra d. til d. Ugentlig arbejdstid for børnepasser 5. Antal timers pasning om ugen: timer Mandag kl. - Tirsdag kl. - Onsdag kl. - Torsdag kl. - Fredag kl. - Skiftende arbejdstider. Sæt kryds: Pasningssted sæt kryds 6. Barnets eget hjem Børnepassers hjem Det andet barns hjem (skriv navn og adresse) Navn: Vejnavn og nr.: Postnummer og by: Telefonnummer 13 1/2

14 Kontrakt Privat børnepasning (Dagtilbudsloven 80) Udgifter 7. Børnepassers månedlige skattepligtige indtægt Kr. 8. Øvrige udgifter udgør (maks. 500 kr.) Kr. 9. Forældrenes samlede udgifter (Københavns Kommunes tilskud + forældres egenbetaling) Kr. Betaling under børnepassers sygdom? 10. Får børnepasser betaling under børnepassers egen sygdom? Ja Nej Betaling under Ferie 11. A. Får børnepasser betaling under sin ferie Ja Nej 11. B. Får børnepasser betaling under forældrenes ferie Ja Nej Øvrigt 12. Opsigelsesvarsel for begge parter er 14 dage 13. Forældrene forpligter sig til at orientere børnepasser, så snart de har modtaget tilbud om plads til barnet. Forælder og børnepasser underskrifter 14. Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige, og erklærer at have gennemlæst Københavns Kommunes vejledning om Privat børnepasning. Dato: Forælders underskrift: Dato: Børnepassers underskrift: Beregning af tilskuddets størrelse Udfyldes af Privat Børnepasning Forældres bruttoudgift Max. tilskud pr. måned Forældreandel min. 25% Kommunalt tilskud max 75% Start på tilskudsperiode Dato: Stempel og underskrift: Evt. bemærkninger: Opsigelse : Kontrakten er tidsmæssigt begrænset til det tidspunkt, hvor barnet starter i vuggestue/dagpleje/børnehave. Forældrene forpligter sig til at orientere børnepasser, så snart de har modtaget tilbud om plads til barnet. Der er et 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel. Derudover kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis børnepasser er langtidssygemeldt i 1 måned eller mere eller hvis det kan dokumenteres, at kontrakten er groft misligeholdt. Persondatalov De oplysninger, du som forælder har oplyst i dette skema, vil blive registreret i Københavns Kommunes insitutionssystem, som Københavns Kommune er ansvarlig for. Oplysningerne registreres for at administrere udbetaling af tilskud til og pædagogisk tilsyn med den privat børnepasningsordning. Som registreret i dette register har du ifølge persondataloven (lov nr. 24, 2000) ret til at: - bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, og formålet med behandlingen - gøre indsigelse imod at oplysningerne behandles - kræve berigtigelse/sletning/blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen. 14 2/2

15 Generelt Klage Hvis du vil klage over en afgørelse eller beregningen af tilskuddets størrelse, kan du klage til Privat Børnepasning inden for fire uger. Hvis kontoret fastholder sin afgørelse, sender de klagen videre til Ankestyrelsen. Tilbagebetaling af tilskud Hvis Privat Børnepasning ikke modtager løndokumentation, kan kontoret træffe afgørelse om tilbagebetaling af hele det tilskud, du har modtaget, jf. Dagtilbudsloven, 93. Skemaer og blanketter Alle skemaer og blanketter kan hentes og printes fra hjemmesiden om privat børnepasning 15

16 Nyttige adresser Find en børnepasser INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K Tlf Tast 4 Åbningstid Man - ons og fre torsdag Privat Børnepasning Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K Tlf Tast 4 Fax.: Åbningstid Man - ons og fre torsdag Pædagogisk Vikarbureau Tlf eller Nærmeste skattecenter i København Skattecenter København Sluseholmen København V Tlf Udlændingestyrelsen Tlf Hjemmeside: Erhvervskontoret i Udlændingestyrelsen Tlf Telefontid: Dagligt kl Ydelsesservice (barselsteamet) Tlf KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2015

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere