FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 FYNBUS 211 ÅRSBERETNING

2 FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et stabilt år med fokus på sikker drift, trafikinformation og dialog. 21 bød som bekendt på en større omlægning af den kollektive bustrafik, men ved starten af 211 var forandringerne implementeret, og FynBus kunne begynde at arbejde målrettet med tiltag rettet mod nye kunder. Ved indgangen til 211 var opfattelsen den, at det trafiksystem der nu fandtes, var det system, som grundlæggende set skulle betjene borgerne i mange år ud i fremtiden. Herefter gjaldt det om at sikre, at alt fungerede, at få lokaliseret eventuelle problemer og løst dem, og få fortalt nuværende og kommende kunder om, hvordan det hele hang sammen, og hvordan det skulle bruges. Derfor kom indsatserne i 211 til, dels at handle om fokus på sikker drift, altså det faktum at busserne kørte og afgik til tiden, og dels på formidling af køreplaner og produkter. Nøglen til sikker drift blev viden gennem dialog. Viden fra chaufførerne og fra kunderne. Viden om, hvad der fungerede og ikke fungerede, hvad der kunne gøres bedre, men også viden om det, der virkede, som var tilfredsstillende og som kunderne, godt kunne lide. Parallelt hermed iværksatte FynBus en lang række aktiviteter, der alle havde til formål at øge kendskabet til trafiktilbuddet på Fyn og øer, samt at øge kundernes kendskab til de FynBus billet-produkter og løsninger. I 211 fik FynBus for alvor vristet sig ud af den negative imagespiral, som havde omgærdet den kollektive bustrafik på Fyn og øer. Dårlige historier i pressen blev afløst af gode, den generelle kundetilfredshed blev væsentligt forbedre og endelig indledte FynBus en mere offensiv kundestrategi, da trafikselskabet etablerede sig på Facebook i september 212. Ved årets start satte FynBus sig et ambitiøst mål om at øge antallet af kunder med 2,4 % i løbet af 211. Ved årets udgang kunne FynBus konstatere at målet var så godt som nået. 211 var et positivt år for den kollektive bustrafik på Fyn og øer, og skinnerne var lagt ud for et mindst lige så spændende 212. Formand Torben Andersen Direktør Carsten Hyldborg Jensen INDHOLD 4: FYNBUSFAKTA 6: FYNBUSHØJDEPUNKTER I 211 8: KVIKT AT REJSE MED KVIKKORT 1: BEDRE DIALOG = BEDRE KØREPLANER 12: KAN MAN SYNES GODT OM SIT TRAFIKSELSKAB? 16: CHAUFFØREN ER AMBASSADØREN 18: BONUS FOR ØGET KUNDETILFREDSHED 21: VIDSTE DU...? 22: MEGET MERE END BARE BUSSER 24: FYNBUS QLIKKER SIG TIL BEDRE KØREPLANER 25: SUMMA SUMMARUM 26: FREM MOD 212 5

3 FynBus 211 FynBus 211 FYNBUSFAKTA FynBus planlægger buskørsel for Region Syddanmark og de 1 kommuner på Fyn, Langeland og Ærø. Fyn- Bus rådgiver ejerne om, hvordan buskørslen kan planlægges bedst muligt og laver herefter køreplanerne. Regionen og kommunerne bestiller de ruter, de ønsker hos FynBus. Passagerindtægterne dækker en del af den samlede udgift, og den ejer, der har bestilt en rute, betaler resten af udgifterne. Ud over buskørsel koordinerer FynBus også kørsel for svært bevægelseshæmmede, der har brug for at blive hentet og bragt, eventuelt med kørestole eller andre hjælpemidler (SBH-kørsel), samt specialskolekørsel og telekørsel. Organisationen omfatter også Odense Bybusser, en lille del af bybusserne i Odense, som er et driftsselskab, der ejes af FynBus. Odense Bybusser Selve buskørslen sendes i udbud blandt private busentreprenører. Den entreprenør, der vinder et udbud, udfører kørslen med sine egne busser og chauffører. ORGANISATIONEN Trafikselskabet FynBus blev oprettet den 1. januar 27 i henhold til lov om trafikselskaber og ejes af Region Syddanmark og de 1 fynske kommuner. Den daglige ledelse varetages af FynBus administration, mens den overordnede politiske bestyrelse består af syv repræsentanter fra kommunerne og 2 repræsentanter fra Region Syddanmark. Der er desuden 3 suppleanter. BESTYRELSEN 211: Formand Torben Andersen (SF) - Kerteminde Kommune Næstformand Lasse Krull (C) - Region Syddanmark William Jensen (A) - Region Syddanmark Kasper Westh (SF) - Odense Kommune Niels Bebe (V) - Middelfart Kommune Lars Kristian Pedersen (V) - Assens Kommune Bruno Hansen (SF) - Svendborg Kommune Niels Peter Ellegaard (A) - Faaborg - Midtfyn Kommune Peter Jordhøj (A) - Nyborg Kommune 1. suppleant, Kim Johansen (A) - Nordfyns Kommune 2. suppleant, Bjarne Møller Petersen (V) - Langeland Kommune 3. suppleant, Jens Groth-Lauritsen (V) - Ærø Kommune 6 7 ORGANISATIONSDIAGRAM: Direktør Kommunikation Sekretariat Økonomi Drift & Kvalitet Kundecenter Plan Trafikcervice Bestillingskørsel Infrastuktur Salg IT & Data

4 FynBus 211 FynBus 211 FYNBUSHØJDEPUNKTER I 211 Borgerhøring 1 Svendborg I forbindelse med en helt ny trafikplan i Svendborg Kommune blev borgerne i første omgang spurgt om deres ønske til den kommende kollektive trafik. Åbning af Svendborg Kundecenter FynBus ville gerne tættere på kunderne på Sydfyn, og derfor besluttede man at åbne et kundecenter i Svendborg, så man nu gav de sydfynske kunder den samme service som der findes i Odense. Kampagne for 1+2. En målrettet kampagne blev iværksat for at få faste kunder med periodekort over på den automatiske fornyelse 1+2. Ved at vælge denne løsning sparer kunderne 3 % oveni den rabat som allerede er på periodekortet, samt at de får 2 måneders gratis buskort. Borgerhøring Odense Med udsigt til at Odense Kommune skulle spare x millioner, og et forslag om at fjerne Servicebusserne, blev de kommende planer sendt i høring hos Odenses borgere. Event-sms-billetter Med et ønske om at gøre mere for turister og fritidsrejsende på Fyn gik FynBus sammen med DSB om en række sms-billetter til større events på Fyn. Attraktionsbillet FynBus tilbyder nu de 9 største attraktioner på Fyn deres helt egen sms-billet, som sikrer besøgende billig transport frem og tilbage til en attraktion uanset hvor på Fyn de rejser fra. JANUAR MARTS MAJ FEBRUAR APRIL Køreplanskift på regionalnettet Relancering af Busalarm Et tilbud til kunderne om at få en sms, hvis deres bus er mere end 1 minutter forsinket blev relanceret. Og på blot 4 dage gik antallet af tilmeldte fra 2.5 til 4.1. Print-selv-løsning Bestil betal print rejs. En løsning, som ny gør det muligt for kunderne selv at printe deres kvittering til deres buskort. Borgerhøring Middelfart På grund af den ændrede skolestruktur, som skulle træde i kraft i august blev de kommende køreplaner sendt i høring blandt Middelfarts borgere for at sikre et godt og sikkert tilbud om kollektiv trafik. 81 eren Region Syddanmark beslutter at lade forsøget med rute 81 fortsætte frem til sommeren 212. Odense Køreplanskift Odense med bl.a. nedlæggelse af s-busserne Ny gratis Citybus Den gratis Citybus i Odense realiseres FynBus på Facebook FynBus ønsker at være, hvor kunderne er. Derfor beslutter man i september at gå på Facebook. Borgerhøring 2 Svendborg Konkrete ruteudkast og køreplaner sendt i høring. Gratis valgbus FynBus bestyrelse beslutter, at man ved fremvisning af sit valgkort kan komme gratis med bussen til sit valgsted. OK-aktion FynBus besøger Kvickly i Otterup en lørdag formiddag for at høre, hvad folk mener om kollektiv trafik. Aktionen er en test på en central del af markedsføringsindsatsen for 212. Nye skærme på OBC I et forsøg på at løfte informationsniveauet på OBC og hjælpe kunderne til at finde deres bus blev der etableret nye informationsskærme inde i OBC og i terminalen. JULI SEPTEMBER NOVEMBER AUGUST OKTOBER Køreplanskift på de lokale ruter Odense 1 kr. Odense Kommune beslutter at lade forsøget med Odense 1 kr. fortsætte Opstart af chaufførcertificering Med et ønske om at dygtiggøre chaufførgruppen, starter man et certificeringsprogram, som alle chauffører på sigt skal igennem. 1 års jubilæum Kolletov trafik på Fyn kan fejre 1 års jubilæum Vores FynBus Som en del af certificeringsprogrammet bliver Vores FynBus oprettet. Vores FynBus er et online certificeringsprogram. Siddende patientbefordring Midttrafik, Sydtrafik og FynBus offentliggør det samlede udbud for den kommende kørsel med Siddende Patientbefordring. Borgerhøring Faaborg-Midtfyn På grund af den ændrede skolestruktur, som skulle træde i kraft i august blev de kommende køreplaner sendt i høring blandt Faaborg-Midtfyns borgere for at sikre et godt og sikkert tilbud om kollektiv trafik. JUNI Borgerhøring Nyborg På grund af den ændrede skolestruktur, som skulle træde i kraft i august blev de kommende køreplaner sendt i høring blandt Nyborgs borgere for at sikre et godt og sikkert tilbud om kollektiv trafik. DECEMBER 8 9

5 FynBus 211 FynBus 211 KVIKT AT REJSE MED KVIKKORT En stor del af FynBus kunder benytter sig fortsat af enkeltbilletter, når de foretager sporadiske rejser med bussen, men med introduktionen af det efterbetalte kort - KVIKkortet i 29 er det nu blevet billigere og nemmere for lejlighedsrejsende at køre med FynBus. KVIKkortet er den billigste billettype for de kunder, der tager bussen af og til. Derfor har FynBus også lavet flere målrettede markedsføringsindsatser for at få fynboerne til at anskaffe sig et KVIKkort. Formålet har været at fortælle, hvor nemt og billigt det er at rejse med et KVIKkort. Man sparer penge, og man skal ikke have penge på sig. Spar 3 % med et KVIKkort I forbindelse med KVIKkort-kampagnen i 211 har chaufførerne spillet en vigtig rolle. FynBus fik lavet nogle små foldere, som chaufførerne kunne dele ud til alle kontantbetalende kunder, og det blev positivt modtaget af både chauffører og kunder. For at understøtte chaufførernes uddeling af KVIKkort blev der også lavet film til de elektroniske infoskærme i busserne, reklame i radio og tv, samt en særlig indsats på FynBus hjemmeside. Specielt kampagnerne i januar måned var en stor succes og gav stort udslag i antallet af udstedte KVIKkort. Endnu KVIKkere i Odense Odense Kommune besluttede i 21 at lave en særlig forsøgsordning med KVIKkortet, således at Odenseborgere kan få en 2-zoners rejse med et KVIKkort for 1 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Forsøget skal afgøre, om man kan få flere passagerer i busserne ved at sætte priserne kraftigt ned. I august 211 besluttede Odense Kommune at forlænge takstforsøget med yderligere 2 år. I forbindelse med denne beslutning lavede FynBus en ekstra indsats i Odense for at gøre opmærksom på, at man fortsat kunne køre billigt med bussen. I Odense Kommune var der ved udgangen af 211 udstedt ca KVIKkort over hele forsøgsperioden. I forsøgsperioden er passagertallet steget med ca. 13. og antallet af rejser på KVIKkort er vokset til knap 57. rejser. Da der er et næsten tilsvarende fald i brugen af andre billetprodukter, som samtidigt, for nogles vedkommende, er dyrere, har der været en indtægtsnedgang på ca. 1,8 mio. kr. svarende til ca. 2,7 % efter forsøgsperiodens første år. Det er FynBus vurdering, at hvis Odense Kommune ikke havde iværksat KVIKkort 1 kr., ville der have været en nedgang i antallet af passagerer. FynBus anslår, at værdien heraf udgør ca kr. og netto indtægtstabet er således ca. 1,5 mio. kr. FynBus foreløbige konklusion på de økonomiske konsekvenser af prisreduktionen er derfor, at forsøget giver et økonomisk tab på billetindtægterne på ca. 2 procent. Glade KVIKkunder KVIKkortet er blevet godt modtaget af kunderne, og kundetilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført foråret 211 viser, at 96 procent af KVIKkort brugerne er tilfredse med produktet. Endvidere viser undersøgelsen, at 68 procent af brugerne rejser oftere efter de har fået et KVIKkort. Udstedte KVIKkort FynBus Udstedte KVIKkort i Odense Kommune JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Antal udstedelser pr. måned Antal udstedelser akkumuleret over året Antal udstedelser pr. måned Antal udstedelser akkumuleret over året 1 11

6 FynBus 211 FynBus 211 I 211 HAR FYNBUS BENYTTET HØRINGSREDSKABET I FORBINDELSE MED FLERE ÆNDRINGER: BEDRE DIALOG = BEDRE KØREPLANER Odense Kommune: I Odense hjalp over 2 kommentarer med at belyse, hvordan man kunne lukke nogle af de huller der opstod, når servicebusruterne skulle nedlægges. Det førte blandt andet til oprettelsen af en helt ny rute 11, så flere af byens kvarterer beholdt deres forbindelse til fx indkøbsmuligheder. Portrætter af kunder og fortællinger om deres rejser pryder forsiden på de nuværende køreplaner, og det giver et rigtigt godt billede af, hvor Fyn- Bus har haft sit fokus i 211.For FynBus har en rigtig god fornemmelse af, hvem kunderne er, og hvordan de bruger bussen. En nødvendig viden, som FynBus har opnået blandt andet ved at lytte og derved lære. Overordnet set har FynBus lyttet rigtig meget i 211. Ikke kun til kunderne, men også til chaufførerne og ejerne. Formålet har været at blive bedre til det Fyn- Bus gør, og her har det været naturligt at inddrage alle interessenter. Så først har FynBus og derefter har vi reageret på bedste vis. Borgerne med på råd Med en række besparelser på kollektiv trafik i Odense Kommune, et helt nyt bussystem i Svendborg, og ikke mindst ny skolestruktur i en lang række kommuner på Fyn betød, at FynBus for alvor kunne inddrage kunderne og chaufførerne og derved drage nytte af de mange inputs, som vi modtog. Fælles for alle eksempler er, at det kun med hjælp fra borgere og chauffører er realistisk at gennemføre store forandringer uden væsentlige problemer. Borger- og chaufførinddragelse bliver dog ikke kun brugt i forbindelse med store ændringer i den kollektive trafik, men FynBus har efterhånden opbygget en lang række muligheder for kunder og chauffører at være med til at påvirke den kollektive trafik. Borgerhøringer FynBus har siden den store omlægning af de regionale ruter i 21 arbejdet målrettet med at inddrage brugerne af den kollektive trafik i køreplanlægningen og kvalitetsarbejdet. Tusindvis af borgere gav deres mening til kende om FynBus udkast til det nye regionale rutenet, og det førte til mange og justeringer i køreplanerne og oprettelsen af forsøgsruten 81P, der nu ser ud til at blive en permanent rute. Inddragelsen af borgerne kræver en del ressourcer, men de mange input er også meget værdifulde for trafikplanlæggerne. Kundernes synsvinkel giver en mere nuanceret forståelse for brugernes behov, og det store antal øjne på køreplanerne fanger flere detaljer end organisationen selv ville kunne. Selvom vi kalder trafiktilbuddet for kollektivt, er det i virkeligheden en stor samling af individuelle behov, som skal tilgodeses til glæde for flertallet. Mange ønsker kan ikke opfyldes, men ofte kan en lille justering gøre en stor forskel for nogle få. Daglig mulighed for meningsudveksling Efter omlægningen af det regionale rutenet, så FynBus den helt klare fordel ved at have en løbende dialog med kunderne. Derfor blev muligheden for at komme med ønsker til de enkelte ruter gjort permanent. Man kan kommentere på alle ruter på FynBus website. Nogle kommentarer fører til umiddelbare ændringer af ruter og afgange, mens andre bliver taget med i det videre arbejde med kommende køreplaner. Faaborg-Midtfyn Kommune: I Faaborg-Midtfyn skulle lokalruterne tænkes om, da kommunen lavede store ændringer i skolestrukturen. Mange forældre gav deres besyv med, og det betød at køreplanerne kunne justeres, så flere elever kunne komme sikkert i skole. Svendborg Kommune: Svendborg skal i august 212 have et helt nyt busnet, og her har FynBus også spurgt om borgernes meninger. Først med en indledende idéindsamling i starten af 211, og en høring af udkast til rutenet og køreplaner i efteråret. Over 3 kommentarer førte også til større ændringer i det oprindelige forslag, blandt andet ekstra ruter, ruteomlægninger og en forbedret telekørselsordning

7 FynBus 211 FynBus 211 KAN MAN SYNES GODT OM SIT TRAFIKSELSKAB? OVER 35 MENER, AT DET KAN MAN DA GODT. I forlængelse af FynBus arbejde med borgerinvolve- vet nemmere og nemmere at komme på Facebook og Facebook er et svært medie at kontrollere ville vi sikre Gennem konkurrenceelementet har vi fået en del af ring fulgte en selvstændig profil på Facebook. FynBus ytre sig. Det stiller krav til organisationens responstid, os, at vores interessenter kendte til dette standpunkt, vores fans ind på siden, men derudover har vi en gjorde sig mange overvejelser i forbindelse med at og at man laver en forventningsafstemning på dette så vi kunne undgå uheldige situationer, hvor en kunde tro på, at folk rent faktisk har manglet et sted, hvor etablere en side på Facebook, hvor vi kunne komme i område, både internt i organisationen og eksternt med fx klager over en chauffør og chaufføren eller kolle- de kunne dele deres oplevelser med os og andre bru- dialog med kunderne. FynBus har allerede erfaringer kunderne. FynBus har valgt, at vi primært besvarer gaer til denne involverede sig i debatten. gere uden at det kræver en mail. Også her&nu - med at få borgerne til at involvere sig, når der sker henvendelser i tidsrummet 8 16 i hverdagene, og at elementet, som Facebook-mediet understøtter, har ændringer i køreplanerne, hvilket har vist sig at være rigtig positivt. Formålet med at være til stede på Facebook var at gå skridtet videre kunderne skal opleve at FynBus er til stede, hvor de er og at der bliver lyttet! Både til positive og negative indlæg. FynBus ville vi bestræber os på at give et svar inden for 24 timer. Det er en relativ kort svartid, især inden for det offentlige, men Facebook-kunderne forventer som sagt et svar rimelig hurtigt. Kunderne får som udgangspunkt hurtigt svar, medmindre at henvendelsen kræver en Hvordan får man så overbevist folk om, at de skal synes om FynBus på Facebook? Som medarbejder kan man sagtens selv se, hvad man været vigtigt for folk at de i situationen hvor de oplever noget, som de mener, vi skal have kendskab til, kan dele det med os. På den måde er Facebook mere uforpligtende end mails eller særlige portaler, hvor man kan komme med konkrete ønsker og for- tilbyde kundeservice på Facebook og på den måde undersøgelse inden vi kan svare korrekt. kan tilbyde sine kunder, men kan kun-derne også se slag. Derfor er det også vores oplevelse, at folk har ramme de kunder, som måske ikke normalt deler de- det, især når man er inden for den kollektive trafik? Og været meget positive, når de har været inde og dele res oplevelser med os. Derudover viste vores kunde- Inden FynBus gik i luften med en Facebook-side, hvordan skal man gøre dem opmærksom på, at man har en oplevelse hvad enten den er positiv eller negativ - tilfredshedsundersøgelser, at den yngre kundegruppe blev der også gjort overvejelser omkring hvilke slags noget at tilbyde? FynBus ville tilbyde kundeservice, men og de så får et svar - også selvom det blot er en tak (16 25-årige) er dem, der er mindst tilfredse med henvendelser vi kunne forvente, og hvordan de skulle erfaringer viser, at folk ikke tiltrækkes af en side, der for din henvendelse. Vi undersøger din henvendelse FynBus. Så det var den gruppe, vi primært ville nå. håndteres internt i organi-sationen. Der blev således bruger kundeservice som salgsargument, medmindre og vender tilbage. udarbejdet en oversigt over processen for de forskel- de står i en situation, hvor kundeservicen er relevant. Forberedelse Når man vælger at være til stede på Facebook indebæ- lige type henvendelser. Forberedelsen indebar også information til relevante målgrupper, bl.a. kollegaerne, entreprenørerne og deres chauffører samt ERFA- Derfor valgte vi en anderledes måde at gøre Fynboerne opmærksomme på, at FynBus var gået på Facebook, nemlig ved at lokke folk ind på siden ved hjælp af kon- Nu er konkurrenceelementet kun en enkelt af de mange muligheder Facebook-universet til-byder, og den største respons vi har oplevet, er når vi har bedt rer det mange overvejelser, og det kræver fra starten, medlemmerne og det politiske bagland generelt. For kurrencer i en begrænset tidsperiode. Det drejer sig om om hjælp til fx et nyt navn til kortsalgsstederne. Fyn- at organisationen er indstillet på og gearet til at gå på FynBus var det vigtigt at fortælle om tiltaget, hvorfor konkurrencer, hvor man kan vinde buskort eller gave- Bus bruger muligheden for at lave statusopdaterin- Facebook. Personer, der benytter sig af Facebook- vi valgte at gå på Facebook og hvordan vi ville hånd- kort på 2 kr. til fx biografen og indkøbscentret. Men ger, når der er in-formationer, der vurderes at være mediet, har nogle andre forventninger til virksomhe- tere det. Især det sidste var vigtigt for os at dele med konkurrenceelementet har tilsyneladende ikke været relevante for størstedelen af vores fanskare, som fx dens håndtering af henvendelser end dem der sender vores interessenter, fordi vi var forberedte på, at nog- den eneste årsag til, at folk har været inde på siden og når nye køreplaner er tilgængelige på hjemmesiden en mail. Facebook-mediet er et hurtigt og foranderligt le af henvendelserne kunne have negativt indhold og synes godt om som det hedder på Facebook. Den eller meddelelser om takstændringer. Vi op-lever en medie, der er tilgængeligt for alle, der har adgang til være en egentlig klage. Derfor var det vigtigt at få ori- første uge har således kun under halvdelen af personer- stor involvering i statusopdateringerne, og det giver nettet. Alle kan se en Facebook-side, men for at indgå enteret interessenterne om, at vi ikke havde i sinde at ne deltaget i konkurrencen. Antallet af deltagere i vores muligheden for at komme i dia-log med kunderne på i dialogen skal man oprette en gratis Facebook-profil. lave klagebehandling på siden, men i stedet opfordrer ugentlige konkurrence er faldende, hvilket indikerer at et mere personligt plan. Og i takt med udbredelsen af smartphones er det ble- kunderne til følge den normale klageprocedure, og da man ikke kun synes godt om siden pga. konkurrencen. >>> 14 15

8 HUSK AT KLIKKE SYNES GODT OM FynBus 211 FynBus 211 FIND FYNBUS PÅ FACEBOOK: FACEBOOK.COM/MINFYNBUS Dialogen på siden Et af formålene med at være til stede på Facebook er at komme i dialog med kunderne og en glædelig sidegevinst er, når kunderne begynder at hjælpe hinanden. Efterhånden som indlæggene fra kunder drejer sig om samme tematik, begynder andre kunder at svare på henvendelserne, hvilket er med til at mindske presset på virksomheden. Begynder kunderne at hjælpe hinanden ændrer virksomhedens rolle sig fra at være svarer til at være overvåger i stedet. Virksomheden kan så i mange tilfælde nøjes med at følge med i debatten fra sidelinjen og kun skride ind, hvis tonen ændrer sig drastisk eller der gives forkerte oplysninger. Tonen har været overraskende positiv på siden. Overraskende fordi den overvejende del af kundernes henvendelser primært har drejet sig om forsinkelser og spørgsmål til køreplaner-ne, emner som vi af erfaringer godt ved kan få sindene i kog. Vi har dog oplevet indlæg, hvor frustrationerne har styret formuleringerne, og selvom kunden i sit indlæg udtrykker sin util-fredshed, så er reaktionen dog positiv når vi svarer. Det kan til dels skyldes, at kunden måske slet ikke forventer et svar, men har brug for at få afløb, og til dels at man er glad for, at der bliver lyttet. Når man åbner op for dialog på et medie som Facebook, så skal man være klar til at takle mange forskellige slags henvendelser, og man skal kunne tage imod kritik og svare på den. Selvfølgelig er det sjovest at få positive indlæg, men folk har en tendens til at man særligt deler de dårlige oplevelser. I stedet for at opfatte det som noget negativt skal man se det som en mulighed for at få sat lup på de områder, hvor kunderne ønsker forbedringer og det er en næsten gratis måde at få lavet en evaluering af virksomheden, som kunderne ser den! Fremtiden for FynBus på Facebook De første par måneder på Facebook har været spændende og udfordrende, og nogle henvendelser har krævet drøftelser på lederniveau, før kunderne kunne svares. Alt i alt føler vi, at det har været det rigtige for os at gå på Facebook og på den måde få en ny kundegruppe i dialog. Vi har som håbet fået især et yngre kundesegment i tale. Mens fase 1 primært fokuserede på erhvervelse af fans, går vi nu ind i fase 2 hvor vi skal til at fokusere på at bruge de fans, vi har fået. Vi vil fortsætte med at lytte og svare til kunderne, men også involvere kunderne mere i udviklingsarbejde. Det kommer blandt andet til at ske ved at lave afstemninger omkring mulige attraktioner som FynBus skal lave særlige billetter til. Vi vil lave mini-spørgeskemaer, erhverve kunder til fokusgrupper og lignende. På den må-de oplever kunderne, at vi er interesserede i dem og deres oplevelser

9 FynBus 211 FynBus 211 CHAUFFØREN ER AMBASSADØREN Chaufførerne er FynBus øjne og ører ude blandt vores kunder, og så er de vores daglige ambassadører. Vigtigst af alt så repræsenterer de en stor viden, om hvordan køreplanerne virker og hvad der rører sig blandt FynBus kunder. Derfor har der i 211 ikke kun være fokus på at lytte til kunderne, men også til chaufførerne. De skal involveres mere i den daglige hvorigennem chaufførerne kan videregive deres informationer om forslag til ændringer, kapacitet og så videre. FynBus lægger vægt på at chaufføren i bussen har en stor viden ikke kun om bussen, men også om FynBus produkter, kundeservice, færdselsregler etc. Som et led i incitamentskontrakterne blev FynBus i 211 givet et tilskud til hjælp til certificeringsprogram, som skulle hjælpe chaufførerne med at højne deres viden om deres job. Det drejede sig i første omgang om bybusserne i Odense og i Svendborg ved henholdsvis Odense Bybusser, Tide og Arriva. FynBus valgte et certificeringsprogram som handler om læring, engagement og motivation, og som ikke betyder stopprøver for chaufførerne. I samarbejde med A Close Shave ApS blev der oprettet en online portal, hvorigennem chaufføren skal Der blev afholdt 1-dagskurser for samtlige chauffører, og her blev de introduceret til den nye portal Vores FynBus. Vores FynBus en anderledes måde at lære på Uddannelse i billetprodukter, rejseregler, færdselsregler og almen viden om FynBus foregår nu ved en pc eller en tablet, når chaufføren tid. Og det hele foregår i et forum af indlæring forklædt som spil, hvor point for rigtigt svar, venlig kollegial konkurrence og måske et par biografbilletter eller en smartphone er med at motivere chaufføren til at dygtiggøre sig. Certificeringen er inddelt i relevante kategorier, og spørgsmålene tager udgangspunkt i chaufførens hverdag, og forhåbentlig på denne måde vil chaufføren opleve motivation og engagemant. Et samarbejdsprojekt Udviklingen af chaufførportalen er sket i tæt samarbejde med entreprenører og chauffører. Alle interessenter har været inddraget fra starten, således at produktet er 1 % skræddersyet til FynBus. Chaufførerne har været inddraget fra starten, da den nye læringsform fjernlæring var helt ukendt, var det vigtigt at inddrag alle involverede parter fra starten, og opbakningen har været tydelig at se, og i 212 skal certificeringen opfatte hele chaufførgruppen. Projektet udspringer af et incitamentsprojekt, som har fået støtte af Trafikstyrelsens grønne puljer. Alle bybuschauffører i Odense og Svendborg Kommuner har i 211 gennemgået et heldagskursus, hvor der er blevet fokuseret på FynBus, billettering og en bred introduktion til chaufførportalen. FynBus ledelse har været til stede ved samtlige kurser, og har haft to timers seance med alle chaufførerne, for blandt andet at få sat ord på trafikselskabets og chaufførernes fælles udfordringer, og for som en investering i en tættere relation til trafikselskabets mange chauffører. Fokus på chaufførerne FynBus fokus på chaufførinvolvering er et meget vigtigt element i trafikselskabets strategi for flere passagerer. Baggrunden herfor er en erkendelse af, at vejen til et bedre produkt og en højere oplevet kvalitet for kunderne, går igennem chaufførerne. Derfor har netop chaufførinddragelse i forbindelse med køreplanlægning, produktudvikling og markedsføring været, og er fortsat, særdeles vigtige fokusområder. Målet er at knytte chaufførerne tættere til trafikselskabet og sikre en hurtig gensidig kommunikation, så viden om fx kapacitetsproblemer, køretidsproblemer eller problemer med billetprodukter, hurtigt når trafikselskabet, der skal kunne reagere prompte. Her er chaufførportalen Vores FynBus en vigtig spiller, for herigennem er der direkte mulighed for at kommunikere med FynBus. Der er blandt andet etableret et debatforum, som er særdeles velbesøgt. Her kan chaufførerne diskutere forskellige emner og hjælpe hinanden med løsninger. Herudover er direktør Carsten Hyldborg jævnligt inde og blogge, og også her er chaufførerne tilstede med synspunkter og gode forslag. Bedre kommunikation Forventningerne til chaufførportalen Vores FynBus er store. Når alle FynBus chauffører, forhåbentlig i løbet af 212, har været igennem forløbet, har Fyn- Bus fået sig en ny stærk intern kommunikationskanal. Derfor forventer FynBus da også at hele strategien vedr. chaufførkommunikation vil blive ændret, når alle pludselig har individuel adgang til seneste nyt. I dag formidler FynBus en stor del af sin viden til chaufføren via nyhedsbreve og opslag, men på sigt vil chaufførportalen kunne overtage kommunikationen og endda være mere effektiv end de ellers så målrettede og hyppige nyhedsbreve. Fremtiden I løbet af 212 vil i alt ca. 85 chauffører være i gang med certificeringen. Det skulle gerne resultere i forbedret kundebetjening, en bedre uddannet chaufførgruppe og sluttelig mere tilfredse passagerer. Og så er der skabt et godt incitament for at få nye kunder ind i busserne

10 FynBus 211 FynBus 211 BONUS FOR ØGET KUNDE- TILFREDSHED OG FLERE LOYALE PASSAGERER Chaufførerne og entreprenørerne spiller en stor rolle i forhold til kunderne. Det er derfor vigtigt, at de har en god grund til at have fokus på kundepleje og derigennem øget passagertal Bonus for entreprenøren 6 parametre der alle kan påvirkes direkte eller væsentligt af entreprenøren skal styrke kundetilfredsheden: Indeklimaet Indvendig rengøring Chaufførens kørsel Chaufførens kundeservice Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse Bussens overholdelse af køreplanen Entreprenørerne kan opnå fra til 5 bonustrin. Den samlede bonusramme for 211 var på 3,2 mio. kr. Tilfredsheden i de udførte kundemålinger er vist i fi- Incitamentsaftaler FynBus indgik i januar 211 incitamentsaftaler med bybus- Tilfredse kunder FynBus gennemfører hvert år i marts en stor tilfreds- 2 guren. Bonustrin 1 opnås ved 372 point, mens bonustrin 5 opnås ved 42 point. Modellen indeholder muligheden for at ikke opnået bonus i et kvartal kan serne i Odense og Svendborg samt de regionale ruter. hedsundersøgelse i samarbejde med Wilke. Der bli- hentes i efterfølgende kvartaler. Incitamentskontrakterne skal være med til at sikre, at der arbejdes mod fælles mål for selskaberne. Incitamentskontrakten skal hovedsagligt arbejde mod en større tilfredshed blandt passagererne, hvilket skal resultere i fastholdelse af eksisterende kunder og tiltrække flere nye passagerer. ver ligeledes lavet en mindre undersøgelse for hvert kvartal for hver af de entreprenører, der har indgået incitamentsaftaler med FynBus. De er disse tilfredsundersøgelser, der danner grund for resultaterne på incitamentsaftalerne. Arriva, regional Arriva, Svendborg Tide, Odense Odense Bybusser 1 1. KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL Det ses at der generelt er en stigende kundetilfredshed henover året, størst hos Odense Bybusser og mindst hos bybusserne i Svendborg, hvor udgangspunktet dog også var klart det højeste. Aftalerne med Odense og Svendborg blev indgået som en del af et større projekt finansieret af Trafikstyrelsen. Aftalerne er således indgået med Tide Bus omkring bybus- Den overordnede tilfredshed med FynBus er steget siden undersøgelsen i marts 21, og der opnås et flot Flere passagerer FynBus har brugt 211 på at lytte til kunderne, chauf- Tæt på målet I 211 rejste 16,3 mio. passagerer med FynBus. Det serne i Odense, Odense Bybusser, samt Arriva omkring samlet resultat i marts 211. Den overordnede tilfreds- førerne, entreprenørerne og ejerne med håbet om er,2 mio. eller 1 % under strategimålet på 16,5 mio. de regionale ruter og bybusserne i Svendborg. hed opnår en indeks score på 71 af 1 mulige. Dette flere tilfredse kunder og en øget passagervækst. Tallene viser, at passagertallet for: Hensigten med incitamentsaftalerne er primært at øge kundetilfredsheden og antallet af kunder, og det er også disse parameter der ligger til grund for den bonus som entreprenørerne kan opnå gennem aftalerne. I den 2 årige forsøgsperiode er succeskriteriet en vækst i kundetilfredsheden på 15 % og en vækst i passagertallet på 1 %. er en positiv udvikling set i forhold til 21, hvor den overordnede tilfredshed lå på 69. Dette svarer til en god vurdering af den samlede tilfredshed. Tilfredsheden blandt FynBus kunder er dog stadig ikke nået samme niveau som i marts 28 (indeksscore på 75). Dette indikerer, at der stadig er meget arbejde for FynBus i forhold til at forbedre opfattelsen af FynBus efter den negative omtale i slutningen af 28 og starten af 29. FynBus passagerstrategi opererer med en passagervækst på 15 % for perioden 21 til 215 for bybusserne i Odense, de regionale ruter og de fælles kommunale ruter. Det betyder, at forventningerne til disse ruter er en årlig passagervækst på 2,4 %. Passagerstrategien omfatter på nuværende tidspunkt ikke de øvrige kommuner. Det skyldes stor usikkerhed til omfanget af fremtidige rutenet, herunder det faktum at en stor del af passagererne udgøres af skolebørn. De regionale ruter er,2 mio. eller 3 % over målet på 5,9 mio. Odense Bybusser er,4 mio. eller 6 % under målet på 7,4 mio. De fælles kommunale ruter er,3 eller 6 % under målet på,53 mio. De øvrige kommuner er,7 mio. eller 3 % over antallet for 21 på 2,72 mio 1 Marts 28 (n=834) MEGET DÅRLIG DÅRLIG MIDDEL GOD MEGET GOD Marts 29 (n=826) Marts 21 (n=829) Marts 211 (n=826) Mål Realiseret PASSAGERER I PROCENT TILFREDSHED IMAGE PRIS AFGANGE INFORMATION SYNLIGHED BUSTUREN Strategi målopf. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2 21

11 FynBus 211 FynBus ,% 1,% VIDSTE DU AT FYNBUS I 211 HAVDE: 8,% Udover bonus for kundetilfredshed indeholder incitamentsaftalerne også mulighed for bonus ved flere passagerer. Der udbetales således op til 2 kr. pr. ekstra passager i bonus. 6,% 4,% 2,%,% PASSAGERER Den procentvise udvikling i passagertallet er vist i figur 2, hvor udviklingen i passagertallet er markant højest på de regionale ruter. Tide Bus oplever som de eneste tilbagegang på deres bybusruter i Odense. ARRIVA REGIONAL ARRIVA SVENDBORG TIDE ODENSE ODENSE BYBUSSER -2,% -4,% KØREPLANTIMER Kundetilfredshed Passagertilvækst Der er i 211 udbetalt i alt ca. 4, mio. kr. i bonus. Fordelingen på de enkelte entreprenører og bonustyper er vist i figur % af den udbetalte bonus vedrører øget kundetilfredshed, mens 23 % vedrører øget passagertilvækst PASSAGERER PR. KØREPLANTIME BUSRUTER ARRIVA REGIONAL ARRIVA SVENDBORG TIDE ODENSE ODENSE BYBUSSER Det fremadrettede arbejde med incitamentsaftaler De nuværende incitamentsaftaler løber til udgangen af 212, på nær aftalen vedrørende Svendborg By, hvor der er kontraktskift i august 212. Aftalerne for 213 forventes forhandlet inden sommerferien 212 og det skal overvejes om andre parametre skal indgå i aftaler, fx resultaterne af STOPPESTEDER 22 23

12 FynBus 211 FynBus 211 MEGET MERE END BARE BUSSER kan benytte de almindelige busser, kan komme til læge, fest og i skole blev året hvor de første skridt mod store for- fra 212 koordineres i et fælles udbud. andringer i FynBus SBH-afdeling blev taget. Region I samme forbindelse var det derfor nødvendigt at Syddanmark besluttede, at den siddende patientbe- FynBus skiftede planlægningssystem, således at alle fordring fra maj 212 skulle udbydes af regionens 2 kørsler kunne koordineres i samme system. Imple- trafikselskaber. Forudsætningen herfor betød at sam- menteringen heraf blev påbegyndt i starten af 211. arbejdet mellem Sydtrafik og FynBus blev indledt. Da Sydtrafik allerede have et fælles samarbejde med 211 betød en udvidelse af de øvrige kommunale kørselsordninger for kommunerne blandt andet yder- 3 4 Midttrafik, blev det besluttet at lave et fælles udbud ligere kørsel til aktivitetscentre, specialskolekørsel og de tre selskaber imellem, således at samtlige kørsler telekørsel. 1: Kommunal visiteret kørsel og telekørsel Kommunal visiteret kørsel er kørsel, hvor kommunen 2: Siddende patientbefordring Borgere i Region Syddanmark, der går til behandling 3: Specialskolekørsel Kørsel i henhold til Service og Folkeskolelovene om- 4: Handicapkørselsordningen Med handicapkørselsordningen får svært bevægelses- har visiteret borgere til at blive kørt til og fra læge, spe- på sygehuset, og som er raske nok til at sidde op un- fatter specialskoleelever, der køres til og fra skole hæmmede adgang til kollektiv trafik, når de skal til fri- ciallæge, genoptræning mv. Denne ordning følges ad der kørslen, men for syge til at benytte almindelig kol- Kørslen til specialskoler varierer kun lidt fra dag til tidsaktiviteter, da de ikke kan bruge almindelige busser med FynBus åbne ordning kaldet telekørsel. Her tilby- lektiv trafik, eksempelvis dialyse- og kræftpatienter, dag. Ordningen omfatter også voksne handicappede, og tog. Brugerne betaler selv en mindre del af kørs- der kommunerne alle deres borgere at benytte FynBus har muligheden for at benytte sig af den siddende pa- der køres til og fra dagtilbud, og her varierer kørslen len, mens kommunen finansierer størstedelen. Det er Flextrafiks telekørsel. Telekørselsordningen er en del af tientbefordring. Regionen afgør hvilke patienter kan ligeledes kun lidt fra dag til dag. kommunen, der afgør om man få tildelt ordningen. kommunernes kollektive trafik til borgerne, og ordnin- tilbydes siddende patientbefordring. Det er regionen, gen gør det muligt at bestille kørsel med Flextrafik fra der afgør om man få tildelt ordningen. Assens Kommune har siden 15. august 211 benyt- Alle kommuner i FynBus område benytter handicap- adresse til adresse mod en vis egenbetaling. tet FynBus Flextrafik til specialskolekørsel. Fra august kørselsordning. Ordningen er lovbestemt til at skulle Fra 1. maj 212 har Region Syddanmark besluttet, at 212 vil Nordfyns (og Langeland) Kommune ligeledes varetages af trafikselskaberne jf. lov om trafikselskaber. Følgende 9 kommuner benytter sig af FynBus til at va- FynBus skal overtage regionens siddende patientbefor- benytte denne ordning. retage den kommunal visiteret kørsel: Middelfart, As- dring på Fyn, som tidligere har været Taxa Fyns opgave. sens, Faaborg Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Nordfyn, Langeland og Ærø. Alle 1 kommuner på Fyn benytter sig af telekørselsordningen

13 FynBus 211 FYNBUS QLIKKER SIG TIL BEDRE KØREPLANER 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 95% 9% 85% 8% 75% I 211 er der blevet arbejdet intensivt på at forbedre køreplanarbejdet og skabe god sammenhæng mellem den reelle virkelighed og den planlagte virkelighed. Et af de væsentligste værktøjer til at sikre en bedre overensstemmelse er etableringen af Qlikview. Qlikview er et Business Intelligence analyseværktøj, der indsamler store mængder gps-data fra bussernes billet- og realtidssystem. Ved hjælp af dette værktøj er FynBus nu i stand til helt ned på turniveau at analysere bussernes køretid og forsinkelser. Turniveau er en bus tur fra endestation til endestation. Når man er klar over, hvordan trafikken påvirker bussernes færden i det fynske landskab, er man også i stand til at sammensætte køreplanerne, så kunderne oplever en mere sammenhængende køreplan og færre forsinkelser. Der har været arbejdet meget med at skabe realistiske køreplaner, som for første gang den 22. januar 212 bliver lavet på baggrund af dette værktøj. Men Qlikview kan også fortælle os mere om brugen af produkter, salg, ressourcestyring og kundehenvendelse. Der vil fortsat blive arbejdet på at forfine og optimere analyseværktøjet, og dermed give kunderne en bedre oplevelse, når de bruger kollektiv trafik på Fyn. MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tal fra december månedsrapport Figurene illustrerer målopfyldelse for december Rettidig stoppestedsankomst (mål: 9%) Forsinkelse mellem 5 og 1 min (mål 8%) Forsinkelse mere end 1 min (mål: 2%) SUMMA SUMMARUM FynBus overordnede mål er at øge passagertallet med 15 % i perioden 21 til 215, hvilket svarer til en samlet årlig passagervækst på 2,5 %. Ved hjælp af øget kundeservice, bedre køreplaner og fleksible kørselstilbud skal FynBus få flere fynboere til at få øjnene op for fordelene ved bussen. Ved udgangen af 211 kunne FynBus konstatere, at målet for 211 stort set er nået med et samlet passagertal på 16,3 mio., som kun er 1 % fra årets strategimål, som er på 16,5 mio. Rettidig afgang fra endestation (mål: 96%) rettidig ankomst til endestation (mål: 96%) 26

14 FynBus 211 FREM MOD 212 I 212 skal FynBus fortsætte arbejdet med at fastholde de nuværende kunder og samtidig skaffe nye. Metoden hedder mere dialog med kunder, chauffører, ansatte og ejere, samtidig med at trafikselskabet fastholder fokus på kvalitet. Der skal være plads til kunderne i busserne, og kunderne skal opleve at den kollektive trafik er sammenhængende, det vil sige, at busserne passer til hinanden og til togene. Oplever kunden en høj kvalitet vil det påvirke kundens tilfredshed og dermed ønsket om at fortsat at være kunde. Den høje kvalitet skal sikre loyalitet, fastholdelse af kunder og en almen positiv opfattelse af den kollektive trafik. De nye kunder skal mødes på deres hjemmebane, enten dér hvor de bor, handler eller arbejder. FynBus planlægger at gennemføre en række opsøgende salgsaktiviteter i udvalgte lokalområder, hvor der er gode busforbindelser og mange potentielle kunder. Formålet er at udbrede kendskabet til bus og telesystemer, samt de mange forskellige billettyper, som FynBus tilbyder kunderne. Parallelt hermed sætter FynBus fokus på fem eksisterende fejlagtige myter om den kollektiv trafik, og dokumenterer at bussen er billig, kører til tiden, kører ofte, er hurtig og samtidig god for miljøet. Chaufførernes og kundernes input udgør stadig en væsentlig del af kvalitetsarbejdet, ligesom certificeringen af hele det samlede chaufførkorps vil resultere i et samlet kvalitetsløft ude i busserne. Et kvalitetsløft som vil give øget arbejdsglæde blandt chaufførerne og øget tilfredshed blandt kunderne. Ved at sikre at kunderne oplever en fortsat høj kvalitet, og kombinere denne opfattelse af høj oplevet kvalitet med massiv målrettet markedsføring, vil FynBus fortsætte de positive indsatser, som blev søsat i 211. Målet er fortsat at tilvejebringe en samlet passagervækst på 15 % for årene , og FynBus er godt på vej. KØR MED 28

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Pilotprojekt - Chaufførcertificering. Baggrund Hvad har vi gjort Hvordan Status Udfordringer Fremtid

Pilotprojekt - Chaufførcertificering. Baggrund Hvad har vi gjort Hvordan Status Udfordringer Fremtid Pilotprojekt - Chaufførcertificering Baggrund Hvad har vi gjort Hvordan Status Udfordringer Fremtid Mål 1. Sikker drift: -bus til tiden -nok kapacitet Kritiske succesfaktorer 1.1. Incitamentskontrakter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FYNBUS 2012 - ÅRSBERETNING

FYNBUS 2012 - ÅRSBERETNING FYNBUS 2012 - ÅRSBERETNING 3 FORORD 2012 var et meget tilfredsstillende år for FynBus. Det lykkedes ikke kun at fastholde den passagervækst, der startede i 2011, men også at øge væksten og totalt set

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

STRATEGI FOR FLERE PASSAGERER VERSION MED BILAG

STRATEGI FOR FLERE PASSAGERER VERSION MED BILAG VERSION MED BILAG 1 FLERE PASSAGERER STRATEGI -2015 STRATEGI FOR Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2011... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2011... 5 Strategi...

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere tilfredse kunder - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere veje til flere kunder Tiltrække nye kunder Fastholde eksisterende kunder - lidt længere

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 4. september Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

2013 FYNBUS ÅRSBERETNING

2013 FYNBUS ÅRSBERETNING 2013 FYNBUS ÅRSBERETNING 3 FORORD I 2013 lykkedes det i høj grad for FynBus at fortsætte den positive udvikling og passagerfremgang, som trafikselskabet har oplevet i de senere år. Således kunne FynBus

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 18. oktober 2012 Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.1.1 Bilag 1.1.2 Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations-

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI

Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Bytrafik og COWI Udlicitering af Bytrafik Trafikchef Jørgen Rassen, Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Trafikdage på Universitet 2000 669 Indledning Baggrund og formål og Århus er de

Læs mere

Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby` Jesper Nygård Kristensen, jnk@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby` Jesper Nygård Kristensen, jnk@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 3. april 2014 Bestyrelsesmøde den 10. april 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Beredskabsgruppe Træffer beslutning og kommunikere på Midttrafiks vegne i forhold til en evt. pandemi - Overvåger udviklingen

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

STRATEGI PLAN 2015-2018 SYDTRAFIKS VISION

STRATEGI PLAN 2015-2018 SYDTRAFIKS VISION STRATEGI PLAN 2015-2018 SYDTRAFIKS VISION Vi vil være et kunde-, markeds- og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling.

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere