Husorden for Kollegiegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Kollegiegården"

Transkript

1 Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for de øvrige beboere og omkringboende. Efter kl 23:00 op til hverdage og efter kl. 05:00 op til lørdage, søndage og helligdage vil al lyd fra sådanne, der kan høres i andre lejligheder eller på andre værelser, være at betragte som til gene. 3. Kollegiets grund, bygning og øvrige ejendele skal behandles på skånsom og ordentlig vis. 4. Enhver beboer er erstatningspligtig for den skade, vedkommende eller dennes gæster forvolder ved uforsvarlig adfærd. I grove tilfælde vil beboeren kunne opsiges fra sit lejemål. 5. Brug af boremaskine eller larmende værktøj må kun ske mandag til fredag kl. 08:00-18:00 og lørdag kl. 10:00-16:00. Søn- og helligdage må der ikke bores. 6. Vaskeriet må kun anvendes i tidsrummet kl. 07:00-23:00 af hensyn til de ovenboende. Brug af farve- eller blegemiddel i maskinerne er ikke tilladt. 7. Der må ikke anbringes noget på kollegiets ejendom, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til fare eller ulempe for de øvrige beboere og omkringboende. Der må således ikke stå cykler, barnevogne o.l. i opgangene. Der må i cykelrummene under lejlighedsfløjen kun stilles cykler. I perioden 1. november - 1. april må motorcykler vinteropbevares i et bestemt cykelrum, spørg inspektøren. 8. Udendørs antenner og lignende må ikke opsættes. I lejlighederne findes stikdåse for tilslutning til fælles antenneanlæg. Kun hertil hørende stik må anvendes. 9. Det er ikke tilladt at holde kæledyr. 10. Skiltning må ikke finde sted. 11. Opklæbning af plakater, opslag, selvklæbende mærkater og lignende må kun foretages af beboere på de dertil indrettede opslagstavler. Elevatorer, opgange, yderdøre og postkasser må ikke benyttes til dette formål. Inspektøren og Beboerrådet må dog annoncere alle steder hvor det skønnes nødvendigt. 12. Pap, pizzaæsker og aviser må ikke kastes i skakten, de skal lægges i containeren. Mælkeprodukter, glas og andre skarpe genstande må ikke kastes i skakten. Der står glascontainere på hjørnet ved cykelhandleren overfor. Al andet affald skal lægges i en lukket pose, før det kastes i skakten. Skaktposer udleveres hos inspektøren. 13. Der må ikke ryges på alle indendørs fælles områder, Tarmen dog undtaget ved festlige lejligheder og gangene bestemmer selv over deres arealer. Intern flytning 1. Intern flytning kan først finde sted 6 måneder efter indflytning. 1

2 2. Alle interne flytninger skal gå igennem fremleje-repræsentanten. 3. Man kan ønske et specifikt værelse, ikke en specifik lejlighed. 4. Det er tilladt at afslå tilbud om intern flytning, men man vil så flyttes ned i bunden af listen værelseslejligheden er fortrinsvis til par med børn. 6. Efter 3 måneder i en lejlighed kan man søge om intern flytning imellem lejligheder. Denne liste har fortrinsret over værelsesventelisten. 7. I ekstraordinære tilfælde kan man søge om dispensation til at springe ventelisten over. Punkt 7. tilføjet efter beboermødet 9. maj Fremleje 1. Fremleje uden fremlejekontrakt er øjeblikkelig opsigelsesgrund. 2. Fremlejeren skal være tilknyttet et studie og må ikke have orlov. 3. Fremlejetageren skal være optagelsesberettiget efter de almindelige regler. Der skal fremvises kopi af studiekort eller anden dokumentation af studieaktivitet til fremlejepræsentanten. 4. Man kan højest fremleje i 2 år og må ikke genudleje boligen. 5. Fremleje kan ske i flg. tilfælde: ved studieophold længere væk end 100 km væk fra Kollegiegården. ved lægelig anbefalet rekreation i forbindelse med sygdom. 6. Man kan ikke fremleje sin bolig i perioden op til fraflytning. Fraflytning Boligen skal være fraflyttet kl på opsigelsesdatoen og i øvrigt være, som da du flyttede ind. Det vil sige, at har der været boret huller i væggene, skal rawlplugs og lignende fjernes, hullerne udspartles og nedslibes. Boligen skal endvidere være malet i lyse farver, dette gælder dog ikke badeværelser malet under renoveringen. Boligen skal være ordentligt rengjort. Inspektøren skal kontaktes i god tid inden udflytningen, således at en aftale om syning af boligen kan træffes. Ønskes det, kan et medlem af beboerrådet overvære syningen. Computernetværk Regler og retningslinier for brug af netværket og Internettet: 1. Man må ikke benytte sig af netværket og dets fælles faciliteter på en sådan måde, at andre beboere/brugere bliver generet og/eller den daglige drift forstyrres. 2. Man må ikke videregive adgang til nettet på permanent eller midlertidig basis, gæster dog undtaget under hensyn til punkt Beboerne må ikke benytte netværket til kommercielle formål. 4. Man må ikke uden samtykke forsøge at tilegne sig information, der ikke vedrører en selv personligt, herunder forsøge at få adgang til andres data, kode og/eller filer. Kommer man uforvarende i besiddelse af andres data, skal 2

3 man underrette netværksudvalget og ejeren af de pågældende data. Ligeledes skal kendskab om andres sådanne aktiviteter indberettes. 5. Brugeren er selv ansvarlig for evt. skader på hardware eller tab af data, der måtte ske ved brug af netværket. 6. Ved mistanke om infiltration og/eller angreb på nettet skal netværksudvalget underrettes. 7. Ved brug af andre net, herunder internet, skal man overholde de på disse net gældende regler. 8. Man må ikke bruge netværket til ulovlige aktiviteter, f.eks. børneporno og piratsoftware, herunder ulovlig kopiering af MP3-filer. Netudvalget og Beboerrådet tager her afstand fra brugernes eventuelle lovovertrædelser. 9. Netudvalget har til enhver tid lov til at overvåge netværkstrafikken, såfremt der er behov for det, f.eks. ved mistanke om misbrug eller såfremt overvågningen vil tjene til fordel for netværkets drift. 10. Det er strengt forbudt at benytte andre kollegianeres IP-nummer., og kollegianeres navn, herunder adresser. 11. Netudvalget kan ved overtrædelse af ovenstående retningslinier skride ind med sanktioner i form af advarsler, udelukkelse/karantæne fra nettet i kortere eller længere tid. 12. Netudvalgets beslutninger kan indbringes for Beboerrådet. 13. Netudvalget kan indføre yderligere regler for indhold og anvendelse af netværk, som skal overholdes. Musikrum 1. Nøglen er strengt personlig. 2. Musikrummet må benyttes i tidsrummet fra kl. 8:00 23:00. Eventuelle klager over støjniveauet fra beboere lige over lokalet skal tages til efterretning. 3. Der må ikke placeres ting på flyglet andet end noder. 4. Brugeren hæfter personligt ved beskadigelse af inventaret. 5. Rygning i musikrummet er ikke tilladt. Motionsrum 1. Rummet må benyttes alle dage mellem kl :00. Første bruger(e) har fortrinsret, dvs. han/hun/de har ret til rummet alene i det tidsrum, træningen tager. Andre brugere kan i denne periode afvises, dog max. 1 time. 2. Motionsrummet skal efterlades i pæn og opryddet stand, dvs. ingen løse vægtskiver på gulvet, og evt. affald må ikke efterlades i rummet. 3. Rygning i motionsrummet er forbudt. 4. Musik i rummet er tilladt, hvis brugere er enige om musikken, eller hvis det høres i hovedtelefoner. Fotorum Der skal ryddes op efter brug, dvs. kemikaliebaljerne skal skylles grundigt og de brugte materialer stilles på plads. 3

4 Tegne-og malerum Der skal være ryddet når man forlader lokalet. Har der været brugt terpentin skal der luftes ud. Vaskeri 1. Vaskeriet må kun benyttes af kollegiets beboere. 2. Børn under 15 år har ingen adgang uden følgeskab med voksen. 3. Rygning i vaskekælderen er forbudt 4. Det er ikke tilladt at bruge klor eller farve i maskinerne. 5. Det er forbudt at bruge vaskeriet fra 23:00-7:00 Græsplænen 1. Boldspil er tilladt fra 1. marts - 1. Oktober, hvis plænen er tør. 2. Hvis der grilles, kan boldspil ikke begynde uden, at det er i orden med de grillende. 3. Inspektøren kan udstede spilleforbud på plænen. 4. Der må ikke bruges fodboldstøvler med knopper. 5. Der skal udvises hensyn til øvrige brugere. Opbevaring af motorcykler 1. Opbevaringen må ske i perioden 1. november - 1. april. 2. Inspektøren anviser opbevaringsrum og har ret til afvise motorcykler ved pladsmangel. 3. Gulvet under motorcyklerne skal strøs/dækkes med fugtabsorberende materiale. Dette skal fjernes igen d. 1. april. 4. Maksimalt én motorcykel per beboer kan opbevares. 5. Motorcyklen skal mærkes med navn og værelsesnummer. 6. Motorcyklen skal tømmes for benzin. 7. Rummet må ikke bruges som værksted. Tarmen 1. Kun beboere på kollegiet kan leje og afholde arrangementer i kollegiets festlokale Tarmen. 2. Ved reservering af Tarmen betales 200 eller 1000 kr. afhængigt af, om festen er åben eller lukket. Pengene skal være betalt indenfor 3 dage, ellers vil reservationen blive slettet. Det er muligt at betale ved bank overførsel. Desuden betales ved udlevering af nøgle 1000 kr. i depositum. Depositum kan tidligst tilbagebetales 1 uge senere for at eventuelle klager kan nå at blive behandlet. Kommer der ingen klager kan depositummet blive udbetalt efter en uge. Kommer der en eller flere klager skal klagen behandles før depositummet kan udbetales. Ved en eventuel klage kan Beboerrådet, hvis det finder det nødvendigt, trække i depositummet. 3. For at en fest kan betragtes som åben, skal følgende tre punkter overholdes: a) Festen skal åbnes for kollegianere senest kl. 22:00. 4

5 b) Opslag, som annoncerer festen, skal min. tre dage før festen afholdes, hænges op ved indgangen til postrummet, på de to opslagstavler ved indgangene til hhv. 52A og 52B. Desuden skal der hænge et opslag på opslagstavlen, som er ved indgangen til lejlighedsfløjen lige ved indgangen til 52B, samt annonceres på forum/fora på hjemmesiden. c) Baren skal som minimum sælge øl. Overholdes disse punkter ikke vil festen blive takseret som en lukket fest. Differencen vil blive trukket af depositummet. 4. Ved afbestilling af Tarmen mindre end en måned før, tilbagebetales lejen kun, hvis Tarmen bliver udlejet til anden side. 5. Et fællesarrangement har fortrinsret overfor private fester, hvis det reserverer Tarmen mindst fire uger før afholdelse af arrangementet. 6. Tarmen kan kun udlejes til fester med musik i perioderne 1. februar 15. maj og 1. juli 31. december (alle dage inkl.) Udlejetidspunkter: Fredag fra kl. 12 til lørdag kl. 12 Lørdag fra kl. 12 til søndag kl Tarminspektøren er ansvarlig for at indkræve leje og depositum. administrere reservationer. Tarmen kan benyttes igen efter et arrangement. aflægge et årligt regnskab for Tarmen på beboermødet. 8. Lejeren råder over festlokale, toiletter, borde, stole, køleskab, fryser, kaffemaskine, stereoanlæg, køkken og en bar der er tilknyttet Tarmen og er ansvarlig for at alt afleveres tilbage i samme stand, som da Tarmen blev udlejet. For at opretholde den stand skal: borde, stole og bar være rengjorte og sat på plads. fryser og køleskabe være rengjorte, frakoblede og efterladte med døren på klem. de to toiletter i tilknytning til Tarmen være ryddelige og rengjorte. Såfremt en gæstdeltager ikke har fundet toilettet og brækket sig på gangen eller i cykelrummene skal dette også fjernes gulvet være vasket og rengjort for tyggegummi stearinlysrester og lignende ved tilbageleveringen. flasker, cigaretpakker og andet festaffald fjernes fra det udendørs område umiddelbart foran tarmen. Kun såfremt alle disse punkter er opfyldt ved afleveringen, kan lejeren forvente at få sit fulde depositum tilbage. Depositum kan tidligst tilbagebetales 1 uge senere for at eventuelle klager kan nå at blive behandlet. Kommer der ingen klager kan depositummet blive udbetalt efter en uge. Kommer der en eller flere klager skal klagen behandles før depositummet kan udbetales. Ved en eventuel klage kan Beboerrådet, hvis det finder det nødvendigt, trække i depositummet. 9. Stereoanlægget kan benyttes ved fester i Tarmen. Lejeren er ansvarlig for, at det tilbageleveres i samme stand som da det blev udleveret og er forpligtet til at betale alle skader, som anlægget måtte få under brugen. Der er fastsat et maxvolumen vha. spærring på anlægget. Dette må ikke overskrides. Eget stereoanlæg, diskotek eller levende musik må ikke benyttes. Der kan søges 5

6 dispensation for levende musik ved skriftlig ansøgning, der kan nå at blive behandlet på et beboerrådsmøde inden festen afholdes. Levende musik er dog tilladt i fredagsbarer og ved andre kollegiearrangementer indtil kl Der må ikke spilles musik i tidsrummet fra 05:00 til 10:00. Der henstilles desuden til lejeren ikke at spille for høj musik under oppyntning og oprydning af lokalet af hensyn til de øvrige beboere. 11. Såfremt punkt 8 og 9 ikke er overholdt kan Tarminspektøren. a) bede lejeren hurtigst muligt udbedre manglerne b) selv udbedre manglerne c) udpeger en assistent til at udbedre manglerne. Tages punkt b eller c i anvendelse, vil en del af (evt. hele) depositummet falde den pågældende i hænde. Tarminspektøren har bemyndigelse til egenhændigt at indkræve beløb under 1000 kr. Rengøringsassistenter henvender sig til tarminspektøren, da dette er en frivillig post (løn: kr. 300 pr. time). Hvis der ikke bliver ryddet ordentligt op efter en FreBar eller fest, vil de ansvarlige få karantæne. 12. Fællesarrangementet FreBaren er fritaget for at indbetale depositum. Andre fællesarrangementer kan ligeledes søge beboerrådet om fritagelse. 13. Der kan lånes stole og borde i Tarmen såfremt den ikke er udlejet til fest. Det koster 500 kr. i depositum plus 30 kr. til tarminspektøren. Stolene/bordene skal afleveres tilbage dagen efter inden kl. 12:00 Der er fastsat et maxvolumen vha. spærring på anlægget. Dette må ikke overskrides. tilføjet til punkt 9 på beboermødet 11. juni 2008 Tarmkassen 1. Tarmen har egen kasse og egen kasserer. 2. Hvis Tarmkassen ophører skal pengene gå tilbage i Beboerrådets kasse. 3. Tarmbosserne skal fremlægge regnskab på beboermødet. Festudvalg 1. Alle beboere kan deltage i Festudvalget. 2. Festudvalget har egen kasse og egen kasserer. 3. Hvis Festudvalget ophører, skal udvalgets penge gå tilbage til Beboerrådets kasse. 4. Udvalgets kasserer skal fremlægge regnskab på beboermøde. Beboerdemokrati Reglerne for beboerdemokratiet er fastlagt af Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (lovbekendtgørelse nr. 666). Beboermødet 1. Beboermødet afholdes hvert år i oktober måned. Der skal indkaldes til beboermøde med minimum otte dages varsel. Alle beboere skal samtidig 6

7 modtage årsregnskabet i form af hovedtal for årets drift og status samt driftbudgettets hovedtal for det kommende år. Bestyrelsen indkaldes også skriftligt. 2. Alle kollegiets beboere kan deltage og har stemmeret. Alle kan stille forslag til dagsordenen. Disse skal dog være sekretæren i hænde senest fem dage før beboermødet. 3. Beboermødet er beslutningsdygtig på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 4. Beboermøde kan vælge at sende et forslag ud til urafstemning blandt alle kollegiets beboere. Når et forslag har været til urafstemning, kan der først afholdes ny urafstemning om det samme forslag efter afholdelse af et nyt beboermøde. 5. Valg til beboerrådet foregår ved skriftlig afstemning, såfremt der opstilles flere kandidater end der er ledige mandater. Hver beboer har en stemme. Valg af suppleanter foregår efter samme retningslinier. 6. Dagsordenen til beboermødet skal indeholde følgende punkter: Beboerrådets årsberetning ved formanden. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber for den selvejende institution Kollegiegården (herunder beboerrådets kasse, Tarmen og Festudvalget) Valg af medlemmer til beboerrådet, hvis valgperioden for disse er udløbet Valg af medlemmer til beboerrådet, hvis disse er udtrådt af beboerrådet før valgperioden er udløbet Valg af suppleanter til beboerrådet, hvis valgperioden for disse er udløbet Valg af suppleanter til beboerrådet, hvis disse er udtrådt af beboerrådet før valgperioden er udløbet Valg af formand for beboerrådet (vælges blandt de fem beboerrådsmedlemmer) Indstilling af bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperioden er udløbet Indstilling af suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne, hvis valgperioden er udløbet Valg af revisor Evt. vedtagelse af ny husorden Indkomne forslag Eventuelt. Ekstraordinært beboermøde Et ekstraordinært beboermøde kan kun forekomme hvis: A) Beboerrådet finder anledning hertil, eller B) Minimum 1/4 af beboerne ønsker et bestemt forslag behandlet, eller C) Det er besluttet på et tidligere beboermøde, eller D) Bestyrelsen ønsker det. Beboerråd Retningslinjer for beboerrådets arbejde er fastlagt i henhold bekendtgørelse nr. 666 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte. Udover de regler, der er konkretiseret nedenfor, henvises til denne bekendtgørelse i øvrigt. 7

8 1. Der er 5 medlemmer af beboerrådet og dertil 5 personlige suppleanter. Disse er valgt på en generalforsamling. Man vælges for en toårig periode. Hvis man ikke ønsker at sidde sin periode ud eller fraflytter kollegiet, skal der på et beboermøde vælges en anden, der kan sidde perioden ud. Genvalg kan finde sted. 2. Beboerrådet kan selv fastsætte en forretningsorden under iagttagelse af gældende love og bestemmelser vedrørende beboerrådet. 3. Beboerrådet er pligtig til at repræsentere kollegianerne i kollegiets bestyrelse. Beboerrådet har ret til at indstille to medlemmer til bestyrelsen. 4. Beboerrådets møder er lukkede og indkaldes efter behov. Stemmeret på disse møder har kun beboerrådets medlemmer, eller disses suppleanter, hvis beboerrådsmedlemmerne ikke er til stede. 5. Beboerrådet er kun beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlemmerne eller disses suppleanter er til stede. 6. Sager vedrørende personlige forhold og klager skal behandles for lukkede døre. Når en sag er afgjort skal beboerrådet offentliggøre sin afgørelse under skyldig hensyntagen til sagens parter. 7. Dagsordensforslag til møderne kan indleveres af alle til sekretæren. Fristen for indlevering ses på opslagstavlerne på køkkenerne, hvor man også kan læse referater fra samtlige møder. 8. Beboerrådet disponerer fuldt over Beboerrådets kasse og bankkonti. Beboerrådet kan give fuldmagt til at enkelte beboere kan disponere over en eller flere af Beboerrådets konti. Mindst tre af de fem beboerrådsmedlemmer skal godkende og underskrive fuldmagten. Sidst revideret på beboermødet den 11. juni

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere