Husorden for Kollegiegården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Kollegiegården"

Transkript

1 Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for de øvrige beboere og omkringboende. Efter kl 23:00 op til hverdage og efter kl. 05:00 op til lørdage, søndage og helligdage vil al lyd fra sådanne, der kan høres i andre lejligheder eller på andre værelser, være at betragte som til gene. 3. Kollegiets grund, bygning og øvrige ejendele skal behandles på skånsom og ordentlig vis. 4. Enhver beboer er erstatningspligtig for den skade, vedkommende eller dennes gæster forvolder ved uforsvarlig adfærd. I grove tilfælde vil beboeren kunne opsiges fra sit lejemål. 5. Brug af boremaskine eller larmende værktøj må kun ske mandag til fredag kl. 08:00-18:00 og lørdag kl. 10:00-16:00. Søn- og helligdage må der ikke bores. 6. Vaskeriet må kun anvendes i tidsrummet kl. 07:00-23:00 af hensyn til de ovenboende. Brug af farve- eller blegemiddel i maskinerne er ikke tilladt. 7. Der må ikke anbringes noget på kollegiets ejendom, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til fare eller ulempe for de øvrige beboere og omkringboende. Der må således ikke stå cykler, barnevogne o.l. i opgangene. Der må i cykelrummene under lejlighedsfløjen kun stilles cykler. I perioden 1. november - 1. april må motorcykler vinteropbevares i et bestemt cykelrum, spørg inspektøren. 8. Udendørs antenner og lignende må ikke opsættes. I lejlighederne findes stikdåse for tilslutning til fælles antenneanlæg. Kun hertil hørende stik må anvendes. 9. Det er ikke tilladt at holde kæledyr. 10. Skiltning må ikke finde sted. 11. Opklæbning af plakater, opslag, selvklæbende mærkater og lignende må kun foretages af beboere på de dertil indrettede opslagstavler. Elevatorer, opgange, yderdøre og postkasser må ikke benyttes til dette formål. Inspektøren og Beboerrådet må dog annoncere alle steder hvor det skønnes nødvendigt. 12. Pap, pizzaæsker og aviser må ikke kastes i skakten, de skal lægges i containeren. Mælkeprodukter, glas og andre skarpe genstande må ikke kastes i skakten. Der står glascontainere på hjørnet ved cykelhandleren overfor. Al andet affald skal lægges i en lukket pose, før det kastes i skakten. Skaktposer udleveres hos inspektøren. 13. Der må ikke ryges på alle indendørs fælles områder, Tarmen dog undtaget ved festlige lejligheder og gangene bestemmer selv over deres arealer. Intern flytning 1. Intern flytning kan først finde sted 6 måneder efter indflytning. 1

2 2. Alle interne flytninger skal gå igennem fremleje-repræsentanten. 3. Man kan ønske et specifikt værelse, ikke en specifik lejlighed. 4. Det er tilladt at afslå tilbud om intern flytning, men man vil så flyttes ned i bunden af listen værelseslejligheden er fortrinsvis til par med børn. 6. Efter 3 måneder i en lejlighed kan man søge om intern flytning imellem lejligheder. Denne liste har fortrinsret over værelsesventelisten. 7. I ekstraordinære tilfælde kan man søge om dispensation til at springe ventelisten over. Punkt 7. tilføjet efter beboermødet 9. maj Fremleje 1. Fremleje uden fremlejekontrakt er øjeblikkelig opsigelsesgrund. 2. Fremlejeren skal være tilknyttet et studie og må ikke have orlov. 3. Fremlejetageren skal være optagelsesberettiget efter de almindelige regler. Der skal fremvises kopi af studiekort eller anden dokumentation af studieaktivitet til fremlejepræsentanten. 4. Man kan højest fremleje i 2 år og må ikke genudleje boligen. 5. Fremleje kan ske i flg. tilfælde: ved studieophold længere væk end 100 km væk fra Kollegiegården. ved lægelig anbefalet rekreation i forbindelse med sygdom. 6. Man kan ikke fremleje sin bolig i perioden op til fraflytning. Fraflytning Boligen skal være fraflyttet kl på opsigelsesdatoen og i øvrigt være, som da du flyttede ind. Det vil sige, at har der været boret huller i væggene, skal rawlplugs og lignende fjernes, hullerne udspartles og nedslibes. Boligen skal endvidere være malet i lyse farver, dette gælder dog ikke badeværelser malet under renoveringen. Boligen skal være ordentligt rengjort. Inspektøren skal kontaktes i god tid inden udflytningen, således at en aftale om syning af boligen kan træffes. Ønskes det, kan et medlem af beboerrådet overvære syningen. Computernetværk Regler og retningslinier for brug af netværket og Internettet: 1. Man må ikke benytte sig af netværket og dets fælles faciliteter på en sådan måde, at andre beboere/brugere bliver generet og/eller den daglige drift forstyrres. 2. Man må ikke videregive adgang til nettet på permanent eller midlertidig basis, gæster dog undtaget under hensyn til punkt Beboerne må ikke benytte netværket til kommercielle formål. 4. Man må ikke uden samtykke forsøge at tilegne sig information, der ikke vedrører en selv personligt, herunder forsøge at få adgang til andres data, kode og/eller filer. Kommer man uforvarende i besiddelse af andres data, skal 2

3 man underrette netværksudvalget og ejeren af de pågældende data. Ligeledes skal kendskab om andres sådanne aktiviteter indberettes. 5. Brugeren er selv ansvarlig for evt. skader på hardware eller tab af data, der måtte ske ved brug af netværket. 6. Ved mistanke om infiltration og/eller angreb på nettet skal netværksudvalget underrettes. 7. Ved brug af andre net, herunder internet, skal man overholde de på disse net gældende regler. 8. Man må ikke bruge netværket til ulovlige aktiviteter, f.eks. børneporno og piratsoftware, herunder ulovlig kopiering af MP3-filer. Netudvalget og Beboerrådet tager her afstand fra brugernes eventuelle lovovertrædelser. 9. Netudvalget har til enhver tid lov til at overvåge netværkstrafikken, såfremt der er behov for det, f.eks. ved mistanke om misbrug eller såfremt overvågningen vil tjene til fordel for netværkets drift. 10. Det er strengt forbudt at benytte andre kollegianeres IP-nummer., og kollegianeres navn, herunder adresser. 11. Netudvalget kan ved overtrædelse af ovenstående retningslinier skride ind med sanktioner i form af advarsler, udelukkelse/karantæne fra nettet i kortere eller længere tid. 12. Netudvalgets beslutninger kan indbringes for Beboerrådet. 13. Netudvalget kan indføre yderligere regler for indhold og anvendelse af netværk, som skal overholdes. Musikrum 1. Nøglen er strengt personlig. 2. Musikrummet må benyttes i tidsrummet fra kl. 8:00 23:00. Eventuelle klager over støjniveauet fra beboere lige over lokalet skal tages til efterretning. 3. Der må ikke placeres ting på flyglet andet end noder. 4. Brugeren hæfter personligt ved beskadigelse af inventaret. 5. Rygning i musikrummet er ikke tilladt. Motionsrum 1. Rummet må benyttes alle dage mellem kl :00. Første bruger(e) har fortrinsret, dvs. han/hun/de har ret til rummet alene i det tidsrum, træningen tager. Andre brugere kan i denne periode afvises, dog max. 1 time. 2. Motionsrummet skal efterlades i pæn og opryddet stand, dvs. ingen løse vægtskiver på gulvet, og evt. affald må ikke efterlades i rummet. 3. Rygning i motionsrummet er forbudt. 4. Musik i rummet er tilladt, hvis brugere er enige om musikken, eller hvis det høres i hovedtelefoner. Fotorum Der skal ryddes op efter brug, dvs. kemikaliebaljerne skal skylles grundigt og de brugte materialer stilles på plads. 3

4 Tegne-og malerum Der skal være ryddet når man forlader lokalet. Har der været brugt terpentin skal der luftes ud. Vaskeri 1. Vaskeriet må kun benyttes af kollegiets beboere. 2. Børn under 15 år har ingen adgang uden følgeskab med voksen. 3. Rygning i vaskekælderen er forbudt 4. Det er ikke tilladt at bruge klor eller farve i maskinerne. 5. Det er forbudt at bruge vaskeriet fra 23:00-7:00 Græsplænen 1. Boldspil er tilladt fra 1. marts - 1. Oktober, hvis plænen er tør. 2. Hvis der grilles, kan boldspil ikke begynde uden, at det er i orden med de grillende. 3. Inspektøren kan udstede spilleforbud på plænen. 4. Der må ikke bruges fodboldstøvler med knopper. 5. Der skal udvises hensyn til øvrige brugere. Opbevaring af motorcykler 1. Opbevaringen må ske i perioden 1. november - 1. april. 2. Inspektøren anviser opbevaringsrum og har ret til afvise motorcykler ved pladsmangel. 3. Gulvet under motorcyklerne skal strøs/dækkes med fugtabsorberende materiale. Dette skal fjernes igen d. 1. april. 4. Maksimalt én motorcykel per beboer kan opbevares. 5. Motorcyklen skal mærkes med navn og værelsesnummer. 6. Motorcyklen skal tømmes for benzin. 7. Rummet må ikke bruges som værksted. Tarmen 1. Kun beboere på kollegiet kan leje og afholde arrangementer i kollegiets festlokale Tarmen. 2. Ved reservering af Tarmen betales 200 eller 1000 kr. afhængigt af, om festen er åben eller lukket. Pengene skal være betalt indenfor 3 dage, ellers vil reservationen blive slettet. Det er muligt at betale ved bank overførsel. Desuden betales ved udlevering af nøgle 1000 kr. i depositum. Depositum kan tidligst tilbagebetales 1 uge senere for at eventuelle klager kan nå at blive behandlet. Kommer der ingen klager kan depositummet blive udbetalt efter en uge. Kommer der en eller flere klager skal klagen behandles før depositummet kan udbetales. Ved en eventuel klage kan Beboerrådet, hvis det finder det nødvendigt, trække i depositummet. 3. For at en fest kan betragtes som åben, skal følgende tre punkter overholdes: a) Festen skal åbnes for kollegianere senest kl. 22:00. 4

5 b) Opslag, som annoncerer festen, skal min. tre dage før festen afholdes, hænges op ved indgangen til postrummet, på de to opslagstavler ved indgangene til hhv. 52A og 52B. Desuden skal der hænge et opslag på opslagstavlen, som er ved indgangen til lejlighedsfløjen lige ved indgangen til 52B, samt annonceres på forum/fora på hjemmesiden. c) Baren skal som minimum sælge øl. Overholdes disse punkter ikke vil festen blive takseret som en lukket fest. Differencen vil blive trukket af depositummet. 4. Ved afbestilling af Tarmen mindre end en måned før, tilbagebetales lejen kun, hvis Tarmen bliver udlejet til anden side. 5. Et fællesarrangement har fortrinsret overfor private fester, hvis det reserverer Tarmen mindst fire uger før afholdelse af arrangementet. 6. Tarmen kan kun udlejes til fester med musik i perioderne 1. februar 15. maj og 1. juli 31. december (alle dage inkl.) Udlejetidspunkter: Fredag fra kl. 12 til lørdag kl. 12 Lørdag fra kl. 12 til søndag kl Tarminspektøren er ansvarlig for at indkræve leje og depositum. administrere reservationer. Tarmen kan benyttes igen efter et arrangement. aflægge et årligt regnskab for Tarmen på beboermødet. 8. Lejeren råder over festlokale, toiletter, borde, stole, køleskab, fryser, kaffemaskine, stereoanlæg, køkken og en bar der er tilknyttet Tarmen og er ansvarlig for at alt afleveres tilbage i samme stand, som da Tarmen blev udlejet. For at opretholde den stand skal: borde, stole og bar være rengjorte og sat på plads. fryser og køleskabe være rengjorte, frakoblede og efterladte med døren på klem. de to toiletter i tilknytning til Tarmen være ryddelige og rengjorte. Såfremt en gæstdeltager ikke har fundet toilettet og brækket sig på gangen eller i cykelrummene skal dette også fjernes gulvet være vasket og rengjort for tyggegummi stearinlysrester og lignende ved tilbageleveringen. flasker, cigaretpakker og andet festaffald fjernes fra det udendørs område umiddelbart foran tarmen. Kun såfremt alle disse punkter er opfyldt ved afleveringen, kan lejeren forvente at få sit fulde depositum tilbage. Depositum kan tidligst tilbagebetales 1 uge senere for at eventuelle klager kan nå at blive behandlet. Kommer der ingen klager kan depositummet blive udbetalt efter en uge. Kommer der en eller flere klager skal klagen behandles før depositummet kan udbetales. Ved en eventuel klage kan Beboerrådet, hvis det finder det nødvendigt, trække i depositummet. 9. Stereoanlægget kan benyttes ved fester i Tarmen. Lejeren er ansvarlig for, at det tilbageleveres i samme stand som da det blev udleveret og er forpligtet til at betale alle skader, som anlægget måtte få under brugen. Der er fastsat et maxvolumen vha. spærring på anlægget. Dette må ikke overskrides. Eget stereoanlæg, diskotek eller levende musik må ikke benyttes. Der kan søges 5

6 dispensation for levende musik ved skriftlig ansøgning, der kan nå at blive behandlet på et beboerrådsmøde inden festen afholdes. Levende musik er dog tilladt i fredagsbarer og ved andre kollegiearrangementer indtil kl Der må ikke spilles musik i tidsrummet fra 05:00 til 10:00. Der henstilles desuden til lejeren ikke at spille for høj musik under oppyntning og oprydning af lokalet af hensyn til de øvrige beboere. 11. Såfremt punkt 8 og 9 ikke er overholdt kan Tarminspektøren. a) bede lejeren hurtigst muligt udbedre manglerne b) selv udbedre manglerne c) udpeger en assistent til at udbedre manglerne. Tages punkt b eller c i anvendelse, vil en del af (evt. hele) depositummet falde den pågældende i hænde. Tarminspektøren har bemyndigelse til egenhændigt at indkræve beløb under 1000 kr. Rengøringsassistenter henvender sig til tarminspektøren, da dette er en frivillig post (løn: kr. 300 pr. time). Hvis der ikke bliver ryddet ordentligt op efter en FreBar eller fest, vil de ansvarlige få karantæne. 12. Fællesarrangementet FreBaren er fritaget for at indbetale depositum. Andre fællesarrangementer kan ligeledes søge beboerrådet om fritagelse. 13. Der kan lånes stole og borde i Tarmen såfremt den ikke er udlejet til fest. Det koster 500 kr. i depositum plus 30 kr. til tarminspektøren. Stolene/bordene skal afleveres tilbage dagen efter inden kl. 12:00 Der er fastsat et maxvolumen vha. spærring på anlægget. Dette må ikke overskrides. tilføjet til punkt 9 på beboermødet 11. juni 2008 Tarmkassen 1. Tarmen har egen kasse og egen kasserer. 2. Hvis Tarmkassen ophører skal pengene gå tilbage i Beboerrådets kasse. 3. Tarmbosserne skal fremlægge regnskab på beboermødet. Festudvalg 1. Alle beboere kan deltage i Festudvalget. 2. Festudvalget har egen kasse og egen kasserer. 3. Hvis Festudvalget ophører, skal udvalgets penge gå tilbage til Beboerrådets kasse. 4. Udvalgets kasserer skal fremlægge regnskab på beboermøde. Beboerdemokrati Reglerne for beboerdemokratiet er fastlagt af Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (lovbekendtgørelse nr. 666). Beboermødet 1. Beboermødet afholdes hvert år i oktober måned. Der skal indkaldes til beboermøde med minimum otte dages varsel. Alle beboere skal samtidig 6

7 modtage årsregnskabet i form af hovedtal for årets drift og status samt driftbudgettets hovedtal for det kommende år. Bestyrelsen indkaldes også skriftligt. 2. Alle kollegiets beboere kan deltage og har stemmeret. Alle kan stille forslag til dagsordenen. Disse skal dog være sekretæren i hænde senest fem dage før beboermødet. 3. Beboermødet er beslutningsdygtig på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 4. Beboermøde kan vælge at sende et forslag ud til urafstemning blandt alle kollegiets beboere. Når et forslag har været til urafstemning, kan der først afholdes ny urafstemning om det samme forslag efter afholdelse af et nyt beboermøde. 5. Valg til beboerrådet foregår ved skriftlig afstemning, såfremt der opstilles flere kandidater end der er ledige mandater. Hver beboer har en stemme. Valg af suppleanter foregår efter samme retningslinier. 6. Dagsordenen til beboermødet skal indeholde følgende punkter: Beboerrådets årsberetning ved formanden. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber for den selvejende institution Kollegiegården (herunder beboerrådets kasse, Tarmen og Festudvalget) Valg af medlemmer til beboerrådet, hvis valgperioden for disse er udløbet Valg af medlemmer til beboerrådet, hvis disse er udtrådt af beboerrådet før valgperioden er udløbet Valg af suppleanter til beboerrådet, hvis valgperioden for disse er udløbet Valg af suppleanter til beboerrådet, hvis disse er udtrådt af beboerrådet før valgperioden er udløbet Valg af formand for beboerrådet (vælges blandt de fem beboerrådsmedlemmer) Indstilling af bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperioden er udløbet Indstilling af suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne, hvis valgperioden er udløbet Valg af revisor Evt. vedtagelse af ny husorden Indkomne forslag Eventuelt. Ekstraordinært beboermøde Et ekstraordinært beboermøde kan kun forekomme hvis: A) Beboerrådet finder anledning hertil, eller B) Minimum 1/4 af beboerne ønsker et bestemt forslag behandlet, eller C) Det er besluttet på et tidligere beboermøde, eller D) Bestyrelsen ønsker det. Beboerråd Retningslinjer for beboerrådets arbejde er fastlagt i henhold bekendtgørelse nr. 666 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte. Udover de regler, der er konkretiseret nedenfor, henvises til denne bekendtgørelse i øvrigt. 7

8 1. Der er 5 medlemmer af beboerrådet og dertil 5 personlige suppleanter. Disse er valgt på en generalforsamling. Man vælges for en toårig periode. Hvis man ikke ønsker at sidde sin periode ud eller fraflytter kollegiet, skal der på et beboermøde vælges en anden, der kan sidde perioden ud. Genvalg kan finde sted. 2. Beboerrådet kan selv fastsætte en forretningsorden under iagttagelse af gældende love og bestemmelser vedrørende beboerrådet. 3. Beboerrådet er pligtig til at repræsentere kollegianerne i kollegiets bestyrelse. Beboerrådet har ret til at indstille to medlemmer til bestyrelsen. 4. Beboerrådets møder er lukkede og indkaldes efter behov. Stemmeret på disse møder har kun beboerrådets medlemmer, eller disses suppleanter, hvis beboerrådsmedlemmerne ikke er til stede. 5. Beboerrådet er kun beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlemmerne eller disses suppleanter er til stede. 6. Sager vedrørende personlige forhold og klager skal behandles for lukkede døre. Når en sag er afgjort skal beboerrådet offentliggøre sin afgørelse under skyldig hensyntagen til sagens parter. 7. Dagsordensforslag til møderne kan indleveres af alle til sekretæren. Fristen for indlevering ses på opslagstavlerne på køkkenerne, hvor man også kan læse referater fra samtlige møder. 8. Beboerrådet disponerer fuldt over Beboerrådets kasse og bankkonti. Beboerrådet kan give fuldmagt til at enkelte beboere kan disponere over en eller flere af Beboerrådets konti. Mindst tre af de fem beboerrådsmedlemmer skal godkende og underskrive fuldmagten. Sidst revideret på beboermødet den 11. juni

Bilag 1 Husorden for Kollegiegården Generel husorden Regler for intern flytning

Bilag 1 Husorden for Kollegiegården Generel husorden Regler for intern flytning Bilag 1 Husorden for Kollegiegården 1. Generel husorden 1.1. til de øvrige beboere herunder skal det understreges, at almindelige love og regler selvfølgelig også gælder på kollegiet. 1.2. Støjende adfærd

Læs mere

Husorden for Kollegiegården 1. Generel husorden

Husorden for Kollegiegården 1. Generel husorden Husorden for Kollegiegården 1. Generel husorden 1.1. Kollegianerne skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere herunder skal det understreges, at almindelige love og regler selvfølgelig

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

Hørhus Kollegiets husorden

Hørhus Kollegiets husorden Hørhus Kollegiets husorden 1: Generelt. Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver.

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet

HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. ADFÆRD... 2 1.1 Ro- og orden... 2 1.2 Fælles arealer og inventar... 2 1.3 Benyttelse... 3 2. NETVÆRK... 3 2.1 Netværket... 3 2.2 Netværksudvalget...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Arbejderbevægelsens kollegium 29. maj 2015 Vedligeholdelsesreglement Ved indflytning Lofter fremtræder som nymalede Vægge fremtræder som nymalede med standardfarver. Malede vægge vil være i ensartet glans.

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Odense

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Odense HUSORDEN Bikuben Kollegiet Odense September 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. ADFÆRD... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Ro og orden... 3 1.3 Fællesarealer og inventar... 3 1.4 Altangange... 4 1.5 Rygning

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt.

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt. Vedtægter for beboerrådet på Ravnsbjerg Kollegiet 23. november 2011 1 Formål Beboerrådet ved Ravnsbjerg Kollegiet har til opgave at varetage beboernes interesser og medindflydelse på kollegiets drift efter

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN Adresse: Gustav Bangs Gade 28, 2450 København SV Telefon: 20 62 46 98 Ved nødstilfælde: 71 99 29 45 / 20 60 39 02 E-mail: Karen@kvartershuset.dk

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Husorden Prangerhuset

Husorden Prangerhuset Husorden 1-3058 Prangerhuset Revideret på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Kapitel 1 Adfærd Afsnit I Ro og orden 1. Kollegianerne skal tilstræbe at der hersker god ro og orden på kollegiet. Stk. 2. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

HUSORDEN LYKKESHOLMS ALLÉ AFD. VIBY J

HUSORDEN LYKKESHOLMS ALLÉ AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 AFD. 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Indhold Generelt... 3 1. Affaldshåndtering... 4 2. Badeværelse og toilet... 4 3. Dybfrysere i skure udhuse... 4 4. Fodring af fugle... 4 5. Fyrværkeri... 5

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J 1. Generelt 1.1.Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere