PERSONLIG MARKEDSFØRING STYRK DIN PROFIL DEN DIREKTE VEJ TIL JOBBET 6 UGERS SELVVALGT KURSUS ER DU LEDIG, OG OPFYLDER BETINGELSERNE ER DET GRATIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONLIG MARKEDSFØRING STYRK DIN PROFIL DEN DIREKTE VEJ TIL JOBBET 6 UGERS SELVVALGT KURSUS ER DU LEDIG, OG OPFYLDER BETINGELSERNE ER DET GRATIS"

Transkript

1 PERSONLIG MARKEDSFØRING STYRK DIN PROFIL DEN DIREKTE VEJ TIL JOBBET 6 UGERS SELVVALGT KURSUS ER DU LEDIG, OG OPFYLDER BETINGELSERNE ER DET GRATIS Dette kursus er baseret på DIN jobsøgning, hvordan finder du vejen til dit næste job? Det er baseret på dine kompetencer, og du lære metoden til at finde det job som matcher dig. Som ledig er det svært at markedsføre selv overfor potentielle arbejdsgivere, det får du mulighed for at arbejde med på dette kursus Det er firmaet - COMMERCIAL DEVELOPMENT ApS - som udvikler konceptet Kurset er udviklet i samarbejde med PROFESSIONSHØJSKOLEN - UCC Og udbydes med Commercial Development ApS. Du kan se mere på Commercial Development ApS Jobvejen 1

2 6 UGERS SELVVALGT KURSUS FOR LEDIGE PERSONLIG MARKEDSFØRING STYRK DIN PROFIL DEN DIREKTE VEJ TIL JOBBET Vejen til næste job kræver en forståelse af beslutningsprocesser i virksomheder, samt hvorledes du kan matche det med dine egne kompetencer Kurset er åbent for alle og er udbudt i samarbejde med Professionshøjskolen UCC under lov om åben uddannelse. Hvis man er ledig og opfylder betingelserne for at kunne deltage er kurset gratis. UDBYDER Udbyder er PROFESSIONSHØJSKOLEN - UCC og ansvarlig for kurset indhold og gennemførelse er Commercial Development ApS CVR nr v/peter Juel Andersen Målgruppe Kurset er åbent for alle det er et fagspecifikt kursus Målsætning Det er målet at deltagerne lærer at markedsføre sig selv og sine kompetencer. På kurset lærer du at betragte dine kompetencer som en vare, og hvordan du kan få det markedsført over for virksomhederne. Det er målet at deltagerne opnår kendskab til beslutningsprocesser i virksomheder, for derigennem at skabe kontakter og netværk. Det arbejdes med deltagernes egne kompetencer og der matches med virksomheder der efterspørger disse. Således vil der være fokus på undervisning og øvelser i netværksstrategi, profilering og jobsøgning via sociale medier samt uopfordret jobsøgning. Kurset har til formål at give deltagerne operationelle værktøjer til jobsøgning der er tilpasset nutidens og fremtidens arbejdsmarked. 2

3 Målsætning Det er målsætningen at Deltagerne at deltagerne kan erhverve sig kompetencer som kan anvendes erhvervsrettede. At deltagerne finder et job ved hjælp af personlig markedsføring Deltagerne skal kunne forstå sammenhængen mellem de forskellige sociale medier og kunne anvende dem til direkte jobsøgning Deltagerne skal kunne arbejde med personlig salg af egne kompetencer Mål: Det er målet at ændre deltagerne initialadfærd til en terminaladfærd efter kurset, så der er i stand til at kunne udvikle og arbejde med grundlæggende elementer omkring deres profilering Der er følgende delmål Delmål viden Deltagerne skal opnå en viden om følgende elementer Kendskab til tre væsentlige paradigmer i kompetenceudvikling, herunder o Modernistisk paradigme o Symbols paradigme o Postmoderne paradigme Kendskab til analyseværktøjer i forbindelse med kompetenceudvikling, herunder SWOT analyser og konvertering af disse til TOWS analyser Kendskab til alle sociale medier samt sammenhængen og anvendelse af disse Kendskab til og forståelse af hvorledes et CV kan udarbejdes, herunder forskellige typer som brutto, dedikerede og projekt CC Kompetenceudvikling som et element til at finde egne styrker, såvel faglige som personlige, herunder kendskab til paradigmer og tankerne omkring kompetenceudvikling Delmål færdigheder Deltagerne skal have opnået følgende færdigheder Udarbejdelse af en kompetenceprofil såvel en faglig som personlig, og derved kunne anvende dette operationelt Udarbejdelse at SWOT analyser for derved at kortlægge de kompetencer, der skal anvendes dedikeret til forskellige virksomheder Kunne arbejde med de forskellige sociale medier og indlægge sine egne kompetencer, samt kunne arbejde analytisk med søgninger og kompetencer via de sociale medier Vide hvordan man kommer i kontakt med virksomheder og får tilgang til jobmuligheder 3

4 Delmål kompetencer Kurset udvikler kompetencer hos deltagerne og ved terminaladfærd skal deltagerne have opnået følgende kompetencer forstå sine egne personlige kompetencer, for derved at kunne målrette sin kommunikationsform i erhvervsmæssigt perspektiv kunne foretage egen kompetenceudvikling og kunne vurdere sine kærnekompetencer for derved at målrette sin indsats være i stand til at selektere hvilke sociale medier, der har størst værdi i relevante situationer og derved kunne arbejde med dette som et værktøj i kommunikation Have forståelse for beslutningsprocesser i organisationer og derved være i stand til at etablere relevante kontakter Være i stand til at sælge sig selv og forstå salgsteknikker Procesforløbet - metode Procesforløbet er baseret på en tosidet arbejdsform, hvor den ene del er konceptuelt, der følges målrettet konceptet, men tilpasset den enkeltes baggrund. Den anden del af konceptet er innovativ, hvor der arbejdes med alternative værktøjer, specielt med netværkssøgning og de sociale medier. Der arbejdes med at skabe forståelser for beslutningsprocesser i virksomheder, for derigennem at skabe vejen til det næste job Der skabes forståelse for salgs og markedsføringsprocesser Det innovative ligger i rekrutteringstendenser, hvor der kan vælges at arbejde med en markedsudvikling i rekrutteringsbranchen, alternativt jobsøgning. Herudover ligger det innovative i deltagernes egne markedsmuligheder, samt eget valg af metoder til segmentering af jobmuligheder og valg af metode til kontakt med virksomhederne. Undervisning Der tages udgangspunkt i en markedsføringsstrategi. Dette medfører, at deltagerne på kurset skal lære at markedsføre/profilere sig selv og sine kompetencer via netværk og sociale medier som eksempelvis LinkedIn. Der laves indledningsvist en personlighedstest for at supplerede den enkeltes arbejde med profilering. Der gennemføres undervisning, hvor deltagerne først får hjælpe til at afklare egne kvalifikationer og kompetencer for dermed bedre at kunne profilere sig og i sidste ende blive bedre til at opnå kontakt til virksomheder, der matcher kompetencerne. Desuden arbejdes der med salgs- og præsentationsteknik. 4

5 Den overordnede metode er at deltagerne arbejder med sin egen personlige Business case, herunder hvilke kompetencer har jeg, hvem efterspørger disse og hvordan kommer jeg i kontakt med potentielle købere (virksomheder) Deltagerne opnår viden om beslutningsprocesser og lederroller i virksomheder INDHOLD Modul 1 Kompetenceudvikling - Kortlægning af kompetencer Udarbejdelse af CV, herunder o Brutto Cv dedikeret CV projekt CV Udarbejdelse af kompetence profil, herunder o Faglige kompetencer og personlige kompetencer Kompetenceudvikling, herunder o Paradigmer Modernisme Symbolisme - Postmodernisme Anvendelse af SWOT analyser, herunder o SWOT analysen er en værktøj til brug for markedsføring af egne kompetencer o Konvertering til TOWS analyser og anvendelse af disse Modul 2 - Markedsføring af egne kompetencer Undervisning og case med de sociale medier Opbygning af personlig salgs- og markedsførings profil Udarbejdelse at Business casen (individuelt) Udarbejdelse af SWOT analyse Konvertering til TOWS analyse Lederrolle og beslutningsprocesser Kommunikations Strategi Fastlæggelse af hvilke markeder der efterspørger kompetencer Der arbejdes med Makro- og Mikro markeder Udarbejdelse af markedsføringsplan Undervisning i kontakt med virksomheder, der matcher profiler 5

6 Modul 3 beslutningsprocesser i organisationer Definition af beslutningsprocesser i organisationer, herunder o Udvalgte beslutninger fra virksomheder i krise og forandring Ledertyper defineret ud fra valgte teorier, og deltagernes egen profil o Analyser ud fra Adizes og Mc Gregor X-Y teori Samspil mellem ledertyper og rolleskift ved situationsbestemt ledelse Udvalgte cases Modul 4 - Kommunikations teori og modeller Deltagerne får viden om redskaber til effektiv kommunikation At deltagerne lærer at imødegå indvendinger og forbehold, 1) eksempelvis eget negative mindset og præstationsbegrænsende holdninger og overbevisninger, og 2) at deltagerne lærer at beskrive sig selv fagligt, og formidle den værdi, det udbytte og den resultatskabelse de med deres kernekompetencer og fagperson vil kunne byde ind med til virksomhedens gevinst. Der arbejdes med metoder til informationsformidling i organisationer. Modul 5 - Salg- og Markedsføringsstrategi Deltagerne skal have kendskab til værktøjer inden for salg- og markedsføring, herunder opbygning af salg på niveauer o Strategisk taktisk og operationelt Der arbejdes med elementer i KAM teorier, Key Acount Management Det er formålet at deltagerne kan udarbejde deres egen markedsføringsstrategi, og derved opnå konsensus mellem egne kompetencer og den personlige strategi for jobsøgning. Der arbejdes med markedsanalyser, Business Intelligence, og segmentering af makromarkederne, og tilgang til Mikromarkedet Der arbejdes med en vekselvirkning mellem de teoretiske, statistiske modeller i markedsanalysen - og beskrivende praktisk orienterede afsnit, der trin for trin beskriver, hvorledes en god markedsanalyse opbygges og anvendes. Der lægges stor vægt på, at deltageren opnår en forståelse af, salg og markedsføring af egen personlighed og kompetencer ud fra en markedsføringsstrategi og plan. Opbygningen er i hovedtræk som følger o Intern analyse, mål og strategier, markedsinformation, personlig branding, relations markedsføring, markedsføringsstrategi og parameter Mix samt markedsføringsplan 6

7 Modul 6 afslutning og opfølgning At gøre status over hvor deltagerne er i jobsøgningsprocessen og opsummere kursusforløbet. Dette modul skal danne udgangspunkt for prioritering af indhold i workhops, hvor der arbejdes aktivt med de tillærte teknikker. Deltagerne skal nu færdig gøre deres egen personlige markedsføringsplan Denne del af kursusbeskrivelsen omhandler beslutningsprocesser og markedsføring I dette kursus arbejdes der med beslutningsprocesser i organisationer, herunder lederroller og begreber omkring situationsbestemt ledelse. Der anvendes teorier om lederroller og der arbejdes med analysemetoder hvorved deltagerne tilegner sig viden om egen rolletype samt rollefordeling ved beslutninger. Der arbejdes med teorier og operationelle værktøjer om kommunikation, således at deltagerne tilegner sig viden om hvorledes man kommunikerer med virksomheder og der afklares deltagernes egen rolle. Der arbejdes med analyser og metoder. Dette kombineres med operationelle værktøjer og teorier om salg og marketing, og deltagerne opnår viden om udarbejdelse af salg- og marketingsplaner, således at de kan skabe konsensus mellem egne og mulige mål. Kurset afsluttes med udarbejdelse af egen plan for personlig markedsføring Målsætning - primære Målsætning er at give deltagerne indblik i hvorledes en organisation er sammensat af forskellige ledertyper, som skal udfylde forskellige roller og konsekvensen af dette. Ved at give en forståelse for kommunikations teorier og modeller, er det målsætningen at deltagerne kan arbejde indgå i dialog med virksomheder inden for selvvalgt målgrupper Ud fra denne platform tilegner deltagerne sig en viden om salg og markedsføring, således at de er i stand til at udarbejde deres personlige plan. Målsætning - personlige Kurset har til formål at give deltagerne operationelle værktøjer til jobsøgning der er tilpasset nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det arbejdes med deltagernes egne kompetencer og der matches med virksomheder der efterspørger disse. Der arbejdes innovativt med selvvalgte virksomheder 7

8 Målsætning: Det er målsætningen at Deltagerne kan erhverve sig kompetencer som kan anvendes erhvervsrettet Deltagerne erhverver sig viden om beslutningsprocesser og lederroller Deltagerne får en viden og sammenhæng mellem kommunikation og salg/markedsføring Deltagerne er i stand til at udarbejde en personlig markedsføringsplan Delmål viden Deltagerne skal have viden om følgende elementer Kendskab og forståelse for beslutningsprocesser i organisationer/virksomheder Definition af lederroller og samspil mellem disse, samt ændring af rollefordeling i situation bestemt ledelse Viden om Adizes lederrolle og samspil til X-Y teorier, samt viden om egen lederprofil i Adizes system PAEI Kunne forholde sig til teorier om lederroller og anvende det i udvalgte cases fra virksomheder Delmål færdigheder Deltagerne skal have opnået følgende færdigheder Kunne definere lederroller ud fra egen profil og ud fra konkrete cases Kunne forstå kulturel indflydelse på beslutninger Udarbejde en salgs strategi med delelementer på 3 niveauer Udarbejde personlig markedsføringsplan og anvende den operationelt i forbindelse med virksomhedskontakt Udarbejde en beskrivelse af sig selv og være i stand til at formidle kærnekompetencerne, så der er match med udvalgte virksomheder Delmål kompetencer Deltagerne skal have udviklet følgende kompetencer Have klarhed over egne kompetenceværdier og kunne anvende disse som en salgsbar vare Være i stand til at vurdere potentielle ledere, som kontaktpersoner ud fra lederrolle teorierne Have forståelse for hvorledes kompetencer er en salgsbar vare, som er anvendelig i en proces med opsøgende kontakt Være i stand til at udarbejde en markedsføringsplan 8

9 Procesforløbet - metode Procesforløbet Procesforløbet er baseret på en tosidet arbejdsform, hvor den ene del er konceptuelt, der følges målrettet konceptet, men tilpasset den enkeltes baggrund. Den anden del af konceptet er innovativ, hvor der arbejdes med alternative værktøjer, specielt med netværkssøgning og de sociale medier. Der arbejdes med at skabe forståelser for beslutningsprocesser i virksomheder, for derigennem at skabe vejen til det næste job. Det innovative ligger i at deltagerne selv vælger virksomheder som matcher kompetencer, og ud fra dette analyseres der profiler. Det innovative ligger ligeledes i, at der arbejdes med personlig markedsføringsplan. Herudover ligger det innovative i deltagernes egne markedsmuligheder, samt eget valg af metoder til segmentering af jobmuligheder og valg af metode til kontakt med virksomhederne. Metode Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov vil nedenstående metode blive anvendt til at finde veje ind på arbejdsmarkedet. Der arbejdes med det enkelte menneske samt hvilke roller det kan have i samspil med andre. Der relateres til udvalgte virksomheder, samt den erfaring den enkelte deltager har fra arbejdsmarkedet. Ved hjælp af kommunikations indlæring arbejdes der med metoder og værktøjer til at lave opsøgende arbejde med virksomheder. Den personlige plan for dette ligger i en individuel markedsføringsplan, hvor målsætning for etablering af kontakter er værktøjet Undervisning Der tages udgangspunkt i at deltagerne skal tilegne sig en viden om processer i virksomheder og organisationer, således at der får kompetencer til at skabe kontakter til virksomhederne. Herefter tages der udgangspunkt i en markedsføringsstrategi. Dette medfører, at deltagerne på kurset skal lære at markedsføre/profilere sig selv og sine kompetencer via netværk og sociale medier som eksempelvis LinkedIn. Den overordnede metode er at deltagerne arbejder med sin egen personlige Business case, herunder hvilke kompetencer har jeg, hvem efterspørger disse og hvordan kommer jeg i kontakt med potentielle købere (virksomheder) Der arbejdes med undervisning i plenum samt workshop hvor deltagerne kan arbejde med definerede projekter og evaluere disse. Der arbejdes med teknikker til salg og KAM, Key Acount Management Der arbejdes med selvstudier hvor der er support til deltagerne. 9

10 ANTAL UNDERVISNINGSTIMER OG DAGE (SAMLET FOR KURSET OG OM UGEN) Der er samlet i 6 uger 222 undervisningstimer fordelt på følgende Kurset har en varighed af 6 uger. LITTERATUR Det forventes at kursisterne skal læse mellem 50 og 75 sider litteratur om ugen Litteratur udvalg Kompetenceudvikling fra teori til praksis, Vibeke Walter Didriksen Adizes Ledelsesteori, Bøje Larsen, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1998 Lederens Faldgruber, Ichak Adizes, Børsens Forlag, 1979 (6. oplag 1987) Hertil udvalgte kompendier Det forventes at kursisterne skal læse mellem 50 og 100 sider litteratur om ugen Det tilstræbes at det meste af litteraturen er på dansk, og såfremt det ikke er muligt udarbejdes det kompendier og notater ud fra det valgte litteratur Litteratur udvalg Adizes Ledelsesteori, Bøje Larsen, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1998 Lederens Faldgruber, Ichak Adizes, Børsens Forlag, 1979 (6. oplag 1987) Managing Corporate Lifecycles, Ichak Adizes, Prentice Hall, 1999 Organisationskultur og Ledelse, Edgar H. Schein, Valmuen, 2000 The Human Side of Enterprise, Joel Cutcher Gershenfeld & Douglas McGregor, Mcgraw-hill Education Europe, 2005 The Ideal Executive, Ichak Adizes, Adizes Institute Publications, 2004 Adizes Reference Guide, Adizes Institute Kp. 5 "Rådgivning - få flest penge for din tid", s , samt Kp. 9 "Den største salgsknap i hjernen er 450 millioner år gammel", s i bogen "NeuroSalg - 14 hemmeligheder om hjernen som enhver sælger bør kende", af Jesper Wagner (2009), Forlag: Bergholm Media. Kp. 4 "Behov og motivation", s , samt Kp. 5 "Den kognitive coachingmodel", s i bogen "Kognitiv coaching - Forøg din ydeevne med kognitive principper", af Irene H. Oestrich (2010), Dansk Psykologisk Forlag. 10

11 Kp. 7 "Mentale modeller i strategiarbejdet", s i bogen "Strategi med mening - Hvordan sikrer virksomheder strategisk effektivitet" af Mark Holst-Mikkelsen og Flemming Poulfelt (2010), Forlag: L&R Business. International markedsføring, 4. udgave 2011, Lærebog, Trojka, Finn Rolighed Andersen, Bjarne warming Jensen, Kurt jepsen, Peter Schmalz & mette Risgaard Olsen Marketing - en introduktion 4. udgave 2009, (bog hæftet) Syddansk Universitet forlag, Per V. Freytag Personlig Branding, 2. udgave, 2005 (bog hæftet), Børsen, Peter Horn Hertil udvalgte kompendier Følgende er litteratur som IKKE er pensum, men underviseren informerer om undervejs i modulet Andersen, H.C.(2008). Ideudvikling, coaching, efterkritik værktøjer til en mere kreativ arbejdsplads. Cameron, K. (2009). Positive leadership Strategies for extraordinary performance. Csikszentmihalyi, M. (2005). FLOW optimaloplevelsens psykologi. Dansk Psykologisk Forlag. Eide, T. og Eide, H. (2007). Kommunikation i praksis Relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde. Klim. Frankl, V.E. ( ). Psykologi og eksistens (3. udgave). Gyldendal. Fredrickson, B.L. (2010). Positivitet kilder til vækst i livet. Dansk Psykologisk Forlag. Grønbæk, M. & Pors, H. (2009). VÆKST MODELLEN vejen til den gode samtale. Dafolo. Henningsen, P.C. og Schultz-Jørgensen, K. (2010). Bryd muren en guide til kommunikation i modvind. Gyldendal Business. Hildebrandt, S. (2009). LEDELSE Begreber, Udfordringer, Erfaringer. Systime. Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2008). Hvordan organisationer fungerer en indføring i organisation og ledelse (2. Udgave). Hans Reitzels Forlag. Jepsen, B., Gade, M., Simonsen K. (2010). Coaching i organisationer. Hans Reitzels Forlag. Kjær, H., Skriver, H.J., Staunstrup. (2011). Organisation (4. udgave). Forlaget Trojka. Oestrich, I.H. (2010). Kognitiv Coaching Forøg din ydeevne med kognitive principper. Dansk Psykologisk Forlag. Oestrich, I.H. (2000). Tankens Kraft kognitiv terapi i klinisk praksis. Dansk Psykologisk Forlag. Oestrich, I.H. Kognitiv coaching når der ønskes effektivitet, s , I: Coaching i perspektiv en grundbog (red.), Gørtz, K. og Prehn, A. (2008). Paludan-Müller, L. (2004). Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi. Frydenlund. Gørtz, K. og Mette Mejlhede (red.). Forstandig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. 11

12 12

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Forord. AOF Danmark November 2006. Kirsten Flyvholm, projektleder Gritt Bøgh, projektkonsulent

Forord. AOF Danmark November 2006. Kirsten Flyvholm, projektleder Gritt Bøgh, projektkonsulent Forord Dette projekt om karriereplanlægning og kompetenceafklaring er udviklet for Dansk Folkeoplysnings Samråd med midler fra Undervisningsministeriet. Projektets primære målgruppe er aftenskoleledere,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION. et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s

DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION. et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s INDHOLD SIDE 4 Pre MBA Diploma in Business Administration (Læs om uddannelsen

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere