PERSONLIG MARKEDSFØRING STYRK DIN PROFIL DEN DIREKTE VEJ TIL JOBBET 6 UGERS SELVVALGT KURSUS ER DU LEDIG, OG OPFYLDER BETINGELSERNE ER DET GRATIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONLIG MARKEDSFØRING STYRK DIN PROFIL DEN DIREKTE VEJ TIL JOBBET 6 UGERS SELVVALGT KURSUS ER DU LEDIG, OG OPFYLDER BETINGELSERNE ER DET GRATIS"

Transkript

1 PERSONLIG MARKEDSFØRING STYRK DIN PROFIL DEN DIREKTE VEJ TIL JOBBET 6 UGERS SELVVALGT KURSUS ER DU LEDIG, OG OPFYLDER BETINGELSERNE ER DET GRATIS Dette kursus er baseret på DIN jobsøgning, hvordan finder du vejen til dit næste job? Det er baseret på dine kompetencer, og du lære metoden til at finde det job som matcher dig. Som ledig er det svært at markedsføre selv overfor potentielle arbejdsgivere, det får du mulighed for at arbejde med på dette kursus Det er firmaet - COMMERCIAL DEVELOPMENT ApS - som udvikler konceptet Kurset er udviklet i samarbejde med PROFESSIONSHØJSKOLEN - UCC Og udbydes med Commercial Development ApS. Du kan se mere på Commercial Development ApS Jobvejen 1

2 6 UGERS SELVVALGT KURSUS FOR LEDIGE PERSONLIG MARKEDSFØRING STYRK DIN PROFIL DEN DIREKTE VEJ TIL JOBBET Vejen til næste job kræver en forståelse af beslutningsprocesser i virksomheder, samt hvorledes du kan matche det med dine egne kompetencer Kurset er åbent for alle og er udbudt i samarbejde med Professionshøjskolen UCC under lov om åben uddannelse. Hvis man er ledig og opfylder betingelserne for at kunne deltage er kurset gratis. UDBYDER Udbyder er PROFESSIONSHØJSKOLEN - UCC og ansvarlig for kurset indhold og gennemførelse er Commercial Development ApS CVR nr v/peter Juel Andersen Målgruppe Kurset er åbent for alle det er et fagspecifikt kursus Målsætning Det er målet at deltagerne lærer at markedsføre sig selv og sine kompetencer. På kurset lærer du at betragte dine kompetencer som en vare, og hvordan du kan få det markedsført over for virksomhederne. Det er målet at deltagerne opnår kendskab til beslutningsprocesser i virksomheder, for derigennem at skabe kontakter og netværk. Det arbejdes med deltagernes egne kompetencer og der matches med virksomheder der efterspørger disse. Således vil der være fokus på undervisning og øvelser i netværksstrategi, profilering og jobsøgning via sociale medier samt uopfordret jobsøgning. Kurset har til formål at give deltagerne operationelle værktøjer til jobsøgning der er tilpasset nutidens og fremtidens arbejdsmarked. 2

3 Målsætning Det er målsætningen at Deltagerne at deltagerne kan erhverve sig kompetencer som kan anvendes erhvervsrettede. At deltagerne finder et job ved hjælp af personlig markedsføring Deltagerne skal kunne forstå sammenhængen mellem de forskellige sociale medier og kunne anvende dem til direkte jobsøgning Deltagerne skal kunne arbejde med personlig salg af egne kompetencer Mål: Det er målet at ændre deltagerne initialadfærd til en terminaladfærd efter kurset, så der er i stand til at kunne udvikle og arbejde med grundlæggende elementer omkring deres profilering Der er følgende delmål Delmål viden Deltagerne skal opnå en viden om følgende elementer Kendskab til tre væsentlige paradigmer i kompetenceudvikling, herunder o Modernistisk paradigme o Symbols paradigme o Postmoderne paradigme Kendskab til analyseværktøjer i forbindelse med kompetenceudvikling, herunder SWOT analyser og konvertering af disse til TOWS analyser Kendskab til alle sociale medier samt sammenhængen og anvendelse af disse Kendskab til og forståelse af hvorledes et CV kan udarbejdes, herunder forskellige typer som brutto, dedikerede og projekt CC Kompetenceudvikling som et element til at finde egne styrker, såvel faglige som personlige, herunder kendskab til paradigmer og tankerne omkring kompetenceudvikling Delmål færdigheder Deltagerne skal have opnået følgende færdigheder Udarbejdelse af en kompetenceprofil såvel en faglig som personlig, og derved kunne anvende dette operationelt Udarbejdelse at SWOT analyser for derved at kortlægge de kompetencer, der skal anvendes dedikeret til forskellige virksomheder Kunne arbejde med de forskellige sociale medier og indlægge sine egne kompetencer, samt kunne arbejde analytisk med søgninger og kompetencer via de sociale medier Vide hvordan man kommer i kontakt med virksomheder og får tilgang til jobmuligheder 3

4 Delmål kompetencer Kurset udvikler kompetencer hos deltagerne og ved terminaladfærd skal deltagerne have opnået følgende kompetencer forstå sine egne personlige kompetencer, for derved at kunne målrette sin kommunikationsform i erhvervsmæssigt perspektiv kunne foretage egen kompetenceudvikling og kunne vurdere sine kærnekompetencer for derved at målrette sin indsats være i stand til at selektere hvilke sociale medier, der har størst værdi i relevante situationer og derved kunne arbejde med dette som et værktøj i kommunikation Have forståelse for beslutningsprocesser i organisationer og derved være i stand til at etablere relevante kontakter Være i stand til at sælge sig selv og forstå salgsteknikker Procesforløbet - metode Procesforløbet er baseret på en tosidet arbejdsform, hvor den ene del er konceptuelt, der følges målrettet konceptet, men tilpasset den enkeltes baggrund. Den anden del af konceptet er innovativ, hvor der arbejdes med alternative værktøjer, specielt med netværkssøgning og de sociale medier. Der arbejdes med at skabe forståelser for beslutningsprocesser i virksomheder, for derigennem at skabe vejen til det næste job Der skabes forståelse for salgs og markedsføringsprocesser Det innovative ligger i rekrutteringstendenser, hvor der kan vælges at arbejde med en markedsudvikling i rekrutteringsbranchen, alternativt jobsøgning. Herudover ligger det innovative i deltagernes egne markedsmuligheder, samt eget valg af metoder til segmentering af jobmuligheder og valg af metode til kontakt med virksomhederne. Undervisning Der tages udgangspunkt i en markedsføringsstrategi. Dette medfører, at deltagerne på kurset skal lære at markedsføre/profilere sig selv og sine kompetencer via netværk og sociale medier som eksempelvis LinkedIn. Der laves indledningsvist en personlighedstest for at supplerede den enkeltes arbejde med profilering. Der gennemføres undervisning, hvor deltagerne først får hjælpe til at afklare egne kvalifikationer og kompetencer for dermed bedre at kunne profilere sig og i sidste ende blive bedre til at opnå kontakt til virksomheder, der matcher kompetencerne. Desuden arbejdes der med salgs- og præsentationsteknik. 4

5 Den overordnede metode er at deltagerne arbejder med sin egen personlige Business case, herunder hvilke kompetencer har jeg, hvem efterspørger disse og hvordan kommer jeg i kontakt med potentielle købere (virksomheder) Deltagerne opnår viden om beslutningsprocesser og lederroller i virksomheder INDHOLD Modul 1 Kompetenceudvikling - Kortlægning af kompetencer Udarbejdelse af CV, herunder o Brutto Cv dedikeret CV projekt CV Udarbejdelse af kompetence profil, herunder o Faglige kompetencer og personlige kompetencer Kompetenceudvikling, herunder o Paradigmer Modernisme Symbolisme - Postmodernisme Anvendelse af SWOT analyser, herunder o SWOT analysen er en værktøj til brug for markedsføring af egne kompetencer o Konvertering til TOWS analyser og anvendelse af disse Modul 2 - Markedsføring af egne kompetencer Undervisning og case med de sociale medier Opbygning af personlig salgs- og markedsførings profil Udarbejdelse at Business casen (individuelt) Udarbejdelse af SWOT analyse Konvertering til TOWS analyse Lederrolle og beslutningsprocesser Kommunikations Strategi Fastlæggelse af hvilke markeder der efterspørger kompetencer Der arbejdes med Makro- og Mikro markeder Udarbejdelse af markedsføringsplan Undervisning i kontakt med virksomheder, der matcher profiler 5

6 Modul 3 beslutningsprocesser i organisationer Definition af beslutningsprocesser i organisationer, herunder o Udvalgte beslutninger fra virksomheder i krise og forandring Ledertyper defineret ud fra valgte teorier, og deltagernes egen profil o Analyser ud fra Adizes og Mc Gregor X-Y teori Samspil mellem ledertyper og rolleskift ved situationsbestemt ledelse Udvalgte cases Modul 4 - Kommunikations teori og modeller Deltagerne får viden om redskaber til effektiv kommunikation At deltagerne lærer at imødegå indvendinger og forbehold, 1) eksempelvis eget negative mindset og præstationsbegrænsende holdninger og overbevisninger, og 2) at deltagerne lærer at beskrive sig selv fagligt, og formidle den værdi, det udbytte og den resultatskabelse de med deres kernekompetencer og fagperson vil kunne byde ind med til virksomhedens gevinst. Der arbejdes med metoder til informationsformidling i organisationer. Modul 5 - Salg- og Markedsføringsstrategi Deltagerne skal have kendskab til værktøjer inden for salg- og markedsføring, herunder opbygning af salg på niveauer o Strategisk taktisk og operationelt Der arbejdes med elementer i KAM teorier, Key Acount Management Det er formålet at deltagerne kan udarbejde deres egen markedsføringsstrategi, og derved opnå konsensus mellem egne kompetencer og den personlige strategi for jobsøgning. Der arbejdes med markedsanalyser, Business Intelligence, og segmentering af makromarkederne, og tilgang til Mikromarkedet Der arbejdes med en vekselvirkning mellem de teoretiske, statistiske modeller i markedsanalysen - og beskrivende praktisk orienterede afsnit, der trin for trin beskriver, hvorledes en god markedsanalyse opbygges og anvendes. Der lægges stor vægt på, at deltageren opnår en forståelse af, salg og markedsføring af egen personlighed og kompetencer ud fra en markedsføringsstrategi og plan. Opbygningen er i hovedtræk som følger o Intern analyse, mål og strategier, markedsinformation, personlig branding, relations markedsføring, markedsføringsstrategi og parameter Mix samt markedsføringsplan 6

7 Modul 6 afslutning og opfølgning At gøre status over hvor deltagerne er i jobsøgningsprocessen og opsummere kursusforløbet. Dette modul skal danne udgangspunkt for prioritering af indhold i workhops, hvor der arbejdes aktivt med de tillærte teknikker. Deltagerne skal nu færdig gøre deres egen personlige markedsføringsplan Denne del af kursusbeskrivelsen omhandler beslutningsprocesser og markedsføring I dette kursus arbejdes der med beslutningsprocesser i organisationer, herunder lederroller og begreber omkring situationsbestemt ledelse. Der anvendes teorier om lederroller og der arbejdes med analysemetoder hvorved deltagerne tilegner sig viden om egen rolletype samt rollefordeling ved beslutninger. Der arbejdes med teorier og operationelle værktøjer om kommunikation, således at deltagerne tilegner sig viden om hvorledes man kommunikerer med virksomheder og der afklares deltagernes egen rolle. Der arbejdes med analyser og metoder. Dette kombineres med operationelle værktøjer og teorier om salg og marketing, og deltagerne opnår viden om udarbejdelse af salg- og marketingsplaner, således at de kan skabe konsensus mellem egne og mulige mål. Kurset afsluttes med udarbejdelse af egen plan for personlig markedsføring Målsætning - primære Målsætning er at give deltagerne indblik i hvorledes en organisation er sammensat af forskellige ledertyper, som skal udfylde forskellige roller og konsekvensen af dette. Ved at give en forståelse for kommunikations teorier og modeller, er det målsætningen at deltagerne kan arbejde indgå i dialog med virksomheder inden for selvvalgt målgrupper Ud fra denne platform tilegner deltagerne sig en viden om salg og markedsføring, således at de er i stand til at udarbejde deres personlige plan. Målsætning - personlige Kurset har til formål at give deltagerne operationelle værktøjer til jobsøgning der er tilpasset nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det arbejdes med deltagernes egne kompetencer og der matches med virksomheder der efterspørger disse. Der arbejdes innovativt med selvvalgte virksomheder 7

8 Målsætning: Det er målsætningen at Deltagerne kan erhverve sig kompetencer som kan anvendes erhvervsrettet Deltagerne erhverver sig viden om beslutningsprocesser og lederroller Deltagerne får en viden og sammenhæng mellem kommunikation og salg/markedsføring Deltagerne er i stand til at udarbejde en personlig markedsføringsplan Delmål viden Deltagerne skal have viden om følgende elementer Kendskab og forståelse for beslutningsprocesser i organisationer/virksomheder Definition af lederroller og samspil mellem disse, samt ændring af rollefordeling i situation bestemt ledelse Viden om Adizes lederrolle og samspil til X-Y teorier, samt viden om egen lederprofil i Adizes system PAEI Kunne forholde sig til teorier om lederroller og anvende det i udvalgte cases fra virksomheder Delmål færdigheder Deltagerne skal have opnået følgende færdigheder Kunne definere lederroller ud fra egen profil og ud fra konkrete cases Kunne forstå kulturel indflydelse på beslutninger Udarbejde en salgs strategi med delelementer på 3 niveauer Udarbejde personlig markedsføringsplan og anvende den operationelt i forbindelse med virksomhedskontakt Udarbejde en beskrivelse af sig selv og være i stand til at formidle kærnekompetencerne, så der er match med udvalgte virksomheder Delmål kompetencer Deltagerne skal have udviklet følgende kompetencer Have klarhed over egne kompetenceværdier og kunne anvende disse som en salgsbar vare Være i stand til at vurdere potentielle ledere, som kontaktpersoner ud fra lederrolle teorierne Have forståelse for hvorledes kompetencer er en salgsbar vare, som er anvendelig i en proces med opsøgende kontakt Være i stand til at udarbejde en markedsføringsplan 8

9 Procesforløbet - metode Procesforløbet Procesforløbet er baseret på en tosidet arbejdsform, hvor den ene del er konceptuelt, der følges målrettet konceptet, men tilpasset den enkeltes baggrund. Den anden del af konceptet er innovativ, hvor der arbejdes med alternative værktøjer, specielt med netværkssøgning og de sociale medier. Der arbejdes med at skabe forståelser for beslutningsprocesser i virksomheder, for derigennem at skabe vejen til det næste job. Det innovative ligger i at deltagerne selv vælger virksomheder som matcher kompetencer, og ud fra dette analyseres der profiler. Det innovative ligger ligeledes i, at der arbejdes med personlig markedsføringsplan. Herudover ligger det innovative i deltagernes egne markedsmuligheder, samt eget valg af metoder til segmentering af jobmuligheder og valg af metode til kontakt med virksomhederne. Metode Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov vil nedenstående metode blive anvendt til at finde veje ind på arbejdsmarkedet. Der arbejdes med det enkelte menneske samt hvilke roller det kan have i samspil med andre. Der relateres til udvalgte virksomheder, samt den erfaring den enkelte deltager har fra arbejdsmarkedet. Ved hjælp af kommunikations indlæring arbejdes der med metoder og værktøjer til at lave opsøgende arbejde med virksomheder. Den personlige plan for dette ligger i en individuel markedsføringsplan, hvor målsætning for etablering af kontakter er værktøjet Undervisning Der tages udgangspunkt i at deltagerne skal tilegne sig en viden om processer i virksomheder og organisationer, således at der får kompetencer til at skabe kontakter til virksomhederne. Herefter tages der udgangspunkt i en markedsføringsstrategi. Dette medfører, at deltagerne på kurset skal lære at markedsføre/profilere sig selv og sine kompetencer via netværk og sociale medier som eksempelvis LinkedIn. Den overordnede metode er at deltagerne arbejder med sin egen personlige Business case, herunder hvilke kompetencer har jeg, hvem efterspørger disse og hvordan kommer jeg i kontakt med potentielle købere (virksomheder) Der arbejdes med undervisning i plenum samt workshop hvor deltagerne kan arbejde med definerede projekter og evaluere disse. Der arbejdes med teknikker til salg og KAM, Key Acount Management Der arbejdes med selvstudier hvor der er support til deltagerne. 9

10 ANTAL UNDERVISNINGSTIMER OG DAGE (SAMLET FOR KURSET OG OM UGEN) Der er samlet i 6 uger 222 undervisningstimer fordelt på følgende Kurset har en varighed af 6 uger. LITTERATUR Det forventes at kursisterne skal læse mellem 50 og 75 sider litteratur om ugen Litteratur udvalg Kompetenceudvikling fra teori til praksis, Vibeke Walter Didriksen Adizes Ledelsesteori, Bøje Larsen, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1998 Lederens Faldgruber, Ichak Adizes, Børsens Forlag, 1979 (6. oplag 1987) Hertil udvalgte kompendier Det forventes at kursisterne skal læse mellem 50 og 100 sider litteratur om ugen Det tilstræbes at det meste af litteraturen er på dansk, og såfremt det ikke er muligt udarbejdes det kompendier og notater ud fra det valgte litteratur Litteratur udvalg Adizes Ledelsesteori, Bøje Larsen, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1998 Lederens Faldgruber, Ichak Adizes, Børsens Forlag, 1979 (6. oplag 1987) Managing Corporate Lifecycles, Ichak Adizes, Prentice Hall, 1999 Organisationskultur og Ledelse, Edgar H. Schein, Valmuen, 2000 The Human Side of Enterprise, Joel Cutcher Gershenfeld & Douglas McGregor, Mcgraw-hill Education Europe, 2005 The Ideal Executive, Ichak Adizes, Adizes Institute Publications, 2004 Adizes Reference Guide, Adizes Institute Kp. 5 "Rådgivning - få flest penge for din tid", s , samt Kp. 9 "Den største salgsknap i hjernen er 450 millioner år gammel", s i bogen "NeuroSalg - 14 hemmeligheder om hjernen som enhver sælger bør kende", af Jesper Wagner (2009), Forlag: Bergholm Media. Kp. 4 "Behov og motivation", s , samt Kp. 5 "Den kognitive coachingmodel", s i bogen "Kognitiv coaching - Forøg din ydeevne med kognitive principper", af Irene H. Oestrich (2010), Dansk Psykologisk Forlag. 10

11 Kp. 7 "Mentale modeller i strategiarbejdet", s i bogen "Strategi med mening - Hvordan sikrer virksomheder strategisk effektivitet" af Mark Holst-Mikkelsen og Flemming Poulfelt (2010), Forlag: L&R Business. International markedsføring, 4. udgave 2011, Lærebog, Trojka, Finn Rolighed Andersen, Bjarne warming Jensen, Kurt jepsen, Peter Schmalz & mette Risgaard Olsen Marketing - en introduktion 4. udgave 2009, (bog hæftet) Syddansk Universitet forlag, Per V. Freytag Personlig Branding, 2. udgave, 2005 (bog hæftet), Børsen, Peter Horn Hertil udvalgte kompendier Følgende er litteratur som IKKE er pensum, men underviseren informerer om undervejs i modulet Andersen, H.C.(2008). Ideudvikling, coaching, efterkritik værktøjer til en mere kreativ arbejdsplads. Cameron, K. (2009). Positive leadership Strategies for extraordinary performance. Csikszentmihalyi, M. (2005). FLOW optimaloplevelsens psykologi. Dansk Psykologisk Forlag. Eide, T. og Eide, H. (2007). Kommunikation i praksis Relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde. Klim. Frankl, V.E. ( ). Psykologi og eksistens (3. udgave). Gyldendal. Fredrickson, B.L. (2010). Positivitet kilder til vækst i livet. Dansk Psykologisk Forlag. Grønbæk, M. & Pors, H. (2009). VÆKST MODELLEN vejen til den gode samtale. Dafolo. Henningsen, P.C. og Schultz-Jørgensen, K. (2010). Bryd muren en guide til kommunikation i modvind. Gyldendal Business. Hildebrandt, S. (2009). LEDELSE Begreber, Udfordringer, Erfaringer. Systime. Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2008). Hvordan organisationer fungerer en indføring i organisation og ledelse (2. Udgave). Hans Reitzels Forlag. Jepsen, B., Gade, M., Simonsen K. (2010). Coaching i organisationer. Hans Reitzels Forlag. Kjær, H., Skriver, H.J., Staunstrup. (2011). Organisation (4. udgave). Forlaget Trojka. Oestrich, I.H. (2010). Kognitiv Coaching Forøg din ydeevne med kognitive principper. Dansk Psykologisk Forlag. Oestrich, I.H. (2000). Tankens Kraft kognitiv terapi i klinisk praksis. Dansk Psykologisk Forlag. Oestrich, I.H. Kognitiv coaching når der ønskes effektivitet, s , I: Coaching i perspektiv en grundbog (red.), Gørtz, K. og Prehn, A. (2008). Paludan-Müller, L. (2004). Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi. Frydenlund. Gørtz, K. og Mette Mejlhede (red.). Forstandig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. 11

12 12

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

6 ugers fagspecifikt kursus i Innovativ Projektledelse - udbudt som 6 ugers selvvalgt uddannelse. 10 ECTS Kursusbevis

6 ugers fagspecifikt kursus i Innovativ Projektledelse - udbudt som 6 ugers selvvalgt uddannelse. 10 ECTS Kursusbevis 6 ugers fagspecifikt kursus i Innovativ Projektledelse - udbudt som 6 ugers selvvalgt uddannelse 10 ECTS Kursusbevis Gennem undervisning og vejledning på højt niveau, uddanner vi dig i 20 konkrete værktøjer

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014 Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Strategi for samarbejde med virksomheder Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Videndjurs, Handelsgymnasium Rønde HHX Organisation

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere