Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013"

Transkript

1 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved Mercuri Urval i Aalborg. 2. BI Projekt For at styrke af den interne styring og rapportering har direktionen besluttet at gennemføre et BI (Business Intelligence) projekt. Dataregistrering foregår i dag i mange forskellige systemer herunder KMD, Axapta, Lessor løn mv. Data herfra samles herefter i et fælles datawarehouse, som bliver BI platformen til den interne styring og rapportering. Eksempler på udvikling af ledelses- og rapporteringsværktøjer kan være: a. Projektrapporter b. Produktionsrapporter c. Salgs- og kunderapporter d. Driftsrapporter, budgetter samt estimater e. Nøgletal f. HR rapporter Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal forestå implementeringen, og det er hensigten at uddanne superbrugere, der skal have "hands on" i forhold til udvikling af rapporter mv. Efter at have afsøgt markedet er EG A/S valgt som leverandør, og investeringen i licencer mv. er i størrelsesorden kr. Hertil kommer udgifter til uddannelse af superbrugere samt konsulenttimer til etablering af datawarehouse og opstart af projekt. 3. Selskabernes aktiviteter Der har den 26. september været afholdt et direktionsseminar med henblik på en gennemgang af koncernens aktiviteter i 2013 og frem, som disse ser ud pt. En oversigt over aktiviteterne er vedlagt som bilag 1. Bilag 1. Præsentation af selskabernes kommende aktiviteter.

2 Frederikshavn Vand A/S 1. Vandforurening i området omkring Dybvad Frederikshavn Vand A/S har på målinger haft overskridelser af coliforme bakterier og har derfor orienteret berørte forbrugere om, at der er anbefaling om kogning af drikkevand. Efter rådføring med embedslægen er der pålagt kogeanbefaling, som er uddelt til 29 forbrugere. Der er ikke målt nogen form for coliforme bakterier ved omkringliggende forbrugere, men alle de 29 forbrugere, der er på ledningsnettet efter pumpestationen, er pålagt kogeanbefaling. Selskabet arbejder stadig at lokalisere årsagen. Bilag 1. Brev til berørte forbrugere, dateret 16. oktober Forbrugervalg Fristen for opstilling som kandidat til forbrugervalget udløb den 18. oktober. Det betyder, at der er 3 kandidater opstillet til valget: Børge Egebak Liselotte Kondrup Heftholm Steen Møller Andersen Valget bliver gennemført i perioden december 2013.

3 Frederikshavn Varme A/S 1. Nye tilslutninger Frederikshavn Varme A/S indrykker i uge 43 og 44 kampagneannonce på konvertering af oliefyr til fjernvarme. Status på tilslutninger er: Nye fjernvarmestik: Januar september stk stk stk. 2. Nød afbrydelig gasforsyning Nødforsyningssituationer kan opstå i tilfælde af alvorlige svigt af forsyningerne af naturgas til Danmark. Hvis det sker, overtager Energinet.dk ansvaret for at levere gas til alle danske forbrugere. Hvis forsyningerne svigter, kan Energinet.dk fortsat forsyne det danske marked med naturgas, blandt andet ved leverancer fra: - De danske naturgaslagre (Lille Torup og Stenlille) - Syd Arne ledningen - Tyskland og endelig ved at begrænse behovet for gas ved hjælp af (nød) afbrydelige forbrugere. Frederikshavn Varme A/S tilbyder at hjælpe Energinet i denne opgave ved at deltage med delvis afbrydeligt gasforbrug. I tilfælde af en nødforsyningssituation vil vi byde ind med at være afbrydelig på gasforbruget til kraftvarmeværket. De andre gange, vi har deltaget, har kontrakten været med et års varighed. Denne gang er det 6 måneder. Der skal bydes ind med pris for afbrydelighed i november. Der kan opstå forsyningsproblemer i yderkanten af forsyningsområdet. Betalingen for deltagelsen af aktionen, der fastlægger, om den pris der bydes ind med fra de forskellige forsyninger, kan accepteres, er ikke fastlagt endnu. Der forventes dog ikke høje priser, da gasnettet er forbundet mere over landsdele og derved er blevet mere robust. Vi har i hele 2013 modtaget kr. pr. måned, i alt kr.

4 3. Opfølgning på besøg hos Drammen Fjernvarme I den strategiplan Frederikshavn Varme A/S tidligere har fået udarbejdet og fremlagt på bestyrelsesmøde i Møllehuset, var der ikke vurderet mulighederne for produktion af varme på havvand. Derfor blev der arrangeret en studietur til Drammen for at besigtige et nyere anlæg. Der findes endnu ikke mange anlæg, der udnytter havvand og i den størrelse. Selskabet vil arbejde videre med overslag og muligheder for, om en lignende varmepumpe på havnen i Frederikshavn kunne være en mulighed. Det skønnes at koste omkring 60 mio. kr. at etablere en varmepumpe af samme størrelse, og det skønnes, at prisen vil være med en marginalpris på kr. 400/MWh, ca. 100 kr. pr. MWh billigere end varme produceret på N-gaskedler. Selskabet arbejder videre med de økonomiske tal, så et mere gennemarbejdet scenarie kan gennemgås, hvis der måtte være et økonomisk perspektiv deri. Det kunne være et alternativ til kraftvarmeværket, som vil miste grundbeløbet i Ligeledes vil en omlægning være nødvendig, hvis Forsyningen ikke skal tilkøbe CO 2 kvoter i fremtiden. Som tidligere vist antages billedet for tildeling og forbrug af CO 2 kvoter, jf. nedenstående graf. Der er opstået en administrativ tvist i kvoteregisteret, som betyder, at værker ikke endnu har fået deldelt gratiskvoterne for Der er ligeledes også blevet set på rentabiliteten af en elkedel. En elkedel på 10 MW vil reducere nettovarmeproduktionsomkostningerne med kr./år, og en elkedel på 18 MW vil reducere nettovarmeproduktionsomkostningerne med kr./år. Ifølge Averhoff er investeringen i en 10 MW elkedel 5,3 mio. kr., og i en 18 MW elkedel er den 6,85 mio. kr. Dertil kommer diverse bygge- og tilslutningsinvesteringer. Den samlede investering i en 18 MW elkedel er opgjort til 10,43 mio. kr. Det giver en simpel tilbagebetalingstid på ca. 14,5 år for en 18 MW elkedel. Antages samme investering i bygninger, tilslutning mm. for en 10 MW elkedel, får den en simpel tilbagebetalingstid på 21,7 år. Der er ikke medregnet deltagelse i primærreservemarkedet, da priserne for rådighedsbetaling for primær nedregulering har været meget lave de seneste år. I det seneste år er gennemsnitsprisen 11,50 kr./mwh. Dertil kommer, at primærreservemarkedet er et meget lille mar-

5 ked, under 30 MWh. En mulighed for at undgå afgifter vil være, at elpatronen er direkte koblet til vindmølle. Dette scenarie arbejdes der videre med. Det vil betyde, at der skal investeres i en vindmølle ejet af Forsyningen. På nedenstående kurve ses prisen for de forskellige produktionsformer. Vil teknologien og gør de ydre forhold det muligt med varmepumpedrift, er dette den mest fordelagtige produktionsmetode.

6 Frederikshavn Spildevand A/S 1. Forbrugervalg Fristen for opstilling som kandidat til forbrugervalget udløb den 18. oktober. Det betyder, at der er 3 kandidater opstillet til valget: Børge Egebak Liselotte Kondrup Heftholm Steen Møller Andersen Valget bliver gennemført i perioden december 2013.

7 AVØ A/S 1. Opkrævning af afgifter SKAT har rejst krav overfor AVØ A/S om en ændret opkrævning af afgifter for biobrændsel, som er forbrændt på forbrændingsanlæggene i Frederikshavn og Skagen. Tvisten består i en forskellig tolkning af brændværdien i biobrændsel fremstillet af haveaffald og rødder fra skovdrift. Det samlede beløb når op på 2,1 mio. kr. og vil skulle fordeles mellem affalds- og varmekunderne. AVØ's administration har startet arbejdet på en ankesag, da afgørelsen er i strid med tidligere udmeldinger fra SKAT og Miljøstyrelsen.

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere