TR NYT. Så kom sommeren og varmen endelig til Danmark og med den også årets 2. nummer af TR- Nyt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR NYT. Så kom sommeren og varmen endelig til Danmark og med den også årets 2. nummer af TR- Nyt."

Transkript

1 TR NYT TR Nyt nummer Læs bla. om: Forhandlingsteknik Karantæne i A-kassen i forbindelse med kommunalreformen Lær at lede ledelsen Så kom sommeren og varmen endelig til Danmark og med den også årets 2. nummer af TR- Nyt. Denne gang afslutter vi, lidt vemodigt, vores artikelserie om forhandling. Serien har kørt siden 2. nummer i 2003 og det er blevet til 11 artikler i alt. Det er som bekendt bedst at slutte på toppen, hvilket vi håber vi har formået. Vi foreslår, at I samler de 11 artikler og (gen) læser og gemmer dem så I løbende kan tage serien frem samlet og kigge de forskellige forhandlingsaspekter igennem. Vi har en artikel om en særlig problemstilling, der kan give problemer i forhold til ens A-kasse, hvis man takker nej til et nyt job på ændrede vilkår. Dette er generelt problem og kan blive særligt aktuelt for en del medlemmer i forbindelse med kommunalreformen. Derudover bringer vi en artikel om en af flere forudsætninger for at lykkedes som TR nemlig en god ledelse. Vi giver jer gode råd om, hvordan jeres ledelser kan blive bedre så der kan skabes forudsætning for jeres succes. Endelig vil vi i rubrikken siden sidst omtale en dom fra Højesteret om deltidsbeskæftigelse, en artikel om Løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, som overføres fra et amt, HUR eller H:S til en kommune og Aftale om løngaranti samt omtale af en række nye cirkulære og aftaler med tilhørende link. God sommer! Jesper Farbøl, Pernille Olsen, Jacob Plenaa og Stine Søndergaard I dette nummer: TR Nyt udgives af: ARKITEKTFORBUNDET Tlf Sidste artikel om forhandlingsteknik Karantæne i A- kassen i forbindelse med kommunalreformen Lær ledelsen at lede Jordbrugsakademikerne Tlf: Den Danske Landinspektørforening Tlf Siden sidst 7 Den Danske Dyrlægeforening Tlf Dansk Farmaceutforening Tlf

2 Side 2 Sidste artikel om forhandlingsteknik Det er 3 år og 11 artikler siden, at TR-Nyt tog dette emne op. Det er med en smule vemod, at vi gør dusinet fuldt og giver plads i fremtidige numre for andre problemstillinger. Man bliver nærmest poetisk, men det er der andre, der klarer bedre. Faktisk kan man finde glimrende forhandlingstekniske råd i den moderne musik. Vi kan fx henvise til føglende citat af Jokeren fra Godt Taget (CD en Gigolo Jesus ): Kig din konkurrent i øjnene og bræk ham Stik ham næven og spørg om han vil rulle med dig For du får brug for back-up, når det virkeligt gælder Rådet er altså: I er ligeværdige, så vis det ( se dem i øjnene ). Tag konfrontationen med modparten kontant ( bræk dem ). Men giv dem en chance for at redde ansigtet ( stik dem næven ), Og vis dem, at I har fælles interesser ( skal vi rulle sammen ) For du får brug for back-up, når det virkeligt gælder Spilteori I økonomisk teori og forhandlingsteori anvender man spilteori til at forklare parternes rationelle valg. Rationel er godt nok ikke det første ord, man tænker på, når man ser eksemplerne, men det er et fint værktøj alligevel. Vi vil nævne et enkelt eksempel her: Du får brug for back-up, når det virkelig gælder Chicken kan beskrives ved det klassiske dilemma i en amerikansk film fra 50 erne: 2 drenge holder med hver sin bil på en ellers øde vej. De skal køre mod hinanden med venstre forhjul på midterlinien. Hvis ingen af dem drejer af, støder de sammen. Bilerne bliver som minimum beskadiget, og der er stor risiko for personskade. Hvis kun én drejer af, er han en kujon ( chicken ). Drejer begge af, er det uafgjort men deres omdømme kan bedres, hvis man drejer meget sent af. Dette spil burde tilskynde begge til at dreje af. Der er imidlertid mange elementer, der kan påvirke beslutningen. Kører man i en gammel bil eller i en ny, der måske endda tilhører forældrene? I forhandlingsmæssig forstand handler det om en analyse af interesserne. Risikovillighed er en anden faktor. Den mest dumdristige (eller rettere den, der af modparten og resten af gruppen antages at være mest dumdristig) har en fordel. Det kan forstærkes ved at give tegn på sin risikovillighed. Man kan prale overfor vennerne om, at man ALDRIG drejer af. Kommunikation er altså en del af forhandlingsstyrken. Endeligt kan man vise, at man satser alt. Fastgør man rattet med en kæde og viser modparten, at man smider nøglen til hængelåsen ud af vinduet, markerer man, at man med vilje har sat sig i en situation, hvor man ikke kan fortryde. Det svarer til, at man inden en forhandling offentliggør sit mandat i meget ultimative vendinger over for medlemmer og modparten, så det vil være umuligt at acceptere et dårligere kompromis uden at tabe ansigt. Det er naturligvis en risikabel proces. Sæt modparten ikke tror på jer. Der kunne jo være en ekstra

3 Side 3 Sidste artikel om forhandlingsteknik nøgle til hængelåsen? Så vores råd er, at man ikke skal spille chicken, hvis man ikke kan tåle sammenstødet! Pas på den slidte plade Et godt råd er at variere jeres udsagn. Bruger man det samme udtryk igen og igen, bliver modparten dels trætte af frasen, men det kan også være kontraproduktivt. Når statsministeren hævder, at "Der er ikke fugls føde på den sag" og "Der er ikke noget at komme efter", får det efterhånden journalisterne til at kigge ekstra efter under gulvtæppet. Havamaal Vi slutter igen i det poetiske hjørne. Havamaal eller Den Højes Sang er en central del af den Ældre Edda. Den høje er Odin selv. Det er altså Odins egne ord, som taler til os, når vi læser Havamaal. Det første af de to følgende vers kan være relevant at tænke over før en svær forhandling. Fristelsen til at give efter og acceptere modpartens urimelige forslag kan være stor, når opgaverne i øvrigt tårner sig op på ens bord. Vers 16: Ukæk mand tror, at han ej dødes, Skyr han blot fejgt Fjender; Men Alderdom Sparer ingen Mand, Om ham end sparer Spyd Vi undgår med andre ord ikke konfrontationen. Vi udskyder den blot, og næste gang kan den være uundgåelig. Så hellere tage kampen op. I det hele taget er der mere selvværd og ære forbundet med at tage de nødvendige konfrontationer. Hellere gå ned med ild fra alle kanoner end blot selv at trække bundproppen. Som tidligere nævnt handler det ikke om at buse på og søge konfrontationen for kampens skyld. Vi skal blot være rede til at tage alle konsekvenserne, når vi ønsker at stå fast. Varier jeres udsagn. Bruger man det samme udtryk igen og igen bliver modparten trætte af frasen og det kan også virke kontraproduktivt Og hvem husker I på af de gamle tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen? Det har Havamaal også et vers om: Vers 76: Dør Fæ, dør Frænder, dør selv paa samme vis; men Eftermælet skal aldrig dø, når det vel er vundet

4 Side 4 Sidste artikel om forhandlingsteknik God kamp! Og som de sagde i District Hill Street efter morgenmødet: Sergeant Esterhaus: Let s be careful out there Sergeant Jablonsky: Let s do it to them before they do it to us Karantæne i A-kassen i forbindelse med kommunalreformen I forbindelsen med kommunalreformen får en del medarbejdere tilbudt ny ansættelse da deres nuværende arbejdssted flytter geografisk. I nogle af disse tilfælde vurderer ansættelsesmyndigheden, at der er tale om en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene og varsler derfor, helt efter reglerne, medarbejdere med dennes individuelle varsel. Medarbejderen har så efter reglerne mulighed for at takke nej eller ja til det nye job på de ændrede vilkår (=geografisk ændring) og kan, hvis der takkes nej, betragte sig selv som opsagt med eget individuelt opsigelsesvarsel mellem tre og seks måneder afhængig af anciennitet. Hvis den pågældende efterfølgende skal have dagpenge kan der potentielt opstå problemer, som vil medføre karantæne da A-kasserne kan betragte reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarked for overtrådt. A-kasserne administrerer nemlig efter Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003 om rådighed. Her står bl.a.: 9. Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler og videre: Stk. 2. Et medlem skal i særlige situationer kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 4 timer med offentlige transportmidler. Stk. 3. Et medlem, der er mellem- eller højtuddannet, skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Stk. 4. Hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid and sædvanligt, må medlemmet acceptere denne transporttid. A-kasserne har altså herigennem hjelmen til at give karantæne såfremt en medarbejder takker nej til et arbejde, som ligger indenfor grænserne i bekendtgørelsen. Problemstillingen er aktuelt pt. da der sker mange geografiske ændringer i forbindelse med kommunalreformen men er også relevant i andre sammenhænge, hvor en eventuelt væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene hidrører arbejdsstedet placering. A-kasserne har hjelmen til at give karantæne såfremt et medlem takker nej til et arbejde, som ligger indenfor grænserne i bekendtgørelsen

5 Side 5 Lær at lede ledelsen Mange ledere har travlt med reformens praktiske forandringer og der synes samtidig at være en vis energiforladthed forbundet med arbejdsmiljøarbejdet. I forrige nummer af TR Nyt bragte vi en artikel under overskriften Strukturreformen hvordan føles den?. Den handlede om konkrete problematikker, som kan forårsage stress og dermed påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Strukturreformen kan heldigvis også være medvirkende årsag til nogle positive forandringer for de ansatte. Hvis det skal være tilfældet, kræver det en bevidst og aktiv indsats af ledere og medarbejdere. Helt afgørende er personaleledelse som afgørende faktor i det samlede koncept om ledelse af kommunale sammenlægninger. Positive forandringer kræver, at involvering og medinddragelse er styrende for udviklings- og sammenlægningsarbejdet, hvis et delmål er at skabe tryghed hos den ansatte før, under og efter sammenlægningen. I din egenskab af TR har du pligt til såvel over for din organisation som over for arbejdspladsen at gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler arbejdspladsens ledelse og dennes repræsentant. MEN som bekendt skal der to til en tango, så hvordan kan din indsats blive styrket hvordan kan du lære at lede ledelsen? Så det i højere grad bliver dig, der styrer retningen og hastigheden for de forandringer, som strukturreformen afstedkommer? Lederweb.dk er en vidensportal målrettet til offentlige ledere. Hensigten er at gøre relevant information tilgængelig og let anvendelig i lederens hverdag. Nedenfor kan du se, hvilket emne eller type information, der kan findes oplysninger om. STRATEGI STRATEGI PERSONALE PERSONALE DIG DIG SELV SELV Benchmarking Benchmarking Afskedigelser Afskedigelser Før Før lederudvikling lederudvikling Forandringsledelse Forandringsledelse Ansættelse Ansættelse og og rekruttering rekruttering Karriereplanlægning Karriereplanlægning Kommunikation Kommunikation Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Lederevaluering Lederevaluering Kontraktstyring Kontraktstyring Coaching Coaching Ledernetværk Ledernetværk Lønpolitik Lønpolitik Den Den vanskelige vanskelige samtale samtale Lederrollen Lederrollen Mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsledelse Forhandlingsteknik Forhandlingsteknik Lederudvikling Lederudvikling Organisationsudvikling Organisationsudvikling Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Stress Stress og og ledelse ledelse Topledelse Topledelse Konflikthåndtering Konflikthåndtering Uddannelse Uddannelse Videnledelse Videnledelse Krisehjælp Krisehjælp Virksomhedskultur Virksomhedskultur Medarbejdsudvikling Medarbejderudvikling Samtaler Samtaler MUS/GRUS MUS/GRUS Værdibaseret ledelse Mobning Værdibaseret ledelse Mobning Motivation og fastholdelse Motivation og fastholdelse Ny løn Ny løn Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Personalepolitikker Personalepolitikker Projektledelse Projektledelse Seniorpolitik Seniorpolitik Teamarbejde Team arbejde Der skal to til tango, så hvordan kan du lære at lede ledelsen?

6 Side 6 Lær at lede ledelsen Det kan være svært at få tid til at sætte fokus på den atmosfære, forandringerne foregår i. Men det kan blive dyrt både for eksempel i form af et højere sygefravær og dårligt psykisk arbejdsmiljø i det daglige. Du kan derfor med fordel benytte dig af de gode råd og cases på lederweb.dk hjælp din ledelse til at styre processen ordentligt. Andre hjemmesider der giver gode værktøjer til din opgave som TR: naarvibyggersammen.dk er tæt knyttet til lederweb.dk. Hjemmesiden har til formål at gode og trygge sammenlægningsprocesser bæres igennem, når de nye arbejdspladser skal etableres og organiseres. arbejdsmiljoweb.dk en hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren. Bag hjemmesiden står blandt andet branchearbejdsmiljørådet inden for Finans/Offentlig Kontor & Administration. Der er frem til november særligt fokus på strukturreformen. Det kan være svært at få tid til at sætte fokus på den atmosfære forandringerne foregår i

7 Side 7 Siden sidst Dom i Højesteret I TR-Nyt nr omtalte vi en dom fra Sø- og Handelsretten, hvor en praktiserende læge var blevet idømt en godtgørelse efter deltidsloven. Sagen drejede sig om en fuldtidsansat lægesekretær der efter en længerevarende sygemelding blev varslet ned i tid. Under sygeperioden havde den praktiserende læge kunne konstatere, at udviklingen i patienttilgangen samt indførsel af elektroniske patientjournaler bevirkede, at der kun var brug for en sekretær på deltid. Sekretæren ønskede ikke deltidsstillingen og var dermed opsagt med hendes individuelle varsel. Stillingen blev i øvrigt efterfølgende opslået og besat som en deltidsstilling. Sø- og Handelsretten fandt, at den praktiserende læge ikke i tilstrækkelig grad kunne bevise, at opsigelsen skyldes andre forhold end blot det, at sekretæren havde afslået ansættelse på deltid. Der blev lagt vægt på, at ordrenedgangen de færre patienter samt overgangen til elektroniske journaler havde stået på over længere tid og at sagen ikke havde været forsøgt forhandlet med lægesekretæren. Kan en arbejdsgiver for eksempel bevise, at en opsigelse skyldes ordrenedgang skal arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke betale godtgørelse. I Højesteret blev den praktiserende læge frifundet og Højesteret finder i modsætning til Sø- og Handelsretten, at behovet for begrænsning i sekretærbistanden var sagligt begrundet i ændringerne i arbejdets omfang og karakter. Løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, som overføres fra et amt, HUR eller H:S til en kommune og Aftale om løngaranti I forrige nummer omtalte vi aftale om overgang fra det amtskommunale til det statslige overenskomstområde. I dette nummer er det overgangen fra det amtslige overenskomstområde til det kommunale, det handler om. For AC ere er der ikke den store forskel på de to overenskomster. Protokollatet er indgået mellem KL og KTO. Det indeholder dels en aftale om principper for tilpasningsforhandlinger for personale, som overføres fra et amt, HUR eller H:S til en kommune, dels en aftale om løngaranti for medarbejdere, som berøres af opgave- og strukturreformen. Sidstnævnte er en konkretisering af overenskomstforhandlingerne. Dette protokollat er ikke så omfattende som det på statens område, fordi stort set alle generelle aftaler er identiske. Herudover er den væsentligste forskel til den statslige aftale, at man på det kommunale område kan vælge at gå helt og fuldt over i hele perioden frem til den 1. april Nedenfor følger en gennemgang af aftalen: Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i amter, HUR eller H:S, som overgår til ansættelse i en kommune Hovedprincipper i aftalen er: Overenskomstansatte overføres til de relevante kommunale overenskomster. Tjenestemænd overgår til de kommunale tjenestemandsaftaler og tjenestemands- og pensionsregulativer/-vedtægter. Alle omfattes af de generelle aftaler på KLområdet. Frem til udgangen af marts måned 2008 gælder visse særvilkår: De overførte medarbejdere bevarer hidtidig løn og hidtidigt pensionsbidrag, herunder de lønstigninger, de ville have opnået under fortsat ansættelse i amt, HUR eller H:S. På de enkelte overenskomst- og aftaleområder optages forhandlinger om yderligere særvilkår, som skal sikre mod forringelse af ansættelsesvilkårene. Den enkelte ansatte kan vælge at overgå fuldt ud til de kommunale overenskomster og aftaler. Fra 1. april 2008: Alle særvilkår bortfalder, og de ansatte overgår fuldt ud til de kommunale overenskomster og aftaler. Dog er de ansatte sikret mod lønnedgang, jf. nedenfor om løngarantien. På de enkelte områder kan dog aftales fortsat indbetaling af pensionsbidrag med hidtidig pensionsprocent til hidtidig pensionsordning.

8 Side 8 Siden sidst Aftalen omfatter tillige medarbejdere ved Bornholms Regionskommune, som pt. er omfattet af amtslige overenskomster, samt medarbejdere ved selvejende institutioner, som pr. 1. januar indgår driftsaftale med en kommune, og hvor de ansattes løn- og ansættelsesvilkår er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. KL har udarbejdet en skabelon til informationspjece til medarbejdere, som overføres fra amter, HUR eller H:S. Heri beskrives de grundlæggende principper i aftalen. Skabelonen findes som et link inde i KL s nyhedsbrev på Aftale om løngaranti Integrationsstillinger i kommuner og stat - forskelle og ligheder Den statslige aftale er optrykt i cirkulære af 29. juni Den kommunale aftale er dateret den 3. maj Den statslige og den kommunale aftale er overordnet set identiske. Målgrupperne er i begge sektorer: Indvandrere og efterkommere med begrænset sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse. Indvandrere med begrænset sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet., Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse. Aftalen er en udmøntning af et element i KTO-forliget af 19. februar 2005 om fornyelse af aftaler og overenskomster for perioden 1. april marts Løngarantien omfatter alle medarbejdere, som berøres af opgave- og strukturreformen dvs. medarbejdere, som overføres fra et amt, HUR eller H:S og medarbejdere i kommunerne såvel i sammenlægningskommunerne som i øvrige kommuner. Løngarantien indebærer at: De ansatte bevarer hidtidig løn i overenskomstperioden. Andre unge uden arbejdserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats, har kunnet opnå beskæftigelse eller påbegyndt en ungdomsuddannelse. For begge områder gælder, at integrations- og oplæringsstillinger maksimalt har en varighed af et år. Der udbetales 80 pct. af begyndelseslønnen i henhold til overenskomsterne. Der er en forpligtelse til, at 20 pct. af tiden skal bruges til oplæring af de pågældende. Der skal således udarbejdes en handlingsplan, hvis principper drøftes i samarbejdssystemet. Forskellene på den statslige og den kommunale aftale er: Fra 1. april 2008 kan der ske fastfrysning af lønniveauet for ansatte, som fortsætter i samme stilling, hvis lønnen ligger over det sædvanlige niveau for tilsvarende stillinger i kommunen. Fra 1. april 2008 kan der ske en aftrapning af lønnen for ansatte, som udsættes for væsentlige stillingsændringer. Protokollatet kan læses i sin helhed på I den statslige aftale er der indføjet særlige vilkår for unge under 18 år således, at disse kan få 60 pct. af den overenskomstmæssige begyndelsesløn. Denne bestemmelse findes ikke i den kommunale aftale. Af den kommunale aftale fremgår, at når oplæringsperioden på et år er udløbet, overgår den ansatte til ansættelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Denne bestemmelse er ikke medtaget i den statslige aftale, hvor ansættelsen bortfalder, når den etårige periode er udløbet. I den kommunale aftale er der endvidere en bestemmelse, hvorefter der løbende skal følges op på den fastlagte udviklingsplan. Dette skal som minimum ske senest efter 6 måneders ansættelse. Indsæt en interessant sætning eller et citat fra teksten her for at fange læserens blik.

9 Side 9 Siden sidst det kommunale område Pjece om MED i forbindelse med kommunalreformen De kommunale overenskomstparter har udgivet pjecen Vil I være MED?. Den er tænkt som inspiration til kommuner, der endnu ikke anvender MED-systemet. Findes på Vejledning om behandling af sager vedrørende påstået brud på MEDrammeaftalen og TR/ SU-aftalen Når nu der er så meget fokus på MED-udvalgene, har KTO også udarbejdet en vejledning. Den beskriver den korrekte proces, hvis man ønsker at påberåbe sig et brud, og ikke mindst hvilken dokumentation man skal huske at sikre sig, inden man indleder processen. En lille hurtig læst sag på 4 sider. Findes på Siden sidst det statslige område Ny barselsvejledning Nu foreligger den reviderede udgave af Personalestyrelsens og centralorganisationernes fælles vejledning om de barselsregler, der gælder for ansatte i staten mv. Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger Cirkulæret implementerer aftalen fra OK05 om at boligbidraget højest kan udgøre 17 pct. af basislønnen. Findes på Findes på

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2 Skatteudvalget L 130 - Bilag 4 Offentlig Skatteministeriet J.nr 2004-711-0030 Den Bilag 2 Til Folketingets Skatteudvalg L 130/131 Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven og Lov om ændring af en række

Læs mere

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 08.25 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe... 4 4.

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

OK-05 - KTO's kommentarer til løngarantien og fælleserklæring om naturlig afgang i forbindelse med strukturreformen.

OK-05 - KTO's kommentarer til løngarantien og fælleserklæring om naturlig afgang i forbindelse med strukturreformen. KTO Sekretariatet 18. marts 2005 HKB J.nr.: 7.04-4 Vedr.: OK-05 - KTO's kommentarer til løngarantien og fælleserklæring om naturlig afgang i forbindelse med strukturreformen. Dette notat indeholder KTO

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Velkommen til staten som arbejdsplads

Velkommen til staten som arbejdsplads xx INDBYDELSE TIL REGIONALE KONFERENCER OM STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Velkommen til staten som arbejdsplads Marts 2006 1 Staten som arbejdsplads Publikationen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. oktober 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume KTO, KL og Amtsrådsforeningen har indgået en aftale

Læs mere

AKTUELLE SAGER. nr. 3/ marts 18. april Løn- og pensionsvilkår Medbestemmelse Personalepolitik Kommunalreformen...

AKTUELLE SAGER. nr. 3/ marts 18. april Løn- og pensionsvilkår Medbestemmelse Personalepolitik Kommunalreformen... 110.13 AKTUELLE SAGER nr. 3/2006 14. marts 18. april 2006 Løn- og pensionsvilkår... 3 Medbestemmelse... 4 Personalepolitik... 4 Kommunalreformen... 7 Andet...10 KTO Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Nummer 3 oktober 2013 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 9947 1112

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0030 Den Til Folketingets Skatteudvalg L130 - Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 27, 30 og 56 af 7. december

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte edb-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste) 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 001-07 PKAT

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1217.4 JH/jb

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Med udgangspunkt i de spørgsmål der er indsendt, har hhv. Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen forsøgt at beskrive hvordan rammerne er for

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2008 INDEN FOR HK/PRIVATS FORHANDLINGSOMRÅDE FOR GRAFISK BESKÆFTIGET

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Arvid Andersen Grundlæggende ansættelsesretlig sondring: 1. Uvæsentlige (bagatelagtige) ændringer sådanne kan arbejdsgiveren

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER Side 1 Protokollat til [overenskomst/aftale] for [ansatte]i regionerne, der i perioden til og med 31. marts 2011 overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere