TR NYT. Så kom sommeren og varmen endelig til Danmark og med den også årets 2. nummer af TR- Nyt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR NYT. Så kom sommeren og varmen endelig til Danmark og med den også årets 2. nummer af TR- Nyt."

Transkript

1 TR NYT TR Nyt nummer Læs bla. om: Forhandlingsteknik Karantæne i A-kassen i forbindelse med kommunalreformen Lær at lede ledelsen Så kom sommeren og varmen endelig til Danmark og med den også årets 2. nummer af TR- Nyt. Denne gang afslutter vi, lidt vemodigt, vores artikelserie om forhandling. Serien har kørt siden 2. nummer i 2003 og det er blevet til 11 artikler i alt. Det er som bekendt bedst at slutte på toppen, hvilket vi håber vi har formået. Vi foreslår, at I samler de 11 artikler og (gen) læser og gemmer dem så I løbende kan tage serien frem samlet og kigge de forskellige forhandlingsaspekter igennem. Vi har en artikel om en særlig problemstilling, der kan give problemer i forhold til ens A-kasse, hvis man takker nej til et nyt job på ændrede vilkår. Dette er generelt problem og kan blive særligt aktuelt for en del medlemmer i forbindelse med kommunalreformen. Derudover bringer vi en artikel om en af flere forudsætninger for at lykkedes som TR nemlig en god ledelse. Vi giver jer gode råd om, hvordan jeres ledelser kan blive bedre så der kan skabes forudsætning for jeres succes. Endelig vil vi i rubrikken siden sidst omtale en dom fra Højesteret om deltidsbeskæftigelse, en artikel om Løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, som overføres fra et amt, HUR eller H:S til en kommune og Aftale om løngaranti samt omtale af en række nye cirkulære og aftaler med tilhørende link. God sommer! Jesper Farbøl, Pernille Olsen, Jacob Plenaa og Stine Søndergaard I dette nummer: TR Nyt udgives af: ARKITEKTFORBUNDET Tlf Sidste artikel om forhandlingsteknik Karantæne i A- kassen i forbindelse med kommunalreformen Lær ledelsen at lede Jordbrugsakademikerne Tlf: Den Danske Landinspektørforening Tlf Siden sidst 7 Den Danske Dyrlægeforening Tlf Dansk Farmaceutforening Tlf

2 Side 2 Sidste artikel om forhandlingsteknik Det er 3 år og 11 artikler siden, at TR-Nyt tog dette emne op. Det er med en smule vemod, at vi gør dusinet fuldt og giver plads i fremtidige numre for andre problemstillinger. Man bliver nærmest poetisk, men det er der andre, der klarer bedre. Faktisk kan man finde glimrende forhandlingstekniske råd i den moderne musik. Vi kan fx henvise til føglende citat af Jokeren fra Godt Taget (CD en Gigolo Jesus ): Kig din konkurrent i øjnene og bræk ham Stik ham næven og spørg om han vil rulle med dig For du får brug for back-up, når det virkeligt gælder Rådet er altså: I er ligeværdige, så vis det ( se dem i øjnene ). Tag konfrontationen med modparten kontant ( bræk dem ). Men giv dem en chance for at redde ansigtet ( stik dem næven ), Og vis dem, at I har fælles interesser ( skal vi rulle sammen ) For du får brug for back-up, når det virkeligt gælder Spilteori I økonomisk teori og forhandlingsteori anvender man spilteori til at forklare parternes rationelle valg. Rationel er godt nok ikke det første ord, man tænker på, når man ser eksemplerne, men det er et fint værktøj alligevel. Vi vil nævne et enkelt eksempel her: Du får brug for back-up, når det virkelig gælder Chicken kan beskrives ved det klassiske dilemma i en amerikansk film fra 50 erne: 2 drenge holder med hver sin bil på en ellers øde vej. De skal køre mod hinanden med venstre forhjul på midterlinien. Hvis ingen af dem drejer af, støder de sammen. Bilerne bliver som minimum beskadiget, og der er stor risiko for personskade. Hvis kun én drejer af, er han en kujon ( chicken ). Drejer begge af, er det uafgjort men deres omdømme kan bedres, hvis man drejer meget sent af. Dette spil burde tilskynde begge til at dreje af. Der er imidlertid mange elementer, der kan påvirke beslutningen. Kører man i en gammel bil eller i en ny, der måske endda tilhører forældrene? I forhandlingsmæssig forstand handler det om en analyse af interesserne. Risikovillighed er en anden faktor. Den mest dumdristige (eller rettere den, der af modparten og resten af gruppen antages at være mest dumdristig) har en fordel. Det kan forstærkes ved at give tegn på sin risikovillighed. Man kan prale overfor vennerne om, at man ALDRIG drejer af. Kommunikation er altså en del af forhandlingsstyrken. Endeligt kan man vise, at man satser alt. Fastgør man rattet med en kæde og viser modparten, at man smider nøglen til hængelåsen ud af vinduet, markerer man, at man med vilje har sat sig i en situation, hvor man ikke kan fortryde. Det svarer til, at man inden en forhandling offentliggør sit mandat i meget ultimative vendinger over for medlemmer og modparten, så det vil være umuligt at acceptere et dårligere kompromis uden at tabe ansigt. Det er naturligvis en risikabel proces. Sæt modparten ikke tror på jer. Der kunne jo være en ekstra

3 Side 3 Sidste artikel om forhandlingsteknik nøgle til hængelåsen? Så vores råd er, at man ikke skal spille chicken, hvis man ikke kan tåle sammenstødet! Pas på den slidte plade Et godt råd er at variere jeres udsagn. Bruger man det samme udtryk igen og igen, bliver modparten dels trætte af frasen, men det kan også være kontraproduktivt. Når statsministeren hævder, at "Der er ikke fugls føde på den sag" og "Der er ikke noget at komme efter", får det efterhånden journalisterne til at kigge ekstra efter under gulvtæppet. Havamaal Vi slutter igen i det poetiske hjørne. Havamaal eller Den Højes Sang er en central del af den Ældre Edda. Den høje er Odin selv. Det er altså Odins egne ord, som taler til os, når vi læser Havamaal. Det første af de to følgende vers kan være relevant at tænke over før en svær forhandling. Fristelsen til at give efter og acceptere modpartens urimelige forslag kan være stor, når opgaverne i øvrigt tårner sig op på ens bord. Vers 16: Ukæk mand tror, at han ej dødes, Skyr han blot fejgt Fjender; Men Alderdom Sparer ingen Mand, Om ham end sparer Spyd Vi undgår med andre ord ikke konfrontationen. Vi udskyder den blot, og næste gang kan den være uundgåelig. Så hellere tage kampen op. I det hele taget er der mere selvværd og ære forbundet med at tage de nødvendige konfrontationer. Hellere gå ned med ild fra alle kanoner end blot selv at trække bundproppen. Som tidligere nævnt handler det ikke om at buse på og søge konfrontationen for kampens skyld. Vi skal blot være rede til at tage alle konsekvenserne, når vi ønsker at stå fast. Varier jeres udsagn. Bruger man det samme udtryk igen og igen bliver modparten trætte af frasen og det kan også virke kontraproduktivt Og hvem husker I på af de gamle tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen? Det har Havamaal også et vers om: Vers 76: Dør Fæ, dør Frænder, dør selv paa samme vis; men Eftermælet skal aldrig dø, når det vel er vundet

4 Side 4 Sidste artikel om forhandlingsteknik God kamp! Og som de sagde i District Hill Street efter morgenmødet: Sergeant Esterhaus: Let s be careful out there Sergeant Jablonsky: Let s do it to them before they do it to us Karantæne i A-kassen i forbindelse med kommunalreformen I forbindelsen med kommunalreformen får en del medarbejdere tilbudt ny ansættelse da deres nuværende arbejdssted flytter geografisk. I nogle af disse tilfælde vurderer ansættelsesmyndigheden, at der er tale om en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene og varsler derfor, helt efter reglerne, medarbejdere med dennes individuelle varsel. Medarbejderen har så efter reglerne mulighed for at takke nej eller ja til det nye job på de ændrede vilkår (=geografisk ændring) og kan, hvis der takkes nej, betragte sig selv som opsagt med eget individuelt opsigelsesvarsel mellem tre og seks måneder afhængig af anciennitet. Hvis den pågældende efterfølgende skal have dagpenge kan der potentielt opstå problemer, som vil medføre karantæne da A-kasserne kan betragte reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarked for overtrådt. A-kasserne administrerer nemlig efter Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003 om rådighed. Her står bl.a.: 9. Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler og videre: Stk. 2. Et medlem skal i særlige situationer kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 4 timer med offentlige transportmidler. Stk. 3. Et medlem, der er mellem- eller højtuddannet, skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Stk. 4. Hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid and sædvanligt, må medlemmet acceptere denne transporttid. A-kasserne har altså herigennem hjelmen til at give karantæne såfremt en medarbejder takker nej til et arbejde, som ligger indenfor grænserne i bekendtgørelsen. Problemstillingen er aktuelt pt. da der sker mange geografiske ændringer i forbindelse med kommunalreformen men er også relevant i andre sammenhænge, hvor en eventuelt væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene hidrører arbejdsstedet placering. A-kasserne har hjelmen til at give karantæne såfremt et medlem takker nej til et arbejde, som ligger indenfor grænserne i bekendtgørelsen

5 Side 5 Lær at lede ledelsen Mange ledere har travlt med reformens praktiske forandringer og der synes samtidig at være en vis energiforladthed forbundet med arbejdsmiljøarbejdet. I forrige nummer af TR Nyt bragte vi en artikel under overskriften Strukturreformen hvordan føles den?. Den handlede om konkrete problematikker, som kan forårsage stress og dermed påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Strukturreformen kan heldigvis også være medvirkende årsag til nogle positive forandringer for de ansatte. Hvis det skal være tilfældet, kræver det en bevidst og aktiv indsats af ledere og medarbejdere. Helt afgørende er personaleledelse som afgørende faktor i det samlede koncept om ledelse af kommunale sammenlægninger. Positive forandringer kræver, at involvering og medinddragelse er styrende for udviklings- og sammenlægningsarbejdet, hvis et delmål er at skabe tryghed hos den ansatte før, under og efter sammenlægningen. I din egenskab af TR har du pligt til såvel over for din organisation som over for arbejdspladsen at gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler arbejdspladsens ledelse og dennes repræsentant. MEN som bekendt skal der to til en tango, så hvordan kan din indsats blive styrket hvordan kan du lære at lede ledelsen? Så det i højere grad bliver dig, der styrer retningen og hastigheden for de forandringer, som strukturreformen afstedkommer? Lederweb.dk er en vidensportal målrettet til offentlige ledere. Hensigten er at gøre relevant information tilgængelig og let anvendelig i lederens hverdag. Nedenfor kan du se, hvilket emne eller type information, der kan findes oplysninger om. STRATEGI STRATEGI PERSONALE PERSONALE DIG DIG SELV SELV Benchmarking Benchmarking Afskedigelser Afskedigelser Før Før lederudvikling lederudvikling Forandringsledelse Forandringsledelse Ansættelse Ansættelse og og rekruttering rekruttering Karriereplanlægning Karriereplanlægning Kommunikation Kommunikation Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Lederevaluering Lederevaluering Kontraktstyring Kontraktstyring Coaching Coaching Ledernetværk Ledernetværk Lønpolitik Lønpolitik Den Den vanskelige vanskelige samtale samtale Lederrollen Lederrollen Mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsledelse Forhandlingsteknik Forhandlingsteknik Lederudvikling Lederudvikling Organisationsudvikling Organisationsudvikling Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Stress Stress og og ledelse ledelse Topledelse Topledelse Konflikthåndtering Konflikthåndtering Uddannelse Uddannelse Videnledelse Videnledelse Krisehjælp Krisehjælp Virksomhedskultur Virksomhedskultur Medarbejdsudvikling Medarbejderudvikling Samtaler Samtaler MUS/GRUS MUS/GRUS Værdibaseret ledelse Mobning Værdibaseret ledelse Mobning Motivation og fastholdelse Motivation og fastholdelse Ny løn Ny løn Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Personalepolitikker Personalepolitikker Projektledelse Projektledelse Seniorpolitik Seniorpolitik Teamarbejde Team arbejde Der skal to til tango, så hvordan kan du lære at lede ledelsen?

6 Side 6 Lær at lede ledelsen Det kan være svært at få tid til at sætte fokus på den atmosfære, forandringerne foregår i. Men det kan blive dyrt både for eksempel i form af et højere sygefravær og dårligt psykisk arbejdsmiljø i det daglige. Du kan derfor med fordel benytte dig af de gode råd og cases på lederweb.dk hjælp din ledelse til at styre processen ordentligt. Andre hjemmesider der giver gode værktøjer til din opgave som TR: naarvibyggersammen.dk er tæt knyttet til lederweb.dk. Hjemmesiden har til formål at gode og trygge sammenlægningsprocesser bæres igennem, når de nye arbejdspladser skal etableres og organiseres. arbejdsmiljoweb.dk en hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren. Bag hjemmesiden står blandt andet branchearbejdsmiljørådet inden for Finans/Offentlig Kontor & Administration. Der er frem til november særligt fokus på strukturreformen. Det kan være svært at få tid til at sætte fokus på den atmosfære forandringerne foregår i

7 Side 7 Siden sidst Dom i Højesteret I TR-Nyt nr omtalte vi en dom fra Sø- og Handelsretten, hvor en praktiserende læge var blevet idømt en godtgørelse efter deltidsloven. Sagen drejede sig om en fuldtidsansat lægesekretær der efter en længerevarende sygemelding blev varslet ned i tid. Under sygeperioden havde den praktiserende læge kunne konstatere, at udviklingen i patienttilgangen samt indførsel af elektroniske patientjournaler bevirkede, at der kun var brug for en sekretær på deltid. Sekretæren ønskede ikke deltidsstillingen og var dermed opsagt med hendes individuelle varsel. Stillingen blev i øvrigt efterfølgende opslået og besat som en deltidsstilling. Sø- og Handelsretten fandt, at den praktiserende læge ikke i tilstrækkelig grad kunne bevise, at opsigelsen skyldes andre forhold end blot det, at sekretæren havde afslået ansættelse på deltid. Der blev lagt vægt på, at ordrenedgangen de færre patienter samt overgangen til elektroniske journaler havde stået på over længere tid og at sagen ikke havde været forsøgt forhandlet med lægesekretæren. Kan en arbejdsgiver for eksempel bevise, at en opsigelse skyldes ordrenedgang skal arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke betale godtgørelse. I Højesteret blev den praktiserende læge frifundet og Højesteret finder i modsætning til Sø- og Handelsretten, at behovet for begrænsning i sekretærbistanden var sagligt begrundet i ændringerne i arbejdets omfang og karakter. Løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, som overføres fra et amt, HUR eller H:S til en kommune og Aftale om løngaranti I forrige nummer omtalte vi aftale om overgang fra det amtskommunale til det statslige overenskomstområde. I dette nummer er det overgangen fra det amtslige overenskomstområde til det kommunale, det handler om. For AC ere er der ikke den store forskel på de to overenskomster. Protokollatet er indgået mellem KL og KTO. Det indeholder dels en aftale om principper for tilpasningsforhandlinger for personale, som overføres fra et amt, HUR eller H:S til en kommune, dels en aftale om løngaranti for medarbejdere, som berøres af opgave- og strukturreformen. Sidstnævnte er en konkretisering af overenskomstforhandlingerne. Dette protokollat er ikke så omfattende som det på statens område, fordi stort set alle generelle aftaler er identiske. Herudover er den væsentligste forskel til den statslige aftale, at man på det kommunale område kan vælge at gå helt og fuldt over i hele perioden frem til den 1. april Nedenfor følger en gennemgang af aftalen: Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i amter, HUR eller H:S, som overgår til ansættelse i en kommune Hovedprincipper i aftalen er: Overenskomstansatte overføres til de relevante kommunale overenskomster. Tjenestemænd overgår til de kommunale tjenestemandsaftaler og tjenestemands- og pensionsregulativer/-vedtægter. Alle omfattes af de generelle aftaler på KLområdet. Frem til udgangen af marts måned 2008 gælder visse særvilkår: De overførte medarbejdere bevarer hidtidig løn og hidtidigt pensionsbidrag, herunder de lønstigninger, de ville have opnået under fortsat ansættelse i amt, HUR eller H:S. På de enkelte overenskomst- og aftaleområder optages forhandlinger om yderligere særvilkår, som skal sikre mod forringelse af ansættelsesvilkårene. Den enkelte ansatte kan vælge at overgå fuldt ud til de kommunale overenskomster og aftaler. Fra 1. april 2008: Alle særvilkår bortfalder, og de ansatte overgår fuldt ud til de kommunale overenskomster og aftaler. Dog er de ansatte sikret mod lønnedgang, jf. nedenfor om løngarantien. På de enkelte områder kan dog aftales fortsat indbetaling af pensionsbidrag med hidtidig pensionsprocent til hidtidig pensionsordning.

8 Side 8 Siden sidst Aftalen omfatter tillige medarbejdere ved Bornholms Regionskommune, som pt. er omfattet af amtslige overenskomster, samt medarbejdere ved selvejende institutioner, som pr. 1. januar indgår driftsaftale med en kommune, og hvor de ansattes løn- og ansættelsesvilkår er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. KL har udarbejdet en skabelon til informationspjece til medarbejdere, som overføres fra amter, HUR eller H:S. Heri beskrives de grundlæggende principper i aftalen. Skabelonen findes som et link inde i KL s nyhedsbrev på Aftale om løngaranti Integrationsstillinger i kommuner og stat - forskelle og ligheder Den statslige aftale er optrykt i cirkulære af 29. juni Den kommunale aftale er dateret den 3. maj Den statslige og den kommunale aftale er overordnet set identiske. Målgrupperne er i begge sektorer: Indvandrere og efterkommere med begrænset sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse. Indvandrere med begrænset sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet., Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse. Aftalen er en udmøntning af et element i KTO-forliget af 19. februar 2005 om fornyelse af aftaler og overenskomster for perioden 1. april marts Løngarantien omfatter alle medarbejdere, som berøres af opgave- og strukturreformen dvs. medarbejdere, som overføres fra et amt, HUR eller H:S og medarbejdere i kommunerne såvel i sammenlægningskommunerne som i øvrige kommuner. Løngarantien indebærer at: De ansatte bevarer hidtidig løn i overenskomstperioden. Andre unge uden arbejdserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats, har kunnet opnå beskæftigelse eller påbegyndt en ungdomsuddannelse. For begge områder gælder, at integrations- og oplæringsstillinger maksimalt har en varighed af et år. Der udbetales 80 pct. af begyndelseslønnen i henhold til overenskomsterne. Der er en forpligtelse til, at 20 pct. af tiden skal bruges til oplæring af de pågældende. Der skal således udarbejdes en handlingsplan, hvis principper drøftes i samarbejdssystemet. Forskellene på den statslige og den kommunale aftale er: Fra 1. april 2008 kan der ske fastfrysning af lønniveauet for ansatte, som fortsætter i samme stilling, hvis lønnen ligger over det sædvanlige niveau for tilsvarende stillinger i kommunen. Fra 1. april 2008 kan der ske en aftrapning af lønnen for ansatte, som udsættes for væsentlige stillingsændringer. Protokollatet kan læses i sin helhed på I den statslige aftale er der indføjet særlige vilkår for unge under 18 år således, at disse kan få 60 pct. af den overenskomstmæssige begyndelsesløn. Denne bestemmelse findes ikke i den kommunale aftale. Af den kommunale aftale fremgår, at når oplæringsperioden på et år er udløbet, overgår den ansatte til ansættelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Denne bestemmelse er ikke medtaget i den statslige aftale, hvor ansættelsen bortfalder, når den etårige periode er udløbet. I den kommunale aftale er der endvidere en bestemmelse, hvorefter der løbende skal følges op på den fastlagte udviklingsplan. Dette skal som minimum ske senest efter 6 måneders ansættelse. Indsæt en interessant sætning eller et citat fra teksten her for at fange læserens blik.

9 Side 9 Siden sidst det kommunale område Pjece om MED i forbindelse med kommunalreformen De kommunale overenskomstparter har udgivet pjecen Vil I være MED?. Den er tænkt som inspiration til kommuner, der endnu ikke anvender MED-systemet. Findes på Vejledning om behandling af sager vedrørende påstået brud på MEDrammeaftalen og TR/ SU-aftalen Når nu der er så meget fokus på MED-udvalgene, har KTO også udarbejdet en vejledning. Den beskriver den korrekte proces, hvis man ønsker at påberåbe sig et brud, og ikke mindst hvilken dokumentation man skal huske at sikre sig, inden man indleder processen. En lille hurtig læst sag på 4 sider. Findes på Siden sidst det statslige område Ny barselsvejledning Nu foreligger den reviderede udgave af Personalestyrelsens og centralorganisationernes fælles vejledning om de barselsregler, der gælder for ansatte i staten mv. Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger Cirkulæret implementerer aftalen fra OK05 om at boligbidraget højest kan udgøre 17 pct. af basislønnen. Findes på Findes på

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentanter

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere