NR. 15 MARTS 2006 NR. 17 OKTOBER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 15 MARTS 2006 NR. 17 OKTOBER 2006"

Transkript

1 NR. 15 MARTS 2006 s y m b o l ø k o n o m i s k e n y h e d e r NR. 17 OKTOBER 2006 the rebel sells Le Logo! Er markedsanalyse sund fornuft? Velkommen til link.sdu! Kan erhversforskningscentret og erhvervslivet bruge hinanden? Brand base Aktiviteter

2 2 BRAND BASE - Symboløkonomiske Nyheder Nr. 17, oktober 2006 REDAKTION Per Østergaard (ansvh.) Lars Pynt Andersen Judy Hermansen ADRESSE Brand Base Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Campusvej Odense M Brand Base nu med storfamilie LEDER Af Per Østergaard KONTAKT Tlf ABONNEMENT Abonnementet er gratis og kan bestilles ved henvendelse til DESIGN FOTO TRYK PAPIR Cosmographic A/S Mikkelsen & Co Clausen Offset Dalum Papir Cyclus Offset 150 gr. ISSN NR OPLAG stk. Brand Base Symboløkonomiske Nyheder udgives fire gange årligt. Magasinet kan - med kildeangivelse - frit citeres. Stor tak til dette nummers bidragydere: Clausen Offset, Dalum Papir, Mikkelsen & Ko og Bizzkit. Der sker ting og sager i Brand Base - også på de indre linier. Ikke noget du som læser af Symboløkonomiske Nyheder og medlem af Brand Base behøver at være bekymret over - tværtimod. Det er gode nyheder! Brand Base er, som de fleste nok er klar over, en del af Institut for Marketing & Management ved Syddansk Universitet. Og her på instituttet har vi gennem længere tid diskuteret, hvordan vi kunne skabe synergi mellem de mange projekter og forskningsområder, vi har gang i. Nu bliver det ikke længere ved snakken. Pr. 1. oktober har vi, i øvrigt som det første institut i Danmark, etableret et erhvervsforskningscenter, som skal samle og synliggøre aktiviteter og formidling fra alle instituttets forskningsgrupper. Brand Base er dermed blevet en del af en stor familie, og vores medlemmer kan forvente både et bredere tilbud og flere arrangementer i fremtiden. Fremover vil dette magasin derfor også - udover stadigvæk at bringe symboløkonomiske nyheder - kunne formidle ny viden indenfor bl.a. HR-området, strategisk kommunikation, organisation og ledelse, økonomi osv. Symboløkonomiske Nyheder bliver dermed interessant læsning for mange flere personer i virksomheden end tilfældet er nu. Så vi glæder os over at være kommet i godt selskab. Læs mere om visionerne for erhvervsforskningscentret inde i bladet. God fornøjelse!

3 3 I n d h o l d 04 the rebel sells 06 Le logo! 08 Er markedsanalyse sund fornuft? 11 Velkommen til link.sdu! 12 Kan erhversforskningscentret & erhvervslivet bruge hinanden? 15 Brand Base aktiviteter

4 The Reb Find nogen, der gør oprør mod et eller andet - og du har en forretningsidé! Bogomtale Af: Judy Hermansen Antiforbrugs-guruer og protestbevægelser er noget, som udvikling af forbrugersamfundet. For det er dem, der mere godt kan få det til at risle koldt ned ad ryggen på de end nogen andre sikrer, at der hele tiden er nye markeder og fleste marketingfolk. Men ifølge forfatterne til The Rebel nye muligheder for at differentiere produkter. Ofte er det Sell er der overhovedet ikke noget at være bange for. De faktisk de inkarnerede anti-forbrugere, der ufrivilligt fyrer er nemlig hverken revolutionære eller specielt modkulturelle - men tværtimod selve drivkraften i en kontinuerlig forbrugsspiralen kørende i al mest op under en competitive consumerism, der kan holde evighed. 4

5 el Sell The Rebel Sell af Joseph Heath og Andrew Potter, Capstone, 2005 Det er i hvert fald bogens hovedpointe, og Joseph Heath og Andrew Potter giver både en teoretisk og kulturhistorisk forklaring på, hvorfor den vestlige verden har udviklet sig sådan - samt masser af illustrative eksempler på, at der nok er noget om snakken. I øvrigt i en form, som gør at det samtidig er ret underholdende læsning! Hvordan kan nogen komme på den idé, at det skulle være revolutionært at sælge sneakers? I september 2003 reklamerede Adbusters magasin for deres eget subversive brand : Black Spot Sneaker. Og dermed blev det, ifølge Heath og Potter, for alvor slået fast, at den type oprør, som f.eks. Adbusters og No Logo står for, ikke er nogen trussel mod systemet - det er tværtimod systemet. Baggrunden for hele tanken om, at der skulle være noget oprørsk i at praktisere en anden forbrugskultur end den konventionelle, finder de to forfattere rundt omkring i hele den vestlige verdens kulturhistorie - fra Platon over kristendommen til Marx og Freud - men spidsformuleret i filosofien bag ungdomsrøret i 68. De rebelske 68 ere bygger nemlig explicit på en teori om, at forbrugerkapitalismen har eksproprieret alle vores ægte følelser og behov, for at sælge dem tilbage til os som varer ved hjælp af reklame og massemedier. Vi lever derfor i en totalt ideologiseret, falsk verden - komplet fremmedgjorte for vores egen sande natur og underlagt nogle behov, som systemet tvinger ned over hovedet på os. Som en naturlig konsekvens af denne opfattelse bliver fjenden hele det kedelige, konventionelle mainstream-samfund, og at have det sjovt og gøre noget anderledes bliver i sig selv en ultimativ samfundsomstyrtende handling. Så det oprør har været en ren saltvandsindsprøjtning for den senmoderne forbrugerkapitalisme, mener de to forfattere. For mens forbruget i de gode, gamle dage kun skulle signalere class, har det siden 68 snarere skullet signalere cool - og her er der uendelige muligheder for differentiering og dermed netop også for forbrug. Det er systemets skyld Modkulturernes opfattelse af mennesket i massesamfundet som et manipuleret offer, hvis liv er tomt, indholdsløst og fuldstændig kannibaliseret af systemet, har ifølge de to forfattere efterhånden bredt sig langt ind i mainstream-samfundet, og medført en almindelig udbredt lovprisning af individualisme og foragt for konformitet. At være en oprører er dermed blevet en ret populær - for ikke at sige mainstream - ambition. Men alle kan jo netop ikke være rebeller. Den modkulturelle stil begynder som en meget eksklusiv lille sag, hvor særlige symboler fungerer som signaler blandt dem, der er in the know. Efterhånden som cirklen udvides, og symbolerne bliver mere og mere almindelige forsvinder den forskel, som disse markører skulle signalere. Og rebellen må finde på noget nyt. Den forbrugsdrevne modkultur er altså nødt til hele tiden at genopfinde sig selv, og er derfor én af de stærkeste drivkræfter i skabelsen af nye markedspotentialer. Men for at kunne opretholde den ideologi, der understøtter den modkulturelle forbrugskultur, siger Heath og Potter, er det selvfølgelig vigtigt at massemarkedsføringen af oprøret beskrives som co-optation - altså at mainstreamkulturen udnytter og assimilerer modkulturerne. På den måde får systemet skylden for en stadig accelererende produktdifferentiering, som i virkeligheden udspringer af den skarpe konkurrence blandt rebellerne om at positionere sig som specielle. Myten om co-optation skal således, ifølge Heath og Potter, skjule at alternativ i virkeligheden er en rigtig god forretning. Og antallet af potentielle rebelske forbrugere er uendeligt, så der er nok at lave: Find anyone who is breaking any kind of rule and you have marketing potential! 5

6 logo! Le Benoit Heilbrunn Representation and legitimacy: A semiotic approach to the logo. In: Semiotics of the Media, State of the Art, Projects, and Perspectives, Winfried Nöth (ed). Af: Judy Hermansen Mens de fleste analyser af logoer undersøger aspekter som opmærksomhed, genkendelse, værditilskrivning og lignende, så ser Benoit Heilbrunn i artiklen Representation and legitimacy: A semiotic approach to the logo, på hvad et logo egentlig består af, og hvad det er, der gør, at det kan fungere som repræsentant for en virksomhed. Tre slags logo Heilbrunn er semiotiker om en hals. Semiotik er læren om, hvordan tegn fungerer som betydningsskabende - og også logoet er et tegn i semiotisk forstand, dvs. det er noget, som står for noget andet. Et logo skal nemlig fungere som symbol for de værdier, virksomheden eller brandet står for. Benoit Heilbrunn arbejder med tre former for logoer: logotypen, ikotypen og det blandede logo. Et typisk eksempel på logotypen er Coca Cola, hvor det alene er valget af typografi og farve, der skal kommunikere identiteten. Stærke logotypes, f.eks. netop Coca Cola, mister ifølge Heilbrunn, efterhånden deres oprindelige karakter af skrift, og bliver nærmest et billede eller en ikotype. Som illustrativt eksempel på det rendyrkede billedlogo, ikotypen, bruger han bl.a. Shell, hvor logoet - muslingeskallen - er en lidt stiliseret, men stadig ret naturalistisk visualisering af virksomhedens navn. Ikotyper kan dog også være fuldstændig abstrakte former og farver, og så skal offentligheden lære at associere tegnet med virksomheden, før det giver nogen som helst form for mening. Den tredje type er det blandede logo, som består af både en logotype og en ikotype. Det blandede logo fungerer således gennem et mix af sproglige og visuelle meddelelser, som ifølge Heilbrunn oftest spiller sammen på den måde, at logotypen forklarer ikotypen, der ville være flertydig - eller måske endda helt uforståelig - uden den ledsagende Det analoge logo Bogstavelig betydning Repræsentation Logo som realistisk udtryk Motiveret Legitimitet Identitet tekst. Den type blandet logo udvikler sig som regel sådan, at den sproglige diskurs med tiden bliver overflødig som brugsanvisning, fordi firmaet efterhånden associeres med symbolet alene. Men logotype og ikotype kan også gå sammen om at skabe betydning som mere ligeværdige partnere, hvor begge leverer nogle puslebrikker til en helhed, som kun giver mening i kraft af både det sproglige og det visuelle in-put. Det analoge logo Heilbrunn inddeler billedlogoerne, ikotyperne, i det analoge logo og det semiologiske logo. Det analoge logo har en umiddelbar lighed med det, som det repræsenterer. Og han nævner netop Shell s rød/gule muslingeskal, som et typisk eksempel på et analogt logo. Shell-logoet er en forholdsvis realistisk Det semiologiske logo Overført eller associativ betydning Konstruktion Logo som symbolsk udtryk Abstrakt Legitimisering Image 6

7 Benoit Heilbrunn Benoit Heilbrunn er lektor i marketing ved ESCP-EAP i Paris, en af Europas førende Business Schools. Han har gæstet forskellige universiteter rundt omkring i verden, herunder Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet, hvor han bl.a. har gennemført et seminar om kvalitativ analyse sammen med professor Søren Askegaard. Benoit er uddannet indenfor semiotik og filosofi, og forsøger at anvende den humanistiske videnskab i studiet af branding, forbrugskulturen og kommercielle kulturelle ikoner, som f.eks. logoet. For nylig udgav han en bog om logoet (Le logo, PUF, 2006) og har tidligere skrevet om forbrugets sociologi (La consommation et ses sociologies, Armand Colin, 2005) - begge indtil videre kun på fransk. I øjeblikket arbejder Benoit på en bog om brandingens teologiske og politiske dimensioner i det moderne samfund. fremstilling af en shell, og samtidig symboliseret i overensstemmelse med Shell s identitetsprogram (farvekoden gul/rød). Det analoge logo fungerer, ifølge Heilbrunn, i kraft af en tæt forbindelse mellem udtryk og indhold. Et sådant logo er indlysende og let at forstå, fordi det er konkret. Men netop fordi det er så bogstaveligt, er det vigtigt, at modtageren også oplever, at det reelt har noget at gøre med virksomhedens faktiske identitet, mener Heilbrunn. Og han ser Shell-logoet som en sådan legitim repræsentation, fordi det både er relateret til virksomhedens oprindelse (i maritime regioner), til dets navn ( shell ) og til dets forretning (olie som en fossileringsproces ). Det semiologiske logo Det semiologiske logo er ikke baseret på en konkret lighedsrelation til den virksomhed, det står for. Det repræsenterer i stedet en konstrueret betydningsdannelse, der som regel kommer i stand ved hjælp af associationer og forskellige tilskrevne betydninger. Abstrakte ikotyper er semiologiske logoer, som overhovedet ikke siger sig selv, men ofte både skal forklares og legitimeres via hjælpetekster, som f.eks. reklamekampagner, der beskriver relationen mellem tegnets udtryk og det, som det skal stå for. De semiologiske logoer er derfor, ifølge Heilbrunn, heller ikke identitets-tegn, men snarere image-tegn, der netop bliver designet med henblik på at udstyre en virksomhed med et bestemt image - eventuelt endda på trods af dens faktiske identitetstræk. Derfor kan de også kun blive virkelig forbundet med virksomheden gennem hyppigt gentagen eksponering. Logoers symbolske magt Det er én af den klassiske semiotiks grundsætninger, at ethvert tegn får sin betydning, fordi det indgår i et system af forskelle. Og ifølge Heilbrunn, får heller ikke logoet betydning udelukkende i kraft af sin egen symboliseringsevne - dets relation til andre logoer spiller en mindst lige så stor rolle. Med en parallel til antropologien betegner Heilbrunn logoet som et totem, dvs. som et symbol, der repræsenterer en stamme. Dets funktion er jo netop at differentiere én organisation (eller ét brand) fra et andet, og på den måde indgår logoet i et system af forskelle, hvor det får betydning gennem de måder, hvorpå det er forskelligt fra konkurrenternes. Heilbrunn beskriver mekanikken i logoets funktion som differentieringsfigur - eller totem - sådan, at alle de forskellige enkeltelementer på logoets udtryksplan (farver, typografi, figurer etc.) refererer til indhold (organisationens værdier, strategi, forretningsområde etc.). Og derfor ser man ofte, at logoer som repræsenterer konkurrenter, er komponeret ifølge endda meget tydelige forskelle på udtryksplanet. Som et typisk eksempel nævner han IBM og Apple logoerne, hvor hvert eneste enkeltelement på udtryksplanet i de to logoer - farver, linier, figurer og logotype - nærmest er diametrale modsætninger. Hvor langt kan man gå? Logoer bliver skabt ved at kombinere forskellige enheder (typografi, farver, former), så de tilsammen danner en helt bestemt fast betydningsstruktur. Men alligevel er det, ifølge Heilbrunn, ikke sådan, at logoet nødvendigvis altid skal fremstå fuldstændig identisk, for at opfylde sin funktion. Et logo med en stærk identitet kan faktisk tåle temmelig meget, hvis det vel at mærke deformeres med respekt. Det visuelle udtryk, som er kondenseret i et solidt etableret logo, besidder nemlig en narrativ identitet, kalder Heilbrunn det - dvs. nogle grundlæggende, identificerende træk, der bliver oplevet som en karakteristisk stil, der gør tegnet genkendeligt, også selvom der er pillet ved det. Derfor er der i virkeligheden et ret stort spillerum for at lege med logoet, eller at modernisere det. Hvis dets fundamentale, betydningsdannende komponenter bliver respekteret, vil genkendelsen af logoet og referencen til firmaet stadig være intakt. Et logo er derfor, ifølge Heilbrunn, slet ikke en statisk størrelse, men principielt en evolutionær struktur, som kan være i konstant bevægelse. 7

8 8 Er markedsanaly eller bare god tone? Global markedsanalyse er blevet hverdagskost for mange virksomheder. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved relevansen af at undersøge og forstå markeder i alle afkroge af verden. Men der er en stigende erkendelse af, at de traditionelle kvalitative og kvantitative metoder kommer til kort og må suppleres med alternativer. Af Sofie Kristensen PhD-studerende, Institut for Marketing og Management Globalisering all over! Når virksomheder i stigende grad organiserer deres markedsanalyse på tværs af nationale grænser, kan det i sig selv ses som udtryk for, at verden er blevet global. Ser vi samtidig på, hvor meget emnet globalisering fylder i både aviser og tv, kan ingen vel længere være i tvivl om, at globaliseringen er all over os. Ikke som en udefra kommende kraft, der skyller ind over landegrænserne med gennemgribende konsekvenser for vores samfund, men snarere som både baggrunden for og resultatet af den måde, vi selv organiserer vores arbejds- og fritidsliv på. At chatte, at købe ind via Internettet, at tage på weekendshopping i Paris eller Milano, at indgå i tværnationale projekter på arbejdspladsen er alt sammen aktiviteter, som på én gang både forudsætter og forstærker globalisering. Og på samme måde kan man sige, at markedsanalyser både baserer sig på eksistensen af globale kommunikationskanaler og organisationsstrukturer og samtidig markedsfører forestillingen om det globale overfor såvel de, der udfører analysen som de, der deltager i den. Hvorfor er markedsanalyse godt? Markedsanalysefunktionen anses traditionelt for sammen med markedskommunikationen at være virksomhedens navlestreng til det omgivende marked. Markedskommunikationens opgave er at skabe det univers af tegn, symboler og betydninger, der skal omslutte virksomheden, dens medarbejdere og produkter. Og formålet med markedsanalysen er at indsamle informationer, som virksomheden kan anvende i sit forsøg på at imødekomme markedets behov. Der hersker med andre ord en opfattelse af, at viden og informationer om og fra markedet kan skabe transparens og gennemskuelighed, og på den måde være med til at reducere usikkerheden i en ellers kaotisk og ugennemsigtig verden. Markedsanalysefunktionen bliver dermed en central byggesten i virksomhedens bestræbelse på at agere rationelt og strategisk, og dermed øge effektiviteten og optimere indtjeningen. Den viden, som genereres via markedsanalysen, antages at have en direkte relation til kvaliteten af organisationens fremtidige strategiske valg, på den måde at en god og grundig markedsanalyse giver et solidt fundament for effektive beslutninger. I denne argumentation er markedsanalyse udtryk for den rationalitetslogik, der præger store dele af vores samfund: nemlig at sand viden og indsigt opnået i overensstemmelse med sanktionerede metoder er vejen til fremskridt - dvs. øget indtjening. Handler markedsanalysen om markedet eller virksomheden selv? I ovenstående beskrivelse af markedsanalysen optræder virksomheden og markedet som to adskilte størrelser, hvor virksomheden gennem markedsorientering tilpasser sig markedets efterspørgsel. Denne adskil-

9 9 se sund fornuft lelse af marked og virksomhed og markedsanalysens rolle som objektiv formidler af viden mellem de to enheder, bygger på en positivistisk tradition, der forudsætter, at det er muligt at adskille betragter og det betragtede og dermed også at opnå fuldstændig objektiv viden. Men markedsanalyse kan også ses som et fænomen, der har sit udspring i at virksomhedens egen indre, markedsorienterede logik definerer omgivelserne som relevante. Ifølge denne betragtning er der tale om, at organisationen udbreder sin indre logik til omgivelserne og altså betragter disse gennem egne virksomhedsspecifikke briller. Ud fra denne opfattelse skal markedsanalyse derfor snarere forstås som sense-making, dvs. som en måde at skabe orden i en turbulent verden og som et forsøg på at begribe og håndtere endnu ukendte markeder og forbrugergrupper ved hjælp af en terminologi, som virksomheden kan inkorporere i sit allerede etablerede verdensbillede. Markedsanalyse er altså ifølge denne opfattelse overhovedet ikke et objektivt formidlingsredskab, men et perspektiv på omverdenen, der udspringer af virksomhedens allerede eksisterende verdensbillede og derfor også medkonstituerende for selve den måde virksomheden forstår markedet på. Markedsanalyse som et moderne ritual Ifølge den rationelle logik, som oftest bruges til at forklare markedsanalysens berettigelse, er markedsanalyse et redskab til at skaffe nødvendig viden til virksomheden. Men markedsanalysefunktionen kan også betragtes som en afkoblet praksis, der egentlig ikke har noget med virksomhedens grad af effektivitet eller Flere og flere tager nye og utraditionelle metoder i brug i jagten på at kortlægge forbrugerne og deres hverdag. mangel på samme at gøre. Den fungerer i relation til helt andre logikker end den rationelt strategiske, og markedsanalysen har ikke nogen direkte indvirkning på bundlinien, men er snarere udtryk for en legitimeringspraksis, der er i overensstemmelse med et herskende ritual omkring markedsorientering. Og ved at efterleve det, sikrer virksomheden sig adgang til ressourcer i form af kapital og kvalificeret arbejdskraft. Markedsorientering er således ikke nødvendigvis et spørgsmål om rationel adfærd, men mere om den legitimitet, der opnås ved at handle i overensstemmelse med de konventioner, der er styrende for, hvad et givet samfund finder (u)acceptabelt. Markedsorientering kan med andre ord forstås som et ideal i det moderne kapitalistiske samfund, hvor markedet og dets mekanismer grundlæggende opfattes som styret af en usynlig hånd, der skaber balance mellem udbud og efterspørgsel og helt automatisk regulerer økonomien. En forestilling, som er blevet yderligere forstærket og globaliseret efter kommunismens og planøkonomiens Man kan argumentere for, at resultatet af markedsanalysefunktionen ikke har nogen direkte indvirkning på bundlinien, men snarere er udtryk for en legitimeringspraksis i relation til et herskende ideal om markedsorientering. sammenbrud, og som tydeligvis gennemsyrer tidens neo-liberale tendenser i store dele af verden. Markedsorientering er dermed blevet en del af virksomhedernes raison d être, og markedsanalysen kan i dette perspektiv ses som en institution eller et ritual. Ifølge denne opfattelse er markedsanalysens funktion først og fremmest at kommunikere såvel internt som eksternt budskabet om, at virksomheden har fingeren på pulsen og opmærksomheden rettet mod marked og kunder. Dvs. at den agerer sådan som rigtige og ordentlige virksomheder gør. Nye metodiske vinde Der findes stadig flere eksempler på, at virksomheder organiserer deres markedsanalyse på tværs af nationale og regionale grænser. Behovet for at udstrække markedsanalysen til globale dimensioner hænger ifølge rationalitetslogikken sammen med ønsket om at reducere usikkerheden i virksomhedens markeder, som i stigende grad er globale. Ifølge legitimitetslogikken kan markedsanalysens globale dimension snarere forklares med ændringer i kriterierne for legitimitet: Markedsorienteringsidealet er blevet globaliseret, og det betyder at virksomheder skal kunne håndtere hele verden. Størstedelen af virksomhederne følger de traditionelle metodiske forskrifter og benytter konventionelle kvalitative og kvantitative teknikker til at indsamle viden om de markeder, segmenter og produktkategorier, der har interesse. Men flere og flere tager nye og utraditionelle metoder i brug i jagten på at kortlægge forbrugerne og deres hverdag. Nogle virksomheder afsøger selv deres markeder i interne markedsanalyser og Market Intelligence afdelinger - andre outsourcer opgaven til eksterne specialister på området. Der er efterhånden en hel industri af vidensproducenter, som kontinuerligt udtænker nye dataindsamlings- og analysemetoder. Et eksempel på en ny form for global markedsanalyse findes hos det verdensomspændende reklamebureau DDB, der med sin SignBank forsøger at mobilisere en hidtil sjælden grad Reklamebureauer i særdeleshed og øvrige markedsaktører i almindelighed aflæser ikke kun tegn i markederne, de skaber i lige så høj grad selv nye tegn og betydningssystemer. af sensitivitet overfor markedet. Idéen til SignBank opstod med initiativtagerens egne ord netop på grund af de mere traditionelle markedsanalysemetoders utilstrækkelighed. Bureauet bruger således også SignBank til at differentiere sig fra konkurrenterne og statuere innovation indenfor branchen. Fortsættes på næste side

10 10 Er markedsanalyse sund fornuft eller bare god tone? Fortsat fra forrige side DDB s SignBank - et tegn på forandring Gennem DDB s medarbejderes globale indsamling af tegn på forandringer i folks hverdagsliv søger SignBank at indoptage og anvende markedets tilkendegivelser på en ny og utraditionel måde. Et tegn kan i denne forbindelse være en ny type politik, som f.eks. den siddende danske regerings kontraktpolitik, det kan være øget interesse for eliteuddannelser, som f.eks. balletskolen, eller at folk i stigende grad begynder at køre med cykelhjelm. Hver for sig fortæller tegnene noget om, hvordan folk opfatter deres tilværelse. Og når de kan kategoriseres i bundter, kan de ifølge folkene bag SignBank ses som indikatorer på fremtidens forbrug. F.eks. refererer de tre nævnte eksempler, trods deres umiddelbare forskellighed, alle til begreber som sikkerhed eller tryghed cykelhjelmen meget direkte i form af øget sikkerhed i trafikken, kontraktpolitikken i form af vi holder, hvad vi lover -princippet og søgningen til balletskolen eller andre eliteuddannelser i kraft af den tryghed en elitær uddannelse angiveligt giver. Målet med SignBank er ud fra tegnene, kategoriseringen af dem og deres relation til tidligere tiders tegn at kunne udtale sig om den nærmeste fremtids strømninger indenfor forskellige kategorier som bolig, sundhed, fødevarer, kommunikation og branding mv. SignBank skal således på den ene side fungere som DDB s differentierings- og positioneringsparameter i forhold til andre bureauer, og på den anden side som vidensbank i bureauets egen rådgivning af globale og lokale kunder. Man kan således sige, at den virkelighedsopfattelse, der ligger til grund for SignBank - og som dermed er udtryk for den måde DDB konstruerer og enacter sin egen globale markedsvirkelighed på - ikke alene virker som legitimering i forhold til markedsorienteringsidealet for bureauets eget vedkommende, den reproduceres også gennem bureauets arbejde med sine kunder. Her bliver det tydeligt, at reklamebureauer i særdeleshed og øvrige markedsaktører i almindelighed ikke kun aflæser tegn i markederne, men i lige så høj grad selv skaber nye tegn- og betydningssystemer. Dermed er ringen mellem markedsanalyse og markedskommunikation sluttet, og noget tyder på, at ingen af delene reelt tjener til at lukke forbrugerne og omverdenen ind i organisationens univers. De virker i stedet som mere eller mindre lukkede systemer af tegn og betydninger, der gøres tilgængelige i markedet og efterfølgende registreres gennem markedsanalysens egne institutionaliserede sense-making mekanismer. SignBanks dataindsamlingsmetode er ikke i overensstemmelse med de traditionelle kvalitative og kvantitative metoder, men minder snarere om etnografiske metoder, der lægger vægt på den detaljerede beskrivelse af et fænomen og dets kontekst. Det er derfor nærliggende at spørge sig, hvorvidt SignBank kan opnå den ønskede legitimitet i relation til markedsorienteringsidealet, når den ikke anvender de sanktionerede metoder. Men svaret synes at være ja SignBank har fået en rosende modtagelse, og kan således selv ses som tegn på, at der blæser nye vinde - og at globaliseringen skærper opmærksomheden på rækkevidden af lokal og global vidensproduktion. Læs mere på SignBank på

11 11 Erhvervsforskningscentret, der linker virksomheder og forskere fra Marketing & Management Velkommen til link.sdu! så ser det lidt anderledes ud i forhold til at dele ud af sin viden til erhvervslivet og til den almindelige borger. Det er der ikke en nær så udviklet tradition for i universitetsverdenen men netop i disse år er universiteterne igennem en omstillingsproces, hvor det kræves af os, at vi deler ud af forskernes viden. Og den opgave påtager vi os gerne! strategisk kommunikation, international markedsstrategi og strategisk organisationsdesign. Hos link.sdu vil det altid være muligt at få information om de seneste forskningsresultater fra forskningsgrupperne, ligesom vi hjælper med at matche praktiker og teoretiker i konkrete projekter, så begge får resultater ud af samarbejdet. Tessa Gjødesen, Leder link.sdu På Syddansk Universitet har vi i de seneste år oplevet, at erhvervslivets interesse for at samarbejde med vores forskere er steget markant. Det er et klart signal om, at vores viden kan bruges både i offentlige og private virksomheder, hvilket er til stor gavn for såvel forskere som erhvervsliv. Men det er også udtryk for en samfundstendens, hvor borgere, erhvervsliv og presse kræver, at universiteterne er mere åbne og modtagelige for input. Nu deler vi ud af forskernes viden Danske universiteter har to kerneprodukter, som vi lever af: vi producerer viden og vi udvikler/producerer akademikere på både bachelor- (3 år), kandidat- (2 år) og ph.d.-niveau (8 år). Den viden vi producerer, deler vi med internationale forskere igennem artikler i tidsskrifter og på forskellige konferencer rundt omkring på kloden. Mens der således er en gammel tradition for at forskere udveksler viden med hinanden på tværs af landegrænser, Brand Base var pioner Det er ikke nyt for Institut for Marketing og Management at have tætte forbindelser til erhvervslivet. Vores knap 50 forskere Hos link.sdu kan du få information om de seneste forskningsresultater fra forskningsgrupperne, ligesom vi hjælper med at matche praktikere og teoretikere i konkrete projekter. har i mange år haft stor glæde af samarbejde med den virkelige verden, og vi har også etableret flere større projekter, hvor omdrejningspunktet er samarbejde mellem praktikere og teoretikere. Brand Base er bl.a. sådan et projekt, der med forankring i to af instituttets forskningsgrupper har haft succes med at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv. Brand Base var pioner på området for fire år siden, da projektet blev igangsat af innovative forskere og nysgerrige erhvervsfolk på Fyn. Siden har netværket udviklet sig, og vi vil gerne kvittere for den store interesse fra omverdenen, ved at arbejde for at både nuværende og nye samarbejdspartnere vil blive ved med at finde os interessante. Et link mellem forskning og erhverv Som med Brand Base for fire år siden er vi nu igen pionerer på området, da vi som det første institut på Syddansk Universitet, opretter et erhvervsforskningscenter, der er en portal til specifikke forskningsgrupper indenfor områderne: forbrugeradfærd, Link. SDU vil gerne imødekomme interessenter både fra erhvervslivet og pressen ved bl.a. at gøre informationer om forskningen mere tilgængelige og ved at bistå med rådgivning omkring mulige samarbejdsformer mellem teoretikere og praktikere. Der kan være tale om et kortere eller længerevarende samarbejde, hvor forskerne bistår med aktuel viden - for eksempel i form af et pilotprojekt eller fælles finansiering af en ph.d.-studerende, hvor virksomheden agerer case i et 3-årigt forløb. Men det er også muligt, at enkeltforskere bliver tilkoblet virksomheder, der har en hel specifik problemstilling, hvor forsker og virksomhed kan drage nytte af hinandens kompetencer. Det er vigtigt at påpege, at vi ikke er konsulenter, men kun deltager i projekter, hvor vores forskningsmæssige viden er afgørende. Netop i disse år er universiteterne igennem en omstillingsfase, hvor det kræves af os, at vi deler ud af forskernes viden. Og den opgave påtager vi os gerne! Link.SDU er en serviceenhed, der hjælper de hvide mus, så de hurtigere finder osten og vi finder også de mest appetitvækkende oste, som forskerne skal lægge ud. Så navnet link.sdu er naturligvis ikke tilfældigt - det er simpelthen vores opgave at linke 50 forskere til det danske erhvervsliv og samfund. Og vi håber, at du også på et tidspunkt får behov for link.sdu. Velkommen til vi glæder os til at introducere dig og din virksomhed til Institut for Marketing og Management!

12 Kan erhversforskn Af Christian Majgaard erhvervslivet br Forskning i naturvidenskab og forskning i erhverv har det til fælles at resultaterne før eller siden bør komme virksomhederne og befolkningen til gode. I den gode, gammeldags forstand sker det for eksempel på den måde, at en nybagt kandidat i kraft af den gode forskning og undervisning er vidensbærer, når han eller hun begynder at arbejde i praksis efter 4-7 års studier. I sin moderne - og hurtigere! - form sker det tillige på den måde, at der er et etableret samarbejde mellem universitet og virksomhed omkring udvikling af viden allerede mens resultaterne bliver til. Denne moderne form for videndeling har eksisteret i årevis på SDU i et væld af projekter med appellerende navne som Born Global og Brand Base. Så hvori består det nye egentlig? Jo det nye er, at der nu etableres en platform - en slags hovedbanegård eller portal eller fælles sekretariat for alle samarbejdsprojekterne. Er det så gavnligt? Erhvervsforskningen adskiller sig fra naturvidenskaben ved at skulle bruge erhvervslivet til mere end videndeling omkring resultaterne: hvor naturvidenskaben ofte har hvide mus som forskningsobjekter, så har erhvervsforskningen brug for erhvervslivet som forskningsobjekt i stedet for de hvide mus. Erhvervslivet er med andre ord både objekt og målgruppe for forskning, så alt andet lige vil der være et dobbelt behov for dialog mellem forskning og erhverv, når emnet er erhverv. Godt for forskerne - men er det også godt for virksomhederne? Når rigtigt mange forskere og undervisere tit skal bruge dialogen med erhvervslivet, er det vel en god idé at strømline en sådan proces i et fælles sekretariat, så det bliver mindre tidsrøvende for den enkelte forsker at komme i kontakt med den rigtige virksomhed. På den måde er erhvervsforskningscentret en stordriftsfordel, der kommer forskningen og undervisningen til gode. Men hvad er fidusen set med erhvervslivets øjne? Som almindelig skatteyder ser man altid gerne kollektivets ressourcer vel udnyttet, så det giver allerede en pil opad. Og som aftager af de færdige kandidater ønsker man dem udklækket fra et sted hvor undervisere og forskere bruger deres tid på kernesagen. Men det mest spændende er vel, at erhvervsforskningscentret kan blive et brændpunkt med kritisk masse nok til at blive bredt kendt, således at erhvervslivet oftere vil tage kontakt, når man overvejer tiltag, der kunne beriges af ny viden. For at noget overhovedet skal ske i vores forkælede verden, er det en kæmpe fordel, hvis Gid erhvervsforskningcentret må blive kommunikeret, så det ikke skræmmer nogen væk, og gid det bliver bemandet, så telefonen bliver taget, når den ringer! det også er let. Med det nye erhvervsforskningscenter vil det sikkert blive både lettere at tage kontakt og lettere at nå frem til den, der kan bidrage - og det kan kun øge sandsynligheden for, at der kommer noget godt ud af det til fælles bedste. B liver ydelserne billigere hos SDU? Den nye viden, som virksomhederne skal bruge, kan de undertiden købe hos konsulentfirmaer også - men det er måske mindre farligt og mindre omklamrende at ringe til SDU? Nogen vil sikkert også få den tanke, at ydelserne hos SDU er billigere. Og sådan vil det måske også se ud på fakturaen - men virksomhederne må nok regne med selv at skulle give lidt mere af deres tid og sjæl. Men det er jo ærbart - og ofte nyttigt tillige! Summa summarum: effektiv dialog mellem erhvervsforskningen og erhvervslivet er en god ting - og det nye erhvervsforskningscenter er derfor et godt initiativ, der både fortjener opbakning og succes. Gid det må kommunikeres så det ikke skræmmer nogen væk, og gid at det må bemandes, så man tager telefonen når den ringer. Så har det allerede overhalet halvdelen af erhvervslivet! 12

13 13 ingscentret & uge hinanden? For at noget overhovedet skal ske i vores forkælede verden, er det en kæmpe fordel, hvis det også er let. Med det nye erhvervsforskningscenter vil det sikkert blive både lettere at tage kontakt og lettere at nå frem til den, der kan bidrage. Christian Majgaard er direktør i Majgaard Branding og bestyrelsesformand i Brand Base. 13

14 14 Bogomtale Oplevelser: Koblinger og transformationer Af Christian Jantzen & Jens F. Jensen (red.)aalborg Universitetsforlag 2006 Af: Judy Hermansen Det spændende ved oplevelsesøkonomien er, at den udfordrer eksisterende forestillinger og indbyder alle involverede til at tænke i nye baner: til at se andre muligheder end de sædvanlige, til at samarbejde med nye partnere, til at udvikle enestående, men hidtil uanede koncepter - dvs. til at fremstille ny viden og nye forretningsformer sammen med andre. Så begejstret skriver redaktørerne, Christian Jantzen og Jens F. Jensen, om noget så besværligt som at skulle nedbryde gamle fordomme og spotte nye kombinationer. Bogens titel Oplevelser: Koblinger og transformationer hentyder netop til, at den store udfordring for oplevelsesøkonomien er at få linket traditionelt adskilte domæner sammen og ændre vante måder at tænke og handle på. Bl.a. i form af tætte samarbejder mellem virksomheder og erhvervsorganisationer på den ene side -og kommunale, regionale og statslige myndigheder på den anden. Samtidig bør de gamle skel mellem industri, servicefag, kunstnere og kreative sløjfes, for produktionsog tjenesteerhverv skal medtænke æstetik og formgivning i udviklingen af deres tilbud - og kunstnere og kreative skal lære at tænke i forbrugernes behov, siger Jantzen og Jensen i indledningen. Bogen er en redigeret samling af indlæg og foredrag, som blev præsenteret på Den Skandinaviske Oplevelseskonference i oktober Hensigten med konferencen var at skabe grobund for nye kreative alliancer til gavn for virksomheder, kunstnere og borgere i al almindelighed. Det er en gennemgående pointe i samtlige artikler, at oplevelsesøkonomien baner vej for spændende koblinger mellem private virksomheder, offentlige myndigheder, udøvende kunstnere samt undervisere og forskere. Koblinger, som givetvis vil være en udfordring for alle parter, fordi de kræver en justering af etablerede verdensbilleder. Men det er, ifølge redaktørerne, netop denne transformation af forestillinger, værdier og forretningsgrundlag, som rummer de store kreative potentialer, der kan give både økonomisk og kulturelt afkast i fremtiden. Christian Jantzen er lektor på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, leder af projektet Æstetik i Markedskommunikation. Jens F. Jensen er professor i interaktive multimedier på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Centerleder for InDiMedia (Center for Interaktive Digitale Media), ExCITe (Center for Experience Economy, Creative Industries, and Technologies) og ApEx (Center for Applied Experience Economy). IT-seminar om Business Intelligence På seminaret vil Tim Hansson, Knowledge Lab ved Syddansk Universitet, være blandt oplægsholderne. Tim vil tale om baggrunden for at Syddansk Universitet sammen med en række virksomheder, har udviklet et BI program, som gør det muligt for helt små virksomheder at få glæde af den teoretiske viden som ligger bag BI. Yderligere information om seminaret og de øvrige oplægsholdere fås på Artiklerne er samlet i tre tematiske grupper: 1) casestudier, som afrapporterer resultaterne af forskellige oplevelsesøkonomiske initiativer 2) artikler, der handler om, hvordan kunst i alliance med erhvervslivet og offentlige myndigheder kan bidrage til at skabe ideudvikling, omsætning og vækst 3) og endelig en række indlæg, som fra et mere helikopteragtigt perspektiv ser på, hvad der ligger til grund for oplevelsesøkonomien, og hvilke krav der stilles til aktører på det oplevelsesøkonomiske marked. F.eks. i artiklen Mere end blot pirringer. Det oplevelsesøkonomiske forretningsgrundlag, hvor Christian Jantzen og Per Østergaard argumenterer for, at oplevelsesprodukter skal bygge på klare temaer, som forbrugerne kan koble sig sanse- og følelsesmæssigt op på. For oplevelser skabes i sidste instans hos individet - producenten leverer blot de nødvendige ingredienser. Tid 2. november 2006, kl Sted: Festsalen, Odense Rådhus Tilmelding & betaling Senest d. 27. oktober til eller på telefon Pris: Gratis for medlemmer af IT-Forum Fyn og KommitFyn. For øvrige er prisen kr moms.

15 15 VIDENSKABSTEATER DEN MAGISKE KUGLE Et eventyr fra videnskabens verden Brandbase AKTIVITETER Branding og co-branding som produktstrategi Brand Base og Byggematerialeindustrien har igen sammensat et spændende program i samarbejde med Andersen & Blæsbjerg, Junckers A/S og Devi A/S. Derudover deltager Rockfon A/S med et indlæg om deres strategiske alliance med Lindab Ventilation A/S og Louis Poulsen Lighting A/S. Tid og sted: d. 24. oktober kl. 9 hos Rockfon A/S, Industrivej 9-11, indgang B, 6580 Vamdrup Smag for reklame Der er sket meget med reklamegenren siden de gode gamle tressere. Hvad der er sket belyser vi på tre fyraftensmøder i løbet af efteråret arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet og Danmarks Mediemuseum. Adjunkt Lars Pynt Andersen fra Brand Base er blandt oplægsholderne med et tema om reklamens virkning. Tid og sted: tre onsdage d. 1/11, d. 8/11 og d. 15/11 på Danmarks Mediemuseum / Odense. Billetsalg Center for Kunst og Videnskab tlf.: (kl. 9-13) Oplevelsesøkonomien Oplevelsesøkonomien er over os, men hvordan bruger vi den til at nytænke produkter og ydelser i fremtiden? På dette gå-hjem-møde har vi inviteret forbrugeradfærdsforskeren Christian Jantzen fra Ålborg Universitet til at indkredse begrebet oplevelsesøkonomi samt chefkonsulent og medforfatter til bl.a. Følelsesfabrikken Anna Porse fra Visit Denmark, der vil komme med bud på, hvordan du kan gøre dine produkter til oplevelser. Tid og sted: Torsdag d. 16. november fra kl på Syddansk Universitet / Odense MITKO Masteruddannelse i it, kommunikation og organisation bringer ledelsesmæssige kompetencer i spil i forhold til den nyeste informationsteknologi. muligheder og betingelser med indsigt i ledelse, kommunikation og organisation. På MITKO studerer du i et samlet forløb med en fast gruppe af erhvervsfolk fra både den Med en master i it, kommunikation og organisation kan nøglemedarbejdere med itkompetencer og erfarne erhvervsfolk med it-ansvar håndtere deres ledelses- og it-ansvar mere professionelt. MITKO er en samlet uddannelsespakke, der kombinerer forståelsen private og offentlige sektor. Dette gør, at gennemførelsesprocenten på MITKO, i modsætning til andre masteruddannelser på området, er meget høj. Uddannelsen foregår i en række weekendforløb, strækker sig over to år. Undervisningen foregår på Syddansk af informationsteknologiens Universitet i Odense. Kom til informationsmøde den 10. oktober kl i lokale U98 på Syddansk Universitet i Odense eller den 25. oktober kl i lokale K102 på Handelshøjskolen i Århus. Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte enten Liselotte Hohwy Stokholm på eller sdu.dk eller professor Lars Thøger Christensen på eller

16 Brand Base er et medlemsnetværk bestående af praktikere fra erhvervslivet og forskere fra Syddansk Universitet. Medlemmerne udveksler viden og erfaringer indenfor områderne marketing, kommunikation og branding. Formålet er at højne vidensniveauet i begge lejre for derigennem at udvikle unikke kompetencer indenfor såvel forskning som praksis. Nye medlemmer Intersport Danmark Vores Bureau Erhvervsakademiet Vest HTH-Køkken Brandts Danmarks Mediemuseum Sputnik Sponsormedlemmer Copyfarm Kjaer Group Nørgård Mikkelsen Rechnitzer Øvrige medlemmer Andersen & Blæsbjerg Australian Bodycare Balmer Reklame og Kommunikation Berens Bureau Brandhouse Brynk & Co Center for Oplevelsesudvikling Clausen Offset Clockwork Cosmographic CREDO Consulting Dalum Papir DEVI Danfoss Floor Heating Fionia Bank Fingerspitz Flora-Dania Marketing Fyns Amt Hedal Kruse Brohus H.J. Hansen Hovmark Reklamebureau Informationskontoret SDU International Business Academy Intersport Danmark JAS-Gruppen Junckers KiMs KongebroGaarden Mac Baren Tobacco Company Majgaard Branding Mikkelsen & Ko. Odense Kommune Odense Kommunale Tandpleje Odense Marcipan Panopticon Research Pot8oz RedInk Riegens Rynkeby Foods Saabye Simonsen Scanad Udviklingsbureau TEKO Tietgenskolen TM5000.dk TV 2/DANMARK Visit Denmark Bliv medlem af Brand Base Som medlem får du fire årlige nyhedsbreve samt mulighed for at deltage i en lang række konferencer, gå-hjem-møder, workshops, kurser og meget mere enten gratis eller med rabat. Du kan deltage i alle Brand Base aktiviteter med op til 3 ansatte eller gæster fra din virksomhed. Pris for medlemskab pr. år Mindre virksomhed kr. Enkeltperson fra uddannelsesinstitution kr. Øvrige medlemmer kr. Sponsormedlemmer kr. Ønsker du at blive del af medlemsnetværket kan du tilmelde dig på På siden kan du desuden finde yderligere oplysninger om vores medlemsforhold samt tjekke nyeste arrangementer i vores aktivitetskalender. V æ r k s t e d f o r s t u d i e r i s y m b o l ø k o n o m i

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

HVAD KAN ANTROPOLOGER?

HVAD KAN ANTROPOLOGER? københavns universitet institut for antropologi HVAD KAN ANTROPOLOGER? GÅ UD OG GØR DIN NYSGERRIGHED TIL DIT ERHVERV - GOD ARBEJDSLYST DERUDE! Citat: Finn Kjær Jensen, adm. direktør hos Gemeinschaft A/S.

Læs mere