Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006"

Transkript

1 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1 Herberget i Malmøgade Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse

2 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 2 Af Bjarne Lenau Henriksen, Korshærschef forord Der var engang for 50 år siden, hvor man troede, at det nok snart gik over. De nødstedte mænd, som kom til Kirkens Korshær medbringende skilsmisse, boligløshed, alkoholproblemer og den deraf afledte sociale nedtur var et overgangsfænomen. Inden så længe ville velstanden brede sig og lovgivningen nå så langt ud, at de hjemløse ville ende som fortid. Så et omstillingsparat herberg, der hurtigt kunne blive til et hotel for glade turister måtte være oplagt, mente nogle, da Kirkens Korshær besluttede at indrette et hjemløseherberg. Men det gik anderledes. Overgangstiden varede ved og blev permanent samtidig med, at hjemløsheden udviklede sig og fik flere og flere dimensioner. Faktisk så mange, at det er umuligt at give den en præcis definition. I begyndelsen gjaldt det om at skabe et sted for de nødstedte mænd, som dukkede op på Herberget. Selv om de ikke skulle bo der for tid og evighed, blev Herberget som et hjem for dem. Det trygge miljø var fyldt med ordentlig omsorg og højt kvalificeret medmenneskelighed. Det kunne kun lade sig gøre, fordi Herbergets forstanderpar (først Maren og Christian Espersen, dernæst Agnethe og Poul Jensen) investerede et engagement langt ud over det almindelige. Der blev virkelig gået til den med et så omfattende arbejde, at det i dag forekommer utroligt. Et par diakonelever og en stor gruppe frivillige var med til at få Herberget og dets mennesker til at komme igennem dagligdagen. Tre Ege har sine rødder oppe på Bjerget. Det var her i Malmøgade 7, Herberget blev indviet d af korshærschef Haldor Hald med et menneskesyn, som ikke har undergået de store forandringer: selv den største elendighed kan aldrig fjerne menneskets fundamentale værdighed: mennesket er skabt af Gud og vil altid og under alle forhold være Guds elskede skabning. Derfor møder vi mennesket i øjenhøjde, også når det ligger ned og er i den dybeste nød. Derfor ved vi også, at mennesket er andet end dets nederlag og ulyksalighed. Derfor ser vi også mennesket i et kristent perspektiv, som vi lader række langt ind i den samfundsmæssige sammenhæng. Derfor går vi i samarbejde med det offentlige for at få skabt rammer om det indhold, vi ønsker Herberget skal have. Der var engang, hvor vi troede, at beboerne kunne vende tilbage til en normal tilværelse. Det tror vi ikke så meget på i dag. For det første ved vi ikke rigtig, hvad normal er. For det andet står det normale samfund ikke i kø for at integrere mennesker med et meget svært og kompliceret liv. I dag sætter vi derfor fokus på bostøttetilbud og netværksdannelse i boligkvartererne, hvor vanskeligt stillede mennesker kæmper for at klare sig - og overleve. Herberget blev indrettet i hovedbygningen til den nedlagte Katrinebjerggård i det nordlige Århus, hvor Frelsens Hær i en årrække havde drevet hjem for løsladte fanger. Forsidebilledet Køkkenet i Malmøgade var i 1956 indrettet efter selvbetjeningstanken. Idéen vakte så megen opmærksomhed, at repræsentanter fra kirkelige og sociale organisationer i både Sverige og Norge rejste herned for at bese de moderne forhold. Der er intet, der tyder på, at Tre Ege vil stoppe traditionen med at udvikle og forny sig. At behovet for Tre Ege vil udvide sig, kan vi se frem til med en stabil indignation over en samfundsudvikling med indbyggede eksklusionsmekanismer. At Kirkens Korshærs Herberg, nu kaldet Tre Ege, har eksisteret i 50 år, kan vi se tilbage på med samme indignation. Tænk at det har været nødvendigt! Men det var det. Vi kan så ønske til lykke ved at sige tak til alle medarbejderne gennem 50 år for et fornemt arbejde og ved at sige tak til alle beboerne gennem 50 år, fordi de har vist os tillid og lagt en del af deres liv i vore hænder. 3

3 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 4 En broget skare Herberget i Malmøgade blev fra starten et hjem for en broget skare af mænd, der stod uden tag over hovedet Af Leif Bønning Kirkens Korshær i Århus havde i efterkrigsårene, der var præget af stor bolignød, på forskellig måde søgt at afhjælpe denne ved i en periode at drive et midlertidigt nødherberg for mænd i garderoben i Missionshuset Eben Ezer i Brammersgade. Senere drev man et herberg i Mejlgade, i nogle nu nedrevne bygninger, (hvor Katedralskolen ligger), ligesom korshærspræsten også i perioder havde haft hjemløse boende i præsteboligen. Der opstod et ønske i Korshærsrådet om at få indrettet et hjemløseherberg, der var egnet til formålet. Korshærens landsstyrelse tilsluttede sig ønsket, og korshærssekretær Christian Espersen i Odense, (der tidligere havde haft sit virke i Århus), blev forflyttet til Århus med den hensigt, at han skulle forestå opførelsen af et hjemløseherberg samtidig med, at han virkede som korpssekretær i Århus-arbejdet. I forbindelse med planerne diskuterede man bl.a., om herberget skulle have karakter af hoteldrift, idet man anså det for ønskeligt, at opholdet blev så kort som muligt. Andre havde tanken, at efterkrigstidens boligproblem snart ville være løst, og det derfor ville være hensigtsmæssigt, at bygningerne kunne overgå til andet formål. En handel blandt brødre Frelsens Hær havde i en årrække drevet et hjem for løsladte fanger i hovedbygningen til den nedlagte Katrinebjerggård i det nordlige Århus. Ændringer indenfor den daværende fængselsforsorg, havde imidlertid overflødiggjort opgaven. Bygningerne blev sat til salg, og købsforhandlingerne blev indledt. Christian Espersen udtrykte det senere således: Det blev en handel blandt brødre. En ombygning blev iværksat, og der blev bygget en ny fløj. Set med datidens øjne blev det et meget moderne herberg. Der var eneværelser (om end kun på syv kvadratmeter), og der blev indrettet et Christian Espersen (stående) var herbergets første forstander, og samtidig var han leder af Kirkens Korshærs arbejde i Århus. 4 5

4 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 6 såkaldt selvbetjeningskøkken, hvor de hjemløse mænd selv kunne tilberede deres mad, lave kaffe m.v.. Køkkenet var særdeles sparsomt indrettet med seks gasapparater, gryder, kedler m.v. i tilknytning til køkkenet var der indrettet et lille marketenderi, hvor mændene kunne købe brød, ost, gryn, kartofler, dåsemad, kaffe osv. Indretningen af køkkenet gav genlyd udover Norden, og der kom repræsentanter fra både Stadsmissionen i Sverige og fra Indre Mission i Oslo for at bese denne moderne indretning! Der var 41 pladser i den nye fløj eneværelser og på overetagen i den gamle hovedbygning fællesrum. Hertil kom fem pladser i kælderen, udenfor normeringen en slags reserve, der som oftest var i brug. Herberget var inddelt i tre afdelinger med toiletter og vaskekummer, og i kælderen fandtes baderum med kar og brusere. Der var to opholdsstuer den ene med radio (det var før TV), samt to spisestuer og en fælles samlingsstue (salen) på 1.sal, hvor der hver aften var aftenkaffe og andagt, og hvor juleaften og festaftener blev holdt. I kælderen fandtes desuden depotrum, vaskeri, rullestue, tørrerum, cykelrum og det store kulfyr. Forstanderboligen var i hovedbygningens stueetage, hvor der endvidere var indrettet køkken til brug for institutionen samt kontor. Herberget blev indrettet til at huse hjemløse mænd, det var her hjemløseproblemet var størst. I øvrigt forbød den daværende lovgivning, herbergsloven af 1936, at mænd og kvinder boede på samme hjemløseinstitution. Alle tog fat Det offentlige var, for at bruge Espersens egne ord, yderst tilbageholdne med at yde økonomisk tilskud. Herberget blev reelt rejst for privat indsamlede midler. Der var mange veje til at nå målet. Blandt andet gav en stor tombola et overskud på kroner tombolaen var med grydefærdigt fjerkræ, høns, man havde fået af jyske landmænd, og som Randers Fjerkræslagteri havde afhentet og klargjort uden beregning. Personalet var set med nutidens øjne yderst begrænset, (hvad arbejdstiden ikke var!). Christian Espersen, der var uddannet diakon fra Kolonien Filadelfia, var forstander og samtidig leder af Korshærens arbejde i Århus. Han passede fyret (der blev fyret med kul), om morgenen og tog herefter ind til kontoret i byarbejdet for at vende hjem ved 16-tiden. Herefter var han bagvagt, fyrede igen sidst på aftenen og passede dørklokken om natten. Han havde friaften onsdag, idet han her var i byarbejdet og holde mandsmøde. Hans hustru, Maren Espersen, der var uddannet sygeplejerske, var, som så mange andre i Korshæren, frivillig medarbejder og en ikke uvæsentlig omsorgsperson i huset. Hun passede mændenes marketenderi hver morgen, tog telefonen om formiddagen, vaskede al sengetøjet om onsdagen, hængte det til tørre og rullede det om torsdagen. Maren Espersen tilså mændene ved sygdom og førte ikke så få samtaler med dem hun havde i høj grad mændenes fortrolighed. Ud over herberget havde hun også sin egen familie med mand og to skolesøgende unge at tage vare på. Familien havde fri hver anden weekend, hvor diakoneleverne ofte var inviteret ind for at spise med ved søndagsbordet. Udover familien Espersen var to diakonelever i praktik et år ad gangen. Som Opholdsstuen på herberget i Malmøgade blev flittigt benyttet af beboerne til bl.a. læsning, kortspil og radiolytning. Det var før fjernsynet blev almindeligt. elev varetog man rengøringen, alle forefaldende opgaver, kontoret med ind- og udskrivninger og i vid udstrækning kontakten med mændene. Der var tilknyttet rengøringshjælp og hjælp til rulningen af sengetøjet med otte timer ugentlig samt til vinduespudsning. Hertil kom, at en enkelt af beboerne hjalp med rengøringen. Beboerne røg som skorstene, så nikotinen drev ned ad væggene! Den årlige hovedrengøring med bl.a. afvaskning af alle vægge, døre, paneler ja, det var et kapitel for sig. De frivillige korshærsfolk i Århus, som der var mange af, deltog også. Der blev bagt, og der kom kager, der blev lavet julemad, og der blev givet en hånd med, når det kneb. Uden dem var det ikke gået, og de omsluttede herberget med megen forbøn! Før narkoens tid Herberget blev indviet af daværende korshærschef Haldor Hald den 22. marts 1956, men reelt blev det taget i brug i efteråret Hvorfor vente? Sengene var der, og mændene havde brug for et sted at sove. Den første aften på herberget blev der i øvrigt også skrevet historie, idet én af de 6 7

5 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 8 frivillige foreslog, at der skulle drikkes aftenkaffe og det har man så gjort siden! Til aftenkaffen hørte i øvrigt, som en god tradition, at man sang sammen, holdt en lille andagt og bad Fadervor. Herbergets beboere, der var en broget skare, aldersmæssigt hovedsageligt fra omkring 30 år og opefter, havde det til fælles, at de manglede en bolig. Den overvejende del havde et forlist ægteskab bag sig. Ofte havde kone og børn fået tilkendt lejligheden, og da et værelse ikke var til at opdrive, var herberget eneste udvej. Mange havde et alkoholproblem, og flere var afhængige af kogespritten. Narkoproblematikken var endnu ikke kendt, selv om der var nogle pillemisbrugere. En broget skare En del af beboerne var vel det, man i dag ville kalde for bybumser. De levede af socialhjælp og fægtede sig frem, bl.a. ved tiggeri eller salg af De arbejdsløses blad. Blandt beboerne var også en del farende svende med medaljer, cykler eller vogne. Ofte boede de kun ganske få nætter, så skulle de videre. Der var skærslipperen med sin cykel. Han tjente til livets ophold ved at slibe knive, sakse m.v.. Enkelte var klinkere, der påtog sig at klinke, når f.eks. en kop var blevet øreløs. Nogle få var sigøjnere, og her var specialet at lave de smukkeste papirblomster, som man solgte ved dørene. Omkring 1960 havde vi meget sjældent beboere, der ikke var danskere. Indvandringen af gæstearbejdere var først i sin begyndelse og de få ikke-danskere, der boede på herberget, var fra de nordiske lande. De fleste var såkaldte selvmødere, men flere blev på forskellig vis, af offentlige myndigheder, henvist til at tage ophold på herberget. Det hændte, at forsorgen, fra åndsvageforsorgen i Sølund, kom med en beboer, der var blevet udskrevet, fordi intelligenskvotienten var steget ved den seneste prøve. Disse beboere var ofte i en meget vanskelig situation, da de ikke havde forudsætningerne for at klare sig. Andre kom f.eks. fra Forvaringsanstalten i Horsens, hvor de var løsladt efter en tidsubestemt afsoning. Mange af beboerne havde kontakt til Horsens, og var vel bærere af psykopatdiagnosen (manglende tilpasning til samfundets normer), og andre kom fra fængselsafdelingen i Sønder Omme. Til kontrol for tuberkulose Der var alkoholforbud på herberget. Det blev i det store og hele overholdt, men smerten kunne være stor for os alle, når der måtte gives karantæne, bl.a. fordi den pågældende havde indbragt og indtaget alkohol/sprit på herbergets område, der ikke blot var selve matriklen, men også omfattede Malmøgade og busstoppestedet ved Randersvej. At forbudet også omfattede offentligt område skyldtes forholdet til naboerne, som ind imellem kunne være ret anstrengt, blandt andet fordi beboerne gemte deres flasker i hækkene. Almindeligvis var der tale om tre måneders karantæne. Et andet problem for nogle var lusene, som i øvrigt var et større problem, end vi forestiller os i dag. Mange havde de små med sig på rejsen. Når de havde forladt herberget og var rejst videre, kunne vi finde senge, hvor det vrimlede med små dyr. Så blev der ringet til Marselisborg Hospital, og herefter dukkede en lastvogn Chr. Nielsen (Soc) takkede Kirkens Korshær, fordi den havde taget herbergs-opgaven op, og udtalte haab om, at der engang maa blive saa faa hjemløse mænd, at herberget vil kunne finde anvendelse som hotel. med to mand op, for at hente al sengetøjet samt madrasserne fra stuen. Det hele blev kørt til desinfektion på hospitalet, hvorefter det blev sendt tilbage. Andre af beboerne var aktive bærere af tuberkulose og blev fulgt af lungeklinikken på Kommunehospitalet, hvor de regelmæssigt skulle møde til kontrol. Dette indebar, at også medarbejderne jævnligt var til kontrol. En del af herbergets beboere var under ordensmagtens tilsyn. Hver formiddag kom kriminalpolitiet på besøg for lige at tjekke gæsteprotokollen, og ind imellem var der bid, dvs. at en beboer senere blev hentet til afklaring. Ofte var det skyldige børnepenge, der var årsagen. Beboerne havde næse for ordensmagten og var ofte ikke hjemme, når fadet kom for at hente dem. Vi oplevede f.eks., at politiet mødte op tidligt om morgenen, og når mændene blev klar over, at de holdt i gården, ja så var der enkelte, som tog vinduet ud i den modsatte side, forudsat, at man boede i stueetagen. Ja og så var der al skråtobakken mange af beboerne var gode for en skrå, og det gik ud over de mange grønne planter, som vanskeligt trives med de mange sorte spytklatter! Madpakker fra skolerne Forplejningen stod man selv for, og mange AARHUUS STIFTSTIDENDE FREDAG DEN 23. MARTS 1956 af mændene lavede mad sammen, hvad de for øvrigt var rigtig gode til. Hver dag fik herberget leveret en mælkejunge med mælk af de århusianske mejerier, noget mændene satte stor pris på, og som jo var med til at sikre en rimelig sundhedstilstand. I vinterhalvåret havde herberget en aftale med den kommunale skoleforvaltning om, at man måtte indsamle de madpakker, der var blevet tilovers ved den kommunale uddeling på kommuneskolerne. Der var indgået en aftale med en budcentral om, at de foretog indsamlingen, og sidst på eftermiddagen kom der én eller to kasser med madpakker. Disse blev sat frem ved tiden, så de mænd, der ikke havde penge til mad, ikke behøvede at sulte. I den forbindelse bør nævnes, at der også kom børnefamilier, der på forskellig vis havde det hårdt økonomisk, for at hente madpakker. Penge og muligheder Da kun ganske få af beboerne havde fast arbejde, var en tjans kærkommen. Det hændte jævnligt, at man ringede tidligt om morgenen fra Kvægtorvet og havde brug for trækkere. Også fra havnen blev der ringet, når man akut manglede folk til at losse et skib. Private (ofte ældre) ringede, når man manglede hjælp til f.eks. tæppebankning eller havearbejde. Der var ho- 8 9

6 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 10 teller, som oftest Missionshotellet Ansgar, der kunne stå og mangle en opvasker. Det bedste, der kunne overgå mændene, var sneen. Når byen blev begravet i sne, var der brug for mange hænder rundt omkring. Det betød penge og muligheder. Fra: mig Til: dig Hvad fordrev beboerne de mange aftener med, når der ikke var TV? Nogle opholdt sig på deres værelser, hvor de sov eller læste. Andre var på fællesområderne, hvor de lyttede til radioen, læste aviser, og mange var habile skakspillere. Klokken 21 var der som tidligere omtalt aftenkaffe almindeligvis varede det minutter. Det var for de fleste dagens højdepunkt med hygge, sang og andagt. Der blev lyttet meget og ofte kom der efterfølgende spørgsmål, der havde relation til det læste andagtsstykke. I løbet af året blev der holdt sammenkomster søndag aften. F.eks. kunne det være isenkræmmer Hindsgavl, der kom med sin 16 millimeter fremviser og viste film som f.eks. med Gøg og Gogge, eller en af præsterne viste lysbilleder. Højdepunktet var uden tvivl, når KFUKspejdernes orkester, 3o piger med horn og slagtøj, kom. Enkelte af mændene foretrak at lytte med ude i gården. Jo, der var ind imellem gode fællesoplevelser. Juleaften var helt speciel den forløb som en såkaldt normal juleaften med spisning, evangelielæsning, julesalmer, dans om træet og uddeling af gaver. Sidstnævnte var fra de mange korshærskredse, der sluttede op om herberget. Ofte stod der på mærkesedlen: Fra: mig Til: dig. Julen var for mange en svær tid. Minderne og savnet fyldte meget, og enkelte foretrak da også at få maden ind på værelset for at være alene med smerten. Andre havde drukket så meget, at de kunne sove igennem. Ud efter tre måneder Flere af beboerne boede kort tid på herberget. De havde ikke roen over sig. Andre havde ikke andre steder at bo, og de havde ikke mulighed for at skaffe sig logi. For at de ikke skulle gro fast, var der indført en regel om, at man maksimalt kunne bo tre måneder på herberget. Så skulle man bo et andet sted i tre måneder, før man igen kunne tage ophold. Det betød, at nogle beboere tog ophold f.eks. på herberget i Ålborg i tre måneder for så atter at vende tilbage til herberget i Århus. En anden mulighed kunne være at melde sig til forsørgelse på Fattiggården (forsorgshjemmet) i Vester Allé. Mange af mændene veg tilbage for den mulighed, idet den indebar, at man ikke havde udgang de første tre uger. Forlod man Fattiggården i den periode, blev man efterlyst gennem politiet og ført tilbage. Hertil kom også, at institutionen var nedslidt og utidssvarende. Fattiggården rummede også en sygeafdeling og her blev mændene indlagt, når det var nødvendigt. Der skete i de år en positiv udvikling, idet man havde fået tilknyttet en yngre læge, der havde stor forståelse for de hjemløses ofte vanskelige liv. Der kunne være dage med uro. Trusler og vold var dog yderst sjældent i forhold til medarbejderne. Lønningsdagene (torsdage/fredage) kunne være vanskelige, for da havde man penge, der blev drukket op. Uroen (også den psykiske) hang ofte sammen med, at nogle af beboerne, der dengang fik diagnosen psykopater, blev truende og voldelige, når de havde fået for meget at drikke. Det var dog sjældent nødvendigt at til- kalde ordensmagten for at få dæmpet gemytterne og evt. få en beboer midlertidigt anbragt i detentionen. Som et hjem Herbergets opgave var at give logi. Opgaven rummede dog langt mere. Den var fyldt med menneskelig omsorg, og mange af mændene betragtede herberget som deres hjem. Der blev lagt mange kræfter i, at rammerne var gode. At der var rent, at der blev lagt rent sengetøj på, hver gang der kom ny beboer, og at sengetøjet blev skiftet hver 14.dag Omsorgsarbejdet gik bl.a. ud på, at den enkelte blev set, og at der blev talt ordentligt til hinanden. Der blev ydet hjælp, når en beboer skulle have kontakt med socialforvaltningen og alkoholambulatoriet. Mange af mændene havde også deres gang i Korshæren i Frederiksgade, hvor de bl.a. deltog i møder, fik suppleret deres tøjbeholdning og deltog i den årlige sommerlejr i Saxild. At være elev Det var et privilegium og for mange af os, blev det vendepunktet i ens eget liv. Vi fik lov til se ind i en for os helt ny verden med store menneskelige nederlag og smerte, men også en verden, der rummede accept og varme. Kirkens Korshærs logo Som elever boede vi på samme gang som mændene. Der var lydt, og vi kunne følge med i en stor del af mændenes færden. Var man som elev accepteret af mændene, havde man en god og givende elevperiode. Var det modsatte tilfældet, var det ikke en nem opgave at være elev på herberget. Som elev var man vel ofte selv skyld i forløbet. Behandlede man mændene med respekt og omsorg, blev det som regel gengældt, og så var det ikke svært at være elev og bo midt i hele den brogede flok på godt og ondt. Leif Bønning var diakonelev på herberget fra 1. november 1960 til 30. oktober Siden boede han på herberget, da han var under uddannelse som socialrådgiver. Landssekretær i Kirkens Korshær

7 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 12 Beboerne bliver yngre.. Udflytning til pensionistlejligheder kom senere til at danne forbillede for nye og moderne boformer for hjemløse Af Søren Peder Sørensen Poul Jensen tiltrådte som forstander ved herberget i Malmøgade den 1. september Foruden ham og hans kone Agnethe var to elever fra Diakonhøjskolen tilknyttet. Året efter blev en diakon ansat, John Skovhus Nielsen, og han var den første heltidsansatte medarbejder. Der var en nær sammenhæng mellem byarbejdet og herberget. Chr. Espersen og jeg spiste frokost sammen én gang om ugen, hvor vi gennemgik regnskabet. Pengene var små, og fra august og frem til juleindsamlingen i december fik vi sjældent mere end det, som vi havde brug for, fortæller Poul Jensen. Én af de første større opgaver, som jeg husker, var at finde boliger til de ældste brugere. Når de havde boet hos os i nogen tid, fik de mulighed for at flytte i lejligheder, som kommunen havde stillet til rådighed. Det var boliger, som var blevet for dårlige til ældre mennesker, men som godt kunne bruges af folk, som kunne bevæge sig. Og det kunne vores folk. Hjælp til indretningen På herberget i Malmøgade var der rift om de 41 senge. Reglen var, at man ikke måtte opholde sig på herberget længere end tre måneder. I nogle år havde man dog en ordning, hvor man kunne bo i underetagen i mere end tre måneder, hvis man betalte det dobbelte i husleje, dvs. 6,60 kr. pr. nat. Det viste sig at være en dårlig ordning. Det var ikke nogen god idé, at nogen skulle betale mere end andre, og i 1973 hørte ordningen op. Nogle af mændene sov i perioder på gaden, i skurvogne, containere, nede på havnen, i opgange, og hvor de ellers kunne finde et sted. For dem blev de ældrelejligheder, som vi kunne få, en mulighed. Vi havde til gengæld lovet kommunen, at vi besøgte dem regel- Forstander Poul Jensen (tv) ved et arrangement for beboerne på herberget i midten af 1970erne. mæssigt, og det satte beboerne naturligvis pris på, fortæller Poul Jensen. Pensionistlejlighederne lå på Skovvangsvej og i Marselisborg-kvarteret. De var oftest 1-værelses lejligheder, med toilet på baggangen. Det var en god ordning. Mange kom i egen bolig og fik et godt liv. De skulle betale af deres pension, men huslejen var ikke høj. I begyndelsen af 1980erne fik herberget yderligere stillet lejligheder til rådighed i Gellerup-parken i Brabrand. Aldrig for sent En dag talte jeg med én af vore beboere om at flytte i lejlighed. Han var folkepensionist, og han ville ikke flytte mere. Han havde prøvet det så mange gange. Nu var det slut. Han orkede ikke at skulle bygge en ny tilværelse op. Jeg fastholdt, at han skulle, og han fik en arbejderbolig. Senere fik han en kæreste og boede 20 år i lejligheden. Det lærte mig, at det aldrig er for sent at gøre et nyt forsøg, siger Poul Jensen og tilføjer: Man skal huske på, at mange var bange for at flytte fra herberget og i pensionistlejlighed. De sagde til medarbejderne, at de skulle tage sig af indretningen og af gardinindkøb, for de skulle jo ligne alle de andres gardiner. De ville så nødigt skille sig ud. Nogen havde ikke haft fast bolig i både 30 og 40 år, så det med at bo i egen bolig var fremmed land for dem. Poul Jensen understreger, at netop dette aspekt, at sluse brugerne ud i egne boliger, optog herberget meget, både dengang og senere. Udflytningen til ældrelejligheder i 1973 var den første spæde start på det, som senere blev kendt som 12 13

8 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 14 Til herberget hørte en stor parklignende have med store træer. I 1972 måtte den dog vige for en børnehave, som Korshæren opførte med indgang fra Motalagade. EksternBolig. Dog med den væsentlige forskel, at det dengang handlede om selve boligsituationen. Senere kom det også til at omfatte beboerens mentale og sociale tilstand. Bolighjælp I begyndelsen af 1970erne havde man ingen mulighed for at få bolighjælp, når man boede på herberg, fordi man ingen fast adresse havde. Men i løbet af 1973 fik vi den aftale med Socialforvaltningen i Århus Kommune, at vi kunne udskrive en regning til socialforvaltningen på det antal nætter, hvor brugerne havde boet hos os, når vi samtidig gav Folkeregistret en liste over deres navne. Aftalen var, at jeg én gang om måneden var inde på forvaltningen og tale med de sagsbehandlere, som havde med vores brugere at gøre. Det foregik i praksis på den måde, at jeg kom efter lukketid en bestemt dag på ugen. Så gik jeg alle kontorerne igennem for til sidst at ende på socialchefens kontor, hvis han ellers var der. Det hele fandt sted i en god overensstemmelse. For kommunen kunne godt se, at det var urimeligt, at vi ikke fik bolighjælp udbetalt, når beboerne opholdt sig på vores adresse. Der var ingen uvilje. Det var i højere grad et teknisk spørgsmål om, hvordan kommunen kunne yde bolighjælp, så det fandt sted inden for lovens rammer. Denne aftale om bolighjælp var Poul Jensens første forhandling med kommunen. Siden kom der mange flere til, med både amt og kommune. De første år var økonomisk smalle tider, og der var stort behov for hver en støttekrone. Den offentlige støtte var til at overse, på omkring kroner årligt fra amt og kommune. Men fra midten af 1970 erne tog udviklin- gen fart. I 1974 fik herberget kroner i offentligt tilskud, og medarbejderstaben blev øget med flere faste medhjælpere. I 1976 var der seks fuldtidsansatte, inklusiv to elever fra Diakonhøjskolen. Hertil kom afløsere, typisk studerende fra seminariet og universitetet. Det var samme år, som bistandsloven trådte i kraft. Det skete den 1. april Første overenskomst Bistandsloven gav mulighed for at indgå en overenskomst med Århus Amt. Og der var ingen tvivl om, at amtet gerne ville. Der blev nedsat en bestyrelse for herberget, og der blev udarbejdet vedtægter. Det var et besværligt arbejde, da der aldrig før havde været skrevet en overenskomst. På samme tid var ministeriet i færd med at skrive nogle retningslinjer for sådanne overenskomster. De bad om lov til at låne vores udkast til overenskomst, og efter at have rådført mig med Chr. Espersen sendte jeg det til ministeriet. Det kom vi til at høre meget for, da udkastet jo ikke var på plads og ikke godkendt af Kirkens Korshærs landsstyrelse. Da vi senere blev præsenteret for ministeriets færdige retningslinjer, kunne vi jo genkende det hele. Vores udkast var kommet til at danne skole. Herberget har haft driftsoverenskomst med Århus Amt siden Oplevede I en fare for, at det offentlige skulle gribe for meget ind? Det var vigtigt, at overenskomster og vedtægter blev udformet, så Kirkens Korshærs egenart blev bibeholdt hele vejen igennem. Den daværende formand for amtets socialudvalg Helge Pedersen understregede: Vi laver overenskomst med jer, fordi det er det, som vi gerne vil. Det er jeres arbejdsmetode og jeres måde at gøre tingene på, som vi gerne vil, som et alternativ til forsorgshjemmene. Dette har senere områdechefer gentaget. Hvilken forskel var der på jer og forsorgshjemmene? Forsorgshjemmene havde rod i de gamle arbejdsanstalter og det bar de præg af dengang. Man blev indskrevet på et forsorgshjem, og man skulle aflevere sine penge mod at få udbetalt lommepenge. Hos os kunne man beholde sin bistandshjælp, mod at man så betalte for opholdet. Det gjorde en stor forskel. De kunne beholde deres frihed og benytte sig af læge, sygeplejersker og andre af samfundets tilbud, mens de opholdt sig hos os. Vi var i højere grad en nødforanstaltning. Beboerne bliver yngre Årene efter bistandslovens indførelse karakteriserer Poul Jensen, som nogle af de mest stille i herbergets 50-årige historie. Hjemløse-området havde ikke nogen stor politisk bevågenhed. Herberget fik arbejdsro, men det rummede også en risiko for, at udviklingen gik i stå. Arbejdsanvisningen, som f.eks. på Kvægtorvet og på havnen, gled ud. Til gengæld fik herberget et tæt samarbejde med kølefabrikken Sabro, som på et tidspunkt beskæftigede fem eller seks af herbergets beboere og støttede op om dem, 14 15

9 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 16 bl.a. ved at sørge for, at de fik deres antabus. Op gennem 1980erne puslede herberget med tanken om at lave kollektiver, købe ejendomme og parcelhuse, hvor der kunne bo flere sammen. Behovet var der, for i den periode begyndte yngre mennesker at dukke op på herberget, og de var for unge til at bo i ældrelejligheder. Vi savnede nogle botilbud til vore yngre beboere, men vi kunne ikke komme igennem med det. Det var for dyrt at købe eget hus. Men det var heller ikke sagen at have dem boende på herberget. De skulle videre. Vi skulle ikke være et opbevaringssted, og slet ikke for unge mennesker. Var den høje arbejdsløshed årsag til, at brugerne blev yngre? Det var nok i højere grad et udslag af den store indflytning fra land til by op gennem 1960 erne. Det var børn af disse tilflyttere, som ikke kom ud på arbejdsmarkedet, og som levede en kummerlig tilværelse. De var havnet i et skrapt misbrug. De var nogle af de første, som bukkede under for hashen. De hørte til den gruppe af svage unge, som blev afhængige. Poul Jensen fik et godt indblik i deres forhold, da han i slutningen af 1960erne kom på husbesøg hos flere af de tilflyttede familier. Mange af deres forældre havde jo nok haft et arbejde, da de flyttede ind til byen, men var så senere blevet arbejdsløse. For deres børn blev de dårlige forbilleder. Faderen var arbejdsløs og med et stort spiritusforbrug, og moderen gik også derhjemme. Hun havde ikke fået nogen uddannelse og måtte ofte tage til takke med hårdt rengøringsarbejde. Disse unge fra landet havde svært ved at finde et ståsted. Det, som vi her var vidne til, gentog sig faktisk nogle år senere, men denne gang med unge fra familier, der var indvandret fra Tyrkiet, Mellemøsten og andre steder. Der er ikke noget nyt under solen! Brydningstid Fra midten af 1980 erne blev brugerne af herberget ikke blot yngre. Mange af dem var stofmisbrugere, og fra slutningen af 1980 erne blev det klart, at flere af dem også havde psykiske problemer. Det blev en brydningstid, ikke mindst på det faglige område. Flere faggrupper var blevet tilknyttet. Diskussionerne drejede sig i høj grad om, hvordan man kunne forbedre brugernes vilkår. Der kom fokus på spørgsmål som: Betragter vi beboerne som en ressource? Fra politisk side lød der krav om dokumentation i arbejdet. Medarbejdere og ledere kom på kurser, hvilket var noget ganske nyt. Poul Jensen: Fra 1986 begyndte der for alvor at ske noget. Der blev mulighed for at søge puljemidler, hvilket ikke før havde været kendt i det omfang. Man kunne søge penge til udvikling af mange forskellige ting. Man begyndte at interessere sig mere for brugerne. På herberget havde vi fået en gruppe nye medarbejdere, som var meget projektorienterede. De havde en faguddannelse, mange af dem havde været ude at rejse og var opsatte på at lave projekter for brugerne. Det var en spændende tid med mange diskussioner mellem nye og ældre medarbejdere. Diskussioner om at forbedre vilkårene for brugerne gik også på selve herbergets fysiske indretning. Man fandt, at et værelse på seks kvadratmeter var for småt. Allerede i 1987 gik vi med planer om at ombygge herberget, så det blev nednormeret fra 41 til 25 pladser. Derved opstod tanken om at indrette boliger, som var vore egne. Var det også brugernes ønske? Brugerne var godt tilfredse med det, som de havde. Det var os andre, som syntes, at tilbuddet var for sølle, med toilet på gangen og bad i kælderen. Første gang, jeg nævnte udflytningsplaner for beboerne, svarede de: Det kan godt være, at du flytter, men vi bliver. Men der skulle også komme til at gå endnu 12 år, før vi fik muligheden for noget større og bedre. Og da var også brugerne begyndt at klage. Et område i vækst Herberget i Malmøgade, som af brugerne var kendt under navnet på Bjerget I 1970 udgjorde herbergets stab forstanderparret samt to diakonelever. 20 år senere var der 12 fuldtidsansatte medarbejdere tilknyttet foruden forstanderen, der i mellemtiden var flyttet ud, så hans private bolig lå uden for herberget. Det betød ekstra plads til beboerne, men også en nattevagt mindre. I samme periode var den offentlige støtte til herberget steget dramatisk. I 1976 udgjorde driftsbudgettet kroner var den mere end firedoblet, til 3,5 mio. kroner. Herberget stod på tærsklen til et nyt årti med voksende politisk bevågenhed og store udfordringer og krav. Brugerne kaldte fortsat stedet På Bjerget, men det var ikke det officielle navn. Og herberg måtte man heller ikke kalde sig, for det begreb eksisterede ikke mere, i hvert fald ikke i offentligt regi. Her ville man hellere tale om forsorgsinstitution og om bostøttetilbud. Søren Peder Sørensen er journalist og redaktør af Korshærsbladet. Billedtekster

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering. Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade

Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering. Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering Et specialiseret døgntilbud i Odense Kommune for voksne med erhvervet hjerneskade VELKOMMEN til Bjerggårdshaven Denne pjece er til dig, som er bevilget et døgnrehabiliteringsforløb

Læs mere

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Skema til rundvisning og mundtlig introduktion Rundvisning på Stenhøj Områdeleder Kommunikationsveje Til og fra områdeleder Tavshedspligt Målsætning/værdigrundlag Personalehåndbog/Computer Personalevelkomst

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Fra uniformer til mennesker

Fra uniformer til mennesker Fra uniformer til mennesker Interview med Mie Juul, tidl. forstander på Dorthe Mariehjemmet I Mie Juuls tid som forstander på Dorthe Marehjemmet blev opdelingen mellem beboere og medarbejdere mere utydelig.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

BØRNEHAVEN Lauge Koch

BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Børnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik i børnehaven

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

INDBLIK I BRUGERBEHOV

INDBLIK I BRUGERBEHOV INDBLIK I BRUGERBEHOV FØRSTE SKRIDT MOD VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL DET SOCIALE OMRÅDE I KØBENHAVN FOKUS PÅ VOKSNE Ved IS IT A BIRD 19. januar 2014 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Introduktion fra

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere