Dimittendanalyse 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendanalyse 2017"

Transkript

1 Dimittendanalyse 2017 IDA analyse af de seneste års dimittenders vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Første job Vejen til først job og jobsøgningspraksis Uddannelsens relevans ift. første job Januar 2018

2 Dimittendanalyse 2017 Resume IDAs dimittendanalyse kaster lys over de seneste årganges møde med arbejdsmarkedet, deres jobsituation, vejen til første job mv. Analysen viser, at der er betydelig forskel på dimittendernes arbejdsmarked, når der ses på deres uddannelsesbaggrund. Der er markante forskelle på fx diplomingeniørernes og de naturvidenskabelige kandidaters første job; 11 pct. af de naturvidenskabelige får første job som ph.d. studerende og kun 49 pct. i en privat virksomhed, mens det er 93 pct. af diplomingeniørerne der får deres første job i en privat virksomhed. Videre er der markante forskelle på de vilkår de har i deres første job. Fx var 50 pct. af de naturvidenskabelige kandidaters første job projekt- eller tidsbegrænset (og heri medregnes de, der er ph.d. studerende ikke), mens det kun er 17 pct. af diplomingeniørerne, og kun 12 pct. af de der har en IT-kandidatuddannelse, der har været i denne type job. Der er også nogen forskel på hvordan dimittenderne selv opfatter matchet mellem deres uddannelse og kravene i deres første job. Det er to tredjedele af de naturvidenskabelige kandidater der mener at deres første job var inden for deres fagområde, mens det er 87 pct. af IT-kandidaterne der vurderede dette. Generelt er det meget få (2 pct.), der mener at der ingen faglig forbindelse var mellem deres første job og deres uddannelse. Vejen til det første job er stadig typisk ved at søge job via et stillingsopslag, men godt hver fjerede fortsatte i job på den arbejdsplads hvor de enten havde studiejob eller på anden måde havde været i dialog med i forbindelse med studiet. Analysen viser også, at hver tredje testes for enten faglige og/eller personlige kompetencer i forbindelse med deres første job, og at hver 10. kvinde har oplevet at blive spurgt om de forventer af få børn, har familieplaner eller lignende under en jobsamtale. Endeligt viser analysen, at dimittenderne ikke bliver i hængekøjen i overgangen fra at være studerende til at blive færdig med studiet. 56 pct. påbegyndte deres jobsøgningen inden de blev færdige, og hele 87 pct. påbegyndte deres jobsøgning seneste en måned efter de blev færdige. 2

3 Indhold Dimittendanalyse Resume... 2 Dimittendanalyse Første job efter dimission... 5 Vejen til første job... 9 Overvejelser om jobskifte mm Ledighedsperiode Om respondenterne Kontakt

4 Dimittendanalyse 2017 IDA gennemfører regelmæssigt analyser af dimittendernes møde med arbejdsmarkedet. I denne analyse er der fokus på de jobtyper de nyuddannede opnår, hvordan de har fået deres job mv. Dimittenderne har desværre generelt en ledighed der ligger lidt højere end den generelle ledighed, jf. figur 1 neden for. Selvom Situationen her i 2017 er ret positiv, med en generel ledighed for ingeniører på 2 pct. oplever de nyuddannede typisk en ledighed der ligger noget over det generelle niveau, jf. figur 1 neden for. Således er ledigheden for kandidater med en kandidatalder på under 1 år oppe på 23 pct. for ingeniørerne og på 34 pct. for scient.erne. Figur 1. Ledighed generelt og for medlemmer der har færdiggjort deres uddannelse inden for 1 år Scient, under 1 år Ingeniører, under 1 år Scient, alle Ingeniører, alle Kilde: Akademikernes a-kasse. Heldigvis kommer mange af de nyuddannede i job i løbet af det første år de er færdige, jf. figur 2 neden for. Figur 2. Ledighed for sommerdimittenderne (2016) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - August ('16) September ('16) Oktober ('16) NovemberDecember ('16) ('16) Januar ('17) Februar ('17) Marts ('17) April ('17) Maj ('17) Juni ('17) Diplomingeniør Civilingeniører Cand.scient Cand.it Kilde: Akademikernes a-kasse. Sommerdimittenderne er de der har færdiggjort uddannelse i månederne juni, juli og august (2016). 4

5 Figur 2 viser, at ledigheden hurtigt falder fra et niveau omkring pct. til omkring pct. efter 9-10 måneder senere. Det betyder, at efter et år er det kun ca. 10 pct. af en dimittend-gruppe, der er ledige når der er gået et år. Denne analyse afdækker nærmere hvilke job dimittenderne får, vejen til job og deres præferencer med hensyn til job mv. Første job efter dimission Analysen viser, at de forskellige grupper af dimittender (ud fra deres uddannelsesbaggrund) der er medlem af IDA, kommer ud på relativt forskellige arbejdsmarkeder. Fra tabel 1 ses det at 72 af dimittenderne fik første beskæftigelse i en privat virksomhed. Dette tal dækker over betydelige forskelle på de fem grupper, hvor 93 pct. af diplomingeniørerne fik første job i det private, mens kun knap halvdelen af de naturvidenskabelige fik første job i det private. Tabel 1. Første beskæftigelse opdelt på uddannelsesretning, pct. Jeg fik første beskæftigelse som Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse ansat i en privat virksomhed 92,7 76,1 48,5 78,8 53,8 72,2 ansat i en kommune eller i en region 4,2 6,2 12,3 7,6 21,2 7,9 ansat som Ph.d. studerende. 5,6 10,7 3,0 1,9 5,4 ansat på universitet (anden ansættelse end Ph.d.),3 6,1 14,1 3,0 7,7 6,7 ansat andet sted i staten 1,0 4,3 11,0 3,0 5,8 5,2 Jeg blev selvstændig,7,5 1,5 1,9,5 Jeg blev freelancer,2,3 1,9,2 Andet 1,0 1,1 3,1 3,0 5,8 1,8 Total (antal i parentes) 100 (315) 100 (715) 100 (397) 100 (72) 100 (66) 100 (1565) Kilde: Dimittendsurvey Note: Kun dem der er i beskæftigelse har svaret Tabel 1 viser også, at 11 pct. af de naturvidenskabelige kandidater fik deres første job som Ph.d., og at de derudover i langt højere grad end fx civil- og diplomingeniører har beskæftigelse i det offentlige dobbelt så mange i kommuner/regioner og mere end dobbelt så mange i andre stillinger i staten. I tabel 2 ses det, at der også er betydelig forskel på de vilkår de har i deres første job. Det er mindre end 70 pct. der kommer i en fast ansættelse i deres første job og her er der også betydelige forskelle. I tabel 2, der ikke omfatter de der er ansat som Ph.d. eller freelancere, ses det videre, at kun ca. en ½ pct. er ansat via et vikarbureau, men at det særligt er diplomingeniørerne der oplever dette. Tabel 2. Hvordan var ansættelsesformen i dit første job? pct. Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse Jeg var fastansat lige fra start 80,4 71,7 47,5 86,9 60,9 68,6 Jeg var projektansat eller ansat i tidsbegrænset stilling Jeg var vikaransat via et vikarbureau 16,7 26,2 49,6 11,5 37,0 29,0 1,4,3,4,6 Andet 1,4 1,7 2,5 1,6 2,2 1,8 Total (antal i parentes) 100 (281) 100 (580) 100 (280) 100 (61) 100 (46) 100 (1248) Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse og er ikke Ph.d. studerende eller freelancere 5

6 IDAs dimittendanalyse fra 2014 var det 31 pct. 1 der var ansat i en projekt- eller tidsbegrænset stilling som deres første job. Der er således ikke sket en stigning i andelen der er midlertidigt ansatte i deres første job (når der ses bort fra Ph.d.), nærmere et mindre fald. 80 pct. af diplomingeniørerne får en fastansættelse lige fra start, mens mindre end hver anden af de naturvidenskabelige kandidater gør det. I denne gruppe er næsten halvdelen ansat tidsbegrænset eller som projektansatte i deres første job. Dette hænger meget klart sammen med den forskel der er på hvilken sektor deres første arbejdsgiver tilhører, jf. tabel 3. Tabel 3. Sektorfordelt ansættelsesform i første job, pct. Privat Kommune/region På universitet, men ikke som Ph.d. Andet job i staten Jeg var fastansat lige fra start 77,9 49,5 5,5 49,3 68,6 Jeg var projektansat eller ansat i tidsbegrænset stilling Jeg var vikaransat via et vikarbureau 19,5 47,7 94,5 47,9 29,0, ,6 Andet 1,8 2,8 0 2,8 1,8 Total (antal i parentes) 100,0(979) 100,0(107) 100,0(91) 100,0(71) 100,0 (1248) Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse og er ikke Ph.d. studerende eller freelancere Det er således kun 6 pct. af de der ansættes på universiteterne (eksklusive phd.-studerende) der får en fastansættelse, mens staten og kommunerne/regionerne generelt kun fastansætter knap halvdelen af de nyudannede. I det private er der en meget mere udbredt brug af fastansættelser, og her er det knap 80 pct. der bliver fastansat i deres første job. Det er videre godt 7 pct. af de nyuddannede der bliver ansat i en trainee-stilling, graduate-program eller lignende i deres første job, jf. tabel 4 neden for. Tabel 4. Var dit første job en trainee-stilling, graduate-program eller lignende? Pct. Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse Ja 5,4 9,0 5,1 10,0 2,2 7,1 Nej 94,3 90,8 94,9 88,3 97,8 92,6 Ved ikke,4,2 1,7,2 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse og er ikke Ph.d. studerende eller freelancere Brugen af trainee-stilling, graduate-programmer mv. er langt mest udbredt i det private, jf. tabel 5 neden for. Tabel 5. Brug af trainee-stillinger mv fordelt på sektorer, pct. Første job=> ansat i en privat virksomhed ansat i en kommune eller i en region på universitet (anden ansættelse end Ph.d.) Trainee mv.?: andet sted i staten Ja 7,9 4,7 1,1 7,4 7,1 Nej 91,9 95,3 97,8 92,6 92,6 Ved ikke,2 1,1,2 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse 1 Eksklusiv de der var ansat som Ph.d. 6

7 Det er 8 pct. af de, der kom i job i det private, der blev ansat i en trainee-stilling, mens 5 pct. af de ansatte i kommuner/regioner blev det. Tabel 6. Omfanget af deltid i først job, aftalt arbejdstid under 35 timer pr. uge, pct. Deltid 3,8 Fuldtid 73,0 Ikke oplyst 23,1 Total 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse Det er kun en lille del, under 4 pct. der svarer, at de er ansat i en deltidsstilling, men der er desværre en del der ikke har svaret på spørgsmålet. Undersøgelsen har også fokus på, i hvilket de nyuddannede i deres første job, oplever at de kan bruger deres uddannelse. Her viser undersøgelsen, at størstedelen af dimittenderne som minimum får job, hvor de arbejder inden for uddannelsesretningens fagområde. Dog er der 20 pct. der får arbejde uden for deres uddannelses fagområde, men hvor de anvender generelle faglige kompetencer fra deres uddannelse i første job. Kun ca. 2 pct. får i første omgang et job, hvor der igen relevans er ift. deres uddannelse, jf. tabel 7. Tabel 7. Hvordan er/var det faglige indhold i dit første job ift. din uddannelse, pct. Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse I direkte forlængelse af mit speciale 9,0 18,9 20,8 9,5 26,0 17,1 Inden for uddannelsesretningens fagområde 68,0 62,3 46,7 76,2 52,0 60,0 Uden for uddannelsesretningens fagområde, men jobbet forudsatte generelle faglige kompetencer fra min uddannelse Ingen faglig forbindelse mellem min uddannelse og jobbet 18,7 16,8 29,3 14,3 16,0 20,1 2,5 1,8 3,2 6,0 2,3 Ved ikke 1,8,2,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse Tabel 7 viser også, at det i højere grad er civilingeniører, naturvidenskabelige- og andre kandidater end fx diplomingeniører, der får job der ligger i direkte forlængelse af deres speciale. Omvendt er der en noget højere andel af de naturvidenskabelige kandidater (29 pct.) end af de øvrige (14-19 pct.), der får job der alene forudsætter generelle faglige kompetencer fra deres uddannelse. Fra tabel 8 ses det videre, at det hos knap hver femte dimittend er oplevelsen, at deres første arbejdsgiver havde ønsket om at få tilført den nyeste viden fra universitetet da de blev ansat. Det gælder særligt civilingeniørerne (20 pct.) og IT- kandidater (21 pct.), men i mindre grad fx diplomingeniørerne (13 pct.). 7

8 Tabel 8. Havde du, i forbindelse med din ansættelse i dit første job, indtryk af, at arbejdsgiveren, ved at ansætte dig, havde et ønske om at få tilført den nyeste viden fra universitetet? Pct. Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse I høj grad 13,0 20,4 16,8 20,6 22,0 18,0 I nogen grad 34,7 37,1 33,0 39,7 40,0 35,9 Kun i ringe grad 24,5 24,1 20,0 23,8 18,0 23,0 Slet ikke 20,6 11,4 21,3 9,5 16,0 15,8 Ved ikke 7,2 7,0 8,9 6,3 4,0 7,4 Total (antal i parentes) 100 (277) 100 (614) 100 (315) 100 (63) 100 (50) 100 (1319) Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse Men tabel 8 viser også, at knap 40 pct. af dimittenderne opfattede, at arbejdsgiveren kun i ringe grad eller slet ikke havde et ønske om at få tilført den nyeste viden fra universitetet. Det gælder i højere grad for diplomingeniørerne (45 pct.) og for de naturvidenskabelige kandidater (41 pct.) end for fx civilingeniørerne (36 pct.), men det gælder dog mindst hver tredje, uanset uddannelse. Generelt finder de studerende, at de har de kompetence med fra uddannelse, som blev efterspurgt af deres første arbejdsgiver, jf. tabel 9. Tabel 9. Var der overensstemmelse mellem det du lærte og de kompetencer der blev efterspurgt af første arbejdsgiver? Pct. Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse Meget enig 10,2 24,6 20,4 20,6 14,3 20,0 Enig 52,9 46,9 39,5 54,0 51,0 46,9 Hverken eller 22,6 17,2 23,2 15,9 16,3 19,7 Uenig 9,5 7,4 10,2 7,9 14,3 8,8 Meget uenig 2,9 1,6 5,1 4,1 2,7 Ved ikke 1,8 2,3 1,6 1,6 1,9 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddannelse, og de kompetencer der blev efterspurgt af min første arbejdsgiver? Respondenter har været eller er i beskæftigelse Det er således to tredeje dele af dimittenderne der er meget enige eller enige i, at de havde de kompetencer deres første arbejdsgiver efterspurgte, mens godt hver tiende (11 pct.) ikke mener at de havde de efterspurgte kompetencer. Det er ikke særligt udbredt for dimittenderne at modtage sign-on bonus, jf. tabel 10. Det er under en ½ pct. der har modtaget et sådan. Tabel 10. Har du modtaget sign-on bonus da du underskrev kontrakten i dit første job? Pct. Ja,4 Nej 99,4 Ved ikke/kan ikke huske,1 Total 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse Det er sjældent, men desværre ikke helt uset at dimittenderne arbejder gratis, jf. tabel 11. Det er godt hver tiende der på en eller anden måde har arbejdet gratis, fx i en prøveperiode eller på andre måder. 8

9 Tabel 11. Har du, efter afslutningen af din uddannelse, arbejdet gratis i fx en prøveperiode? Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse Ja, som prøveperiode inden ansættelse Ja, for at søge midler til finansiering af min egne fremtidige ansættelse 2,3 1,9 2,8 2,9 1,6 2,2,7,3 1,8 1,4 1,6,9 Ja, på anden måde 5,9 6,0 16,2 8,7 14,1 9,0 Nej 91,1 91,9 79,1 87,0 82,8 87,9 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Respondenter er alle, N=1.528 Vejen til første job Dimittenderne har typisk (godt 40 pct.) søgt job og fået det, ud fra et stillingsopslag, men mere end hver fjerde er fortsat i enten studiejob eller praktikjob, jf. tabel 12. Særligt for diplomingeniørerne fylder praktikvejen noget, her er det hver femte der har fået deres første job via deres praktiksted (eller skrev opgave mv.). Tabel 12. Hvordan fik du dit første job efter endt uddannelse? Pct. Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse Jeg søgte og blev ansat efter et stillingsopslag Jeg søgte uopfordret Jeg fortsatte i job på den arbejdsplads, hvor jeg havde studiejob Jeg fortsatte i job på den arbejdsplads, hvor jeg skrev opgave/projekt/speciale eller var i praktik Jeg blev headhuntet Jeg fik job gennem mit netværk Jeg fik job via jobcentret ,4 Jeg fik job via anden aktør Jeg fik job via a-kassen ,2 Jeg startede som selvstændig ,4 På anden måde Ved ikke 0 0,1 Total ,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse For at give et billede af jobsøgningsprocessen er dimittenderne blevet spurgt hvor mange ansøgninger de sendte inden de fik deres første job og hvor mange samtaler de var til. Ca. hver femte har svaret, at de ingen ansøgninger sendte og i den anden ende af skalaen er der også en femtedel, der har sendt mere end 20 ansøgninger, jf. tabel 13. I gennemsnit har de sent 15 ansøgninger inden de fik deres første job en har skrevet 300! 9

10 Tabel 13. Hvor mange ansøgninger sendte du, inden du fik dit første job? Pct. Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse Samlet 0 ansøgninger 25,4 21,2 19,5 29,2 26,0 22,2 1-5 ansøgninger 32,5 35,4 27,7 33,8 38,0 33, ansøgninger 15,0 15,0 9,1 9,2 2,0 12, ansøgninger 10,4 12,3 10,1 12,3 12,0 11,3 21 ansøgninger eller derover 16,8 16,2 33,6 15,4 22,0 20,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse, N=1332 På samme måde som med antallet af ansøgninger er der også en betydelig spredning i hvor mange samtaler dimittenderne var til inden de fik deres første job. Hver fjerde har svaret at de slet ikke have den samtale, mens 15 pct. havde 4 eller flere samtaler inden de fik deres første job, jf. tabel 14. Tabel 14. Hvor mange jobsamtaler var du til, inden du fik dit første job? Pct. Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Havde ingen jobsamtale før jeg blev ansat i første job Anden kandidatuddannelse Samlet 23,6 22,0 33,6 16,9 28,0 25,1 1 jobsamtale 35,0 31,3 23,6 33,8 26,0 30,2 2 jobsamtaler 17,1 19,7 18,6 18,5 18,0 18,8 3 jobsamtaler 8,6 11,3 10,7 10,8 16,0 10,7 4 jobsamtaler eller derover 15,7 15,7 13,5 20,0 12,0 15,2 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse. N=1.332 I gennemsnit var dimittenderne til 2 samtaler, men en var til 25 samtaler inden det lykkedes at få et job. I tabel 15 er oplysningerne om ansøgninger og samtaler samlet, og det understreger at der er en betydelig spændvidde i vejen til første job for dimittenderne. Tabellen tegner et billede af, at størstedelen af dimittenderne ikke har sendt mange ansøgninger eller har været til mange forgæves jobsamtaler, men at der samtidig er en gruppe af dimittender, der har måtte være meget aktive for at få første job. Det er således næsten hver tiende (9,3 pct.) af dimittenderne, som måtte sende over 20 ansøgninger og gå til 4 eller flere jobsamtaler, før de fik deres første job. Tabel 15. Antal jobsamtaler og antal ansøgninger inden første job, pct. Havde ingen jobsamtale før jeg blev ansat i første job 1 jobsamtale 2 jobsamtaler 3 jobsamtaler 4 jobsamtaler eller derover 0 ansøgninger 15,3 6,4,5,1 22,2 1-5 ansøgninger 4,1 17,1 8,0 3,0,9 33, ansøgninger 1,7 3,1 3,7 2,4 1,9 12, ansøgninger 1,8 1,9 2,7 1,8 3,2 11,3 21 ansøgninger eller derover Total 2,3 1,8 3,9 3,4 9,3 20,7 Total 25,1 30,2 18,8 10,7 15,3 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse 10

11 Det er ikke ualmindeligt at dimittenderne gennemgår tests inden de får deres første job. En femtedel gennemgik således test der havde til formål at afdække deres faglige kompetencer, mens godt hver fjerede gennemgik test der havde til formål at afdække deres personlige kompetencer, jf. tabel 16 neden for. Tabel 16. Brug af tests, pct. Gennemgik test før ansættelse der afdækkede faglige kompetencer Gennemgik test før ansættelse der afdækkede personlige kompetencer, personlige profil eller lignende Ja 19,1 26,7 Nej 80,6 72,8 Ved ikke/ kan ikke huske,4,4 Total 100,0 100,0 Note: Respondenter har været eller er i beskæftigelse, N= Fra tabel 17 ses den samlede brug af test i hhv og 2017 og det ses, at der er sket en mindre stigning i brugen af test i forbindelse med rekrutteringen. Tabel 17. Brug af tests 2011 og 2017, pct. Test til at afdække: Faglige kompetencer Personlige kompetencer Enten faglige eller personlige Note: IDA dimittendanalyse 2011 og 2017 Respondenter har været eller er i beskæftigelse, I forbindelse med jobsamtalerne er der en del medlemmer der oplever at få stillet spørgsmål om de forventer at få børn mv. 8 pct. af dimittenderne har oplevet at blive spurgt om deres familieplaner eller lignende til en samtale, jf. tabel 18. Det er i lidt højere grad kvinderne end mændene der bliver spurgt. Tabel 18. Andel der til en jobsamtale har oplevet at blive spurgt, om de forventer at få børn/har familieplaner eller lignende spørgsmål? Pct. Mænd Kvinder Note: Kun dimittender der har prøvet at være til jobsamtale er respondenter 2017 I forhold til tidligere undersøgelser er der sket et lille fald i andelen af kvinder der har oplevet at blive spurgt om disse forhold i forbindelse med ansættelsen. I forhold til diskussionen af dimittendledigheden er der i undersøgelsen blevet spurgt til, hvornår de begyndte at søge job, som de skulle påbegynde efter afsluttet studie. Tabel 19 viser, at godt halvdelen af dimittenderne begyndte deres jobsøgning inden de var færdige eller fik tilbudt job inden de var færdige med deres studier. 11

12 Tabel 19. Hvornår, i forhold til afslutningen af din uddannelse, begyndte du aktivt at søge job, du skulle påbegynde når du var færdig? Antal Pct. Jeg fik tilbudt job 110 7,1 Mere end 6 måneder før jeg blev færdig 73 4,7 Mellem 3 og 6 mdr. før jeg blev færdig ,3 Mellem 0 og 3 mdr. før jeg blev færdig ,1 - I alt andel der starter før de blev færdige/fik tilbudt job ,2 0-1 måned efter jeg blev færdig ,6 1-3 måneder efter jeg blev færdig 115 7,5 3-6 måneder efter jeg blev færdig 13,8 6-9 måneder efter jeg blev færdig 9, måneder efter jeg blev færdig 7,5 Mere end 12 måneder efter jeg blev færdig 3,2 Andet 12,8 Ved ikke 12,8 Jeg er ikke begyndt aktivt at søge job 16 1,0 Total ,0 Note: Respondenter er alle Videre viser tabellen, at det derudover er knap 32 pct. der begyndte deres jobsøgning inden for en måned efter de var færdige. I figur 3 neden for ses det, hvor lang gennemsnitlig ledighed dimittenderne havde inden de fik job, fordelt på hvornår de begyndte at søge job. Figur 3. Tidspunkt for start på jobsøgning og gennemsnitlig ledighedslængde (måneder). Jeg fik tilbudt job Mere end 6 måneder før jeg blev færdig Mellem 3 og 6 mdr. før jeg blev færdig Mellem 0 og 3 mdr. før jeg blev færdig 0-1 måned efter jeg blev færdig 1-3 måneder efter jeg blev færdig 3-6 måneder efter jeg blev færdig 6-9 måneder efter jeg blev færdig 9-12 måneder efter jeg blev færdig,2,2 1,1 1,9 2,6 4,2 5,7 7,7 8,9 11, Note: Der er meget få (29 personer) der er påbegyndt deres jobsøgning mere end 3 måneder efter de blev færdige med deres studier, hvorfor resultaterne skal fortolkes med forsigtighed. Den gruppe der begyndte at søge mere end 1 måned efter de blev færdige har meget forskellige typer af årsager til det, jf. tabel

13 Tabel 20. Årsagen til at begynde at søge job mere end en måned efter man blev færdig (eller ikke begyndt endnu) Antal Pct. Jeg ville gerne have fri 97 51,9 Jeg var gravid eller på barsel 23 12,3 Jeg arbejdede på andre projekter 21 11,2 Jeg synes ikke der var job der var attraktive 20 10,7 Jeg ville forsøge mig som selvstændig 7 3,7 Jeg var syg eller på anden måde uarbejdsdygtig 6 3,2 Jeg ville begynde på ny uddannelse 2 1,1 Andet 41 21,9 Note: Kun dimittender der begyndte at søge job 1 måned eller senere efter de var færdige er respondenter, svarende til 12 pct. af alle (N=187). Respondenterne kunne vælge flere svarmuligheder. Typisk skyldes det, at de gerne vil have fri i en periode, men der er også en gruppe der var på barsel, arbejdede på andre projekter og som ikke fandt at der var attraktive job at søge. I tabel 19 ses der på hvor fagligt bredt dimittenderne søgte job. Tabellen viser, at mere end hver tredje (37 pct.) udviste en udtalt interesse for faglige mobilitet og søgte job der lå uden for deres fagområde og 6 pct. søgte job hvor der reelt ikke var nogen faglig forbindelse mellem deres uddannelse og jobbet. Tabel 21. Hvor fagligt bredt søger/søgte du job? Jeg søgte job der lå i direkte forlængelse af mit speciale ,8 Jeg søgte job der lå inden for min uddannelsesretnings fagområde ,9 Jeg søgte job der lå uden for min uddannelsesretnings fagområde, men job der forudsatte generelle faglige ,1 Jeg søgte job hvor der reelt ikke var nogen faglig forbindelse mellem min uddannelse og jobbet 89 5,6 Ved ikke 89 5,6 Note: Respondenter er alle og respondenterne kunne vælge flere svarmuligheder. Når der ses på villigheden til geografisk mobilitet, i form af samlet daglig transporttid, er det godt halvdelen af dimittenderne der accepterer en samlet daglig transporttid på mindst 2 timer, og 70 pct. accepterer en transporttid på mere end 1½ time pr. dag. Der er dog et krav i Bekendtgørelse om rådighed om mindst 3 timers daglig transporttid for almindelige ledige, og mere skærpede krav til højtuddannede ledige 2. Antal Pct

14 Tabel 22. Hvor lang samlet daglig transporttid er/var du villig til at acceptere i de job du søger/søgte som dit første job? Antal Maksimalt ½ time om dagen 78 5,1 Maksimalt 1 time om dagen ,3 Maksimalt 1½ time om dagen ,9 Maksimalt 2 timer om dagen ,5 Maksimalt 3 timer om dagen ,7 Maksimalt 4 timer om dagen 41 2,7 Maksimalt 5 timer om dagen 4,3 Maksimalt 6 timer om dagen 3,2 Maksimalt mere end 6 timer om dagen 2,1 Jeg afgrænser (afgrænsede) slet ikke min jobsøgning geografisk ,9 Ved ikke 35 2,3 Total ,0 Note: Respondenter er alle Overvejelser om jobskifte mm. Det er godt hver tiende af de beskæftigede dimittender der er aktivt jobsøgende, men derudover er det næsten fire ud af ti der overvejer jobskifte. Tabel 23. Overvejer du af skifte job? Ja, jeg er aktivt jobsøgende ,5 Ja, jeg overvejer seriøst at skifte job, men er endnu ikke gået i gang med at søge 102 7,8 Ja, jeg leger med tanken en gang imellem ,1 Nej ,6 Total ,0 Note: Respondenter er alle der er i job Når de overvejer nyt job er de i høj grad parate til at udvise geografisk mobilitet, 20 pct. vil helt sikkert flytte til en anden landsdel for at få et attraktivt job mens 48 pct. muligvis ville gøre det. Det er kun godt hver fjerede der helt afviser at flytte for et attraktivt job. Tabel 24. Er du parat til at flytte til en anden landsdel for at få et attraktivt job? Helt sikkert ,4 Muligvis ,4 Nej ,1 Ved ikke 48 3,2 Total ,0 Note: Respondenter er alle Den geografiske mobilitet er størst blandt de der bor på Vest- og Sydsjælland og i Nordjylland og mindst i København og omegn samt Øst- og Nordsjælland. Jf. figur 4. Antal Antal Pct. Pct. Pct. 14

15 Figur 4. Parathed til at flytte til anden landsdel for at få attraktivt job, fordelt på bopæl Vest- og Sydsjælland 35% 33% 27% Nordjylland 32% 43% 22% Fyn 31% 49% 17% Sydjylland 29% 49% 21% Østjylland 21% 53% 24% Vestjylland 21% 32% 41% Nordsjælland 18% 45% 32% Østsjælland 15% 50% 35% København og omegn 13% 51% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt sikkert Muligvis Nej Ved ikke Note: Antal respondenter: København og omegn 670, Nordsjælland 82, Østsjælland 20, Vest- og Sydsjælland 48, Fyn 121, Sydjylland 68, Østjylland 274, Vestjylland 34, Nordjylland 171. Billedet er stort set det samme når det gælder overvejelsen om at flytte til udlandet for et nyt attraktivt job. Jf. tabel 25. Tabel 25. Er du parat til at flytte til udlandet for at få et attraktivt job? Helt sikkert ,9 Muligvis ,6 Nej ,6 Ved ikke 60 4,0 Total ,0 Note: Respondenter er alle Her er der ikke samme geografiske forskel på villigheden til geografisk mobilitet, der er mindre forskel på landsdelene og det er fx ikke de der er bosat i København der er mindst motiverede, jf. figur 5. Antal Pct. 15

16 Figur 5. Parathed til at flytte til udlandet for at få attraktivt job, fordelt på bopæl Nordjylland Sydjylland Fyn København og omegn Østjylland Vest- og Sydsjælland Østsjælland Nordsjælland Vestjylland 24% 24% 23% 23% 22% 21% 20% 16% 12% 38% 39% 46% 45% 50% 42% 46% 35% 44% 38% 30% 28% 27% 24% 32% 29% 40% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt sikkert Muligvis Nej Ved ikke Dimittenderne har en stærk præference for beskæftigelse i det private, hvor 92 pct. gerne vil arbejde, og kun 41 pct. svarer, at de ønsker at arbejde i Staten og 38 pct. ønsker at arbejde i en kommune eller i en region. Tabel 26. Hvilken sektor(e) ønsker du at arbejde i - også hvis du ikke overvejer at skifte job? Antal Privat virksomhed i Danmark ,5 Staten ,2 Kommune/region ,8 Selvstændig ,2 Udstationering ,1 Note: Respondenter er alle og det var muligt at vælge flere svarmuligheder. N= Samlet er det 53,5 pct. (853) af dimittenderne der helt fravælger det offentlige, og hverken ønsker at arbejde i staten eller kommuner/regioner. Diskussionen om udflytning af de statslige arbejdspladser betyder for ca. hver fjerede, at det gør det mindre attraktivt at søge job i staten mens det for 9 pct. gør det mere attraktivt at søge job i staten, jf. tabel 27 neden for. Tabel 27. På hvilken måde påvirker diskussionen om udflytning af statslige arbejdspladser dine overvejelser om at søge job i staten? Antal Pct. Det gør det mere attraktivt at søge job i staten 139 9,1 Det forandrer ikke mine overvejelser om at søge job i staten ,5 Det gør det mindre attraktivt at søge job i staten ,4 Ved ikke ,0 Total ,0 Note: Respondenter er alle. N= Der er en tydelig forskel på vurderingen af konsekvenserne af diskussionen om udflytning af de statslige arbejdspladser, afhængig af, hvor respondenterne bor, jf. figur 6 neden for. Blandt de der bor i Vestjylland er det således hver fjerde der svarer, at diskussionen gør det mere attraktivt at søge job i staten, mens det kun er 2 pct. af de der bor i København og omegn, der finder, at diskussionen om udflytning, gør det mere attraktivt at søge job i staten. Pct. 16

17 Figur 6. Diskussionen om udflytning af statslige arbejdspladser Vestjylland Sydjylland Vest- og Sydsjælland Nordjylland Østjylland Fyn Udland Nordsjælland København og omegn 26% 22% 21% 20% 13% 12% 10% 9% 4% 2% Østsjælland 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det gør det mere attraktivt at søge job i staten Det forandrer ikke mine overvejelser om at søge job i staten Det gør det mindre attraktivt at søge job i staten Ved ikke De forhold de nyuddannede peger på, når de skal angive årsag til ikke at ville søge job i staten eller kommuner/regioner er primært fordi de opgaver de vil arbejde med ikke løses i det offentlige og fordi de vurderer, at lønnen er for lav, jf. tabel 28. Tabel 28. Årsager til at job i staten og/eller i kommuner og regioner ikke er attraktive De typer af opgaver jeg vil arbejde med løses ikke i det offentlige Lønnen er for lav Mangelende jobsikkerhed 56 5 Arbejdsugens længde 10 1 Manglende udviklingsmuligheder Manglende karrieremuligheder Manglende status Andet Note: Respondenter er dem der har svaret at de ikke ønsker at arbejde i staten og/eller kommuner og regioner. Det var muligt at angive flere svar N=1.077 Antal Pct. 17

18 Tabel 29. Årsager til at job i det private ikke er attraktive Antal Pct. De typer af opgaver jeg vil arbejde med løses ikke i det private Lønnen er for lav 1 1 Mangelende jobsikkerhed 5 4 Arbejdsugens længde Manglende udviklingsmuligheder 1 1 Manglende karrieremuligheder 1 1 Manglende status 2 1 Andet Note: Respondenter er dem der har svaret at de ikke ønsker at arbejde i det private. Det var muligt at angive flere svar. N=136 Ledighedsperiode De nyuddannede var gennemsnitligt ledige i 2,6 måned inden de kom i job, jf. tabel 30. Tabel 30. Gennemsnitlig ledighed inden første job, fordelt på uddannelse og kandidatår Gns. ledighed Antal Gns. ledighed Antal Gns. ledighed Antal Gns. ledighed Antal Diplomingeniør 2,8 87 2, , ,4 319 Civilingeniør 2, , , ,3 725 Naturvidenskabelig kandidatuddannelse 4, , , ,4 401 IT kandidat uddannelse 3,7 17 2,2 32 1,5 25 2,4 74 Anden kandidatuddannelse 1,9 18 2,6 23 0,8 27 1,9 68 3, , , , Note: Respondenter er alle der har været eller er i beskæftigelse Tallene for 2017-kandidaterne er påvirket at, at de der er i job simplet hen ikke kan have været ledige så længe (undersøgelsen er gennemført efteråret 2017) samme forhold gør sig jo også gældende for populationen i ft populationen. Karakteren betyder noget for opnåelsen af beskæftigelse. Dels er det en stigende andel der er i job med stigende karakter, dels er den gennemsnitlige ledighedsperiode kortere jo højere karakter, jf. tabel 31. Tabel 31. Sammenhæng mellem karakter i speciale og job/ledighedsperiode Der blev ikke givet karakter/ønsker ikke at oplyse Andel (procent) der er i job Gennemsnitlig ledigheds periode i måneder inden job 3,6 3,1 3,3 3,1 2,0 1,8 Antal Note: Respondenter er alle der har været eller er i beskæftigelse På samme måde er den gennemsnitlige ledighed inden første job kortere for de der har haft et studierelevant arbejde under studiet end den er for de der enten ikke har haft job eller har haft et ikke-studierelevant job, jf. tabel 32 neden for. 18

19 Tabel 32. Sammenhæng mellem arbejdserfaring under studiet og ledighedsperiode Gennemsnitlig ledighedsperiode Antal Procent Både studierelevant og ikke studierelevant job 1, Kun studierelevant job 1, Kun ikke-studierelevant job 3, Ikke job 3, , Note: Respondenter er alle der har været eller er i beskæftigelse Der er ikke samme tydelige forskel på den gennemsnitlige ledighedsperiode blandt de der har gennemført en del af deres uddannelse i udlandet og de der ikke har. Her er forskellen kun på 0,2 mdr. Tabel 33. Sammenhæng mellem studieophold i udlandet og ledighedsperiode Gennemsnitlig ledighedsperiode Antal Procent Har gennemført del af sin uddannelse i udlandet 2, Her ikke gennemført del af sin uddannelse i udlandet 2, , Note: Respondenter er alle der har været eller er i beskæftigelse 19

20 Procent Neden for ses ledighedsudviklingen for de seneste seks års ingeniør sommerdimittender, og figuren viser, at for 2015-årgangen (der er den seneste der er data for 12 måneder for) var ledigheden efter 12 måneder på 7,5 pct. De nyudannede kommer således relativt hurtigt i job Figur 7 Ledighedsudviklingen for sommerdimitterende ingeniører Figur Bruttoledigheden for sommerdimittender for ingeniører, årgang Procent Kilde: Akademikernes Centralorganisation 2011 Sommerdimittender 2012 Sommerdimittender 2013 Sommerdimittender 2014 Sommerdimittender 2015 Sommerdimittender 2016 Sommerdimittender 20

21 Om respondenterne I alt har 1594 dimittender deltaget i undersøgelsen. Deltagerne er bredt fordelt geografisk og på uddannelsesretning, hvilket afspejles i tabellerne herunder Tabel 34. Hvilken uddannelse har du færdiggjort? Pct. Diplomingeniør 20,1 Civilingeniør 45,7 Naturvidenskabelig kandidatuddannelse 25,3 IT kandidat uddannelse 4,7 Anden kandidatuddannelse 4,3 Total 100,0 Tabel 35. Hvorfra er du uddannet? Pct. DTU Campus Ballerup 3,7 DTU Campus Lyngby 27,9 IT-Universitetet 1,6 Københavns Universitet 12,3 Syddansk Universitet /Odense 9,2 Syddansk Universitet Sønderborg (Alsion),3 VIA University College 1,1 Aalborg Universitet 17,5 Aalborg Universitet Esbjerg 1,4 Aalborg Universitet København 3,9 Aarhus Universitet 17,3 Aarhus Universitet Herning 1,3 Udenlandsk uddannelsessted,7 Andet sted 1,8 Total 100,0 Tabel 36. Hvilket år færdiggjorde du din uddannelse? Antal , , ,8 Total ,0 Pct. 21

22 Tabel 37. Hvor lang tid brugte du på at gennemføre din uddannelse, regnet fra du begyndte på din bachelor? (fraregnet orlovsperioder og lignende) Diplomingeniør Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidatuddannelse IT kandidat uddannelse Anden kandidatuddannelse Under 3 år 3,5,7 3½ år 59,6 12,0 4 år 20,5 4,1 4½ år 8,2,7 1,3 1,4 2,4 5 år 6,0 40,8 41,3 50,0 40,9 34,3 5½ år,9 28,8 28,2 16,7 45,5 23,2 6 år,9 20,1 18,1 15,3 4,5 14,8 6½ år 4,5 4,0 6,9 3,0 3,5 7 år,3 3,5 4,3 5,6 4,5 3,2 Mere end 7år 1,7 2,8 4,2 1,5 1,7 (antal) 100 (317) 100 (718) 100 (397) 100 (72) 100 (66) 100 (1570) Note: Respondenter er alle Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefanalytiker Finn Tidemand ( ). Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af IDAs medlemmer der dimitterede i 2015 eller senere. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra 6. september til 5. oktober I alt har 1594 dimittender deltaget i undersøgelsen og svaret på alle eller nogle af spørgsmålene, hvilket svarer til 18 procent af de i alt inviterede. 22

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Februar 2018 Kønsbestemt lønforskel? Resume Denne analyse ser alene på de privatansatte

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2018

Sådan fik de jobbet 2018 Ref. KEB/- 20.06.2018 Sådan fik de jobbet 2018 Undersøgelsen afdækker nyuddannedes erfaringer med jobsøgning og med deres første job efter endt uddannelse. Formålet med undersøgelsen er at identificere,

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE JOACHIM BOLL (JOAB@R-M.COM) OM UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelse blandt kandidatstuderende og dimittender. 12 udvalgte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Atypisk beskæftigelse. Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer

Atypisk beskæftigelse. Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer Atypisk beskæftigelse Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer Februar 2017 Atypisk beskæftigelse Resume Analysen viser, at det typiske blandt IDAs medlemmer stadig er én fast

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet november 2008 Undersøgelsen viser, at der for tiden er pres på ingeniørernes arbejdsmarked, og at det kræver én eller anden form for ekstra indsats fra virksomhedernes

Læs mere

Indledning. Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende. Af Chefanalytiker Jan Christensen,

Indledning. Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende. Af Chefanalytiker Jan Christensen, Uddannelsesmæssig baggrund for forældre til studerende Den 29. maj 2018 Sag.nr. Dok.nr. jc/jc Af Chefanalytiker Jan Christensen, jc@ac.dk Analysen afdækker sammenhængen mellem forældres uddannelsesmæssige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Faktaark. Akademikerkonference 5. december 2017

Faktaark. Akademikerkonference 5. december 2017 217 Faktaark Akademikerkonference. december 217 Indholdsfortegnelse 1. AKADEMIKERLEDIGHEDEN... 2 2. SAMMENSÆTNING AF AKADEMIKERLEDIGHEDEN... 3 3. LEDIGHED FOR DIMITTENDER... 4 1 Jan 212 Maj 212 Sep 212

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Offentligt ansattes frokostpause

Offentligt ansattes frokostpause Offentligt ansattes frokostpause IDA har undersøgt de offentligt ansatte medlemmers frokostpause herunder: Om de holder pause i hele frokostpausen Om de oplever, at arbejdsgiveren forventer, at de står

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dagpenge til nyuddannede

Dagpenge til nyuddannede Dagpenge til nyuddannede Mange nyuddannede har allerede fundet et job, når de afslutter deres uddannelse. Måske har de haft kontakt til en eller flere arbejdspladser i løbet af deres uddannelse eller har

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 7 Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Indkomsttryghed... 4 2.1. er mere utrygge end

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater August 2016 Høj andel IDA-medlemmer, der også er medlem af fagtekniske netværk i IDA Undersøgelsen

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende

Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende Konklusioner Forskellen mellem den stigende efterspørgsel og det hidtidige optag

Læs mere

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse Resumé Vejene gennem uddannelsessystemet kan være mange og forskelligartede. Forskellige befolkningsgrupper er karakteriseret ved at have forskellige veje. Dette notat belyser en række parametre på uddannelsesvejen,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Studenteranalyse IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde

Studenteranalyse IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde Studenteranalyse 2018 IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde August 2018 Studenteranalyse 2018 Resumé Mange af de studerende oplever

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere