Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker Jensen (A) Hans Erik Husum (V) Benny Hammer (C) Vicepolitiinspektør Sten Bro Sørensen Vicepolitiinspektør Sten Bro Sørensen Norddjurs Kommune

2 Bevillingsnævnet Indholdsfortegnelse Side 1. Ny restaurationsplan...1 Bilagsoversigt...4 Norddjurs Kommune

3 Bevillingsnævnet Ny restaurationsplan P00 14/19118 Åben sag BEV, ØK, KB Sagsfremstilling På bevillingsmøde den 2. december 2014 blev det besluttet at forlænge den gældende restaurationsplan og at restaurationsplanen revurderes i 1. halvår Forslag til den ny restaurationsplan blev godkendt på bevillingsmøde den 12. maj Efterfølgende har planen været i offentlig høring i perioden 13. maj til 2. juni Endvidere har der den 27. maj 2015 været afholdt møde med bevillingshaverne i kommunen. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar fra henholdsvis indehaveren af Nova i Bønnerup Strand og indehaverne af Bongos i Grenå. I høringssvaret fra indehaveren af Nova er der til udkastet til restaurationsplanen gjort bemærkninger omkring reglerne for udeservering. I høringssvaret fra indehaverne af Bongos er der til udkastet til restaurationsplanen gjort bemærkninger omkring lejlighedstilladelserne til afholdelse af + 16 arrangementer. De to høringssvar vedlægges som bilag. I høringsperioden er der endvidere indkommet enkelte redaktionelle ændringer til udkastet til restaurationsplanen fra Østjyllands Politi. De redaktionelle ændringer fremgår markeret med rødt af det endelige udkast til restaurationsplanen. Endvidere foreslås det, at afsnittet omhandlende regler for Anholt, herunder reglerne om udeservering på Anholt, slettes. Afsnittet fremgår overstreget af det endelige udkast til restaurationsplanen. 1

4 Bevillingsnævnet Reglerne om udeservering er ikke et direkte anliggende for bevillingsnævnet, men et regelsæt der kan vedtages og administreres af kommunalbestyrelsen. I forlængelse heraf foreslås det, at forvaltningen særskilt udarbejder retningslinjer for udeservering i Norddjurs Kommune. Endelig er der tilføjet en indledning til restaurationsplanen. Afsnittet fremgår markeret med blåt af det endelige udkast til restaurationsplanen. Udover det endelige udkast til ny restaurationsplan vedlægges den gældende restaurationsplan samt udkastet til ny restaurationsplan godkendt på bevillingsmøde den 12. maj Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at de indkomne høringssvar drøftes 2. at forslaget til ny restaurationsplan godkendes 3. at der udarbejdes retningslinjer for udeservering i Norddjurs Kommune der forelægges økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i efteråret 2015 Bilag: 1 Åben Høringssvar Nova 82629/15 2

5 Bevillingsnævnet Åben Høringssvar Bongos 82626/15 3 Åben Gældende restaurationsplan 68482/15 4 Åben Ny restaurationsplan 68478/15 5 Åben Endeligt udkast til restaurationsplan 83861/15 Beslutning i Bevillingsnævnet den Ad 1) Drøftet Ad 2) Tiltrådt således at følgende sætning under afsnit Unge og alkohol Generelt om unge og alkohol (side 6): Lejlighedsvist er som udgangspunkt maksimalt én gang i måneden og maksimalt 5-6 gange årligt. Ændres til: Lejlighedsvist er som udgangspunkt maksimalt én gang i måneden. Ad 3) Tiltrådt. 3

6 Bevillingsnævnet Bilagsoversigt 1. Ny restaurationsplan 1. Høringssvar Nova (82629/15) 2. Høringssvar Bongos (82626/15) 3. Gældende restaurationsplan (68482/15) 4. Ny restaurationsplan (68478/15) 5. Endeligt udkast til restaurationsplan (83861/15) 4

7 Bevillingsnævnet Underskriftsside Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker Jensen (A) Hans Erik Husum (V) Benny Hammer (C) Vicepolitiinspektør Sten Bro Sørensen 5

8 Bilag: 1.1. Høringssvar Nova Udvalg: Bevillingsnævnet Mødedato: 09. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82629/15

9 Norddjurs Kommune Att: Bevillingsnævnet Bønnerup strand den 30. Maj 2015 Vedr. udkast til restaurationsplan Norddjurs kommune Lad mig starte dette høringsbrev med at sige, at jeg stort set er enig med bevillingsnævnet i det nye udkast til restaurationsplanen, det er fornuftige holdninger mht. unge i nattelivet. Jeg vil derfor gerne tage udgangspunkt i det afsnit i udkastet som omhandler udendørsservering. Bevillingsnævnet vil her tillade udendørsservering til kl. 02 gældende for Anholt i tidsrummet: sidste uge i juni til midt August. Det ville være hensigtsmæssigt, at dette også tages til overvejelse i andre dele af kommunen. Jeg selv driver Nova i Bønnerup Strand og på nuværende tidspunkt har jeg, som så mange andre bevillingshavere i byen, tilladelse til udendørsservering til kl. 22. Jeg mener at behovet Netop for vores del af kommunen er på fuld højde med Anholt. Om sommeren er vi en vel besøgt landsby, hvor især Norge, Sverige og Tyskland og selvfølgelig danskere står for en stor del af vores turisme. Vi vil derfor også gerne kunne opretholde en god service overfor både turister såvel som fastboende. I Bønnerup Str. Er vi klar over, at væksten ligger i turismen og vi vil gerne kunne servicere alle bedst muligt, så det skaber vækst i de små virksomheder vi har. Det ligger jo klart for enhver, at fiskeriet ligesom på Anholt har set bedre dage og at både Bønnerup og Anholt i dag har mange butikker som er turist relateret. Jeg mener derfor, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis vi havde lov til at servere udendørs til kl. 02 i højsæsonen og til kl. 24 i øvrige måneder. Det er klart, at dette ikke kan tillades overalt i kommunen, da der naturligvis skal tages hensyn til tæt bebyggelse og lign. Men visse steder kunne det sagtens praktiseres til stor glæde for både turister og fastboende. Når jeg skal argumentere for, hvorfor det er så vigtigt for os her i Bønnerup Strand, må jeg bede jer om at kigge på jeres egne ferie vaner når i enten er udlandet eller vælger en turist by i Danmark. Det giver ingen mening at man ikke kan få lov til at nyde en kop kaffe, en drink eller sågar en is udenfor byens restaurationer efter kl. 22. Konsekvenserne er, for en lille virksomhed som min, at vi ikke kan yde den service som vi gerne vil overfor vores gæster, som i stedet vælger, at gå hjem og sidde på terrassen i ferielejligheden. For mit eget vedkommende er jeg ikke i tvivl om, at en ændring vil skabe mere vækst. Jeg håber i vil se på mulighederne, for der hersker ingen tvivl om, at vi gerne vil have at turisterne i vores by tager herfra med et godt indtryk og allerhelst vende tilbage næste år. Med venlig hilsen K. Trine Kern Stendalen Glesborg Bønnerup Strand

10 Bilag: 1.2. Høringssvar Bongos Udvalg: Bevillingsnævnet Mødedato: 09. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82626/15

11 Grenå den 31. maj 2015 Att.: Borgmester, Jan Petersen Hørings svar vedr. restaurations plan for Norddjurs kommune. Hej Jan, Tak for et behageligt møde samt samtale. I det fremsendte hørings svar er flg. Beskrevet: Unge under 18 år må ikke opholde sig på natklubber og diskoteker efter kl Der kan dog lejlighedsvist ansøges om afholdelse af enkeltstående alkoholfrie + 16 arrangementer frem til kl Lejlighedsvist er som udgangspunkt maksimalt én gang i måneden og maksimalt 5-6 gange årligt. For ansøgning om afholdelse af + 16 arrangement kontaktes Østjyllands Politi. Vi er til dels enige i dette punkt, men mener at der skal være mulighed for at afholde 12 gange årligt men dog maks. 1 arrangement pr mdr. Datoerne afstemmes naturligvis med bevillingsrådet/østjyllands politi. Argumenterne for dette er: Det sidste år er der, med succes, afholdt mdr. +16 arrangementer dog minus feb. og juli. Og da man ved at storbyerne omkring os har et arrangement hver 14. dag, for selv samme målgruppe mener vi at der vigtigt for unge og deres forældre at der tilbydes min. Et lign. Arrangement lokalt pr. mdr. for at sikre et kontrolleret miljø at mødes i. Dette skulle gerne resultere i mindre pendler situationer til Århus og Randers hvori der kan være alkohol indblandet. Ud fra feedbacken BONGOS løbende har fået, og som kom frem under mødet i onsdags, har der været stor anerkendelse for måden arrangementerne har været afviklet på og den tryghed det skaber hos unge og deres forældre. Vi mener at det er vigtigt at der bliver udbudt fester af denne karakter i professionelle trygge rammer fremfor ukontrollerede miljøer såsom privatfester, strandfester, forsamlingshuse etc. Vi som diskoteks drivende har været meget tilfredse med dialogen og samarbejdet både med bevillingsnævnet og Østjyllands politi, dette professionelle samarbejde har gjort den daglige drift nemmere som virksomhed at navigere i. Så vi håber stadig på fokus på dialog og samarbejde omkring løbende tiltag og udfordringer. Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående kan Carsten Madsen kontaktes på eller Rune Hougaard Jensen på Med venlig Hilsen Carsten og Rune

12 Bilag: 1.3. Gældende restaurationsplan Udvalg: Bevillingsnævnet Mødedato: 09. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68482/15

13 RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

14 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden Alkoholbevillinger Retningslinier for bevillinger. 4 - Fornyelser Forhåndsgodkendelse. 6 - Midlertidig alkoholbevilling Lejlighedstilladelse 6 - Afslag. 6 - Bortfald af alkoholbevilling Åbningstider Sanktionsmuligheder Ikrafttrædelse 12

15 3 1. Målsætning Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lokalplaner, miljø- og brandforskrifter skal a. skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for såvel kommunens borgere og gæster og restaurationsvirksomhederne, b. fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, cafeer og diskoteker m.v, c. sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles, d. sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder blandt andet de visuelle, fysiske og tekniske forhold, e. mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder, og f. søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne hovedsageligt konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen. 2. Fødevarenæringsbrev Enhver som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spiseog drikkevarer m.v. skal være registreret i næringsbasen med fødevarenæringsbrev til forretningsstedet. Virksomheden skal selv registrere fødevarenæringsbrevet. Det sker ved optagelse i næringsbasen via hvis virksomheden har digital signatur, eller ved indsendelse af en blanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten findes på Virksomheden må ikke påbegyndes, før fødevarenæringsbrevet er udstedt, og før lokalerne er godkendt af myndighederne. 3. Bevillingsmyndigheden Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling og tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet består af lederen af lokalpolitiet i Grenaa, borgmesteren, og 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal udarbejdes i overensstemmelse med vejledningen og derefter stiles til politiets bevillingskontor, som kan

16 4 give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaerne og vedlæggelse af dokumentation. Behandlingstiden må forventes at være 60 dage fra modtagelsen af fyldestgørende ansøgning/ansøgninger vedlagt den nødvendige dokumentation. Bevillingskontoret indhenter nødvendige oplysninger fra Betalingscenteret i Ringkøbing om, hvorvidt ansøgeren har restancer til det offentlige. Der må ikke være forfalden gæld til det offentlige på kr. og derover. Endvidere indhentes oplysninger om eventuelle straffesager og eventuel tidligere restaurationsdrift. Ansøgeren skal selv sørge for, at de bygningsmæssige forhold opfylder betingelserne for restaurationsdrift. Sagen fremsendes herefter til bevillingsnævnets sekretariat, der forbereder sagen til behandling i bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden til bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Der holdes møde i bevillingsnævnet ca. hver 4. uge, hvis der er indkommet sager til mødet. 4. Alkoholbevillinger Efter restaurationslovens 12 skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives, tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende forhold. Alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 10, stk. 2 gives og fornyes af bevillingsnævnet. Bevillingen gælder til et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Udbuddet af drikkevarer kan efter en konkret vurdering begrænses, ligesom der kan stilles krav om gode lokalemæssige forhold, hvor der er mulighed for spisning eller en vis underholdning. Bevillingen kan også begrænses i tid, f.eks. til alene at gælde sommermånederne, ligesom der kan stilles krav om, at bevillingshaveren har bopæl i eller i nærheden af Norddjurs Kommune. Retningslinier for bevillinger Det er bevillingsnævnet, som træffer afgørelse om bevilling til tog, turistbusser, fly og skibe i fart, eller busser i international rutefart, hvor rutens længde er mindst 200 km. Bevillingsnævnet kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinier: a. Butikscentre, handelscentre og lign. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger.

17 5 b. Restaurationer, kantiner og lign. på kursussteder, skoler m.m. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Til kursussteder, skoler og lign. kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl og bordvine for medarbejdere og elever på institutionen. Drives institutionen af Norddjurs Kommune, stilles der som udgangspunkt krav om, at alkoholbevillingen tildeles en forpagter på markedsmæssige vilkår. c. Sportshaller: Haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Haller uden selskabslokaler: Alkoholbevillingen kan begrænses til udskænkning af øl og bordvine for medlemmer, gæster og tilskuere under afviklingen af arrangementer. d. Restaurationer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. e. Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. f. Restaurationer i bymidten. Udover kravene til restauranter i og tæt på beboelsesejendomme, kan der herudover stilles krav om, at restaurationen drives som spiserestaurant uden opstilling af spille- og morskabsautomater, ligesom der kan lægges vægt på, om der er tale om et koncept, der tilføjer restaurationsmiljøet større variation og bredde. Der skal endvidere lægges vægt på, at det blandede bymiljø fastholdes, så restaurationskoncentrationen ikke lokalt bliver for stor. Fornyelser Før der gives en fornyet alkoholbevilling, vil bevillingsnævnet iagttage følgende forhold: a. Ingen tidligere problemer Fornyelser på uændrede vilkår. b. Tidligere problemer Der kan stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Eventuelt kan forlængelse nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er blevet opfyldt.

18 6 Forhåndsgodkendelse Bevillingsnævnet kan forhåndsgodkende en alkoholbevilling til et restaurationsprojekt under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget. Midlertidig alkoholbevilling Politiet kan i henhold til restaurationslovens 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, indtil bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Det forudsættes, at politiet kun giver midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes overvejende sandsynligt, at bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. Lejlighedstilladelse Politiet kan i henhold til restaurationslovens 22 give alkoholbevilling til enkeltstående arrangementer (lejlighedstilladelser). Afslag Ansøgning om alkoholbevilling kan afslås eller gives for et kortere tidsrum end 8 år. Der skal i henhold til restaurationslovens 12 navnlig lægges vægt på, a. om bevillingsansøgeren er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, b. om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, c. bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, d. bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, e. om bevillingsansøgeren har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, f. at bevillingsansøgeren ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, g. om bevillingsansøgeren er dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jfr. straffelovens 78, stk. 2.

19 7 Der vil fra politiets side blive foretaget en vurdering af bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer og økonomiske forhold m.v., h. størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. i. restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner der søges af unge, j. om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller k. om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler drikkevarer. Bevillingsnævnets afslag kan ankes til kommunalbestyrelsen. Anken skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder efter restaurationslovens 18, a. når bevillingens gyldighedstid udløber uden at fornyelse finder sted, b. når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, c. når bevillingshaveren ikke længere har fødevarenæringsbrev, d. når betingelserne for alkoholbevillingen ikke længere er opfyldt herunder overtrædelse af de beredskabsmæssige krav i henhold til beredskabslovens bestemmelser, e. ved bevillingshaverens død. Efterladte kan dog normalt overtage bevillingen efter ansøgning. 5. Åbningstider Den almindelige åbningstid for restaurationer med alkoholbevilling er indtil kl og kun undtagelsesvis til kl se nærmere herom nedenfor. Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af, - at restaurationen tidligst åbner kl ,

20 8 - at der på dage, hvor den udvidede åbningstid benyttes fra kl til lukketid, anvendes adgangskontrollerende personale godkendt af politiet, - at miljø- og støjkrav nøje overholdes, - at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, - at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-, ædruelighedsmæssige- eller ordensmæssige problemer, - at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl til kl /03.00, - at politiet efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer kan kræve, at der opsættes digital videoovervågning, der skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Til ovennævnte kategori af virksomheder kan der undtagelsesvis gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl Følgende betingelser skal i den sammenhæng som hovedregel altid være opfyldt: 1. Restauranten skal være beliggende således, at gæsters færden ikke skønnes at ville være til gene for nærmiljøet. 2. Restauranten må ikke være omgivet af privat beboelse i umiddelbar nærhed. 3. Den forudgående drift af den konkrete restaurant må ikke have afstedkommet nævneværdige og berettigede klager over støj og uro. 4. Restauranten opsætter digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal videofilerne efter anmodning udleveres til politiet. 5. Restauranten skal have en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpingspriser (double up, triple up, happy hour-tilbud, pubcrawl etc.). De enkelte virksomheder i Norddjurs Kommune, som ved udarbejdelsen af denne restaurationsplan havde tilladelse til udvidet åbningstid til kl og ikke opfylder betingelsen i ovennævnte pkt. 2, vil retfærdigvis heller ikke fremover alene på det grundlag kunne nægtes tilladelse til udvidet åbningstid til kl I sådanne tilfælde kan et historisk erfaringsgrundlag, der dokumenterer en uproblematisk drift, i visse tilfælde suspendere nævnte betingelse i pkt. 2. Øvrige fastsatte betingelser kan derimod ikke fraviges. Samme lempelige princip kan i særlige tilfælde også anvendes for så vidt angår nye restauranter, der etableres i umiddelbar nærhed af eksisterende restauranter med tilladelse til udvidet åbningstid til kl eller længere. Bevillingsnævnet kan tillade, at natrestauranter og diskoteker med natklubpræg holder åbent til kl

21 9 Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af, - at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl til kl Alle gæster skal være ude af restaurationen kl , - at der er adgangskontrol fra kl til lukketid, - at der ansættes adgangskontrollerende personale, og at alt adgangskontrollerende personale godkendes af politiet, før ansættelse sker, - at natrestauranter har en vis størrelse og indretning, - at miljø- og støjkrav nøje overholdes, - at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-, ædruelighedsmæssige- eller ordensmæssige problemer, - at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, - at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl til kl , - at restauranten opsætter digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal videofilerne efter anmodning udleveres til politiet, - at restauranten har en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpingpriser (double up, triple-up, happy hourtilbud, pubcrawl etc.). Alle restaurationsvirksomheder, der ikke har udvidet åbningstid, kan uden tilladelse holde åbent fra kl til kl , herunder morgenværtshuse, bodegaer, caféer, pizzeriaer, pølseboder, fast-food, spisesteder m.v. Bevillingsnævnet kan tillade, at restauranter på Anholt holder åbent til kl i skolernes sommerferie d.v.s. fra og med sidste uge i juni til og med de 2 første uger i august. Tilladelsen betinges af, at der efter kl ikke spilles live-musik - ikke serveres udendørs - at dørene holdes lukkede Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at pølseboder og fast-foodrestauranter uden alkoholbevilling, som ligger i området med restauranter, holder åbent til kl En sådan tilladelse gælder i maksimalt 8 år. Tilladelsen kan betinges at, at virksomheden holder lukket i tidsrummet mellem kl og I Østjyllands Politikreds tilstræbes, at restaurationer m.v. af lignende sammenlignelig karakter meddeles ensartede tilladelser til udvidet åbningstid. Tilladelser til forlænget åbningstid kan meddeles for et kortere tidsrum end 8 år.

22 10 I tilknytning til eksisterende restaurationsvirksomhed kan bevillingshaveren hos Norddjurs Kommune, søge om tilladelse til at drive gård og/eller fortovsservering (udeservering) under forudsætning af, at kravene fra vejmyndigheden, brandmyndigheden og miljømyndigheden nøje overholdes. Åbningstiden kan ud fra en konkret vurdering indskrænkes. Politiet kan i henhold til restaurationslovens 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, som større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat. Alle restaurationer med alkoholbevilling får tilladelse til udvidet åbningstid til kl nytårsnat. Før en virksomhed åbner, kan bevillingsnævnet træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Bevillingsnævnet kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelse til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra kl Sanktionsmuligheder Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af bevillingsnævnet, kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i virksomheden, kan bevillingsnævnet efter forslag fra politiet inddrage bevillingen. Det samme gælder, hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, prostitution, uterlighed eller strafbare handlinger derved vil kunne fremmes, og politiet tidligere har advaret bevillingshaveren, jf. restaurationslovens 19, stk. 1. Fratagelse af alkoholbevilling kan af bevillingshaveren kræves indbragt for domstolene. Bevillingsnævnet skal løbende fra andre myndigheder holde sig orienteret om forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse af alkoholbevil-

23 11 lingen, eller indskrænkninger i åbningstiderne i henhold til restaurationslovens 28, stk. 6. Bevillingsnævnet skal i den forbindelse særligt være opmærksom på følgende bestemmelser: a. Restaurationslovens 26, stk. 2, hvorefter optræden i restauranter for offentligheden kun må ske med politiets tilladelse, ligesom politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i restaurationer. b. Restaurationslovens 28, stk. 8, om forbud mod gæsters ophold i restaurationslokaler i lukketiden (nattesæde). c. Restaurationslovens 29 om forbud mod servering af stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år, samt forbud mod servering af stærke drikke for personer, om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. d. Restaurationslovens 31, hvorefter politiet under særlige forhold kan forbyde restauratører og hotelværter at lade personer under 18 år opholde sig som gæster i vedkommende virksomhed, ligesom politiet kan forbyde personer, der søger fortjeneste ved prostitution eller som tidligere i forbindelse med restaurationsbesøg har gjort sig skyldig i strafbare handlinger, at opholde sig som gæster i bestemte virksomheder. Politiet kan tillige forbyde de pågældende restaurationer at modtage disse personer som gæster. e. Restaurationslovens 32 om forbud mod i restaurationslokaler at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulemper for andre tilstedeværende eller omboende. f. Ordensbekendtgørelsens 8, hvorefter politiet kan forbyde brugen af højttalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lignende i fri luft eller for åbne vinduer eller døre, når brugen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. g. Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2001 om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. 62 og 63 om, at udenomsarealerne til levnedsmiddelvirksomheder skal være hensigtsmæssigt udformet og holdes rene, i god orden og vedligeholdte, ligesom lokaler i levnedsmiddelvirksomhederne skal holdes rene, i god orden og vedligeholdte. h. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltningerne i hoteller, forsamlingslokaler m.v. om, at flugtveje skal holdes frie, samt at der i restaurationer, der er godkendt til over 150 personer, skal være ophængt møble-

24 12 rings- og flugtplan i restaurationen, ligesom der ikke må være flere gæster i restaurationen, end den er godkendt til. Bestemmelser, der er fastsat i medfør af beredskabslovens 34 og 35 om foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand skal også nøje overholdes. i. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder samt betingelser og vilkår til støj fra musikanlæg m.v. skal nøje overholdes, ligesom påbud til restaurationer efter miljøbeskyttelsesloven om begrænsning af gener, herunder støj og lugt selvfølgelig skal overholdes. 7. Ikrafttrædelse Vedtaget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den 5. oktober Denne restaurationsplan træder i kraft den 5. oktober Planen revurderes mindst 1 gang i hver valgperiode indenfor 1 år efter, at nyvalg til kommunalbestyrelsen har fundet sted.

25 Bilag: 1.4. Ny restaurationsplan Udvalg: Bevillingsnævnet Mødedato: 09. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68478/15

26 Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for såvel kommunens borgere og gæster som for restaurationsvirksomhederne. fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem forskellige former for restaurationer. understøtte byudviklingen og sikre at restaurationerne harmonerer med det omkringliggende bymiljø. sikre gode forhold for både restauratører og de beboere og virksomheder der bor i nærheden af de forskellige restaurationer. understøtte at både restauratører og gæster agerer ansvarligt i nattelivet. Alkoholbevilling baggrund og regelgrundlag: Reglerne om alkoholbevilling mv. findes i restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 135 af om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. med senere ændringer). Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Både selskaber og personer kan få en alkoholbevilling. En alkoholbevilling udstedes til en bestemt person eller selskab som ejer en restauration. Sker der ændringer af adresse eller i ejerforhold, skal der søges en ny alkoholbevilling. Der kan endvidere gives alkoholbevilling til tog, turistbusser, fly og skibe. En alkoholbevilling gælder for et tidsrum af 8 år, men kan begrænses tidsmæssigt. Bevillingsmyndigheden: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i henhold til restaurationsloven nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling mv. Bevillingsnævnet består af 6 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, herunder borgmesteren, samt en repræsentant fra Østjyllands Politi. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Krav til ansøgere Restaurationsloven stiller en række grundlæggende krav til de personer og selskaber der søger om alkoholbevilling. 1

27 Restaurationsloven fastsætter følgende krav til personer: ansøgeren skal være fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotelog restaurationsfaget, 23 år. ansøgeren må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs. ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål efter værgemålsloven 5 eller under samværgemål efter værgemålsloven 7. ansøgeren må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Restaurationsloven fastsætter følgende krav til selskaber: selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal, med undtagelse af kravet om ikke at have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs, opfylde de betingelser der gælder for personer. For både personer og selskaber er der i restaurationsloven endvidere en række regler vedrørende alkoholbevilling til personer, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Se nærmere herom i restaurationslovens 16. Alkoholbevilling kan nægtes, hvis ansøgeren eller direktionens medlemmer eller flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i et selskab er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, jf. straffelovens 78, stk. 2. Behandling af bevillingsansøgninger Hvis du som ansøger lever op til de grundlæggende krav beskrevet ovenfor, foretager Bevillingsnævnet en vurdering af om du kan få en alkoholbevilling. Alkoholbevillinger gives på baggrund af et konkret skøn, hvor restaurationsloven og denne restaurationsplan sætter rammerne. Efter restaurationsloven skal bevillingsmyndigheden, ved afgørelsen af om alkoholbevilling kan gives, tage hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der lægges navnligt vægt på følgende: Bevillingsansøgerens baggrund Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til om bevillingsansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er risiko for, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde. Bevillingsnævnet skal desuden tage hensyn til bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer. Bevillingsnævnet skal for eksempel se på, om ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. 2

28 Bevillingsansøgerens økonomiske forhold Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan. Nævnet kan også tage hensyn til virksomhedens driftsbudget og likviditetsbudget. Bevillingsnævnet skal endvidere vurdere om virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Restaurationens koncept Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til restaurationsvirksomhedens koncept samt serveringsstedets størrelse, indretning og karakter. Restaurationens beliggenhed Bevillingsnævnet skal tage hensyn til restaurationens beliggenhed. På denne baggrund kan bevillingsnævnet udvise tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer, nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. Endvidere kan der tages hensyn til koncentrationen af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i samme område. Sagens gang fra ansøgning til bevilling En ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til Østjyllands Politi. Vejledning og blanketter til brug for ansøgningen findes her Det relevante ansøgningsskema findes under afsnittet Hotel- og restaurationsvirksomhed mv.. Østjyllands Politi sagsbehandler ansøgningen, og indhenter oplysninger fra SKAT mv. På baggrund af ansøgningen og indhentede oplysninger vurderer Østjyllands Politi sagen og sender indstillingen til Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet vurderer herefter sagen på baggrund af Østjyllands Politis indstilling og beslutter, om der skal gives alkoholbevilling eller ej. Der besluttes samtidig, hvilke betingelser og begrænsninger, der skal være for bevillingen. Norddjurs Kommune udsender herefter et brev til ansøger om Bevillingsnævnets beslutning. Hvis bevillingsnævnet giver alkoholbevilling, vil der i brevet stå, at ansøger har fået alkoholbevilling under visse betingelser og begrænsninger. De betingelser og krav der sættes for den enkelte bevilling, beror på en konkret vurdering og afhænger af både placering, koncept, åbningstider m.m. Gives der afslag på ansøgningen, vil der i brevet stå en kort beskrivelse af, hvorfor Bevillingsnævnet har givet afslaget. Det vil samtidigt fremgå af brevet, at afslaget efter restaurationslovens 10, stk. 4 kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Anken skal dog ske senest 4 uger efter, at afslaget er sendt til ansøger. 3

29 Forhåndstilsagn Hvis man overvejer at åbne en restaurationsvirksomhed har ansøger mulighed for at søge bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse. Et forhåndstilsagn er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse. Bevillingsnævnet har ikke ved at give et forhåndstilsagn taget stilling til, om ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling. Midlertidig alkoholbevilling Når ansøgningen er indsendt kan politiet i henhold til restaurationslovens 17, stk. 2 i særlige tilfælde give en midlertidig alkoholbevilling, indtil bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Det forudsættes, at politiet kun giver midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes overvejene sandsynligt, at bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. Lejlighedstilladelse Ønsker man at afholde et enkeltstående arrangement, skal man som udgangspunkt søge om lejlighedstilladelse. Det er Østjyllands Politi, der udsteder lejlighedstilladelser. En person over 25 år kan dog holde en indendørs fest for højst 150 personer med servering af øl og bordvin uden tilladelse. Politiet skal i så fald underrettes senest 3 dage før arrangementet afholdes. Øvrige sagstyper Udover ovennævnte bevillinger/tilladelser skal man være opmærksom på, at der tillige skal søges om følgende: godkendelse af bestyrer ændring af sammensætningen af direktion og bestyrelse ændring af restaurationens fysiske rammer, koncept eller åbningstid Udeservering Hvis du vil servere mad og drikke udendørs, skal du tillige søge om tilladelse til udeservering. Tilladelse til udeservering søges ved Norddjurs Kommune. Ansøgning herom kan sendes til Alkoholbevilling - betingelser og begrænsninger Hvis bevillingsnævnet giver alkoholbevilling, modtager man som ansøger et brev hvor der står, at du har fået alkoholbevilling under visse betingelser og begrænsninger. Det vil normalt være en betingelse, at virksomheden ikke må ændre koncept/type eller udvides uden bevillingsnævnets/politiets godkendelse. 4

30 Hvilke betingelser og begrænsninger, der herudover sættes for den enkelte bevilling, beror på en konkret vurdering og afhænger af både placering, koncept, åbningstider mv. De betingelser og begrænsninger, der indsættes, kan for eksempel omhandle åbningstid, forhold vedrørende unge og alkohol, betingelser fra offentlige myndigheder, ordens- eller ædruelighedsmæssige betingelser og videoovervågning. Åbningstid og lukketid Åbningstid og lukketid generelt Efter restaurationslovens 28 skal restaurationer, hvortil der er offentlig adgang være lukket i tiden fra kl Kommunalbestyrelsen kan fastsætte, at den almindelige lukketid kan være kortere, dog skal der være lukket i tiden fra kl I Norddjurs Kommune er det besluttet, at den generelle lukketid er fra kl Bevillingsnævnet kan med politiets tilladelse give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid, dvs. i tidsrummet , hvis det vurderes at være forsvarligt ud fra ordens-, ædrueligheds- og miljømæssige hensyn sammenholdt med restaurationens type og koncept. Politiet kan give tilladelse til, at restaurationer uden udvidet åbningstilladelse holder åbent til længere end den normale åbningstid ved særlige lejligheder og arrangementer som for eksempel større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer. Nytårsaften har alle restaurationer med alkoholbevilling politiets tilladelse til at holde åbent til kl uden at skulle ansøge herom. Bevillingsmyndigheden kan endvidere inden påbegyndelsen af en virksomhed træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, hvis det er påkrævet af miljømæssige hensyn. Bevillingsmyndigheden kan i øvrigt efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte virksomheder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, hvis det er påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Bevillingsnævnet kan tillade, at restaurationer på Anholt i skolernes sommerferie holder åbent på Anholt til kl fra og med sidste uge i juni til og med de første to uger i august. Dette betinges af, at der efter kl ikke spilles livemusik og serveres udendørs, samt at dørene holdes lukkede. Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at pølseboder og fast-food-restaurationer uden alkoholbevilling, som ligger i områder med restauranter, holder åbent til kl En sådan tilladelse gælder i maksimalt 8 år og kan betinges af, at virksomheden holder lukket i tidsrummet mellem kl Begrænsninger og betingelser vedrørende udvidet åbningstid En bestemt åbningstid kan betinges af følgende (ikke udtømmende): at der fra kl til lukketid skal anvendes adgangskontrollerende personale godkendt af politiet. 5

31 at restaurationen skal være lukket mellem kl , når den udvidende åbningstid benyttes. at en udvidet åbningstilladelse til kl vil blive inddraget såfremt: o den udvidede åbningstid giver anledning til væsentlig forøgede støjgener. o den udvidede åbningstid giver anledning til berettigede klager og støj, eller o restauratøren ikke er i stand til at opretholde ro og orden eller administrere restriktioner. Unge og alkohol Generelt om unge og alkohol Det er forbudt at skænke alkohol til unge under 18 år, og bevillingshaver har pligt til efter restaurationslovens 29 at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andre alkoholfrie drikke. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må efter markedsføringsloven 8, stk. 3 ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler herunder alkohol. På serveringssteder hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år efter restaurationsloven 27 ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Unge under 18 år må ikke opholde sig på natklubber og diskoteker efter kl Der kan dog lejlighedsvist ansøges om afholdelse af enkeltstående alkoholfrie + 16 arrangementer frem til kl Lejlighedsvist er som udgangspunkt maksimalt én gang i måneden og maksimalt 5-6 gange årligt. For ansøgning om afholdelse af + 16 arrangement kontaktes Østjyllands Politi. Begrænsninger vedrørende unge og alkohol unge under 18 år må ikke opholde sig i restaurationen efter kl Det er i Norddjurs Kommune besluttet, at unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationer efter kl restaurationen fører en ansvarlig markedsføring overfor børn og unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at restaurationen ikke opfordrer til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. for steder med højaktivitetsniveau af unge mennesker kan en alkoholbevilling endvidere begrænses til udskænkning af øl og vin eller bevillingshaver kan afkræves en alkoholpolitik. Betingelser fra offentlige myndigheder Generelt om betingelser fra offentlige myndigheder Restaurationer er som alle andre virksomheder omfattet af miljølovgivningen. Det er Norddjurs Kommunes Byg og Miljø afdeling, der behandler sager på miljøområdet, herunder støj. Til at vurdere om miljølovgivningen er overtrådt, anvendes Miljøstyrelsens vejledning vedrørende støj. Læs mere i vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. I vejledningen er der angivet nogle støjgrænser, som ikke må overskrides. Støjgrænserne er angivet for forskellige tidsrum i løbet af døgnet, og er lavere om natten og i weekender/helligedage end midt på en hverdag. Støjgrænserne er fastsat under hensyn til, hvad naboer bør kunne tåle. 6

32 Betingelser fra offentlige myndigheder der må ikke afspilles musik for åbentstående døre og vinduer eller i udeserveringsområder. gæsternes kommen og gåen må ikke være til væsentlig gene for de omkringboende de fastsatte støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder må ikke overskrides. krav og vilkår fremsat af relevante offentlige myndigheder skal efterkommes og opfyldes, for eksempel krav og vilkår af miljø-, støj- eller beredskabsmæssig karakter. Ordens- eller ædruelighedsmæssige betingelser restaurationen må ikke give anledning til ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer. Betingelse om videoovervågning der må ved begrundet formodning om kriminalitet i restaurationsvirksomheden, for eksempel vold eller besiddelse af euforiserende stoffer, opsættes videoovervågning efter krav og anvisning fra politiet. Overvågningsudstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Overtrædelse af lov og bevilling samt bortfald af bevilling Hvis man som bevillingshaver ikke overholder loven og de betingelser og begrænsninger, der følger af ens bevilling, kan det have følgende konsekvenser: Straf Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser, tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger fastsat af bevillingsnævnet kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel. Se restaurationslovens 37. Frakendelse og tilbagekaldelse En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes efter restaurationslovens 19 hvis, bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven. hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive virksomheden på forsvarlig måde. Politiet kan endvidere ud fra ædruelighedsmæssige hensyn med øjeblikkelig virkning begrænse åbningstiden i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden. 7

33 Bortfald En alkoholbevilling bortfalder efter restaurationslovens 18, ved bevillingshaverens død (ægtefælle/samlever kan dog normalt overtage bevillingen efter ansøgning) når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen hvis bevillingshaveren er under konkurs når en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for alkoholbevillingen ikke længere er opfyldt hvis bevillingshaveren er umyndig eller kommer under værgemål mv. Eventuelle spørgsmål Spørgsmål og/eller vejledning vedrørende ansøgning, sagsbehandling, bevillinger og tilladelser, skal rettes til: Østjyllands Politi Bevillingsafdelingen Ridderstræde Aarhus C Telefon Ikrafttrædelse Restaurationsplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den XXX Restaurationsplanen træder i kraft den XXX Planen revurderes mindst 1 gang i hver valgperiode. 8

34 Bilag: 1.5. Endeligt udkast til restaurationsplan Udvalg: Bevillingsnævnet Mødedato: 09. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83861/15

35 Endeligt udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores borgere, gæster og for erhvervslivet. Med restaurationsplanen vil vi skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for såvel kommunens borgere og gæster som for restaurationsvirksomhederne. Samtidigt skal den være med til at fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem forskellige former for restaurationer. Planen er desuden udarbejdet med henblik på at understøtte byudviklingen og sikre at restaurationerne harmonerer med det omkringliggende bymiljø, men også med henblik på at både restauratører og gæster agerer ansvarligt i nattelivet. Med ønsket om plads til forskellighed og at kunne fremme mangfoldighed, skal Norddjurs Kommunes restaurationsplan sidst men ikke mindst bidrage til at sikre gode forhold for restauratører men også for beboere og virksomheder, der er beliggende i nærheden af restaurationer. Formål: Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for såvel kommunens borgere og gæster som for restaurationsvirksomhederne. fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem forskellige former for restaurationer. understøtte byudviklingen og sikre at restaurationerne harmonerer med det omkringliggende bymiljø. sikre gode forhold for både restauratører og de beboere og virksomheder der bor i nærheden af de forskellige restaurationer. understøtte at både restauratører og gæster agerer ansvarligt i nattelivet. Alkoholbevilling baggrund og regelgrundlag: Reglerne om alkoholbevilling mv. findes i restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 135 af om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. med senere ændringer). Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Både selskaber og personer kan få en alkoholbevilling. En alkoholbevilling udstedes til en bestemt person eller selskab som ejer en restauration. Sker der ændringer af adresse eller i ejerforhold, skal der søges en ny alkoholbevilling. 1

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog.

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog. AO 1 Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lilleby Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, økonomidirektør i

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere