AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE."

Transkript

1 Information Nr. 56 December 2011 Side 3 MULTIMEDIESKAT Mange glæder sig: Multimedieskatten skal forsvinde. Men i stedet får vi en skat på fri telefon og den ligner temmelig meget. Prisen er kr. Du sparer 500 kr. ny regering nye skatter Side 5 SORT ARBEJDE MED STRAF Nu bliver det også strafbart at købe sort arbejde, men ikke alt sort arbejde er ulovligt eller strafbart. Noget af det er stadig såkaldte vennetjenester og så kommer der særlige regler for unge og gamle. MED DEN NYE REGERING FØLGER ÆNDRINGER AF SKATTER OG AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE. Det er regeringens mål at nedsætte personbeskatningen, og derfor skal der findes andre indtægtskilder, for skattereformen skal være fuldt finansieret. En egentlig reform kommer først i 2012, men allerede nu er der vedtaget en stribe ændringer, som påvirker de fleste husholdninger og virksomheder. Læs om den nye regerings planlagte tiltag på side 2 Boligskatterne og rentefradraget bliver ikke rørt i denne valgperiode, har regeringen erklæret. Servicefradraget også kendt som håndværkerfradraget eller BoligJobplanen fortsætter i 2012, men så er det også slut med den, og i stedet får vi en ordning, der skal fremme energirenoveringer. Side 7 JULEGAVER ER DET MED SKAT? Gaver fra arbejdsgiveren er gratis medmindre de koster mere end 700 kr. Men et gavekort på et hotelophold kan også være skattefrit, hvis det er et oplevelsesbevis.

2 December 2011 SIDE 2 det skal vi regne med fra regeringen DER STÅR SKATTEREFORM OG VÆKSTREFORM PÅ DAGSORDENEN SKAT spiller en central rolle i det nye regeringsgrundlag, Et Danmark, der står sammen. Ordet skat nævnes alene 35 gange især i sammensætningen Skattereform. Regeringen vil gennemføre en fuldt finansieret skattereform for at sænke skatten på arbejde. Til gengæld vil boligskatterne og rentefradraget ikke blive rørt i denne valgperiode. Det indebærer altså en fredning i helt op til fire år eller indtil næste valg. Af regeringsgrundlaget fremgår det desuden, at regeringen forventer at videreføre VK-regeringens Genopretningspakke. Sundhed og pension Regeringen vil ophæve skattefritagelsen for sundhedsforsikringer fra For ratepensionsordninger gælder der i dag en fradragsgrænse på kr Denne grænse vil regeringen nedsætte til kr fra Regeringen vil forsøge at afskaffe iværksætterskatten, dvs. selskabers beskatning af porteføljeaktier. Der er dog ikke lagt op til ændringer i forslaget til finansloven Servicefradrag Håndværkerfradraget, der officielt hedder BoligJobplanen, fortsætter i 2012, men det er regeringens og Enhedlistens intention, at den skal have et mere grønt islæt. Ordningen nedlægges i 2013, samtidig med at støtteordningen til energirenovering af privatboliger træder i kraft. Endvidere åbnes hjemmeserviceordningen for pensionister igen i Grønne afgifter Regeringen vil have os til at tænke og handle grønt. Det skal, som det hedder, kunne betale sig at spare på energien og reducere anvendelsen af pesticider. Derfor vil vi få højere afgifter på drivhusgasser, pesticider m.v. Vi skal også være sundere. Derfor får vi forhøjelser af afgifterne på cigaretter, øl, vin, sukker, fedt og anden usund mad. Fem mia. i kassen Regeringen vil sikre sig et ekstra råderum på fem mia. kr. ved at øge skatter og afgifter samt ved at spare to mia. kr. ved at evaluere og sanere erhvervsstøtten. Som sin første gerning i forhandlingerne om Finansloven for 2012 er regeringen blevet enig med Enhedslisten om at forhøje statens indtægter med fem mia. kr. plus en afgift på 400 mio. kr. på reklametryksager. De ekstra penge skal gå til at hjælpe voksne personer med en årlig indtægt på under kr. Mere på Det er ikke muligt at omtale alle initiativer og aftaler i dette blad, og du kan derfor med fordel følge med på hvor nogle af delene i det endelige forslag vil blive behandlet dybere.

3 December 2011 SIDE 3 farvel multimedieskat - Goddag igen telefonskat ALLEREDE VED FØDSLEN BLEV DEN KALDT BØVLET OG BUREAUKRATISK. NU BLIVER DEN AFSKAFFET MEN I STEDET FÅR VI EN ANDEN SKAT. DEN BLIVER NÆPPE ELSKET Multimedieskatten bliver afskaffet. Det står klart efter forhandlingerne om finansloven for Men det betyder ikke, at alle multimedier slipper for beskatning. Fra 2012 skal vi i stedet betale skat af fri telefon efter de samme regler, som gjaldt før Forårspakke 2.0, dog med enkelte ændringer. Herudover begrænses mulighederne for at få finansieret en ny PC gennem en bruttolønsordning. Fri telefon Hovedreglen fra 2012 vil være, at man beskattes af fri telefon. Det vil sige, at skatteyderen skal betale en skat, hvis arbejdsgiveren stiller en telefon til rådighed, som kan bruges til private samtaler. Over for flere dag- og fagblade har eksperter vurderet, at der snarere er tale om en skatteomlægning end en skattefritagelse. Hvis man har fri telefon, bliver man beskattet af et beløb på kr. om året. Det er 500 kr. billigere end i multimediebeskatningen. Samtidig vil SKAT acceptere enkelte private opkald til hjemmet fra en telefon, der udelukkende er stillet til rådighed til erhvervsmæssigt brug, og hvor brugen af telefonen er en nødvendighed for at kunne udføre arbejdet. Det er nyt i forhold til multimedieskatten. Tab på 450 mio. kr. Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) afviser imidlertid over for Morgenavisen Jyllands-Posten, at der bare er tale om en skatteomlægning, der har til hensigt at kradse det samme antal kroner ind i statskassen. Afskaffelsen af multimedieskatten koster statskassen 500 mio. kroner, mens genindførelsen af de tidligere regler om beskatning af fri telefon skal give et provenu på 50 mio. kroner. Ministeren mener dermed, at mange danskere vil få en reel lettelse. Godnat for bruttolønsordning Samtidig med omlægningen af skatten på telefoner vil regeringen forsøge at stoppe for den populære bruttolønsordning. Idéen med denne ordning har været, at en medarbejder har kunnet købe f.eks. en PC gennem sin arbejdsplads, som evt. har opnået en rabat ved et større indkøb af disse. Betalingen for denne PC har så fungeret som en løbende ordning, hvor medarbejderen har betalt en andel af sin bruttoløn hver måned, heraf navnet bruttolønsordning. Den ordning vil i nogle tilfælde slutte nu. Som led i afskaffelsen af multimedieskatten foreslår regeringen, at medarbejderen, hvert år aftalen løber, skal betale skat af halvdelen af PC ens nypris. Det betyder for eksempel, at man skal betale skat af kroner for en pc til kroner, hvis aftalen løber over tre år. Når regeringens forslag bliver ført ud i livet, skal der derfor regnes lidt mere på, hvorvidt at en given bruttolønsordning vil kunne svare sig for den enkelte.

4 December 2011 SIDE 4 SOLCELLEANLÆG - NU MED FRADRAG Det er blevet populært at investere i sit eget solcelleanlæg på indtil 6 kwh, da man kan producere el til eget privatforbrug uden at skulle betale elafgift heraf. Samtidig slipper du for at købe el ved elselskabet, hvor prisen ofte er tæt på 2 kr. pr. kwh. DANMARKS UFEDESTE SKAT SMØRRET STIGER. DET SAMME GØR EN LANG RÆKKE ANDRE DAGLIGVARER. 1. OKTOBER BLEV FEDTSKATTEN EN REALITET. SAMMEN MED FEDTSKATTEN BLIVER ADMINISTRATIONEN TUNGERE for virksomhederne. E n pakke smør steg 1. oktober 2011 med 2,50 kr. Olivenolie, kød, færdigretter og en masse andre varer steg også. Det skyldes den nye fedtafgift, som samlet skal give 1,4 mia. kr. til statskassen. Afgiften lægges på mættet fedt i alle fødevarer, og mættet fedt optræder i rigtig mange fødevarer. Derfor giver det også en meget tung administration, mener fødevarebranchens organisationer. I første omgang lyder prisen på 10 kr. for hver 100 kr. afgift, vurderer DI Fødevarer. Det er ikke nemt at finde rundt i den nye skat, som blev indført for at finansiere skattereformen fra Der skal indhentes detaljerede produktbeskrivelser fra alle udenlandske leverandører og holdes regnskab med fedt, som ikke er i produktet, men bruges i produktionen. Der skal laves registreringer og indberetninger til SKAT, ofte på meget små elementer af en stor produktion. Håbløs afgift Afgiften er fuldstændig håbløs. Den er meget indgribende i, hvordan virksomhederne fører forretning. Vi oplever, at virksomheder, der importerer kødprodukter, forarbejder dem og sælger varen videre, får opsigelse af samarbejdskontakter, fordi kravene er umulige, siger Lotte Engbæk Larsen, fødevarepolitisk chef i Dansk Erhverv til dagbladet Børsen. Afgiften er 16 kroner per kilo mættet fedt. Fedtskatten koster danske husholdninger 450 kr. om måneden. Det viser en beregning fra Nordea. Hvem skal betale Det er først og fremmest de virksomheder, der fremstiller råvarer, der skal beregne og betale afgiften. Derudover skal alle virksomheder, der modtager råvarer fra et andet EU land og/eller et land uden for EU også betale afgiften, og endelig skal de virksomheder, der sælger råvarer som fjernsalg betale afgiften dog kun såfremt at omsætningen er over kr. Som privatperson skal du kun betale fedtafgift, hvis du modtager råvarer fra et andet EU land, og leverandøren ikke er registreret for fjernsalg, eller du indfører råvarer fra et land uden for EU. Danmark er det første land i verden, der indfører en fedtskat. Lovforslaget blev vedtaget i marts Overvejer du at anskaffe et solcelleanlæg, kan du med fordel: bruge virksomhedsordningen på investeringen, da det skattemæssigt anses for at være en virksomhed afskrive på anskaffelsessummen modregne underskuddet i anden indkomst Du skal dog være opmærksom på, at du beskattes af værdien af eget forbrug, som sættes til 0,6 kr. pr. kwh i anlæggets første ti leveår. Dobbelt fradrag? Dansk Revision har spurgt SKAT, om man kan afskrive på solcelleanlæggets fulde anskaffelsessum og samtidig fradrage udgiften til opsætning af solcelleanlægget efter reglerne om servicefradrag/håndværkerfradrag. Anvender du begge regelsæt, er der nemlig i princippet mulighed for at opnå fradrag for den samme udgift to gange. SKAT har svaret, at netop denne problemstilling er uafklaret, men at man er ved at undersøge den. Ønsker du at gøre brug af begge regelsæt, bør du derfor enten afvente situationen eller søge et bindende svar ved SKAT.

5 December 2011 SIDE 5 Nu kan du blive straffet for AT KØBE sort arbejde DET BLIVER ULOVLIGT AT KØBE SORT ARBEJDE MEN hvad der er omfattet af sort arbejde ændres Regeringen vil tage et nyt middel i brug i kampen mod sort arbejde: nu skal det også være ulovligt at købe sort arbejde. Hidtil har det kun været de, der udfører sort arbejde, der har kunnet få en straf. Denne regering vil komme det sorte arbejde til livs. Derfor vil vi tage drastiske midler i brug, siger skatteminister Thor Möger Pedersen fra SF til Morgenavisen Jyllands-Posten. Konkret vil regeringen kræve, at alle håndværkerregninger på over kr. ikke må betales kontant. Og betaler en forbruger alligevel kontant, så risikerer han at skulle betale al den moms og skat, som håndværkeren eventuelt undlader at betale. Betaler forbrugeren derimod via netbank eller med betalingskort, er det håndværkeren, der skal punge ud, hvis pengene for det udførte arbejde ikke bliver opgivet til SKAT. Det kan altså blive dyrt at betale kontant. Skattefri vennetjenester Det er dog ikke kun pisk og straf, der skal mindske omfanget af sort arbejde. Der er også en gulerod eller to i regeringens plan. Den gældende praksis for skattefri familieog vennetjenester, som udføres i privat regi, skal udformes i en egentlig lovgivning. Skattefri familie- og vennetjeneste er, som Skatteministeriet skriver det sædvanlige ydelser mellem familie og venner, og som er et udslag af almindelig hjælpsomhed og socialt engagement mellem mennesker, der har personlige relationer. Skattefriheden forudsætter, at ydelserne er uformelle, og at der ikke indgår kontant betaling eller anden form for systematisk udveksling af sådanne ydelser mellem personerne. Unge og gamle slipper Herudover vil regeringen indføre skattefritagelse ved brug af ungdomshjælp i privat regi. Hvis arbejdet udføres af unge under 16 år, vil en eventuel betaling herfor ikke blive beskattet. Som eksempel kan nævnes betaling for hundeluftning, børnepasning, havearbejde mv. Det er alene fritidsjob efter skoletid, der fritages ikke et fuldtidsjob, såfremt den unge ikke har fortsat sin skolegang efter normal skolepligts ophør. Endelig vil der blive indført skattefritagelse for betaling til pensionister for hjælp. Grænsen bliver på op til kr. årligt. Folkepensionister, der hjælper til med børnepasning, hushjælp, havearbejde og lignende, vil altså ikke blive beskattede af et evt. årligt vederlag på op til kroner. Sorte forsikringsskader Der er åbenbart også sort arbejde i at udbedre skader, der er dækket af forsikringer vedrørende fast ejendom. Derfor vil regeringen pålægge forsikringsselskaberne at indberette til SKAT, når de udbetaler skadeserstatninger over en vis størrelse vedrørende fast ejendom. Forslaget skal medvirke til at mindske risikoen for, at forsikringstager anvender den udbetalte skadeserstatning til at få udbedret skaderne ved sort arbejde. Her skal du IKKE betale skat: Familie og vennetjenester, som er almindelig hjælp i privat regi Betaling til unge under 16 i fritidsjob i private hjem Vederlag op til kr. for pensionisters arbejde i private hjem.

6 December 2011 SIDE 6 tastselv bruges som tag-selv SKAT HAR BLOKERET FOR PERSONER, DER UDNYTTER TASTSELV-SYSTEMET FOR AT FUPPE MED FRADRAGENe V urder selv, regn selv og tast selv. Det er det system, SKAT har lært os alle sammen. Vi skal selv vurdere, hvad vi tjener og hvad vi skylder. Så får SKAT, hvad de skal have, og vi slipper for restskat. Det er vi gode til at finde ud af men nogle få er alt for gode. Som noget nyt har SKAT i et år haft mulighed for at sætte folk i karantæne, hvis de opdager, at der fuppes med fradragene. Der fuppes bl.a. med rejseudgifter, diæter og andre fradrag. Mange af de indtastede oplysninger registreres og godkendes automatisk hos SKAT, og det ansporer nogle til at bruge TastSelv som et tagselvbord. SKAT har nu blokeret 6000 personer fra selv at bruge TastSelv på skat.dk, fordi de har forsøgt at snyde sig til uberettigede fradrag. Mindre god moral Systemet giver gode muligheder. Vi tror, der sker det, at folk indtaster et fradrag, som måske er lidt uldent, på f.eks kr. Så får de 3000 kr. i hånden, og så får de blod på tanden. Så taster de senere et større beløb, og folk opdager, det er nemt. De skal bare taste tallene, så får de pengene, siger specialkonsulent Jens Buch fra Skattecenter Aarhus til dagbladet Børsen. Karantænen varer typisk et eller to år. Det er en bred vifte af befolkningen, der misbruger systemet. Nogle af dem, der ofte dukker op i kontroller, er østarbejdere med midlertidigt arbejde i Danmark, f.eks. på byggepladser eller i gartnerier. De danske regler giver mulighed for fradrag for rejseudgifter, hvis ikke man kan nå hjem fra sin arbejdsplads og overnatte, og det er blevet misbrugt til fradrag for flere hundrede tusind kroner. Et pilotprojekt med kontrol af udenlandske arbejdere på midtjyske virksomheder viste, at der over to år var blevet taget uberettigede fradrag for 130 mio. kr. Projektet er nu udvidet til hele landet, hvor det er forventningen, at man vil annullere fradrag for omkring 80 mio. kr. i løbet af det første år. FRIVILLIGE FORENINGER KAN SLIPPE FOR MOMS EU-PARLAMENTET GÅR IND FOR, AT FRIVILLIGE FORENINGER FRI- TAGES FOR MOMS. DET ER EN LIVLINE TIL FORENINGSDANMARK De frivillige foreninger i Danmark kan formentlig ånde lettet op. De skal ikke frygte fremtidig momsbetaling. Det skyldes, at EU-Parlamentet i oktober godkendte et forslag om, at frivillige foreninger i EU momsfritages. Forslaget var stillet af blandt andre Dan Jørgensen (S) og Anne E. Jensen (V). Ifølge de gældende EU-momsregler må medlemsstaterne ikke fritage frivillige foreninger for moms. I Danmark går vi for at være de flinke i klassen, som altid gennemfører EU-direktiver og forordninger men her er det omvendt: Danmark har set stort på reglen, og det har fået EU- Kommissionen til at anlægge sag mod Danmark. Kommissionen mener, at den danske praksis er konkurrenceforvridende. Danmark er som bekendt et foreningsland, og det kunne have fået store konsekvenser for frivillige, hvis de pludselig skulle afregne moms. Dansk Idrætsforbund er blandt de organisationer, der har kæmpet for at undgå momsen. Det er EU-Kommissionen, der i sidste ende afgør, om momsfritagelsen skrives ind i det direktiv, der ventes sidst på året.

7 December 2011 SIDE 7 JULEGAVER ER DET MED SKAT? JULEGAVERNE STÅR FOR DØREN ELLER GØR DE? OG SKAL JEG BETALE SKAT, HVIS CHEFEN GIVER EN GAVE? R eglerne er enkle også ved juletid. Eller de er i det mindste ikke sværere end resten af året. Den enkle udgave er sådan: Julegaver til medarbejdere er skattefri op til 700 kr., hvis gaven er en ting og ikke en kontantgave. Hvis du som arbejdsgiver vil give medarbejderne en julegave, så skal du bare huske, at det er en betingelse for skattefriheden, at: Gaven højst har en værdi på 700 kr. Det er ting, du giver i julegave, fx vin, chokolade eller en and Du må naturligvis gerne give en større gave. Men hvis julegaven har en værdi, der er større end 700 kr., skal medarbejderen indberette hele værdien som løn. Den hænger medarbejderen så på. Til gengæld kan arbejdsgiveren trække hele udgiften fra som en driftsomkostning. Pas på med kontanter Hvis du giver kontanter som gave, er gaven altid skattepligtig og skal derfor indberettes som løn. Lejlighedsgaver, oplyser SKAT, er skattefri op til nogle få hundrede kroner. Lejlighedsgaver er det, du giver i forbindelse med runde fødselsdage, barnedåb, bryllup eller lignende. Hvis gaven overstiger nogle få hundrede kroner, skal du indberette den del af værdien, der overstiger nogle få hundrede kroner, som løn. Gavekort er i denne forbindelse lige så gode dvs. skattepligtige som kontanter. Der er dog en ny undtagelse. Hotelophold er skattefrit Normalt vurderes kontanter og gavekort altså ens. Men det holder ikke helt. Skatterådet har netop besluttet, at det skal være muligt for arbejdsgiveren at give sine medarbejdere et hotelophold eller et oplevelsesbevis som skattefri julegave. Det fremgår af ikke mindre end tre nye afgørelser fra Skatterådet, at hotelophold og oplevelsesbeviser, der gives som julegaver, ikke længere anses som kontanter og derfor kan sidestilles med naturaliegaver. Dermed er det nu muligt for arbejdsgiveren at give sine medarbejdere en skattefri julegave i form af et hotelophold eller et oplevelsesbevis. Afgørelserne betyder dog ikke, at du som arbejdsgiver nu ubegrænset kan give gavekort som skattefri julegaver. Det er nemlig ikke afgjort, hvor den præcise grænse for skattefritagelsen går. Oplevelsesbevis ikke gavekort Fælles i alle tre afgørelser er, at der gives et oplevelsesbevis og ikke et gavekort. Forskellen mellem oplevelsesbeviset og et gavekort er, at oplevelsesbeviset indeholder en bestemt type ydelse, fx en overnatning på et hotel for to personer eller to nætter på en campingplads, hvor der kan vælges mellem et givent antal hoteller eller campingpladser. Oplevelsen eller ydelsen kan ikke konverteres til noget andet og altså ikke bruges som delvis betaling for en dyrere rejse eller et andet slags ophold. Modtager medarbejderen derfor et oplevelsesbevis, der giver ret til en overnatning på hotel for to personer, kan beviset kun anvendes her til.

8 December 2011 SIDE 8 Frister for betaling af skat og moms i 2011 og 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder December december 2011 Marts marts 2012 Januar januar 2012 April april 2012 Februar februar 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder November december 2011 Februar marts 2012 December januar 2012 Marts april 2012 Januar februar 2012 April maj 2012 Moms, store virksomheder (månedlig afregning) November december 2011 Februar marts 2012 December januar 2012 Marts april 2012 Januar februar 2012 April maj 2012 Moms, mellemstore og nyregistrerede virksomheder (kvartalsvis afregning) 4. kvartal februar kvartal maj kvartal august 2012 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning) 1. marts 2012 befordringsfradrag i 2011 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag km pr. dag mellem hjem og arbejde: Intet fradrag Fra 24 og op til 120 km pr. dag: 2,00 kr. pr. kilometer Fra 121 km og mere pr. dag: 1,00 kr. pr. kilometer Bemærk, at satserne for 2012 først kendes i december 2011 efter trykning af dette blad. Du kan finde taksterne på når de er offentliggjort. Bemærk, at forskudsopgørelsen for 2012, hvis den rummer befordringsfradrag, er beregnet på baggrund af 2011-satserne. Bemærk, at der fra og med 2012 kan anvendes høj takst til og med 120 km. Tidligere var grænsen 100 km. Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse i 2011 Op til kørte kilometer: Kørsel ud over de kilometer: 2,00 kroner pr. kilometer. 3,67 kroner pr. kilometer Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter er 0,49 kr. pr. kilometer. Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol hermed. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Kamilla Højriis Gaarde, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, tlf Design: Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: ISSN: Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV T: / e: aarhus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: / e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V T: / e: Frederikssund Havnegade 2-4, P. Boks 48, 3600 Frederikssund T: / e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: / e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: / e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: / e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: / e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: / e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Kolding T: / e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: / e: Mors Havnegade 2, 1. sal, 7900 Nykøbing Mors T: / e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: / e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj. T: / e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: / e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: / e: Langelinie 79, 5230 Odense M T: / e: Randers Tronholmen 5, P. Boks 199, 8960 Randers SØ T: / e: Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: / e: Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: / e: Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: / e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: / e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: / e: svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: / e: Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: / e: tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: / E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: / e:

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par

Læs mere

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012. Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere