AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE."

Transkript

1 Information Nr. 56 December 2011 Side 3 MULTIMEDIESKAT Mange glæder sig: Multimedieskatten skal forsvinde. Men i stedet får vi en skat på fri telefon og den ligner temmelig meget. Prisen er kr. Du sparer 500 kr. ny regering nye skatter Side 5 SORT ARBEJDE MED STRAF Nu bliver det også strafbart at købe sort arbejde, men ikke alt sort arbejde er ulovligt eller strafbart. Noget af det er stadig såkaldte vennetjenester og så kommer der særlige regler for unge og gamle. MED DEN NYE REGERING FØLGER ÆNDRINGER AF SKATTER OG AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE. Det er regeringens mål at nedsætte personbeskatningen, og derfor skal der findes andre indtægtskilder, for skattereformen skal være fuldt finansieret. En egentlig reform kommer først i 2012, men allerede nu er der vedtaget en stribe ændringer, som påvirker de fleste husholdninger og virksomheder. Læs om den nye regerings planlagte tiltag på side 2 Boligskatterne og rentefradraget bliver ikke rørt i denne valgperiode, har regeringen erklæret. Servicefradraget også kendt som håndværkerfradraget eller BoligJobplanen fortsætter i 2012, men så er det også slut med den, og i stedet får vi en ordning, der skal fremme energirenoveringer. Side 7 JULEGAVER ER DET MED SKAT? Gaver fra arbejdsgiveren er gratis medmindre de koster mere end 700 kr. Men et gavekort på et hotelophold kan også være skattefrit, hvis det er et oplevelsesbevis.

2 December 2011 SIDE 2 det skal vi regne med fra regeringen DER STÅR SKATTEREFORM OG VÆKSTREFORM PÅ DAGSORDENEN SKAT spiller en central rolle i det nye regeringsgrundlag, Et Danmark, der står sammen. Ordet skat nævnes alene 35 gange især i sammensætningen Skattereform. Regeringen vil gennemføre en fuldt finansieret skattereform for at sænke skatten på arbejde. Til gengæld vil boligskatterne og rentefradraget ikke blive rørt i denne valgperiode. Det indebærer altså en fredning i helt op til fire år eller indtil næste valg. Af regeringsgrundlaget fremgår det desuden, at regeringen forventer at videreføre VK-regeringens Genopretningspakke. Sundhed og pension Regeringen vil ophæve skattefritagelsen for sundhedsforsikringer fra For ratepensionsordninger gælder der i dag en fradragsgrænse på kr Denne grænse vil regeringen nedsætte til kr fra Regeringen vil forsøge at afskaffe iværksætterskatten, dvs. selskabers beskatning af porteføljeaktier. Der er dog ikke lagt op til ændringer i forslaget til finansloven Servicefradrag Håndværkerfradraget, der officielt hedder BoligJobplanen, fortsætter i 2012, men det er regeringens og Enhedlistens intention, at den skal have et mere grønt islæt. Ordningen nedlægges i 2013, samtidig med at støtteordningen til energirenovering af privatboliger træder i kraft. Endvidere åbnes hjemmeserviceordningen for pensionister igen i Grønne afgifter Regeringen vil have os til at tænke og handle grønt. Det skal, som det hedder, kunne betale sig at spare på energien og reducere anvendelsen af pesticider. Derfor vil vi få højere afgifter på drivhusgasser, pesticider m.v. Vi skal også være sundere. Derfor får vi forhøjelser af afgifterne på cigaretter, øl, vin, sukker, fedt og anden usund mad. Fem mia. i kassen Regeringen vil sikre sig et ekstra råderum på fem mia. kr. ved at øge skatter og afgifter samt ved at spare to mia. kr. ved at evaluere og sanere erhvervsstøtten. Som sin første gerning i forhandlingerne om Finansloven for 2012 er regeringen blevet enig med Enhedslisten om at forhøje statens indtægter med fem mia. kr. plus en afgift på 400 mio. kr. på reklametryksager. De ekstra penge skal gå til at hjælpe voksne personer med en årlig indtægt på under kr. Mere på Det er ikke muligt at omtale alle initiativer og aftaler i dette blad, og du kan derfor med fordel følge med på hvor nogle af delene i det endelige forslag vil blive behandlet dybere.

3 December 2011 SIDE 3 farvel multimedieskat - Goddag igen telefonskat ALLEREDE VED FØDSLEN BLEV DEN KALDT BØVLET OG BUREAUKRATISK. NU BLIVER DEN AFSKAFFET MEN I STEDET FÅR VI EN ANDEN SKAT. DEN BLIVER NÆPPE ELSKET Multimedieskatten bliver afskaffet. Det står klart efter forhandlingerne om finansloven for Men det betyder ikke, at alle multimedier slipper for beskatning. Fra 2012 skal vi i stedet betale skat af fri telefon efter de samme regler, som gjaldt før Forårspakke 2.0, dog med enkelte ændringer. Herudover begrænses mulighederne for at få finansieret en ny PC gennem en bruttolønsordning. Fri telefon Hovedreglen fra 2012 vil være, at man beskattes af fri telefon. Det vil sige, at skatteyderen skal betale en skat, hvis arbejdsgiveren stiller en telefon til rådighed, som kan bruges til private samtaler. Over for flere dag- og fagblade har eksperter vurderet, at der snarere er tale om en skatteomlægning end en skattefritagelse. Hvis man har fri telefon, bliver man beskattet af et beløb på kr. om året. Det er 500 kr. billigere end i multimediebeskatningen. Samtidig vil SKAT acceptere enkelte private opkald til hjemmet fra en telefon, der udelukkende er stillet til rådighed til erhvervsmæssigt brug, og hvor brugen af telefonen er en nødvendighed for at kunne udføre arbejdet. Det er nyt i forhold til multimedieskatten. Tab på 450 mio. kr. Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) afviser imidlertid over for Morgenavisen Jyllands-Posten, at der bare er tale om en skatteomlægning, der har til hensigt at kradse det samme antal kroner ind i statskassen. Afskaffelsen af multimedieskatten koster statskassen 500 mio. kroner, mens genindførelsen af de tidligere regler om beskatning af fri telefon skal give et provenu på 50 mio. kroner. Ministeren mener dermed, at mange danskere vil få en reel lettelse. Godnat for bruttolønsordning Samtidig med omlægningen af skatten på telefoner vil regeringen forsøge at stoppe for den populære bruttolønsordning. Idéen med denne ordning har været, at en medarbejder har kunnet købe f.eks. en PC gennem sin arbejdsplads, som evt. har opnået en rabat ved et større indkøb af disse. Betalingen for denne PC har så fungeret som en løbende ordning, hvor medarbejderen har betalt en andel af sin bruttoløn hver måned, heraf navnet bruttolønsordning. Den ordning vil i nogle tilfælde slutte nu. Som led i afskaffelsen af multimedieskatten foreslår regeringen, at medarbejderen, hvert år aftalen løber, skal betale skat af halvdelen af PC ens nypris. Det betyder for eksempel, at man skal betale skat af kroner for en pc til kroner, hvis aftalen løber over tre år. Når regeringens forslag bliver ført ud i livet, skal der derfor regnes lidt mere på, hvorvidt at en given bruttolønsordning vil kunne svare sig for den enkelte.

4 December 2011 SIDE 4 SOLCELLEANLÆG - NU MED FRADRAG Det er blevet populært at investere i sit eget solcelleanlæg på indtil 6 kwh, da man kan producere el til eget privatforbrug uden at skulle betale elafgift heraf. Samtidig slipper du for at købe el ved elselskabet, hvor prisen ofte er tæt på 2 kr. pr. kwh. DANMARKS UFEDESTE SKAT SMØRRET STIGER. DET SAMME GØR EN LANG RÆKKE ANDRE DAGLIGVARER. 1. OKTOBER BLEV FEDTSKATTEN EN REALITET. SAMMEN MED FEDTSKATTEN BLIVER ADMINISTRATIONEN TUNGERE for virksomhederne. E n pakke smør steg 1. oktober 2011 med 2,50 kr. Olivenolie, kød, færdigretter og en masse andre varer steg også. Det skyldes den nye fedtafgift, som samlet skal give 1,4 mia. kr. til statskassen. Afgiften lægges på mættet fedt i alle fødevarer, og mættet fedt optræder i rigtig mange fødevarer. Derfor giver det også en meget tung administration, mener fødevarebranchens organisationer. I første omgang lyder prisen på 10 kr. for hver 100 kr. afgift, vurderer DI Fødevarer. Det er ikke nemt at finde rundt i den nye skat, som blev indført for at finansiere skattereformen fra Der skal indhentes detaljerede produktbeskrivelser fra alle udenlandske leverandører og holdes regnskab med fedt, som ikke er i produktet, men bruges i produktionen. Der skal laves registreringer og indberetninger til SKAT, ofte på meget små elementer af en stor produktion. Håbløs afgift Afgiften er fuldstændig håbløs. Den er meget indgribende i, hvordan virksomhederne fører forretning. Vi oplever, at virksomheder, der importerer kødprodukter, forarbejder dem og sælger varen videre, får opsigelse af samarbejdskontakter, fordi kravene er umulige, siger Lotte Engbæk Larsen, fødevarepolitisk chef i Dansk Erhverv til dagbladet Børsen. Afgiften er 16 kroner per kilo mættet fedt. Fedtskatten koster danske husholdninger 450 kr. om måneden. Det viser en beregning fra Nordea. Hvem skal betale Det er først og fremmest de virksomheder, der fremstiller råvarer, der skal beregne og betale afgiften. Derudover skal alle virksomheder, der modtager råvarer fra et andet EU land og/eller et land uden for EU også betale afgiften, og endelig skal de virksomheder, der sælger råvarer som fjernsalg betale afgiften dog kun såfremt at omsætningen er over kr. Som privatperson skal du kun betale fedtafgift, hvis du modtager råvarer fra et andet EU land, og leverandøren ikke er registreret for fjernsalg, eller du indfører råvarer fra et land uden for EU. Danmark er det første land i verden, der indfører en fedtskat. Lovforslaget blev vedtaget i marts Overvejer du at anskaffe et solcelleanlæg, kan du med fordel: bruge virksomhedsordningen på investeringen, da det skattemæssigt anses for at være en virksomhed afskrive på anskaffelsessummen modregne underskuddet i anden indkomst Du skal dog være opmærksom på, at du beskattes af værdien af eget forbrug, som sættes til 0,6 kr. pr. kwh i anlæggets første ti leveår. Dobbelt fradrag? Dansk Revision har spurgt SKAT, om man kan afskrive på solcelleanlæggets fulde anskaffelsessum og samtidig fradrage udgiften til opsætning af solcelleanlægget efter reglerne om servicefradrag/håndværkerfradrag. Anvender du begge regelsæt, er der nemlig i princippet mulighed for at opnå fradrag for den samme udgift to gange. SKAT har svaret, at netop denne problemstilling er uafklaret, men at man er ved at undersøge den. Ønsker du at gøre brug af begge regelsæt, bør du derfor enten afvente situationen eller søge et bindende svar ved SKAT.

5 December 2011 SIDE 5 Nu kan du blive straffet for AT KØBE sort arbejde DET BLIVER ULOVLIGT AT KØBE SORT ARBEJDE MEN hvad der er omfattet af sort arbejde ændres Regeringen vil tage et nyt middel i brug i kampen mod sort arbejde: nu skal det også være ulovligt at købe sort arbejde. Hidtil har det kun været de, der udfører sort arbejde, der har kunnet få en straf. Denne regering vil komme det sorte arbejde til livs. Derfor vil vi tage drastiske midler i brug, siger skatteminister Thor Möger Pedersen fra SF til Morgenavisen Jyllands-Posten. Konkret vil regeringen kræve, at alle håndværkerregninger på over kr. ikke må betales kontant. Og betaler en forbruger alligevel kontant, så risikerer han at skulle betale al den moms og skat, som håndværkeren eventuelt undlader at betale. Betaler forbrugeren derimod via netbank eller med betalingskort, er det håndværkeren, der skal punge ud, hvis pengene for det udførte arbejde ikke bliver opgivet til SKAT. Det kan altså blive dyrt at betale kontant. Skattefri vennetjenester Det er dog ikke kun pisk og straf, der skal mindske omfanget af sort arbejde. Der er også en gulerod eller to i regeringens plan. Den gældende praksis for skattefri familieog vennetjenester, som udføres i privat regi, skal udformes i en egentlig lovgivning. Skattefri familie- og vennetjeneste er, som Skatteministeriet skriver det sædvanlige ydelser mellem familie og venner, og som er et udslag af almindelig hjælpsomhed og socialt engagement mellem mennesker, der har personlige relationer. Skattefriheden forudsætter, at ydelserne er uformelle, og at der ikke indgår kontant betaling eller anden form for systematisk udveksling af sådanne ydelser mellem personerne. Unge og gamle slipper Herudover vil regeringen indføre skattefritagelse ved brug af ungdomshjælp i privat regi. Hvis arbejdet udføres af unge under 16 år, vil en eventuel betaling herfor ikke blive beskattet. Som eksempel kan nævnes betaling for hundeluftning, børnepasning, havearbejde mv. Det er alene fritidsjob efter skoletid, der fritages ikke et fuldtidsjob, såfremt den unge ikke har fortsat sin skolegang efter normal skolepligts ophør. Endelig vil der blive indført skattefritagelse for betaling til pensionister for hjælp. Grænsen bliver på op til kr. årligt. Folkepensionister, der hjælper til med børnepasning, hushjælp, havearbejde og lignende, vil altså ikke blive beskattede af et evt. årligt vederlag på op til kroner. Sorte forsikringsskader Der er åbenbart også sort arbejde i at udbedre skader, der er dækket af forsikringer vedrørende fast ejendom. Derfor vil regeringen pålægge forsikringsselskaberne at indberette til SKAT, når de udbetaler skadeserstatninger over en vis størrelse vedrørende fast ejendom. Forslaget skal medvirke til at mindske risikoen for, at forsikringstager anvender den udbetalte skadeserstatning til at få udbedret skaderne ved sort arbejde. Her skal du IKKE betale skat: Familie og vennetjenester, som er almindelig hjælp i privat regi Betaling til unge under 16 i fritidsjob i private hjem Vederlag op til kr. for pensionisters arbejde i private hjem.

6 December 2011 SIDE 6 tastselv bruges som tag-selv SKAT HAR BLOKERET FOR PERSONER, DER UDNYTTER TASTSELV-SYSTEMET FOR AT FUPPE MED FRADRAGENe V urder selv, regn selv og tast selv. Det er det system, SKAT har lært os alle sammen. Vi skal selv vurdere, hvad vi tjener og hvad vi skylder. Så får SKAT, hvad de skal have, og vi slipper for restskat. Det er vi gode til at finde ud af men nogle få er alt for gode. Som noget nyt har SKAT i et år haft mulighed for at sætte folk i karantæne, hvis de opdager, at der fuppes med fradragene. Der fuppes bl.a. med rejseudgifter, diæter og andre fradrag. Mange af de indtastede oplysninger registreres og godkendes automatisk hos SKAT, og det ansporer nogle til at bruge TastSelv som et tagselvbord. SKAT har nu blokeret 6000 personer fra selv at bruge TastSelv på skat.dk, fordi de har forsøgt at snyde sig til uberettigede fradrag. Mindre god moral Systemet giver gode muligheder. Vi tror, der sker det, at folk indtaster et fradrag, som måske er lidt uldent, på f.eks kr. Så får de 3000 kr. i hånden, og så får de blod på tanden. Så taster de senere et større beløb, og folk opdager, det er nemt. De skal bare taste tallene, så får de pengene, siger specialkonsulent Jens Buch fra Skattecenter Aarhus til dagbladet Børsen. Karantænen varer typisk et eller to år. Det er en bred vifte af befolkningen, der misbruger systemet. Nogle af dem, der ofte dukker op i kontroller, er østarbejdere med midlertidigt arbejde i Danmark, f.eks. på byggepladser eller i gartnerier. De danske regler giver mulighed for fradrag for rejseudgifter, hvis ikke man kan nå hjem fra sin arbejdsplads og overnatte, og det er blevet misbrugt til fradrag for flere hundrede tusind kroner. Et pilotprojekt med kontrol af udenlandske arbejdere på midtjyske virksomheder viste, at der over to år var blevet taget uberettigede fradrag for 130 mio. kr. Projektet er nu udvidet til hele landet, hvor det er forventningen, at man vil annullere fradrag for omkring 80 mio. kr. i løbet af det første år. FRIVILLIGE FORENINGER KAN SLIPPE FOR MOMS EU-PARLAMENTET GÅR IND FOR, AT FRIVILLIGE FORENINGER FRI- TAGES FOR MOMS. DET ER EN LIVLINE TIL FORENINGSDANMARK De frivillige foreninger i Danmark kan formentlig ånde lettet op. De skal ikke frygte fremtidig momsbetaling. Det skyldes, at EU-Parlamentet i oktober godkendte et forslag om, at frivillige foreninger i EU momsfritages. Forslaget var stillet af blandt andre Dan Jørgensen (S) og Anne E. Jensen (V). Ifølge de gældende EU-momsregler må medlemsstaterne ikke fritage frivillige foreninger for moms. I Danmark går vi for at være de flinke i klassen, som altid gennemfører EU-direktiver og forordninger men her er det omvendt: Danmark har set stort på reglen, og det har fået EU- Kommissionen til at anlægge sag mod Danmark. Kommissionen mener, at den danske praksis er konkurrenceforvridende. Danmark er som bekendt et foreningsland, og det kunne have fået store konsekvenser for frivillige, hvis de pludselig skulle afregne moms. Dansk Idrætsforbund er blandt de organisationer, der har kæmpet for at undgå momsen. Det er EU-Kommissionen, der i sidste ende afgør, om momsfritagelsen skrives ind i det direktiv, der ventes sidst på året.

7 December 2011 SIDE 7 JULEGAVER ER DET MED SKAT? JULEGAVERNE STÅR FOR DØREN ELLER GØR DE? OG SKAL JEG BETALE SKAT, HVIS CHEFEN GIVER EN GAVE? R eglerne er enkle også ved juletid. Eller de er i det mindste ikke sværere end resten af året. Den enkle udgave er sådan: Julegaver til medarbejdere er skattefri op til 700 kr., hvis gaven er en ting og ikke en kontantgave. Hvis du som arbejdsgiver vil give medarbejderne en julegave, så skal du bare huske, at det er en betingelse for skattefriheden, at: Gaven højst har en værdi på 700 kr. Det er ting, du giver i julegave, fx vin, chokolade eller en and Du må naturligvis gerne give en større gave. Men hvis julegaven har en værdi, der er større end 700 kr., skal medarbejderen indberette hele værdien som løn. Den hænger medarbejderen så på. Til gengæld kan arbejdsgiveren trække hele udgiften fra som en driftsomkostning. Pas på med kontanter Hvis du giver kontanter som gave, er gaven altid skattepligtig og skal derfor indberettes som løn. Lejlighedsgaver, oplyser SKAT, er skattefri op til nogle få hundrede kroner. Lejlighedsgaver er det, du giver i forbindelse med runde fødselsdage, barnedåb, bryllup eller lignende. Hvis gaven overstiger nogle få hundrede kroner, skal du indberette den del af værdien, der overstiger nogle få hundrede kroner, som løn. Gavekort er i denne forbindelse lige så gode dvs. skattepligtige som kontanter. Der er dog en ny undtagelse. Hotelophold er skattefrit Normalt vurderes kontanter og gavekort altså ens. Men det holder ikke helt. Skatterådet har netop besluttet, at det skal være muligt for arbejdsgiveren at give sine medarbejdere et hotelophold eller et oplevelsesbevis som skattefri julegave. Det fremgår af ikke mindre end tre nye afgørelser fra Skatterådet, at hotelophold og oplevelsesbeviser, der gives som julegaver, ikke længere anses som kontanter og derfor kan sidestilles med naturaliegaver. Dermed er det nu muligt for arbejdsgiveren at give sine medarbejdere en skattefri julegave i form af et hotelophold eller et oplevelsesbevis. Afgørelserne betyder dog ikke, at du som arbejdsgiver nu ubegrænset kan give gavekort som skattefri julegaver. Det er nemlig ikke afgjort, hvor den præcise grænse for skattefritagelsen går. Oplevelsesbevis ikke gavekort Fælles i alle tre afgørelser er, at der gives et oplevelsesbevis og ikke et gavekort. Forskellen mellem oplevelsesbeviset og et gavekort er, at oplevelsesbeviset indeholder en bestemt type ydelse, fx en overnatning på et hotel for to personer eller to nætter på en campingplads, hvor der kan vælges mellem et givent antal hoteller eller campingpladser. Oplevelsen eller ydelsen kan ikke konverteres til noget andet og altså ikke bruges som delvis betaling for en dyrere rejse eller et andet slags ophold. Modtager medarbejderen derfor et oplevelsesbevis, der giver ret til en overnatning på hotel for to personer, kan beviset kun anvendes her til.

8 December 2011 SIDE 8 Frister for betaling af skat og moms i 2011 og 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder December december 2011 Marts marts 2012 Januar januar 2012 April april 2012 Februar februar 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder November december 2011 Februar marts 2012 December januar 2012 Marts april 2012 Januar februar 2012 April maj 2012 Moms, store virksomheder (månedlig afregning) November december 2011 Februar marts 2012 December januar 2012 Marts april 2012 Januar februar 2012 April maj 2012 Moms, mellemstore og nyregistrerede virksomheder (kvartalsvis afregning) 4. kvartal februar kvartal maj kvartal august 2012 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning) 1. marts 2012 befordringsfradrag i 2011 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag km pr. dag mellem hjem og arbejde: Intet fradrag Fra 24 og op til 120 km pr. dag: 2,00 kr. pr. kilometer Fra 121 km og mere pr. dag: 1,00 kr. pr. kilometer Bemærk, at satserne for 2012 først kendes i december 2011 efter trykning af dette blad. Du kan finde taksterne på når de er offentliggjort. Bemærk, at forskudsopgørelsen for 2012, hvis den rummer befordringsfradrag, er beregnet på baggrund af 2011-satserne. Bemærk, at der fra og med 2012 kan anvendes høj takst til og med 120 km. Tidligere var grænsen 100 km. Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse i 2011 Op til kørte kilometer: Kørsel ud over de kilometer: 2,00 kroner pr. kilometer. 3,67 kroner pr. kilometer Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter er 0,49 kr. pr. kilometer. Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol hermed. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Kamilla Højriis Gaarde, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, tlf Design: Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: ISSN: Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV T: / e: aarhus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: / e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V T: / e: Frederikssund Havnegade 2-4, P. Boks 48, 3600 Frederikssund T: / e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: / e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: / e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: / e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: / e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: / e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Kolding T: / e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: / e: Mors Havnegade 2, 1. sal, 7900 Nykøbing Mors T: / e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: / e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj. T: / e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: / e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: / e: Langelinie 79, 5230 Odense M T: / e: Randers Tronholmen 5, P. Boks 199, 8960 Randers SØ T: / e: Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: / e: Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: / e: Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: / e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: / e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: / e: svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: / e: Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: / e: tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: / E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: / e:

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par

Læs mere

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012. Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT.

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT. Information Nr. 55 September 2011 Side 2 JOBBOLIGPLANEN Kært barn har mange navne. Servicefradrag er et af dem det giver fradrag for lønudgifter til både håndværkere, vinduespudsere og børnepassere. Læs

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere