Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer"

Transkript

1 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det komplekse arbejde med monopolbruddet de kommende år. Drejebogen indeholder bl.a. en praktisk vejledning i tilpasning af eksisterende lokale systemer, snitflader og kontrakter, der ruster kommunerne organisationsmæssigt, ressourcemæssigt og operationelt til de kommende implementeringer og udrulninger af systemerne, så kommunerne kan fokusere på at realisere de store gevinster, monopolbruddet vil medføre. Drejebogen ligger på og beskæftiger sig med de nye fælleskommunale itsystemer; Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem, Støttesystemerne og Serviceplatformenom. Denne vejledning er en del af Drejebogen, men omhandler udelukkende de fælleskommunale Støttesystemer. For at sikre monoopolbrud skal kommunerne begynde at indarbejde bestemmelser, der sikrer en fremtidig brug af Støttesystemerne. Dette dokument fokuserer kun på udbud og genudbud af it-systemer, der skal anvende Støttesystemer,og altså ikke på implementeringen af Støttesystemerne. Dokumentet er en version 2.0, som løbende vil blive opdateret, og kommunerne bør derfor holde øje med disse opdateringer.drejebogen og denne vejledning er tænkt som inspiration og er ikke obligatoriske for kommunerne med mindre andet er angivet eksplicit. Vejledningen henvender sig primært til de personer i kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og andet materiale i forbindelse med it-udbud, og giver forslag til, hvordan brugen af Støttesystemerne kan indgå i kommunens kommende udbudsmateriale. Det er dog afgørende at bemærke, at det kun er en vejledning og foreslagene derfor i høj grad skal tilpasses det konkrete udbudsmateriale. 1. Hvorfor denne vejledning De fælleskommunale Støttesystemer (Støttesystemerne) er en central del af det kommende monopolbrud, da de vil understøtte behov for data og funktionalitet på tværs af it-systemer. Støttesystemerne er endnu ikke udviklet, men kommunerne bør allerede nu begynde at tage højde for Støttesystemerne i kommende udbud, gen-udbud, indkøb og kontraktforhandlinger for at sikre, at den fremadrettede brug af støttesystemerne fremgår af kommunernes it-kontrakter. Læs mere om Støttesystemerne, hvad de indeholder og tidsplan mv. her. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/14

2 Vejledningen er primært relevant ved kommunernes kommende udbud af nye itsystemer og genudbud af eksisterende it-systemer. For eksisterende it-systemer, hvor kommunerne ikke på kort sigt har planer om at genudbyde systemet, vil det være relevant allerede nu at indlede en dialog med leverandøren for at undersøge de kontrakts- og udbudsmæssige muligheder for, at systemet kan udvikles til at anvende Støttesystemerne. Videreudvikling eller tilretning af en it-kontrakt er typisk dyrt og tidskrævende. Det er derfor vigtigt, at leverandørerne i kommunernes kommende it-udbud allerede i forbindelse med afgivelsen af tilbud beskriver: 1) i hvilket omfang deres løsninger vil kunne anvendes eller overgå til anvendelse sammen med Støttesystemerne, 2) hvordan en sådan overgangsproces vil blive håndteret samt ikke mindst 3) prisen for dette. For at leverandøren kan angive ovenstående er det afgørende, at kommunen præcist beskriver med hvilket formål de enkelte Støttesystemer skal anvendes, og hvorvidt dette påvirker funktionaliteten i systemet. Fx skal kommunen beskrive, hvilke hændelser man forventer at modtage fra Beskedfordeleren, og hvad systemet skal gøre, når det modtager en hændelse. Kommunerne opnår oftest det bedste tilbud, hvis brugen af Støttesystemerne er klart beskrevet for tilbudsgiver, og det er derfor en afgørende forudsætning for kommunens it-anskaffelse, at man i hver enkelt kommune og pr. it-anskaffelse har gjort sig konkrete overvejelser herom. Denne vejledning sammen med vilkår for Støttesystemerne blev offentliggjort første gang d. 6. maj Støttesystemernes integrationsmodel blev ændret hen over sommeren 2013, hvorefter vejledningen sammen med vilkår for integration til Støttesystemerne blev offentliggjort d. 18. september. Denne version er 1.2 og er offentliggjort d. 6. november 2013 på baggrund af indkomne høringssvar med frist d. 4. oktober. 2. Hvilke it-systemer skal indarbejde krav om Støttesystemerne Det er ikke alle it-systemer i kommunerne, som Støttesystemerne er lige relevante for på kort sigt. Som beskrevet i kommuners drejebog for monopolbrud bør kommunerne etablere og vedligeholde sit eget overblik over den lokale it-systemportefølje. Dette overblik kan med fordel udvides til at beskrive, hvilken relevans (høj, middel, lav) som Støttesystemerne har for det pågældende it-system. På kort sigt vil det især være de sagsbærende systemer, som vil være relevante at sikre kan aflevere sagsmetadata til de fælleskommunale indekser for at kunne etablere et tværgående sagsoverblik i SAPA. Som minimum må det forventes, at alle de KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/14

3 sagsbærende systemer, som i dag integrerer til KMD Sag, vil være relevante at tilpasse til at anvende Støttesystemet S&D-indeks. Hertil kommer de sagsbærende systemer, som kommunen villle ønske integrerede til KMD Sag i dag. Endelig vil systemer, der er afhængige af beskeder/hændelser i andre systemer, typisk være relevante at tilpasse til at anvende Støttesystemet Beskedfordeler til at udveksle disse beskeder/hændelser. Endvidere er det helt centralt for anvendelsen af Støttesystemer, at kommunens itsystemer anvende den fælleskommunale adgangsstyring, da der ellers ikke kan skabes adgang til støttesystemerne. Kommunerne skal selv foretage denne eller tilsvarende forretningsmæsige analyser, af hvilke systemer, der forventes at anvende hvilke støttesystemer og til hvad. 3. Den fremadrettede brug af støttesystemerne Støttesystemerne er endnu ikke udviklet og det er derfor nødvendigt at arbejde med en interim løsning, indtil Støttesystemerne er idriftssat. Kommende systemer skal derfor udvikles, så de er funktionsdygtige uden Støttesystemerne, men skal være opbygget, så omlægning til Støttesystemerne kan ske nemmest muligt. Kommunerne bør foretage en analyse af, hvor dyr denne interim løsning vil være, i forhold til en udskydelse og om interim løsningen eventuelt er en point of no return, specielt i forhold til adgangsstyring. Da Støttesystemerne ikke er udviklet endnu, skal anvendelsen/omlæggelsen til brug af Støttesystemerne indarbejdes som en option i udbudsmaterialet. Optionen vil herefter kunne udnyttes, når Støttesystemerne kan tilgås og er operationelle. Det er på denne baggrund afgørende, at kommunerne ikke blot automatisk indsætter nedenstående optioner på den fremadrettede brug af Støttesystemerne, men samtidgt i tilbudsvurderingen lægger vægt på, at systemet nemt kan omlægges til brug af de relevante Støttesystemer, og at dette sker til en omkostningsbaseret pris. Kommunerne bør ligeledes beskrive den fremadrettede brug af Støttesystemerne i udbudsbekendtgørelsen. Det skal af udbudsbekendtgørelsen fremgå, at der forventes et vist omfang af videreudvikling i forbindelse med brug af Støttesystemerne. Dette for at sikre, at kommunerne ikke kommer i udbudsmæssige problemer i forbindelse med at omlægge en eksisterende it-løsning til brug af Støttesystemerne. Kommunen skal dog i forbindelse med videreudvikling mv. i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, hvad der fremgår af udbudsbekendtgørelsen og de aktuelle udbudsregler for videreudvikling. I forbindelse med Afsendersystemers opdatering af informationer i flere systemer hvor et eller flere støttesystemer indgår, som ønskes udført i ét commit-scope, skal det enkelte Afsendersystem tage stilling til, hvorledes det håndterer fejlsituationer f.eks. ved anvendelse af kompenserende transaktioner. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/14

4 4. Optioner på brug af Støttesystemerne i kommunernes egne udbud Ved optioner er det afgørende, at kommunerne fjerner mest mulig tvivl for leverandørerne, da ikke bare den primære ydelse (it-systemet), men også eventuelle optioner skal prisfastsættes i forbindelse med afgivelse af tilbud. Eventuelle usikkerheder vil typisk medføre en forøget pris i form af et risikotillæg i tilbudsgivers tilbud. Der bør derfor angives flest mulige forudsætninger/beskrivelser i forbindelse med beskrivelsen af optionerne for at minimere denne tvivl. Der er på nuværende tidspunkt vanskeligt at opstille de specifikke vilkår for, hvordan et it-system tilgår Støttesystemerne, og ligeledes den helt præcise funktionalitet og dataindhold af de enkelte Støttesystemerne, da de endnu ikke er udviklet. KOMBIT har imidlertid offentliggjort de forventede vilkår for brugen af Støttesystemerne for at afbøde dette. Se som løbende vil blive opdateret. Det skal forventes af tilbudsgivende leverandører, at de er bekendte med og forholder sig eksplicit til disse vilkår. Vilkårene dækker alt brug af Støttesystemerne og kommunen skal derfor i udbudsmaterialet definere, hvilke vilkår der skal opfyldes fx og der kun skal afleveres beskeder til beskedfordelerne eller om der også skal hentes beskeder. For optionen på hvert enkelt støttesystem skal kommunen som minimum beskrive: 1. Hvilke behov skal støttesystemet opfylde 2. Hvilke dataområder er der tale om 3. Forventes der systemændringer fx brugergrænseflader, advis eller funktionalitet 4. Andre individuelle forhold Kommunerne bør endvidere overveje at indsætte kontraktbestemmelser om fradrag i driftshonoraret for dele af den oprindeligt udbudte løsning, der bliver afløst af støttesystemet. Kommunerne bliver direkte afregnet for forbrug af Støttesystemerne i henhold til afregningsmodellen for monopolbrud. Det er derfor afgørende, at kommunernes itløsninger ikke kalder støttesystemerne mere end nødvendigt. Kommunerne bør derfor i deres udbudsmateriale tilbudsvurdere, hvor mange kald der forventes til Støttesystemerne eller andre forbrugsafregnede registre. 5. Skabelon for option på brug af de enkelte Støttesystemerne Nedenstående er en skabelon for, hvordan kommunen kan indarbejde en option vedrørende konkrete systemers kompatibilitet med Støttesystemerne for at sikre muligheden for kommunens fremtidige brug heraf. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/14

5 Optioner er lavet for hvert enkelt støttesystem, da der hermed opnås den højeste detaljeringsgrad. Kommunerne bør specielt være opmærksom på beskrivelsen af optionen på Beskedfordeleren og Adgangsstyring, da disse støttesystemer kan have stor betydning for arkitekturen og funktionaliteten i it-systemet. Option på brug af Støttesystemet Adgangsstyring Det er en forudsætning for anvendelse af Støttesystemer, at kommunens it-systemer anvender den fælleskommunale adgangsstyring. Formål med systemet Er at sikre at kun autoriserede systemer eller brugere for adgang til de data og systemer de er autoriserede for. Forudsætning for at bruge systemet Det fagsystem der bruger Støttesystemet adgangsstyring skal have registreret servicen på den fælleskommunale Serviceplatform. Anvendere af systemet Alle anvendersystemer der skal have adgang til Støttesystemerne eller andre monopolbruds løsninger, skal bruge støttesystemet adgangsstyring. Hvordan bliver systemet anvendt Støttesystemet adgangsstyring varetager autentifikation og autorisation i Rammearkitekturen i henhold til en fødereret sikkerhedsmodel. Hver gang en bruger eller et system forsøger at få adgang til data bliver adgangen autoriseret i henhold til de gældende adgangsrettigheder. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/14

6 Option # Systemet skal kunne anvende Støttesystemet Adgangsstyring Kategori: (O) Type: Beskrivelse: Systemet skal kunne omlægges til i størst muligt omfang at anvende Støttesystemet Adgangsstyring (indsæt link). Dette i overensstemmelse med vilkårene herfor. (insæt link) Tilbudsgiver bedes beskrive, i hvor høj grad Systemet kan omlægges til at anvende Støttesystemet Adgangsstyring og eventuelt begrunde, hvorfor Støttesystemet Adgangstyring ikke kan anvendes. Tilbudsgiver bedes endvidere beskrive processen for omlæggelsen af Systemet til anvendelse af Støttesystemet Adgangsstyring. Det vægtes højt, at Systemet i størst muligt omfang kan omlægges til at anvende Støttesystemet Adgangsstyring, og at processen for omlæggelsen er smidig. Option på brug af Støttesystemet Beskedfordeler Forudsætning for at bruge systemet Det fagsystem der bruger Støttesystemet Beskedfordeler skal have registreret servicen på den fælleskommunale Serviceplatform. Anvendere af systemet Fagsystemer og andre anvendersystemer der har behov for at sende eller modtage beskeder om hændelser der kan aktivere en handling i andre fagsystemer eller anvendersystemer. Hvordan bliver systemet anvendt Det IT system, hvor en hændelse sker som er interresant i andre IT systemer, skal sende en besked til beskedfordeleren. De IT systemer der bruger eller vil agere på hændelsen skal abonnere på de relevante beskedtyper. Tilpasninger af anvendervilkårene Da det ikke kan forudsættes at alle beskeder har det nødvendige indhold for at modtagerne kan udtrykke den ønskede granularitet i deres abonnementer, understøtter beskedfordeleren beskedagenter der bliver ansvarlig for behandling af beskeden forud for distribution. Tilhørende dokumenter Til Vilkårene tilhører også beskrivelse af beskedkuverten. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/14

7 Option # Systemet skal kunne anvende Støttesystemet Beskedfordeler Kategori: (O) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal kunne omlægges til i størst muligt omfang at anvende Støttesystemet Beskedfordeler (indsæt link). Dette i overensstemmelse med vilkårene herfor. (indsæt link og versionsnummer) Tilbudsgiver bedes beskrive, i hvor høj grad Systemet kan omlægges til at anvende støttesystemet Beskedfordeler og eventuelt begrunde, hvorfor støttesystemet Beskedfordeler ikke kan anvendes. Tilbudsgiver bedes endvidere beskrive processen for omlæggelsen af Systemet til anvendelse af Støttesystemet Beskedfordeler. Det vægtes højt, at Systemet i størst mulig omfang kan omlægges til at anvende Støttesystemet Beskedfordeler, og at processen herfor er smidig. Option på brug af Støttesystemet Klassifikation Formål med systemet Støttesystemet Klassifikation udstiller klassifikation i forskellige formater til fagsystemer hos kommunerne samt andre Støttesystemer. Forskellige klassifikationssystemer kan vedligeholdes til det formål at opmærke information, sager og dokumenter. Støttesystemet Klassifikation kan indeholde klassifikationer der både er specifikke for de enkelte kommuner og generelt på tværs af alle kommuner. Forudsætning for at bruge systemet Det fagsystem der bruger Støttesystemet Klassifikation skal have registreret servicen på den fælleskommunale Serviceplatform. Anvendere af systemet Anvendere af Klassifikation er kommunale fagsystemer der har brug for de klassifikationssystemer som klassifikation udstiller. Det kan være den fælleskommunale opgaveklassifikation KL Emnesystematik [KLE], den fællesoffentlige forretningsreferencemodel, Indenrigsministeriets Kontoplan samt andre relevante klassifikationssystemer. Yderligere kan Fagsystemer vedligeholde et eget klassifikationssystem. Hvordan bliver systemet anvendt Støttesystemet klassifikation tager sit afsæt i OIO specifikationen for Klassifikation (Informations- og meddelelsesmodeller for Klassifikation) der definerer omfang og snitflade, samt Specifikation for af serviceinterface for Klassifikation (Sag og dokument standard) hvor informationsmodellen for klassifikation er beskrevet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/14

8 Tilhørende dokumenter Til Vilkårene tilhører også Begrebsmodeller og informationsmodeller som separate bilag Option # Systemet skal kunne anvende Støttesystemet Klassifikation Kategori: (O) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal kunne omlægges til i størst muligt omfang at anvende Støttesystemet Klassifikation. (indsæt link). Dette i overensstemmelse med vilkårene herfor. (indsæt link og versionsnummer) Tilbudsgiver bedes beskrive, i hvor høj grad Systemet kan omlægges til at anvende Støttesystemet Klassifikation og eventuelt begrunde, hvorfor Støttesystemet Klassifikation ikke kan anvendes. Tilbudsgiver bedes endvidere beskrive processen for omlæggelsen af Systemet til anvendelse af Støttesystemet Klassifikation. Det vægtes højt, at Systemet i størst mulig omfang kan omlægges til at anvende Støttesystemet Klassifikation, og at processen herfor er smidig. Option på brug af Støttesystemet Organisation Formål med systemet Støttesystemet Organisation udstiller forskellige organisationer til fagsystemer hos kommunerne samt andre Støttesystemer. Forskellige organisationer kan vedligeholdes. Organisation kan indeholde organisationer der er specifikke til hver enkelt kommune og organisationer der eksisterer på tværs af forskellige kommuner. Forudsætning for at bruge systemet Det fagsystem der bruger Støttesystemet Organisation skal have registreret servicen på den fælleskommunale Serviceplatform. Anvendere af systemet Anvendere af Organisation er kommunale fagsystemer der har brug for et organisationssystem. Det kan være lønsystemer, økonomisystemer mm. Hvordan bliver systemet anvendt Støttesystem Organisation tager sit afsæt i OIO specifikationen for Organisation, der definerer snitfladen og det primære scope, samt, hvor informationsmodellen er beskrevet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/14

9 Tilhørende dokumenter Til Vilkårene tilhører også Begrebsmodeller og informationsmodeller som separate bilag Option # Systemet skal kunne anvende Støttesystemet Organisation Kategori: (O) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal kunne omlægges til i størst muligt omfang at anvende Støttesystemet Organisation. (indsæt link). Dette i overensstemmelse med vilkårene herfor. (indsæt link og versionsnummer) Tilbudsgiver bedes beskrive, i hvor høj grad Systemet kan omlægges til at anvende Støttesystemet Organisation og eventuelt begrunde, hvorfor Støttesystemet Organisation ikke kan anvendes. Tilbudsgiver bedes endvidere beskrive processen for omlæggelsen af Systemet til anvendelse af Støttesystemet Organisation. Det vægtes højt, at Systemet i størst mulig omfang kan omlægges til at anvende Støttesystemet Organisation, og at processen herfor er smidig. Option på brug af Støttesystemet Sags- og dokumentindeks Formål med systemet Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks har til formål at opsamle metadata om sager og dokumenter fra en lang række it-systemer, og via services udstille disse data til brug for andre it-systemer, der skal give medarbejdere hos myndigheder et overblik over sager og dokumenter om en borger eller en virksomhed. Forudsætning for at bruge systemet Anvendersystemet skal have indgået en tilslutningsaftale via Serviceplatformen. Anvendere af systemet Fag- og esdh-systemer, der er sagsbærende, vil skulle aflevere sags- og dokumentmetadata til Sags- og Dokumentindekset - således at systemer, der har brug for at samle et overblik over sager/dokumenter, kan modtage metadata herom fra Sags- og Dokumentindekset. Endvidere kan det være relevant for Sags- og Dokumentindekset at systemer, der opbevarer indgående post, afleverer metadata om dokumenter, der endnu ikke er blevet lagt på sager i sagsbærende systemer. Hvordan bliver systemet anvendt KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/14

10 For at opnå den fulde værdi af Sags- og Dokumentindeks, skal dette opdateres med metadata om alle sager og dokumenter, der har relevans for den borger/virksomhedsrettede sagsbehandling i den danske kommunale sektor. Metadata om sager og dokumenter, der alene vedrører interne forhold i en myndighed, personalesager, lovforberedende arbejde, statistikker o. lign. skal derfor som udgangspunkt ikke lægges i Sags- og Dokumentindekset. Det er muligt at lade flere Afsendersystemer opdatere de samme sager/dokumenter, idet Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks vil gennemføre alle opdateringer, der indeholder nyere data end de eksisterende. Der kan være Afsendersystemer, hvor systemejer er vidende om at visse typer og grupperinger af metadata også opdateres i Støttesystemet Sags- og dokumentindeks fra andre Afsendersystemer. Af hensyn til belastning, effektivitet og for at undgå dubletter i Støttesystemet Sags- og dokumentindeks vil det være hensigtsmæssigt at Afsendersystemet ikke medtager disse metadata i opdateringen af Støttsystemet Sagsog dokumentindeks. Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks vil kunne opdateres af Afsendersystemer via to mekanismer: Anvendelse af en række OIO-lignende opdateringsservices i Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks Modtagelse af beskeder via Støttesystemet Beskedfordeler. Tilpasninger af anvendervilkårene Myndighederne skal ved option på brug af Sags- og Dokumentindekset, beslutte sig for i hvilket omfang man vil kræve at Afsendersystemet understøtter begge måder at opdatere Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks på, om man vil lade det være valgfrit for leverandøren hvilken opdateringsform, der anvendes, eller om man vil kræve én bestemt opdateringsform anvendt. Myndigheden skal, afhængig af hvilken opdateringsstrategi man vælger, medtage begge eller kun det ene af de to vilkår vedr. opdatering af Sags- og Dokumentindekset. Hvis begge vilkår medtages, fordi begge metoder skal kunne anvendes, efter leverandørens skøn, skal teksten i vilkårene rettes til at afspejle denne anvendelse. Myndigheden skal være opmærksom på, at hvis der vælges opdatering via Beskedfordeler, får Systemet ikke returbeskeder om fra Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks om fx manglende opdatering af indeks pga. at opdateringen indeholdt et registreringstidspunkt der var tidligere end det eksisterende registreringstidspunkt i indekset. To af vilkårene specificerer, at leverandøren indenfor tre måneder skal tilpasse integrationen til Ydelsesindekset til ændringer i OIO-standarder, informationsmodel eller andre ændringer i Ydelsesindekset. Myndigheden bør overveje om de tre måneder ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det rigtige vilkår. Myndigheden bør overveje i hvilket omfang der er brug for den hop-funktionalitet, der er beskrevet som vilkår, idet dette i nogle situationer kan være dyrt at etablere. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/14

11 Vilkåret om at Systemet skal kunne identificere fejlagtigt eksisterende objekter i indekset vil i transitionsperioden kunne være dyrt for legacy-systemer at opfylde. Myndigheden kan derfor overveje, gerne i samråd med Kombit, om vilkåret skal udgå eller modificeres. Vilkåret om løbende opdatering af indekset indeholder ikke en præcis angivelse af, hvor hurtigt indekset skal opdateres. Dette skal aftales for det enkelte System ifm. indgåelse af Tilslutningsaftale med Støttesystemerne, ud fra, hvad der i det konkrete tilfælde skønnes at være den rette afbalancering af hensynene til økonomi og aktualitet af indeksets indhold. Tilhørende dokumenter Til vilkårene for brug af Sags- og Dokumentindekset er der som separate bilag vedlagt begrebsmodel og informationsmodel for Sags- og Dokumentindekset. Det er vigtigt at vedlægge disse i udbudsmaterialet, da det er et vilkår, at Systemet i sin kommunikation med Sags- og Dokumentindekset anvender objekter, relationer og attributter som beskrevet i informationsmodellen. Option # Systemet skal kunne anvende Støttesystemet Sags- og dokumentindeks Kategori: (O) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal kunne omlægges til i størst muligt omfang at anvende Støttesystemet Sags- og dokumentindeks. Dette i overensstemmelse med vilkårene herfor. (indsæt link og versionsnummer) Tilbudsgiver bedes beskrive, i hvor høj grad Systemet kan omlægges til at anvende Støttesystemet Sags- og dokumentindeks og eventuelt begrunde, hvorfor Støttesystemet Sags- og dokumentindeks ikke kan anvendes. Tilbudsgiver bedes endvidere beskrive processen for omlæggelsen af Systemet til anvendelse af Støttesystemet Sags- og dokumentindeks. Det vægtes højt, at Systemet i størst mulig omfang kan omlægges til at anvende Støttesystemet Sags- og dokumentindeks, og at processen herfor er smidig. Option på brug af Støttesystemet Ydelsesindeks Formål med systemet Støttesystemet Ydelsesindeks har til formål at opsamle metadata om ydelser fra en lang række it-systemer, og via services udstille disse data til brug for andre it-systemer, KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/14

12 der skal give medarbejdere hos myndigheder et overblik over ydelser bevilget til en borger eller en virksomhed. Forudsætning for at bruge systemet Anvendersystemet skal have indgået en tilslutningsaftale via Serviceplatformen. Anvendere af systemet Anvendere af Ydelsesindekset er fag- og esdh-systemer, der håndter sagsbehandlingen eller udbetaling af ydelser, og derfor vil skulle aflevere Bevillingsmetadata til Ydelsesindekset. Samt systemer, der har brug for at samle et overblik over bevillinger, og derfor skal hente metadata herom fra Ydelsesindekset. Hvordan bliver systemet anvendt: For at opnå den fulde værdi af Støttesystemet Ydelsesindeks, skal dette opdateres med metadata om alle ydelser, der har relevans for den borger/virksomhedsrettede sagsbehandling i den danske kommunale sektor. Det er muligt at lade flere Afsendersystemer opdatere de samme metadata om ydelser, idet Støttesystemet Ydelsesindeks vil gennemføre alle opdateringer, der indeholder nyere data end de eksisterende. Der kan være Afsendersystemer, hvor systemejer er vidende om at visse typer og grupperinger af metadata også opdateres i Støttesystemet Ydelsesindeks fra andre Afsendersystemer. Af hensyn til belastning, effektivitet og for at undgå dubletter i Støttesystemet Ydelsesindeks vil det være hensigtsmæssigt at Afsendersystemet ikke medtager disse metadata i opdateringen af Støttsystemet Ydelsesindeks. Systemet skal kunne henvise til den Sag, der er relateret til en Bevilling. 1. Støttesystemet Ydelsesindeks vil kunne opdateres af Afsendersystemer via to mekanismer: Anvendelse af en række OIO-lignende opdateringsservices i Støttesystemet Ydelsesindeks Modtagelse af beskeder via Støttesystemet Beskedfordeler. Tilpasning af Anvendervilkårene Myndigheden skal ved option på brug af Ydelsesindekset, beslutte sig for i hvilket omfang man vil kræve at Afsendersystemet understøtter begge måder at opdatere Støttesystemet Ydelsesindeks på, om man vil lade det være valgfrit for leverandøren hvilken opdateringsform, der anvendes, eller om man vil kræve én bestemt opdateringsform anvendt. Myndigheden skal, afhængig af hvilken opdateringsstrategi man vælger, medtage begge eller kun det ene af de to vilkår vedr. opdatering af Ydelsesindekset. Hvis begge vilkår medtages, fordi begge metoder skal kunne anvendes skal teksten i vilkårene rettes til at afspejle denne anvendelse. Myndigheden skal være opmærksom på, at hvis der vælges opdatering via Beskedfordeler, får Systemet ikke returbeskeder fra Støttesystemet Ydelsesindeks om fx manglende opdatering af indeks pga. at opdateringen indeholdt et registreringstidspunkt der var tidligere end det eksisterende registreringstidspunkt i indekset. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/14

13 2. To af vilkårene specificerer, at leverandøren indenfor tre måneder skal tilpasse integrationen til Ydelsesindekset til ændringer i informationsmodel eller andre ændringer i Ydelsesindekset. Myndigheden bør overveje om de tre måneder ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det rigtige vilkår. 3. Myndigheden bør overveje i hvilket omfang der er brug for den hop-funktionalitet, der er beskrevet som vilkår, idet dette i nogle situationer kan være dyrt at etablere. 4. Vilkåret om at Systemet skal kunne identificere fejlagtigt eksisterende objekter i indekset vil i transitionsperioden kunne være dyrt for legacy-systemer at opfylde. Myndigheden kan derfor overveje, gerne i samråd med Kombit, om vilkåret skal udgå eller modificeres. Vilkåret om løbende opdatering af indekset indeholder ikke en præcis angivelse af, hvor hurtigt indekset skal opdateres. Dette skal aftales for det enkelte System ifm. indgåelse af Tilslutningsaftale med Støttesystemerne, ud fra, hvad der i det konkrete tilfælde skønnes at være den rette afbalancering af hensyn til økonomi og aktualitet af indeksets indhold. Bemærk at hvis der ved f.eks. ved månedskiftet er behov for at oprette en større mængde effektueringer anbefales det at benyttes Ydelsesindeksets services og ikke Beskedfordeleren som opdateringsmekanisme forudsat at der ikke er ændringer i effektueringen. Tilhørende dokumenter Til vilkårene for brug af Ydelsesindekset er der som separate bilag vedlagt begrebsmodel og informationsmodel for Ydelsesindekset. Det er vigtigt at vedlægge disse i udbudsmaterialet, da det er et vilkår, at Systemet i sin kommunikation med Ydelsesindekset anvender objekter, relationer og attributter som beskrevet i informationsmodellen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/14

14 Option # Systemet skal kunne anvende Støttesystemet Ydelsesindeks Kategori: (O) Type: Funktionelt Beskrivelse: Systemet skal kunne omlægges til i størst muligt omfang at anvende Støttesystemet Ydelsesindeks. Dette i overensstemmelse med vilkårene herfor. (indsæt link og versionsnummer) Tilbudsgiver bedes beskrive, i hvor høj grad Systemet kan omlægges til at anvende Støttesystemet Ydelsesindeks og eventuelt begrunde, hvorfor Støttesystemet Ydelsesindeks ikke kan anvendes. Tilbudsgiver bedes endvidere beskrive processen for omlæggelsen af Systemet til anvendelse af Støttesystemet Ydelsesindeks. Det vægtes højt, at Systemet i størst mulig omfang kan omlægges til at anvende Støttesystemet Ydelsesindeks, og at processen herfor er smidig. Kommunespecifik tilretning Udbud af it-løsninger er en kompleks og til tider tidskrævende proces. Nærværende vejledning skal derfor kun ses som et forslag til, hvordan Støttesystemerne kan indgå i kommunens kommende udbud, og hvilke kontraktmæssige tiltag kommunen skal være opmærksomme på i forbindelse med adgang til kommunens egne data. Det er derfor afgørende, at den enkelte kommune forholder sig nøje til hvert enkelt forslag og tilpasser det til den konkrete kontrakt og kravspecifikation. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/14

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

/marius hartmann Integrationskrav 2. Logningskrav 3. Konsekvenser for kommunen

/marius hartmann Integrationskrav 2. Logningskrav 3. Konsekvenser for kommunen /marius hartmann maha31@frederiksberg.dk 20141002 Ang./ Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks version 1.3 Denne fælleshenvendelse, som dækker it-arkitekterne fra Ballerup, Odense,

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Beskrivelse af KOMBITs brug af OIO standarden for sag og dokumentområdet KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013 SAPAs kravspecifikation Læsevejledning KMJ, 19. marts 2013 Udbudsmaterialets kontrakter og bilag Øvrige bilag A.Ordliste B.Begrebs- og Informationsmodel C.Snitflader (STS og SP) D.Udrulningsbistand E.Overgangsløninger

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen

Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Detaljeret beskrivelse af elementerne i afregningsmodellen April 2016 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt)

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) 6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Status på RA STS projektet (Michael Strand) Operationelle erfaringer (Peter Thrane / Michael Strand) Serviceplatformen og datafordeleren (Michael

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Kontraktoverblik og anvendervilkår

Kontraktoverblik og anvendervilkår Kontraktoverblik og anvendervilkår Hvad skal kommunen bruge kontraktoverblikket til? Kontraktoverblikket skal hjælpe kommunen med sikre, at kommunens it-løsninger kan kommunikere med monopolbrudsløsningerne

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 2: Kravspecifikation Side 1 af 142. Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.7 Følgende opdatering er gjort i kravspecifikationen på baggrund af intern review: Kapitel 1 Indledning og

Læs mere

Vilkår for dialogintegration SAPA

Vilkår for dialogintegration SAPA Vilkår for dialogintegration SAPA Klaus Rasmussen 26. oktober 2016 Indhold 1. Indledning og vejledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Krav til it-systemer for at kunne udføre dialogintegration... 5 2.1

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks Klik her for at angive tekst. Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side

Læs mere

Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer

Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer En introduktion til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BILAG 2 Kravspecifikation

BILAG 2 Kravspecifikation BILAG 2 Kravspecifikation Instruktion til Tilbudsgiver Nærværende bilag, samt underbilag 2A-2R, udgør Kravspecifikationen. Tilbudsgiver skal ikke udfylde nærværende bilag, men besvare bilaget ved at udfylde

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, januar 2014 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbnede Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes Vejledning til anvisninger for Indeksene KOMBIT Dette dokument indeholder generel, tværgående vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes anvendelse af Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks.

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

ESDH-strategi. Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen

ESDH-strategi. Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen ESDH-strategi Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen Indhold Indledning og baggrund for værktøjet 3 Strategiens scope, formål og målsætninger 4 Understøttelse af

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. og 21. maj 2014 Dagsorden 1. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Formaliteter omkring indgåelse af aftaler Iver Winther 3. Præsentation af Jobcenter

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Vejledning 6. november 2014

Vejledning 6. november 2014 KOMMUNESPECIFIKKE SNITFLADELISTER Vejledning 6. november 2014 1. Formål Monopolbruddet medfører, at en eksisterende KMD-monopolløsning udfases til fordel for en fælleskommunal løsning. Kommunerne skal

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen -MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR -HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? -AFREGNINGSMODELLER -BASELINE FOR KOMMUNERNES

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Emner Funktionalitet... 2 Advis... 5 LIS... 5 Lovgivning/Arkivering... 5 SAPA App Shop... 6 Snitflader... 6 Brugervenlighed... 9 Aktører og Roller... 9 Sikkerhed...

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Arkitekturrapport: SAPA

Arkitekturrapport: SAPA Arkitekturrapport: SAPA Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere