Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Søndag d. 10. november kl i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal"

Transkript

1 Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november sammen med lejekontrakt eller boligtilladelse. OBS! Mange af de nye beboerkort blev udstedt for omkring 2 år siden og er derfor ved at udløbe nu. Check derfor udløbsdatoen på dit beboerkort! Er det udløbet, kan du få det fornyet både på administrationen og på beboerkontoret.

2 Indholdsfortegnelse Indkaldelse...3 Dagsorden...4 Beretninger...6 Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger...6 Afdelingsbestyrelsens beretning...7 Kassererens beretning...8 Gruppernes beretninger og kommentarer til budget...8 Beslutningsforslag...10 Forslag a: Ændring af "Beslutning B: Tage" fra den ekstraordinære generalforsamling 19. februar Forslag b: Forberedelse af overgang til fuld digitalisering af antenneanlægget...10 Forslag c: Opsætning af container til genbrugstøj...11 Forslag d: Opsætning af hjertestarter i Morbærhaven...12 Forslag e: Ændring af oktober-fællesmødets beslutning om depositum på nøglebrikker...12 Forslag f: Oprettelse af Neglegruppe...12 Forslag g: Tilladelse til at Neglegruppen bruger AB's mødelokale...12 Forslag h: Underskudsgaranti for kulturfesten på kr...12 Vedtægtsændringer og forretningsordner...13 Om afstemningsproceduren for vedtægter og forretningsordner:...13 Forslag a: Ændring af vedtægter for Den almene boligorganisation Albertslund Ungdomsboliger (AUB)...13 Forslag b: Ændring af beboerforeningens vedtægter...13 Forslag c: Ændring af beboerforeningens vedtægter...14 Forslag d: Ændring af Den Våde Hønes vedtægter...14 Forslag e: Ændring af Kulturfestgruppens vedtægter...15 Forslag f: Ændring af Musikgruppens vedtægter...15 Forslag g: Forretningsorden for Den Våde Høne...17 Budgetforslag Beboerforeningen Morbærhaven Bevillingsansøgninger...22 Løn og administration...26 Tillidsposter og servicepersoner...27 Andre tillidsposter...28 Økonomi og regnskab...28 Servicepersonale...28 Morbærhavens afdelingsbestyrelse er ansvarshavende udgiver jvf. presseloven. Redaktionsudvalget bestod denne gang af Kate 3-28, Lars Munter og Morten Forsidetegning: Kate 3-28 Tryk: Morbærtryk, Albertslund, 2013 Generalforsamling, Morbærhaven side 2 af 28

3 Indkaldelse Dato: Søndag d. 10. november 2013 kl Sted: Fællessalen på 1. sal i center 4. Indkaldte: Alle beboere i Albertslund Ungdomsboliger (AUB). HUSK: for at deltage i generalforsamlingen skal du vise gyldig legitimation i form af gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november måned sammen med lejekontrakt/boligtilladelse. Derudover indkaldes de eksterne medlemmer af AUB s bestyrelse, samt de ansatte i Albertslund Ungdomsboliger (AUB) til at deltage i generalforsamlingen som observatører med taleret. Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste myndighed. Alle beboere i Morbærhaven har adgang, taleog stemmeret. Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets boligpolitiske arbejde, samt at fremkomme med retningslinier for det kommende år - både for arbejdet i afdelingsbestyrelsen og i boligselskabets bestyrelse. Det er således her, at alle overordnede beslutninger for aktiviteterne i Morbærhaven tages og de økonomiske rammer for aktivitetsgrupperne fastlægges. Der er derfor god grund til, at du som beboer møder op til årets generalforsamling, så du kan være med til at præge de beslutninger der træffes for det kommende år. Et godt udgangspunkt for en god generalforsamling er, at du som beboer er godt forberedt når du møder op. Læs derfor dagsorden, beretninger, beslutningsforslag, budget m.m. igennem. Derved vil du få større udbytte af generalforsamlingen og blive i stand til at tage aktiv del i debatten. Skulle du allerede inden generalforsamlingen have besluttet dig for at stille ændringsforslag til punkter på dagsordenen, opfordrer vi til at du på forhånd skriver disse ned, hvorved ordstyrerens og referentens arbejde lettes. Der vil være mad og drikkevarer under mødet. Vel mødt! Afdelingsbestyrelsen. Generalforsamling, Morbærhaven side 3 af 28

4 Dagsorden 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg 3) Godkendelse af dagsorden 4) Beretninger (Side 6) a) Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) b) Afdelingsbestyrelsen (AB) c) Kassereren 5) Beslutningsforslag (Side 10) a) Ændring af "Beslutning B: Tage" fra den ekstraordinære generalforsamling 19/2/2012. b) Forberedelse af overgang til fuld digitalisering af antenneanlægget c) Opsætning af container til genbrugstøj d) Opsætning af hjertestarter i Morbærhaven e) Ændring af oktober-fællesmødets beslutning om depositum på nøglebrikker f) Oprettelse af Neglegruppe g) Tilladelse til at Neglegruppen bruger AB's mødelokale (bortfalder, hvis forslag f nedstemmes). h) Underskudsgaranti for kulturfesten på kr. 6) Vedtægtsændringer og forretningsordner (Side 13) a) Forslag om ændring af vedtægter for AUB (om urafstemning) b) Forslag 1 om ændring af beboerforeningens vedtægter (om udsmindning fra gruppe) c) Forslag 2 om ændring af beboerforeningens vedtægter (om lønregulering) d) Forslag om ændring af Den Våde Hønes vedtægter (om ekstern bogholder) e) Forslag om ændring af Kulturfestgruppens vedtægter f) Forslag om ændring af Musikgruppens vedtægter g) Forslag til forretningsorden for Den Våde Høne 7) Fastsættelse af timetal for lønnede tillidspersoner og servicepersoner (Side 26) a) Regnskabsfører for Den Våde Høne (Tillidspost) b) Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost) c) Indkøber for Den Våde Høne (Tillidspost) d) Kasserer for beboerforeningen (Tillidspost) e) Servicemedarbejdere (Ansat) f) Sekretær (Ansat) g) Rengøringsmedarbejdere i beboerforeningen (Ansat) h) Rengøringsmedarbejdere på Den Våde Høne (Ansat) i) Festkontrollant (Ansat) 8) Fastsættelse af lønninger for beboerværtshuset Den Våde Høne 9) Beboerforeningens budget herunder fastsættelse af rammebeløb (Side 21) 10) Fastsættelse af kontingent Generalforsamling, Morbærhaven side 4 af 28

5 11) Valg af tillidspersoner (Side 27) a) 12 medlemmer til AUB s repræsentantskab / Afdelingsbestyrelsen b) Kasserer for beboerforeningen c) Redaktør for Det Sædvanlige Fis d) 2 Netværksadministratorer e) Regnskabsfører for Morbærtryk f) Tillidsposter for Den Våde Høne i) Bestyrer ii) Regnskabsfører iii) Indkøber iv) 2 menige medlemmer v) 2 suppleanter vi) Stedfortræder for regnskabsføreren i bestyrelsen (bortfalder hvis ændringsforslaget til Hønens vedtægter vedtages). g) Tillidsposter til kulturfestgruppens styringsgruppe i) Formand ii) Næstformand iii) Gruppeansvarlig (bortfalder hvis de nye vedtægter vedtages) iv) PR-ansvarlig (bortfalder, hvis de nye vedtægter vedtages) v) Et menigt medlem 12) Eventuelt Generalforsamling, Morbærhaven side 5 af 28

6 Beretninger Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger Ekstraordinære udfordringer... Administrationen kæmpede i starten af 2013 med nogle tidskrævende udfordringer. Det ene var nøgleudskiftningen, - et projekt som påbegyndtes i de sidste måneder af 2012 men som strakte sig et godt stykke ind i Bl.a. fordi der var overraskende mange, der ikke afhentede deres nøgler trods den ekstremt omfattende varsling. En anden, højst uvelkommen udfordring var et irriterende rotte-problem, som ramte tre specifikke boligrækker i de sene vintermåneder; især i én boligrække tog det lang tid at få has på problemet. Det grundlæggende problem viste sig at være en sammenfalden kloakledning udenfor Morbærhaven - på kommunens del af kloaknettet. Ikke desto mindre vil vi her udtrykke vores store beklagelse overfor de beboere, der blev berørt og takke dem for deres langmodighed. Belært af erfaringerne har administrationen installeret et nyt, omfattende system af rotte-spærringer på Morbærhavens kloaksystem. Vi håber på at rotte-problemerne fremover er minimeret, men vi gør opmærksom på, at alle beboere selv kan gøre meget for at holde rotterne væk. De to vigtigste råd er: Undlad at smide spiseligt affald på udearealerne og undlad at smide madaffald i toilettet. Samtidig med at vi sloges med rotterne var der en flok unge drenge som fandt på at sætte ild til det meste af Albertslund. Morbærhaven gik heller ikke ram forbi med adskillige brande i affaldskure og nogle biler på parkeringspladserne. Efter en omfattende og dygtig indsats fra politiet lykkedes det dog at pågribe gerningsmændene, som viste sig at være 5 ganske unge mænd eller drenge fra lokalområdet - men ikke fra Morbærhaven. Nyt vedligeholdelsesreglement 1. januar 2013 trådte det nye vedligeholdelsesreglement i kraft. Den væsentligste ændring var at normalt slid på gulve og de såkaldte glatplader (vægpartier lavet af træ) nu også er omfattet af normalistandsættelsen. De første 9 måneders erfaringer med det nye vedligeholdelsesreglement er positive, og det er vores indtryk, at det er en medvirkende årsag til at tidligere tiders brok over fraflytningsregninger nu synes helt forstummet. Repræsentantskabet På sidste generalforsamling blev der vedtaget nye vedtægter for AUB - med særlig betydning for repræsentantskabet. Efterfølgende vedtog repræsentantskabet en forretningsorden. Det er nu lagt i klare rammer hvilke repræsentantskabsmøder der skal holdes, og hvordan medlemmer til repræsentantskabet vælges. I det seneste år har "det andet, eksterne medlem" af repræsentantskabet været medarbejderrepræsentant Hans-Erik Larsen. Det er vort indtryk, at repræsentantskabet fungerer fint med den nye ordning. Repræsentantskabet er efter almenboligloven boligselskabets øverste myndighed. Udlejningssituationen Der er p.t. ingen problemer med at udleje lejlighederne i Morbærhaven. Her i perioden efter sommerferien er vi oppe på næsten et års ventetid. Årets resultat Regnskabet samlet for boligselskab og afdeling udviste et overskud på kr. En stor del af dette var dog ekstraordinære indtægter fra udløbne obligationer. Men selv hvis man trak denne post fra var "restoverskuddet" på kr. hvilket må siges at være tilfredsstillende. Budget Budgettet for både boligselskab og afdeling var til debat på juni-fællesmødet og efterfølgende endelig godkendelse på august-fællesmødet. Det indebærer en huslejestigning på 1,48% pr. 1. januar Efterfølgende har det dog vist sig, at uddannelsesfradraget er faldet og at vi har været nødt til at sætte aconto beløbet for el op, så de fleste beboere vil nok opleve en lidt større huslejestigning. Byggesagen Forberedelsen af den kommende renovering har været årets suverænt mest tidskrævende projekt. I juni 2013 godkendte kommunalbestyrelsens helhedsplanen og samtidig var vi allerede gået igang med et EU-udbud for at finde et rådgivende ingeniør- og/eller arkitektfirma til at stå for projekteringen og tilsynet for byggesagen. Resultatet af EU-udbuddet blev at ingeniør-firmaet Danakon vandt opgaven. Danakon bruger arkitektfirmaet Arkitema som underrådgiver på opgaven. Danakon og Arkitema er allerede i fuld sving. Tidsplanen siger nu, at der ved årsskiftet skal foreligge et detaljeret ideoplæg som præsenteres for alle beboere ved en høring i starten af januar. Herefter kommer projektet til endelig afstemning på februar-fællesmødet. Bliver det vedtaget, kan renoveringen starte i sommeren Renoveringen kommer bl.a. til at omfatte nye tage og nye facader mod haverne og vil generelt gøre Morbærhaven bedre isoleret - med mærkbare varmebesparelser til følge. Generalforsamling, Morbærhaven side 6 af 28

7 Afdelingsbestyrelsens beretning Nyansættelser på kontoret I adskillige år har Tuska holdt skansen som beboerkontorets energiske og engagerede krumtap. Hendes livsledsager Martin var i samme periode sekretær for afdelingsbestyrelsen. Op til sommeren 2013 valgte de begge at opsige deres stillinger af private årsager. Martin fortsætter dog i afdelingsbestyrelsen og de er begge fortsat aktive i adskillige af Morbærhavens grupper. Efter en langvarig jobansøgningsproces lykkedes det os at finde Scott og Martin til at passe kontoret fremover og Karin (som i forvejen var medlem af afdelingsbestyrelsen) bliver vores nye sekretær. På baggrund af de første måneders erfaringer synes vi, at vi har fundet "de rette folk" til posterne. Vi hilser dem velkomne og takker samtidig Tuska og Martin for god og trofast tjeneste. Tilbud på beboerkontoret Beboerkontorets tilbud er i løbet af året blevet udbygget, så man nu også kan låne støvsuger, symaskine og radonmåler. Vores aldrende kopimaskiner er blevet erstattet af en ny, fancy "multifunktionsmaskine". Udsmidningssager Igen i år har afdelingsbestyrelsen måttet indstille nogle beboere til udsmidning. Årsagerne er enten gentagne overtrædelser af ordensreglerne eller direkte truende eller voldelig adfærd. En særlig uheldig episode ramte administrationskontoret midt på sommeren, hvor en kvindelig beboer gik amok og udviste særdeles agressiv adfærd overfor vores kontordame Linda. Det er årsagen til at det nu er gjort meget tydeligt for enhver, at der er videoovervågning på kontoret (hvilket der dog har været i en årrække). Den pågældende beboer bor naturligvis ikke længere i Morbærhaven. For afdelingsbestyrelsen er det en tung pligt at behandle sådanne sager, og vi bruger meget tid på at afveje situationen og forsøger faktisk at se sagen fra begge parters sider. Morbærhavens arkitektur betyder desværre, at en enkelt beboer, der ikke viser hensyn til sine medbeboere, nemt kommer til at ødelægge hverdagen for andre beboere. Afdelingsbestyrelsen ser det derfor som sin pligt at gribe ind i sådanne sager, så hurtigt som loven nu engang giver mulighed for. Vi bestræber os på at håndhæve ordensreglerne konsekvent. I den forbindelse gør vi opmærksom på at det ikke er os, der har fastsat ordensreglerne - de er vedtaget på generalforsamlingerne, som samtlige beboere kan deltage i, ligesåvel som enhver beboer har mulighed for at stille forslag om ændring af ordensreglerne. Afdelingsbestyrelsens opgave er at håndhæve de ordensregler, som et flertal af beboerne på generalforsamlingerne har vedtaget. Og det gør vi så. Skt. Hans Igen år holdt afdelingsbestyrelsen Skt. Hans fest for alle beboere. Arrangementet var vellykket, men ikke så velbesøgt, da vejret var køligt. Til arrangementet fik vi uvurderlig hjælp fra Hønen, Musikgruppen og AUBs ansatte. Mere information Afdelingsbestyrelsen har fortsat den forstærkede informationspolitik, som er blevet indført over de seneste to år: Nye beboere får nu hæftet "Velkommen til Morbærhaven" og bliver indbudt til informationsmøde for nye beboere, hvilket rigtig mange benytter sig af. Afdelingsbestyrelsen prøver også oprigtigt på at holde alle beboere opdaterede via Fiset, hjemmesiden og beretninger på fællesmøderne. Beboerkort på administrationen Takket være en indsats fra netværksgruppen kan nye beboere nu få beboerkort på administrationen samtidig med at de henter nøglerne til deres lejlighed. Gamle beboere kan selvfølgelig også gå derop og få fornyet beboerkortet ligesom det naturligvis fortsat kan gøres på beboerkontoret. Det er vores indtryk, at de nye beboere tager godt imod tilbudet. Ledige pladser Afdelingsbestyrelsen har i lange perioder lidt under ikke at være fuldt besat. Afdelingsbestyrelsen skal egentlig bestå af 12 medlemmer + kassereren, så når der er op til tre ledige poster, kan det mærkes. Enhver beboer kan opstille til afdelingsbestyrelsen og hele afdelingsbestyrelsen er på valg til generalforsamlingen. Medlemskab af afdelingsbestyrelsen er ulønnet, men indebærer andre fordele: Man opnår indsigt og indflydelse på sit eget boligområde, man får erfaring med beboerdemokrati og boliglovgivning og ikke mindst møder man en masse, dybt engagerede mennesker. I den forbindelse skal det også nævnes, at afdelingsbestyrelsen råder over en rammebevilling som giver os mulighed for at lave fællesmiddage og andre sociale tiltag. Som medlem af afdelingsbestyrelsen er man også medlem af AUBs repræsentantskab og sidder således også i boligselskabet øverste ledelse. Afdelingsbestyrelsen holder 16 ordinære møder om året, altid torsdag aften. Repræsentantskabet holder 3 møder om året; disse møder lægges normalt sidst på eftermiddagen på skiftende hverdage. Generalforsamling, Morbærhaven side 7 af 28

8 Kassererens beretning Det forgangne år Det har været et meget stille år, vi har ikke udnyttet muligheden for afholdelse af beboermøder i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, men dette skal opprioriteres i 2014, da dette var et af argumenterne for at skifte til netop denne bank. Økonomi Foreningen er økonomisk set meget solid, den likvide beholdning er efter september regnskabet på ca , og Hønens gæld er i 2013 blevet helt afviklet. Da der ikke er fuld udlejning hele året og nogle beboere flytter uden at betale deres husleje og dermed heller ikke deres kontingent til beboerforeningen reducerer jeg antallet af betalende medlemmer til mod tidligere års 1.226, dette giver godt mindre i budgetteret indtægt. Kulturfesten udviser en udgift på og ikke de som blev nævnt på fællesmødet i oktober, dette skyldes at et tilskud fra Campus Albertslund endnu ikke er modtaget på vores konto, de skulle være på vej da de var indsat på AUB s konto. Budgetforhandlinger På generalforsamlingen sidste år skulle der skæres meget i budgettet, dette udmøntede sig i et slagsmål og stort tidsforbrug, enkelte grupper blev skåret 500/1.000 i budgettet. Selv om budgettet med tanke på den gode likviditet godt kan accepteres med dette underskud, kan der godt være en saglig modstand mod enkelte bevillingsansøgninger der gør at bevillingen bliver skåret eller helt bortfalder. Jeg vil gerne gentage at modstand mod gruppeansøgninger skal være sagligt begrundet, det skal ikke være for at spare et par tusinde kroner på budgettet. Jeg fortsætter gerne som kasserer for beboerforeningen. Lars S. Munter Regnskabsklinikken. Gruppernes beretninger og kommentarer til budget Bladgruppen: Bladgruppen har igennem året modtaget mange indlæg fra almindelige beboere, som på denne måde har vist deres støtte til Fiset og gjort bladet mere indholdsrigt. Det takker vi for, og håber på at det fortsætter. Internt består bladgruppen nu af en "hård kerne" på fem medlemmer og så nogle "satellitter". Vi kunne fortsat godt bruge flere folk, så hvis du har lyst til at tegne, skrive eller fotografere, er du velkommen. Det er hyggeligt at være med i bladgruppen og vi har slik, sodavand og kaffe/the til de fleste af vore møder! Til årets kulturfest havde kreagruppen og bladgruppen slået sig sammen om en fælles bod med bla. ansigtsmaling og staffelier, hvor folk kunne tegne/male deres indtryk fra dagen. Boden var velbesøgt og vi synes i al beskedenhed, at det var en succes. Angående ansøgning/budget: Besparelsen på kr. i trykke-udgifter skyldes ikke, at vi har tænkt at os at udkomme sjældnere eller lave mindre Fis, men derimod alene rationaliseringer i trykkeprocessen. M.v.h. Bladgruppen. Billardgruppen: - Prisen til ombetrækning inkluder nyt klæde, montører og nye gummibander. - Plakater er "de officielle regler til pool" og "de officielle regler til kegle", for vejledning til nyspiller. M.v.h. Billardgruppen Fotogruppen: Fotogruppen er en lille, men fasttømret gruppe, der er kommet op at køre her de sidst tre år efter at have ligget stille i næsten 10 år. Vi har hele tiden haft nogle ideer om at lave foto af de aktiviteter der er i MBH og for de andre grupper, dette er mest blevet til Fiset og Hønen. M.v.h. Fotogruppen. Genbrugsgruppen Moral: Jeg holder åbent ca. 1-2 gange om måneden. Dette sker som regel fredage kl. 17:30-19:30. Jeg får af og til besøg af beboere. Jeg tager også kontakt til enkelte nye beboere, hvis de evt. skulle få brug for især gardiner, badeforhængsstang eller andet. Der har ikke været det store salg, men mere ombytning eller aflevering af brugt tøj. Jeg har også videreformidlet enkelte ting til beboere. Jeg deltog i kulturfesten, for at gøre opmærksom på gruppen samt at genbruge. Der var en lille indtægt på ca. 120 kr. til beboerforeningen. Det var især børn, der valgte at købe noget og de var vilde med de højhælede sko jeg havde samt at sidde i boden. Jeg fortsætter med samme iver i det kommende år, da det varmer at kunne se, at jeg bidrager til at glæde især nytilflyttere samt videreformidle genbrugstanken. I det kommende år påtænker jeg, at introducere et nyt koncept med nyt tøj/ting fremme hver 2 måned, så der kommer et bedre flow samt spændende nyheder hele tiden. Det tøj/ting der er tilovers sender jeg videre til andre godtgørende formål. Generalforsamling, Morbærhaven side 8 af 28

9 Lige p.t. er jeg den eneste der kører gruppen. Jeg modtager dog hjælp fra hjælpende hænder i Morbærhaven til at fortsætte initiativet. Ansøgning om midler for 2014: Jeg ansøger om en mødebevilling på 500 kr. Begrundelse: Jeg udfører en frivillig miljøgavnlig funktion, som at tage imod brugte ting og formidle det videre uden nogen egen fortjeneste. Jeg ønsker samtidigt, at blive en attraktiv gruppe for løbende, at kunne rekruttere nye frivillige eller få hjælp fra hjælpende hænder der støtter gruppen. M.v.h. Wenkina 19-45, Genbrugsgruppen. Krea: Kreagruppens medlemstal er femdoblet det sidste år. Derfor søger vi om en lidt højere mødebevilling end sidste år. Sidste år fik vi bevilget en masse penge til nye og bedre møbler, så det er til gengæld ikke nødvendigt med et højt beløb i år. Dog regner vi med at skulle bruge penge på flere materialer og reparationer af f.eks. symaskiner. Der er udtrykt ønske om noget undervisning i bl.a. tegning og hækling, derfor søger vi kr til dette. Det er planen, at undervisningen bliver åben for interesserede morbærvianere. M.v.h. Kreagruppen. Kulturfestgruppen: Vi ansøger om kr ,- til en ny kulturfest pulje og derudover søger vi om en underskuds garanti på kr ,-. Vi har valgt at søge om disse beløb dels fordi vi satser større i år og vil gøre det til en to dages festival. Dels er der sandsynlighed for at vi med flere penge, kan hyre større navne i det hele taget, men allerede nu kan hyre i al fald ét stort navn, som ville lokke betalende gæster til fra nær og fjern. Billetsalg skal foregå over billetnet, som planen ser ud nu og på denne måde kan vi bedre holde øje med indtjeningen fra billetsalgene. De hjælper desuden med PR, så vi ville have mulighed for at få endnu flere kendte navne og dermed flere betalende gæster, alene med den PR hjælp fra billetnet. Skulle der blive overskud går pengene direkte tilbage i Beboerforeningens kasse. Vi medbringer kopi af vores budget som det ser ud indtil videre til G.F. M.v.h. Kulturfestgruppen. Motionsgruppen: Motionsgruppen består af ca. 70 aktive medlemmer. Sidste år fik vi bevilliget 1.000,- mere i mødebevilling og vi er ca. det samme antal medlemmer, men i forhold til sidste år holder vi nu møderne i motionslokalerne. Til møderne er vi ca stk. der dukker op. Da vi er en meget stor gruppe er der også behov for nye maskiner og hjælpemidler til træningsøvelser, fx har der været snak om et ekstra løbebånd. Derfor søger vi om det samme beløb til reparationer, vedligehold og nyanskaffelser. M.v.h. Motionsgruppen. Netværksgruppen: I år har vi allerede brugt hele vores mødebevilling og lidt til. Pengene bliver brugt til morgenmad og evt aftensmad på vores månedlige arbejdsdage. Derudover vil vi gerne holde en lille julefrokost og så har vi et køleskab med sodavand til de sene nattetimer. Vi har halveret uddannelsesbevillingen, da vi synes det er mere realistisk. Posten dækker både over undervisning og bøger. Vi har budgetteret med til diverse og uforudsete udgifter for at være på den sikre side. M.v.h. Netværksgruppen Radiogruppen: Mødebevillingen er fordoblet fordi vi nu har aktive medlemmer og satser på at være en mere aktiv gruppe. Småanskaffelser forbliver det samme som sidste år. Gramex er licens for at må streame musik ud på nettet. Aftalen omhandler max 50 samtidige lyttere, hvilken er det mindste antal man kan vælge. Gramex forlanger præcis 488,98 kr. månedligt, vi dog valgt at runde op til 500 kr. månedligt i tilfælde af uforudsette prisændringer. Koda er licens til den musik der bliver spillet. Aftalen omhandler max 50 samtidige lyttere. Koda forlanger præcis 850 kr. månedligt, vi dog valgt at runde op til 900 kr. månedligt i tilfælde af uforudsete prisændringer. M.v.h. Radiogruppen. Generalforsamling, Morbærhaven side 9 af 28

10 Beslutningsforslag Forslag a: Ændring af "Beslutning B: Tage" fra den ekstraordinære generalforsamling 19. februar Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsens byggesagsudvalg. Det foreslås at byggesagsudvalget og vore rådgivere får tilladelse til også at undersøge og foreslå andre tagmaterialer end tagpaptage til Morbærhavens kommende renovering, såfremt det ud fra en helhedsbetragtning viser sig mest økonomisk fordelagtigt. Beslutningen er under forudsætning af kommunens efterfølgende godkendelse. Begrundelse: På den ekstraordinære generalforsamling 19. februar 2012 traf vi en række principbeslutninger om de overordnede retningslinjer for Morbærhavens kommende renovering. En af beslutningerne vedrørte den type tage, der skulle arbejdes hen imod. Beslutningen var dengang, at vi skulle stile imod tagpaptage. Nu har vores rådgivere imidlertid argumenteret for, at hvis vi vælger ståltage fremfor tagpaptage vil vi få et tag som er mindst lige så holdbart som et tagpaptag og samtidig opnå en besparelse. Denne besparelse kan så bruges til at realisere nogle af de ønsker, som er opstillet længere nede på prioritetslisten. Byggesagsudvalget ønsker derfor tilladelse til at inddrage andre tagmaterialer, eksempelvis ståltage, som en mulighed i projektet. Det skal understreges, at alle beboere får endnu en chance for at stemme om projektet, idet det endelige, færdige projekt kommer til afstemning på fællesmødet torsdag d. 20. februar Forslag b: Forberedelse af overgang til fuld digitalisering af antenneanlægget Forslagstiller: Afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens TV-udvalg bemyndiges til at forberede overgang til fuld digitalisering af antenneanlægget. Det konkrete forslag til digitalisering vil blive sat til afstemning på et senere fællesmøde. Der stræbes imod at digitaliseringen sker på grundlag af DVB-T + mpeg4, idet det dog foreslås, at der allerede nu reserveres enkelte kanaler til DVB-T2. Der stræbes endvidere imod, at grundpakken i omfang skal være mindst sammenlignelig med den nuværende uden at koste væsentlig mere. Endelig stræbes der imod at øge valgmulighederne i betalingspakkerne. Begrundelse: Vi spilder en masse plads på vores antenneanlæg fordi vi idag har både analoge og digitale kanaler, og nogle af kanalerne findes i op til tre udgaver, som indholdsmæssigt er identiske. Udenfor fællesantenneanlæggenes verden er resten af Danmark allerede gået helt over til digital-tv og mange af fællesantenneanlæggene er ved det. Der er gode grunde til dette: digital-tv giver ikke blot bedre billed- og lydkvalitet, men giver også plads til flere kanaler eller kanaler i højere opløsning på samme kabelplads. Som tommelfingerregel kan man sige, at hver gang man slukker for en analog kanal får man plads til 4-6 digitale kanaler. Så godt som alle TV, der er solgt i Danmark indenfor de seneste 4 år, har været af DVB-T + mpeg4 typen, og da Morbærhaven jo befolkes overvejende af unge mennesker og har en relativt stor udskiftning af beboere, må det antages, at der allerede står et DVB-T + mpeg4 kompatibelt fjernsyn i de fleste morbærlejligheder. Vi mener derfor, at tiden er moden til at digitalisere hele antenneanlægget, - i al fald hvad TV angår. Hvis der er ønske om at radio-siden også digitaliseres er vi åbne for en diskussion af dette, men som udgangspunkt går forslaget alene på TV-signalerne. Hvorfor ikke DVB-C? DVB-T betyder "Digital Video Broadcast - Terrestrial" hvorimod DVB-C betyder "Digital Video Broadcast - Cable". Den første standard er beregnet til transmission igennem luften fra jord-baserede antennemaster medens den sidste er skræddersyet til transmission over kabel. Forskellen er, at man til DVB-T bruger flere korrektionsbits. Det betyder, at DVB-T signalet er mere modstandsdygtigt overfor forstyrrelser; men også, at hver DVB-T kanal bruger mere plads end tilsvarende DVB-C kanaler. Der er imidlertid intet til hinder for at distribuere DVB-T signaler over et kabel, - det gør vi jo allerede. Umiddelbart skulle man mene, at DVB-C var det optimale valg. Men når afdelingsbestyrelsen alligevel anbefaler DVB-T skyldes det tildels, at vores antenneanlæg er nedslidt og vi kan derfor have god brug for de ekstra korrek- Generalforsamling, Morbærhaven side 10 af 28

11 tionsbits. Men den vigtigste grund er, at DVB-T simpelthen er mere udbredt i resten af Danmark. Hvis en beboer allerede har et fjernsyn på indflytningstidspunktet, er det mere sandsynligt, at det kan modtage DVB-T end at det kan modtage DVB-C og på samme måde når man fraflytter Morbærhaven igen: Der hvor man flytter hen, vil det være mere sandsynligt at man kan bruge et DVB-T fjernsyn end et DVB-C fjernsyn. Nogle fjernsyn er dog bygget til både DVB-T og DVB-C modtagelse. HD-kanaler: Traditionelt har DVB-T standarden været beregnet til en billedopløsning som kun var marginalt bedre end gammeldags PAL-opløsning, nemligt 720 x 576 pixels. De enkelte pixels er ikke helt kvadratiske men "strukket" i længden, så det svarer til enten 768*576 (4:3-format) eller 1024*576 (16:9-bredformat). I Danmark og Sverige bruger vi imidlertid en uofficiel variant af DVB-T standarden hvor den oprindelige MPEG2 kodning er erstattet med MPEG4. Det betyder, at vi skal betale lidt mere for vores fjernsyn og har færre modeller at vælge imellem end andre steder; men til gengæld kan man udmærket godt sende HD-fjernsyn i op til 1280*720 pixels over vores DVB-T-variant. Optimale muligheder for at sende HD-fjernsyn opnås dog først når vi skifter til den nyere standard DVB-T2. Her bliver det muligt med "Full HD" dvs. kanaler i 1920*1080 pixels opløsning. Desværre er den eksisterende DVB-T standard ikke fremadkompatibel med DVB-T2 (heller ikke med en firmware opgradering). Derfor anbefaler afdelingsbestyrelsen ikke, at vi med det samme går helt over til DVB-T2, men at vi hovedsageligt sender i DVB-T + mpeg4 men allerede nu reservere enkelte kanaler til DVB- T2, da dette formodentligt bliver fremtidens TV-standard. Skal jeg købe et nyt fjernsyn? Hvis du på nuværende tidspunkt kan modtage de digitale kanaler, der sendes over Morbærhavens antenne-anlæg: så nej. Eksempler på ukodede, digitale kanaler på Morbærhavens antenne-anlæg er f.eks. DR-K, TV-Lorry og Folketingskanalen. Hvis du ikke kan se disse har du tre valg, hvis Morbærhavens antenneanlæg digitaleres fuldt ud: Køb et nyt fjernsyn, køb en separat dekoder, som kobles til dit eksisterende fjensyn eller hold op med at se fjernsyn over antenneanlægget. Det vil naturligvis stadig være muligt at se fjernsyn over internet-forbindelsen. Hvis du vælger at købe nyt fjernsyn vil vi anbefale, at du kigger efter en model, der understøtter DVB-T2 foruden almindelig DVB-T. Til orientering - oversigt over de mest almindelige, digitale TV/Radio standarder: Digitale TV-standarder DVB-T (Terrestrial) Status: På vej ud. DVB-T + Mpeg4 Status: Udbredt i Norden. DVB-T2 Status: Under indførelse. DVB-C (Cable) Status: Udbredt som niche-produkt. DVB-C2 Status: Vedtaget, men bruges endnu ikke DVB-S (Sattelite) Status: Udbredt. DVB-S2 Status: Udbredt. DVB-M (Mobile) Status: Aldrig slået igennem. Digitale Radio-standarder DAB Status: På vej ud. DAB+ Indføres i Danmark 1. januar 2015 og erstattet DAB Forslag c: Opsætning af container til genbrugstøj Forslagsstiller: Emilie Hansen, Jeg foreslår, at der på Morbærhavens område opstilles en container, hvor beboere kan aflevere deres brugte tøj i stedet for at smide det ud. Det vil være en stor ressourcemæssig gevinst for miljøet, for den humanitære organisation der modtager tøjet, og sikkert også have økonomisk betydning for MBH i form af mindskning af den mængde affald vi skal bortskaffe. Generalforsamling, Morbærhaven side 11 af 28

Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89.

Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89. Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89. 2) Valg af 4 stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

5 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning.

5 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning. Beboerforeningen Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Beboerforeningen Morbærhaven. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. Formål 2 Foreningens formål er: gennem aktivering og medbestemmelse

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og 2 referent Ordstyrer Poul H. Sørensen. 1. referent Martin 8-41, 2. referent Kate 3-28 2. Valg af 4 personer til stemmeudvalg Bille 6-31, Connie 4-43, Emilie 16-80, Tonny

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra august fællesmødet Godkendt

Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra august fællesmødet Godkendt Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Poul 4-33 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Christian 4) Godkendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010 Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. juli 2010 klokken 19:15 på beboerkontoret. Kategorier for dagsordenpunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere