Reglement. Side - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement. Side - 1 -"

Transkript

1 Reglement 2010 Side - 1 -

2 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede forhold. Unionens medlemskreds består af klubber, som aktivt dyrker motocross. Klubberne har så til opgave at arrangere motorløb og i øvrigt arbejde for en større udbredelse af motocrosssporten. Dette reglement er udgivet af: DANSK MOTO CROSS UNION Læs reglementet grundigt, idet du skal op til prøve inden du for alvor starter! Navn: Klub: Klasse:... Licens nr.:..... Transpondernummer: Side - 2 -

3 Indholdsfortegnelse: Reglement: 1. Forsikring Licens Maskinreglement Nummerpladefarver Påklædning Godkendelsesprøve Flagreglement Heatlængder Løbstilmelding Træning Ryttergård/parkferme Startstedet Banen, kørsel Sammenlægning af klasser Klassificering Dispensationer Oprykning / Oprykning i klassificering Præmieskala/pointsystemet Dansk Amatør Mesterskab Moto Cross Liga Protester Arrangerende klubs pligter Maskinsyn Ryttergårdschef Starter og svingdommer Tællerlister/beregner Officialregler/løbslederansvar Dommeren Kontrol /test Doping IMBA Regler for afvikling af EM under DMCU Transponder Støj - 33 Samarbejdsaftalen med DMU - 34 Vedtægter for DMCU - 35 Organisationsplan - 39 DMCU s bestyrelse - 40 Fordeling af arbejdsopgaver/kontaktpersoner i DMCU - 41 Diverse udvalg - 42 Klubformænd - 45 Klubinfo - 46 Løbskalender DMCU MX - 57 Løbskalender DMCU QUAD og Enduro - 59 Løbskalender IMBA - 60 Information om ungdomsweekender - 61 Godkendelsesprøvens afkrydsningsskema - 62 Side - 3 -

4 1 - Forsikring Stk.1 Alle licens deltagere skal være forsikret gennem DMCU. Stk. 2 Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde der overgår medlemmer, under enhver af klubbens/foreningen indrettet, foranstaltet eller godkendt træning eller konkurrence, uden hensyn til om træningen eller konkurrencen finder sted på klubbens/foreningens egen øvelsesplads. Samt ved ulykkestilfælde der indtræffer i forbindelse med ud - eller hjemrejse til andre sportspladser, når befordringen finder sted på klubbens/foreningens foranstaltning, samt under anden af klubben/foreningen foranstaltet sammenkomst. Stk. 3 Forsikringssummen udgør kr ,- med tillægserstatning stigende til ved 100 % invaliditet. Ved mindre invaliditetsgrad, svarer erstatningen til invaliditetsgraden i procent. Ved dødsfald udgør erstatningen Kr ,-. Stk. 4 Tandskader dækkes med op til max. kr ,-. Personer under 18 år dækkes med max. 5 % af forsikringssummen for invaliditet for personer under 18 år. Stk. 5 For invaliditetsgrad under 20 % udbetales ikke. Stk. 6 Det er en betingelse for dækningen at de for Unionens gældende ordensregler og sikkerhedsbestemmelser er overholdt. Stk. 7 Forsikringsydelserne indeksreguleres en gang om året og ovenstående specifikationer er fra Stk. 8 Det tilrådes alle deltagere at tegne en privat ulykkesforsikring, der dækker sportsgrenen. Stk.9 DMCU tegner de forsikringer, der i henhold til lovgivningen skal tegnes for unionens MotoCross klubber. DMCU har p.t. tegnet følgende forsikringer - Ansvarsforsikring (Erhvervsansvar / fareafværgelse) Forsikring på tredje mand iht. Bekendtgørelse nr. 827 af om afholdelse af motorløb uden for offentlig vej. - Arbejdsskadeforsikring / Erhvervssygdomsrisiko Ansvarsforsikring for klubbens officials og hjælpere. Stk.9a. Forsikringspræmien deles ligeligt mellem medlemsklubberne i DMCU. Stk. 10 I forbindelse med træning i udlandet, skal der tegnes en EU-træningslicens. Vær opmærksom på, at hvis du ikke tegner en EU-træningslicens er Licensen/forsikringen ikke dækkende. Side - 4 -

5 2 - Licens Stk. 1. Der kan udstedes en midlertidig licens i DMCU. Licensen er gældende for 14 dage og koster kr. 200,- som modregnes, hvis pågældende indløser licens samme år. Den røde licensblanket udleveres først ved endelig licens-tegning. Der kan kun køres træning i den klub hvor der er udstedt midlertidig licens. Der kan ikke køres løb på en midlertidig licens. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Licensnummer (kørernummer) tildeles fortløbende. En kører, der deltager i IMBA's EM-løb, skal køre med IMBA's nummerpladefarve og kørernummer for den klasse, han er tilmeldt (nr. fra 60 til 69). Dette gælder for hele løbssæsonen. Gebyr for DMCU licens skal indbetales til DMCU på giro eller med check sammen med en licensansøgning. Licensgebyr: Quad lille bane: Kr. 300,- Ouad stor bane: Kr. 650,- 50 Auto - 80 Auto Kr. 300,- 65A 85A/B/C Kr. 550,- C-Åben og opefter kr. 650,- Stamkort Kr. 50,- EM-licens Kr. 500,- EU-træningslicens (Tillæg til DMCU licens) Kr. 200,- DMCU s kontonummer er: Stk. 5 Stk. 6 Ved licenstegning, skal der bruges DMCU's licensansøgning. Originalen (hvid) og den blå sendes begge til DMCU s kasserer, (gul) til klubbens kasserer, (rød) udleveres som kvittering til medlemmet. Ved underskrivelse af licens eller tillæg fraskriver man sig ikke retten til 1 - Forsikring. 1 - Forsikring, er stadig fuldt gældende og dækkende. Man kan ikke køre løb på den røde kopi. Forældre / værge, der tegner licens for en kører i Auto 50 indvilliger i at køre efter det til enhver tid gældende reglement for de nævnte klasser. Stk. 7 Ved licenstegning i Auto 50, skrives der under på, at man har undersøgt den maskine, der skal benyttes i DMCU er lovlig iht. gældende reglement. Stk. 8 Ved licenstegning indvilliger man i at lade sin Auto 50 indgå i en test i testbænk, hvis der foretages en lodtrækning eller nedlægges en protest mod maskinen. Lodtrækning om hvilke maskiner, der skal til en rutine test kan foregå til enhver tid på løbsdagen. Side - 5 -

6 Stk. 9 Det er kun kørere med DMCU licens, der kan deltage i Dansk Amatør Mesterskab og Moto Cross Liga. (Se dog 19 stk. 7). Stk. 10 Ved andre løbsarrangementer, kan der deltage andre kørere, hvis der foreligger skriftlig aftale mellem de pågældende organisationer. Stk. 11 Klubber med under 5 licenshavere ved første unionsløb udelukkes fra at køre løb i DMCU. 3 Maskinreglement Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Alle dele skal være forsvarligt fastgjort. Motorcyklen skal være forsynet med 3 stk. nummerplader, en bagerst på hver side og en foran på motorcyklen. Målet som almindelig standardmonterede. Skærmene skal være med afrundede hjørner og kanter. Styrsmålet skal være indenfor cm. Hvis gummihåndtag er i stykker, skal de være tapede. Fodhvilere og gearpedal skal være fjederbelastet (til at slå op). De skal have afrundede kanter og ender. 50 og 80-automatic må være forsynet med faste fodhvilere, der er forsynet med gummibeskyttere. Koblings- og bremsegreb skal være forsynet med kugleformede endeknopper, med en diameter på mindst 7 mm, eller ombøjede ender. Der skal være to af hinanden uafhængige bremser. Støjdæmpning: Motorcyklen skal være effektivt støjdæmpet. Udstødningssystemet skal være forsvarlig fastgjort. Lyddæmpermunding skal vende bagud og kan afsluttes med et kort rørstykke på max 5 mm. Er rørstykket længere skal det afsluttes med en kant på min. 5 mm. eller kegleformet. Udstødningssystemet incl. lyddæmperen må ikke nå længere bagud end til bagdækkets bagkant. Hele udstødningssystemet incl. lyddæmper skal være hel og uden synlige defekter. Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Lyddæmperen skal være adskillelig for udskiftning af dæmperuld. Der må ikke være monteret støtteben på motorcyklen. Anvendelse af pigdæk er forbudt. Side - 6 -

7 Stk.12 Maksimumgrænser for cylindervolume: 0-50 ccm. 4% ( 52,00 ccm.)* 4- takt 90 ccm 0-65 ccm. 4% ( 67,70 ccm.)* 4- takt (max. 110 ccm) 85 ccm 4% ( 88,54 ccm.)* 4- takt (max. 150 ccm) 144 ccm 3% (148,32 ccm.)* 4- takt (max. 250 ccm) 250 ccm Stk. 13 Støjdæmpningen skal kunne opfylde F.I.M.-reglements til enhver tid gældende Støjgrænser. DMCU bruger F.I.M. s fuldgasmåling. For øvrige detaljer se DMCU s instruktionsbog samt hjemmeside. Støjmåling kan foretages både under træning og til løb. Stk. 14 Maskiner til brug i DMCU i 50 ccm C klassen må have max. 10 HK + 10%. Maskiner til brug i 50 ccm B klassen må have max. 10 HK + 10%. Dette antal HK vil være fastsat ud fra test foretaget ved et testcenter valgt af DMCU s bestyrelse, som vil være eneste testcenters bænk, der vil være anerkendt som gyldigt måleapparat, den pågældende sæson. Dette vil være for at opnå største mulige sammenlignelighed / sikkerhed af testresultat. DMCU skal offentliggøre senest den 1. marts, hvem det pågældende testcenter er. Ved test skal der afrundes i.h.t. gældende regler til 1 decimal (eks. 10,83 afrundes til 10,8. 10,95 rundes op til 11). Stk. 15 Der må ikke skiftes maskine i et heat. Side - 7 -

8 4 - Nummerpladefarver Stk.1. Klasse Baggrund Tal Start v. nr. 50 micro Blå Hvide auto micro Blå Hvide auto C Grøn Hvide 50 osv. 50 auto B Rød Hvide auto Gul Sorte 50 osv. 65 Hvid Sorte A Blå Hvide B Sort Hvide C Grøn Hvide 400 og op Mini-pige Gul Sorte 199 og ned Maxi-pige Gul Sorte 301 og op C åben Grøn Hvide 1 - osv. 125 A Sort Hvide 1 og op 125 B Hvid Sorte 99 og ned Special A Gul Sorte 99 og ned Special B Rød Hvide 1 og op Old Boys A Gul Sorte 1 og op Old Boys B Blå Hvide 99 og ned 100 og op Old Boys 43+ Grøn Hvide 200 og op Imba kørere skal have nummer og baggrund, tilhørende den klasse de kører i til Dam, Ligaløb, mm. Tallene på alle 3 nummerplader skal være let læselige. Alle 3 nummerplader, skal have farven, der passer til maskinklassens baggrundsfarve. 5 - Påklædning Stk. 1 Godkendt styrthjelm ( fuldface) ECE mærket 04 / 05, som skal være fastspændt (visir er ikke tilladt), trøje med nedrullet lange ærmer, beskyttelseshandsker, splintfri motorbrille, langskaftede cross støvler, lange bukser med forstærkninger, knæbeskyttere, skulderbeskytter (crosspanser) og nyrebælte skal bæres under trøjen og skal dække hele rygsøjlen, evt. nakkekrave som skal bæres efter fabrikantens anvisninger. Løsthængende beklædningsgenstande er forbudt (eks. tørklæde om halsen). Nakkekrave anses IKKE som løsthængende beklædningsgenstand, men bør bæres som producenten anbefaler, og gerne under trøjen hvis muligt. Synlige piercinger skal tapes over inden træning og deltagelse i løb. Side - 8 -

9 Enhver kører skal til enhver tid følge DMCU s regler for påklædning ved deltagelse i løb og træninger i andre organisationer. 6 - Godkendelsesprøve Stk. 1 Nybegyndere skal aflægge bane / flagprøve. Stk. 2 Det er de enkelte klubformænds ansvar, at nybegyndere aflægger denne prøve inden licensen udleveres. 7 - Flagreglement Stk. 1 Rødt flag = Fuld stop for alle kørere. Gult flag Bevægeligt = Overhængende fare, Sænk farten, der må ikke overhales i GUL Zone. Gult flag Ubevægeligt = Giv agt, banen delvist blokeret. Der må ikke (stillestående) overhales. Sort flag = Signal til en bestemt kører om at standse. Grønt flag = Maskinestart i parkferme /Banen er fri. Gult med sort diagonalt kryds = Sidste omgang. Sort og hvidt ternet flag = Mål, løbet er slut. Hvidt flag = Samaritter tilkaldes. Flagregler skal indskærpes ved hvert køremøde. 8 - Heatlængder Stk micro kører 12 min. + 1 omgang auto micro Kører 12 min. + 1 omgang auto C kører 12 min. + 1 omgang auto B kører 15 min. + 1 omgang. 80 auto kører 15 min. + 1 omgang. Mini-pige 65/85 Kører 12. min. + 1 omgang. 65 kører 12 min. + 1 omgang. 85 C Kører 12 min. + 1 omgang 85 B kører 18 min. + 1 omgang. 85 A kører 18 min. + 1 omgang. Maxi-pige Kører 18 min omgang. Side - 9 -

10 C åben kører 18 min. + 1 omgang. 125 B kører 18 min. + 1 omgang. 125 A kører 18 min. + 1 omgang. Special B kører 18 min. + 1 omgang. Special A kører 18 min. + 1 omgang. Old Boys B kører 18 min. + 1 omgang. Old Boys A kører 18 min. + 1 omgang. Old Boys 43+ Kører 18 min. + 1 omgang. Stk. 2 Heatlængder kan ændres ved specielle arrangementer. Stk. 3 Ved løb kan løbsledelsen, i samarbejde med dommeren vælge at afkorte heatlængderne under hensyntagen til løbs godkendelsens tidsplan. Afkortelsen skal meddeles ved opslag i parkfermé. Afkortelsen skal fordeles ligeligt på de resterende heat. 9 - Løbstilmelding Stk. 1 Sidste frist for rettidig forhåndstilmelding er 20 dage før løbsdatoen, også anført i løbskalenderen. Det er poststemplet på giroindbetalingen, der er afgørende for, om der er sket rettidig indbetaling. Ved tilmelding skal der oplyses min.: Navn, klasse og licensnummer. Kørere på stor bane skal desuden oplyse transpondernummer. Stk. 2 Startpenge betales sammen med tilmelding til den arrangerende klub evt. pr. Giro. Stk. 3 Startgebyr/tilmelding til alle klasser = Kr. 100,- Stk. 4 Eftertilmeldingsgebyr alle klasser = Kr. 100,- Stk. 5 Tilmelding slutter, når kørerregistrering ophører ifølge dagens program, ved den arrangerende klub, umiddelbart før træning Træning Stk. 1 Ved træning på fremmede DMCU baner opkræves et træningsgebyr på minimum kr. 50,-. Inden træning er det altid en køres pligt at tilmelde sig til træning, samtidig med at registrering udfyldes og underskrives. Alle kørere skal være registreret for at kunne opnå forsikringsdækning. Stk. 2 Det er den arrangerende klub, der står for ligelig fordeling af træningstider op til løb på løbsdagen. Træning kan iværksættes umiddelbart efter maskinerne er Side

11 synet, men det er op til den arrangerende klub, hvornår der skal være træning. Det tilstræbes, at hver enkelt kører får 6 min. træningstid før afvikling af første heat. Der køres 1 træningsomgang i hver klasse før andet heat. Stk. 3 På løbsdagen skal der ved indkørslen til parkferme være en skriftlig tavle- Information over hvilke klasser der træner sammen, i hvilken rækkefølge træningen foregår, samt dagens løbsprogram. Stk. 4 Ved enhver træning/løb i udland skal der indløses EU træningslicens kr. 200,-. Undtaget er kørere med IMBA licens. Licensen kan indløses ved licenstegning Ryttergård/parkferme Stk. 1 Ved både træning og løb skal der ved de baner hvor det ifølge miljø-godkendelsen er påkrævet benyttes opsamlingsbakker af egnet materiale og med min. 2 cm høje lukkede sider, og min. en længde fra fordækkets bagerste kant til bagdækkets bagerste kant, samt en min. bredde, der dækker motorens bredde. Opsamlingsbakkens indhold skal inden banen forlades tømmes på banens miljøstation. Stk. 2 Al færdsel udenfor banen / parkfermé foregår trækkende. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra dagens løb /-træning. Ved løb kan dagens point fratrækkes. Stk. 3 Parkferme skal være forsynet med nr. svarende til nr. på klemme. Stk. 4 Der må først trækkes til ryttergård/ parkferme eller lignende, når starten er gået for klassen før èn selv. Stk. 5 Parkferme lukker 10 min. efter start af igangværende løb. Der skal være opslået tidsplan ved indkørsel til parkferme, ellers er 10 min. regel ikke gældende. Der skal være et 10. min. ur ved parkferme. Stk. 6 Rækkefølge for indkørsel til start afgøres ved trækning af klemmer ved 1. heat. Placering i første heat afgør rækkefølge til 2. heat. Stk. 7 Maskinerne må først startes i ryttergård/parkferme eller lignende, når parkfermechefen giver tegn med grønt flag. Stk. 8 Har man tekniske problemer i parkferme, kan køreren eller hans hjælper anmode starteren om, at 2 min. reglen anvendes. Dette vises med skilt med "2 min.", når de 2 minutter er gået køres der til startstedet. 2 min. reglen kan kun anvendes én gang i samme heat, og den kan ikke anvendes på startstedet. Reglen bortfalder, når første mand forlader parkferme. Stk. 9 Ved omstart skal kørerne tilbage til parkferme og køre ind igen efter enten Side

12 trækning af klemme /eller efter placering i løbets 1. heat. Dommeren kan hvis det skønnes, sende kørerne direkte til start. 12 Startstedet Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Der kan anvendes elastik eller startbom. Dog skal der ved DAM- løb være startbom på stor bane. På de store baner med bom-/ elastik start skal der være en bom/bjælke 3 meter fra startbommens nedslagssted / elastikken til bjælken. Bjælken skal være 10 cm. høj og være fri fra jord ind mod bom. Ved start på linie beregnes der ca. 90 cm. pr. deltager. Ved bom-start skal der altid holdes indenfor bommens (rørprofil)område. Rørprofilens område Rørprofilens område Husk : Afstand mellem kørerene iht. 12 stk. 3 Stk. 5 Startes der i 2 rækker, skal starteren sørge for ligelig fordeling af startplads. Stk. 6 Umiddelbart før start vises et skilt med 15 sek., efter 10 sekunder vendes skiltet til 5 sek.. Når de 5 sekunder er gået, fjernes skiltet. Og starten skal gå indenfor de næste 5 sekunder. Stk. 7 Stk. 8 Ved sprængning af startsnor eller ved 2. tyvstart i samme heat, skal køreren/kørerne udelukkes fra det pågældende heat. Ved elastik start er rullestart forbudt og kan medføre udelukkelse første gang fra det pågældende heat. Ved elastik start må elastikken ikke berøres. Side

13 13 - Banen/kørsel Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Alle DMCU store baner skal være min. 4 meter bred hele banesporet rundt og mini baner skal være min. 3 meter bred hele banesporet rundt. Dobbelthop er ulovlige. Vuptidus (amerikanerbuler - vaskebræt) er ulovlige uanset højde og afstand. Banen skal være jævnet og rettet af til løbsdagen. Alle klubber, der ønsker bane godkendt til træning og løb, skal inden 1. februar tilsende baneudvalget udfyldt banesynsattest på den/de baner, der ønskes godkendt. Attesten skal være vedlagt tydelig tegning af bane med angivelse af hop, placering af flagposter m.v. Alle DMCU baner skal synes, dog senest 1. marts. DMCU banerne synes i henhold til instruktions-bogen. Det er baneudvalget der fastsætter datoen for syn af de enkelte baner inden sæsonstart. Foretages der væsentlige ændringer efter banesynet skal banen synes på ny, senest 14 dage efter ændringen. Ved væsentlig ændringer forståes. Ændring af banespor, flytning / udformning af hop. Der må ikke være foretaget ændringer mellem sidste træning og løb. Det er klubbernes ansvar at banerne til enhver tid er i overensstemmelse med DMCU s reglement / instruktionsbog. Banesynsgebyr kr. 400,- pr. syn. DMCU kørerrepræsentant deltager ved banesyn. Stk. 7 Såfremt banesynet finder grund til ændringer, eller ændringer der ved banesyn ikke er foretaget, udfærdiges mangel- / ændringsliste. Ændringer skal være foretaget senest 14 dage efter synet. Der aftales tid for nyt banesyn, hvor mangel-/ændringslistens punkter skal være ændrede. Hvis ændringerne ikke efterkommes indenfor aftalt tid idømmes klubberne en bod på 1.000,- kr. + nyt banesyns gebyr. Ny banesyn gebyr kr. 400,- pr. syn. Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Banen skal 14 dage inden løbsdagen være synet og godkendt af banesynet. Reparation må ikke udføres på banesporet, havarerede motorcykler skal straks fjernes fra banesporet. Kan én evt. styrtet kører ikke fjernes fra banesporet med det samme, kan heatet afbrydes. Side

14 Stk. 11 Stk. 12 Stk. 13 Stk. 14 Er en kører klart foran, har han ret til at vælge sin bane uanset bagved-kommendes placering. Det er forbudt at presse en kører ud fra banesporet, eller på anden måde ved usportslig kørsel at hindre en klart hurtigere kører i at komme forbi/overhale. Kommer en kører udenfor banesporet, skal den pågældende køre ind på banesporet samme sted, som hvor udkørslen foregik, hvis dette er fuld forsvarligt. Ved eventuel tvivl/protest afgøres denne tvivl af dommeren. Dog må der ikke vindes tid ved en sådan indkørsel. Der må aldrig gives hjælp på selve banesporet, undtagen er dog, hvis der er tale om sikkerhedsmæssige forhold, så må der ydes hjælp. Sikkerhedsmæssige forhold er f.eks. hvis en kører ligger under motocross maskinen - dette gælder for klasserne 85B, 85A, Maxi-pige, C-Åben, Oldboys 43+, Oldboys B, Oldboys A, 125 B, 125 A, Special B og Special A. Stk. 15 Der må aldrig ydes starthjælp. Ved starthjælp menes aktivering af kickstarteren af en anden end køreren selv. Dog ved sikkerhedsmæssige forhold må der ydes hjælp dette gælder for klasserne 85B, 85A, Maxi-pige, C-Åben, Oldboys 43+, Oldboys B, Oldboys A, 125 B, 125 A, Special B og Special A. Stk. 16 For klasserne micro, 50 auto micro, Aut. 50 C, Aut. 50 B, Aut. 80, 65 cc, 85C og Minipige må der gives starthjælp. Stk. 17 Stk. 18 Hjælp på banen må kun gives af officials med veste og forsikring. Official er flagofficials, dommer, løbsleder, samt 1 mekaniker pr. kørere, der deltager i klasserne på minibanen, samt 65 A / 85 C og Mini-pige klassen. I øvrige klasser er adgang på banen under løbsafvikling ikke tilladt. Er der afviklet mere end 2/3 af løbsdistancen skal heatet betragtes som afsluttet og der opnås resultater efter sidste talte omgang. Er der afviklet under 2/3 af løbsdistancen, køres der om. Det må ikke være en betingelse, at den/de årsagsgivende kan stille op. Stk. 19 På micro banen skal alle forældrene/værger hjælpe til med gult flag samt sørge for god ro og orden. Side

15 14 - Sammenlægning af klasser Stk. 1 Det er altid den arrangerende klub, der afgør om man vil slå to eller flere klasser sammen Stk. 2 Klasserne præmieres hver for sig Stk. 3 Det er den klasse med det mindste antal kørere, der evt. skal skifte numre. Stk. 4 Følgende klasser kan sammenlægges i Dam og Ligaløb, evt. med forskudt start. 50 Auto Micro - 50 auto micro 5 hk 50 B auto auto 85 C B - 85 A Mini-pige - 65, 85C Maxi-pige - C-åben, Old Boys B / 43+ Old Boys B - Old Boys 43+ Old Boys A - Spec. B 125 B - Special B 125 A - Special A 125 B A Special B - Old Boys B, Old Boys A Special B - Special A Ved sammenlægning af klasser prioriteres det at B klasserne kører sammen og ligeledes A klasserne. Ved sammenlægning af 65 og 85C skal 65 starte først. Ved sammenlægning af Mini-pige og 65, 85C, skal der være forskudt start og Mini-pige skal starte sidst. Ved sammenlægning af Maxi-pige og C-åben, Old Boys B / 43+, skal der være forskudt start og Maxi-pige skal starte sidst. Den arrangerende klub, kan på løbsdagen vælge imellem de to klasser, alt efter hvor mange kørere der er. Old Boys B / 43+ vælges ved lige mange kørere. Ved sammenlægning af Old Boys B og Old Boys 43+ skal Old Boys B starte først. Sammenlægning af ovenstående klasser kan fraviges ved pokalløb, og klubløb Klassificering Stk auto Micro: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 3-7 år, der må køres året ud fra det fyldte 7. år. Der må ændres på følgende punkter: oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab. Max: 3 HK. Ved fastlæggelse af ydelser (HK), er tolerancen 10%, målt på baghjulet. Maksimal hjuldimension 10 på både for- og baghjul. Side

16 Stk. 2 Stk. 3 Stk Auto Micro 5HK: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocross løb. Deltagernes alder fra 4-7år, der må køres året ud fra det fyldte 7år. Der må ændres på følgende punkter: oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres IKKE om Dansk Amatør Mesterskab. Max: 5HK. Ved fastlæggelse af ydelser (HK) er tolerancen 10%, målt på baghjulet. Maksimal hjuldimension: 10" på baghjul, 12" på forhjul. 50 auto C: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4-10 år, der må køres året ud fra det fyldte 10 år. Der må ændres på følgende punkter: Oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til 50 auto B. Max. 10 HK. + 10%. 50 auto B: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4-10 år, der må køres året ud fra det fyldte 10 år. Kun kørere der har rykket op fra 50 C kan deltage. Der må ændres på følgende punkter: oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. Max. 10 HK. + 10%. l Stk auto: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 7-12 år, der må køres året ud fra det fyldte 12. år. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. Stk. 6 65: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagernes alder fra 7-12 år. Fabriksfremstillede motorcykler 60/65 ccm 2-takt må ændres på følgende punkter: Styrholder, styr, sædehøjde/polstring, omdysing af karburator, gearing op/ned. Bagstøddæmper udskiftes, såfremt standardhøjden på cyklen ikke ændres. Fabriksfremstillede motorcykler max. 110 ccm 4-takt. Stk C: Kun fabriksfremstillede motorcykler på 80 / 85 ccm 2 takt og max. 150 ccm 4- takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9-15 år, der må køres året ud fra det fyldte 15. år. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til 85 B. Stk B: Kun fabriksfremstillede motorcykler på 80 / 85 ccm 2 takt og max. 150 ccm 4- takt. kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9-15 år, der må køres året ud fra det fyldte 15. år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i 85 A året efter, såfremt de har opnået 125 point i DAM løb. Side

17 Stk A: Kun fabriksfremstillede motorcykler på 80 / 85 ccm 2 takt og max. 150 ccm 4- takt. kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9-16 år, der må køres året ud fra det fyldte 16. år. Stk.10 C- Åben: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder 125ccm, fra 13 år, 250ccm fra 15 år. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til 125 B/ Special B Stk B: Kun fabriksfremstillede motorcykler på max. 144 ccm 2-takt og max. 250 ccm 4 takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 13 år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i 125 A eller special A året efter, såfremt de har opnået 155 point i DAM løb. Stk A: Kun fabriksfremstillede motorcykler på max. 144 ccm 2 takt og max. 250 ccm 4-takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 14 år. Stk. 13 Special B: 250ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 15 år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i 125 A, Special A eller Old boys A, året efter, såfremt de har opnået 155 point i DAM løb. Stk. 14 Special A: 250ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 16 år. Stk.15 Old Boys 43+: 125ccm kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 43. år. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab. Stk.16 Old Boys B: 125ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Undtaget reglen er; de Old Boys kørere der har tegnet en Oldboys Licens i år 2008 eller før Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i 125 A, Special A eller Old boys A, året efter, såfremt de har opnået 155 point i DAM løb Stk. 17 Old Boys A: 125ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Undtaget reglen er; de Old Boys kørere der har tegnet en Oldboys Licens i år Side

18 2008 eller før. Kører der har status som A kører i DMCU regi skal deltage i denne klasse. Stk. 18 Stk. 19 Mini-pige: 65: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagernes alder fra 7 12 år. Fabriksfremstillede motorcykler 60/65 ccm 2-takt må ændres påfølgende punkter: Styrholder, styr, sædehøjde/polstring, omdysning af kaburator, gearing op/ned. Bagstøddæmper udskiftes, såfremt standardhøjden på cyklen ikke ændres. Fabriksfremstillede motorccykler max. 110 ccm 4-takt. 85: Kun fabriksfremstillede motorcykler 80/85 ccm 2-takt og max 150 ccm 4-takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9 15 år. Der må køres året ud fra det fyldte 15. år. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab, Klassen præmieres samlet. Der er ingen oprykning. Maxi-pige: 125ccm, Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til Motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 13 år. 125ccm, fra 15 år 250ccm. Må køre sammen med anden klasse, men med egen pointtælling og splitstart. Der køres om Dansk amatørmesterskab, men der er ikke oprykning. Stk. 20 For at åbne en klasse, skal der være 4 stk. licenser, dog åbnes en klasse straks, når en kører har opnået point nok til at oprykke til denne klasse. Stk. 21 Kører fra DMU der tegner licens i DMCU klassificerer sig således: A - kører i A-klasse. B kører i B-klasse, dog vil de DMU-kørere der i foregående sæson har opnået en placering i top 15 ved B DM, samt de DMU-kørere der har opnået en placering i top 10 i JM/FM, eller SM, blive placeret i A klassen. C kører i C-klasse Dispensationer Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Ved ønske om afvigelse fra Reglementet kan DMCU klubberne og kørere med licens før afvigelsen søge om dispensation hos bestyrelsen, som vil behandle dispensationsansøgningen på næstkommende bestyrelsesmøde. Dispensation på aldersgrænserne og klassificering kan søges Alle dispensationsansøgninger skal underskrives af klubformanden. Dispensationen gælder kun for indeværende år. Der kan køres med og præmieres på løbsdagen, men der kan ikke opnås placering i det samlede DAM mesterskab, hvis aldersgrænsen er overskredet. Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte, hvilken klasse pågældende kører skal deltage i. Side

19 17 Oprykning / Oprykning i klassificering Stk. 1 Inden oprykning kan der køres 2 prøveløb, ved 3. løb kan der ikke rykkes ned igen. Dog kan der rykkes op og ned fra Special A til 125 A. Prøveløbene er ikke pointgivende. Stk. 2 Der kan rykkes i klasserne efter følgende skala: Fra Klasse: Til Klasse: Krav vedr. oprykning: Aut. 50 C Aut. 50 B Aut. 50B Oprykningspoint efter skala i 18 stk. 3. Skal rykke op midt i året. Aut. 80 Større motocrosscykel og alder 65 cc Større motocrosscykel og alder 85 C/B Større motocrosscykel og alder Auto 80 65, 85C, 85B Mini-pige 65 cc 85B 85 C 85B Større motocrosscykel og alder I.h.t. alder, maskinstørrelse eller klasse Større motocrosscykel og alder Oprykningspoint efter skala i 18 stk. 3. Skal rykke op midt i året. 85 B 85 A Antal kørte DAM point i det foregående år oprykning iht. 15 stk. 8. Rykker op ved årsskiftet. C-åben Større Motocrosscykel fra 125 cc og alder 125 B / Spc. B Større Motocrosscykel fra 125 cc og alder 85 A 125 B / Spc. B Større Motocrosscykel fra 125 cc og alder Maxi-pige C-åben, 125B, Spec.B C-åben 125 B/ Spc B 125 B 125 A /Spc. A Der er ingen tvungen oprykning. Oprykningspoint efter skala i 18 stk. 3. Skal rykke op midt i året. Antal kørte DAM point i det foregående år oprykning iht. 15 stk. 12 og 14. Rykker op ved årsskiftet. + Maskinens størrelse Oldboys B Alderen iht. 15 stk.16 Spc. B Motocrosscyklens størrelse Side

20 Spc. B 125 A /Spc. A Samme krav som ved 125B til 125A/Spc..A 125 B Motocrosscyklens størrelse Oldboys B Alderen iht. 15 stk. 16 Oldboys ccm og opefter Alderen iht. 15 stk. 15 Der køres ikke om DAM mesterskab kun dagens pokal. Oldboys A Oldboys B 125 B /Spc. B Motocrosscyklens størrelse Oldboys A 125 A 125 A / 125B Spc. A/Spc. B Antal kørte DAM point i det foregående år oprykning iht. 15 stk. 16. Oprykn. Ved årsskiftet. Se 17 stk. 6 mht. status som A-kører Spc. A Motocrosscyklens størrelse Oldboys A Alderen iht. 15 stk. 17 Spc. A 125 A Motocrosscyklens størrelse Oldboys A Alderen iht. 15 stk. 17 Stk. 3 Oprykningspoint gives i samtlige DAM / LIGA LØB. Stk. 4 Så snart en C-kører har opnået 20 point på hinanden følgende 2 år efter 18 stk. 2 oprykningspointsystem, rykker pågældende straks op, eller hvis en C-kører har haft licens i C-åben klassen på hinanden følgende 3 år, rykker pågældende op det efterfølgende år. C-kørere kan rykke op i klasserne: Auto 50 B, 85 B, 125 B, Special B, Old boys B og Old boys 43+. Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Den bedste 3. del af kørerne i klasserne Old Boys B, 125 B og Special B, skal rykke op i Oldboys A, 125 A eller Special A året efter, såfremt de har opnået 155 point i DAM løb. 85B skal rykke op ved opnåelse af 125 point i DAM løb. Dog kan der ikke rykkes fra 85B til andre A klasser end 85 A og Oldboys B kan ikke rykke til andre A-klasser end Oldboys A, Spec. A og 125 A. En kører får status som A-kører, når han er berettiget til oprykning i 125A / Spc. A klasserne iht. Stk. 5 eller har haft licens i 125A / Spc. A klasserne. Alle kørere i 85 A, Old Boys A, 125 A og Special A, som har opnået point i DAM løb, skal blive i klassen. Kørere som ikke har opnået point i de 4 foregående år, kan rykke ned i henholdsvis klassen 85B, Old Boys B, 125 B og Special B. Side

21 18 - Præmieskala/pointsystemet Stk. 1 I klasse micro, 50 auto micro, 50C, 50B og 80 auto skal alle deltagere have en varig erindringspræmie. Stk. 2 I klasserne: 65 A, 85 B, 85 A, Mini-pige, Maxi-pige, C-åben, Old Boys 43+, Old Boys B, Old Boys A, 125B, 125A, Special B, Special A tildeles en varig erindringspræmie efter følgende skala: Deltagere: Præmie: Det er deltagende og ikke tilmeldte antal kørere, der udløser præmierne. Pointsystemet er: Placering: Point: Placering: Point: Stk. 3 For C-klasserne tildeles oprykningspoint for en samlet placering i et DAM/Liga stævne således: Ved 20 deltagere Placering: Point: Ved 15 deltagere Placering: Point: Ved 6 deltagere Placering: Point: Ved 1-5 deltagere Placering: 1 2 Point: 3 1 Side

22 Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Ved pointlighed mellem 2 kørere, er det sidst kørte heats placering, der er afgørende for dagens løb. Turneringsløb køres over et i løbskalenderen fastsat antal gange. I de klasser, hvor der køres indledningsheat og finale, køres der indledningsheat, opsamlingsheat og finale. Der skal sørges for ligelig fordeling til finalen i forholdet således, at 7 kørere fra hvert indledningsheat og 3 fra hvert opsamlingsheat går til finaleheatet. Indledningsheatet køres på 10 min. og finalen køres på normaltid. Afviklingen af sådanne løb skal foregå således, at der bliver mest mulig tid mellem indlednings- og opsamlingsheat, samt mellem opsamling og finale. Er vinderen i mål, skal de øvrige deltagere passere mållinien, for at tælle med i et heat, endvidere skal køreren have kørt 2/3 af det maksimale antal omgange. Trækkes der i mål, skal banen følges til mål, indenfor en tidsfrist på 2. min. efter sidste mand. Præmier uddeles først efter sidste heat på løbsdagen ved præmieoverrækkelsen. Ved uddeling af vandrepokal afholder den givende part udgiften Dansk Amatør Mesterskab Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7 Der køres så vidt det er muligt Dansk Amatør Mesterskabsløb i alle klubber med egen bane. (I det efterfølgende forkortet til DAM ). Klubber skal have mindst 2 løbs erfaring før et DAM løb kan tildeles. DAM løb kan kun køres i en klasse. De to dårligste DAM heat tæller ikke med, resten tæller til Dansk Amatør Mesterskabet. Heat hvor køreren er blevet diskvalificeret kan ikke fratrækkes som dårligste heat Ved pointlighed mellem to kørere, er det flest 1.-, 2.- og 3. pladser, der tæller til præmiering, er der stadig lighed mellem to kørere, er det sidst kørte heats placering, der er afgørende. Ved Dansk Amatør Mesterskabsfinalen skal der uanset deltagerantal, altid uddeles minimum 3 pokaler i hver klasse. Udenlandske IMBA kørere kan deltage i præmiering på dagen, men ikke i den samlede DAM pointstilling. (se også 32 stk. 6) Side

23 Stk. 8 DMCU opkræver tilmeldingsgebyret for DAM løb kr ,- i afgift for hvert løb, der bliver fastsat på planlægningsmødet for løbskalenderen Moto Cross Liga Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Der køres DMCU s MotoCross Liga (forkortes MCL) på 4 af DMCU s baner. MCL afvikles som en turnering mellem alle DMCU s medlemsklubber. Der kan kun ske tilmelding gennem den klub, hvor deltageren har opnået sæsonens første licens. Teamlederen varetager klubbens interesser og er ansvarlig for klubbens dispositioner på løbsdagen. MCL ligaen afvikles med 2 heat i hver klasse. Heatlængder: 12 min. + 1 omgang i klasserne: 50 micro, 50 auto micro, 50 auto C, 65, 85 C og Mini-pige. 15 min. + 1 omgang i klasserne: 50 auto B og 80 auto. 18 min. + 1omgang i klasserne: 85 B, 85 A, Maxi-pige, C-åben, Old Boys 43+, Old Boys B, Old Boys A, 125 B, 125 A, Special B, Special A. De 10 kører fra hver klub, der individuelt har opnået flest point, tæller med til klubbens samlede resultat. Ved pointlighed mellem 10. og 11. pladsen til 2 kørere fra samme klub, er det placeringen i det sidste kørte heat, der er afgørende. Ved pointsammenfald afgøres placeringen af klubbens Teamleder. Pointsystemet er: Placering: Point: Placering: Point: Stk. 10 Stk. 11 Der tildeles 5 startpoint til den klub, hvis kører tager starten. Ved sammenlagte klasser SKAL der tildeles startpoint i hver klasse og sammenlagte klasser skal starte forskudt. For at en klasse kan udløse startpoint, skal der være min. 4 deltagende kørere ved bom i heatet. Startpoint skal først tillægges klubbens resultat for dagen EFTER sammentælling af de 10 bedste køreres individuelle point. Der tildeles vindende klub på løbsdagen en varig erindringspræmie. Side

24 Stk. 12 Stk. 13 Præmiepuljefordeling. 60% til deling mellem 1., 2. og 3. PLADS 40% til deling mellem PLADS Pengepræmien vil blive fordelt proportionalt med pointtallet. Ved pointlighed mellem 2 klubber, er det flest 1., 2. og 3. pladser, der tæller til præmiering er der stadig lighed mellem 2 klubber, er det sidst kørte heats placering, der afgørende. Stk. 14 DMCU opkræver tilmeldingsgebyret for Liga løb kr ,- i afgift for hvert løb, der bliver fastsat på planlægningsmødet for løbskalenderen Protester Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Alle protester skal være skriftlige. Protester kan kun indgives af licensindehaveren. Eller ved licenshaverens forældre eller værge. Protester mod kørere / maskine skal afleveres til dommer eller løbsleder senest en ½ time efter det pågældende heats afslutning. Dommer eller løbsleder påfører på protesten navn og tidspunkt for modtagelse. Protester mod tællerlister skal afleveres til dommer / løbsleder senest en ½ time efter resultatets offentliggørelse. Alle protester skal anføres af dommer/løbsleder på vedkommende tællerliste. Øvrige protester skal afleveres til dommer eller løbsleder på løbsdagen eller indsendes til bestyrelsen, der skal have modtaget protesten senest 5 dage efter den pågældende løbsdag. Alle typer af protester SKAL indleveres til bestyrelsen i DMCU senest 5 dage efter modtagelsen. Alle typer af protester skal påføres med navn på modtager og dato og tidspunkt for modtagelse. Protest over løbsafvikling, samt over enkeltpersoner der har deltaget i løbsafviklingen, afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde i DMCU. Stk. 9 Protest gebyr: Protest mod motorcykel: gebyr Kr. 500,- Protest mod person: gebyr Kr. 300,- Side

25 Gebyret vil blive tilbagebetalt, hvis protesten tages til følge. Stk. 10 Stk. 11 Fysisk/psykisk blokade eller overfald foranlediget af klubber/klubbestyrelser kan idømmes en bod på op til kr ,- eller eksklusion fra DMCU i op til 1 år. Fysisk/psykisk blokade eller overfald af en eller flere kørere kan straffes med licensinddragelse eller karantæne. Straffen udmåles af DMCU s bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde Arrangerende klubs pligter Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 Er at arrangere løb i overensstemmelse med DMCU's gældende løbsreglement, og at der er tilstrækkeligt antal officials til stede. Det er klubbens ansvar, at der forefindes en miljøstation i ryttergården til bortskaffelse af olie, bremsevæske, kølervæske, bremsebelægning osv. At der er flag nok tilstede til løbets afvikling. At flagfolk kender deres observationsområde og flagenes betydning. At der er samaritter, tællere og beregnere tilstede. Kørermødet afholdes umiddelbart før træning. Der er mødepligt for alle kørere og mekanikere. Ved specielle arrangementer er det den arrangerende klubs pligt skriftligt at oplyse om tillægsregler til DMCU`s bestyrelse, mindst 1 måned før. Der må ikke afholdes klubarrangementer på DMCU løbsdage. Hver klub skal stille med mindst 2 dommere for hvert løb de afholder. En klub kan ikke aflyse et løbsarrangement før efter første træning på løbsdagen. En eventuel aflysning af løb skal ske ved samråd mellem kørerrepræsentant og dommeren. Hvis en klub ønsker at aflyse en officiel løbsdag på løbskalenderen, skal klubben indgive en skriftlig begrundelse til DMCU s bestyrelse mindst 30 dage før løbsdagen, samt evt. angive en alternativ løbsdag. DMCU bestyrelse vil herefter tage beslutning herom på næstkommende bestyrelsesmøde. Hvis en klub ønsker at afholde løb, på andre baner end unionens egne, skal klubben indgive skriftlig ansøgning med begrundelse til Unionens bestyrelse senest 3 måneder før løbsafholdelsen. Side

26 Stk. 13 Stk. 14 Stk. 15 Klubbernes vedtægter og bestyrelsens sammensætning skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og fremsendes til DMCU s bestyrelse og formand inden, den 31/12 ellers udelukkes klubben fra DMCU. Alle klubber skal udfærdige en nøje beskrivelse af deres baners beliggenhed med en kortskitse, træningstidspunkter, træningsgebyr m.v. samt kontaktpersonens telefonnummer for nærmere oplysninger. DMCU opkræver tilmeldingsgebyret for pokalløb kr. 800,- i afgift for hvert løb der bliver fastsat på planlægningsmødet for løbskalenderen. Den arrangerende klub afholder udgiften til præmiering. Stk. 16 Ved afholdelse af træningslejr (varighed over 2 dage) skal der under hele træningslejren forefindes en person med udvidet førstehjælp, samt være frigørelses værktøj til stede. Der betales et gebyr til DMCU på 1000,- kr. Stk. 17 Det er klubbens pligt at oplyse på deres hjemmeside senest 5 dage før løbs dato, hvornår porten i ryttergården åbner og hvornår der er tilmelding dagen før løbsdagen, og på selve løbsdagen, hvornår der er tilmelding, hvornår der er køremøde, og hvornår træningen starter Maskinsyn Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3 Maskinsyn foretages i parkferme ved 1. og 2. heat. En maskine der ikke kan godkendes kan forsøges lavet inden der gives grønt flag. Maskinen skal være synet inden deltagelse i løb. Maskintilsynet skal endvidere kontrollere kørernes påklædning og påse, at styrthjelmen er godkendt og har den korrekte pasform fastspændt på kørerens hoved. Vil en kører benytte flere maskiner i samme klasse, skal de fremstilles til løbets maskinsyn eller ved henvendelse til løbsdommer/løbsleder. Side

27 24 Ryttergårdschef / Parkfermechef Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4 Stk. 5 Ryttergårdschefen skal holde ro og orden i ryttergården. Han skal endvidere påse, at kørernes udstyr er reglementeret og i forsvarlig stand, eksempelvis baggrundsfarve, let læselig tal på alle sider, oliespild osv. Han skal påse, at alle er korrekt placeret i parkferme efter reglerne. Han skal give tegn med grønt flag, når maskinerne må startes i parkferme. Han skal sørge for, at kørerne kører frem til startstedet i den rækkefølge, som har fundet sted ved trækning af klemme til 1. heat. Placering i første heat afgør rækkefølge til 2. heat. Ved omstart skal han sørge for at kørerne kører frem til startstedet i den rækkefølge, der har fundet sted ved enten trækning af klemme /eller efter placering i løbets 1. heat. Stk. 6 Parkferme lukker, 10 min. efter start af igangværende løb. 25- Starter og svingdommer Stk. 1. Stk. 2. Starteren skal sikre sig, at startbom eller elastik er i orden inden kørerne kører frem til startstedet. Svingdommerne/flagfolk skal i tilfælde af styrt vinke tydeligt med det gule flag og i øvrigt påse, at der ikke sker uregelmæssigheder under løbet, at der ikke skubbes, sparkes eller presses medkørere udenfor banen. 26- Tællerlister/beregner Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Omgangstællere og beregnere skal i god tid sætte sig ind i særregler, antal heat og løbsdistance. At samtlige omgangslister er til stede og efter udfyldning afleveres til beregneren. Kørerne skal tælles ud fra målstregen, som skal være tydeligt afmærket. Ved løbsafvikling skal der altid udfærdiges 2 af hinanden uafhængige tællerlister. Tællerlister skal altid påføres dato, klokkeslæt og underskrives af tælleren. Alle protester skal anføres på vedkommende tællerliste. Side

28 Stk. 6. Protester og uoverensstemmelser vedrørende omgangslister afgøres suverænt af dommeren Officialregler og lederansvar Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6 Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk.10. Den arrangerende klubs løbsleder har ansvaret for, at alle officials er på plads før træning og inden et heats start. Der skal være samaritervagt til stede ved banen. Der skal forefindes telefon inden for rimelig afstand. Der skal forefindes brandslukningsudstyr, forbindskasse, båre, plastposer/trykbandage samt frigørelsesmateriel. Der skal informeres om ovennævnte til deltagere og holdledere. Officials bør have en minimumsalder på 13 år. Officials skal instrueres således, at de kan udføre deres pligter på rette vis. Alle tællere og øvrige officials skal have udleveret checklister og ajourført løbsprogram, inden første hold sendes ud til start. Det påhviler endvidere løbslederen at påse, at eventuelle protester bliver påført løbs- og omgangslister, samt indføje eventuelle udelukkelser. Det er kun officials der må opholde sig på banen under løbet. Ved Licenstegning forpligter køreren sig til, både til træning og ved løbsdeltagelse, at der ikke indtages alkoholiske nydelser eller euforiserende stoffer inden og under træningen, samt inden og under løbsafviklingen på dagen. Der må ikke være indtaget genstande inden løbsdagen, så promillen overstiger det ifølge lovens tilladte. Officials incl. dommeren må ikke indtage alkoholiske nydelser eller euforiserende stoffer på baneområdet inden og under løbsafviklingen på dagen. Det er tilladt for officials incl. dommeren at nyde en genstand til sin mad, dog må der ikke indtages genstande, så promillen overstiger det ifølge loven tilladte. Ved indtagelse af en genstand, skal dette foregå uden for baneområdet. Stk. 11 Stk. 12 Løbsafviklingen er færdig for dommer en halv time efter sidste heat og for tællerchefen en halv time efter sidste tællerliste er hængt op. Fungerende løbsleder skal være i besiddelse af løbslederlicens, denne fornyes hvert 2. år. Side

29 28 - Dommeren Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Ad. A. Ad. B. Ad. C. Stk. 9. Dommeren er øverste myndighed ved løbs afvikling. I tilfælde af aflysning af løb ved eksempelvis regnvejr skal det være dommeren der indkalder til køremøde, og meddeler beslutningen om aflysning eller ej. Dommeren skal være i besiddelse af sort og rødt flag, samt løbsprogram til notater og bære dommerkort. Dommeren skal altid kontrollere og godkende banen inden træning og start påbegyndes. Dommeren kan tage en nybegynder op til bane / flagprøve. Dette kan foretages under træning før løb. Dommeren kan bryde ind i træning og løb og eventuelt udelukke en kører, selvom der ikke foreligger en protest. Dommeren skal straks tage en kører ud fra banen, hvis støjgrænsen skønnes overskredet. Dommeren kan meddele kørerne: A. Advarsel. B. Advarsel med fratagelse af point i det pågældende heat. C. Diskvalifikation. Ved 2. advarsel indenfor sæsonen, tæller det som første diskvalifikation, hvilket medfører udelukkelse af det pågældende løb. Samme regler som ovenfor beskrevet. Ved første udelukkelse af det pågældende løb, ved 2. diskvalifikation indenfor sæsonen, udelukkes køreren af det pågældende løb, samt næste løb på løbskalenderen. Dommeren behandler sammen med løbslederen alle skriftlige protester på kørere/maskine. Stk. 10. Dommeren skal efter et løbs afslutning påtegne dommerbogen med alle relevante oplysninger, samt ajourføre skadeprotokollen. Dommeren skal påføre advarsler på løbspapirer og tællerlister, samt alle skriftlige protester, der derefter sendes til DMCU's formand af den arrangerende klubs løbsleder, hvor alt bliver arkiveret og bliver påført pointlister. Stk. 11 Stk. 12 Ved Dansk Amatør Mesterskab skal dommeren have mindst 3 løbs erfaring. Dommerlicens skal fornyes hvert år. Side

30 29 Kontrol / Test Stk. 1 Der kan til enhver tid udtages X antal kørere til kontrol af motorydelse i 50 auto. Tilstede ved kontrollen vil der altid være en DMCU repræsentant i form af Dommer / Bestyrelsesmedlem. Stk. 2A En test vil i forbindelse med 29 stk. 1 foregå på følgende måde: DMCU vil medbringe på minimum 3 vilkårlig løbsdage testmaskinen, hvor de udtagne kørere vil få testet deres maskine Stk. 2B. En test vil i forbindelse med en protest foregå på følgende måde: 1) Den pågældende maskine bliver taget i karantæne umiddelbart efter at sidste heat er afsluttet. 2) Maskinen vil blive fragtet til det af DMCU bestemte testcenter, hvor testen vil foregå. Testen vil blive afholdt førstkommende mandag og under opsyn af ansat ved testcenter og en DMCU repræsentant. Hvis det ønskes må maskinens ejer også gerne være tilstede. 3) Der skal ved testen udskrives et test resultat i minimum 2 eksemplarer, hvoraf det ene sendes til DMCU og det andet overdrages til maskinens ejermand. 4) Maskinen vil blive returneret i henhold til aftale mellem DMCU repræsentanten og maskinens ejermand Stk. 3 Hvis en maskine ikke velvilligt stilles til rådighed til test, vil dette betragtes, som erkendelse af at maskinen ikke er lovlig iht. reglementet og vil fra DMCU efterfølgende føre til sanktioner. (Se stk. 4) Stk. 4 Sanktioner, der vil træde i kraft, hvis en licensindehavers 50 ccm maskine iflg. testen overstiger de max. 10 HK + 10 %, respektive 4-takts klassen 10,0 hk, vil blive taget op på førstkommende DMCU bestyrelsesmøde. Minimum konsekvens vil være udelukkelse fra det på dagen afholdte løb, samt det sidst kørte DAM løb licensindehaveren har deltaget i. Endvidere vil køreren blive frataget alle point på dagen. Ved gentagne overskridelser af reglementet på dette punkt vil føre til yderligere sanktioner fra DMCU. Stk. 5 Omkostninger ved test af maskiner, der er udtaget iht. 29 stk. 1 eller ved protest afholdes på følgende måde: 1) Yder maskinen ved test ikke over det tilladte antal heste i forhold til reglementet vil udgiften til test afholdes af DMCU. Side

31 2) Konstateres der en overskridelse af max. Antal HK i forhold til reglementet skal maskinens ejer selv afholde udgiften til testen uanset om testen foretages ude på banerne eller hos testcenteret. Kostpris for 1. stk. test er pt. 500,- kr.. Udgiften til fragt ifm. levering til testcenter og returnering af maskinen afholdes ligeledes som nævnt ovenfor. Stk. 6 Ved nedlæggelse af protest mod maskine kan denne først adskilles efter andet heat. Såfremt der ligges protest i første heat og maskinen ikke findes lovlig, fratages point for begge dagens heat. Cykel plomberes af dommer. 30 Doping Stk. 1 Iht. DIF s regler Se hvad der er med på dopinglisten på adressen: 31 I.M.B.A. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Ved tegning af EM-licens og tilmeldinger til et eller flere EM-afdelinger, er man forpligtet til at deltage i disse. Misligholdelse af ovennævnte kan medføre inddragelse af kørepenge/depositum. Som IMBA kører er man forpligtet til at køre i nationstrøje i alle EM heat, samt bære den ved præmiering. Træning fritaget for dette. Ved deltagelse i EM i IMBA regi er man forpligtet til at bære IMBA s sponsorer i henhold til indgåede aftaler mellem IMBA og sponsorer. Profilering af private sponsorer på beklædning mellem kørere og private teams skal godkendes af IMBA udvalget. Stk. 4 Ved deltagelse i ungdomsweekender under IMBA er man som kører forpligtet til at køre i Nationaltrøje. Stk. 5 Klassificering sker til enhver tid i henhold til IMBA s reglement. Stk. 6 EM reglement udleveres umiddelbart efter licenstegning, denne foreligger på engelsk eller tysk. Side

32 32 Regler for afvikling af EM under DMCU Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Internationale EM-kørere, efter IMBA - reglement. Internationale EM-kørere skal have tilsendt 3 stk. fribilletter pr. kører. Holdleder ved EM skal have tilsendt 2 stk. fribilletter. Internationale + nationale kørere efter DMCU - reglement. Internationale gæstekørere skal medbringe en starttilladelse fra deres organisation. Internationale gæstekørere skal ikke betale startgebyr. Nationale kørere betaler normalt startgebyr. Tilmelding 20 dage før løbsdag, skriftlig på normal giro, af hensyn til program. Nationale kørere skal have tilsendt 1 stk. fribillet, hvis kørerens alder kræver billet for entre. Stk. 10. International klasse sammensættes af følgende klasser 125ccm /500ccm A + B. Nationale klasser kan og må lægges sammen. Stk. 11. Arrangerende klub bestemmer hvilke klasser, der kan deltage i arrangementet. Stk. 12. Ved overtilmelding er det arrangerende klubs ret, at sortere overskydende kørere fra. Stk. 13. Præmiering: EM samlet præmieres på dagen. International + national samlet præmieres på dagen. Stk. 14. Arrangerende klub betaler afgift til EMS + præmiepenge til EM-kørerne + alle udgifter ved arrangementet (se afviklingsfolder for EM). Stk. 15. Løbsafgift = kr ,-, løbsafgiften opdeles i 2 rater. Stk rate = 1.500,- kr. betales sammen med indgivelse af ansøgning om EM-løb. 2. rate = 1.500,- kr. betales 1 måned før afvikling af stævnet. Stk. 17. Ved aflysning tilbageholdes 1.500, - Kr. Stk. 18 Ved fælles afholdelse af EM-løbet vil regelsættet vedr. afholdelse af EM fra DMCU s bestyrelse være gældende. Side

33 33 - Transponder Stk. 1 Stk. 2 Alle kører der deltager i løb på stor bane skal have en funktiondsdygtig transponder monteret på sin maskine ved træning og heat. En transponder koster kr. 1800,- og kan købes igennem en DMCU klub Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Der vil løbende blive uddannet personale til at betjene transponder tællersystemet. Hver klub skal stille med 2 mand. I situationer hvor det ikke er muligt at benytte transpondersystemet, tælles der i henhold til 26. Det er kørerens ansvar alene, at have monteret funktionsduelig, opladet Transponder på maskinen. Hvis stk. 5 ikke opfyldes, tæller kørerens resultat ikke med i det pågældende heat. Stk. 7 Ved tilmelding på løbsdagen skal køreren oplyse, hvilket transponder nr. der køres med den pågældende dag. Stk. 8 Der føres manuelle lister til brug ved et udfald af transpondersystemet. Stk. 9 Det påhviler hver klub med egen bane at være i besiddelse af eget transponderanlæg for at kunne afholde Dam eller Liga Støj Stk.1. Hver klub skal have uddannet minimum 1 person til at kunne støjteste. Stk. 2. Den uddannede person skal indgå i DMCUs støjteam og der udfærdiges en vagtplan i.h.t. løbskalenderen. Stk. 3. Støjudstyret skal følge med rundt til samtlige DMCU løb og det er den klub, der afholder løbet, der har ansvaret for at støj udstyret bringes ansvarligt videre til den klub, hvor næste løb afholdes iht. DMCUs løbskalender. Ved overbringelse af støjudstyret skal der foreligge en formular på, hvem der har fået overdraget støj udstyret og underskriften fra denne person incl. dato. Side

34 Samarbejdsaftale for motocross mellem Dansk Moto Cross Union og Danmarks Motor Union Parter Samarbejdsaftalen er indgået mellem Dansk Moto Cross Union (DMCU) og Danmarks Motor Union (DMU). Omfang Alle motocrosskørere under DMCU og DMU kan deltage i træninger og hos hinanden. Når man deltager i træninger og klubmesterskaber, betales træningsgebyr på lige fod. Kørere fra DMCU og DMU kan ikke deltage i løbsarrangementer hos hinanden, uden der er en skriftlig aftale herom, og denne aftale skal være indgået inden den 1. januar mellem DMCU og DMU for det pågældende arrangement. DMCU og DMU respekterer hinandens straffe, udelukkelse m.m. Aftalte løbsarrangementer Der er ikke aftalt løbsarrangementer, hvor der kan deltages, med henholdsvis DMCU og DMU-kørerlicens. Klubmesterskaber Der kan deltages i klubmesterskaber, hvis man er medlem af den arrangerende klub. Sikkerhed Motocross kørere fra henholdsvis DMCU og DMU skal hver især følge egne regler for cykel og påklædning. Kørere fra henholdsvis DMCU og DMU skal hver især følge egne regler for lydmålinger og følge samme sanktioner i forbindelse med løb og træninger. DMCU og DMU er hver især forpligtiget til at syne egne baner i henhold til gældende reglementer for henholdsvis DMCU og DMU. Forsikring DMCU og DMU sørger selv for forsikring af egne kørere. Ved tilmelding til træninger skal både DMCU kørere og DMU kørere fremvise gyldigt licens med Billede og underskrift. Opsigelse af aftalen Denne aftale gælder, indtil den skriftlig opsiges af en af parterne med 1 måneds varsel. Aftalens ikrafttrædelse Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar Licensansøgning i DMU DMCU kørere som ønsker DMU kørerlicens, placeres i samme klassetrin som opnået i DMCU. Klassificering af DMU kørere se 15 stk. 19 Side

35 Vedtægter for Dansk Moto Cross Union 1 Unionens navn er Dansk Moto Cross Union, forkortet til DMCU 2 Unionens formål er at samle motocrossinteresserede personer, så de har mulighed for at dyrke fælles interesser under organiserede forhold. Unionens medlemskreds består af klubber, som aktivt dyrker motocross. Klubberne har til opgave at arrangere motocrossløb og i øvrigt arbejde for en større udbredelse af motocrosssporten. 3 Generalforsamlingen er DMCU's øverste myndighed. 4 DMCU's generalforsamling afholdes i november måned hvert år. Dato, tid og sted for generalforsamlingen fastsættes på generalforsamlingen fra år til år. Indkaldelse sker gennem referatet fra generalforsamlingen, og står på løbskalenderen. Der vil ikke komme yderligere indkaldelse til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DMCU's bestyrelse i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Klubberne vil modtage de indkomne forslag til gennemgang mindst 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal indsendes som DMCU-klubs forslag. Forslag til reglementsændring indsendes løbende til sportsudvalget, dog senest den 30. juni. Herefter har klubberne mulighed for inden 1. september, at indsende ændringsforslag til indsendte forslag!. Der stemmes om sportsudvalgets samlede forslag. Ændringer i reglement omhandlende økonomi, behandles ved afstemning på generalforsamlingen. 5 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra IMBA's kontaktperson i Danmark. 5. Arbejdsudvalgs beretning. 6. Regnskab. 7. Indkomne forslag. 8. Valg af formand eller kasserer, som går på skift hvert 2. år. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg hvert 2. år. 10. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer, samt 2 kørerrepræsentanter som er på valg hvert år. 11. Valg af IMBA's kontaktperson i Danmark. 12. Valg af diverse arbejdsudvalg, som består af minimum 3 medlemmer. 13. Dato, tid og sted for samarbejds- og planlægningsmøder. Første møde skal afholdes i den sidste uge i januar i forbindelse med udfærdigelsen af løbskalenderen. 14. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning). Side

36 6 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Skriftlig afstemning kan forlanges, når mindst 3 stemmeberettigede forlanger dette. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. 7 Til vedtagelse på generalforsamlingen om optagelse af lån, støtte til andre foreninger eller vedtægtsændringer kræves der 3/4 af de afgivne stemmer. 8 For at kunne opløse unionen kræves der 3/4 af de afgivne stemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 25 % af medlemsklubberne forlanger dette. Såfremt der fra 25 % af klubberne ønskes en ekstraordinær generalforsamling, er det bestyrelsernes pligt inden for 14 dage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Med kravet om ekstraordinær generalforsamling skal der følge en dagsorden omkring den eller de sager, der ønskes behandlet. Kun punkterne på dagsordenen kan behandles. Såfremt der ikke møder 75 % af dem, der har ønsket en ekstraordinær generalforsamling, kan dagsordenen nægtes behandlet. Der indkaldes altid skriftligt med 14 dages varsel. 10 Hver klub kan, udover de der sidder i bestyrelsen for unionen, møde med 5 medlemmer, hvoraf de 3 er stemmeberettiget til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. 11 Bestyrelsen består af 7 medlemmer heraf 1 formand, 1 kassérer, 2 kørerrepræsentanter og 3 øvrige medlemmer, der konstituerer sig selv. Formand og kassérer vælges på skift hvert andet år. Øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter vælges for et år ad gangen, det samme gælder revisorerne. 3 menige bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år 2 på valg i lige år. Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen. Valg af kørerrepræsentanter sker ved at kørerne hvert år senest til DAM finalen har indstillet nogle kandidater til posten som kørerrepræsentant. Kandidaterne skal sendes til DMCUs formand, som har ansvaret for at offentliggøre kandidaterne. Det endelige valg af kørerrepræsentanterne, ud fra de opstillede kandidater, sker til den årlige generalforsamling, hvor de bliver endelig valgt på samme tid som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er klubbernes ansvar at sørge for at kørerne er orienteret om, deres mulighed for at indstille kørerrepræsentant kandidater. Tilsvarende er det klubbernes ansvar, at de har mandat med fra klubbens kører til afstemningen Suppleanter og IMBA's kontaktperson kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 12 Sportsudvalget består af 1 repræsentant fra hver klub, 1 repræsentant fra hvert udvalg i DMCU samt en af DMCU s bestyrelse udpeget person. Denne person er ansvarlig for sportsudvalget. 13 Sportsudvalget behandler indkomne forslag til reglementsændring, disse videresendes senest den 15. oktober til godkendelse i DMCU s bestyrelse. Side

37 14 Arbejdsudvalg konstituerer sig selv ved valg af talsmand/kvinde til DMCU's bestyrelse. 15 Bestyrelsen har det daglige arbejde i unionen og varetager dens formål og interesser. 16 Klubber der ønskes optaget i DMCU skal betale kr ,-. 17 En klub skal have mindst 5 medlemmer for at blive optaget i Unionen. 18 En protest over en arrangerende klub eller personer der deltager i løb som officials, behandles af bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er det bestyrelsens pligt efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse. Beslutningen skal fremlægges på førstkommende generalforsamling til medlemmernes godkendelse. Godkendelse: Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 20. november 1999 på Sejs Hedekro. Der er ikke foretaget vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 11. november 2000 på Sejs Hedekro. Vedtaget en ændring i 12 vedtægter på generalforsamlingen den 24. november 2001 på Cafeteria Kroen, Hampen. Øvrige vedtægter uændret. Der er ikke foretaget vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 23. november 2002 på Cafeteria Kroen, Hampen. Der er ikke foretaget vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 22. november 2003 på Cafeteria Kroen, Hampen. Vedtaget en ændring i 11 vedtægter på generalforsamlingen den 20. november 2004 på Hampen Søcamping. Øvrige vedtægter uændret. Vedtaget en ændring i 10 vedtægter på generalforsamlingen den 19. november 2005 på Grimhøj. Øvrige vedtægter uændret. Vedtaget en ændring i 11 vedtægter på generalforsamlingen den 25. november 2006 på Grimhøj. Øvrige vedtægter uændret. Vedtaget en ændring i 11 vedtægter på Generalforsamlingen den 24. november 2007 På Grimhøj. Øvrige vedtægter uændret. Vedtaget en ændring i 4, 5 og 13 på ekstaordinær generalforsamling den 24. januar 2008 på Grimhøj. Øvrige vedtægter uændret. Der er ikke foretaget vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 22. november 2008 på Grimhøj. Side

38 Vedtaget en ændring i 5 vedtægter på Generalforsamlingen den 21. november 2009 på Grimhøj. Øvrige vedtægter uændret. Side

39 Organisationsplan DMCU s Generalforsamling DMCU s Bestyrelse Sportsudvalg Officials udvalg Støj udvalg Bane udvalg IMBA/EMS udvalg Transp. udvalg Dommer udvalg Dansk off road Enduro klub DMCU Klubber Quad Danmark Side

40 Bestyrelsen for DMCU 2010 Formand: Benny Møller Tlf: Vamdrupvej 11, Skudstrup, 6630 Rødding Mobil: Kasserer: Inge Torp Tlf: Vibevej 6, 6600 Vejen Mobil: DMCU s kontonummer: Sekretær: Aage Marcussen Tlf: Rørbækvej 24, 8766 Nørre Snede Mobil: Best.mdl.: Klaus Rafael Jensen Tlf: Aakjærvej 35, Falling,, 8300 Odder Mobil: Best.mdl.: Søren Nielsen Tlf: Skæring Havvej 123, 8250 Egå Mobil: Kørerrepr: Kørerrepr: Esben H. Madsen Holsteinsgade 21, 8300 Odder Mobil: Tommy Steen Nielsen Hobrovej Randers Mobil: Suppleant: Rune Møller Hauser Banevej 11, Ølholm, 7160 Tørring Mobil: Suppleant: Thomas Kam, Lervejen 29, 8355 Solbjerg Tlf.: Mobil: Side

41 Arbejdsopgaver / kontaktpersoner i bestyrelsen Forsikring og økonomi: Benny Møller: Økonomi: Inge Torp: Transponder: Benny Møller: Officials: Klaus Rafael Jensen: IMBA: Aage Marcussen: Bane: Søren Nielsen: Støj: Klaus Rafael Jensen: Fordeling af arbejdsopgaver i DMCU Licenser: Erik Christiansen: Pokaler: Inge Torp: Pointstyrer: Hanne Kristiansen Webmaster: Jens Slot Madsen Revisorer: Hanne Kristiansen Inge Marie Henningsen DMCU på nettet her finder du officiel løbskalender for DMCU, resultater, nyheder mm. Side

42 Sportsudvalg Billund Moto-Cross Klub Bjerringbro Cross Klub Grenaa Moto Cross Club Grimhøj Motocross Klub Hampen MotoCross Klub Lindknud Motocross Klub Mols Cross Club Rougsø Cross Klub OdderCross Klub Kørerrepræsentant Kørerrepræsentant Officialudvalgsrepr. Dommerudvalgsrepr. Baneudvalgsrepræsentant Støjudvalgsrepræsentant Imbaudvalgsrepræsentant Transponderudvalgsrepr. Sekretær Formand Jimmy Foss Dalsøvej Grindsted Søren Sørensen Østergade Bjerringbro Per Bøystrup Enghegnet Grenaa Allan Frausing Bymandsvej 32A 8200 Århus N Rune Hauser Banevej Tørring Glenn Pedersen Skodborg Vestegade Rødding Karl E. Nielsen Sdr. Strandvej Ebeltoft Knud Sørensen Kirkestien 19, Vejlby 8961 Allingåbro Klaus R. Jensen Aakjærvej Odder Esben H. Madsen Holsteinsgade Odder Tommy Steen Nielsen Hobrovej Randers Carl Jørn Madsen Åbyvej Åbyhøj Søren Nielsen Knud Sørensen Skæring Havvej 123 Kirkestien 19, Vejlby 8250 Egå Allingåbro Carl-Jørn Madsen Åbyvej Åbyhøj Bruno Kold Jensen Thomas M. Hansen Lotte Andersen Staushedevejen 14 Lyngbygårdsvej 40 A Bavnegårdsvej Gesten Brabrand Hasselager Benny Møller Vamdrupvej Rødding Side

43 Grimhøj Motocross klub Grimhøj Motocross klub Quad Danmark Mols Cross Club Officialudvalg Carl Jørn Madsen Åbyvej Åbyhøj Søren Nielsen Skæring Havvej Egå Jens Slot Madsen Otto Ruds Vej Frederikshavn Anette Østberg Langkjær 37, Hem 8660 Skanderborg Sten Ø. Jensen Lillerupvej 8 A 8410 Rønde Grimhøj Motocross Klub Grenaa Motocross Klub Dommerudvalg Søren Nielsen Skæring Havvej Egå Allan Nielsen Syrenvænget Balle Rougsø Cross Klub Quad Danmark Grimhøj Motocross Klub Enduro Grenaa Moto Cross Klub Baneudvalg Knud Sørensen Kirkestien 17, Vejlby 8961 Allingåbro Søren Yde Lundhøjvej Skanderborg Ole Henningsen Farøvænget Tilst Mads B. Holmberg Møllegårdsvej Rødkærsbro Bo Madsen Thorsgade 58E 8410 Rønde Odder Moto Cross Klub Esben Hjøllund Madsen Holsteinsgade Odder Side

44 Grimhøj Motocross Klub Hampen Motocross Klub Bjerringbro Cross Klub Odder Moto Cross Klub Grimhøj Motocross Klub Quad Danmark Støjudvalg Carl-Jørn Madsen Åbyvej Åbyhøj Peter Henningsen Farøvænget Tilst Lars Egelund Lærkevej Bjerringbro Michael Skipper Frederikshaldparken odder Ole Henningsen Farøvænget Tilst Claus Frandsen Søgårdsvej 5B 8660 Skanderborg Mols Cross Club Pauli Rasmussen Trige Møllevej Trige Lindknud motocross Klub Grimhøj Motocross klub Hampen Motocross klub Billund Moto Cross Klub EMS-udvalg Bruno Kold Jensen Staushedevejen Gesten Gunnar Bittner Arnegårdsvej Åbyhøj Aage Marcussen Rørbækvej Nørre Snede Erik Christiansen Åsbjerg Give Quad Danmark Jacob Nielsen Emborgvej Ry Mols Cross Club Billund Moto-cross Klub Grenaa Moto Cross Klub Quad Danmark Billund MotoCross Klub Transponderudvalg Thomas M. Hansen Lyngbygårdsvej 40 A 8220 Brabrand Erik Christiansen Åsbjerg Give Hanne kristiansen Bakkekrogen Grenaa Betina Østrup Stege Oddervej Skanderborg Edith Høyer Olesen 7190 Billund Side

45 Formand for DMCU klubberne 2010 Bjerringbro: Søren Sørensen, Østergade 50, 8850 Bjerringbro tlf , Billund: Rita Andersen, Kobjergvej 14, 7190 Billund, Tlf Grenaa: Grimhøj: Hampen: Ricco Knakkergaard, Storegade 62, 8500 Grenaa Tlf / , Per Jessen Klixbüll Daglig leder: Keld Kjeldal, Grimhøjvej 16, 8220 Brabrand tlf fax Alf Sørensen, Rådmandsvej 45, 8700 Horsens Tlf.: , Lindknud: Mols: Rougsø: Henning Bloch, Søndergade 14, 6690 Gørding Tlf Charlotte Mathiesen, Rytterparken 76, 8543 Hornslet Tlf Knud Sørensen, Kirkestien 17, Vejlby, 8961 Allingåbro Tlf.: , E-mai:l Odder: Quad Danmark: Klaus R. Jensen, Aakjærvej 35, Falling, 8300 Odder tlf (ingen bane), Anette Østberg, Langkjær 37, Hem, 8660 Skanderborg Tlf Dansk Off-road MC-klub: Dansk Enduro Klub: Mads Holmberg, Møllegårdsvej 11, Elsborg, 8840 Rødkærsbro Tlf , Se i øvrigt DMCU s hjemmeside her finder du alle klubberne Side

46 BJERRINGBRO CROSS KLUB 2010 Bestyrelsen Formand Søren Sørensen Østergade Bjerringbro Tlf fax Mobi:l Kasserer Jørgen M. Nielsen Kølsenvej Løgstrup Tlf Mobil: Besty. Medl.: Bjarke Feldt Rasmussen Anders Nielsens Vej Viborg Tlf Mobil: E:mail: Besty.medl: Torben Pedersen Tjelevej Tjele Tlf Mobil: E:mail: Besty. medl. Lars Egelund Lærkevej Bjerringbro Mobil: Kørerep. Søren Ehlert Kølsenvej Løgstrup mobil: Bankkonto: Nordea Bank reg kontonr og følg med i udviklingen omkring vores baneprojekt i Fårup. Side

47 BMCK 2010 Formand Kasserer Medlemskab og licenstegning Rita Andersen Kobjergvej Billund Lene W. Knudsen Gammel Hejnsvigvej Billund Giro: netbank: Næstformand Edith Olesen Sekretær Lars Dahlmann Bestyrelsesmedlem Peter Markussen Suppleant Henrik Karstensen Suppleant Transponder team Conny Christensen Edith Olesen Lotte A. Guldbrandt Andre personer I BMCK Kørerepræsentant storbane Mathias Bach Kørerepræsentant lillebane Jimmy Voss Webmaster Lars Dahlmann Sportsudvalgs rep. Jimmy Voss Billund Moto Cross Klub, Elkjærhøjevej 3 A, 7190 Billund Hjemmeside: Træningsgebyr for ikke medlemmer: 50,- Kr. Miljøbakker ER påkrævet. Betaling og registrering skal ske I klubhuset inden træningen påbegyndes. Banens åbningstider: Onsdag kl Lørdag kl Side

48 Bestyrelsen for Grenaa Moto Cross Klub 2010 Formand: Kiosk: Ricco Knakkergaard Gitte Larsen Storegade 62, 8500 Grenaa Nodrekærvej 39, 8444 Balle Tlf: Mobil: Tlf: Mobil: Mail: Mail: Kasserer: Sponsor: Anni Rasmussen Flemming Voigt Dolmer bygade 30, 8500 Grenaa Lykkevej 12, 8500 Grenaa Mobil: Mobil: Mail: Mail: Banemand 1: Sportsudvalg: Allan Nielsen Per Bøystrup Syrenvænget 8, 8444 Balle Enghegnet 22, 8500 Grenaa Mobil: Tlf: , Mobil: Mail: Mail: Banemand 2: Hjemmesiden: Bjarne Rasmussen Ole Mortensen Sognevej 4, 8560 Kolind Fladstrupvej 27, 8500 Trustrup Mobil: Mobil: Mail: Mail: Sekretær: Morten Jacobsen Havnevej 231, 8500 Grenaa Mobil: Mail: Klubhus: Næsgårdvej 7, 8500 Grenaa Tlf.: Kiosken har åben 1 time efter lukning af træning. Bank: Danske Bank Reg konto Banen har åbent som følgende: Sommertid: April oktober Onsdag kl kl Lørdag Kl kl Der vil den første lørdag i måneden blive reserveret kørsel for begyndere og kvinder på stor bane i tidsrummet: Lørdag Kl kl Klubben forbeholder sig ret til at lade nybegyndere og kvinder få enkelte træningstider, hvis der ytres ønske herom. Det er op til den ansvarlige på dagen. Træningsgebyr for ikke medlemmer 50,- kr. Og KUN mod forevisning af gyldig licens. Husk:!!! Indskrivning i klubben før der køres på banen. Kørsel udenfor banen og ryttergården er strengt forbudt og vil medføre bortvisning på dagen!!!! Side

49 GRIMHØJ MOTOCROSS KLUB 2010 Grimhøjvej Brabrand Tlf Bank konto Reg. nr Konto nr Hjemmeside Åbningstider i 2010 Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge 1 til og med uge Lukket Lukket Lukket Lukket Uge 9 til og med uge Lukket Lukket Uge 14 til og med uge Lukket Lukket Uge 27 til og med uge 31 Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Uge 32 til og med uge Lukket Lukket Uge 43 til og med uge Lukket Lukket Lukket OBS BANEN LUKKER ALTID 1 TIME FØR KLUBBEN OBS Grimhøj Baren lukker altid 30 min. før klubben OBS: Klubben har altid lukket på alle helligedage samt lørdage i forbindelse med helligdage, som er: Påskelørdag den 3 april + St. Bededags lørdag den 1. maj + Kr. Himmelfarts lørdag den 15. maj + Pinse lørdag den 22. maj. Quat Træning er i uge 14 til 26 og uge 32 til 42 på alle torsdage, undtagen helligedage. Ved Quar træning er tiden delt op så 65 til 85 ccm. kører fra 0 15 min. og 125 til 250 ccm fra min. og Quat fra 30 til 60 min. Se ur på gavlvæg. Når den røde lampe i gavl lyser skal alle stoppe deres maskine, så må der ikke køres mere denne dag. Alle SKAL registreres i træningslog bogen, samt at ikke medlemmer skal betale træningsgebyr på 50 kr. pr. maskine pr. dag i klubbens Barlokale. Bestyrelsen for Grimhøj Motocross Klub Formand Per Jessen-Klixbüll Bekkasinvej Højbjerg Referant Torben Sattrup Mosevænget Rønde Beboerrepr. Rudolf Bay Jensen Jernaldervej 253 B 1 t.v Århus V. Forældrerepr. Aage Jensen P. Mønsteds Allé Højbjerg Forældrerepr. Jørn Andersen Bavnegårdsvej Hasselager Medlemsrepr. Peter Henningsen Farøvænget Tilst Medlemsrepr. Malek El-Zaghal Torstilgårdsvej 80 1 tv Tilst Medarb. repr. Jens Erik Petersen Fastrupvej 4 A 8355 Solbjerg Klubleder Keld Kjeldahl J. Skjoldborgsvej Åbyhøj Side

50 HAMPEN MOTOCROSS KLUB Bestyrelsen 2010 Formand: Alf Sørensen, Rådmandsvej 45, 8700 Horsens. Tlf Næstformand: Jim Nørgaard, Nørhovedvej 14, 8766 Nr.Snede. Tlf Kassérer: Annette Vendelbo, Bavnebjergvej 2, 8680 Ry. Tlf Bestyrelsesmedlem Henrik Jørgensen, Leddet 17, Lund, 8700 Horsens, Tlf / Bestyrelsesmedlem/ Sekretær / Webansvarlig / sportsudvalgsrepræsentant: Rune Møller Hauser, Banevej 11, Ølholm, 7160 Tørring, Tlf Bestyrelsesmedlem: Claus Petersen, Edisonvej 4, 8700 Horsens. Tlf Bestyrelsesmedlem: Tommy Andersen, Hyldevang 248, 7323 Give. Tlf / Suppleant: Michael Jendritska, Thyregodvej 4, 7330 Brande. Tlf Suppleant: Claus B. Nissen, Dagnæsparken 23, 8700 Horsens, Tlf Kørerepræsentant Stor Bane: Jan Kenneth Hansen, Horsensvej 48, 8762 Flemming. Tlf Kørerepræsentant Lille bane: Brian Holgersen, Lilleskovvej 20, 7130 Juelsminde. Tlf Banens adresse: Møllebakken 18 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. Side

51 Side

52 Formand - Næstformand - Kasserer - Best-medlem - Best-medlem - Best-medlem - Best-medlem - Sekretær - Bestyrelsen - mols cross club 2010 Charlotte Mathiesen Rytterparken Hornslet Tlf / mail: Thomas Møller Hansen Lyngbygårdsvej 40 A 8220 Brabrand Tlf / mail: Henrik Lundgreen Kærvænget Tranbjerg Tlf / mail: Betina Skovgaard Skovbakken Ryomgård Tlf / mail: Niels Andersen Hybenvej 2, Fuglsø Skov 8400 Ebeltoft Tlf / mail: Henrik Elgaard Jeppe Åkjærsvej 22, Selling 8370 Hadsten Tlf / mail: Karl Erik Nielsen Søndre Strandvej Ebeltoft Tlf / mail: Ole Ørgaard Hansen Kringelen 13, Pederstrup 8560 Kolind Tlf / mail: Åbningstider: Sommer: Onsdag Vinter: Onsdag Lukket Lørdag Lørdag Træningsgebyr for ikke medlemmer: 100 kr. for stor bane, og 50 kr. for lille bane. Husk, - der er altid åben i vores klubhus, hvor der kan købes lidt godt til halsen / maven. Hvis du/ I vil høre yderligere om Mols Cross Club eller se banen & klubhuset, er du / I velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller kom en smut forbi, når der er træning.! Konto-nr. for indbetaling til løb på mols cross club s bane i basballe.: Baneadresse: Mols Bjergevej 8A, Basballe, 8400 Ebeltoft. Side

53 Rougsø Cross Klub 2010 Bestyrelse: Formand: Knud Sørensen Kirkestien 17 Vejlby 8961 Allingåbro Næstformand: Kurt Jensen Sønderbakken Ørsted Kasser: Helle Kjær Hovedgaden Allingåbro Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Bak Ammelhedevej Randers Sø jubii.dk Merete Kjær Sønder Àlle Allingåbro Peter Kirial Gjesingvej Auning Hans Jakobsen Tingparken Ørsted hat mail.com Jesper Laursen Kærvej 27 mail.dk Uggelhuse 8960 Randers Sø Morten Fur Skowænget Auning Sublant Arne Kjær Sportsudvalg: Hovedgaden Allingåbro Knud Sørensen Kirkestien 17 Vejlby Kørerrepræsentant for RCK kørerne: 8961 Allingåbro Kenneth W. Jensen Sønderbakken Ørsted Revisor: Hans Steffensen Ålykkevej Allingåbro Reg. Nr konto nr Træningstider: fra 1. april til 31. september Lørdag Tirsdag Fra 1 oktober til 31 marts Lørdag Lørdag 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 5/6 Lørdag Lørdag 31/7, 7/8, 21/8, 4/9, Lørdag Træninger kun for medlemmer KUN mod forvisning af gyldig licens. Gebyr 60 kr. Banen er lukket I ugerne, 27, 28 og 29 Pga. af Sommerferie Fra 1. november til ca. 1 marts er banen lukket for træning om tirsdagen Miljøbakke skal anvendes i ryttergården ved olieskift, påfyldning af olie, kølemiddel, brændstof samt smøring af kæde www123hjemmeside.dk rckcross Baneadresse: Ørsted Kærvej Ørsted Side

54 Bestyrelsen for Odder Moto Cross Klub 2010 Formand: Klaus Rafael Jensen Best.medlem: Jes Jakobsen Aakjærvej 35 - Falling Lollandsgade Odder 8000 Århus C Tlf Tlf / Næstformand: Michael Jacobsen Best.medlem: Peder Pedersen Smedegade 9 Ørting Stampmøllevej Odder 8300 Odder Tlf / Tlf / Kasserer: Lis Bak Kørerrepr.: Michael Skipper Smedegade 9 Ørting Frederikshaldparken Odder 8300 Odder Tlf Tlf Best.medlem: Carsten Vinkler Vilhelmsborgvænget 29, 8330 Beder Tlf.: / Bankkonto: Reg.nr kontonummer Odder Moto Cross Klub (OMCK) OMCK har desværre endnu ikke egen bane. Vi gør et ihærdigt stykke arbejde for at finde et passende sted til en træningsbane, og vi tror selv på, at det lykkes inden for overskuelig fremtid. I OMCK har vi gode værkstedsfaciliteter, og en af vore stærke sider er, at vi har et meget godt og tæt samarbejde omkring det at vedligeholde og klargøre maskinerne. I mangel af egne banefaciliteter gør vi meget ud af at arrangere fælles træningsture, og meget ofte er størstedelen af klubbens medlemmer ude at træne samme sted. Det sker med fælles transport, hvor alle hjælpes ad med at pakke og servicere maskinerne. Det giver et meget tæt sammenhold, og vi forsøger at give plads til alle. Hos os er hyggen ved sporten mindst lige så vigtig som løbsresultaterne. I år 2009 var vi 148 medlemmer, hvoraf ca. 118 har maskiner. Klubben råder over 4 begyndermaskiner, som unge medlemmer kan leje i en periode, indtil de får deres egen maskine. VELKOMMEN TIL ODDER MOTO CROSS KLUB Side

55 Quad Danmark 2010 Quad Danmarks bestyrelsessammensætning Formand Anette Østberg Kasserer Bo Stege Bestyrelses Medlemmer Keld Sørensen Thomas Kam Claus Frandsen Jørgen Larsen Suppleanter Marianne Lauridsen Gitte Kam Revisor Frode Sølvsteen Tillægsregler for Quad se DMCU Quad tillægsreglement Side

56 Bestyrelse 2010 Formand/alt Mads Bach Holmberg Kasserer/indmeldelse Anders Nielsen Sport/Enduro Johnny Pedersen Rally/Dommer Steffen Birkøe Touring Håkon Krogshede Bestyrelsesmedlem Anders Bruun Bestyrelsesmedlem Claus Jensen Støj/maskinkontrol Torkild Toftdal Licens/Pokaler Dan Uno Transponder John Skånvad Hvis du er i tvivl om noget, der vedrører offroad eller enduro, intet for småt eller for stort! så tøv ikke med at kontakte personerne her på siden eller se info. på: eller Her findes oplysninger fra en overspænt mudderkultur om træfs, rally, enduro, kalender, tillægsregler, resultater, billeder, leje af klub transponder og meget mere. OBS. Husk det er muligt at deltage i enduro med en crossmaskine! Det kræver bare lidt bedre dæmpning af udstødningsstøj. Se Dansk enduro reglement for mere info. Side

57 DMCU Løbskalender 2010 MX DATO UGEDAG Arrangør DMCU arrangerer hos følgende klubber: April STÆVNE Rettidig TILMELD. Bankkonto Lørdag Mols Cross Club (miljøbakker påkrævet) Liga 1.afd Lørdag Grenaa Motocross Klub Dam 1. afd Maj Lørdag Mols Cross Club (miljøbakker påkrævet) Dam 2. afd Lørdag Lindknud Motocross Klub Liga 2. afd Billund Moto Cross Klub Lørdag (miljøbakker påkrævet) Dam 3 afd Lørdag Odder på Grenaa s bane Dam 4. afd Odder, Grenaa og Grimhøj motocross klubber afholder EM 250cc på Søndag Grenaa s bane IMBA Juni Lørdag Lørdag Bjerringbro Cross Klub på Brusgårdbanen Randers Dam 5. afd Rougsø Cross Klub (miljøbakker påkrævet) Liga 3. afd Juli Uge 28 Uge Ungdoms Weekend Træningsskole Grenaa Motocross Klub Træningsskole Lindknud Motocross Klub Billund Moto Cross Klub (miljøbakker påkrævet) Imba August Lørdag Grenaa Motocross Klub Liga 4. afd Lørdag Hampen MotoCross Klub Dam 6. afd September Lørdag Lørdag Rougsø Cross Klub (miljøbakker påkrævet) Dam 7. afd Billund Moto Cross Klub (miljøbakker påkrævet) Liga Finale Side

58 Oktober Lørdag Lindknud Motocross Klub DAM finale Lørdag Grimhøj Motocross Klub Jubiløb DMCU's reglement 9: Startgebyr/tilmelding til alle klasser kr. 100,00 - Eftertilmeldingsgebyr alle klasser kr. 100, Torsdag Planlægningsmøde Grimhøj Kl Lørdag Dommer / løbslederkursus Grimhøj KL Torsdag Samarbejdsmøde Grimhøj Kl Torsdag Samarbejdsmøde Grimhøj Kl Sportsudvalgsmøde (forslag indsendes senest Torsdag den 30. juni) Grimhøj Kl Lørdag Generalforsamling Grimhøj Kl Til morgenmad Husk ved tilmelding: Navn, klasse, licensnummer og klub. Kørere på stor bane skal desuden oplyse transpondernr. Side

59 DMCU Løbskalender 2010 Quad og Enduro DATO UGEDAG Arrangør DMCU arrangerer hos følgende klubber: Marts STÆVNE Rettidig TILMELD. Bankkonto Lørdag DORMCK Bryrup DM April Søndag Quad Danmark MC Mosten Maj Klubmester skab 1. afd Lørdag DORMCK Kolding DM Klubmester Lørdag Quad Danmark? skab 2. afd Juni Lørdag Quad Danmark? Lørdag Quad Danmark? August Klubmester skab 3. afd Klubmester skab 4. afd Lørdag Quad Danmark Hampen Klubmester skab 5. afd Søndag DORMCK Børkop DM Klubmester Lørdag Quad Danmark Silkeborg skab 6. afd September Lørdag Quad Danmark Solbjerg Stubræs Oktober Søndag DORMCK Brande DM DMCU's reglement 9: Startgebyr/tilmelding til alle klasser kr. 100,00 - Eftertilmeldingsgebyr alle klasser kr. 100,00 Husk ved tilmelding: Navn, klasse, licensnummer og klub. Kørere på stor bane skal desuden oplyse transpondernr. Side

60 Side

Sportsudvalgets indstillinger til reglementsændringer 2012

Sportsudvalgets indstillinger til reglementsændringer 2012 Sportsudvalgets indstillinger til reglementsændringer 2012 5 - Påklædning Stk. 1 Godkendt styrthjelm ( fuldface) ECE mærket 04 / 05, som skal være fastspændt (visir er ikke tilladt), trøje med nedrullet

Læs mere

Reglement. Version 2016.02.23 Side - 1 -

Reglement. Version 2016.02.23 Side - 1 - Reglement Version.02.23 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2010 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

DMU Informationshæfte

DMU Informationshæfte DMU Informationshæfte Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med oplevelser. I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Motocross sporten, så du kommer

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB 2015 PÅ NISSERINGEN TILLÆGSREGLER TIL KM PÅ NISSERINGEN I 2015 (U/ PUBLIKUM) ARRANGØR: Næstved Motor Klub`s Autoafdeling LØBSLEDELSE: Bjarne Christensen DELTAGERE: Medlemmer

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

Quad Racer Bilag TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007

Quad Racer Bilag TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007 22.00. TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007 22.00.1 Startnumre. Fast Startnummer tildeles centralt af SD motocross og offentliggøres på hjemmesiden Kørernes nummerplader

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb 2013... 2 1 Generelt... 2 1.1 Definition... 2 1.2

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse SuperMoto Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om SuperMoto... 1 1 Definition... 2 1.1 SuperMoto... 2 2

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2017

DEC. Sportsligt reglement 2017 DEC Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 23-01-2017 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

SuperMoto Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

SuperMoto Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse SuperMoto Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om SuperMoto... 1 1 Definition... 2 1.1 SuperMoto & Quad...

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Løbsreglement for Scaleracing

Løbsreglement for Scaleracing Dansk Mini Racing Union 2013 Løbsreglement for Scaleracing LØBSREGLER FOR SCALERACING GENERELT 1 TILMELDING & TEKNISK KONTROL Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol. Samtidigt

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Rallycross. Sportsligt reglement 2017

Rallycross. Sportsligt reglement 2017 Rallycross Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 19-01-2017 Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres

Læs mere

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER DANSK SUPER KART 2015 CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT Dansk Super Kart (DSK) for KF ogkz2/kz2ob afvikles over 6 weekendarrangementer. Dansk Super Kart

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub. 1. Definition/Formål. Ifølge Danmarks Veteran Motorcykleklubs love, skal klubben afholde løb, hvor medlemmerne kan mødes og køre på deres veteranmotorcykler. Dette løbsreglement er udfærdiget som en rettesnor

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga 5A. Dansk Speedway Liga Reglement 5A skal indeholde 8 nummererede sider. Reglementet er i forhold til tidligere år totalt nyskrevet og renummereret. Indeholder derfor ikke markeringer af rettelser Indholdsfortegnelse:

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart Cup Syd afvikles for følgende klasser: Cadet Mini, Cadet

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Folkerace. Sportsligt reglement

Folkerace. Sportsligt reglement Folkerace Sportsligt reglement DASU Banesportsudvalg 19-01-2017 Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Læs mere

Reglement 2012 SuperMoto

Reglement 2012 SuperMoto reglement 1 2.1. Definition 2.1.01 solo & quad. Definition Racing er hastigheds løb med samlet start. Racing køres på anlagte baner på fast underlag. 2.2. Banen 2.2.01. Banen. Banen skal hvor det er muligt

Læs mere

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE DM REVANCE 2011 INDBYDELSE 7. - 9. oktober 2011 Arrangør: LUG KØBENHAVN Side 1/8 Indbydelse til DM Revancen 2011 d. 8. / 9. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 08.10.11. Åbent løb for, Cadett Mini,

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Reglement 2012 SuperMoto

Reglement 2012 SuperMoto reglement 1 2.1. Definition 2.1.01 Solo & Quad. Definition Racing er hastigheds løb med samlet start. Racing køres på anlagte baner på fast underlag. 2.2. Banen 2.2.01. Banen. Banen skal hvor det er muligt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Du tilmelder dig alle løb i Deltagelse koster kr. 250 for hele løbsserien i 2014.

Du tilmelder dig alle løb i Deltagelse koster kr. 250 for hele løbsserien i 2014. WEBIKE CUP 2014 Løbsafvikling for 2014: Løbsdato Arrangør Løbsform 29. april KCK Linieløb 20. maj MIC Linieløb 17. juni LPdC Linieløb 12. august NCK Linieløb 26. august CFYN Holdløb Nærmere oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

TECHNICAL GUIDE DM 2017

TECHNICAL GUIDE DM 2017 TECHNICAL GUIDE DM 2017 Som en del af annoncering af løb, annonceret på den danske BMX løbskalender, skal den ansvarlige løbsorganisation udarbejde Technical Guide i tillæg til DCUs Sportslige Regler.

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse Tillægsregler FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse 1 Klasse 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU CUP KLASSE 1 OG KLASSE 2 2014 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR KØRERNE KEJSERDALEN

RETNINGSLINJER FOR KØRERNE KEJSERDALEN RETNINGSLINJER FOR KØRERNE Indskrivning, skal ske inden træningens start. Kørsel uden indskrivning kan medfører bortvisning. Ved indskrivning efter hver hele time er du først garanteret træning i den følgende

Læs mere

WEBIKE CUP Tilmelding:

WEBIKE CUP Tilmelding: WEBIKE CUP 2012 Løbsafvikling for 2012: Løbsdato Arrangør Løbsform 24. april FSM Linieløb 22. maj SCC Linieløb 19. juni MIC Linieløb 7. august LPdC Linieløb 28. august CMO Linieløb Nærmere oplysninger

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Løbsreglement

Dansk Mini Racing Union. Løbsreglement Dansk Mini Racing Union 2004 Løbsreglement LØBSREGLER SLOT-RACING 1 TILMELDING Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved maskinkontrollen. Samtidigt betales startpenge, hvis dette ikke er sket

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR F1 28.11.2017 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE Løbsafgifter A. Løbsafgifternes forsikringsindhold 1 Obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring. De af DASU tegnede ansvars-

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til 3. 4. og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 Harboe Cup 2014 Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane I 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Ny afviklingsform for rallycross

Ny afviklingsform for rallycross Kørerforeningen indkalder til Årsmøde LØRDAG d. 18. Oktober kl.13.00 I MNJ s lokaler på gården i Nysum Kun medlemmer af kørerforeningen har ret til at deltage i mødet. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Formanden

Læs mere

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011 Harboe Cup 2011 Hobie 16 Danish Open Nationals A-cat Sjællandsmesterskab for Hobie 16 Spi. Danmarksmesterskab for RS:X, Kona og Formula Se også DBO-sejladsbestemmelser for RS:X og Formula Skælskør Amatør-Sejlklub

Læs mere

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES Tillægsregler Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB LADIES 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tlf. 9856

Læs mere

Technical / Competition Guide

Technical / Competition Guide for SjællandsCuppen 2016 1. afdeling -, 17. april 2. afdeling -, 8. maj 3. afdeling -, 19. juni 4. afdeling - Sydhavs, 14. august 5. afdeling -, 28. august 6. afdeling - Slagelse, 18. september 7. afdeling

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Løbsreglement for Scaleracing. DMRU 2017 v.1.3

Dansk Mini Racing Union. Løbsreglement for Scaleracing. DMRU 2017 v.1.3 Dansk Mini Racing Union 2017 Løbsreglement for Scaleracing - 1 - FOR SCALERACING GENERELT LØBSREGLER 1 TILMELDING & TEKNISK KONTROL Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol.

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Regler for VinterCup 2010/11

Regler for VinterCup 2010/11 Regler for VinterCup 2010/11 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Regler for VinterCup 2008/2009

Regler for VinterCup 2008/2009 Regler for VinterCup 2008/2009 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter,

Læs mere

Løbslederrapport Karting

Løbslederrapport Karting Løbslederrapport Karting Løbet: Klub: Bane: Dato: Løbets navn: Løbsleder: Dommer: Følgende klasser blev kørt: Anfør klasser Antal deltagere Anfør klasser Antal deltagere 1. løbsdag Licenskontrol påbegyndt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Tillægsregler for Klassisk Løb

Tillægsregler for Klassisk Løb Tillægsregler for Klassisk Løb Løbsarrangør og sekretariat: Grindsted gokart klub. vesterhedevej 7. 7200 Grindsted. info@grindstedgokartklub.dk Afvikles for følgende klasser: Lørdag den 25 juni 2016 Åben

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011 DS-DM 2011 Foreløbige SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter ISAF kapsejladsregler inklusiv Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Dansk Sejlunions

Læs mere

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 2. Optagelse

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Klub information Revideret 16/2 2017

Klub information Revideret 16/2 2017 Klub information Revideret 16/2 2017 Kontingentsatser for distriktets klubber Distrikt Jylland-Fyn 2017: Basisklub: Kr. 1.000,-. (Basisklub kontingent opkræves af DCU i 2017) Sportsklub: Kr. 4.500,-. *

Læs mere