INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER"

Transkript

1 INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver

2 januar INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering af en golfbane 2:2 Stiftende generalforsamling 2:3 Standard organisationsplan 2:4 Funktionsbeskrivelse for klubbens organer 2:5 Bestyrelsens opgaver og kompetence 2:6 Baneudvalget opgaver og kompetence 2.7 Juniorudvalgets opgaver og kompetence 2:8 Turneringsudvalgets opgaver og kompetence 2:9 Handicapudv. opgaver og kompetence 2.10 Informations- og PR-udvalgets opgaver og kompetence 2.11 Elite-/sportsudvalgets opgaver 3:1 Banebeskrivelse m/begrebsforklaring 3:2 Det omfatter golfbanen 3:3 Banens beliggenhed 3:4 Ejerforhold 3:5 Myndighedskrav 3:6 Byggeprocessen 3:7 Maskiner, lokaler, personale, forsikringer 3:8 Course Rating & Slope 4 FINANSIERING 4:1 Driftsudgifter og -indtægter 4:2 Anlægsudgifter 4:3 Finansiering af anlægsudgifter 5 DGU S ORGANISATION M.M. 5:1 Dansk Golf Union 5:2 DGU s organisationsplan 5:3 DGU s ledelse 5:4 DGU s historie i korte træk 5:5 GolfOrganizer 5:6 DGU s publikationsliste 5.7 Klubadresser 6 DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 6:1 Vedtægter for Dansk Golf Union 6:2 Vedtægter for Amatør- og Ordensudvalget 7 KLUBBERNES MEDLEMSKAB AF DGU 7:1 Vilkår for optagelse som fuldt medlem 7:2 Vilkår for optagelse som medlem med begrænsede rettigheder 7:3 DGU s medlemsklubber 7:4 Indberetningsterminer 7:5 DGU-medlemskort og andre nationers medlemskort 8 BESTEMMELSER 8:1 Golfregler og etikette 8:2 Amatørreglerne 8:3 Regler for brugerbetaling for ydelser 8:4 Regler for frit spil 8:5 Golf Klub Danmark 9 STANDARDKONTRAKTER 9:1 Standardvedtægter for golfklubber 9:2 Standardkontoplan for golfklubber 9:3 Overenskomst mellem kommune og klub 9:4 Standardaftale banejer og klub 9:5 Standardaftale for golftrænere 9:6 Standardforpagtningskontrakt 9:7 Vejledning til ansættelsesbeviser 9:8 Standardansættelsesaftale

3 1.1-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indhold Afsnit Udgave 1. Indholdsfortegnelse 1.1 Oktober 2002 Forord 1.2 Oktober Opbygning af en golfklub Gode argumenter for etablering af en golfbane 2.1 Oktober 2002 En stiftende generalforsamling i en golfklub 2.2 Oktober 2002 Standard organisationsplan for en golfklub 2.3 Oktober 2002 Funktionsbeskrivelse for klubbens organer 2.4 Oktober 2002 Bestyrelsens opgaver og kompetence 2.5 Oktober 2002 Ansættelse af golftræner Oktober 2002 Ansættelse af chefgreenkeeper Oktober 2002 Ansættelse af restauratør Oktober 2002 Ansættelse af klubsekretær Oktober 2002 Baneudvalgets opgaver og kompetence 2.6 Oktober 2002 Juniorudvalgets opgaver og kompetence 2.7 Oktober 2002 Turneringsudvalgets opgaver og kompetence 2.8 Oktober 2002 Handicapudvalgets opgaver og kompetence 2.9 Oktober 2002 Informations- og PR-udvalgets opgaver og komp Oktober 2002 Åbent Hus-arrangement Oktober 2002 Elite-/sportsudvalgets opgaver 2.11 Oktober Banen Banebeskrivelse med begrebsforklaring 3.1 Oktober 2002 Det omfatter golfbanen 3.2 Oktober 2002 Banens beliggenhed 3.3 Oktober 2002 Ejerforhold 3.4 Oktober 2002 Myndighedskrav 3.5 Oktober 2002 Byggeprocessen 3.6 Oktober 2002 Maskiner, lokaler, personale, forsikringer 3.7 Oktober 2002 Course Rating & Slope 3.8 Oktober Finansiering Driftsudgifter og -indtægter 4.1 Oktober 2002 Anlægsudgifter 4.2 Oktober 2002 Finansiering af anlægsudgifterne 4.3 Oktober 2002

4 DGU s organisation m.m. Dansk Golf Union 5.1 Oktober 2002 DGU s organisationsplan 5.2 Oktober 2002 Personer i DGU s udvalg, komitéer samt ansatte 5.3 Oktober 2002 DGU s historie i korte træk 5.4 Oktober 2002 GolfOrganizer 5.5 Oktober 2002 DGU s publikationsliste 5.6 Oktober 2002 Klubadresser 5.7 Oktober Dansk Golf Unions vedtægter Vedtægter for Dansk Golf Union 6.1 Oktober 2002 Vedtægter for Amatør- og Ordensudvalget 6.2 Oktober Klubbernes medlemskab af DGU Vilkår for optagelse som fuldt medlem af DGU 7.1 Oktober 2002 Vilkår for optagelse som medlem med begrænsede rettigher i DGU 7.2 Oktober 2002 DGU s medlemsklubber 7.3 Oktober 2002 Indberetningsterminer 7.4 Oktober 2002 DGU-medlemskort og andre nationers medl.kort 7.5 Oktober Bestemmelser Golfregler og etikette 8.1 Oktober 2002 Amatørreglerne 8.2 Oktober 2002 Regler for brugerbetaling for ydelser 8.3 Oktober 2002 Regler for frit spil 8.4 Oktober 2002 Golf Klub Danmark 8.5 Oktober Standardkontrakter og kontoplan Standardvedtægter for golfklubber 9.1 Oktober 2002 Standardkontoplan for golfklubber 9.2 Oktober 2002 Overenskomst mellem kommune og klub 9.3 Oktober 2002 Standardaftale baneejer og klub 9.4 Oktober 2002 Standardaftale for golftrænere 9.5 Oktober 2002 Standardforpagtningskontrakt 9.6 Oktober 2002 Vejledning til ansættelsesbeviser (-aftaler) 9.7 Oktober 2002 Standardansættelsesaftale 9.8 Oktober 2002

5 1.2-1 FORORD Denne håndbog er udgivet af DGU med det overordnede formål: At give vejledning og oplysninger til klubberne om alle forhold, som er nødvendige i forbindelse med driften af en golfvirksomhed (golfklub) Den skulle gerne give svar på de fleste spørgsmål. Bogen er således vidtfavnende i emnevalg, idet den gerne skulle kunne anvendes som opslagsbog og inspiration i de fleste tilfælde, hvor klubledelse og/eller sekretær er i tvivl om ét eller andet. De mange emner gør det nødvendigt at anvende megen forskellig ekspertviden, hvilket vi også har gjort. Vi har dog den opfattelse, at nogle emner/kapitler stadig kan forbedres og opdateres. Det er derfor vort håb, at brugere af håndbogen vil yde en aktiv indsats ved at være behjælpelige hermed. Brugerne er derfor ikke blot velkomne til - de er næsten forpligtede til - at stille forslag til konkrete emner/forbedringer/opdateringer. Vi håber, at vi vil modtage mange relevante bidrag. Håndbogen står ikke alene i formidlingen af vigtige oplysninger. DGU's samlede kompleks af oplysninger og vejledning består herudover af: Håndbog for turneringsledelse Håndbog for begynderudvalg Håndbog for juniorledere Banehåndbog Håndbog i Miljøstyring Golfregler et uddrag. Undervisningsmateriale Klubmeddelelser, der som hovedregel udsendes ugentligt Orienteringsnotater fra formand og generalsekretær Sådan stifter man en golfklub og anlægger en golfbane Håndbogen vil blive revideret løbende, og ny dato vil så fremgå af forsiden. Karsten Thuen Generalsekretær

6 2.1-1 GODE ARGUMENTER FOR ETABLERING AF EN GOLFBANE Når et projekt om etablering af en ny golfklub og golfbane skal i gang, vil initiativtagerne ofte have behov for gode argumenter over for personer, grupper eller myndigheder. Ofte vil det være forskellige argumenter, der har vægt over for forskellige interessenter, så her er et udvalg at vælge imellem. Om etablering af golfbane og myndighedsrelationer læs bogen Sådan stifter man en golfklub og anlægger en golfbane. Golf er populært - flere og flere spiller golf - golf er blevet en folkesport. Se statistik og prognose over medlemstal i afsnit 5.4, som dokumentation. Golf er billigere, end du tror. Medlemskab af en golfklub giver mulighed for at spille morgen, middag og aften. Det betyder, at du har mulighed for så mange runder golf i sæsonen, at timeprisen bliver forbløffende lav. Udstyret til en begynder kan købes brugt for ca. kr Der stilles ingen særlige krav til beklædning og fodtøj. Forbrug af bolde og tees løber op i nogle få hundrede kr. om året. Golf er helbredsbevarende og mentalhygiejnisk. På en almindelig golfrunde går man i rask gang mindst 9-10 km (inkl. leden efter egne og andres bolde!), svinger hele kroppen et par hundrede gange (inkl. prøvesving!), får masser af frisk luft, får skærpet koncentrationsevnen, får nydt naturen og får tankerne væk fra hverdagen. Golf er aktiv udnyttelse af fritiden. På en golfbane vil der i sæsonen kunne starte 4 spillere hver 10. minut i 10 timer. Dvs., at 240 mennesker kan have glæde af faciliteterne i 4-5 timer HVER DAG. Golf er naturbevarende. Etablering af en golfbane sikrer for tid og evighed, at arealet forbliver grønt og ubebygget. Er der tale om et i forvejen naturskønt område, vil golfbanearkitekten indpasse golfbanen i landskabet, så dets herlighedsværdier bevares. Er der derimod tale om et stykke jord uden særlige landskabelige værdier, vil landskabet ved bygningen af golfbanen blive tilført konturer, beplantning og kendetegn, der kraftigt vil forøge det attraktive ved området. Al erfaring viser, at flora og fauna trives, når en golfbane er bygget. Antallet af arter øges og trives på området. Golfspillere passer på naturen, og det er jo kun den mindste del af arealet, nemlig greens, teesteder og fairways, der plejes intensivt. Dyrene og fuglene lærer lynhurtigt, at golfspillerne ikke gør dem noget. Og det er en sandfærdig historie, at da den nuværende skovrider i Jægersborg Dyrehave var tiltrådt, ville han gerne se nær-mere på Dyrehavens mange hjorte, men de flygtede for ham, hver gang han nærmere sig. Han fik det råd at låne et sæt golfkøller med vogn i Københavns Golf Klub, der ligger i Dyrehaven. Trækkende med golfvognen kunne han nu pludselig komme på få meters afstand af de ellers så sky hjorte! En golfbane tiltrækker turister og skaber omsætning i lokalsamfundet. For det første skaber selve golfklubben og dens medlemmer arbejdspladser og omsætning. Der ansættes personale til at passe banen, der ansættes en træner, som evt. har assistenter, og oftest også administrativt personale. Der kommer en restaurant, hvor der ansættes personale. Klub og restaurant skal have vareleverancer. Golfbanen tiltrækker gæstespillere fra

7 2.1-2 ind- og udland. Se afsnit 5.4 om statistik over greenfeespillere i danske golfklubber 2001, som dokumentation. Udover at betale sin greenfee lægger gæsten som oftest penge i både restaurant og proshop og måske tillige til overnatning på lokalt hotel. Golfbanens areal kan have adgang for alle. Det behøver ikke kun at være golfspillerne, der får glæde af et område, der udlægges til golfbane. Det kan sagtens lade sig gøre at etablere f.eks. gang-, cykle- og ridestier, picnicpladser mv. i forbindelse med en golfbane. Blot er det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt, at disse ting planlægges sammen med golfbanen, så f.eks. krydsende trafik undgås, og golfspillet og færdslen på stierne kan foregå hver for sig uden gensidige gener. Se desuden afsnit 9.2 om overenskomst mellem kommune og golfklub.

8 2.2-1 EN STIFTENDE GENERALFORSAMLING I EN GOLFKLUB Når en initiativgruppe er forholdsvis sikker på at kunne etablere foreningen, er det tiden at indkalde til den stiftende generalforsamling. Principielt er der dog intet til hinder for at holde en "lille" stiftende generalforsamling allerede på et tidligere tidspunkt med meget få inviterede deltagere. Der stilles nemlig ingen særlige formkrav for hverken generalforsamlingen eller de på generalforsamlingen vedtagne vedtægter i Danmark, så det kan gøres meget uformelt. Men på et tidspunkt melder virkeligheden sig jo (og senest efter et år), og så må man holde en ny demokratisk generalforsamling, hvor vedtægter, regnskaber, budgetter, kontingent etc. skal stå sin prøve i det demokratiske forum, som en generalforsamling er. Den "lille" stiftende generalforsamling kan imidlertid let få skyld for at være "indspist" og måske syltet ind i kommercielle baneejerinteresser, og det er derfor ofte bedst indledningsvist at operere med en "initiativgruppe" og først holde den "større" stiftende generalforsamling, når der er lidt realiteter i foretagendet, herunder også i forslagene til vedtægter, budgetter osv. Formålet med den stiftende generalforsamling er dels at skabe den juridiske enhed, som skal stå for det videre arbejde og have ansvaret for dette - ikke mindst over for det omgivende samfund - dels at sikre det videre arbejdes organisatoriske forankring i foreningen. Derfor er det ret vigtigt, at følgende opnås på den stiftende generalforsamling, uanset om denne er "stor" eller "lille": Formel stiftelse af foreningen. Demokratisk valg af en bestyrelse. Demokratisk vedtagelse af et sæt vedtægter. Demokratisk fastlæggelse af budget for det kommende år. Demokratisk fastsættelse af kontingent for det kommende år. Derudover kan planer for banen og lignende diskuteres. Formelt kan man sige, at de mennesker, som møder op på en "større" stiftende generalforsamling og stemmer om vedtægter, budgetter og kontingent, måske ender med slet ikke at melde sig ind, idet det oftest foregår på den måde, at indmeldelsen først foregår efter vedtagelse af budgetter og kontingenter og indskud. Men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det bare, og det er ulempen ved den "større" model. Men vedtægter, budgetter og kontingenter kan jo ændres hen ad vejen, så intet er jo fastlåst, hvis der skulle vise sig behov for justeringer. Den "større" stiftende generalforsamling kan undertiden have et yderligere formål ud over de nævnte, nemlig at være et pressionsmiddel, hvis man mener at have nogle fornuftige planer, som man ikke kan få ørenlyd for - f.eks. i kommunen. Man har derfor behov for at kunne lægge vægten af en utålmodig medlemsskare bag sine ord. Indkaldelsen til den "større" stiftende generalforsamling bør ske med mindst to ugers varsel pr. brev til kendte interesserede og ved avisannonce, løbesedler, opslag osv. Den

9 2.2-2 "større" stiftende generalforsamling bør afholdes efter aftale med kommunen og eventuelt med deltagelse af en repræsentant for denne. Dagsorden behøver ikke at fremgå af indkaldelsen, men det anbefales. Forslag til dagsorden for den stiftende generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Initiativgruppen redegør for planerne for golfbanen, inkl. præsentation af gruppen selv. 3. Fremlæggelse af forslag til vedtægter og evt. vedtagelse af vedtægterne. 4. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 6. Fastsættelse af budget og kontingenter. 7. Eventuelt. ad 1. ad 2. ad 3. ad 4. ad 5. ad 6. ad 7. Dirigenten skal være rutineret og velorienteret om initiativgruppens intentioner og forslag til vedtægter. Dirigenten bør ikke være medlem af kredsen af initiativtagere. Her redegør én fra initiativgruppen for forhistorien, den aktuelle situation, planerne for banen og for klubben, samarbejdet med kommunen samt for økonomien. Et vedtægtsforslag omdeles og gennemgås af dirigenten, motiveres eventuelt af bestyrelsen og drøftes med forsamlingen. Forslaget og eventuelle ændringsforslag sættes til afstemning. DGU's standardvedtægter bør følges, og/eller DGU's forhåndsgodkendelse indhentes (i god tid). Initiativgruppen har oftest på forhånd et forslag til bestyrelsesmedlemmer og også gerne et forslag til en konstituering. Yderligere forslag kan komme fra salen, i hvilket tilfælde afstemning må foretages. Gruppen fremsætter forslag til en revisor og en suppleant. I tilfælde af forslag fra salen foretages afstemning. På baggrund af den økonomiske redegørelse under pkt. 2 og i forhold til det, man måske straks kan tilbyde medlemmerne i form af træningsbane, træning o.l., foreslår initiativgruppen et kontingent for en given periode. Kontingenterne vil være forskellige for forskellige medlemskategorier, som fremgår af vedtægterne (f.eks. juniorer og seniorer). Under eventuelt kan man drøfte detaljer i planen, besvare spørgsmål og tale om golf i almindelighed. Beslutninger kan ikke træffes under eventuelt, men forsamlingen kan henstille til bestyrelsen. Herefter er golfklubben stiftet. Vedtægterne skal ikke godkendes nogen steder på dette tidspunkt, men hvis kommunen skal involveres i anlæg og drift, er det hensigtsmæssigt på forhånd at drøfte vedtægterne med kommunen. Før klubben optages som medlem af DGU, skal DGU godkende vedtægterne, men hvis DGU's standardvedtægter er fulgt, er dette dog en formalitet.

10 2.3-1 STANDARD-ORGANISATIONSPLAN FOR EN GOLFKLUB Klubbens organisationsplan bør formuleres ved hjælp af: A. 1. klubbens vedtægter 2. klubbens målsætning B. 1. en kontoplan, som også er budgetteringsskema 2. en generel overordnet funktionsbeskrivelse, en fortegnelse over indehavere af samtlige poster med navn, adresse og telefonnummer 3. stillingsbeskrivelser for funktionærstaben, f.eks. a. Sekretariat b. Pro c. Greenkeeper d. Restaurant C. til brug for hvert medlem af hvert udvalg udarbejdes eller tilvejebringes: a. organets "historie" b. håndbøger c. instrukser og retningslinier d. mødereferater

11 Generalforsamling Bestyrelse Sekretariat Bogholder Ordens- og regeludvalg Handicapkomité Træner Greenkeeper Lærling Assistent Lærling Assistent Bane- Turnerings- Junior- Elite Begynder Sponsor Info- Klubhus udvalg udvalg udvalg Udvalg udvalg udvalg udvalg udvalg Klub- Restaublad ratør 2.3-2

12 2.4-1 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR KLUBBENS ORGANER Udvalg nedsættes af bestyrelsen, som også fastsætter hvert enkelt udvalgs opgaver og kompetence, samt følgende fælles retningslinier for udvalgsarbejdet: 1. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget, enten et bestyrelsesmedlem eller en anden person i klubben. Denne vælger udvalgets øvrige medlemmer. Disse skal dog godkendes af bestyrelsen. 2. Udvalget skal sørge for, at dets medlemmer har eller får den fornødne viden og erfaring, har adgang til det relevante materiale, samt at kontinuiteten i arbejdet bevares, uanset personskifte. 3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen. 4. Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for sit arbejde, som bestyrelsen skal godkende. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 5. Herudfra udarbejder udvalget en handlingsplan for det kommende års aktiviteter. Planen skal godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 6. Svarende til handlingsplanen udarbejder udvalget et budget, som skal godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 7. Ud fra handlingsplanen fordeles arbejdet, både de løbende og de enkeltstående opgaver, mellem udvalgets medlemmer. Det er dog formandens ansvar, at arbejdet bliver udført og udført korrekt. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 8. Udvalget er kun berettiget til at afholde de udgifter, der er godkendt i budgettet. Udgifter herudover kan kun afholdes efter forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Udvalgsformanden skal godkende og attestere alle udgiftsbilag. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 9. Når udvalgets handlingsplan er godkendt, vil bestyrelsen normalt ikke gribe ind i aktiviteter, som er i overensstemmelse med planen. Dog skal udvalget på bestyrelsens anmodning ændre planer/aktiviteter, hvis de oprindelige forudsætninger ikke længere er til stede. Omvendt skal udvalget indhente bestyrelsens forhåndsgodkendelse af væsentlige ændringer i planer/aktiviteter. Som hovedansvarlig er bestyrelsen dog under alle omstændigheder kompetent til at forhindre eller påbyde en bestemt aktivitet eller løsning.

13 Efter hvert udvalgsmøde udarbejdes et skriftligt referat til udvalgsmedlemmerne og bestyrelsen. Referatet skal fortrinsvis være et beslutningsreferat med klar angivelse af, hvad der er besluttet, og hvem der er pålagt hvilke opgaver som følge af beslutningen. 11. Udvalget udarbejder en udførlig skriftlig årsberetning. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 12. Standardforretningsorden: a. Udvalget konstituerer sig med en formand. b. Formanden indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, indkaldes denne medarbejder til mødet. c. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. d. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. e. Der udarbejdes skriftligt referat af møderne, som betragtes som godkendt, hvis indsigelser ikke er modtaget inden for 3 dage efter udsendelsen. Referatet sendes herefter til bestyrelsen og eventuelt til klubbladet og berørte udvalg. f. I rutinesager eller i situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning.

14 2.5-1 BESTYRELSENS OPGAVER OG KOMPETENCE Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse af klubben på generalforsamlingens vegne. Dette indebærer: 1. at bestyrelsens medlemmer bør have et rimeligt kendskab til golfspil på alle niveauer og til de forskellige funktionsområder i en golfklub samt have en vis ererfaring i ledelsesarbejde fra udvalgsposter i klubben eller fra andre virksomheder. 2. at konkretisere og uddybe den af generalforsamlingen fastlagte målsætning i både kortsigtede og langsigtede mål, omsætte disse i handlingsplaner og budgetter samt udføre disse planer umiddelbart og gennem udvalg og funktionærer. 3. at nedsætte de fornødne udvalg, ansætte de fornødne funktionærer, give mål og retningslinier for disses arbejde samt løbende godkende, kontrollere og vurdere dette arbejde. 4. at bestyrelsen en gang årligt, når udvalgenes forslag til sæsonplaner foreligger, afholder et fællesmøde med samtlige udvalgsmedlemmer til orientering om og drøftelse af de kommende aktiviteter og til styrkelse af samarbejdet mellem klubbens organer. 5. at sikre den fornødne information til og rapport fra udvalg og funktionærer. 6. at repræsentere klubben udadtil over for lokale myndigheder og andre organisationer. 7. at træffe beslutning i alle sager, herunder ordensspørgsmål, som ikke er henlagt til et udvalg eller en funktionærs kompetence, og i sager, som disse i øvrigt anmoder bestyrelsen om at træffe afgørelse i. 8. at bestyrelsens formelle kompetence er afgrænset af vedtægterne og lovgivningens almindelige regler, mens bestyrelsens handlefrihed er afgrænset af klubbens målsætning. Konsekvensen af overskridelse af rammerne for kompetence og handlefrihed er afsættelse og i sjældne alvorlige tilfælde retsligt ansvar endog personligt erstatningsansvar for det enkelte bestyrelsesmedlem, selv om normalt kun klubbens formue hæfter for de forpligtigelser, som bestyrelsen indgår på klubbens vegne. 9. at bestyrelsen kan danne et forretningsudvalg bestående af formanden og sekretæren, som i nært samarbejde med en eventuel forretningsfører varetager de daglige forretninger. 10. at bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden i overensstemmelse med klubbens vedtægter:

15 2.5-2 Forretningsorden for golfklubbens bestyrelse: a. Bestyrelsen konstituerer sig inden 2 uger efter, at nyvalg har fundet sted, med formand, næstformand, og/eller honorær sekretær og kasserer. b. Formanden eller i dennes fravær næstformanden eller den honorære sekretær fastsætter tid og sted for møderne og leder disse. c. To medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes til møde om et bestemt angivet spørgsmål. d. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) indkalder skriftligt til møde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden. e. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et hvilket som helst spørgsmål angående klubben på dagsordenen, men bestyrelsen kan uden realitetsbehandling bestemme, om spørgsmålet skal behandles. f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. g. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. h. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) udarbejder referat af møderne til bestyrelsens forhandlingsprotokol. Referatet godkendes og underskrives af deltagerne på næste møde. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden 2 uger efter mødet. i. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) modtager al post og sørger øjeblikkeligt for kopiering og fordeling. j. Eventuel forretningsfører/ansat sekretær deltager med taleret, men uden stemmeret i møderne. k. Som et fast punkt på hvert møde aflægger hvert bestyrelsesmedlem rapport fra sit udvalg. l. I rutinesager eller i situationer, hvor bestyrelsen ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe afgørelsen.

16 ANSÆTTELSE AF GOLFTRÆNER Golftrænerkontrakt Udkastet til kontrakt mellem en golfklub og en professionel golftræner (afsnit 9.5) er udarbejdet i fællesskab mellem DPGA (Professional Golfers Association of Denmark) og DGU, som en mulig hjælp i forbindelse med indgåelsen eller revision af sådanne aftaler. Som det fremgår af udkastets 10, er det i overensstemmelse med DPGA s vedtægter en gyldighedsbetingelse for aftalen, at DPGA godkender denne. Noget tilsvarende er ikke tilfældet for DGU's vedkommende, idet DGU's Bestyrelse er af den opfattelse, at der er aftalefrihed på området, og at DGU ikke kan pålægge medlemsklubber at benytte bestemte formuleringer m.m. i deres kontrakter. DGU har indstillet til DPGA, at deres krav om godkendelse ophører, men det er endnu ikke sket. DGU og DPGA anbefaler, at klubberne anvender materialet helt eller delvist og efter tilpasning til parternes individuelle forhold. Følgende tre punkter skal specielt fremhæves: * DPGA har ytret ønske om at få indført en minimum retainerfee i udkastet. Dette har DGU ikke ment var hensigtsmæssigt, idet mange individuelle forhold skønnes at spille en rolle ved vurderingen af beløbets størrelse. DGU må dog anbefale, at medlemsklubberne i deres respektive budgetter tager højde for, at der kan betales en passende retainerfee, idet det må være i begge parters interesse, at træneren kan opnå en rimelig indtægt. * DGU ser gerne, at trænerne ansætter elever. Disse skal deltage i den nye elevundervisning på Trænerskolen Aalborg. Træneren skal ud over elevens grundløn - betale skoleafgifter. Disse udgifter udgør for tiden i alt ca. DKK ,00 pr. elev årligt. DGU og DPGA opfordrer klubberne til at tage dette med i overvejelserne, når de økonomiske vilkår fastlægges. Det samme kan være tilfældet, hvor der måtte være behov for ansættelse af en trænerassistent. * DGU og DPGA vil gerne medvirke til gennem det i 9 anførte fællesudvalg at løse eventuelle problemer, hvis det er muligt. Det er vort håb, at det kan fremme en løsning tidsmæssigt og være uden omkostninger for parterne, men det pointeres, at det fælles udvalg ikke er et forum, hvor man kan forhandle om kontrakters indgåelse eller genforhandle sådanne. Checkliste over arbejdsopgaver Checklisten bør benyttes i forbindelse med klubbens overvejelser omkring ansættelsen af en golftræner (GT) med henblik på at få fastlagt, hvilke arbejdsopgaver GT skal påtage sig, disses honorering samt hvilke udgifter i forbindelse med shop etc., der skal afholdes af klubben, og hvilke der skal afholdes af GT. Det skal bemærkes, at checklisten ikke må betragtes som udtømmende, idet den enkelte klub må vurdere behovet for tilføjelse af yderligere opgaver.

17 Det er forudsat, at checklisten udfyldes af klubben, inden der forhandles med ansøgere. Checklisten kan enten danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig jobbeskrivelse eller blot indgå som et bilag til den kontrakt, der indgås med GT. På checklisten afkrydses de arbejdsopgaver, som klubben finder naturlige. Endvidere afmærkes, hvorvidt arbejdsopgaverne skal være indeholdt i retainerfee'en (RF), som klubben betaler GT, eller honoreres særskilt (HON). Det afmærkes ligeledes, hvorvidt forskellige driftsudgifter skal betales af klubben eller GT. Checklisten bliver således klubbens forhandlingsgrundlag med ansøgere, og når man efter forhandlingerne er blevet enige om betingelserne, kan checklisten danne udgangspunkt for udfærdigelse af en egentlig kontrakt.

18 Checkliste for golftrænerens arbejdsopgaver Opgaver Omfattes af RF Betales af eller HON klub eller GT Instruktion : - juniorer xx timer pr. uge (periode) - divisionshold xx timer pr. uge (per.) - prøvemedlemmer (gruppetræning) - bolde til rådighed ved instruktion - vintertræning (periode) - assistenter (omfang af og opgaver for) Deltage i klubbens udvalg: - juniorudvalg - turneringsudvalg/udtagelseskomité/eliteudvalg - turneringsudvalg/udtagelseskomité/eliteudvalg PR-aktiviteter: - orientering af interesserede/potentielle medlemmer - deltage i "åbent hus"-arrangementer Proshop (forretning): - inventar - lys - telefon, oprettelse - telefon, drift - vedligeholdelse af inventar og lokaler - forsikring varelager m.v. - forsikring løsøre - åbningstider sommer/vinter Driving range: - bolde til rådighed - boldsamling - boldautomat - gratis bolde (x antal spande pr. medlem) Administration: - opkræve greenfee - telefonpasning - føre opsyn med klublokaler, gæster, etc. GT's egen turneringsdeltagelse: - frihed/max. antal - shop og driving range Kursusdeltagelse: - frihed - kursusgebyr

19 ANSÆTTELSE AF CHEFGREENKEEPER Chefgreenkeeperen er en nøgleperson i golfklubben. Chefgreenkeeperen er den person, som mere end alle andre skaber banens kvalitet og dermed rammerne om det spil, der er hele formålet med klubben. Ansættelse af en kompetent chefgreenkeeper er derfor af yderste vigtighed. Ansættelsen bør ske meget tidligt i klubbens start. Chefgreenkeeperen bør således med allerede senest under de indledende forhandlinger om udarbejdelse af tilbudsmateriale til entreprenører - altså længe før anlægget af banen starter. Utallige er de fejl, der kan begås i anlægget af banen, og kun en kompetent chefgreenkeeper kan fange disse fejl undervejs. Det er vigtigt, at opgaven specificeres helt præcist for entreprenørerne, inden de giver tilbud på anlæg af banen. Og entreprenørerne har ofte ikke selv det fornødne kendskab til golfbaneanlæg til at kunne forudse ikke nøje specificerede krav, ligesom de naturligvis ikke er forpligtede til at opfylde ikke specificerede krav uden en merpris. Skulle én dygtig entreprenør alligevel kende kravene og tage hensyn til disse i sit tilbud, vil han prismæssigt ikke kunne konkurrere med den mindre vidende entreprenør, der - måske uden at vide det - går utilladeligt på kompromis. Resultatet bliver et dårligt anlæg som for altid vil være for dyrt at passe, og som aldrig når den bedste kvalitet. Chefgreenkeeperen skal altså være med til at udforme tilbudsmaterialet til entreprenørerne. Dernæst skal chefgreenkeeperen have bemyndigelse til at føre tilsyn med anlægsarbejdet. Kun han har den fornødne viden til at gribe ind, når maskinførerne laver fejl. Og det gør de erfaringsmæssigt hyppigt. De er måske vant til at bygge motorveje og ikke sarte golfbaner. Tilsynet er et fuldtidsjob under anlægsfasen. Efter anlæggets færdiggørelse starter hverdagen for chefgreenkeeperen, som forhåbentligt nu har en perfekt anlagt bane at passe - eller som kender de svage punkter fra starten. Til støtte for ansættelsen er der i afsnit 9.6A givet eksempel på en kontrakt til en chefgreenkeeper. Chefgreenkeeperens opgaver er følgende: 1. Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet.

20 I samarbejde med ledelsen, jf. ansættelseskontrakt planlægges arbejdet, indkøb til banens drift, indhentning af tilbud på reparationer og indkøb af maskiner. 3. Chefgreenkeeperen har ansvaret for effektiv udnyttelse af arbejdstiden samt korrekt anvendelse af gødning, kemikalier og maskiner. 4. Chefgreenkeeperen fører arbejdssedler over alt arbejde, der udføres på banen, og afleverer dem til ledelsen hver uge, ledsaget af en løbende rapport for såvel det arbejde, der er udført som det arbejde, der skal udføres. 5. Chefgreenkeeperen sørger i samarbejde med Matchudvalget for at klargøre banen til større matcher og aftaler flag- og teestedsplaceringer. 6. I alle spørgsmål vedrørende banens drift henvender chefgreenkeeperen sig alene til ledelsen. 7. Chefgreenkeeperen henviser medlemmer, der måtte henvende sig vedrørende banens pasning, til baneudvalgsformanden. 8. Der føres kontrol med banens tilstand, f.eks. i relation til sygdom og skadedyrsangreb. 9. Chefgreenkeeperen tilrettelægger ferier og afspadseringer i samarbejde med ledelsen, samt indberetter forsømmelser, sygdom og fridage til denne. 10. I samarbejde med ledelsen udarbejder chefgreenkeeperen ved årets slutning en årsrapport, en handlingsplan, regnskab og driftsbudget for det kommende år. Det er store krav, der stilles til en chefgreenkeeper. Ud over at have den faglige dygtighed skal han kunne engagere sig i sit job, have forståelse for golfspillet, kunne arbejde selvstændigt og kunne lede sine medarbejdere, og kunne samarbejde med skiftende baneudvalg og bestyrelser. En af de vigtigste forudsætninger for at have en velfungerende chefgreenkeeper er gensidig forståelse, tillid og respekt mellem chefgreenkeeperen og ledelsen.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Skovbo Golfklub. Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler.

Forretningsorden for bestyrelsen i. Skovbo Golfklub. Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler. Forretningsorden for bestyrelsen i Skovbo Golfklub Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler. 1. Ansvar Efter den årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

15. december 2008. Info-mappe For Nordborg Golfklub

15. december 2008. Info-mappe For Nordborg Golfklub 15. december 2008 Info-mappe For Nordborg Golfklub Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bestyrelsens opgaver og ansvar...4 Forretningsorden... 5 Klubbens organisation... 6 Organisationsopgaver..8 Udviklingsafdelingen...9

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere