INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER"

Transkript

1 INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver

2 januar INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering af en golfbane 2:2 Stiftende generalforsamling 2:3 Standard organisationsplan 2:4 Funktionsbeskrivelse for klubbens organer 2:5 Bestyrelsens opgaver og kompetence 2:6 Baneudvalget opgaver og kompetence 2.7 Juniorudvalgets opgaver og kompetence 2:8 Turneringsudvalgets opgaver og kompetence 2:9 Handicapudv. opgaver og kompetence 2.10 Informations- og PR-udvalgets opgaver og kompetence 2.11 Elite-/sportsudvalgets opgaver 3:1 Banebeskrivelse m/begrebsforklaring 3:2 Det omfatter golfbanen 3:3 Banens beliggenhed 3:4 Ejerforhold 3:5 Myndighedskrav 3:6 Byggeprocessen 3:7 Maskiner, lokaler, personale, forsikringer 3:8 Course Rating & Slope 4 FINANSIERING 4:1 Driftsudgifter og -indtægter 4:2 Anlægsudgifter 4:3 Finansiering af anlægsudgifter 5 DGU S ORGANISATION M.M. 5:1 Dansk Golf Union 5:2 DGU s organisationsplan 5:3 DGU s ledelse 5:4 DGU s historie i korte træk 5:5 GolfOrganizer 5:6 DGU s publikationsliste 5.7 Klubadresser 6 DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 6:1 Vedtægter for Dansk Golf Union 6:2 Vedtægter for Amatør- og Ordensudvalget 7 KLUBBERNES MEDLEMSKAB AF DGU 7:1 Vilkår for optagelse som fuldt medlem 7:2 Vilkår for optagelse som medlem med begrænsede rettigheder 7:3 DGU s medlemsklubber 7:4 Indberetningsterminer 7:5 DGU-medlemskort og andre nationers medlemskort 8 BESTEMMELSER 8:1 Golfregler og etikette 8:2 Amatørreglerne 8:3 Regler for brugerbetaling for ydelser 8:4 Regler for frit spil 8:5 Golf Klub Danmark 9 STANDARDKONTRAKTER 9:1 Standardvedtægter for golfklubber 9:2 Standardkontoplan for golfklubber 9:3 Overenskomst mellem kommune og klub 9:4 Standardaftale banejer og klub 9:5 Standardaftale for golftrænere 9:6 Standardforpagtningskontrakt 9:7 Vejledning til ansættelsesbeviser 9:8 Standardansættelsesaftale

3 1.1-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indhold Afsnit Udgave 1. Indholdsfortegnelse 1.1 Oktober 2002 Forord 1.2 Oktober Opbygning af en golfklub Gode argumenter for etablering af en golfbane 2.1 Oktober 2002 En stiftende generalforsamling i en golfklub 2.2 Oktober 2002 Standard organisationsplan for en golfklub 2.3 Oktober 2002 Funktionsbeskrivelse for klubbens organer 2.4 Oktober 2002 Bestyrelsens opgaver og kompetence 2.5 Oktober 2002 Ansættelse af golftræner Oktober 2002 Ansættelse af chefgreenkeeper Oktober 2002 Ansættelse af restauratør Oktober 2002 Ansættelse af klubsekretær Oktober 2002 Baneudvalgets opgaver og kompetence 2.6 Oktober 2002 Juniorudvalgets opgaver og kompetence 2.7 Oktober 2002 Turneringsudvalgets opgaver og kompetence 2.8 Oktober 2002 Handicapudvalgets opgaver og kompetence 2.9 Oktober 2002 Informations- og PR-udvalgets opgaver og komp Oktober 2002 Åbent Hus-arrangement Oktober 2002 Elite-/sportsudvalgets opgaver 2.11 Oktober Banen Banebeskrivelse med begrebsforklaring 3.1 Oktober 2002 Det omfatter golfbanen 3.2 Oktober 2002 Banens beliggenhed 3.3 Oktober 2002 Ejerforhold 3.4 Oktober 2002 Myndighedskrav 3.5 Oktober 2002 Byggeprocessen 3.6 Oktober 2002 Maskiner, lokaler, personale, forsikringer 3.7 Oktober 2002 Course Rating & Slope 3.8 Oktober Finansiering Driftsudgifter og -indtægter 4.1 Oktober 2002 Anlægsudgifter 4.2 Oktober 2002 Finansiering af anlægsudgifterne 4.3 Oktober 2002

4 DGU s organisation m.m. Dansk Golf Union 5.1 Oktober 2002 DGU s organisationsplan 5.2 Oktober 2002 Personer i DGU s udvalg, komitéer samt ansatte 5.3 Oktober 2002 DGU s historie i korte træk 5.4 Oktober 2002 GolfOrganizer 5.5 Oktober 2002 DGU s publikationsliste 5.6 Oktober 2002 Klubadresser 5.7 Oktober Dansk Golf Unions vedtægter Vedtægter for Dansk Golf Union 6.1 Oktober 2002 Vedtægter for Amatør- og Ordensudvalget 6.2 Oktober Klubbernes medlemskab af DGU Vilkår for optagelse som fuldt medlem af DGU 7.1 Oktober 2002 Vilkår for optagelse som medlem med begrænsede rettigher i DGU 7.2 Oktober 2002 DGU s medlemsklubber 7.3 Oktober 2002 Indberetningsterminer 7.4 Oktober 2002 DGU-medlemskort og andre nationers medl.kort 7.5 Oktober Bestemmelser Golfregler og etikette 8.1 Oktober 2002 Amatørreglerne 8.2 Oktober 2002 Regler for brugerbetaling for ydelser 8.3 Oktober 2002 Regler for frit spil 8.4 Oktober 2002 Golf Klub Danmark 8.5 Oktober Standardkontrakter og kontoplan Standardvedtægter for golfklubber 9.1 Oktober 2002 Standardkontoplan for golfklubber 9.2 Oktober 2002 Overenskomst mellem kommune og klub 9.3 Oktober 2002 Standardaftale baneejer og klub 9.4 Oktober 2002 Standardaftale for golftrænere 9.5 Oktober 2002 Standardforpagtningskontrakt 9.6 Oktober 2002 Vejledning til ansættelsesbeviser (-aftaler) 9.7 Oktober 2002 Standardansættelsesaftale 9.8 Oktober 2002

5 1.2-1 FORORD Denne håndbog er udgivet af DGU med det overordnede formål: At give vejledning og oplysninger til klubberne om alle forhold, som er nødvendige i forbindelse med driften af en golfvirksomhed (golfklub) Den skulle gerne give svar på de fleste spørgsmål. Bogen er således vidtfavnende i emnevalg, idet den gerne skulle kunne anvendes som opslagsbog og inspiration i de fleste tilfælde, hvor klubledelse og/eller sekretær er i tvivl om ét eller andet. De mange emner gør det nødvendigt at anvende megen forskellig ekspertviden, hvilket vi også har gjort. Vi har dog den opfattelse, at nogle emner/kapitler stadig kan forbedres og opdateres. Det er derfor vort håb, at brugere af håndbogen vil yde en aktiv indsats ved at være behjælpelige hermed. Brugerne er derfor ikke blot velkomne til - de er næsten forpligtede til - at stille forslag til konkrete emner/forbedringer/opdateringer. Vi håber, at vi vil modtage mange relevante bidrag. Håndbogen står ikke alene i formidlingen af vigtige oplysninger. DGU's samlede kompleks af oplysninger og vejledning består herudover af: Håndbog for turneringsledelse Håndbog for begynderudvalg Håndbog for juniorledere Banehåndbog Håndbog i Miljøstyring Golfregler et uddrag. Undervisningsmateriale Klubmeddelelser, der som hovedregel udsendes ugentligt Orienteringsnotater fra formand og generalsekretær Sådan stifter man en golfklub og anlægger en golfbane Håndbogen vil blive revideret løbende, og ny dato vil så fremgå af forsiden. Karsten Thuen Generalsekretær

6 2.1-1 GODE ARGUMENTER FOR ETABLERING AF EN GOLFBANE Når et projekt om etablering af en ny golfklub og golfbane skal i gang, vil initiativtagerne ofte have behov for gode argumenter over for personer, grupper eller myndigheder. Ofte vil det være forskellige argumenter, der har vægt over for forskellige interessenter, så her er et udvalg at vælge imellem. Om etablering af golfbane og myndighedsrelationer læs bogen Sådan stifter man en golfklub og anlægger en golfbane. Golf er populært - flere og flere spiller golf - golf er blevet en folkesport. Se statistik og prognose over medlemstal i afsnit 5.4, som dokumentation. Golf er billigere, end du tror. Medlemskab af en golfklub giver mulighed for at spille morgen, middag og aften. Det betyder, at du har mulighed for så mange runder golf i sæsonen, at timeprisen bliver forbløffende lav. Udstyret til en begynder kan købes brugt for ca. kr Der stilles ingen særlige krav til beklædning og fodtøj. Forbrug af bolde og tees løber op i nogle få hundrede kr. om året. Golf er helbredsbevarende og mentalhygiejnisk. På en almindelig golfrunde går man i rask gang mindst 9-10 km (inkl. leden efter egne og andres bolde!), svinger hele kroppen et par hundrede gange (inkl. prøvesving!), får masser af frisk luft, får skærpet koncentrationsevnen, får nydt naturen og får tankerne væk fra hverdagen. Golf er aktiv udnyttelse af fritiden. På en golfbane vil der i sæsonen kunne starte 4 spillere hver 10. minut i 10 timer. Dvs., at 240 mennesker kan have glæde af faciliteterne i 4-5 timer HVER DAG. Golf er naturbevarende. Etablering af en golfbane sikrer for tid og evighed, at arealet forbliver grønt og ubebygget. Er der tale om et i forvejen naturskønt område, vil golfbanearkitekten indpasse golfbanen i landskabet, så dets herlighedsværdier bevares. Er der derimod tale om et stykke jord uden særlige landskabelige værdier, vil landskabet ved bygningen af golfbanen blive tilført konturer, beplantning og kendetegn, der kraftigt vil forøge det attraktive ved området. Al erfaring viser, at flora og fauna trives, når en golfbane er bygget. Antallet af arter øges og trives på området. Golfspillere passer på naturen, og det er jo kun den mindste del af arealet, nemlig greens, teesteder og fairways, der plejes intensivt. Dyrene og fuglene lærer lynhurtigt, at golfspillerne ikke gør dem noget. Og det er en sandfærdig historie, at da den nuværende skovrider i Jægersborg Dyrehave var tiltrådt, ville han gerne se nær-mere på Dyrehavens mange hjorte, men de flygtede for ham, hver gang han nærmere sig. Han fik det råd at låne et sæt golfkøller med vogn i Københavns Golf Klub, der ligger i Dyrehaven. Trækkende med golfvognen kunne han nu pludselig komme på få meters afstand af de ellers så sky hjorte! En golfbane tiltrækker turister og skaber omsætning i lokalsamfundet. For det første skaber selve golfklubben og dens medlemmer arbejdspladser og omsætning. Der ansættes personale til at passe banen, der ansættes en træner, som evt. har assistenter, og oftest også administrativt personale. Der kommer en restaurant, hvor der ansættes personale. Klub og restaurant skal have vareleverancer. Golfbanen tiltrækker gæstespillere fra

7 2.1-2 ind- og udland. Se afsnit 5.4 om statistik over greenfeespillere i danske golfklubber 2001, som dokumentation. Udover at betale sin greenfee lægger gæsten som oftest penge i både restaurant og proshop og måske tillige til overnatning på lokalt hotel. Golfbanens areal kan have adgang for alle. Det behøver ikke kun at være golfspillerne, der får glæde af et område, der udlægges til golfbane. Det kan sagtens lade sig gøre at etablere f.eks. gang-, cykle- og ridestier, picnicpladser mv. i forbindelse med en golfbane. Blot er det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt, at disse ting planlægges sammen med golfbanen, så f.eks. krydsende trafik undgås, og golfspillet og færdslen på stierne kan foregå hver for sig uden gensidige gener. Se desuden afsnit 9.2 om overenskomst mellem kommune og golfklub.

8 2.2-1 EN STIFTENDE GENERALFORSAMLING I EN GOLFKLUB Når en initiativgruppe er forholdsvis sikker på at kunne etablere foreningen, er det tiden at indkalde til den stiftende generalforsamling. Principielt er der dog intet til hinder for at holde en "lille" stiftende generalforsamling allerede på et tidligere tidspunkt med meget få inviterede deltagere. Der stilles nemlig ingen særlige formkrav for hverken generalforsamlingen eller de på generalforsamlingen vedtagne vedtægter i Danmark, så det kan gøres meget uformelt. Men på et tidspunkt melder virkeligheden sig jo (og senest efter et år), og så må man holde en ny demokratisk generalforsamling, hvor vedtægter, regnskaber, budgetter, kontingent etc. skal stå sin prøve i det demokratiske forum, som en generalforsamling er. Den "lille" stiftende generalforsamling kan imidlertid let få skyld for at være "indspist" og måske syltet ind i kommercielle baneejerinteresser, og det er derfor ofte bedst indledningsvist at operere med en "initiativgruppe" og først holde den "større" stiftende generalforsamling, når der er lidt realiteter i foretagendet, herunder også i forslagene til vedtægter, budgetter osv. Formålet med den stiftende generalforsamling er dels at skabe den juridiske enhed, som skal stå for det videre arbejde og have ansvaret for dette - ikke mindst over for det omgivende samfund - dels at sikre det videre arbejdes organisatoriske forankring i foreningen. Derfor er det ret vigtigt, at følgende opnås på den stiftende generalforsamling, uanset om denne er "stor" eller "lille": Formel stiftelse af foreningen. Demokratisk valg af en bestyrelse. Demokratisk vedtagelse af et sæt vedtægter. Demokratisk fastlæggelse af budget for det kommende år. Demokratisk fastsættelse af kontingent for det kommende år. Derudover kan planer for banen og lignende diskuteres. Formelt kan man sige, at de mennesker, som møder op på en "større" stiftende generalforsamling og stemmer om vedtægter, budgetter og kontingent, måske ender med slet ikke at melde sig ind, idet det oftest foregår på den måde, at indmeldelsen først foregår efter vedtagelse af budgetter og kontingenter og indskud. Men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det bare, og det er ulempen ved den "større" model. Men vedtægter, budgetter og kontingenter kan jo ændres hen ad vejen, så intet er jo fastlåst, hvis der skulle vise sig behov for justeringer. Den "større" stiftende generalforsamling kan undertiden have et yderligere formål ud over de nævnte, nemlig at være et pressionsmiddel, hvis man mener at have nogle fornuftige planer, som man ikke kan få ørenlyd for - f.eks. i kommunen. Man har derfor behov for at kunne lægge vægten af en utålmodig medlemsskare bag sine ord. Indkaldelsen til den "større" stiftende generalforsamling bør ske med mindst to ugers varsel pr. brev til kendte interesserede og ved avisannonce, løbesedler, opslag osv. Den

9 2.2-2 "større" stiftende generalforsamling bør afholdes efter aftale med kommunen og eventuelt med deltagelse af en repræsentant for denne. Dagsorden behøver ikke at fremgå af indkaldelsen, men det anbefales. Forslag til dagsorden for den stiftende generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Initiativgruppen redegør for planerne for golfbanen, inkl. præsentation af gruppen selv. 3. Fremlæggelse af forslag til vedtægter og evt. vedtagelse af vedtægterne. 4. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 6. Fastsættelse af budget og kontingenter. 7. Eventuelt. ad 1. ad 2. ad 3. ad 4. ad 5. ad 6. ad 7. Dirigenten skal være rutineret og velorienteret om initiativgruppens intentioner og forslag til vedtægter. Dirigenten bør ikke være medlem af kredsen af initiativtagere. Her redegør én fra initiativgruppen for forhistorien, den aktuelle situation, planerne for banen og for klubben, samarbejdet med kommunen samt for økonomien. Et vedtægtsforslag omdeles og gennemgås af dirigenten, motiveres eventuelt af bestyrelsen og drøftes med forsamlingen. Forslaget og eventuelle ændringsforslag sættes til afstemning. DGU's standardvedtægter bør følges, og/eller DGU's forhåndsgodkendelse indhentes (i god tid). Initiativgruppen har oftest på forhånd et forslag til bestyrelsesmedlemmer og også gerne et forslag til en konstituering. Yderligere forslag kan komme fra salen, i hvilket tilfælde afstemning må foretages. Gruppen fremsætter forslag til en revisor og en suppleant. I tilfælde af forslag fra salen foretages afstemning. På baggrund af den økonomiske redegørelse under pkt. 2 og i forhold til det, man måske straks kan tilbyde medlemmerne i form af træningsbane, træning o.l., foreslår initiativgruppen et kontingent for en given periode. Kontingenterne vil være forskellige for forskellige medlemskategorier, som fremgår af vedtægterne (f.eks. juniorer og seniorer). Under eventuelt kan man drøfte detaljer i planen, besvare spørgsmål og tale om golf i almindelighed. Beslutninger kan ikke træffes under eventuelt, men forsamlingen kan henstille til bestyrelsen. Herefter er golfklubben stiftet. Vedtægterne skal ikke godkendes nogen steder på dette tidspunkt, men hvis kommunen skal involveres i anlæg og drift, er det hensigtsmæssigt på forhånd at drøfte vedtægterne med kommunen. Før klubben optages som medlem af DGU, skal DGU godkende vedtægterne, men hvis DGU's standardvedtægter er fulgt, er dette dog en formalitet.

10 2.3-1 STANDARD-ORGANISATIONSPLAN FOR EN GOLFKLUB Klubbens organisationsplan bør formuleres ved hjælp af: A. 1. klubbens vedtægter 2. klubbens målsætning B. 1. en kontoplan, som også er budgetteringsskema 2. en generel overordnet funktionsbeskrivelse, en fortegnelse over indehavere af samtlige poster med navn, adresse og telefonnummer 3. stillingsbeskrivelser for funktionærstaben, f.eks. a. Sekretariat b. Pro c. Greenkeeper d. Restaurant C. til brug for hvert medlem af hvert udvalg udarbejdes eller tilvejebringes: a. organets "historie" b. håndbøger c. instrukser og retningslinier d. mødereferater

11 Generalforsamling Bestyrelse Sekretariat Bogholder Ordens- og regeludvalg Handicapkomité Træner Greenkeeper Lærling Assistent Lærling Assistent Bane- Turnerings- Junior- Elite Begynder Sponsor Info- Klubhus udvalg udvalg udvalg Udvalg udvalg udvalg udvalg udvalg Klub- Restaublad ratør 2.3-2

12 2.4-1 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR KLUBBENS ORGANER Udvalg nedsættes af bestyrelsen, som også fastsætter hvert enkelt udvalgs opgaver og kompetence, samt følgende fælles retningslinier for udvalgsarbejdet: 1. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget, enten et bestyrelsesmedlem eller en anden person i klubben. Denne vælger udvalgets øvrige medlemmer. Disse skal dog godkendes af bestyrelsen. 2. Udvalget skal sørge for, at dets medlemmer har eller får den fornødne viden og erfaring, har adgang til det relevante materiale, samt at kontinuiteten i arbejdet bevares, uanset personskifte. 3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen. 4. Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for sit arbejde, som bestyrelsen skal godkende. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 5. Herudfra udarbejder udvalget en handlingsplan for det kommende års aktiviteter. Planen skal godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 6. Svarende til handlingsplanen udarbejder udvalget et budget, som skal godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 7. Ud fra handlingsplanen fordeles arbejdet, både de løbende og de enkeltstående opgaver, mellem udvalgets medlemmer. Det er dog formandens ansvar, at arbejdet bliver udført og udført korrekt. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 8. Udvalget er kun berettiget til at afholde de udgifter, der er godkendt i budgettet. Udgifter herudover kan kun afholdes efter forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Udvalgsformanden skal godkende og attestere alle udgiftsbilag. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 9. Når udvalgets handlingsplan er godkendt, vil bestyrelsen normalt ikke gribe ind i aktiviteter, som er i overensstemmelse med planen. Dog skal udvalget på bestyrelsens anmodning ændre planer/aktiviteter, hvis de oprindelige forudsætninger ikke længere er til stede. Omvendt skal udvalget indhente bestyrelsens forhåndsgodkendelse af væsentlige ændringer i planer/aktiviteter. Som hovedansvarlig er bestyrelsen dog under alle omstændigheder kompetent til at forhindre eller påbyde en bestemt aktivitet eller løsning.

13 Efter hvert udvalgsmøde udarbejdes et skriftligt referat til udvalgsmedlemmerne og bestyrelsen. Referatet skal fortrinsvis være et beslutningsreferat med klar angivelse af, hvad der er besluttet, og hvem der er pålagt hvilke opgaver som følge af beslutningen. 11. Udvalget udarbejder en udførlig skriftlig årsberetning. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 12. Standardforretningsorden: a. Udvalget konstituerer sig med en formand. b. Formanden indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, indkaldes denne medarbejder til mødet. c. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. d. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. e. Der udarbejdes skriftligt referat af møderne, som betragtes som godkendt, hvis indsigelser ikke er modtaget inden for 3 dage efter udsendelsen. Referatet sendes herefter til bestyrelsen og eventuelt til klubbladet og berørte udvalg. f. I rutinesager eller i situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning.

14 2.5-1 BESTYRELSENS OPGAVER OG KOMPETENCE Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse af klubben på generalforsamlingens vegne. Dette indebærer: 1. at bestyrelsens medlemmer bør have et rimeligt kendskab til golfspil på alle niveauer og til de forskellige funktionsområder i en golfklub samt have en vis ererfaring i ledelsesarbejde fra udvalgsposter i klubben eller fra andre virksomheder. 2. at konkretisere og uddybe den af generalforsamlingen fastlagte målsætning i både kortsigtede og langsigtede mål, omsætte disse i handlingsplaner og budgetter samt udføre disse planer umiddelbart og gennem udvalg og funktionærer. 3. at nedsætte de fornødne udvalg, ansætte de fornødne funktionærer, give mål og retningslinier for disses arbejde samt løbende godkende, kontrollere og vurdere dette arbejde. 4. at bestyrelsen en gang årligt, når udvalgenes forslag til sæsonplaner foreligger, afholder et fællesmøde med samtlige udvalgsmedlemmer til orientering om og drøftelse af de kommende aktiviteter og til styrkelse af samarbejdet mellem klubbens organer. 5. at sikre den fornødne information til og rapport fra udvalg og funktionærer. 6. at repræsentere klubben udadtil over for lokale myndigheder og andre organisationer. 7. at træffe beslutning i alle sager, herunder ordensspørgsmål, som ikke er henlagt til et udvalg eller en funktionærs kompetence, og i sager, som disse i øvrigt anmoder bestyrelsen om at træffe afgørelse i. 8. at bestyrelsens formelle kompetence er afgrænset af vedtægterne og lovgivningens almindelige regler, mens bestyrelsens handlefrihed er afgrænset af klubbens målsætning. Konsekvensen af overskridelse af rammerne for kompetence og handlefrihed er afsættelse og i sjældne alvorlige tilfælde retsligt ansvar endog personligt erstatningsansvar for det enkelte bestyrelsesmedlem, selv om normalt kun klubbens formue hæfter for de forpligtigelser, som bestyrelsen indgår på klubbens vegne. 9. at bestyrelsen kan danne et forretningsudvalg bestående af formanden og sekretæren, som i nært samarbejde med en eventuel forretningsfører varetager de daglige forretninger. 10. at bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden i overensstemmelse med klubbens vedtægter:

15 2.5-2 Forretningsorden for golfklubbens bestyrelse: a. Bestyrelsen konstituerer sig inden 2 uger efter, at nyvalg har fundet sted, med formand, næstformand, og/eller honorær sekretær og kasserer. b. Formanden eller i dennes fravær næstformanden eller den honorære sekretær fastsætter tid og sted for møderne og leder disse. c. To medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes til møde om et bestemt angivet spørgsmål. d. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) indkalder skriftligt til møde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden. e. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et hvilket som helst spørgsmål angående klubben på dagsordenen, men bestyrelsen kan uden realitetsbehandling bestemme, om spørgsmålet skal behandles. f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. g. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. h. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) udarbejder referat af møderne til bestyrelsens forhandlingsprotokol. Referatet godkendes og underskrives af deltagerne på næste møde. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden 2 uger efter mødet. i. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) modtager al post og sørger øjeblikkeligt for kopiering og fordeling. j. Eventuel forretningsfører/ansat sekretær deltager med taleret, men uden stemmeret i møderne. k. Som et fast punkt på hvert møde aflægger hvert bestyrelsesmedlem rapport fra sit udvalg. l. I rutinesager eller i situationer, hvor bestyrelsen ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe afgørelsen.

16 ANSÆTTELSE AF GOLFTRÆNER Golftrænerkontrakt Udkastet til kontrakt mellem en golfklub og en professionel golftræner (afsnit 9.5) er udarbejdet i fællesskab mellem DPGA (Professional Golfers Association of Denmark) og DGU, som en mulig hjælp i forbindelse med indgåelsen eller revision af sådanne aftaler. Som det fremgår af udkastets 10, er det i overensstemmelse med DPGA s vedtægter en gyldighedsbetingelse for aftalen, at DPGA godkender denne. Noget tilsvarende er ikke tilfældet for DGU's vedkommende, idet DGU's Bestyrelse er af den opfattelse, at der er aftalefrihed på området, og at DGU ikke kan pålægge medlemsklubber at benytte bestemte formuleringer m.m. i deres kontrakter. DGU har indstillet til DPGA, at deres krav om godkendelse ophører, men det er endnu ikke sket. DGU og DPGA anbefaler, at klubberne anvender materialet helt eller delvist og efter tilpasning til parternes individuelle forhold. Følgende tre punkter skal specielt fremhæves: * DPGA har ytret ønske om at få indført en minimum retainerfee i udkastet. Dette har DGU ikke ment var hensigtsmæssigt, idet mange individuelle forhold skønnes at spille en rolle ved vurderingen af beløbets størrelse. DGU må dog anbefale, at medlemsklubberne i deres respektive budgetter tager højde for, at der kan betales en passende retainerfee, idet det må være i begge parters interesse, at træneren kan opnå en rimelig indtægt. * DGU ser gerne, at trænerne ansætter elever. Disse skal deltage i den nye elevundervisning på Trænerskolen Aalborg. Træneren skal ud over elevens grundløn - betale skoleafgifter. Disse udgifter udgør for tiden i alt ca. DKK ,00 pr. elev årligt. DGU og DPGA opfordrer klubberne til at tage dette med i overvejelserne, når de økonomiske vilkår fastlægges. Det samme kan være tilfældet, hvor der måtte være behov for ansættelse af en trænerassistent. * DGU og DPGA vil gerne medvirke til gennem det i 9 anførte fællesudvalg at løse eventuelle problemer, hvis det er muligt. Det er vort håb, at det kan fremme en løsning tidsmæssigt og være uden omkostninger for parterne, men det pointeres, at det fælles udvalg ikke er et forum, hvor man kan forhandle om kontrakters indgåelse eller genforhandle sådanne. Checkliste over arbejdsopgaver Checklisten bør benyttes i forbindelse med klubbens overvejelser omkring ansættelsen af en golftræner (GT) med henblik på at få fastlagt, hvilke arbejdsopgaver GT skal påtage sig, disses honorering samt hvilke udgifter i forbindelse med shop etc., der skal afholdes af klubben, og hvilke der skal afholdes af GT. Det skal bemærkes, at checklisten ikke må betragtes som udtømmende, idet den enkelte klub må vurdere behovet for tilføjelse af yderligere opgaver.

17 Det er forudsat, at checklisten udfyldes af klubben, inden der forhandles med ansøgere. Checklisten kan enten danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig jobbeskrivelse eller blot indgå som et bilag til den kontrakt, der indgås med GT. På checklisten afkrydses de arbejdsopgaver, som klubben finder naturlige. Endvidere afmærkes, hvorvidt arbejdsopgaverne skal være indeholdt i retainerfee'en (RF), som klubben betaler GT, eller honoreres særskilt (HON). Det afmærkes ligeledes, hvorvidt forskellige driftsudgifter skal betales af klubben eller GT. Checklisten bliver således klubbens forhandlingsgrundlag med ansøgere, og når man efter forhandlingerne er blevet enige om betingelserne, kan checklisten danne udgangspunkt for udfærdigelse af en egentlig kontrakt.

18 Checkliste for golftrænerens arbejdsopgaver Opgaver Omfattes af RF Betales af eller HON klub eller GT Instruktion : - juniorer xx timer pr. uge (periode) - divisionshold xx timer pr. uge (per.) - prøvemedlemmer (gruppetræning) - bolde til rådighed ved instruktion - vintertræning (periode) - assistenter (omfang af og opgaver for) Deltage i klubbens udvalg: - juniorudvalg - turneringsudvalg/udtagelseskomité/eliteudvalg - turneringsudvalg/udtagelseskomité/eliteudvalg PR-aktiviteter: - orientering af interesserede/potentielle medlemmer - deltage i "åbent hus"-arrangementer Proshop (forretning): - inventar - lys - telefon, oprettelse - telefon, drift - vedligeholdelse af inventar og lokaler - forsikring varelager m.v. - forsikring løsøre - åbningstider sommer/vinter Driving range: - bolde til rådighed - boldsamling - boldautomat - gratis bolde (x antal spande pr. medlem) Administration: - opkræve greenfee - telefonpasning - føre opsyn med klublokaler, gæster, etc. GT's egen turneringsdeltagelse: - frihed/max. antal - shop og driving range Kursusdeltagelse: - frihed - kursusgebyr

19 ANSÆTTELSE AF CHEFGREENKEEPER Chefgreenkeeperen er en nøgleperson i golfklubben. Chefgreenkeeperen er den person, som mere end alle andre skaber banens kvalitet og dermed rammerne om det spil, der er hele formålet med klubben. Ansættelse af en kompetent chefgreenkeeper er derfor af yderste vigtighed. Ansættelsen bør ske meget tidligt i klubbens start. Chefgreenkeeperen bør således med allerede senest under de indledende forhandlinger om udarbejdelse af tilbudsmateriale til entreprenører - altså længe før anlægget af banen starter. Utallige er de fejl, der kan begås i anlægget af banen, og kun en kompetent chefgreenkeeper kan fange disse fejl undervejs. Det er vigtigt, at opgaven specificeres helt præcist for entreprenørerne, inden de giver tilbud på anlæg af banen. Og entreprenørerne har ofte ikke selv det fornødne kendskab til golfbaneanlæg til at kunne forudse ikke nøje specificerede krav, ligesom de naturligvis ikke er forpligtede til at opfylde ikke specificerede krav uden en merpris. Skulle én dygtig entreprenør alligevel kende kravene og tage hensyn til disse i sit tilbud, vil han prismæssigt ikke kunne konkurrere med den mindre vidende entreprenør, der - måske uden at vide det - går utilladeligt på kompromis. Resultatet bliver et dårligt anlæg som for altid vil være for dyrt at passe, og som aldrig når den bedste kvalitet. Chefgreenkeeperen skal altså være med til at udforme tilbudsmaterialet til entreprenørerne. Dernæst skal chefgreenkeeperen have bemyndigelse til at føre tilsyn med anlægsarbejdet. Kun han har den fornødne viden til at gribe ind, når maskinførerne laver fejl. Og det gør de erfaringsmæssigt hyppigt. De er måske vant til at bygge motorveje og ikke sarte golfbaner. Tilsynet er et fuldtidsjob under anlægsfasen. Efter anlæggets færdiggørelse starter hverdagen for chefgreenkeeperen, som forhåbentligt nu har en perfekt anlagt bane at passe - eller som kender de svage punkter fra starten. Til støtte for ansættelsen er der i afsnit 9.6A givet eksempel på en kontrakt til en chefgreenkeeper. Chefgreenkeeperens opgaver er følgende: 1. Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet.

20 I samarbejde med ledelsen, jf. ansættelseskontrakt planlægges arbejdet, indkøb til banens drift, indhentning af tilbud på reparationer og indkøb af maskiner. 3. Chefgreenkeeperen har ansvaret for effektiv udnyttelse af arbejdstiden samt korrekt anvendelse af gødning, kemikalier og maskiner. 4. Chefgreenkeeperen fører arbejdssedler over alt arbejde, der udføres på banen, og afleverer dem til ledelsen hver uge, ledsaget af en løbende rapport for såvel det arbejde, der er udført som det arbejde, der skal udføres. 5. Chefgreenkeeperen sørger i samarbejde med Matchudvalget for at klargøre banen til større matcher og aftaler flag- og teestedsplaceringer. 6. I alle spørgsmål vedrørende banens drift henvender chefgreenkeeperen sig alene til ledelsen. 7. Chefgreenkeeperen henviser medlemmer, der måtte henvende sig vedrørende banens pasning, til baneudvalgsformanden. 8. Der føres kontrol med banens tilstand, f.eks. i relation til sygdom og skadedyrsangreb. 9. Chefgreenkeeperen tilrettelægger ferier og afspadseringer i samarbejde med ledelsen, samt indberetter forsømmelser, sygdom og fridage til denne. 10. I samarbejde med ledelsen udarbejder chefgreenkeeperen ved årets slutning en årsrapport, en handlingsplan, regnskab og driftsbudget for det kommende år. Det er store krav, der stilles til en chefgreenkeeper. Ud over at have den faglige dygtighed skal han kunne engagere sig i sit job, have forståelse for golfspillet, kunne arbejde selvstændigt og kunne lede sine medarbejdere, og kunne samarbejde med skiftende baneudvalg og bestyrelser. En af de vigtigste forudsætninger for at have en velfungerende chefgreenkeeper er gensidig forståelse, tillid og respekt mellem chefgreenkeeperen og ledelsen.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere