INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER"

Transkript

1 INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver

2 januar INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering af en golfbane 2:2 Stiftende generalforsamling 2:3 Standard organisationsplan 2:4 Funktionsbeskrivelse for klubbens organer 2:5 Bestyrelsens opgaver og kompetence 2:6 Baneudvalget opgaver og kompetence 2.7 Juniorudvalgets opgaver og kompetence 2:8 Turneringsudvalgets opgaver og kompetence 2:9 Handicapudv. opgaver og kompetence 2.10 Informations- og PR-udvalgets opgaver og kompetence 2.11 Elite-/sportsudvalgets opgaver 3:1 Banebeskrivelse m/begrebsforklaring 3:2 Det omfatter golfbanen 3:3 Banens beliggenhed 3:4 Ejerforhold 3:5 Myndighedskrav 3:6 Byggeprocessen 3:7 Maskiner, lokaler, personale, forsikringer 3:8 Course Rating & Slope 4 FINANSIERING 4:1 Driftsudgifter og -indtægter 4:2 Anlægsudgifter 4:3 Finansiering af anlægsudgifter 5 DGU S ORGANISATION M.M. 5:1 Dansk Golf Union 5:2 DGU s organisationsplan 5:3 DGU s ledelse 5:4 DGU s historie i korte træk 5:5 GolfOrganizer 5:6 DGU s publikationsliste 5.7 Klubadresser 6 DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 6:1 Vedtægter for Dansk Golf Union 6:2 Vedtægter for Amatør- og Ordensudvalget 7 KLUBBERNES MEDLEMSKAB AF DGU 7:1 Vilkår for optagelse som fuldt medlem 7:2 Vilkår for optagelse som medlem med begrænsede rettigheder 7:3 DGU s medlemsklubber 7:4 Indberetningsterminer 7:5 DGU-medlemskort og andre nationers medlemskort 8 BESTEMMELSER 8:1 Golfregler og etikette 8:2 Amatørreglerne 8:3 Regler for brugerbetaling for ydelser 8:4 Regler for frit spil 8:5 Golf Klub Danmark 9 STANDARDKONTRAKTER 9:1 Standardvedtægter for golfklubber 9:2 Standardkontoplan for golfklubber 9:3 Overenskomst mellem kommune og klub 9:4 Standardaftale banejer og klub 9:5 Standardaftale for golftrænere 9:6 Standardforpagtningskontrakt 9:7 Vejledning til ansættelsesbeviser 9:8 Standardansættelsesaftale

3 1.1-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indhold Afsnit Udgave 1. Indholdsfortegnelse 1.1 Oktober 2002 Forord 1.2 Oktober Opbygning af en golfklub Gode argumenter for etablering af en golfbane 2.1 Oktober 2002 En stiftende generalforsamling i en golfklub 2.2 Oktober 2002 Standard organisationsplan for en golfklub 2.3 Oktober 2002 Funktionsbeskrivelse for klubbens organer 2.4 Oktober 2002 Bestyrelsens opgaver og kompetence 2.5 Oktober 2002 Ansættelse af golftræner Oktober 2002 Ansættelse af chefgreenkeeper Oktober 2002 Ansættelse af restauratør Oktober 2002 Ansættelse af klubsekretær Oktober 2002 Baneudvalgets opgaver og kompetence 2.6 Oktober 2002 Juniorudvalgets opgaver og kompetence 2.7 Oktober 2002 Turneringsudvalgets opgaver og kompetence 2.8 Oktober 2002 Handicapudvalgets opgaver og kompetence 2.9 Oktober 2002 Informations- og PR-udvalgets opgaver og komp Oktober 2002 Åbent Hus-arrangement Oktober 2002 Elite-/sportsudvalgets opgaver 2.11 Oktober Banen Banebeskrivelse med begrebsforklaring 3.1 Oktober 2002 Det omfatter golfbanen 3.2 Oktober 2002 Banens beliggenhed 3.3 Oktober 2002 Ejerforhold 3.4 Oktober 2002 Myndighedskrav 3.5 Oktober 2002 Byggeprocessen 3.6 Oktober 2002 Maskiner, lokaler, personale, forsikringer 3.7 Oktober 2002 Course Rating & Slope 3.8 Oktober Finansiering Driftsudgifter og -indtægter 4.1 Oktober 2002 Anlægsudgifter 4.2 Oktober 2002 Finansiering af anlægsudgifterne 4.3 Oktober 2002

4 DGU s organisation m.m. Dansk Golf Union 5.1 Oktober 2002 DGU s organisationsplan 5.2 Oktober 2002 Personer i DGU s udvalg, komitéer samt ansatte 5.3 Oktober 2002 DGU s historie i korte træk 5.4 Oktober 2002 GolfOrganizer 5.5 Oktober 2002 DGU s publikationsliste 5.6 Oktober 2002 Klubadresser 5.7 Oktober Dansk Golf Unions vedtægter Vedtægter for Dansk Golf Union 6.1 Oktober 2002 Vedtægter for Amatør- og Ordensudvalget 6.2 Oktober Klubbernes medlemskab af DGU Vilkår for optagelse som fuldt medlem af DGU 7.1 Oktober 2002 Vilkår for optagelse som medlem med begrænsede rettigher i DGU 7.2 Oktober 2002 DGU s medlemsklubber 7.3 Oktober 2002 Indberetningsterminer 7.4 Oktober 2002 DGU-medlemskort og andre nationers medl.kort 7.5 Oktober Bestemmelser Golfregler og etikette 8.1 Oktober 2002 Amatørreglerne 8.2 Oktober 2002 Regler for brugerbetaling for ydelser 8.3 Oktober 2002 Regler for frit spil 8.4 Oktober 2002 Golf Klub Danmark 8.5 Oktober Standardkontrakter og kontoplan Standardvedtægter for golfklubber 9.1 Oktober 2002 Standardkontoplan for golfklubber 9.2 Oktober 2002 Overenskomst mellem kommune og klub 9.3 Oktober 2002 Standardaftale baneejer og klub 9.4 Oktober 2002 Standardaftale for golftrænere 9.5 Oktober 2002 Standardforpagtningskontrakt 9.6 Oktober 2002 Vejledning til ansættelsesbeviser (-aftaler) 9.7 Oktober 2002 Standardansættelsesaftale 9.8 Oktober 2002

5 1.2-1 FORORD Denne håndbog er udgivet af DGU med det overordnede formål: At give vejledning og oplysninger til klubberne om alle forhold, som er nødvendige i forbindelse med driften af en golfvirksomhed (golfklub) Den skulle gerne give svar på de fleste spørgsmål. Bogen er således vidtfavnende i emnevalg, idet den gerne skulle kunne anvendes som opslagsbog og inspiration i de fleste tilfælde, hvor klubledelse og/eller sekretær er i tvivl om ét eller andet. De mange emner gør det nødvendigt at anvende megen forskellig ekspertviden, hvilket vi også har gjort. Vi har dog den opfattelse, at nogle emner/kapitler stadig kan forbedres og opdateres. Det er derfor vort håb, at brugere af håndbogen vil yde en aktiv indsats ved at være behjælpelige hermed. Brugerne er derfor ikke blot velkomne til - de er næsten forpligtede til - at stille forslag til konkrete emner/forbedringer/opdateringer. Vi håber, at vi vil modtage mange relevante bidrag. Håndbogen står ikke alene i formidlingen af vigtige oplysninger. DGU's samlede kompleks af oplysninger og vejledning består herudover af: Håndbog for turneringsledelse Håndbog for begynderudvalg Håndbog for juniorledere Banehåndbog Håndbog i Miljøstyring Golfregler et uddrag. Undervisningsmateriale Klubmeddelelser, der som hovedregel udsendes ugentligt Orienteringsnotater fra formand og generalsekretær Sådan stifter man en golfklub og anlægger en golfbane Håndbogen vil blive revideret løbende, og ny dato vil så fremgå af forsiden. Karsten Thuen Generalsekretær

6 2.1-1 GODE ARGUMENTER FOR ETABLERING AF EN GOLFBANE Når et projekt om etablering af en ny golfklub og golfbane skal i gang, vil initiativtagerne ofte have behov for gode argumenter over for personer, grupper eller myndigheder. Ofte vil det være forskellige argumenter, der har vægt over for forskellige interessenter, så her er et udvalg at vælge imellem. Om etablering af golfbane og myndighedsrelationer læs bogen Sådan stifter man en golfklub og anlægger en golfbane. Golf er populært - flere og flere spiller golf - golf er blevet en folkesport. Se statistik og prognose over medlemstal i afsnit 5.4, som dokumentation. Golf er billigere, end du tror. Medlemskab af en golfklub giver mulighed for at spille morgen, middag og aften. Det betyder, at du har mulighed for så mange runder golf i sæsonen, at timeprisen bliver forbløffende lav. Udstyret til en begynder kan købes brugt for ca. kr Der stilles ingen særlige krav til beklædning og fodtøj. Forbrug af bolde og tees løber op i nogle få hundrede kr. om året. Golf er helbredsbevarende og mentalhygiejnisk. På en almindelig golfrunde går man i rask gang mindst 9-10 km (inkl. leden efter egne og andres bolde!), svinger hele kroppen et par hundrede gange (inkl. prøvesving!), får masser af frisk luft, får skærpet koncentrationsevnen, får nydt naturen og får tankerne væk fra hverdagen. Golf er aktiv udnyttelse af fritiden. På en golfbane vil der i sæsonen kunne starte 4 spillere hver 10. minut i 10 timer. Dvs., at 240 mennesker kan have glæde af faciliteterne i 4-5 timer HVER DAG. Golf er naturbevarende. Etablering af en golfbane sikrer for tid og evighed, at arealet forbliver grønt og ubebygget. Er der tale om et i forvejen naturskønt område, vil golfbanearkitekten indpasse golfbanen i landskabet, så dets herlighedsværdier bevares. Er der derimod tale om et stykke jord uden særlige landskabelige værdier, vil landskabet ved bygningen af golfbanen blive tilført konturer, beplantning og kendetegn, der kraftigt vil forøge det attraktive ved området. Al erfaring viser, at flora og fauna trives, når en golfbane er bygget. Antallet af arter øges og trives på området. Golfspillere passer på naturen, og det er jo kun den mindste del af arealet, nemlig greens, teesteder og fairways, der plejes intensivt. Dyrene og fuglene lærer lynhurtigt, at golfspillerne ikke gør dem noget. Og det er en sandfærdig historie, at da den nuværende skovrider i Jægersborg Dyrehave var tiltrådt, ville han gerne se nær-mere på Dyrehavens mange hjorte, men de flygtede for ham, hver gang han nærmere sig. Han fik det råd at låne et sæt golfkøller med vogn i Københavns Golf Klub, der ligger i Dyrehaven. Trækkende med golfvognen kunne han nu pludselig komme på få meters afstand af de ellers så sky hjorte! En golfbane tiltrækker turister og skaber omsætning i lokalsamfundet. For det første skaber selve golfklubben og dens medlemmer arbejdspladser og omsætning. Der ansættes personale til at passe banen, der ansættes en træner, som evt. har assistenter, og oftest også administrativt personale. Der kommer en restaurant, hvor der ansættes personale. Klub og restaurant skal have vareleverancer. Golfbanen tiltrækker gæstespillere fra

7 2.1-2 ind- og udland. Se afsnit 5.4 om statistik over greenfeespillere i danske golfklubber 2001, som dokumentation. Udover at betale sin greenfee lægger gæsten som oftest penge i både restaurant og proshop og måske tillige til overnatning på lokalt hotel. Golfbanens areal kan have adgang for alle. Det behøver ikke kun at være golfspillerne, der får glæde af et område, der udlægges til golfbane. Det kan sagtens lade sig gøre at etablere f.eks. gang-, cykle- og ridestier, picnicpladser mv. i forbindelse med en golfbane. Blot er det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt, at disse ting planlægges sammen med golfbanen, så f.eks. krydsende trafik undgås, og golfspillet og færdslen på stierne kan foregå hver for sig uden gensidige gener. Se desuden afsnit 9.2 om overenskomst mellem kommune og golfklub.

8 2.2-1 EN STIFTENDE GENERALFORSAMLING I EN GOLFKLUB Når en initiativgruppe er forholdsvis sikker på at kunne etablere foreningen, er det tiden at indkalde til den stiftende generalforsamling. Principielt er der dog intet til hinder for at holde en "lille" stiftende generalforsamling allerede på et tidligere tidspunkt med meget få inviterede deltagere. Der stilles nemlig ingen særlige formkrav for hverken generalforsamlingen eller de på generalforsamlingen vedtagne vedtægter i Danmark, så det kan gøres meget uformelt. Men på et tidspunkt melder virkeligheden sig jo (og senest efter et år), og så må man holde en ny demokratisk generalforsamling, hvor vedtægter, regnskaber, budgetter, kontingent etc. skal stå sin prøve i det demokratiske forum, som en generalforsamling er. Den "lille" stiftende generalforsamling kan imidlertid let få skyld for at være "indspist" og måske syltet ind i kommercielle baneejerinteresser, og det er derfor ofte bedst indledningsvist at operere med en "initiativgruppe" og først holde den "større" stiftende generalforsamling, når der er lidt realiteter i foretagendet, herunder også i forslagene til vedtægter, budgetter osv. Formålet med den stiftende generalforsamling er dels at skabe den juridiske enhed, som skal stå for det videre arbejde og have ansvaret for dette - ikke mindst over for det omgivende samfund - dels at sikre det videre arbejdes organisatoriske forankring i foreningen. Derfor er det ret vigtigt, at følgende opnås på den stiftende generalforsamling, uanset om denne er "stor" eller "lille": Formel stiftelse af foreningen. Demokratisk valg af en bestyrelse. Demokratisk vedtagelse af et sæt vedtægter. Demokratisk fastlæggelse af budget for det kommende år. Demokratisk fastsættelse af kontingent for det kommende år. Derudover kan planer for banen og lignende diskuteres. Formelt kan man sige, at de mennesker, som møder op på en "større" stiftende generalforsamling og stemmer om vedtægter, budgetter og kontingent, måske ender med slet ikke at melde sig ind, idet det oftest foregår på den måde, at indmeldelsen først foregår efter vedtagelse af budgetter og kontingenter og indskud. Men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det bare, og det er ulempen ved den "større" model. Men vedtægter, budgetter og kontingenter kan jo ændres hen ad vejen, så intet er jo fastlåst, hvis der skulle vise sig behov for justeringer. Den "større" stiftende generalforsamling kan undertiden have et yderligere formål ud over de nævnte, nemlig at være et pressionsmiddel, hvis man mener at have nogle fornuftige planer, som man ikke kan få ørenlyd for - f.eks. i kommunen. Man har derfor behov for at kunne lægge vægten af en utålmodig medlemsskare bag sine ord. Indkaldelsen til den "større" stiftende generalforsamling bør ske med mindst to ugers varsel pr. brev til kendte interesserede og ved avisannonce, løbesedler, opslag osv. Den

9 2.2-2 "større" stiftende generalforsamling bør afholdes efter aftale med kommunen og eventuelt med deltagelse af en repræsentant for denne. Dagsorden behøver ikke at fremgå af indkaldelsen, men det anbefales. Forslag til dagsorden for den stiftende generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Initiativgruppen redegør for planerne for golfbanen, inkl. præsentation af gruppen selv. 3. Fremlæggelse af forslag til vedtægter og evt. vedtagelse af vedtægterne. 4. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 6. Fastsættelse af budget og kontingenter. 7. Eventuelt. ad 1. ad 2. ad 3. ad 4. ad 5. ad 6. ad 7. Dirigenten skal være rutineret og velorienteret om initiativgruppens intentioner og forslag til vedtægter. Dirigenten bør ikke være medlem af kredsen af initiativtagere. Her redegør én fra initiativgruppen for forhistorien, den aktuelle situation, planerne for banen og for klubben, samarbejdet med kommunen samt for økonomien. Et vedtægtsforslag omdeles og gennemgås af dirigenten, motiveres eventuelt af bestyrelsen og drøftes med forsamlingen. Forslaget og eventuelle ændringsforslag sættes til afstemning. DGU's standardvedtægter bør følges, og/eller DGU's forhåndsgodkendelse indhentes (i god tid). Initiativgruppen har oftest på forhånd et forslag til bestyrelsesmedlemmer og også gerne et forslag til en konstituering. Yderligere forslag kan komme fra salen, i hvilket tilfælde afstemning må foretages. Gruppen fremsætter forslag til en revisor og en suppleant. I tilfælde af forslag fra salen foretages afstemning. På baggrund af den økonomiske redegørelse under pkt. 2 og i forhold til det, man måske straks kan tilbyde medlemmerne i form af træningsbane, træning o.l., foreslår initiativgruppen et kontingent for en given periode. Kontingenterne vil være forskellige for forskellige medlemskategorier, som fremgår af vedtægterne (f.eks. juniorer og seniorer). Under eventuelt kan man drøfte detaljer i planen, besvare spørgsmål og tale om golf i almindelighed. Beslutninger kan ikke træffes under eventuelt, men forsamlingen kan henstille til bestyrelsen. Herefter er golfklubben stiftet. Vedtægterne skal ikke godkendes nogen steder på dette tidspunkt, men hvis kommunen skal involveres i anlæg og drift, er det hensigtsmæssigt på forhånd at drøfte vedtægterne med kommunen. Før klubben optages som medlem af DGU, skal DGU godkende vedtægterne, men hvis DGU's standardvedtægter er fulgt, er dette dog en formalitet.

10 2.3-1 STANDARD-ORGANISATIONSPLAN FOR EN GOLFKLUB Klubbens organisationsplan bør formuleres ved hjælp af: A. 1. klubbens vedtægter 2. klubbens målsætning B. 1. en kontoplan, som også er budgetteringsskema 2. en generel overordnet funktionsbeskrivelse, en fortegnelse over indehavere af samtlige poster med navn, adresse og telefonnummer 3. stillingsbeskrivelser for funktionærstaben, f.eks. a. Sekretariat b. Pro c. Greenkeeper d. Restaurant C. til brug for hvert medlem af hvert udvalg udarbejdes eller tilvejebringes: a. organets "historie" b. håndbøger c. instrukser og retningslinier d. mødereferater

11 Generalforsamling Bestyrelse Sekretariat Bogholder Ordens- og regeludvalg Handicapkomité Træner Greenkeeper Lærling Assistent Lærling Assistent Bane- Turnerings- Junior- Elite Begynder Sponsor Info- Klubhus udvalg udvalg udvalg Udvalg udvalg udvalg udvalg udvalg Klub- Restaublad ratør 2.3-2

12 2.4-1 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR KLUBBENS ORGANER Udvalg nedsættes af bestyrelsen, som også fastsætter hvert enkelt udvalgs opgaver og kompetence, samt følgende fælles retningslinier for udvalgsarbejdet: 1. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget, enten et bestyrelsesmedlem eller en anden person i klubben. Denne vælger udvalgets øvrige medlemmer. Disse skal dog godkendes af bestyrelsen. 2. Udvalget skal sørge for, at dets medlemmer har eller får den fornødne viden og erfaring, har adgang til det relevante materiale, samt at kontinuiteten i arbejdet bevares, uanset personskifte. 3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen. 4. Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for sit arbejde, som bestyrelsen skal godkende. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 5. Herudfra udarbejder udvalget en handlingsplan for det kommende års aktiviteter. Planen skal godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 6. Svarende til handlingsplanen udarbejder udvalget et budget, som skal godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 7. Ud fra handlingsplanen fordeles arbejdet, både de løbende og de enkeltstående opgaver, mellem udvalgets medlemmer. Det er dog formandens ansvar, at arbejdet bliver udført og udført korrekt. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 8. Udvalget er kun berettiget til at afholde de udgifter, der er godkendt i budgettet. Udgifter herudover kan kun afholdes efter forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Udvalgsformanden skal godkende og attestere alle udgiftsbilag. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 9. Når udvalgets handlingsplan er godkendt, vil bestyrelsen normalt ikke gribe ind i aktiviteter, som er i overensstemmelse med planen. Dog skal udvalget på bestyrelsens anmodning ændre planer/aktiviteter, hvis de oprindelige forudsætninger ikke længere er til stede. Omvendt skal udvalget indhente bestyrelsens forhåndsgodkendelse af væsentlige ændringer i planer/aktiviteter. Som hovedansvarlig er bestyrelsen dog under alle omstændigheder kompetent til at forhindre eller påbyde en bestemt aktivitet eller løsning.

13 Efter hvert udvalgsmøde udarbejdes et skriftligt referat til udvalgsmedlemmerne og bestyrelsen. Referatet skal fortrinsvis være et beslutningsreferat med klar angivelse af, hvad der er besluttet, og hvem der er pålagt hvilke opgaver som følge af beslutningen. 11. Udvalget udarbejder en udførlig skriftlig årsberetning. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, inddrages denne medarbejder i arbejdet. 12. Standardforretningsorden: a. Udvalget konstituerer sig med en formand. b. Formanden indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Det forudsættes, at i de tilfælde, hvor der er ansat en medarbejder i klubben/virksomheden, som har det daglige ansvar for det pågældende arbejde/område, indkaldes denne medarbejder til mødet. c. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. d. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. e. Der udarbejdes skriftligt referat af møderne, som betragtes som godkendt, hvis indsigelser ikke er modtaget inden for 3 dage efter udsendelsen. Referatet sendes herefter til bestyrelsen og eventuelt til klubbladet og berørte udvalg. f. I rutinesager eller i situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning.

14 2.5-1 BESTYRELSENS OPGAVER OG KOMPETENCE Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse af klubben på generalforsamlingens vegne. Dette indebærer: 1. at bestyrelsens medlemmer bør have et rimeligt kendskab til golfspil på alle niveauer og til de forskellige funktionsområder i en golfklub samt have en vis ererfaring i ledelsesarbejde fra udvalgsposter i klubben eller fra andre virksomheder. 2. at konkretisere og uddybe den af generalforsamlingen fastlagte målsætning i både kortsigtede og langsigtede mål, omsætte disse i handlingsplaner og budgetter samt udføre disse planer umiddelbart og gennem udvalg og funktionærer. 3. at nedsætte de fornødne udvalg, ansætte de fornødne funktionærer, give mål og retningslinier for disses arbejde samt løbende godkende, kontrollere og vurdere dette arbejde. 4. at bestyrelsen en gang årligt, når udvalgenes forslag til sæsonplaner foreligger, afholder et fællesmøde med samtlige udvalgsmedlemmer til orientering om og drøftelse af de kommende aktiviteter og til styrkelse af samarbejdet mellem klubbens organer. 5. at sikre den fornødne information til og rapport fra udvalg og funktionærer. 6. at repræsentere klubben udadtil over for lokale myndigheder og andre organisationer. 7. at træffe beslutning i alle sager, herunder ordensspørgsmål, som ikke er henlagt til et udvalg eller en funktionærs kompetence, og i sager, som disse i øvrigt anmoder bestyrelsen om at træffe afgørelse i. 8. at bestyrelsens formelle kompetence er afgrænset af vedtægterne og lovgivningens almindelige regler, mens bestyrelsens handlefrihed er afgrænset af klubbens målsætning. Konsekvensen af overskridelse af rammerne for kompetence og handlefrihed er afsættelse og i sjældne alvorlige tilfælde retsligt ansvar endog personligt erstatningsansvar for det enkelte bestyrelsesmedlem, selv om normalt kun klubbens formue hæfter for de forpligtigelser, som bestyrelsen indgår på klubbens vegne. 9. at bestyrelsen kan danne et forretningsudvalg bestående af formanden og sekretæren, som i nært samarbejde med en eventuel forretningsfører varetager de daglige forretninger. 10. at bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden i overensstemmelse med klubbens vedtægter:

15 2.5-2 Forretningsorden for golfklubbens bestyrelse: a. Bestyrelsen konstituerer sig inden 2 uger efter, at nyvalg har fundet sted, med formand, næstformand, og/eller honorær sekretær og kasserer. b. Formanden eller i dennes fravær næstformanden eller den honorære sekretær fastsætter tid og sted for møderne og leder disse. c. To medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes til møde om et bestemt angivet spørgsmål. d. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) indkalder skriftligt til møde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden. e. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et hvilket som helst spørgsmål angående klubben på dagsordenen, men bestyrelsen kan uden realitetsbehandling bestemme, om spørgsmålet skal behandles. f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. g. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. h. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) udarbejder referat af møderne til bestyrelsens forhandlingsprotokol. Referatet godkendes og underskrives af deltagerne på næste møde. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden 2 uger efter mødet. i. Den honorære sekretær (evt. forretningsfører/ansat sekretær) modtager al post og sørger øjeblikkeligt for kopiering og fordeling. j. Eventuel forretningsfører/ansat sekretær deltager med taleret, men uden stemmeret i møderne. k. Som et fast punkt på hvert møde aflægger hvert bestyrelsesmedlem rapport fra sit udvalg. l. I rutinesager eller i situationer, hvor bestyrelsen ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe afgørelsen.

16 ANSÆTTELSE AF GOLFTRÆNER Golftrænerkontrakt Udkastet til kontrakt mellem en golfklub og en professionel golftræner (afsnit 9.5) er udarbejdet i fællesskab mellem DPGA (Professional Golfers Association of Denmark) og DGU, som en mulig hjælp i forbindelse med indgåelsen eller revision af sådanne aftaler. Som det fremgår af udkastets 10, er det i overensstemmelse med DPGA s vedtægter en gyldighedsbetingelse for aftalen, at DPGA godkender denne. Noget tilsvarende er ikke tilfældet for DGU's vedkommende, idet DGU's Bestyrelse er af den opfattelse, at der er aftalefrihed på området, og at DGU ikke kan pålægge medlemsklubber at benytte bestemte formuleringer m.m. i deres kontrakter. DGU har indstillet til DPGA, at deres krav om godkendelse ophører, men det er endnu ikke sket. DGU og DPGA anbefaler, at klubberne anvender materialet helt eller delvist og efter tilpasning til parternes individuelle forhold. Følgende tre punkter skal specielt fremhæves: * DPGA har ytret ønske om at få indført en minimum retainerfee i udkastet. Dette har DGU ikke ment var hensigtsmæssigt, idet mange individuelle forhold skønnes at spille en rolle ved vurderingen af beløbets størrelse. DGU må dog anbefale, at medlemsklubberne i deres respektive budgetter tager højde for, at der kan betales en passende retainerfee, idet det må være i begge parters interesse, at træneren kan opnå en rimelig indtægt. * DGU ser gerne, at trænerne ansætter elever. Disse skal deltage i den nye elevundervisning på Trænerskolen Aalborg. Træneren skal ud over elevens grundløn - betale skoleafgifter. Disse udgifter udgør for tiden i alt ca. DKK ,00 pr. elev årligt. DGU og DPGA opfordrer klubberne til at tage dette med i overvejelserne, når de økonomiske vilkår fastlægges. Det samme kan være tilfældet, hvor der måtte være behov for ansættelse af en trænerassistent. * DGU og DPGA vil gerne medvirke til gennem det i 9 anførte fællesudvalg at løse eventuelle problemer, hvis det er muligt. Det er vort håb, at det kan fremme en løsning tidsmæssigt og være uden omkostninger for parterne, men det pointeres, at det fælles udvalg ikke er et forum, hvor man kan forhandle om kontrakters indgåelse eller genforhandle sådanne. Checkliste over arbejdsopgaver Checklisten bør benyttes i forbindelse med klubbens overvejelser omkring ansættelsen af en golftræner (GT) med henblik på at få fastlagt, hvilke arbejdsopgaver GT skal påtage sig, disses honorering samt hvilke udgifter i forbindelse med shop etc., der skal afholdes af klubben, og hvilke der skal afholdes af GT. Det skal bemærkes, at checklisten ikke må betragtes som udtømmende, idet den enkelte klub må vurdere behovet for tilføjelse af yderligere opgaver.

17 Det er forudsat, at checklisten udfyldes af klubben, inden der forhandles med ansøgere. Checklisten kan enten danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig jobbeskrivelse eller blot indgå som et bilag til den kontrakt, der indgås med GT. På checklisten afkrydses de arbejdsopgaver, som klubben finder naturlige. Endvidere afmærkes, hvorvidt arbejdsopgaverne skal være indeholdt i retainerfee'en (RF), som klubben betaler GT, eller honoreres særskilt (HON). Det afmærkes ligeledes, hvorvidt forskellige driftsudgifter skal betales af klubben eller GT. Checklisten bliver således klubbens forhandlingsgrundlag med ansøgere, og når man efter forhandlingerne er blevet enige om betingelserne, kan checklisten danne udgangspunkt for udfærdigelse af en egentlig kontrakt.

18 Checkliste for golftrænerens arbejdsopgaver Opgaver Omfattes af RF Betales af eller HON klub eller GT Instruktion : - juniorer xx timer pr. uge (periode) - divisionshold xx timer pr. uge (per.) - prøvemedlemmer (gruppetræning) - bolde til rådighed ved instruktion - vintertræning (periode) - assistenter (omfang af og opgaver for) Deltage i klubbens udvalg: - juniorudvalg - turneringsudvalg/udtagelseskomité/eliteudvalg - turneringsudvalg/udtagelseskomité/eliteudvalg PR-aktiviteter: - orientering af interesserede/potentielle medlemmer - deltage i "åbent hus"-arrangementer Proshop (forretning): - inventar - lys - telefon, oprettelse - telefon, drift - vedligeholdelse af inventar og lokaler - forsikring varelager m.v. - forsikring løsøre - åbningstider sommer/vinter Driving range: - bolde til rådighed - boldsamling - boldautomat - gratis bolde (x antal spande pr. medlem) Administration: - opkræve greenfee - telefonpasning - føre opsyn med klublokaler, gæster, etc. GT's egen turneringsdeltagelse: - frihed/max. antal - shop og driving range Kursusdeltagelse: - frihed - kursusgebyr

19 ANSÆTTELSE AF CHEFGREENKEEPER Chefgreenkeeperen er en nøgleperson i golfklubben. Chefgreenkeeperen er den person, som mere end alle andre skaber banens kvalitet og dermed rammerne om det spil, der er hele formålet med klubben. Ansættelse af en kompetent chefgreenkeeper er derfor af yderste vigtighed. Ansættelsen bør ske meget tidligt i klubbens start. Chefgreenkeeperen bør således med allerede senest under de indledende forhandlinger om udarbejdelse af tilbudsmateriale til entreprenører - altså længe før anlægget af banen starter. Utallige er de fejl, der kan begås i anlægget af banen, og kun en kompetent chefgreenkeeper kan fange disse fejl undervejs. Det er vigtigt, at opgaven specificeres helt præcist for entreprenørerne, inden de giver tilbud på anlæg af banen. Og entreprenørerne har ofte ikke selv det fornødne kendskab til golfbaneanlæg til at kunne forudse ikke nøje specificerede krav, ligesom de naturligvis ikke er forpligtede til at opfylde ikke specificerede krav uden en merpris. Skulle én dygtig entreprenør alligevel kende kravene og tage hensyn til disse i sit tilbud, vil han prismæssigt ikke kunne konkurrere med den mindre vidende entreprenør, der - måske uden at vide det - går utilladeligt på kompromis. Resultatet bliver et dårligt anlæg som for altid vil være for dyrt at passe, og som aldrig når den bedste kvalitet. Chefgreenkeeperen skal altså være med til at udforme tilbudsmaterialet til entreprenørerne. Dernæst skal chefgreenkeeperen have bemyndigelse til at føre tilsyn med anlægsarbejdet. Kun han har den fornødne viden til at gribe ind, når maskinførerne laver fejl. Og det gør de erfaringsmæssigt hyppigt. De er måske vant til at bygge motorveje og ikke sarte golfbaner. Tilsynet er et fuldtidsjob under anlægsfasen. Efter anlæggets færdiggørelse starter hverdagen for chefgreenkeeperen, som forhåbentligt nu har en perfekt anlagt bane at passe - eller som kender de svage punkter fra starten. Til støtte for ansættelsen er der i afsnit 9.6A givet eksempel på en kontrakt til en chefgreenkeeper. Chefgreenkeeperens opgaver er følgende: 1. Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet.

20 I samarbejde med ledelsen, jf. ansættelseskontrakt planlægges arbejdet, indkøb til banens drift, indhentning af tilbud på reparationer og indkøb af maskiner. 3. Chefgreenkeeperen har ansvaret for effektiv udnyttelse af arbejdstiden samt korrekt anvendelse af gødning, kemikalier og maskiner. 4. Chefgreenkeeperen fører arbejdssedler over alt arbejde, der udføres på banen, og afleverer dem til ledelsen hver uge, ledsaget af en løbende rapport for såvel det arbejde, der er udført som det arbejde, der skal udføres. 5. Chefgreenkeeperen sørger i samarbejde med Matchudvalget for at klargøre banen til større matcher og aftaler flag- og teestedsplaceringer. 6. I alle spørgsmål vedrørende banens drift henvender chefgreenkeeperen sig alene til ledelsen. 7. Chefgreenkeeperen henviser medlemmer, der måtte henvende sig vedrørende banens pasning, til baneudvalgsformanden. 8. Der føres kontrol med banens tilstand, f.eks. i relation til sygdom og skadedyrsangreb. 9. Chefgreenkeeperen tilrettelægger ferier og afspadseringer i samarbejde med ledelsen, samt indberetter forsømmelser, sygdom og fridage til denne. 10. I samarbejde med ledelsen udarbejder chefgreenkeeperen ved årets slutning en årsrapport, en handlingsplan, regnskab og driftsbudget for det kommende år. Det er store krav, der stilles til en chefgreenkeeper. Ud over at have den faglige dygtighed skal han kunne engagere sig i sit job, have forståelse for golfspillet, kunne arbejde selvstændigt og kunne lede sine medarbejdere, og kunne samarbejde med skiftende baneudvalg og bestyrelser. En af de vigtigste forudsætninger for at have en velfungerende chefgreenkeeper er gensidig forståelse, tillid og respekt mellem chefgreenkeeperen og ledelsen.

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN Oluf Hjortlund, Advokat J.nr.: 61-107545 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er FC SOLSIDEN. 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Virksomhedsplan for Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Viborg Golfklubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere