Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer"

Transkript

1 November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER SEGMENTER AF VIRKSOMHEDER I UNDERSØGELSENS RESULTATER INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER OG ANBEFALINGER OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE I STRUER I SEGMENTER AF VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL OG BRUG AF JOBCENTERET VIRKSOMHEDERNES SYN PÅ JOBCENTERET SYNLIGGØRELSE AF JOBÅBNINGER ØNSKER AT BLIVE KONTAKTET AF JOBCENTERET BESVARELSER FRA NYE VIRKSOMHEDER SEGMENTER AF VIRKSOMHEDER I KENDSKAB TIL OG SAMARBEJDE MED JOBCENTERET VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER SERVICE FRA JOBCENTERET VIRKSOMHEDERNES KRAV FOR ØGET SYNLIGGØRELSE AF JOB

3 1. Indledning Jobcenter Struer har i foråret 14 vedtaget en samlet strategi for virksomhedsindsatsen i Struer Kommune som lægger op til et øget og styrket samarbejde med virksomhederne. Jobcenteret er pt. i gang med at udmønte strategien i forhold til en målretning af den konkrete kontakt og leverede til virksomhederne, og jobcenteret ønsker som en del af dette arbejde at følge udviklingen i samarbejdet med virksomhederne tæt, således de udviklede indsatser løbende tilpasses virksomhedernes behov. Jobcenter Struer fik udarbejdet en tilsvarende virksomhedsundersøgelse i efteråret 13, hvor der blev peget på en række anbefalinger til den fremadrettede virksomhedsindsats i kommunen. En lang række af disse anbefalinger er i dag implementeret, men da en del af de igangsatte aktiviteter trådt i kraft pr. 1.oktober 14 forventes det ikke, at effekterne af den nye strategi fuldt ud kan aflæses i denne virksomhedsundersøgelse. Formålet med denne virksomhedsundersøgelse er derfor at bidrage til løbende viden om udviklingen i virksomhedernes kendskab til, syn på og efterspørgsel på fra jobcenteret, så jobcenteret har et kvalificeret afsæt for den løbende udvikling af virksomhedsindsatsen. Undersøgelsen består af to dele. Den første del følger op på resultaterne fra virksomhedsundersøgelsen i efteråret 13. Den anden del består af viden fra virksomheder, der ikke deltog i undersøgelsen i 13. Del 1: Opfølgning på virksomhedsundersøgelse i Struer Kommune 13 I denne del af analysen bliver der indhentet viden fra 72 af de 174 virksomheder, der deltog i undersøgelsen i efteråret 13. Resultaterne i den nye undersøgelse bliver holdt op mod resultaterne fra de samme virksomheder i den tidligere virksomhedsundersøgelse. Med denne viden får jobcenteret et billede af om virksomhedernes kendskab og brug af jobcenteret har ændret sig i det seneste år. Det giver ny viden om, hvorvidt virksomhedernes syn på jobcenteret har ændret sig i løbet af det seneste år. Del 2: Virksomhedsundersøgelse blandt nye virksomheder I denne del af analysen bliver der indhentet viden fra 68 af de virksomheder, der ikke deltog i undersøgelsen i efteråret 13. Med denne undersøgelse får jobcenteret udbygget sin viden om, hvad virksomhederne i Struer efterspørger fra jobcenteret, og hvad virksomhederne lægger vægt på i et samarbejde med jobcenteret. Kort om undersøgelsens metoder Undersøgelsen er baseret på telefonsurvey blandt i alt 14 virksomheder, der er beliggende i Struer Kommune. Telefonsurveyen er gennemført af mploy og Valeur i september 14. Der er tale om en stratificeret udvælgelse af respondenterne, der sikrer, at branchefordelingen og fordelingen af store og små virksomheder i undersøgelsen svarer til den faktiske branchefordeling og faktiske fordeling af store og små virksomheder i kommunen. Telefoninterviewene er gennemført ud fra en fast spørgeguide med lukkede svarkategorier med henblik på at få kvantitative opgørelser. Ud af de i alt 14 indhentede besvarelser kommer 72 besvarelser fra virksomheder, der også deltog i virksomhedsundersøgelsen i 13, mens der er indhentet besvarelser fra 68 virksomheder, der ikke deltog i sidste års undersøgelse. 3

4 Søl 2. Sammenfatning og indsatsmæssige perspektiver I dette afsnit præsenteres de overordnede resultater af virksomhedsundersøgelsen i Struer 14. Der præsenteres både resultater fra opfølgningen på virksomhedsundersøgelsen i 13 og undersøgelsen blandt nye virksomheder Segmenter af virksomheder i 14 De adspurgte virksomheder har forskellige syn på et samarbejde med jobcenteret. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at virksomhederne kan inddeles i forskellige segmenter ud fra deres ønsker til relation og samarbejde med jobcenteret. Ved at se på besvarelserne fra både de virksomheder, der deltog i undersøgelsen sidste år og de virksomheder, der deltager for første gang i 14, får man et statusbillede af, hvordan alle de adspurgte virksomheder fordeler sig på de fire segmenter i 14 De fire grupper af virksomheder i Struer i 14 er kendetegnet ved: 31 pct. af virksomhederne efterspørger et formaliseret samarbejde med jobcenteret og er åbne over for samarbejdsaftaler. 36 pct. af virksomhederne efterspørger et uformelt samarbejde med jobcenteret, men ønsker ikke at indgå i et forpligtende samarbejde i form af en samarbejdsaftale. pct. af virksomhederne efterspørger en situationsbestemt fra jobcenteret. Disse virksomheder ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, Figur 2.1: Segmenter af virksomheder i 14 Gruppe 3 Gruppe 4 Situationsbestemt % Begrænset 14% Formelt Gruppe 1 samarbejde 31% Uformelt samarbejde 36% Gruppe 2 Kilde: Telefonsurvey blandt 14 virksomheder i Struer Kommune afviklet af mploy og Valeur i september 14. men ønsker derimod en hurtig og præcis fra jobcenteret, når de får behov for specifikke s i forbindelse med rekruttering, fastholdelse, ansættelse på særlig vilkår eller opkvalificering. 14 pct. af virksomhederne har en begrænset efterspørgsel på fra jobcenteret. Disse virksomheder efterspørger hverken s i forbindelse med bistand til rekruttering, rådgivning om sygedagpengeregler eller rådgivning om støtteforanstaltninger og opkvalificering. Fordelingen af virksomhederne i segmenter svarer stort set til resultaterne i sidste års virksomhedsundersøgelse. Der er i år dog en lidt mindre andel i gruppen med formelt samarbejde og en lidt større andel i gruppen med uformelt samarbejde. 4

5 2.2. Undersøgelsens resultater Opfølgning på virksomhedsundersøgelsen i Struer i 13 Den første del af undersøgelsen i 14 følger op på resultaterne fra virksomhedsundersøgelsen i efteråret 13. Ud af de 174 virksomheder, der deltog i undersøgelsen i 13, er 72 virksomheder blevet kontaktet igen i 14 og adspurgt om blandt andet deres kendskab og brug af jobcenteret. Ved at sammenligne virksomhedernes svar med deres besvarelser fra sidste år, kan man afdække, om virksomhedernes syn på og brug af jobcenteret har ændret sig i forhold til sidste år. Det kan give viden om, hvordan virksomhedernes syn på og brug af jobcenteret kan udvikle sig over tid. Denne viden er væsentlig for at kunne tilrettelægge en effektiv strategi for jobcenterets virksomhedsindsats, der tager højde for udviklingen i virksomhedernes efterspørgsel efter fra jobcenteret. I hovedtræk viser analysen af de 72 virksomheder, der deltog i virksomhedsundersøgelsen i 13 og har deltaget igen i 14, stort set det samme billede som sidste års undersøgelse. Fordelingen af segmenter er nogenlunde det samme som sidste år, kendskabet til jobcenteret er steget en smule, brugen af jobcenteret er faldet, men lige så mange virksomheder som sidste år angiver at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner. Desuden er der en lidt større andel, der systematisk offentliggør deres jobåbninger. Opfølgningen på virksomhedsundersøgelsen i Struer i 13 har følgende hovedresultater vedr. virksomhedernes kendskab til, syn på og efterspørgsel efter fra jobcenteret: Fordelingen af virksomheder i de fire segmenter er stort set den samme som sidste år. Dog er der en lidt lavere andel af virksomheder, der ønsker formelt samarbejde med jobcenteret, mens andelen af virksomhederne der ønsker et uformelt samarbejde med jobcenteret er steget tilsvarende. De adspurgte virksomheder har et højere kendskab til jobcenterets tilbud i 14, idet 97 pct. af virksomhederne nu angiver, at de kender en eller flere af jobcenterets ydelser. Kendskabet er især steget inden for alle områderne rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Undersøgelsen viser desuden, at ca. to tredjedele af virksomhederne har fået et øget kendskab til jobcenterets s inden for et eller flere af de fire områder. De adspurgte virksomheders brug af jobcenteret har været lavere inden for det seneste år, end det var tilfældet året før. Brugen er faldet inden for alle fire områder og inden for alle fire samarbejdssegmenter. Det største fald er dog sket for de virksomheder, der ønsker begrænset fra jobcenteret, hvilket afspejler, at denne gruppe generelt har en lav efterspørgsel efter jobcenterets s. To tredjedele af virksomhederne angiver, at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner. Denne andel er uændret i forhold til sidste år. I forhold til fastholdelse af medarbejdere er andelen af virksomheder, der anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner steget, mens den inden for de øvrige områder er faldet en smule. Der er i år en lidt højere andel af de adspurgte virksomheder, der svarer, at de systematisk synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret. Det er især de virksomheder, der ønsker uformelt samarbejde, der i år er mere tilbøjelige til at gøre ledige stillinger synlige for jobcenteret. 5

6 Besvarelser fra nye virksomheder Den anden del af undersøgelen består af viden fra virksomheder, der ikke deltog i undersøgelsen i 13. Der er til denne del indhentet besvarelser fra 68 virksomheder i Struer, der ikke deltog i sidste års virksomhedsundersøgelse. Ved at indhente besvarelser fra nye virksomheder får jobcenteret svar fra en større andel af Struers virksomheder. Dermed får jobcenteret udbygget sin viden om, hvad virksomhederne i Struer efterspørger fra jobcenteret, og hvad virksomhederne lægger vægt på i et samarbejde med jobcenteret. I hovedtræk viser analysen af besvarelserne fra de nye virksomheder, at de generelt har et godt kendskab til jobcenteret og både bruger og anser Jobcenter Struer som en vigtig samarbejdspartner. Virksomhederne efterspørger desuden i høj grad de samme af jobcenterets ydelser som virksomhederne i sidste års virksomhedsundersøgelse. De væsentligste resultater for denne del af undersøgelsen er: En mindre andel af virksomhederne ønsker formelt samarbejde i forhold til sidste års virksomhedsundersøgelse, mens en større andel efterspørger et uformelt samarbejde. Generelt har de adspurgte virksomheder et højt kendskab til jobcenterets ydelser. Kendskabet er højest inden for rekruttering og ansættelse på særlige vilkår. 66 pct. af de adspurgte virksomheder har inden for det seneste år gjort brug af Jobcenter Struers ydelser, og en tilsvarende andel anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner. Det er især i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår, at virksomhederne har brugt jobcenteret og anser jobcenteret som en samarbejdspartner. Mange af de adspurgte virksomheder er åbne over for bistand til rekruttering, hvis jobcenteret henviser egnede kandidater eller udpeger egnede ledige, som virksomhederne selv kan kontakte. En mindre andel af virksomhederne finder det desuden interessant, at jobcenteret opkvalificerer ledige til virksomheden. I forhold til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere efterspørger virksomhederne især rådgivning om sygedagpengereglerne, mens en del virksomheder desuden ønsker, at jobcenteret understøtter virksomhedens egne tiltag til at få sygemeldte tilbage i job. Adspurgt om kontaktformer svarer et flertal af virksomhederne, at de foretrækker behovsbestemte kontakter fremfor løbende besøg fra jobcenteret. En femtedel af de adspurgte virksomheder synliggør systematisk deres jobåbninger. Virksomhederne peger på, at jobcenteret kan medvirke til at øge jobsynligheden ved at opkvalificere ledige eller finde udvalgte kandidater også fra andre geografiske områder samt med specialiserede kompetencer Indsatsmæssige perspektiver og anbefalinger I virksomhedsundersøgelsen 13 blev der peget på en række indsatsmæssige perspektiver og anbefalinger til Struer Kommunes arbejde med at tilrettelægge virksomhedsindsatsen med afsæt i de lokale virksomheders besvarelser. 6

7 Siden da har Jobcenter Struer udviklet og igangsat aktiviteter ift. anbefalingerne fra 13 i form af: En differentieret strategi overfor virksomhederne En kontaktstrategi for jobcenterets samarbejde med virksomhederne Screening af virksomhederne i ft. segment og efterspurgt Udvikling af pakker inden for: rekruttering, støttet beskæftigelse, opkvalificering samt fastholdelse Etablering af beredskab overfor virksomhederne Kompetenceudvikling omkring screening og brug af pakker for virksomhedskonsulenter m.fl. En del af aktiviteterne er som sagt først implementeret pr. 1. oktober 14, og det er derfor for tidligt at tage stilling til effekten af aktiviteterne, og dermed også behovet for justering af aktiviteterne. Resultaterne i denne virksomhedsundersøgelse giver i stedet anledning til en række fokuspunkter for den videre implementering af de igangsatte aktiviteter: Fokuspunkt 1: Virksomhedernes præferencer og behov er dynamiske Det anbefales, at der løbende evalueres på interval og form på screening af virksomheder, således at registreringer på virksomheden afspejler den enkelte virksomheds aktuelle behov. Det anbefales samtidig, der i dialogen med den enkelte virksomhed fokuseres på, hvor langt jobcenteret vil gå i sin, og hvilke modkrav der stilles forventning om. Det betyder samtidig at pakkerne ses som et internt vejledende værktøj frem for en fasttømret pakke. Fokuspunkt 2: Jobcenteret som aktiv medspiller til fastholdelse Det anbefales, at jobcenteret i tilrettelæggelsen af virksomhedskampagner, virksomhedsbesøg mv. er særligt opmærksom på at invitere til et samarbejde om fastholdelse, da mange virksomheder er åbne for et samarbejde, men aktuelt ikke har et samarbejde med jobcenteret om fastholdelse. Fokuspunkt 3: Fokus på tværkommunalt samarbejde om rekruttering Det anbefales, at Jobcenter Struer søger at udbygge samarbejdet med de øvrige jobcentre i landsdel Vest yderligere ift. rekruttering, jobformidling og opkvalificering for at kunne imødekomme efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft. Fokuspunkt 4: Fortsat udvikling i mulige kontaktformer Det anbefales, at Jobcenter Struer afsøger mulighederne for at udvide formerne for systematisk opsøgende kontakt (dvs. ud over beredskabet) til virksomheder, da mange virksomheder på tværs af segmenter i undersøgelsen peger på, at de ikke ønsker løbende virksomhedsbesøg. Fokuspunkt 5: Prioritering af virksomheder der ønsker formelt samarbejde (segment 1) Det anbefales, at Jobcenter Struer videreudvikler på den differentierede strategi, således der fremstår et klart incitament for virksomhederne i at placere sig i segment 1 og jobcenteret på den måde har adgang til et netværk af virksomheder, som kan bistå med praktikpladser, træningsbaner i fm. realkompetenceafklaringsforløb, faste rekrutteringsaftaler, mv. 7

8 Søl 3. Opfølgning på virksomhedsundersøgelse i Struer i 13 Dette afsnit indeholder en opfølgning på resultaterne fra virksomhedsundersøgelsen i 13 i Struer. Ud af de 174 virksomheder, der deltog i undersøgelsen i 13, er 72 virksomheder blevet kontaktet igen i 14 og adspurgt om blandt andet deres kendskab og brug af jobcenteret. De 72 virksomheders svar holdes op mod resultaterne fra virksomhedsundersøgelsen i 13 for de pågældende virksomheder. Med denne viden får jobcenteret et billede af, om virksomhedernes kendskab og brug af jobcenteret har ændret sig i det seneste år. Det giver ny viden om, hvorvidt virksomhedsindsatsen i løbet af det seneste år har ændret virksomhedernes kendskab til og syn på jobcenteret Segmenter af virksomheder I virksomhedsundersøgelsen i Struer Kommune i 13 kunne de adspurgte virksomheder opdeles i fire segmenter, der adskiller virksomhederne ud fra deres ønsker til relation og samarbejde med jobcenteret. Nogle virksomheder ønsker tætte relationer og er åbne for et formaliseret samarbejde med jobcenteret, mens andre i stedet ønsker et mere uformelt løbende samarbejde. Desuden kan der udpeges en gruppe bestående af virksomheder, der ønsker situationsbestemt fra jobcenteret, mens en mindre andel af virksomhederne ønsker begrænset fra jobcenteret En del virksomheder har skiftet segment, men segmenternes størrelse er stort set fastholdt De 72 virksomheder, der igen er blevet adspurgt i virksomhedsundersøgelsen 14, har for en vis andels vedkommende skiftet fra ét segment til et andet. Det afspejler, at virksomhedernes ønske til fra jobcenteret kan udvikle sig over tid, og det er derfor vigtigt med løbende opfølgning på virksomhedernes ønsker, så jobcenteret kan afstemme omfang, indhold, former og udbytte af samarbejdet i forhold til potentialet og ønskerne hos virksomhederne i de forskellige segmenter. Men selvom nogle virksomheder har skiftet segment i løbet af det seneste år, så er fordelingen af segmenterne stort set den samme som sidste år. Det ses ved, at andelen af de adspurgte virksomheder, der ønsker situationsbestemt og begrænset er næsten den samme i 13 og 14, jf. figur 3.1. Andelen af de adspurgte virksomheder, der ønsker formelt samarbejde med Jobcenter Struer, er dog faldet fra 44 pct. til 39 pct., og gruppen af virksomheder, der ønsker et uformelt samarbejde, er tilsvarende steget fra 24 pct. til 28 pct. Figur 3.1: Segmenter af virksomheder Formelt samarbejde Uformelt samarbejde Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september Situationsbestemt 13 (samme virksomheder) Begrænset 8

9 Søl rekruttering fastholdelse ansættelse på særlige vilkår opkvalificering Godt eller begrænset kendskab inden for minimum ét område 3.2. Virksomhedernes kendskab til og brug af jobcenteret Flere virksomheder kender jobcentrets ydelser i 14 Undersøgelsen i 14 viser, at en større andel af virksomhederne i Struer i dag kender jobcenterets ydelser end tidligere. Dermed er det 97 pct. af de adspurgte virksomheder, som i år oplyser, at de kender jobcentrets ydelser, mens det i sidste års undersøgelse var 86 pct. Jobcentrets ydelser overfor virksomhederne grupperer sig inden for fire områder: Service vedr. rekruttering Service vedr. fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Service vedr. ansættelse på særlige vilkår Service ifm. opkvalificering af virksomhedens medarbejdere Undersøgelsen viser, at kendskabet blandt virksomhederne er øget inden for alle fire områder. Der er således inden for alle fire områder en højere andel af virksomhederne, der har et godt eller begrænset kendskab til jobcenterets s, end det var tilfældet i 13. Kendskabet er især øget i forbindelse med jobcenterets s inden for rekruttering og fastholdelse, jf. figur 3.2. Figur 3.2: Andel af virksomheder, der har fået kendskab til jobcenterets ydelser (samme virksomheder) 14 Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september 14. Anm.: Andelen af virksomheder, der har godt eller begrænset kendskab til jobcenterets ydelser 2/3 af virksomhederne kender jobcentrets ydelser bedre i dag Kendskabet til jobcenterets ydelser er steget blandt størstedelen af virksomhederne i løbet af det seneste år. Analysen viser, at ca. to tredjedele af virksomhederne har fået et øget kendskab til jobcenterets ydelser inden for et eller flere af de fire områder. Det bedre kendskab omfatter både en ny gruppe af virksomheder, som i dag har opnået kendskab til mindst en af ydelserne, og en gruppe af virksomheder, som i løbet året er gået fra at have et begrænset kendskab til at have et godt kendskab til jobcenterets ydelser. Det er især inden for rekruttering og fastholdelse, at der er flest af de adspurgte virksomheder, hvor kendskabet til jobcenterets ydelser er steget, jf. figur 3.3. Kendskabet er dog steget inden for alle fire områder. 9

10 Figur 3.3: Andel af virksomheder, hvor kendskabet til jobcenterets ydelser er steget Rekruttering Fastholdelse Ansættelse på særlige vilkår 22 Opkval. 65 Inden for minimum ét område 7 Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september Figur 3.4: Andel af virksomheder, hvor kendskabet til jobcenterets ydelser er steget, fordelt på brancher Landbrug Handel Byggeri og transport 75 Privat 43 Industri 76 Off Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september 14. I alt Der er primært sket en stigning i kendskabet til jobcenterets ydelser inden for privat og offentlig. Således har ca. 75 pct. af virksomhederne inden for begge brancher fået et højere kendskab til ydelserne inden for minimum ét af de fire områder, jf. figur 3.4. Den laveste stigning i kendskabet til jobcenterets s er sket inden for industrien, men kendskabet er steget inden for alle brancher. Virksomhedernes brug af jobcentrets ydelser er faldet De adspurgte virksomheders brug af jobcenteret har dog været lavere inden for det seneste år, end det var tilfældet året før. Samlet set er andelen af de adspurgte virksomheder, der har gjort brug af jobcenterets ydelser inden for minimum ét område faldet fra 71 pct. i 13 til 58 pct. i 14. Det samlede fald i virksomhedernes brug af jobcentrets ydelser dækker over fald inden for alle fire områder. De mest markante fald er sket inden for rekruttering og ansættelse på særlige vilkår, jf. figur 3.5. Figur 3.5: Virksomhedernes brug af jobcenterets tilbud inden for det seneste år, fordelt på ydelser rekruttering fastholdelse 64 Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september ansættelse på særlige vilkår opkval. 13 (samme virksomheder) Ja til minimum ét område Figur 3.6: Virksomhedernes brug af jobcenterets tilbud inden for det seneste år, fordelt på segmenter Formelt Uformelt Situationsbestemt samarbejde samarbejde Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september 14. Anm.: Andelen af virksomheder, der har gjort brug af jobcenteret inden for mindst ét af følgende områder: rekruttering, fastholdelse, ansættelse på særlige vilkår eller opkvalificering. 44 Begrænset 13 (samme virksomheder) I alt

11 Andel der anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner Det er især virksomheder, som ønsker begrænset, der har brugt jobcentret mindre Hvis man ser på de fire samarbejdssegmenter, er det primært inden for det segment, der ønsker begrænset, at brugen af jobcenterets ydelser er faldet, jf. figur 3.6. Det afspejler, at denne gruppe generelt har en lav efterspørgsel efter fra jobcenteret. Inden for de segmenter, der ønsker uformelt samarbejde eller situationsbestemt, er brugen af jobcenteret også faldet, om end ikke i samme grad som for segmentet, der ønsker begrænset. For de virksomheder, der ønsker formelt samarbejde med jobcenteret, er brugen af jobcenterets ydelser stort set på samme niveau som i forrige virksomhedsundersøgelse Virksomhedernes syn på jobcenteret De medvirkende virksomheder er blevet adspurgt om, hvorvidt de anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med de fire områder. Stort set lige så mange virksomheder ser jobcentret som en vigtig samarbejdspartner i 14 Andelen af virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner inden for minimum ét af områderne, er uændret i forhold til sidste år. Således svarer 67 pct. af virksomhederne, at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner i 14, jf. figur 3.7. I forhold til fastholdelse af medarbejdere er andelen af virksomheder, der anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner steget fra 31 til 36 pct. Inden for de øvrige områder er andelen dog faldet en smule. Samlet set viser resultaterne i forhold til brugen af jobcenteret og vurderingen af jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, at selvom brugen er faldet, så er der stadig stort set lige så mange virksomheder, der anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, som sidste år. Figur 3.7: Andel af virksomhederne, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner rekruttering Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september fastholdelse ansættelse på særlige vilkår opkval. 13 (samme virksomheder) Ja til minimum ét område Figur 3.8: Andel af virksomhederne, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner samt andelen af virksomhederne, der har gjort brug af jobcenteret, fordelt på jobcenterets s Fastholdelse Opkvalificering Rekruttering Ansættelse på særlige vilkår Andel der har gjort brug af jobcenteret Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september 14. Inden for alle jobcenterets områder, er der en højere andel af virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, end andelen af virksomheder der har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år, jf. figur

12 Det afspejler, at den lavere brug af jobcenteret inden for det seneste år kan hænge sammen med, at de adspurgte virksomheder har haft mindre behov for jobcenterets s det seneste år, og betyder således ikke, at det er et udtryk for et bevidst fravalg af jobcenteret. Samtidig viser resultaterne i figur 3.8, at de områder, hvor virksomhederne i størst grad bruger jobcenteret, også er de områder, hvor flest virksomheder betragter jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner. Det gælder især for ansættelse på særlige vilkår men også for rekruttering og fastholdelse Synliggørelse af jobåbninger Virksomhedernes syn på jobcenterets kommer også til udtryk ved andelen af virksomheder, der synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret. Lidt flere virksomheder synliggør jobåbninger Der er i 14 en lidt højere andel af de adspurgte virksomheder, der svarer, at de systematisk synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret. Således svarer 28 pct. af virksomhederne i 14, at de altid eller ofte synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret, mens det i 13 gjaldt for 24 pct. af virksomhederne, jf. figur 3.9. Samtidig er andelen af virksomheder, der sjældent eller aldrig synliggør deres ledige jobs over for jobcenteret, faldet fra 64 til 6 pct. Figur 3.9: Hvor ofte synliggør virksomhederne ledige jobs over for jobcenteret? Altid/ofte Af og til Sjældent/ stort set aldrig 13 (samme virksomheder) 14 Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september Figur 3.: Udviklingen i hvor ofte virksomhederne synliggør ledige jobs over for jobcenteret fra 13 til 14, fordelt på segmenter Gennemsnitlig ændring,3,,, -, -, -,3,4,25 Formelt Uformelt samarbejde samarbejde -,7 Situationsbestemt,,8 Begrænset Gennemsnitlig ændring,3 -,1 -,2 -,3 Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september 14. Anm.: Værdierne angiver den gennemsnitlige ændring i hvor ofte virksomhederne i hvert segment synliggør ledige jobs ift. virksomhedens besvarelse i sidste års virksomhedsundersøgelse. Optællingen tager udgangspunkt i kategorierne Altid/ofte, Af og til og Sjældent/stort set aldrig. Hvis en virksomhed i højere grad synliggør jobs i 14, har virksomheden fået værdien 1 eller 2, afhængigt af, om den er sprunget en eller to kategorier op. Hvis en virksomhed i lavere grad synliggør jobs i 14, har den fået værdien -1 eller -2. I alt,2,1 En opgørelse af hvilke af de adspurgte virksomheder, der har øget deres synliggørelse af deres jobåbninger i 14 viser, at det især er de virksomheder, der ønsker uformelt samarbejde, der i år er mere tilbøjelige til at gøre ledige jobs synlige over for jobcenteret, jf. figur

13 Søl Resultaterne af de adspurgte virksomheders synliggørelse af jobåbninger i 14 viser, at der stadig er et potentiale for at øge andelen af virksomhederne, der mere systematisk synliggør ledige stillinger for jobcenteret. Sidste års virksomhedsundersøgelse viste, at virksomhederne i Struer Kommune pegede på, at jobcenteret især kan medvirke til at øge jobsynligheden ved, at jobcenteret kan formidle jobsøgere fra andre geografiske områder, kan levere højt specialiseret arbejdskraft samt kan udføre en screening af relevante ledige og præsentere virksomheden for udvalgte egnede kandidater Ønsker at blive kontaktet af jobcenteret Som led i dette års undersøgelse er virksomhederne igen blevet adspurgt, om de ønsker at blive kontaktet af jobcenteret her og nu vedrørende samarbejde. 28 pct. af de virksomheder, der ikke ønskede kontakt sidste år, vil gerne kontaktes i år I virksomhedsundersøgelsen 13 svarede 37 Figur 3.11: Udvikling i virksomhedernes ønsker til pct. af de adspurgte virksomheder, at de gerne kontakt fra 13 til 14 ville kontaktes vedrørende samarbejde. Ud af de virksomheder, der igen er blevet adspurgt, ønsker 18 pct. stadig at blive kontak tet, mens 28 pct. af virksomhederne gerne vil kontaktes i år men ønskede ikke at blive kontaktet sidste år Samtidig har 25 pct. af virksomhederne i år tilkendegivet, at de ikke ønsker at blive kontaktet, selvom de sidste år angav at de gerne ville kontaktes vedr. samarbejde, jf. figur Dette resultat skal ses i lyset af, at Jobcenter Struer siden sidste års undersøgelse Kilde: Telefonsurvey blandt 72 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 13 og igen i september 14. har kontaktet mange af virksomhederne, der deltog i undersøgelsen, og at virksomhederne derfor måske føler, at de ikke har yderligere behov for at blive kontaktet vedrørende samarbejde. 5 Nye virksomheder, der vil kontaktes Vil stadig gerne kontaktes Vil ikke længere have kontakt Ikke kontakt 5 13

14 4. Besvarelser fra nye virksomheder Dette afsnit indeholder resultaterne af besvarelserne fra de 68 virksomheder i undersøgelsen, der ikke deltog i sidste års virksomhedsundersøgelse. Der fokuseres på virksomhedernes fordeling i segmenter, deres kendskab til og brug af Jobcenter Struer, deres ønsker og forventninger til fra jobcenteret samt deres synliggørelse af job for jobcenteret. De væsentligste resultater er: De adspurgte virksomheder kan inddeles i fire forskellige segmenter ift. deres ønsker til samarbejde med jobcenteret. En mindre andel af virksomhederne ønsker formelt samarbejde i forhold til sidste års virksomhedsundersøgelse, mens en større andel efterspørger et uformelt samarbejde. Generelt har de adspurgte virksomheder et højt kendskab til jobcenterets ydelser. Kendskabet er højest inden for rekruttering og ansættelse på særlige vilkår. 66 pct. af de adspurgte virksomheder har inden for det seneste år gjort brug af Jobcenter Struers ydelser, og en tilsvarende andel anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner. Det er især i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår, at virksomhederne har brugt jobcenteret og anser jobcenteret som en samarbejdspartner. Mange af de adspurgte virksomheder er åbne over for bistand til rekruttering, hvis jobcenteret henviser egnede kandidater eller udpeger egnede ledige, som virksomhederne selv kan kontakte. En mindre andel af virksomhederne finder det desuden interessant, at jobcenteret opkvalificerer ledige til virksomheden. I forhold til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere efterspørger virksomhederne især rådgivning om sygedagpengereglerne, mens en del virksomheder desuden ønsker, at jobcenteret understøtter virksomhedens egne tiltag til at få sygemeldte tilbage i job. Adspurgt om kontaktformer svarer et flertal af virksomhederne, at de foretrækker behovsbestemte kontakter fremfor løbende besøg fra jobcenteret. En femtedel af de adspurgte virksomheder synliggør systematisk deres jobåbninger. Virksomhederne peger på, at jobcenteret kan medvirke til at øge jobsynligheden ved at opkvalificere ledige eller finde udvalgte kandidater også fra andre geografiske områder samt med specialiserede kompetencer. 14

15 Søl 4.1. Segmenter af virksomheder i 14 De adspurgte virksomheder har forskellige syn på et samarbejde med jobcenteret. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at virksomhederne kan inddeles i forskellige segmenter ud fra deres ønsker til relation og samarbejde med jobcenteret. 22 pct. af virksomhederne efterspørger et formaliseret samarbejde med jobcenteret. 44 pct. af virksomhederne efterspørger et uformelt samarbejde med jobcenteret. 21 pct. af virksomhederne efterspørger en situationsbestemt fra jobcenteret. 13 pct. af virksomhederne har en begrænset efterspørgsel på fra jobcenteret. Figur 4.1: Segmenter af virksomheder Gruppe 3 Gruppe 4 Begrænset 13% Formelt samarbejde 22% Gruppe 1 Situationsbestemt 21% Uformelt samarbejde 44% Gruppe 2 Kilde: Telefonsurvey blandt 68 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i september 14. I forhold til resultaterne af sidste års undersøgelse er der en mindre andel af de 68 adspurgte virksomheder, der efterspørger et formelt samarbejde med jobcenteret, mens en tilsvarende større andel ønsker et uformelt samarbejde Kendskab til og samarbejde med jobcenteret Især højt kendskab til jobcenterets s ifm. rekruttering og ansættelse på særlige vilkår Generelt har virksomhederne et godt kendskab til de ydelser, Jobcenter Struer kan tilbyde. Virksomhedernes kenskab til jobcenteret varierer dog i forhold til de enkelte tilbud og ydelser. Flest af de adspurgte virksomheder har et godt kendskab til jobcenterets s i forbindelse med rekruttering, idet 88 pct. angiver, at de har et godt eller begrænset kendskab til jobcenterets rekrutteringss. Mange virksomheder har også et godt eller begrænset kendskab til jobcenterets s i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår (82 pct.). En lidt mindre andel af de adspurgte virksomheder har et godt eller begrænset kendskab til jobcenterets i forbindelse med fastholdelse af sygemeldte medarbejdere (59 pct.) og opkvalificering af medarbejdere (57 pct.). Virksomhedernes brug af og syn på jobcenteret varierer på tværs af ydelser Der er stor forskel på virksomhedernes brug af jobcenteret og deres syn på jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner inden for de forskellige ydelser og tilbud. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder har inden for det seneste år især brugt jobcenteret i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår (54 pct.) jf. figur 4.2. Derudover har ca. en fjerdedel af virksomhederne anvendt jobcenterets s inden for enten rekruttering (26 pct.) eller fastholdelse (25 pct.). Der er færrest virksomheder, der har brugt jobcenteret til opkvalificering af medarbejdere (12 pct.). 15

16 Søl På tværs af ydelserne har to tredjedele (66 pct.) af de adspurgte virksomheder brugt jobcenteret inden for det seneste år. En tilsvarende andel af virksomhederne anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, jf. figur 4.2. Inden for de enkelte ydelser følger virksomhedernes syn på jobcenteret som en samarbejdspartner stort set virksomhedernes brug af jobcenteret. Figur 4.2: Andel af virksomhederne der har brugt jobcenteret inden for det seneste år samt andel af virksomhederne der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner Således er det også i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår, at flest virksomheder anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner (49 pct.). Andelen er dog en smule lavere end andelen af virksomheder, der har brugt jobcenteret til denne. Kilde: Telefonsurvey blandt 68 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i september 14. I forhold til jobcenterets ydelser inden for rekruttering er der derimod en højere andel af virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner (31 pct.) end andelen af virksomheder, der har anvendt denne (26 pct.). Det kan tyde på, at der er et potentiale for at øge brugen af jobcenterets rekrutteringss. Færrest anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner inden for opkvalificering (13 pct.), hvilket afspejler den lave brug af jobcenteret på dette område rekruttering fastholdelse ansættelse på særlige vilkår opkvalificering Har brugt jobcenteret Ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner 66 Inden for minimum ét område

17 Søl Søl Rekrutteringsassistance Opkvalificering 4.3. Virksomhedernes efterspørgsel efter fra jobcenteret I dette afsnit redegøres for de adspurgte virksomheders forventninger og ønsker til fra jobcenteret. Virksomhederne efterspørger egnede jobkandidater fra jobcenteret Mange virksomheder er åbne over for bistand fra jobcenteret til rekruttering af nye medarbejdere. Virksomhedernes efterspørgsel efter rekrutterings kan overordnet set opdeles i assistance til rekruttering af jobansøgere og opkvalificering af nye medarbejdere. En del af de adspurgte virksomheder lægger vægt på, at jobcenteret understøtter rekruttering ved at screene jobansøgere og dermed indsnævre antallet af ansøgere til færre relevante kandidater. Således ønsker hhv. 46 pct. og 4 pct., at jobcenteret kan enten henvise egnede kandidater til virksomheden eller finde egnede ledige, som virksomheden selv kan kontakte, jf. figur 4.3. Figur 4.3: Hvordan kan jobcenteret bedst bistå din virksomhed med at rekruttere nye medarbejdere? Henvise kandidater til at søge Finde kandidater til virksomheden Afholde indledende jobsamtale Opkvalificere før ansættelse Herudover efterspørger knap en fjerdedel af virksomhederne en mere indgående rekrutterings, hvor jobcenteret afholder egentlige indledende jobsamtaler med ledige. En mindre andel af virksomhederne er interesserede i s, hvor jobcenteret opkvalificerer ledige til virksomheden. Der er størst interesse for, at jobcenteret opkvalificerer de ledige før ansættelsen (31 pct.), mens 15 pct. er interesserede i opkvalificering efter ansættelsen, jf. figur 4.3. Hver fjerde virksomhed efterspørger, at jobcenteret opslår virksomhedens ledige stillinger på jobnet.dk. Der er således en efterspørgsel efter mere end den normale selvbetjeningsløsning, når virksomhederne skal annoncere deres job. Virksomhederne ønsker især rådgivning om sygedagpengereglerne En del af de adspurgte virksomheder er interesserede i s, der kan modvirke sygefravær og fastholde sygdomsramte på arbejdspladsen. Figur 4.4: Hvordan kan jobcenteret bedst bistå din virksomhed med at fastholde sygemeldte medarbejdere? 4 pct. af virksomhederne vur- derer, at jobcenteret kan hjælpe med at fastholde Rådgive om sygedagpengeregler 4 sygemeldte medarbejdere ved at rådgi- Rådgive om arbejdsmuligheder 28 ve om sygedagpengereglerne, jf. figur 4.4. Bistand til fastholdelsesplan 24 Derudover efterspørger mellem pct., at jobcenteret understøtter virksomhedens egne tiltag i forhold til at få sygemeldte tilbage i job. Det drejer sig f.eks. om bistand til at udarbejde fastholdelsesplaner eller deltage i opfølgningssamtaler samt rådgive om forebyggelse af sygefravær eller muligheder for at arbejde under sygemelding. Opkvalificere efter ansættelse Annoncere på jobnet.dk Kilde: Telefonsurvey blandt 68 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i september 14. Deltagelse i opfølgning Rådgive om forebyggelse Koordination for virksomheden Rådgive om støtteforanstaltninger Kilde: Telefonsurvey blandt 68 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i september

18 Søl Der er efterspørgsel efter en bred vifte af samarbejdsformer med jobcenteret De adspurgte virksomheder efterspørger en bred vifte af kontaktformer med jobcenteret. Generelt er der størst efterspørgsel efter Figur 4.5: Hvor vigtigt er det for din virksomhed, at jobcenteret kan tilbyde følgende samarbejdsformer behovsbestemte kontakter fremfor løbende besøg fra jobcenteret. Det betyder, at virksomhederne Adgang til hurtig dialog 78 er mest interesseret i de kon- jobcenteret Kan bestille et besøg fra 63 taktformer, hvor virksomhederne selv indleder kontakten med jobcenteret. Hjemmeside 53 Mange virksomheder ønsker således enten adgang til hurtig dialog over telefonen eller via mail (78 pct.), mulighed for at bestille et besøg fra jobcenteret (63 pct.) eller mulighed for at kunne få et overblik jobcenterets tilbud og ordninger via kommunens hjemmeside (53 pct.), jf. figur 4.5. Fast kontaktperson Kan få tilsendt beskrivelser af tilbud Løbende besøg Herudover finder 44 pct. af virksomhederne det vigtigt med en fast kontaktperson i jobcenteret, mens kun 13 pct. ønsker løbende besøg fra jobcenteret. 13 Kilde: Telefonsurvey blandt 68 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i september Virksomhedernes krav for øget synliggørelse af job Knap hver femte af de adspurgte virksomheder synliggør systematisk deres jobåbninger over for jobcenteret. Således angiver 19 pct., at de altid eller ofte synliggør deres ledige job, jf. figur 4.6. Jobsynligheden er størst blandt de virksomheder, der ønsker et tæt samarbejde med jobcenteret. For virksomhederne, der ønsker et formelt samarbejde med jobcenteret, synliggør en tredjedel altid eller ofte deres jobåbninger, mens det for gruppen af virksomheder, der ønsker uformelt samarbejde, gælder pct. I den gruppe af virksomheder, der ønsker begrænset fra jobcenteret, er der ikke nogen, der altid eller ofte synliggør ledige job for jobcenteret. Figur 4.6: Andel af virksomheder, der altid eller ofte synliggør ledige job for jobcenteret, fordelt på segmenter Formelt samarbejde Uformelt samarbejde 14 Situationsbestemt Kilde: Telefonsurvey blandt 68 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i september 14. Begrænset 19 I alt Figur 4.7: Hvad skal der til for, at din virksomhed synliggør ledige job over for jobcenteret? Sikre ansøgeres motivation Kendskab til efterspurgte kvalifikationer Udsøge jobsøgere på tværs af kommuner Finde udvalgte egnede kandidater Finde specialiseret arbejdskraft til vks. Opkvalificere ledige Begrænse jobsynlighed Kilde: Telefonsurvey blandt 68 virksomheder i Struer Kommune, afviklet af mploy og Valeur i september

19 Der er flere årsager til, at mange virksomheder ikke synliggør deres jobåbninger, herunder at virksomhederne foretrækker andre rekrutteringskanaler eller forsøger at undgå et stort antal ansøgere til deres stillinger. En stor andel af virksomhederne angiver, at jobcenteret kan øge jobsynligheden ved at gå ind i rekrutteringsprocessen i samarbejde med virksomhederne. Det handler bl.a. om at undersøge, om ansøgerne er motiverede for jobbet (57 pct.), finde udvalgte egnede kandidater (44 pct.) eller opkvalificere ledige til at matche virksomhedens konkrete efterspørgsel (41 pct.), jf. figur 4.7. Mange virksomheder peger på, at jobcenteret kan medvirke til at øge synliggørelsen af ledige stillinger ved, at jobcenteret kan formidle jobsøgere fra andre geografiske områder (47 pct.), jf. figur 4.7. Det kan i den forbindelse være relevant med et strategisk samarbejde på tværs af jobcentre. Det kan især være aktuelt, når der efterspørges specialiserede kompetencer, som kan være en mangelvare i lokalområdet. I den forbindelse peger flere virksomheder på, at jobcenteret kan medvirke til at øge jobsynligheden ved at kunne levere specialiseret arbejdskraft til virksomheden (44 pct.). Halvdelen af virksomhederne peger på, at det er vigtigt, at jobcenteret har et godt kendskab til de efterspurgte kvalifikationer, for at de vil synliggøre ledige stillinger over for jobcenteret. Det viser, at der er et potentiale i at have løbende dialog med de lokale virksomheder for at opnå et bedre kendskab til, hvilke kvalifikationer, de efterspørger. 34 pct. af virksomhederne mener, at det er vigtigt, at jobcenteret sikrer, at jobbet kun annonceres for udvalgte ledige. 19

20 MPLOY A/S GOTHERSGADE 3, STUEN 1123 KØBENHAVN K TEL

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens 213 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens December 213 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER... 4 2.1.

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009 Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted November 9 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Indledning, sammenfatning og anbefalinger... 3 1.1. Sammenfatning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 2017 Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 0 1. Forord Beskæftigelsesudvalget i Næstved har stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Organisering af et serviceberedskab Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Virksomhedsservice Alle virksomhedskonsulenter samlet i et team Styrken ved denne organisering er: At

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017.

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal aktivt medvirke

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune 14 Det rummelige arbejdsmarked Ringsted Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. ANALYSENS HOVEDRESULTATER... 4 3. KORTLÆGNING AF PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE...

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016 Bilag : Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 0. Fordelingen af svar for foråret 0 (figur AE): Figur A: Har virksomheden

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE DECEMBER 2014 1 1.0 Indledning Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Bilag - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger. SKAL-initiativer 2015:

Bilag - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger. SKAL-initiativer 2015: Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune

Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune 14. oktober 2014 Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune Mploy er blevet bedt om, at gøre status over udvikling og afprøvning af produkter samt

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI Virksomhedssamarbejde Det gode parløb Virksomhedsnetværk CABI 20.05.14 Præsentation Beskæftigelseschef i Jammerbugt Kommune Baggrund - 4 andre nordjyske kommuner - samt en række nationale Dette giver grundlag

Læs mere