E-handel og logistik i vækst. I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-handel og logistik i vækst. I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden."

Transkript

1 Et erhvervsmedie fra: Juli/August årgang Supply Chain Management Inspiration til ledelse af forsyningskæden Indkøbere skal mestre relationer Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, men hun mestrer også kunsten at samarbejde og etablere tillidsrum. E-handel og logistik i vækst I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden. Returlogistik er god forretning Dansk Retursystem A/S er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik gavner både forretning og miljø. Tema: Distributionsnetværk E-handel udfordrer distributionsnetværk E-handel forandrer alt i disse år. Det er fx en kunst at levere til privatkunder inden for måske seks timer, holde kort snor i omkostninger og CO2-udledning samt måske endda tilbyde gratis levering og returnering. I fremtiden vil logistik i langt større grad end i dag bane vejen for netbutikker Jürgen Gerdes, CEO for e-handel - postpakker hos Deutsche Post DHL. Indspark: Supply chain skal ifølge professor Arlbjørn skabe omsætning og ikke kun lavere omkostninger. Fagfolk skriver: Konsulenter rapporterer om nye teknologier og tendenser fra verdens største logistikmesse. aktuelle udfordring: Thorsten Beck Hansen fra Knapp: Innovativ lagerautomatisering kan fastholde lagre i Danmark. Indkøb ledelse logistik produktion

2 SPORBARHED Kravene Kravene om øget om om øget gennemsigtighed øget gennemsigtighed og effektiviseringer og og effektiviseringer i den i i den enkelte den enkelte virksomheds virksomheds forsyningskæde forsyningskæde er er er større større større end end nogensinde. end nogensinde. Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems leverer leverer leverer sporbarhedsløsninger - Catellae, - - Catellae, der der gør der gør det gør muligt det det muligt muligt at identificere, at at identificere, spore spore og spore overvåge og og overvåge varedistribution varedistribution og og og transaktioner transaktioner gennem gennem hele hele forsyningskæden. hele forsyningskæden. Vores Vores Vores kunder kunder kunder får får bl.a. får bl.a. effektiviseret bl.a. effektiviseret deres deres deres logistik, logistik, bedre bedre bedre overblik overblik over lagerbeholdning over lagerbeholdning på de på enkelte på de de enkelte markeder, markeder, effektiv effektiv sporbarhed sporbarhed og tilbagekald og og tilbagekald samt samt værktøjer samt værktøjer til til til håndtering håndtering af problemstillinger af af problemstillinger omkring omkring forfalskede forfalskede produkter produkter og lignende og og lignende brands brands protection protection udfordringer. udfordringer. RFID RFID Vi samarbejder Vi Vi samarbejder med bl.a. med med HAVI bl.a. bl.a. HAVI Logistics, HAVI Logistics, Dansk Dansk Slagtefjerkræ, Dansk Slagtefjerkræ, Himmerlandskød, Himmerlandskød, Diageo Diageo og Diageo Thise og Thise og Mejeri. Thise Mejeri. Mejeri. RFID RFID er RFID en er er teknologi, en en teknologi, der der ofte der ofte anvendes ofte anvendes i Lyngsoe i i Lyngsoe Systems Systems løsninger løsninger til logistikområdet. til til logistikområdet. Siden Siden starten Siden starten starten af 1990 erne, har vi leveret RFID løsninger, der bl.a. af af 1990 erne, har har vi leveret vi leveret RFID RFID løsninger, der der bl.a. bl.a. anvendes af produktions-virksomheder, lager- og anvendes af af produktions-virksomheder, lager- lager- og og transportvirksomheder, postvæsener og lufthavne. transportvirksomheder, postvæsener og og lufthavne. Vores løsninger anvendes primært til sporbarhed på Vores Vores løsninger anvendes primært til til sporbarhed på på transportmateriel og produkter. Lyngsoe Systems er en transportmateriel og og produkter. Lyngsoe Systems er en er en af verdens absolut førende leverandører af RFID, og vi af af verdens absolut førende leverandører af RFID, af RFID, og og vi vi er en one stop leverandør af RFID, da vi leverer både er en er en one one stop stop leverandør af RFID, af RFID, da da vi leverer vi leverer både både hardware, software, implementering og løbende service. hardware, software, implementering og og løbende service. CBS and Tata Consultancy Services would like to invite you to join 3 rd Supply Chain Leaders Forum 2014 developed for a selected range of Supply Chain leaders and specialists. Theme of this event is: Increased Customer Value through better Kender Supply du Chain du Lyngsoe Management" Systems? The Best CBS HD-SCM Thesis Date: Tuesday, 2nd September 2014 Time: 13:00 17:45 Location: Copenhagen Business School, Porcelænshaven 20, Ovnhallerne, 2000 Frederiksberg in Copenhagen Sign up here: Key note speakers Thomas Stig Morten Søren Lundstrøm Knudsen Gotfredsen LYNGSOE LYNGSOE SYSTEMS SYSTEMS MEDVIRKER MEDVIRKER TIL AT: VP, Global TIL TIL AT: Supply AT: VP Global Admiral at Chain at Operations at Danfoss Business håndtere håndtere mere mere end mere end end GN emner ReSound emner i emner døgnet i døgnet i i døgnet verdens i i verdens logistiksystemer logistiksystemer Danfoss A/S Solutions verdens verdens største største største spiritusproducent spiritusproducent har overblikket har har overblikket virksomhedens over over virksomhedens samlede samlede distribution distribution Driving customer value creation sortere sortere biblioteksmaterialer biblioteksmaterialer hurtigere hurtigere og mere og og mere præcist Perfect mere præcist på en customer på lang på en række service en lang lang række af række verdens through innovative af af verdens biblioteker supply chain & through new Logistics Concept logistics design biblioteker HAVI HAVI Logistics HAVI Logistics kan garantere kan kan garantere fødevaresikkerheden fødevaresikkerheden over for over over McDonald s for for McDonald s i Europa i Europa i Europa den danske den den danske danske fiskeribranche fiskeribranche kan spore kan kan spore alle spore dansk-fangede alle alle dansk-fangede fisk fra fisk fangst fisk fra fra fangst til fangst forbruger til til forbruger den danske den den danske danske kyllingebranche Booths kyllingebranche er blandt er blandt er de blandt mest de de mest effektive mest effektive i verden i verden i og verden samtidigt og og samtidigt er førende er er på førende Media fødevaresikkerhesikkerhed og dyrevelfærd og og dyrevelfærd på på partner fødevare- holde holde styr holde på styr styr hundredetusindevis på på hundredetusindevis af lastbærere af af lastbærere i logistikvirksomheder i i logistikvirksomheder effektivisere effektivisere logistikken logistikken hos HAVI hos hos HAVI Logistics, HAVI Logistics, der leverer der der leverer til leverer mere til mere til end mere end end butikker butikker og restauranter og og restauranter i i i Europa, Europa, herunder herunder mere mere end mere end end McDonald s-restauranter McDonald s-restauranter fra mere fra fra mere end mere 40 end distributionscentre end distributionscentre effektivisere effektivisere håndteringen håndteringen og administrationen og og administrationen af af af fiskekasser, fiskekasser, der cirkulerer der der cirkulerer i fiskeindustrien i i fiskeindustrien produktionsvirksomheder produktionsvirksomheder har kunnet har har kunnet reducere kunnet reducere lead-time lead-time med op med med til op 96 op til % 96 og til 96 % antallet og % og af antallet fejl af med fejl af fejl 70 med % med % % på produktionslinjer på på produktionslinjer Det er Det dyb Det er logistikviden dyb er dyb logistikviden og erfaringer og erfaringer høstet høstet gennem høstet gennem mere mere end mere 40 end år end år og år brugen og og brugen af brugen den af mest den af den mest optimale mest optimale teknologi teknologi der sikrer, der der sikrer, at sikrer, vi at kan vi at forbedre kan vi kan forbedre vores vores kunders vores kunders logistikprocesser logistikprocesser og konkurrenceevne. og konkurrenceevne. Derfor Derfor Derfor benytter vores kunder os til alt fra ledelsesmæssig sparring til levering af totalløsninger. Vi binder hele benytter vores vores kunder kunder os os til alt til alt fra fra ledelsesmæssig sparring til til levering af af totalløsninger. Vi binder Vi binder hele hele virksomhedens logistik sammen. virksomhedens logistik logistik sammen. Værdiskabende kompetencer i økonomifunktionen skaber besparelser på bundlinjen Lyngsoe Systems er en strategisk partner, der arbejder tæt sammen med kunden gennem hele proces- Lyngsoe Systems er en er en strategisk partner, der arbejder tæt tæt sammen med med kunden gennem hele hele sen sen fra fra analyse, design design af af løsningen til til udvikling og og implementering samt samt daglig daglig drift. drift. Vi skaber Vi skaber løsninger, processen fra analyse, design af løsningen til udvikling og implementering samt daglig drift. Vi skaber løsninger, der øger effektiviteten, sparer ressourcer og forbedrer kvaliteten. der der øger øger effektiviteten, sparer sparer ressourcer og og forbedrer kvaliteten. Kontakt os og lad os drøfte jeres udfordringer. Kontakt os os og og lad lad os os drøfte drøfte jeres jeres udfordringer. CC-Solutions frigiver unødigt store ressourcer på administrative funktioner hos danske virksomheder og skaber besparelser både tidsmæssigt og økonomisk. Besparelser, der i stedet kan anvendes på virksomhedens kerneområder og dermed opnå bedre resultater. Awards Mathias Frederiksen, indehaver Three prices will be awarded for 2013: Best CBS HD-SCM Business Project GS1 is sponsor of the Best CBS HD-SCM Business Project award 2014 worth kr. TCS is sponsor of the Best CBS HD-SCM Thesis award in 2014 worth kr. Supply chain quiz Win these 2 ipads at the event! LAGERLOGISTIK Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems har stor har har erfaring stor stor erfaring med levering med med levering og og og implementering implementering af lagerstyringsløsninger. af af lagerstyringsløsninger. Med vores Med Med vores vores lagerstyringsløsninger lagerstyringsløsninger får vores får får vores kunder vores kunder en kunder effektiv en en og effektiv og og fleksible fleksible standardløsning standardløsning til deres til deres lager til deres og lager distribution. lager og og distribution. Intet Intet lager Intet lager lager for lille er for eller for lille lille for eller eller stort for for stort - siger stort - mange siger - siger mange mange leverandører leverandører af lagerstyringsløsninger, af af lagerstyringsløsninger, men få men men er få i få er er i i stand stand til at stand efterleve til at til at efterleve det. Vi det. har det. Vi leveret har Vi har leveret løsninger leveret løsninger lige fra lige lige fra fra mindre mindre manuelle mindre manuelle lagre til lagre store lagre til automatiserede store til store automatiserede lagre. lagre. lagre.... Vi samarbejder Vi Vi samarbejder bl.a. med bl.a. HAVI bl.a. med Logistics, med HAVI HAVI Logistics, Creativ Creativ og Landia. Creativ og Landia. og Landia. LAGERAUTOMATION Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems har gennem har har levering gennem af levering en lang af en af række en lang lang række række automationsløsninger automationsløsninger til semitil til semieller semifuldautomatiske eller eller fuldautomatiske lagre opbygget en omfattende erfaring på dette område. lagre lagre opbygget en omfattende erfaring på på dette dette område. Særligt i forhold til levering af styringsudskiftninger til Særligt i forhold i forhold til til levering af af styringsudskiftninger til til kørende anlæg er Lyngsoe Systems den rigtige partner. kørende anlæg anlæg er er Lyngsoe Systems den den rigtige rigtige partner. Vores løsninger til lagerautomation tager udgangspunkt Vores Vores løsninger til til lagerautomation tager tager udgangspunkt i vores standard lagerstyringsløsninger naturligvis i vores i vores standard lagerstyringsløsninger naturligvis med hensyn til de funktionelle krav, lagerlayout, flow og med med hensyn hensyn til de til de funktionelle krav, krav, lagerlayout, flow flow og og kompleksitet samt ønsket om ikke at opleve driftsstop. kompleksitet samt samt ønsket ønsket om om ikke ikke at opleve at opleve driftsstop. Vi samarbejder bl.a. med Pack and Sea, København Vi Vi samarbejder og Århus bl.a. biblioteker, bl.a. med med Pack Pack and and Sea, Sea, Swiss Post, København Aalborg og Århus og Lufthavn Århus og biblioteker, Post-Danpo, Danpo, Nord. Swiss Swiss Post, Post, Aalborg Aalborg Lufthavn og Post- og Post- Nord. Nord. Lyngsoe Systems A/S Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems A/S A/S Tuborg Boulevard Lyngsø 12, 3.sal Allé DK-9600 Hellerup Aars Lyngsø Lyngsø Allé Allé 3 DK DK-9600 Aars Aars Tlf: Tel Tel +96 Tel Vi samarbejder bl.a. med BoConcept, Reitan, Vi Skanlog Vi samarbejder og Oticon. bl.a. bl.a. med med BoConcept, Reitan, Reitan, Skanlog Skanlog Oticon. og Oticon.

3 ibilligst mellem danmark og oslo ColliCare lancerer NORGESPALLEN en superdeal for transport af paller mellem Danmark og Oslo. Kun dkk 249* pr. palle. Book til os allerede i dag på eller tlf , vi hjælper gerne med afhentning i Danmark samt udkørsel fra vores terminal Oslo. *forudsætninger max pallemål 120x80x220 cm og vægt 800 kg udførsel og fortoldning er eksklusiv modtager har toldkredit kun industrigods, tillæg for ADR gods prisen er kun gældende for terminal-terminal danmark 249 s We work smarter

4 Et erhvervsmedie fra: Én af disse paller vil blive sendt til den forkerte kunde. Hvilken? Supply Chain Management Inspiration til ledelse af forsyningskæden Indkøbere skal mestre E-handel og relationer ZetesMedea Dock Door Control. logistik i vækst Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, Hurtigere men hun mestrer læsning. også kunsten Nul at fejl. samarbejde Let at og anvende. etablere tillidsrum. Juli/August årgang I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden. Tema: Distributionsnetværk Øjeblikkelig Kontrol direkte kontrol ved porten ved porten ZetesMedea DDC er en kamera-baseret kamerabaseret løsning, der gør brug af ImageID teknologi: et Et kamera ved porten tager billeder af hver palle/rullebur, / der læsses på lastbilen. ImageID registrerer øjeblikkeligt og analyserer streg- stregkoden på pallelabelen på labelen og giver og et giver go/no et go-signal / no go-signal til til operatøren. Billederne gemmes i Image i Image Bank, Bank, der der giver giver dokumentation for læsningen korrekt læsning og / eller og pallens tilstand. Benefits Øget produktivitet Tracking - 100% kontrol Visability - Færre reklamationer For info? Besøg eller ring til Kristian Smedegaard på Indspark: Supply chain skal ifølge professor Arlbjørn skabe omsætning og ikke kun lavere omkostninger. Returlogistik er god forretning Dansk Retursystem A/S er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik gavner både forretning og miljø. E-handel udfordrer distributionsnetværk E-handel forandrer alt i disse år. Det er fx en kunst at levere til privatkunder inden for måske seks timer, holde kort snor i omkostninger og CO2-udledning samt måske endda tilbyde gratis levering og returnering. I fremtiden vil Tidligere logistik har har i langt det det ikke ikke større været været grad muligt muligt end at at i dag bane vejen eliminere for netbutikker læssefejl. Siden indførelsen af ZetesMedea Dock Door Control Jürgen Gerdes, CEO for e-handel - postpakker hos Deutsche Post DHL. teknologien, har vi vi konstant opnået opnået 100% 100% korrekte leveringer samt samt dokumentation Fagfolk skriver: for hver enkelt aktuelle læsset palle palle udfordring: Konsulenter rapporterer om nye Thorsten Beck Hansen fra Knapp: teknologier og tendenser fra Diplomat Diplomat (distributør (distributør Innovativ lagerautomatisering af af mærker mærker som som kan verdens største logistikmesse. bl.a. Heinz). fastholde lagre i Danmark. bl.a. P & G Heinz). Indkøb ledelse logistik produktion ALWAYS A GOOD ID ALWAYS A GOOD ID

5 indhold juli/august 2014» Her finder du et brugervenligt website med mulighed for at opbygge relationer og kommentere artikler. Du kan også tilmelde dig SCM's ugentlige nyhedsbrev. Tema: Distributionsnetværk 20 E-handel udfordrer distributionsnetværk Hurtigere, billigere og mere miljøvenligt. E-handel forandrer alt i disse år, også distributionsnetværkene. 23 Top 10 logistiklokationer i Europa Der er rift om de gode placeringer for distributionscentre i Europa, hvor pladsen er trang og e-handelsvæksten stejl. 24 E-handel og logistik vil vokse markant I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel vokse voldsomt over hele verden, viser en ny undersøgelse. 26 Sådan banker Danfoss logistikomkostningerne ned Danfoss har i de seneste to år barberet sine omkostninger til fragt, lagerdrift og told ned med omkring 170 millioner kroner. 28 Distribution af fødevarer kræver høj leveringskvalitet PostNord Danmark har lanceret et koncept for distribution af fødevarer fra dag-til-dag i til hele landet. Indspark 30 fagfolk skriver 32 min vej til scm-jobbet 42 INDKØB & LEVERANDØRER 12 Den moderne indkøber kan det der med relationer Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, men hun mestrer ifølge Paula Gildert fra Novartis og CIPS også kunsten at samarbejde, opbygge relationer, etablere tillidsrum og rådgive. 14 Stærke leverandørrelationer styrker ideal-lines konkurrenceevne Pris er ikke det eneste parameter, danske producenter kan skrue på i konkurrencen. ideal-line og Brødrene Dahl har succes med innovative produktionsmetoder og rettidige leverancer. SCM STRATEGI 16 Returlogistik er både forretning og miljø Dansk Retursystem er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik giver store gevinster for både forretning og miljø. Hør mere på Den Danske Logistik og SCM Konference den 28. oktober. Læs flere artikler på FASTE ARTIKLER 32 Indtryk fra CeMAT 2014 Logistikkonsulenterne fra Logio rapporter fra CeMAT 2014 verdens førende messe for intern logistik. 31 Automatisering fastholder lagre i Danmark Nye og innovative lagerautomatiseringsløsninger, der kan bidrage til at holde flere lagre inden for Danmarks grænser, er på dagsordenen hos Knapp. 30 Strategisk tænkning skal forebygge selvfedme Der er konkurrencekraft i at koble forsyningskædestrategier tættere sammen med forretningsstrategier, skriver professor Arlbjørn fra SDU. 42 Min vej til SCM-jobbet Kim Poulsen, ny area sales manager i KUKA Nordic, ser store muligheder for robotter på det danske marked. 4 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

6 Spar lagerplads, tid og penge Få mest mulig lagerplads og effektivitet ud af dit lager. Få en gratis vurdering til din virksomhed. Pladsudnyttelse: Spar op til 90% af gulvarealet. Plukkeeffektivitet: Lønsomme og fleksible løsninger med op til 400 plukkelinjer pr operatør i timen. Kardex Remstar er verdens førende leverandør af lagerautomater med tilhørende softwareløsninger. Mere end installationer globalt og over installationer i Danmark. Løsninger til alle brancher. Kontakt os på telefon eller Anzeige_Shuttle_185x130_DK_rz.indd :16 knapp.com sustainable sustainable intralogistics intralogisitcs løsningsleverandør Vi designer og implementerer løsninger der øger effektiviteten, forbedrer ergonomien og optimerer pladsudnyttelsen på lageret. Samtidigt med dette har vores løsninger et energiforbrug på ned til 10% af et konventionelt automatisk lager baseret på f.eks. miniloads eller pallekraner, hvilket gør dem til nogle af de mest bæredygtige løsninger indenfor vare,- plukke- og produktionslagrer. Kontakt os gerne for yderligere information. KNAPP A/S Holsted Park 15A DK-4700 Næstved Telefon:

7 Leder Lad siloerne falde En ny forskningsundersøgelse fra University of Tennessee og IBM fremhæver noget, jeg er sikker på, mange af jer kære læsere udmærket ved og har vidst længe: Integration af indkøb og logistik forbedrer forretningen ligesom tværgående integration af funktioner som salg, produktion, produktudvikling, finans etc. generelt er til stor gavn for forretningsresultaterne. Undersøgelsen hedder Bending the Chain: The Surprising Challenge of Integrating Purchasing and Logistics, og den konkluderer også, at de fleste organisationer ikke udnytter potentialet, men fastholder indkøb og logistik i adskilte siloer, der kun i begrænset omfang samarbejder og bliver koordineret. Jeg må i de cirka tyve år, jeg har skrevet om indkøb, logistik og supply chainemner, have læst mindst 50 undersøgelser, der konkluderer, at horisontalt samarbejde på tværs af interne funktioner (siloer) og også eksterne parter som leverandører og kunder i forsyningskæderne har stor positiv effekt på forretningen for alle involverede parter. Der sker selvfølgelig også noget her og der, men der ruller tydeligvis ikke nogen revolutionær bølge, der på få år river flertallet af siloerne ned. Det sker ikke, fordi den slags tager tid og er en udvikling af mere evolutionær karakter, der forudsætter en bevidstheds- og organisationsudvikling hos rigtig mange ledere og medarbejdere. Men der er mange gode kræfter rundt omkring, der forsøger at påvirke evolutionen og formå, at flere siloer bliver revet ned. Én af de internationale kræfter er Paula Gildert, der i dag er Head of Development, Strategic Sourcing, Norvartis Pharma og netop afgået formand for den indflydelsesrige forening Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS), kommer til Danmark i efteråret og er hovedtaler på Den Danske Logistik og SCM Konference den 28. oktober. I et interview i denne udgave af magasinet argumenterer Paula Gildert for, at indkøbsledere skal påtage sig en rolle som betroede rådgivere for alle andre funktioner i organisationen og formidle dialogen mellem nøgleleverandører og forretningen. Hun mener, indkøbere skal være i stand til at rådgive om, hvordan produktudvikling kan bruge crowd sourcing eller en open innovation-proces til at løse en udviklingsudfordring, hvordan finans kan få bedre målinger af fordelingen af direkte og indirekte omkostninger på bestemte produktgrupper, hvordan salg kan forbedre kundeservice ved at rådgive kunder til et ændret leveringsmønster etc. Det kræver grundig indsigt i hele forretningen, og hvordan de forskellige forretningsenheder bidrager til den samlede konkurrencekraft. Jeg ser det som en uhyre spændende udvikling og chance for indkøbere til at indtage en helt ny strategisk rolle, fortæller hun. Og den rolle handler i høj grad om at rive siloer ned. Poul Breil-Hansen Redaktør 6 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

8 Sænk dine totale driftsomkostninger med Atlet Prisen er alt. Eller for at være mere specifik: dine totale driftsomkostninger. Det er derfor, vi er så fokuserede på at tilbyde den helt rette maskinløsning og dermed sænke dine totale omkostninger ved at forbedre din materialehåndtering. Trucken, og hvad den kan præstere, spiller en meget vigtig rolle. Den rette maskinløsning vil være med til at optimere din drift og dermed sænke dine totale driftsomkostninger, derved får du mest muligt ud af din investering. Kontakt os i dag, så hjælper vi dig med at finde den rette maskinløsning og gør dig til en vinder i det lange løb! Alt handler om prisen Men hvilken pris? UniCarriers Denmark A/S Greve Main 19, 2670 Greve Gl. Kongevej 1B, 7442 Engesvang Tel.: Trademark: Bliv personlig på

9 Kort & godt Danmark dumper 11 pladser på logistikliste Salg af robotter på retur I 2013 blev der solgt 477 industrirobotter i Danmark, hvilket ifølge en opgørelse fra International Federation of Robotics svarer til et fald på 5,2 procent sammenlignet med salgstallet i Det skriver ing. dk. Det er første gang i en årrække, at antallet af nye industrirobotter falder, men det får ikke sekretariatsleder i Dansk Robot Netværk (DIRA) Søren Peter Johansen til at ryste i bukserne. Der blev solgt rekordmange robotter i 2012, hvilket formentlig har været et efterslæb fra kriseårene siden Derfor bekymrer det mig ikke umiddelbart, at vi oplever et mindre fald i Jeg hører da også ude i markedet, at folk forventer ny vækst i år, siger Søren Peter Johansen til ing.dk. Verdensbanken har offentliggjort sin liste for 2014 over, hvilke lande der er verdens bedste til logistik. Danmark er nummer 17 på listen, hvilket betyder, at vi er dumpet 11 pladser ned i forhold til den forrige opgørelse fra 2012, hvor Danmark var nummer seks. Et af de parametre, som Verdensbanken har målt på, og hvor Danmark scorer lavere end blandt andet Sverige, Norge og Holland, der alle ligger i top ti, er told. Professor Hans-Henrik Hvolby, Center for Logistik på Aalborg Universitet, mener, at en af årsagerne til at Danmark dropper ned af listen, kan være bøvl med indrapportering til myndighederne ved fortoldning. Nogle af logistikvirksomheder, jeg taler med, nævner kontakten til told og skat som et problem, for eksempel at hjemmesiderne ofte er nede, siger Hans-Henrik Hvolby. Tyskland er ifølge Verdensbankens indeks verdens bedste land til logistik, mens Somalia opnår en bundplacering. Bæredygtig palmeolie i dagligvarebutikker Industrien oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på veluddannet arbejdskraft i dele af industrien risikerer nu at blive en stopklods for ordrefremgangen og bremse det spirende opsving, skriver dagbladet Børsen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik oplever virksomheder, hvor 11 procent af de industriansatte samlet set er beskæftiget, at produktionen bremses af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er den største flaskehals siden "Hvis vi ikke får kvalificeret arbejdskraft ind nu, kan det absolut hæmme vores vækst. Det gør det allerede. Vi kan ikke overholde vores kunders ønsker for leveringstid. Det gør ondt på os, men hvis vi har udsolgt og ikke har mulighed for at opruste med nye medarbejdere, så mister vi ordrer", siger Rasmus Niebuhr, administrerende direktør i Niebuhr Gears, der producerer tandhjul til blandt andet Vestas, til Børsen. Konventionel produktion af palmeolie går ud over både regnskove og truede dyrearter. Det har fået Dansk Erhverv og en række supermarkedskæder samt grossister til at skride til handling for at sikre produkter med bæredygtigt produceret palmeolie i butikkerne. Initiativtagerne til projektet er Dansk Erhverv, Dansk Supermarked, Coop og De Samvirkende Købmænd med Dagrofa og Reitan Distribution. Med initiativet lægger kæderne individuelle strategier for at omstille til bæredygtig palmeolie. Dagligvarebutikkerne tager i første omgang fat i egne fødevaremærker, men hen ad vejen også andre varegrupper, hvor man vil sørge for, at producenterne på sigt anvender bæredygtig palmeolie. 8 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

10 Kort & godt Virksomheder er bange for at outsource it Gratis fragt sikrer flere ordrer Fri fragt er ganske afgørende, når der bliver købt ind på nettet, viser en amerikansk spørgeundersøgelse fra analysefirmaet Comscore. 80 procent af de adspurgte e-handelskunder i USA venter gerne længere tid på at få varen gratis leveret, og 58 procent vil lægge flere varer i kurven, hvis fragten er fri, skriver wsj.com. Forsendelsesomkostningerne har også betydning, når kunderne afslutter deres køb. Her har 58 procent afbrudt handlen, fordi fragtprisen lå over det forventede niveau, mens halvdelen har slettet indholdet i kurven, fordi de ikke kunne få gratis levering. En tredjedel af kunderne vælger ifølge undersøgelsen at hente deres varer i en fysisk butik for at slippe for at betale for fragten. Dette giver en dobbeltgevinst for detailhandlen, da kunderne derved kommer ind i den fysiske butik, og så er chancen jo til stede for, at kunderne køber flere varer i butikken, når de alligevel skal hente deres pakke, siger Bala Ganesh, detaildirektør i kurerfirmaet UPS, til wsj.com. En undersøgelse foretaget for it-løsningsleverandøren Global- Connect blandt 50 mellemstore og store danske virksomheder fastslår, at de er meget forsigtige med at outsource deres it-infrastruktur. Virksomhederne er især bekymrede omkring sikkerheden og stiller sig tvivlende overfor, hvor meget der kan eller skal outsources. Men når virksomhederne koncentrerer sig om at drive deres egen it-infrastruktur, bruger deres it-afdeling for mange ressourcer på drift og kan ikke holde det nødvendige fokus på at designe systemer, der kan understøtte virksomheden. Det koster konkurrenceevne, lyder vurderingen fra GlobalConnect. Vi skal fokusere på, hvad vi kan drive som en standardvare og få dem outsourcet, og undgå at outsource udviklingsopgaver, som svarer til at eksportere viden ud af landet. Ved at effektivisere kan vi faktisk konkurrere med lande som Kina og Filippinerne, siger Christian Holm, salgs- og marketingsdirektør hos GlobalConnect. Telte til alle formål! F.eks. Quick-Up telt - enkel montering på kun 5 minutter! Priser fra kr ,- excl. moms Presenninger fra kr. 40,- Stort lager af presenninger og lagerhaller! O.B. Wiik Danmark A/S Hasselvej Stege Tlf Tilbud er gældende så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms 9

11 Kort & godt Månedens 10 mest læste på Erhvervsmagasinet SCM er ikke kun et magasin. På scm.dk kan du finde såvel korte updates som længere artikler. Herunder kan du se månedens mest læste på scm.dk Driv lageret selv eller læg det ud? Dørproducent sætter turbo på produktiviteten Menneskelige relationer gør outsourcing til succes Xbox-kamera revolutionerer logistikken UPS flytter 150 job til Vejle Fri fragt kan sikre flere ordrer SMV ere vinder frem i Kina og USA Små og mellemstore danske virksomheder (SMV) klarer sig godt på både det amerikanske og kinesiske marked, hvor efterspørgslen på danske varer er steget markant det seneste år. Nye tal fra kurerfirmaet DHL Express viser, at andelen af de mindre virksomheders forsendelser er vokset betragteligt. Fra april måned sidste år er DHL Express omsætning steget med 12 procent for forsendelser til Kina booket af danske SMV ere. Også omsætningen for forsendelser til det amerikanske marked er steget med godt 13 procent. Tallene afspejles også i den samlede mængde forsendelser, som DHL Express har håndteret i samme periode. I april 2013 udgjorde SMV ernes eksport til Kina 32,3 procent af alle forsendelserne dertil. Et år senere var SMV ernes andel oppe på 36,2 procent. De tilsvarende tal for eksporten til USA var i april ,1 procent og et år senere 38,3 procent. Danmark falder 11 pladser på liste over verdens bedste logistiklande Global e-handel og logistikbranchen vil vokse markant Amazon går amok i lagerrobotter Nyt WMS giver norsk 3PL stor fleksibilitet Skriv navnet på artiklen i søgefeltet Danske virksomheder skal overleve på service Danske virksomheder skal optimere servicen, hvis de vil klare sig i den globale konkurrence. Slaget om udelukkende at konkurrere på produktion til en lavere pris er nemlig tabt for længst, og derfor skal der en holdningsændring til i de danske virksomheder, mener Christer Karlsson, professor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS. Avancerede serviceløsninger er et vigtigt strategisk svar på de konkurrencemæssige udfordringer, som de danske virksomheder står overfor. Det skyldes især, at integrerede serviceløsninger, som inkluderer både fysiske produkter og services, vil være særdeles svære at kopiere blandt konkurrenterne, fordi den enkelte virksomheds specifikke kompetencer og ekspertise er centrale forudsætninger for at kunne levere avancerede serviceløsninger, siger Christer Karlsson til cbs.dk. 10 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S og DYT Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber nye råstoffer Vi gør brugte flasker og dåser til råstoffer for nye fødevareemballager Vi sørger for

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Hvordan kommer du i gang med dit automationsprojekt? Hvad er dine værktøjer, når du skal gennemføre investeringer i produktionen?

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Pilestræde 58, st. th. 1112 København K Tlf. +45 48 22 80 80 www.tss.trelleborg.com Stifter Carl Simonsen

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Flexibility for your business

Flexibility for your business Special Services Flexibility for your business Special Services... there s more to TNT There s more to TNT... TNT Express Special Services TNT Express Special Services tilbyder en række fleksible løsninger,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Pack and Sea A/S case story

Pack and Sea A/S case story Case story Pack and Sea A/S Pack and Sea A/S case story Asset Management FAKTABOKS Fordelene ved Asset Management Firmaer, der arbejder med returemballage (returnable transport assets), vil kunne opnå

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger ENTERPRISE MOBILITY Spar millioner på bundlinjen ved mobility og business enterprise apps løsninger KONFERENCE DEN 12. JUNI 2014 KØBENHAVN RADISSON BLU FALCONER & CONFERENCE CENTER Hør talere fra: Apple

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Tyskland Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Tiltag eksport Tyskland. Spørgsmål.

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO SUPPLY SERVICES Hos ALSO ønsker vi langvarige partnerskaber. Derfor har vi skabt et end-to-endnetværk af services for vores forhandlere med ALSO som det centrale omdrejningspunkt. Det gør os til markedets

Læs mere

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3 Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175 Fig. 1 Eksempel på produktionsplan i én dimension. Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Kundernes syn på bilen forandrer sig

Kundernes syn på bilen forandrer sig Fast Track-løsning Thomas Møller Sørensen Kundernes syn på bilen forandrer sig 2 De nye spillere i branchen Over 1,700 Start-Ups Are Disrupting The Automotive Industry 3 Den traditionelle værdikæde Fra

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere