E-handel og logistik i vækst. I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-handel og logistik i vækst. I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden."

Transkript

1 Et erhvervsmedie fra: Juli/August årgang Supply Chain Management Inspiration til ledelse af forsyningskæden Indkøbere skal mestre relationer Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, men hun mestrer også kunsten at samarbejde og etablere tillidsrum. E-handel og logistik i vækst I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden. Returlogistik er god forretning Dansk Retursystem A/S er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik gavner både forretning og miljø. Tema: Distributionsnetværk E-handel udfordrer distributionsnetværk E-handel forandrer alt i disse år. Det er fx en kunst at levere til privatkunder inden for måske seks timer, holde kort snor i omkostninger og CO2-udledning samt måske endda tilbyde gratis levering og returnering. I fremtiden vil logistik i langt større grad end i dag bane vejen for netbutikker Jürgen Gerdes, CEO for e-handel - postpakker hos Deutsche Post DHL. Indspark: Supply chain skal ifølge professor Arlbjørn skabe omsætning og ikke kun lavere omkostninger. Fagfolk skriver: Konsulenter rapporterer om nye teknologier og tendenser fra verdens største logistikmesse. aktuelle udfordring: Thorsten Beck Hansen fra Knapp: Innovativ lagerautomatisering kan fastholde lagre i Danmark. Indkøb ledelse logistik produktion

2 SPORBARHED Kravene Kravene om øget om om øget gennemsigtighed øget gennemsigtighed og effektiviseringer og og effektiviseringer i den i i den enkelte den enkelte virksomheds virksomheds forsyningskæde forsyningskæde er er er større større større end end nogensinde. end nogensinde. Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems leverer leverer leverer sporbarhedsløsninger - Catellae, - - Catellae, der der gør der gør det gør muligt det det muligt muligt at identificere, at at identificere, spore spore og spore overvåge og og overvåge varedistribution varedistribution og og og transaktioner transaktioner gennem gennem hele hele forsyningskæden. hele forsyningskæden. Vores Vores Vores kunder kunder kunder får får bl.a. får bl.a. effektiviseret bl.a. effektiviseret deres deres deres logistik, logistik, bedre bedre bedre overblik overblik over lagerbeholdning over lagerbeholdning på de på enkelte på de de enkelte markeder, markeder, effektiv effektiv sporbarhed sporbarhed og tilbagekald og og tilbagekald samt samt værktøjer samt værktøjer til til til håndtering håndtering af problemstillinger af af problemstillinger omkring omkring forfalskede forfalskede produkter produkter og lignende og og lignende brands brands protection protection udfordringer. udfordringer. RFID RFID Vi samarbejder Vi Vi samarbejder med bl.a. med med HAVI bl.a. bl.a. HAVI Logistics, HAVI Logistics, Dansk Dansk Slagtefjerkræ, Dansk Slagtefjerkræ, Himmerlandskød, Himmerlandskød, Diageo Diageo og Diageo Thise og Thise og Mejeri. Thise Mejeri. Mejeri. RFID RFID er RFID en er er teknologi, en en teknologi, der der ofte der ofte anvendes ofte anvendes i Lyngsoe i i Lyngsoe Systems Systems løsninger løsninger til logistikområdet. til til logistikområdet. Siden Siden starten Siden starten starten af 1990 erne, har vi leveret RFID løsninger, der bl.a. af af 1990 erne, har har vi leveret vi leveret RFID RFID løsninger, der der bl.a. bl.a. anvendes af produktions-virksomheder, lager- og anvendes af af produktions-virksomheder, lager- lager- og og transportvirksomheder, postvæsener og lufthavne. transportvirksomheder, postvæsener og og lufthavne. Vores løsninger anvendes primært til sporbarhed på Vores Vores løsninger anvendes primært til til sporbarhed på på transportmateriel og produkter. Lyngsoe Systems er en transportmateriel og og produkter. Lyngsoe Systems er en er en af verdens absolut førende leverandører af RFID, og vi af af verdens absolut førende leverandører af RFID, af RFID, og og vi vi er en one stop leverandør af RFID, da vi leverer både er en er en one one stop stop leverandør af RFID, af RFID, da da vi leverer vi leverer både både hardware, software, implementering og løbende service. hardware, software, implementering og og løbende service. CBS and Tata Consultancy Services would like to invite you to join 3 rd Supply Chain Leaders Forum 2014 developed for a selected range of Supply Chain leaders and specialists. Theme of this event is: Increased Customer Value through better Kender Supply du Chain du Lyngsoe Management" Systems? The Best CBS HD-SCM Thesis Date: Tuesday, 2nd September 2014 Time: 13:00 17:45 Location: Copenhagen Business School, Porcelænshaven 20, Ovnhallerne, 2000 Frederiksberg in Copenhagen Sign up here: Key note speakers Thomas Stig Morten Søren Lundstrøm Knudsen Gotfredsen LYNGSOE LYNGSOE SYSTEMS SYSTEMS MEDVIRKER MEDVIRKER TIL AT: VP, Global TIL TIL AT: Supply AT: VP Global Admiral at Chain at Operations at Danfoss Business håndtere håndtere mere mere end mere end end GN emner ReSound emner i emner døgnet i døgnet i i døgnet verdens i i verdens logistiksystemer logistiksystemer Danfoss A/S Solutions verdens verdens største største største spiritusproducent spiritusproducent har overblikket har har overblikket virksomhedens over over virksomhedens samlede samlede distribution distribution Driving customer value creation sortere sortere biblioteksmaterialer biblioteksmaterialer hurtigere hurtigere og mere og og mere præcist Perfect mere præcist på en customer på lang på en række service en lang lang række af række verdens through innovative af af verdens biblioteker supply chain & through new Logistics Concept logistics design biblioteker HAVI HAVI Logistics HAVI Logistics kan garantere kan kan garantere fødevaresikkerheden fødevaresikkerheden over for over over McDonald s for for McDonald s i Europa i Europa i Europa den danske den den danske danske fiskeribranche fiskeribranche kan spore kan kan spore alle spore dansk-fangede alle alle dansk-fangede fisk fra fisk fangst fisk fra fra fangst til fangst forbruger til til forbruger den danske den den danske danske kyllingebranche Booths kyllingebranche er blandt er blandt er de blandt mest de de mest effektive mest effektive i verden i verden i og verden samtidigt og og samtidigt er førende er er på førende Media fødevaresikkerhesikkerhed og dyrevelfærd og og dyrevelfærd på på partner fødevare- holde holde styr holde på styr styr hundredetusindevis på på hundredetusindevis af lastbærere af af lastbærere i logistikvirksomheder i i logistikvirksomheder effektivisere effektivisere logistikken logistikken hos HAVI hos hos HAVI Logistics, HAVI Logistics, der leverer der der leverer til leverer mere til mere til end mere end end butikker butikker og restauranter og og restauranter i i i Europa, Europa, herunder herunder mere mere end mere end end McDonald s-restauranter McDonald s-restauranter fra mere fra fra mere end mere 40 end distributionscentre end distributionscentre effektivisere effektivisere håndteringen håndteringen og administrationen og og administrationen af af af fiskekasser, fiskekasser, der cirkulerer der der cirkulerer i fiskeindustrien i i fiskeindustrien produktionsvirksomheder produktionsvirksomheder har kunnet har har kunnet reducere kunnet reducere lead-time lead-time med op med med til op 96 op til % 96 og til 96 % antallet og % og af antallet fejl af med fejl af fejl 70 med % med % % på produktionslinjer på på produktionslinjer Det er Det dyb Det er logistikviden dyb er dyb logistikviden og erfaringer og erfaringer høstet høstet gennem høstet gennem mere mere end mere 40 end år end år og år brugen og og brugen af brugen den af mest den af den mest optimale mest optimale teknologi teknologi der sikrer, der der sikrer, at sikrer, vi at kan vi at forbedre kan vi kan forbedre vores vores kunders vores kunders logistikprocesser logistikprocesser og konkurrenceevne. og konkurrenceevne. Derfor Derfor Derfor benytter vores kunder os til alt fra ledelsesmæssig sparring til levering af totalløsninger. Vi binder hele benytter vores vores kunder kunder os os til alt til alt fra fra ledelsesmæssig sparring til til levering af af totalløsninger. Vi binder Vi binder hele hele virksomhedens logistik sammen. virksomhedens logistik logistik sammen. Værdiskabende kompetencer i økonomifunktionen skaber besparelser på bundlinjen Lyngsoe Systems er en strategisk partner, der arbejder tæt sammen med kunden gennem hele proces- Lyngsoe Systems er en er en strategisk partner, der arbejder tæt tæt sammen med med kunden gennem hele hele sen sen fra fra analyse, design design af af løsningen til til udvikling og og implementering samt samt daglig daglig drift. drift. Vi skaber Vi skaber løsninger, processen fra analyse, design af løsningen til udvikling og implementering samt daglig drift. Vi skaber løsninger, der øger effektiviteten, sparer ressourcer og forbedrer kvaliteten. der der øger øger effektiviteten, sparer sparer ressourcer og og forbedrer kvaliteten. Kontakt os og lad os drøfte jeres udfordringer. Kontakt os os og og lad lad os os drøfte drøfte jeres jeres udfordringer. CC-Solutions frigiver unødigt store ressourcer på administrative funktioner hos danske virksomheder og skaber besparelser både tidsmæssigt og økonomisk. Besparelser, der i stedet kan anvendes på virksomhedens kerneområder og dermed opnå bedre resultater. Awards Mathias Frederiksen, indehaver Three prices will be awarded for 2013: Best CBS HD-SCM Business Project GS1 is sponsor of the Best CBS HD-SCM Business Project award 2014 worth kr. TCS is sponsor of the Best CBS HD-SCM Thesis award in 2014 worth kr. Supply chain quiz Win these 2 ipads at the event! LAGERLOGISTIK Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems har stor har har erfaring stor stor erfaring med levering med med levering og og og implementering implementering af lagerstyringsløsninger. af af lagerstyringsløsninger. Med vores Med Med vores vores lagerstyringsløsninger lagerstyringsløsninger får vores får får vores kunder vores kunder en kunder effektiv en en og effektiv og og fleksible fleksible standardløsning standardløsning til deres til deres lager til deres og lager distribution. lager og og distribution. Intet Intet lager Intet lager lager for lille er for eller for lille lille for eller eller stort for for stort - siger stort - mange siger - siger mange mange leverandører leverandører af lagerstyringsløsninger, af af lagerstyringsløsninger, men få men men er få i få er er i i stand stand til at stand efterleve til at til at efterleve det. Vi det. har det. Vi leveret har Vi har leveret løsninger leveret løsninger lige fra lige lige fra fra mindre mindre manuelle mindre manuelle lagre til lagre store lagre til automatiserede store til store automatiserede lagre. lagre. lagre.... Vi samarbejder Vi Vi samarbejder bl.a. med bl.a. HAVI bl.a. med Logistics, med HAVI HAVI Logistics, Creativ Creativ og Landia. Creativ og Landia. og Landia. LAGERAUTOMATION Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems har gennem har har levering gennem af levering en lang af en af række en lang lang række række automationsløsninger automationsløsninger til semitil til semieller semifuldautomatiske eller eller fuldautomatiske lagre opbygget en omfattende erfaring på dette område. lagre lagre opbygget en omfattende erfaring på på dette dette område. Særligt i forhold til levering af styringsudskiftninger til Særligt i forhold i forhold til til levering af af styringsudskiftninger til til kørende anlæg er Lyngsoe Systems den rigtige partner. kørende anlæg anlæg er er Lyngsoe Systems den den rigtige rigtige partner. Vores løsninger til lagerautomation tager udgangspunkt Vores Vores løsninger til til lagerautomation tager tager udgangspunkt i vores standard lagerstyringsløsninger naturligvis i vores i vores standard lagerstyringsløsninger naturligvis med hensyn til de funktionelle krav, lagerlayout, flow og med med hensyn hensyn til de til de funktionelle krav, krav, lagerlayout, flow flow og og kompleksitet samt ønsket om ikke at opleve driftsstop. kompleksitet samt samt ønsket ønsket om om ikke ikke at opleve at opleve driftsstop. Vi samarbejder bl.a. med Pack and Sea, København Vi Vi samarbejder og Århus bl.a. biblioteker, bl.a. med med Pack Pack and and Sea, Sea, Swiss Post, København Aalborg og Århus og Lufthavn Århus og biblioteker, Post-Danpo, Danpo, Nord. Swiss Swiss Post, Post, Aalborg Aalborg Lufthavn og Post- og Post- Nord. Nord. Lyngsoe Systems A/S Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems A/S A/S Tuborg Boulevard Lyngsø 12, 3.sal Allé DK-9600 Hellerup Aars Lyngsø Lyngsø Allé Allé 3 DK DK-9600 Aars Aars Tlf: Tel Tel +96 Tel Vi samarbejder bl.a. med BoConcept, Reitan, Vi Skanlog Vi samarbejder og Oticon. bl.a. bl.a. med med BoConcept, Reitan, Reitan, Skanlog Skanlog Oticon. og Oticon.

3 ibilligst mellem danmark og oslo ColliCare lancerer NORGESPALLEN en superdeal for transport af paller mellem Danmark og Oslo. Kun dkk 249* pr. palle. Book til os allerede i dag på eller tlf , vi hjælper gerne med afhentning i Danmark samt udkørsel fra vores terminal Oslo. *forudsætninger max pallemål 120x80x220 cm og vægt 800 kg udførsel og fortoldning er eksklusiv modtager har toldkredit kun industrigods, tillæg for ADR gods prisen er kun gældende for terminal-terminal danmark 249 s We work smarter

4 Et erhvervsmedie fra: Én af disse paller vil blive sendt til den forkerte kunde. Hvilken? Supply Chain Management Inspiration til ledelse af forsyningskæden Indkøbere skal mestre E-handel og relationer ZetesMedea Dock Door Control. logistik i vækst Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, Hurtigere men hun mestrer læsning. også kunsten Nul at fejl. samarbejde Let at og anvende. etablere tillidsrum. Juli/August årgang I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden. Tema: Distributionsnetværk Øjeblikkelig Kontrol direkte kontrol ved porten ved porten ZetesMedea DDC er en kamera-baseret kamerabaseret løsning, der gør brug af ImageID teknologi: et Et kamera ved porten tager billeder af hver palle/rullebur, / der læsses på lastbilen. ImageID registrerer øjeblikkeligt og analyserer streg- stregkoden på pallelabelen på labelen og giver og et giver go/no et go-signal / no go-signal til til operatøren. Billederne gemmes i Image i Image Bank, Bank, der der giver giver dokumentation for læsningen korrekt læsning og / eller og pallens tilstand. Benefits Øget produktivitet Tracking - 100% kontrol Visability - Færre reklamationer For info? Besøg eller ring til Kristian Smedegaard på Indspark: Supply chain skal ifølge professor Arlbjørn skabe omsætning og ikke kun lavere omkostninger. Returlogistik er god forretning Dansk Retursystem A/S er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik gavner både forretning og miljø. E-handel udfordrer distributionsnetværk E-handel forandrer alt i disse år. Det er fx en kunst at levere til privatkunder inden for måske seks timer, holde kort snor i omkostninger og CO2-udledning samt måske endda tilbyde gratis levering og returnering. I fremtiden vil Tidligere logistik har har i langt det det ikke ikke større været været grad muligt muligt end at at i dag bane vejen eliminere for netbutikker læssefejl. Siden indførelsen af ZetesMedea Dock Door Control Jürgen Gerdes, CEO for e-handel - postpakker hos Deutsche Post DHL. teknologien, har vi vi konstant opnået opnået 100% 100% korrekte leveringer samt samt dokumentation Fagfolk skriver: for hver enkelt aktuelle læsset palle palle udfordring: Konsulenter rapporterer om nye Thorsten Beck Hansen fra Knapp: teknologier og tendenser fra Diplomat Diplomat (distributør (distributør Innovativ lagerautomatisering af af mærker mærker som som kan verdens største logistikmesse. bl.a. Heinz). fastholde lagre i Danmark. bl.a. P & G Heinz). Indkøb ledelse logistik produktion ALWAYS A GOOD ID ALWAYS A GOOD ID

5 indhold juli/august 2014» Her finder du et brugervenligt website med mulighed for at opbygge relationer og kommentere artikler. Du kan også tilmelde dig SCM's ugentlige nyhedsbrev. Tema: Distributionsnetværk 20 E-handel udfordrer distributionsnetværk Hurtigere, billigere og mere miljøvenligt. E-handel forandrer alt i disse år, også distributionsnetværkene. 23 Top 10 logistiklokationer i Europa Der er rift om de gode placeringer for distributionscentre i Europa, hvor pladsen er trang og e-handelsvæksten stejl. 24 E-handel og logistik vil vokse markant I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel vokse voldsomt over hele verden, viser en ny undersøgelse. 26 Sådan banker Danfoss logistikomkostningerne ned Danfoss har i de seneste to år barberet sine omkostninger til fragt, lagerdrift og told ned med omkring 170 millioner kroner. 28 Distribution af fødevarer kræver høj leveringskvalitet PostNord Danmark har lanceret et koncept for distribution af fødevarer fra dag-til-dag i til hele landet. Indspark 30 fagfolk skriver 32 min vej til scm-jobbet 42 INDKØB & LEVERANDØRER 12 Den moderne indkøber kan det der med relationer Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, men hun mestrer ifølge Paula Gildert fra Novartis og CIPS også kunsten at samarbejde, opbygge relationer, etablere tillidsrum og rådgive. 14 Stærke leverandørrelationer styrker ideal-lines konkurrenceevne Pris er ikke det eneste parameter, danske producenter kan skrue på i konkurrencen. ideal-line og Brødrene Dahl har succes med innovative produktionsmetoder og rettidige leverancer. SCM STRATEGI 16 Returlogistik er både forretning og miljø Dansk Retursystem er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik giver store gevinster for både forretning og miljø. Hør mere på Den Danske Logistik og SCM Konference den 28. oktober. Læs flere artikler på FASTE ARTIKLER 32 Indtryk fra CeMAT 2014 Logistikkonsulenterne fra Logio rapporter fra CeMAT 2014 verdens førende messe for intern logistik. 31 Automatisering fastholder lagre i Danmark Nye og innovative lagerautomatiseringsløsninger, der kan bidrage til at holde flere lagre inden for Danmarks grænser, er på dagsordenen hos Knapp. 30 Strategisk tænkning skal forebygge selvfedme Der er konkurrencekraft i at koble forsyningskædestrategier tættere sammen med forretningsstrategier, skriver professor Arlbjørn fra SDU. 42 Min vej til SCM-jobbet Kim Poulsen, ny area sales manager i KUKA Nordic, ser store muligheder for robotter på det danske marked. 4 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

6 Spar lagerplads, tid og penge Få mest mulig lagerplads og effektivitet ud af dit lager. Få en gratis vurdering til din virksomhed. Pladsudnyttelse: Spar op til 90% af gulvarealet. Plukkeeffektivitet: Lønsomme og fleksible løsninger med op til 400 plukkelinjer pr operatør i timen. Kardex Remstar er verdens førende leverandør af lagerautomater med tilhørende softwareløsninger. Mere end installationer globalt og over installationer i Danmark. Løsninger til alle brancher. Kontakt os på telefon eller Anzeige_Shuttle_185x130_DK_rz.indd :16 knapp.com sustainable sustainable intralogistics intralogisitcs løsningsleverandør Vi designer og implementerer løsninger der øger effektiviteten, forbedrer ergonomien og optimerer pladsudnyttelsen på lageret. Samtidigt med dette har vores løsninger et energiforbrug på ned til 10% af et konventionelt automatisk lager baseret på f.eks. miniloads eller pallekraner, hvilket gør dem til nogle af de mest bæredygtige løsninger indenfor vare,- plukke- og produktionslagrer. Kontakt os gerne for yderligere information. KNAPP A/S Holsted Park 15A DK-4700 Næstved Telefon:

7 Leder Lad siloerne falde En ny forskningsundersøgelse fra University of Tennessee og IBM fremhæver noget, jeg er sikker på, mange af jer kære læsere udmærket ved og har vidst længe: Integration af indkøb og logistik forbedrer forretningen ligesom tværgående integration af funktioner som salg, produktion, produktudvikling, finans etc. generelt er til stor gavn for forretningsresultaterne. Undersøgelsen hedder Bending the Chain: The Surprising Challenge of Integrating Purchasing and Logistics, og den konkluderer også, at de fleste organisationer ikke udnytter potentialet, men fastholder indkøb og logistik i adskilte siloer, der kun i begrænset omfang samarbejder og bliver koordineret. Jeg må i de cirka tyve år, jeg har skrevet om indkøb, logistik og supply chainemner, have læst mindst 50 undersøgelser, der konkluderer, at horisontalt samarbejde på tværs af interne funktioner (siloer) og også eksterne parter som leverandører og kunder i forsyningskæderne har stor positiv effekt på forretningen for alle involverede parter. Der sker selvfølgelig også noget her og der, men der ruller tydeligvis ikke nogen revolutionær bølge, der på få år river flertallet af siloerne ned. Det sker ikke, fordi den slags tager tid og er en udvikling af mere evolutionær karakter, der forudsætter en bevidstheds- og organisationsudvikling hos rigtig mange ledere og medarbejdere. Men der er mange gode kræfter rundt omkring, der forsøger at påvirke evolutionen og formå, at flere siloer bliver revet ned. Én af de internationale kræfter er Paula Gildert, der i dag er Head of Development, Strategic Sourcing, Norvartis Pharma og netop afgået formand for den indflydelsesrige forening Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS), kommer til Danmark i efteråret og er hovedtaler på Den Danske Logistik og SCM Konference den 28. oktober. I et interview i denne udgave af magasinet argumenterer Paula Gildert for, at indkøbsledere skal påtage sig en rolle som betroede rådgivere for alle andre funktioner i organisationen og formidle dialogen mellem nøgleleverandører og forretningen. Hun mener, indkøbere skal være i stand til at rådgive om, hvordan produktudvikling kan bruge crowd sourcing eller en open innovation-proces til at løse en udviklingsudfordring, hvordan finans kan få bedre målinger af fordelingen af direkte og indirekte omkostninger på bestemte produktgrupper, hvordan salg kan forbedre kundeservice ved at rådgive kunder til et ændret leveringsmønster etc. Det kræver grundig indsigt i hele forretningen, og hvordan de forskellige forretningsenheder bidrager til den samlede konkurrencekraft. Jeg ser det som en uhyre spændende udvikling og chance for indkøbere til at indtage en helt ny strategisk rolle, fortæller hun. Og den rolle handler i høj grad om at rive siloer ned. Poul Breil-Hansen Redaktør 6 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

8 Sænk dine totale driftsomkostninger med Atlet Prisen er alt. Eller for at være mere specifik: dine totale driftsomkostninger. Det er derfor, vi er så fokuserede på at tilbyde den helt rette maskinløsning og dermed sænke dine totale omkostninger ved at forbedre din materialehåndtering. Trucken, og hvad den kan præstere, spiller en meget vigtig rolle. Den rette maskinløsning vil være med til at optimere din drift og dermed sænke dine totale driftsomkostninger, derved får du mest muligt ud af din investering. Kontakt os i dag, så hjælper vi dig med at finde den rette maskinløsning og gør dig til en vinder i det lange løb! Alt handler om prisen Men hvilken pris? UniCarriers Denmark A/S Greve Main 19, 2670 Greve Gl. Kongevej 1B, 7442 Engesvang Tel.: Trademark: Bliv personlig på

9 Kort & godt Danmark dumper 11 pladser på logistikliste Salg af robotter på retur I 2013 blev der solgt 477 industrirobotter i Danmark, hvilket ifølge en opgørelse fra International Federation of Robotics svarer til et fald på 5,2 procent sammenlignet med salgstallet i Det skriver ing. dk. Det er første gang i en årrække, at antallet af nye industrirobotter falder, men det får ikke sekretariatsleder i Dansk Robot Netværk (DIRA) Søren Peter Johansen til at ryste i bukserne. Der blev solgt rekordmange robotter i 2012, hvilket formentlig har været et efterslæb fra kriseårene siden Derfor bekymrer det mig ikke umiddelbart, at vi oplever et mindre fald i Jeg hører da også ude i markedet, at folk forventer ny vækst i år, siger Søren Peter Johansen til ing.dk. Verdensbanken har offentliggjort sin liste for 2014 over, hvilke lande der er verdens bedste til logistik. Danmark er nummer 17 på listen, hvilket betyder, at vi er dumpet 11 pladser ned i forhold til den forrige opgørelse fra 2012, hvor Danmark var nummer seks. Et af de parametre, som Verdensbanken har målt på, og hvor Danmark scorer lavere end blandt andet Sverige, Norge og Holland, der alle ligger i top ti, er told. Professor Hans-Henrik Hvolby, Center for Logistik på Aalborg Universitet, mener, at en af årsagerne til at Danmark dropper ned af listen, kan være bøvl med indrapportering til myndighederne ved fortoldning. Nogle af logistikvirksomheder, jeg taler med, nævner kontakten til told og skat som et problem, for eksempel at hjemmesiderne ofte er nede, siger Hans-Henrik Hvolby. Tyskland er ifølge Verdensbankens indeks verdens bedste land til logistik, mens Somalia opnår en bundplacering. Bæredygtig palmeolie i dagligvarebutikker Industrien oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på veluddannet arbejdskraft i dele af industrien risikerer nu at blive en stopklods for ordrefremgangen og bremse det spirende opsving, skriver dagbladet Børsen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik oplever virksomheder, hvor 11 procent af de industriansatte samlet set er beskæftiget, at produktionen bremses af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er den største flaskehals siden "Hvis vi ikke får kvalificeret arbejdskraft ind nu, kan det absolut hæmme vores vækst. Det gør det allerede. Vi kan ikke overholde vores kunders ønsker for leveringstid. Det gør ondt på os, men hvis vi har udsolgt og ikke har mulighed for at opruste med nye medarbejdere, så mister vi ordrer", siger Rasmus Niebuhr, administrerende direktør i Niebuhr Gears, der producerer tandhjul til blandt andet Vestas, til Børsen. Konventionel produktion af palmeolie går ud over både regnskove og truede dyrearter. Det har fået Dansk Erhverv og en række supermarkedskæder samt grossister til at skride til handling for at sikre produkter med bæredygtigt produceret palmeolie i butikkerne. Initiativtagerne til projektet er Dansk Erhverv, Dansk Supermarked, Coop og De Samvirkende Købmænd med Dagrofa og Reitan Distribution. Med initiativet lægger kæderne individuelle strategier for at omstille til bæredygtig palmeolie. Dagligvarebutikkerne tager i første omgang fat i egne fødevaremærker, men hen ad vejen også andre varegrupper, hvor man vil sørge for, at producenterne på sigt anvender bæredygtig palmeolie. 8 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

10 Kort & godt Virksomheder er bange for at outsource it Gratis fragt sikrer flere ordrer Fri fragt er ganske afgørende, når der bliver købt ind på nettet, viser en amerikansk spørgeundersøgelse fra analysefirmaet Comscore. 80 procent af de adspurgte e-handelskunder i USA venter gerne længere tid på at få varen gratis leveret, og 58 procent vil lægge flere varer i kurven, hvis fragten er fri, skriver wsj.com. Forsendelsesomkostningerne har også betydning, når kunderne afslutter deres køb. Her har 58 procent afbrudt handlen, fordi fragtprisen lå over det forventede niveau, mens halvdelen har slettet indholdet i kurven, fordi de ikke kunne få gratis levering. En tredjedel af kunderne vælger ifølge undersøgelsen at hente deres varer i en fysisk butik for at slippe for at betale for fragten. Dette giver en dobbeltgevinst for detailhandlen, da kunderne derved kommer ind i den fysiske butik, og så er chancen jo til stede for, at kunderne køber flere varer i butikken, når de alligevel skal hente deres pakke, siger Bala Ganesh, detaildirektør i kurerfirmaet UPS, til wsj.com. En undersøgelse foretaget for it-løsningsleverandøren Global- Connect blandt 50 mellemstore og store danske virksomheder fastslår, at de er meget forsigtige med at outsource deres it-infrastruktur. Virksomhederne er især bekymrede omkring sikkerheden og stiller sig tvivlende overfor, hvor meget der kan eller skal outsources. Men når virksomhederne koncentrerer sig om at drive deres egen it-infrastruktur, bruger deres it-afdeling for mange ressourcer på drift og kan ikke holde det nødvendige fokus på at designe systemer, der kan understøtte virksomheden. Det koster konkurrenceevne, lyder vurderingen fra GlobalConnect. Vi skal fokusere på, hvad vi kan drive som en standardvare og få dem outsourcet, og undgå at outsource udviklingsopgaver, som svarer til at eksportere viden ud af landet. Ved at effektivisere kan vi faktisk konkurrere med lande som Kina og Filippinerne, siger Christian Holm, salgs- og marketingsdirektør hos GlobalConnect. Telte til alle formål! F.eks. Quick-Up telt - enkel montering på kun 5 minutter! Priser fra kr ,- excl. moms Presenninger fra kr. 40,- Stort lager af presenninger og lagerhaller! O.B. Wiik Danmark A/S Hasselvej Stege Tlf Tilbud er gældende så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms 9

11 Kort & godt Månedens 10 mest læste på Erhvervsmagasinet SCM er ikke kun et magasin. På scm.dk kan du finde såvel korte updates som længere artikler. Herunder kan du se månedens mest læste på scm.dk Driv lageret selv eller læg det ud? Dørproducent sætter turbo på produktiviteten Menneskelige relationer gør outsourcing til succes Xbox-kamera revolutionerer logistikken UPS flytter 150 job til Vejle Fri fragt kan sikre flere ordrer SMV ere vinder frem i Kina og USA Små og mellemstore danske virksomheder (SMV) klarer sig godt på både det amerikanske og kinesiske marked, hvor efterspørgslen på danske varer er steget markant det seneste år. Nye tal fra kurerfirmaet DHL Express viser, at andelen af de mindre virksomheders forsendelser er vokset betragteligt. Fra april måned sidste år er DHL Express omsætning steget med 12 procent for forsendelser til Kina booket af danske SMV ere. Også omsætningen for forsendelser til det amerikanske marked er steget med godt 13 procent. Tallene afspejles også i den samlede mængde forsendelser, som DHL Express har håndteret i samme periode. I april 2013 udgjorde SMV ernes eksport til Kina 32,3 procent af alle forsendelserne dertil. Et år senere var SMV ernes andel oppe på 36,2 procent. De tilsvarende tal for eksporten til USA var i april ,1 procent og et år senere 38,3 procent. Danmark falder 11 pladser på liste over verdens bedste logistiklande Global e-handel og logistikbranchen vil vokse markant Amazon går amok i lagerrobotter Nyt WMS giver norsk 3PL stor fleksibilitet Skriv navnet på artiklen i søgefeltet Danske virksomheder skal overleve på service Danske virksomheder skal optimere servicen, hvis de vil klare sig i den globale konkurrence. Slaget om udelukkende at konkurrere på produktion til en lavere pris er nemlig tabt for længst, og derfor skal der en holdningsændring til i de danske virksomheder, mener Christer Karlsson, professor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS. Avancerede serviceløsninger er et vigtigt strategisk svar på de konkurrencemæssige udfordringer, som de danske virksomheder står overfor. Det skyldes især, at integrerede serviceløsninger, som inkluderer både fysiske produkter og services, vil være særdeles svære at kopiere blandt konkurrenterne, fordi den enkelte virksomheds specifikke kompetencer og ekspertise er centrale forudsætninger for at kunne levere avancerede serviceløsninger, siger Christer Karlsson til cbs.dk. 10 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

Brug af GPS, bredbånd og mobilkommunikation kan reducere tidsforbruget med næsten en tredjedel, viser undersøgelse.

Brug af GPS, bredbånd og mobilkommunikation kan reducere tidsforbruget med næsten en tredjedel, viser undersøgelse. Et erhvervsmedie fra: Nr. 09 september 2013 40. årgang Supply Chain Management Inspiration til ledelse af forsyningskæden www.scm.dk Gennemsigtighed er konge De bedste virksomheder kombinerer standarder

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 26.marts 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Et erhvervsmedie fra: marts 2013 20. årgang

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder - en kort afdækning af forhold om sporbarhed og RFID teknologi i forsyningskæder, samt de eventuelle virkninger, dette måtte få på jobindhold

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

FOKUS NYHED. Fingeraftryk er din nye adgangskode TIPS OG TRICKS. Læs ekspertens råd om styring af kunder SMYKKEDESIGNER JULIE SANDLAU VIL HAVE

FOKUS NYHED. Fingeraftryk er din nye adgangskode TIPS OG TRICKS. Læs ekspertens råd om styring af kunder SMYKKEDESIGNER JULIE SANDLAU VIL HAVE NR. 3 2005 GRATIS KUNDEMAGASIN FRA MICROSOFT DANMARK OUTSOURCING IQS fi k fl eksibel løsning til mystery shopping INTERVIEW Derfor er it vigtigt for bundlinjen NYHED Fingeraftryk er din nye adgangskode

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Netværk Ledelse, samarbejde og konkurrence

Netværk Ledelse, samarbejde og konkurrence AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Netværk Ledelse, samarbejde og konkurrence CHRISTIAN WALDSTRØM, PH.D. LEKTOR, AARHUS UNIVERSITET PARTNER, UNILYZE præsen TATION Er det muligt at overvurdere

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere