E-handel og logistik i vækst. I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-handel og logistik i vækst. I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden."

Transkript

1 Et erhvervsmedie fra: Juli/August årgang Supply Chain Management Inspiration til ledelse af forsyningskæden Indkøbere skal mestre relationer Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, men hun mestrer også kunsten at samarbejde og etablere tillidsrum. E-handel og logistik i vækst I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden. Returlogistik er god forretning Dansk Retursystem A/S er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik gavner både forretning og miljø. Tema: Distributionsnetværk E-handel udfordrer distributionsnetværk E-handel forandrer alt i disse år. Det er fx en kunst at levere til privatkunder inden for måske seks timer, holde kort snor i omkostninger og CO2-udledning samt måske endda tilbyde gratis levering og returnering. I fremtiden vil logistik i langt større grad end i dag bane vejen for netbutikker Jürgen Gerdes, CEO for e-handel - postpakker hos Deutsche Post DHL. Indspark: Supply chain skal ifølge professor Arlbjørn skabe omsætning og ikke kun lavere omkostninger. Fagfolk skriver: Konsulenter rapporterer om nye teknologier og tendenser fra verdens største logistikmesse. aktuelle udfordring: Thorsten Beck Hansen fra Knapp: Innovativ lagerautomatisering kan fastholde lagre i Danmark. Indkøb ledelse logistik produktion

2 SPORBARHED Kravene Kravene om øget om om øget gennemsigtighed øget gennemsigtighed og effektiviseringer og og effektiviseringer i den i i den enkelte den enkelte virksomheds virksomheds forsyningskæde forsyningskæde er er er større større større end end nogensinde. end nogensinde. Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems leverer leverer leverer sporbarhedsløsninger - Catellae, - - Catellae, der der gør der gør det gør muligt det det muligt muligt at identificere, at at identificere, spore spore og spore overvåge og og overvåge varedistribution varedistribution og og og transaktioner transaktioner gennem gennem hele hele forsyningskæden. hele forsyningskæden. Vores Vores Vores kunder kunder kunder får får bl.a. får bl.a. effektiviseret bl.a. effektiviseret deres deres deres logistik, logistik, bedre bedre bedre overblik overblik over lagerbeholdning over lagerbeholdning på de på enkelte på de de enkelte markeder, markeder, effektiv effektiv sporbarhed sporbarhed og tilbagekald og og tilbagekald samt samt værktøjer samt værktøjer til til til håndtering håndtering af problemstillinger af af problemstillinger omkring omkring forfalskede forfalskede produkter produkter og lignende og og lignende brands brands protection protection udfordringer. udfordringer. RFID RFID Vi samarbejder Vi Vi samarbejder med bl.a. med med HAVI bl.a. bl.a. HAVI Logistics, HAVI Logistics, Dansk Dansk Slagtefjerkræ, Dansk Slagtefjerkræ, Himmerlandskød, Himmerlandskød, Diageo Diageo og Diageo Thise og Thise og Mejeri. Thise Mejeri. Mejeri. RFID RFID er RFID en er er teknologi, en en teknologi, der der ofte der ofte anvendes ofte anvendes i Lyngsoe i i Lyngsoe Systems Systems løsninger løsninger til logistikområdet. til til logistikområdet. Siden Siden starten Siden starten starten af 1990 erne, har vi leveret RFID løsninger, der bl.a. af af 1990 erne, har har vi leveret vi leveret RFID RFID løsninger, der der bl.a. bl.a. anvendes af produktions-virksomheder, lager- og anvendes af af produktions-virksomheder, lager- lager- og og transportvirksomheder, postvæsener og lufthavne. transportvirksomheder, postvæsener og og lufthavne. Vores løsninger anvendes primært til sporbarhed på Vores Vores løsninger anvendes primært til til sporbarhed på på transportmateriel og produkter. Lyngsoe Systems er en transportmateriel og og produkter. Lyngsoe Systems er en er en af verdens absolut førende leverandører af RFID, og vi af af verdens absolut førende leverandører af RFID, af RFID, og og vi vi er en one stop leverandør af RFID, da vi leverer både er en er en one one stop stop leverandør af RFID, af RFID, da da vi leverer vi leverer både både hardware, software, implementering og løbende service. hardware, software, implementering og og løbende service. CBS and Tata Consultancy Services would like to invite you to join 3 rd Supply Chain Leaders Forum 2014 developed for a selected range of Supply Chain leaders and specialists. Theme of this event is: Increased Customer Value through better Kender Supply du Chain du Lyngsoe Management" Systems? The Best CBS HD-SCM Thesis Date: Tuesday, 2nd September 2014 Time: 13:00 17:45 Location: Copenhagen Business School, Porcelænshaven 20, Ovnhallerne, 2000 Frederiksberg in Copenhagen Sign up here: Key note speakers Thomas Stig Morten Søren Lundstrøm Knudsen Gotfredsen LYNGSOE LYNGSOE SYSTEMS SYSTEMS MEDVIRKER MEDVIRKER TIL AT: VP, Global TIL TIL AT: Supply AT: VP Global Admiral at Chain at Operations at Danfoss Business håndtere håndtere mere mere end mere end end GN emner ReSound emner i emner døgnet i døgnet i i døgnet verdens i i verdens logistiksystemer logistiksystemer Danfoss A/S Solutions verdens verdens største største største spiritusproducent spiritusproducent har overblikket har har overblikket virksomhedens over over virksomhedens samlede samlede distribution distribution Driving customer value creation sortere sortere biblioteksmaterialer biblioteksmaterialer hurtigere hurtigere og mere og og mere præcist Perfect mere præcist på en customer på lang på en række service en lang lang række af række verdens through innovative af af verdens biblioteker supply chain & through new Logistics Concept logistics design biblioteker HAVI HAVI Logistics HAVI Logistics kan garantere kan kan garantere fødevaresikkerheden fødevaresikkerheden over for over over McDonald s for for McDonald s i Europa i Europa i Europa den danske den den danske danske fiskeribranche fiskeribranche kan spore kan kan spore alle spore dansk-fangede alle alle dansk-fangede fisk fra fisk fangst fisk fra fra fangst til fangst forbruger til til forbruger den danske den den danske danske kyllingebranche Booths kyllingebranche er blandt er blandt er de blandt mest de de mest effektive mest effektive i verden i verden i og verden samtidigt og og samtidigt er førende er er på førende Media fødevaresikkerhesikkerhed og dyrevelfærd og og dyrevelfærd på på partner fødevare- holde holde styr holde på styr styr hundredetusindevis på på hundredetusindevis af lastbærere af af lastbærere i logistikvirksomheder i i logistikvirksomheder effektivisere effektivisere logistikken logistikken hos HAVI hos hos HAVI Logistics, HAVI Logistics, der leverer der der leverer til leverer mere til mere til end mere end end butikker butikker og restauranter og og restauranter i i i Europa, Europa, herunder herunder mere mere end mere end end McDonald s-restauranter McDonald s-restauranter fra mere fra fra mere end mere 40 end distributionscentre end distributionscentre effektivisere effektivisere håndteringen håndteringen og administrationen og og administrationen af af af fiskekasser, fiskekasser, der cirkulerer der der cirkulerer i fiskeindustrien i i fiskeindustrien produktionsvirksomheder produktionsvirksomheder har kunnet har har kunnet reducere kunnet reducere lead-time lead-time med op med med til op 96 op til % 96 og til 96 % antallet og % og af antallet fejl af med fejl af fejl 70 med % med % % på produktionslinjer på på produktionslinjer Det er Det dyb Det er logistikviden dyb er dyb logistikviden og erfaringer og erfaringer høstet høstet gennem høstet gennem mere mere end mere 40 end år end år og år brugen og og brugen af brugen den af mest den af den mest optimale mest optimale teknologi teknologi der sikrer, der der sikrer, at sikrer, vi at kan vi at forbedre kan vi kan forbedre vores vores kunders vores kunders logistikprocesser logistikprocesser og konkurrenceevne. og konkurrenceevne. Derfor Derfor Derfor benytter vores kunder os til alt fra ledelsesmæssig sparring til levering af totalløsninger. Vi binder hele benytter vores vores kunder kunder os os til alt til alt fra fra ledelsesmæssig sparring til til levering af af totalløsninger. Vi binder Vi binder hele hele virksomhedens logistik sammen. virksomhedens logistik logistik sammen. Værdiskabende kompetencer i økonomifunktionen skaber besparelser på bundlinjen Lyngsoe Systems er en strategisk partner, der arbejder tæt sammen med kunden gennem hele proces- Lyngsoe Systems er en er en strategisk partner, der arbejder tæt tæt sammen med med kunden gennem hele hele sen sen fra fra analyse, design design af af løsningen til til udvikling og og implementering samt samt daglig daglig drift. drift. Vi skaber Vi skaber løsninger, processen fra analyse, design af løsningen til udvikling og implementering samt daglig drift. Vi skaber løsninger, der øger effektiviteten, sparer ressourcer og forbedrer kvaliteten. der der øger øger effektiviteten, sparer sparer ressourcer og og forbedrer kvaliteten. Kontakt os og lad os drøfte jeres udfordringer. Kontakt os os og og lad lad os os drøfte drøfte jeres jeres udfordringer. CC-Solutions frigiver unødigt store ressourcer på administrative funktioner hos danske virksomheder og skaber besparelser både tidsmæssigt og økonomisk. Besparelser, der i stedet kan anvendes på virksomhedens kerneområder og dermed opnå bedre resultater. Awards Mathias Frederiksen, indehaver Three prices will be awarded for 2013: Best CBS HD-SCM Business Project GS1 is sponsor of the Best CBS HD-SCM Business Project award 2014 worth kr. TCS is sponsor of the Best CBS HD-SCM Thesis award in 2014 worth kr. Supply chain quiz Win these 2 ipads at the event! LAGERLOGISTIK Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems har stor har har erfaring stor stor erfaring med levering med med levering og og og implementering implementering af lagerstyringsløsninger. af af lagerstyringsløsninger. Med vores Med Med vores vores lagerstyringsløsninger lagerstyringsløsninger får vores får får vores kunder vores kunder en kunder effektiv en en og effektiv og og fleksible fleksible standardløsning standardløsning til deres til deres lager til deres og lager distribution. lager og og distribution. Intet Intet lager Intet lager lager for lille er for eller for lille lille for eller eller stort for for stort - siger stort - mange siger - siger mange mange leverandører leverandører af lagerstyringsløsninger, af af lagerstyringsløsninger, men få men men er få i få er er i i stand stand til at stand efterleve til at til at efterleve det. Vi det. har det. Vi leveret har Vi har leveret løsninger leveret løsninger lige fra lige lige fra fra mindre mindre manuelle mindre manuelle lagre til lagre store lagre til automatiserede store til store automatiserede lagre. lagre. lagre.... Vi samarbejder Vi Vi samarbejder bl.a. med bl.a. HAVI bl.a. med Logistics, med HAVI HAVI Logistics, Creativ Creativ og Landia. Creativ og Landia. og Landia. LAGERAUTOMATION Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems har gennem har har levering gennem af levering en lang af en af række en lang lang række række automationsløsninger automationsløsninger til semitil til semieller semifuldautomatiske eller eller fuldautomatiske lagre opbygget en omfattende erfaring på dette område. lagre lagre opbygget en omfattende erfaring på på dette dette område. Særligt i forhold til levering af styringsudskiftninger til Særligt i forhold i forhold til til levering af af styringsudskiftninger til til kørende anlæg er Lyngsoe Systems den rigtige partner. kørende anlæg anlæg er er Lyngsoe Systems den den rigtige rigtige partner. Vores løsninger til lagerautomation tager udgangspunkt Vores Vores løsninger til til lagerautomation tager tager udgangspunkt i vores standard lagerstyringsløsninger naturligvis i vores i vores standard lagerstyringsløsninger naturligvis med hensyn til de funktionelle krav, lagerlayout, flow og med med hensyn hensyn til de til de funktionelle krav, krav, lagerlayout, flow flow og og kompleksitet samt ønsket om ikke at opleve driftsstop. kompleksitet samt samt ønsket ønsket om om ikke ikke at opleve at opleve driftsstop. Vi samarbejder bl.a. med Pack and Sea, København Vi Vi samarbejder og Århus bl.a. biblioteker, bl.a. med med Pack Pack and and Sea, Sea, Swiss Post, København Aalborg og Århus og Lufthavn Århus og biblioteker, Post-Danpo, Danpo, Nord. Swiss Swiss Post, Post, Aalborg Aalborg Lufthavn og Post- og Post- Nord. Nord. Lyngsoe Systems A/S Lyngsoe Lyngsoe Systems Systems A/S A/S Tuborg Boulevard Lyngsø 12, 3.sal Allé DK-9600 Hellerup Aars Lyngsø Lyngsø Allé Allé 3 DK DK-9600 Aars Aars Tlf: Tel Tel +96 Tel Vi samarbejder bl.a. med BoConcept, Reitan, Vi Skanlog Vi samarbejder og Oticon. bl.a. bl.a. med med BoConcept, Reitan, Reitan, Skanlog Skanlog Oticon. og Oticon.

3 ibilligst mellem danmark og oslo ColliCare lancerer NORGESPALLEN en superdeal for transport af paller mellem Danmark og Oslo. Kun dkk 249* pr. palle. Book til os allerede i dag på eller tlf , vi hjælper gerne med afhentning i Danmark samt udkørsel fra vores terminal Oslo. *forudsætninger max pallemål 120x80x220 cm og vægt 800 kg udførsel og fortoldning er eksklusiv modtager har toldkredit kun industrigods, tillæg for ADR gods prisen er kun gældende for terminal-terminal danmark 249 s We work smarter

4 Et erhvervsmedie fra: Én af disse paller vil blive sendt til den forkerte kunde. Hvilken? Supply Chain Management Inspiration til ledelse af forsyningskæden Indkøbere skal mestre E-handel og relationer ZetesMedea Dock Door Control. logistik i vækst Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, Hurtigere men hun mestrer læsning. også kunsten Nul at fejl. samarbejde Let at og anvende. etablere tillidsrum. Juli/August årgang I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel og logistiksektor vokse voldsomt. Det gælder for hele verden. Tema: Distributionsnetværk Øjeblikkelig Kontrol direkte kontrol ved porten ved porten ZetesMedea DDC er en kamera-baseret kamerabaseret løsning, der gør brug af ImageID teknologi: et Et kamera ved porten tager billeder af hver palle/rullebur, / der læsses på lastbilen. ImageID registrerer øjeblikkeligt og analyserer streg- stregkoden på pallelabelen på labelen og giver og et giver go/no et go-signal / no go-signal til til operatøren. Billederne gemmes i Image i Image Bank, Bank, der der giver giver dokumentation for læsningen korrekt læsning og / eller og pallens tilstand. Benefits Øget produktivitet Tracking - 100% kontrol Visability - Færre reklamationer For info? Besøg eller ring til Kristian Smedegaard på Indspark: Supply chain skal ifølge professor Arlbjørn skabe omsætning og ikke kun lavere omkostninger. Returlogistik er god forretning Dansk Retursystem A/S er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik gavner både forretning og miljø. E-handel udfordrer distributionsnetværk E-handel forandrer alt i disse år. Det er fx en kunst at levere til privatkunder inden for måske seks timer, holde kort snor i omkostninger og CO2-udledning samt måske endda tilbyde gratis levering og returnering. I fremtiden vil Tidligere logistik har har i langt det det ikke ikke større været været grad muligt muligt end at at i dag bane vejen eliminere for netbutikker læssefejl. Siden indførelsen af ZetesMedea Dock Door Control Jürgen Gerdes, CEO for e-handel - postpakker hos Deutsche Post DHL. teknologien, har vi vi konstant opnået opnået 100% 100% korrekte leveringer samt samt dokumentation Fagfolk skriver: for hver enkelt aktuelle læsset palle palle udfordring: Konsulenter rapporterer om nye Thorsten Beck Hansen fra Knapp: teknologier og tendenser fra Diplomat Diplomat (distributør (distributør Innovativ lagerautomatisering af af mærker mærker som som kan verdens største logistikmesse. bl.a. Heinz). fastholde lagre i Danmark. bl.a. P & G Heinz). Indkøb ledelse logistik produktion ALWAYS A GOOD ID ALWAYS A GOOD ID

5 indhold juli/august 2014» Her finder du et brugervenligt website med mulighed for at opbygge relationer og kommentere artikler. Du kan også tilmelde dig SCM's ugentlige nyhedsbrev. Tema: Distributionsnetværk 20 E-handel udfordrer distributionsnetværk Hurtigere, billigere og mere miljøvenligt. E-handel forandrer alt i disse år, også distributionsnetværkene. 23 Top 10 logistiklokationer i Europa Der er rift om de gode placeringer for distributionscentre i Europa, hvor pladsen er trang og e-handelsvæksten stejl. 24 E-handel og logistik vil vokse markant I løbet af de næste ti år vil den globale nethandel vokse voldsomt over hele verden, viser en ny undersøgelse. 26 Sådan banker Danfoss logistikomkostningerne ned Danfoss har i de seneste to år barberet sine omkostninger til fragt, lagerdrift og told ned med omkring 170 millioner kroner. 28 Distribution af fødevarer kræver høj leveringskvalitet PostNord Danmark har lanceret et koncept for distribution af fødevarer fra dag-til-dag i til hele landet. Indspark 30 fagfolk skriver 32 min vej til scm-jobbet 42 INDKØB & LEVERANDØRER 12 Den moderne indkøber kan det der med relationer Den moderne indkøbsleder er en dygtig tekniker, men hun mestrer ifølge Paula Gildert fra Novartis og CIPS også kunsten at samarbejde, opbygge relationer, etablere tillidsrum og rådgive. 14 Stærke leverandørrelationer styrker ideal-lines konkurrenceevne Pris er ikke det eneste parameter, danske producenter kan skrue på i konkurrencen. ideal-line og Brødrene Dahl har succes med innovative produktionsmetoder og rettidige leverancer. SCM STRATEGI 16 Returlogistik er både forretning og miljø Dansk Retursystem er et glimrende eksempel på, at systematisk returlogistik giver store gevinster for både forretning og miljø. Hør mere på Den Danske Logistik og SCM Konference den 28. oktober. Læs flere artikler på FASTE ARTIKLER 32 Indtryk fra CeMAT 2014 Logistikkonsulenterne fra Logio rapporter fra CeMAT 2014 verdens førende messe for intern logistik. 31 Automatisering fastholder lagre i Danmark Nye og innovative lagerautomatiseringsløsninger, der kan bidrage til at holde flere lagre inden for Danmarks grænser, er på dagsordenen hos Knapp. 30 Strategisk tænkning skal forebygge selvfedme Der er konkurrencekraft i at koble forsyningskædestrategier tættere sammen med forretningsstrategier, skriver professor Arlbjørn fra SDU. 42 Min vej til SCM-jobbet Kim Poulsen, ny area sales manager i KUKA Nordic, ser store muligheder for robotter på det danske marked. 4 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

6 Spar lagerplads, tid og penge Få mest mulig lagerplads og effektivitet ud af dit lager. Få en gratis vurdering til din virksomhed. Pladsudnyttelse: Spar op til 90% af gulvarealet. Plukkeeffektivitet: Lønsomme og fleksible løsninger med op til 400 plukkelinjer pr operatør i timen. Kardex Remstar er verdens førende leverandør af lagerautomater med tilhørende softwareløsninger. Mere end installationer globalt og over installationer i Danmark. Løsninger til alle brancher. Kontakt os på telefon eller Anzeige_Shuttle_185x130_DK_rz.indd :16 knapp.com sustainable sustainable intralogistics intralogisitcs løsningsleverandør Vi designer og implementerer løsninger der øger effektiviteten, forbedrer ergonomien og optimerer pladsudnyttelsen på lageret. Samtidigt med dette har vores løsninger et energiforbrug på ned til 10% af et konventionelt automatisk lager baseret på f.eks. miniloads eller pallekraner, hvilket gør dem til nogle af de mest bæredygtige løsninger indenfor vare,- plukke- og produktionslagrer. Kontakt os gerne for yderligere information. KNAPP A/S Holsted Park 15A DK-4700 Næstved Telefon:

7 Leder Lad siloerne falde En ny forskningsundersøgelse fra University of Tennessee og IBM fremhæver noget, jeg er sikker på, mange af jer kære læsere udmærket ved og har vidst længe: Integration af indkøb og logistik forbedrer forretningen ligesom tværgående integration af funktioner som salg, produktion, produktudvikling, finans etc. generelt er til stor gavn for forretningsresultaterne. Undersøgelsen hedder Bending the Chain: The Surprising Challenge of Integrating Purchasing and Logistics, og den konkluderer også, at de fleste organisationer ikke udnytter potentialet, men fastholder indkøb og logistik i adskilte siloer, der kun i begrænset omfang samarbejder og bliver koordineret. Jeg må i de cirka tyve år, jeg har skrevet om indkøb, logistik og supply chainemner, have læst mindst 50 undersøgelser, der konkluderer, at horisontalt samarbejde på tværs af interne funktioner (siloer) og også eksterne parter som leverandører og kunder i forsyningskæderne har stor positiv effekt på forretningen for alle involverede parter. Der sker selvfølgelig også noget her og der, men der ruller tydeligvis ikke nogen revolutionær bølge, der på få år river flertallet af siloerne ned. Det sker ikke, fordi den slags tager tid og er en udvikling af mere evolutionær karakter, der forudsætter en bevidstheds- og organisationsudvikling hos rigtig mange ledere og medarbejdere. Men der er mange gode kræfter rundt omkring, der forsøger at påvirke evolutionen og formå, at flere siloer bliver revet ned. Én af de internationale kræfter er Paula Gildert, der i dag er Head of Development, Strategic Sourcing, Norvartis Pharma og netop afgået formand for den indflydelsesrige forening Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS), kommer til Danmark i efteråret og er hovedtaler på Den Danske Logistik og SCM Konference den 28. oktober. I et interview i denne udgave af magasinet argumenterer Paula Gildert for, at indkøbsledere skal påtage sig en rolle som betroede rådgivere for alle andre funktioner i organisationen og formidle dialogen mellem nøgleleverandører og forretningen. Hun mener, indkøbere skal være i stand til at rådgive om, hvordan produktudvikling kan bruge crowd sourcing eller en open innovation-proces til at løse en udviklingsudfordring, hvordan finans kan få bedre målinger af fordelingen af direkte og indirekte omkostninger på bestemte produktgrupper, hvordan salg kan forbedre kundeservice ved at rådgive kunder til et ændret leveringsmønster etc. Det kræver grundig indsigt i hele forretningen, og hvordan de forskellige forretningsenheder bidrager til den samlede konkurrencekraft. Jeg ser det som en uhyre spændende udvikling og chance for indkøbere til at indtage en helt ny strategisk rolle, fortæller hun. Og den rolle handler i høj grad om at rive siloer ned. Poul Breil-Hansen Redaktør 6 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

8 Sænk dine totale driftsomkostninger med Atlet Prisen er alt. Eller for at være mere specifik: dine totale driftsomkostninger. Det er derfor, vi er så fokuserede på at tilbyde den helt rette maskinløsning og dermed sænke dine totale omkostninger ved at forbedre din materialehåndtering. Trucken, og hvad den kan præstere, spiller en meget vigtig rolle. Den rette maskinløsning vil være med til at optimere din drift og dermed sænke dine totale driftsomkostninger, derved får du mest muligt ud af din investering. Kontakt os i dag, så hjælper vi dig med at finde den rette maskinløsning og gør dig til en vinder i det lange løb! Alt handler om prisen Men hvilken pris? UniCarriers Denmark A/S Greve Main 19, 2670 Greve Gl. Kongevej 1B, 7442 Engesvang Tel.: Trademark: Bliv personlig på

9 Kort & godt Danmark dumper 11 pladser på logistikliste Salg af robotter på retur I 2013 blev der solgt 477 industrirobotter i Danmark, hvilket ifølge en opgørelse fra International Federation of Robotics svarer til et fald på 5,2 procent sammenlignet med salgstallet i Det skriver ing. dk. Det er første gang i en årrække, at antallet af nye industrirobotter falder, men det får ikke sekretariatsleder i Dansk Robot Netværk (DIRA) Søren Peter Johansen til at ryste i bukserne. Der blev solgt rekordmange robotter i 2012, hvilket formentlig har været et efterslæb fra kriseårene siden Derfor bekymrer det mig ikke umiddelbart, at vi oplever et mindre fald i Jeg hører da også ude i markedet, at folk forventer ny vækst i år, siger Søren Peter Johansen til ing.dk. Verdensbanken har offentliggjort sin liste for 2014 over, hvilke lande der er verdens bedste til logistik. Danmark er nummer 17 på listen, hvilket betyder, at vi er dumpet 11 pladser ned i forhold til den forrige opgørelse fra 2012, hvor Danmark var nummer seks. Et af de parametre, som Verdensbanken har målt på, og hvor Danmark scorer lavere end blandt andet Sverige, Norge og Holland, der alle ligger i top ti, er told. Professor Hans-Henrik Hvolby, Center for Logistik på Aalborg Universitet, mener, at en af årsagerne til at Danmark dropper ned af listen, kan være bøvl med indrapportering til myndighederne ved fortoldning. Nogle af logistikvirksomheder, jeg taler med, nævner kontakten til told og skat som et problem, for eksempel at hjemmesiderne ofte er nede, siger Hans-Henrik Hvolby. Tyskland er ifølge Verdensbankens indeks verdens bedste land til logistik, mens Somalia opnår en bundplacering. Bæredygtig palmeolie i dagligvarebutikker Industrien oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på veluddannet arbejdskraft i dele af industrien risikerer nu at blive en stopklods for ordrefremgangen og bremse det spirende opsving, skriver dagbladet Børsen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik oplever virksomheder, hvor 11 procent af de industriansatte samlet set er beskæftiget, at produktionen bremses af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er den største flaskehals siden "Hvis vi ikke får kvalificeret arbejdskraft ind nu, kan det absolut hæmme vores vækst. Det gør det allerede. Vi kan ikke overholde vores kunders ønsker for leveringstid. Det gør ondt på os, men hvis vi har udsolgt og ikke har mulighed for at opruste med nye medarbejdere, så mister vi ordrer", siger Rasmus Niebuhr, administrerende direktør i Niebuhr Gears, der producerer tandhjul til blandt andet Vestas, til Børsen. Konventionel produktion af palmeolie går ud over både regnskove og truede dyrearter. Det har fået Dansk Erhverv og en række supermarkedskæder samt grossister til at skride til handling for at sikre produkter med bæredygtigt produceret palmeolie i butikkerne. Initiativtagerne til projektet er Dansk Erhverv, Dansk Supermarked, Coop og De Samvirkende Købmænd med Dagrofa og Reitan Distribution. Med initiativet lægger kæderne individuelle strategier for at omstille til bæredygtig palmeolie. Dagligvarebutikkerne tager i første omgang fat i egne fødevaremærker, men hen ad vejen også andre varegrupper, hvor man vil sørge for, at producenterne på sigt anvender bæredygtig palmeolie. 8 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

10 Kort & godt Virksomheder er bange for at outsource it Gratis fragt sikrer flere ordrer Fri fragt er ganske afgørende, når der bliver købt ind på nettet, viser en amerikansk spørgeundersøgelse fra analysefirmaet Comscore. 80 procent af de adspurgte e-handelskunder i USA venter gerne længere tid på at få varen gratis leveret, og 58 procent vil lægge flere varer i kurven, hvis fragten er fri, skriver wsj.com. Forsendelsesomkostningerne har også betydning, når kunderne afslutter deres køb. Her har 58 procent afbrudt handlen, fordi fragtprisen lå over det forventede niveau, mens halvdelen har slettet indholdet i kurven, fordi de ikke kunne få gratis levering. En tredjedel af kunderne vælger ifølge undersøgelsen at hente deres varer i en fysisk butik for at slippe for at betale for fragten. Dette giver en dobbeltgevinst for detailhandlen, da kunderne derved kommer ind i den fysiske butik, og så er chancen jo til stede for, at kunderne køber flere varer i butikken, når de alligevel skal hente deres pakke, siger Bala Ganesh, detaildirektør i kurerfirmaet UPS, til wsj.com. En undersøgelse foretaget for it-løsningsleverandøren Global- Connect blandt 50 mellemstore og store danske virksomheder fastslår, at de er meget forsigtige med at outsource deres it-infrastruktur. Virksomhederne er især bekymrede omkring sikkerheden og stiller sig tvivlende overfor, hvor meget der kan eller skal outsources. Men når virksomhederne koncentrerer sig om at drive deres egen it-infrastruktur, bruger deres it-afdeling for mange ressourcer på drift og kan ikke holde det nødvendige fokus på at designe systemer, der kan understøtte virksomheden. Det koster konkurrenceevne, lyder vurderingen fra GlobalConnect. Vi skal fokusere på, hvad vi kan drive som en standardvare og få dem outsourcet, og undgå at outsource udviklingsopgaver, som svarer til at eksportere viden ud af landet. Ved at effektivisere kan vi faktisk konkurrere med lande som Kina og Filippinerne, siger Christian Holm, salgs- og marketingsdirektør hos GlobalConnect. Telte til alle formål! F.eks. Quick-Up telt - enkel montering på kun 5 minutter! Priser fra kr ,- excl. moms Presenninger fra kr. 40,- Stort lager af presenninger og lagerhaller! O.B. Wiik Danmark A/S Hasselvej Stege Tlf Tilbud er gældende så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms 9

11 Kort & godt Månedens 10 mest læste på Erhvervsmagasinet SCM er ikke kun et magasin. På scm.dk kan du finde såvel korte updates som længere artikler. Herunder kan du se månedens mest læste på scm.dk Driv lageret selv eller læg det ud? Dørproducent sætter turbo på produktiviteten Menneskelige relationer gør outsourcing til succes Xbox-kamera revolutionerer logistikken UPS flytter 150 job til Vejle Fri fragt kan sikre flere ordrer SMV ere vinder frem i Kina og USA Små og mellemstore danske virksomheder (SMV) klarer sig godt på både det amerikanske og kinesiske marked, hvor efterspørgslen på danske varer er steget markant det seneste år. Nye tal fra kurerfirmaet DHL Express viser, at andelen af de mindre virksomheders forsendelser er vokset betragteligt. Fra april måned sidste år er DHL Express omsætning steget med 12 procent for forsendelser til Kina booket af danske SMV ere. Også omsætningen for forsendelser til det amerikanske marked er steget med godt 13 procent. Tallene afspejles også i den samlede mængde forsendelser, som DHL Express har håndteret i samme periode. I april 2013 udgjorde SMV ernes eksport til Kina 32,3 procent af alle forsendelserne dertil. Et år senere var SMV ernes andel oppe på 36,2 procent. De tilsvarende tal for eksporten til USA var i april ,1 procent og et år senere 38,3 procent. Danmark falder 11 pladser på liste over verdens bedste logistiklande Global e-handel og logistikbranchen vil vokse markant Amazon går amok i lagerrobotter Nyt WMS giver norsk 3PL stor fleksibilitet Skriv navnet på artiklen i søgefeltet Danske virksomheder skal overleve på service Danske virksomheder skal optimere servicen, hvis de vil klare sig i den globale konkurrence. Slaget om udelukkende at konkurrere på produktion til en lavere pris er nemlig tabt for længst, og derfor skal der en holdningsændring til i de danske virksomheder, mener Christer Karlsson, professor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS. Avancerede serviceløsninger er et vigtigt strategisk svar på de konkurrencemæssige udfordringer, som de danske virksomheder står overfor. Det skyldes især, at integrerede serviceløsninger, som inkluderer både fysiske produkter og services, vil være særdeles svære at kopiere blandt konkurrenterne, fordi den enkelte virksomheds specifikke kompetencer og ekspertise er centrale forudsætninger for at kunne levere avancerede serviceløsninger, siger Christer Karlsson til cbs.dk. 10 Erhvervsmagasinet SCM juli/august 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Pack and Sea A/S case story

Pack and Sea A/S case story Case story Pack and Sea A/S Pack and Sea A/S case story Asset Management FAKTABOKS Fordelene ved Asset Management Firmaer, der arbejder med returemballage (returnable transport assets), vil kunne opnå

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012 IMS introduktion danzig 51. møde 25.10.2012 Projektleder Claus Broch Christensen Dagsorden Lyngsoe Systems introduktion Intelligent Materielestyring - IMS Baggrund og idé Systemintroduktion Interface mellem

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Ram 29.800 beslutningstagere inden for logistik, it, produktion og indkøb

Ram 29.800 beslutningstagere inden for logistik, it, produktion og indkøb Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Medieinformation 2014 Ram 29.800 beslutningstagere inden for logistik, it, produktion og indkøb Et erhvervsmedie fra: Nr. 7/8 august 2013 40. årgang Supply Chain

Læs mere

SE koncernen. Et studie i forandring

SE koncernen. Et studie i forandring SE koncernen Et studie i forandring Talentmasse Direktion + referencer (cirka 40 personer) Forandring Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? SE er

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Apport Nyt 4. kvartal 2014 Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål... Side 2 Lagerstyring som konkurrenceparameter... Side 4 Nye kunder... Side 5 Nye medarbejdere...

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige pris.

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere