indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima"

Transkript

1 indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

2 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet 18 Støj og akustik 20 Love, regler og links 22 BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 Indledning Temperatur Et godt indeklima på arbejdspladsen er vigtigt, fordi indeklimaet har stor betydning for vores velvære og trivsel samt lyst og evne til at arbejde. Kvaliteten af indeklimaet hænger sammen med flere ting. Blandt de vigtigste er bygningens udformning og selve indretningen. Hertil kommer bygningens installationer, som for eksempel varme- og ventilationsanlæg samt aktiviteterne i lokalet. Dårligt indeklima kan give forskellige gener og symptomer; for eksempel hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær samt irritation af øjne og luftveje. Men også produktiviteten og sygefraværet kan blive påvirket negativt. Så selvom der måske umiddelbart er udgifter forbundet med forbedringer, kan det i det lange løb godt betale sig at investere i et godt indeklima. I mange tilfælde er det enkelt at forbedre indeklimaet det kan du læse mere om i denne vejledning. listerne fra vejledningen finder du også på BAR Handels hjemmeside, hvorfra du kan downloade og printe dem, eller du kan udfylde dem direkte og gemme dem på din computer. Temperaturen i lokalet spiller en stor rolle for indeklimaet. Der er stor forskel på den temperatur, vi hver især foretrækker. Derudover er påklædningen og typen af arbejde afgørende for hvilken temperatur, der føles mest behagelig. Temperaturen afhænger af hvor meget varme, der tilføres lokalet, og hvor meget varme, der forsvinder. Hvis det er for varmt, bliver man let sløv eller utilpas og får hovedpine. Hvis det er for koldt, har man en tendens til at spænde i musklerne, hvilket kan medføre muskelsmerter og hovedpine, men man vil også opleve en større stivhed i leddene, især i fingrene. Ved stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse bør temperaturen ikke komme under 18 grader. Ved arbejde med begrænset legemlig anstrengelse bør temperaturen ikke komme under 15 grader. Hvis varerne, for eksempel fødevarer, stiller særlige krav til temperaturen, accepterer Arbejdstilsynet, at temperaturen er lavere. I så fald skal den ansatte beskyttes mod kulden for eksempel med termotøj. Hvis man står og går eller bevæger sig meget, kan temperaturen være lavere, end hvis man sidder stille. Under normale klimaforhold bør temperaturen inden døre være grader ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 grader.

4 Temperatur og find løsning Høj temperatur Oftest er det for høje temperaturer, der er problemet. Varmen kan komme udefra fra sollys gennem store vinduer eller et fladt tag, der er dårligt isoleret. Under varmebølge må det accepteres, at temperaturen overstiger 25 grader, og i disse tilfælde kan det være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der sikrer de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare for eksempel i form af flere pauser fra arbejdet i de varme rum og sørge for, at de ansatte får tilstrækkelig med vand at drikke. Al den strøm, der bruges i forretningen, bliver omdannet til varme. Derfor kan belysning med mange spots også være med til at hæve temperaturen. Men varmen kan også komme fra et forkert dimensioneret eller forkert indstillet ventilations anlæg eller fra radiatorer, der ikke virker korrekt eller er indstillet forkert. Lav temperatur Kolde områder i butikken opstår ofte i forbindelse med utætte vinduer, åbne døre eller dårlig isolering af bygningen. Indgangspartier, som ofte bliver åbnede, kan give kuldegener, hvilket især kan give problemer, hvis der er faste arbejdspladser med stillestående/-siddende arbejde i nærheden. Men også forkert indstillede radiatorer eller ventilationsanlæg kan medføre, at temperaturen bliver for lav. Her er nogle ting, du selv kan undersøge, hvis det er for varmt samt få ideer til løsning af problemerne Virker termostaterne? Er alle termostater i lokalet indstillet til samme temperatur? Er nogle varmekilder kolde, mens andre er varme? Virker ventilationsanlægget? Termostaterne er måske indstillet for højt indstil dem korrekt. Det kan også være, at de ikke virker korrekt, så radiatorerne ikke slår fra ved høj temperatur. Få derfor termostaternes funktion efterset. Det kan være en god ide at få dem efterset med jævne mellemrum, som minimum ved fyringssæsonens begyndelse. Samme temperaturindstilling på radiatorerne giver en bedre varmefordeling i lokalet. Så indstil termostaterne til samme temperatur. Det tyder på, at termostaterne skal efterses, så radiatoren reguleres efter temperaturen i rummet. Varmen kan komme fra et forkert dimensioneret eller forkert indstillet ventilationsanlæg. For eksempel kan indblæsningstemperaturen være for høj (bør ligge et par grader under rumtemperaturen). Få derfor tjekket ventilations anlægget. Hvis butikken ligger i et center, så hør i nabobutikkerne, om de har samme problem. Problemet kan skyldes udformningen eller funktionen af centerets ventilations- eller køleanlæg. Lufter I jævnligt ud? Kan der luftes ud på en effektiv måde? Er der mange lamper og spots? Er der meget elektrisk udstyr tændt? Skinner solen ind? Føles loftet varmt? Jævnlig udluftning kan hjælpe med at komme af med varmen. Lange butikslokaler kan være svære at lufte ud, hvis ikke der er døre eller vinduer i begge ender. Det kan være nødvendigt at lave ekstra vinduer eller trækkanaler. Glødepærer og spots afgiver meget varme. Udskift evt. belysningen med pærer, der afgiver mindre varme. Overvej om belysningen kan deles op i grupper, så noget kan slukkes ved behov. Fjernsyn og andet elektronisk udstyr i udstillingen afgiver meget varme. Overvej om det er nødvendigt, at al udstyret er tændt, eller om noget kan slukkes i perioder? Ellers kan varmen fjernes ved ekstra ventilation. Sol, der skinner ind gennem store udstillingsvinduer, kan give varmeproblemer. Her kan udvendige solafkærmninger være en løsning for eksempel markiser eller solfilm på ruderne. Men husk, at der er krav om dagslystilgang. Hvis tagkonstruktionen er dårligt isoleret, kan loftet blive meget varmt. Få undersøgt om loftet er tilstrækkeligt isoleret. Der kan også komme meget varme ind gennem ovenlysvinduer uden afskærmning. Men husk, at der er krav om dagslystilgang.

5 og find løsning Luftfugtighed Her er nogle ting, du selv kan undersøge, hvis det er for koldt samt få ideer til løsning af problemerne Virker termostaterne på radiatorerne? Er alle termostater i lokalet indstillet til samme temperatur? Er nogle varmekilder kolde, mens andre er varme? Virker ventilationsanlægget? Trækker det fra ventilationen? Er døre og vinduer tætte? Er der store vinduer uden radiatorer under? Termostaterne er måske indstillet for lavt indstil dem korrekt. Det kan også være at de ikke virker korrekt, så radiatorerne ikke slår til ved for lav temperatur. Få derfor termostaternes funktion efterset. Det kan være en god ide at få dem efterset med jævne mellemrum, som minimum ved fyringssæsonens begyndelse. Samme temperaturindstilling på radiatorerne giver en bedre varmefordeling i lokalet. Så indstil termostaterne til samme temperatur. Det tyder på, at termostaterne skal efterses, så radiatoren reguleres efter temperaturen i rummet. Et forkert dimensioneret eller forkert indstillet ventilationsanlæg kan være årsag til lav temperatur. Få tjekket ventilationsanlægget for eksempel kan indblæsningstemperaturen være for lav. Hvis butikken ligger i et center, så hør i nabobutikkerne, om de har samme problem. Problemet kan skyldes udformningen eller funktionen af centerets ventilations- eller køleanlæg. Hvis indblæsningstemperaturen er for lav, kan det give trækgener og kuldefornemmelse. Få reguleret indblæsningstemperaturen. Der kan slippe meget varme ud gennem døre og vinduer, der ikke lukker tæt. Her kan man tætne døre og vinduer, eller også kan montering af bedre isolerende vinduer være en løsning. Radiatorer under vinduerne fjerner kuldepåvirkningen. Luften indeholder naturligt en mængde fugt (vanddamp) man taler om luftfugtighed. Luftens indhold af fugt varierer med årstiden og vejret. Fugtindholdet er som regel højest om sommeren og i efteråret og lavest om vinteren. Samtidig påvirkes luftfugtigheden af ventilation, udluftning, og om der bruges vand i lokalet. Holder man luftfugtigheden på et niveau omkring 30 til 70 procent, giver den kun sjældent gener. Det behøver dog ikke at give problemer, hvis luftfugtigheden kort - varigt er højere eller lavere. Køb eventuelt et hygrometer, så kan du selv tjekke luftfugtigheden i butikken. Anbring det midt i butikken så får du den bedste måling. Høj luftfugtighed Dug på indersiden af termovinduer eller dobbeltruder, når det er koldt udenfor, kan være tegn på høj luftfugtighed. Det samme kan fugtskjolder på lofter og vægge, eller hvis skuffer og døre binder. Høj luftfugtighed kombineret med høje temperaturer kan give fornemmelsen af, at luften er trykkende næsten samme fornemmelse, som man kan have lige før et tordenvejr på en sommerdag. Man føler sig fugtig på huden og kan ikke rigtig svede. Fugtafgivelsen fra mennesker og især i områder/butikker, hvor varer eller aktiviteter afgiver fugt for eksempel blomster eller vandforstøvere i grønt afdelingen øger luftfugtigheden. Årsagerne til for høj luftfugtighed kan være manglende udluftning, dårligt fungerende udsugningskanaler og -ventiler samt forkert reguleret ventilationsanlæg og manglende udluftning. Høj luftfugtighed (over 70 procent relativ fugtighed) kan over tid øge risikoen for skimmelsvamp eller andre bakterier. Skimmel svampe ses som grønne, sorte, brune eller hvide plamager ofte med lodden overflade. Skimmelsvampe afgiver ubehagelige lugt (mug lugt) og sundhedsskadelig stoffer. Personer med astma eller følsomme luftveje vil reagere hurtigere, når de opholder sig i en bygning med vækst af skimmelsvampe. Andre kan få symptomer i form af irritation i øjne og øvre luftveje samt hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Der er derfor god grund til hurtigt at fjerne skimmelvækst og årsagerne til fugt i bygninger. Mikroorganismer som for eksempel bakterier kan forekomme i ventilationsanlæg og luftbefugtningsanlæg. Her kan bedre rengøring eller en større gennemstrømning af frisk vand i befrugtningsanlægget løse problemet. Lav luftfugtighed Lav luftfugtighed (tør luft) inden døre opstår typisk om vinteren, når det er koldt udenfor. Luften kan blive særlig tør, hvis der er kraftig ventilation. Lav luftfugtighed (tør luft) kan blandt andet give tørre og irriterede øjne, tørre læber og tør og kløende hud. En lav luftfugtighed kan især om vinteren give anledning til statisk elektricitet, som typisk opstår ved tør luft og en uheldig kombination af gulvbelægning, sko og tøj. Her kan man opleve at få stød ved at røre dørhåndtaget, reolen eller en anden person. Problemet opstår kun, hvis begge de materialer, der gnides imod hinanden, er ikke-ledende Giver indgangspartiet anledning til kuldepåvirkning? Er ydervæggene kolde? Indgangspartier, der åbnes direkte ud til gaden/kold luft, kan give kulde og trækgener. Her kan man i første omgang forsøge at placere faste arbejdspladser væk fra indgangen eller afskærme arbejdspladserne for kulde påvirkningen. Indretning med vindfang i indgangspartier og/eller installering af et lufttæppe, der blæser varm luft ned foran indgangsdøren kan også være en løsning. Få undersøgt om ydervæggene er tilstrækkelige isolerede, og om der er mulighed for at isolere bygningen/lokalet bedre.

6 og find løsning Her er nogle ting, du selv kan undersøge, hvis luften føles fugtig samt få ideer til løsning af problemerne og find løsning Her kan du gå i dybden, hvis du oplever statisk elektricitet samt få ideer til løsning af problemerne Lufter I jævnligt ud? Fungerer ventilationsanlægget korrekt? Er temperaturen over 22 grader i butikken? Er der mange våde aktiviteter? Udluftning hjælper med at få den fugtige luft ud, og frisk luft ind. også om ventilationsanlægget fungerer. Få tjekket om udsugningskanaler og -ventiler fungerer, og om ventilationsanlægget er reguleret korrekt. Kontakt fagkyndig. Ved højere temperatur føles luften mere tung, fugtig og indelukket og mindre frisk. Forsøg at holde temperaturen mellem grader. Hvis den høje luftfugtighed skyldes fugtige aktiviteter eller mange personer med vådt overtøj, kan det hjælpe at lufte ud eller skrue op for ventilationen. Hvis luften også er trykkende udenfor, er det svært at forbedre forholdene. Prøv også at finde metoder til at begrænse fugten for eksempel så der bruges mindre vand, eller lukke døren til andre rum, så fugten ikke spredes Er der over 22 grader i lokalet? Har dine sko gummisåler? Er der meget kunststof i dit tøj? Er gulvet medvirkende til at danne statisk elektricitet Vasker du dit tøj med skyllemiddel? Høje temperaturer er med til at sænke luftfugtigheden, som har betydning for statisk elektricitet. Sænk temperaturen, men husk, at den stadig skal være passende til arbejdet. Sko med gummisåler eller rågummisåler giver oftest de største problemer med statisk elektricitet. Prøv at skifte til sko med lædersåler. Tøj, der består af kunstfibre, har en tendens til at give mere statisk elektricitet end for eksempel ren bomuld eller uld. Skift tøj og prøv dig frem. Antistatiske måtter kan hjælpe med at aflade. En antistatisk behandling af gulvet kan begrænse statisk elektricitet, men det er en kemisk behandling og derfor kan det være bedre at vælge en gulvbelægning, der er antistatisk. Spørg en fagkyndig. Skyllemiddel har en antistatisk virkning. Vælg gerne en type uden parfume. Her kan du gå i dybden, hvis luften føles tør samt få ideer til løsning af problemerne Er det vinter? Er det sommer? Er temperaturen over 22 grader i butikken? Er der meget støvet? Er der kemi i luften? Luften er tit meget tør på den årstid, hvilke kan være svært at gøre noget ved. Luften kan blive særlig tør, hvis der er kraftig ventilation. Så mere ventilation og udluftning gør det ofte værre, da udeluften også er tør. Hvis luften føles tør om sommeren, er det ofte et sansebedrag tørhedsfornemmelsen kan skyldes, at der er forurening i luften, for eksempel kemiske stoffer eller støv. Sørg for at få luftet ud. Høje temperaturer er med til at sænke luftfugtigheden og dermed øge tørhedsfornemmelsen. Sænk temperaturen, for eksempel ved at lufte ud. Fint vejstøv, der transporteres ind udefra, for eksempel, når der køres varer ind på lageret eller i butikken, kan give en fornemmelse af, at luften er tør. Det samme kan fibre og andet støv fra tekstiler. Gør mere rent og luft ud. Nye varer, der lige er pakket ud, eller dampe fra lim, lak og spray kan give kemiske stoffer i luften, der generer luftvejene. Dette kan ofte føles som om, at luften er tør. Pak varerne ud på lageret og lad dem lufte nogle dage. Sørg for god ventilation, når der bruges kemiske stoffer.

7 Træk og find løsning Fornemmelsen af træk opstår, når en del af kroppen afkøles mere end andre dele. Når personer oplever træk, skyldes det luftstrømme med for lav temperatur. Træk føles ubehageligt, og kroppen reagerer ved at spænde i musklerne. Derfor kan træk give stivhed, spændinger og heraf muskel- og ledsmerter. Vi er mest følsomme over for træk fra luftstrømme ved ankler og nakke. Oftest opstår træk på grund af luftstrømme fra for eksempel åbne døre og vinduer, trækkanaler eller indblæsningen fra ventilationen. Men træk kan også skyldes kolde flader som for eksempel dårligt isolerede ydervægge, gulve eller lofter. Om vinteren kan utætte døre og vinduer ligeledes give trækgener. Møbler eller andet inventar kan medvirke til, at luften ledes i bestemte retninger, så man oplever træk, selvom man er langt fra kilden. Det kan derfor i nogle tilfælde give trækgener i butikken, hvis for eksempel bagdøren eller porten til lageret står åben. Arbejdstilsynet anbefaler, at luft hastigheden i rum, hvor der opholder sig mennesker, ikke overstiger 0,15 meter pr. sekund. Det er svært selv at måle lufthastigheden. Det kan derfor være nødvendigt at få hjælp fra fagfolk for at spore, hvor trækgenerne stammer fra. Her kan du gå i dybden, hvis du oplever træk samt få ideer til løsning af problemerne Lukker vinduer og døre tæt? Kommer der træk fra bagbutik/lager? Er ydervæggene og vinduerne kolde? Er der højtsiddende vinduer eller ovenlys vinduer? Hvis bagdøren eller nogle vinduer er utætte, kan der opstå træk i hele butikken. Tætning af døre og vinduer kan derfor løse problemet. Hvis ikke der er lukket af mellem butik og bagbutik/lager, når porten eller bagdøren er åben, kan der let opstå generende gennemtræk. Husk derfor at lukke døren. Installation af lameller i døråbningen, hurtigporte i lagerporten eller lignende kan også være en løsning. Kolde ydervægge og vinduer kan give fornemmelsen af træk, når man står eller sidder tæt på dem. Undersøg om de kan isoleres bedre. Højtsiddende vinduer og ovenlysvinduer i taget kan give træk, når luft, der afkøles af vinduerne, daler ned. Radiatorer under højtsiddende vinduer kan fjerne trækken. Trækker det fra indgangspartier? Trækker det fra ventilationsanlægget? Hvis du for eksempel oplever træk ved disken eller udgangskassen så undersøg om disken/kassen kan flyttes, eller om der for eksempel kan sættes skærme eller andet inventar op, der kan være med til at skærme af for træk. I butikker med adgang udefra kan der opstå træk i hele butikken, når dørene åbnes. Indretning med vindfang i indgangspartier og/eller installering af et lufttæppe, der blæser varm luft ned foran indgangsdøren kan være en løsning. Hvis det trækker fra ventilationsanlægget, bør I undersøge, om indblæsningen kan justeres. Ved faste arbejdspladser for eksempel kasselinien kan en løsnings også være at opsætte en himmel af for eksempel plexiglas, der hænger over arbejdsstedet og som skærmer af for ventilationens indblæsningen.

8 Støv og rengøring og find løsningen Støv Støv består blandt andet af fibre fra tekstiler og småpartikler som for eksempel jord og fint sand udefra. I tøjbutikker er fibre fra varerne den største støvkilde. Derudover er en anden stor kilde til støv, det vejstøv som kunderne bringer med ind fra gaden. Er der meget støv, der knaser', tyder det på, at støvet kommer udefra. Støv påvirker luftkvaliteten og kan give irritation i øjnene, næsen og halsen. Rengøring Rengøringen skal tilpasses behovet. Det gælder både hyppighed og omfang. Det er vigtigt, at man kan komme til at gøre rent. Hvis der er rod og papkasser på gulvet, kan det være svært at gøre effektivt rent. Det er en god idé at vælge neutrale rengøringsmidler uden parfume. Det er også vigtigt at dosere rengøringsmidlerne korrekt overdosering kan medføre, at rengøringsmidlerne i sig selv er med til at forringe indeklimaet. Nogle af de stoffer, der benyttes i rengøringsmidler, kan nemlig irritere slimhinderne, hvis koncentrationen er for høj. Her kan du gå i dybden, hvis du har problemer med støv og rengøring samt få ideer til løsning af problemerne Tager kunderne meget vejstøv og snavs med ind i butikken? Ligger der meget støv og snavs på gulve, hylder og andre flader? I butikker, hvor der er adgang fra gaden, kan smudsmåtter ved døren begrænse mængden af vejstøv inde i butikken. En form for vindfang (for eksempel to sæt indgangsdøre, der danner en lille sluse) med smudsmåtter kan også begrænse mængden. Støv og snavs skal fjernes efter behov. I butikker med varer, der afgiver mange fibre og støv for eksempel i tøjbutikker kan der måske være behov for at støvsuge flere gange om dagen. På vinter- og regnsvejrsdage, hvor kunderne tager meget snavs med ind, kan gulvvask flere gange om dagen også være nødvendigt. Hylder bør også jævnligt aftørres. Husk også med jævne mellemrum at gøre rent på lamper, radiatorer, oven på skabe og andre steder, der er mindre synlige. Sørg for, at der er en ordentlig belysning under rengøringen, så det er lettere at se støv og snavs. Hvis det er muligt, er det også en god idé at lufte ud, mens der gøres rent. Det er blandt andet med til at fjerne støv, der hvirvles op under rengøringen. Bliver der gjort rent på den rigtige måde? Rengøringsmetoden skal passe til overfladerne og støvet. Gulvtæpper skal støvsuges. Tørt støv på hårde gulve fjernes bedst ved at vaske gulvet, så der ikke hvirvles støv op i luften. Inventar aftørres med en fugtig klud. Er lokalet ryddeligt? Er overfladerne i en god stand? Papkasser, rod og ledninger på gulvet er ikke kun støvsamlere, men gør det også svært at komme til at gøre rent. Sørg for at lokalet er ryddeligt og så meget som muligt er fjernet fra gulvet. Et slidt, hullet gulv gør det svært at gøre ordentligt rent. Sørg for, at overfladerne er vedligeholdt ordentligt.

9 Ventilation og find løsningen Ventilation sikrer en løbende udskiftning af luften i rummet og tilfører frisk luft, der gør det behageligt at være i rummet. Ventilation (udskiftning af luften i rummet) er nødvendig for at fjerne såvel forurening fra mennesker (for eksempel kuldioxid og fugt i udåndingsluften) som kemiske stoffer fra materialer og varer, eller produkter I anvender. Udskiftningen af luften kan enten ske gennem et ventilationsanlæg eller ved naturlig ventilation, hvor luften strømmer ind og ud gennem vinduer eller åbninger i bygningen (for eksempel trækkanaler). Ventilation og jævnlig udluftning giver frisk luft inden døre. Samtidig forhindrer det, at luften bliver tung og indelukket. Herved mindskes risikoen for symptomer som hovedpine og træthed. Hvis I lufter ud, så er det en god idé at lufte ud med gennemtræk et par gange om dagen, men gør det kortvarigt og mens der er få kunder og medarbejderne i lokalerne af hensyn til trækgener. Ventilationsanlæg Hvis man ikke kan opnå tilstrækkelig luftfornyelse ved naturlig ventilation, skal der installeres et ventilationsanlæg. Det kan både være med udsugning kombineret med tilførsel af frisk luft, udsugning kombineret med naturlig tilførsel af luft gennem døre, vinduer mv. eller ved indblæsning af frisk luft, hvor overskydende luft strømmer ud gennem sprækker ved døre og vinduer. Det er ofte forbundet med store omkostninger at installere et ventilationsanlæg i en bygning. Det er heller ikke altid let at få plads til kanaler mv. I nogle tilfælde kan man forbedre ventilationen ved at montere en ventilator i de eksisterende træk kanaler, men det vil i alle tilfælde kræve hjælp fra fagfolk, når ventilationsforholdene skal ændres. I storcentre, hvor butikken er koblet på et fælles ventilationsanlæg, kan det være vanskeligt at få indstillet ventilationsanlægget. Hvis I oplever problemer, så find ud af om de omkringliggende butikker også oplever problemer, så I i fællesskab kan søge at få dem løst. Kontrol og eftersyn Man bør også jævnligt få kontrolleret, om ventilationskanalerne er rene. Dette bør indgå i serviceaftalen. Luften bliver forurenet, hvis der er støv og snavs i kanalerne, og det nedsætter anlæggets effektivitet. Sorte eller grå aftegninger omkring de steder, hvor luften blæses ind i lokalerne, tyder på, at luften ikke er helt ren. Så er det en god idé at få et eftersyn på anlæg og kanaler. Det er vigtigt, at ventilationsanlæg jævnligt bliver efterset. Eftersynet skal omfatte kontrol af ventiler og spjæld samt udskiftning af filtre. Det er en fordel at have en service aftale, så anlægget bliver kontrolleret af fagfolk og så man husker at få det gjort. Her kan du gå i dybden, hvis luften ikke føles frisk samt få ideer til løsning af problemerne Er ventilationsanlægget tændt? Kan I lugte de andre forretninger, hvis butikken ligger i et center? Er ventilationsriste for udsugning og indblæsning tilstoppede? Er ventilationsriste for udsugning og indblæsning rene? Lyt til ventilatoren eller mærk efter, om den kører. Tit er anlægget tidsindstillet., at uret går rigtigt. Det kan også være at ventilationen ikke er høj nok pga. manglende kapacitet, eller at anlægget trænger til at blive justeret. I centre hvor der er fælles ventilationsanlæg, kan det være, at man af og til kan lugte de andre forretninger, for eksempel madlugt fra en restaurant i centeret. Det kan skyldes, at en uheldig vindretning fører noget af den brugte luft fra centeret over i luftindtaget til ventilationsanlægget. Dette kan som regel let ændres. Er lugtgenerne mere permanente, kan det tyde på en fejl i ventilationsanlægget. I begge tilfælde bør man gøre centerforeningen opmærksom på problemet. Hold et stykke papir op foran ventilationsristene for udsugning og indblæsning hvis det blafrer eller suges fast, strømmer luften. Vær dog opmærksom på at denne test ikke altid er retvisende for eksempel, hvis der er flere udsugningsåbninger. Kontakt en fagkyndig Hvis ventilationsristene for udsugning og indblæsning er sorte, støvede eller lodne, tyder det på, at anlægget trænger til rengøring. Snavsede kanaler og ventilationsriste giver en dårligere luftkvalitet. Hvis du selv begynder at justere på ventilationsanlægget, er det vigtigt, at du ved, hvad du gør. Ellers risikerer du nemt at skabe nye problemer i indeklimaet. Hvornår har I sidst fået kontrolleret og efterset jeres ventilationsanlæg? Filtrene skal skiftes og anlægget skal efterses med jævne mellemrum for at virke optimalt. Husk også at få kontrolleret om ventilationskanalerne er rene. Det kan være en god ide at have en serviceaftale, så I husker det. Lufter I jævnligt ud? Hvis ikke der er ventilationsanlæg i butikken, skal luften skiftes ud ad naturlig vej, det vil sige gennem vinduer og døre. Husk at lufte ud flere gange om dagen særligt når der er kommet nye varer. Vær opmærksom på at udluftningen ikke giver anledning til træk. Hvis butikken ligger ud til trafikeret gade, så undgå at lufte ud i myldretiden, da luften helst skal være ren.

10 Luftkvalitet og find løsning Luftkvalitet anvendes ofte som en betegnelse for mængden af forurening i luften, for eksempel støv, partikler, lugtstoffer og andre kemiske stoffer. Med andre ord er luft kvalitet et udtryk for, hvor ren luften er. En ringe luftkvalitet kan påvirke luftvejene og irritere øjnenes slimhinder. Ringe luft kan endda medføre allergiske sygdomme for disponerede personer. Ventilation og rengøring er generelt med til at sikre en god luftkvalitet. Ved varemodtagelse Vær opmærksom på at varer, der har været pakket, kan påvirke luftkvaliteten. For eksempel kan varer, der har været pakket ind i plast, lugte kraftigt når poserne åbnes. Du kan selv fornemme, om varerne lugter, når de bliver pakket ud, men som udgangspunkt kan varer af gummi eller plastik lugte. Varer som for eksempel møbler, tøj eller andre tekstiler, der har været under transport i lang tid, kan være behandlet med stoffer for at forhindre, at der vokser skimmelsvampe på dem. Disse stoffer kan også afgive lugte. Salg og brug af lugtende materialer/varer De varer som I sælger kan også lugte og afgive kemiske stoffer til luften, som følge af det de er lavet af. Vær for eksempel opmærksom på, at i parfumerier/parfumeafdelinger er der mange kilder, der afgiver dufte (lugte) og kemiske stoffer til luften, og som kan være svære at begrænse. I malerbutikker er det primært i områder, hvor emballagen åbnes. I flaskerummet kan de returnerede øl-, sodavands- og vinflasker stå og lugte og samle støv og snavs. Hvis I bruger kraftigt lugtende stoffer i arbejdet (for eksempel maling, lim, dekorations spray, spritpenne eller andet), så afgiver disse også lugte og kemiske stoffer til luften. Nogle af disser stoffer er fare mærkede og med krav om, at der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning, hvor der står, hvordan der skal arbejdes med produktet for at beskytte jer mod sundhedsfarlige stoffer og materialer. Afgasning fra byggematerialer m.m. Ved nyindretning/-istandsættelse af butikken kan kemiske stoffer fra for eksempel maling, gulvbelægninger eller inventar afgive dampe. Det aftager med tiden, men det kan være en god idé at lufte ekstra meget ud i den første tid. Her kan du gå i dybden, hvis luften ikke føles frisk samt få ideer til løsning af problemerne Lufter I jævnligt ud? Bliver der jævnligt gjort rent? Er der lige kommet nye varer? Er der lugtende varer i butikken? Hvis ikke der er ventilationsanlæg i butikken skal luften skiftes ud af naturlig vej, det vil sige gennem vinduer og døre. Husk at lufte ud flere gange om dagen særligt når der er kommet nye varer. Støv og snavs er med til at gøre luften indelukket. Sørg for grundig rengøring. Nye varer kan give kraftig lugt i starten. Det er bedst, hvis du kan stå udenfor, når du pakker lugtende varer ud. Ellers husk at lufte godt ud imens. Det er også en god idé at lade varerne stå på lageret eller baglokalet natten over, inden de bæres ind butikken. Husk også at lufte ekstra ud i de første dage, efter at nye varer er pakket ud. Overvej, om de kraftigst lugtende varer kan placeres samlet i et hjørne eller hvor der er god ventilation. Ved at lade de ansatte rotere mellem forskellige områder i butikken, mindskes den periode, hvor de bliver udsat for duftene (lugtene). I parfumeriet bør der ligeledes være god ventilation, hvor der sprayes duftprøver. I malerforretningen er det vigtigt, at der er udsugning eller kraftig ventilation i området omkring tonemaskinen eller andre steder, hvor emballagen åbnes. I flaskerummet er det en god idé at sørge for hyppig udluftning eventuelt i kombination med ventilation og hold rummet ryddet og rengjort. Bruger I lugtende kemiske stoffer indendørs? Overholdes doseringen af rengøringsmidler? Lim, lak, spray og spritpenne afgiver kemiske stoffer til luften. Husk at følge arbejdspladsbrugsanvisningen for produktet. Du skal helst være udendørs, når du bruger de kraftigt lugtende produkter. Ellers skal du sørge for god ventilation i rummet. Ved overdosering af rengøringsmidlerne kan de give kemiske stoffer i luften, som ødelægger luftkvaliteten. Brug helst rengøringsmidler uden parfume.

11 Støj og akustik og find løsning Støj og dårlig akustik kan være en del af et dårligt indeklima. Støjen kan komme fra for eksempel mennesker, maskiner eller udstyr i lokalet eller fra trafikken udenfor. Rummets akustik har betydning for lydniveauet i lokalet. Dårlig akustik betyder, at støj og larm opleves værre. Støj og dårlig akustik kan føre til hovedpine, søvnbesvær og stress. I de værste tilfælde kan støj nedsætte hørelsen og give tinnitus. Støj Den bedste løsning på støjproblemer er at undgå, at støjen overhovedet opstår. Hvis det ikke er muligt, må man i stedet forsøge at dæmpe støjen for eksempel ved afskærmning og undgå, at den breder sig. Akustik Akustikken afhænger først og fremmest af de bygningsmaterialer, der er anvendt til vægge, lofter, gulve og døre. Hårde overflader reflekterer lyden, så den breder sig i rummet. Derfor er det en god ide at ind tænke dette ved om- og nybygninger. Dårlig akustik skyldes ofte, at der ikke er nok lydabsorberende materialer i rummet til at dæmpe lyden. Gulvtæpper, gardiner, polstrede møbler o.lign. er gode til at dæmpe støj og reducere de akustiske problemer. I tøjbutikker er tøj på hylder og bøjler med til at dæmpe lydniveauet. En anden løsning kan for eksempel være akustikloft eller særlige plader i loftet kaldet bafler. Her kan du gå i dybden, hvis du er generet af støj samt få ideer til løsning af problemerne Kan støjen undgås? Kommer støjen udefra? Kommer støjen indefra? Hvis støjen kommer fra en aktivitet i rummet, så overvej om aktiviteten kan flyttes til et andet lokale eller udenfor. Støj udefra kan for eksempel dæmpes ved at udskifte almindelige ruder med lyd isolerende ruder. Dette hjælper dog ikke, hvis døren til gaden konstant står åben. Hvis det er svært at lydisolere eksisterende vægge, kan man til en vis grad isolere mod lyd udefra eller fra tilstødende lokaler ved at opsætte særlig lydisolering. Støj indefra kan for eksempel komme fra maskiner. Det kan være et ventilationsanlæg, der er uhensigtsmæssigt opbygget eller med tiden er blevet mere støjende. Her kan fag kyndig hjælpe med at udbedre problemet. Sørg for at købe støjsvage maskiner, apparater og tekniske hjælpemidler. Ældre udstyr kan ofte støje, hvis det ikke er vedligeholdt. Så husk at vedligeholde udstyret. Hvis det er støj fra lager eller produktionsrum, så sørg for, at dørene er lukkede. Overvej om dørene skal være af en ekstra lydisolerende type. Det kan også være en idé at placere de støjende aktiviteter i et rum, der ikke ligger ud til salgslokalerne. Er støjen kraftigere end normalt? Kan støjkilden skærmes af? Kan støjkilden dæmpes? Er der musik fra højtalere og/eller speak fra demoskærme? Er der bløde materialer i lokalet? Lukker vinduer og døre tæt? Kommer støjen fra naboen? Hvis der er en maskine, et apparat eller et teknisk hjælpemiddel, der larmer mere end normalt, bør det blive efterset af en tekniker. Hvis ikke støjkilden kan flyttes, kan den måske afskærmes, så den støjer mindre. Transportudstyr som for eksempel rulleborde, palleløftere og opfyldningsvogne kan støje. Sørg for, at der så vidt muligt er gummihjul på vognene, da de støjer mindre, og sørg for, at udstyret bliver vedligeholdt. Kommer støjen fra ventilationsanlægget, kan det være en løsning at montere en lyddæmper i anlægget. Musik fra højttalere i butikken kan også blive til støj, hvis den er høj, eller hvis der i forvejen er meget larm i butikken, ligesom de opstillede skærme med præsentations- og demonstrations videoer kan bidrage til et for højt støjniveau. Her er det en god idé at få talt sammen i butikken og aftalt nogle retningsliner for et passende lydniveau mv. Man kunne også indtænke placeringen af højtalere og skærme, så de ikke blev placeret i nærheden af faste arbejdssteder som for eksempel disken. Et gulvtæppe eller et loft af særlige materialer kan dæmpe støjen i rummet. I tøj butikken er varerne også med til at dæmpe støj. Man kan også opsætte særlige materialer på væggene eller under loftet. Utætte vinduer og døre gør, at støj udefra lettere kommer ind. om vinduerne skal have nye tætningslister, eller om de eventuelt skal udskiftes med nogle særligt lyd-dæmpende. Det nytter dog ikke meget at tætne vinduerne, hvis døren altid står åben Det er svært at forbedre bygningen, så nabostøj undgås tag en snak med naboen.

12 Love, regler og links Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer om faste arbejdssteders indretning Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om Arbejdets udførelse Relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet At-vejledning A.1.2 Indeklima At-vejledning A.1.4 Rengøring og vedligeholdelse At-vejledning A.1.5 Kunstig belysning At-vejledning A.1.9 Faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar Her kan du læse mere om indeklima Hvis du har lyst til at vide mere om indeklima, kan du læse mere på disse hjemmesider. Nogle af dem handler mest om indeklimaet hjemme, mens andre dækker indeklima og miljø på arbejdet. Indeklimaportalen BAR SoSu, BAR Foka og BAR FU står bag de gode råd på Indeklimaportalen. Arbejdstilsynet Her kan du finde regler og vejledninger om indeklima og arbejdsmiljø. Miljøministeret Her kan du læse om afgivelse af kemiske stoffer til indeklimaet. Statens Byggeforskningsinstitut Her finder du generel information og forskningsresultater om indeklima. Mit indeklima Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerrådet og Bolius Boligejernes Videncenter A/S står bag denne hjemmeside om indeklima i hjemmet.

13 Denne vejledning beskriver typiske indeklimaforhold, som temperatur, luftfugtighed, træk, ventilation, støv mv. I vejledningen kan du hente viden om, hvad, der påvirker indeklimaet og finde løsninger til, hvordan det kan forbedres. I vejledningen findes tjeklister for hvert emne, som giver et hurtigt overblik over, hvor de typiske problemer kan findes, og hvordan de kan løses. Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Sekretariatet for lederne Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: HK-varenummer Branchevejledningen kan købes hos Varenummer: Layout: Rechnitzer a/s Tryk: 1. udgave, 1. oplag 2010 ISBN

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

INDEKLIMA I DETAILHANDLEN Branchevejledning om indeklima

INDEKLIMA I DETAILHANDLEN Branchevejledning om indeklima INDEKLIMA I DETAILHANDLEN Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BFA HANDEL FINANS OG KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV-handlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 2008) Senest revideret dato:

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Denne undervisningsmiljøvurdering (UVM) er skrevet på baggrund af de skemaer der blev udfyldt af alle skolens klasser (4. 9. kl.) før påskeferien.

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem Kontaktperson og stempel Her følger de 11 områder, vi skal have talt om og aftalt, inden vi går i gang med arbejdet i dit hjem. DIT HJEM -

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere