Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering & E-handel 14. juni 2004"

Transkript

1 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne B2B, B2G samt B2C, og således forberede deltagerne på hvilke digitale krav de vil stå overfor i nærmeste fremtid. Hvorvidt seminaret har haft en egentlig indflydelse på de deltagende virksomheders indførsel af IT og e-handelsmuligheder er ikke en del af denne evaluering, som drejer sig om respondenternes umiddelbare reaktion på seminaret, samt hvilket udbytte de føler at have med sig hjem Evalueringens tre formål er dermed: 1. At undersøge den umiddelbare effekt af det afholdte seminar. 2. At følge op på seminaret overfor de deltagere, der måtte have spørgsmål eller ønske om at blive kontaktet. 3. At sikre at kontorets arrangementer bliver endnu bedre i fremtiden. Spørgeskemaet er sendt ud til 56, og 25 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 44,6 %. Det er naturligvis kun muligt at sige noget om de seminardeltagere der har svaret på spørgeskemaet, hvorfor seminardeltagerne bliver benævnt respondenter. Ad. 1: Seminarets effekt Data til at undersøge den umiddelbare effekt af seminaret er baseret på spørgsmål a) om seminarets relevans i forhold til den repræsenterede virksomhed, b) om deltagelse i seminaret har skærpet interessen for digitalisering og e-handel samt c) om deltagelsen vurderes at få betydning for indførelse af digitalisering og e-handel på virksomheden. Af Figur 1.1 kan det læses, at 18 respondenter fandt seminaret lidt relevant, relevant eller meget relevant. 1 Figur 1.1: Respondenternes opfattelse af seminarets relevans 1 5 Ikke relevant Lidt relevant 12 Relevant 7 Meget relevant Set i sammenhæng med de skrevne kommentarer der er knyttet til spørgsmålet, kan udsagnene tages som udtryk for, at selvom virksomhederne tidligere har haft svært ved at se mulighederne indenfor digitalisering og e-handel i forhold til netop deres virksomhed, så har seminaret givet inspiration til nye tankegange. 1 Kategorien Lidt relevant tælles sammen med de to øvrige positive kategorier, da svarmulighederne er tænkt som en skala, og ikke som to muligheder for at svare negativt hhv. positivt.

2 SIDE 2/8 For nogle har seminaret været ikke relevant fordi de allerede er langt fremme med digitaliseringen af arbejdsgange og handel, eller fordi de repræsenterer eks. konsulentenheder, for hvem emnet kun har været indirekte interessant, da deres kunder spørger til emnet. Hvorvidt seminaret har skærpet interessen for digitalisering og e-handel hos respondenterne kan ses af Figur 1.2. Figur 1.2: Skærpet interesse for digitalisering og e-handel på baggrund af seminaret Ved ikke I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Seminaret har altså skærpet interessen for digitalisering og e-handel i nogen eller høj grad hos 84 % af respondenterne. 2 respondenter har skrevet, at digitalisering og e-handel er ved at blive indført i deres virksomheder, så interessen findes, men er ikke skærpet. Samtidig kan det dog nævnes at 17 respondenter (68 %) svaret nej til at seminaret får betydning for hvor hurtigt digitalisering og e-handel bliver indført på virksomheden, mens 32 % har svaret ja. Det vil sige, at selvom seminaret har skærpet interessen for digitalisering og e- handel hos mange af respondenterne, så fører det ikke til hurtigere indførsel af digitalisering på 2/3 af de virksomheder som respondenterne repræsenterer. Ad.2: Fremtidige samarbejdspartnere og opfølgende information Meningen med dette afsnit er at sikre, at der bliver fulgt op på spørgsmål som seminaret kan have rejst hos deltagerne. Flere vil gerne holdes opdateret på nyheder og udvikling indenfor digitalisering og e-handel. Samtidig er der en del af respondenterne der selv arbejder med softwareudvikling og konsulentbistand indenfor bl.a. e-handel. Disse giver udtryk for et ønske om at deltage som oplægsholdere i lignende arrangementer fremover.

3 SIDE 3/8 Ad. 3: Tilfredshed med arrangementet Til analysen af respondenternes tilfredshed med seminaret er kommentarer og spørgsmål om a)deltagernes overordnede opfattelse af arrangementet og b)hvilke oplæg de fandt inspirerende anvendt. Sammenlagt fandt 22 af respondenterne seminaret tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, mens 3 respondenter fandt det mindre tilfredsstillende. Figur 3.1: Overordnet opfattelse af seminaret mindre tilfredsstillende tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Tilfredsheden angående indlæggene er fundet ved at tælle hvor mange indlæg hver respondent har fundet inspirerende. Af figur 3.2 ses det, at 17 har fundet inspiration i min. tre af oplæggene. Gennemsnitligt har hver respondent fundet 2,72 oplæg inspirerende. Figur 3.2: Antal inspirerende oplæg pr. respondent 7 Antal oplæg som hver respondent fandt inspirerende Respondenter Skemaet kan bruges til fremtidige overvejelser om indhold af oplæg i forhold til målgruppe. Figur 3.3 viser hvor mange respondenter, der har fundet hvert oplæg relevant. Det ses, at oplæggene E-handel i den mindre virksomhed, oplægget fra Aalborg Kommune samt Virksomhedscase 2: Knud Engsig, er de oplæg som flest respondenter har fundet inspiration i. Sammenholdes svarene med respondenternes kommentarer, kan de tre oplægs popularitet sammenkædes således; de var målrettet seminardeltagerne, praktisk orienteret og endelig kan en del af deltagerne formodes at have interesse i Aalborg Kommunes indkøbsstrategier.

4 SIDE 4/8 Antal hits Figur 3.3: Antal hits pr.oplæg Oplæg Regeringens visioner E-handel i den mindre virksomhed Aalborg Kommunes oplæg Oracles præsentation Virksomhedscase 1: ScanCo Virksomhedscase 2: Knud Engsig Netværksseancen Oplægget fra Oracle har fået en del kommentarer med på vejen. Flere antyder at Oracles løsninger er for dyre for SMVer, og beregnet på større virksomheder end seminarets målgruppe. Oracle svæver lidt for højt til den målgruppe jeg har relationer til. Med den nødvendige fokus på SMV er det 100 % fejlagtigt at tage fat i en virksomhed som ORACLE. Mange SMV virksomheder (ja alle de små) er jo fra 1 til 10 ansatte og de investerer IKKE i software til de priser der blev fremstillet. Arrangementet var måske ikke målrettet Logimatic Software. Jeg havde forventet en bedre indsats/præsentation fra Oracle.

5 SIDE 5/8 Yderligere kommentarer Langt de fleste kommentarer er konstruktive, og giver et godt indtryk af hvad der var godt, og hvad der kan forbedres ved et fremtidigt seminar/arrangement. Generelt er der stor tilfredshed med oplæggenes praktiske islæt, mens der er flere der efterlyser fokus på hvordan man rigtigt kommer i gang, dvs. strategi for at komme i gang, kontakt til neutrale konsulenter, etc. Indlæggene var ikke tilstrækkeligt rettet mod målgruppen af virksomheder (meget små til mellemstore virksomheder). Her er en opsummering af de mest betydningsfulde kommentarer: De 'praktisk orienterede' indlæg var mest interessante, idet de ligger tæt op af vores kunders spørgsmål. Efter min opfattelse bør indlæggene være mere rettet mod deltagerne. De kan let blive meget tunge. Det faglige indhold var tyndt. Gamle budskaber... Desuden var der ikke plads nok til dialog/spørgsmål. Indlægget fra Scan-Co var uinteressant idet dette stort set var et referat af forløbet. Til gengæld var Aalborg Kommunes og Engsigs indlæg meget interessante og brugbare. Vekselvirkningen mellem det teoretiske, overordnede, praktikken og detaljen var ok. Der måtte gerne være noget mere konkret om mulighederne for e-handel. DVS: Helt konkret hvordan kommer vi videre med e-handel, og hvordan kommer vi i kontakt med de prs. som kan hjælpe os med det praktiske, når vi gerne vil starte e-handel med eks. Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt, Aalborg Universitet m.v. Efter min opfattelse bør indlæggene være mere rettet mod deltagerne. De kan let blive meget tunge. Konklusion Overordnet har arrangementet været en succes. Langt de fleste af respondenterne har haft en god oplevelse og fået god inspiration med hjem. Knap en tredjedel mener at de på baggrund af seminaret vil indføre digitalisering og e-handel hurtigere på virksomheden end ellers, og 83% udtrykker at deres interesse for emnet er skærpet. Hvor vidt dette vil munde ud i egentlig handling, synes at afhænge af den rette rådgivning og katalysatoreffekt. Endelig viser evalueringen, at sammenhængen mellem målgruppe og oplægsholdere bør overvejes nærmere ved lignende arrangementer fremover. Det samme gør sig gældende for om der anlægges en teoretisk eller praktisk vinkel på emnet, samt angående hvilke produkter der eventuelt gøres reklame for.

6 SIDE 6/8 Bilag: Bilag 1: Rapport over de indkomne svar.

7 SIDE 7/8 Bilag 1: Rapport over indkomne svar Svar Er Deres overordnede opfattelse, at arrangementet var: - Ikke tilfredsstillende 3 mindre tilfredsstillende 15 tilfredsstillende 7 Meget tilfredsstillende - ved ikke - Kommentar - Hvordan vil De vurdere seminarets relevans i forhold til Deres virksomhed - Ikke relevant 5 lidt relevant 7 Relevant 12 Meget relevant 1 ved ikke - Eventuel kommentar: - Inspiration 9 Regeringens visioner og planer for e-handel/digitalisering i SMVérne (Ved Helge Sander) 16 E-handel i den mindre virksomhed - hvad kan man og hvad koster det? (Ved Håndværksrådet, Rambøll Management og NORNAPME) 18 Aalborg Kommunes e-handel; Visioner og krav (Ved Hans Nesgaard) 5 Præsentation af Oracles virksomhedsløsninger til SMV'er (Ved Stig Brandt) 6 Virksomhedscase 1: Scan-Co (Ved Kirsten Willis) 19 Virksomhedscase 2: Engsig A/S (Ved Jesper Engsig) 4 Netværksseancen - Eventuel kommentar: - Har Deres deltagelse i seminaret skærpet Deres interesse for digitalisering og e-handel? 1 slet ikke 2 I lav grad 11 I nogen grad 10 I høj grad 1 Ved ikke - Eventuel kommentar: - Får Deres deltagelse i arrangementet betydning for, om digitalisering eller e-handel vil blive indført på virksomheden hurtigere end ellers?

8 SIDE 8/8 8 Ja 17 Nej - Eventuel kommentar: - Kunne De tænke Dem at deltage i projekter angående digitalisering og e-handel fremover? 23 Ja 2 Nej - Eventuel kommentar - Såfremt De har yderligere kommentarer til arrangementet eller til NordDanmarks EUkontor, er De meget velkommen til at anføre dem her:

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere