En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel?"

Transkript

1 En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? 1. Indledning Denne rapport er en opfølgningsaudit på en særlig sårbehandlingsindsats i Område Hasle-Åbyhøj gennemført i perioden september 2012 til februar Data i denne rapport er indsamlet i slutningen af januar 2013 og omfatter borgere med en sårbehandlingsydelse. Kørelister for hjemmesygeplejesker og sundhedsklinikker for alle dage i uge 4 blev printet fra disponering. Oplysninger om sårbehandlingsaktiviteter blev hentet fra fokusområder i borgernes CSC journaler. Data om sårplejeydelser i plejeboliger blev indsamlet ved en gennemgang af fokusområder på en tilfældig dag i uge Baggrund En audit af sårbehandling i Område Halse-Åbyhøj i juni 2012 viste at 23 % af ATA kontakter i borgernes egne hjem og 40 % af kontakter i sundhedsklinikker var til sårpleje. Trods det høje antal kontakter til sårbehandling var der mangelfulde beskrivelser af ændringer i sår, og næsten 30 % af borgerne fik ikke evidensbaseret behandling. Ledelsen besluttede at lave en særlig indsats i sår behandling fra september 2012 til februar 2013 med specifikke delmål omkring behandling og dokumentation (Bilag 3 og 5), og tre overordnede mål: 1. at forbedre kvaliteten af sårbehandling, 2. at nedbringe brugen af forbinding produkter, 3. at nedbringe brugen af sygepleje ressourcer. 3. Indsatsen Sårsygeplejersken har arbejdet 22 timer om ugen med sårbehandlingsindsatser. Dette har omfattet rådgivning om sårbehandling, sidemandsoplæring gennem fælles besøg med sygeplejersker og plejepersonale hos borgere med komplekse sår, og et undervisningsforløb. 3.1 Rådgivning og vejledning I perioden september 2012 til januar 2013, blev 59 borgere henvist til sårsygeplejersken (Figur 1), heraf blev 48 borgere besøgt. Sårsygeplejersken har haft 114 ATA borger kontakter. Af disse borgere 29 blev besøgt 1 gang mens borgere med mere komplekse sår blev besøgt hver 7. eller hver 14. dag. Det inkluderer 8 borgere som var tilknyttet Center for Den Diabetiske Fod (4) og Marselis Sårcenteret (4) via telemedicin. De sårtyper der blev søgt rådgivning om var skinnebenssår (20), tryksår (12), diabetes fodsår (7) og andre (20), som inkluderede kirurgisksår, cancersår, hudafskrabning og brandsår (Figur 2). Den mest almindelige grund til at kontakte sårsygeplejersken var fordi såret ikke var helet så hurtigt som forventet, og for rådgivning om forbindinger eller kompressionsterapi. Sårsygeplejerskens kliniske specialist vurdering resulterede i: - doppler undersøgelse af cirkulation i benene og anbefaling af hensigtsmæssig kompression, - vejledning om / ændringer i sårprodukter, - nedsættelse af besøgsfrekvens. 3.2 Undervisning Undervisning har fundet sted 18 eftermiddage mellem november 2012 og januar Der var mellem 6 og 24 deltagere hver gang. Emner har omfattet generel sårbehandling, diagnosticering af skinnebenssår, hudpleje, tryksårsforebyggelse og diabetes fodsår. Pædagogiske metoder blev valgt for at tilgodese målgruppen fx hjælpere, assistenter, og sygeplejersker (Figur 3). Dokumentation ift. sårbehandling blev gennemgået en gang for sygeplejerskerne. 4. Audit resultater I uge 4 fik 87 borgere sårbehandlingsydelser. Det var 27 færre borgere end i juni Herunder præsenteres resultaterne for hjemmesygepleje/sundhedsklinikker og plejeboliger hver for sig. 1

2 4.1 Hjemmesygepleje/Sundhedsklinikker (Bilag 2 og 3) Der var 34 borgere med en sår indsats i hjemmesygeplejen og 27 borgere i sundhedsklinikkerne. Der var 552 ATA kontakter i borgernes egne hjem, hvor 78 (14 %) var til sårbehandling (Figur 4). I sundhedsklinikkerne svarede sårbehandling til 32 % af borger kontakter (49/151) (Figur 7). De mest almindelige sårtyper var skinnebenssår (22), tryksår (11) og diabetes fodsår (8) (Figur 6) Delmål - Kvalitet Hjemmesygeplejerskernes gennemsnitlige ugentlige besøgsfrekvens til borgere med et sår var 2,2 besøg om ugen, et fald på 33 %, sammenlignet med juni Der var markant færre sårbehandlingskontakter i weekenden (6 %) end i 2012 (17 %), og ingen weekendbesøg i Gellerup og Åbyhøj teams (Figur 5 og 8). Kun 74 % af borgere med et skinnebenssår fik kompressionsbehandling, og ikke som forventet 100 %. Færre borgere blev behandlet med komprilan bandager end i Ødematøse ben blev overvejende behandlet med coban bandager og kompressionsstrømper. Alle borgerne tilknyttet sundhedsklinikkerne og 91 % af borgerne i hjemmesygeplejen fik evidensbaseret behandling mod hhv. 82 % i sundhedsklinikkerne i 2012 og 63 % i hjemmesygeplejerne i Delmål - Dokumentation Der er forbedring i dokumentationspraksis (Figur 9) selv om ingen af de 6 dokumentationsmål er nået. Sundhedsklinikkerne viser en markant forbedring. Fokusområder var evalueret hver 14. dag i 81 % af tilfældene og over 70 % havde objektive beskrivelser af sårbunden og sår størrelse dokumenteret (Toftegården 100%, Åbyhøj 80 %). Flere sygeplejersker bruger PDA en til at tage sårbilleder men det er sjældent at billeder et lagt i CSC journaler. Billeder er brugt til at vise sårsygeplejersken eller hinanden. Forbedring i hjemmesygeplejerskers dokumentationsvaner var ikke så stor som forventet. Det er stadig ikke almindeligt at skrive et behandlingsmål, og heller ikke at have et målbart mål eller næste evalueringsdato. De to områder med den største ændring, i sammenligning med 2012, var måling af sår størrelsen (38 %) og beskrivelse af vævstype i sårbunden (51 %). 4.2 Plejeboliger (Bilag 4 og 5) Der var 26 beboere i plejeboliger med et aktivt sårpleje fokusområde, dvs. 15 % af alle beboere i plejeboliger. Dette er uændret fra juni Delmål Kvalitet Tryksår var ligesom i 2012, stadig den hyppigste sårtype (60 % af alle sår), svarende til 9 % af beboere i plejeboliger (Figur 12). Procentdelen af beboere med et tryksår havde ikke ændret sig fra juni 2012 (8 %). Medarbejdere som har deltaget i undervisning har lært hvordan kategori 1 tryksår er identificeret. Der er dog ingen tegn på at kategorisering af tryksår dokumenteres i fokusområder. Frekvensen af forbindingsskift var kun dokumenteret i 10 fokusområder. Det er for få til at kunne vurdere den gennemsnitlige skift frekvens. Frekvensen var ikke dokumenteret i Kingosvej eller Thorsgården plejeboliger. Dokumentation viste evidensbaseret sårbehandling for 85 % af beboerne. Fire (15 %) beboere fik behandling som ikke svarede til sår beskrivelsen. 2

3 Delmål Dokumentation Der er forbedring i nogle aspekter af dokumentationen (Figur 13). De fleste fokusområder havde et behandlingsmål (76 %) og 17 % havde dato for næste evaluering. Sår størrelsen blev målt regelmæssigt for godt halvdelen af beboerne (55 %), men sårbunden var sjældent objektivt beskrevet (17 %). 4.3 Hjemmeplejen Det er ikke muligt at vurdere følgende kvalitetsmål for hjemmeplejen: a) at alle medarbejdere kan identificere og b) kan behandle et kategori 1 tryksår, og c) kan skifte forbindinger på overfladiske sår. Der var meget få deltagere i undervisningen om tryksårsforebyggelse og hudpleje fra hjemmeplejen. Hasle hjemmeplejeteam deltog dog talstærkt. 5. Overordnede mål De tre opstillede mål er nået. 5.1 At forbedre kvaliteten af sårbehandling Kvaliteten af sårbehandling i Sundhedsenheden er blevet forbedret. Evidensen fra dokumentationen viser bedre viden om sårhelingsfaser, vævstyper i sårbunden og behandlingsprodukter. De fleste borgere får evidensbaseret sårbehandling med hensigtsmæssig brug af produkter. Flere borgere med skinnebenssår har fået en doppler undersøgelse af kredsløbet og er behandlet korrekt med kompression. Hensigtsmæssigt produkt brug har reduceret det gennemsnitlige antal ugentlige besøg, hvilket også kan indikere forbedret kvalitet. Dokumentation i plejeboliger viser forbedret kvalitet men der er plads til forbedring. Ændringer i viden om sårbehandling efter undervisning er ikke blevet målt, men flere deltagere har uopfordret efter undervisningen fortalte at de havde lært noget nyt. For eksempel har sårsygeplejersken hørt om en borger som havde haft et skinnebenssår i 3 år. Efter at sygeplejersken har deltaget i undervisningen har hun været i stand til at ændre behandlingen og såret viser nu tegn på heling. Flere gav udtryk for overraskelse over at de havde lært noget nyt om sårbehandling de havde troet at deres 10 år gamle viden havde været i orden. 5.2 At nedbringe brugen af forbinding produkter Færre besøg om ugen til forbindingsskift indebærer forbrug af færre produkter. Dokumentationen viser færre produkter brugt i kombination med hinanden. En stigning i brugen af kompressionsprodukter (coban, profore og strømper) som giver mulighed for ugentlig skiftning, nedbringer brugen af sår produkter. Kommunen havde ingen indkøbsaftale i projektperioden, derfor er det ikke muligt at vise økonomisk besparelse på dette område. 5.3 At nedbringe brugen af sygepleje ressourcer Ændring i sårbehandlingspraksis har betydeligt nedbragt forbruget af sygepleje ressourcer. Hjemmesygeplejerskernes besøgsfrekvens til sårbehandling er faldet med 33 % fra gennemsnitlig 3,4 besøg om ugen til 2,2 besøg. Sårbehandling hos borger tager gennemsnitligt 20 minutter. Hvis de 34 borgere med et sår i januar 2013 havde været besøgt med samme frekvens som i juni 2012 ville der have været yderligere 38 besøg til sårbehandling i uge 4. Det svarer til en besparelse på 12½ times ATA tid om ugen. Brug af kompression på venøse skinnebenssår har reduceret besøgsfrekvensen, f.eks. i et tilfælde fra dagligt til 2 x ugentlig, og i et andet fra 3 til 1 x ugentlig. 6. Konklusion En særlig indsats i sårbehandling i Område Hasle-Åbyhøj har gjort en forskel. Kvaliteten af sårbehandling har forbedret sig. Der er mere hensigtsmæssigt produkt forbrug. Frekvensen af besøg til sårbehandling er nedsat 3

4 og der er færre borgerkontakter til sårbehandling i weekender. Hjemmesygeplejens ressourcer til sårbehandling er reduceret med 33 % hvilket indebærer en reduktion i forbrug af forbindingsprodukter. Selv om der er forbedring i nogle aspekter af dokumentationen har ændringerne ikke været så store som forventet. Sårbehandlingsdokumentation blev præsenteret en gang til sygeplejersker som et specifikt emne og har ikke været en del af undervisningsforløbet som helhed pga. tidsmangel. Det var meget mere almindeligt for fokusområder i plejeboliger at have et mål og et målbart mål end fokusområder i hjemmesygeplejen. Dokumentationspraksis som er forbedret viser bedre viden om sårhelingsprocessen. Undervisningsforløbet forgik over kun 3 måneder. Det var et meget intensivt forløb for at være tilgængeligt for så mange medarbejdere som muligt i projektperioden. Der var ikke så mange deltagere som forventet for nogle kurser, fx diagnosticering af bensår, og sårbehandling for assistenter. Det skyldes konkurrerende obligatorisk undervisning (ergonomi; APV) og medarbejderes sygdomme over vinteren. 4

5 Bilag 1. Sårsygeplejerskens Indsatser Figur 1. Henvisning til Sårsygeplejersken (september 2012 januar 2013) Sted Antal borgere søgt rådgivning Antal Kontakte til sårsygeplejersken via: borgere besøgt af sårspl. Personligt Telefonisk Hjemmesygepleje Gellerup Åbyhøj Hasle Toftegården Sundhedsklinikker Gellerup Åbyhøj Hasle Toftegåden 0 Plejeboliger Rymarken Sandkåsvej Sifsgard Thorsgarden Åbygård TOTAL Figur 2. Sårtyper rådgivning søgt om Hjemmesygepleje Sundhedsklinikker Plejeboliger Total Skinneben Ødem 2 2 Tryksår Diabetes Kirurgisk 2 2 Andet Hud problem 2 2 Figur. 3. Undervisning: November 2012 Januar 2012 Emne Sosu-medarbejdere Hudpleje Tryksårsforebyggelse Sår behandling/produkter (assistenter) Sygeplejersker Sårvurdering / produkter Diagnosticering af ben sår og kompressionsterapi Tryksårsvurdering / diabetes fodsår Antallet af undervisningsforløb Antallet af deltagere (aflyst x 2 pga. ingen deltagere)

6 Bilag 2. Audit data - Sundhedsenhed Figur 4. Hjemmesygeplejerske Borgerkontakt i hjemmet i uge 4 (7 dage) 2013 Antal borger besøg i alt Antal sårpleje kontakter Sårpleje som % af alle besøg Antal borger med et sår Gennemsnit antal ugentligt besøg Gellerup Hasle Toftegården Åbyhøj % 19% 18% 11% ,0 2,5 2,6 1,7 Figur 5. Weekend besøg uge 4, 2013 Antal borger besøg i alt Antal besøg til sårpleje Sårpleje som % af alle besøg Gellerup Hasle Toftegården Åbyhøj % 20% 13% 0% Figur 6. Sårtype i hjemmesygeplejen (HS) og Sundhedsklinikker (SK) i uge 4, 2013 Gellerup Hasle Toftegården Åbyhøj TOTAL HS SK HS SK HS SK HS SK Skinneben Ødem Tryksår Diabetes Kirurgisk 1 1 Andet Figur 7. Borger kontakter i sundhedsklinikker i uge 4, 2013 Antal borger kontakter i alt Antal sårpleje kontakter Sårpleje som % af kontakter Antal borgere med et sår Gellerup Hasle Toftegården Åbyhøj % 37% 30% 38%

7 Bilag 3. Delmål - Hjemmesygeplejen (HS) og sundhedsklinikker (SK) Figur 8. Kvalitetsdelmål Mål HS 2013 HS 2012 SK 2013 SK At nedbringe antal forbindingsskift til 2,2 3,4 1,8 2,0 gennemsnitlig 2,5 x ugentlig 2. At nedbringe antal weekend besøg til sårpleje til 10% af alle weekend besøg 3. At 90% af borgere med skinnebenssår får kompressionsbehandling 4. At færre borgere med skinnebenssår er behandlet med komprilanbind 5. At hævede ben bliver afvandet indenfor 14 dage med brug af coban bandager, og behandlet derefter med behandlingsstrømper 6% (0 20%) 17 % (2-33%) % 54% 83% 77% 1/6 7/13 1/9 6/13 5/5 6/9 3/4? 6. At 100% borgere får evidensbaseret behandling. 91% 64% 100% 82% 31/34 31/49 7. At alle sygeplejerske lære at bruge PDA en til at tage sårbilleder og sætte dem i CSC journalen Figur 9. Dokumentation delmål Dokumentation Mål HS 2013 HS 2012 SK 2013 SK At 100 % borgere med sår har et behandlingsmål. 43% 40% 74% 40% 2. At 100 % behandlingsmål har en dato til næste evaluering. 13% 4% 18% - 3. At 100 % borgere har en dokumenteret evaluering af handlinger mindst hver 14. dag. 67% 80% 81% 63% 4. At 100 % borgere har sår størrelsen dokumenteret 1 x månedlig. 38% 0% 70% 0% 5. At 100 % af sårbunden er beskrevet ift. vævstype. 6. At ankelomkreds er dokumenteret for 100% borgere med hævede ben før og efter behandling. 51% 4% 78% 0% 2 borger 2 borger 2 borger 0% 7

8 Bilag 4. Audit data - Plejeboliger Figur 10. Antal beboere med et sår (uge 4) 2013 Rymarken Sifsgård Sandkåsvej Thorsgården Åbygård Antal beboere på plejehjem Antal beboere med sår % beboere med sår 10% 11% 17% 18% 8% Figur 11. Sårtyper Rymarken Sifsgård Sandkåsvej Thorsgården Åbygård Skinneben Tryksår 2 (7%) 1 (2%) 6 (12%) 6 (18%) 1 (3%) Andet Bilag 5. Delmål Plejeboliger Figur 12: Kvalitetsdelmål Mål PB 2013 PB At nedbringe antal af beboere med tryksår til 5 % 9 % 8 % 2. At nedbringe gennemsnitligt antal forbindingsskift om ugen?? 3. At alle medarbejdere kan identificere kategori 1 tryksår.?? 4. At 100 % borgere får evidensbaseret behandling. 77 % 74 % Figur 13. Dokumentation delmål Dokumentation Mål PB 2013 PB At 100% borgere med sår har et behandlingsmål. 76% 68% 2. At 100% behandlingsmål har en dato til næste evaluering. 17% 0% 3. At 100% borgere har en dokumenteret evaluering af handlinger mindst hver 14. dage. 66% 60% 4. At 100% borgere har sår størrelsen dokumenteret 1 x månedlig. 55% 0% 5. At 100% af sårbunden er beskrevet ift. vævstype. 17% 0% 6. At ankelomkreds er dokumenteret for 100% borgere med hævede ben før og efter behandling. 0% 0% 8

9 Bilag 6. Dokumentation praksis i uge 4 9

10 * Dokumentation i Rymarken er udfyldt af assistenter og ikke sårsygeplejersken, som arbejder i huset 10

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 1. Indledning En audit af sårbehandling i Område Halse-Åbyhøj i juni 2012 viste at 23 % af ATA (ansigt til ansigt)

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice Visitationen Tættere samarbejde mellem visitatorerne i Visitationen og hjemmeplejen / sygeplejen i Pleje og Træning. Gennem et tættere samarbejde mellem

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 Formål: 1. At behandle sår bedre Telemedicin Oplæring af (sår)sygeplejersker i telemedicinsk samarbejde MedCom Dansk Telemedicin KvaliCare 2. At

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: SO1 Visitation af ydelser til ældre og handicappede. Tættere samarbejde mellem visitatorerne i Visitationen og hjemmeplejen / sygeplejen i Pleje og Træning.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sårbehandling, behandlingskrævende sår 43461 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Sårbehandling Sårsygeplejerske Bente Marie Møller

Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Sårbehandling Sårsygeplejerske Bente Marie Møller Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Sårbehandling Sårsygeplejerske Bente Marie Møller Præsentation Sårsygeplejerske Thy-Mors Sygehus Diplom i sårbehandling 2010 Uddannet sygeplejerske 1987 Arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Maria Plaschke, Sårkonsulent, sårsygeplejerske Maria Plaschke 3.2.2016 1 TIME sårvurdering Indhold for dagen Hvordan vurderes om der er infektion i såret

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Dokumentation i sårbehandlingen Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Hvad gjorde vi? Spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger Audit på amputationer over en 2 års periode (2002-2004) Spørgeskema

Læs mere

Resultatskabende kompetenceudvikling

Resultatskabende kompetenceudvikling Resultatskabende kompetenceudvikling KvaliCare sikrer kliniske og økonomiske resultater for danske kommuner.gennem kompetenceudvikling af sundhedsmedarbejdere.understøttet af løbende effektmålinger og

Læs mere

Såranalyse side 1. Såranalyse 2 MedCom. Udarbejdet for. KvaliCare ApS, Juliesmindevej 8, DK-4180 Sorø

Såranalyse side 1. Såranalyse 2 MedCom. Udarbejdet for. KvaliCare ApS, Juliesmindevej 8, DK-4180 Sorø Såranalyse side 1 Såranalyse 2 MedCom Udarbejdet for Såranalyse side 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Metode 4 Sammenligning med andre resultater 5 Forekomst af sår 6 Fordeling af sår på køn 8 Sår oprettet

Læs mere

Opfølgning på kvalitetskontrakter Pleje og Træning

Opfølgning på kvalitetskontrakter Pleje og Træning Opfølgning på kvalitetskontrakter Pleje og Træning Opgaveområde Sundhed og Omsorg Kode: SO3 Pleje og Træning Antallet af social- og sundhedshjælperelever og social- og Sundhedsassistentelever, der gennemfører

Læs mere

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os.

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os. Aabenraa Kommune Birgit Møller, hjemmesygepl. og sårsygepl Aabenraa Kommune. Sår-efterudd år 2000 og løbende årlige kurser. Har 12 timer pr. uge til sårspecialet (geografisk stort landområde med to sygeplejegrupper

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Undervisningstilbud i. Odder Ældreservice.

Undervisningstilbud i. Odder Ældreservice. Undervisningstilbud i Odder Ældreservice. Undervisningstilbuddene er en del af Odder Ældreservice s kompetenceudvikling. Nogle at undervisningsemnerne er obligatoriske, og de andre kan enten du selv eller

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller

MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller Præsentation på SST-seminar 10. marts 2011 på Panum i København Chefkonsulent Lars Engberg Sundhedsstaben www.kk.dk Side 2 / Overordnet om kommunernes

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår

Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår Medarbejder information Sår i Syd Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Sårbehandling Et sår betragter vi som

Læs mere

Såranalyse side 1. Såranalyse 3 MedCom. Udarbejdet for. KvaliCare ApS, Juliesmindevej 8, DK-4180 Sorø

Såranalyse side 1. Såranalyse 3 MedCom. Udarbejdet for. KvaliCare ApS, Juliesmindevej 8, DK-4180 Sorø Såranalyse side 1 Såranalyse 3 MedCom Udarbejdet for Såranalyse side 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Metode 4 Sammenligning med andre resultater 5 Forekomst af sår 6 Fordeling af sår på køn 9 Sår oprettet

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Laboratorium om den gode sårbehandling

Laboratorium om den gode sårbehandling Laboratorium om den gode sårbehandling December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 3 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og bæredygtighed... 4 6.

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling.

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Hospice Sønderjylland Oprettet d. 18-1-2012 af: KIG 5 Sidst revideret d. 28-01-2013 af: KIG 5 Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Godkendt d. 14.06.2013 af: HLE/IAB Skal revideres d. 14.06.2015

Læs mere

NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017

NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017 Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) August 2017 NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017 Dansk Sygepleje har i samarbejde med det Faglige Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne gennemført

Læs mere

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION VIDEREUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2017-2020 Februar 2017 ucsyd.dk Sygeplejersker med sårfunktion Indledning Sygeplejersker indenfor både

Læs mere

P R O J EKTSKITSE. Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje

P R O J EKTSKITSE. Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje P R O J EKTSKITSE Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje 1. Baggrund og formål KL gennemførte i 2010 sammen med en række kommuner et strategiprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen.

Læs mere

Kompetenceudvikling understøttet af e-læring

Kompetenceudvikling understøttet af e-læring Kompetenceudvikling understøttet af e-læring Præsentation KvaliCare i drift i 11 kommuner E læring om: Sår forebyggelse og bh behandling SPL SSA Sår forebyggelse SSH Medicinhåndtering SPL SSA Medicinadministration

Læs mere

01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012

01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012 Telemedicinsk konsultation - sårbehandlingsforløb Udarbejdet af: Sårsygeplejerske Wilja Yvonne Dam Eskildsen, Sårsygeplejerske Camilla Pia Bak Nielsen, Overlæge Karsten Fogh, Sårcenteret på Dermatologisk

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Indsatskatalog - sygeplejen

Indsatskatalog - sygeplejen Indsatskatalog - sygeplejen (1) Indsatser m.h.p. at udvikle Sygepleje opgaver Fremme sundhed og forebygge sygdom 1.1.3 Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de kan handle i relation til borgeren

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016

Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016 Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016 1. Resumé Sundhedsudvalget besluttede den 14. marts 2016 at forvaltningen skulle udarbejde en benchmarkinganalyse af Rebild Kommunes udgifter

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje

Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje P R O J EKTBESKRIVELSE Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje 1. Baggrund og formål KL gennemførte i 2010 sammen med en række kommuner et strategiprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen.

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Godkendt af Sundhedsstyregruppen den 4. november 2015 med ikrafttræden 1. december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland.

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland. Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland. Et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg, Odder Kommuner samt almen praksis og Hospitalsenheden Horsens.

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Formål Formålet er at undersøge effekter af Projekt Tab Ud hos de deltagende kommuner. Spørgeskemaet vil afdække tidsforbruget på de individuelle elementer

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sårcenter, Regionshospitalet Viborg, HE Midt Udarbejdet: juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Henvisningsforløb & henvisninger

Henvisningsforløb & henvisninger 5. Møde i Klinikergruppen vedr. National implementering af telemedicinsk Sårvurdering 18.06.2013 Henvisningsforløb & henvisninger Eskild W. Henneberg 1 Organisationen: Det telemedicinske netværk skal ikke

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling

SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling SYGEPLEJERSKER MED SÅRFUNKTION Seminar i behandling og forebyggelse i sårbehandling 2016-18 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE April 2016 INDLEDNING Sygeplejersker indenfor både

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske

Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske Velkommen Her i folderen kan du læse om Ringsted Kommunes Hjemmeplejes mange forskellige tilbud både hjælp til personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

GENERELLE Blokke. Introduktionsundervisning for nyansat plejepersonale Generelle Blokke Januar 2011

GENERELLE Blokke. Introduktionsundervisning for nyansat plejepersonale Generelle Blokke Januar 2011 1 GENERELLE Blokke Emne / Tema Indhold Underviser(e) Tidsforbrug Formål med timerne er: BLOK 1 Værdigrundlag Gennemgang af værdigrundlag Teori bag (interaktionel sygeplejepraksis) Brug af værdigrundlag

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238 24. maj ABT-PROJEKT 238 1 24. maj ABT-PROJEKT 238 BILLAG 1. ENDELIG ANSØGNING [238-111]... 7 BILAG 2 SAMLET BUDGET FOR PROJEKTET... 18 BILAG 3.A. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR DEN TELEMEDICINSKE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst.

Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst. Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst. Sygeplejegruppen: I distrikt Øst er der for tiden ansat 9 sygeplejersker. Antallet af sygeplejersker justeres løbende i forhold til hvor mange

Læs mere

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering Bilag 1A Opdateret januar 2017 Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering i Innovationsforløbet vedrørende udvikling af løsning, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige

Læs mere

Støtte- og kompressionsterapi

Støtte- og kompressionsterapi Støtte- og kompressionsterapi Comprilan Comprilan med kort stræk yder den bevægende muskel kraftig modstand = højt arbejdstryk. Samtidig har bindet en ringe tilbagetrækningskraft, når benet er i hvile

Læs mere

Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår

Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår Evalueringsrapport Rapporten er udarbejdet af: Sundhed og Velfærd,

Læs mere

SÅRTEAM - ORGANISERING AF ET BEHANDLINGSTILBUD TIL PATIENTER MED PROBLEMSÅR

SÅRTEAM - ORGANISERING AF ET BEHANDLINGSTILBUD TIL PATIENTER MED PROBLEMSÅR SÅRTEAM - ORGANISERING AF ET BEANDLINGSTILBUD TIL PATIENTER MED PROBLEMSÅR En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (4) Center for Evaluering

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet ved hjemmeplejen Valby/Vesterbro og Nørrebro

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Pjecen indeholder oversigt over: - obligatoriske og supplerende interne undervisningsemner i Ældreservice - oversigt over relevante opkvalificeringsuddannelser for

Læs mere

DEN FAGLIGE VISITATIONS- RETNINGSLINJE FOR PERSONER MED DIABETISKE FODSÅR

DEN FAGLIGE VISITATIONS- RETNINGSLINJE FOR PERSONER MED DIABETISKE FODSÅR DEN FAGLIGE VISITATIONS- RETNINGSLINJE FOR PERSONER MED DIABETISKE FODSÅR 2013 Faglig visitationsretningslinje for personer med diabetiske fodsår Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Totalløsninger. i sygepleje og lægeartikler. Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik.

Totalløsninger. i sygepleje og lægeartikler. Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik. Totalløsninger i sygepleje og lægeartikler Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik. Procesoptimering Abena tilbyder kompetence på et højt niveau, hvilket afspejles

Læs mere

Patient-/borgerrettede forløb med fokus på patienter/borgerer med diabetiske fodsår

Patient-/borgerrettede forløb med fokus på patienter/borgerer med diabetiske fodsår Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Patient-/ borgerrettede forløb med fokus på patienter/borgere med diabetiske fodsår foregår såvel i primær som sekundær

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale.

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale. Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til sygeplejerskeuddannelsen Case 1: Manglende indberetninger På baggrund af nationalt fastsatte standarder og indikatorer, taster sundhedspersonalet

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

SÅRBEHANDLING. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår

SÅRBEHANDLING. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår SÅRBEHANDLING Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker med speciale i sår UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE University College Syddanmark

Læs mere

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Titel Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Forfattere Jes Bak Sørensen, cand.scient. ph.d. Sundhedsstaben Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000

Læs mere