Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814"

Transkript

1 1732 d. 13 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Mette. Peder Jacobsens hustru bar barnet og de andre faddere var Simon Olufsen, Peder Nielsen, Niels Iversen, Mads Nielsens hustru, Thomas Nielsens hustru d. 2 mar. blev døbt Mads Medums barn og kaldet Maren. F: Hans kones moder, som bar det, Niels Bejsnap, Peder Mose, Niels Madsens hustru, Hans Østergård, Anna Rasmusdatter d. 23 mar. blev Johan Metslers børns dåb confirmerede i Ølgod kirke, den yngste blev kaldet Melchior, den ældste Jens. F: Herredsfogdens Knud Jacobsens kæreste, som bar det frem, og Jens Bastrups, forpagterens kæreste, som bar det andet. Søren Hallum, Niels Tarp, Hans Ulv, Niels Bejsnap, ladefogden Anders Nielsen på Lindbjerg, Birthe Møller, Johanne Torlund d. 2 apr. blev døbt Søren Hallums barn. Se ved de introducerede. (1732 d. 20 apr. blev Søren Hallums kone introduceret og samme dag hans barns dåb kaldet Jens confirmeret, ved hvilket var faddere: Præstens kæreste som bar det, herredsfogden sr. Knud Jacobsen, mons. Fanø, ladefogden Anders Nielsen på Lindbjerg, degnens hustru, Birthe Møller.) 1732 d. 6 apr. blev Jens Bjergs barns dåb publiceret i Ølgod kirke og kaldet Peder. F: Kirstine Hallum som bar det, Niels Tarp, Mads Smed, Thomas skrædder, Hans Jensens hustru d. 27 apr. blev Gregers Thomsens barns dåb af Vallund confirmeret i Ølgod kirke kaldet Bertel. F: Frands Nielsens tjenestepige som bar det, Frands Nielsen, Christen Jensen, Niels Påbøls søn, Christen Jørgensens hustru d. 27 apr. blev Peder Krasborgs datters uægte barn, hvormed hun var bedragen i Tistrup sogn af en smed sammesteds ved navn Anders. Barnet blev kaldet Else. F: Niels Kusks kone bar det, Niels Kusk, Christen Iversen, Bodil Nielsdatter d. 4 maj. blev Oluf Pedersens barn af Vognslund døbt og kaldet Peder. F: Hans Østergårds hustru bar det, Hans Østergård, Jacob Grønfeldt, Niels Jepsen, Christen Iversens hustru d. 18 maj. blev Erik Agersnaps barn døbt og kaldet Anna. F: Jacob Vognslunds hustru bar det, Mads Medum, Hans Østergård, Niels Olufsens hustru d. 9 jun. blev Jens Kjeldsens barn døbt og kaldet Malene. F: Jep Kjeldsens hustru bar det, Peder Kjeldsen, Vedste Hjedding, Thomas Nielsens datter, Ebbe Vestkjær d. 13 jul. blev hl. herredsfoged Knud Jacobsens hjemmedøbte barns dåb confirmeret i Ølgod kirke kaldet Malene Kirstine. F: Jørgen Hauch i Borris hans kæreste bar det, Daniel Philip Rasch og hans 2de sønner, madame Haahr, mons. Kochs kæreste, jomfru Else Hansdatter fra Østergård d. 20 jul. blev Peder Moses barn af Bejsnap hjemmedøbte barns dåb confirmeret i Ølgod kirke og dets navn var Maren. F: Johanne torlund tjenende herredsfogden bar det, Jens Hallum, Niels Michelsen, Hans Østergård, Birthe Agersnap d. 20 jul. blev et uægte barn døbt i Ølgod kirke. Moderen til samme barn er Hans Gregersens datter i Mosen. Barnet blev kaldet Gregers. F: Jens Ekknuds hustru bar det, Jens G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 1 af 149

2 Hallum i Vesterlist og hans hustru, Hans Lists karl, Niels Bejsnap. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Christen Jepsen i Mejlsvang, men han benægtede det offentlig i kirken d. 10 aug. blev Christen Jensens barn af Vallund døbt og kaldet Ellen. F: Knud Jensens hustru bar det, Rasmus Jensen, Knud Jensen, Mads Smed, Maren Knudsdatter d. 31 aug. blev Jens Tarps barn døbt og kaldet Niels. F: Helvig Jensdatter bar det, Morten Pedersen af Tarp, Niels Tarp, Hans Nissen, Ellen Kirstine d. 31 aug. blev Christen Jensens barn af Ølgod Bjerge døbt og kaldet Maren. F: Ellen Nielsdatter bar det, Niels Jepsen, Christen Nielsen, Jens Hallum, Søren Hallums tjenestepige d. 21 sep. blev Jens Hallums barn af Vesterlist døbt og kaldet Peder. F: Kirsten Ekknud bar det, Johan Metsler, Niels Michelsen, Jens Christensen, Else Hallum d. 26 okt. blev Mads Smeds barn ved Ølgod kirke døbt og kaldet Kirstine Marie. F: min kone bar det, herredsskriveren Christen Fischer, Søren Jensen, Niels Tarp, degnens kone d. 29 okt. blev Christen Hjeddings barn døbt og kaldet Ellen. F: Peder Nissens datter i Hjedding ved navn Ellen bar det, Peder Nissen, Knud i Vestkjær, Hans Pedersen i Vognslund, Hans Østergårds kone d. 9 nov. blev Jacob Vognslunds barn døbt og kaldet Peder. F: Erik Agersnaps kone bar det, Christen Tarp, Niels Tarp, Christen Iversens kone i Vognslund, Else Christensdatter d. 7 dec. blev Vedste Bøllunds barn døbt og kaldet Poul. F: herredsskriveren Christen Fischers hustru bar det, Poul Bøllunds hustru gik ved, Knud i Ølgod by, Anders Jensen som holder skoen, Anders Villadsen d. 11 feb. blev Christen Krasborgs barn døbt og kaldet Morten. F: hans søster fra Lønborg bar det, Jens Pedersen af Østbæk, Anders Hørup, Christen Nielsen, Ellen Slot d. 1 mar. blev Peder Nielsens barn i Havlund døbt og kaldet Sidsel. F: Birgithe herredsskriverens kæreste bar det, Vedste Bøllunds hustru, Poul Bøllund, Christen Christensen rytter i Gammelgård, Ellen Kirstine Hjedding d. 22 mar. blev Knud Topgårds barn døbt kaldet Sidsel. F: Niels Madsens hustru i Oddum bar det, Jens Topgård, Peder Knudsen, Niels Madsen i Oddum, Christen Topgårds kone i Valund d. 1 apr. blev Morten Harkis hans barn hjemmedøbt og kaldet Søren. Derefter blev hans dåb publiceret for menigheden, hvor da faddere vare: herredsskriver Christen Fischers kone som bar det, Niels Michelsens kone, Maren Harkis, Johan Frederik i Hjøllund, Peder Poulsen ibidem d. 7 jun. blev min datters hjemmedåb, som skete d. 3 jun. in casu neccessitatis hvor hun blev kaldet Karen, publiceret i Ølgod kirke. F: mad. Kirsten Pedersdatter bar det, mad. Mag. Laue Pedersens gik hos, hr. Bertel Andreas Agerholm, herredsfogden sr. Knud Jacobsen, herredsskriveren sr. Christen Fischer, mons. Søren Hallum studiosus, mons. Hans Brun. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 2 af 149

3 1733 d. 26 jul. Niels Bejsnaps barn døbt og kaldet Peder. F: herredsfogdens kæreste bar det, Jens Torlund, Anders Ladefoged, Jep Kjeldsens hustru, Karen Torlund og barnepigen fra Torlund d. 26 jul. Jens Sørensens barn døbt og kaldet Søren. F: Peder Østergårds hustru bar det, Niels Kusk, Hans Østergård, Peder Tarps hustru, Hans Sørensen, Maren Hansdatter d. 26 jul. Hans Nissens barn døbt og kaldet Maren. F: min hustru bar det, skriveren, Søren Hallums hustru, Søren Kærgård, Morten Pedersens søn d. 16 aug. blev Peder Harkis hans barn døbt og kaldet Thomas. F: Thomas Mortensens hustru bar det, Johan Frederik, Morten Christensen, Niels Iversen, Anders Poulsens hustru og Niels Michelsens hustru d. 23 aug. blev Niels Michelsens barn, kaldet ved hjemmedåben Søren, fremstillet for menigheden. F: en kone af Ansager sogn bar det, Hans Østergård, Hans List, Niels Pedersen, Peder Moses hustru, Johan Metslers hustru d. 13 sep. blev Peder Poulsens barn af Hjøllund døbt og kaldet Jørgen. F: hans søster bar det, Oluf Torstrup, Johan Frederik, Niels Iversen, Esbens hustru af Harkis, Niels Michelsens hustru af Hjøllund d. 27 sep. blev Peder Villumsens barn af Østbæk døbt og kaldet Karen. F: Peder Moses hustru bar det, Jens Pedersen, Las Thomsen, Anders Hørup, Ellen Slot, Mads Krogs hustru d. 20 okt. blev Jens Bøels barn af Ekknud døbt og kaldet Søren. F: Jens Hallums hustru bar barnet, Niels Tarp, Niels Jensen, Jens Bjerg, Jens Tarps hustru, Else Vognslund d. 15 nov. døbt Vedste Madsens barn og kaldet Peder. F: en kone af Lille Grimlund navnlig Anna Jacobsdatter bar det, Mads Madsen, Peder Jensen, Anders Villumsen, Ellen Slot, Dorthe Poulsdatter d. 15 nov. blev Esbens hjemmedøbte barns dåb publiceret for menigheden. Barnets vavn var Kirstine. F: en kone fra Lønborg bar det, 2 mænd fra Lønborg sogn, Christen Krasborg, Johan Frederik, Maren Hjøllund d. 22 nov. Hans Lists hjemmedøbte barns dåb publiceret. Barnet var kaldet Niels. F: Lauge Christensen, Niels Olufsen, Simon Olufsen d. 29 nov. blev Poul Pedersen Bøllunds hjemmedøbte barns dåb publiceret for menigheden. Barnet var kaldet Peder. F: Poul Bøllunds søster fra Gårde bar det, Niels Sørensen, Frands christophersen, Peder Pedersen, skriverens hustru, Simon Olufsens hustru, Else Vognslund d. 13 dec. blev Peder Mejlvangs barn døbt og kaldet Kirsten. Hans Nissens hustru bar barnet. F: Simon Olufsen, Niels Pedersen, Niels Olufsen, Vedste Bøllunds hustru d. 31 jan. blev Mads Krog i Østbæk hans barn døbt og kaldet Christen. Hans moder af Hoven sogn bar det. F: Peder Villumsen, Anders Hørup og Las i Østbæk, Hans Sesttes kone. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 3 af 149

4 1734 d. 7 feb. blev Jacob Pedersens barn døbt og kaldet Peder. Niels Kusks hustru bar det. F: Christen Iversen, Niels Pedersen, Johan Frederik, Jacob Jerrigsens hustru d. 7 feb. Gregers Vallunds barn døbt og kaldet Jens d. 7 feb. blev Gregers Thomsens barn af Vallund døbt og kaldet Christen. Herredsskriverens hustru bar det. F: Christen Topgård, Søren Hallums karl, Peder Jensen, Anna Nielsdatter, Else Vognslund d. 25 mar. blev Christen Torlunds barn døbt og kaldet Jens. Hans Østergårds hustru bar det. F: Vedste Hjedding, Jens Hallum, begge Torlund piger, Jens Sørensens hustru d. 25 mar. blev Thomas Mortensens barn døbt og kaldet Niels. Peder Jacobsens hustru bar det. F: Iver Nielsen, Simon Olufsen, David andersen, Esbens hustru udi Harkis, Dorthe Poulsdatter d. 28 mar. blev Jerrig Poulsens barn døbt og kaldet Iver. Jacob Jerrigsens hustru bar det. F: Peder Østergård, Jens Strømmesbøl, Anna Rasmusdatter, Niels Bejsnaps hustru. (Tjener i Lyne 1749) d. 11 apr. blev Mads Medums barn døbt og kaldet Christen. Niels Bejsnaps hustru bar barnet. F: Jens Strømmesbøl, Niels Medum, Peder Jensen, Else Vognslund, Anna Rasmusdatter d. 2 maj. blev Peder moses barn døbt og kaldet Knud. Hans Østergårds hustru bar det. F: Morten Harkis, Hans List, Peder Jensen, Peder Østergårds hustru, Niels Michelsens hustru d. 16 maj. blev Peder Christensens barn døbt og kaldet Peder. Jens Sørensens hustru bar det. F: Jens Strømmesbøl, Niels Medum, Hans Sørensen, Niels Kusks hustru, Christen Skrædders hustru d. 14 jun. blev Knud Lassens barns dåb confirmeret udi Ølgod, efterat det tilforn var hjemdøbt og kaldet Las. Herredsfogdens udepige bar det. F: Simon Olufsen, Mads Smed, Vedste Lassen, Jens Bjergs hustru d. 8 aug. blev Oluf Jepsens hjemmedøbte herredsskriveren sr. Christen Fischers barn døbt og kaldet Nis. Søren Hallums hustru bar det. F: Søren Hallum, Simon Olufsen, Poul Bøllund, Anna Nisdatter, Vedste Lassens hustru d. 22 aug. blev Anders Jensens barns dåb confirmeret og dets navn var Peder. Mads Medums hustru bar det. F: Rasmus Jensen, Hans Østergård d. 21 sep. blev Jens Gammelgårds barn døbt og kaldet Maren. Christen Nielsens hustru bar det. F: Peder Nielsen, Christen Nielsen, Peder Nissens datter, Peder Sørensens hustru d. 26 sep. blev velædle hl. herredsfoged Knud Jacobsens barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og dets navn var Hanne Mette. Mad. Kochs bar barnet. F: hr. Jørgen Hauch, hl. Anders Rasch, Hans Nielsens kæreste, mons. Niels Knudsen, Labert Rasch, Mads Christensens hustru. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 4 af 149

5 1734 d. 29 sep. blev Søren Hallums barn døbt og kaldet Niels. Mette Pouls bar det. F: Christen Fischer, Peder Nielsen, Peder Møller, Simon Olufsens hustru, Poul Bøllunds hustru d. 10 okt. blev min lille søns hjemmedåb publiceret for Ølgod menighed. Hans navn er Søren. Mad. Pedersen velærværdige mag. Laue Pedersens kæreste bar ham, mad. Agerholm velærværdige hl. Bertel Agerholms kæreste, mag. Laue Pedersen fra Bork, hl. herredsfoged Knud Jacobsen, forpagter på Lindbjerg mons. Hans Nielsen vare faddere d. 17 okt. blev Jens Hallums barn døbt og kaldet? Jens Ekknuds hustru bar det. F: Johan Metsler, Thomas Tysker, Thomas Hallum, Niels Michelsens hustru, Peder Lassens kone d. 24 okt. blev Vedste Bøllunds barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og barnets navn var Thomas. Hans Nissens hustru bar det. F: Christen Fischer, Simon Olufsen, David Andersen, Knud Lassens hustru, Maren Lasdatter d. 31 okt. blev Jens Tarps barns dåb confirmeret og dets navn var Jørgen. Mette Pouls bar det. F: Morten Pedersen, Peder Pedersen, Hans Nissen, Kirsten Bjerg, Lene Jensdatter. (tjener i Østen) d. 7 nov. blev Johan Metslers barns dåb confirmeret og dets navn var Nicolaj. Herredsfogdens kæreste bar det. F: mons. Hans Nielsen, Thomas Ladefoged, Jacob Torlund, herredsfogdens pige, Hans Nielsens pige d. 7 nov. blev Peder Jacobsens barn af Harkis døbt og kaldet Mette. Thomases hustru i Forsumho bar det. F: Johan Frederik, Niels Iversen, Bodil Harkis, Peder Poulsens hustru. (er ej her i sognet) d. 1 jan. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist hans dåb confirmeret som var kaldet Søren. Jens Hallums hustru bar det. F: Thomas Tysker, Hans List, Eske Tøgersen, Mette Clausdatter, Niels Bejsnaps hustru d. 2 jan. blev mons. Hans Nielsens barns dåb confirmeret i Ølgod kirke. Navnet var Anna Elisabet. Herredsfoged Jacobsens kæreste bar det. F: mons. Hans Refstrup fra Skjernbro, Lambert Rasch, Jens Pedersen fra Nørholm, mons. Hans Frederiksens kæreste fra Hodde, mons. Hans Nielsens kones søster d. 30 jan. blev Niels Jepsens barn døbt og kaldet Kirsten. Niels Kusks hustru bar det. F: Christen Iversen, Jacob Grønfeldt, Nis Hansen, Birthe Østergård, Oluf Vognslunds hustru d. 6 feb. blev Christen Topgårds barn døbt og kaldet Rasmus. Anna Rasmusdatter bar det. F: Jens Topgård, Knud Jensen, Niels Jespersen, Gregers Vallunds hustru, Niels Jensens hustru d. 16 mar. blev Oluf Jensens barn døbt og kaldet Peder. Hans Nissens kone bar det. F: Peder Nissen, Vedste Knudsen, Thomas Hallum, Gregers Lassen, Christen Hjeddings hustru, Christen Madsens enke d. 20 mar. blev Jacob Eriksens barn døbt og kaldet Christen. Erik Poulsens hustru bar det. F: Niels Tarp, Christen Iversen, Eske Tøgersen, Anna Christensdatter, Karen Andersdatter. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 5 af 149

6 1735 d. 12 apr. blev Niels Bejsnaps barn døbt og kaldet Anna. Peder Jacobsens hustru bar det. F: Niels Michelsen, Jacob Grønfeldt, Hans List, Peder Lassens pige, Karen Vedstesdatter d. 17 apr. blev Knud Jensens barn døbt og kaldet Niels. Christen Topgårds hustru bar det. F: Jens Topgård, Niels Jensen, Niels Jespersen, Karen Smed, Christen Nielsens hustru. (er i Holland) d. 17 apr. blev Jacob Grønfeldts barn døbt og kaldet Christen. Peder Jacobsens hustru bar det. F: Christen Iversen, Niels Bejsnap, Peder Hansen, Peder Lassens pige, Niels Bejsnaps pige d. 26 apr. blev Niels Jensens barn af Vallund døbt og kaldet Kirsten. Mette Pouls bar det. F: Jens Topgård, Knud Jensen, Niels Jespersen og hans søster af Oddum, Christen Topgårds hustru d. 1 maj. blev Christen Skrædders barn døbt og kaldet Karen. Peder Østergårds hustru bar det. F: Peder Østergård, Erik Poulsen, Hans Christensen, Jens Sørensens hustru, Hans Sørensen d. 19 jun. blev Oluf Vognslunds barn døbt og kaldet Peder. Hans Østergårds hustru bar det. F: Christen Iversen, Niels Jepsen, Hans Pedersen, Else Mejlsvang, Mette Havlund, Nniels Medums datter. (opført som vanfør i mit) d. 3 jul. blev Anders Villadsens barn af Mejlvang døbt og kaldet Kirsten. Madame Haahr bar det. F: Peder Mejlvang, Christen Jepsen, Niels Pedersen, Jens Bjergs hustru, Karen Vedstesdatter d. 10 jul. blev Mads Nielsens barn døbt og kaldet Voldborg Cathrine. Min hustru bar det. F: Niels Tarp, Thomas Mortensen, Niels Iversen, Christen Fischers hustru, Ellen Nielsdatter, Lene Jensdatter. (er i Heager) d. 24 jul. blev Hans Christensens barn af Agersnap døbt og kaldet Karen. Jens Sørensens hustru af Vestkjær bar det. F: Peder Østergård, Erik Poulsen, Hans Sørensen, Niels Kusks hustru, Anders Frises hustru, Peder Østergårds pige d. 24 jul. blev Peder Moses barn døbt og kaldet Oluf. Maren Møller fra Forsum bar det. F: Johan Frederik, Niels Medum, Hans List, Dorthe Slot, Margrethe Nielsdatter d. 24 jul. Peder Moses barn døbt og kaldet Else. Johanne Torlund bar barnet. F: Jep Hallum, Bertel Agersnap, Johan Frederik d. 9 okt. blev Mads Krogs barn døbt og kaldet Kirsten. Hans moder fra Hoven bar det. F: Anders Hørup, Las Thomsen, Gregers ladefoged, Peder Villumsens hustru, Margrethe Nielsdatter. (død) d. 1 jan. blev Gregers Thomsens barn af Vallund døbt og kaldet Clemmen. Niels Påbøls datter bar det. F: Niels Påbøl, Frands Nielsen, Niels Bertelsen, Christen Jensens hustru, Christen Jørgensens hustru. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 6 af 149

7 1736 d. 8 jan. blev Jens Hallums barn døbt og kaldet Peder. Niels Medums hustru bar det. F: Jacob Jerrigsen, Christen Iversen, Thomas Hallum, Niels Jepsens hustru, Appelone Okslund. (anført i mandtal) d. 22 jan. blev Ebbe Christensens barn af Vestkjær døbt og kaldet Kirsten. Mad. Haahr bar det. F: Peder Nissen, Knud Christensen, Hans Sørensen, Hans Nissens hustru, Maren Pedersdatter. (død) d. 25 jan. blev Jens Sørensens barn af Vestkjær døbt og kaldet Maren. Mad. Haahr bar det. F: Peder Sørensen, Niels Kusk, Hans Sørensen, Peder Østergårds hustru, Oluf Jensens hustru. (anført i mandtal) d. 2 feb. blev Jens Kjeldsens barn døbt og kaldet Lene. Anders Gammelgårds datter bar det. F: Jep Kjeldsen, Christen Nielsen, Gregers Lassen, Oluf Jensens hustru, Peder Sørensens hustru, Anders Gammelgårds hustru. (anført i mandtal) d. 12 feb. Blev Christen Hjeddings barn døbt og kaldet Peder. F: Vedste Knudsen, Jens Kjeldsen, Ellen Christine, Niels Kusks kone. (død) d. 22 feb. blev Jens Madsens barn af Mejlvang døbt og kaldet Karen. Mad. Haahr bar det. F: Peder Mejlvang,? Jepsen, Dorthe Poulsdatter,?? (død) d. 7 mar. blev Christen Nielsens barn af? kaldet Anna. Mette Pouls bar det. F: Søren Hallum, Knud Jensen, Peder Christensen, Gregers Vallunds kone, Christen Jensens hustru. (anført i mandtal) d. 11 mar. blev Peder Nielsens barn af Vallund døbt og kaldet Christen. Dorthe af Gammelgård bar det. F: Søren Hallum, Anders Gammelgård, Thomas Hallum, Karen Smed, Mette Havlund. (er af sorret i Hemmet) d. 18 mar. blev Mads Medums barn døbt og kaldet Christen. Hans kones søster bar det. F: Jerrig Poulsen, Jep Kjeldsen, Peder Hansen, Gregers Ladefoged, Birthe Østergård. (anført i mandtal) d. 21 mar. blev Jerrig Poulsens barn døbt og kaldet Maren. Peder Christensens hustru bar det. F: Hans Hans Østergård, Mads Medum, Jens Strømmesbøl, Christen? hustru, Anna Nørgård. (tjente på Lindbjerg) d. 22 mar. blev mit barns dåb publiceret i Ølgod kirke, han ved hjemmedåben var kaldet Peder. Velærværdige mag. Laues kæreste bar ham, velærværdige hl. Lars Lund, velærværdige hl. Hans Helsing, jomfru Karen Laugesdatter fra Borch vare faddere d. 2 apr. blev Morten Christensens barns dåb confirmeret og dets navn var Bodil.? Harkis hustru bar det. F: Hans List, Johan Frederik, Niels Iversen, Peder Poulsens hustru, Thomas Mortensens hustru. (tjener i Hyvild sogn) d. 29 apr. blev Christen Nielsen Ågårds barn døbt og kaldet Bodil. Mad. Haahr bar det. F: Jens Nielsen, Jens Pedersen, Anders Hørup, Jep Jensen, Karen Smed, Lene Nielsdatter. (anført i mandtal). G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 7 af 149

8 1736 d. 3 jun. blev Christen Krasborgs barn døbt og kaldet Christen. En pige fra Lønborg bar det. F: Las Thomsen, Christen Nielsen, Niels (Forum), Peder Villumsens hustru, Anders Hørups hustru. (er død) d. 22 jul. blev Esbens barn af Harkis døbt og kaldet (Peder). Hans søster fra Lønborg bar det. F: Hendes fader fra Lønborg, Gregers Andersen, Niels Iversen, Peder Poulsens hustru, Mortwn Harkis hustru d. 21 okt. blev Peder Hansens barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og dets navn var Else. Mad. Agerholm bar det. F:Hans List, Thomas?, Hans Sørensen, Niels Michelsens hustru, Sophie Christensdatter, (Ester) Hansdatter d. 28 okt. blev Thomas Hallums barns dåb confirmeret og dets navn var Else. Mons. Hans Nielsens kæreste bar det. F: Jens Hallum, Christen Hallum, Jens Hallums hustru og Christen Hallums hustru d. 4 nov. blev Hans Nissens barns dåb confirmeret og dets navn var Anna. Hl. velædle herredsfogdens kæreste bar det. F: Søren Mortensen, Vedste Lassen, Ebbe Christensen, (Jytte) Vedstedsdatter, Poul Bøllunds kone, Jens Mejlvangs kone d. 2 dec. var herredsskriveren sr. Christen fischer hans barn i kirke, som ved hjemmedåben var kaldet Niels og som samme dåb bemeldte søndag blev publiceret, vare faddere disse: min kæreste barn barnet, Hans Nielsen, Lambert Rasch, herredsskriverens broder, Gregers degns hustru, herredsskriverens søster fra Tarm vare faddere d. 23 dec. blec Christen Christensen Skrædder i Agersnap hans barn døbt og kaldet Christen. Hans Christensens hustru bar det. F: Hans Østergård, Peder Østergård, Niels Christensen på Torlund, Jerrig Agersnaps hustru d. 6 jan. blev Oluf Hjeddings barn døbt og kaldet Anna. Min kone bar det. F: Peder Nissen af Hjedding, Hans Nissen af Heager, Olufs broder fra Ansager, Christen Hjeddings hustru, Stivert Pedersdatter d. 13 jan. blev Jens Christensens barn af Vesterlist døbt og kaldet Karen. Kirsten Hallum, Peder Hallums enke bar det. F: Johan Metsler, Peder Mose af Bejsnap, Gregers Ladefoged på Lindbjerg, Hans Lists hustru og Niels Michelsens hustru af List og Hans Gregersens datter Ellen d. 24 feb. blev Peder Lassens barn døbt og kaldet Christen. Peder Nielsens hustru bar det. F: Peder Mose, Niels Bejsnap, Christen Rytter, Anders Gammelgårds søn, Maren List, Niels Michelsen hustru. (som mod. sig død) d. 3 mar. blev Ebbe Christensens barn af Vestkjær døbt og kaldet Christen. Præstens kone bar det. F: Peder Nissen, Peder Sørensen, ladefogden Gregers på Lindbjerg, Niels Skodsbøls datter, Karen Vedstesdatter d. 13 mar. blev Jep Pedersens stifdatter navnlig Sidsel Pedersdatter hendes uægte barn døbt og kaldet Anna. Hun efter hendes bekendelse skal være besvangret i Emmelev sogn sønden Ribe, hvor hun tjente hos Peder Hansen i emmeslev. Ved dåben blev Hans Hansen, bemeldte Peders broder udlagt til barnefader. Hans Slots kone bar barnet, Jep Pedersens kone G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 8 af 149

9 og Anna Grønfeldts datter Karen vare faddere, nok Jens Bøel, skriverens Otto og Peder Knudsens pige vare faddere. (død) d. 31 maer. Blev Johan Metsler af Lindbjerg Mølle hans barn, som forhen var hjemmedøbt, fremstillet for menigheden i Ølgod, og var kaldet Agnete. F: min kone bar det, Niels Tarp, Jens Hallum i Vesterlist, Hans Lists kone, Niels Ekknuds datter d. 7 apr. blev Peder Harkis hans barn døbt og kaldet Thomas. Degnens hustru bar det. F: Christen Hallum som tjener mig, Johan Frederik i Hjøllund, Morten Harkis hans kone, Peder Poulsens kone i Hjøllund, Anna Grønfeldts datter. (borte af sognet) d. 5 maj. blev Peder Villumsens barns dåb confirmeret, der var kaldet Maren (siges Karen). Christen Krasborgs kone bar det. F: Mads Krog, Las Thomsen, Peder Poulsen, Ellen Slot, Margrethe Nielsdatter. (borte fra sognet. NB. Er død) d. 8 maj. blev Peder Østergårds barn døbt og kaldet Maren. Erik Poulsens hustru bar det. F: Mads Medum, Niels Jepsen, Jep Kjeldsen, Karen Grønfeldt, Anna Nørgård d. 14 jul. blev Søren Hallums barn døbt og kaldet Anna Cathrine. Skriverens hustru bar det. F: Christen Fischer, Poul Bøllund, Vedste Lassens hustru, Peder Nielsens hustru, Peder Møller d. 6 okt. blev Mads Krogs barns dåb confirmeret og dets navn var Kirsten. Ellen Poulsdatter bar det. F: Peder Villumsen, Gregers Lassen, Niels Iversen, Ellen Slot, Margrethe Nielsdatter d. 6 okt. blev Poul Pedersens barns dåb confirmeret og dets navn var Daniel. Anna Kirstine bar det. F: Niels Sørensen, Frands Christensen, Jens Christensen, Søren Hallums hustru, Ellen Lasdatter d. 13 okt. blev Niels Bejsnaps barn døbt og kaldet Eske. Johan Metslers hustru bar det. Faddere: Peder Mose, Hans List, Niels Michelsen, Peder Lassens hustru, Jens Hallums hustru d. 20 okt. blev Niels Jepsens barn af Vognslund døbt og kaldet Jep. Niels Kusks hustru bar det. F: Niels Kusk, Jacob Eriksen, Christen Iversens hustru, Jens Hallums hustru d. 20 okt. blev Peder Poulsens barns dåb confirmeret og dets navn var Maren. Jerrig Poulsens hustru bar det. F: Peder Hansen, Niels Iversen, Gregers Lassen, Mette Bøel, Thomas Mortensens datter d. 5 jan. blev Peder Moses barns dåb confirmeret og dets navn var Maren. Johan Metslers kone bar det. F: Johan Metsler, Hans List, Peder Lassens hustru, Jens Hallums hustru, (død efter degnens beretning) d. 6 jan. blev Anders Villadsens barns dåb confirmeret og dets navn var Karen. Madame Haahr bar det. F: Jens Bøel, Jens Heager, Peder Pedersen, Las Lybæks hustru, Niels Skodsbøls datter. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 9 af 149

10 1738 d. 9 feb. blev Knud Jensens barns dåb confirmeret og dets navn var Christen. Søren Hallums hustru bar det. F: Jens Topgård, Niels Kjeldbæk, Christen Jørgensen, Niels Gyresis hustru, Gregars Vallunds hustru. (død efter degnens beretning) d. 16 feb. blev Jens Tarps barns dåb confirmeret og dets navn var Jens. Madame Haahr bar det. F: Jens Torlund, Morten Pedersen, Niels Tarp, Karen Vedstesdatter, Christen Nielsens hustru d. 26 feb. blev Christen Topgårds barn døbt og kaldet Mads. Anna Rasmusdatter bar det. F: Jens Nielsen, Niels Gyris, Niels Frandsen, Christen Nielsens hustru, Niels Påbøls datter d. 25 mar. blev Mads Medums barn døbt og kaldet Peder. Hans kones søster bar det. F: Hans Christensen, Peder Hansen, Peder Østergårds hustru, Jens Strømmesbøls datter, Niels Medums datter. (død efter degnens beretning) d. 13 apr. blev Thomas Grønfeldts barns dåb confirmeret udi Ølgod kirke og dets navn var Kirsten. Hans kones søster bar det. F: Christen Hallum, Laurids Jensen, Poul Jensen, Christen Hallums kone, Jens Hallums kone d. 20 apr. Niels Thomsens barns dåb publiceret fra Heager i Ølgod kirke, blev kaldet Kirsten. Min kone bar det. Christen Mejlvang, Peder Mejlvang, Karen Vedstesdatter, Ingeborg Sophie, Poul Bøllunds vare faddere d. 20 apr. Christen Hjeddings barns dåb fra Hjedding i Ølgod kirke publiceret kaldet Anna. Niels Skodsbøls ældste datter bar det. Oluf Hjedding, Las Vedstedsen, Jens Tygesen, Else Mejlvang, Jens Gammelgårds hustru faddere. (død efter degnens beretning) d. 11 maj. Peder Lassen af List hans barns dåb publiceret i Ølgod kirke kaldet Christen. Anders Gammelgårds hustru bar det. Peder Mose, Peder Nielsen, Niels Bejsnaps hustru, Hans Lists hustru faddere d. 15 maj. af Vallund Niels Topgårds barn døbt i Ølgod kirke kaldet Jens. Niels Gyris hustru af Oddum sogn bar det. Niels Gyris, Jens Topgård, Niels Frandsen, Gregers Thomsens hustru, Frandses pige faddere. (død efter degnens beretning) d. 20 maj. blev Christen Krasborgs barn af Østbæk kaldet Niels. Faddere vare Christen Nielsen, Jens Krasborg etc d. 1 jun. af Agersnap Hans Østergårds barn døbt kaldet Christen. Peder Østergårds hustru bar det, Niels Kusk, Peder Østergård, Hans Sørensen, Maren Nielsdatter, Mads Medums pige d. 14 jun. blev Peder Nielsen Bejsnaps søn Jens døbt. Faddere vare Jens Hallum, johan Metsler, Niels Bejsnap, Peder Østergårds hustru d. 29 jun. blev af Lindbjerg mons. Hans Nielsens barns dåb i Ølgod kirke publiceret kaldet Niels. Mons. Hans Frederiks hustru bar det, sr. Hans Refstrup, Jens Pedersen fra Nørholm, mons. Nielsens søster, degnens hustru faddere. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 10 af 149

11 1738 d. 24 maj. blev min datter døbt i Ølgod kirke kaldet Dorothea. Herredsskriver Fischers hustru bar det. Hans Svane, Søren Jensen af Skjærbæk Mølle, Niels Skodsbøl, degnens hustru, Mette Knudsdatter faddere d. 10 aug. af lille List Peder Moses barn døbt kaldet Niels. Niels Kusks hustru bar det. Hans List, Peder Nielsen, Hans Lists pige, Niels Michelsens hustru faddere. (NB. Samme se på min seddel i denne bog på grund de mands alder) d. 8 sep. af Havlund Peder Nielsens barn døbt kaldet Kirstine. Anders Gammelgårds datter bar det. Søren Jensen af Skjærbæk Mølle, Peder Christensen, Niels Iversen, Peder Lassens hustru, Simon Olufsens hustru faddere. (død efter degnens beretning) d. 15 sep. af Agersnap Erik Poulsens barn døbt kaldet Christen. Peder Østergårds hustru bar det. Peder Poulsen, Mads Medum, Niels Kusk, Margrethe Nielsdatter, Karen Grønfeldt faddere d. 2 nov. af Vallund Christen Nielsens barn døbt og kaldet Christen. Niels Nielsen hans broderkone af Oddum bar det, Niels Nielsen, Knud Jensen, Niels Frandsen, Christen Jensens hustru, Gregers Thomsens hustru faddere d. 21 dec. af Vognslund Oluf Pedersens barn døbt kaldet Hans. Hans Østergårds kone barn det, Christen Iversen, Jacob Eriksen, Peder Mejlvangs hustru, Anna Hjøllund, Maren Nielsdatter faddere d. 1 jan. blev af Lindbjerg Møller Johan Metslers barns dåb publiceret i Ølgod kirke kaldet Hans. Mad. Nielsen bar det, Niels Nielsen, Niels Christensen, Niels Bejsnaps hustru, Jens Hallums hustru faddere d. 1 jan. blev Peder Villumsens barn døbt og kaldet Jens. Maren Krasborg bar det, Las Thomsen, Peder Bejsnap, Poul Jensen, Ellen Slot, Kirsten Pouls faddere d. 11 jan. af Harkis Morten Harkis barn døbt kaldet Appelone. Min kone bar det, Simon Olufsen, Hans List, Peder Poulsens hustru, Peder Lassens hustru, Dorthe slot faddere d. 12 feb. Jacob Jerigsen af Vognslund barn døbt kaldet Else. En kone af Tistrup sogn bar det, Niels Tarp, Oluf Pedersen, Peder Hansen, Christen Iversens hustru, Thomas Grønfeldts hustru faddere. (død efter degnens beretning) d. 15 feb. blev Jens Hallum af Vognslund hans barn døbt kaldet Claus. En kone Christen Hallums hustru bar det, Thomas Hallum, Jens Hallum, Peder Pedersens hustru, Peder Hansens datter d. 22 feb. blev Christen Skrædders barn af Agersnap døbt og kaldet Christen. Peder Østergårds hustru bar det, Niels Kusk, Hans Christensen, Jerrig Poulsen, Anders Jensens hustru, Mads Medums hustru faddere d. 26 mar. blev Oluf Hjeddings barn døbt kaldet Kirsten. Peder Christensens hustru af Havlund bar det, Peder Christensen, Vedste Knudsen, Las Vedstesen, Christen Torlunds hustru, Christen Madsens enke faddere. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 11 af 149

12 1739 d. 3 maj. Mads Krog af Møllebjerg hans barn døbt kaldet Kirsten. Degnens hustru bar det, Niels Mose, Jens Hallum, Thomas Tysk, Niels Bejsnaps hustru, Peder Moses hustru faddere d. 7 maj. Jens Hallum af Vesterlist hans barn døbt kaldet Karen. Christen Hallums hustru bar det, Jens Hallum af Vognslund, Johan Metsler, Hans List, Peder Lassens hustru, Peder Moses hustru faddere. (død efter degnens beretning) d. 14 jun. blev Las Thomsens barn af Østbæk døbt og kaldet Mette. Søren Hallums hustru bar det, Anders Hørup, Peder Villumsen, Peder Skrædder, Lene Slot, Oluf Madsens hustru. (hidtil anført i mandtallet jul. kvt. 1754) d. 26 jul. Peder Christensens barn af Havlund døbt kaldet Mette. Oluf Hjeddings hustru bar det. Peder Nielsen, Thomas Christensen, Søren Hallum, Jens Torlunds Lene, Simon Olufsens hustru faddere d. 2 aug. Christen Nielsens barn af Ølgod Bjerge døbt kaldet Lene. Min kone bar det, Peder Kjeldsen, Anders Hørup, Peder Villumsen, Jep Kjeldsens hustru, Mette Hansdatter faddere. (hidtil anført til 1. jan i mandtallet) d. 10 jan. blev Niels Bejsnaps barn døbt kaldet Jens. Faddere var Niels Christensen fra Torlund, Johan Metsler af Lindbjerg Mølle, Hans List, Peder Bejsnaps kone bar det og Peder Lassens kone af List gik ved hende. (død) d. 14 feb. blev Morten Harkis barn døbt kaldet Bodil. Faddere var Niels Johansen i Harkis, Ove ungkarl i Harkis, Thomas Skrædder, Peder Poulsens hustru af Hjøllund bar det, Thomas Mortensens kone af Forsumho gik ved hende d. 14 feb. blev Anders Mejlvangs barn døbt kaldet Else. Faddere var Christen Mejlvang, Jens Bjerg, Karen Vedstesdatter bar det, Kirsten Heager gik ved hende og Poul Bøllunds hustru, Anna Johan Skodsbøl d. 17 feb. blev mit hjemmedøbte barns sc. kaldet Kirsten, dåb publiceret i Ølgod kirke. Velærværdige Laurids Lunds kæreste fra Torstrup bar det. Faddere som gik frem ved dåben, da derforuden ingen andre var, var højædle og velbyrdige capitain Skack logerende i Bork Præstegård, velærværdige hr. prousten i Nørre Herred mag. Lauge Pedersen, fuldmægtigen og forpagteren på Lindbjerg ædle seig. Hans Nielsen, herredsskriveren af Nørtarp ædle seig. Jens Fischer og mad. Agerholm, velærværdige hl. Agerholms kæreste af Oddum d. 3 apr. blev forpagteren på Lindbjerg mons. Hans Nielsens barn, som var hjemmedøbt og kaldet Hans, dets dåb publiceret i Ølgod kirke. Min kone bar det. Faddere vare hr. Just Frederik Hammerichs datter i Skjern ved navn jomfru Sophie Hammerich, herredsfoged Fischers kæreste, Peder Hansen Rebsdorf af Skjern Bro, Hans Frederik Bimmer d. 24 apr. blev Jens Tarps barn døbt kaldet Morten. Faddere vare Niels Tarp, Knud Vestkjær, Niels Thomsen, Peder Koklunds kone bar det, Ellen Ågårds og Christen Ågårds kone gik ved. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 12 af 149

13 1740 d. 12 jun. blev Christen Christensen af Agersnap hans barn døbt og kaldet Peder. Niels Christensens hustru af Torlund bar det. Faddere var Hans Christensen, Mads Medum, Niels Christensen af Torlund, Jens Strømmesbøls datter d. 12 jun. blev Christen Hjeddings barn døbt og kaldet Anna Christine. Oluf Hjeddings hustru bar det. Faddere var Oluf Hjedding, Niels Pedersen og Niels Vedstesen, Ingeborg Christen Kjeldsens hustru, Birthe Christensdatter som tjener mig. (hidtil anført i mandtallet til 1 jul. 1755) d. 10 jul. blev Ebbe Christensen i Vestkjær hans barn døbt og kaldet Kirsten. Peder Heagers kone bar det. Faddere var Knud Vestkjær, Nis Nielsen ibidem, Iver Pedersen af Vestkjær, Kirsten Hansdatter i Heager, Ellen Christine af Hjedding d. 17 jul. blev Jens Hallums barn døbt og kaldet Jens. Christen Hallums hustru bar det. Faddere var Peder Lassen, Niels Mose, Niels Bejsnaps hustru, Lindbjerg Møllerkone d. 17 jul. blev Nis Nielsens barn af Vestkjær døbt og kaldet Jens. Niels Jensens datter af Ekknud bar det. Faddere var Niels Ekknud, Hans Sørensen, Niels Kusks hustru, Christen Skrædders hustru, Else Jensdatter, væversken af Ekknud d. 28 aug. blev Hans Østergårds barn af Agersnap døbt og kaldet Peder. Oluf Vognslunds hustru bar det. Faddere var Erik Poulsen, Jep Kjeldsen, Jens Torlunds søn, Peder Østergårds hustru og Maren Nielsdatter d. 4 sep. blev Søren Jensens barn af Skjærbæk Mølle døbt og kaldet Christen. Min kone bar det. Faddere var mons. Hans Nielsen, Peder Møller, Mette Knudsdatter, Gregers Andersens hustru, Kirsten Madsdatter af Strellev. (død) d. 9 okt. blev Poul Bøllunds barn, som var hjemmedøbt og kaldet Marie, fremstillet for menigheden. Niels Sørensens hustru af Mejls bar det. Jens Smed af Strellev, Frands Christophersen, Bertel Pedersens datter af Gårde i Tistrup sogn, Jens Torlunds datter Lene, Kirsten Heager Peder Nielsens d. 9 okt. nlev Niels Mose af mosen hans hjemmedøbte barn kaldet Hans fremstillet for menigheden. Madame Nielsens på Lindbjerg bar det, Mads Krog, Thomas Tysker, Peder Lassen, Lindbjerg Møllerkone, Jens Hejbøls datter. (død ao. 1753) d. 6 nov. blev Peder Lassens barn af List døbt og kaldet Mette Marie. Anders Gammelgårds hustru bar det. Faddere var Lindbjerg Møller Johan Metsler, Thomas Tysker, Niels Kusk på Torlund, Hans Lists hustru, Bodil af Hungerbjerg d. 20 nov. blev Anders Jensens børn, som var 2de døttre døbte, den ene kaldet Dorthe og den anden kaldet Anna Cathrine. Peder Østergårds og Hans Østergårds hustruer bar dem. Faddere var Johan Metsler, Erik Agersnap, Jens Torlund, Jep Kjeldsen, Mads Medum Jep Kjeldsens søn, Jens Torlunds søn, Niels Medum, Hans Lists kone, Niels Medums trolovede kæreste. (død) d. 20 nov. blev Las Lassens datter i Medum døbt og kaldet Maren. Christen Skrædders hustru barn det. Faddere var Simon Havlund, Hans Østergård, Peder Østergård, David Andersen, Niels Pedersens hustru af Ølgod by. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 13 af 149

14 1740 d. 4 dec. blev Oluf Krasborgs barn Karen hendes dåb publiceret for Ølgod menighed. Konen af Hoven Mølle bar det. Faddere var Oluf Krasborgs hustrus fader af Hoven sogn, Christen Ågård, Jens Krasborgs hustru, Peder Villumsens hustru, Jens Krasborgs søn. (hertil anført i mandtallet til 1. jan. 1756) d. 22 jan. blev Jens Bøels barn døbt og kaldet Hanna Cathrine. Madame Nielsens bar det. Faddere var Niels Tarp, Christen Ågård, Jens Bjerg, Christen Hallums kone, Thomas Skrædders datter d. 12 feb. blev Peder Nielsens barn af Bejsnap døbt og kaldet Niels. Niels Bejsnaps hustru bar det. Thomas Tysker, Peder Lassen, Jens Hejbøls datter, Niels Kusks hustru, Hans Lists hustru var faddere d. 1 mar. blev Erik Agersnaps barn Else døbt. Hans Østergårds kone bar det. Niels Tarp, Jacob Vognslund, Niels Pedersen af Medum, Anders Bøels hustru, Christen Havlunds datter var faddere d. 26 mar. blev Mads Medums barn af Medum døbt og kaldet Anna. Jens Strømmesbøls datter bar det. Faddere var Peder Lassen i List, Las Medum, Jep Kjeldsens søn Hans, Jens Torlunds søn Peder, Anders Bøels kone og Anders Hørups kone d. 4 apr. blev Johan Metslers barn døbt og kaldet Kirstine. Mad. Nielsen bar det. Faddere var Hans List, Las til Mette Knudsdatters, Niels Moses hustru, Jens Hejbøls datter d. 9 apr. blev Jens Bjergs barn døbt og kaldet Kirsten. Faddere var Thomas Skrædder, Christen Ågård, Las ved Kirken til Mette Knudsdatter, David Andersens hustru af Ølgod by, Karen Smed ved Kirken d. 30 apr. blev Jens Jensens barn af Harkis, som om torsdagen forhen i yderste nødsfald af jordemoderen Anna Knudsdatter ved Oddum Kirke var hjemmedøbt og kaldet Henrich, hans dåb publiceret i Ølgod kirke. Bemeldte Anna Knudsdatter bar det frem. Christen Henrichsen hendes mand og Morten Harkis, Niels Johansen, Christen Åsgård og Peder Poulsens hustru var faddere d. 11 maj. Oluf Hjeddings Jens. Se introduktionen d. 17 maj. blev min lille søn, som in casu neccessitatis var hjemmedøbt på hans fødselsdag d. 29 mar. og kaldet Hans Peder, hans dåb publiceret for Ølgod menighed. Mad. Nielsen bar ham. Faddere var hr. Hatting fra Ansager, mons. Damgård fra Trøstrup og herredsskriver Jens Fischer, jomfru Marie Tridermann og Søren Jensens hustru af Skjærbæk Mølle d. 4 jun. blev Niels Bertelsens søn af Vallund døbt og kaldet Bertel. Hans kones søster Anna bar det. Faddere var Niels Bertelsen af Nørtarp, Christen Topgård, Niels Topgård, Knud Topgårds hustru, Niels Pedersens hustru d. 13 aug. blev Mads Madsens barn af Møllebjerg døbt og kaldet Mette. Madame Nielsen bar det. Hans List, Niels Mose, unge Niels Toftum, Jens Hallums hustru i Vestlist, Anna Jensdatter som tjener på Lindbjerg var faddere. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 14 af 149

15 1741 d. 20 aug. blev Peder Christensens barn af Havlund døbt og kaldet Christen. Søren Hallums hustru bar det. Peder Miltesen, Thomas Christensen, Ellen Hjedding, Mette Havlund var faddere d. 27 aug. blev Niels Pederse i Ølgod by hans barn døbt og kaldet Else. Min kone bar det. Peder Mejlvang, Niels Pedersen af Medum, Jens Bjerg, Christen Ågårds hustru, Thomas Skrædders datter d. 3 sep. blev Oluf Vognslunds barn døbt og kaldet Maren. Christen Iversens hustru sammesteds bar det. Simon Havlund, Peder Mejlvang, Jacob Vognslund, Thomas Grønfeldts hustru, Niels Jepsens hustru var faddere d. 24 sep. blev Morten Harkis barn døbt og kaldet Søren. Min kone bar det. Thomas skrædder, Peder Poulsen i Hjøllund, Jens Krasborgs søn Poul, Peder Hansens datter i Hjøllund Else og Jens Harkis hustru var faddere d. 24 sep. blev Ebbe Vestkjærs barn døbt og kaldet Karsten. Niels Ekknuds datter bar det. Peder Sørensen, Gregers Hjedding, Las Hjedding, Anna Nielsdatter hos Nis Nielsen i Vestkjær tjenende og Christen Nissens kone i Ekknud var faddere d. 29 okt. blev Peder Møllers barn af Agersnap, som in casu neccessitatis var hjemmedøbt og kaldet Mette, dets dåb publiceret. Søren Jensens hustru af Skjærbæk Mølle bar det. Hans Østergård, Peder Jensen Torlund, Else Væver af Ekknud, Malene Tarp, Jens Tarps hustru var faddere d. 1 jan. blev Niels Pedersens barn fra Medum døbt og kaldet Simon. Christen Topgårds hustru bar det. Simon Olufsen, Oluf Pedersen, Hans Østergård, Peder Østergårds hustru, Anders Bøels hustru var faddere d. 6 jan. blev Christen Nielsens barn af Vallund døbt og kaldet Kirsten. Hans kones søster bar det. Søren Hallum, Knud Jensen, Niels Frandsen, Niels Bertelsens hustru, Gregers Thomsens hustru var faddere d. 28 jan. blev Peder Nielsens barn af Havlund døbt og kaldet Malene Helvig. Søren Jensens hustru af Skjærbæk Mølle bar det. Poul Bøllund, Peder Lassen af List, Niels Iversen, Mette Havlund, Birthe Christensdatter var faddere d. 4 mar. blev Niels Pedersens barn af Bejsnap døbt og kaldet Anna. Peder Moses hustru bar det, Mads Krog, Niels Mose, Hans List, Peder Lassens hustru, Niels Michelsens hustru var faddere d. 15 apr. blev Lille Peder Moses barn døbt og kaldet Christen. Hans søster fra Forsum bar det. Simon Olufsen, Niels Tærsker, Christen Ågårds hustru, Peder Østergårds datter var faddere d. 14 maj. blev Poul Bøllunds barn, som var in casu neccessitatis hjemmedøbt og kaldet David, hans dåb publiceret for Ølgod menighed. Hans broder Peder Bjerremoses hustru bar det. Hun var af Horne sogn. Frands Christophersen af Adsbøl, Peder Pedersen af Mejlvang, Jes Madsen, Maren Hjøllund, Peder Mejlvangs hustru var faddere. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 15 af 149

16 1742 d. 15 maj.blev Jens Mejlvangs barn døbt og kaldet Jens. Kirsten Heager bar det. Anders Villadsen, Peder Mejlvang, Kirsten Heager som tjener i Præstegården, Maren Hjøllund, Christen Mejlvangs søn var faddere maj. blev Las Rytters barn døbt og kaldet Mette. Hans søster bar det. Fans Østergård, Hans Jepsen, Niels Pedrsen, Simon Olufsens hustru, Christen Skrædders hustru var faddere d. 10 jun. blev David Nørgårds barn som in casu neccessitatis varm hjemmedøbt og blev kaldet Christen, dåb publiceret for Ølgod menighed. Niels Christensens hustru af Torlund bar det. Faddere var Niels Tarp, Mads smed ved Kirken, Niels Nørgård i Ølgod by, Ellen Ågårds, Thomas Skrædders hustru d. 4 jul. blev min lille datter in casu neccessitatis hjemmedøbt og kaldet Maren Rachel og d. 10 aug. blev hendes dåb publiceret for Ølgod menighed. Mad. Jens Damgårds fra Trøstrup bar hende. Faddere var velærværdige hr. Morten Thomsen sognepræst for Lunde og Outrup menigheder, velærværdige hr. Peder Brun sognepræst for Hemmet og Vium menigheder, mons. Anker Bork candidatis ministeri fra Bork Præstegård og madame Hans Nielsens fra Lindbjerg d. 19 aug. blev Christen Hjeddings barn døbt og kaldet Anna Christine. Oluf Hjeddings hustru bar det. Faddere var Knud Vestkjær, Christen Kjeldsen, Niels Jepsens søn, Vedste Hjeddings pige, Peder Tarps datter d. 16 sep. blev Jens Hallums barn af Vognslund døbt og kaldet Kirsten. Christen Hallums hustru bar det. Faddere var Jacob Jerrigsen, Jens Harkis, Niels Jepsens hustru, degnens pige d. 9 sep. blev Jens Tarps barn døbt og kaldet Peder. Min kone bar det. Faddere var Niels Tarp, Jens Bjerg, Karen Hansdatter af Ølgod by, Niels Nørgårds kone og Kirsten Hansdatter tjenende her i Præstegården d. 23 sep. blev Knud Jensens barn af Vallund døbt og kaldet Christen. Christen Topgårds hustru bar det. Faddere var Christen Nielsen, Christen Topgård, Niels Topgårds hustru, Søren Hallums hustru d. 23 sep. blev Anders Villadsens barn døbt og kaldet Jens. Jens bjergs hustru bar det. Faddere var Jens Bjerg, Thomas Bøllund, Poul Bøllunds kone, Mads Smeds kone d. 26 sep. blev Christen Nørgårds barn af Østbæk døbt og kaldet Lauge. Oluf Madsens hustru bar det. Faddere var Anders Hørup, Christen Ågård, Poul Jensen, Hans (Nielsen), Mette Slot d. 26 sep. blev Jacob Jerrigsens barn døbt og kaldet Mads. Christen Iversens hustru bar det. Faddere var Niels Tarp, Jens Hallum, Poul Jerrigsen, Thomas Hallums hustru, Las Thomsens hustru d. 1 nov. blev Hans Christensens barn døbt og kaldet Hans. Nis Nielsens hustru bar det. Faddere var Niels Kusk, Jerrig Poulsen, Hans Sørensen, Oluf Vognslunds kone, Christen Skrædders hustru. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 16 af 149

17 1742 d. 25 nov. blev Niels Topgårds barn døbt og kaldet Jens. Mette Pouls bar det. Faddere var Søren Hallum, Christen Nielsen, Jens Topgårds søn, Gregers Vallunds kone, Knud Vallunds kone d. 16 dec. Peder Lassens barn døbt og kaldet Malene Helvig. Anders Gammelgårds datter bar det. Faddere var Niels Kusk, Hans List, Peder mose, Johan Metslers kone, Peder Metslers kone d. 26 dec. blev Peder Christensens barn af Havlund døbt og kaldet Hans. Christen Skrædders hustru bar det. Faddere var Søren Hallum, Simon Olufsen, Peder Miltesens hustru, Oluf Hjeddings hustru d. 1 jan. blev Jens Bjergs barn døbt og kaldet Anna. Niels Ekknuds datter bar det. Faddere var Niels Tarp, Jens Tarp, Christen Ågård, Niels Nørgårds hustru, Kirsten Hansdatter d. 31 mar. blev Niels Moses barn døbt og kaldet Christen. Niels Toftums hustru bar det. Faddere Thomas Tysker, Jens Haderslev, Hans List, Johan Metslers hustru, Niels Kusks hustru d. 15 apr. blev Jes Christensens barn af Forsumho dets dåb confirmeret og var kaldet Kirsten. Hans søster af Tistrup bar det. Faddere Poul Gjødsvang, Niels Iversen, Peder Miltesens hustru, Mads smeds hustru, Søren Hallums pige d. 10 maj. blev Christen Hallums barn døbt og kaldet Mette. Degnens hustru bar det. Faddere Jens Hallum, Thomas Grønfeldt, Christen Hallums hustru, Jens Jens Bjergs hustru. NB. Se det 5te barn herfra nedentil d. 4 jun. blev Jens Hallums barn døbt og kaldet Niels. Peder Moses hustru bar det. Faddere Niels Pedersen, Hans Kjeldsen, Johan Metslers hustru, Hans Lists hustru, Peder Lassens hustru d. 9 jun. blev Peder Østergårds barn døbt og kaldet Christen. Niels Kusks hustru bar det. Faddere Niels Kusk, Hans List, Jens Smed, Erik Poulsens hustru, Hans Østergårds hustru. (død 1753) d. 4 aug. blev Niels Jespersens barn døbt og kaldet Maren. Hans søster fra Oddum bar det. Faddere Frands Nielsen, Jens Nederby, Niels Topgård, Niels Bertelsens hustru, Christen Nielsens hustru d. 4 aug. blev Christen Ågårds barn døbt og kaldet Anna. Proustinde Haahr bar det. Faddere Christen Kjeldsen, Jens Kjeldsen, Anders Hørup, Mads Smeds kone, Thomas Nielsens datter d. 23 maj. blev et uægte barn døbt som var Christen Rytters hustrus navnlig ellen Pedersdatters barn, som fadderne der bar barnet og var Jens Tarps hustru sagde hun havde avlet i hendes ægteskab ved en landsoldat Christen Christensen en ung karl i bjerregård i Brande sogn, hvilket hun og selv tilstod d. 22 maj. for Gregers Degn, Niels Christensen Tarp og Hans Jensen af Ølgod by med mere som hosliggende seddel forklarer de dato 22 maj. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 17 af 149

18 1743. Barnet blev kaldet Maren. De andre faddere var Hans Jensens hustru i Ølgod by, Dorthe Amme fra Skarrild som her tjente, Jerrig Poulsen af Agersnap, Hans Jensen af Ølgod by og hans hustru. D. 29 jun., og før for embedets andre forhindrende forretninger kunne jeg ikke indberette det, anmeldte jeg det hos velærværdige hr. Jens Risom sognepræst for Brande menighed, som hans? d. 3 jul. 1743, herhos liggende, udviser d. 8 seå. Blev Jens Smeds barn af Agersnap døbt og kaldet Nis. Kirsten Hansdatter bar det. Faddere Mads smed, Hans Østergård, Jens Torlunds søn, Peder Østergårds hustru, Erik Poulsens hustru. (død 1759 i feb.) d. 22 sep. blev Johan Metslers barn døbt kaldet Gert. Madame Nielsen bar det. Faddere Hans List, Mads Krog, Jens Hallums hustru, Peder Lassens hustru, Karen Thomasdatter d. 6 okt. blev Oluf Jensens barn døbt og kaldet Stivert. Peder Havlunds hustru bar det. Faddere Peder Christensen, Peder Hansen, Niels Hjedding, Anna Nielsdatter, Kirsten Hansdatter. (død 1763) d. 10 nov. blev Jens Bøels barn af Hjedding døbt og kaldet Josias. Jens Bjergs kone bar det. Faddere var Peder Sørensen, Nis Nielsen begge af Vestkjær, Niels Pedersen Hjedding, Karen Hansdatter, Else Jensdatter d. 8 dec. blev Morten Christensens barn af Harkis døbt og kaldet Karen. Min kone bar det. Faddere var Niels Johansen Harkis, Niels Pedersen, Peder Poulsens hustru, Christen Jensens hustru d. 26 dec. blev Mads Medums barn af Medum døbt og kaldet Peder. Las Medums kone bar det. Erik Agersnap, Hans Østergård, Niels Medum, Anders Bøels hustru og Christen Skrædders hustru var faddere d. 27 dec. blev Niels Bertelsens barn i Vallund, som in casu neccessitatis var hjemmedøbt opført til Ølgod kirke, kaldet Jens, ved dåbens publication bar faderens kones moder af Tistrup barnet. Faddere var Jens Madsen af Tistrup i Gjødsvang, Knud Topgård og hans hustru, Christen Nielsen i Vallund, Niels Topgård, Niels Jespersen i Vallund d. 22 feb. blev Peder Lassens barn af List døbt og kaldet Maren. Peder Nielsens kone af Havlund bar det. Faddere var Hans List, Peder Mose i Bejsnap, Anders Gammelgård, Johan Metslers hustru, Thomas Tyskers pige. (død) d. 15 mar. blev Mads Krogs barn som in casu necceissitatis blev hjemmedøbt og kaldet Hans, hans dåb publiceret for Ølgod menighed. Johan Metslers hustru bar det. Faddere var Hans List, Peder Lassen, Peder mose, Niels Kusks hustru, Peder Moses hustru d. 27 mar. blev et uægte barn døbt, som var Dorthe Poulsdatters af Østbæk. Barnet blev kaldet Mads. Hendes søster Maren bar det. Faddere var Christen Krasborg og hendes broder Hans Poulsen, Peder Jensen som tjener mig for avlskarl, Christen Nørgårds hustru og Anna Poulsdatter. Den som bar barnet sagde, at Jacob Eriksen i Vognslund var fader til barnet d. 31 mar. blev Oluf Madsens barn af Østbæk døbt og kaldet Mads. Hans søster fra Hornme sogn bar det. Faddere var Anders Hørup, Peder Jensen tjenendes mig, Poul Jensen, Christen Jensens hustru, Hans Viums hustru. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 18 af 149

19 1744 d. 12 apr. blev Peder Hansens barn af Ekknud døbt og kaldet Niels. Nis Nielsens hustru bar det. Faddere Oluf Hjedding, Niels Pedersen, Jens Bjergs hustru, Kirsten Heager, Nis Ekknuds hustru d. 19 apr. blev Niels Pedersens Nørgårds barn af Ølgod by døbt og kaldet Johanne. Niels Pedersens hustru af Ølgod Bjerge bar det. Faddere var Peder Michelsen (Mejlvang), Jens Tarp, David Andersen Nørgård, Jens Bjergs søn, Christen Ågårds hustru, Niels Toftums hustru, Hans Jensens dreng. (død 1744) d. 24 maj. blev Jes Christensens barns dåb, ved hjemmedåben in casu neccessitatis forhen kaldet Maren, publiceret i Ølgod kirke. Hans kones søster fra Tistrup bar det. Faddere var Mads Christensen fra Hesselho, Knud Bertelsen fra Gårde, Peder Nielsen af Forsumho, Peder Michelsens hustru, Søren Hallums pige d. 24 maj. blev et uægte barn døbt i Ølgod kirke og kaldet Else. Moderen til samme barn er Peder Hansens datter navnlig Appelone i Hjøllund. Faddere var Niels Pedersen, Hans Jensens karl i Ølgod by, Peder Poulsens hustru, Peder Hansens datter i Hjøllund og Niels Pedersens hustru af Hjøllund bar det. Samme tid udlagde hun som bar det, til barnefader Enevold Christensen, som tjente på Lundenæs gods og gik til Lundenæs hov, men er nu rytter, men var ikke rytter dengang han belå hende. Hvor han ligger i kvarter ved hun ikke. Samme bekendelse gav og Peder Hansen i Gregers Degns og Hans Østergårds nærværelse, som jeg bad derpå drages til minde d. 23 maj. i Ølgod kirke, da han bestilte benævnte barns dåb, og han lagde dette til, at da bemeldte Appelone Pedersdatter blev besvangret, da tjente hun i Skjern sogn i Rahbæk hos Jens Sækbæk på Lundenæs gods. Vidste ej, om han ver soldat, eller hvor han som var barnefader, tjente i den tid barnet blev avlet, uden alene han tjente på Lundenæs gods og gik til Lundenæs hov. Han sagde, han var ugift, og født på Lundenæs gods. Kvinden selv derefter bekendte, at bemeldte Enevold Christensen tjente i den tid hun blev besvangret, hos Mads Nielsen i Longgive i Stavning sogn og var den tid soldat. Hun tjente den tid i Rahbæk, som meldt er. Enevold Christensen berettede hun om, at han var soldat, men siden blev udtagen til rytter. Vidste ikke hvor han lå i kvarter d. 1 jun. blev Thomas Grønfeldts hjemmedøbte barns dåb, kaldet forhen Appelone, publiceret i Ølgod kirke. Hans kones søster bar det. Faddere var Oluf Vognslund, Niels Pedersen af Hjøllund, Peder Poulsens hustru, Christen Hallums hustru, Christen Iversens datter d. 14 jun. blev Jens Madsens barn af Mejlvang døbt og kaldet Karen. Peder Koklunds hustru bar det. Faddere var Jens Bjerg, Anders Mejlvang, Peder Christensens hustru, Peder Mejlvangs hustru, Hans Jensens datter d. 23 aug. blev Niels Bejsnaps barn døbt og kaldet Hans. Lindbjerg Møllerkone bar det. Faddere var Mads Krog, Hans List, Lindbjerg Møllersøn, Jesper Hungerbjergs pige, Peder Moses pige af Bejsnap d. 30 aug. blev Peder Mose af Ølgod Bjerge hans barn, som in casu neccessitatis var hjemmedøbt og kaldet Oluf dets dåb publiceret for Ølgod menighed. Niels Kusks hustru bar det. Faddere var Thomas Skrædder, Hans Østergård, Karen Smed, Christen Ågårds hustru, Anna Møller og Anna Tanholm af Præstegården. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 19 af 149

20 1744 d. 30 aug. blev Niels Hjøllunds barn døbt og kaldet Peder. Peder Hansens kone af Ekknud bar det. Faddere var Peder Hansen af Hjøllund, Peder Poulsen ibidem, Morten Harkis, Christen Skrædders hustru af Agersnap, Peder Jensen avlskarl af Præstegården d. 6 sep. blev Christen Niels barn af Vallund døbt og kaldet Niels. Mette Pouls af Nørtarp bar det. Faddere var Niels Jespersen, Niels Topgård, Søren Hallums hustru, Niels Bertelsens hustru, Anna Rasmusdatter d. 27 sep. blev Niels Jespersens barn af Vallund døbt og kaldet Frands. Hans søster af Oddum bar det. Faddere var Frands Nielsen, Søren Hallum, Jens Nederby, Niels Bartelsens hustru, Niels Topgårds hustru d. 29 sep. blev Niels Tærskers barn af Medum døbt og kaldet Maren. Christen Topgårds hustru bar det. Faddere var Peder Mejlvang, Hans Østergård, Jens Strømmesbøl, Oluf Vognslunds hustru, Peder Østergårds hustru d. 28 okt. blev Niels Pedersen af Ølgod Bjerge hans barns dåb publiceret i Ølgod kirke og dets navn var ellen Kirstine. Oluf Hjeddings hustru bar det. Faddere var Morten Harkis, Christen Kjeldsen, Jens Bjerg, Mads Smeds hustru, Christen Overgårds hustru, Degnens pige d. 8 nov. blev Anders Villadsens barn døbt og kaldet Kirsten. Kirsten Hansdatter Heager som tjener mig bar det. Faddere var Jens Bjerg, Thomas Bøllund, Oluf Vedstesen, Peder Koklunds hustru, Jens Madsens hustru d. 11 nov. blev Peder Moses barn døbt og kaldet Peder. Niels Bertelsens hustru bar det. Faddere var Niels Kusk, Mads Krog, Jørgen Nielsen, Hans Lists hustru, Bodil Pedersdatter d. 11 nov. samme dag blev min søn som blev hjemmedøbt in casu neccessitatis d. 23 sep. hans dåb publiceret for Ølgod menighed. Hans navn er Daniel. Hr. Bertel Agerholms kæreste bar ham. Faddere var hr. Hans Helsing af Ansager, hr. Oluf Bager af Torstrup, hr. Jes Jessen medtjener i ordet i Ansager og jomfru Karen Laugesdatter fra Bork Præstegård. Lakune i Ølgod døbte fra 11 nov til 1jan d. 1 jan. blev Hans Østergårds barn af Agersnap døbt og kaldet Mette. Christen Skrædders hustru bar det. Faddere var Peder Østergård i Agersnap, Erik Agersnap, Las Medum, Anders Bøel, Laurids Jensens kone ibidem d. 4 feb. blev Jes Christensen i Forsumho hans barn døbt og kaldet Kirsten. Mads Christensen Hesselho hans hustru bar det, Poul Bøllund, Mads Hesselho, Knud Gårde, Christen Skjødsbøls hustru, Jesses kones søster navnlig Dorthe Bartelsdatter d. 18 feb. blev Peder Hansens barn døbt og kaldet Anna. Poul Bøllunds hustru bar det. Faddere var Christen Nissen, Hans Christensen, Peder Madsen, Nis Ekknuds kone, Kirsten Heager, Anna Nielsdatter. (død 1768) d. 25 feb. blev Niels Havlunds barn døbt og kaldet Hans. Poul Jensens hustru af Østbæk bar det. Faddere var Peder Poulsen af Hjøllund, Niels Johannesen i Harkis, Niels Skodsbøl minor, Hans Ottesens hustru, Maren Pedersdatter af Præstegården. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn døbte 1732 til 1814.doc Side 20 af 149

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov. Sortering Medum. 1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj.

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734 d. 28 jan. trolovede jeg Christen Johansen og Maren Nielsdatter i Bounum. Gift 7 mar. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Ølgod sogn diverse 1732 til d. 6 jan. blev Niels Jepsens hustru af Vognslund introduceret.

Ølgod sogn diverse 1732 til d. 6 jan. blev Niels Jepsens hustru af Vognslund introduceret. 1732 d. 6 jan. blev Niels Jepsens hustru af Vognslund introduceret. 1732 d. 20 jan. blev Poul Pedersens hustru fra Bøllund introduceret. 1732 d. 17 feb. blev Mads Krogs kone af Østbæk introduceret. 1732

Læs mere

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 7 sep. havde Christen Jepsen og Cecilia Jensdatter af Krasborg en datter til dåben navnlig Else båren af Kirsten Brynnings. Faddere vare Christen Brynning, Søren Jensen, Lambert Nielsen, Oluf Jepsen

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Strellev sogn døbte 1732 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\Strellev\Strellev sogn døbte 1732 til 1814.

Strellev sogn døbte 1732 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\Strellev\Strellev sogn døbte 1732 til 1814. 1732 d. 17 feb. blev Søren Knudes søn, som forhen ved hjemmedåb var kaldet Laurids, hans dåb publiceret for Strellev menighed. Faddere Laurids Knude, Christen Larsen i Mosbøl. 1732 d. 2 mar. blev Oluf

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet.

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet. 1732 d. 20 jan. blev Søren Bøel begravet. 1732 d. 6 feb. blev Christen Bjergs datter begravet. 1732 d. 7 sep. blev begravet Oluf Lauridsens barn. 1732 d. 23 nov. begravet Anna Lyager. 1732 d. 27 dec. blev

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne konfirmerede 1736 til 1814

Ølgod og Strellev sogne konfirmerede 1736 til 1814 1736 d. 4 nov. Af Ølgod sogn Hans Pedersen fra Kolding som var i Præstegården. Niels Skodsbøls datter Anna Johanne. Peder Mejlvangs søn Niels. Jens Pedersens søn Poul. Hans Nissens søn Jens. Anders Hørups

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho.

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho. 1777 d. 28 sep. Knud Jensen fra Vestkjær i Ølgod sogn og Anna Nielsdatter af Hesselho Tistrup sogn. 1778 d. 3 mar. Christen Nielsen af Rotbøl Horne sogn og Anna Jepsdatter af Krasborg Tistrup sogn. 1778

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet.

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 27 jul. blev Jørgen Jepsens liden søn Jep af Lille Tønding begravet 2 måneder gammel. 1777 d. 30 nov. blev Thomas Sørensens

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Sortering Tarp, Katrebel, Østtarp og Kjærgård.

Sortering Tarp, Katrebel, Østtarp og Kjærgård. Sortering Tarp, Katrebel, Østtarp og Kjærgård. ØSTTARP. 1797 d. 26 mar. blev Ole Thomsen og hustru Anna Marie Pedersdatter fra Østtarp, der tilforn var hjemmedøbt og kaldet Peder, båret til kirke. Faddere

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715.

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. 1715 d. 20 jan. Begravet Hans Smed i Omme. 1715 d. 27 jan. Begravet Hans Iversen i Debel, tjenestepigen Maren? 1715 d. 2 feb. Begravet

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Ansager sogn konfirmerede 1736 til 1814

Ansager sogn konfirmerede 1736 til 1814 1736 d. 18 nov. Blev blev confirmation holden med her højærværdigheds hr. biskoppens Mathias Anchersens tilladelse Riber d. 24 okt. 1736. Morten Jørgensen af Lund. Christen Christensen af Ansager Sønderby.

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Strellev sogn viede 1732 til 1814

Strellev sogn viede 1732 til 1814 1732 d. 7 feb. blev Niels Sørensen og enken Anna Christine Christophersdatter trolovede. Ang. Forlovere kan sees den mig givne seddel til caution. Copulerede d. 2 jun. 1732 d. 12 sep. blev Niels Madsen

Læs mere

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet.

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1692 d. 18 sep. blev Mads Vestesens barn ved navn Mette af Oxlund begravet. 1692 d. 26

Læs mere

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel.

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 23 okt. begravet Søren Madsen 86 år gammel. 1718 d. 15 dec. begravet Niels Nielsen af Husted 55 år gammel. 1719 d. 8 feb. begravet

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Søllingdal 1. gård. Anders Nielsen, 52, G, Hejnsvig, Gårdmand Anne Elisabet Andersdatter, 50, G, Grindsted, Hans hustru Anders Andersen, 16, U, Hejnsvig, Søn Anne Andersdatter, 8, U, Hejnsvig, Datter Kirsten

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru.

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. [Ådum kirkebog 1694-1814] 1753 d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. 1753 d. 21. okt. Blinkberg. Jep Jepsens dødfødte søn. 1753 d. 30. okt. Gundesbøl. Christen Olesens hustru. 1753 d. 30.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814 1726 d. 2 feb. Ferup. Peder Jepsens barn hjemmedøbt af hl. Bertram Højer i Gamst, hvilket straks døde. 1726 d. 6 feb. Lejrskov. Sl. Hl. Peder Friedes barn Margareta Christina, d. 17 jan. hjemmedøbt af

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

1712 d. 6 jan. blev Niels Jensen Skytte begravet 80 år. Han var på Tebelgård i Asbøl.

1712 d. 6 jan. blev Niels Jensen Skytte begravet 80 år. Han var på Tebelgård i Asbøl. Sortering Asbøl. 1712 d. 5 feb. blev Christen Hartvigsens barn af Asbøl udi Strellev sogn hjemmedøbt in casu necessitatis og kaldet Malene. Den 10 feb. blev samme barns Malene Christensdatters dåb confirmeret

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

Grimstrup sogn døbte 1655 til 1814. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn i Roust noie Jacob (monhbrohus) døbt.

Grimstrup sogn døbte 1655 til 1814. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn i Roust noie Jacob (monhbrohus) døbt. [Grimstrup sogns kirkebog 1655 1706] 1655 d. 29. aug. Nis Hansens barn i Hjortkær noie Tøste døbt. 1655 d. 2. sep. Jep Sørensens barn i Grimstrup noie Voldborg døbt. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ansager sogn døde 1709 til d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet.

Ansager sogn døde 1709 til d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet. 1709 d. 29 maj. Blev Henrich Jensen af Kvie begravet. 1709 d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet. 1709 d. 30 jun. Blev Bertel Nielsens liden søn af Ålling begravet. 1709 d. 21 jul.

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende.

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. 1734 d. 12 apr. Anna Olesdatter af Bjalderup 16½ år. 1734 d. 13 apr. Hans Pedersen af Stavskjær 20 år. 1734 d. 13 apr. Las Christensen

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Hodde sogn viede 1777 til 1814. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter.

Hodde sogn viede 1777 til 1814. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter. 1778 d. 21 jun. enkemanden Peder Pedersen fra Kvie Ansager sogn og Søren Jensens ældste datter Kirsten fra Hoddeskov. 1778 d. 28 jun. Iver

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet Side 1 af 64 1708 2b Begravet Jens Mogensen i Solskov 87 år 1708 2b Begravet Oluf Nielsens nyfødte søn i Solskov 1708 2b Begravet Jens Svendsen Degn i Øster Snede 73 år 1708 2b Døbt Morten Nielsen i Sole

Læs mere

Horsbøl. Torstrup sogn døbte 1734 til 1814

Horsbøl. Torstrup sogn døbte 1734 til 1814 1734 d. 7 mar. dom qvinqvagesima døbte jeg Anders Christensens pigebarn af Foldager nom. Anna Cathrine, som var fød d. 5 mar. formiddag. Test: Niels Madsens hustru af Lindinggård, Christen Jensen af Moosgård,

Læs mere

Nørre Bork sogn viede 1720 til d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter.

Nørre Bork sogn viede 1720 til d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter. [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1721 d. 12. okt. Copulerede Peder Jepsen fra Hauervig og Maren Nielsdatter af Nørre 1722 d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter. 1723 d. 6. jan. Copulerede

Læs mere

Sønder Omme sogn døbte 1685 til d. 19 jul. dom 5 trinitati blev født Las Olufsens barn i Kjær kaldet Maren.

Sønder Omme sogn døbte 1685 til d. 19 jul. dom 5 trinitati blev født Las Olufsens barn i Kjær kaldet Maren. Fortegnelse paa alle de som blefve føde og døde i S. Omme sogn fra Anno 1685 d 24 jun et sic et consegvent. Schrefvet af Hans Jensen Sæby loci diens. 1685 d. 19 jul. dom 5 trinitati blev født Las Olufsens

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn. Donslund 1. hus. Niels Christensen, 31, G, Hejnsvig, Husmand Dorthe Mortensen, 29, G, Lindknud, Hans kone Kirsten Mortensen, 53, U, Hejnsvig, Aftægtsnyder Donslund 1. gård. Anders Olesen, 27, G, Grene,

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Confirmerede 1796 Ingen konfirmerede 1797 1. Jens Villadsen fra Gadbjerg. 2. Peder Jørgensen af Ringgive præstegård. 3. Maren Jensdatter af Uhe. 4. Kirsten Johnsdatter

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom.

Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom. Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom. 1727 d. 28 okt. Niels Sørensen, barnefødt i den Vestergård i Hallum. 1728 d. 26 apr. Johanne Sørensdatter, Hallum. Bodil

Læs mere