E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel"

Transkript

1 Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

2 INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling til e-bolighandel 5 Salgsopstilling 5 Købsaftale til e-bolighandel - udfyldelse 6 Formidlingsaftale om salg 6 Købsaftale/Lov om forbrugerbeskyttelse 6 Køber skal have accepteret købsaftalen 7 Beregn hverdagsfrister 7 CVR-nummer (evt. CPR-nummer) 8 Dokumenter skal lægges i EDH 9 Købsaftale til e-bolighandel - afsendelse 0 Afsendelse til e-bolighandel 0 Bekræft afsendelse Handel via e-bolighandel overblik Indbakke Se om garantien er kommet 3 Hvis handlen ikke bliver til noget eller håndteres manuelt 3 Frister 4 e-bolighandel alle dokumenter 4 e-bolighandel egne dokumenter 5 e-bolighandel modtagne dokumenter 5 Deltagere 6 Hændelseslog 6 FAQ 7 Hvilke roller får adgang til sagen? 7 Hvorfor skal der være cvr.nr. på de parter der ikke er en del af e-bolighandel? 7 Pengeinstitutterne får kun nøgletal og ikke PDF bilag og/eller købsaftale? 7 Ja/Nej til Forbehold hvordan håndteres dette? 7 Kan en berigtigelsessag håndteres i e-bolighandel? 7 Hvordan håndteres ændring i købers/sælgers oplysninger, fx navn eller adresse? 7 Sælger er et dødsbo 7

3 Handlen bliver ikke til noget, eller pengeinstituttet har valgt at kører den manuelt 7 Der er skrevet forkert cpr.nr. på enten køberen eller sælgeren. 7 Sælger eller køber skifter pengeinstitut efter sagen er sendt til e-bolighandel 7 Boets advokat vil ekspedere handlen udenom et pengeinstitut, eller køber ønsker ikke at stille garanti og vil deponere kontant udenom deres pengeinstitut 8 Hvornår skal sagen sendes til e-bolighandel? 8

4 INDLEDNING e-bolighandel giver mulighed for at sende sagen med bilag til penge-/realkreditinstitut samt advokater som strukturerede data. Dette giver modtageren mulighed for at importere sagen i sit eget system, fremfor at skulle indtaste den manuelt. Ved aflevering af købsaftale, kan der anmodes om garantistillelse og processen kan følges undervejs. e-bolighandel forudsætter brugen af C&B EDH (Elektronisk DokumentHåndtering). Læs mere om denne i vejledningen hertil (findes under Hjælp/Indhold) Vejledningen beskriver funktionaliteten i C&B Systemet fsva brug af e-bolighandel. For oplysning om pris henvises til e- nettet. For oplysning om anvendelsen af de afsendte oplysninger, henvises til modtageren. 3

5 INDEN DU GÅR I GANG Tilslutnings aftale hos e-nettet Det forudsættes, at du allerede har en aftale med e-nettet om at kunne hente kurser og restgælde. E-nettet har i forbindelse med opstart af e-bolighandel udsendt bilag vedr. e-bolighandel til din eksisterende aftale. Opsætning af dine firmaoplysninger : Klik på fanen Faste oplysninger : Klik på Forretning Egne 3: Klik på Rediger ikonet For at kunne afsende til e- bolighandel, skal du udfylde dit CVR-nummer og kontonummer i dette billede og i det næste (PgDown) skal du udfylde dit firmanavn og adresse. 3 Brug IKKE mellemrum ved CVR, kontonummer og telefonnummer 4

6 SALGSOPSTILLING TIL E-BOLIGHANDEL Salgsopstillingen sendes til e-bolighandel både som pdf og som strukturerede data, der gør det muligt for banken at bruge salgsopstillingens tal direkte i et køberbudget. Salgsopstilling : Såfremt salgsopstilling IKKE ønskes sendt til e-bolighandel, skal dette markeres. I modsat fald vil salgsopstillingen automatisk blive sendt til e- bolighandel, når du annoncerer din sag på internettet. 5

7 KØBSAFTALE TIL E-BOLIGHANDEL - UDFYLDELSE Følgende skal være opfyldt/udfyldt inden købsaftalen kan afsendes til e-bolighandel. Disse gennemgås her: Formidlingsaftale om salg : Sælger må ikke have fravalgt ekspedition via e-bolighandel (bemærk, at en markering fjerner samtykkeerklæring i købsaftalen) Købsaftale/Lov om forbrugerbeskyttelse : Køber må ikke have fravalgt ekspedition via e-bolighandel (bemærk, at en markering fjerner samtykkeerklæring i købsaftalen) 6

8 Køber skal have accepteret købsaftalen : Køber skal have accepteret købsaftalen Dette registreres ved at ændre status til Udført og notere den dato som køber har accepteret. : Når sælger har accepteret, gøres tilsvarende. NB! Det er vigtigt, at datoerne er i overensstemmelse med datoerne i den underskrevne købsaftale 3: Når dato for både køber og sælgers accept er sat, kan hverdagsfrister omregnes til reelle datoer. Købsaftalen kan sendes allerede når køber har accepteret, hvis banken ønsker at få den til gennemsyn på dette tidspunkt. Bemærk sælgers bank kan ligeledes se købsaftale og bilag. 3 Beregn hverdagsfrister -: Omregner hverdagsfristerne til reelle datoer, på de fraser, der er valgt i dette billede. Bruges hverdagsfrister ikke, men i stedet fri tekst i købsaftalens pkt. 6, skal datoerne i billedet matche. 7

9 -4: Derudover beregnes datoer for deponering 3 4 CVR-nummer (evt. CPR-nummer) : Sælgers og købers advokat (alternativt rådgiver) og pengeinstitut skal være registreret med et 8-cifret CVR-nr. og en adresse. Hvis ikke CVR-nummer er udfyldt vil sagen ikke kunne sendes via e- bolighandel. C&B har indsat CVR-nummer på samtlige banker i systemet, bortset fra dem, du evt. selv måtte have oprettet. Skal du tilrette en af dine egne oprettede, så kan det nævnes, at disse bruger samme CVR i alle afdelinger: Danske Bank: 668 Nordea: 3597 Nykredit: På advokater, kan CVR-nr fx findes på Køber/sælger skal også indeholde cpr-nr. (evt. CVR). NB! Er sælger et dødsbo, indtastes afdødes cpr-nr. 8

10 Dokumenter skal lægges i EDH : Vælg skærmbilledet Filer : Vælg EDH Sørg for at sagens dokumenter ligger her i de respektive mapper. I EDH vil dokumenter blive sendt med sagen, såfremt, der er sat en label til e-bolighandel. Skal et dokument ikke medsendes vælges ej e-bolighandel. Fluebensmarkeringer har ingen betydning i forhold til e- bolighandel. Dokumenter kan generelt ses af alle modtagere, undtagen Formidlingsaftale, Slutafregning og Salgsprovenu, der vil være forbeholdt sælgers pengeinstitut og advokat. Hvis købsaftale mv. tidligere er sendt til e-bolighandel, vil evt. opdatering af dokumenter ske automatisk, når dokumentet lægges i EDH og korrekt label under e- bolighandel er valgt. Den underskrevne købsaftale inkl. salgsopstilling skal indscannes og placeres under Eftersalg/Købsaftale på det udbud, der skal sendes. Evt. allonge, advokatskrivelser vedr. købsaftale el. lign. lægges under Eftersalg/Købsaftale tillæg Vælges Uspecificeret bilag under Label (e-bolighandel) er det vigtigt, at Navn fortæller hvilken type dokument, det drejer sig om. 9

11 KØBSAFTALE TIL E-BOLIGHANDEL - AFSENDELSE : Vælg Sagsregistrering : Vælg Købsaftale, e-bolighandel Afsendelse til e-bolighandel : Udfyld om der er forbehold på sagen. Dette er en oplysning til modtagerne om at der fx er forbehold, som de skal være opmærksomme på. Hvis markeringen sættes til Ja, så husk at sætte den til Nej, når der ikke længere er forbehold. : Tryk på Send købsaftale m.m. Alle valgte bilag fra EDH, vil samtidig blive sendt, så det kan tage lidt tid. Hvis der efter afsendelse skiftes advokat/pengeinstitut på sagen eller rettes i købsaftalens oplysninger generelt, fx pris, overtagelses-dato, fristdatoer etc., skal der sendes igen. 0

12 Bekræft afsendelse Sagens data skal som minimum have: Sælger, købers, rådgivere og advokaters cpr/cvr-nr. Pengeinstitutters CVR Frister, pris mm, der stemmer overens med den underskrevne købsaftale Indscannet og underskrevet købsaftale. Desuden udføres Modulus-tjek på CVR Modulus-tjek på cpr Opslag i e-nettets aktørregister ud fra CVRnr.

13 HANDEL VIA E-BOLIGHANDEL OVERBLIK Indbakke : Der kommer en notifikation, når der er en ny hændelse på sagen fx anmodet om fristforlængelse eller stillet garanti. NB! Notifikationer opdateres pt. kun om natten. Dvs. afventes fx en garanti eller fristforlængelse, kan man trykke hent info fra e- bolighandel på den enkelte sag, for at få hændelsen samme dag den er sendt. Udføres notifikationen kommer denne boks frem, som opretter en opgave i sagsbehandlerens opgaver. Såfremt opgaven skal lægges til en anden i forretningen, kan udføres af ændres ved tryk på de 3 prikker. Skal opgaven udføres med det samme, og ikke lægges som en opgave, kan status ændres til udført og der kan trykkes ok. En e-bolighandel notifikation, kan udføres enten fra Opgaver, eller direkte fra indbakken (se afsnittet ovenover) Når opgaven udføres, åbner den aktuelle sag i det udbud og skærmbillede som opgaven vedrører. Husk evt. at trykke hent info fra e- bolighandel, når skærmbilledet åbner.

14 Se om garantien er kommet : Tryk på hent info fra e- bolighandel. : Tryk Gem Garanti og garantien vil blive lagt som PDF-dokument under Filer/3 Eftersalg på det respektive udbud. Hvis handlen ikke bliver til noget eller håndteres manuelt : Tryk på en af de 4 viste valgmuligheder for at orientere sagens aktører. : Tryk herefter på nulstil proces. Herefter vil der ikke længere kommer opdateringer frem via e- bolighandel til sagens aktører. NB: Når der er trykket nulstil proces, kan der ikke længere sendes opdateringer eller hentes hændelseslog. Derfor er det vigtigt at en af de 4 hændelser sendes før der trykkes nulstil proces. 3

15 Frister De forskellige frister i e-bolighandel fremgår af dette billede. : Tryk på Hent info fra e- bolighandel for at se om der er anmodet om fristforlængelse. : Tryk Vis begrundelse for at se denne. Godkend eller Afvis for at håndtere anmodningen. Ved afvisning kan der knyttes en kommentar til afvisningen. Ved godkendelse, vil sagens fristdato blive opdateret. For at opdatere e-bolighandel med godkendelsen, skal du efter godkendelse trykke på Send købsaftale i skærmbilledet Overblik. e-bolighandel alle dokumenter : Hvis en anden aktør i handlen ilægger et dokument i e- bolighandel, kan det hentes ved at markere dokumentet i dette billede og trykke på Hent. Herefter kan det findes på sagen under Filer/3 Eftersalg på det respektive udbud. : Et dokument kan ugyldiggøres, hvis det er havnet i e-bolighandel ved en fejl. Versionerede dokumenter (købsaftale, tilstandsrapport etc.) kan ikke ugyldiggøres. En opsendelse af et nyt dokument, vil automatisk ugyldiggøre tidligere version. Bemærk, at der kan sorteres ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Klikkes der således på Tidsstempel, sorteres dokumenterne i datoorden fsva. hvornår de er ilagt e- bolighandel. 4

16 e-bolighandel egne dokumenter Her kan du se, hvilke dokumenter, du har ilagt til e-bolighandel via EDH. Er der ingen markering ud for dokumentet, er det ikke sendt. : Tryk på Send nye for at sende de ikke markerede dokumenter. Bemærk, at der kan sorteres ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Klikkes der således på Tidsstempel, sorteres dokumenterne i datoorden fsva hvornår de er ilagt e- bolighandel. e-bolighandel modtagne dokumenter Dette billede giver et overblik over de dokumenter, der er sendt til e- bolighandel fra andre aktører i handlen. Et dokument hentes ved at markere dokumentet og trykke på Hent (). Herefter kan det findes på sagen under Filer/3 Eftersalg på det respektive udbud. 5

17 Deltagere Her finder du oplysninger om de forskellige roller i handlen. Pengeinstitut og de advokater der er tilknyttet e-bolighandel har mulighed for at koble en anden afdeling eller kontaktperson på. For at få de nyeste info, tryk altid på hent info fra e-bolighandel : Hvis det er sket, kan denne aflæses ved at markere aktøren og kigge under kontaktoplysninger. Hændelseslog Dette billede viser den log, som ligger hos e-nettet og indeholder samtlige hændelser, der er sket på sagen. (er primært beregnet til support-brug). Bemærk, at der kan sorteres ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Klikkes der således på Tid, sorteres dokumenterne i datoorden fsva hvornår de er ilagt e-bolighandel. 6

18 FAQ Hvilke roller får adgang til sagen? Alle pengeinstitutter i Danmark der er med. Pt. er omkring 5 advokater koblet på. Hvorfor skal der være cvr.nr. på de parter der ikke er en del af e-bolighandel? Det er en betingelse for brug af e-bolighandel at alle aktører har enten cvr.nr eller cpr.nr. Pengeinstitutterne får kun nøgletal og ikke PDF bilag og/eller købsaftale? Tjek at relevante dokumenter pengeinstitutterne skal have adgang til, har fået e-bolighandellabel under EDH. Samt at købsaftalen med købsaftalelabel ligger under det sendte udbud. Ja/Nej til Forbehold hvordan håndteres dette? Der tages stilling til om der er forbehold inden afsendelse. Ja-markering foretages så snart, der i købsaftalens pkt. 6 er et forbehold udover den sædvanlige fortrydelsesfrist. Markering foretages altid, hvis der er et generelt advokatforbehold. Skift til Nej, når der ikke længere er forbehold, og tryk på send Købsaftale mm. Kan en berigtigelsessag håndteres i e-bolighandel? Ja. Såfremt der i skærmbilledet Købsaftale/Frister, berigtigelse og rådgivning er valgt Ejendomsmægler eller Berigtiger, så skal disse være indsat i skærmbilledet Købsaftale/Ejendomsmægler og berigtiger (e-bolighandel). Dette giver mulighed for at indsætte sin egen forretning, anden forretning eller evt. servicecenter, der forestår opgaverne. Det er ikke et krav, at der er valgt en rolle ud for de enkelte opgaver fsva e-bolighandel. Hvordan håndteres ændring i købers/sælgers oplysninger, fx navn eller adresse? Personen er som udgangspunkt låst når der er sendt via købsaftale vi arbejder dog på at det kun er cpr. nr. der låses. Personen kan på nuværende tidspunkt redigeres via personbasen. Sælger er et dødsbo Det er altid afdødes cpr.nr. der skal indtastes under sælger. Handlen bliver ikke til noget, eller pengeinstituttet har valgt at kører den manuelt Se afsnittet i denne vejledning der omhandler dette. Der er skrevet forkert cpr.nr. på enten køberen eller sælgeren. Der skal oprettes en ny e-bolighandel. Orienter sagens aktører om at nuværende proces ønskes afsluttet (send hændelsen i skærmbillede købsaftale, e-bolighandel oversigt, og nulstil herefter proces) Cpr.nr. tilrettes på personen, og sagen sendes igen. Sagen har nu fået et nyt procesid, og hermed en ny e-bolighandel. Sælger eller køber skifter pengeinstitut efter sagen er sendt til e-bolighandel Hvis det er før garantien bliver stillet, udskiftes pengeinstituttet og sagen sendes igen. Er garantien stillet, skal der aftales nærmere med banken, da garantien evt. skal tilbagekaldes og en ny stilles. 7

19 Boets advokat vil ekspedere handlen udenom et pengeinstitut, eller køber ønsker ikke at stille garanti og vil deponere kontant udenom deres pengeinstitut Der skal være både et køber og sælgers pengeinstitut for at sende sagen via e-bolighandel. Er der ikke det, må sagens sendes på gammeldags manér, og der kan ikke stilles digital garanti. Hvornår skal sagen sendes til e-bolighandel? Hurtigst muligt efter underskrift 8

20 C&B SYSTEMER A/S Helgeshøj Allé Taastrup Support Telefon:

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr. 1.1.2015. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Til de(n) systemansvarlige for domidont

Til de(n) systemansvarlige for domidont Til de(n) systemansvarlige for domidont Holbæk, den 14. oktober 2003 Programopdatering af Domidont til version 3.100 Inden du opdaterer Kontroller, at du har en backup (sikkerhedskopi), med din nuværende

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere