Internetretten anno 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetretten anno 2012"

Transkript

1 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1

2 Køberetlige spørgsmål 2

3 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører fysiske varer Dvs. aftalen indgås online, men opfyldes offline fra sælgers side De typiske køberetlige spørgsmål vedr. levering og risiko, forsinkelse, mangler mv. er således ikke meget anderledes end i offline-købet Købelovens almindelige regler finder derfor fint anvendelse Dog enkelte særlige problemstillinger Desuden spørgsmål vedr. køb af digitale ydelser Ikke sket meget siden 1. udgaven! 3

4 Finder KBL anvendelse på digitale ydelser? Anvendelsesområde: Alle køb, bortset fra køb af fast ejendom, 1a Primært møntet på løsøre, men ikke begrænset hertil. Informationsprodukter (fx musik eller film i digital form) må også være omfattet Tjenesteydelser, herunder digitale tjenesteydelser, ej omfattet, men KBL gælder analogt, da KBL udtrykker alm. obligationsretlige principper Men: Visse af reglerne i KBH, herunder formentlig de præceptive forbrugerkøbsregler, kan ikke anvendes analogt Bestillingskøb, jf. 2, stk. 1: køb hvori indgår en tjenesteydelse (fremstilling af en genstand). Kan materialer være digitale? 4

5 Internetauktioner som formidlingskøb Handel mellem to private er et forbrugerkøb, hvis aftalen er formidlet af en erhvervsdrivende, jf. KBL 4a, stk. 2. Udelukker bl.a. købt som beset -klausuler, 77 Internetauktioner omfattet af 4a, stk. 2, hvis udbyderen opkræver gebyr eller i øvrigt aktivt medvirker til aftaleindgåelsen I så fald også fortrydelsesret, jf. forbr.aftaleloven 5

6 Levering og risiko Ved nethandel har sælger typisk påtaget sig at levere ud i hele landet. B2B: pladskøb eller forsendelseskøb? Hvis forbr.køb finder 73 anvendelse på nettet (i stedet for 10-11) sælger bærer risikoen helt frem til køber Hvordan skal 9-11 anvendes på informationsprodukter, der leveres online (on demand på købers initiativ eller på sælgers initiativ)? 6

7 Leveringstidspunkt KBL 12: hvis intet aftalt skal levering ske efter påkrav fra køber 13: Hvis fastsat tidsrum, tilkommer det sælger at vælge eksakt tidspunkt Forbrugeraftalelovens 24: Ved fjernsalg (herunder e-handel) skal den erhvervsdrivende, medmindre andet er aftalt, levere senest 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren afgav sin bestilling Påkrav altså ufornødent 7

8 Udveksling af ydelser Samtidighedsgrundsætningen ( 14) køb er som HR kontantkøb Internetkøb, hvor salgsgenstanden leveres fysisk, er som regel enten forudbetalingskøb eller kreditkøb Forudbetalingskøb: FO: Som HR ikke tilladt (ift. forbrugere). Kun hvis relativt lavt beløb, saglig grund, ikke for lang tid samt evt. sikkerhedsstillelse. Er der sket forudbetaling, skal den erhvervsdrivende straks og inden 30 dage tilbageføre beløbet, hvis varen ikke er kommet frem eller forbrugeren udnytter en fortrydelsesret Sml. betalingstjenestelovens 74: Hvis betaling med betalingsinstrument, skal udsteder tilbageføre beløb hvis beløbet er højere end det aftalte, hvis der ikke er leveret eller hvis forbrugeren gør brug af en fortrydelsesret 8

9 Sælgers misligholdelse KBL s misligholdelsesregler finder i det hele anvendelse på e-handel Jf. dog forbr.aftalelovens 24, stk. 2: kommer den erhv.drivende ved fjernsalg i forsinkelse, fordi ydelsen som helhed ikke kan leveres, kan forbr. hæve, selv om forsinkelsen endnu ikke er væsentlig 9

10 Ansvar og ytringsfrihed 10

11 Overblik Masser af ulovligt indhold både strafbart og erstatningspådragende - på nettet (børneporno, ophavsrets- og andre immaterialretskrænkelser, trusler, krænkelser af privatlivets fred, æreskrænkelser osv.) Stiger i takt med udbredelsen af sociale medier Udg.pkt.: alm. straffe- og erstatningsregler finder anvendelse Men suppleres af forskellige særregler vedrørende formidleransvaret på internettet, jf. e-handelsdirektivets art det særlige ansvarsregime for nyhedsmedier efter medieansvarsloven Desuden skal ansvarsreglerne fortolkes i overensstemmelse med retten til informations- og ytringsfrihed, jf. EMRK art. 10 og EU-Charteret art

12 Formidleransvaret E-handelsdirektivets art , jf. e-handelslovens Horisontale regler, dvs. gælder både straf- og erstatningsansvaret Reglerne fastslår, hvornår formidleren er ansvarsfri Reglerne svarer i al væsentligt til, hvad der i forvejen ville følge af de almindelige ansvarsregler i dansk ret, med enkelte modifikationer Grundprincippet er, at formidlerens medvirkensansvar stiger i takt med, at formidleren fjerner sig fra at være en passiv, teknisk mellemmand, til at erhverve kendskab til og kontrol over indholdet Ansvarsfrihed afskærer ikke fogedforbud efter nationale regler 12

13 Formidleransvaret ren videreformidling (mere conduite) Den blotte transmission af indhold gennem et netværk eller levering af adgangstjenester (fx internetabonnement) Formidleren har her som udg.punkt kun en rent passiv rolle og er derfor som klar HR ansvarsfri Men forhindrer ikke fogedforbud mod formidleren efter national ret DK-retspraksis: vid adgang til forbud, enten fordi formidlingen udgør selvstændig ophavsretskrænkelse (jf. TDC-sagen m.fl.), eller fordi formidlingen udgør retsstridig medvirken til spredning af det ulovlige indhold (Pirate Bay-sagen, Grooveshark) Medvirkenssynspunktet afvist i bl.a. Norge og Holland 13

14 Formidleransvaret - hosting Tjenester, hvor formidleren oplagrer (er vært for) andres information, typisk udbud af web-hoteller, men i dag også udbud af chat-tjenester, blogs og andre sociale tjenester omfattet Formidleren ansvarsfri, hvis oplagringen sker på anmodning af indholdsleverandøren formidleren har ikke kendskab til den retsstridige information Hvis formidleren får et sådant kendskab, skal han straks tage skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den Ad kendskab : strafansvaret: positivt kendskab (altså forsæt, jf. byretsdom fra 2010); erstatningsansvar: uagtsomhed tilstrækkelig (jf. Connery-dommen fra 2010) Ad straks : Ikke klart, hvornår handlepligten indtræder. Formentlig så snart det fremstår nogenlunde sikkert, at indholdet er retsstridigt 14

15 Formidleransvaret - hosting Det vanskelige er at fastlægge, hvornår foreligger der uagtsomhed fra hosting-providerens side vedr. det ulovlige indhold? EU-Domstolen (jf. Google AdWords, L Oreal/Ebay) anvender en totrinstest Er der overhovedet tale om en formidler omfattet af direktivet? tale om en informationssamfundstjeneste? Spiller formidleren alene en neutral og passiv rolle, hvor han ikke har kendskab til eller kontrol over det ulovlige indhold? Hvis nej: formidleransvarsreglerne finder ikke anvendelse Hvis ja: havde formidleren viden/ burde-viden om det ulovlige indhold? Ad burde-viden: ville en påpasselig erhvervsdrivende normalt opdage ulovlighederne og straks fjerne indholdet? 15

16 Formidleransvaret overvågningsforbuddet i art. 15 Formidlerne kan ikke pålægges en generel forpligtelse til at overvåge den information, de formidler eller oplagrer EU-Domstolen i SABAM-dommene (2011 og 2012): Skal fortolkes strikt Skal overholde almindelige EU-principper om proportionalitet og nødvendighed samt retten til informations- og ytringsfrihed 16

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut

Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Et overblik De almindelige ansvarsregler gælder også for medierne dog med forskellige modifikationer efter

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Pris- og kreditoplysninger

Pris- og kreditoplysninger Pris- og kreditoplysninger I artiklen præsenteres og diskuteres regler vedrørende, pris- og kreditoplysninger, som gælder henholdsvis forud for, i forbindelse med og efter aftaleindgåelse. På trods af

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere