Stiftet i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne Stiftet i

2 Forsidefoto: Badebro ved Øresund. Fotograf: Tobias Nissen. Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Det næste Serpens bliver et årsskrift, som forventes at udkomme medio maj. Stof til næste Serpens skal være redaktionen i hænde senest 15. April Redaktion Ansvarshavende redaktør: Boje Kvorning Ehmsen Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N T: , E: Anne Kathrine Ejsbøl Christensen Carl Nielsens Alle 6. st. tv., 2100 København Ø E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 100 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail? Så send en mail til webmaster Anders Voldby på Bestyrelsen Formand Ellen Kappelgaard Nellikeløkken 14, 3700 Rønne T: E: Næstformand og webmaster Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Studertersekretær for København og Odense Tobias Nissen, Helgesensgade 25, København Ø, E: Studentersekretær for Århus og Aalborg Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv., 8000 Århus C - T: E: Sekretær Jeff Sørensen, Rasmus Rasks Allé 67, 5250 Odense SV - T: E: Suppleant Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted T: E: Suppleant Ellen Mølgaard Holtze Dannebrogsgade tv, 1660 København V E: Kasserer Karen Nielsen, Næstvedgade 6 B 1.tv, 2100 København Ø - T: E: Missionssekretær Annette Hauge, Ny Kastetvej 32, stuen 4, 9000 Aalborg E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Vil I være med til at udvikle Kristelig Lægeforening? v/ Formand Ellen Kappelgaard På generalforsamlingen i september præsenterede vi bestyrelsens visioner for de næste 3 år. Det vigtigste, som vi havde brug for at diskutere og få tilbagemelding på, var visionen om at ansætte en medarbejder til at fremme Kristelig Lægeforening som forening og ikke mindst fremme foreningens formål. Vi ville meget gerne have mulighed for at ansætte en deltids akademisk medarbejder med gode kommunikative evner. Af relevante arbejdsområder kan tænkes: PR om foreningen og dens formål vedligeholde foreningens hjemmeside, så den er aktuel og relevant for medlemmer og andre kontakt til nyuddannede medlemmer og formidle forbindelse til erfarne kolleger på deres nye arbejdssted opfordre læger, der sympatiserer med foreningens formål, til at blive medlem og støtte foreningen formidle kristne værdier ved f.eks. at styre en blog om aktuelle etiske emner fremme udarbejdelse af relevant materiale om f.eks. etiske dilemmaer følge medierne med henblik på foreningens deltagelse i relevante debatter fundraising m.m. Måske undrer I jer. For kan disse opgaver ikke løses udmærket af læger i fritiden? Og jo, det er der intet i vejen for. Men desværre er realiteten, at det ikke bliver til ret meget pga. manglende tid. Idéerne har vi, men tiden til at udføre det, slår ikke til. Vi må være realistiske. Til stor glæde for bestyrelsen og de øvrige aktive medarbejdere var der på årsmødet stor opbakning til at gå den vej, som blev skitseret. Når det gælder økonomien var vi i første omgang meget forsigtige og overvejede derfor kun en ansættelse på 20%. På generalforsamlingen var der overvejende stemning for at stile imod 50% ansættelse. En sådan ansættelse vil indebære en udgift på ca kr. afhængig af den ansattes løntrin og øvrige udgifter i forbindelse med arbejdet. Vi forudsætter, at hovedparten af disse midler skal indkomme som gaver. Vi havde den glæde, at der i forbindelse med årsmødet kom tilsagn om næsten kr. år

4 Ledelartikel fortsat ligt som fastgiverordning, så det var en god start på et så tidligt tidspunkt. Nu håber vi, at flere af jer vil bidrage til den udvikling, som en sådan ansættelse vil kunne medføre. Tænk om yderligere 100 medlemmer vil give tilsagn om 2000 kr. årligt. Så er vi næsten i land. For en ordens skyld kan nævnes, at gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8 og 12 stk. 3. På årsmødet advokerede vi for fastgiverordning via PBS, som også blev taget godt imod. Inden vi lægger os helt fast på den ordning, og den bliver sat i værk, vil vi undersøge den lidt nærmere, fordi der måske er andre og bedre løsninger. Vi vil under alle omstændigheder meget gerne høre fra jer, der vil bidrage til ansættelsen, så vi ved lidt mere om, hvilket gavebeløb, vi kan regne med, inden vi opslår stillingen. Hvis vi må høre fra jer inden årets udgang, hvor I måske alligevel overvejer jeres gavebudget, vil det være en hjælp, da vi gerne vil ansætte medarbejderen først i det nye år. I må meget gerne kontakte kasserer Karen Nielsen eller undertegnede på mail eller telefon (kontaktoplysninger, se Serpens, side 2), også for yderligere oplysninger. Bemærk i øvrigt at det er et nyt kontonummer, vi af hensyn til regnskabet bruger til alle indbetalinger og kontingent fremover (Nordea reg.nr. 2102, kontonr ). Jeg håber meget, at ovennævnte satsning vil være et stort og vigtigt aktiv for Kristelig Lægeforening, så foreningen også i fremtiden kan være til konkret hjælp for kristne læger i Danmark. Det kan ikke være anderledes, end at der må være et behov for at vi støtter hinanden i forhold til de vanskelige dilemmaer, vi står i, og som ikke bliver færre i fremtiden. For mig er det helt essentielt, at vi kan hjælpe og støtte hinanden til at bevare integriteten i arbejdet som kristen læge, så vi også kan blive bevaret som kristne. Årsmøde 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Serpens fremtid Serpens skifter format v/ Boje Kvorning Ehmsen Det Serpens du sidder med i hånden bliver det sidste af sin slags. Fra 2015 vil Serpens udkomme én gang om året som årsskrift. I den forbindelse vil vi fremover forsøge at bringe artikler som går mere i dybden med forskellige relevante emner. Samtidigt vil noget af dét materiale, som tidligere er blevet bragt i Serpens, fremover blive publiceret på KLFs hjemmeside. Eksempler herpå er formandens årsberetning og regnskab samt referat fra foreningens generalforsamling. Langt de fleste af foreningens medlemmer bruger og internettet dagligt. Dette kombineret med øgede portoudgifter ifbm. uddeling af Serpens har medført, at bestyrelsen fremover primært vil kommunikere via nyhedsbreve udsendt via mail gennem google groups, og via hjemmesiden og via årsskriftet. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at udsende nyhedsbreve ca. 4 gange årligt. I den kommende tid vil medlemmer, som har oplyst sin mailadresse til foreningen, modtage invitation til google gruppen DKKLF. Det er bestyrelsens ønske at udsende nyhedsbreve via denne gruppe, hvorfor det er vigtigt, at medlemmerne accepterer invitationen. De medlemmer som endnu ikke har oplyst deres mailadresse til KLF, bedes gøre dette så hurtigt som muligt ved at sende en mail til adressen med oplysninger om navn og adresse. På den måde kan bestyrelsen sikre sig, at alle foreningsmedlemmer modtager nyhedsbreve fra KLF

6 Generalforsamling 2014 v/referent Peter Bank Pedersen 1. Valg af dirigent Thomas Nissen vælges. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse Formandsberetning v/ellen Kappelgaard (Der henvises til den trykte beretning i Serpens 2.14) Årsberetning for 2013, men også på vej ind i Medlemstal: 170 læger, 43 studenter og 23 kontingentfrie. Afdøde medlemmer: Knud Gissel og Else Høilund, mindes. 30 deltagere fra Danmark ved Verdenskongressen i Rotterdam i juli Ikke gjort yderligere ang. mulige tandlægemedlemmer. Bestyrelsen: Formand: Ellen Kappelgaard, Næstformand/studentersekretær: Anders Voldby, Studentersekretær: Anne Bodilsen, Sekretær: Lilia Lautrup-Meiner, Menigt medlem: Jeff Sørensen. Suppleanter: Ellen Holtze og Andreas Munk. Øvrige: International sekretær: Kristian Kristensen, Kasserer: Karen Nielsen, Missionssekretær: Annette Hauge, Serpens redaktør: Boje Ehmsen, Webmaster: Ida Helsø. Møder gennem året: Årsmøde 2013 v/pablo Martinez, Vintermøde Rungsted v/jørn Braüner, Forårsmøde Herning v/esben Lunde Larsen, ICMDA 2014 verdenskongres i Rotterdam, Andre møder: Prime: Majken Pedersen deltog, IMSC 2014 i London (England hvert år, februar 2015): Kristian Knudsen deltog m.fl. Lægemission: Støtter; Sten Møllgaard Andersen, Tanzania (nyt stetoskop), Gry og James Appel, Tchad, Jutta Jørgensen og Henrik Juhl, Zanzibar. ICMDA: Kristian Kristensen sekretær for bestyrelsen og for eksekutivkomiteens forretningsudvalg. Venskab og møde med læger og medicinstuderende fra Serbien. Serbien vil gerne være venskabsforening og sender en hilsen. Øget samarbejde i Norden, bestyrelsesmedlemmerne fra de nordiske lande var sammen i Rotterdam. Ny hjemmeside: Nyhedsbreve vil fremover fremsendes via mail, primært til googlegruppen DKKLF for medlemmer. Økonomi: Underskud 2013: kr. Tak til vores forretningsfører Svend Bernhard, kasserer Karen Nielsen vil gerne fremover påtage sige hvervet som forretningsfører ulønnet. Lægemissionsfonden og Kristelig Lægeforenings Lægemissionskonto: Problem at afkast går ind på gavekonto. De skal uddeles nu pålæg. Der kommer kr. årligt i afkast. KLF i fremtiden: Tema 2015: Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Møder: Vintermøde 17. januar, Forårsmøde 21. marts, Årsmøde september v/ Dagfinn Høybraaten. Bestyrelsens visioner for KLF i fremtiden: Opfordring til at udbrede kendskabet til KLF, så vi forhåbentlig får flere medlemmer. Studenterne Århus: Kontaktperson Cristian Lyng Knudsen, over 70 på adresselisten, 20 aktive. Mødes hver 2. uge i Medicinerhuset til andagt, hygge og kaffe. Månedlige arrangementer med talere med fokus på tro og lægearbejde. Opdateringer via facebook. Aalborg: Ingen aktiv gruppe, men kontakt til enkelte studerende. København: Ugentlig bøn hver tirsdag, og fællesspisning hver anden uge, adresselisten over 100, nogle er dog læger, alt mellem 5 og 15 er næsten altid til stede, der er en bestyrelse på 6 personer med Hanna S. Rosenkrands som formand. Der arrangeres et event om Kristent lederskab, med Jesus som rollemodel, 13. oktober. Odense: Ikke en aktiv gruppe lige nu, kontaktperson Heidi Christensen. Kristne Yngre Læge i København: Kan blive et interessefællesskab. Der afholdes landsdækkende KM-lejr 1 x årligt. Andre tiltag: Ny hjemmeside lanceret med kalender på forsiden, betalingsmodul fx i forbindelse med Årsmødet, og medlemmer kan få selvstændigt login. Vil gerne kunne lægge bekendtgørelser/skrivelser ud. Den nye adresseliste skal opdateres, og gruppe (google) igangsættes. Sundhedsbibelen omsorgsbibelen: Behov for andagtsstykker/vidnesbyrd fra kristne læger, som skal sendes ind, henvendelse kan rettes til Anders Voldby. Internationalt ICMDA: 75 medlemslande, 12 regioner, vi er i den største Eurasia, næste verdenskongres formentlig i Indien 2018, planer om Eurasia-kongres inden ICMDA støtter Kristne læger og medicinstuderende specielt hvor det er svært at være kristen, deltager i videreuddannelse af unge læger og sygeplejersker fra Syd-Sudan og deltager i online undervisningsprogram i Masters of Family Medicine. Alle beretninger blev godkendt. 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Generalforsamling 2014 fortsat 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2013 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2015 v/anders Voldby Underskud, der vokser: Vi har en fælles konto der er delt i 3 ben, 1. Harstads fond: Lægestuderende kan søge støtte, 2. Lægemissionskonto: Man kan søge om midler, 3. En aktiv konto. Indtægtsstigning fra 2011 til 2013, men udgifterne overgår indtægterne mere og mere. Største underskud er Årsmødet bl.a. grundet satsning på at få medicinstuderende med til en god pris. Hjemmesideudgift falder markant, får hosting gratis fra folkekirker og betaler kun 150 kr. årligt, medmindre der kommer opdateringer. Regnskabsføring udgår: Karen Nielsen overtager. Harstads Fond udgår ved årets udgang. Civilstyrelsen har blandet sig i den konto hvor både afkast og gaver går ind. Spørgsmål ang. work a day fra salen, Kristian Kristensen oplyser. Årsregnskab godkendes. Budget for 2015: Overskud på ca kr. Budget for 2015 godkendes. Kommentar: Husk værdien af Karen Nielsen. 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 1. Hvordan ser KLF i Danmark ud om 3 år: Medlemstal 300. Ansættelse af akademisk medarbejder 20% (måske 50%): PR om foreningen og vores formål, støtte til kristne læger, formidle kristne værdier. Økonomi: Gaver, fastgiver og gavebreve. Kommentar fra Preben Bredesgaard: Foreslår evt. en fundraiser. Kommentar fra Lilia Lautrup-Meiner: Vigtigt at fastholde studerende så vi får flere medlemmer. Gerne have en 50% medarbejder, der er uddannet i kommunikation, for at vi bliver synlige på den rigtige måde. Kommentar fra Hans Holmsgaard: Når vi ikke synes vores egen indsats har båret frugt, bør man forsøge. Kommentar fra Andreas Munk: Vigtigt vi finder den rigtige og ikke fokuserer på ansættelsen i sig selv. Astrid Mattsson og Malene Hansen: Hvordan beslutter man holdninger, og er disse prædefinerede? Hans Holmsgaard: Da man begyndte i bestyrelsen, skrev de, der var enige, under. 2. Hvordan kommunikerer vi i fremtiden: Serpens som Årsskrift fra foråret Nyhedsmail, fx 4-5 gange årligt. Funktionsdygtig hjemmeside med brugbare links, der kan henvises til. Events på facebook som begivenheder. Kommentar Hanne Christensen: Vigtigt med noget på print, der er nogle der ikke er så online. 3. KLF s engagement, hvordan: Mission - ICMDA/ Serbien - Støtte til Kristne læger i Danmark - Øget nordisk samarbejde - Hvad vil vi gerne give til? - Hvordan kan det tilrettelægges? 4. Hvordan kan KLF være med til at præge samfundet med etiske værdier: Bibel til sundhedspersonalet i Danmark - Publikation om etik til stud. med. - Udarbejde/oversætte relevante udtalelser om etiske problemstillinger i sundhedsvæsnet, hjemmesiden opdateres. - Blog med spørgsmål og svar. 5. Forslag v/hans Holmsgaard: Undertegnede foreslår herved, at Kristelig Lægeforenings generalforsamling tilkendegiver et ønske om, at foreningen forsøger at oprette og går ind i en national tværreligiøs, tværfaglig og tværpolitisk bevægelse med det formål at arbejde for, at aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord ikke lovliggøres i DK. Vedtaget, med stort flertal. 5. Valg af formand: Ellen Kappelgaard villig til genvalg. Genvælges. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Anne Bodilsen er villig til genvalg, Lilia Lautrup-Meiner modtager ikke genvalg. Kandidat: Tobias Nissen. Anne Bodilsen genvælges. Tobias Nissen vælges som første stud. med. i bestyrelsen for KLF nogensinde. 7. Valg af bestyrelsessuppleant: Ellen Mølgaard Holtze er villig til genvalg. Genvælges. 8. Valg af revisor: Bestyrelsen indstiller Anders Bjerglund Andersen fra Beierholm revision. Genvælges. 9. Fastsættelse af kontingent for 2015: Læger 500 kr. - Lægeægtepar 750 kr. - Studenter 100 kr. - Pensionerede læger kan søge om kontingentnedsættelse på op til 50% - Nuværende kontingentfrie medlemmer kan forblive kontingentfrie. Vedtages. 10. Eventuelt: Tager afsked med Lilia Lautrup-Meiner i bestyrelsen, som fortsat gerne vil gøre en indsats i KLF

8 Det tjenende lederskab Reportage af foredrag om Jesus som rollemodel for lederskab på Panum v/ Hanna Rosenkrands & Boje Kvorning Ehmsen Kan samtiden virkelig lære noget af Jesus om ledelse? Det spørgsmål havde man bedt generalsekretæren for Nordisk Ministerråd og tidl. norsk sundhedsminister Dagfinn Høybraaten (DH) besvare på Panum Instituttet i København. Foredraget var arrangeret af Kristne Medicinere i samarbejde med Kristeligt Forbund for Studerende, og var det første Veritas-event på dansk jord, hvilket på dagen blev gjort synligt ved bl.a. flotte røde Veritas-bannere i auditoriet, et professionelt finish og et overdådigt kagebord at slutte aftenen af med. Veritas-events er et internationalt koncept for sekulært målrettede foredrag med udgangspunkt i et kristent værdigrundlag. Formålet er at skabe et seriøst og inkluderende debatforum med en indgang til nogle af livets store spørgsmål. Typisk medvirker fremtrædende forskere, eksperter og højt profilerede offentlige personer. Det var spændende at få lov til at være de første til at præsentere dette koncept i Danmark. Til aftenens foredrag var der dukket omkring 60 interesserede op, både medicinere og folk fra andre faggrupper. DH, som selv bekender sig til den kristne tro, lagde ud med at sige, at hans budskab om Jesu ledelse er relevant uanset personligt ståsted eller Jesus-syn. Som en grundlæggende præmis slår DH fast, at Du er en leder! En leder er nemlig i bund og grund én, der bliver set og efterfulgt. Og det gør enhver person i en eller anden sammenhæng. Før man skal lede andre må man ifølge DH indledningsvis spørge sig selv, hvad man står for og hvordan man forholder sig til bagsiden af lederskabet. Ud fra teksten omkring Jesu fristelse i ørkenen (Luk 4,1-3), som DH omtaler som Jesu lederskabseksamen, fremhæver DH, at lederskab medfører fristelse i form af at tiltrække sig opmærksomhed, i form af ære, magt og berømmelse samt faren for at ville sætte sig selv i centrum. Derfor er det vigtigt som leder først at tage ansvar for at lede sig selv udenom disse fristelser. Overskriften for Jesu lederskab var Det tjenende lederskab, beskriver DH, idet han henviser til Jesu ord i Mark. 9:35, Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener. Også historien om fodvaskningen (Joh. 13:14-15) blev læst højt for at tydeliggøre pointen om hvordan Jesus som disciplenes chef demonstrerede kernen i sit lederskab: At dét, at tjene, er det største. 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Det tjenende lederskab fortsat Herefter rejses det nærliggende spørgsmål: Giver dette mening i nutidens lederskab? Svaret er JA! Ifølge DH er dette en af hovedlinjerne i litteraturen på emnet - og henviser bl.a. til ledelseseksperten Robert Greenleaf. Desuden fortæller han fra sin egen erfaring som borgmester og minister, hvordan han selv har oplevet, at det selv at tage del i de lavpraktiske opgaver åbner nye muligheder for at møde sine ansatte i øjenhøjde. Og netop dette stemmer overens med det menneskesyn Jesus demonstrerer. At det er væsentligt at møde det enkelte menneske i mængden, som Han gør det så mange gange igennem evangelierne. Jesus rører ved den spedalske, selv om vi véd fra andre eksempler, at berøring ikke var nødvendigt for Jesus for at helbrede. Og hvis vi et øjeblik lukker øjnene og tænker Ebola, så bliver det pludselig tydeligt, hvor kraftfuldt dette eksempel er. Herefter peger DH på en række overordnede karakteristika for Jesu lederskab. 1. Barmhjertighed: Dén, som du leder, er også din næste og er dermed genstand for din barmhjertighed. 2. Integritet: Der skal være overenstemmelse mellem ord og handling. Hele Jesu liv og gerning bærer præg af dette. 3. Kommunikation: Jesus var tydelig; Følg mig. Jesus brugte lignelser for at fremme forståelse. er dine. Det er med andre ord en forvaltningsopgave at være leder. Dette indebærer at man passer på, beder for og videregiver det man har til dem, som man er leder for. Jesu ledelsesstil bærer præg af dette, i forening med learning by doing -praksis, et mester-lærlinge-forhold, hvor teori og praksis forenes. Foredraget blev afsluttet med en livlig spørgerunde, hvor DH bl.a. besvarede spørgsmål om hvordan hans tro har påvirket hans hverv som minister og hvordan han har forsøgt at håndtere etiske dilemmaer, og om hvorvidt det i en lederrolle er nødvendigt at have et menneske man står til ansvar for og giver taleret ind i ens liv. (Svaret var ja!) Et andet og mere tankeprovokerende spørgmål var, hvorvidt ledere generelt har en tendens til til blive siddende for længe, hvilket DH mente at de ofte gør. Som han tidligere i foredraget sagde: Jesus underviste tolv af sine venner i tre år, og trak sig derefter tilbage. Aftenens konklusion må være, at der er ikke findes det område i vore egne lederskabsopgaver, hvor vi ikke kan se hen til Jesus og lade ham lede os. Redaktionen henleder opmærksomheden på at Dagfinn Høybraaten er hovedtaler ved KLFs årsmøde Forvaltning: Endelig havde Jesus et beundringsværdig syn på dem, som han ledte. I Jesu sidste bøn (Joh. 17, vers 6 og 9) siger Jesus De var dine, og du gav dem til mig og Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de

10 Nyt bestyrelsesmedlem i KLF v/ Tobias Nissen Nyt fra bestyrelsen Jeg hedder Tobias Nissen, er 27 år, og studerer medicin på 12. semester i København, hvor jeg regner med at blive færdig til januar Jeg har udskudt KBU indtil videre, da jeg ikke helt er afklaret på hvilket speciale, som jeg kunne tænke mig at specialisere mig i. Jeg har været med i Kristne Medicinere København siden jeg begyndte på studiet i Jeg er også aktiv i Luthersk Mission i Nansensgade i København. Jeg glæder mig over at være kommet med i bestyrelsen, og ser frem til at tage del i arbejdet. Kalender Vintermøde Lørdag 17. Januar, kl , Værløse Kirke, Højelofts Vænge 20, 3500 Værløse. Tema: Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Vi får besøg af læge Helge Sloth Rasmussen, som vil dele sine erfaringer fra sit arbejde med flygtninge på Asylcenter. Vi skal høre om de kommunikationsmæssige udfordringer og Helges bevæggrunde for at involvere sig dér. Det bliver en berigende eftermiddag, hvor vi sammen skal sætte perspektiv på årets tema om Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst Udover Helge Rasmussens indlæg, vil Ellen Holtze fortælle om sit arbejde på lægeklinikken på Reden International og Boje Kvorning Ehmsen vil dele erfaringer fra sit arbejde på Røde kors sundhedsklinik for udokumenterede migranter på Vesterbro, København. Endeligt vil Preben Bredesgaard holde oplæg om hospitalsskibene Mercy Ships. Selvfølgelig skal vi også drikke kaffe og spise kage og man må lægge en rund tyver for beværtningen. Forårsmøde Lørdag 7. Marts, kl , Nørrelandskirken, Døesvej 1, 7500 Holstebro. Tema: Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Yderligere detaljer kommer til at fremgå i nyhedsbrev og på hjemmesiden Årsmøde 2015 Weekenden september på Danhostel i Svendborg Lejr for Kristne Medicinere National KM lejr Marts 2015 på Jakobsskolen, Næringen 100, 8240 Risskov. Yderligere detaljer kommer til at fremgå lokalt eller ved kontakt til Christian Lyng Knudsen på 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Kursus Kursus i international Saline Saline betyder salt og er et kursus for dem, der ønsker at dele deres tro på deres arbejdsplads og for dem, der ønsker at undervise andre i Saline. Undervisningen bliver på et let forståeligt engelsk. Alet Uittenbogaard, Holland, der er en meget erfaren underviser i HCFI vil komme og undervise i dagene onsdag 21. januar kl til fredag 23. januar 2015 kl Onsdag vil der blive undervist i Saline (Hvordan deler jeg min tro i hverdagen?). Torsdag bliver undervisningen TOT (undervisning til undervisere), så man kan gå hjem og undervise i Saline i kirken, til andre ansatte i Social og Sundhedssektoren eller evt. på sundhedsskolerne eller arbejdspladserne. Der gives kursusdiplom til begge kurser. Fredag bliver opsamling, evaluering, tid til spørgsmål og uddeling af kursusbeviser m.m. Pris for deltagelse i dette internatkursus bliver i alt 2.500,- danske kroner. Inkl. arbejdsmaterialer (Ekstra overnatning 250,-) Kurset foregår på Færgelundens Motel & kursuscenter, Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris. International Saline undervises internationalt i et samarbejde mellem bl.a. HCFI/KriSoS NCFI/Kristelig sygeplejeforening, Kristelig Lægeforening og medicinstuderende. Se mere på hvor der er flere videoer, der fortæller om International Saline. Dette kursus er for alle, der gerne vil dele deres tro i hverdagen. Være LYS og SALT... Francis Grim, der grundlagde HCFI, sagde: Flere mennesker går gennem hospitalernes porte end gennem kirkernes døre. I dag siger vi: Der går dagligt flere mennesker til Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne. Saline er for vores tid. Vi er kirkens forlængede arm. Derfor dette kursus. Mere info, tilmedling og tilbagemelding kan fås ved kontakt til Inga på

12 Årsmøde Årsmøde Gik du glip af noget? v/ Tinne Hornstrup Så har vi været til årsmøde i Kristelig Lægeforening. Igen var det en rigtig god oplevelse. Hvad var indholdet i mødet? Gennem snart mange år har der været et årstema, som er blevet belyst på vintermøde og forårsmøde og samlet op på årsmødet. Igen i år havde man allieret sig med en udlænding til denne opgave, nemlig Peter Saunders fra den britiske søsterforening. I 2014 har temaet været: Hvordan præger vi samfundet med kristne værdier? På god ICMDA vis gjorde han det ved at relatere til Bibelen, her 1. Peters brev, krydret med mange anekdoter, dels ved personlige oplevelser fra hans opvækst på New Zealand, ophold i Afrika og virke i UK, dels fra dagens aviser og debat. Således levende og vedkommende. Bestyrelsen er ret visionær, så der var en del ting for årsmødedeltagerne at tage stilling til. En ny hjemmeside er under opbygning. Her er det bestyrelsens hensigt at lægge link til artikler, blogs eller lignende om de centrale emner, som rører sig i samfundet og har KLFs bevågenhed. Derfor havde man organiseret workshops over fire centrale etiske dilemmaer for at få input til, hvad der skal findes på hjemmesiden: - reproduktion: alt omkring livets begyndelse - eutanasi: om livets afslutning - stamcelleforskning - alternativ medicin Mon ikke der ud fra disse workshops blev masser af stof til bestyrelsen at arbejde videre med? Også lægemission vil få plads på hjemmesiden, som det havde det på årsmødet. Således var indholdet af mødet sikret efter vanlige standarder. Hvem var så til stede? Alle aldre, en god flok studerende, men lægerne var fortsat flertallet! Fra sidste generalforsamling er de studerende nu medlemmer af foreningen. Det understregede de ved at få en af deres egne valgt ind i bestyrelsen (at han så formentlig er læge efter vintereksamen, er en anden sag!) Der var en god og imødekommende stemning blandt deltagerne generelt, så snakken gik på tværs af alle forskelle. Hvad så med afviklingen? Her kommer bestyrelsens visionære holdning frem: man havde overdraget det til de studerende at være mødeledere og lave lørdag aftens 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Årsmøde revy! Og det må man sige, at de gjorde godt! Fremtiden for KLF ser således lovende ud! Vision for fremtiden! Apropos det visionære havde bestyrelsen et forslag om at deltidsansætte en kommunikator til dels at holde kontakt med medlemmerne, men mindst ligeså meget til at holde fingeren på pulsen i den etiske debat på samfundsplan. Ikke at den person altid skal udtale sig på foreningens vegne, men vedkommende skal vide, hvem i foreningen, der er kvalificeret til at deltage i en diskussion inden for de enkelte emner. Spændende! I Norge har de haft en lignende ansættelse længe det er nok også en god idé for os, da de fleste ikke har tid til at følge så tæt med, at vi nødvendigvis er på forkant med, hvad der kommer op i den etiske debat altid! Og vi ønsker jo, at der her også skal lyde en røst fra vore rækker selv om vedkommende ikke vil kunne udtale sig på hele foreningens vegne altid! Således et årsmøde med mange spændende tiltag og med god tid til mere uformel samvær i form af sociale huller i programmet. En oplevelse som kun kan anbefales, så det ville være dejligt om flere prioriterede det til næste år, hvor vi skal tale om Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Årsmødet

14 Andagt Hjælp min vantro v/ Tobias Nissen I Markus Evangeliet kap. 9,14-29 beskrives det, at Jesus finder sine disciple i diskussion med de skriftkloge. Hele gruppen bliver grebet af stor ærefrygt, da de ser Jesus, fordi han har en stråleglans omkring sig. Dette fordi han lige har være på forklarelsens bjerg og talt med Elias og Moses. Dét, som vi lægger mærke til, er, at historien skifter fokus, da Jesus spørger skaren og sine disciple om hvad det er, de diskuterer med de skriftkloge. Fokus flytter nu over på en mand, hvis søn er besat af en ånd, der gør ham stum. Faderen har prøvet at søge hjælp hos disciplene, men de har ikke kunnet hjælpe ham. Derfor kommer faderen nu til Jesus. Det kan vi også gøre, når vi har et problem. Vi kan komme til ham, og lægge vores problemer frem for ham. Manden kommer til Jesus, for er Jesus til mere hjælp end sine disciple? Er Jesus større og mægtigere end dem? Vi ser, at Jesus ikke med det samme siger: Den klarer jeg, og derefter helbreder drengen. Nej, han vender sig om til folkemængden, og kalder dem vantro, som ikke vil høre, hvad Jesus siger. Jesus bliver frustreret og spørger dem: Hvor længe skal jeg være hos jer? Underforstået hvor længe skal jeg være hos jer, før I omvender jer og kommer til tro. Faderen spørger Jesus, om han kan hjælpe. Til dette kommer Jesus med et retorisk svar: Hvis du kan! Alt er muligt for den som tror. Jesus siger her, at det er nødvendigt at tro på Ham, hvis Jesus skal hjælpe manden. Herefter råber manden, Jeg tror, hjælp min vantro. Vi kan sige det samme. Det er kampen mellem tro og vantro, som vi er vidne til her. Det er et spørgsmål om Guds væsen, om den evige Majestæt i himlen. Vi ser, at troen kommer altså af dét, der høres. Barnets far taler med Jesus, og kommer i samtalen med Jesus til tro på Ham. Han får tillid til, at Jesus kan hjælpe. Det er, hvad tro er; en tillid til Jesus som frelser, skaber og Herre. Har vi denne tillid til ham? Er vi kommet til Jesus på samme måde, som barnets far gjorde? Hvis ikke kan vi bede Kære himmelske fader, jeg beder dig om, at du må åbne mit hjerte, og lukke din Hellige Ånd ind, og give mig tro og tillid til dit navn. Jeg beder dig Herre Jesus, om at du må frelse mig fra al min synd, så jeg ikke skal gå fortabt, men få et evigt liv hos dig. Kære Gud vor fader, jeg tror, hjælp min vantro!, i Jesu navn. Troen kommer altså af dét, der høres, og dét, der høres, kommer i kraft af Kristi ord; således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 14 S e r p e n s A e n e u s

15 Studenterne og Yngre læger Studenterne - Kristne Medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus Samling onsdag eftermiddage i ulige uger kl i Medicinerhuset, hvor vi er fælles om tro og studie. Vi snakker om, hvad vi har på hjertet og holder andagt og bøn sammen. Derudover mødes vi en tirsdag aften i løbet af måneden. København Kristne Medicinere i København fortsætter i efteråret det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og events. Der er fællesbøn hver tirsdag kl i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. Programmet for 2015 foreligger endnu ikke, men kan fremsendes ved kontakt til eller ved at følge Facebook-gruppen Kristne Medicinere - København. Odense Lige nu ingen faste mødetider planlagt. Gruppen fremsender et ønske om forbøn. Nationalt KM-lejr marts 2015 på Jakobsskolen, Næringen 100, 8240 Risskov. Internationalt Sydenham International Conference i London, februar En international konference for medicinstuderende og læger fra hele verden med det formål at udruste deltagerene til at lede kristent studenterarbejde blandt medicinstuderende. Læs mere på Kontakt Århus: Christian Lyng Knudsen, Odense: Heidi Christensen, Kbh.: Hanna Skogø Rosenkrands, eller

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Nellikeløkken Rønne Afslapning i sensommervejr under årsmødet Årets tema: Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst Vintermøde 2015 Lørdag 17. januar kl i Værløse Kirke, Højelofts Vænge 20, 3500 Værløse Læge Helge Sloth Rasmussen vil dele sine erfaringer fra sit arbejde med flygtninge på Asylcenter. Øvrige oplægsholdere er: Ellen Holtze, Boje Kvorning Ehmsen og Preben Bredesgaard. Selvfølgelig skal vi også drikke kaffe og spise kage og man må lægge en rund tyver for beværtningen. Forårsmøde 2015 Lørdag 7. marts kl i Nørrelandskirken, Døesvej 1, 7500 Holstebro Yderligere detaljer kommer til at fremgå i nyhedsbrev og på hjemmesiden Årsmøde 2015 Weekenden september på Danhostel i Svendborg Lejr for Kristne Medicinere National KM lejr Marts 2015 på Jakobsskolen, Næringen 100, 8240 Risskov Yderligere detaljer fremgår lokalt eller ved kontakt til Christian Lyng Knudsen på gmail.com COMPLOT.DK S e r p e n s A e n e u s

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst SERPENS AENEUS 2015 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst 5-12 Årsmøde 13-16 Præsentation af Medarbejder 17-18 Interview med Dagfinn

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 02.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12-13

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa SAMS Aarhus Månedsmøde D. 02.09.2013 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen, Maria Stisen, Rikke Holmgaard, Nina Margrethe

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere