Stiftet i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne Stiftet i

2 Forsidefoto: Badebro ved Øresund. Fotograf: Tobias Nissen. Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Det næste Serpens bliver et årsskrift, som forventes at udkomme medio maj. Stof til næste Serpens skal være redaktionen i hænde senest 15. April Redaktion Ansvarshavende redaktør: Boje Kvorning Ehmsen Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N T: , E: Anne Kathrine Ejsbøl Christensen Carl Nielsens Alle 6. st. tv., 2100 København Ø E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 100 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail? Så send en mail til webmaster Anders Voldby på Bestyrelsen Formand Ellen Kappelgaard Nellikeløkken 14, 3700 Rønne T: E: Næstformand og webmaster Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Studertersekretær for København og Odense Tobias Nissen, Helgesensgade 25, København Ø, E: Studentersekretær for Århus og Aalborg Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv., 8000 Århus C - T: E: Sekretær Jeff Sørensen, Rasmus Rasks Allé 67, 5250 Odense SV - T: E: Suppleant Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted T: E: Suppleant Ellen Mølgaard Holtze Dannebrogsgade tv, 1660 København V E: Kasserer Karen Nielsen, Næstvedgade 6 B 1.tv, 2100 København Ø - T: E: Missionssekretær Annette Hauge, Ny Kastetvej 32, stuen 4, 9000 Aalborg E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Vil I være med til at udvikle Kristelig Lægeforening? v/ Formand Ellen Kappelgaard På generalforsamlingen i september præsenterede vi bestyrelsens visioner for de næste 3 år. Det vigtigste, som vi havde brug for at diskutere og få tilbagemelding på, var visionen om at ansætte en medarbejder til at fremme Kristelig Lægeforening som forening og ikke mindst fremme foreningens formål. Vi ville meget gerne have mulighed for at ansætte en deltids akademisk medarbejder med gode kommunikative evner. Af relevante arbejdsområder kan tænkes: PR om foreningen og dens formål vedligeholde foreningens hjemmeside, så den er aktuel og relevant for medlemmer og andre kontakt til nyuddannede medlemmer og formidle forbindelse til erfarne kolleger på deres nye arbejdssted opfordre læger, der sympatiserer med foreningens formål, til at blive medlem og støtte foreningen formidle kristne værdier ved f.eks. at styre en blog om aktuelle etiske emner fremme udarbejdelse af relevant materiale om f.eks. etiske dilemmaer følge medierne med henblik på foreningens deltagelse i relevante debatter fundraising m.m. Måske undrer I jer. For kan disse opgaver ikke løses udmærket af læger i fritiden? Og jo, det er der intet i vejen for. Men desværre er realiteten, at det ikke bliver til ret meget pga. manglende tid. Idéerne har vi, men tiden til at udføre det, slår ikke til. Vi må være realistiske. Til stor glæde for bestyrelsen og de øvrige aktive medarbejdere var der på årsmødet stor opbakning til at gå den vej, som blev skitseret. Når det gælder økonomien var vi i første omgang meget forsigtige og overvejede derfor kun en ansættelse på 20%. På generalforsamlingen var der overvejende stemning for at stile imod 50% ansættelse. En sådan ansættelse vil indebære en udgift på ca kr. afhængig af den ansattes løntrin og øvrige udgifter i forbindelse med arbejdet. Vi forudsætter, at hovedparten af disse midler skal indkomme som gaver. Vi havde den glæde, at der i forbindelse med årsmødet kom tilsagn om næsten kr. år

4 Ledelartikel fortsat ligt som fastgiverordning, så det var en god start på et så tidligt tidspunkt. Nu håber vi, at flere af jer vil bidrage til den udvikling, som en sådan ansættelse vil kunne medføre. Tænk om yderligere 100 medlemmer vil give tilsagn om 2000 kr. årligt. Så er vi næsten i land. For en ordens skyld kan nævnes, at gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8 og 12 stk. 3. På årsmødet advokerede vi for fastgiverordning via PBS, som også blev taget godt imod. Inden vi lægger os helt fast på den ordning, og den bliver sat i værk, vil vi undersøge den lidt nærmere, fordi der måske er andre og bedre løsninger. Vi vil under alle omstændigheder meget gerne høre fra jer, der vil bidrage til ansættelsen, så vi ved lidt mere om, hvilket gavebeløb, vi kan regne med, inden vi opslår stillingen. Hvis vi må høre fra jer inden årets udgang, hvor I måske alligevel overvejer jeres gavebudget, vil det være en hjælp, da vi gerne vil ansætte medarbejderen først i det nye år. I må meget gerne kontakte kasserer Karen Nielsen eller undertegnede på mail eller telefon (kontaktoplysninger, se Serpens, side 2), også for yderligere oplysninger. Bemærk i øvrigt at det er et nyt kontonummer, vi af hensyn til regnskabet bruger til alle indbetalinger og kontingent fremover (Nordea reg.nr. 2102, kontonr ). Jeg håber meget, at ovennævnte satsning vil være et stort og vigtigt aktiv for Kristelig Lægeforening, så foreningen også i fremtiden kan være til konkret hjælp for kristne læger i Danmark. Det kan ikke være anderledes, end at der må være et behov for at vi støtter hinanden i forhold til de vanskelige dilemmaer, vi står i, og som ikke bliver færre i fremtiden. For mig er det helt essentielt, at vi kan hjælpe og støtte hinanden til at bevare integriteten i arbejdet som kristen læge, så vi også kan blive bevaret som kristne. Årsmøde 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Serpens fremtid Serpens skifter format v/ Boje Kvorning Ehmsen Det Serpens du sidder med i hånden bliver det sidste af sin slags. Fra 2015 vil Serpens udkomme én gang om året som årsskrift. I den forbindelse vil vi fremover forsøge at bringe artikler som går mere i dybden med forskellige relevante emner. Samtidigt vil noget af dét materiale, som tidligere er blevet bragt i Serpens, fremover blive publiceret på KLFs hjemmeside. Eksempler herpå er formandens årsberetning og regnskab samt referat fra foreningens generalforsamling. Langt de fleste af foreningens medlemmer bruger og internettet dagligt. Dette kombineret med øgede portoudgifter ifbm. uddeling af Serpens har medført, at bestyrelsen fremover primært vil kommunikere via nyhedsbreve udsendt via mail gennem google groups, og via hjemmesiden og via årsskriftet. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at udsende nyhedsbreve ca. 4 gange årligt. I den kommende tid vil medlemmer, som har oplyst sin mailadresse til foreningen, modtage invitation til google gruppen DKKLF. Det er bestyrelsens ønske at udsende nyhedsbreve via denne gruppe, hvorfor det er vigtigt, at medlemmerne accepterer invitationen. De medlemmer som endnu ikke har oplyst deres mailadresse til KLF, bedes gøre dette så hurtigt som muligt ved at sende en mail til adressen med oplysninger om navn og adresse. På den måde kan bestyrelsen sikre sig, at alle foreningsmedlemmer modtager nyhedsbreve fra KLF

6 Generalforsamling 2014 v/referent Peter Bank Pedersen 1. Valg af dirigent Thomas Nissen vælges. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse Formandsberetning v/ellen Kappelgaard (Der henvises til den trykte beretning i Serpens 2.14) Årsberetning for 2013, men også på vej ind i Medlemstal: 170 læger, 43 studenter og 23 kontingentfrie. Afdøde medlemmer: Knud Gissel og Else Høilund, mindes. 30 deltagere fra Danmark ved Verdenskongressen i Rotterdam i juli Ikke gjort yderligere ang. mulige tandlægemedlemmer. Bestyrelsen: Formand: Ellen Kappelgaard, Næstformand/studentersekretær: Anders Voldby, Studentersekretær: Anne Bodilsen, Sekretær: Lilia Lautrup-Meiner, Menigt medlem: Jeff Sørensen. Suppleanter: Ellen Holtze og Andreas Munk. Øvrige: International sekretær: Kristian Kristensen, Kasserer: Karen Nielsen, Missionssekretær: Annette Hauge, Serpens redaktør: Boje Ehmsen, Webmaster: Ida Helsø. Møder gennem året: Årsmøde 2013 v/pablo Martinez, Vintermøde Rungsted v/jørn Braüner, Forårsmøde Herning v/esben Lunde Larsen, ICMDA 2014 verdenskongres i Rotterdam, Andre møder: Prime: Majken Pedersen deltog, IMSC 2014 i London (England hvert år, februar 2015): Kristian Knudsen deltog m.fl. Lægemission: Støtter; Sten Møllgaard Andersen, Tanzania (nyt stetoskop), Gry og James Appel, Tchad, Jutta Jørgensen og Henrik Juhl, Zanzibar. ICMDA: Kristian Kristensen sekretær for bestyrelsen og for eksekutivkomiteens forretningsudvalg. Venskab og møde med læger og medicinstuderende fra Serbien. Serbien vil gerne være venskabsforening og sender en hilsen. Øget samarbejde i Norden, bestyrelsesmedlemmerne fra de nordiske lande var sammen i Rotterdam. Ny hjemmeside: Nyhedsbreve vil fremover fremsendes via mail, primært til googlegruppen DKKLF for medlemmer. Økonomi: Underskud 2013: kr. Tak til vores forretningsfører Svend Bernhard, kasserer Karen Nielsen vil gerne fremover påtage sige hvervet som forretningsfører ulønnet. Lægemissionsfonden og Kristelig Lægeforenings Lægemissionskonto: Problem at afkast går ind på gavekonto. De skal uddeles nu pålæg. Der kommer kr. årligt i afkast. KLF i fremtiden: Tema 2015: Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Møder: Vintermøde 17. januar, Forårsmøde 21. marts, Årsmøde september v/ Dagfinn Høybraaten. Bestyrelsens visioner for KLF i fremtiden: Opfordring til at udbrede kendskabet til KLF, så vi forhåbentlig får flere medlemmer. Studenterne Århus: Kontaktperson Cristian Lyng Knudsen, over 70 på adresselisten, 20 aktive. Mødes hver 2. uge i Medicinerhuset til andagt, hygge og kaffe. Månedlige arrangementer med talere med fokus på tro og lægearbejde. Opdateringer via facebook. Aalborg: Ingen aktiv gruppe, men kontakt til enkelte studerende. København: Ugentlig bøn hver tirsdag, og fællesspisning hver anden uge, adresselisten over 100, nogle er dog læger, alt mellem 5 og 15 er næsten altid til stede, der er en bestyrelse på 6 personer med Hanna S. Rosenkrands som formand. Der arrangeres et event om Kristent lederskab, med Jesus som rollemodel, 13. oktober. Odense: Ikke en aktiv gruppe lige nu, kontaktperson Heidi Christensen. Kristne Yngre Læge i København: Kan blive et interessefællesskab. Der afholdes landsdækkende KM-lejr 1 x årligt. Andre tiltag: Ny hjemmeside lanceret med kalender på forsiden, betalingsmodul fx i forbindelse med Årsmødet, og medlemmer kan få selvstændigt login. Vil gerne kunne lægge bekendtgørelser/skrivelser ud. Den nye adresseliste skal opdateres, og gruppe (google) igangsættes. Sundhedsbibelen omsorgsbibelen: Behov for andagtsstykker/vidnesbyrd fra kristne læger, som skal sendes ind, henvendelse kan rettes til Anders Voldby. Internationalt ICMDA: 75 medlemslande, 12 regioner, vi er i den største Eurasia, næste verdenskongres formentlig i Indien 2018, planer om Eurasia-kongres inden ICMDA støtter Kristne læger og medicinstuderende specielt hvor det er svært at være kristen, deltager i videreuddannelse af unge læger og sygeplejersker fra Syd-Sudan og deltager i online undervisningsprogram i Masters of Family Medicine. Alle beretninger blev godkendt. 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Generalforsamling 2014 fortsat 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2013 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2015 v/anders Voldby Underskud, der vokser: Vi har en fælles konto der er delt i 3 ben, 1. Harstads fond: Lægestuderende kan søge støtte, 2. Lægemissionskonto: Man kan søge om midler, 3. En aktiv konto. Indtægtsstigning fra 2011 til 2013, men udgifterne overgår indtægterne mere og mere. Største underskud er Årsmødet bl.a. grundet satsning på at få medicinstuderende med til en god pris. Hjemmesideudgift falder markant, får hosting gratis fra folkekirker og betaler kun 150 kr. årligt, medmindre der kommer opdateringer. Regnskabsføring udgår: Karen Nielsen overtager. Harstads Fond udgår ved årets udgang. Civilstyrelsen har blandet sig i den konto hvor både afkast og gaver går ind. Spørgsmål ang. work a day fra salen, Kristian Kristensen oplyser. Årsregnskab godkendes. Budget for 2015: Overskud på ca kr. Budget for 2015 godkendes. Kommentar: Husk værdien af Karen Nielsen. 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 1. Hvordan ser KLF i Danmark ud om 3 år: Medlemstal 300. Ansættelse af akademisk medarbejder 20% (måske 50%): PR om foreningen og vores formål, støtte til kristne læger, formidle kristne værdier. Økonomi: Gaver, fastgiver og gavebreve. Kommentar fra Preben Bredesgaard: Foreslår evt. en fundraiser. Kommentar fra Lilia Lautrup-Meiner: Vigtigt at fastholde studerende så vi får flere medlemmer. Gerne have en 50% medarbejder, der er uddannet i kommunikation, for at vi bliver synlige på den rigtige måde. Kommentar fra Hans Holmsgaard: Når vi ikke synes vores egen indsats har båret frugt, bør man forsøge. Kommentar fra Andreas Munk: Vigtigt vi finder den rigtige og ikke fokuserer på ansættelsen i sig selv. Astrid Mattsson og Malene Hansen: Hvordan beslutter man holdninger, og er disse prædefinerede? Hans Holmsgaard: Da man begyndte i bestyrelsen, skrev de, der var enige, under. 2. Hvordan kommunikerer vi i fremtiden: Serpens som Årsskrift fra foråret Nyhedsmail, fx 4-5 gange årligt. Funktionsdygtig hjemmeside med brugbare links, der kan henvises til. Events på facebook som begivenheder. Kommentar Hanne Christensen: Vigtigt med noget på print, der er nogle der ikke er så online. 3. KLF s engagement, hvordan: Mission - ICMDA/ Serbien - Støtte til Kristne læger i Danmark - Øget nordisk samarbejde - Hvad vil vi gerne give til? - Hvordan kan det tilrettelægges? 4. Hvordan kan KLF være med til at præge samfundet med etiske værdier: Bibel til sundhedspersonalet i Danmark - Publikation om etik til stud. med. - Udarbejde/oversætte relevante udtalelser om etiske problemstillinger i sundhedsvæsnet, hjemmesiden opdateres. - Blog med spørgsmål og svar. 5. Forslag v/hans Holmsgaard: Undertegnede foreslår herved, at Kristelig Lægeforenings generalforsamling tilkendegiver et ønske om, at foreningen forsøger at oprette og går ind i en national tværreligiøs, tværfaglig og tværpolitisk bevægelse med det formål at arbejde for, at aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord ikke lovliggøres i DK. Vedtaget, med stort flertal. 5. Valg af formand: Ellen Kappelgaard villig til genvalg. Genvælges. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Anne Bodilsen er villig til genvalg, Lilia Lautrup-Meiner modtager ikke genvalg. Kandidat: Tobias Nissen. Anne Bodilsen genvælges. Tobias Nissen vælges som første stud. med. i bestyrelsen for KLF nogensinde. 7. Valg af bestyrelsessuppleant: Ellen Mølgaard Holtze er villig til genvalg. Genvælges. 8. Valg af revisor: Bestyrelsen indstiller Anders Bjerglund Andersen fra Beierholm revision. Genvælges. 9. Fastsættelse af kontingent for 2015: Læger 500 kr. - Lægeægtepar 750 kr. - Studenter 100 kr. - Pensionerede læger kan søge om kontingentnedsættelse på op til 50% - Nuværende kontingentfrie medlemmer kan forblive kontingentfrie. Vedtages. 10. Eventuelt: Tager afsked med Lilia Lautrup-Meiner i bestyrelsen, som fortsat gerne vil gøre en indsats i KLF

8 Det tjenende lederskab Reportage af foredrag om Jesus som rollemodel for lederskab på Panum v/ Hanna Rosenkrands & Boje Kvorning Ehmsen Kan samtiden virkelig lære noget af Jesus om ledelse? Det spørgsmål havde man bedt generalsekretæren for Nordisk Ministerråd og tidl. norsk sundhedsminister Dagfinn Høybraaten (DH) besvare på Panum Instituttet i København. Foredraget var arrangeret af Kristne Medicinere i samarbejde med Kristeligt Forbund for Studerende, og var det første Veritas-event på dansk jord, hvilket på dagen blev gjort synligt ved bl.a. flotte røde Veritas-bannere i auditoriet, et professionelt finish og et overdådigt kagebord at slutte aftenen af med. Veritas-events er et internationalt koncept for sekulært målrettede foredrag med udgangspunkt i et kristent værdigrundlag. Formålet er at skabe et seriøst og inkluderende debatforum med en indgang til nogle af livets store spørgsmål. Typisk medvirker fremtrædende forskere, eksperter og højt profilerede offentlige personer. Det var spændende at få lov til at være de første til at præsentere dette koncept i Danmark. Til aftenens foredrag var der dukket omkring 60 interesserede op, både medicinere og folk fra andre faggrupper. DH, som selv bekender sig til den kristne tro, lagde ud med at sige, at hans budskab om Jesu ledelse er relevant uanset personligt ståsted eller Jesus-syn. Som en grundlæggende præmis slår DH fast, at Du er en leder! En leder er nemlig i bund og grund én, der bliver set og efterfulgt. Og det gør enhver person i en eller anden sammenhæng. Før man skal lede andre må man ifølge DH indledningsvis spørge sig selv, hvad man står for og hvordan man forholder sig til bagsiden af lederskabet. Ud fra teksten omkring Jesu fristelse i ørkenen (Luk 4,1-3), som DH omtaler som Jesu lederskabseksamen, fremhæver DH, at lederskab medfører fristelse i form af at tiltrække sig opmærksomhed, i form af ære, magt og berømmelse samt faren for at ville sætte sig selv i centrum. Derfor er det vigtigt som leder først at tage ansvar for at lede sig selv udenom disse fristelser. Overskriften for Jesu lederskab var Det tjenende lederskab, beskriver DH, idet han henviser til Jesu ord i Mark. 9:35, Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener. Også historien om fodvaskningen (Joh. 13:14-15) blev læst højt for at tydeliggøre pointen om hvordan Jesus som disciplenes chef demonstrerede kernen i sit lederskab: At dét, at tjene, er det største. 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Det tjenende lederskab fortsat Herefter rejses det nærliggende spørgsmål: Giver dette mening i nutidens lederskab? Svaret er JA! Ifølge DH er dette en af hovedlinjerne i litteraturen på emnet - og henviser bl.a. til ledelseseksperten Robert Greenleaf. Desuden fortæller han fra sin egen erfaring som borgmester og minister, hvordan han selv har oplevet, at det selv at tage del i de lavpraktiske opgaver åbner nye muligheder for at møde sine ansatte i øjenhøjde. Og netop dette stemmer overens med det menneskesyn Jesus demonstrerer. At det er væsentligt at møde det enkelte menneske i mængden, som Han gør det så mange gange igennem evangelierne. Jesus rører ved den spedalske, selv om vi véd fra andre eksempler, at berøring ikke var nødvendigt for Jesus for at helbrede. Og hvis vi et øjeblik lukker øjnene og tænker Ebola, så bliver det pludselig tydeligt, hvor kraftfuldt dette eksempel er. Herefter peger DH på en række overordnede karakteristika for Jesu lederskab. 1. Barmhjertighed: Dén, som du leder, er også din næste og er dermed genstand for din barmhjertighed. 2. Integritet: Der skal være overenstemmelse mellem ord og handling. Hele Jesu liv og gerning bærer præg af dette. 3. Kommunikation: Jesus var tydelig; Følg mig. Jesus brugte lignelser for at fremme forståelse. er dine. Det er med andre ord en forvaltningsopgave at være leder. Dette indebærer at man passer på, beder for og videregiver det man har til dem, som man er leder for. Jesu ledelsesstil bærer præg af dette, i forening med learning by doing -praksis, et mester-lærlinge-forhold, hvor teori og praksis forenes. Foredraget blev afsluttet med en livlig spørgerunde, hvor DH bl.a. besvarede spørgsmål om hvordan hans tro har påvirket hans hverv som minister og hvordan han har forsøgt at håndtere etiske dilemmaer, og om hvorvidt det i en lederrolle er nødvendigt at have et menneske man står til ansvar for og giver taleret ind i ens liv. (Svaret var ja!) Et andet og mere tankeprovokerende spørgmål var, hvorvidt ledere generelt har en tendens til til blive siddende for længe, hvilket DH mente at de ofte gør. Som han tidligere i foredraget sagde: Jesus underviste tolv af sine venner i tre år, og trak sig derefter tilbage. Aftenens konklusion må være, at der er ikke findes det område i vore egne lederskabsopgaver, hvor vi ikke kan se hen til Jesus og lade ham lede os. Redaktionen henleder opmærksomheden på at Dagfinn Høybraaten er hovedtaler ved KLFs årsmøde Forvaltning: Endelig havde Jesus et beundringsværdig syn på dem, som han ledte. I Jesu sidste bøn (Joh. 17, vers 6 og 9) siger Jesus De var dine, og du gav dem til mig og Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de

10 Nyt bestyrelsesmedlem i KLF v/ Tobias Nissen Nyt fra bestyrelsen Jeg hedder Tobias Nissen, er 27 år, og studerer medicin på 12. semester i København, hvor jeg regner med at blive færdig til januar Jeg har udskudt KBU indtil videre, da jeg ikke helt er afklaret på hvilket speciale, som jeg kunne tænke mig at specialisere mig i. Jeg har været med i Kristne Medicinere København siden jeg begyndte på studiet i Jeg er også aktiv i Luthersk Mission i Nansensgade i København. Jeg glæder mig over at være kommet med i bestyrelsen, og ser frem til at tage del i arbejdet. Kalender Vintermøde Lørdag 17. Januar, kl , Værløse Kirke, Højelofts Vænge 20, 3500 Værløse. Tema: Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Vi får besøg af læge Helge Sloth Rasmussen, som vil dele sine erfaringer fra sit arbejde med flygtninge på Asylcenter. Vi skal høre om de kommunikationsmæssige udfordringer og Helges bevæggrunde for at involvere sig dér. Det bliver en berigende eftermiddag, hvor vi sammen skal sætte perspektiv på årets tema om Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst Udover Helge Rasmussens indlæg, vil Ellen Holtze fortælle om sit arbejde på lægeklinikken på Reden International og Boje Kvorning Ehmsen vil dele erfaringer fra sit arbejde på Røde kors sundhedsklinik for udokumenterede migranter på Vesterbro, København. Endeligt vil Preben Bredesgaard holde oplæg om hospitalsskibene Mercy Ships. Selvfølgelig skal vi også drikke kaffe og spise kage og man må lægge en rund tyver for beværtningen. Forårsmøde Lørdag 7. Marts, kl , Nørrelandskirken, Døesvej 1, 7500 Holstebro. Tema: Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Yderligere detaljer kommer til at fremgå i nyhedsbrev og på hjemmesiden Årsmøde 2015 Weekenden september på Danhostel i Svendborg Lejr for Kristne Medicinere National KM lejr Marts 2015 på Jakobsskolen, Næringen 100, 8240 Risskov. Yderligere detaljer kommer til at fremgå lokalt eller ved kontakt til Christian Lyng Knudsen på 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Kursus Kursus i international Saline Saline betyder salt og er et kursus for dem, der ønsker at dele deres tro på deres arbejdsplads og for dem, der ønsker at undervise andre i Saline. Undervisningen bliver på et let forståeligt engelsk. Alet Uittenbogaard, Holland, der er en meget erfaren underviser i HCFI vil komme og undervise i dagene onsdag 21. januar kl til fredag 23. januar 2015 kl Onsdag vil der blive undervist i Saline (Hvordan deler jeg min tro i hverdagen?). Torsdag bliver undervisningen TOT (undervisning til undervisere), så man kan gå hjem og undervise i Saline i kirken, til andre ansatte i Social og Sundhedssektoren eller evt. på sundhedsskolerne eller arbejdspladserne. Der gives kursusdiplom til begge kurser. Fredag bliver opsamling, evaluering, tid til spørgsmål og uddeling af kursusbeviser m.m. Pris for deltagelse i dette internatkursus bliver i alt 2.500,- danske kroner. Inkl. arbejdsmaterialer (Ekstra overnatning 250,-) Kurset foregår på Færgelundens Motel & kursuscenter, Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris. International Saline undervises internationalt i et samarbejde mellem bl.a. HCFI/KriSoS NCFI/Kristelig sygeplejeforening, Kristelig Lægeforening og medicinstuderende. Se mere på hvor der er flere videoer, der fortæller om International Saline. Dette kursus er for alle, der gerne vil dele deres tro i hverdagen. Være LYS og SALT... Francis Grim, der grundlagde HCFI, sagde: Flere mennesker går gennem hospitalernes porte end gennem kirkernes døre. I dag siger vi: Der går dagligt flere mennesker til Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne. Saline er for vores tid. Vi er kirkens forlængede arm. Derfor dette kursus. Mere info, tilmedling og tilbagemelding kan fås ved kontakt til Inga på

12 Årsmøde Årsmøde Gik du glip af noget? v/ Tinne Hornstrup Så har vi været til årsmøde i Kristelig Lægeforening. Igen var det en rigtig god oplevelse. Hvad var indholdet i mødet? Gennem snart mange år har der været et årstema, som er blevet belyst på vintermøde og forårsmøde og samlet op på årsmødet. Igen i år havde man allieret sig med en udlænding til denne opgave, nemlig Peter Saunders fra den britiske søsterforening. I 2014 har temaet været: Hvordan præger vi samfundet med kristne værdier? På god ICMDA vis gjorde han det ved at relatere til Bibelen, her 1. Peters brev, krydret med mange anekdoter, dels ved personlige oplevelser fra hans opvækst på New Zealand, ophold i Afrika og virke i UK, dels fra dagens aviser og debat. Således levende og vedkommende. Bestyrelsen er ret visionær, så der var en del ting for årsmødedeltagerne at tage stilling til. En ny hjemmeside er under opbygning. Her er det bestyrelsens hensigt at lægge link til artikler, blogs eller lignende om de centrale emner, som rører sig i samfundet og har KLFs bevågenhed. Derfor havde man organiseret workshops over fire centrale etiske dilemmaer for at få input til, hvad der skal findes på hjemmesiden: - reproduktion: alt omkring livets begyndelse - eutanasi: om livets afslutning - stamcelleforskning - alternativ medicin Mon ikke der ud fra disse workshops blev masser af stof til bestyrelsen at arbejde videre med? Også lægemission vil få plads på hjemmesiden, som det havde det på årsmødet. Således var indholdet af mødet sikret efter vanlige standarder. Hvem var så til stede? Alle aldre, en god flok studerende, men lægerne var fortsat flertallet! Fra sidste generalforsamling er de studerende nu medlemmer af foreningen. Det understregede de ved at få en af deres egne valgt ind i bestyrelsen (at han så formentlig er læge efter vintereksamen, er en anden sag!) Der var en god og imødekommende stemning blandt deltagerne generelt, så snakken gik på tværs af alle forskelle. Hvad så med afviklingen? Her kommer bestyrelsens visionære holdning frem: man havde overdraget det til de studerende at være mødeledere og lave lørdag aftens 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Årsmøde revy! Og det må man sige, at de gjorde godt! Fremtiden for KLF ser således lovende ud! Vision for fremtiden! Apropos det visionære havde bestyrelsen et forslag om at deltidsansætte en kommunikator til dels at holde kontakt med medlemmerne, men mindst ligeså meget til at holde fingeren på pulsen i den etiske debat på samfundsplan. Ikke at den person altid skal udtale sig på foreningens vegne, men vedkommende skal vide, hvem i foreningen, der er kvalificeret til at deltage i en diskussion inden for de enkelte emner. Spændende! I Norge har de haft en lignende ansættelse længe det er nok også en god idé for os, da de fleste ikke har tid til at følge så tæt med, at vi nødvendigvis er på forkant med, hvad der kommer op i den etiske debat altid! Og vi ønsker jo, at der her også skal lyde en røst fra vore rækker selv om vedkommende ikke vil kunne udtale sig på hele foreningens vegne altid! Således et årsmøde med mange spændende tiltag og med god tid til mere uformel samvær i form af sociale huller i programmet. En oplevelse som kun kan anbefales, så det ville være dejligt om flere prioriterede det til næste år, hvor vi skal tale om Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Årsmødet

14 Andagt Hjælp min vantro v/ Tobias Nissen I Markus Evangeliet kap. 9,14-29 beskrives det, at Jesus finder sine disciple i diskussion med de skriftkloge. Hele gruppen bliver grebet af stor ærefrygt, da de ser Jesus, fordi han har en stråleglans omkring sig. Dette fordi han lige har være på forklarelsens bjerg og talt med Elias og Moses. Dét, som vi lægger mærke til, er, at historien skifter fokus, da Jesus spørger skaren og sine disciple om hvad det er, de diskuterer med de skriftkloge. Fokus flytter nu over på en mand, hvis søn er besat af en ånd, der gør ham stum. Faderen har prøvet at søge hjælp hos disciplene, men de har ikke kunnet hjælpe ham. Derfor kommer faderen nu til Jesus. Det kan vi også gøre, når vi har et problem. Vi kan komme til ham, og lægge vores problemer frem for ham. Manden kommer til Jesus, for er Jesus til mere hjælp end sine disciple? Er Jesus større og mægtigere end dem? Vi ser, at Jesus ikke med det samme siger: Den klarer jeg, og derefter helbreder drengen. Nej, han vender sig om til folkemængden, og kalder dem vantro, som ikke vil høre, hvad Jesus siger. Jesus bliver frustreret og spørger dem: Hvor længe skal jeg være hos jer? Underforstået hvor længe skal jeg være hos jer, før I omvender jer og kommer til tro. Faderen spørger Jesus, om han kan hjælpe. Til dette kommer Jesus med et retorisk svar: Hvis du kan! Alt er muligt for den som tror. Jesus siger her, at det er nødvendigt at tro på Ham, hvis Jesus skal hjælpe manden. Herefter råber manden, Jeg tror, hjælp min vantro. Vi kan sige det samme. Det er kampen mellem tro og vantro, som vi er vidne til her. Det er et spørgsmål om Guds væsen, om den evige Majestæt i himlen. Vi ser, at troen kommer altså af dét, der høres. Barnets far taler med Jesus, og kommer i samtalen med Jesus til tro på Ham. Han får tillid til, at Jesus kan hjælpe. Det er, hvad tro er; en tillid til Jesus som frelser, skaber og Herre. Har vi denne tillid til ham? Er vi kommet til Jesus på samme måde, som barnets far gjorde? Hvis ikke kan vi bede Kære himmelske fader, jeg beder dig om, at du må åbne mit hjerte, og lukke din Hellige Ånd ind, og give mig tro og tillid til dit navn. Jeg beder dig Herre Jesus, om at du må frelse mig fra al min synd, så jeg ikke skal gå fortabt, men få et evigt liv hos dig. Kære Gud vor fader, jeg tror, hjælp min vantro!, i Jesu navn. Troen kommer altså af dét, der høres, og dét, der høres, kommer i kraft af Kristi ord; således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 14 S e r p e n s A e n e u s

15 Studenterne og Yngre læger Studenterne - Kristne Medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus Samling onsdag eftermiddage i ulige uger kl i Medicinerhuset, hvor vi er fælles om tro og studie. Vi snakker om, hvad vi har på hjertet og holder andagt og bøn sammen. Derudover mødes vi en tirsdag aften i løbet af måneden. København Kristne Medicinere i København fortsætter i efteråret det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og events. Der er fællesbøn hver tirsdag kl i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. Programmet for 2015 foreligger endnu ikke, men kan fremsendes ved kontakt til eller ved at følge Facebook-gruppen Kristne Medicinere - København. Odense Lige nu ingen faste mødetider planlagt. Gruppen fremsender et ønske om forbøn. Nationalt KM-lejr marts 2015 på Jakobsskolen, Næringen 100, 8240 Risskov. Internationalt Sydenham International Conference i London, februar En international konference for medicinstuderende og læger fra hele verden med det formål at udruste deltagerene til at lede kristent studenterarbejde blandt medicinstuderende. Læs mere på Kontakt Århus: Christian Lyng Knudsen, Odense: Heidi Christensen, Kbh.: Hanna Skogø Rosenkrands, eller

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Nellikeløkken Rønne Afslapning i sensommervejr under årsmødet Årets tema: Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst Vintermøde 2015 Lørdag 17. januar kl i Værløse Kirke, Højelofts Vænge 20, 3500 Værløse Læge Helge Sloth Rasmussen vil dele sine erfaringer fra sit arbejde med flygtninge på Asylcenter. Øvrige oplægsholdere er: Ellen Holtze, Boje Kvorning Ehmsen og Preben Bredesgaard. Selvfølgelig skal vi også drikke kaffe og spise kage og man må lægge en rund tyver for beværtningen. Forårsmøde 2015 Lørdag 7. marts kl i Nørrelandskirken, Døesvej 1, 7500 Holstebro Yderligere detaljer kommer til at fremgå i nyhedsbrev og på hjemmesiden Årsmøde 2015 Weekenden september på Danhostel i Svendborg Lejr for Kristne Medicinere National KM lejr Marts 2015 på Jakobsskolen, Næringen 100, 8240 Risskov Yderligere detaljer fremgår lokalt eller ved kontakt til Christian Lyng Knudsen på gmail.com COMPLOT.DK S e r p e n s A e n e u s

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Lørdag d. 02. september 2016 kl. 15.30 på Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop 1. Valg af dirigent Peter B. Pedersen vælges og konstaterer, at

Læs mere

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15 S e r p e n s A e n e u s 02.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Nekrolog Else Høilund Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Biografi Peter Saunders ICMDA konference 2014 Studenterne 2 3 4-7 8-9 10

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde PRIME konference Årsmøde ICMDA konference 2014 Andagt IMSC 2014 Lejr for Kristne Medicinere Studenterne & yngre

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 01.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 Stiftet i 1897 01.12 www.klf-dk.org 1 Kristelig

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portræt Årsmøde Mission Konference Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3 4-6 7 8 9 10-11 12-13 14 15 Stiftet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Øster Snede Indre Mission, kaldet Øster Snede IM. 1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune. 2 Grundlag og formål

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere