Indledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer."

Transkript

1

2 Indledning Formålet med denne vejledning til HEMPELS MALINGSSYSTEMER er at hjælpe dig med at vælge det af Hempels malingssystemer, der egner sig bedst til korrosionsbeskyttelse af din konstruktion. Korrosion påvirker alle konstruktioner, anlæg og installationer af stål, som befinder sig i inden- eller udendørs miljøer eller er i vand eller i jorden, og de skal derfor beskyttes mod korrosionsskader i hele deres levetid. I vejledningen vil du finde vigtig information om malingsteknologi, kriterierne for valg af den rigtige maling og kravene til forbehandling af overfladen. Vejledningen følger den seneste udgave af den internationale standard ISO 944, Maling og lak - korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling. Hempels egne anvisninger og anbefalinger til overfladebeskyttelse er også indarbejdet i denne vejledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer. Denne beskrivelse er vejledende og ikke bindende.

3 Indhold INDLEDNING...0. VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM...06 a. Miljøbetinget korrosion...06 b. Type af overflade, der skal beskyttes...09 c. Krav til malingssystemets holdbarhed...09 d. Planlægning af påføringsprocessen FORBEHANDLING Forbehandlingsgrader... 0 A. Forbehandlingsgrader i henhold til ISO B. Forbehandlingsgrader efter højtryksrensning af overfladen med vand.... Overfladetyper... 4 A. Ståloverflader... 4 a. En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag... 4 b. En ståloverflade hvor en shopprimer er påført...5 c. En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes... 6 B. Varmgalvaniseret stål, aluminium og rustfrie ståloverflader... 6 a. Varmgalvaniseret stål... 6 b. Aluminium og rustfrit stål MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER MALINGER FRA HEMPEL Generiske typer Forklaring på Hempels produktnavne Hempels kulørnumre NYTTIGE DEFINITIONER... Praktisk volumen tørstof... Teoretisk strækkeevne... Praktisk forbrug HEMPELS MALINGSSYSTEMER... KORROSIONSKATEGORI C/C... 4 KORROSIONSKATEGORI C...6 KORROSIONSKATEGORI C4...8 KORROSIONSKATEGORI C5-I...0 KORROSIONSKATEGORI C5-M... KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD...4 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER

4 VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM Valget af det rigtige malingssystem til korrosionsbeskyttelse kræver, at der tages højde for forskellige faktorer for at sikre, at den valgte løsning er den mest økonomiske og teknisk bedste. De vigtigste faktorer i forbindelse med valg af overfladebeskyttelse er: ISO 944 har 6 grundlæggende kategorier for atmosfærisk korrosion, nemlig: C meget lav C4 høj C lav C5-I meget høj (industri) C middel C5-M meget høj (marine) a. Miljøbetinget korrosion Ved valg af malingssystem er det meget vigtigt at få klarlagt driftsbetingelserne for konstruktionen, anlægget eller installationen. Korrosionspåvirkningen fra miljøet findes ved at undersøge følgende faktorer: Fugtighed og temperatur (driftstemperatur og temperaturgradienter) Forekomst af UV-stråling Kemisk påvirkning (f.eks. særlig eksponering i industrianlæg) Mekanisk skade (slag og slid, mv.) har indflydelse på: Valg af malingstype Malingssystemets samlede lagtykkelse Kravene til forbehandling af overfladen Minimum og maksimum overmalingsinterval Bemærk, at jo mere korroderende miljøet er, jo strengere krav er der til forbehandling af overfladen. Overmalingsintervallerne skal også overholdes nøje. Del af ISO 944-standarden angiver korrosionskategorierne for atmosfæriske betingelser, jord og vand. Denne standard indeholder en meget generel evaluering baseret på korrosion af kulstofstål og zink i forhold til eksponeringstiden. Den angiver ikke specifikke kemikalie- eller temperaturpåvirkninger eller mekaniske påvirkninger. Standarden kan dog stadig bruges som en god rettesnor til at Nedenfor er en oversigt over, hvordan disse kategorier anvendes: (Sidetallene refererer til Hempels malingssystemer i afsnit 6.) Atmosfæriske korrosionskategorier i henhold til ISO 944-standarden: Korrosionskategori C meget lav C lav C middel Udendørs Atmosfære med lav forurening. Mest landlige omgivelser. Industri- og byområder med gennemsnitlig svovldioxidforurening (IV). Kystområder med lavt saltindhold. - Eksempler på miljøer Indendørs Opvarmede bygninger med ren luft, f.eks. kontorer, forretninger, skoler, hoteller, m.v. Uopvarmede bygninger, hvor kondensation kan forekomme, f.eks. i lagerbygninger og sportshaller. Produktionsbygninger med høj luftfugtighed og nogen luftforurening, f.eks. fødevarevirksomheder, vaskerier, bryggerier og mejerier. Ved nedgravede konstruktioner skal der tages højde for deres porøsitet samt de C4 Industriområder og kystområder med Kemiske virksomheder, svømmehaller, Side 8-9 høj jordbetingelser, de udsættes for. Terrænets moderat saltindhold. skibs- og bådeværfter ved vandet. fugtighed og ph-værdier og biologisk C5-I Industriområder med høj luftfugtighed Bygninger eller områder med næsten påvirkning fra bakterier og mikroorganismer meget høj og aggressiv atmosfære. permanent kondensering og med høj Side 0- er af afgørende betydning. I vand har vandets (industri) forurening. type og kemiske sammensætning også stor indflydelse. C5-M Industriområder og kystområder med Bygninger eller områder med næsten få overblik ved valg af malingssystemer. meget høj højt saltindhold. permanent kondensering og med høj Side - 6 (marine) forurening. 7 Graden af den miljøbetingede korrosion Hempels malingssystemer Side 4-5 Side 4-5 Side 6-7

5 VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM Kategorierne for vand og jord i henhold til ISO 944 er angivet som: Im Ferskvand Im Havvand og brakvand Im Jord b. Type af overflade, der skal beskyttes Ved sammensætning af et malingssystem skal der normalt tages højde for de konstruktionsmaterialer, der er anvendt, f.eks. stål, varmgalvaniseret stål, sprøjtemetalliseret stål, aluminium eller rustfrit stål. Forbehandling af overfladen, valg af malingsprodukter (især primer) og malingssystemets samlede lagtykkelse vil især afhænge af det konstruktionsmateriale, der skal beskyttes. c. Krav til malingssystemets holdbarhed Malingssystemets levetid antages at være den tid, der går fra den første påføring til det skal vedligeholdes. ISO 944 kategoriserer holdbarheden indenfor tre forskellige tidsrammer: Korrosionskategorier Miljø Eksempler på miljø og konstruktioner Hempels malingssystemer LAV L MIDDEL M HØJ - H til 5 år 5 til 5 år mere end 5 år Im Im Im Ferskvand Havvand og brakvand Jord Vandløbsinstallationer, vandkraftværker Havneanlæg med følgende konstruktioner: sluseporte, sluseanlæg (trappesluse), byggeri på pæle i vand, moler, offshorekonstruktioner Nedgravede tanke, pælefunderinger, rørledninger Side 4-5 d. Planlægning af påføringsprocessen Byggeplanen og de forskellige faser, der er i opførelsen af enhver konstruktion, afgør hvordan og hvornår malingssystemet skal påføres. Der skal tages hensyn til materialer, som er i præfabrikationsfasen, hvornår komponenterne præfabrikeres på byggepladsen eller andre steder, og hvornår byggefaserne er afsluttet. Opgaven skal planlægges, så der tages hensyn til forbehandling af overfladen og malingsprodukternes tørre-/hærdetid i forhold til temperatur og fugtighed. Desuden skal der tages hensyn til overmalingsintervallerne, hvis den ene byggefase foregår i et beskyttet værkstedsmiljø, og den næste fase foregår på byggepladsen. Hempels uddannede personale står altid til rådighed med hjælp til kunderne, så de får det malingssystem, der passer bedst til deres behov og krav. Kontakt venligst Hempel for yderligere information. 8 9

6 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN FORBEHANDLING AF OVERFLADEN. Forbehandlingsgrader Der er mange måder, hvorpå forbehandling af ståloverflader kan inddeles i grader, men denne vejledning fokuserer på de grader, der er nævnt nedenfor. A. Forbehandlingsgrader i henhold til ISO 850- Standardforbehandlingsgrader for primær overfladeforbehandling ved hjælp af sandblæsning Sa Sandblæsning til synligt rent stål Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs, samt være fri for glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Den skal have en ensartet metallisk farve. Sa ½ Sa Sa Meget grundig sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs samt for glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Resterende spor af forurening skal kun vise sig som små plamager i form af pletter eller striber. Grundig sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs samt for det meste glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Resterende forurening skal være fastsiddende. (Se note nedenfor). Let sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt samt for dårligt fastsiddende glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Noter:. Termen urenheder kan inkludere vandopløselige salte og svejserester. Disse forureninger kan ikke altid fjernes helt fra overfladen ved tør sandblæsning, rensning med maskinværktøj eller flammerensning; våd sandblæsning kan være nødvendig.. Glødeskal, rust eller maling anses for at være dårligt vedhæftende, hvis de kan fjernes ved løft med stump spatelkniv. Standardforbehandlingsgrader for primær overfladeforbehandling ved hjælp af håndafrensning med maskinværktøj St St Grundig afrensning med maskinværktøj Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs og for dårligt vedhæftende glødeskal, rust, malingslag og urenheder (se note nedenfor). Meget grundig afrensning med maskinværktøj Som ved St, men overfladen skal behandles meget mere grundigt for at kunne give en metallisk glans. Note: Forbehandlingsgraden St er ikke beskrevet, da den svarer til, at overfladen ikke er egnet til at male. 0

7 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN Beskrivelse af overfladens udseende i forhold til de tre nyrustgrader: B. Forbehandlingsgrader efter højtryksrensning af overfladen med vand Forbehandlingsgader ved højtryksrensning med vand bør ikke kun omfatte renhedsgraden, men også graden af nyrust, da renset stål kan danne nyrust i tørreperioden. Der er adskillige måder, hvorpå graden af forbehandling af en ståloverflade kan klassificeres efter højtryksrensning med vand. Denne vejledning anvender den standard for forbehandlingsgrader, der er beskrevet i ISO ved højtryksrensning med vand: Karakterisering af overfladens oprindelige tilstand, forbehandlingsgrad og graden af nyrust i forbindelse med vandig højtryksrensning (UHP-rensning) Standarden gælder for forbehandling, hvor der højtryksrenses med vand for at fjerne maling. Der skelnes mellem tre renhedsniveauer med hensyn til synlige urenheder (Wa - Wa ½) som rust, glødeskal, gamle malingslag og andet fremmed materiale. Beskrivelse af overfladen efter rensning: L M H Let flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, viser små mængder af gult/brunt rust, hvorigennem stålsubstratet kan ses. Rusten (set som en misfarvning) kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder. Den skal være fastsiddende, og kan ikke fjernes nemt ved aftørring med en klud. Medium flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, har et lag gul/brun rust, som skjuler den oprindelige ståloverflade. Rusten kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder, men den vil være rimeligt fastsiddende, og den vil smitte let af på en klud, som føres let hen over overfladen. Kraftig flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, viser et lag rød-gul/brun rust, som skjuler den oprindelige ståloverflade, og som er løstsiddende. Rustlaget kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder, og den vil smitte tydeligt af på en klud, som føres let hen over overfladen. Wa Wa Let højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie og fedt, løstsiddende eller beskadiget maling, løs rust andre urenheder. Resterende forurening skal være spredt tilfældigt og være fastsiddende. Grundig højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs og den meste rust, gamle malingslag og andre urenheder. Resterende forurening skal være tilfældigt fordelt og kan bestå af fastsiddende lag, urenheder og pletter fra tidligere rust. Meget grundig højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for al synlig rust, olie, fedt, snavs, Wa ½ gamle malingslag, og med undtagelse af lette spor, alle andre urenheder. Misfarvning af overfladen kan opstå, hvor den oprindelige maling ikke var intakt. Den grå eller brune/sorte misfarvning, som kan ses på grubetæret og korroderet stål, kan ikke fjernes ved yderligere water jetting.

8 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN. Overfladetyper A. Ståloverflader De medfølgende fotos viser korrosionsniveauer, forbehandlingsgrader for ubeskyttede ståloverflader og ståloverfladers udseende efter fuldstændig fjernelse af tidligere malingslag. For at garantere, at et malingssystem giver langvarig beskyttelse, er det afgørende at sikre, at forbehandlingen er rigtigt udført, før malingen påføres. Derfor skal stålets tilstand før forbehandlingen vurderes. Generelt ligger stålets tilstand, før maling påføres, i en af følgende tre kategorier: a) En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag b) En ståloverflade hvor en shopprimer er påført c) En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes A GRADE Sa / B GRADE Sa / C GRADE Sa / D GRADE Sa / Disse kategorier er beskrevet nærmere nedenfor. a. En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag Ståloverflader, som aldrig har været beskyttet af maling, kan være dækket af rust, glødeskal eller andre urenheder i varierende omfang (støv, fedt, korrosion på grund af ionvandring/opløselige salte, restaflejringer, mv.). ISO-standard 850- definerer disse overfladers tilstand inden påføring af maling: Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter - Visuel vurdering af overfladens renhed. ISO 850- angiver fire tilstande for stål før påføring af maling, A,B,C,D: A GRADE Sa B GRADE Sa C GRADE Sa D GRADE Sa b. En ståloverflade hvor en shopprimer er påført Hovedformålet med at påføre shopprimere er at beskytte stålplader og konstruktionselementer, der anvendes i præfabrikationsstadiet, eller som ligger på lager inden det egentlige malingssystem påføres. En shopprimers filmtykkelse svarer normalt til 0-5 μm (disse tal gælder for en glat testplade). Stålplader og konstruktionselementer med påført shopprimer kan svejses. Hempel tilbyder følgende shopprimere: A Ståloverfladen er stort set dækket af fastsiddende glødeskal, men kun lidt eller ingen rust. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en opløsningsmiddelholdig epoxy-shopprimer, der er pigmenteret med zinkfosfat. Den er beregnet til automatisk sprøjtepåføring eller manuel påføring. B C Ståloverfladen er begyndt at ruste, og glødeskallen er begyndt at skalle af fra rusten. Ståloverflade hvor glødeskallen er rustet væk eller kan fjernes ved at skrabe, men med lette skader, som kan ses uden forstørrelse. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 (beskyttelsesperiode 4 til 6 måneder) er en opløsningsmiddelholdig zinsilikatshopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en opløsningsmiddelholdig zinsilikatshopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring. HEMUCRYL SHOPPRIMER 850 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en vandfortyndbar akrylshopprimer. Den er beregnet til automatisk sprøjtepåføring eller manuel påføring. Ståloverflade, hvor glødeskallen er rustet væk, og hvor generel beskadigelse er synlig uden forstørrelse. HEMUDUR SHOPPRIMER 8580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) D 4 er en vandfortyndbar epoxy-shopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring. 5

9 MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER Overflader, hvor shopprimer er påført, skal forbehandles korrekt, inden det egentlige malingssystem påføres. Dette kaldes sekundær overfladeforbehandling. Shopprimeren skal muligvis fjernes helt eller delvist. Den sekundære overfladeforbehandling afgøres ud fra det egentlige malingssystem, og der skal tages hensyn til to vigtige faktorer: Foreneligheden mellem en anvendt shopprimer og det egentlige malingssystem Den overfladeprofil, som opnås ved forbehandling før påføring af shopprimer, dvs. om profilen er egnet til det egentlige malingssystem. En overflade, hvor en shopprimer er påført, bør altid vaskes grundigt med et vandbaseret rengøringsmiddel (f.eks. HEMPEL S LIGHT CLEAN 9950) ved 5-0 MPa, og derefter skylles omhyggeligt inden malingssystemet påføres. Korrosion og skader efter svejsepunkter skal renses til den forbehandlingsgrad, der er angivet i ISO c. En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes Et eksisterende malingssystems tilstand skal bedømmes ved hjælp af nedbrydningsgraden i henhold til standarden, og det skal gøres hver gang, der udføres vedligeholdelsesarbejde. Det skal afgøres, om malingssystemet skal fjernes helt eller delvist. De forskellige typer af forbehandling af overfladen er beskrevet i ISO 850-: Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter - Visuel vurdering af overfladens renhed - Rensningsgrader af tidligere malede ståloverflader efter lokal afrensning af belægningen. B. Varmgalvaniseret stål, aluminium og rustfrie ståloverflader Udover standardstål kan der være anvendt andre konstruktionsmaterialer end jern, f.eks. varmgalvaniseret stål, aluminium eller højtlegeret stål. De skal alle behandles forskelligt med hensyn til forbehandling af overfladen og valg af malingssystem. a. Varmgalvaniseret stål Når galvaniseret stål udsættes for atmosfæren, dannes der zinkkorrosionsprodukter på overfladen. Disse varierer i sammensætning og hæftning og påvirker derfor vedhæftningen af de malingssystemer, der anvendes. Generelt er den bedste overflade til påføring af maling en ren zinkoverflade (der er galvaniseret højst nogle timer forinden) eller en forzinket overflade. Til mellemstadierne anbefales det, at zinkkorrosionsprodukter fjernes ved at vaske overfladen med Hempels basiske rengøringsmiddel. Dette kan gøres ved at bruge en blanding af 0 liter rent vand og en halv liter af rengøringsmidlet HEMPEL S LIGHT CLEAN Blandingen påføres på overfladen og skylles af efter en halv time, helst under højt tryk. Hvis det er nødvendigt, kan overfladen skrubbes med en særligt hård nylonbørste eller slibepapir samtidig med, at den vaskes, eller den kan rengøres ved sandsvirpning med fint sand. Til malingssystemer i lavere korrosionskategorier anbefales særlige hæfeprimere. Til malingssystemer i højere korrosionskategorier, bør forbehandlingen af overfladen omfatte mekanisk forbehandling, helst i form af slibning ved hjælp af svirpning med et slibemineral. b. Aluminium og rustfrit stål Aluminium og rustfrit stål bør renses med ferskvand og et rengøringsmiddel, derefter skylles overfladen grundigt ved at spule med ferskvand under tryk. For at opnå bedre vedhæftning af malingen, anbefales det at sandblæsning udføres med et mineral, eller at der anvendes særlige børster. MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER Malingsprodukter har forskellig temperaturbestandighed afhængig af, hvilken binder og hvilke pigmenter, der anvendes. Temperaturbestandigheden for forskellige malingtyper er vist nedenfor. Du kan få yderligere information om og grundig forklaring på processer og procedurer 6 i forbindelse med forbehandling ved at kontakte Hempel. 7

10 MALING FRA HEMPEL 4 MALING FRA HEMPEL Fysisk tørrende: HEMPATEX Akryl (opløsningsmiddelholdig) HEMUCRYL Akryl (vandfortyndbar) 4.. Generiske typer Maling fra Hempel er opdelt i følgende hovedtyper: - en- komponente: a) Alkyd b) Akryl c) Polysiloxan (til høje driftstemperaturer) - to-komponente: a) Epoxy (ren og modificeret) b) Polyuretan c) Zinksilikat d) Hybridsystemer med polysiloxan Kemisk hærdende: HEMPALIN Alkyd, modificeret alkyd (iltningshærdende) HEMULIN Alkyd (vandfortyndbar) HEMPADUR Epoxy, modificeret epoxy (opløsningsmiddelfri samt opløsningsmiddelholdig) HEMUDUR Epoxy (vandfortyndbar) HEMPATHANE Polyuretan (opløsningsmiddelholdig) HEMUTHANE Polyuretan (vandfortyndbar) GALVOSIL Zinksilikat HEMPAXANE Hybridsystem med polysiloxan (opløsningsmiddelholdig) 4.. Forklaring på Hempels produktnavne Generelt er Hempels malingsnavne baseret på et produktnavn og et femcifret nummer, f.eks. HEMPATEX-HI BUILD Produktnavnet angiver den gruppe eller generiske type, som malingen tilhører, som vist 8 i nedenstående skema: 9

11 MALING FRA HEMPEL Et femcifret tal angiver de øvrige produktegenskaber. De første to cifre angiver den generelle anvendelse og generiske type. Tredje og fjerde ciffer er løbenumre. Det femte ciffer identificerer specifikke egenskaber ved produktet f.eks. høj hærdetemperatur/ lav til middel hærdetemperatur eller overholdelse af lokal lovgivning. Så de første fire cifre angiver produktets, dvs. den tørre, hærdede malings brugsegenskaber. Det femte ciffer vedrører normalt påføringsbetingelserne, men kan også være anvendt alene af logistikhensyn. Første ciffer: Funktion: 0 Klar lak, fortynder Primer til stål og andre metaller Primer til ikke-metalliske overflader Pastaprodukt, højtørstofholdigt materiale 4 Mellemstrygninger, tykfilmsmalinger anvendt med/uden primer og slutstrygning 5 Slutstrygning 6 Diverse 7 Antifouling 8 Diverse 9 Diverse Andet ciffer: _0 _ _ Generisk type: Asfalt, beg, bitumen, tjære Olie, olielak, lang-olie alkyd Medium til lang-olie alkyd Kortolie alkyd, epoxyestre, silikoneholdig alkyd, uretanalkyd Diverse Reaktivt bindemiddel (ikke-iltende), en- eller to-komponent Fordampningstørrende; andre end (opløsningsmiddelholdige) Diverse Vandige dispersionsmalinger Diverse Hempels produktdatablade og sikkerhedsdatablade kan hentes fra Hempels lokale hjemmesider i de lokale sprog. Produktdatablade på dansk finder du her : 4.. Hempels kulørnumre Malinger, og især primere, har et femcifret nummer: Hvid 0000 Hvidlig, grå Sort 9990 Gul, creme, gul Blå Grøn Rød, orange, lys-rød Brun Hempels standardkulørnumre svarer ikke direkte til de officielle standardnumre. Men til slutstrygninger eller andre udvalgte produkter er det muligt at finde kulører, der svarer til specifikke, officielle standardkulører, så som RAL, BS, NCS, osv. Eksempel på produktnavn: HEMPATEX ENAMEL 5660 Eksempel på kuløridentifikation: HEMPADUR Slutstrygning HEMPATEX Malingen HEMPADUR 454 HEMPADUR _ 6 _ Fordampningstørrende i Hempels standardkulør 70 - lys grå 6 _ Løbenummer 0 0 Standardformel

12 HEMPELS MALINGSSYSTEMER 5 NYTTIGE DEFINITIONER 6 HEMPELS MALINGSSYSTEMER Malingsteknologien anvender mange definitioner og termer. Nedenfor får du nogle få nødvendige termer, som du bør lære at kende i forbindelse med maling: Praktisk volumen tørstof Tallet for volumen tørstof (VS) udtrykker i procent forholdet mellem: Tør filmtykkelse Våd filmtykkelse Det tal, der er angivet, er fastsat ud fra forholdet mellem tykkelsen af den tørre film og den våde film af den anvendte maling i et laboratorium, hvor tab af maling ikke forekommer. Teoretisk strækkeevne En malings teoretiske strækkeevne ved en given tør filmtykkelse på en fuldstændig glat overflade beregnes som følger: Volumen tørstof % x 0 = m /liter Tør filmtykkelse Praktisk forbrug Det praktiske forbrug estimeres ved at gange det teoretiske forbrug med en relevant forbrugsfaktor (FF). Forbrugsfaktoren eller det praktiske forbrug kan ikke angives i produktdatabladet, fordi den afhænger af en række eksterne forhold som: a. Bølget malingsfilm: Når malingen påføres manuelt, vil filmen have en noget bølget overflade. Den gennemsnitlige værdi for lagtykkelserne vil også være højere end den angivne, tørre filmtykkelse, blandt andet for at overholde 80:0-reglen. Det bevirker, at forbruget af maling vil være højere end den teoretisk beregnede mængde, hvis du ønsker at opnå den mindste filmtykkelse, der er angivet. b. Overfladens størrelse og form: Komplekse overflader og overflader med et lille areal vil bevirke, at forbruget på grund af oversprøjtning bliver højere end det teoretisk beregnede malingsforbrug. c. Overfladeruhed: Når en overflade har en særlig ru overflade, skabes et dødt volumen, der bruger mere maling, end hvis overfladen var glat, og dette vil have indflydelse på en teoretisk beregning. I tilfælde med shopprimere med en tynd film betyder dette, at overfladen virker større, hvilket fører til højere forbrug, da malingsfilmen skal dække uregelmæssigheder i overfladen. d. Fysiske tab: Faktorer som malingsrester i spande, pumper og slanger, kasseret maling på grund af overskreden udløbsdato, tab på grund af atmosfæriske forhold, manglende rutine hos maleren, osv. vil forøge forbruget. ANBEFALEDE MALINGSSYSTEMER TIL FORSKELLIGE ATMOS- FÆRISKE KORROSIONSKATEGORIER OG ANDRE MILJØTYPER (i henhold til ISO 944-5:007) KORROSIONSKATEGORI C/C KORROSIONSKATEGORI C KORROSIONSKATEGORI C4 KORROSIONSKATEGORI C5-I KORROSIONSKATEGORI C5-M KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER Kontakt venligst Hempel for at få yderligere definitioner eller forklaringer.

13 KORROSIONSKATEGORI C/C C/C KORROSIONSKATEGORI C/C HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i lukkede områder Eksempler på systemer til korrosionskategorierne C/C * Levetid 0-5 år Systemnr. Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64** 40 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 80 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 80 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 0 mym 5-5 år VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 0 mym OH Epoxy x HEMPADUR Samlet DFT 0 mym 4 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 0 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 60 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER 80 0 VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 60 mym > 5 år VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB 80 0 VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 60 mym 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880/ 60 Samlet DFT 60 mym 5 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 60 mym 6 VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 60 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. ** De opløsningsmiddelbaserede alkydmalinger der er nævnt i brochuren, bør påføres konstruktioner hvor Solvent Emission-direktivet kan opfyldes. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 4

14 CORROSIVITY CATEGORY C C KORROSIONSKATEGORI C HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer til korrosionskategori C* 0-5 år 4 OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 80 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 0 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 0 mym OH Epoxy x HEMPADUR Samlet DFT 0 mym OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 60 mym 5-5 år OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 60 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 60 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. > 5 år 4 VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 00 mym OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 00 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 00 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. ** De opløsningsmiddelbaserede alkydmalinger der er nævnt i brochuren, bør påføres konstruktioner hvor Solvent Emission-direktivet kan opfyldes. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 6

15 KORROSIONSKATEGORI C4 KORROSIONSKATEGORI C4 HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer til korrosionskategori C4* Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. C4 0-5 år VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 00 mym OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880/ 00 Samlet DFT 00 mym 5-5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 00 mym VF Zink epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 00 mym > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym OH Zinksilikat x HEMPEL S GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 8

16 KORROSIONSKATEGORI C5-I KORROSIONSKATEGORI C5-I HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer, der hører under korrosionskategorierne C5* 5-5 år OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 40 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zinksilikat x HEMPEL S GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym C5-I Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 0

17 KORROSIONSKATEGORI C5-M KORROSIONSKATEGORI C5-M HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer, der hører under korrosionskategorierne C5* 5-5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 00 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 40 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zinksilikat x HEMPEL s GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 foretrækkes, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. C5-M OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse

18 KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD HEMPELS MALINGSSYSTEMER. Til stålkonstruktioner i vand (undtagen drikkevand) eller i jord 5-5 år OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO Samlet DFT 0 mym OH Epoxy HEMPADUR MASTIC 45880//W 60 OH Epoxy HEMPADUR MASTIC 45880//W 60 Samlet DFT 0 mym OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Samlet DFT 400 mym > 5 år 4 OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO Samlet DFT 450 mym OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4570/ 5 OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 50 OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 50 Samlet DFT 45 mym OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Samlet DFT 700 mym OH Epoxy HEMPADUR Samlet DFT 800 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger vedrørende tankmalinger til andre typer kemikalietanke.. Maling til drikkevandstanke (indvendigt) 5-5 år Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Samlet DFT 400 mym Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Samlet DFT 400 mym. Tankmaling til brændstoftanke (råolie, flybrændstof, benzin, etc.) Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR Samlet DFT 00 mym OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse GF= Glass Flake KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD 4

19 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner, der skal være modstandsdygtige overfor varme Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Zinksilikat HEMPEL S GALVOSIL OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Samlet DFT 5 mym Maksimal varmebestandighed: 500 o C Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Samlet DFT 75 mym Maksimal varmebestandighed: 600 o C Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Zinksilikat HEMPEL S GALVOSIL Samlet DFT 80 mym Maksimal varmebestandighed: 500 o C 6 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER

20 8

DE MEST anvendte MalingSTypEr

DE MEST anvendte MalingSTypEr DE MEST anvendte malingstyper EN GUIDE TIL Hempels MEST ANVENDTE MALINGSTYPER Denne oversigt omfatter malingstyper, der er beregnet til korrosionsbeskyttelse, fremstillet på Hempels moderne fabrikker.

Læs mere

VANDFORTYNDBARE MALINGSSYSTEMER Opfylder den strengeste miljølovgivning

VANDFORTYNDBARE MALINGSSYSTEMER Opfylder den strengeste miljølovgivning VANDFORTYNDBARE ER Opfylder den strengeste miljølovgivning MILJØ MINIMALE -EMISSIONER EU s direktiv om begrænsning af emissionen af fl ygtige organiske forbindelser 1999/13/EF fastlægger strenge grænser

Læs mere

MALINGSSYSTEMER TIL INFRASTRUKTURPROJEKTER HEMPADUR MASTIC 4588W/HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Anerkendt teknologi Nye fordele

MALINGSSYSTEMER TIL INFRASTRUKTURPROJEKTER HEMPADUR MASTIC 4588W/HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Anerkendt teknologi Nye fordele MALINGSSYSTEMER TIL INFRASTRUKTURPROJEKTER HEMPADUR MASTIC 4588W/HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610 Anerkendt teknologi Nye fordele R&D AFPRØVNINGER Kvaliteten og holdbarheden af Hempels malingssystemer

Læs mere

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Rekvireret af : EnPro ApS, Eva Wallström Udfærdiget af : FORCE Technology, Peter Kronborg Nielsen Deres ref. : E-mail

Læs mere

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY TOTAL FLEXIBILITY &TAILOR-MADE TECHNOLOGY C.500.0202 Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries 2003 PPG Industries. All rights reserved. PPG Industries Scandinavia Midtager 29

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

HEMPEL NEWS. forår 2014

HEMPEL NEWS. forår 2014 HEMPEL NEWS forår 2014 2 3 4 6 7 8 10 11 12 INDHOLD Předmluva Hempel Team - Jeppe Degn Abrahamsen HEMPACORE AQ 48860, Hempel udvider sit sortiment af brandbeskyttende maling Stadig førende på havet Brandbeskyttelse

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

En rejse gennem Hempels

En rejse gennem Hempels En rejse gennem Hempels Production Production supplies our customers with paimt in more than 80 countries. production stockpoint/sales Produktion Produktionen leverer maling til vores kunder i over 80

Læs mere

Kvalitetsplan & kvalitetssikring

Kvalitetsplan & kvalitetssikring Kvalitetsplan & kvalitetssikring Kvalitetsplan og sikring for byggeriet: Navn Adresse Postnr. og By Dato: Materialet er udført af malerfirmaet: Navn Adresse Postnr. og By CVR.nr: Og godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

Construction. Sikagard -205 W (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish

Construction. Sikagard -205 W (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish Produkt Datablad Udgave 09/06/2010 (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish Produkt beskrivelse er en en-komponent, farvet, vandbaseret,

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

3M 08115 Karrosserilim

3M 08115 Karrosserilim 3M 08115 Karrosserilim Til brug ved udskiftning af bagskærme, varevognsider og tag 3M 08115 er et nyt og økonomisk system til udskiftning af karrosseridele. Påføres med manuel limpistol eller lufttryks

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse

Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse Vejmarkering Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse Stribemaling Vejstribemaling 1-1, Gema Vejstribemaling er hurtigtørrende, baseret på oliebasis. Egnet til maling på asfalt og betonunderlag. Farve:

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

GI udviklingsprogram - vinduer

GI udviklingsprogram - vinduer Projekt nr.: 431 Side 1 af 17 GI udviklingsprogram - vinduer Undersøgelse af forskellige produkter og metoder til rustbeskyttelse af vinduesbeslag. Udført af: Eva Wallström; M.Sc., FTSC; EnPro ApS (Koordinering)

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Februar 2013. Råd om valg af materiale og vedligeholdelse

Februar 2013. Råd om valg af materiale og vedligeholdelse Februar 2013 Råd om valg af materiale og vedligeholdelse 1 Råd om valg af basismateriale og belægningssystem samt eftersyn og vedligeholdelse af Plannja produkter Som køber af Plannja produkter kan du

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE Verdi 3, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE TERRASSELIV Livet på terrassen nydes allerbedst, når du ikke skal andet end lige netop det. Bare nyde og ikke tænke på vedligeholdelse,

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Indhold 3. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling. Om HEMPEL... 4 Sådan bruger du guiden... 4

Indhold 3. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling. Om HEMPEL... 4 Sådan bruger du guiden... 4 DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 3 Om HEMPEL.................... 4 Sådan bruger du guiden.......... 4 Før du maler.................... 5 Hvornår kan jeg male?........... 5 Ventilation.................... 6

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Optimal beskyttelse til din bil. SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier

Optimal beskyttelse til din bil. SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier Optimal beskyttelse til din bil SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier SikaGard serien Sika er foretrukken leverandør og samarbejdspartner i bilindustrien. Sammen med vore partnere

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Godmorgon Badeværelsesmøbler

Godmorgon Badeværelsesmøbler 11_014 Produktguide Godmorgon Badeværelsesmøbler VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Badeværelse og tilbehør. 2012 produktkatalog

Badeværelse og tilbehør. 2012 produktkatalog Badeværelse og tilbehør 2012 produktkatalog BASE by d line BASE by d line Indhold BASE by d line Bad er en ny prissikker sanitetsserie fra d line BASE by d line 3 Glasholder m/glas 4 Sæbeskål m/glas 4

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel)

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 KØBEHAVS MALERLAUGS VIDUESPROJEKT II I SAMARBEJDE MED DATEA SMEDEHOLM 10 2008 Konklusion Tilstanden af vinduerne år tre efter malerbehandlingen, kan læses i koderne på

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Badeværelse - vedligehold / rengøring

Badeværelse - vedligehold / rengøring Boligforeningen AAB afd. 68 Badeværelse - vedligehold / rengøring Korrekt brug og vedligehold / rengøring af badeværelset reducerer påvirkningen af materialer og konstruktioner, og forlænger badeværelsets

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler.

Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler. Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler. Dansk Erhvervsbeklædning aps. SE-nr. 34 04 62 63 Bates blev grundlagt i 1885 og har gennem tiden bl.a. leveret fodtøj

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere