Indledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer."

Transkript

1

2 Indledning Formålet med denne vejledning til HEMPELS MALINGSSYSTEMER er at hjælpe dig med at vælge det af Hempels malingssystemer, der egner sig bedst til korrosionsbeskyttelse af din konstruktion. Korrosion påvirker alle konstruktioner, anlæg og installationer af stål, som befinder sig i inden- eller udendørs miljøer eller er i vand eller i jorden, og de skal derfor beskyttes mod korrosionsskader i hele deres levetid. I vejledningen vil du finde vigtig information om malingsteknologi, kriterierne for valg af den rigtige maling og kravene til forbehandling af overfladen. Vejledningen følger den seneste udgave af den internationale standard ISO 944, Maling og lak - korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling. Hempels egne anvisninger og anbefalinger til overfladebeskyttelse er også indarbejdet i denne vejledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer. Denne beskrivelse er vejledende og ikke bindende.

3 Indhold INDLEDNING...0. VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM...06 a. Miljøbetinget korrosion...06 b. Type af overflade, der skal beskyttes...09 c. Krav til malingssystemets holdbarhed...09 d. Planlægning af påføringsprocessen FORBEHANDLING Forbehandlingsgrader... 0 A. Forbehandlingsgrader i henhold til ISO B. Forbehandlingsgrader efter højtryksrensning af overfladen med vand.... Overfladetyper... 4 A. Ståloverflader... 4 a. En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag... 4 b. En ståloverflade hvor en shopprimer er påført...5 c. En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes... 6 B. Varmgalvaniseret stål, aluminium og rustfrie ståloverflader... 6 a. Varmgalvaniseret stål... 6 b. Aluminium og rustfrit stål MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER MALINGER FRA HEMPEL Generiske typer Forklaring på Hempels produktnavne Hempels kulørnumre NYTTIGE DEFINITIONER... Praktisk volumen tørstof... Teoretisk strækkeevne... Praktisk forbrug HEMPELS MALINGSSYSTEMER... KORROSIONSKATEGORI C/C... 4 KORROSIONSKATEGORI C...6 KORROSIONSKATEGORI C4...8 KORROSIONSKATEGORI C5-I...0 KORROSIONSKATEGORI C5-M... KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD...4 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER

4 VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM Valget af det rigtige malingssystem til korrosionsbeskyttelse kræver, at der tages højde for forskellige faktorer for at sikre, at den valgte løsning er den mest økonomiske og teknisk bedste. De vigtigste faktorer i forbindelse med valg af overfladebeskyttelse er: ISO 944 har 6 grundlæggende kategorier for atmosfærisk korrosion, nemlig: C meget lav C4 høj C lav C5-I meget høj (industri) C middel C5-M meget høj (marine) a. Miljøbetinget korrosion Ved valg af malingssystem er det meget vigtigt at få klarlagt driftsbetingelserne for konstruktionen, anlægget eller installationen. Korrosionspåvirkningen fra miljøet findes ved at undersøge følgende faktorer: Fugtighed og temperatur (driftstemperatur og temperaturgradienter) Forekomst af UV-stråling Kemisk påvirkning (f.eks. særlig eksponering i industrianlæg) Mekanisk skade (slag og slid, mv.) har indflydelse på: Valg af malingstype Malingssystemets samlede lagtykkelse Kravene til forbehandling af overfladen Minimum og maksimum overmalingsinterval Bemærk, at jo mere korroderende miljøet er, jo strengere krav er der til forbehandling af overfladen. Overmalingsintervallerne skal også overholdes nøje. Del af ISO 944-standarden angiver korrosionskategorierne for atmosfæriske betingelser, jord og vand. Denne standard indeholder en meget generel evaluering baseret på korrosion af kulstofstål og zink i forhold til eksponeringstiden. Den angiver ikke specifikke kemikalie- eller temperaturpåvirkninger eller mekaniske påvirkninger. Standarden kan dog stadig bruges som en god rettesnor til at Nedenfor er en oversigt over, hvordan disse kategorier anvendes: (Sidetallene refererer til Hempels malingssystemer i afsnit 6.) Atmosfæriske korrosionskategorier i henhold til ISO 944-standarden: Korrosionskategori C meget lav C lav C middel Udendørs Atmosfære med lav forurening. Mest landlige omgivelser. Industri- og byområder med gennemsnitlig svovldioxidforurening (IV). Kystområder med lavt saltindhold. - Eksempler på miljøer Indendørs Opvarmede bygninger med ren luft, f.eks. kontorer, forretninger, skoler, hoteller, m.v. Uopvarmede bygninger, hvor kondensation kan forekomme, f.eks. i lagerbygninger og sportshaller. Produktionsbygninger med høj luftfugtighed og nogen luftforurening, f.eks. fødevarevirksomheder, vaskerier, bryggerier og mejerier. Ved nedgravede konstruktioner skal der tages højde for deres porøsitet samt de C4 Industriområder og kystområder med Kemiske virksomheder, svømmehaller, Side 8-9 høj jordbetingelser, de udsættes for. Terrænets moderat saltindhold. skibs- og bådeværfter ved vandet. fugtighed og ph-værdier og biologisk C5-I Industriområder med høj luftfugtighed Bygninger eller områder med næsten påvirkning fra bakterier og mikroorganismer meget høj og aggressiv atmosfære. permanent kondensering og med høj Side 0- er af afgørende betydning. I vand har vandets (industri) forurening. type og kemiske sammensætning også stor indflydelse. C5-M Industriområder og kystområder med Bygninger eller områder med næsten få overblik ved valg af malingssystemer. meget høj højt saltindhold. permanent kondensering og med høj Side - 6 (marine) forurening. 7 Graden af den miljøbetingede korrosion Hempels malingssystemer Side 4-5 Side 4-5 Side 6-7

5 VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM Kategorierne for vand og jord i henhold til ISO 944 er angivet som: Im Ferskvand Im Havvand og brakvand Im Jord b. Type af overflade, der skal beskyttes Ved sammensætning af et malingssystem skal der normalt tages højde for de konstruktionsmaterialer, der er anvendt, f.eks. stål, varmgalvaniseret stål, sprøjtemetalliseret stål, aluminium eller rustfrit stål. Forbehandling af overfladen, valg af malingsprodukter (især primer) og malingssystemets samlede lagtykkelse vil især afhænge af det konstruktionsmateriale, der skal beskyttes. c. Krav til malingssystemets holdbarhed Malingssystemets levetid antages at være den tid, der går fra den første påføring til det skal vedligeholdes. ISO 944 kategoriserer holdbarheden indenfor tre forskellige tidsrammer: Korrosionskategorier Miljø Eksempler på miljø og konstruktioner Hempels malingssystemer LAV L MIDDEL M HØJ - H til 5 år 5 til 5 år mere end 5 år Im Im Im Ferskvand Havvand og brakvand Jord Vandløbsinstallationer, vandkraftværker Havneanlæg med følgende konstruktioner: sluseporte, sluseanlæg (trappesluse), byggeri på pæle i vand, moler, offshorekonstruktioner Nedgravede tanke, pælefunderinger, rørledninger Side 4-5 d. Planlægning af påføringsprocessen Byggeplanen og de forskellige faser, der er i opførelsen af enhver konstruktion, afgør hvordan og hvornår malingssystemet skal påføres. Der skal tages hensyn til materialer, som er i præfabrikationsfasen, hvornår komponenterne præfabrikeres på byggepladsen eller andre steder, og hvornår byggefaserne er afsluttet. Opgaven skal planlægges, så der tages hensyn til forbehandling af overfladen og malingsprodukternes tørre-/hærdetid i forhold til temperatur og fugtighed. Desuden skal der tages hensyn til overmalingsintervallerne, hvis den ene byggefase foregår i et beskyttet værkstedsmiljø, og den næste fase foregår på byggepladsen. Hempels uddannede personale står altid til rådighed med hjælp til kunderne, så de får det malingssystem, der passer bedst til deres behov og krav. Kontakt venligst Hempel for yderligere information. 8 9

6 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN FORBEHANDLING AF OVERFLADEN. Forbehandlingsgrader Der er mange måder, hvorpå forbehandling af ståloverflader kan inddeles i grader, men denne vejledning fokuserer på de grader, der er nævnt nedenfor. A. Forbehandlingsgrader i henhold til ISO 850- Standardforbehandlingsgrader for primær overfladeforbehandling ved hjælp af sandblæsning Sa Sandblæsning til synligt rent stål Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs, samt være fri for glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Den skal have en ensartet metallisk farve. Sa ½ Sa Sa Meget grundig sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs samt for glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Resterende spor af forurening skal kun vise sig som små plamager i form af pletter eller striber. Grundig sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs samt for det meste glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Resterende forurening skal være fastsiddende. (Se note nedenfor). Let sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt samt for dårligt fastsiddende glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Noter:. Termen urenheder kan inkludere vandopløselige salte og svejserester. Disse forureninger kan ikke altid fjernes helt fra overfladen ved tør sandblæsning, rensning med maskinværktøj eller flammerensning; våd sandblæsning kan være nødvendig.. Glødeskal, rust eller maling anses for at være dårligt vedhæftende, hvis de kan fjernes ved løft med stump spatelkniv. Standardforbehandlingsgrader for primær overfladeforbehandling ved hjælp af håndafrensning med maskinværktøj St St Grundig afrensning med maskinværktøj Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs og for dårligt vedhæftende glødeskal, rust, malingslag og urenheder (se note nedenfor). Meget grundig afrensning med maskinværktøj Som ved St, men overfladen skal behandles meget mere grundigt for at kunne give en metallisk glans. Note: Forbehandlingsgraden St er ikke beskrevet, da den svarer til, at overfladen ikke er egnet til at male. 0

7 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN Beskrivelse af overfladens udseende i forhold til de tre nyrustgrader: B. Forbehandlingsgrader efter højtryksrensning af overfladen med vand Forbehandlingsgader ved højtryksrensning med vand bør ikke kun omfatte renhedsgraden, men også graden af nyrust, da renset stål kan danne nyrust i tørreperioden. Der er adskillige måder, hvorpå graden af forbehandling af en ståloverflade kan klassificeres efter højtryksrensning med vand. Denne vejledning anvender den standard for forbehandlingsgrader, der er beskrevet i ISO ved højtryksrensning med vand: Karakterisering af overfladens oprindelige tilstand, forbehandlingsgrad og graden af nyrust i forbindelse med vandig højtryksrensning (UHP-rensning) Standarden gælder for forbehandling, hvor der højtryksrenses med vand for at fjerne maling. Der skelnes mellem tre renhedsniveauer med hensyn til synlige urenheder (Wa - Wa ½) som rust, glødeskal, gamle malingslag og andet fremmed materiale. Beskrivelse af overfladen efter rensning: L M H Let flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, viser små mængder af gult/brunt rust, hvorigennem stålsubstratet kan ses. Rusten (set som en misfarvning) kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder. Den skal være fastsiddende, og kan ikke fjernes nemt ved aftørring med en klud. Medium flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, har et lag gul/brun rust, som skjuler den oprindelige ståloverflade. Rusten kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder, men den vil være rimeligt fastsiddende, og den vil smitte let af på en klud, som føres let hen over overfladen. Kraftig flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, viser et lag rød-gul/brun rust, som skjuler den oprindelige ståloverflade, og som er løstsiddende. Rustlaget kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder, og den vil smitte tydeligt af på en klud, som føres let hen over overfladen. Wa Wa Let højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie og fedt, løstsiddende eller beskadiget maling, løs rust andre urenheder. Resterende forurening skal være spredt tilfældigt og være fastsiddende. Grundig højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs og den meste rust, gamle malingslag og andre urenheder. Resterende forurening skal være tilfældigt fordelt og kan bestå af fastsiddende lag, urenheder og pletter fra tidligere rust. Meget grundig højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for al synlig rust, olie, fedt, snavs, Wa ½ gamle malingslag, og med undtagelse af lette spor, alle andre urenheder. Misfarvning af overfladen kan opstå, hvor den oprindelige maling ikke var intakt. Den grå eller brune/sorte misfarvning, som kan ses på grubetæret og korroderet stål, kan ikke fjernes ved yderligere water jetting.

8 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN. Overfladetyper A. Ståloverflader De medfølgende fotos viser korrosionsniveauer, forbehandlingsgrader for ubeskyttede ståloverflader og ståloverfladers udseende efter fuldstændig fjernelse af tidligere malingslag. For at garantere, at et malingssystem giver langvarig beskyttelse, er det afgørende at sikre, at forbehandlingen er rigtigt udført, før malingen påføres. Derfor skal stålets tilstand før forbehandlingen vurderes. Generelt ligger stålets tilstand, før maling påføres, i en af følgende tre kategorier: a) En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag b) En ståloverflade hvor en shopprimer er påført c) En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes A GRADE Sa / B GRADE Sa / C GRADE Sa / D GRADE Sa / Disse kategorier er beskrevet nærmere nedenfor. a. En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag Ståloverflader, som aldrig har været beskyttet af maling, kan være dækket af rust, glødeskal eller andre urenheder i varierende omfang (støv, fedt, korrosion på grund af ionvandring/opløselige salte, restaflejringer, mv.). ISO-standard 850- definerer disse overfladers tilstand inden påføring af maling: Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter - Visuel vurdering af overfladens renhed. ISO 850- angiver fire tilstande for stål før påføring af maling, A,B,C,D: A GRADE Sa B GRADE Sa C GRADE Sa D GRADE Sa b. En ståloverflade hvor en shopprimer er påført Hovedformålet med at påføre shopprimere er at beskytte stålplader og konstruktionselementer, der anvendes i præfabrikationsstadiet, eller som ligger på lager inden det egentlige malingssystem påføres. En shopprimers filmtykkelse svarer normalt til 0-5 μm (disse tal gælder for en glat testplade). Stålplader og konstruktionselementer med påført shopprimer kan svejses. Hempel tilbyder følgende shopprimere: A Ståloverfladen er stort set dækket af fastsiddende glødeskal, men kun lidt eller ingen rust. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en opløsningsmiddelholdig epoxy-shopprimer, der er pigmenteret med zinkfosfat. Den er beregnet til automatisk sprøjtepåføring eller manuel påføring. B C Ståloverfladen er begyndt at ruste, og glødeskallen er begyndt at skalle af fra rusten. Ståloverflade hvor glødeskallen er rustet væk eller kan fjernes ved at skrabe, men med lette skader, som kan ses uden forstørrelse. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 (beskyttelsesperiode 4 til 6 måneder) er en opløsningsmiddelholdig zinsilikatshopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en opløsningsmiddelholdig zinsilikatshopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring. HEMUCRYL SHOPPRIMER 850 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en vandfortyndbar akrylshopprimer. Den er beregnet til automatisk sprøjtepåføring eller manuel påføring. Ståloverflade, hvor glødeskallen er rustet væk, og hvor generel beskadigelse er synlig uden forstørrelse. HEMUDUR SHOPPRIMER 8580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) D 4 er en vandfortyndbar epoxy-shopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring. 5

9 MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER Overflader, hvor shopprimer er påført, skal forbehandles korrekt, inden det egentlige malingssystem påføres. Dette kaldes sekundær overfladeforbehandling. Shopprimeren skal muligvis fjernes helt eller delvist. Den sekundære overfladeforbehandling afgøres ud fra det egentlige malingssystem, og der skal tages hensyn til to vigtige faktorer: Foreneligheden mellem en anvendt shopprimer og det egentlige malingssystem Den overfladeprofil, som opnås ved forbehandling før påføring af shopprimer, dvs. om profilen er egnet til det egentlige malingssystem. En overflade, hvor en shopprimer er påført, bør altid vaskes grundigt med et vandbaseret rengøringsmiddel (f.eks. HEMPEL S LIGHT CLEAN 9950) ved 5-0 MPa, og derefter skylles omhyggeligt inden malingssystemet påføres. Korrosion og skader efter svejsepunkter skal renses til den forbehandlingsgrad, der er angivet i ISO c. En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes Et eksisterende malingssystems tilstand skal bedømmes ved hjælp af nedbrydningsgraden i henhold til standarden, og det skal gøres hver gang, der udføres vedligeholdelsesarbejde. Det skal afgøres, om malingssystemet skal fjernes helt eller delvist. De forskellige typer af forbehandling af overfladen er beskrevet i ISO 850-: Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter - Visuel vurdering af overfladens renhed - Rensningsgrader af tidligere malede ståloverflader efter lokal afrensning af belægningen. B. Varmgalvaniseret stål, aluminium og rustfrie ståloverflader Udover standardstål kan der være anvendt andre konstruktionsmaterialer end jern, f.eks. varmgalvaniseret stål, aluminium eller højtlegeret stål. De skal alle behandles forskelligt med hensyn til forbehandling af overfladen og valg af malingssystem. a. Varmgalvaniseret stål Når galvaniseret stål udsættes for atmosfæren, dannes der zinkkorrosionsprodukter på overfladen. Disse varierer i sammensætning og hæftning og påvirker derfor vedhæftningen af de malingssystemer, der anvendes. Generelt er den bedste overflade til påføring af maling en ren zinkoverflade (der er galvaniseret højst nogle timer forinden) eller en forzinket overflade. Til mellemstadierne anbefales det, at zinkkorrosionsprodukter fjernes ved at vaske overfladen med Hempels basiske rengøringsmiddel. Dette kan gøres ved at bruge en blanding af 0 liter rent vand og en halv liter af rengøringsmidlet HEMPEL S LIGHT CLEAN Blandingen påføres på overfladen og skylles af efter en halv time, helst under højt tryk. Hvis det er nødvendigt, kan overfladen skrubbes med en særligt hård nylonbørste eller slibepapir samtidig med, at den vaskes, eller den kan rengøres ved sandsvirpning med fint sand. Til malingssystemer i lavere korrosionskategorier anbefales særlige hæfeprimere. Til malingssystemer i højere korrosionskategorier, bør forbehandlingen af overfladen omfatte mekanisk forbehandling, helst i form af slibning ved hjælp af svirpning med et slibemineral. b. Aluminium og rustfrit stål Aluminium og rustfrit stål bør renses med ferskvand og et rengøringsmiddel, derefter skylles overfladen grundigt ved at spule med ferskvand under tryk. For at opnå bedre vedhæftning af malingen, anbefales det at sandblæsning udføres med et mineral, eller at der anvendes særlige børster. MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER Malingsprodukter har forskellig temperaturbestandighed afhængig af, hvilken binder og hvilke pigmenter, der anvendes. Temperaturbestandigheden for forskellige malingtyper er vist nedenfor. Du kan få yderligere information om og grundig forklaring på processer og procedurer 6 i forbindelse med forbehandling ved at kontakte Hempel. 7

10 MALING FRA HEMPEL 4 MALING FRA HEMPEL Fysisk tørrende: HEMPATEX Akryl (opløsningsmiddelholdig) HEMUCRYL Akryl (vandfortyndbar) 4.. Generiske typer Maling fra Hempel er opdelt i følgende hovedtyper: - en- komponente: a) Alkyd b) Akryl c) Polysiloxan (til høje driftstemperaturer) - to-komponente: a) Epoxy (ren og modificeret) b) Polyuretan c) Zinksilikat d) Hybridsystemer med polysiloxan Kemisk hærdende: HEMPALIN Alkyd, modificeret alkyd (iltningshærdende) HEMULIN Alkyd (vandfortyndbar) HEMPADUR Epoxy, modificeret epoxy (opløsningsmiddelfri samt opløsningsmiddelholdig) HEMUDUR Epoxy (vandfortyndbar) HEMPATHANE Polyuretan (opløsningsmiddelholdig) HEMUTHANE Polyuretan (vandfortyndbar) GALVOSIL Zinksilikat HEMPAXANE Hybridsystem med polysiloxan (opløsningsmiddelholdig) 4.. Forklaring på Hempels produktnavne Generelt er Hempels malingsnavne baseret på et produktnavn og et femcifret nummer, f.eks. HEMPATEX-HI BUILD Produktnavnet angiver den gruppe eller generiske type, som malingen tilhører, som vist 8 i nedenstående skema: 9

11 MALING FRA HEMPEL Et femcifret tal angiver de øvrige produktegenskaber. De første to cifre angiver den generelle anvendelse og generiske type. Tredje og fjerde ciffer er løbenumre. Det femte ciffer identificerer specifikke egenskaber ved produktet f.eks. høj hærdetemperatur/ lav til middel hærdetemperatur eller overholdelse af lokal lovgivning. Så de første fire cifre angiver produktets, dvs. den tørre, hærdede malings brugsegenskaber. Det femte ciffer vedrører normalt påføringsbetingelserne, men kan også være anvendt alene af logistikhensyn. Første ciffer: Funktion: 0 Klar lak, fortynder Primer til stål og andre metaller Primer til ikke-metalliske overflader Pastaprodukt, højtørstofholdigt materiale 4 Mellemstrygninger, tykfilmsmalinger anvendt med/uden primer og slutstrygning 5 Slutstrygning 6 Diverse 7 Antifouling 8 Diverse 9 Diverse Andet ciffer: _0 _ _ Generisk type: Asfalt, beg, bitumen, tjære Olie, olielak, lang-olie alkyd Medium til lang-olie alkyd Kortolie alkyd, epoxyestre, silikoneholdig alkyd, uretanalkyd Diverse Reaktivt bindemiddel (ikke-iltende), en- eller to-komponent Fordampningstørrende; andre end (opløsningsmiddelholdige) Diverse Vandige dispersionsmalinger Diverse Hempels produktdatablade og sikkerhedsdatablade kan hentes fra Hempels lokale hjemmesider i de lokale sprog. Produktdatablade på dansk finder du her : 4.. Hempels kulørnumre Malinger, og især primere, har et femcifret nummer: Hvid 0000 Hvidlig, grå Sort 9990 Gul, creme, gul Blå Grøn Rød, orange, lys-rød Brun Hempels standardkulørnumre svarer ikke direkte til de officielle standardnumre. Men til slutstrygninger eller andre udvalgte produkter er det muligt at finde kulører, der svarer til specifikke, officielle standardkulører, så som RAL, BS, NCS, osv. Eksempel på produktnavn: HEMPATEX ENAMEL 5660 Eksempel på kuløridentifikation: HEMPADUR Slutstrygning HEMPATEX Malingen HEMPADUR 454 HEMPADUR _ 6 _ Fordampningstørrende i Hempels standardkulør 70 - lys grå 6 _ Løbenummer 0 0 Standardformel

12 HEMPELS MALINGSSYSTEMER 5 NYTTIGE DEFINITIONER 6 HEMPELS MALINGSSYSTEMER Malingsteknologien anvender mange definitioner og termer. Nedenfor får du nogle få nødvendige termer, som du bør lære at kende i forbindelse med maling: Praktisk volumen tørstof Tallet for volumen tørstof (VS) udtrykker i procent forholdet mellem: Tør filmtykkelse Våd filmtykkelse Det tal, der er angivet, er fastsat ud fra forholdet mellem tykkelsen af den tørre film og den våde film af den anvendte maling i et laboratorium, hvor tab af maling ikke forekommer. Teoretisk strækkeevne En malings teoretiske strækkeevne ved en given tør filmtykkelse på en fuldstændig glat overflade beregnes som følger: Volumen tørstof % x 0 = m /liter Tør filmtykkelse Praktisk forbrug Det praktiske forbrug estimeres ved at gange det teoretiske forbrug med en relevant forbrugsfaktor (FF). Forbrugsfaktoren eller det praktiske forbrug kan ikke angives i produktdatabladet, fordi den afhænger af en række eksterne forhold som: a. Bølget malingsfilm: Når malingen påføres manuelt, vil filmen have en noget bølget overflade. Den gennemsnitlige værdi for lagtykkelserne vil også være højere end den angivne, tørre filmtykkelse, blandt andet for at overholde 80:0-reglen. Det bevirker, at forbruget af maling vil være højere end den teoretisk beregnede mængde, hvis du ønsker at opnå den mindste filmtykkelse, der er angivet. b. Overfladens størrelse og form: Komplekse overflader og overflader med et lille areal vil bevirke, at forbruget på grund af oversprøjtning bliver højere end det teoretisk beregnede malingsforbrug. c. Overfladeruhed: Når en overflade har en særlig ru overflade, skabes et dødt volumen, der bruger mere maling, end hvis overfladen var glat, og dette vil have indflydelse på en teoretisk beregning. I tilfælde med shopprimere med en tynd film betyder dette, at overfladen virker større, hvilket fører til højere forbrug, da malingsfilmen skal dække uregelmæssigheder i overfladen. d. Fysiske tab: Faktorer som malingsrester i spande, pumper og slanger, kasseret maling på grund af overskreden udløbsdato, tab på grund af atmosfæriske forhold, manglende rutine hos maleren, osv. vil forøge forbruget. ANBEFALEDE MALINGSSYSTEMER TIL FORSKELLIGE ATMOS- FÆRISKE KORROSIONSKATEGORIER OG ANDRE MILJØTYPER (i henhold til ISO 944-5:007) KORROSIONSKATEGORI C/C KORROSIONSKATEGORI C KORROSIONSKATEGORI C4 KORROSIONSKATEGORI C5-I KORROSIONSKATEGORI C5-M KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER Kontakt venligst Hempel for at få yderligere definitioner eller forklaringer.

13 KORROSIONSKATEGORI C/C C/C KORROSIONSKATEGORI C/C HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i lukkede områder Eksempler på systemer til korrosionskategorierne C/C * Levetid 0-5 år Systemnr. Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64** 40 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 80 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 80 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 0 mym 5-5 år VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 0 mym OH Epoxy x HEMPADUR Samlet DFT 0 mym 4 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 0 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 60 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER 80 0 VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 60 mym > 5 år VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB 80 0 VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 60 mym 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880/ 60 Samlet DFT 60 mym 5 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 60 mym 6 VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 60 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. ** De opløsningsmiddelbaserede alkydmalinger der er nævnt i brochuren, bør påføres konstruktioner hvor Solvent Emission-direktivet kan opfyldes. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 4

14 CORROSIVITY CATEGORY C C KORROSIONSKATEGORI C HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer til korrosionskategori C* 0-5 år 4 OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 80 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 0 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 0 mym OH Epoxy x HEMPADUR Samlet DFT 0 mym OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 60 mym 5-5 år OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 60 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 60 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. > 5 år 4 VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 00 mym OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 00 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 00 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. ** De opløsningsmiddelbaserede alkydmalinger der er nævnt i brochuren, bør påføres konstruktioner hvor Solvent Emission-direktivet kan opfyldes. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 6

15 KORROSIONSKATEGORI C4 KORROSIONSKATEGORI C4 HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer til korrosionskategori C4* Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. C4 0-5 år VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 00 mym OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880/ 00 Samlet DFT 00 mym 5-5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 00 mym VF Zink epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 00 mym > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym OH Zinksilikat x HEMPEL S GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 8

16 KORROSIONSKATEGORI C5-I KORROSIONSKATEGORI C5-I HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer, der hører under korrosionskategorierne C5* 5-5 år OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 40 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zinksilikat x HEMPEL S GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym C5-I Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 0

17 KORROSIONSKATEGORI C5-M KORROSIONSKATEGORI C5-M HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer, der hører under korrosionskategorierne C5* 5-5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 00 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 40 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zinksilikat x HEMPEL s GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 foretrækkes, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. C5-M OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse

18 KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD HEMPELS MALINGSSYSTEMER. Til stålkonstruktioner i vand (undtagen drikkevand) eller i jord 5-5 år OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO Samlet DFT 0 mym OH Epoxy HEMPADUR MASTIC 45880//W 60 OH Epoxy HEMPADUR MASTIC 45880//W 60 Samlet DFT 0 mym OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Samlet DFT 400 mym > 5 år 4 OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO Samlet DFT 450 mym OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4570/ 5 OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 50 OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 50 Samlet DFT 45 mym OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Samlet DFT 700 mym OH Epoxy HEMPADUR Samlet DFT 800 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger vedrørende tankmalinger til andre typer kemikalietanke.. Maling til drikkevandstanke (indvendigt) 5-5 år Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Samlet DFT 400 mym Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Samlet DFT 400 mym. Tankmaling til brændstoftanke (råolie, flybrændstof, benzin, etc.) Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR Samlet DFT 00 mym OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse GF= Glass Flake KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD 4

19 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner, der skal være modstandsdygtige overfor varme Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Zinksilikat HEMPEL S GALVOSIL OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Samlet DFT 5 mym Maksimal varmebestandighed: 500 o C Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Samlet DFT 75 mym Maksimal varmebestandighed: 600 o C Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Zinksilikat HEMPEL S GALVOSIL Samlet DFT 80 mym Maksimal varmebestandighed: 500 o C 6 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER

20 8

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

HURTIGTTØRRENDE produkter til stålstrukturer

HURTIGTTØRRENDE produkter til stålstrukturer HURTIGTTØRRENDE produkter til stålstrukturer Som en del af Hempel s løbende forsknings- og udviklingsbestræbelser, har vi fokuseret på metoder til at optimere påføringsprocessen med henblik på at forbedre

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

DE MEST anvendte MalingSTypEr

DE MEST anvendte MalingSTypEr DE MEST anvendte malingstyper EN GUIDE TIL Hempels MEST ANVENDTE MALINGSTYPER Denne oversigt omfatter malingstyper, der er beregnet til korrosionsbeskyttelse, fremstillet på Hempels moderne fabrikker.

Læs mere

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT System information. industrilakering. vedrørende: - - DIN EN ISO 12944 QUALICOAT Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT951.0 / 02 An Axalta Coating Systems Brand 1 / 01.10.2014

Læs mere

Tekniske Data Jotamastic 87

Tekniske Data Jotamastic 87 Tekniske Data Jotamastic 87 Produktbeskrivelse Jotamastic 87 er en slidstærk tokomponent overfladetolerant polyamine epoxymastic primer/slutstrygning med højt tørstofindhold, som kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

HEMPEL. Product Data Manual

HEMPEL. Product Data Manual HEMPEL Product Data Manual PRODUKT DATABLADE NUMERISK INDEX Produktnr. Produktnavn Dato 02220 HEMPEL'S MARINE VARNISH.....Januar 2008 05990 HEMPADUR SEALER....Februar 2008 06520 HEMPEL'S HI-VEE LACQUER...

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Reparation af skader i zinkbelægninger

Reparation af skader i zinkbelægninger Reparation af skader i zinkbelægninger Eksempel på reparation af zinkafskalning omkring et udstanset hul i varmforzinket plade. Reparationen er udført med zinkstøvmaling. I forbindelse med udførelse af

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 402;2521 1 2521 zinkepoxy ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende epoxy coating med højt zink indhold. Produkt med et meget højt indhold af zink støv.

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C Approved 720 1,2 720 siliconeakryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende silikoneakryl maling. Varmeresistent op til 600 C. Kan anvendes over vand som primer, mellemlag

Læs mere

VANDFORTYNDBARE MALINGSSYSTEMER Opfylder den strengeste miljølovgivning

VANDFORTYNDBARE MALINGSSYSTEMER Opfylder den strengeste miljølovgivning VANDFORTYNDBARE ER Opfylder den strengeste miljølovgivning MILJØ MINIMALE -EMISSIONER EU s direktiv om begrænsning af emissionen af fl ygtige organiske forbindelser 1999/13/EF fastlægger strenge grænser

Læs mere

Trappe. Brug Beboeren skal vedligeholde og rengøre alle trappeoverflader i bo perioden.

Trappe. Brug Beboeren skal vedligeholde og rengøre alle trappeoverflader i bo perioden. Trappe Beskrivelse Trapperne er fra Schack trapper og udført i fabriksmalet pladestål med håndlister af ø22 mm malede rør monteret på væg, acrylmaling, RAL 7016 (hvid). Trin og stødtrin er 30 mm ask med

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO mat (0-35) IED (2010/75/EU) (kalkuleret)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO mat (0-35) IED (2010/75/EU) (kalkuleret) 705;706 1,2 705 epoxy ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent kemisk hærdende epoxy coating. Shopprimer, der er udviklet til høj svejse og skærehastighed, giver nedsat svejseporøsitet

Læs mere

Areco GARANTI. For profilerede produkter med en overfladebelægning af Alu-zink 185 gr/m 2 på begge sider gælder garantien i 15 år fra fakturadato.

Areco GARANTI. For profilerede produkter med en overfladebelægning af Alu-zink 185 gr/m 2 på begge sider gælder garantien i 15 år fra fakturadato. www.areco.dk 15 Areco Kvalitet Garantivilkår Areco GARANTI år Denne garanti gælder profilerede produkter, fremstillet og solgt af Areco Profiles A/S i overensstemmelse med de vilkår, som er angivet på

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 577;576 1,2 577 epoxy ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende epoxy coating. High build produkt uden opløsningsmidler. Meget høj resistens mod ridser. Velegnet

Læs mere

MALINGSSYSTEMER TIL INFRASTRUKTURPROJEKTER HEMPADUR MASTIC 4588W/HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Anerkendt teknologi Nye fordele

MALINGSSYSTEMER TIL INFRASTRUKTURPROJEKTER HEMPADUR MASTIC 4588W/HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Anerkendt teknologi Nye fordele MALINGSSYSTEMER TIL INFRASTRUKTURPROJEKTER HEMPADUR MASTIC 4588W/HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610 Anerkendt teknologi Nye fordele R&D AFPRØVNINGER Kvaliteten og holdbarheden af Hempels malingssystemer

Læs mere

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Rekvireret af : EnPro ApS, Eva Wallström Udfærdiget af : FORCE Technology, Peter Kronborg Nielsen Deres ref. : E-mail

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

Produktinformation. December K HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858

Produktinformation. December K HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation 2K HS FILLER D8022 Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858 PRODUKTBESKRIVELSE D8022 2K HS filler er en grå 2K fyldende surfacer, der lufttørrer hurtigt.

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse STANDARD GRADE Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse STANDARD GRADE Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 4860;523;527;1549 1,2 523 epoxy mastic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyaminhærdende epoxy mastic coating. Overfladetolerant, high build produkt med højt tørstofindhold.

Læs mere

ALFRED PRIESS A/S DATABLADE

ALFRED PRIESS A/S DATABLADE PULVER- OG VÅDLAK EFTERSYN OG RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER Vi anbefaler et eftersyn og rengøring af overfladen efter 1 år og alt efter tilstanden ved første eftersyn, igen hvert eller hvert andet år

Læs mere

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Fontecryl SC 50 En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Farverige visioner siden 1862 Tikkurila har i 150 år tilbudt skønhed og beskyttelse. En lille olie udvindende virksomhed er vokset til

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

Tekniske Data TopGloss

Tekniske Data TopGloss Tekniske Data TopGloss Produktbeskrivelse TopGloss er en højkvalitets to-komponent polyurethanbaseret topcoat med meget gode glansegenskaber og som flyder godt ud. Har fremragende farve- og glansbestandighed.

Læs mere

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY TOTAL FLEXIBILITY &TAILOR-MADE TECHNOLOGY C.500.0202 Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries 2003 PPG Industries. All rights reserved. PPG Industries Scandinavia Midtager 29

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen beregnet Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen beregnet Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 390;21780;21840 1 390 ufortyndet polyester ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Ufortyndet, glasforstærket polyestermaling uden styren. Ultra high build, ekstrem slidstærk og hurtigt hærdende barrier

Læs mere

RENGØRINGSVEJLEDNING KNAUF AMF MINERALULDSLOFTER

RENGØRINGSVEJLEDNING KNAUF AMF MINERALULDSLOFTER Generelt Knauf AMF mineralske plader findes med mange forskellige overfladekvaliteter. Overfladerne rengøres ved hjælp af forskellige metoder. Normalt behøver loftplader ikke at blive, men i nogle situationer

Læs mere

Det smarte alternativ

Det smarte alternativ Det smarte alternativ Silicone fouling release system hempelyacht.dk > Utrolig enkel rengøring > Til alle bådtyper > Lav friktion > Best i test for propeller 2016 07 Hempel System Brochure 148x210 DK 04.indd

Læs mere

CROMAX WATERBORNE BASECOAT

CROMAX WATERBORNE BASECOAT Beskrivelse 1-komponent polyuretan-/vandbaseret basefarve anvendes som 2-lags lakering i solide farver samt metal- og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Approved. aluminium, aluminium rødtonet, sort, hvid og i henhold til Multicolor Industri tonesystem (MCI)

Approved. aluminium, aluminium rødtonet, sort, hvid og i henhold til Multicolor Industri tonesystem (MCI) Approved 16560;16561;16840 1,2 16560 epoxy mastic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en to-komponent polyaminhærdende epoxy mastic coating. Overfladetolerant, high build produkt med højt tørstofindhold

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

NOVATHERM 4FRe BRUSANVISNINGER TIL BRANDISOLERING AF BÆRENDE STÅL

NOVATHERM 4FRe BRUSANVISNINGER TIL BRANDISOLERING AF BÆRENDE STÅL NOVATHERM 4FRe BRUSANVISNINGER TIL BRANDISOLERING AF BÆRENDE STÅL God brandbeskyttelse kræver den rigtige for be hand ling Grundlaget for god brandbeskyttelse fastlægges allerede på skrivebordet, dvs.

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen beregnet Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen beregnet Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 408;21800;21820;21740;21760;21840 1,2 408 ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en glasflageforstærket, ufortyndet vinyl ester coating. Ultra high build, ekstrem kemikalieresistent og hurtigt

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Approved. Protective: Anbefales til offshoremiljøer, raffinaderier, kraftanlæg, broer og bygninger. Anvendes som topcoat i prekvalificerede

Approved. Protective: Anbefales til offshoremiljøer, raffinaderier, kraftanlæg, broer og bygninger. Anvendes som topcoat i prekvalificerede Approved 9600;9620 1,2 9600 polysiloxan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent kemisk hærdende polysiloxanharpiks baseret maling. Produktet indeholder ikke isocyanater. Højglans

Læs mere

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2.

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. System information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT950.9 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 448;454;449 1,2 449 polyurethan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tocomponent kemisk hærdende alifatisk akryl polyurethan coating. Højglans finish med enestående bevaring af glansen.

Læs mere

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI Tekniske gulvløsninger baseret på hærdeplast opfylder levnedsmiddelindustriens krav til fødevaresikkerhed og hygiejne Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

S0200V. Produktdatablad December Primecoat P INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

S0200V. Produktdatablad December Primecoat P INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produktdatablad December 2006 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt Primecoat P565-625 Beskrivelse P565-625 Primecoat - grågrøn P275-124 Standard aktivator P275-232 Langsom aktivator

Læs mere

Håndbog til limning af Plast og Elastomer

Håndbog til limning af Plast og Elastomer Håndbog til limning af Plast og Elastomer 3 Hvorfor anvende en lim fra Loctite og Teroson i stedet for andre sammenføjningmetoder Denne håndbog er en grundlæggende vejledning der skal gøre det nemt at

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method C VOC-US/Hong Kong

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method C VOC-US/Hong Kong Approved 26220;26280 1 26220 ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse En to-komponent aminehærdende syntaktisk epoxy insulant uden opløsningsmidler. Termisk isolerende og korrosiv beskyttende. Produktet

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

Smukt at se på perfekt at gå på!

Smukt at se på perfekt at gå på! NY! t H e F L o o r Smukt at se på perfekt at gå på! Den nye DLW Linoleum med LPX overfladebehandling. Et frisk, klart udseende nemt at rengøre og hurtigt at vedligeholde. Den nye LPX overfladebehandling

Læs mere

Indledning... 4 Malematerialer... 4 Funktioner... 4 Beskyttelse mod miljø... 4 Beskyttelse mod slid... 4 Farve og glans... 4 Ønsket overflade...

Indledning... 4 Malematerialer... 4 Funktioner... 4 Beskyttelse mod miljø... 4 Beskyttelse mod slid... 4 Farve og glans... 4 Ønsket overflade... Indledning... 4 Malematerialer... 4 Funktioner... 4 Beskyttelse mod miljø... 4 Beskyttelse mod slid... 4 Farve og glans... 4 Ønsket overflade... 4 Malings typer udfra opløsningsmiddel... 5 Maling og emalje...

Læs mere

PercoTop CS382 2K Zinc Rich Epoxy Primer 053

PercoTop CS382 2K Zinc Rich Epoxy Primer 053 Egenskaber: er en 2K grunder med højt indhold af zinkstøv. Blandingen er baseret på epoxyharpiks Kan bruges som første lag i en lakopbygning for at opfylde de højeste krav til korrosionsbeskyttelse på

Læs mere

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling Fjerner op til 20 lag Når yde lsen tæller lig r a v ns ing a ø j Mil muler for by Professional-Strength Paint Malingsfjerner Remover Paint Remover Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig

Læs mere

Valg af stål til varmforzinkning

Valg af stål til varmforzinkning Valg af stål til varmforzinkning Hvilke specielle krav skal man stille til stål, for at det skal være egnet til varmforzinkning? Spørgsmålet bør besvares allerede under projekteringen af såvel større som

Læs mere

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks.

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Beskrivelse 2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Produkter WP206 Wash Primer (wash primer) P207 Catalyst

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Beslagsystem for døre og vinduer

Beslagsystem for døre og vinduer 700 PN System em A N U AL KM te S ys NS A N U AL KM P 00 7 m T E K NI T E K NI S Beslagsystem for døre og vinduer Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk Index PN SYSTEM

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 8340;386 2 8340 epoxy mastic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyaminhærdende epoxy mastic coating. Overfladetolerant, high build produkt med højt tørstofindhold

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere

3800S CHROMACLEAR VOC

3800S CHROMACLEAR VOC Beskrivelse 2komponent Low Emission klarlak er beregnet til påføring som klarlak over basefarve. Sammensætning baseret på akrylcopolymer og en unik, patentbeskyttet stjerne polymerteknologi. Produkter

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

Rustbeskyttelse. flotte resultater, der holder i mange år

Rustbeskyttelse. flotte resultater, der holder i mange år Rustbeskyttelse flotte resultater, der holder i mange år Rustbeskyttelse af elmaster Carlsberg Viadukten, København dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC ANTIOX dokumenteret miljøvenligt system til

Læs mere

Nexa Autocolor TM. Innovative reparationsløsninger

Nexa Autocolor TM. Innovative reparationsløsninger Nexa Autocolor TM Innovative reparationsløsninger Oversigt Primere Fastbuild rustbeskyttende primer Fyldende rustbeskyttende primer Buildprimer II Extrabuild II rustbeskyttende primer HS fyldende primer

Læs mere

Vedligeholdelse. Vejledning

Vedligeholdelse. Vejledning Vedligeholdelse Vejledning Vedligeholdelses TAK fordi du valgte et produkt fra MiNALTAN.dk. Vi håber, du bliver glad for din investering. Levetiden for vores produkter er generelt meget høj, men du har

Læs mere

OMØ BCS nr. 1. OMØ Boiler Cleaning Standard - High

OMØ BCS nr. 1. OMØ Boiler Cleaning Standard - High OMØ Boiler Cleaning Standard - High Anvendes til afrensning af rørvægge i fyrrum, tomme træk, overhedere, fordampere samt economizere på affaldsforbrændingskedler, hvor der er særlig krav til rensningen.

Læs mere

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Opdag HEMPELs nyeste innovative og teknologiske system Silicone Fouling Relase System! + + grunder tiecoat silicone Fås i farverne: RØD SORT Dette fantastiske, biocidfrie

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til:

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til: Produktdatablad Version: 03.06 Sikadur -41 CF Normal Sikadur -41 CF Normal 3-komponent tixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Sikadur-41 CF Normal er en opløsningsmiddelfri, fugttolerant, tixotropisk

Læs mere

OMØ Boiler Cleaning Standard - High

OMØ Boiler Cleaning Standard - High OMØ Boiler Cleaning Standard - High OMØ BCS nr. 1 Kompressorluften er tørret samt maksimalt udskilt for vand. Blæsemiddel er kvartsand eller aluminiumsilikat og størrelse bliver bestemt til den pågældende

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Produktinformation DP5000

Produktinformation DP5000 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juli 2015 Produktinformation DP5000 (Til brug sammen med UHS hærder) PRODUKTBESKRIVELSE D8521 lysegrå D8525 grå D8527 mørkegrå UHS hærder D8717/18/19 fortyndere DP5000 er en serie

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Substitutionsmuligheder- Fremtidens overfladebehandling

Substitutionsmuligheder- Fremtidens overfladebehandling Substitutionsmuligheder- Fremtidens overfladebehandling Palle Gustafsson Vamdrup 21.03.2012 Hvad skal vi høre om? Epoxy og isocyanater Hvorfor maler vi. Hvad er maling. Hvad er epoxy, isocyanat, polyurethan

Læs mere

Korrosionsbeskyttelse 03. Alt til korrosionsbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse 03. Alt til korrosionsbeskyttelse Korrosionsbeskyttelse 03 Alt til korrosionsbeskyttelse ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats Antiox Rustbestyttende overfladebehandling, miljøvenlig tykfilmsacryl Malkode 00-1 1 2 Industrimaling

Læs mere

Produktinformation D8080

Produktinformation D8080 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation D8080 D8080 UV-hærdet primer-surfacer D8403 Overfladeaffedter til UV-primer PRODUKTBESKRIVELSE D8080 UV-hærdet primer-surfacer er et unikt UV-hærdet

Læs mere

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs Pleje af lakerede gulve Forlænger lakkens og gulvets levetid Vælg produkt Junckers LakPleje er et unikt produkt, der forlænger lakkens levetid og bibeholder lakkens

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for produkter leveret af VEKSØ A/S

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for produkter leveret af VEKSØ A/S Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for produkter leveret af VEKSØ A/S Pulverlakerede overflader Med nedenstående behandling af den elektrostatiske polyesterbehandlede overflade, er vedligeholdet reduceret

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

Drift og vedligeholdelses vejledning. på Kingspan sandwichpaneler

Drift og vedligeholdelses vejledning. på Kingspan sandwichpaneler Drift og vedligeholdelses vejledning på Kingspan sandwichpaneler 1 Sandwich - elementernes livscyklus Luftforurening og korrosion I nærheden af storbyer, kyststrækninger og industrianlæg vil luftforurening

Læs mere

Produktdatablad Oktober 2015

Produktdatablad Oktober 2015 Produktdatablad Oktober 2015 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt Selvnivellerende primer P565-5601, P565-5605 og P565-5607 (med HS Plus hærder) Beskrivelse P565-5601 Selvnivellerende

Læs mere

HEMPEL NEWS. forår 2014

HEMPEL NEWS. forår 2014 HEMPEL NEWS forår 2014 2 3 4 6 7 8 10 11 12 INDHOLD Předmluva Hempel Team - Jeppe Degn Abrahamsen HEMPACORE AQ 48860, Hempel udvider sit sortiment af brandbeskyttende maling Stadig førende på havet Brandbeskyttelse

Læs mere

Produkt datablad Sikaflex Tank N Anvendelses- områder IKKE Produktbeskrivelse Produktegenskaber Construction Produktdata Tekniske Data

Produkt datablad Sikaflex Tank N Anvendelses- områder IKKE Produktbeskrivelse Produktegenskaber Construction Produktdata Tekniske Data Produkt datablad Version: 06.11.13 Sikaflex Tank N Sikaflex Tank N 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Construction Anvendelsesområder Produktbeskrivelse

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

System information. Reparations-lakeringssystem til matlakerede køretøjer fra Mercedes-Benz.

System information. Reparations-lakeringssystem til matlakerede køretøjer fra Mercedes-Benz. System information. Reparations-lakeringssystem til matlakerede køretøjer fra Mercedes-Benz. Efterfølgende beskrives reparations-lakeringssystemet til de med magno-farvetoner matlakerede køretøjer fra

Læs mere

Nullifire Brandmaling S707-120

Nullifire Brandmaling S707-120 Nullifire Brandmaling S707-120 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-120 2011-12-13 Nullifire Brandmaling S707-120 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-120 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere