Indledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer."

Transkript

1

2 Indledning Formålet med denne vejledning til HEMPELS MALINGSSYSTEMER er at hjælpe dig med at vælge det af Hempels malingssystemer, der egner sig bedst til korrosionsbeskyttelse af din konstruktion. Korrosion påvirker alle konstruktioner, anlæg og installationer af stål, som befinder sig i inden- eller udendørs miljøer eller er i vand eller i jorden, og de skal derfor beskyttes mod korrosionsskader i hele deres levetid. I vejledningen vil du finde vigtig information om malingsteknologi, kriterierne for valg af den rigtige maling og kravene til forbehandling af overfladen. Vejledningen følger den seneste udgave af den internationale standard ISO 944, Maling og lak - korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling. Hempels egne anvisninger og anbefalinger til overfladebeskyttelse er også indarbejdet i denne vejledning. Vejledningen slutter med en oversigt over de generelle malingssystemer, som Hempel anbefaler til forskellige korrosionsmiljøer. Denne beskrivelse er vejledende og ikke bindende.

3 Indhold INDLEDNING...0. VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM...06 a. Miljøbetinget korrosion...06 b. Type af overflade, der skal beskyttes...09 c. Krav til malingssystemets holdbarhed...09 d. Planlægning af påføringsprocessen FORBEHANDLING Forbehandlingsgrader... 0 A. Forbehandlingsgrader i henhold til ISO B. Forbehandlingsgrader efter højtryksrensning af overfladen med vand.... Overfladetyper... 4 A. Ståloverflader... 4 a. En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag... 4 b. En ståloverflade hvor en shopprimer er påført...5 c. En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes... 6 B. Varmgalvaniseret stål, aluminium og rustfrie ståloverflader... 6 a. Varmgalvaniseret stål... 6 b. Aluminium og rustfrit stål MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER MALINGER FRA HEMPEL Generiske typer Forklaring på Hempels produktnavne Hempels kulørnumre NYTTIGE DEFINITIONER... Praktisk volumen tørstof... Teoretisk strækkeevne... Praktisk forbrug HEMPELS MALINGSSYSTEMER... KORROSIONSKATEGORI C/C... 4 KORROSIONSKATEGORI C...6 KORROSIONSKATEGORI C4...8 KORROSIONSKATEGORI C5-I...0 KORROSIONSKATEGORI C5-M... KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD...4 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER

4 VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM Valget af det rigtige malingssystem til korrosionsbeskyttelse kræver, at der tages højde for forskellige faktorer for at sikre, at den valgte løsning er den mest økonomiske og teknisk bedste. De vigtigste faktorer i forbindelse med valg af overfladebeskyttelse er: ISO 944 har 6 grundlæggende kategorier for atmosfærisk korrosion, nemlig: C meget lav C4 høj C lav C5-I meget høj (industri) C middel C5-M meget høj (marine) a. Miljøbetinget korrosion Ved valg af malingssystem er det meget vigtigt at få klarlagt driftsbetingelserne for konstruktionen, anlægget eller installationen. Korrosionspåvirkningen fra miljøet findes ved at undersøge følgende faktorer: Fugtighed og temperatur (driftstemperatur og temperaturgradienter) Forekomst af UV-stråling Kemisk påvirkning (f.eks. særlig eksponering i industrianlæg) Mekanisk skade (slag og slid, mv.) har indflydelse på: Valg af malingstype Malingssystemets samlede lagtykkelse Kravene til forbehandling af overfladen Minimum og maksimum overmalingsinterval Bemærk, at jo mere korroderende miljøet er, jo strengere krav er der til forbehandling af overfladen. Overmalingsintervallerne skal også overholdes nøje. Del af ISO 944-standarden angiver korrosionskategorierne for atmosfæriske betingelser, jord og vand. Denne standard indeholder en meget generel evaluering baseret på korrosion af kulstofstål og zink i forhold til eksponeringstiden. Den angiver ikke specifikke kemikalie- eller temperaturpåvirkninger eller mekaniske påvirkninger. Standarden kan dog stadig bruges som en god rettesnor til at Nedenfor er en oversigt over, hvordan disse kategorier anvendes: (Sidetallene refererer til Hempels malingssystemer i afsnit 6.) Atmosfæriske korrosionskategorier i henhold til ISO 944-standarden: Korrosionskategori C meget lav C lav C middel Udendørs Atmosfære med lav forurening. Mest landlige omgivelser. Industri- og byområder med gennemsnitlig svovldioxidforurening (IV). Kystområder med lavt saltindhold. - Eksempler på miljøer Indendørs Opvarmede bygninger med ren luft, f.eks. kontorer, forretninger, skoler, hoteller, m.v. Uopvarmede bygninger, hvor kondensation kan forekomme, f.eks. i lagerbygninger og sportshaller. Produktionsbygninger med høj luftfugtighed og nogen luftforurening, f.eks. fødevarevirksomheder, vaskerier, bryggerier og mejerier. Ved nedgravede konstruktioner skal der tages højde for deres porøsitet samt de C4 Industriområder og kystområder med Kemiske virksomheder, svømmehaller, Side 8-9 høj jordbetingelser, de udsættes for. Terrænets moderat saltindhold. skibs- og bådeværfter ved vandet. fugtighed og ph-værdier og biologisk C5-I Industriområder med høj luftfugtighed Bygninger eller områder med næsten påvirkning fra bakterier og mikroorganismer meget høj og aggressiv atmosfære. permanent kondensering og med høj Side 0- er af afgørende betydning. I vand har vandets (industri) forurening. type og kemiske sammensætning også stor indflydelse. C5-M Industriområder og kystområder med Bygninger eller områder med næsten få overblik ved valg af malingssystemer. meget høj højt saltindhold. permanent kondensering og med høj Side - 6 (marine) forurening. 7 Graden af den miljøbetingede korrosion Hempels malingssystemer Side 4-5 Side 4-5 Side 6-7

5 VALG AF DET RIGTIGE MALINGSSYSTEM Kategorierne for vand og jord i henhold til ISO 944 er angivet som: Im Ferskvand Im Havvand og brakvand Im Jord b. Type af overflade, der skal beskyttes Ved sammensætning af et malingssystem skal der normalt tages højde for de konstruktionsmaterialer, der er anvendt, f.eks. stål, varmgalvaniseret stål, sprøjtemetalliseret stål, aluminium eller rustfrit stål. Forbehandling af overfladen, valg af malingsprodukter (især primer) og malingssystemets samlede lagtykkelse vil især afhænge af det konstruktionsmateriale, der skal beskyttes. c. Krav til malingssystemets holdbarhed Malingssystemets levetid antages at være den tid, der går fra den første påføring til det skal vedligeholdes. ISO 944 kategoriserer holdbarheden indenfor tre forskellige tidsrammer: Korrosionskategorier Miljø Eksempler på miljø og konstruktioner Hempels malingssystemer LAV L MIDDEL M HØJ - H til 5 år 5 til 5 år mere end 5 år Im Im Im Ferskvand Havvand og brakvand Jord Vandløbsinstallationer, vandkraftværker Havneanlæg med følgende konstruktioner: sluseporte, sluseanlæg (trappesluse), byggeri på pæle i vand, moler, offshorekonstruktioner Nedgravede tanke, pælefunderinger, rørledninger Side 4-5 d. Planlægning af påføringsprocessen Byggeplanen og de forskellige faser, der er i opførelsen af enhver konstruktion, afgør hvordan og hvornår malingssystemet skal påføres. Der skal tages hensyn til materialer, som er i præfabrikationsfasen, hvornår komponenterne præfabrikeres på byggepladsen eller andre steder, og hvornår byggefaserne er afsluttet. Opgaven skal planlægges, så der tages hensyn til forbehandling af overfladen og malingsprodukternes tørre-/hærdetid i forhold til temperatur og fugtighed. Desuden skal der tages hensyn til overmalingsintervallerne, hvis den ene byggefase foregår i et beskyttet værkstedsmiljø, og den næste fase foregår på byggepladsen. Hempels uddannede personale står altid til rådighed med hjælp til kunderne, så de får det malingssystem, der passer bedst til deres behov og krav. Kontakt venligst Hempel for yderligere information. 8 9

6 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN FORBEHANDLING AF OVERFLADEN. Forbehandlingsgrader Der er mange måder, hvorpå forbehandling af ståloverflader kan inddeles i grader, men denne vejledning fokuserer på de grader, der er nævnt nedenfor. A. Forbehandlingsgrader i henhold til ISO 850- Standardforbehandlingsgrader for primær overfladeforbehandling ved hjælp af sandblæsning Sa Sandblæsning til synligt rent stål Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs, samt være fri for glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Den skal have en ensartet metallisk farve. Sa ½ Sa Sa Meget grundig sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs samt for glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Resterende spor af forurening skal kun vise sig som små plamager i form af pletter eller striber. Grundig sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs samt for det meste glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Resterende forurening skal være fastsiddende. (Se note nedenfor). Let sandblæsning Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt samt for dårligt fastsiddende glødeskal, rust, malingslag og urenheder. Noter:. Termen urenheder kan inkludere vandopløselige salte og svejserester. Disse forureninger kan ikke altid fjernes helt fra overfladen ved tør sandblæsning, rensning med maskinværktøj eller flammerensning; våd sandblæsning kan være nødvendig.. Glødeskal, rust eller maling anses for at være dårligt vedhæftende, hvis de kan fjernes ved løft med stump spatelkniv. Standardforbehandlingsgrader for primær overfladeforbehandling ved hjælp af håndafrensning med maskinværktøj St St Grundig afrensning med maskinværktøj Betragtet med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs og for dårligt vedhæftende glødeskal, rust, malingslag og urenheder (se note nedenfor). Meget grundig afrensning med maskinværktøj Som ved St, men overfladen skal behandles meget mere grundigt for at kunne give en metallisk glans. Note: Forbehandlingsgraden St er ikke beskrevet, da den svarer til, at overfladen ikke er egnet til at male. 0

7 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN Beskrivelse af overfladens udseende i forhold til de tre nyrustgrader: B. Forbehandlingsgrader efter højtryksrensning af overfladen med vand Forbehandlingsgader ved højtryksrensning med vand bør ikke kun omfatte renhedsgraden, men også graden af nyrust, da renset stål kan danne nyrust i tørreperioden. Der er adskillige måder, hvorpå graden af forbehandling af en ståloverflade kan klassificeres efter højtryksrensning med vand. Denne vejledning anvender den standard for forbehandlingsgrader, der er beskrevet i ISO ved højtryksrensning med vand: Karakterisering af overfladens oprindelige tilstand, forbehandlingsgrad og graden af nyrust i forbindelse med vandig højtryksrensning (UHP-rensning) Standarden gælder for forbehandling, hvor der højtryksrenses med vand for at fjerne maling. Der skelnes mellem tre renhedsniveauer med hensyn til synlige urenheder (Wa - Wa ½) som rust, glødeskal, gamle malingslag og andet fremmed materiale. Beskrivelse af overfladen efter rensning: L M H Let flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, viser små mængder af gult/brunt rust, hvorigennem stålsubstratet kan ses. Rusten (set som en misfarvning) kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder. Den skal være fastsiddende, og kan ikke fjernes nemt ved aftørring med en klud. Medium flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, har et lag gul/brun rust, som skjuler den oprindelige ståloverflade. Rusten kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder, men den vil være rimeligt fastsiddende, og den vil smitte let af på en klud, som føres let hen over overfladen. Kraftig flash rust (nyrust) En overflade som, betragtet med det blotte øje, viser et lag rød-gul/brun rust, som skjuler den oprindelige ståloverflade, og som er løstsiddende. Rustlaget kan være jævnt fordelt eller forekomme i områder, og den vil smitte tydeligt af på en klud, som føres let hen over overfladen. Wa Wa Let højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie og fedt, løstsiddende eller beskadiget maling, løs rust andre urenheder. Resterende forurening skal være spredt tilfældigt og være fastsiddende. Grundig højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for synlig olie, fedt og snavs og den meste rust, gamle malingslag og andre urenheder. Resterende forurening skal være tilfældigt fordelt og kan bestå af fastsiddende lag, urenheder og pletter fra tidligere rust. Meget grundig højtryks water jetting Set med det blotte øje skal overfladen være fri for al synlig rust, olie, fedt, snavs, Wa ½ gamle malingslag, og med undtagelse af lette spor, alle andre urenheder. Misfarvning af overfladen kan opstå, hvor den oprindelige maling ikke var intakt. Den grå eller brune/sorte misfarvning, som kan ses på grubetæret og korroderet stål, kan ikke fjernes ved yderligere water jetting.

8 FORBEHANDLING AF OVERFLADEN. Overfladetyper A. Ståloverflader De medfølgende fotos viser korrosionsniveauer, forbehandlingsgrader for ubeskyttede ståloverflader og ståloverfladers udseende efter fuldstændig fjernelse af tidligere malingslag. For at garantere, at et malingssystem giver langvarig beskyttelse, er det afgørende at sikre, at forbehandlingen er rigtigt udført, før malingen påføres. Derfor skal stålets tilstand før forbehandlingen vurderes. Generelt ligger stålets tilstand, før maling påføres, i en af følgende tre kategorier: a) En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag b) En ståloverflade hvor en shopprimer er påført c) En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes A GRADE Sa / B GRADE Sa / C GRADE Sa / D GRADE Sa / Disse kategorier er beskrevet nærmere nedenfor. a. En bar ståloverflade uden tidligere beskyttende malingslag Ståloverflader, som aldrig har været beskyttet af maling, kan være dækket af rust, glødeskal eller andre urenheder i varierende omfang (støv, fedt, korrosion på grund af ionvandring/opløselige salte, restaflejringer, mv.). ISO-standard 850- definerer disse overfladers tilstand inden påføring af maling: Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter - Visuel vurdering af overfladens renhed. ISO 850- angiver fire tilstande for stål før påføring af maling, A,B,C,D: A GRADE Sa B GRADE Sa C GRADE Sa D GRADE Sa b. En ståloverflade hvor en shopprimer er påført Hovedformålet med at påføre shopprimere er at beskytte stålplader og konstruktionselementer, der anvendes i præfabrikationsstadiet, eller som ligger på lager inden det egentlige malingssystem påføres. En shopprimers filmtykkelse svarer normalt til 0-5 μm (disse tal gælder for en glat testplade). Stålplader og konstruktionselementer med påført shopprimer kan svejses. Hempel tilbyder følgende shopprimere: A Ståloverfladen er stort set dækket af fastsiddende glødeskal, men kun lidt eller ingen rust. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en opløsningsmiddelholdig epoxy-shopprimer, der er pigmenteret med zinkfosfat. Den er beregnet til automatisk sprøjtepåføring eller manuel påføring. B C Ståloverfladen er begyndt at ruste, og glødeskallen er begyndt at skalle af fra rusten. Ståloverflade hvor glødeskallen er rustet væk eller kan fjernes ved at skrabe, men med lette skader, som kan ses uden forstørrelse. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 (beskyttelsesperiode 4 til 6 måneder) er en opløsningsmiddelholdig zinsilikatshopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en opløsningsmiddelholdig zinsilikatshopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring. HEMUCRYL SHOPPRIMER 850 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) er en vandfortyndbar akrylshopprimer. Den er beregnet til automatisk sprøjtepåføring eller manuel påføring. Ståloverflade, hvor glødeskallen er rustet væk, og hvor generel beskadigelse er synlig uden forstørrelse. HEMUDUR SHOPPRIMER 8580 (beskyttelsesperiode til 5 måneder) D 4 er en vandfortyndbar epoxy-shopprimer, der er beregnet til automatisk sprøjtepåføring. 5

9 MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER Overflader, hvor shopprimer er påført, skal forbehandles korrekt, inden det egentlige malingssystem påføres. Dette kaldes sekundær overfladeforbehandling. Shopprimeren skal muligvis fjernes helt eller delvist. Den sekundære overfladeforbehandling afgøres ud fra det egentlige malingssystem, og der skal tages hensyn til to vigtige faktorer: Foreneligheden mellem en anvendt shopprimer og det egentlige malingssystem Den overfladeprofil, som opnås ved forbehandling før påføring af shopprimer, dvs. om profilen er egnet til det egentlige malingssystem. En overflade, hvor en shopprimer er påført, bør altid vaskes grundigt med et vandbaseret rengøringsmiddel (f.eks. HEMPEL S LIGHT CLEAN 9950) ved 5-0 MPa, og derefter skylles omhyggeligt inden malingssystemet påføres. Korrosion og skader efter svejsepunkter skal renses til den forbehandlingsgrad, der er angivet i ISO c. En ståloverflade med et malingssystem, som skal vedligeholdes Et eksisterende malingssystems tilstand skal bedømmes ved hjælp af nedbrydningsgraden i henhold til standarden, og det skal gøres hver gang, der udføres vedligeholdelsesarbejde. Det skal afgøres, om malingssystemet skal fjernes helt eller delvist. De forskellige typer af forbehandling af overfladen er beskrevet i ISO 850-: Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter - Visuel vurdering af overfladens renhed - Rensningsgrader af tidligere malede ståloverflader efter lokal afrensning af belægningen. B. Varmgalvaniseret stål, aluminium og rustfrie ståloverflader Udover standardstål kan der være anvendt andre konstruktionsmaterialer end jern, f.eks. varmgalvaniseret stål, aluminium eller højtlegeret stål. De skal alle behandles forskelligt med hensyn til forbehandling af overfladen og valg af malingssystem. a. Varmgalvaniseret stål Når galvaniseret stål udsættes for atmosfæren, dannes der zinkkorrosionsprodukter på overfladen. Disse varierer i sammensætning og hæftning og påvirker derfor vedhæftningen af de malingssystemer, der anvendes. Generelt er den bedste overflade til påføring af maling en ren zinkoverflade (der er galvaniseret højst nogle timer forinden) eller en forzinket overflade. Til mellemstadierne anbefales det, at zinkkorrosionsprodukter fjernes ved at vaske overfladen med Hempels basiske rengøringsmiddel. Dette kan gøres ved at bruge en blanding af 0 liter rent vand og en halv liter af rengøringsmidlet HEMPEL S LIGHT CLEAN Blandingen påføres på overfladen og skylles af efter en halv time, helst under højt tryk. Hvis det er nødvendigt, kan overfladen skrubbes med en særligt hård nylonbørste eller slibepapir samtidig med, at den vaskes, eller den kan rengøres ved sandsvirpning med fint sand. Til malingssystemer i lavere korrosionskategorier anbefales særlige hæfeprimere. Til malingssystemer i højere korrosionskategorier, bør forbehandlingen af overfladen omfatte mekanisk forbehandling, helst i form af slibning ved hjælp af svirpning med et slibemineral. b. Aluminium og rustfrit stål Aluminium og rustfrit stål bør renses med ferskvand og et rengøringsmiddel, derefter skylles overfladen grundigt ved at spule med ferskvand under tryk. For at opnå bedre vedhæftning af malingen, anbefales det at sandblæsning udføres med et mineral, eller at der anvendes særlige børster. MAKSIMALE DRIFTSTEMPERATURER Malingsprodukter har forskellig temperaturbestandighed afhængig af, hvilken binder og hvilke pigmenter, der anvendes. Temperaturbestandigheden for forskellige malingtyper er vist nedenfor. Du kan få yderligere information om og grundig forklaring på processer og procedurer 6 i forbindelse med forbehandling ved at kontakte Hempel. 7

10 MALING FRA HEMPEL 4 MALING FRA HEMPEL Fysisk tørrende: HEMPATEX Akryl (opløsningsmiddelholdig) HEMUCRYL Akryl (vandfortyndbar) 4.. Generiske typer Maling fra Hempel er opdelt i følgende hovedtyper: - en- komponente: a) Alkyd b) Akryl c) Polysiloxan (til høje driftstemperaturer) - to-komponente: a) Epoxy (ren og modificeret) b) Polyuretan c) Zinksilikat d) Hybridsystemer med polysiloxan Kemisk hærdende: HEMPALIN Alkyd, modificeret alkyd (iltningshærdende) HEMULIN Alkyd (vandfortyndbar) HEMPADUR Epoxy, modificeret epoxy (opløsningsmiddelfri samt opløsningsmiddelholdig) HEMUDUR Epoxy (vandfortyndbar) HEMPATHANE Polyuretan (opløsningsmiddelholdig) HEMUTHANE Polyuretan (vandfortyndbar) GALVOSIL Zinksilikat HEMPAXANE Hybridsystem med polysiloxan (opløsningsmiddelholdig) 4.. Forklaring på Hempels produktnavne Generelt er Hempels malingsnavne baseret på et produktnavn og et femcifret nummer, f.eks. HEMPATEX-HI BUILD Produktnavnet angiver den gruppe eller generiske type, som malingen tilhører, som vist 8 i nedenstående skema: 9

11 MALING FRA HEMPEL Et femcifret tal angiver de øvrige produktegenskaber. De første to cifre angiver den generelle anvendelse og generiske type. Tredje og fjerde ciffer er løbenumre. Det femte ciffer identificerer specifikke egenskaber ved produktet f.eks. høj hærdetemperatur/ lav til middel hærdetemperatur eller overholdelse af lokal lovgivning. Så de første fire cifre angiver produktets, dvs. den tørre, hærdede malings brugsegenskaber. Det femte ciffer vedrører normalt påføringsbetingelserne, men kan også være anvendt alene af logistikhensyn. Første ciffer: Funktion: 0 Klar lak, fortynder Primer til stål og andre metaller Primer til ikke-metalliske overflader Pastaprodukt, højtørstofholdigt materiale 4 Mellemstrygninger, tykfilmsmalinger anvendt med/uden primer og slutstrygning 5 Slutstrygning 6 Diverse 7 Antifouling 8 Diverse 9 Diverse Andet ciffer: _0 _ _ Generisk type: Asfalt, beg, bitumen, tjære Olie, olielak, lang-olie alkyd Medium til lang-olie alkyd Kortolie alkyd, epoxyestre, silikoneholdig alkyd, uretanalkyd Diverse Reaktivt bindemiddel (ikke-iltende), en- eller to-komponent Fordampningstørrende; andre end (opløsningsmiddelholdige) Diverse Vandige dispersionsmalinger Diverse Hempels produktdatablade og sikkerhedsdatablade kan hentes fra Hempels lokale hjemmesider i de lokale sprog. Produktdatablade på dansk finder du her : 4.. Hempels kulørnumre Malinger, og især primere, har et femcifret nummer: Hvid 0000 Hvidlig, grå Sort 9990 Gul, creme, gul Blå Grøn Rød, orange, lys-rød Brun Hempels standardkulørnumre svarer ikke direkte til de officielle standardnumre. Men til slutstrygninger eller andre udvalgte produkter er det muligt at finde kulører, der svarer til specifikke, officielle standardkulører, så som RAL, BS, NCS, osv. Eksempel på produktnavn: HEMPATEX ENAMEL 5660 Eksempel på kuløridentifikation: HEMPADUR Slutstrygning HEMPATEX Malingen HEMPADUR 454 HEMPADUR _ 6 _ Fordampningstørrende i Hempels standardkulør 70 - lys grå 6 _ Løbenummer 0 0 Standardformel

12 HEMPELS MALINGSSYSTEMER 5 NYTTIGE DEFINITIONER 6 HEMPELS MALINGSSYSTEMER Malingsteknologien anvender mange definitioner og termer. Nedenfor får du nogle få nødvendige termer, som du bør lære at kende i forbindelse med maling: Praktisk volumen tørstof Tallet for volumen tørstof (VS) udtrykker i procent forholdet mellem: Tør filmtykkelse Våd filmtykkelse Det tal, der er angivet, er fastsat ud fra forholdet mellem tykkelsen af den tørre film og den våde film af den anvendte maling i et laboratorium, hvor tab af maling ikke forekommer. Teoretisk strækkeevne En malings teoretiske strækkeevne ved en given tør filmtykkelse på en fuldstændig glat overflade beregnes som følger: Volumen tørstof % x 0 = m /liter Tør filmtykkelse Praktisk forbrug Det praktiske forbrug estimeres ved at gange det teoretiske forbrug med en relevant forbrugsfaktor (FF). Forbrugsfaktoren eller det praktiske forbrug kan ikke angives i produktdatabladet, fordi den afhænger af en række eksterne forhold som: a. Bølget malingsfilm: Når malingen påføres manuelt, vil filmen have en noget bølget overflade. Den gennemsnitlige værdi for lagtykkelserne vil også være højere end den angivne, tørre filmtykkelse, blandt andet for at overholde 80:0-reglen. Det bevirker, at forbruget af maling vil være højere end den teoretisk beregnede mængde, hvis du ønsker at opnå den mindste filmtykkelse, der er angivet. b. Overfladens størrelse og form: Komplekse overflader og overflader med et lille areal vil bevirke, at forbruget på grund af oversprøjtning bliver højere end det teoretisk beregnede malingsforbrug. c. Overfladeruhed: Når en overflade har en særlig ru overflade, skabes et dødt volumen, der bruger mere maling, end hvis overfladen var glat, og dette vil have indflydelse på en teoretisk beregning. I tilfælde med shopprimere med en tynd film betyder dette, at overfladen virker større, hvilket fører til højere forbrug, da malingsfilmen skal dække uregelmæssigheder i overfladen. d. Fysiske tab: Faktorer som malingsrester i spande, pumper og slanger, kasseret maling på grund af overskreden udløbsdato, tab på grund af atmosfæriske forhold, manglende rutine hos maleren, osv. vil forøge forbruget. ANBEFALEDE MALINGSSYSTEMER TIL FORSKELLIGE ATMOS- FÆRISKE KORROSIONSKATEGORIER OG ANDRE MILJØTYPER (i henhold til ISO 944-5:007) KORROSIONSKATEGORI C/C KORROSIONSKATEGORI C KORROSIONSKATEGORI C4 KORROSIONSKATEGORI C5-I KORROSIONSKATEGORI C5-M KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER Kontakt venligst Hempel for at få yderligere definitioner eller forklaringer.

13 KORROSIONSKATEGORI C/C C/C KORROSIONSKATEGORI C/C HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i lukkede områder Eksempler på systemer til korrosionskategorierne C/C * Levetid 0-5 år Systemnr. Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64** 40 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 80 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 80 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 0 mym 5-5 år VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 0 mym OH Epoxy x HEMPADUR Samlet DFT 0 mym 4 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 0 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 60 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER 80 0 VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 60 mym > 5 år VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB 80 0 VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 60 mym 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880/ 60 Samlet DFT 60 mym 5 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 60 mym 6 VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 60 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. ** De opløsningsmiddelbaserede alkydmalinger der er nævnt i brochuren, bør påføres konstruktioner hvor Solvent Emission-direktivet kan opfyldes. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 4

14 CORROSIVITY CATEGORY C C KORROSIONSKATEGORI C HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer til korrosionskategori C* 0-5 år 4 OH Alkyd x HEMPAQUICK PRIMER 64 ** 80 OH Alkyd x HEMPAQUICK ENAMEL Samlet DFT 0 mym VF Alkyd x HEMULIN PRIMER VF Alkyd x HEMULIN ENAMEL Samlet DFT 0 mym OH Epoxy x HEMPADUR Samlet DFT 0 mym OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 60 mym 5-5 år OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 60 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 60 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. > 5 år 4 VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 00 mym OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 00 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 00 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. ** De opløsningsmiddelbaserede alkydmalinger der er nævnt i brochuren, bør påføres konstruktioner hvor Solvent Emission-direktivet kan opfyldes. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 6

15 KORROSIONSKATEGORI C4 KORROSIONSKATEGORI C4 HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer til korrosionskategori C4* Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. C4 0-5 år VF Akryl x HEMUCRYL PRIMER HB VF Akryl x HEMUCRYL ENAMEL HB Samlet DFT 00 mym OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880/ 00 Samlet DFT 00 mym 5-5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 00 mym VF Zink epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 00 mym > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym OH Zinksilikat x HEMPEL S GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 8

16 KORROSIONSKATEGORI C5-I KORROSIONSKATEGORI C5-I HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer, der hører under korrosionskategorierne C5* 5-5 år OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 40 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zinksilikat x HEMPEL S GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym C5-I Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 anbefales, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse 0

17 KORROSIONSKATEGORI C5-M KORROSIONSKATEGORI C5-M HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner i åbne områder Eksempler på systemer, der hører under korrosionskategorierne C5* 5-5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 00 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 40 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 40 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. > 5 år 4 OH Epoxy x HEMPADUR MASTIC 45880//W 40 OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 0 mym OH Zink Epoxy x HEMPADUR ZINC OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym VF Zink Epoxy x HEMUDUR ZINC VF Epoxy x HEMUDUR VF Polyuretan x HEMUTHANE ENAMEL Samlet DFT 80 mym OH Zinksilikat x HEMPEL s GALVOSIL OH Epoxy x HEMPADUR OH Polyuretan x HEMPATHANE HS Samlet DFT 80 mym * Hvor sandblæsning som sekundær forbehandling ikke er mulig efter produktionen, er anvendelse af shopprimet stål et muligt alternativ. Zinksilikat-baserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS 5890 eller 580 foretrækkes, især ved senere påføring af malinger, der indeholder zink. Epoxybaserede shopprimere, f.eks. HEMPEL S SHOPPRIMER 580 eller 8580, kan også anvendes ved senere påføring af maling, der ikke indeholder zink. Spørg Hempel om mere specifikke retningslinjer for det bedste valg af shopprimer og behovet for sekundær forbehandling. C5-M OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse

18 KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD HEMPELS MALINGSSYSTEMER. Til stålkonstruktioner i vand (undtagen drikkevand) eller i jord 5-5 år OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO Samlet DFT 0 mym OH Epoxy HEMPADUR MASTIC 45880//W 60 OH Epoxy HEMPADUR MASTIC 45880//W 60 Samlet DFT 0 mym OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Samlet DFT 400 mym > 5 år 4 OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO OH Epoxy HEMPADUR QUATTRO Samlet DFT 450 mym OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4570/ 5 OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 50 OH Epoxy HEMPADUR MULTI-STRENGTH 4575/ 50 Samlet DFT 45 mym OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF OH Epoxy GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Samlet DFT 700 mym OH Epoxy HEMPADUR Samlet DFT 800 mym Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger vedrørende tankmalinger til andre typer kemikalietanke.. Maling til drikkevandstanke (indvendigt) 5-5 år Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Samlet DFT 400 mym Epoxy (opløsningsmiddelfri) HEMPADUR Samlet DFT 400 mym. Tankmaling til brændstoftanke (råolie, flybrændstof, benzin, etc.) Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR OH Epoxy (Fenol) HEMPADUR Samlet DFT 00 mym OH= Opløsningsmiddelholdig VF= Vandfortyndbar DFT= Tør filmtykkelse GF= Glass Flake KONSTRUKTIONER I VAND ELLER JORD 4

19 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER HEMPELS MALINGSSYSTEMER Til stålkonstruktioner, der skal være modstandsdygtige overfor varme Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Zinksilikat HEMPEL S GALVOSIL OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Samlet DFT 5 mym Maksimal varmebestandighed: 500 o C Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM OH Silikone HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Samlet DFT 75 mym Maksimal varmebestandighed: 600 o C Hempel kan tilbyde mange andre malingssystemer, der er tilpasset netop dine behov. Kontakt venligst Hempel for yderligere oplysninger. Malingstype Eksempler på Hempels malingssystemer Lagtykkelse OH Zinksilikat HEMPEL S GALVOSIL Samlet DFT 80 mym Maksimal varmebestandighed: 500 o C 6 VARMEBESTANDIGE KONSTRUKTIONER

20 8

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling ? 3 INdLEDNING 3 produktion Af MALING 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler 4: Olier - Alkyd 5: Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? 5: Alkydens (oliens) tørreproces 6: Eksempel på olier 7: Linolie

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed 2 Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Reparations-

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber 2006-2009 Final version Dato 2009-02-27

Læs mere

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Beklædte elektroder, massiv Mig/mag tråd, rørtråd, tig tråd og saw/esw tråd, Bånd og flux Indhold: Miljøbevidsthed ved svejsning side 3 Beklædte MMA

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm

Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm Ultratop CEMENTITIOUS SCREED C40-F10 A9-A2 fl-s1 Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm EN

Læs mere

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Den lille jævne weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Indholdsfortegnelse: Signaturforklaringer/ordforklaringer Signaturforklaringer... 4-5 Ordforklaringer...6-7 Generelt/forudsætninger

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide 28_014 BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Vær god ved gode møbler

Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler er udarbejdet af Dansk Møbelkontrol, der som frivillig kontrolordning for førende danske møbelproducenter har til formål at fremme produktionen af kvalitetsmøbler

Læs mere