Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang pr. 1. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Grundlag og repræsentativitet Resultatet af beskæftigelsesundersøgelsen Joboplysninger Hovedarbejdsområde Typiske stillingsbetegnelser Diverse oplysninger om jobbet Heltidsvidereuddannelse Andet Ledige Demografiske data Det videre forløb Bilag 1. Skolernes svarprocenter... 12

3 1. Indledning Nærværende rapport er en beskæftigelsesundersøgelse for professionsbachelorer i international handel og markedsføring årgang pr. 1. februar 2012 dvs. et år efter deres dimission. Det er første gang, at der udarbejdes en beskæftigelsesrapport for denne uddannelse, idet det er første årgang, der er dimitteret. 2. Grundlag og repræsentativitet Undersøgelsen af beskæftigelsessituationen for dimittender fra januar 2011 er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der er medio februar 2012 udsendt brev eller e- mail til dimittenderne, hvori der har været et link til spørgeskemaet. Andelen af dimittender med var 8. Det har været op til skolerne, om de selv har ønsket at stå for udsendelsen af brevene, eller lade Erhvervsakademi Aarhus stå for udsendelsen. Udsendelsen af er foregået fra Erhvervsakademi Aarhus. Svarfristen for undersøgelsen var den 29. februar, således dimittenderne havde knap 2 uger til at udfylde spørgeskemaet. To dage inden afslutningen af dataindsamlingen, blev der udsendt en reminder til dimittenderne med . Efter svarfristen for dimittenderne blev der udsendt en liste til skolerne over de dimittender, der endnu ikke havde svaret, således skolerne decentralt kunne forfølge målet om at nå en besvarelsesprocent på minimum 70. Det er lykkedes for samtlige skoler at komme op på en svarprocent på minimum 70. Den samlede svarprocent fra de medtagne skoler er 74,3%, jf. tabel 1 (I bilag 1 ses svarprocenterne for de respektive akademier, der har deltaget i undersøgelsen). Tabel 1. Beskæftigelsesundersøgelsens population og svarprocent Dimittender Antal svar ,0 Breve ,5 Alle ,3 En svarprocent på 74,3% kunne give anledning til overvejelser om besvarelsernes repræsentativitet for årgangen som helhed. Hovedårsagen til et manglende svar skyldes oftest, at det ikke har været muligt at få fat på dimittenden enten pga. forkert adresse/telefonnummer eller at dimittenden ikke kunne træffes. Men der har selvfølgelig også været dimittender, der ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen pga. de ikke har tid eller lyst. Men samlet set er der 1

4 god grund til at antage, at undersøgelsen kan vurderes til at være repræsentativ for årgangens dimittender. Der skal nævnes, at de skoler, der har internationale studerende, selv kan vælge, om de ønsker at medtage disse i undersøgelsen. Grunden til dette er, at det kan være meget svært at få fat på de dimittender, idet flere er flyttet fra Danmark. Svarprocenten for PBA (dk) ligger på 7 mens svarprocenten for PBA (int.) dimittender ligger på 70,4%. De skoler, der har Marketing Management dimittender med i undersøgelsen er: Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Århus og VIA University College. Erhvervsakademi Sydvest og International Business Academy har enkelte dimittender fra et internationalt hold. 3. Resultatet af beskæftigelsesundersøgelsen I spørgeskemaet blev dimittenderne bedt om at redegøre for deres hovedbeskæftigelse pr. 1. februar I figur 2 er svarenes fordeling på de fire svarkategorier vist. Som det kan ses af figuren er hele 44% af dimittenderne i job et år efter endt uddannelse. 39% har valgt at læse videre, mens vi ser en ledighed på 13%. Den forholdsvise høje ledighed skyldes sandsynligvis, at mange virksomheder stadig ikke er begyndt at ansætte nye medarbejdere efter finanskrisen. Forhåbentlig vil vi se en nedgang i ledigheden de næste år. Figur 2. Dimittendernes beskæftigelsessituation pr. 1. februar 2012 i procent Job Heltidsvidereuddannelse 4 Andet Ledig 2

5 I tabel 2 er dimittendernes beskæftigelsessituation specificeret ud på de respektive skoler. Som det fremgår af tabellen, kan der konstateres store forskelle skolerne imellem. Dette er meget naturligt, idet antallet af dimittender i undersøgelsen fra de respektive skoler varierer fra 8 til 67 svar. Tabel 2. Dimittendernes beskæftigelsessituation fordelt på skoler i procent og i faktiske tal (i parentes) Job Heltidsvidereuddannelse Andet Ledig Erhvervsakademi Lillebælt 37,8% (14) 37,8% (14) 5,4% (2) 18,9% (7) Erhvervsakademi Sjælland 37, (3) 37, (3) (0) (2) Erhvervsakademi Sydvest 55,6% (5) 22,2% (2) 11,1% (1) 11,1% (1) Erhvervsakademi Aarhus 35,8% (24) 43,3% (29) 7, (5) 13,4% (9) København Nord 54, (12) 31,8% (7) (0) 13,6% (3) Niels Brock 46, (20) 48,8% (21) (0) 4,7% (2) The International Business Academy 66,7% (14) 23,8% (5) (0) 9, (2) University College Nordjylland 54, (6) 36,4% (4) 9,1% (1) (0) VIA University College 36,8% (7) 36,8% (7) 5,3% (1) 21,1% (4) Skoler samlet 44% (105) 39% (92) 4% (10) 13% (30) 3.1 Joboplysninger I dette afsnit vil dimittendernes specifikke joboplysninger blive belyst, hvad angår hovedarbejdsområde, typiske stillingsbetegnelser samt diverse oplysninger om jobbet Hovedarbejdsområde Dimittenderne er blevet bedt om at angive deres hovedarbejdsområde i jobbet. Af figur 3 på næste side fremgår svarfordelingen, hvor det ses, at hele 62% af dimittenderne angiver enten salg eller markedsføring som hovedarbejdsområde. Økonomi, Administration og Logistik/indkøb udgør hver 4% af dimittenderne arbejdsområde. 23% af dimittenderne har angivet andet som hovedarbejdsområde. Denne gruppe dækker over dimittender, som arbejder sideløbende med flere af de angivne arbejdsområder og dimittender, som ikke synes de overordnet kategorier har været dækkende. Dette har været dimittender, som arbejder inden for optimering, planlægning, projektstyring, kundesupport, it, support og security. 3

6 Figur 3. Hovedarbejdsområder i jobbet i procent Markedsføring Salg Økonomi Administration Logistik/ indkøb 3 Ledelse Andet Typiske stillingsbetegnelser Som det fremgår af figur 3 er i alt 62% af dimittenderne beskæftiget med salg og markedsføring. Account manager, salgsassistent, salgskonsulent er typiske stillingsbetegnelser indenfor salgsområdet. Indenfor markedsføringsområdet angives marketingsassistent, marketingkoordinator, marketing manager og marketing konsulent som de oftest anførte stillingsbetegnelser Diverse oplysninger om jobbet I det følgende vil der blive rapporteret omkring diverse oplysninger om jobbet heriblandt i hvor høj grad anvendes uddannelsen i jobbet, hvilke brancher er beskæftigelsen fordelt på, månedsløn, den geografiske beliggenhed af arbejdspladsen, antal medarbejdere i virksomheden samt hvorledes dimittenderne har fundet deres job. 4

7 Figur 4. I hvor høj grad anvendes uddannelse i forbindelse med jobbet? Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ud fra analysen vurderes det, at ca. 71% anvender uddannelsen i forbindelse med jobbet. Der er 1 af dimittenderne, der sidder i jobfunktioner, hvor de mener, at de slet ikke anvender deres uddannelse. Dette kan være jobfunktioner som pædagog. Figur 5. Beskæftigelsen fordelt på brancher i procent Handel og shipping 3 samt Reklame, marketing og medier er de brancher, der modtager flest dimittender. De dimittender, der har 1 nævnt anden branche nævner bl.a. detail, event samt møbel branchen. 3 3 Reklame, marketing og medier Handel og shipping Industri/ fremstillingsvirksomhed IT og tele Finans, bank, forsikring og realkredit Offentlig admin. Hotel, restaurant, turisme og rejse Andet 5

8 Figur 6. Månedsløn incl. evt. pension 3 57% af dimittenderne får en månedsløn mellem og kr. Der er 12% der får en løn over kr. 16% har ikke ønsket at oplyse deres 1 16 månedsløn Under Over Ønsker ikke at oplyse Figur 7. Arbejdsstedets geografisk beliggenhed af dimittenderne vælger at blive i Danmark mens 1 har valgt et arbejde beliggende udenfor Danmark Danmark Øvrige Europa Øvrige verden 0 6

9 Figur 8. Antal ansatte i virksomhederne 3 Hele 37% af 27 dimittenderne får job i virksomheder med mere end 101 ansatte. Men der er også dimittender, der ender i de små virksomheder med op til 4 ansatte (9%) og derover Figur 9. Hvordan job? 3 Dimittenderne bruger deres netværk, 26 jobdatabaser samt 24 praktikopholdet til at hjælpe dem med at finde deres job Uopfordret ansøgning 1 Jobdatabase Avisannonce Hovedprojekt Praktikophold Virksomhedens Vikarbureau AF Netværk Andet hjemmeside 1 7

10 3.2 Heltidsvidereuddannelse I dette afsnit vil der blive set nærmere på de 39% af dimittenderne, der har angivet, at de er gået i gang med en heltidsvidereuddannelse. Figur 10. Fordeling af dimittender på heltidsvidereuddannelser 5 39% eller dimittender har valgt at læse videre. 47% vælger at læse cand.merc. og 1 3 tager en kandidat i udlandet. Andet kategorien dækker hovedsageligt over dimittender, der vælger at læse cand.it. Cand.merc Kandidat i udlandet Andet Figur 11. Valgt universitet i Danmark Der kan ikke være tvivl om, at det foretrukne universitet er Syddansk Universitet. Det er specielt populært blandt dimittender fra Erhvervsakademi Lillebælt samt Erhvervsakademi Aarhus Copenhagen Business School 5 Aarhus Universitet Syddansk Universitet 5 5 Aalborg Universitet Roskilde Universitet 8

11 3.3 Andet 4% af dimittenderne har angivet at være beskæftiget med Andet. Denne kategori omfatter således al anden erhvervsmæssig aktivitet end job, heltidsvidereuddannelse og ledighed. Den hyppigst forekomne aktivitet under Andet er egen virksomhed, barselsorlov samt militærtjeneste. 3.4 Ledige Som det fremgik af figur 2 var ledigheden pr. 1. februar 2012 blandt dimittenderne 13%. De ledige er blevet spurgt, om de havde planlagt at starte på en heltidsvidereuddannelse til august 2012 eller havde en aftale om job i marts/april Figur 12. Andel af ledige, som har planlagt at starte heltidsvidereuddannelse eller aftale om job 7 Af de ledige er der 63% 6 63 som hverken har aftale om job eller planlægger 5 videreuddannelse til august. Det betyder 4 rent faktisk, at ud af det totale antal 3 27 dimittender på 237, så er det faktisk kun 19 dimittender eller 8%, som står ledige for 1 10 arbejdsmarkedet. Har planlagt videreuddannelse Har aftale om job Nej, Ingen af delene 9

12 3.5 Demografiske data Figur 13. Dimittenderne fordelt på alder 3 25 Hovedparten af PBA dimittenderne er 25 år eller derover år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år eller derover Figur 14. Dimittenderne fordelt på køn % af respondenterne er kvinder. Om det skyldes flere dimitterede kvinder end mænd, kan ikke siges, idet der normalt er flere kvinder end mænd der deltager i undersøgelser som denne. Kvinde Mand 10

13 Figur 15. Beskæftigelsessituationen for kvinder og mænd sammenlignet med totalen Job Alle Kvinde Mand Heltidsvidereuddannelse 4 6 Andet Ledig 8 Ledigheden for kvinder ligger på 17% mens den for mænd ligger på 8%. Der er flere kvinder end mænd der er i job, mens der er flere mænd end kvinder, der vælger at læse videre, hvilket er overraskende, idet vi oftest ser det modsatte. 4. Det videre forløb Da dette har været den første beskæftigelsesundersøgelse, der er lavet for uddannelsen PBA i international handel og markedsføring, har det ikke været muligt at lave sammenligninger tilbage i tid. Men der vil om et år blive lavet en ny undersøgelse af de dimittender, der dimitterede februar Denne undersøgelse vil naturligvis blive sammenliget med denne, således det er muligt at se, om der sker ændringer over tid. 11

14 Bilag 1. Skolernes svarprocenter Tabel 3. Skolernes svarprocenter ved beskæftigelsesundersøgelsen pr. 1. februar 2012 Dimittender Antal svar Svarprocent Erhvervsakademi Lillebælt ,2 Erhvervsakademi Sjælland ,7 Erhvervsakademi Sydvest ,8 Erhvervsakademi Aarhus ,3 København Nord ,5 Niels Brock ,7 The International Business Academy ,4 University College Nordjylland ,6 VIA University College ,1 Alle ,3 12

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 2 Salget mod 2020 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 Resume... 8 Baggrund for analysen... 11 Formål... 12 1.0 Metode og datagrundlag... 13 1.1.1 Deskstudy af relevante

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere