Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé."

Transkript

1 Ribe & Mandø Vadehavet og marsken Overnatningsmuligheder Restaurant Backhaus Grydergade 6760 Ribe Tlf. 7 0 Restaurant og hotel i Ribes centrum. Møde- og selskabslokaler forefindes. Ribe Byferie Damvej 6760 Ribe Tlf Feriecenter med moderne boliger til -7 personer i hjertet af Ribe. Cykeludlejning. Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Om vinteren ses store flokke af sang- og pibesvaner, ofte sammen med gæs. Foto: Vadehavscentret. Tangegaard Ferieboliger Tangevej Ribe Tlf. 7 Luxusferielejligheder til 6 pers. ved fredede naturarealer og med udsigt over Ribe Å. Især efterår og vinter ses flokke af bramgæs på forlandet langs digerne. Foto: Vadehavscentret. og klyder, og så selvfølgelig Mandøpigerne eller Mandøstorken den allestedsnærværende strandskade. På øens østlige forland yngler både hav- og fjordterner. Bag diger og klitter yngler bl.a. grågås, troldand, edderfugl, mosehornugle, rørhøg og stor kobbersneppe. På en vandre- eller cykeltur øen rundt ( km) kan der gøres holdt ved ramperne over digerne og ved klæggravene. I træktiden ses generelt færrest fugle omkring lavvande, hvor fuglene er spredt på vaderne. Så hvis du har mulighed for at blive på øen under højvandet, er det en god idé. oversvømmes mange småholme og engområder, og området huser store flokke af ænder, gæs og svaner. Forår og efterår ses stæreflokkene ofte gå til ro i området det som populært kaldes Sort Sol, og på lune forårsaftener kan rørdrummens pauken høres i hele området. Både nattergalen og de mange sangere bidrager desuden til lydniveauet i Østeråen. Over rørskovene ses rørhøgen marskens jæger på jagt, og ser du en farvestrålende fugl flyve lavt og lynhurtigt over vandspejlet, har du måske fået et glimt af isfuglen. Danhostel Ribe Vandrerhjem Sct. Pedersgade Ribe Tlf Moderne vandrerhjem midt i Ribe med udsigt over Ribe Å. Møde- og kursuslokaler. Cykeludlejning. Ribe Camping Farupvej 6760 Ribe Tlf Familiecampingplads med luksus- og standardhytter beliggende i udkanten af Ribe. Swimmingpool. Cykeludlejning. Naturcenter og -formidling Vadehavscentret Okholmvej, V. Vedsted, 6760 Ribe Tlf Vadehavet og marsken Fuglelivet i Vadehavet omkring Ribe er overvældende. Vadehavet strækkende over Holland, Tyskland og Danmark ligger centralt placeret for de mange trækfugle, der bruger den østatlantiske trækrute på vejen mellem vinter- og sommerkvartererne i alt ca. mio. ande-, måge- og vadefugle. Udover at tjene som spisekammer for trækfuglene, bruges området også som yngleområde for en lang række fuglearter, heriblandt flere sjældne og truede arter. Det regnes blandt verdens vigtigste vådområder. Den tyske del er udnævnt til Nationalpark, og det diskuteres i disse år, hvorvidt den hollandske og danske del ligeledes skal udnævnes. Den danske del af Vadehavet strækker sig fra Ho Bugt i nord til den dansktyske grænse i syd. Marskens udstrækning mod øst varierer. Det danske Vadehav er udpeget som Natur- og Vildtreservat, EF-fuglebeskyttelses- og habitatområde. Midt i den danske del af Vadehavet ligger øen Mandø, og i marsken på fastlandet ligger middelalderbyen Ribe. Byen er forbundet med Vadehavet via Ribe Å. Der, hvor åens vand møder Vadehavet, ligger Ribe Kammersluse. Ribe Kammersluse og langs digerne Langs vejen mellem Ribe og Kammerslusen ses ved vintertide store flokke af sang- og pibesvaner. Fra slusen er der et fint udkig over Vadehavet. På forlandet (områderne foran digerne) ses ofte store flokke af grå- og bramgæs. Klæggravene (vandhullerne skabt ved gravning af klæg til digebyggeri) umiddelbart nord for slusen huser en lang række af fuglearter, både vadefugle og svømmeænder. Ud for Kongeåslusen, km nord for Ribe Kammersluse, ses især omkring højvande store mængder vadefugle samlet på forlandet og de højereliggende vader, der fungerer som højvandsrastepladser. Syd for Ribe Kammersluse (ca. km) kan konturerne af åens gamle løb stadig anes i landskabet, og ved den gamle udmunding (på det nuværende forland) ses ofte flokke af rastende vadefugle, især ryle og lille kobbersneppe. Længere sydpå (ca. km) ligger Sdr. Farup Klæggrav, der rummer svømmeænder og om efteråret ofte mange tusinde overnattende stære. Når de går til ro omkring solnedgang, kan fænomenet Sort Sol opleves. Ved Mandø Ebbevej, km syd for Kammerslusen, ses forår og efterår knortegæs. Mørkbugede om foråret og lysbugede/mørkbugede om efteråret samt store mængder overvintrende svømmeænder især gravand, pibeand og gråand. Mandø en perle midt i Vadehavet Med sine kun ca. 90 ha og ca. 6 indbyggere er Mandø rent fysisk en lilleput blandt Vadehavsøerne, men når det gælder fuglelivet, ligger den højt på skalaen. Overalt på Mandø er der fugle at se både indenfor digerne og på forlandet, og især i træk- og yngletiden er Mandø et sandt overflødighedshorn for den fugleinteresserede. Mandø er én af de såkaldte barriereøer i Vadehavet. Store dele af øen er lave marskarealer, der siden 98 har ligget beskyttet af havdiget. Yderst mod vest ligger byen bag en beskyttende klitrække, der rejser sig ca. 0 m over havets overflade. Allerede på vejen til Mandø, hvad enten du færdes på Ebbevejen eller Låningsvejen (begge veje oversvømmes ved højvande brug Mandø-Bussen!) skal øjnene holdes åbne. Stenvenderen er et almindeligt syn på vejene, og på låningsvejens faskiner sidder ofte både vandrefalk, skarv og edderfugl. Forlandet foran klitter og diger er ynglested for især rødben, viber, terner, måger Ribe Østerå I Østeråen kan du året igennem opleve et rigt fugleliv 0 min. gang fra Banegården. Omkring år 0 byggede man i Ribe en dæmning over åen for at kunne udnytte vandkraften. Dæmningen fungerer i dag også som gågade. Øst for Ribe skabtes derved et større vådområde Ribe Østerå, eller Nips Å, som området også kaldes. Østeråen har karakter af et mindre delta, og vandstanden reguleres ved stemmeværkerne i Ribe. I vinterhalvåret Her ses fuglene Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé. Ribe Kammersluse: Forland, vader, nordre klæggrave, det gl. å-udløb, Sdr. Farup klæggrav. Parkering ved Kammerslusen. Kongeåslusen. erho GAMMEL MANDØ MANDØ Ribe Å Mandø Ebbevej: Parkering ved Ebbevejen eller Vadehavscentret. Øster Vedsted Mandø: Mandø-Bussen afgår fra Vadehavscentret i Vester Vedsted. By Oversigtskort Nørre Farup Sønder Farup Gredstedbro Vester Egebæk-Hviding Vedsted Enderup Vilslev Hillerup Råhede Jedsted Kirkeby Kærbøl Brokær RIBE Tv Lustrup 79 Hømvejl Oplevelsescenter for naturen og kulturen i Vadehavet og marsken. Centrets naturvejledere tilbyder guidede vandringer i området. Vadehavscentret er beliggende 0 km fra Ribe, direkte ved kysten og med udsigt til Mandø. Ribe Turistbureau Torvet 6760 Ribe Tlf Information Information og fakta Adgangsforhold Gode stier til færdsel til fods eller på cykel (Cykelrute langs diget) i alle de nævnte områder. NB: Vejene til Mandø oversvømmes af tidevandet. Mandø-Bussen har daglige afgange i sommerhalvåret, ring (7 07). Færdsel i fuglenes yngletid (.-.7) kun på stierne! Naturforhold Vadehavet: Fladt landskab bestående af marsk, bakkeøer, diger, forlandsmarsk, vader, barriereøer og højsande. Ribe Østerå: Vådområde med enge, rørskove og pilekrat. Publikumsfaciliteter Ribe Kammersluse: Toiletter, restaurant, iskiosk. Mandø: Afmærkede vandre- og cykelruter (cykeludlejning), Kro og cafeteria. Mandø Ebbevej: Naturinformation. Natur-, kulturog stormflodsudstilling, café, toiletter på Vadehavscentret i Vester Vedsted. Ribe Østerå: Handicaptilgængeligt fugletårn. Offentlige ture Henvendelse til Vadehavscentret, tlf.: eller Ribe Turistbureau, tlf.: 7 00.

2 Rømø fuglenes ø Overnatningsmuligheder Fugleferie på Rømø Rømø Turistbureau Havnebyvej Rømø Tlf: Fax: Rømø er et sandt paradis for natur- og fuglebegejstrede. Her er højt til himlen, altid en frisk duft af hav og du kan hele året rundt iagttage fugle i deres naturlige omgivelser. Hold din ferie her - Rømø Turistbureau kan tilbyde dejlige feriehuse og lejligheder på hele øen og i alle prisklasser. Vi formidler desuden hoteller, campingpladser samt bed and breakfast og kan give dig tips til spændende oplevelser, du sent vil glemme. Velkommen til Rømø - en perle mellem Vadehav og Vesterhav Rømødæmningen. Foto: Bente Krog, Naturcenter Tønnisgaard. Hjemsted Oldtids-park Hjemstedvej Skærbæk Tlf.: Hjemsted-Oldtidspark er et museumscenter med et stort underjordisk museum, en aktivitets- og oplevelsespark, restaurant samt butik. I det store underjordiske museum vises de originale fund fra udgravninger på stedet. Stor koppersneppe på græstue omgivet af brushøns. Foto: NatureEyes. Parken og museet er åbent. maj. oktober. Allerede inden man kommer til Rømø, bliver man overvældet af et kolossalt og pragtfuldt fugleliv. Den godt 9 km lange Rømødæmning med vadeflader og forland på begge sider, byder på en storslået naturoplevelse. Ikke to dage er ens og er man heldig, kan man opleve flamingoer, der har forvildet sig ud på vaden. Rømø er med sine ca. 0 km Danmarks 0. største ø. Havskabt og gennem flere århundreder har vind, vejr og hav dannet denne naturperle midt i Vadehavet. Til at begynde med var Rømø kun en sandbanke, men øen er stille og rolig vokset op af havet. Mod vest aflejredes sand og mod øst dannedes marskland. Den dag i dag kan man stadig iagttage, hvordan øen vokser. På Rømø finder man næsten alle naturtyper på et meget lille område. Det er altså ikke kun muligt at se utroligt mange hav- og vadefugle, men også engfugle, sangfugle og gæs hele året rundt. Ikke desto mindre kan man opleve natravnen i Kirkeby plantage! Træk- og vintergæster Trækfuglene er et helt kapitel for sig. Rømøs sandflader og forlandet ved Rømø dæmningen danner rigtig gode rammer for at kunne iagttage store skarer af trækfugle. Her kan blandt andet ses ryler i flokke på op til Dertil kommer hjejler, sjagger, kobbersnepper, regnspover og mange mange flere. Trækket er størst i april til maj og igen i august og september, men der er altid fugle at se. Uanset hvor man kører hen, om det er strandenge, vaden, klitheden eller plantagen, kan man ikke undgå at få fugle at se og ikke mindst at høre. Færdes man i Rømøs natur om vinteren, skal man heller ikke fortvivle. Fuglene er der. Gennem de senere år har man kunnet opleve et større antal af overvintrende fugle i Vadehavet, og for Rømøs vedkommende har man set en stor fremgang af ynglende og overvintrende grågæs. Gæssene opholder sig mest på de afgræssede strandenge og kan ofte iagttages blandt græssende får og kreaturer. Flokstørrelsen varierer meget. Lige fra ganske få individer til flere hundrede og man er ikke det mindste i tvivl, når en flok grågæs kommer flyvende. I stille og let diset vejr kan de være svære at få øje på, men lyden er til gengæld ikke til at overhøre. Udover gæssene holder der i vinterhalvåret utrolig mange andefugle til på øen. Krikænder, gravænder, gråænder og pibeænder, for blot at nævne nogle enkelte af dem. Man bør gøre sig selv den tjeneste at opleve trækkende andefugle i skumringen. Find et godt fugtigt engareal, der ligger nær kysten. Med den rigtige påklædning og med øjne og ører med sig, kan dette blive en uforglemmelig oplevelse. Især i let frost og vindstille vejr. Ænders hurtige vingesus, pjasken omkring en, et helt kor af højlydte fuglestemmer for ikke at glemme silhuetterne af krikandens hurtige vingeslag. Noget der bare skal opleves. Internationale beskyttelsesområder Store dele af Rømø er udpeget indenfor Natura000. For Rømøs vedkommende er det både habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder, der alle er med til at beskytte den biologiske mangfoldighed i vores natur. Desuden ejes en stor del af arealet på Rømø, af staten. Dette gælder blandt andet klitheden og øens plantager. De statsejede arealer forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen (SNS) som lokalt kan kontaktes ved Lindet statsskovdistrikt, tlf På fugletur ved Rømøhavn. Foto: Bente Krog. Desuden er der af SNS udgivet en folder om Rømø Vandreture nr. 77, der med fordel kan anbefales. Ture i det åbne land Med guider fra naturcenter Tønnisgård kan man komme med på ikke bare fugleture, men Her ses fuglene Fra den sydlige havnemole har man udsyn over naturreservatet Helms Odde. Her er hele året rastende vadefugle, gæs og havfugle. Naturreservatet Stormengene. Her ses fugle det meste af året. Ynglende, rastende og spisende fugleflokke. Juvre Enge er et godt sted for at se engfugle. Fra digets udkigsposter, er der et udsigt over vadehavet. Ved Lakolk sø er der mulighed for at høre rørdrummen. I sensommeren samles stærene i rørskoven og det meste af året er der gæs i søen. Sønderstrand. Selv i de sene vintermåneder er det muligt at se de første trækfugle på forstranden. Fugle på Rømø strand. Foto: Lars Maltha Rasmussen. også få udvidet sin viden inden for alt der har med historie, kultur og natur at gøre. Året igennem arrangeres der ture ud i Rømøs smukke natur på flere sprog. Man kan se centrets program på eller henvende sig til centret på tlf NØRRELAND LAKOLK SØNDERLAND JUVRE SAND Høstbjerg Tvismark Sønderstrand HAVSAND Til Sylt Oversigtskort Toftum 7 RØMØ Juvre VADEHAVET VADEHAVET Havneby Bådsbøl-Ballum 9 7 SKAST MOSE Rejsby Brøns Brede Å S Information og fakta Beliggenhed Rømø er den sydligste af de tre danske vadehavsøer og samtidig også den største. Adgangsforhold Ad hovedvej kommer man nemt til Skærbæk, hvorfra der køres mod vest og over dæmningen. Øen har hovedveje. En der deler øen i nord og syd og den anden forbinder den sydlige del af øen med den mere rolige og smukke nordlige halvdel. Transport Med offentlige transportmidler kan man komme til Skærbæk med tog både fra nord og syd. Herfra kører busrute 9 mellem Aabenraa og Rømø. Yderligere information Ved at henvende sig til Rømø Yuristbureau på tlf.: eller kan man få yderligere information om overnatningsmuligheder m.m.

3 6 Marsklandet 7 skabt af hav og mennesker Det kan ikke være rigtigt en million stære på ét sted på ét foto! Det er rigtigt, og det sker hvert forår og efterår i Marsken langs Vadehavet. Foto: Iver Gram, Sort Safari I det sydvestligste Jylland åbner landskabet sig, før man når frem til Vadehavskysten, det bliver uendelig fladt. Her får kun få huse og gårde samt enkelte vindblæste træer og her er højt til himlen. Det eneste der bryder horisonten, er de menneskeskabte hav- og ådiger samt jordvoldene, de såkaldte varfter, hvorpå de typiske huse og gårde er placeret. Marsken er kort fortalt århundreders inddigninger af Vadehavet, som har skabt et landskab bestående af frodige strandenge. De første diger blev skabt for mere end 00 år siden. Et inddiget område hedder en kog. Den nyeste kog i det danske Vadehav er Margrethe Kog og er fra De vestligste koge ud mod Vadehavet bruges til græsning af tusinder af kreaturer og får. Marsken flad, frodig og fuglerig Marskens unikke kultur- og naturlandskab er skabt ved tidevandets aflejring af ganske små lerpartikler på strandengene især stormvejr. Denne landskabsdannelse er unik for Vadehavet. Tøndermarsken og Ballummarsken hører til blandt de allerbedste og mest interessante fugleområder i Danmark begge områder er internationale fuglebeskyttelsesområder. Marsken er som skabt til fuglene. Her er det muligt for millioner af fugle at stoppe op under trækket, raste og tanke op. Her er den føde og fred og ro, der er nødvendig for at fuglene kan yngle eller overvintre. Om vinteren huser kogene landets største bestand af musvåge, fjeldvåge, blå kærhøg, kortnæbbet går, sang- og pibesvaner og langs kysten bjerglærke og snespurv. Allerede i det meget tidlige forår ankommer titusinder af gæs og ænder, der er arter som bramgås, blisgås, pibeand, krikand, spidsand og gravand. Før det egentlige forår kan man se titusinder af viber, hjejler, alm. ryler og spover i området Når det foråret kulminerer i maj er der over million vandfugle i området, herunder især de arktiske vadefugle, som dominerer med arter som islandsk ryle, lille kobbersneppe, strandhjejler og brushøns. Om sommeren huser marsken nogle af landets største bestande af rørdrum, hedehøg, rørhøg, atlingand, skeand, plettet rørvagtel, savisanger, blåhals, stor kobbersneppe, klyde og sortterne. Om efteråret huser kogene endnu flere fugle dels er trækket ikke så forceret, dels vender de nordlige ynglefugle tilbage med deres unger. Efterårstrækket kulminerer fra august til oktober, hvor de mange fugle tiltrækker en del rovfugle. Således ses adskillige havørne og vandrefalke hele året i marsklandet. Sort Sol - stærenes ballet over marsken Marsklandet som strækker langs Vadehavskysten er helt enestående og findes ikke andre steder i verden. Området har særdeles stor naturværdi og ikke kun for fugle. Mange naturinteresserede kommer til marsken for at opleve et specielt naturfænomen, nemlig Sort Sol. Sort Sol foregår hvert forår og efterår, når millioner af stærene samles i marsken. De mange stære opsøger marskens enge for at finde insektlaver brændstof til det videre træk. Så kort er historien, hvis ikke lige var det med overnatningen. For når stærene om aftenen søger til deres aftalte overnatningssteder, så sker det at de opfører en helt enestående luftballet det er dette naturunder som er kendt som Sort Sol. Optakten Når man vil opleve Sort Sol tager man eksempelvis ud i Tøndermarsken, men man ved Knortegæs letter fra Marsklandet. Foto: Iver gram, Sort Safari. aldrig helt præcist om det bliver den valgte aften at luftballetten opføres. En time før solnedgang sker det måske! Først en lille flok - så en til så en lidt større og så endelig de ufatteligt store flokke på over stære det er både vildt og stort. Ballet på liv og død Der er stære overalt, og pludselig begynder stærene at danne ejendommelige flokformationer i luften, en betagende luftballet opføres. Det ser ud som om det bare er noget stærene gør, sådan for at imponere, men det er alvor, det er kamp på liv og død med rovfugle, som går til angreb på stæreflokkene. Stærene svarer igen med at danne de imponerende flokformationer for at forvirre rovfuglen. Afslutningen på dansen Stærene kaster sig ned i tagrørene, og får de lov for rovfuglene kommer flok efter flok på samme sted, på få minutter er alle søgt ned i området. Overnatningsstedet er etableret for denne nat. Men dermed er der dog ikke nattero, et inferno af lyd strømmer ud fra overnatningsstedet. Man tænker var det rigtigt Her ses fuglene Fra digerne i Tøndermarskens ydre koge (Margrethe Kog, Ny og Gl. Frederiks Kog) er der mulighed for at iagttage både vadefugle, ænder, gæs og rovfugle. Fra det store havdige ved Vidåens udløb er der god udsigt ind i landet. I Ballum Enge kan fuglene iagttages langs kysten, fra digerne og ved Ballum Sluse. Sort Sol kan som oftest opleves både i Ballummarsken og Tøndermarsken. Fra Rømødæmningens P-pladser ses hele året gæs, ænder, vadefugle og rovfugle. NØRRELAND LAKOLK SØNDERLAND Høstbjerg Tvismark Sønderstrand HAVSAND Til Sylt Toftum 7 Juvre det jeg så, var det virkelighed? Billederne fortæller at det var rigtigt. Gó morgen ballet Hver morgen sker det modsatte. Lige før solopgang strømmer en utrolig morgensang ud fra tagrørene. Pludselig lyder der et brus, hundredtusinder af stære er på vingerne, men de sætter sig igen, og sangen bliver endnu kraftigere, og så endelig - efter et øjebliks tavshed - eksploderer stærene ud fra overnatningsstedet. De flyver lavt hen over området, og lige så hurtigt som de fløj op, er de væk. Køer græssende i det smukke sydvestlige Sønderjylland. Foto: Iver gram, Sort Safari. VADEHAVET VADEHAVE Havneby Bådsbøl-Ballum Alder Op til år. Vægt 90 g. Flyvehastighed Max. 7 km/time. Oversigtskort Højer 9 Vidå 7 SKAST MOSE HØJER KOG Brøns Brede Å 9 Møgeltønder MØGELTØNDER KOG StærInfo Lidt fysiologi Alkohol nedbrydes gange hurtigere end hos mennesket Naturapotek Stæren samler bestemte urter til bekæmpelse af lus, mider, tæger og lopper. Skærbæk Bredebro Visby Døstrup TØNDER Lovrup Skov 0 Løgumgårde Abild Sæd Rørkær Sønderå Hønning Plantage Arrild Ferieby Grønå GEST KOG Draved Skov 7 Arrild Hvirlå 0 9 Arnå 8 8 Løgumkloster Jejsing Toftlu 9 Øste Annoncer Sort Safari TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax Sort Safari arrangerer løbende spændende safariture: Sort Sol, GåseSafari, ØrneSafari, ØstersSafari, StorkeSafari, StormFoldsSafari, VadeFugleSafari, SvaleSafari, SlotSafari, TraneSafari, Helgoland-FugleSafari. m.v. Se program på Book via internettet - Sort Safari arrangerer ture for grupper på DK/E/D også over flere dage, kontakt os - Sort Safari har uddannede og professionelle guider og sikrer dig den bedste oplevelse. Derfor har vi mønsterbeskyttet flere af vore produkter, bl.a. Sort Sol SælSafari TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax SælSafari med skib i Vadehavet fra Rømø. Optimale muligheder for at se sæler, marsvin og fugle. På turene fiskes med minitrawl efter fisk og bunddyr. Se program Guidning foregår på DK/D, engelsk resume kan gives. Sort Salg TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax Sort Safaris naturbutik Sort Salg tilbyder en række unikke naturprodukter: Kunstkort Postkort Fotos CD med naturinformation DVD naturfilm Bøger m.v. Se naturprodukterne på Information og fakta Beliggenhed Marsklandet er beliggende ud til Vadehavet i det sydvestlige Sønderjylland. Yderligere oplysninger Sort Sol ses i marts og første uge af april og igen fra august til oktober. Stærene samles mange steder og flytter hele tiden deres sovesteder, så det er ganske vanskeligt på forhånd at være sikker. Det kan derfor anbefales at deltage på en guidet tur. De største overnatningspladser findes i Tønderog Ballummarsken. Sort Safari arrangerer Sort Sol ture hvert forår og efterår, se eller tlf.:

4 8 Et besøg værd 9 Den danske naturvejlederordning er unik. Her har alle interesserede mulighed for at deltage i arrangerede guidede ture ud i de bedste naturområder. Offentlige ture kan man læse mere om i amternes folder Ud på tur, som er en kalenderoversigt over de fleste guidede ture og udflugter. Ud på tur kan rekvireres på museer, biblioteker eller downloades fra under oplevelser naturaktiviteter. I Ringkøbing amt udgives Ud på tur også i en tysk sprogversion. Ud over de faste fugleture og naturvandringer har man mulighed for på bestilling at få arrangeret guidede ture med naturvejleder. Nedenstående er en liste over naturvejledere, som står for fugleture i Vestjylland: Naturvejleder Iver Gram Området ved Marsklandet Tlf.: Mobil: 69 Naturvejleder Bente Krog Området ved Rømø Tlf.: Naturvejleder Bent Jakobsen Området ved Ho Bugt, Langli og Skallingen Tlf.: Naturvejleder Tomas Jensen Området ved Ribe/Mandø Tlf.: Naturvejleder Klaus Melbye Området ved Ribe/Mandø Tlf.: Naturvejleder Kim Fischer Området ved Fanø Mobil: Naturvejleder Marco Brodde Området ved Fanø/Esbjerg Tlf.: Mobil: Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen Området ved Vest Stadil Fjord og Nissum Fjord Tlf.: Mobil Naturvejleder Tage Madsen Området ved Tipperne og Skjern Enge Telefon: Klitplantør Kim Christensen Områderne i Thy Tlf.: Mobil: Naturvejleder Gert Alsted Området ved Vest Stadil Fjord Tlf.: Naturvejleder Sabine Stosiek Området ved Vejlerne Tlf.: Naturvejleder Jens Søren Michelsen Krag Området ved Vejlerne Tlf.: Tøndermarskens Naturcenter Møllegade 680 Højer Tlf.: Der hvor Vidåen munder ud i Vadehavet. På grænsen mellem havet og det tørre land, ligger Marsk- og Vadehavsudstillingen. Marskog Vadehavsudstillingen er en udstilling om den helt specielle natur og kultur der gennem århundreder har skabt dette særlige landskab i Tøndermarsken. Naturcenter Tønnisgaard Havnebyvej Rømø Tlf.: Naturcenter med udstilling om Vadehavet og Rømø og udgangspunkt for naturvandringer. Vadehavscentret Okholmvej, Vester Vedsted 6760 Ribe Tlf.: På Vadehavscentret kan se udstillinger om Vadehavets natur og dyreliv. Naturvejlederne arrangerer ture i området på bestilling og som offentlige arrangementer, som du er velkommen til at deltage på. Albue Fuglekøje Albuevejen 670 Fanø Tlf.: Fuglekøjerne blev oprindeligt anvendt til fangst af vildænder til føde. I dag benyttes fuglekøjen blot til ringmærkning af fugle. Albue fuglekøje er beliggende i naturskønne omgivelser ud til Albuebugten, tæt ved Annesdalsbjerget. Fiskeri & Søfartsmuseet Tarphagevej Esbjerg V Tlf.: Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet ligger ved kysten ca. km. nordvest for fiskerihavnen i Esbjerg. Museets omgivelser er skov, strand og vadehav, hvilket giver mulighed for mange oplevelser både i og uden for huset. Museet ligger på strandvejen km nordvest for fiskerihavnen i vejgaflen ved Tarphagevej og Hjertingvej. Hovedindgangen er ud til Tarphagevej. Linje og køre direkte fra Banegården til museet. Natur- kulturformidlingscentret Myrthuegård Myrtuevej Esbjerg V Tlf.: Myrthuegaard ligger der, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og hvor Vadehavet begynder. Myrthuegaard har udstilling og biograf. Blåvand Naturcenter Fyrvej Blåvand Tlf.: Blåvand Naturcenter består af en naturskole med en tilknyttet naturvejleder, en fuglestation og en naturudstilling. Tipperhuset Vesterlundvej - følg skiltning Tlf.: eller Tipperhuset er udgangspunkt for offentlige ture på fuglereservatet Tipperne. Bilister skal følge vejen helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres hold undervejs. Ud for det store fugletårn er der en udstilling om Tipperne, fuglene og naturen. Skjern Egvad Museum Bundsbækvej 6900 Skjern Tlf.: Tag med naturvejlederen på tur til Tipperne eller Skjern Enge. I egne biler køres til steder, hvor vi kan opleve det fantastiske fugleliv på engene. Museet medbringer kikkerter og teleskoper. Naturvejledere Naturoplevelsescentre Statsskovdistrikter Naturcentrene på Poldene og Albæk Møllegård Skjern Enge Tlf.: I naturcentrene på Poldene og Albæk Møllegård er der udstillinger om områdets planteog dyreliv, kulturhistorie m.v. Strandgaarden Museum Gåseudstilling Husby Klitvej 6990 Ulfborg Tlf.: Strandgaarden Museum er en fredet klitgård beliggende på Husby Klit ca. 9 km nord for Søndervig. Gården ligger mellem Vesterhavet og Vest Stadil Fjord, et perfekt udgangspunkt for fugleture i områdets storslåede natur. Kystcentret Thyborøn Kystcentervej 7680 Thyborøn Tlf.: Kystcentret Thyborøn er vestkystens største oplevelsescenter, så større oplevelser får du kun i naturen! Han Herred Naturcenter Vestergade Fjerritslev. Tlf.: Han Herred Naturcenter arrangerer naturferier og sørger for transport, overnatning og feriens indhold. Naturferien er ideel for den naturinteresserede, der gerne vil vide mere om og opleve Han Herreds natur og kultur. Lindet Statsskovdistrikt Stensbækvej 9, Arnum 60 Gram Tlf.: Oxbøl Statsskovdistrikt Ålholt Ålholtvej 680 Oksbøl Tlf.: Klosterheden Statsskovdistrikt Sønderby, Gl. Landevej, Fabjerg 760 Lemvig Tlf.: Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 8 70 Haderup Tlf.: Thy Statsskovdistrikt Søholtvej 6, Vester Vandet 7700 Thisted Tlf.: Websites også et besøg værd! (D, GB og DK)

5 0 Overnat midt i fugleland NOVASOL holiday homes ox seats with a view to Denmarks most beautiful bird areas and wetlands. A lovely holiday home with panoramic view to the Jutland Wadden Sea, the wetlands and the North Sea is equal to great nature experiences in close Holiday home with panoramic view just 0 m from the Jutland Wadden Sea at the island of Rømø. 8 persons for one week from just 8,-. Search and book online up. Enjoy the beautiful scenery from the cosy holiday home or discover the rich bird life while taking a walk along the waterline. Holiday home on the island of Rømø with panoramic view to the Jutland Wadden Sea. 6 persons for one week from just 60,- Fugletur langs de vestjyske fjorde Heldagstur i bus med lokalkendt guide. Besøg i Skjernådalen og på Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Begge steder er kendt for de mange ynglefugle og for de store flokke af trækfugle, der netop i april er på vej mod yngleområderne i Nordskandinavien og Sibirien. Midt på Holmsland Klit besøges den gamle Strandfogedgård Abelines Gård hvor de, der har lyst, kan gå en tur gennem klitterne til Vesterhavet. Hjemturen går over fiskerbyen Hvide Sande til Vest Stadil Fjord, hvor man kan opleve flokke på titusinder af gæs og måske være heldig at høre at høre den sjældne rørdrums mærkelige lyde. Forårstur 00. april Efterårstur 00. september Pris pr. person kr. 000,- Weekendophold Lørdag: Ankomst, kaffe/te med stort kagebord, velkomstdrink, diner retter, musik og dans til kl. 0.0, overnatning. Søndag: Champagnebrunch inden afrejse. Pris pr. person kr. 67,- (7. januar 8. april 006) Pris pr. person kr. 7,- (. april 8. november 006) Ønsker De at forlænge Deres weekendophold med en dag ekstra, vil dette kun koste pr.person kr.0,- i dobbeltværelse inkl. morgenbuffet. Enkeltværelsestillæg pr. døgn kr.,- *Ingen weekendophold i sommerferien (8. juni. august 006) Ferie & fridage Dobbeltværelse med ekstra seng for op til børn under år, incl. morgenbuffet. kun kr. 9,- Ekstra opredning pr. døgn kr.,- Tilbudet gælder alle ferier og weekends. Påske, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse, Sommerferie, Efterårsferie og Vinterferie.Weekends:Fredag,lørdag og søndag. Rekvirér yderligere brochurer om ophold på Hotel Fjordgården Se mere på Se mere på Se mere på For more information and booking contact the sales department by phone or Search and book online at Hotel Fjordgården ligger 700 m fra centrum af Ringkøbing by, som er én af Danmarks kønne gamle købstæder. Den indre bys huse med røde tegltage og byens brostensbelagte gader danner den perfekte ramme om en afslappet weekend i det vestjyske. En tur til Vesterhavet kan også anbefales. Det gør godt med en god lang gåtur i den friske natur med mulighed for at blive blæst igennem og samle masser af appetit til middagen. Hotel Fjordgården har et 00 m stort subtropisk badeland, som indeholder swimmingpool, spa, vandrutschebane, børnebassin og sauna. Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax

6 Til lands til vands og i luften direkte til Vestjylland Transport i Danmark Det er generelt meget nemt at finde rundt i Danmark. Alle større eller mindre byer og steder er godt skiltet, og infrastrukturen er blandt de mest velfungerende i verden. Et tværgående motorvejsnetværk og to broer forbinder landsdelene. Sydfra kan man køre af det nordgående motorvejsnetværk eller tage en af de mindre trafikerede hovedveje. Når det handler om de danske veje møder man en meget høj standard. Samtidig er de sjældent overtrafikerede specielt ikke i det mere tyndbefolkede Vestjylland. Et offentligt transportsystem med busser og toge er et overskueligt alternativ, når man vil fra et sted til et andet. Kuponservice Bil Fly Færger Det er nemt at komme til Vestjylland i bil. Kommer du i bil fra grænsen i syd, kommer du ind i Danmark ad Hovedvej A. Rejser man i bil videre op langs den jyske vestkyst kører man ad Hovedvej A. Ønsker man yderligere oplysninger om trafikforhold, hastighedsregler osv. kan man klikke ind på (hjemmesiden er også på engelsk). Det er ikke blot fuglene, som kan flyve direkte til Vestjylland det kan du også. Ved Esbjerg og Billund ligger lufthavne centralt placeret. Hertil kan man flyve fra en række europæiske lufthavne herunder Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf og Frankfurt. Kommer du fra England, afgår der fly fra flere engelske lufthavne herunder Manchester Airport, Birmingham, London Standsted og Gatwick. Der findes et utal af færgeruter som fører til Danmark, og det at sejle bringer et andet perspektiv ind i ferien. Ønsker man eksempelvis at tage bilen med over til Vestjylland fra Storbritannien er den faste færgerute mellem England og Esbjerg en oplagt mulighed. Samtidig er færgeoverfarten en ferieoplevelse i sig selv. Biludlejning Hertz Biludlejning Tlf PS Biludlejning Tlf Broforbindelser Øresundsbron DK: Tlf S: Tlf Storebæltsbroen Tlf Lufthavne Billund Lufthavn Tlf Esbjerg Lufthavn Tlf Flyforbindelser Esbjerg London/Stansted Billund London/Gatwick Billund Stockholm Billund Göteborg Færgeforbindelser Esbjerg Harwich Tlf.: Gedser Rostock Rødby Puttgarden Frederikshavn Göteborg Tlf.: Frederikshavn Larvik Tlf.: Hirtshals Kristiansand Hirtshals Oslo Tlf.: Hanstholm Stavanger Haugessund Bergen Tlf.: 0 80

7 Året rundt med fugle D: GB:

Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD

Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD 2 I Norden er der tusindvis af beskyttede områder i form af nationalparker og naturreservater. De er beskyttet for at værne om områdernes

Læs mere

Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI

Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI Nyhedsbrev 2014 Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI Velkommen i Nationalpark Vadehavet SAFARI i verdensklasse ægte naturoplevelser Velkommen hos Sort Safari altid autentisk og original Foto og tekst Sort

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008

Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008 SORT SAFARI Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008 Ny viden om verden - Galathea 3 - klimaforandringer, kulturhistorie og natur forskningsresultater med perspektiver Dato 12-03-2008 Slut dato 18-03-2008

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse lssn 0908-858X Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997 Formandsberetning Ørnetur Halens fugle Fyns Hoved forår 1996

Læs mere

UD PÅ TUR. i 6 kommuner

UD PÅ TUR. i 6 kommuner UD PÅ TUR i 6 kommuner Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Struer, Lemvig Kommuner 2. halvdel 2010 juli december VELKOMMEN JULI I denne kalender kan I finde forslag til ture med vejleder.

Læs mere

UD PÅ TUR. i 6 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer. 1. halvdel 2012 januar-juni

UD PÅ TUR. i 6 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer. 1. halvdel 2012 januar-juni UD PÅ TUR i 6 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer 1. halvdel 2012 januar-juni 2 Velkommen januar I denne kalender kan du finde forslag til ture med vejleder. Når

Læs mere

TURINSPIRATION 2011 VI ÅBNER DØRENE TIL NYE REJSEOPLEVELSER

TURINSPIRATION 2011 VI ÅBNER DØRENE TIL NYE REJSEOPLEVELSER TURINSPIRATION 2011 VI ÅBNER DØRENE TIL NYE REJSEOPLEVELSER Spanien: Nu også grupperejser med fly - se side 29-31 - en verden af muligheder GRUPPEREJSER Anne Andersen aa@egons.dk Salg af flyrejser i hele

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning Faglig rapport fra DMU nr 275 1999 Jesper Madsen Afdeling for Kystzoneøkologi Aksel

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Korte kurser 2015

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Korte kurser 2015 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Korte kurser 2015 Korte Kurser 2015 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 2014 Højskolevej 4 6340 Kruså www.ronshoved.dk Billeder: s. 12, 16,

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Hvad har du lyst til i dag?

Hvad har du lyst til i dag? Feel like Ferie i Danmark sommeren 2013 Tillæg til Femina Hvad har du lyst til i dag? 36 SIDER MED SPÆNDENDE FERIEOPLEVELSER OG GODE TILBUD Scan QR koden her og find de mange ferieoplevelser for jer og

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

LOLLAND. FALSTER 2012 100 tips til den bedste ferie. Tæt på... DE SJOVESTE OPLEVELSER AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN BØRNEVENLIGE STRANDE

LOLLAND. FALSTER 2012 100 tips til den bedste ferie. Tæt på... DE SJOVESTE OPLEVELSER AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN BØRNEVENLIGE STRANDE LOLLAND FALSTER 2012 100 tips til den bedste ferie Tæt på... DE SJOVESTE OPLEVELSER AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN BØRNEVENLIGE STRANDE SHOPPING HISTORIE MAD KUNST KULTUR NATUR OVERNATNING Introduktion

Læs mere

Færøerne 2009 PAKKEREJSER SOMMERHUSE PRIVAT INDKVARTERING DAGLIGE UDFLUGTER BILLEJE SÆRLIGE ARRANGEMENTER SKOLEREJSER GRUPPEREJSER. www.atlantic.

Færøerne 2009 PAKKEREJSER SOMMERHUSE PRIVAT INDKVARTERING DAGLIGE UDFLUGTER BILLEJE SÆRLIGE ARRANGEMENTER SKOLEREJSER GRUPPEREJSER. www.atlantic. Færøerne 2009 PAKKEREJSER SOMMERHUSE PRIVAT INDKVARTERING DAGLIGE UDFLUGTER BILLEJE SÆRLIGE ARRANGEMENTER SKOLEREJSER GRUPPEREJSER National Geographic Traveler: Verdens mest uspolerede øer Færøerne blev

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

TUREN GÅR TIL PORTUGAL

TUREN GÅR TIL PORTUGAL NORDJYDSK C MPING Medlemsblad for campister NR. 3- Juni 2004 29. ÅRGANG TUREN GÅR TIL PORTUGAL Bestyrelse & Daglig ledelse Træffetider på telefon Kassereren: 98 15 84 68 Hverdage 18.00-20.00 Redaktøren:

Læs mere

Australien kalder Skrevet : 22. september 2008

Australien kalder Skrevet : 22. september 2008 Australien Rundt 11. september 27. november 2008 Australien kalder Skrevet : 22. september 2008 Hanne og Heinz Rettig drog midt i september til Australien. Foran venter tre måneder med først bilferie,

Læs mere

Agersø og Omø 2015 1

Agersø og Omø 2015 1 Agersø og Omø 20151 Agersø og Omø 2015 Agersø og Omø små perler i Storebælt De to små øer Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt syd for Storebæltsbroen. Mod vest ses Langeland og Fyn, mod

Læs mere

pengenyt tag på ferie, hvor valutaen er billig Så blev skatten reformeret hvordan stiller det dig? næsten 50 procent mere i pension for de samme penge

pengenyt tag på ferie, hvor valutaen er billig Så blev skatten reformeret hvordan stiller det dig? næsten 50 procent mere i pension for de samme penge 2 pengenyt 2009 Så blev skatten reformeret hvordan stiller det dig? næsten 50 procent mere i pension for de samme penge Billige lån og klar besked dit pengeinstitut er i fokus 17 oversete perler i Danmark

Læs mere

rejser Tema: Bornholm

rejser Tema: Bornholm POLITIKEN 5 rejser Tilbud. SAS vil friste unge med ny billettype. Side 28 Bo luksuriøst i en træhytte De fine lodges i USAstaterne Montana, Idaho og Wyoming lokker med luksus. Side 22 Søndag 22. maj 2011

Læs mere

Autocamperplads / Stellplatz Guide Vest

Autocamperplads / Stellplatz Guide Vest DANSK STELLPLATZ GUIDE I RINGBIND På nettet kan der nu ses over 510 pladser i Danmark I papirform er der nu fremstillet over 225 sider, som du kan have med på farten. Guiden kan købes enten som et ringbind

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Farvernes land. De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Farvernes land. De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Farvernes land De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari 30. august 5. september 2015 Vi skal i denne uge hele fire gange

Læs mere

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' j Dansk Omltologtsr, Forenlng

Læs mere

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland

Juli 2007, 16. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE Juli 2007, 16. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Naturformidling i Finland RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt

Læs mere