Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé."

Transkript

1 Ribe & Mandø Vadehavet og marsken Overnatningsmuligheder Restaurant Backhaus Grydergade 6760 Ribe Tlf. 7 0 Restaurant og hotel i Ribes centrum. Møde- og selskabslokaler forefindes. Ribe Byferie Damvej 6760 Ribe Tlf Feriecenter med moderne boliger til -7 personer i hjertet af Ribe. Cykeludlejning. Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Om vinteren ses store flokke af sang- og pibesvaner, ofte sammen med gæs. Foto: Vadehavscentret. Tangegaard Ferieboliger Tangevej Ribe Tlf. 7 Luxusferielejligheder til 6 pers. ved fredede naturarealer og med udsigt over Ribe Å. Især efterår og vinter ses flokke af bramgæs på forlandet langs digerne. Foto: Vadehavscentret. og klyder, og så selvfølgelig Mandøpigerne eller Mandøstorken den allestedsnærværende strandskade. På øens østlige forland yngler både hav- og fjordterner. Bag diger og klitter yngler bl.a. grågås, troldand, edderfugl, mosehornugle, rørhøg og stor kobbersneppe. På en vandre- eller cykeltur øen rundt ( km) kan der gøres holdt ved ramperne over digerne og ved klæggravene. I træktiden ses generelt færrest fugle omkring lavvande, hvor fuglene er spredt på vaderne. Så hvis du har mulighed for at blive på øen under højvandet, er det en god idé. oversvømmes mange småholme og engområder, og området huser store flokke af ænder, gæs og svaner. Forår og efterår ses stæreflokkene ofte gå til ro i området det som populært kaldes Sort Sol, og på lune forårsaftener kan rørdrummens pauken høres i hele området. Både nattergalen og de mange sangere bidrager desuden til lydniveauet i Østeråen. Over rørskovene ses rørhøgen marskens jæger på jagt, og ser du en farvestrålende fugl flyve lavt og lynhurtigt over vandspejlet, har du måske fået et glimt af isfuglen. Danhostel Ribe Vandrerhjem Sct. Pedersgade Ribe Tlf Moderne vandrerhjem midt i Ribe med udsigt over Ribe Å. Møde- og kursuslokaler. Cykeludlejning. Ribe Camping Farupvej 6760 Ribe Tlf Familiecampingplads med luksus- og standardhytter beliggende i udkanten af Ribe. Swimmingpool. Cykeludlejning. Naturcenter og -formidling Vadehavscentret Okholmvej, V. Vedsted, 6760 Ribe Tlf Vadehavet og marsken Fuglelivet i Vadehavet omkring Ribe er overvældende. Vadehavet strækkende over Holland, Tyskland og Danmark ligger centralt placeret for de mange trækfugle, der bruger den østatlantiske trækrute på vejen mellem vinter- og sommerkvartererne i alt ca. mio. ande-, måge- og vadefugle. Udover at tjene som spisekammer for trækfuglene, bruges området også som yngleområde for en lang række fuglearter, heriblandt flere sjældne og truede arter. Det regnes blandt verdens vigtigste vådområder. Den tyske del er udnævnt til Nationalpark, og det diskuteres i disse år, hvorvidt den hollandske og danske del ligeledes skal udnævnes. Den danske del af Vadehavet strækker sig fra Ho Bugt i nord til den dansktyske grænse i syd. Marskens udstrækning mod øst varierer. Det danske Vadehav er udpeget som Natur- og Vildtreservat, EF-fuglebeskyttelses- og habitatområde. Midt i den danske del af Vadehavet ligger øen Mandø, og i marsken på fastlandet ligger middelalderbyen Ribe. Byen er forbundet med Vadehavet via Ribe Å. Der, hvor åens vand møder Vadehavet, ligger Ribe Kammersluse. Ribe Kammersluse og langs digerne Langs vejen mellem Ribe og Kammerslusen ses ved vintertide store flokke af sang- og pibesvaner. Fra slusen er der et fint udkig over Vadehavet. På forlandet (områderne foran digerne) ses ofte store flokke af grå- og bramgæs. Klæggravene (vandhullerne skabt ved gravning af klæg til digebyggeri) umiddelbart nord for slusen huser en lang række af fuglearter, både vadefugle og svømmeænder. Ud for Kongeåslusen, km nord for Ribe Kammersluse, ses især omkring højvande store mængder vadefugle samlet på forlandet og de højereliggende vader, der fungerer som højvandsrastepladser. Syd for Ribe Kammersluse (ca. km) kan konturerne af åens gamle løb stadig anes i landskabet, og ved den gamle udmunding (på det nuværende forland) ses ofte flokke af rastende vadefugle, især ryle og lille kobbersneppe. Længere sydpå (ca. km) ligger Sdr. Farup Klæggrav, der rummer svømmeænder og om efteråret ofte mange tusinde overnattende stære. Når de går til ro omkring solnedgang, kan fænomenet Sort Sol opleves. Ved Mandø Ebbevej, km syd for Kammerslusen, ses forår og efterår knortegæs. Mørkbugede om foråret og lysbugede/mørkbugede om efteråret samt store mængder overvintrende svømmeænder især gravand, pibeand og gråand. Mandø en perle midt i Vadehavet Med sine kun ca. 90 ha og ca. 6 indbyggere er Mandø rent fysisk en lilleput blandt Vadehavsøerne, men når det gælder fuglelivet, ligger den højt på skalaen. Overalt på Mandø er der fugle at se både indenfor digerne og på forlandet, og især i træk- og yngletiden er Mandø et sandt overflødighedshorn for den fugleinteresserede. Mandø er én af de såkaldte barriereøer i Vadehavet. Store dele af øen er lave marskarealer, der siden 98 har ligget beskyttet af havdiget. Yderst mod vest ligger byen bag en beskyttende klitrække, der rejser sig ca. 0 m over havets overflade. Allerede på vejen til Mandø, hvad enten du færdes på Ebbevejen eller Låningsvejen (begge veje oversvømmes ved højvande brug Mandø-Bussen!) skal øjnene holdes åbne. Stenvenderen er et almindeligt syn på vejene, og på låningsvejens faskiner sidder ofte både vandrefalk, skarv og edderfugl. Forlandet foran klitter og diger er ynglested for især rødben, viber, terner, måger Ribe Østerå I Østeråen kan du året igennem opleve et rigt fugleliv 0 min. gang fra Banegården. Omkring år 0 byggede man i Ribe en dæmning over åen for at kunne udnytte vandkraften. Dæmningen fungerer i dag også som gågade. Øst for Ribe skabtes derved et større vådområde Ribe Østerå, eller Nips Å, som området også kaldes. Østeråen har karakter af et mindre delta, og vandstanden reguleres ved stemmeværkerne i Ribe. I vinterhalvåret Her ses fuglene Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé. Ribe Kammersluse: Forland, vader, nordre klæggrave, det gl. å-udløb, Sdr. Farup klæggrav. Parkering ved Kammerslusen. Kongeåslusen. erho GAMMEL MANDØ MANDØ Ribe Å Mandø Ebbevej: Parkering ved Ebbevejen eller Vadehavscentret. Øster Vedsted Mandø: Mandø-Bussen afgår fra Vadehavscentret i Vester Vedsted. By Oversigtskort Nørre Farup Sønder Farup Gredstedbro Vester Egebæk-Hviding Vedsted Enderup Vilslev Hillerup Råhede Jedsted Kirkeby Kærbøl Brokær RIBE Tv Lustrup 79 Hømvejl Oplevelsescenter for naturen og kulturen i Vadehavet og marsken. Centrets naturvejledere tilbyder guidede vandringer i området. Vadehavscentret er beliggende 0 km fra Ribe, direkte ved kysten og med udsigt til Mandø. Ribe Turistbureau Torvet 6760 Ribe Tlf Information Information og fakta Adgangsforhold Gode stier til færdsel til fods eller på cykel (Cykelrute langs diget) i alle de nævnte områder. NB: Vejene til Mandø oversvømmes af tidevandet. Mandø-Bussen har daglige afgange i sommerhalvåret, ring (7 07). Færdsel i fuglenes yngletid (.-.7) kun på stierne! Naturforhold Vadehavet: Fladt landskab bestående af marsk, bakkeøer, diger, forlandsmarsk, vader, barriereøer og højsande. Ribe Østerå: Vådområde med enge, rørskove og pilekrat. Publikumsfaciliteter Ribe Kammersluse: Toiletter, restaurant, iskiosk. Mandø: Afmærkede vandre- og cykelruter (cykeludlejning), Kro og cafeteria. Mandø Ebbevej: Naturinformation. Natur-, kulturog stormflodsudstilling, café, toiletter på Vadehavscentret i Vester Vedsted. Ribe Østerå: Handicaptilgængeligt fugletårn. Offentlige ture Henvendelse til Vadehavscentret, tlf.: eller Ribe Turistbureau, tlf.: 7 00.

2 Rømø fuglenes ø Overnatningsmuligheder Fugleferie på Rømø Rømø Turistbureau Havnebyvej Rømø Tlf: Fax: Rømø er et sandt paradis for natur- og fuglebegejstrede. Her er højt til himlen, altid en frisk duft af hav og du kan hele året rundt iagttage fugle i deres naturlige omgivelser. Hold din ferie her - Rømø Turistbureau kan tilbyde dejlige feriehuse og lejligheder på hele øen og i alle prisklasser. Vi formidler desuden hoteller, campingpladser samt bed and breakfast og kan give dig tips til spændende oplevelser, du sent vil glemme. Velkommen til Rømø - en perle mellem Vadehav og Vesterhav Rømødæmningen. Foto: Bente Krog, Naturcenter Tønnisgaard. Hjemsted Oldtids-park Hjemstedvej Skærbæk Tlf.: Hjemsted-Oldtidspark er et museumscenter med et stort underjordisk museum, en aktivitets- og oplevelsespark, restaurant samt butik. I det store underjordiske museum vises de originale fund fra udgravninger på stedet. Stor koppersneppe på græstue omgivet af brushøns. Foto: NatureEyes. Parken og museet er åbent. maj. oktober. Allerede inden man kommer til Rømø, bliver man overvældet af et kolossalt og pragtfuldt fugleliv. Den godt 9 km lange Rømødæmning med vadeflader og forland på begge sider, byder på en storslået naturoplevelse. Ikke to dage er ens og er man heldig, kan man opleve flamingoer, der har forvildet sig ud på vaden. Rømø er med sine ca. 0 km Danmarks 0. største ø. Havskabt og gennem flere århundreder har vind, vejr og hav dannet denne naturperle midt i Vadehavet. Til at begynde med var Rømø kun en sandbanke, men øen er stille og rolig vokset op af havet. Mod vest aflejredes sand og mod øst dannedes marskland. Den dag i dag kan man stadig iagttage, hvordan øen vokser. På Rømø finder man næsten alle naturtyper på et meget lille område. Det er altså ikke kun muligt at se utroligt mange hav- og vadefugle, men også engfugle, sangfugle og gæs hele året rundt. Ikke desto mindre kan man opleve natravnen i Kirkeby plantage! Træk- og vintergæster Trækfuglene er et helt kapitel for sig. Rømøs sandflader og forlandet ved Rømø dæmningen danner rigtig gode rammer for at kunne iagttage store skarer af trækfugle. Her kan blandt andet ses ryler i flokke på op til Dertil kommer hjejler, sjagger, kobbersnepper, regnspover og mange mange flere. Trækket er størst i april til maj og igen i august og september, men der er altid fugle at se. Uanset hvor man kører hen, om det er strandenge, vaden, klitheden eller plantagen, kan man ikke undgå at få fugle at se og ikke mindst at høre. Færdes man i Rømøs natur om vinteren, skal man heller ikke fortvivle. Fuglene er der. Gennem de senere år har man kunnet opleve et større antal af overvintrende fugle i Vadehavet, og for Rømøs vedkommende har man set en stor fremgang af ynglende og overvintrende grågæs. Gæssene opholder sig mest på de afgræssede strandenge og kan ofte iagttages blandt græssende får og kreaturer. Flokstørrelsen varierer meget. Lige fra ganske få individer til flere hundrede og man er ikke det mindste i tvivl, når en flok grågæs kommer flyvende. I stille og let diset vejr kan de være svære at få øje på, men lyden er til gengæld ikke til at overhøre. Udover gæssene holder der i vinterhalvåret utrolig mange andefugle til på øen. Krikænder, gravænder, gråænder og pibeænder, for blot at nævne nogle enkelte af dem. Man bør gøre sig selv den tjeneste at opleve trækkende andefugle i skumringen. Find et godt fugtigt engareal, der ligger nær kysten. Med den rigtige påklædning og med øjne og ører med sig, kan dette blive en uforglemmelig oplevelse. Især i let frost og vindstille vejr. Ænders hurtige vingesus, pjasken omkring en, et helt kor af højlydte fuglestemmer for ikke at glemme silhuetterne af krikandens hurtige vingeslag. Noget der bare skal opleves. Internationale beskyttelsesområder Store dele af Rømø er udpeget indenfor Natura000. For Rømøs vedkommende er det både habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder, der alle er med til at beskytte den biologiske mangfoldighed i vores natur. Desuden ejes en stor del af arealet på Rømø, af staten. Dette gælder blandt andet klitheden og øens plantager. De statsejede arealer forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen (SNS) som lokalt kan kontaktes ved Lindet statsskovdistrikt, tlf På fugletur ved Rømøhavn. Foto: Bente Krog. Desuden er der af SNS udgivet en folder om Rømø Vandreture nr. 77, der med fordel kan anbefales. Ture i det åbne land Med guider fra naturcenter Tønnisgård kan man komme med på ikke bare fugleture, men Her ses fuglene Fra den sydlige havnemole har man udsyn over naturreservatet Helms Odde. Her er hele året rastende vadefugle, gæs og havfugle. Naturreservatet Stormengene. Her ses fugle det meste af året. Ynglende, rastende og spisende fugleflokke. Juvre Enge er et godt sted for at se engfugle. Fra digets udkigsposter, er der et udsigt over vadehavet. Ved Lakolk sø er der mulighed for at høre rørdrummen. I sensommeren samles stærene i rørskoven og det meste af året er der gæs i søen. Sønderstrand. Selv i de sene vintermåneder er det muligt at se de første trækfugle på forstranden. Fugle på Rømø strand. Foto: Lars Maltha Rasmussen. også få udvidet sin viden inden for alt der har med historie, kultur og natur at gøre. Året igennem arrangeres der ture ud i Rømøs smukke natur på flere sprog. Man kan se centrets program på eller henvende sig til centret på tlf NØRRELAND LAKOLK SØNDERLAND JUVRE SAND Høstbjerg Tvismark Sønderstrand HAVSAND Til Sylt Oversigtskort Toftum 7 RØMØ Juvre VADEHAVET VADEHAVET Havneby Bådsbøl-Ballum 9 7 SKAST MOSE Rejsby Brøns Brede Å S Information og fakta Beliggenhed Rømø er den sydligste af de tre danske vadehavsøer og samtidig også den største. Adgangsforhold Ad hovedvej kommer man nemt til Skærbæk, hvorfra der køres mod vest og over dæmningen. Øen har hovedveje. En der deler øen i nord og syd og den anden forbinder den sydlige del af øen med den mere rolige og smukke nordlige halvdel. Transport Med offentlige transportmidler kan man komme til Skærbæk med tog både fra nord og syd. Herfra kører busrute 9 mellem Aabenraa og Rømø. Yderligere information Ved at henvende sig til Rømø Yuristbureau på tlf.: eller kan man få yderligere information om overnatningsmuligheder m.m.

3 6 Marsklandet 7 skabt af hav og mennesker Det kan ikke være rigtigt en million stære på ét sted på ét foto! Det er rigtigt, og det sker hvert forår og efterår i Marsken langs Vadehavet. Foto: Iver Gram, Sort Safari I det sydvestligste Jylland åbner landskabet sig, før man når frem til Vadehavskysten, det bliver uendelig fladt. Her får kun få huse og gårde samt enkelte vindblæste træer og her er højt til himlen. Det eneste der bryder horisonten, er de menneskeskabte hav- og ådiger samt jordvoldene, de såkaldte varfter, hvorpå de typiske huse og gårde er placeret. Marsken er kort fortalt århundreders inddigninger af Vadehavet, som har skabt et landskab bestående af frodige strandenge. De første diger blev skabt for mere end 00 år siden. Et inddiget område hedder en kog. Den nyeste kog i det danske Vadehav er Margrethe Kog og er fra De vestligste koge ud mod Vadehavet bruges til græsning af tusinder af kreaturer og får. Marsken flad, frodig og fuglerig Marskens unikke kultur- og naturlandskab er skabt ved tidevandets aflejring af ganske små lerpartikler på strandengene især stormvejr. Denne landskabsdannelse er unik for Vadehavet. Tøndermarsken og Ballummarsken hører til blandt de allerbedste og mest interessante fugleområder i Danmark begge områder er internationale fuglebeskyttelsesområder. Marsken er som skabt til fuglene. Her er det muligt for millioner af fugle at stoppe op under trækket, raste og tanke op. Her er den føde og fred og ro, der er nødvendig for at fuglene kan yngle eller overvintre. Om vinteren huser kogene landets største bestand af musvåge, fjeldvåge, blå kærhøg, kortnæbbet går, sang- og pibesvaner og langs kysten bjerglærke og snespurv. Allerede i det meget tidlige forår ankommer titusinder af gæs og ænder, der er arter som bramgås, blisgås, pibeand, krikand, spidsand og gravand. Før det egentlige forår kan man se titusinder af viber, hjejler, alm. ryler og spover i området Når det foråret kulminerer i maj er der over million vandfugle i området, herunder især de arktiske vadefugle, som dominerer med arter som islandsk ryle, lille kobbersneppe, strandhjejler og brushøns. Om sommeren huser marsken nogle af landets største bestande af rørdrum, hedehøg, rørhøg, atlingand, skeand, plettet rørvagtel, savisanger, blåhals, stor kobbersneppe, klyde og sortterne. Om efteråret huser kogene endnu flere fugle dels er trækket ikke så forceret, dels vender de nordlige ynglefugle tilbage med deres unger. Efterårstrækket kulminerer fra august til oktober, hvor de mange fugle tiltrækker en del rovfugle. Således ses adskillige havørne og vandrefalke hele året i marsklandet. Sort Sol - stærenes ballet over marsken Marsklandet som strækker langs Vadehavskysten er helt enestående og findes ikke andre steder i verden. Området har særdeles stor naturværdi og ikke kun for fugle. Mange naturinteresserede kommer til marsken for at opleve et specielt naturfænomen, nemlig Sort Sol. Sort Sol foregår hvert forår og efterår, når millioner af stærene samles i marsken. De mange stære opsøger marskens enge for at finde insektlaver brændstof til det videre træk. Så kort er historien, hvis ikke lige var det med overnatningen. For når stærene om aftenen søger til deres aftalte overnatningssteder, så sker det at de opfører en helt enestående luftballet det er dette naturunder som er kendt som Sort Sol. Optakten Når man vil opleve Sort Sol tager man eksempelvis ud i Tøndermarsken, men man ved Knortegæs letter fra Marsklandet. Foto: Iver gram, Sort Safari. aldrig helt præcist om det bliver den valgte aften at luftballetten opføres. En time før solnedgang sker det måske! Først en lille flok - så en til så en lidt større og så endelig de ufatteligt store flokke på over stære det er både vildt og stort. Ballet på liv og død Der er stære overalt, og pludselig begynder stærene at danne ejendommelige flokformationer i luften, en betagende luftballet opføres. Det ser ud som om det bare er noget stærene gør, sådan for at imponere, men det er alvor, det er kamp på liv og død med rovfugle, som går til angreb på stæreflokkene. Stærene svarer igen med at danne de imponerende flokformationer for at forvirre rovfuglen. Afslutningen på dansen Stærene kaster sig ned i tagrørene, og får de lov for rovfuglene kommer flok efter flok på samme sted, på få minutter er alle søgt ned i området. Overnatningsstedet er etableret for denne nat. Men dermed er der dog ikke nattero, et inferno af lyd strømmer ud fra overnatningsstedet. Man tænker var det rigtigt Her ses fuglene Fra digerne i Tøndermarskens ydre koge (Margrethe Kog, Ny og Gl. Frederiks Kog) er der mulighed for at iagttage både vadefugle, ænder, gæs og rovfugle. Fra det store havdige ved Vidåens udløb er der god udsigt ind i landet. I Ballum Enge kan fuglene iagttages langs kysten, fra digerne og ved Ballum Sluse. Sort Sol kan som oftest opleves både i Ballummarsken og Tøndermarsken. Fra Rømødæmningens P-pladser ses hele året gæs, ænder, vadefugle og rovfugle. NØRRELAND LAKOLK SØNDERLAND Høstbjerg Tvismark Sønderstrand HAVSAND Til Sylt Toftum 7 Juvre det jeg så, var det virkelighed? Billederne fortæller at det var rigtigt. Gó morgen ballet Hver morgen sker det modsatte. Lige før solopgang strømmer en utrolig morgensang ud fra tagrørene. Pludselig lyder der et brus, hundredtusinder af stære er på vingerne, men de sætter sig igen, og sangen bliver endnu kraftigere, og så endelig - efter et øjebliks tavshed - eksploderer stærene ud fra overnatningsstedet. De flyver lavt hen over området, og lige så hurtigt som de fløj op, er de væk. Køer græssende i det smukke sydvestlige Sønderjylland. Foto: Iver gram, Sort Safari. VADEHAVET VADEHAVE Havneby Bådsbøl-Ballum Alder Op til år. Vægt 90 g. Flyvehastighed Max. 7 km/time. Oversigtskort Højer 9 Vidå 7 SKAST MOSE HØJER KOG Brøns Brede Å 9 Møgeltønder MØGELTØNDER KOG StærInfo Lidt fysiologi Alkohol nedbrydes gange hurtigere end hos mennesket Naturapotek Stæren samler bestemte urter til bekæmpelse af lus, mider, tæger og lopper. Skærbæk Bredebro Visby Døstrup TØNDER Lovrup Skov 0 Løgumgårde Abild Sæd Rørkær Sønderå Hønning Plantage Arrild Ferieby Grønå GEST KOG Draved Skov 7 Arrild Hvirlå 0 9 Arnå 8 8 Løgumkloster Jejsing Toftlu 9 Øste Annoncer Sort Safari TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax Sort Safari arrangerer løbende spændende safariture: Sort Sol, GåseSafari, ØrneSafari, ØstersSafari, StorkeSafari, StormFoldsSafari, VadeFugleSafari, SvaleSafari, SlotSafari, TraneSafari, Helgoland-FugleSafari. m.v. Se program på Book via internettet - Sort Safari arrangerer ture for grupper på DK/E/D også over flere dage, kontakt os - Sort Safari har uddannede og professionelle guider og sikrer dig den bedste oplevelse. Derfor har vi mønsterbeskyttet flere af vore produkter, bl.a. Sort Sol SælSafari TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax SælSafari med skib i Vadehavet fra Rømø. Optimale muligheder for at se sæler, marsvin og fugle. På turene fiskes med minitrawl efter fisk og bunddyr. Se program Guidning foregår på DK/D, engelsk resume kan gives. Sort Salg TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax Sort Safaris naturbutik Sort Salg tilbyder en række unikke naturprodukter: Kunstkort Postkort Fotos CD med naturinformation DVD naturfilm Bøger m.v. Se naturprodukterne på Information og fakta Beliggenhed Marsklandet er beliggende ud til Vadehavet i det sydvestlige Sønderjylland. Yderligere oplysninger Sort Sol ses i marts og første uge af april og igen fra august til oktober. Stærene samles mange steder og flytter hele tiden deres sovesteder, så det er ganske vanskeligt på forhånd at være sikker. Det kan derfor anbefales at deltage på en guidet tur. De største overnatningspladser findes i Tønderog Ballummarsken. Sort Safari arrangerer Sort Sol ture hvert forår og efterår, se eller tlf.:

4 8 Et besøg værd 9 Den danske naturvejlederordning er unik. Her har alle interesserede mulighed for at deltage i arrangerede guidede ture ud i de bedste naturområder. Offentlige ture kan man læse mere om i amternes folder Ud på tur, som er en kalenderoversigt over de fleste guidede ture og udflugter. Ud på tur kan rekvireres på museer, biblioteker eller downloades fra under oplevelser naturaktiviteter. I Ringkøbing amt udgives Ud på tur også i en tysk sprogversion. Ud over de faste fugleture og naturvandringer har man mulighed for på bestilling at få arrangeret guidede ture med naturvejleder. Nedenstående er en liste over naturvejledere, som står for fugleture i Vestjylland: Naturvejleder Iver Gram Området ved Marsklandet Tlf.: Mobil: 69 Naturvejleder Bente Krog Området ved Rømø Tlf.: Naturvejleder Bent Jakobsen Området ved Ho Bugt, Langli og Skallingen Tlf.: Naturvejleder Tomas Jensen Området ved Ribe/Mandø Tlf.: Naturvejleder Klaus Melbye Området ved Ribe/Mandø Tlf.: Naturvejleder Kim Fischer Området ved Fanø Mobil: Naturvejleder Marco Brodde Området ved Fanø/Esbjerg Tlf.: Mobil: Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen Området ved Vest Stadil Fjord og Nissum Fjord Tlf.: Mobil Naturvejleder Tage Madsen Området ved Tipperne og Skjern Enge Telefon: Klitplantør Kim Christensen Områderne i Thy Tlf.: Mobil: Naturvejleder Gert Alsted Området ved Vest Stadil Fjord Tlf.: Naturvejleder Sabine Stosiek Området ved Vejlerne Tlf.: Naturvejleder Jens Søren Michelsen Krag Området ved Vejlerne Tlf.: Tøndermarskens Naturcenter Møllegade 680 Højer Tlf.: Der hvor Vidåen munder ud i Vadehavet. På grænsen mellem havet og det tørre land, ligger Marsk- og Vadehavsudstillingen. Marskog Vadehavsudstillingen er en udstilling om den helt specielle natur og kultur der gennem århundreder har skabt dette særlige landskab i Tøndermarsken. Naturcenter Tønnisgaard Havnebyvej Rømø Tlf.: Naturcenter med udstilling om Vadehavet og Rømø og udgangspunkt for naturvandringer. Vadehavscentret Okholmvej, Vester Vedsted 6760 Ribe Tlf.: På Vadehavscentret kan se udstillinger om Vadehavets natur og dyreliv. Naturvejlederne arrangerer ture i området på bestilling og som offentlige arrangementer, som du er velkommen til at deltage på. Albue Fuglekøje Albuevejen 670 Fanø Tlf.: Fuglekøjerne blev oprindeligt anvendt til fangst af vildænder til føde. I dag benyttes fuglekøjen blot til ringmærkning af fugle. Albue fuglekøje er beliggende i naturskønne omgivelser ud til Albuebugten, tæt ved Annesdalsbjerget. Fiskeri & Søfartsmuseet Tarphagevej Esbjerg V Tlf.: Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet ligger ved kysten ca. km. nordvest for fiskerihavnen i Esbjerg. Museets omgivelser er skov, strand og vadehav, hvilket giver mulighed for mange oplevelser både i og uden for huset. Museet ligger på strandvejen km nordvest for fiskerihavnen i vejgaflen ved Tarphagevej og Hjertingvej. Hovedindgangen er ud til Tarphagevej. Linje og køre direkte fra Banegården til museet. Natur- kulturformidlingscentret Myrthuegård Myrtuevej Esbjerg V Tlf.: Myrthuegaard ligger der, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og hvor Vadehavet begynder. Myrthuegaard har udstilling og biograf. Blåvand Naturcenter Fyrvej Blåvand Tlf.: Blåvand Naturcenter består af en naturskole med en tilknyttet naturvejleder, en fuglestation og en naturudstilling. Tipperhuset Vesterlundvej - følg skiltning Tlf.: eller Tipperhuset er udgangspunkt for offentlige ture på fuglereservatet Tipperne. Bilister skal følge vejen helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres hold undervejs. Ud for det store fugletårn er der en udstilling om Tipperne, fuglene og naturen. Skjern Egvad Museum Bundsbækvej 6900 Skjern Tlf.: Tag med naturvejlederen på tur til Tipperne eller Skjern Enge. I egne biler køres til steder, hvor vi kan opleve det fantastiske fugleliv på engene. Museet medbringer kikkerter og teleskoper. Naturvejledere Naturoplevelsescentre Statsskovdistrikter Naturcentrene på Poldene og Albæk Møllegård Skjern Enge Tlf.: I naturcentrene på Poldene og Albæk Møllegård er der udstillinger om områdets planteog dyreliv, kulturhistorie m.v. Strandgaarden Museum Gåseudstilling Husby Klitvej 6990 Ulfborg Tlf.: Strandgaarden Museum er en fredet klitgård beliggende på Husby Klit ca. 9 km nord for Søndervig. Gården ligger mellem Vesterhavet og Vest Stadil Fjord, et perfekt udgangspunkt for fugleture i områdets storslåede natur. Kystcentret Thyborøn Kystcentervej 7680 Thyborøn Tlf.: Kystcentret Thyborøn er vestkystens største oplevelsescenter, så større oplevelser får du kun i naturen! Han Herred Naturcenter Vestergade Fjerritslev. Tlf.: Han Herred Naturcenter arrangerer naturferier og sørger for transport, overnatning og feriens indhold. Naturferien er ideel for den naturinteresserede, der gerne vil vide mere om og opleve Han Herreds natur og kultur. Lindet Statsskovdistrikt Stensbækvej 9, Arnum 60 Gram Tlf.: Oxbøl Statsskovdistrikt Ålholt Ålholtvej 680 Oksbøl Tlf.: Klosterheden Statsskovdistrikt Sønderby, Gl. Landevej, Fabjerg 760 Lemvig Tlf.: Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 8 70 Haderup Tlf.: Thy Statsskovdistrikt Søholtvej 6, Vester Vandet 7700 Thisted Tlf.: Websites også et besøg værd! (D, GB og DK)

5 0 Overnat midt i fugleland NOVASOL holiday homes ox seats with a view to Denmarks most beautiful bird areas and wetlands. A lovely holiday home with panoramic view to the Jutland Wadden Sea, the wetlands and the North Sea is equal to great nature experiences in close Holiday home with panoramic view just 0 m from the Jutland Wadden Sea at the island of Rømø. 8 persons for one week from just 8,-. Search and book online up. Enjoy the beautiful scenery from the cosy holiday home or discover the rich bird life while taking a walk along the waterline. Holiday home on the island of Rømø with panoramic view to the Jutland Wadden Sea. 6 persons for one week from just 60,- Fugletur langs de vestjyske fjorde Heldagstur i bus med lokalkendt guide. Besøg i Skjernådalen og på Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Begge steder er kendt for de mange ynglefugle og for de store flokke af trækfugle, der netop i april er på vej mod yngleområderne i Nordskandinavien og Sibirien. Midt på Holmsland Klit besøges den gamle Strandfogedgård Abelines Gård hvor de, der har lyst, kan gå en tur gennem klitterne til Vesterhavet. Hjemturen går over fiskerbyen Hvide Sande til Vest Stadil Fjord, hvor man kan opleve flokke på titusinder af gæs og måske være heldig at høre at høre den sjældne rørdrums mærkelige lyde. Forårstur 00. april Efterårstur 00. september Pris pr. person kr. 000,- Weekendophold Lørdag: Ankomst, kaffe/te med stort kagebord, velkomstdrink, diner retter, musik og dans til kl. 0.0, overnatning. Søndag: Champagnebrunch inden afrejse. Pris pr. person kr. 67,- (7. januar 8. april 006) Pris pr. person kr. 7,- (. april 8. november 006) Ønsker De at forlænge Deres weekendophold med en dag ekstra, vil dette kun koste pr.person kr.0,- i dobbeltværelse inkl. morgenbuffet. Enkeltværelsestillæg pr. døgn kr.,- *Ingen weekendophold i sommerferien (8. juni. august 006) Ferie & fridage Dobbeltværelse med ekstra seng for op til børn under år, incl. morgenbuffet. kun kr. 9,- Ekstra opredning pr. døgn kr.,- Tilbudet gælder alle ferier og weekends. Påske, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse, Sommerferie, Efterårsferie og Vinterferie.Weekends:Fredag,lørdag og søndag. Rekvirér yderligere brochurer om ophold på Hotel Fjordgården Se mere på Se mere på Se mere på For more information and booking contact the sales department by phone or Search and book online at Hotel Fjordgården ligger 700 m fra centrum af Ringkøbing by, som er én af Danmarks kønne gamle købstæder. Den indre bys huse med røde tegltage og byens brostensbelagte gader danner den perfekte ramme om en afslappet weekend i det vestjyske. En tur til Vesterhavet kan også anbefales. Det gør godt med en god lang gåtur i den friske natur med mulighed for at blive blæst igennem og samle masser af appetit til middagen. Hotel Fjordgården har et 00 m stort subtropisk badeland, som indeholder swimmingpool, spa, vandrutschebane, børnebassin og sauna. Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax

6 Til lands til vands og i luften direkte til Vestjylland Transport i Danmark Det er generelt meget nemt at finde rundt i Danmark. Alle større eller mindre byer og steder er godt skiltet, og infrastrukturen er blandt de mest velfungerende i verden. Et tværgående motorvejsnetværk og to broer forbinder landsdelene. Sydfra kan man køre af det nordgående motorvejsnetværk eller tage en af de mindre trafikerede hovedveje. Når det handler om de danske veje møder man en meget høj standard. Samtidig er de sjældent overtrafikerede specielt ikke i det mere tyndbefolkede Vestjylland. Et offentligt transportsystem med busser og toge er et overskueligt alternativ, når man vil fra et sted til et andet. Kuponservice Bil Fly Færger Det er nemt at komme til Vestjylland i bil. Kommer du i bil fra grænsen i syd, kommer du ind i Danmark ad Hovedvej A. Rejser man i bil videre op langs den jyske vestkyst kører man ad Hovedvej A. Ønsker man yderligere oplysninger om trafikforhold, hastighedsregler osv. kan man klikke ind på (hjemmesiden er også på engelsk). Det er ikke blot fuglene, som kan flyve direkte til Vestjylland det kan du også. Ved Esbjerg og Billund ligger lufthavne centralt placeret. Hertil kan man flyve fra en række europæiske lufthavne herunder Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf og Frankfurt. Kommer du fra England, afgår der fly fra flere engelske lufthavne herunder Manchester Airport, Birmingham, London Standsted og Gatwick. Der findes et utal af færgeruter som fører til Danmark, og det at sejle bringer et andet perspektiv ind i ferien. Ønsker man eksempelvis at tage bilen med over til Vestjylland fra Storbritannien er den faste færgerute mellem England og Esbjerg en oplagt mulighed. Samtidig er færgeoverfarten en ferieoplevelse i sig selv. Biludlejning Hertz Biludlejning Tlf PS Biludlejning Tlf Broforbindelser Øresundsbron DK: Tlf S: Tlf Storebæltsbroen Tlf Lufthavne Billund Lufthavn Tlf Esbjerg Lufthavn Tlf Flyforbindelser Esbjerg London/Stansted Billund London/Gatwick Billund Stockholm Billund Göteborg Færgeforbindelser Esbjerg Harwich Tlf.: Gedser Rostock Rødby Puttgarden Frederikshavn Göteborg Tlf.: Frederikshavn Larvik Tlf.: Hirtshals Kristiansand Hirtshals Oslo Tlf.: Hanstholm Stavanger Haugessund Bergen Tlf.: 0 80

7 Året rundt med fugle D: GB:

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier MANDØ rundt på cykel Vestervej Følg ruten og oplev hele MANDØ Klitvej Mandø Mølle Nytoftevej Mandø Byvej Østre Toftevej Nedenom Nørrevej Mandøhuset Tager I cyklen

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 21.01.18 27.01.18 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Rød glente Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 21.01.18 27.01.18 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Rød glente Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Velkommen til Rudbøl Grænsekro

Velkommen til Rudbøl Grænsekro Rudbøl Grænsekro Velkommen til Rudbøl Grænsekro Introduktion Beliggende lige ved Rudbøl Sø og et stenkast fra grænsen til vores tyske naboer sydpå, ligger den lille og charmerende Rudbøl Grænsekro, omgivet

Læs mere

VADEHAVSKYSTEN oktober 2016

VADEHAVSKYSTEN oktober 2016 VADEHAVSKYSTEN 26.-29. oktober 2016 1 Velkommen til Vadehavskysten Fra onsdag den 26. oktober til lørdag den 29. oktober 2016 Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning.

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Efterår Fugle i naturen

Efterår Fugle i naturen Efterår Fugle i naturen 24.09.17 30.09.17 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger og få en flyvende start på efteråret.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

Efterår Fugle i naturen. 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Efterår Fugle i naturen. 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Efterår Fugle i naturen 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

4. Øen Langli ud for Esbjerg. Der er en klit, resten. 5. Badestranden uden for klitbæltet. Der er P- pladser til badegæsterne på Skallingen.

4. Øen Langli ud for Esbjerg. Der er en klit, resten. 5. Badestranden uden for klitbæltet. Der er P- pladser til badegæsterne på Skallingen. 9. Vadehavet 1 2 1. Røde tal: Figurnumre. B: Botaniske lokaliteter. T: Trækfugle. Y: Ynglefugle. Vadehavscentret ved Manø. Esbjerg: Fiskerimuseet med Saltvandsakvariet. se side 193. Nat.park side 197.

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

På træk med ryleflokken

På træk med ryleflokken Cases til de forskellige lande Snak om svære ord undervejs. Namibia: Fugleflokken skal flyve over Sahara-ørkenen. Det har været et meget tørt år uden regn, så der er intet vand i vandhullerne. Flokken

Læs mere

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister.

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Hotel Rügen Park Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Introduktion Besøg Tysklands største og nok smukkeste ø, Rügen. Øen er et sandt naturparadis, hvor

Læs mere

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern.

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern. Hotel Restaurant Schützenhof auf Hotel Restaurant Schützenhof tilbyder familiære omgivelser i kort afstand til havnen. Introduktion Med et ophold på Hotel Restaurant Schützenhof, vil I befinde Jer lige

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner NOTAT Miljø og Natur Sags id.: 01.05.18-P17-2-14 Sagsbeh.: DL16CB/DL18LP 02-03-2015 Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner 2016-21 Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til Natura 2000-planerne

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Ynglefugle i Vadehavet 2005 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande,

Læs mere

Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland

Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland Tekst og fotos af Dieter Maaszen Rastende Traner ved Zingst. Foto: Dieter Maaszen. I landsdelen Mecklenburg-Vorpommern mellem halvøen, Fischland, Darss, Zingst hen

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

De Bonte Wever Assen.

De Bonte Wever Assen. De Bonte Wever Assen De Bonte Wever Assen. Introduktion På De Bonte Wever Assen kan I nyde godt af hotellets indendørs- og udendørs pool, spa, bowlingbane og legerum. I kan også bestille tid til en afslappende

Læs mere

NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD...

NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD... NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD... TA PÅ OPDAGELSE I VADEHAVET Vadehavscentret byder gymnasie-, HF- og HTX-klasser velkommen til oplevelser med indhold i Vadehavets og marskens

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter.

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Sand Hotel Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Det moderne Sand Hotel ligger tæt på stranden i Kolobrzeg og ikke langt fra byens centrum.

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Tá På Tur Offentlige ture. SØNDAG 16. OKTOBER. Miraklet ved Filsø eftermiddagstur. Oplev Filsø der i 2012 blev genskabt ved en af danmarkshistoriens

Tá På Tur Offentlige ture. SØNDAG 16. OKTOBER. Miraklet ved Filsø eftermiddagstur. Oplev Filsø der i 2012 blev genskabt ved en af danmarkshistoriens Tá På Tur Offentlige ture. SØNDAG 16. OKTOBER Miraklet ved Filsø eftermiddagstur Oplev Filsø der i 2012 blev genskabt ved en af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Fuglene er indvandret,

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden

SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden - unik safari i Kenya Nairobi Amboseli Lake Naivasha Lake Elementaita Lake Nakuru Masai Mara På denne

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 22.01.17 28.01.17 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for at komme

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Hotellet ligger i grønne omgivelser lige ned til vandet

Hotellet ligger i grønne omgivelser lige ned til vandet Konference & Hotel Klinten Hotel Klinten ligger i Rødvig, få hundrede meter fra østersøkysten. Her får I en fremragende udsigt, kort afstand til stranden og masser af muligheder for at opleve nogle af

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 Jambo Serena Safari 8 dage fra kr. 18.098,- pr. person Inkl. fly, ind kvartering, guid e mm. Tag med på en fantastisk safarirejse i Tanzania og besøg nogle af de aller bedste safariområder I fantastiske

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 16.498,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet 1

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet 1 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet 1 I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles) Bilag 1 Natur Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)... 1 Skrab til engfugle og strandtudser i marsken (Fælles)... 2 Etablering af græsningslaug i Varde Å-dal (Varde)... 2 Udsigtstårn v.

Læs mere

The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010

The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010 Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark Vesterbrogade 140 1620 København V Danmark www.dof.dk The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010 KLAGE over Danmarks

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Kili safari 8 dage Kontakt os for pris Amboseli - Lake Naivasha - Masai Mara I Masaiernes Kenya kunne man fristes til at sige om denne safari. Fra udsigten til Kilimanjaro via Rift Valley søen Naivasha

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Naturhistorisk Forening for Fyn

Naturhistorisk Forening for Fyn Naturhistorisk Forening for Fyn Efterårsprogram 2017 Naturhistorisk Forening for Fyn s formål er at udbrede og fremme kendskabet til naturen og virke for bevarelse af natur- og landskaber. Formålet søges

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER www.mitvadehav.dk HVAD KAN DU MED MITVADEHAV? START MED DET SAMME DU BEHØVER IKKE LOGIN Med Mitvadehav.dk

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010 KARSTEN LAURSEN & JOHN FRIKKE

Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010 KARSTEN LAURSEN & JOHN FRIKKE Rastende vandfugle i Vadehavet 198-21 KARSTEN LAURSEN & JOHN FRIKKE Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 17 nr 1 213 Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 17, nr 1, 213 Udgivet af: Dansk Ornitologisk

Læs mere

KAMCHATKA Det uberørte naturparadis ved Stillehavskysten

KAMCHATKA Det uberørte naturparadis ved Stillehavskysten KAMCHATKA Det uberørte naturparadis ved Stillehavskysten 10. august - 21. august 2017 Kamchatka-halvøen i Ruslands Far East er det sande naturparadis, hvor grizzly bjørne har travlt med at fange enorme

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Spis en god middag i hotellets restaurant hvor I kan vælge mellem regionale og internationale retter.

Spis en god middag i hotellets restaurant hvor I kan vælge mellem regionale og internationale retter. Hotel Delfin Tag på ferie til den smukke Østersøkyst og tilbring dage fyldt med sportsaktiviteter, lange vandreture og cykelture langs stranden og i skoven eller tag en tur ud og se seværdighederne i området.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön. Country Partner Hotel Lüttje Burg Hotel Lüttje Burg ligger i kort afstand til havnebyen Kiel og det skønne søområde ved Plön. Introduktion Det familievenlige hotel ligger strategisk godt placeret i Slesvig-Holstein,

Læs mere

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön. Country Partner Hotel Lüttje Burg Hotel Lüttje Burg ligger i kort afstand til havnebyen Kiel og det skønne søområde ved Plön. Introduktion Det familievenlige hotel ligger strategisk godt placeret i Slesvig-Holstein,

Læs mere

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder i Vadehavets marsk Arbejdsrapport fra DMU, nr. 219 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27.

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Basisanalyse 2006 Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Vadehavet Sønderjyllands og Ribe Amter Indhold VADEHAVET 3 1 Indledning 3 Natura

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere