Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé."

Transkript

1 Ribe & Mandø Vadehavet og marsken Overnatningsmuligheder Restaurant Backhaus Grydergade 6760 Ribe Tlf. 7 0 Restaurant og hotel i Ribes centrum. Møde- og selskabslokaler forefindes. Ribe Byferie Damvej 6760 Ribe Tlf Feriecenter med moderne boliger til -7 personer i hjertet af Ribe. Cykeludlejning. Handicaptilgængeligt fugletårn i Ribe. Foto: Gudrun Rishede. Om vinteren ses store flokke af sang- og pibesvaner, ofte sammen med gæs. Foto: Vadehavscentret. Tangegaard Ferieboliger Tangevej Ribe Tlf. 7 Luxusferielejligheder til 6 pers. ved fredede naturarealer og med udsigt over Ribe Å. Især efterår og vinter ses flokke af bramgæs på forlandet langs digerne. Foto: Vadehavscentret. og klyder, og så selvfølgelig Mandøpigerne eller Mandøstorken den allestedsnærværende strandskade. På øens østlige forland yngler både hav- og fjordterner. Bag diger og klitter yngler bl.a. grågås, troldand, edderfugl, mosehornugle, rørhøg og stor kobbersneppe. På en vandre- eller cykeltur øen rundt ( km) kan der gøres holdt ved ramperne over digerne og ved klæggravene. I træktiden ses generelt færrest fugle omkring lavvande, hvor fuglene er spredt på vaderne. Så hvis du har mulighed for at blive på øen under højvandet, er det en god idé. oversvømmes mange småholme og engområder, og området huser store flokke af ænder, gæs og svaner. Forår og efterår ses stæreflokkene ofte gå til ro i området det som populært kaldes Sort Sol, og på lune forårsaftener kan rørdrummens pauken høres i hele området. Både nattergalen og de mange sangere bidrager desuden til lydniveauet i Østeråen. Over rørskovene ses rørhøgen marskens jæger på jagt, og ser du en farvestrålende fugl flyve lavt og lynhurtigt over vandspejlet, har du måske fået et glimt af isfuglen. Danhostel Ribe Vandrerhjem Sct. Pedersgade Ribe Tlf Moderne vandrerhjem midt i Ribe med udsigt over Ribe Å. Møde- og kursuslokaler. Cykeludlejning. Ribe Camping Farupvej 6760 Ribe Tlf Familiecampingplads med luksus- og standardhytter beliggende i udkanten af Ribe. Swimmingpool. Cykeludlejning. Naturcenter og -formidling Vadehavscentret Okholmvej, V. Vedsted, 6760 Ribe Tlf Vadehavet og marsken Fuglelivet i Vadehavet omkring Ribe er overvældende. Vadehavet strækkende over Holland, Tyskland og Danmark ligger centralt placeret for de mange trækfugle, der bruger den østatlantiske trækrute på vejen mellem vinter- og sommerkvartererne i alt ca. mio. ande-, måge- og vadefugle. Udover at tjene som spisekammer for trækfuglene, bruges området også som yngleområde for en lang række fuglearter, heriblandt flere sjældne og truede arter. Det regnes blandt verdens vigtigste vådområder. Den tyske del er udnævnt til Nationalpark, og det diskuteres i disse år, hvorvidt den hollandske og danske del ligeledes skal udnævnes. Den danske del af Vadehavet strækker sig fra Ho Bugt i nord til den dansktyske grænse i syd. Marskens udstrækning mod øst varierer. Det danske Vadehav er udpeget som Natur- og Vildtreservat, EF-fuglebeskyttelses- og habitatområde. Midt i den danske del af Vadehavet ligger øen Mandø, og i marsken på fastlandet ligger middelalderbyen Ribe. Byen er forbundet med Vadehavet via Ribe Å. Der, hvor åens vand møder Vadehavet, ligger Ribe Kammersluse. Ribe Kammersluse og langs digerne Langs vejen mellem Ribe og Kammerslusen ses ved vintertide store flokke af sang- og pibesvaner. Fra slusen er der et fint udkig over Vadehavet. På forlandet (områderne foran digerne) ses ofte store flokke af grå- og bramgæs. Klæggravene (vandhullerne skabt ved gravning af klæg til digebyggeri) umiddelbart nord for slusen huser en lang række af fuglearter, både vadefugle og svømmeænder. Ud for Kongeåslusen, km nord for Ribe Kammersluse, ses især omkring højvande store mængder vadefugle samlet på forlandet og de højereliggende vader, der fungerer som højvandsrastepladser. Syd for Ribe Kammersluse (ca. km) kan konturerne af åens gamle løb stadig anes i landskabet, og ved den gamle udmunding (på det nuværende forland) ses ofte flokke af rastende vadefugle, især ryle og lille kobbersneppe. Længere sydpå (ca. km) ligger Sdr. Farup Klæggrav, der rummer svømmeænder og om efteråret ofte mange tusinde overnattende stære. Når de går til ro omkring solnedgang, kan fænomenet Sort Sol opleves. Ved Mandø Ebbevej, km syd for Kammerslusen, ses forår og efterår knortegæs. Mørkbugede om foråret og lysbugede/mørkbugede om efteråret samt store mængder overvintrende svømmeænder især gravand, pibeand og gråand. Mandø en perle midt i Vadehavet Med sine kun ca. 90 ha og ca. 6 indbyggere er Mandø rent fysisk en lilleput blandt Vadehavsøerne, men når det gælder fuglelivet, ligger den højt på skalaen. Overalt på Mandø er der fugle at se både indenfor digerne og på forlandet, og især i træk- og yngletiden er Mandø et sandt overflødighedshorn for den fugleinteresserede. Mandø er én af de såkaldte barriereøer i Vadehavet. Store dele af øen er lave marskarealer, der siden 98 har ligget beskyttet af havdiget. Yderst mod vest ligger byen bag en beskyttende klitrække, der rejser sig ca. 0 m over havets overflade. Allerede på vejen til Mandø, hvad enten du færdes på Ebbevejen eller Låningsvejen (begge veje oversvømmes ved højvande brug Mandø-Bussen!) skal øjnene holdes åbne. Stenvenderen er et almindeligt syn på vejene, og på låningsvejens faskiner sidder ofte både vandrefalk, skarv og edderfugl. Forlandet foran klitter og diger er ynglested for især rødben, viber, terner, måger Ribe Østerå I Østeråen kan du året igennem opleve et rigt fugleliv 0 min. gang fra Banegården. Omkring år 0 byggede man i Ribe en dæmning over åen for at kunne udnytte vandkraften. Dæmningen fungerer i dag også som gågade. Øst for Ribe skabtes derved et større vådområde Ribe Østerå, eller Nips Å, som området også kaldes. Østeråen har karakter af et mindre delta, og vandstanden reguleres ved stemmeværkerne i Ribe. I vinterhalvåret Her ses fuglene Fugletårnet, Ribe Østerå: Handicapvenligt fugletårn. Parkering for enden af Bøge Allé. Ribe Kammersluse: Forland, vader, nordre klæggrave, det gl. å-udløb, Sdr. Farup klæggrav. Parkering ved Kammerslusen. Kongeåslusen. erho GAMMEL MANDØ MANDØ Ribe Å Mandø Ebbevej: Parkering ved Ebbevejen eller Vadehavscentret. Øster Vedsted Mandø: Mandø-Bussen afgår fra Vadehavscentret i Vester Vedsted. By Oversigtskort Nørre Farup Sønder Farup Gredstedbro Vester Egebæk-Hviding Vedsted Enderup Vilslev Hillerup Råhede Jedsted Kirkeby Kærbøl Brokær RIBE Tv Lustrup 79 Hømvejl Oplevelsescenter for naturen og kulturen i Vadehavet og marsken. Centrets naturvejledere tilbyder guidede vandringer i området. Vadehavscentret er beliggende 0 km fra Ribe, direkte ved kysten og med udsigt til Mandø. Ribe Turistbureau Torvet 6760 Ribe Tlf Information Information og fakta Adgangsforhold Gode stier til færdsel til fods eller på cykel (Cykelrute langs diget) i alle de nævnte områder. NB: Vejene til Mandø oversvømmes af tidevandet. Mandø-Bussen har daglige afgange i sommerhalvåret, ring (7 07). Færdsel i fuglenes yngletid (.-.7) kun på stierne! Naturforhold Vadehavet: Fladt landskab bestående af marsk, bakkeøer, diger, forlandsmarsk, vader, barriereøer og højsande. Ribe Østerå: Vådområde med enge, rørskove og pilekrat. Publikumsfaciliteter Ribe Kammersluse: Toiletter, restaurant, iskiosk. Mandø: Afmærkede vandre- og cykelruter (cykeludlejning), Kro og cafeteria. Mandø Ebbevej: Naturinformation. Natur-, kulturog stormflodsudstilling, café, toiletter på Vadehavscentret i Vester Vedsted. Ribe Østerå: Handicaptilgængeligt fugletårn. Offentlige ture Henvendelse til Vadehavscentret, tlf.: eller Ribe Turistbureau, tlf.: 7 00.

2 Rømø fuglenes ø Overnatningsmuligheder Fugleferie på Rømø Rømø Turistbureau Havnebyvej Rømø Tlf: Fax: Rømø er et sandt paradis for natur- og fuglebegejstrede. Her er højt til himlen, altid en frisk duft af hav og du kan hele året rundt iagttage fugle i deres naturlige omgivelser. Hold din ferie her - Rømø Turistbureau kan tilbyde dejlige feriehuse og lejligheder på hele øen og i alle prisklasser. Vi formidler desuden hoteller, campingpladser samt bed and breakfast og kan give dig tips til spændende oplevelser, du sent vil glemme. Velkommen til Rømø - en perle mellem Vadehav og Vesterhav Rømødæmningen. Foto: Bente Krog, Naturcenter Tønnisgaard. Hjemsted Oldtids-park Hjemstedvej Skærbæk Tlf.: Hjemsted-Oldtidspark er et museumscenter med et stort underjordisk museum, en aktivitets- og oplevelsespark, restaurant samt butik. I det store underjordiske museum vises de originale fund fra udgravninger på stedet. Stor koppersneppe på græstue omgivet af brushøns. Foto: NatureEyes. Parken og museet er åbent. maj. oktober. Allerede inden man kommer til Rømø, bliver man overvældet af et kolossalt og pragtfuldt fugleliv. Den godt 9 km lange Rømødæmning med vadeflader og forland på begge sider, byder på en storslået naturoplevelse. Ikke to dage er ens og er man heldig, kan man opleve flamingoer, der har forvildet sig ud på vaden. Rømø er med sine ca. 0 km Danmarks 0. største ø. Havskabt og gennem flere århundreder har vind, vejr og hav dannet denne naturperle midt i Vadehavet. Til at begynde med var Rømø kun en sandbanke, men øen er stille og rolig vokset op af havet. Mod vest aflejredes sand og mod øst dannedes marskland. Den dag i dag kan man stadig iagttage, hvordan øen vokser. På Rømø finder man næsten alle naturtyper på et meget lille område. Det er altså ikke kun muligt at se utroligt mange hav- og vadefugle, men også engfugle, sangfugle og gæs hele året rundt. Ikke desto mindre kan man opleve natravnen i Kirkeby plantage! Træk- og vintergæster Trækfuglene er et helt kapitel for sig. Rømøs sandflader og forlandet ved Rømø dæmningen danner rigtig gode rammer for at kunne iagttage store skarer af trækfugle. Her kan blandt andet ses ryler i flokke på op til Dertil kommer hjejler, sjagger, kobbersnepper, regnspover og mange mange flere. Trækket er størst i april til maj og igen i august og september, men der er altid fugle at se. Uanset hvor man kører hen, om det er strandenge, vaden, klitheden eller plantagen, kan man ikke undgå at få fugle at se og ikke mindst at høre. Færdes man i Rømøs natur om vinteren, skal man heller ikke fortvivle. Fuglene er der. Gennem de senere år har man kunnet opleve et større antal af overvintrende fugle i Vadehavet, og for Rømøs vedkommende har man set en stor fremgang af ynglende og overvintrende grågæs. Gæssene opholder sig mest på de afgræssede strandenge og kan ofte iagttages blandt græssende får og kreaturer. Flokstørrelsen varierer meget. Lige fra ganske få individer til flere hundrede og man er ikke det mindste i tvivl, når en flok grågæs kommer flyvende. I stille og let diset vejr kan de være svære at få øje på, men lyden er til gengæld ikke til at overhøre. Udover gæssene holder der i vinterhalvåret utrolig mange andefugle til på øen. Krikænder, gravænder, gråænder og pibeænder, for blot at nævne nogle enkelte af dem. Man bør gøre sig selv den tjeneste at opleve trækkende andefugle i skumringen. Find et godt fugtigt engareal, der ligger nær kysten. Med den rigtige påklædning og med øjne og ører med sig, kan dette blive en uforglemmelig oplevelse. Især i let frost og vindstille vejr. Ænders hurtige vingesus, pjasken omkring en, et helt kor af højlydte fuglestemmer for ikke at glemme silhuetterne af krikandens hurtige vingeslag. Noget der bare skal opleves. Internationale beskyttelsesområder Store dele af Rømø er udpeget indenfor Natura000. For Rømøs vedkommende er det både habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder, der alle er med til at beskytte den biologiske mangfoldighed i vores natur. Desuden ejes en stor del af arealet på Rømø, af staten. Dette gælder blandt andet klitheden og øens plantager. De statsejede arealer forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen (SNS) som lokalt kan kontaktes ved Lindet statsskovdistrikt, tlf På fugletur ved Rømøhavn. Foto: Bente Krog. Desuden er der af SNS udgivet en folder om Rømø Vandreture nr. 77, der med fordel kan anbefales. Ture i det åbne land Med guider fra naturcenter Tønnisgård kan man komme med på ikke bare fugleture, men Her ses fuglene Fra den sydlige havnemole har man udsyn over naturreservatet Helms Odde. Her er hele året rastende vadefugle, gæs og havfugle. Naturreservatet Stormengene. Her ses fugle det meste af året. Ynglende, rastende og spisende fugleflokke. Juvre Enge er et godt sted for at se engfugle. Fra digets udkigsposter, er der et udsigt over vadehavet. Ved Lakolk sø er der mulighed for at høre rørdrummen. I sensommeren samles stærene i rørskoven og det meste af året er der gæs i søen. Sønderstrand. Selv i de sene vintermåneder er det muligt at se de første trækfugle på forstranden. Fugle på Rømø strand. Foto: Lars Maltha Rasmussen. også få udvidet sin viden inden for alt der har med historie, kultur og natur at gøre. Året igennem arrangeres der ture ud i Rømøs smukke natur på flere sprog. Man kan se centrets program på eller henvende sig til centret på tlf NØRRELAND LAKOLK SØNDERLAND JUVRE SAND Høstbjerg Tvismark Sønderstrand HAVSAND Til Sylt Oversigtskort Toftum 7 RØMØ Juvre VADEHAVET VADEHAVET Havneby Bådsbøl-Ballum 9 7 SKAST MOSE Rejsby Brøns Brede Å S Information og fakta Beliggenhed Rømø er den sydligste af de tre danske vadehavsøer og samtidig også den største. Adgangsforhold Ad hovedvej kommer man nemt til Skærbæk, hvorfra der køres mod vest og over dæmningen. Øen har hovedveje. En der deler øen i nord og syd og den anden forbinder den sydlige del af øen med den mere rolige og smukke nordlige halvdel. Transport Med offentlige transportmidler kan man komme til Skærbæk med tog både fra nord og syd. Herfra kører busrute 9 mellem Aabenraa og Rømø. Yderligere information Ved at henvende sig til Rømø Yuristbureau på tlf.: eller kan man få yderligere information om overnatningsmuligheder m.m.

3 6 Marsklandet 7 skabt af hav og mennesker Det kan ikke være rigtigt en million stære på ét sted på ét foto! Det er rigtigt, og det sker hvert forår og efterår i Marsken langs Vadehavet. Foto: Iver Gram, Sort Safari I det sydvestligste Jylland åbner landskabet sig, før man når frem til Vadehavskysten, det bliver uendelig fladt. Her får kun få huse og gårde samt enkelte vindblæste træer og her er højt til himlen. Det eneste der bryder horisonten, er de menneskeskabte hav- og ådiger samt jordvoldene, de såkaldte varfter, hvorpå de typiske huse og gårde er placeret. Marsken er kort fortalt århundreders inddigninger af Vadehavet, som har skabt et landskab bestående af frodige strandenge. De første diger blev skabt for mere end 00 år siden. Et inddiget område hedder en kog. Den nyeste kog i det danske Vadehav er Margrethe Kog og er fra De vestligste koge ud mod Vadehavet bruges til græsning af tusinder af kreaturer og får. Marsken flad, frodig og fuglerig Marskens unikke kultur- og naturlandskab er skabt ved tidevandets aflejring af ganske små lerpartikler på strandengene især stormvejr. Denne landskabsdannelse er unik for Vadehavet. Tøndermarsken og Ballummarsken hører til blandt de allerbedste og mest interessante fugleområder i Danmark begge områder er internationale fuglebeskyttelsesområder. Marsken er som skabt til fuglene. Her er det muligt for millioner af fugle at stoppe op under trækket, raste og tanke op. Her er den føde og fred og ro, der er nødvendig for at fuglene kan yngle eller overvintre. Om vinteren huser kogene landets største bestand af musvåge, fjeldvåge, blå kærhøg, kortnæbbet går, sang- og pibesvaner og langs kysten bjerglærke og snespurv. Allerede i det meget tidlige forår ankommer titusinder af gæs og ænder, der er arter som bramgås, blisgås, pibeand, krikand, spidsand og gravand. Før det egentlige forår kan man se titusinder af viber, hjejler, alm. ryler og spover i området Når det foråret kulminerer i maj er der over million vandfugle i området, herunder især de arktiske vadefugle, som dominerer med arter som islandsk ryle, lille kobbersneppe, strandhjejler og brushøns. Om sommeren huser marsken nogle af landets største bestande af rørdrum, hedehøg, rørhøg, atlingand, skeand, plettet rørvagtel, savisanger, blåhals, stor kobbersneppe, klyde og sortterne. Om efteråret huser kogene endnu flere fugle dels er trækket ikke så forceret, dels vender de nordlige ynglefugle tilbage med deres unger. Efterårstrækket kulminerer fra august til oktober, hvor de mange fugle tiltrækker en del rovfugle. Således ses adskillige havørne og vandrefalke hele året i marsklandet. Sort Sol - stærenes ballet over marsken Marsklandet som strækker langs Vadehavskysten er helt enestående og findes ikke andre steder i verden. Området har særdeles stor naturværdi og ikke kun for fugle. Mange naturinteresserede kommer til marsken for at opleve et specielt naturfænomen, nemlig Sort Sol. Sort Sol foregår hvert forår og efterår, når millioner af stærene samles i marsken. De mange stære opsøger marskens enge for at finde insektlaver brændstof til det videre træk. Så kort er historien, hvis ikke lige var det med overnatningen. For når stærene om aftenen søger til deres aftalte overnatningssteder, så sker det at de opfører en helt enestående luftballet det er dette naturunder som er kendt som Sort Sol. Optakten Når man vil opleve Sort Sol tager man eksempelvis ud i Tøndermarsken, men man ved Knortegæs letter fra Marsklandet. Foto: Iver gram, Sort Safari. aldrig helt præcist om det bliver den valgte aften at luftballetten opføres. En time før solnedgang sker det måske! Først en lille flok - så en til så en lidt større og så endelig de ufatteligt store flokke på over stære det er både vildt og stort. Ballet på liv og død Der er stære overalt, og pludselig begynder stærene at danne ejendommelige flokformationer i luften, en betagende luftballet opføres. Det ser ud som om det bare er noget stærene gør, sådan for at imponere, men det er alvor, det er kamp på liv og død med rovfugle, som går til angreb på stæreflokkene. Stærene svarer igen med at danne de imponerende flokformationer for at forvirre rovfuglen. Afslutningen på dansen Stærene kaster sig ned i tagrørene, og får de lov for rovfuglene kommer flok efter flok på samme sted, på få minutter er alle søgt ned i området. Overnatningsstedet er etableret for denne nat. Men dermed er der dog ikke nattero, et inferno af lyd strømmer ud fra overnatningsstedet. Man tænker var det rigtigt Her ses fuglene Fra digerne i Tøndermarskens ydre koge (Margrethe Kog, Ny og Gl. Frederiks Kog) er der mulighed for at iagttage både vadefugle, ænder, gæs og rovfugle. Fra det store havdige ved Vidåens udløb er der god udsigt ind i landet. I Ballum Enge kan fuglene iagttages langs kysten, fra digerne og ved Ballum Sluse. Sort Sol kan som oftest opleves både i Ballummarsken og Tøndermarsken. Fra Rømødæmningens P-pladser ses hele året gæs, ænder, vadefugle og rovfugle. NØRRELAND LAKOLK SØNDERLAND Høstbjerg Tvismark Sønderstrand HAVSAND Til Sylt Toftum 7 Juvre det jeg så, var det virkelighed? Billederne fortæller at det var rigtigt. Gó morgen ballet Hver morgen sker det modsatte. Lige før solopgang strømmer en utrolig morgensang ud fra tagrørene. Pludselig lyder der et brus, hundredtusinder af stære er på vingerne, men de sætter sig igen, og sangen bliver endnu kraftigere, og så endelig - efter et øjebliks tavshed - eksploderer stærene ud fra overnatningsstedet. De flyver lavt hen over området, og lige så hurtigt som de fløj op, er de væk. Køer græssende i det smukke sydvestlige Sønderjylland. Foto: Iver gram, Sort Safari. VADEHAVET VADEHAVE Havneby Bådsbøl-Ballum Alder Op til år. Vægt 90 g. Flyvehastighed Max. 7 km/time. Oversigtskort Højer 9 Vidå 7 SKAST MOSE HØJER KOG Brøns Brede Å 9 Møgeltønder MØGELTØNDER KOG StærInfo Lidt fysiologi Alkohol nedbrydes gange hurtigere end hos mennesket Naturapotek Stæren samler bestemte urter til bekæmpelse af lus, mider, tæger og lopper. Skærbæk Bredebro Visby Døstrup TØNDER Lovrup Skov 0 Løgumgårde Abild Sæd Rørkær Sønderå Hønning Plantage Arrild Ferieby Grønå GEST KOG Draved Skov 7 Arrild Hvirlå 0 9 Arnå 8 8 Løgumkloster Jejsing Toftlu 9 Øste Annoncer Sort Safari TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax Sort Safari arrangerer løbende spændende safariture: Sort Sol, GåseSafari, ØrneSafari, ØstersSafari, StorkeSafari, StormFoldsSafari, VadeFugleSafari, SvaleSafari, SlotSafari, TraneSafari, Helgoland-FugleSafari. m.v. Se program på Book via internettet - Sort Safari arrangerer ture for grupper på DK/E/D også over flere dage, kontakt os - Sort Safari har uddannede og professionelle guider og sikrer dig den bedste oplevelse. Derfor har vi mønsterbeskyttet flere af vore produkter, bl.a. Sort Sol SælSafari TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax SælSafari med skib i Vadehavet fra Rømø. Optimale muligheder for at se sæler, marsvin og fugle. På turene fiskes med minitrawl efter fisk og bunddyr. Se program Guidning foregår på DK/D, engelsk resume kan gives. Sort Salg TM Sort Safari Iver Gram Slotsgaden, 670 Tønder Tlf.: Fax Sort Safaris naturbutik Sort Salg tilbyder en række unikke naturprodukter: Kunstkort Postkort Fotos CD med naturinformation DVD naturfilm Bøger m.v. Se naturprodukterne på Information og fakta Beliggenhed Marsklandet er beliggende ud til Vadehavet i det sydvestlige Sønderjylland. Yderligere oplysninger Sort Sol ses i marts og første uge af april og igen fra august til oktober. Stærene samles mange steder og flytter hele tiden deres sovesteder, så det er ganske vanskeligt på forhånd at være sikker. Det kan derfor anbefales at deltage på en guidet tur. De største overnatningspladser findes i Tønderog Ballummarsken. Sort Safari arrangerer Sort Sol ture hvert forår og efterår, se eller tlf.:

4 8 Et besøg værd 9 Den danske naturvejlederordning er unik. Her har alle interesserede mulighed for at deltage i arrangerede guidede ture ud i de bedste naturområder. Offentlige ture kan man læse mere om i amternes folder Ud på tur, som er en kalenderoversigt over de fleste guidede ture og udflugter. Ud på tur kan rekvireres på museer, biblioteker eller downloades fra under oplevelser naturaktiviteter. I Ringkøbing amt udgives Ud på tur også i en tysk sprogversion. Ud over de faste fugleture og naturvandringer har man mulighed for på bestilling at få arrangeret guidede ture med naturvejleder. Nedenstående er en liste over naturvejledere, som står for fugleture i Vestjylland: Naturvejleder Iver Gram Området ved Marsklandet Tlf.: Mobil: 69 Naturvejleder Bente Krog Området ved Rømø Tlf.: Naturvejleder Bent Jakobsen Området ved Ho Bugt, Langli og Skallingen Tlf.: Naturvejleder Tomas Jensen Området ved Ribe/Mandø Tlf.: Naturvejleder Klaus Melbye Området ved Ribe/Mandø Tlf.: Naturvejleder Kim Fischer Området ved Fanø Mobil: Naturvejleder Marco Brodde Området ved Fanø/Esbjerg Tlf.: Mobil: Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen Området ved Vest Stadil Fjord og Nissum Fjord Tlf.: Mobil Naturvejleder Tage Madsen Området ved Tipperne og Skjern Enge Telefon: Klitplantør Kim Christensen Områderne i Thy Tlf.: Mobil: Naturvejleder Gert Alsted Området ved Vest Stadil Fjord Tlf.: Naturvejleder Sabine Stosiek Området ved Vejlerne Tlf.: Naturvejleder Jens Søren Michelsen Krag Området ved Vejlerne Tlf.: Tøndermarskens Naturcenter Møllegade 680 Højer Tlf.: Der hvor Vidåen munder ud i Vadehavet. På grænsen mellem havet og det tørre land, ligger Marsk- og Vadehavsudstillingen. Marskog Vadehavsudstillingen er en udstilling om den helt specielle natur og kultur der gennem århundreder har skabt dette særlige landskab i Tøndermarsken. Naturcenter Tønnisgaard Havnebyvej Rømø Tlf.: Naturcenter med udstilling om Vadehavet og Rømø og udgangspunkt for naturvandringer. Vadehavscentret Okholmvej, Vester Vedsted 6760 Ribe Tlf.: På Vadehavscentret kan se udstillinger om Vadehavets natur og dyreliv. Naturvejlederne arrangerer ture i området på bestilling og som offentlige arrangementer, som du er velkommen til at deltage på. Albue Fuglekøje Albuevejen 670 Fanø Tlf.: Fuglekøjerne blev oprindeligt anvendt til fangst af vildænder til føde. I dag benyttes fuglekøjen blot til ringmærkning af fugle. Albue fuglekøje er beliggende i naturskønne omgivelser ud til Albuebugten, tæt ved Annesdalsbjerget. Fiskeri & Søfartsmuseet Tarphagevej Esbjerg V Tlf.: Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet ligger ved kysten ca. km. nordvest for fiskerihavnen i Esbjerg. Museets omgivelser er skov, strand og vadehav, hvilket giver mulighed for mange oplevelser både i og uden for huset. Museet ligger på strandvejen km nordvest for fiskerihavnen i vejgaflen ved Tarphagevej og Hjertingvej. Hovedindgangen er ud til Tarphagevej. Linje og køre direkte fra Banegården til museet. Natur- kulturformidlingscentret Myrthuegård Myrtuevej Esbjerg V Tlf.: Myrthuegaard ligger der, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og hvor Vadehavet begynder. Myrthuegaard har udstilling og biograf. Blåvand Naturcenter Fyrvej Blåvand Tlf.: Blåvand Naturcenter består af en naturskole med en tilknyttet naturvejleder, en fuglestation og en naturudstilling. Tipperhuset Vesterlundvej - følg skiltning Tlf.: eller Tipperhuset er udgangspunkt for offentlige ture på fuglereservatet Tipperne. Bilister skal følge vejen helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres hold undervejs. Ud for det store fugletårn er der en udstilling om Tipperne, fuglene og naturen. Skjern Egvad Museum Bundsbækvej 6900 Skjern Tlf.: Tag med naturvejlederen på tur til Tipperne eller Skjern Enge. I egne biler køres til steder, hvor vi kan opleve det fantastiske fugleliv på engene. Museet medbringer kikkerter og teleskoper. Naturvejledere Naturoplevelsescentre Statsskovdistrikter Naturcentrene på Poldene og Albæk Møllegård Skjern Enge Tlf.: I naturcentrene på Poldene og Albæk Møllegård er der udstillinger om områdets planteog dyreliv, kulturhistorie m.v. Strandgaarden Museum Gåseudstilling Husby Klitvej 6990 Ulfborg Tlf.: Strandgaarden Museum er en fredet klitgård beliggende på Husby Klit ca. 9 km nord for Søndervig. Gården ligger mellem Vesterhavet og Vest Stadil Fjord, et perfekt udgangspunkt for fugleture i områdets storslåede natur. Kystcentret Thyborøn Kystcentervej 7680 Thyborøn Tlf.: Kystcentret Thyborøn er vestkystens største oplevelsescenter, så større oplevelser får du kun i naturen! Han Herred Naturcenter Vestergade Fjerritslev. Tlf.: Han Herred Naturcenter arrangerer naturferier og sørger for transport, overnatning og feriens indhold. Naturferien er ideel for den naturinteresserede, der gerne vil vide mere om og opleve Han Herreds natur og kultur. Lindet Statsskovdistrikt Stensbækvej 9, Arnum 60 Gram Tlf.: Oxbøl Statsskovdistrikt Ålholt Ålholtvej 680 Oksbøl Tlf.: Klosterheden Statsskovdistrikt Sønderby, Gl. Landevej, Fabjerg 760 Lemvig Tlf.: Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 8 70 Haderup Tlf.: Thy Statsskovdistrikt Søholtvej 6, Vester Vandet 7700 Thisted Tlf.: Websites også et besøg værd! (D, GB og DK)

5 0 Overnat midt i fugleland NOVASOL holiday homes ox seats with a view to Denmarks most beautiful bird areas and wetlands. A lovely holiday home with panoramic view to the Jutland Wadden Sea, the wetlands and the North Sea is equal to great nature experiences in close Holiday home with panoramic view just 0 m from the Jutland Wadden Sea at the island of Rømø. 8 persons for one week from just 8,-. Search and book online up. Enjoy the beautiful scenery from the cosy holiday home or discover the rich bird life while taking a walk along the waterline. Holiday home on the island of Rømø with panoramic view to the Jutland Wadden Sea. 6 persons for one week from just 60,- Fugletur langs de vestjyske fjorde Heldagstur i bus med lokalkendt guide. Besøg i Skjernådalen og på Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Begge steder er kendt for de mange ynglefugle og for de store flokke af trækfugle, der netop i april er på vej mod yngleområderne i Nordskandinavien og Sibirien. Midt på Holmsland Klit besøges den gamle Strandfogedgård Abelines Gård hvor de, der har lyst, kan gå en tur gennem klitterne til Vesterhavet. Hjemturen går over fiskerbyen Hvide Sande til Vest Stadil Fjord, hvor man kan opleve flokke på titusinder af gæs og måske være heldig at høre at høre den sjældne rørdrums mærkelige lyde. Forårstur 00. april Efterårstur 00. september Pris pr. person kr. 000,- Weekendophold Lørdag: Ankomst, kaffe/te med stort kagebord, velkomstdrink, diner retter, musik og dans til kl. 0.0, overnatning. Søndag: Champagnebrunch inden afrejse. Pris pr. person kr. 67,- (7. januar 8. april 006) Pris pr. person kr. 7,- (. april 8. november 006) Ønsker De at forlænge Deres weekendophold med en dag ekstra, vil dette kun koste pr.person kr.0,- i dobbeltværelse inkl. morgenbuffet. Enkeltværelsestillæg pr. døgn kr.,- *Ingen weekendophold i sommerferien (8. juni. august 006) Ferie & fridage Dobbeltværelse med ekstra seng for op til børn under år, incl. morgenbuffet. kun kr. 9,- Ekstra opredning pr. døgn kr.,- Tilbudet gælder alle ferier og weekends. Påske, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse, Sommerferie, Efterårsferie og Vinterferie.Weekends:Fredag,lørdag og søndag. Rekvirér yderligere brochurer om ophold på Hotel Fjordgården Se mere på Se mere på Se mere på For more information and booking contact the sales department by phone or Search and book online at Hotel Fjordgården ligger 700 m fra centrum af Ringkøbing by, som er én af Danmarks kønne gamle købstæder. Den indre bys huse med røde tegltage og byens brostensbelagte gader danner den perfekte ramme om en afslappet weekend i det vestjyske. En tur til Vesterhavet kan også anbefales. Det gør godt med en god lang gåtur i den friske natur med mulighed for at blive blæst igennem og samle masser af appetit til middagen. Hotel Fjordgården har et 00 m stort subtropisk badeland, som indeholder swimmingpool, spa, vandrutschebane, børnebassin og sauna. Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax

6 Til lands til vands og i luften direkte til Vestjylland Transport i Danmark Det er generelt meget nemt at finde rundt i Danmark. Alle større eller mindre byer og steder er godt skiltet, og infrastrukturen er blandt de mest velfungerende i verden. Et tværgående motorvejsnetværk og to broer forbinder landsdelene. Sydfra kan man køre af det nordgående motorvejsnetværk eller tage en af de mindre trafikerede hovedveje. Når det handler om de danske veje møder man en meget høj standard. Samtidig er de sjældent overtrafikerede specielt ikke i det mere tyndbefolkede Vestjylland. Et offentligt transportsystem med busser og toge er et overskueligt alternativ, når man vil fra et sted til et andet. Kuponservice Bil Fly Færger Det er nemt at komme til Vestjylland i bil. Kommer du i bil fra grænsen i syd, kommer du ind i Danmark ad Hovedvej A. Rejser man i bil videre op langs den jyske vestkyst kører man ad Hovedvej A. Ønsker man yderligere oplysninger om trafikforhold, hastighedsregler osv. kan man klikke ind på (hjemmesiden er også på engelsk). Det er ikke blot fuglene, som kan flyve direkte til Vestjylland det kan du også. Ved Esbjerg og Billund ligger lufthavne centralt placeret. Hertil kan man flyve fra en række europæiske lufthavne herunder Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf og Frankfurt. Kommer du fra England, afgår der fly fra flere engelske lufthavne herunder Manchester Airport, Birmingham, London Standsted og Gatwick. Der findes et utal af færgeruter som fører til Danmark, og det at sejle bringer et andet perspektiv ind i ferien. Ønsker man eksempelvis at tage bilen med over til Vestjylland fra Storbritannien er den faste færgerute mellem England og Esbjerg en oplagt mulighed. Samtidig er færgeoverfarten en ferieoplevelse i sig selv. Biludlejning Hertz Biludlejning Tlf PS Biludlejning Tlf Broforbindelser Øresundsbron DK: Tlf S: Tlf Storebæltsbroen Tlf Lufthavne Billund Lufthavn Tlf Esbjerg Lufthavn Tlf Flyforbindelser Esbjerg London/Stansted Billund London/Gatwick Billund Stockholm Billund Göteborg Færgeforbindelser Esbjerg Harwich Tlf.: Gedser Rostock Rødby Puttgarden Frederikshavn Göteborg Tlf.: Frederikshavn Larvik Tlf.: Hirtshals Kristiansand Hirtshals Oslo Tlf.: Hanstholm Stavanger Haugessund Bergen Tlf.: 0 80

7 Året rundt med fugle D: GB:

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27.

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Basisanalyse 2006 Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Vadehavet Sønderjyllands og Ribe Amter Indhold VADEHAVET 3 1 Indledning 3 Natura

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING

Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING 2 Kære Løber Mandøforeningen inviterer dig hermed til 3. udgave af Mandø Marathon. Mandø ligger lige

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet

- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet - ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet LINJE- TAKSERING Fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden PRIMÆRPRODUKTION Hvad gemmer sig på vaden? ØKOSYSTEMET Fra den

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Velkommen til marsken og Vadehavet

Velkommen til marsken og Vadehavet Vadehav & marsk - natur i verdensklasse Velkommen til marsken og Vadehavet Indhold: Velkommen til marsken og Vadehavet... 3 Gå en tur på havbunden - uden at blive våd... 4-5 Fuglenes Vadehav... 6-7 Blinde

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977.

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977. Pejsestuen Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977. Centeret er placeret nordøst for landsbyen Vester Vedsted, der ligger

Læs mere

Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008

Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008 SORT SAFARI Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008 Ny viden om verden - Galathea 3 - klimaforandringer, kulturhistorie og natur forskningsresultater med perspektiver Dato 12-03-2008 Slut dato 18-03-2008

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

GruppeMagasin 2014. Velkommen på SAFARI i Danmark. Vilde og spændende naturoplevelser. verdens billigste safari

GruppeMagasin 2014. Velkommen på SAFARI i Danmark. Vilde og spændende naturoplevelser. verdens billigste safari GruppeMagasin 2014 Velkommen på SAFARI i Danmark Vilde og spændende naturoplevelser verdens billigste safari Tekst og foto: Sort Safari Kære Tur Arrangør Vi har hermed fornøjelsen at præsentere en række

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

NYHEDSBREV April 2012

NYHEDSBREV April 2012 NYHEDSBREV April 2012 Kære medlem af Baglandet En ny sæson står for døren, og vi håber, at I vil deltage flittigt i årets arrangementer, samt besøge Vadehavscentret og Vadehavet Danmarks største Nationalpark.

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Afrejse: 9. - 21. oktober 2014-13 dage Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2013

Baglandets nyhedsbrev Marts 2013 Baglandets nyhedsbrev Marts 2013 Kære medlem af baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

i verdensklasse Side 10 Cirkusrevyen 2015 Kr. 898 Unesco-stempel Bus og rigtig god revybillet

i verdensklasse Side 10 Cirkusrevyen 2015 Kr. 898 Unesco-stempel Bus og rigtig god revybillet Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 14. september 2014 Unesco-stempel VAdehav i verdensklasse Side 10 Cirkusrevyen 2015 Kom oggrin med til Danmarks største revy Underholdende aften med blandt

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave Baglandets nyhedsbrev Marts 2015 Kære medlem af Baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. Friesische Karibik. FTG_Logo_cmyk

En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. Friesische Karibik. FTG_Logo_cmyk En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. FTG_Logo_cmyk Friesische Karibik. Tips til dagsture Ligegyldigt om man tager en afstikker i det frisisk-karibiske øhav eller om man vælger

Læs mere

Nordtyskland med Helgoland, storkebyen Bergenhusen, Friedrichstadt og Vadehavet

Nordtyskland med Helgoland, storkebyen Bergenhusen, Friedrichstadt og Vadehavet Nordtyskland med Helgoland, storkebyen Bergenhusen, Friedrichstadt og Vadehavet Fredag den 24. maj til søndag den 26. maj 2013 Rejseledere: Søren Sørensen og John Frikke På denne tur skal vi opleve nogle

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau.

SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau. SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau. 7 DAGES busrejse til Schwarzwald med ophold på Hotel Grünwinkel i Oberharmersbach. PRIS kr. 3995,-

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island

Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island Side 1 af 9 Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island Med baggrund i vore egne rejseerfaringer og oplevelser i Afrika, samt vort veludbyggede kontaktnet på det afrikanske

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Friluftsliv i vadehavsområdet

Friluftsliv i vadehavsområdet PILOTPROJEKT NATIONALPARK VADEHAVET Friluftsliv i vadehavsområdet beskrivelse af nuværende og potenielle muligheder for friluftslivet Friluftsliv i vadehavsområdet beskrivelse af nuværende og potentielle

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Kys frøen og få det halve kongerige

Kys frøen og få det halve kongerige Kys frøen og få det halve kongerige I Tønder Kommune har vi meget mere end ægte prinser og prinsesser. Er du til oplevelser, foreninger, natur, jazz eller? Vi har det hele! Prøv selv! Kys frøen og få det

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Have- og naturrejse i det sydvestlige Irland

Have- og naturrejse i det sydvestlige Irland Have- og naturrejse i det sydvestlige Irland 18. til 23. juni 2014 Altamont Gardens Rejsekoncept Konceptet for mine rejser til Irland er at de ud over at være haverejser også giver plads til at opleve

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med Velkommen i en trækfugls liv! I dag klækkede du som vadefugl af et æg oppe i Arktis. For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med 10 energipoint. Når du spiser vinder du energipoint.

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Teambuilding - på en øde Ø

Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding på en øde Ø Lær dig selv og dine kolleger at kende på en helt ny måde. Bliv lidt klogere på havet, dyrene, nature n og dig selv. Hvad kan man dog lave på en øde

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere