Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer"

Transkript

1 Forbrugerrådet, december Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer Forbrugerrådet, december 2011 Pernille Miller og Sine Jensen

2 Forbrugerrådet, december Apotekerliberalisering nordiske erfaringer Opsummering I Danmark er det staten, der bestemmer antallet af apoteker, hvor de skal ligge, og hvem der kan eje dem. Det er kun farmaceuter som kan eje et apotek. Igennem de sidste 40 år har Danmark fået lavere tilgængelighed til apoteker med ca. 100 færre apoteker, og der findes fortsat apoteker, som ikke er tilgængelige for mennesker med handicap. I 1999 gennemførte Danmark generiske substitution 1, hvilket medførte fald i lægemiddelpriserne. Der har i forbindelse hermed ikke været nogen sikkerhedsbrister. Der er flere e-handelsløsninger i Danmark, men forbrugernes kendskab er ringe og funktionaliteten kan forbedres markant. Norge havde samme system som Danmark med private apoteker indtil liberaliseringen af apotekerne 1. marts Erfaringerne fra Norge er nu 10 år gamle, og der foreligger forskellige grundige analyser af ændringerne. Samlet set tegner der sig et positivt billede fra Norge. De har fået større tilgængelighed, langt flere apoteker og ingen apoteker er lukket på landet. 3 store kæder har delt landet imellem sig. Norge har fået lavere priser, fordi de samtidig har indført generisk substitution og har ændret reguleringen for apotekeravancen. Der er delte meninger, om den faglige farmaceutiske kvalitet er faldende, men enighed om at man fortsat skal være meget opmærksom på det. Der har ikke været nogen sikkerhedsbrister. Det blev i 2010 lovligt med internethandel med receptpligtig medicin, men det er endnu ikke muligt som forbruger at handle receptpligtig medicin på nettet. To apotekskæder har internetsalg af håndkøbsmedicin. Sverige havde et fuldt statsligt monopol, og der var bred enighed om at indføre liberalisering, som blev sat i værk den 1.juli Erfaringerne fra Sverige er stadig meget sporadiske, og Statskontoret er kun lige påbegyndt en større evaluering. Men vi kan dog konkludere, at tilgængeligheden er øget, da der er kommet flere apoteker i byerne, og der er en lov om, at der ikke må lukkes apoteker på landet de næste 3 år. Sverige har også indført generisk substitution. Men det er for tidligt at udtale sig om priser eller den faglige kvalitet endnu. I juli 2011 udkom Konsumentverket med en forbrugerrapport, som viser, at forbrugerne på nogle vigtige punkter fandt, at servicen var blevet forringet. Der har ikke været nogen eksempler på brister i sikkerheden. Apotekskæde Apoteket AB (den tidligere statsejede kæde) har en e-handelsløsning. Forbrugerrådet anbefaler fortsat, at apotekerområdet i Danmark undersøges grundigt og finder, at man i den forbindelse kan lære meget af at se på erfaringerne fra Sverige og Norge. Følgende emner bør indgå i undersøgelsen: Tilgængelighed Uvildig faglig rådgivning Sikkerhed E-handel Bedre priser gennem konkurrence og transparens. (Det er herunder nødvendigt at analysere hele forsyningskæden dvs. industrien, grossisterne og apotekerne/detailhandel.) Privatlivsbeskyttelse Dosisdispensering Sygehusapoteker for forbrugerne 1 Generisk substitution: Generika (navnet for det aktive lægemiddelstof) substitution (erstatning) betyder, at apoteket skal informere patienten om den billigste substituerbare medicin, der indholdsmæssigt er identisk med det lægemiddel, lægen har ordineret.

3 Forbrugerrådet, december Indholdsfortegnelse Apotekerliberalisering nordiske erfaringer...1 Opsummering....1 Metode...3 Interview i Danmark...3 Interviewpersoner i Norge...3 Interviewpersoner i Sverige...3 Facts Danmark...4 Tilgængelighed...4 Priser...4 E-handel...4 Facts Norge...5 Tilgængelighed...5 Uvildig rådgivning...5 Priser...5 E-handel...5 Facts Sverige...6 Tilgængelighed...6 Uvildig rådgivning...6 Priser...6 E-handel...6 Analyse - Tilgængelighed...7 Uvildig og faglig rådgivning...7 Pris...9 E-handel...9 Sikkerhed...10 Fremtidige opmærksomhedspunkter Litteraturliste...11 Bilag: Spørgsmål interviewpersoner....13

4 Forbrugerrådet, december Metode Forbrugerrådet nedsatte en lille, men bredt sammensat gruppe til at undersøge apotekerområdet bestående af cand. pharm. Pernille Miller, konkurrencepolitisk medarbejder Martin Salamon og sundhedspolitisk medarbejder Sine Jensen. Vi planlagde at mødes med relevante interessenter indenfor apotekerområdet i alle 3 lande; embedsmænd i konkurrence- og lægemiddelstyrelser, de private og tidligere offentlige apotekerforeninger, personaleforeninger, grossister samt forbrugerorganisationer. Gruppen har været en dag i Oslo og en dag i Stockholm, hvor der var planlagt 4 møder i hvert land samt holdt adskillige møder i København. Interviewene er blevet foretaget i vinteren og foråret 2011 og rapporten er blevet skrevet i løbet af sommeren Interview i Danmark Vi har løbende haft kontakt og møder med Danmarks Apotekerforening, Dansk Erhverv, Matas, Nomeco, Pharma Danmark, Farmakonomforeningen og endelig Peter Kielgast, apoteker Tåstrup Apotek/netapotek. Interviewpersoner i Norge Boots Norge AS, Marit Andrew, Direktør samfunns- og myndighetskontakt Norges Farmaceutiske Forening, Tove Ytterbø, Leder av Norges Farmaceutiske Forening Statens Legemiddelverk, Jørgen Huse, Legemiddelinspektør Forbrugerrådet, Terje Kili (aflyste pga. sygdom, men vi har haft korrespondance på ) Interviewpersoner i Sverige Sveriges Consumenter, Louise Ekström, Kommunikationsansvarig Konkurenseverket, Thomas Ringbom, Konkurrenssakkunnig Apotekhjertet, (den næststørste kæde), Charlotte Klerker, Pressechef Apoteket AB, (den største kæde, tidligere statsejede) Eva Fernvall, Varumärkesdirektör. Eva aflyste i sidste øjeblik, men blev erstattet af Thony Björk, Vice præsident Kontakter, som vi har kommunikeret med over Läkemedelsverket Annika Babra, Gruppchef Sveriges apoteksförening, Johan Wallér Statskontoret, Petter Kockum Persson (er lige påbegyndt en større undersøgelse af apotekerområdet) Interviewene er gennemført som semistrukturerede interview. Vi har udformet spørgeskemaer (se bilag), som er blevet sendt til alle aktører før interviewene. Spørgeskemaerne er udarbejdet på baggrund af de evalueringsrapporter, som var tilgængelige på internettet. Eftersom Norge er langt længere fremme i processen, var det skriftlige materiale langt mere omfattende. Metoden har endvidere medført, at vi kunne sende spørgeskemaerne til interessenter, som vi ikke havde mulighed for at mødes med personligt. Der har været 5, omdrejningspunkter for interviewene 5 emner, som Forbrugerrådet anser for vigtige for de danske forbrugere: Tilgængelighed, uvildig rådgivning, pris, sikkerhed og e-handel. Rapporten vil derfor også fokusere på disse emner.

5 Forbrugerrådet, december Facts Danmark I Danmark er det staten, der beslutter, hvor apotekerne skal ligge, og hvem der skal eje dem. Apotekeren skal være uddannet farmaceut. Monopolet bliver gentagende gange udfordret, med forslag om at liberalisere apoteksvæsnet. I 2001 blev der åbnet op for dereguleringen, da der her blev besluttet at visse håndkøbes lægemidler skulle kunne sælges i frihandel (andre steder end på apoteket). Der kommer løbende flere og flere lægemidler til. Tilgængelighed I 1961 var der apoteker, og i august 2010 var der 248 apoteker, 68 filialer, 126 udsalg i Danmark og i gennemsnit er der 3,8 km til nærmeste apotek (for hele landet). Det er lægemiddelstyrelsen, som beslutter hvem, der kan blive apotekere, og hvor apotekerne skal placeres. Apotekerne har et udligningssystem. Dvs. når en apoteker tjener over et vist niveau, skal de betale til mindre rentable apotekere. Formålet med ordningen er, at det fortsat skal være muligt at drive apotek i de mere tyndt befolkede områder. Priser Priserne på receptpligtig medicin er ens på alle landets apoteker. Danmark har generisk substitution. Det betyder, at medicinalvirksomhederne hver 14. dag anmelder priser, som de vil sælge deres produkter til. Disse bruges derefter af myndighederne til at fastsætte medicinpriserne for de kommende 14 dage 3. Prisen på de liberaliserede lægemidler (de håndkøbslægemidler der er i frihandel) er steget med 18 % siden liberaliseringen i Prisen på de apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler er i samme periode faldet med 33 %. Der er i Danmark et offentligt tilskudssystem til receptpligtig medicin. E-handel Apotekerne har en e-handelsløsning, men meget få forbrugere kender til den og derfor udgør nethandel fortsat en meget lille del af apotekernes omsætning. Forbrugerne skal vælge et apotek de handler med over internettet og kan kun bruges løsningen, hvis recepten er blevet sendt elektronisk til en receptserver. Facts Norge Norge liberaliserede apotekerne pr. 1. marts Inden da var det kun farmaceuter, der kunne eje et apotek ligesom i Danmark. Dette monopol blev ophævet med liberaliseringen, således at alle kunne eje et apotek også grossister. Der skal være en apoteker ansat, for at man kan drive et apotek, og det er fortsat kun farmaceuter, der kan blive apoteker i Norge. Inden liberaliseringen bestemte myndighederne antallet og placeringen af apotekerne. Med liberaliseringen indførtes fri etableringsret, dvs. at alle kunne oprette et nyt apotek og generisk substitution 5. Tilgængelighed Antallet af apoteker er steget fra 397 før liberaliseringen til 692 efter 6. I dag er markedet domineret af 3 vertikale apoteksvirksomheder (ejer, grossist og apotek) 7. I november 2003 blev det tilladt at sælge visse receptpligtige lægemidler uden om apotekerne. Disse skal indkøbes hos en lægemiddelgrossist. De fleste nye apoteker er centralt placeret, som i Oslo og andre større byer. I forbindelse med loven, blev der indgået en aftale med kæderne om, at der ikke måtte nedlægges apoteker i landdistrikterne, og denne aftale er blevet forlænget 3 gange og holder nu indtil 1. juli Kravet til åbningstimer er faldet fra 40 timer til min. 35 timer om ugen med liberaliseringen. I 2004 havde apotekerne i gennemsnit 2 timer længere åbent end før dereguleringen, og der er ca indbyggere om hvert apotek 9. Der er gennemsnitligt 7,7 km til nærmeste apotek. 2 Amternes Videncenter for Jordforurening (2003). Apoteker historie og processer. Teknik og Administration nr.3 3 Lægemiddelstyrelsen ( ). Priser på medicin. 4 Starup P (2011). Lydhørhed og gode argumenter bremsede liberaliseringen. Farmaci, nr. 2, feb. 2011, s. 9 5 ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport Apotekforeningen ( ). Fakta om apotek. 7 ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport Apotek og legemidler (2011). Brnsjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår. Apotkerforeningen 9 ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport

6 Forbrugerrådet, december Uvildig rådgivning Der er beskrevet et eksempel på, at medarbejderne i apotekerne får salgsmål pr. ekspedition på mindst 125,- norske kroner 10. Priser Der fastsættes en maksimumspris for, hvad apotekerne må tage for deres lægemidler. Reelt sælger hovedparten af alle apotekerne lægemidler til maksimumsprisen 11. Hvis apotekerne opnår en lavere Apotekernes indkøbspris (AIP) end den maksimale der er sat, skal halvdelen af differencen deles med kunden. Kæderne beholder derfor indtjeningen i grossist ledet og skal hermed ikke dele med kunderne. E-handel E-handel blev lovligt 1. jan. 2010, men der er ikke nogen apotekere, som har lavet en e-handelsløsning endnu. Facts Sverige De svenske apoteker blev liberaliserede 1.juli Det man gerne ville liberalisere var ejerskabet, således at det var muligt at eje sit eget apotek. Indtil da var det det statsejet Apoteket AB, der ejede alle svenske apoteker og udbetalte lønningerne. Formål med liberalisering var bedre tilgængelighed til lægemidler, bedre service, større produktudvalg og ingen øgede udgifter til lægemidler Apotekens Service AB er bindeleddet mellem de forskellige aktører på apoteksområdet i Sverige, de står således for infrastrukturen. De tager sig bl.a. af elektroniske recepter, adgang til lægemiddelstatistik, receptregistret, läkemedelsförteckningen mm. Apotekens Service AB blev opstartet 1. juli De svenske farmaceuter ønskede en liberalisering, idet de mente, at monopolet begrænsede deres ansættelsesmuligheder 12. Halvdelen af de statsejede apoteker blev sat til salg, samtidig med at der blev åbnet op for den fri etableringsret. Tilgængelighed Der er 1308 godkendte apoteker i Sverige 13. Apotekerne har generelt længere åbningstider end i Danmark - Apoteket AB har ca. de samme som i Danmark, mens Apotek Hjärtet har udvidende åbningstider. Til gengæld har de ikke mange døgnapoteker. Uvildig rådgivning Det er for tidligt at konkludere på dette emne. Priser Staten fastsætter maksimum priser på lægemidler. Apotekskæderne må forhandle direkte med leverandørerne på originale præparater og parallelimporterede præparater 14. I maj 2010 blev der indført generisk substitution, indtil da var det blot den billigste på apoteket, der blev tilbudt, og apoteket fik fortjenesten 15. Her var takstperioden på 1 måned feb trådte regler i kraft om prisperioder på 4 måneder og regler om at udlevere den billigste generika 16. Apotekerne får et tillæg på 10 kr. pr. pakke generika de sælger 17. E-handel Det er kun Apoteket AB, som har internethandel med receptpligtig medicin. Første gang en kunde køber et nyt præparat, bliver kunden ringet op, for at høre om der skulle være spørgsmål til produktet. Det er fortsat kun en promille af salget, der foregår via e-handel. 10 Farmakonomen (2011), Forbrukerrådet ( ). Prissjokk på hvit resept. 12 Pharma Finsk strejke Svensk liberalisering. Sep. 08, s Läkemedelsverket ( ). Godkända apotek. 14 Pharma (2009) Fakta om svenskernes hej då til monopolet. Juni 09, s Dagens Apotek ( ). Nya regler stor utmaning. 16 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Udbyte av läkemedel på apotek. 17 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ( ). Apotekens marginaler.

7 Forbrugerrådet, december Analyse - Tilgængelighed En stor bekymring ved at ændre den nuværende organisering af apotekerne apotekssystem i Danmark er, om tilgængeligheden til apotekerne forværres, hvis det udelukkende er markedskræfterne, som skal afgøre, hvor apoteket skal ligge. Blandt andet frygter de nuværende danske apotekere, at der vil blive lukket apoteker i de tyndtbefolkede områder, og danskerne derved vil få længere til apoteket. Men tilgængelighed dækker også over sortiment, i forhold til at man ikke må gå forgæves og over den fysiske tilgængelighed, at alle har reel adgang f.eks. kørestolsbrugere, rollatorbrugere, blinde etc. Sverige og Norge har lavet forskellige løsninger for at imødegå problemerne med tilgængelighed i forhold til landområderne. De har generelt større udfordringer end Danmark, da deres afstande er langt større, og de derfor også har langt flere mindre byer. Sverige bestemte, at apotekerne skulle sælges i klynger, så for at eje et apotek med god omsætning, skulle man også eje et af dem med mindre god omsætning. Samtidig blev det ved hjælp af lovgivning besluttet, at ingen apoteksejere måtte lukke apoteker de første 3 år efter liberaliseringen. Så endnu kan vi ikke sige, hvordan reelle markedskræfter vil agere i tyndt befolkede områder. Der er blevet indført fri etableringsret, og der er åbnet 200 nye apoteker indenfor det første år efter liberaliseringen, men primært i de store byer. Samtidig er der kommet ca nye salgssteder af håndkøbslægemidler i frihandel, håndkøbslægemidler der ikke længere skal sælges på et apotek. Der er kommet længere bedre åbningstider, og der er ingen krav om åbningstider og lukkeregler. Norge har også indgået en aftale med de 3 store kæder om. at der ikke må lukkes apoteker i de byer, hvor der allerede er et apotek. Denne aftale indebærer, at kæderne på skift skal åbne et apotek, såfremt en kommunes eneste apotek lukker. Aftalen er blevet forlænget 3 gange og fungerer nu frem til 1. juli Der har ikke været lukket apoteker på landet i Norge, så derfor har aftalen endnu ikke været i brug. Målene med den nye apotekloven er i all hovedsak nådd. Økt konkurranse i apoteknæringen har gjort at publikums tilgjengelighet til apotek er vesentlig økt 18. Begge lande har på baggrund af politiske krav - etableret regler eller aftaler som modvirker, at der lukkes apoteker i landområderne. Hvordan et fuldstændig frit marked ville udvikles sig på dette område vides således ikke. Den fysiske tilgængelighed til apotekerne har vi ikke har undersøgt. Uvildig og faglig rådgivning Forbrugerne har brug for uvildig og faglig rådgivning om lægemidler, og der er brug for bedre og lettere sammenlignelig patientinformation, end den som findes i dag. Apoteket er i dag et af de steder, hvor forbrugerne kan få rådgivning, men de kan ikke opfylde alle forbrugernes informationsbehov om lægemidler. Der er udtalt bekymring om, at yderligere markedsgørelse af området, vil betyde et øget medicinsalg uden faglig begrundelse. Det er svært at sammenligne de faglige niveauer, da de nordiske lande har forskellige uddannelsessystemer og forskellige rettigheder i ekspeditionen på apoteket. I Sverige beskriver interviewpersonerne, at der er set en forbedring i forhold til rådgivningsniveauet på apotekerne. Der er konkurrence på udbud af varer og på service, som bruges til at konkurrere de enkelte kæder imellem. Der er endnu ikke set en forskel i udbud af sundhedsydelser, hvilket formentlig skyldes, at det mange steder, er det samme personale som på det gamle Apoteket AB. Desuden har der været meget fokus på omstruktureringen. Der er en forventning til, at de forskellige kæder i fremtiden vil udvikle forskellige sundhedsydelser. Det er et krav, at der skal være en receptar (udannelsesniveau mellem en dansk farmakonom og farmaceut) tilstede på apoteket, men ikke en farmaceut (cand.pharm.), og denne kan være ansvarlig for op til 3 apoteker. Men i april 2011 har det svenske Konsumentverket (svarende til den tidligere Forbrugerstyrelse) undersøgt, hvordan forbrugerne har oplevet service på apotekerne før og halvandet år efter liberaliseringen blev igangsat. Konklusionerne viser både forbedringer og forringelser: 18 ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport

8 Forbrugerrådet, december Undersökningen visar att konsumenterna tycker att närheten till apotek och apotekens öppettider blivit bättre. Utbudet av receptfria läkemedel har också förbättrats enligt konsumenterna. Men i flera andra fall, inte minst när det gäller aspekter som konsumenterna rankar som viktigast, har betygen försämrats sedan omregleringen genomfördes. Undersökningen visar bland annat: Det sammantagna betyget på apoteksmarknaden har försämrats. 77 procent av konsumenterna ger apoteken ett positivt betyg, vilket kan jämföras med 95 procent före omregleringen. 11 procent av konsumenterna uppger att de får vänta mer än 24 timmar för att få läkemedel de har fått på recept. Motsvarande siffra var 4 procent i april Konsumenternas syn på informationen apoteken ger inför köp av läkemedel har försämrats. Konsumenternas uppfattning om apotekspersonalens kunnande har försämrats 19. Konsumenternas syn på apotekslokalerna har överlag också försämrats. I Norge mener interviewpersoner, at servicen er blevet markant forbedret, men den norske farmaceutforening bekræfter, at der er et øget fokus på mersalg, og mulighederne for efteruddannelsen er blevet forværret 20. Danske farmakonomer har også besøgt Norge og har fundet frem til, at der er et øget pres på, at de skal sælge mere 21. I den officielle evaluering konkluderes det, at det klart går i den rigtige retning i Norge:, og servicen overfor ulike kundegrupper er bedret. Samtidig har apoteknæringen gjennomgått en vesentlig effektivisering 22. Det er svært at konkludere, hvordan rådgivningen rent faktisk fungerer. De største og mest gennemevaluerede erfaringer findes i Norge, og de peger på, at der er forbedringer for forbrugerne, men samtidig er det nødvendigt, at tage den svenske forbrugerundersøgelse meget alvorligt. Pris Priser på lægemidler optager både forbrugere, producenter, grossister samt det politiske niveau. Området er relevant for politikerne, da der gives offentlige tilskud til lægemidler. Vi har forholdsvis lave forbrugerpriser i Danmark, og de kan formentlig blive lavere. I Norge er lægemiddelpriserne faldet, men i Sverige er priserne uændret siden liberaliseringen, formentlig fordi den generiske substitution blev indført allerede i 2002 før liberaliseringen. Generelt er priserne på lægemidler faldet i hele Europa, så det er svært, at konkludere på baggrund af vores interview, hvad der - udover den generiske substitution - har haft den afgørende betydning for fald i priserne. Og særligt i forhold til lægemidler, hvor der er grossist led, apotekeravance, basisrabatter og ikke mindst offentlige tilskud. I Norge konkluderer de følgende: Loven har også ført til sterkere konkurranse mellom legemidler ved at pasientene foretar bytte av likeverdige legemidler på apoteket. Konkurransen har imidlertid i begrenset grad ført tillavere utsalgspriser til pasientene 23. E-handel Danmark har flere e-handelsløsninger i forhold til medicin, men salget er forsvindende lille. Det må især tilskrives kendskabet til ordninger, men også en manglende gennemsigtighed i forhold til priser. Ingen af de nuværende løsninger har mulighed for at vise den reelle pris, da de ikke er integreret med CTR registret. Dvs. det offentlige tilskud, som en køber vil modtage, kan ikke vises på internetsalgsstedet. Danskerne er nogle af de mest internethandlende i Europa 24, så derfor anslår vi, at der også må være et marked på medicinområdet. Særligt kronikere, folk med langt til et apotek eller dårligt gående vil på sigt kunne være brugere af et internetapotek. Vi er meget opmærksomme på den manglende personlige rådgivning ved internethandel, men her er klar inspiration at hente i Sverige. 19 Konsumentverket (2009). Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel. Rapport 2009:15 20 Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2/ Famakanom 08, ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport Kelkoo ( ). Danmark er europamester i at bruge penge på online shopping.

9 Forbrugerrådet, december I Sverige er det kun muligt at foretage e-handel med receptpligtig medicin på Apoteket AB - den tidligere offentligt ejede kæde. De har lavet et system, så første gang du handler et nyt lægemiddel, vil du blive ringet op af en farmaceut eller en receptar, for at høre om du har spørgsmål til lægemidlet. Der er flere, som ikke mener, at svenskerne er klar til lægemiddelsalg på internettet, og at det måske aldrig vil blive et stort forretningsområde. I Norge er det ikke muligt at købe receptpligtig medicin på internettet, men der er åbnet op for salg af håndkøbsmedicin. Ingen af respondenterne mente, at det ville blive aktuelt i den nærmeste fremtid. Sikkerhed Der er mange forfalskede lægemidler på markedet, derfor er der brug for forsyningskæder, som kan sikre at forbrugerne får de originale produkter, og at der udleveres de rigtige lægemidler i de rigtige doser til den rigtige forbruger. Tidligere har apotekerne selv fremstillet lægemidler (magistrelle lægemidler), men dette har ændret sig og er i høj grad blevet centraliseret. I Danmark er det kun Glostrup og Skanderborg apotek, som selv fremstiller lægemidler. Ingen af de nordiske lande har oplevet brud på sikkerheden. Fremtidige opmærksomhedspunkter Der er stadig god grund til at fastholde problematikken omkring tilgængelighed højt på dagsordenen, så vi undgår apotekslukninger i de mere tyndt befolkede områder. Et af de opmærksomhedspunkter, vi gentagne gange stødte på, var, hvordan man for alvor får konkurrence til at virke, og hvor avancen bliver tjent. I Danmark er der reelt meget ringe konkurrence på grossistleddet. I Norge er det svært at gennemskue, om det reelt er det samme, da grossisterne også ejer apotekerne, så man skal have stor opmærksomhed på konkurrence i alle led af forsyningskæden. Norges priser var ikke transparente. Rådgivning på lægemiddelområdet er fortsat et stort opmærksomhedspunkt, og forbrugerne forventer at møde personale med en solid uddannelse, når de handler lægemidler i et apotek. Samtidig er det også nødvendigt, at vi får en diskussion af hvilken udligningsordning, der fungerer bedst. Der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende danske ordning. Fx har en apoteker, som er på vej mod pension, intet incitament for at forbedre butikken, og ordningen løser heller ikke helt problemer med de mindre rentable apoteker i de tyndtbefolkede områder. Så der er god grund til at se, hvordan dette kan gøres anderledes. Den fysiske tilgængelighed bør der også stille krav til. I de danske apoteker er der fortsat mange, som ikke har den fysiske tilgængelighed, hvilket ikke giver mening, da de største medicinbrugere er ældre mennesker, som kan have udfordringer med at komme til et apotek. Vi undrer os over, at der ikke er forbruger-apoteker i forbindelse med sygehusene i Danmark, og vi opfordrer klart til at denne del undersøges nøje. Den nye sygehusstruktur kommer til at være præget af supersygehuse og mange ambulante behandlinger, så det vil være oplagt, at forbrugerne kan købe deres medicin på vej ud af sygehuset. Sikring af en god e-handelsløsning skal undersøges meget nøjere. Der er meget god inspiration i den svenske model med en opringning fra apoteket til forbrugeren ved bestilling af nye lægemidler over internettet, som er kombineret med en hotline. Telefonen er et oplagt medie at kombinere med internettet. Privatlivsbeskyttelsen kan blive langt bedre i de danske apoteker. I Norge havde Boots 25 lavet båse og samtalerum, dette kunne være et lovkrav ved en ny apotekerstruktur i Danmark. I Sverige havde de problemer med dosisdispensering. Der var kun en kæde som udbød dette, og der var derfor ikke konkurrence på dette område. Det kan blive de svage forbrugere, der betaler prisen, da de primært er medicinbrugere, som får meget medicin, der samtidig har behov for dosisdispensering. Derfor er det vigtigt, at der ikke bliver monopol på dette område i fremtiden. 25 Boots er butikskæde, som handler med kosmetik, plejeprodukter mv., og svarer til Matas.

10 Forbrugerrådet, december Litteraturliste Amternes Videncenter for Jordforurening (2003). Apoteker historie og processer. Teknik og Administration nr.3 Apotekforeningen ( ) ECON-rapport: Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Besøgt d på Apotekforeningen ( ). Fakta om apotek. Besøgt d på Apotek og legemidler (2011). Brnsjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår. Apotkerforeningen Dagens Apotek ( ). Nya regler stor utmaning. Besøgt d på ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport apotekloven_og_indeksprissystemet_m_velegg.pdf Farmakonomen (2011), 08 Forbrukerrådet ( ). Prissjokk på hvit resept. Besøgt d på Kelkoo Pressecenter ( ). Danmark er europamester i at bruge penge på online shopping. Besøgt d Konsumentverket (2009). Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel. Rapport 2009:15 Läkemedelsverket ( ). Godkända apotek. Besøgt d på Lægemiddelstyrelsen ( ). Priser på medicin. Besøgt d på Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (2011). Tema Apotekloven 10 år. 2/2011 Pharma (2008). Finsk strejke Svensk liberalisering. Sep. 08, s.11 Pharma (2009) Fakta om svenskernes hej då til monopolet. Juni 09, s.22 Starup P (2011). Lydhørhed og gode argumenter bremsede liberaliseringen. Farmaci, nr. 2, feb. 2011, s. 9 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Utbyte av läkemedel på apotek. Besøgt d på

11 Forbrugerrådet, december Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ( ). Apotekens marginaler. Besøgt d på Hjemmesider: Lægemiddelstyrelsen Apotekerforeningen

12 Forbrugerrådet, december Bilag: Spørgsmål interviewpersoner Apoteket AB I Danmark, er der løbende et pres på apoteksmonopolet. For nylig har der igen været tale om at liberalisere apotekervæsnet, i denne omgang er det dog blevet aflyst. Da det kun er få år siden, i i Sverige stod overfor en liberalisering, vil vi gerne overordnet tale med jer om hvad der fungerede godt i processen omkring liberaliseringen og hvad der ikke fungerede optimalt. Var der elementer der ikke var gennemtænkt og er det opfattelsen, at man har opnået de mål der var med liberaliseringen. Specifikke Spørgsmål Tilgængelighed Har i været med til at sikre tilgængeligheden i ydre områderne, eller har i primært apoteker i de større byer? Er jeres åbningstider bedre, end de åbningstider i havde inden liberaliseringen Hvor lang tid går der til i kan have et præparat hjemme som i ikke har på lager. Rådgivning/service Hvilke sundhedsydelser(hälsotjänster, herunder medicingennemgang) tilbyder i kunderne, udover de der er på jeres hjemmeside og hvem betaler for dem Hvad gøres der for at bevare/højne det faglige niveau Er der standarder for rådgivningen og hvordan måler i kvantiteten og kvaliteten af rådgivningen. Priser Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin hos jer, alt efter hvor i landet medicinen købes. Konkurrere i med de andre kæder på prisen på den receptpligtige medicin. Er jeres avance hovedsagelig fra den receptpligtige medicin eller fra andre vare Sikkerhed Hvordan sikres kvaliteten på apotekerne Hvordan tages der hånd om sektorovergange(fra hospital, egen læge, speciallæge mm.) i Sverige Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Andet Ser i jer selv som en købmand eller som en del af sundhedsvæsnet Er liberaliseringen i jeres øjne en god ting De Svenske konsumenter I Danmark, er der løbende et pres på apoteksmonopolet. For nylig har der igen været tale om at liberalisere apotekervæsnet, i denne omgang er det dog blevet aflyst. Da det kun er få år siden, i i Sverige stod overfor en liberalisering, vil vi gerne overordnet tale med jer om hvad der fungerede godt i processen omkring liberaliseringen og hvad der ikke fungerede optimalt. Var der elementer der ikke var gennemtænkt og er det opfattelsen, at man har opnået de mål der var med liberaliseringen. Specifikke Spørgsmål Tilgængelighed Er tilgængeligheden generelt blevet bedre? Hvordan er ventetider på apotekerne i gennemsnit nu og før liberaliseringen Er der også adgang til apotekerne i ydreområderne og hvordan sikres dette

13 Forbrugerrådet, december Rådgivning/service Hvordan vurdere i rådgivningen i forhold til inden liberaliseringen Er jeres medlemmer generelt tilfredse med den service og rådgivning de får sammenholdt med tidligere Hvad gøres der for at bevare/højne det faglige niveau Priser Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin, alt efter hvor i landet medicinen købes. Hvordan er lægemiddelpriserne på receptpligtig medicin nu, sammenholdt med før liberaliseringen Rammes de svage i samfundet i højregrad af medicinpriserne end tidligere Sikkerhed Hvordan sikres kvaliteten af apotekernes arbejde Hvordan tages der hånd om sektorovergange i Sverige Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Andet Har liberaliseringen generelt været positiv for kunderne Hvordan er apotekerne opbygget i forhold til før liberaliseringen Konkurrencestyrelsen I Danmark, er der løbende et pres på apoteksmonopolet. For nylig har der igen været tale om at liberalisere apotekervæsnet, i denne omgang er det dog blevet aflyst. Da det kun er få år siden, i i Sverige stod overfor en liberalisering, vil vi gerne overordnet tale med jer om hvad der fungerede godt i processen omkring liberaliseringen og hvad der ikke fungerede optimalt. Var der elementer der ikke var gennemtænkt og er det opfattelsen, at man har opnået de mål der var med liberaliseringen. Specifikke Spørgsmål Tilgængelighed Hvordan er ventetider på apotekerne i gennemsnit nu i forhold til før liberaliseringen Hvordan sikres tilgængeligheden i ydreområderne, er der også her kommet flere nye apoteker Priser Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin, alt efter hvor i landet medicinen købes. Hvordan er lægemiddelpriserne på receptpligtig medicin nu, sammenholdt med før liberaliseringen Hvordan er tilskudsreglerne bygget op i Sverige og har dette ændret sig siden liberaliseringen Sikkerhed Er der et samlet register, hvor al den medicin, den enkelte patient modtager, står. - Er dette anderledes i forhold til før liberaliseringen Er/skal de svenske apoteker akkrediteres Hvordan sikres kvaliteten af apotekernes arbejde Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Andet Hvordan er apotekerne opbygget i forhold til før liberalisering? Besøg hos apotek Hjärtet I Danmark, er der løbende et pres på apoteksmonopolet. For nylig har der igen været tale om at liberalisere apotekervæsnet, i denne omgang er det dog blevet aflyst. Da det kun er få år siden, i i Sverige stod overfor en liberalisering, vil vi gerne overordnet tale med jer om hvad

14 Forbrugerrådet, december der fungerede godt i processen omkring liberaliseringen og hvad der ikke fungerede optimalt. Var der elementer der ikke var gennemtænkt og er det opfattelsen, at man har opnået de mål der var med liberaliseringen. Specifikke Spørgsmål Tilgængelighed Har i været med til at sikre tilgængeligheden i ydre områderne, eller har i primært apoteker i de større byer? Er jeres åbningstider bedre, end de åbningstider der var inden liberaliseringen Hvor lang tid går der til i kan have et præparat hjemme som i ikke har på lager. Rådgivning/service Hvilke sundhedsydelser (eks. boldtryksmåling, tjek på inhalationen, medicingennemgang (polyfarmaci, dobbeltmedicinering, interaktioner mm.) tilbyder i kunderne og hvem betaler for dem Hvad gøres der for at bevare/højne det faglige niveau Er der standarder for rådgivningen og hvordan måler i kvantiteten og kvaliteten af rådgivningen. Priser Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin hos jer, alt efter hvor i landet medicinen købes. Konkurrere i med de andre kæder på prisen på den receptpligtige medicin. Sikkerhed Hvordan sikres kvaliteten på apotekerne Hvordan tages der hånd om sektorovergange(fra hospital, egen læge, speciallæge mm.) i Sverige Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Andet Ser i jer selv som en købmand eller som en del af sundhedsvæsnet Spørgsmål norske interviewpersoner Tilgængelighed Hvordan er tilgængeligheden i yderområderne, i forhold til før liberaliseringen Hvordan var reglerne mht. udkantsområderne og apoteker inden liberaliseringen og efter Hvordan sikres tilgængeligheden i ydreområderne Er tilgængeligheden generelt blevet bedre? Hvordan er ventetider på apotekerne i gennemsnit nu og før liberaliseringen - Skyldes forskellen, hvis der er en, modernisering eller liberaliseringen Hvordan er apotekernes åbningstider Hvor hurtigt, kan de enkelte apoteker skaffe medicin de ikke har på lageret Rådgivning/service har liberaliseringen påvirket service/rådgivnings niveauet. Hvilke sundhedsydelser(helsetjenster) tilbydes kunderne og hvem betaler for dem Tilbyder apotekerne medicingennemgang Er der standarder på rådgivning? Hvad gøres der for at bevare/højne det faglige niveau Priser/økonomi Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin, alt efter hvor i landet medicinen købes. - Her tænkes på kæderne sammenholdt med privatejet apoteker Hvordan er lægemiddelpriserne på receptpligtig medicin nu, sammenholdt med før liberaliseringen Hvordan er tilskudsreglerne bygget op i Sverige og har dette ændret sig siden liberaliseringen Er fortjenesten på medicinen eller andre vare der sælges på apotekerne Rammes de svage i samfundet i højre grad af medicinpriserne end tidligere Apotekernes/kædernes overskud, bliver det i Norge, eller trækkes det ud af landet.

15 Forbrugerrådet, december Sikkerhed Er der et samlet register, hvor al den medicin, den enkelte patient modtager, står. - Er dette anderledes i forhold til før liberaliseringen Er/skal de Norske apoteker akkrediteres Hvordan sikres kvaliteten af apotekernes arbejde Hvordan tages der hånd om sektorovergange i Norge Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Udføres der medicingennemgang Har det øgede fokus på mersalg en betydning for sikkerheden Andet Ser i jer selv som en købmand eller som en del af sundhedsvæsnet Hvordan er apotekerne opbygget i forhold til før liberaliseringen Hvordan balanceres der mellem de faglige og kommercielle interesser Er det fortsat muligt, at have en vis styring med sektoren efter liberaliseringen Har man med liberaliseringen, opnået reel konkurrence på apoteksområdet Hvad er de største udfordringer i det liberaliserede system, i forhold til tidligere

16 Forbrugerrådet, december katrøj.dk Forbrugerrådet er Danmarks slagkraftige medlemsorganisation, der arbejder målrettet og faktabaseret for forandring til gavn for forbrugerne. Læs mere/bliv medlem på Konferencen er støttet af

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet I det følgende uddybes Apotekerforeningens bemærkninger om: Shop-i-shop

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold BEK nr 922 af 26/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2015 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2015070001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Evalueringer af apotekssystemer

Evalueringer af apotekssystemer Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Rapport Evalueringer

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1 Fredag den 7. november 2014 (D) 1 15. møde Fredag den 7. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ændring af apotekerloven. (Friere adgang til oprettelse

Læs mere

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal pasient på nett 3. juni 2010 - Oslo Patientadgang til journaler Finn Klamer Finn Klamer Lægefaglig udviklingsrådgiver Speciallæge i almen medicin 3.

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne! 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Genforhandling af energisparaftalen

Genforhandling af energisparaftalen Genforhandling af energisparaftalen Overordnede fra evalueringen konklusioner Deloittes evaluering af energispareindsatsen viser samlet at set, at de(energiselskaberne) i betydelig det er en velfungerende

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til?

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til? Apoteket og QR barcodes [År] hvad kan vi bruge dem til? Dorte Lena Dam & Tina Nygaard Madsen Horsens Søndergades Apotek 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund og formål.2 2. Målgruppe...2 3. Problemformulering...2

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger Axelborg-høringen Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger Forslag og anbefalinger Baggrund Lægeforeningen og Lægemiddelstyrelsen afholdt mandag den 15. september 2008 en fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Referat. Mødedeltagere:

Referat. Mødedeltagere: Referat Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: Torsdag d. 11. april 2013 Kl.: 13 14 Sted: Region Hovedstadens Apotek, Marielundvej 25, Herlev Mødelokale ved Administrationen Mødedeltagere: Vicedirektør

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. I medfør af 49, 52, 53,

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Tvungen accept af EU-regler

Tvungen accept af EU-regler Tvungen accept af EU-regler 5 10 15 En udtalelse fra EU-kommissionen har fået Regeringen til at acceptere recepter fra andre EU-lande, men det møder modstand fra Danmarks Apotekerforening, der savner kontrolmuligheder

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Indhold. Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis

Indhold. Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen 2. Metode 2.1. Underopdeling i delmarkeder 2.2. Parametre for undersøgelsen af udleveringspraksis 2.3. Datagrundlag

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere