Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer"

Transkript

1 Forbrugerrådet, december Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer Forbrugerrådet, december 2011 Pernille Miller og Sine Jensen

2 Forbrugerrådet, december Apotekerliberalisering nordiske erfaringer Opsummering I Danmark er det staten, der bestemmer antallet af apoteker, hvor de skal ligge, og hvem der kan eje dem. Det er kun farmaceuter som kan eje et apotek. Igennem de sidste 40 år har Danmark fået lavere tilgængelighed til apoteker med ca. 100 færre apoteker, og der findes fortsat apoteker, som ikke er tilgængelige for mennesker med handicap. I 1999 gennemførte Danmark generiske substitution 1, hvilket medførte fald i lægemiddelpriserne. Der har i forbindelse hermed ikke været nogen sikkerhedsbrister. Der er flere e-handelsløsninger i Danmark, men forbrugernes kendskab er ringe og funktionaliteten kan forbedres markant. Norge havde samme system som Danmark med private apoteker indtil liberaliseringen af apotekerne 1. marts Erfaringerne fra Norge er nu 10 år gamle, og der foreligger forskellige grundige analyser af ændringerne. Samlet set tegner der sig et positivt billede fra Norge. De har fået større tilgængelighed, langt flere apoteker og ingen apoteker er lukket på landet. 3 store kæder har delt landet imellem sig. Norge har fået lavere priser, fordi de samtidig har indført generisk substitution og har ændret reguleringen for apotekeravancen. Der er delte meninger, om den faglige farmaceutiske kvalitet er faldende, men enighed om at man fortsat skal være meget opmærksom på det. Der har ikke været nogen sikkerhedsbrister. Det blev i 2010 lovligt med internethandel med receptpligtig medicin, men det er endnu ikke muligt som forbruger at handle receptpligtig medicin på nettet. To apotekskæder har internetsalg af håndkøbsmedicin. Sverige havde et fuldt statsligt monopol, og der var bred enighed om at indføre liberalisering, som blev sat i værk den 1.juli Erfaringerne fra Sverige er stadig meget sporadiske, og Statskontoret er kun lige påbegyndt en større evaluering. Men vi kan dog konkludere, at tilgængeligheden er øget, da der er kommet flere apoteker i byerne, og der er en lov om, at der ikke må lukkes apoteker på landet de næste 3 år. Sverige har også indført generisk substitution. Men det er for tidligt at udtale sig om priser eller den faglige kvalitet endnu. I juli 2011 udkom Konsumentverket med en forbrugerrapport, som viser, at forbrugerne på nogle vigtige punkter fandt, at servicen var blevet forringet. Der har ikke været nogen eksempler på brister i sikkerheden. Apotekskæde Apoteket AB (den tidligere statsejede kæde) har en e-handelsløsning. Forbrugerrådet anbefaler fortsat, at apotekerområdet i Danmark undersøges grundigt og finder, at man i den forbindelse kan lære meget af at se på erfaringerne fra Sverige og Norge. Følgende emner bør indgå i undersøgelsen: Tilgængelighed Uvildig faglig rådgivning Sikkerhed E-handel Bedre priser gennem konkurrence og transparens. (Det er herunder nødvendigt at analysere hele forsyningskæden dvs. industrien, grossisterne og apotekerne/detailhandel.) Privatlivsbeskyttelse Dosisdispensering Sygehusapoteker for forbrugerne 1 Generisk substitution: Generika (navnet for det aktive lægemiddelstof) substitution (erstatning) betyder, at apoteket skal informere patienten om den billigste substituerbare medicin, der indholdsmæssigt er identisk med det lægemiddel, lægen har ordineret.

3 Forbrugerrådet, december Indholdsfortegnelse Apotekerliberalisering nordiske erfaringer...1 Opsummering....1 Metode...3 Interview i Danmark...3 Interviewpersoner i Norge...3 Interviewpersoner i Sverige...3 Facts Danmark...4 Tilgængelighed...4 Priser...4 E-handel...4 Facts Norge...5 Tilgængelighed...5 Uvildig rådgivning...5 Priser...5 E-handel...5 Facts Sverige...6 Tilgængelighed...6 Uvildig rådgivning...6 Priser...6 E-handel...6 Analyse - Tilgængelighed...7 Uvildig og faglig rådgivning...7 Pris...9 E-handel...9 Sikkerhed...10 Fremtidige opmærksomhedspunkter Litteraturliste...11 Bilag: Spørgsmål interviewpersoner....13

4 Forbrugerrådet, december Metode Forbrugerrådet nedsatte en lille, men bredt sammensat gruppe til at undersøge apotekerområdet bestående af cand. pharm. Pernille Miller, konkurrencepolitisk medarbejder Martin Salamon og sundhedspolitisk medarbejder Sine Jensen. Vi planlagde at mødes med relevante interessenter indenfor apotekerområdet i alle 3 lande; embedsmænd i konkurrence- og lægemiddelstyrelser, de private og tidligere offentlige apotekerforeninger, personaleforeninger, grossister samt forbrugerorganisationer. Gruppen har været en dag i Oslo og en dag i Stockholm, hvor der var planlagt 4 møder i hvert land samt holdt adskillige møder i København. Interviewene er blevet foretaget i vinteren og foråret 2011 og rapporten er blevet skrevet i løbet af sommeren Interview i Danmark Vi har løbende haft kontakt og møder med Danmarks Apotekerforening, Dansk Erhverv, Matas, Nomeco, Pharma Danmark, Farmakonomforeningen og endelig Peter Kielgast, apoteker Tåstrup Apotek/netapotek. Interviewpersoner i Norge Boots Norge AS, Marit Andrew, Direktør samfunns- og myndighetskontakt Norges Farmaceutiske Forening, Tove Ytterbø, Leder av Norges Farmaceutiske Forening Statens Legemiddelverk, Jørgen Huse, Legemiddelinspektør Forbrugerrådet, Terje Kili (aflyste pga. sygdom, men vi har haft korrespondance på ) Interviewpersoner i Sverige Sveriges Consumenter, Louise Ekström, Kommunikationsansvarig Konkurenseverket, Thomas Ringbom, Konkurrenssakkunnig Apotekhjertet, (den næststørste kæde), Charlotte Klerker, Pressechef Apoteket AB, (den største kæde, tidligere statsejede) Eva Fernvall, Varumärkesdirektör. Eva aflyste i sidste øjeblik, men blev erstattet af Thony Björk, Vice præsident Kontakter, som vi har kommunikeret med over Läkemedelsverket Annika Babra, Gruppchef Sveriges apoteksförening, Johan Wallér Statskontoret, Petter Kockum Persson (er lige påbegyndt en større undersøgelse af apotekerområdet) Interviewene er gennemført som semistrukturerede interview. Vi har udformet spørgeskemaer (se bilag), som er blevet sendt til alle aktører før interviewene. Spørgeskemaerne er udarbejdet på baggrund af de evalueringsrapporter, som var tilgængelige på internettet. Eftersom Norge er langt længere fremme i processen, var det skriftlige materiale langt mere omfattende. Metoden har endvidere medført, at vi kunne sende spørgeskemaerne til interessenter, som vi ikke havde mulighed for at mødes med personligt. Der har været 5, omdrejningspunkter for interviewene 5 emner, som Forbrugerrådet anser for vigtige for de danske forbrugere: Tilgængelighed, uvildig rådgivning, pris, sikkerhed og e-handel. Rapporten vil derfor også fokusere på disse emner.

5 Forbrugerrådet, december Facts Danmark I Danmark er det staten, der beslutter, hvor apotekerne skal ligge, og hvem der skal eje dem. Apotekeren skal være uddannet farmaceut. Monopolet bliver gentagende gange udfordret, med forslag om at liberalisere apoteksvæsnet. I 2001 blev der åbnet op for dereguleringen, da der her blev besluttet at visse håndkøbes lægemidler skulle kunne sælges i frihandel (andre steder end på apoteket). Der kommer løbende flere og flere lægemidler til. Tilgængelighed I 1961 var der apoteker, og i august 2010 var der 248 apoteker, 68 filialer, 126 udsalg i Danmark og i gennemsnit er der 3,8 km til nærmeste apotek (for hele landet). Det er lægemiddelstyrelsen, som beslutter hvem, der kan blive apotekere, og hvor apotekerne skal placeres. Apotekerne har et udligningssystem. Dvs. når en apoteker tjener over et vist niveau, skal de betale til mindre rentable apotekere. Formålet med ordningen er, at det fortsat skal være muligt at drive apotek i de mere tyndt befolkede områder. Priser Priserne på receptpligtig medicin er ens på alle landets apoteker. Danmark har generisk substitution. Det betyder, at medicinalvirksomhederne hver 14. dag anmelder priser, som de vil sælge deres produkter til. Disse bruges derefter af myndighederne til at fastsætte medicinpriserne for de kommende 14 dage 3. Prisen på de liberaliserede lægemidler (de håndkøbslægemidler der er i frihandel) er steget med 18 % siden liberaliseringen i Prisen på de apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler er i samme periode faldet med 33 %. Der er i Danmark et offentligt tilskudssystem til receptpligtig medicin. E-handel Apotekerne har en e-handelsløsning, men meget få forbrugere kender til den og derfor udgør nethandel fortsat en meget lille del af apotekernes omsætning. Forbrugerne skal vælge et apotek de handler med over internettet og kan kun bruges løsningen, hvis recepten er blevet sendt elektronisk til en receptserver. Facts Norge Norge liberaliserede apotekerne pr. 1. marts Inden da var det kun farmaceuter, der kunne eje et apotek ligesom i Danmark. Dette monopol blev ophævet med liberaliseringen, således at alle kunne eje et apotek også grossister. Der skal være en apoteker ansat, for at man kan drive et apotek, og det er fortsat kun farmaceuter, der kan blive apoteker i Norge. Inden liberaliseringen bestemte myndighederne antallet og placeringen af apotekerne. Med liberaliseringen indførtes fri etableringsret, dvs. at alle kunne oprette et nyt apotek og generisk substitution 5. Tilgængelighed Antallet af apoteker er steget fra 397 før liberaliseringen til 692 efter 6. I dag er markedet domineret af 3 vertikale apoteksvirksomheder (ejer, grossist og apotek) 7. I november 2003 blev det tilladt at sælge visse receptpligtige lægemidler uden om apotekerne. Disse skal indkøbes hos en lægemiddelgrossist. De fleste nye apoteker er centralt placeret, som i Oslo og andre større byer. I forbindelse med loven, blev der indgået en aftale med kæderne om, at der ikke måtte nedlægges apoteker i landdistrikterne, og denne aftale er blevet forlænget 3 gange og holder nu indtil 1. juli Kravet til åbningstimer er faldet fra 40 timer til min. 35 timer om ugen med liberaliseringen. I 2004 havde apotekerne i gennemsnit 2 timer længere åbent end før dereguleringen, og der er ca indbyggere om hvert apotek 9. Der er gennemsnitligt 7,7 km til nærmeste apotek. 2 Amternes Videncenter for Jordforurening (2003). Apoteker historie og processer. Teknik og Administration nr.3 3 Lægemiddelstyrelsen ( ). Priser på medicin. 4 Starup P (2011). Lydhørhed og gode argumenter bremsede liberaliseringen. Farmaci, nr. 2, feb. 2011, s. 9 5 ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport Apotekforeningen ( ). Fakta om apotek. 7 ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport Apotek og legemidler (2011). Brnsjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår. Apotkerforeningen 9 ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport

6 Forbrugerrådet, december Uvildig rådgivning Der er beskrevet et eksempel på, at medarbejderne i apotekerne får salgsmål pr. ekspedition på mindst 125,- norske kroner 10. Priser Der fastsættes en maksimumspris for, hvad apotekerne må tage for deres lægemidler. Reelt sælger hovedparten af alle apotekerne lægemidler til maksimumsprisen 11. Hvis apotekerne opnår en lavere Apotekernes indkøbspris (AIP) end den maksimale der er sat, skal halvdelen af differencen deles med kunden. Kæderne beholder derfor indtjeningen i grossist ledet og skal hermed ikke dele med kunderne. E-handel E-handel blev lovligt 1. jan. 2010, men der er ikke nogen apotekere, som har lavet en e-handelsløsning endnu. Facts Sverige De svenske apoteker blev liberaliserede 1.juli Det man gerne ville liberalisere var ejerskabet, således at det var muligt at eje sit eget apotek. Indtil da var det det statsejet Apoteket AB, der ejede alle svenske apoteker og udbetalte lønningerne. Formål med liberalisering var bedre tilgængelighed til lægemidler, bedre service, større produktudvalg og ingen øgede udgifter til lægemidler Apotekens Service AB er bindeleddet mellem de forskellige aktører på apoteksområdet i Sverige, de står således for infrastrukturen. De tager sig bl.a. af elektroniske recepter, adgang til lægemiddelstatistik, receptregistret, läkemedelsförteckningen mm. Apotekens Service AB blev opstartet 1. juli De svenske farmaceuter ønskede en liberalisering, idet de mente, at monopolet begrænsede deres ansættelsesmuligheder 12. Halvdelen af de statsejede apoteker blev sat til salg, samtidig med at der blev åbnet op for den fri etableringsret. Tilgængelighed Der er 1308 godkendte apoteker i Sverige 13. Apotekerne har generelt længere åbningstider end i Danmark - Apoteket AB har ca. de samme som i Danmark, mens Apotek Hjärtet har udvidende åbningstider. Til gengæld har de ikke mange døgnapoteker. Uvildig rådgivning Det er for tidligt at konkludere på dette emne. Priser Staten fastsætter maksimum priser på lægemidler. Apotekskæderne må forhandle direkte med leverandørerne på originale præparater og parallelimporterede præparater 14. I maj 2010 blev der indført generisk substitution, indtil da var det blot den billigste på apoteket, der blev tilbudt, og apoteket fik fortjenesten 15. Her var takstperioden på 1 måned feb trådte regler i kraft om prisperioder på 4 måneder og regler om at udlevere den billigste generika 16. Apotekerne får et tillæg på 10 kr. pr. pakke generika de sælger 17. E-handel Det er kun Apoteket AB, som har internethandel med receptpligtig medicin. Første gang en kunde køber et nyt præparat, bliver kunden ringet op, for at høre om der skulle være spørgsmål til produktet. Det er fortsat kun en promille af salget, der foregår via e-handel. 10 Farmakonomen (2011), Forbrukerrådet ( ). Prissjokk på hvit resept. 12 Pharma Finsk strejke Svensk liberalisering. Sep. 08, s Läkemedelsverket ( ). Godkända apotek. 14 Pharma (2009) Fakta om svenskernes hej då til monopolet. Juni 09, s Dagens Apotek ( ). Nya regler stor utmaning. 16 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Udbyte av läkemedel på apotek. 17 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ( ). Apotekens marginaler.

7 Forbrugerrådet, december Analyse - Tilgængelighed En stor bekymring ved at ændre den nuværende organisering af apotekerne apotekssystem i Danmark er, om tilgængeligheden til apotekerne forværres, hvis det udelukkende er markedskræfterne, som skal afgøre, hvor apoteket skal ligge. Blandt andet frygter de nuværende danske apotekere, at der vil blive lukket apoteker i de tyndtbefolkede områder, og danskerne derved vil få længere til apoteket. Men tilgængelighed dækker også over sortiment, i forhold til at man ikke må gå forgæves og over den fysiske tilgængelighed, at alle har reel adgang f.eks. kørestolsbrugere, rollatorbrugere, blinde etc. Sverige og Norge har lavet forskellige løsninger for at imødegå problemerne med tilgængelighed i forhold til landområderne. De har generelt større udfordringer end Danmark, da deres afstande er langt større, og de derfor også har langt flere mindre byer. Sverige bestemte, at apotekerne skulle sælges i klynger, så for at eje et apotek med god omsætning, skulle man også eje et af dem med mindre god omsætning. Samtidig blev det ved hjælp af lovgivning besluttet, at ingen apoteksejere måtte lukke apoteker de første 3 år efter liberaliseringen. Så endnu kan vi ikke sige, hvordan reelle markedskræfter vil agere i tyndt befolkede områder. Der er blevet indført fri etableringsret, og der er åbnet 200 nye apoteker indenfor det første år efter liberaliseringen, men primært i de store byer. Samtidig er der kommet ca nye salgssteder af håndkøbslægemidler i frihandel, håndkøbslægemidler der ikke længere skal sælges på et apotek. Der er kommet længere bedre åbningstider, og der er ingen krav om åbningstider og lukkeregler. Norge har også indgået en aftale med de 3 store kæder om. at der ikke må lukkes apoteker i de byer, hvor der allerede er et apotek. Denne aftale indebærer, at kæderne på skift skal åbne et apotek, såfremt en kommunes eneste apotek lukker. Aftalen er blevet forlænget 3 gange og fungerer nu frem til 1. juli Der har ikke været lukket apoteker på landet i Norge, så derfor har aftalen endnu ikke været i brug. Målene med den nye apotekloven er i all hovedsak nådd. Økt konkurranse i apoteknæringen har gjort at publikums tilgjengelighet til apotek er vesentlig økt 18. Begge lande har på baggrund af politiske krav - etableret regler eller aftaler som modvirker, at der lukkes apoteker i landområderne. Hvordan et fuldstændig frit marked ville udvikles sig på dette område vides således ikke. Den fysiske tilgængelighed til apotekerne har vi ikke har undersøgt. Uvildig og faglig rådgivning Forbrugerne har brug for uvildig og faglig rådgivning om lægemidler, og der er brug for bedre og lettere sammenlignelig patientinformation, end den som findes i dag. Apoteket er i dag et af de steder, hvor forbrugerne kan få rådgivning, men de kan ikke opfylde alle forbrugernes informationsbehov om lægemidler. Der er udtalt bekymring om, at yderligere markedsgørelse af området, vil betyde et øget medicinsalg uden faglig begrundelse. Det er svært at sammenligne de faglige niveauer, da de nordiske lande har forskellige uddannelsessystemer og forskellige rettigheder i ekspeditionen på apoteket. I Sverige beskriver interviewpersonerne, at der er set en forbedring i forhold til rådgivningsniveauet på apotekerne. Der er konkurrence på udbud af varer og på service, som bruges til at konkurrere de enkelte kæder imellem. Der er endnu ikke set en forskel i udbud af sundhedsydelser, hvilket formentlig skyldes, at det mange steder, er det samme personale som på det gamle Apoteket AB. Desuden har der været meget fokus på omstruktureringen. Der er en forventning til, at de forskellige kæder i fremtiden vil udvikle forskellige sundhedsydelser. Det er et krav, at der skal være en receptar (udannelsesniveau mellem en dansk farmakonom og farmaceut) tilstede på apoteket, men ikke en farmaceut (cand.pharm.), og denne kan være ansvarlig for op til 3 apoteker. Men i april 2011 har det svenske Konsumentverket (svarende til den tidligere Forbrugerstyrelse) undersøgt, hvordan forbrugerne har oplevet service på apotekerne før og halvandet år efter liberaliseringen blev igangsat. Konklusionerne viser både forbedringer og forringelser: 18 ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport

8 Forbrugerrådet, december Undersökningen visar att konsumenterna tycker att närheten till apotek och apotekens öppettider blivit bättre. Utbudet av receptfria läkemedel har också förbättrats enligt konsumenterna. Men i flera andra fall, inte minst när det gäller aspekter som konsumenterna rankar som viktigast, har betygen försämrats sedan omregleringen genomfördes. Undersökningen visar bland annat: Det sammantagna betyget på apoteksmarknaden har försämrats. 77 procent av konsumenterna ger apoteken ett positivt betyg, vilket kan jämföras med 95 procent före omregleringen. 11 procent av konsumenterna uppger att de får vänta mer än 24 timmar för att få läkemedel de har fått på recept. Motsvarande siffra var 4 procent i april Konsumenternas syn på informationen apoteken ger inför köp av läkemedel har försämrats. Konsumenternas uppfattning om apotekspersonalens kunnande har försämrats 19. Konsumenternas syn på apotekslokalerna har överlag också försämrats. I Norge mener interviewpersoner, at servicen er blevet markant forbedret, men den norske farmaceutforening bekræfter, at der er et øget fokus på mersalg, og mulighederne for efteruddannelsen er blevet forværret 20. Danske farmakonomer har også besøgt Norge og har fundet frem til, at der er et øget pres på, at de skal sælge mere 21. I den officielle evaluering konkluderes det, at det klart går i den rigtige retning i Norge:, og servicen overfor ulike kundegrupper er bedret. Samtidig har apoteknæringen gjennomgått en vesentlig effektivisering 22. Det er svært at konkludere, hvordan rådgivningen rent faktisk fungerer. De største og mest gennemevaluerede erfaringer findes i Norge, og de peger på, at der er forbedringer for forbrugerne, men samtidig er det nødvendigt, at tage den svenske forbrugerundersøgelse meget alvorligt. Pris Priser på lægemidler optager både forbrugere, producenter, grossister samt det politiske niveau. Området er relevant for politikerne, da der gives offentlige tilskud til lægemidler. Vi har forholdsvis lave forbrugerpriser i Danmark, og de kan formentlig blive lavere. I Norge er lægemiddelpriserne faldet, men i Sverige er priserne uændret siden liberaliseringen, formentlig fordi den generiske substitution blev indført allerede i 2002 før liberaliseringen. Generelt er priserne på lægemidler faldet i hele Europa, så det er svært, at konkludere på baggrund af vores interview, hvad der - udover den generiske substitution - har haft den afgørende betydning for fald i priserne. Og særligt i forhold til lægemidler, hvor der er grossist led, apotekeravance, basisrabatter og ikke mindst offentlige tilskud. I Norge konkluderer de følgende: Loven har også ført til sterkere konkurranse mellom legemidler ved at pasientene foretar bytte av likeverdige legemidler på apoteket. Konkurransen har imidlertid i begrenset grad ført tillavere utsalgspriser til pasientene 23. E-handel Danmark har flere e-handelsløsninger i forhold til medicin, men salget er forsvindende lille. Det må især tilskrives kendskabet til ordninger, men også en manglende gennemsigtighed i forhold til priser. Ingen af de nuværende løsninger har mulighed for at vise den reelle pris, da de ikke er integreret med CTR registret. Dvs. det offentlige tilskud, som en køber vil modtage, kan ikke vises på internetsalgsstedet. Danskerne er nogle af de mest internethandlende i Europa 24, så derfor anslår vi, at der også må være et marked på medicinområdet. Særligt kronikere, folk med langt til et apotek eller dårligt gående vil på sigt kunne være brugere af et internetapotek. Vi er meget opmærksomme på den manglende personlige rådgivning ved internethandel, men her er klar inspiration at hente i Sverige. 19 Konsumentverket (2009). Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel. Rapport 2009:15 20 Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2/ Famakanom 08, ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport Kelkoo ( ). Danmark er europamester i at bruge penge på online shopping.

9 Forbrugerrådet, december I Sverige er det kun muligt at foretage e-handel med receptpligtig medicin på Apoteket AB - den tidligere offentligt ejede kæde. De har lavet et system, så første gang du handler et nyt lægemiddel, vil du blive ringet op af en farmaceut eller en receptar, for at høre om du har spørgsmål til lægemidlet. Der er flere, som ikke mener, at svenskerne er klar til lægemiddelsalg på internettet, og at det måske aldrig vil blive et stort forretningsområde. I Norge er det ikke muligt at købe receptpligtig medicin på internettet, men der er åbnet op for salg af håndkøbsmedicin. Ingen af respondenterne mente, at det ville blive aktuelt i den nærmeste fremtid. Sikkerhed Der er mange forfalskede lægemidler på markedet, derfor er der brug for forsyningskæder, som kan sikre at forbrugerne får de originale produkter, og at der udleveres de rigtige lægemidler i de rigtige doser til den rigtige forbruger. Tidligere har apotekerne selv fremstillet lægemidler (magistrelle lægemidler), men dette har ændret sig og er i høj grad blevet centraliseret. I Danmark er det kun Glostrup og Skanderborg apotek, som selv fremstiller lægemidler. Ingen af de nordiske lande har oplevet brud på sikkerheden. Fremtidige opmærksomhedspunkter Der er stadig god grund til at fastholde problematikken omkring tilgængelighed højt på dagsordenen, så vi undgår apotekslukninger i de mere tyndt befolkede områder. Et af de opmærksomhedspunkter, vi gentagne gange stødte på, var, hvordan man for alvor får konkurrence til at virke, og hvor avancen bliver tjent. I Danmark er der reelt meget ringe konkurrence på grossistleddet. I Norge er det svært at gennemskue, om det reelt er det samme, da grossisterne også ejer apotekerne, så man skal have stor opmærksomhed på konkurrence i alle led af forsyningskæden. Norges priser var ikke transparente. Rådgivning på lægemiddelområdet er fortsat et stort opmærksomhedspunkt, og forbrugerne forventer at møde personale med en solid uddannelse, når de handler lægemidler i et apotek. Samtidig er det også nødvendigt, at vi får en diskussion af hvilken udligningsordning, der fungerer bedst. Der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende danske ordning. Fx har en apoteker, som er på vej mod pension, intet incitament for at forbedre butikken, og ordningen løser heller ikke helt problemer med de mindre rentable apoteker i de tyndtbefolkede områder. Så der er god grund til at se, hvordan dette kan gøres anderledes. Den fysiske tilgængelighed bør der også stille krav til. I de danske apoteker er der fortsat mange, som ikke har den fysiske tilgængelighed, hvilket ikke giver mening, da de største medicinbrugere er ældre mennesker, som kan have udfordringer med at komme til et apotek. Vi undrer os over, at der ikke er forbruger-apoteker i forbindelse med sygehusene i Danmark, og vi opfordrer klart til at denne del undersøges nøje. Den nye sygehusstruktur kommer til at være præget af supersygehuse og mange ambulante behandlinger, så det vil være oplagt, at forbrugerne kan købe deres medicin på vej ud af sygehuset. Sikring af en god e-handelsløsning skal undersøges meget nøjere. Der er meget god inspiration i den svenske model med en opringning fra apoteket til forbrugeren ved bestilling af nye lægemidler over internettet, som er kombineret med en hotline. Telefonen er et oplagt medie at kombinere med internettet. Privatlivsbeskyttelsen kan blive langt bedre i de danske apoteker. I Norge havde Boots 25 lavet båse og samtalerum, dette kunne være et lovkrav ved en ny apotekerstruktur i Danmark. I Sverige havde de problemer med dosisdispensering. Der var kun en kæde som udbød dette, og der var derfor ikke konkurrence på dette område. Det kan blive de svage forbrugere, der betaler prisen, da de primært er medicinbrugere, som får meget medicin, der samtidig har behov for dosisdispensering. Derfor er det vigtigt, at der ikke bliver monopol på dette område i fremtiden. 25 Boots er butikskæde, som handler med kosmetik, plejeprodukter mv., og svarer til Matas.

10 Forbrugerrådet, december Litteraturliste Amternes Videncenter for Jordforurening (2003). Apoteker historie og processer. Teknik og Administration nr.3 Apotekforeningen ( ) ECON-rapport: Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Besøgt d på Apotekforeningen ( ). Fakta om apotek. Besøgt d på Apotek og legemidler (2011). Brnsjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår. Apotkerforeningen Dagens Apotek ( ). Nya regler stor utmaning. Besøgt d på ECON Analyse (2004). Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet. Fortaget for Helsedepartementet, Rapport apotekloven_og_indeksprissystemet_m_velegg.pdf Farmakonomen (2011), 08 Forbrukerrådet ( ). Prissjokk på hvit resept. Besøgt d på Kelkoo Pressecenter ( ). Danmark er europamester i at bruge penge på online shopping. Besøgt d Konsumentverket (2009). Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel. Rapport 2009:15 Läkemedelsverket ( ). Godkända apotek. Besøgt d på Lægemiddelstyrelsen ( ). Priser på medicin. Besøgt d på Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (2011). Tema Apotekloven 10 år. 2/ Pharma (2008). Finsk strejke Svensk liberalisering. Sep. 08, s.11 Pharma (2009) Fakta om svenskernes hej då til monopolet. Juni 09, s.22 Starup P (2011). Lydhørhed og gode argumenter bremsede liberaliseringen. Farmaci, nr. 2, feb. 2011, s. 9 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Utbyte av läkemedel på apotek. Besøgt d på

11 Forbrugerrådet, december Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ( ). Apotekens marginaler. Besøgt d på Hjemmesider: Lægemiddelstyrelsen Apotekerforeningen

12 Forbrugerrådet, december Bilag: Spørgsmål interviewpersoner Apoteket AB I Danmark, er der løbende et pres på apoteksmonopolet. For nylig har der igen været tale om at liberalisere apotekervæsnet, i denne omgang er det dog blevet aflyst. Da det kun er få år siden, i i Sverige stod overfor en liberalisering, vil vi gerne overordnet tale med jer om hvad der fungerede godt i processen omkring liberaliseringen og hvad der ikke fungerede optimalt. Var der elementer der ikke var gennemtænkt og er det opfattelsen, at man har opnået de mål der var med liberaliseringen. Specifikke Spørgsmål Tilgængelighed Har i været med til at sikre tilgængeligheden i ydre områderne, eller har i primært apoteker i de større byer? Er jeres åbningstider bedre, end de åbningstider i havde inden liberaliseringen Hvor lang tid går der til i kan have et præparat hjemme som i ikke har på lager. Rådgivning/service Hvilke sundhedsydelser(hälsotjänster, herunder medicingennemgang) tilbyder i kunderne, udover de der er på jeres hjemmeside og hvem betaler for dem Hvad gøres der for at bevare/højne det faglige niveau Er der standarder for rådgivningen og hvordan måler i kvantiteten og kvaliteten af rådgivningen. Priser Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin hos jer, alt efter hvor i landet medicinen købes. Konkurrere i med de andre kæder på prisen på den receptpligtige medicin. Er jeres avance hovedsagelig fra den receptpligtige medicin eller fra andre vare Sikkerhed Hvordan sikres kvaliteten på apotekerne Hvordan tages der hånd om sektorovergange(fra hospital, egen læge, speciallæge mm.) i Sverige Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Andet Ser i jer selv som en købmand eller som en del af sundhedsvæsnet Er liberaliseringen i jeres øjne en god ting De Svenske konsumenter I Danmark, er der løbende et pres på apoteksmonopolet. For nylig har der igen været tale om at liberalisere apotekervæsnet, i denne omgang er det dog blevet aflyst. Da det kun er få år siden, i i Sverige stod overfor en liberalisering, vil vi gerne overordnet tale med jer om hvad der fungerede godt i processen omkring liberaliseringen og hvad der ikke fungerede optimalt. Var der elementer der ikke var gennemtænkt og er det opfattelsen, at man har opnået de mål der var med liberaliseringen. Specifikke Spørgsmål Tilgængelighed Er tilgængeligheden generelt blevet bedre? Hvordan er ventetider på apotekerne i gennemsnit nu og før liberaliseringen Er der også adgang til apotekerne i ydreområderne og hvordan sikres dette

13 Forbrugerrådet, december Rådgivning/service Hvordan vurdere i rådgivningen i forhold til inden liberaliseringen Er jeres medlemmer generelt tilfredse med den service og rådgivning de får sammenholdt med tidligere Hvad gøres der for at bevare/højne det faglige niveau Priser Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin, alt efter hvor i landet medicinen købes. Hvordan er lægemiddelpriserne på receptpligtig medicin nu, sammenholdt med før liberaliseringen Rammes de svage i samfundet i højregrad af medicinpriserne end tidligere Sikkerhed Hvordan sikres kvaliteten af apotekernes arbejde Hvordan tages der hånd om sektorovergange i Sverige Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Andet Har liberaliseringen generelt været positiv for kunderne Hvordan er apotekerne opbygget i forhold til før liberaliseringen Konkurrencestyrelsen I Danmark, er der løbende et pres på apoteksmonopolet. For nylig har der igen været tale om at liberalisere apotekervæsnet, i denne omgang er det dog blevet aflyst. Da det kun er få år siden, i i Sverige stod overfor en liberalisering, vil vi gerne overordnet tale med jer om hvad der fungerede godt i processen omkring liberaliseringen og hvad der ikke fungerede optimalt. Var der elementer der ikke var gennemtænkt og er det opfattelsen, at man har opnået de mål der var med liberaliseringen. Specifikke Spørgsmål Tilgængelighed Hvordan er ventetider på apotekerne i gennemsnit nu i forhold til før liberaliseringen Hvordan sikres tilgængeligheden i ydreområderne, er der også her kommet flere nye apoteker Priser Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin, alt efter hvor i landet medicinen købes. Hvordan er lægemiddelpriserne på receptpligtig medicin nu, sammenholdt med før liberaliseringen Hvordan er tilskudsreglerne bygget op i Sverige og har dette ændret sig siden liberaliseringen Sikkerhed Er der et samlet register, hvor al den medicin, den enkelte patient modtager, står. - Er dette anderledes i forhold til før liberaliseringen Er/skal de svenske apoteker akkrediteres Hvordan sikres kvaliteten af apotekernes arbejde Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Andet Hvordan er apotekerne opbygget i forhold til før liberalisering? Besøg hos apotek Hjärtet I Danmark, er der løbende et pres på apoteksmonopolet. For nylig har der igen været tale om at liberalisere apotekervæsnet, i denne omgang er det dog blevet aflyst. Da det kun er få år siden, i i Sverige stod overfor en liberalisering, vil vi gerne overordnet tale med jer om hvad

14 Forbrugerrådet, december der fungerede godt i processen omkring liberaliseringen og hvad der ikke fungerede optimalt. Var der elementer der ikke var gennemtænkt og er det opfattelsen, at man har opnået de mål der var med liberaliseringen. Specifikke Spørgsmål Tilgængelighed Har i været med til at sikre tilgængeligheden i ydre områderne, eller har i primært apoteker i de større byer? Er jeres åbningstider bedre, end de åbningstider der var inden liberaliseringen Hvor lang tid går der til i kan have et præparat hjemme som i ikke har på lager. Rådgivning/service Hvilke sundhedsydelser (eks. boldtryksmåling, tjek på inhalationen, medicingennemgang (polyfarmaci, dobbeltmedicinering, interaktioner mm.) tilbyder i kunderne og hvem betaler for dem Hvad gøres der for at bevare/højne det faglige niveau Er der standarder for rådgivningen og hvordan måler i kvantiteten og kvaliteten af rådgivningen. Priser Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin hos jer, alt efter hvor i landet medicinen købes. Konkurrere i med de andre kæder på prisen på den receptpligtige medicin. Sikkerhed Hvordan sikres kvaliteten på apotekerne Hvordan tages der hånd om sektorovergange(fra hospital, egen læge, speciallæge mm.) i Sverige Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Andet Ser i jer selv som en købmand eller som en del af sundhedsvæsnet Spørgsmål norske interviewpersoner Tilgængelighed Hvordan er tilgængeligheden i yderområderne, i forhold til før liberaliseringen Hvordan var reglerne mht. udkantsområderne og apoteker inden liberaliseringen og efter Hvordan sikres tilgængeligheden i ydreområderne Er tilgængeligheden generelt blevet bedre? Hvordan er ventetider på apotekerne i gennemsnit nu og før liberaliseringen - Skyldes forskellen, hvis der er en, modernisering eller liberaliseringen Hvordan er apotekernes åbningstider Hvor hurtigt, kan de enkelte apoteker skaffe medicin de ikke har på lageret Rådgivning/service har liberaliseringen påvirket service/rådgivnings niveauet. Hvilke sundhedsydelser(helsetjenster) tilbydes kunderne og hvem betaler for dem Tilbyder apotekerne medicingennemgang Er der standarder på rådgivning? Hvad gøres der for at bevare/højne det faglige niveau Priser/økonomi Er der forskel på priserne på den receptpligtige medicin, alt efter hvor i landet medicinen købes. - Her tænkes på kæderne sammenholdt med privatejet apoteker Hvordan er lægemiddelpriserne på receptpligtig medicin nu, sammenholdt med før liberaliseringen Hvordan er tilskudsreglerne bygget op i Sverige og har dette ændret sig siden liberaliseringen Er fortjenesten på medicinen eller andre vare der sælges på apotekerne Rammes de svage i samfundet i højre grad af medicinpriserne end tidligere Apotekernes/kædernes overskud, bliver det i Norge, eller trækkes det ud af landet.

15 Forbrugerrådet, december Sikkerhed Er der et samlet register, hvor al den medicin, den enkelte patient modtager, står. - Er dette anderledes i forhold til før liberaliseringen Er/skal de Norske apoteker akkrediteres Hvordan sikres kvaliteten af apotekernes arbejde Hvordan tages der hånd om sektorovergange i Norge Har i noget data, der viser hvordan sikkerheden er på apotekerne efter liberaliseringen sammenholdt med inden liberaliseringen. Udføres der medicingennemgang Har det øgede fokus på mersalg en betydning for sikkerheden Andet Ser i jer selv som en købmand eller som en del af sundhedsvæsnet Hvordan er apotekerne opbygget i forhold til før liberaliseringen Hvordan balanceres der mellem de faglige og kommercielle interesser Er det fortsat muligt, at have en vis styring med sektoren efter liberaliseringen Har man med liberaliseringen, opnået reel konkurrence på apoteksområdet Hvad er de største udfordringer i det liberaliserede system, i forhold til tidligere

16 Forbrugerrådet, december katrøj.dk Forbrugerrådet er Danmarks slagkraftige medlemsorganisation, der arbejder målrettet og faktabaseret for forandring til gavn for forbrugerne. Læs mere/bliv medlem på Konferencen er støttet af

Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer

Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 115 Offentligt Forbrugerrådet, december 2011 1 Apotekerliberalisering - nordiske erfaringer Forbrugerrådet, december 2011 Pernille Miller og

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Analyse Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Tilfredshed med apoteket Kilde: MEGAFON, Maj 2013. Resultaterne af en MEGAFON-undersøgelse Maj 2013 Danmarks Apotekerforening 2 af 13 Indhold Den samlede

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Analyse Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Danskernes tilfredshed med apoteket Resultaterne af en borgerholdningsundersøgelse Oktober 2012 Danmarks Apotekerforening Oktober 2012 2 af 12 Indhold

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 2. april 2014 MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Et markant flertal på tre ud af fire danskere siger nej til en liberalisering af apotekerne,

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014

Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 551 Offentligt Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014 Baggrund Regeringen vil i efteråret 2014 fremsætte lovforslag

Læs mere

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ i:\december 99\medicin-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ LAVERE MEDICINPRISER I forbindelse med den indgående aftale om finanslov for 2000 tages der fat på

Læs mere

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Danmarks Apotekerforening Analyse 24. januar 2017 Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Siden der blev løsnet op for apoteksreguleringen i 2015 og åbnet

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses

Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses Danmarks Apotekerforening Analyse 24. juni 2015 Ny apoteksregulering 1. juli 2015: Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses Den 1. juli 2015 træder

Læs mere

Effektive metoder til at få sænket forbrugerpriserne på lægemidler. Jakob Kjellberg Senior Projektleder / DSI

Effektive metoder til at få sænket forbrugerpriserne på lægemidler. Jakob Kjellberg Senior Projektleder / DSI Effektive metoder til at få sænket forbrugerpriserne på lægemidler Jakob Kjellberg Senior Projektleder / DSI Omsætning i mia. kr. Et stort marked 18 16 14 12 10 8 Sygehussektor Primærsektor Detailhandel

Læs mere

Regulering af apotekssektoren. Konkurrenceanalyse 02/2010

Regulering af apotekssektoren. Konkurrenceanalyse 02/2010 Regulering af apotekssektoren Konkurrenceanalyse 02/2010 Februar 2010 REGULERING AF APOTEKSSEKTOREN FEBRUAR 2010 Oplag 500 stk. Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Tilgængelighedsstrategi for Lægemiddelstyrelsen

Tilgængelighedsstrategi for Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Tilgængelighedsstrategi for Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Dansk Erhvervs høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekersektoren)

Dansk Erhvervs høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekersektoren) Ministeriet for sundhed og forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. e-mail til: jurmed@sum.dk 22. august 2014 Dansk Erhvervs høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven

Læs mere

Konsulentanalyse af hospitalsmedicin

Konsulentanalyse af hospitalsmedicin Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Konsulentanalyse af hospitalsmedicin Landerapport - Norge Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Projektansvarlig: Farmakonom Bodil Bonde Axel I samarbejde med Farmakonom Tina Skov Jepsen Haderslev Hjorte Apotek Juni 2013 Resume I

Læs mere

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Jørgen Clausen, cheføkonom Lif (Lægemiddelindustriforeningen)

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

HØRINGSSVAR. Sundheds- og Ældreministeriet. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik

HØRINGSSVAR. Sundheds- og Ældreministeriet. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sundheds- og Ældreministeriet HØRINGSSVAR Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPTFE Koordineret med: Sagsnr.: 1606858 Dok. nr.: 131473 Dato: 28. juni 2016 Fælles høringssvar fra Sundheds-

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 178, SUU Alm.del Bilag 552 Offentligt RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsnr.1401990 Dok.nr.1543248 Kommenteret høringsnotat vedrørende

Læs mere

Apotekernes ny strategi Apoteket Tættere på dig Farmakonomdage 13. marts 2016

Apotekernes ny strategi Apoteket Tættere på dig Farmakonomdage 13. marts 2016 Apotekernes ny strategi Apoteket Tættere på dig Farmakonomdage 13. marts 2016 Ny strategi for apotekerne Ved årsskiftet er apotekernes ny strategi Apoteket Tættere på dig trådt i kraft Strategien skal

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVRnummeret

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Konkurrence om distribution af medicin

Konkurrence om distribution af medicin Konkurrence om distribution af medicin Oktober 2016 Konkurrencen om distribution af medicin Konkurrencerådet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. november Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 I den seneste måling af apotekernes ventetid fra oktober var den gennemsnitlige ventetid 3 minutter og 1 sekund.

Læs mere

Det er mål og rammer, som Danmarks Apotekerforening er meget enig i og bakker fuldt op om.

Det er mål og rammer, som Danmarks Apotekerforening er meget enig i og bakker fuldt op om. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler

L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler Dagsorden Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 38 Bilag 8 Offentligt Baggrund afsæt i moderniseringen af apotekersektoren Reglerne i dag m.v. Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Sundhedsstyrelsen khm@dkma.dk sst@sst.dk Dato: 2. april 2012 Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSAH Sags nr.: 1201866

Læs mere

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVRnummeret er 31227305. Apotekets adresse er Teglporten

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

http://www.apoteket.dk/apotekprint.aspx?print=1&id=1267

http://www.apoteket.dk/apotekprint.aspx?print=1&id=1267 af 7-03-206 :29 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 650 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon af 6 3-08-206 08:45 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016 PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216 KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet I det følgende uddybes Apotekerforeningens bemærkninger om: Shop-i-shop

Læs mere

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Danmarks Apotekerforening Analyse 14. januar 2015 Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Over 200.000 danskere i mindre byer og landdistrikter risikerer

Læs mere

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret er 31227305. Apotekets adresse er Teglporten

Læs mere

af 6 09-2-206 0:4 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Konkurrence om distribution af medicin Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Konkurrence om distribution af medicin Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse Konkurrence om distribution af medicin Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt apoteker Oktober 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 FØLGEMAIL OG INDLEDNING TIL SPØRGESKEMA TIL APOTEKER

Læs mere

Hillerød Frederiksborg Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Hillerød Frederiksborg Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Hillerød Frederiksborg Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 22-01-2015 Gyldig til 18-03-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

København Steno Apotek

København Steno Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 København Steno Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 26-08-2014 Gyldig til: 20-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark Danmarks Apotekerforening Analyse 29. august 2011 Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark af Pernille Langgaard-Lauridsen En analyse som GEOMATIC har

Læs mere

22. august 2014. Sagsnr. 11-0200 / kl. Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven

22. august 2014. Sagsnr. 11-0200 / kl. Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven 22. august 2014 Sagsnr. 11-0200 / kl Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven Farmakonomforeningen har længe efterspurgt en modernisering af apotekssektoren med fokus på tilgængelighed,

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført Resume: Hvordan kan apoteket bedre samarbejdet med de lokale plejehjem til gavn for personalet på såvel apoteket som på plejehjemmet? Det satte farmakonomerne Bodil Christensen og Jannie Kristiansen sig

Læs mere

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lægemiddelindustriforeningen (Lif) Sundheds- og Ældreministeriet Lægemiddelstyrelsen 27. september 2016 Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lifs medlemsvirksomheder har siden 2007 været omfattet

Læs mere

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 16. december 2016 Enhed: MEDINT Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1610775 Dok. nr.: 245073

Læs mere

Genforhandling af energisparaftalen

Genforhandling af energisparaftalen Genforhandling af energisparaftalen Overordnede fra evalueringen konklusioner Deloittes evaluering af energispareindsatsen viser samlet at set, at de(energiselskaberne) i betydelig det er en velfungerende

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Medicinsamtaler løfter kronikerne

Medicinsamtaler løfter kronikerne Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Utke Schiøler Medicinsamtaler løfter kronikerne Fra 1. januar 2016 blev det apoteksfarmaceuternes opgave at tilbyde medicinsamtaler til 8 nydiagnosticerede pharma

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Apotekssektoren. Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Pharmakon, version 4

Apotekssektoren. Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Pharmakon, version 4 Apotekssektoren Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Apotekets tilgængelighed... 3 Apoteket... 4 Priser... 4 Apotekets åbningstider

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 26-10-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Én standard er "delvist" opfyldt og tre standarder er "ikke" opfyldt. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Sidste år gik over 1100 lægemidler i

Sidste år gik over 1100 lægemidler i Boksord FRA PATENT TIL PATIENT Af Anne Cathrine Schjøtt Restordrer: Amgros forsøger at minimere skaderne Restordrer har en negativ betydning for hospitalernes lægemiddelforsyning. Derfor forsøger hospitalernes

Læs mere

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet.

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence. Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich

Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence. Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich Introduktion Store og stigende medicinudgifter i DK: 4

Læs mere

København Valby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5)

København Valby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) København Valby Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 17-11-2016 Gyldig til 12-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Amgros året der gik og året der kommer!

Amgros året der gik og året der kommer! Amgros året der gik og året der kommer! u Året der gik u Amgros og sygehusapotekerne u RADS KRIS u Året der kommer Side 1 Kort om Amgros I/S u u u u u u Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk

Læs mere

Introduktion til Lovforståelse

Introduktion til Lovforståelse Introduktion til Lovforståelse Forfatter: Annette Friis Olsen Indledning I dette bilag kan du læse om faget Lovforståelse. Du kan finde information om, hvad faget drejer sig om, og hvorfor det er en del

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 26-10-2011 jp-nævn Jesper Poulsen To standarder er "ikke" opfyldt. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår af den enkelte standard. Fælles er dog,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Dataindsamling og databehandling... 5 Er du på studieophold på primær eller sekundær apotek?... 5 Dagligt apoteksarbejde... 6 Hvad er dit tidsforbrug til dagligt apoteksarbejde?...

Læs mere

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler 1 af 7 21-08-2013 12:52 Model til beskrivelse af markedet for lægemidler Juni 2005 Af Peder Kongsted CHRISTIANSEN* Abstract Using a simple model we study the effects from deregulating the Danish market

Læs mere

Aarhus Stjerne Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5)

Aarhus Stjerne Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Aarhus Stjerne Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 25-01-2017 Gyldig til 21-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere