UGANDA 31/ / Lars Christiansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGANDA 31/8 2000-23/2 2001. Lars Christiansen"

Transkript

1 1 UGANDA 31/ / Lars Christiansen

2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion....s.3 Klima og besøgstidspunkt..... s.6 Helbred og sikkerhed.....s.7 Transport og kommunikation. s.8 Overnatning og mad....s.9 Prisniveau og penge......s.10 Medtages...s.12 Anbefalet litteratur s.12 Relevante adresser... s.14 Turrute og forventninger... s.19 Lokalitets-oversigt s.21 Detaljeret turforløb....s.40 Systematisk artsliste Fugle....s.61 Pattedyr.. s.109

3 Introduktion 3 Ved ankomsten til Uganda i august 2000 var det eneste sikre programpunkt at deltage i Den Pan-afrikanske Ornitologiske Konference i Kampala i begyndelsen af september. Ophold i Etiopien, Den (alt andet end) Demokratiske Republik Congo (DRC) og Kenya var også inde i billedet. Den kaotiske politiske situation i DRC umuliggjorde imidlertid en rejse hertil og betød også, at Rwenzori-bjergene og Semliki Forest National Park i det vestlige Uganda var midlertidigt lukket for besøgende. Rejseforløbet bærer desuden præg af et møde med en sød pige i Kampala. At det alligevel blev til så mange fugle må tilskrives ophold i yderst "produktive" områder med et bredt spektrum af habitater. Jeg rejste intensivt rundt i den vestlige del af landet fra Murchison Falls National Park i nord til Kisoro og Bwindi Impenetrable Forest i syd fra juli-december 1995 (se kort s. 4) efterfulgt af et halvt års ophold i Rwenzori-bjergene (juni-december 1996). Disse to ophold koncentrerede sig om tilvejebringelse af data til det afsluttende speciale på biologi-studiet. Det meste af denne rejse blev også tilbragt i Uganda. Jeg har således et indgående kendskab til specielt den vestlige del af landet. I den systematiske artsliste indgår der observationer fra tre ugers fugle/safari-tur i Kenya, som det også blev til og en enkelt kenyansk lokalitet er i den forbindelse medtaget i lokalitetsgennnemgangen. I de efterfølgende afsnit er der dog udelukkende lagt vægt på, at præsentere Uganda som (ornitologisk) rejsemål. Det skyldes, at Uganda i modsætning til Kenya, er en ukendt destination for de fleste (ornitologer) og manglen på informativt materiale desto større. Derfor er der tilføjet nogle kortfattede, generelle betragtninger om de praktiske aspekter af det at rejse til og rundt i Uganda. For en bredere introduktion til såvel Uganda som Kenya henvises til de gængse rejsehåndbøger, man utvivlsomt vil anskaffe sig (se litteraturlisten). Praktiske oplysninger i denne rapport er dog opdateret og dermed noget mere aktuelle end disse rejsehåndbøger. Rapporten indleder med en introduktion til Uganda som rejseland, herunder korte lokalitets-beskrivelser, efterfulgt af et detaljeret afsnit om rejseforløbet, der giver en idé om, hvilke fugle og pattedyr man typisk vil støde på. Netop dette afsnit er meget relevant for førstegangs-rejsende, som typisk ikke kender de lokale (skov) fuglestemmer og er specielt skrevet med henblik på sådanne (hvilket betyder at sjældne/lidt vokale/svært bestemmelige arter oftest er udeladt i dagbogs-beskrivelsen). Den sidste del er helliget den systematiske artsliste. Denne rapport er af forskellige årsager blevet noget forsinket. Da den mest interessante del af fugle-faunaen imidlertid består af standfugle og årligt tilbagevendende trækfugle, skal man ikke tillægge årstallet større betydning mere relevant er observations-tidspunktet i relation til regntid/tørtid, som groft sagt betyder mere henholdsvis mindre sang/yngleaktivitet. Der er indhentet aktuelle informationer (januar 2005) om diverse praktiske aspekter af det at rejse i Uganda (eksempelvis valutakurs, politisk situation, sikkerhed, billeje, hotelpriser, afgifter i nationalparkerne, nye overnatningsmuligheder etc.), men da tingenes tilstand ofte ændrer sig hurtigt i Afrika anbefales det, at undersøge den aktuelle situation før afrejse også selvom den kun ligger et halvt år ud i fremtiden! Peter Christiansen og Morten Dehn har bidraget med billeder. Desuden takkes Peter Christiansen, Andreas Petersen, Mads Jensen Bunch og Anders Tøttrup for konstruktive kommentarer.

4 Uganda 4 Uganda er et af de sikreste og mest behagelige lande i Afrika at rejse rundt i og derfor et godt udgangspunkt for at starte på tropisk Afrika. Folk er generelt imødekommende uden at være anmasende, hvilket er ret væsentligt for fornøjelsesværdien. Det betyder i praksis, at man kan få lov til at passe sig selv indtil man evt. ønsker det modsatte. Den eneste undtagelse for dette mønster er som regel ved trafikale knudepunkter såsom busholdepladser, hvor man vil opleve uopfordrede henvendelser. Disse vil dog som oftest nok opfattes som værende nyttige for rejsende, der besøger stedet første gang. Den generelle atmosfære er overordentlig tryg også for en velhavende hvid turist. Selv i hovedstaden Kampala's centrum kan man generelt færdes i fred og ro (også efter mørkets frembrud), hvilket f.eks. er utænkeligt i Nairobi (Kenya). Transport er billig og relativt velfungerende. Kommunikation foregår problemfrit, da engelsk er hovedsproget og tales (af i hvert fald en del) i selv den mindste flække. Da den ugandiske shilling til en vis grad er knyttet til den amerikanske dollar, er det billigere at besøge landet end det har været længe. Det er fascinerende - og 1andets store fordel - at man i princippet kan se fugle karakteristiske for hhv. tørt bushland, tør og fugtig acacie/bush-savanne, lavvandede søer, papyrussumpe, græsland samt lavlands-og bjergregnskov på én og samme dag i det vestlige Uganda. Otte af landets ti nationalparker (herefter forkortet NP) ligger i denne region, hvilket understreger de sceniske og biologiske værdier i området. Oversigtskort over Uganda s nationalparker. Desuden er Budongo og Mabira Forest angivet.

5 5 Uganda var faktisk indtil slutningen af 1960 erne den klassiske safari-destination i Afrika (Ernest Hemingway styrtede på vej til en jagtsafari med sædvanlig sans for selv-iscenesættelse ned i et sportsfly i Murchison Falls National Park), men grundet årtiers anarki som følge af borgerkrig og elendig forvaltning, skal man i dag ikke forvente at finde de samme koncentrationer af vildt som i de klassiske nationalparker i Kenya og Tanzania. For de fleste arters vedkommende har bestandene dog været i markant fremgang i de sidste 15 år, og der er som følge af igangværende reintroducerings-programmer begrundet håb om, at man i Uganda i nær fremtid atter vil kunne opleve eksempelvis Næsehorn. Til gengæld er nationalparkerne billigere at opholde sig i sammenlignet med Kenya og specielt Tanzania, og så har man ikke mindst herlighederne stort set for sig selv et faktum man lærer at påskønne, når man har oplevet vildtet omringet af safari-køretøjer i nogle af de meget besøgte nationalparker i nabo-landene. De tre nationalparker jeg på den seneste tur besøgte i det sydvestlige Uganda (Bwindi Impenetrable Forest, Kibale Forest og Queen Elisabeth) komplimenterer hinanden fint, idet de indeholder stort set alle landets habitater. Derfor er det også muligt at se 80 % af alle landets fuglearter i disse tre områder! Fuglene Med sine pt registrerede fuglearter er Uganda i forhold til sin størrelse ( km 2 omtrent det samme som England) det fuglerigeste land i Afrika. Kun i DRC, der er 10 gange større end Uganda samt i Kenya og Tanzania er der ligeledes set over 1000 arter. Antallet af registrerede arter er tilmed ekspanderet kraftigt de seneste år, bl.a. i kraft af nogle få lokale ornitologers målrettede indsats på strategiske lokaliteter. Da antallet af tilrejsende ornitologer samtidig stiger markant, må denne udvikling forventes at fortsætte. At fuglene kun er en indikation af den generelle biodiversitet fremgår af det faktum, at Uganda desuden er hjemsted for en trediedel af kontinentets sommerfugle, 7 af 18 plante-ordener (mere end noget andet land) samt den næststørste diversitet af pattedyr i Afrika (kun otte lande i verden huser flere pattedyr-arter). Denne utrolige biologiske mangfoldighed er bl.a. betinget af en stor mængde forskellige biotoper, en stor topografisk variation ( m) samt det faktum at to store økosystemer (den ækvatoriale regnskov og den øst-afrikanske savanne) mødes i det vestlige Uganda. Således er de knap 200 fuglearter, der i en østafrikansk sammenhæng kun findes i det vestlige Uganda, altovervejende arter man finder i Vest-og Centralafrika. Der er kun én endemisk art, Fox' s Weaver (Ploceus spekeoides), der er fåtallig i sumpe i den centrale del af landet. Til gengæld er der mange arter (47), hvis meget begrænsede udbredelsesområde strækker sig over to-tre lande-grænser, de såkaldte "near-endemics". Det bjergrige grænseområde (et område på størrelse med Danmark) mellem Burundi, DRC, Rwanda og Uganda er hjemsted for 43 arter, der kun findes her (Albertine Rift Endemics - ARE) og 30 af disse kan ses i det sydvestlige Ugandas bjergområder. Siden folkemordet i Rwanda i 1994 har den politiske situation i dette og de to andre fransktalende nabolande desuden besværliggjort rejser dertil, om end der i øjeblikket ikke er nogen sikkerheds-risiko forbundet med et besøg i Rwanda (se tur-rapport nævnt i litteraturlisten). Uganda er dog pt. og formentlig i en overskuelig fremtid den nemmeste indgang til disse endemer. Uganda er specielt rig på rovfugle (74 arter), frankoliner (16), duer (22), turacoer (7), gøge (17), isfugle (12), biædere (12), ellekrager (7), hornbills (16), honeyguides (13), spætter (18), greenbuls (29), fluesnappere (20), vævere (37) og solfugle (37). Det anbefales, at man sender sine observationer til National Biodiversity Data Bank (se under Relevante adresser). I et ornitologisk relativt uudforsket land som Uganda er alle observationer i princippet af interesse, specielt hvis man bevæger sig uden for de traditionelle lokaliteter.

6 6 Udsigt over Mubuku Valley på grænsen til Rwenzori Mountains National Park (1800 m o.h.o.). Rwenzoribjergkæden er den højeste i Afrika og huser 19 Albertine Rift Endemics. Klima og besøgstidspunkt Uganda har et relativt forudsigeligt tropisk klima. Den sydlige halvdel af landet er karakteriseret af tørtid i januar/februar. Den lange regntid starter så småt i marts og tiltager i april og maj. Tørtiden fra juni til august afløses af regntid fra september til primo december (tør- og regntidernes begyndelse og afslutning varierer generelt dog ofte betydeligt fra år til år og i de senere år har der været større udsving i påbegyndelsen og længden af regntiden den begynder senere og er ikke så markant). Dette generelle mønster bliver mindre udtalt jo længere nordpå man bevæger sig og i den nordlige halvdel af landet falder regnen fortrinsvis fra april til oktober. En stor del af landet modtager i gennemsnit mm regn årligt (gennemsnit i DK: 700 mm). Til dette skal knyttes nogle væsentlige kommentarer. Selv i regntiden kan der være korte perioder uden regn og der er normalt ikke tale om dagsregn. Det kan naturligvis forekomme, men generelt vil man sagtens kunne gennemføre en tre ugers fugletur i regntiden, hvilket fremgår af den detaljerede turbeskrivelse. Samtidig er fugleaktiviteten højere, idet de fleste arter yngler i denne periode. Det har specielt betydning, når man besøger skovlokaliteterne, hvor mange af drosselfuglene eksempelvis er tavse i tørtiden. Omvendt kan transporten være mere (tids)krævende i regntiden. Vil man have indslaget af vestpalæarktiske trækfugle i eksotiske omgivelser med, skal man placere sin tur i perioden medio oktober-ultimo marts, hvor en pause fra det danske vejr måske også er mest tiltrængt (mange af vadefuglene kan dog ses hele året). Ønsker man at se så mange arter som muligt, er det også i dette tidsrum man skal placere sin tur. Har man kun totre uger til rådighed og råder over en bil, er det nok fornuftigst at placere turen i tørtiden fra december til marts, hvor vejene er mest fremkommelige og transporttiden dermed mindre. Konklusionen er imidlertid, at et besøg i Uganda ikke kan undgå at blive fantastisk givtigt hele året rundt! Det meste af Uganda ligger på et højlandsplateau ( m o.h.o.) og temperatur-niveauet og luftfugtigheden må betegnes som behageligt. I regntiden stiger luftfugtigheden og temperaturen falder. Temperatur-udsvingene er små på årsbasis. Dagtemperaturer holder sig typisk i intervallet mellem C o, nat-temperaturer mellem C o. Variationen er dog større i den nordlige del af landet og i bjergene. I den

7 montane del af Bwindi Forest (se nedenfor), Mgahinga National Park og Rwenzori National Park er nattemperaturer på 0-10 C o regelen snarere end undtagelsen. Uganda ligger på Ækvator, så dage og nætter er lige lange året rundt. For en fuglekigger betyder det, at aktiviteten koncentreres i tidsrummet Derudover er der bl.a. afhængigt af udstyr (spotlights, bil) og fornødne tilladelser i nationalparkerne, mulighed for at spore eksempelvis ugler, natravne og pattedyr efter mørkets frembrud. Helbred og sikkerhed Som nævnt i indledningen er Uganda et fint sted at starte sit Afrika-bekendtskab. Kriminalitet overfor udlændinge er undtagelsen snarere end regelen, men almindelig sund fornuft kommer man jo altid langt med. Den politiske situation har været stabil siden 1987 og både hæren og politiet er disciplineret. De sidste 18 år har Sudan-baserede "rebeller" terroriseret lokalbefolkningen i det nordlige Uganda - en ulykkelig situation for lokalbefolkningen, men som sådan ikke noget, der berører de områder turister besøger herunder alle de lokaliteter, der er nævnt nedenfor. Overvejer man besøg i Kidepo NP på grænsen til Sudan, kan man forhøre sig hos Uganda Wildlife Authority (UWA, se under Relevante adresser) om den aktuelle sikkerheds-situation langs vejen til Kidepo (der er ingen problemer i selve parken). I relation til Kidepo NP drejer det sig om de ofte svært bevæbnede kvægtyve fra Karamojong-stammen, der udover at stjæle kvæg fra ugandiske nabostammer og turkanerne i Kenya (selv berygtede kvægtyve) også sporadisk angriber køretøjer. En større afvæbnings-kampagne er påbegyndt de seneste år, men der er stadig et stykke vej førend strækningerne fra Moroto videre nordpå kan betegnes som sikre for rejsende. UWA hylder forsigtigheds-princippet, så får man at vide, at der ingen problemer er, kan man roligt stole på det. Omvendt betyder dét, at UWA evt. fraråder besøg i en nationalpark ikke nødvendigvis, at det er farligt at besøge den. Den kaotiske situation i DRC har betydet at Semliki Forest og Rwenzori-bjergene har været lukket for turister i en periode. Disse er nu genåbnet. Vaccinationer mod følgende sygdomme anbefales: hepatitis, tyfus, tetanus, meningitis, polio, gul feber (sidstnævnte et krav for indrejse) samt forebyggelse mod malaria. Risikoen for at pådrage sig en tropisk sygdom under et kortere ophold er meget lille. Man skal dog være opmærksom på malaria. Bortset fra i bjergene forekommer malaria almindeligt i Uganda omend lokalt, men kan heldigvis i stor udstrækning forebygges, specielt da hun-myggen (som overfører parasitten) kun er aktiv fra ca. kl , hvilket må siges at favorisere den seriøse feltornitolog i urimelig grad. Tager man forebyggende medicin, ifører sig lange ærmer/bukser om aftenen, sover under myggenet og evt. bruger myggeolie (med DEET-stof) er man rigtig godt garderet. Malaria er nemt at behandle og opholder man sig i Østafrika i lang tid, skal man ikke være nervøs for at blive behandlet lokalt. De lokale klinikker og hospitaler er desværre eksperter på området. Omend det næppe officielt anbefales af danske læger, er der masser af effektiv forebyggende kopi-medicin overalt i Uganda, hvis man vil spare penge i forhold til det bedste middel på det danske marked, Malarone, som er meget dyrt. Dette er specielt relevant, hvis man opholder sig i landet i månedsvis. På en tre-ugers tur kan man dårligt nå at blive syg af malaria, men vær opmærksom på malaria-symptomer efter hjemkomsten (specielt fordi danske læger ikke altid er opmærksomme på symptomer eller behandlingen af disse). Maveproblemer er typisk et større problem. Dette forebygges bl.a. ved at drikke (rigeligt) vand på flaske, som i lighed med sodavand kan købes i selv de mindste landsbyer. Grundet lokal opmærksomhed omkring eksempelvis trichosomer i svinekød, er mad gerne tilberedt ved høj varme og der er ingen grund til at afholde sig fra at spise på små lokale steder, omend man næppe går glip af kulinariske nydelser, hvis man lader være. HIV/AIDS er udbredt omend i aftagende (6,1 % af befolkningen i aldersgruppen år har HIV/AIDS). Man kan medbringe sterile nåle/kanyler til brug ved evt. hospitalsophold, men husk så at få en certifikation fra egen læge om at udstyret er beregnet til medicinsk brug (stofmisbrug, også besiddelse af en simpel joint, betragtes som hård kriminalitet i Østafrika). Donor-blod bliver screenet på større hospitaler. Vel-assorterede apoteker findes i alle større provinsbyer og i Kampala er de overalt, lukker som regel kl Ligeledes er der en del lokale klinikker, dog mestendels i Kampala disse drives i vid udstrækning af kompetente hospitalslæger, der på denne måde øger deres diminutive offentlige indtægt! Nogle optikere er medtaget i 7

8 adresselisten. Bortset fra i Mbarara og Jinja, skal man udenfor Kampala ikke regne med, at kunne finde velassorterede optikere. Transport og kommunikation Adskillige internationale selskaber flyver til Entebbe (Air France, British Airways, Egypt Airlines, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, KLM, Lufthansa, SN Brussel). Ofte kan det betale sig at flyve til Nairobi og tage bussen til Kampala (Akamba-busser, 120 kr., afgår fra Lagos Road kl , ankomst Kampala næste formiddag). Så kan man komme ned på en pris i omegnen af 5000 kr. t/r fra København til Kampala udenfor højsæsonen. Er man studerende/u.26 år kan man gøre det endnu billigere. Specielt i høj-sæsonen december-februar/juni-august kan der spares tusindvis af kroner på denne måde. Scandinavian Express er et nystartet bus-selskab med moderne, mere komfortable busser, der opererer på langdistance-ruter mellem Uganda, Kenya og Tanzania (se under Relevante adresser). Om end det ofte stadig kan betale sig, at ringe rundt ved bestilling af flybilletter, er de billigste billetter at finde via internet, prøv f.eks. (for studerende/unge u. 26 år) samt og Indenrigsflyvning er en relevant mulighed, hvis man vil besøge Kidepo National Park på grænsen til Sudan. Adskillige selskaber flyver hertil (BelAir, CEI Aviation, Take Air) for en pris af ca kr. pr person t/r, hvis man er 4-5 personer. Hovedvejene er generelt gode, og man kan komme billigt og (for) hurtigt rundt i hele landet med busser eller minibusser (matatus). Mens busserne ofte afgår på et bestemt klokkeslæt, kører minibusserne, når de er (over)fyldt. Derfor skal man altid tage den mest proppede man kan finde. 8 Kampala Old Taxi Park set fra Luwum Street. Disse minibusser kører kun til destinationer i Kampala og forstæder. I The New Taxi Park 200 m til højre for dette billede kører busser/minibusser til fjernere destinationer som Kabale, Kasese og Fort Portal. En tur fra Kampala til den vestlige del af landet (Kabale, Mbarara, Kasese, Fort Portal, Masindi) står i kr. Et sigende eksempel på den uskyld, der endnu præger Uganda som rejseland er, at man sjældent vil blive forsøgt afkrævet et større beløb end de lokale rejsende. Er man i tvivl om prisen kan man altid spørge de medrejsende.

9 Det skal bemærkes, at prisen på transport stiger markant op til jul, da mange tager på familiebesøg i denne periode. Har man tid nok kan man komme langt med "offentlige" transportmidler. Fremragende lokaliteter som Bwindi Forest, Mgahinga, Kibale Forest, Rwenzori Mountains, Semliki Forest og Budongo Forest nås fint med bus og man behøver ikke andet end gode vandrestøvler, når man når frem, Omvendt stiller det sig med savanne-lokaliteterne Lake Mburo, Queen Elisabeth og Murchison Falls. Her er færdsel til fods udenfor lejrområderne forbudt. Man kan dog leje en firhjulstrækker på stedet for en mindre formue. Satser man på et kort, intensivt ophold (to-tre uger) vil kravet til optimal transport være tilsvarende stort og så kommer man ikke uden om at leje en bil. Det er dyrt at leje bil i Østafrika. Man behøver ikke en firhjulstrækker i tørtiden omend det er anbefalelsesværdigt. Man kan leje en Toyota Corolla/Venture for kr. om dagen med fri kørsel (check City Cars hjemmeside for eksempler, se under Relevante adresser) og mange af vejene i eksempelvis Queen Elisabeth NP og Lake Mburo NP kan fint gøres i en sådan bil. I regntiden er det ofte nødvendigt med en firhjulstrækker. En lille Suzuki Jeep (4 sæder) kan fås for ca. 500 kr./dag, mens en stor Toyota Land Cruiser med komfortabel plads til 7-8 personer og bagage koster op til 1100 kr./dag (alle priser er inkl. forsikring, skatter og 150 km daglig fri kørsel). Det er svært at få detaljerede land-kort, men for at nå eksempelvis nationalparkerne er et af de gængse oversigtskort tilstrækkelige (se under Relevante adresser). Detailkort over nationalparker kan fås hos UWA eller evt. i den enkelte nationalpark. Er man i tvivl kan man altid spørge om vej, idet der også uden for alfarvej tales engelsk (hovedsproget). Sørg altid for en "second opinion" og spørg således: "Which way to., ikke " is this the way to. Man vil nemlig ofte få et bekræftende svar på sidstnævnte spørgsmål uanset om det har hold i virkeligheden. Internationalt kørekort kan erhverves på den lokale politistation (i Danmark) for 25 kr. Medbring pas og pasfoto. Der er internet-cafeer i alle større provinsbyer og overalt i Kampala. I de sidste 10 år er der foretaget kraftige investeringer i telefonnettet, som fungerer fint. Forbindelserne til Europa er glimrende og kan man ikke undvære mobiltelefonen er der en rimelig net-dækningsgrad mange steder. Specielt ude i bushen kan mobiltelefon være brugbar, hvis man vil meddele familie og venner, at man har det godt eller ændrer rejse-planer. En sms fra Uganda til Danmark koster ca. 50 øre. Postvæsenet fungerer ligeledes fint. Overnatning og mad I Kampala/Entebbe er billige overnatningsmuligheder af en acceptabel standard ret få (med den nuværende dollarkurs (1 $=5,70 kr) er det dog intet problem) og i forhold til Nairobi betaler man mere for mindre (100 kr/nat kommer man nemt til at slippe), men specielt den første dag man ankommer, er det nok en god investering at betale lidt ekstra for et sikkert logi. Så kan man altid forhøre sig om andre muligheder næste dag, hvis man skal blive længere. Under Relevante adresser er der foreslået nogle hoteller i Kampala. Udenfor Kampala får man forholdsvis mere for pengene. Stiller man ikke de store krav kan man finde et rent logi for kr. Mange af disse lavpris-hoteller tilbyder også billig tøjvask. I nationalparkerne er overnatningsmulighederne selvsagt begrænset. De fleste parker tilbyder lodges/luksus telte ( $/nat) og i den anden ende af skalaen er teltning altid den ultimative mulighed og der vil blive sørget for brænde, hvis man vil lave mad over bålet (teltning koster generelt ca. 15 kr/nat). De fleste steder er der også mulighed for en billig (25-50 kr.) seng ved parkhovedkvarteret. Det gælder eksempelvis for Lake Mburo NP, Bwindi Forest NP, Queen Elisabeth NP, Kibale Forest NP, Rwenzori Mts. NP og Murchison Falls NP. I Semliki Forest NP og ved selve Murchison Falls er der pt. kun mulighed for teltning. Det kan være en fordel at bestille en hytte i forvejen via UWA (se adresse nedenfor), hvis man rejser i højsæsonen (juni-august, december-februar) og/eller er en større gruppe. Der er heldigvis andre grunde til at besøge Uganda end det ugandiske køkken. Typisk vil man uden for de større byer kunne få et varmt måltid bestående af gedekød, oksekød eller kylling (ofte som stuvning) serveret med kartofler, ris, majspandekager, ugali (majsgrød) eller matoke (hård, kartoffelmos-agtig kulhydrat-klump lavet af kogte umodne madbananer) og lidt kål, tomat eller avocado. Simpel og tung mad man kommer langt på for kr. Gå på det lokale marked for at opleve stemningen og proviantér de friske, modne og meget billige frugter, grøntsager, boller (mandazi) og geniale samosas af indisk oprindelse. Boderne langs vejene er som skabt til en intensiv fugletur. Her kan man købe avocadoer, vandmeloner, tomater, bananer, passionsfrugter, ananas, ristede peanuts, rå/ristet majs, lever/gede/kylling-grillspyd. Effektivt, godt og meget billigt. 9

10 I de større byer er der selvsagt en del forskellige restauranter, men kun Kampala og Jinja kan byde på diverse etniske køkkener. Vidste man det ikke i forvejen, afslører morgenmaden (når den kommer) på hotellerne, at Uganda er en tidligere engelsk koloni. I relation til morgenmad skal man gøre sig klart om det er nødvendigt, da det ofte tager uforholdsmæssigt lang tid at få den serveret. Aftal evt. inden sengetid med personalet, at den skal være klar kl. 06, selvom den nok stadig vil være forsinket blot ikke så meget! De lokale øl er gode og understreger, hvilket u-land Danmark er i den henseende (selv i Congo, hvor intet fungerer, laver man bedre øl end i Danmark!). Den lokale gin (warigi) er lavet på bananer (!) og er okay, hvis man er til gin. Bananøl, der går på omgang fra en stor dunk i en lerklinet hytte, er en god historie at fortælle om ved hjemkomsten. Det får man ikke HIV af og vær i det hele taget ikke paranoid - det har en tendens til at ødelægge fornøjelsen. Prisniveau og penge Er man en typisk rygsækrejsende, der bor på hoteller i den billige ende af skalaen, spiser lokal mad og benytter bus/matatu-transport kan man snildt klare sig for i omegnen af 100 kr/dag. Det, der vil lænse pengepungen under et besøg i Uganda, er ophold i Kampala og nationalparkerne samt billeje. Mens Kampala for de fleste rejsende vil være et kortvarigt bekendtskab, er det naturligvis sværere at begrænse omkostningerne i nationalparkerne. Man betaler entré for 24 t fra det tidspunkt man ankommer, så man betaler altså ikke for to dage, hvis man ankommer kl og tager afsted samme tid næste dag. Adgang til nationalparkerne koster $/dag, $/2 dage, $/ubegrænset periode. Bwindi Forest, Murchison Falls, Queen Elisabeth, Mgahinga, Kibale, Kidepo Valley og Rwenzori Mountains er de dyreste, mens Lake Mburo, Semliki og Mt. Elgon er billigst. I Kibale Forest er det gratis at birde langs hovedvejen gennem skoven. I tillæg til ovennævnte adgangsbeløb skal lægges $ for evt. bil (engangsbeløb) og så er der i øvrigt forskellige tilbud, man kan benytte sig af såsom gorilla/chimpanse-tracking (360/30-50 $), bådture, nat-safarier etc. (nævnte priser er gældende fra , aktuelle priser kan ses på UWA s website nævnt under Relevante adresser). Man kan evt. benytte sig af de safari-arrangører, der er nævnt under Rejse-operatører. De tilbyder skræddersyede fugleture, men kvaliteten af de (fugle)guides, der er tilknyttet disse ture vil nok være ringere end de nedenfor nævnte medmindre det er specifikke fuglerejse-selskaber. Er man en gruppe (kan fylde en bil op), der kræver at alt står klar ved ankomsten og iøvrigt fungerer, er det værd at overveje. Men det koster naturligvis kassen. Umiddelbart vil jeg foreslå, at man sparer alle de fordyrende mellemled og i stedet tager kontakt til en af de nævnte fugleguides. De kan evt også være behjælpelige med billeje. Der er opstillet et budgetoverslag for to forskellige ture, så man kan få en idé om udgiftsniveauet for en tre ugers tur. Det ene budget tager udgangspunkt i, at fire deltagere lejer en bil, hyrer en guide og følger den foreslåede turrute (s.20), mens den anden er en noget billigere udgave baseret på en person, der besøger det sydvestlige hjørne af Uganda med offentlige transportmidler. Der er regnet med en $-kurs på 6 kr. Nogle poster som transport, overnatning og mad kan beregnes med ret stor præcision, når man har lagt sig fast på, hvilket komfort-niveau man stiller sig tilfreds med. Omvendt stiller det sig selvsagt med rejseforsikring, vaccinationer, lommepenge, film etc. Antallet af overnatninger i nationalparker er en anden variabel størrelse, der har stor betydning for budgettet. Samtidig er udgiftsniveauet som sagt ret forskelligt i de forskellige nationalparker. 10 Tur I med 4 deltagere (beskrevet på s. 20): Transport DK-Uganda Transport (billeje+benzin) Uganda (1000/dag x 20 dage/4) Overnatning i hytter/lokal mad/bådtur Kazinga Channel/Nilen National Park entrancefee (100 kr/dag x 20) Guide (300 kr/dag x 20/4) Tur 2: 6000 kr 5000 kr 1500 kr 2000 kr 1500 kr kr En (eller flere) personer rejser med "offentlige" transportmidler (matatu/bus), bor samme steder som ovenstående, lever af lokal mad og følger denne rute: Kampala-Bwindi Forest (Ruhiza/Buhoma, 6 dage) - Queen Elisabeth NP (kun Mweya og Lake Munyanyange, 3 dage) - Kasese - Fort Portal - Semliki Forest (5 dage) -

11 Kibale Forest (3 dage) - Kampala. En rygsækrejsende vil jo typisk blive et længere stykke tid end dette, men her er der regnet med 20 dage for sammenlignelighedens skyld. 11 Transport DK-Uganda Transport Uganda Overnatning i hytter/lokal mad/bådtur Kazinga Channel Nationalpark entrance-fee 6000 kr 700 kr 1300 kr 800 kr 8800 kr Posten mad/hotel/lokal transport kan som sagt ofte holdes på ca. 100 kr/dag og der er masser af fede steder, hvor det er gratis eller billigt at birde. Echuya Forest Reserve/Bunyonyi Swamp (Kabale), Butiaba-Biiso og Bugungu-området ved Lake Albert, Entebbe, Mabamba Wetland, Lutembe Bay, Mabira og Mpanga Forest nær Kampala, Kalinzu Forest Reserve (Ishaka) er oplagte muligheder, så man kan snildt forlænge opholdet med en måned (hvis man har tid) uden at det kommer til at koste en bondegård. Den ugandiske mønt-enhed er Uganda shilling (Ush) og 1 US$ = 1730 Ush. (februar 2005). De største sedler er Ush, men med mindre man skal opholde sig meget i større byer eller skal betale store poster, bør man undgå for mange af de store sedler, da de kan være svære at omsætte udenfor større provinsbyer. Rejse-checks har de sidste ti år været svære at veksle (selv i større provinsbyer) og transaktionen er ofte belagt med store gebyrer (generelt i Østafrika), men veksles ellers også på lodges/store hoteller. Benyt så vidt muligt Forex Bureau's (vekselkontorer), der normalt giver en lidt bedre kurs end banker. Disse vekselkontorer findes i alle større provinsbyer. Generelt vil jeg fraråde at medtage rejsechecks til Østafrika. Det anbefales at medtage evt. kreditkort. I de fleste større banker i Kampala kan man hæve op til 2000 kr./dag og max kr/måned på kreditkort som Visa Dankort. Man betaler 1 % af hævet beløb i gebyr, dog min. 30 kr. Andre anerkendte kreditkort er American Express, Masters og Diners. Problemet er, at kreditkortene kun kan bruges meget få steder udenfor Kampala (typisk på lodges i nationalparkerne/større hoteller, men ikke i mange af de landsdækkende banker!). Bliver man ved indrejse i et afrikansk land bedt om at godtgøre, at man kan brødføde sig selv under opholdet (ikke særlig sandsynligt), kan man desuden bare fremvise et eller flere kreditkort. Det anses for et bevis på en vis formuenhed. I det omfang man ikke opsøger personlig betjening, er det i øvrigt en god idé, at bruge veksleautomater inden for bankernes åbningstid i tilfælde af at automaten sluger kortet kan man henvende sig til personalet. Det gælder stadig, at kontanter er den bedste løsning, men af åbenlyse grunde skal man jo ikke rejse rundt med alt for mange likvider på sig. Det er derimod ofte kilde til diskussion om store eller små (US$) sedler er at foretrække. Problemet med eksempelvis 50 og 100 US$-sedler er, at de kan være svære at veksle ude på landet. Tilgengæld giver de en bedre vekslekurs end de små sedler. Dog er 100 US$-sedler angiveligt blevet forfalsket i vid udstrækning og accepteres derfor ikke mange steder i Østafrika. En kombination af store og små sedler at foretrække og personlig ville jeg ikke tage 100 US$-sedler med. Hvad der ikke er til diskussion, er det faktum, at ældre US$-sedler ofte ikke vil blive accepteret af de handlende, hoteller etc. og hvis de gør, er det ofte til en noget dårligere kurs (angiveligt grundet større risiko for forfalskninger samt det simple problem, at de lokale veksle-maskiner kun kan aflæse de nyere sedler!). Sørg for kun at medbringe sedler fra 2001 og frem. Pund sterling er også en mulighed i Kampala (og giver en lidt bedre kurs), men nok kun i Kampala.Overordnet kan det anbefales, at veksle de penge man skal bruge i det videre forløb i Kampala/Entebbe og så kan man altid betale eksempelvis nationalpark-afgifter i US $ (bemærk at UWA ikke modtager 100 $-sedler fra før 1997 samt mindre sedler fra før 1994). Der kræves visum til Uganda og Kenya (opdaterede oplysninger om visumregler fås i Udenrigsministeriet). Visum til Uganda udstedes på den ugandiske ambassade i Hellerup (se Relevante adresser) eller ved ankomst (30 US$ for et single entry visum). Medtages Gaffa-tape, film (løber man tør for film kan man købe på de fleste lodges, dias-film er dog næsten umulige at få), batterier, lommelygte (evt. pandelampe), spotlight, evt. lille båndoptager/diktafon/disc-

12 man, internationalt kørekort, hat/kasket, regnjakke, fleece/sweater (hvis man planlægger tur til højlandet), kort, imodium/amoxillin/klorhexidin (stopmiddel/penicillin mod infektion/desinficerende), sprøjter, kanyler, saks/pincet, kondomer, plastre, vat, elastikbind/gaze, solcreme faktor 15-20, fryse-plasticposer til opbevaring. 12 Anbefalet litteratur Om end det nok er politisk ukorrekt i forhold til DOF s glimrende butik, skal det retfærdigvis nævnes, at de nævnte bogtitler kan fås væsentligt billigere i bl.a. England hos eksempelvis NHBS (www.nhbs.com) eller Amazon (www-amazon.com). Der er tre bøger man skal have med: A Field Guide to the Birds of East Africa, The Kingdon Field Guide to African Mammals og Where to watch birds in Uganda. Stevenson og Fanshawe s fieldguide indeholder en del fejl, bl.a. skal man tage en del af udbredelseskortene med et gran salt og adskillige arter er også noget mangelfuldt illustreret, men det ændrer ikke ved det faktum, at denne bog i mange år fremover vil være reference-rammen for ornitologer, der besøger Østafrika. A Field Guide to the Birds of East Africa. T. Stevenson og J. Fanshawe (2001). Skal pakkes med samme omhu som pas og penge! Forlaget Poyser er gået konkurs så køb nogle stykker af denne bog mens tid er. Additional ornithological records from five western Ugandan forests. P. Buckley, A. McNeilage og C. Walker (1989). Scopus 13: Additions to the known avifauna of the Rwenzori Mountains National Park in Western Uganda. M. Dehn og L. Christiansen (2001). Scopus 21: Indeholder oplysninger om 17 arter, der ikke tidligere var registreret i Rwenzori-bjergene. African Bird Sounds, Vol 2. C. Chappuis, Société d'etudes Ornithologiques de France. Fås gennem The British library, National Sound Archive, 96 Euston Road, London NWI 2DB. Koster 75 UK.Vil man forberede sig på fuglestemmerne hjemmefra er disse elleve cd'er det eneste ordentlige udgangspunkt. Optaget gennem 30 år i Vest- og Central-Afrika. Backpacker. Håndbog for rygsækrejsende. Claus Qvist og Jens Bursell (2000). Fås hos større boghandlere. Specielt henvendt til uerfarne rejsende og som inspirationskilde. Bird and Mammal Checklists for ten national parks in Uganda. Sandra Erickson Wilson (1995). Poyem Enterprises, 21 Nkrumah Road, P.O.Box 12575, Kampala. Bird Calls of the Ugandan Forests. J. Rossouw (1998). Indeholder en del Albertine Rift endemer. Kan fås hos Rockjumper Tours, 104 Kensington Drive, Durban North, 405 1, South Africa el. Birding Arabuko-Sokoke Forest. J. Fanshawe (1994). Bull ABC Vol 1, No.2. Fin artikel. Birds of African Rainforest. S. Keith. Disse to bånd indeholder bl.a. 75 arter, der forekommer i de vestugandiske skove og er en god introduktion til sangkoret i denne region. Birds in the Ishasha sector of Queen Elisabeth National Park. Balmford og Evans (1992). Scopus 16. Birds of East Africa: their habitat, status and distribution. P.L. Britton (Ed.) (1980). EANHS, Nairobi. Godt referenceværk. Birds of Eastern Africa. B.v. Perlo (1995). Harper and Collins Publishers Ltd, London. Senere udgivelser overstiger langt denne bogs kvalitet, men den er fremdeles handy og omfatter mange arter, der ikke dækkes af andre østafrikanske guides (eks. etiopiske arter). Birds of the Kampala Area. M. Carswell (1986). Scopus special supplement No. 2. EAOS. Oversigt over de ca. 550 arter (!), der er registreret omkring hovedstaden. Birds of Kenya & Northern Tanzania. D.A. Zimmerman, D.A.Turner og D.J. Pearson (1999). Helm Field Guides. En ny-klassiker, man kan overveje at tage med på turen, så man er godt rustet til notorisk vanskelige grupper som cisticolas og greenbuls.

13 Birds to Watch 2. N.J. Collar, M.J. Crosby og A.J. Statterstield (1994). BirdLife International, Cambridge. Comments on status and distribution of birds in western Uganda. J.S. Ash, M.A.C. Coverdale og T.M. Gullick (1991). Scopus 15: Comments on the occurrence of 15 Albertine Rift endemic bird species in the Rwenzori Mountains National Park, Western Uganda. M. Dehn og L. Christiansen (2001). Scopus 22: Brugbar artikel til lokalisering af endemerne i Rwenzori-bjergene. East Africa - a travel survival kit. G. Crowther og H. Finlay, 4.udg (1997). Lonely Planet Publications, P.O.Box 617, Hawthorn, Vie. 3122, Australia. Further additions to the known avifauna of the Impenetrable (Bwindi) Forest, southwestern Uganda ( ). T. Butynski og J. Kalina (1993). Scopus 17. Greenbul Identification. A Birder's Guide to the Identification of West African Greenbuls and Bulbuls. D. Sargeant (1993). Kan fås gennem ABC. Guide to Uganda. P. Briggs (1998). Bradt Publications, 41 Nortoft Rd. Chalfort St. Peter, Bucks SL9 OLA, UK. Important Bird Areas in Uganda. A. Byaruhanga, P. Kasoma og D. Pomeroy (2001). NatureUganda, The East Africa Natural History Society. Naturforvaltningsbog, men samtidig en inspirerende og glimrende oversigt over de 30 vigtigste fuglelokaliteter. Montane birds of the Bwindi (Impenetrable) Forest. L.A. Bennum (1986). Scopus 10: Notes of the birds of the Kampala area. L. Fishpool (1993). Scopus 17, 14. Notes on the field identification of the bulbuls of Upper Guinea. L. Fishpool, R. Derney, G. Altport og P. Hayman (1994). ABC Bulletin, Vol 1, no. I og 2. Hvis man vil være velforberedt til en udfordrende gruppe af arter i de vest-ugandiske skove Ornithological survey of 10 Ugandan Forest Reserves. I. S. Francis og N. Penford (1991). Scopus 15: The Birds of Africa 1-7. Brown, L., S. Keith, E.K. Urban, H. Fry og K. Newman. ( ) Academic Press, London. Til tur-forberedelserne. The Kingdon Field Guide to African Mammals. J. Kingdon (1997). Academic Press, London. I og med at et bredt udsnit af større pattedyr, som det eneste sted i verden er et markant indslag i landskabet i Østafrika bør man investere i dette uovertrufne livsværk. The Pearl of Africa. L. Christiansen. Kbh's afd. lokalblad Pica, 8. årgang, nr. 2. En ornitologisk præsentation af Uganda. The Shoebill: how to see one. N. Collar (1994). ABC Bulletin, Vol. 1, no. I. Trip-report Rwanda and Uganda Dave Sargeant, ses på Nyere info om det at kigge på fugle i Rwanda. Uganda, 30/7-7/ Henk Hendriks. Glimrende turrrapport på engelsk, der indeholder en del supplerende oplysninger af specielt praktisk art. Kan fås gennem ABC. Uganda, Rwenzori. A Range of Images. D. Pluth (1996). Little Wolf Press. Switzerland. En meget inspirerende fotobog, hvis man vil vandre i Månebjergene. Where to watch birds in Africa. Nigel Wheatly (1995). Christopher Helm Publishers, A & C Black Ltd., 35 Bedford Row, WCIR 4JH, London. Som de fleste af den type bøger ganske overfladisk, men en udemærket appetitvækker. Where to watch birds in Uganda. J. Rossouw og M. Sacchi (1998). Devenish & Co. Ltd, UK. I modsætning til førnævnte så detaljeret, at man nærmest står med bogen i den ene hånd og kikkerten i den anden, Et absolut must, skal pakkes i håndbagagen. En opdateret udgave kan fås gennem ABC (1998-udgaven manglede bl.a. afsnit om Mabira Forest). WildSounds Dept. ABC2, Cross Street, Salthouse, Norfolk NR25 7XH, UK. Tlf/fax: , web-site: Alskens feltbøger, cd'er/bånd. 13 Relevante adresser

14 14 De telefon-numre der angivet nedenfor, er det nummer man skal ringe, hvis man er i Uganda. Ringer man fra DK til Uganda ringer man først og derefter det lokale nummer (Kenya 00254). Ringes til et ugandisk mobilnummer fra Uganda, ringes 077 efterfulgt af nummeret (de tre første ciffre varierer afhængig af netværks-udbyderen), fra DK ringes Fugleguides/foreninger African Bird Club. c/o BirdLife International, Wellbrook Court, Girton Road, Cambridge CB3 ONA, LTK. Er man interesseret i Afrikas fugle bør man abonnere på det glimrende tidsskrift, der udkommer i marts og august (medlemsskab 18 ). Alex Mwalimu Mwinga Fugleguide. Arabuko-Sokoke Forest Project, P.O.Box I. Gede, Malindi, tlf , Kompetent, meget behagelig lokal gut, der kender nøglearterne. Er meget engageret i lokalsamfundet, træner bl.a. det lokale fodboldhold, der har Clarke s Weaver som symbol. Tag en fodbold med til Alex (de har pumpe), det vil give enorm velvilje fra ham og lokalsamfundet! Alex Mwinga med Arabuko-Sokoke Forest i baggrunden. Alfred Twinomujuni Fugleguide. P.O.Box 5591, Kampala, el. se profil Ekspert i ugandiske skovfugle, sørg for at book i god tid. Ben Obanda c/o P.O.Box 2153, Kakamega, Kenya, tlf Kompetent Kakamega-guide. David Ngala Fugleguide. (Se adresse under Alex Mwalimu). Meget kompetent, book i god tid. Emmy Gongo Bwindi-fugleguide. Tel: , Hassan Mutebi Fugleguide, der bl.a. driver AccessTours. Adresse/profil ses på Herbert Byaruhanga Fugleguide. Adresse/profil ses på National Biodiversity Data Bank Institute of Environment and Natural Resources, Makerere University, P.O.Box 7298, Kampala, Hertil sendes relevante observationer (også gerne af pattedyr).

15 NatureUganda P.O. Box 27034, Kampala. Tlf , fax: , Den lokale BirdLife-partner. Simon Ledarsalaach Lake Baringo Country Club (Kenya). Meget kompetent fugleguide. The East African Natural History Society (EANHS) P. O.Box 44486, Nairobi, Kenya. Publicerer en bulletin og tidsskriftet Scopus. Uganda Bird Guides Tilbyder fugleture og info/checklister om fugle, glimrende guides (se ovf.). 15 Myndigheder Embassy of the Republic of Uganda Sofievej 15, 2900 Hellerup, tlf / , hvor man kan bestille og se priser på visum. Åben man-fre og Bemærk at det er muligt at købe et visum i Entebbe Lufthavn dette er uproblematisk (og billigere). The Royal Danish Embassy 3 Lumumba Avenue, Kampala. Tlf , fax: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K, tlf , Meget generelle retningslinier om sikkerheden for rejsende. Man skal være opmærksom på, at disse retningslinier er konservative/pessimistiske. Således virker advarsler om evt. terroraktioner noget overdrevet, risikoen er næppe større end i Danmark rejser man i det nordlige Uganda har de dog en vis relevans (check i øvrigt den ledende avis nævnt nedenfor for aktuelle oplysninger. The Monitor er politisk uafhængig og derfor mere kritisk). Ugandan Tourist Board (UTB) Parliament Avenue, LPS Building, P.O. Box 7211, Kampala. Tlf fax: , Uganda Wildlife Authority. P.O. Box 3530, Plot 3, Kintu Road, Kampala. Tlf , fax: , Her kan fås info om faciliteter, aktiviteter, aktuelle priser på overnatning (der også kan bestilles) og gorilla permits, entry fees og sikkerheds-situationen i de enkelte parker (se s. 7). Andet British High Commision Parliament Avenue Kvalificeret lægehjælp. City Optics & Contact Lens Centre Pioneer Mall, Kampala Road, Kampala. Tlf Colour Chrome 54 Kampala Road, Kampala. Tlf Pålidelig, velassorteret filmlager. Som altid er det dog generelt en god idé at medtage alle film hjemmefra. Eye Care Centre 3 Johnstone Street, Kampala. Optiker. Tlf International Medical Centre Bombo Road. Tlf , mobil: Døgnservice, pålideligt. Lonely Planet Rejseguides - et udgangspunkt for planlægning af rejse. Mest anbefalelsesværdigt er dog web-siden hvor man med fordel kan klikke på The Thorntree, et forum, der indeholder alskens typiske spørgsmål/svar om det at rejse i eksempelvis Afrika. MyUganda Masser af generel info om Uganda. New Vision Den ledende ugandiske avis, Nordisk Korthandel Studiestræde 26-30, 1455 KBH-K, tlf , The Monitor Kritisk, uafhængig avis, The Uganda Travel Planner Masser af relevant rejse-info om Uganda. Hoteller Der er ikke gjort det store nummer ud af hotellernes adresser, da man i langt de fleste tilfælde vil ende med at tage en taxa til hotellet. Desuden vil selve hotellet oftest være mere bekendt end adressen, når man spørger sig for. Langt de fleste af de nævnte steder vil kunne kontaktes telefonisk eller via mere eller mindre opdaterede telefonnumre vil kunne findes på diverse hjemmesider nævnt herunder. Man kan

16 naturligvis finde et væld af andre overnatningsmuligheder end de nævnte disse er blot medtaget grundet personlige positive erfaringer. African Village Guest Farm P.O Box 230 Hoima. Hvis man strander mellem Fort Portal/Kibale Forest og Budongo Forest/Murchison Falls er dette et fint sted 10 min. fra Hoima centrum. Ca. 100 kr/nat for banda (www.traveluganda.co.ug/africanvillageguestfarm) Athina Club Kololo Hill, god græsk restaurant, hyggelig atmosfære. Dbv $. Backpackers Hostel and Campsite Natete. 3 km. udenfor byen, kr/nat (www.backpackers.co.ug). Bwindi-View Bandas Buhoma. Billigt (bandas fra kr/dg) og populært, ikke mindst for rygsækrejsende. Ligger 100 m fra skoven (nationalparkgrænsen). Restaurant, tøjvask, butik etc. (www.traveluganda.co.ug/bwindi-view-bandas). The Blue Mango Old Kira Road, køjesenge fra 7 $ til enkv/dbv. 25/30 $.Tager VISA/DINERS, fed atmosfære, god mad også en populær bar. Et stykke fra centrum, men ellers best value for money i Kampala (www.bluemango-uganda.com). Chimpanzee Forest Guest House 500 m fra Kibale Forest NP-hovedkvarter, telt 15 kr., dbv. 50 kr. Fed udsigt over Kibale Forest og Rwenzori-bjergene. Entebbe Backpackers 29 Church Road, camping 15 kr/enkv/dbv kr. Entebbe Flight Motel 20 Queens Road, tel: , tæt på lufthavnen, henter gæster i lufthavnen, enkv/dbv kr. incl. morgenmad, Fairway Hotel Kafu Road, enkv/dbv. 76/96 $, Fang Fang Hotel Ssezibwa Road 9, Nakasero. Udover at være en af de bedre kinesiske restauranter i Kampala også et glimrende hotel; enkv/dbv. incl. morgenmad 45/65 $. Lake Nkruba Nature Reserve En af de smukkeste overnatningsmuligheder i Fort Portalområdet. Skoven omkring kratersøen er rig på fugle samt tre abe-arter, telt 15 kr., banda 35 kr. Et stykke fra Kibale Forest, men der er mulighed for at leje mountain-bikes (www.traveluganda.co.ug/lake-nkuruba). Green Tree Hotel Strategisk beliggende hotel lige overfor busholdepladsen i Butogota, hvortil der går direkte bus fra Kampala. Mest aktuelt, hvis man kommer sent til Butogota og ikke kan nå videre til Buhoma/Kampala. Enkv./dbv kr. Arrangerer transport til Buhoma (ca. 80 kr.). Masindi Hotel Hotel fra koloni-tiden stemning og historie; enkv/dbv. 130/180 kr. Mrs. Simpson's Guesthouse v. Jim Lindsay, P.O.Box 33 Watamu, Kenya. Stedet i Watamu og omegn. 100 kr/dag inkl. mad. Eget koralrev m. hajer. Mweya Lodge Luksus-lodge i QE restaurant, bar, butik og den formidable udsigt er imidlertid tilgængelig for alle. New Linda Guesthouse Lugard Road, Fort Portal. Rent, 20 kr/dag. Proviantér på markedet. Paraa Rest Camp Udover teltning den eneste lavbudget-mulighed i Murchison Falls NP. 2 pers. banda 40 kr/nat, 3 pers./60 kr. Restaurant, kiosk med film. Drives af Red Chili Hideaway, der også har et backpacker-sted i Kampala. Tilbyder transport fra Masindi til the Rest camp (Travellers Bar & Restaurant, kl / ush/8 pers. bus) samt diverse discount-safaris. (www.redchilihideaway.com/murchison.htm). Picfare Hotel hovedgaden (den eneste), Bundibugyo, enkv. 30 kr. Royal Hotel Plot 35, Luwum Street, enkeltværelse kr. Der er ikke meget royal over dette sted, men centrale og billige overnatnings-muligheder er som sagt svære at opdrive i Kampala. Luwum Street er en gade, hvor man kommer tæt på en 3. Verdens storby på godt og ondt; handelsliv og puls, men også daglejere, gadebørn og prossies. I det omfang man vil opleve Kampala, er Park Side Inn s tag-terrasse med en fantastisk udsigt over busholde-pladsen og gadelivet et nødvendigt sted at drikke en genstand eller to (45 Ben Kiwanuka St. opgangen er meget diskret på højre hånd ad Luwum Street lige overfor matatu-holdepladsen). 16

17 Rwenzori View Guest House Lower Kakiiza Road 15, Boma. Nyt populært hotel i Fort Portal, enkv/dbv. incl. morgenmad 120/155 kr., Saad Hotel Rwenzori Road, Kasese. Bank og Forex bureau i samme bygning, 40 kr./dag. Safari Hotel Nkingo Village v. Charles Lubega, P.O.Box 730, Fort Portal. Et billigt, primitivt gæsthus med venlig atmosfære 10 min. gang fra Kibale Forest. Her kan man bo/spise for 25 kr/dag. Er der fyldt kan man slå teltet op (www.traveluganda.co.ug/safari-hotel-bigodi). Samalien Hotel Wandegeya, Bombo Road v. siden af det lidt dyrere alternativ College Inn. Pænt og rent, 120 kr for enkeltværelse m. eget bad/toilet og en seng, hvor der sagtens kan sove to, der ikke er forelsket. Ligger lige op til Makerere University og de små barer/spisesteder i Wandegeya Triangle er fyldt med studerende og deres forelæsere. Der er også et Samalien Hotel på William Street tættere på centrum. Speke Hotel Nile Avenue, PO Box 7036, The grand old colonial hotel. Der er mere luksuriøse hoteller i Kampala, men ingen har samme charme. Har man penge nok eller tager forældrene med til Østafrika er dette stedet. The Crows Nest Det bedste overnatningssted ved Sipi Falls, et spektakulært vandfald for foden af Mt. Elgon. The Red Chili Hideaway Hostel and Campsite Off Port Bell Road, Bugolobi. Tlf el. mobil , Billigt overnatningssted. Driver også en lejr i Paraa, Murchison Fall s NP og arrangerer safari dertil. Formentlig den billigste safari man vil støde på, men de er ikke lagt an på fuglene. Traveller's Corner (lige overfor Masindi Postoffice). Danskejet restaurant med de møreste bøffer, hvis man har tid eller alligevel overnatter i Masindi på vej til Budongo/Murchison Falls NP. Tourist Hotel Market Street. Nyrenoveret, meget centralt beliggende hotel, lige overfor det sprudlende Nakasero Market. Enkv/dbv. 25/35 $. Vanilla Hotel Den bedste overnatningsmulighed i Bundibugyo (Semliki-området), enkv/dbv. 50/70 kr. Visitours Hotel P.O.Box 128, Kabale. Tlf (mobil). Centralt ved siden af busholdepladsen, mad/logi 40 kr/dag, kan hjælpe med at arrangere transport til Bwindi Forest. 17 Rejse-operatører og bil-udlejning Abercrombie and Kent 14 Tank Hill Shopping Centre, P.O.Box 7799, Kampala. Tlf /3, fax: , Afri-Tours and Travel Ltd 30 Lumumba Avenue, P.O.Box 5187 Kampala. Tlf el , fax: , Birdquest Two Jays, Kemple End, Birdy Brow, Stonyhurst, Lancashire QY, UK. Tlf , fax: , City Cars And 4X4s 20 Tank Hill Parade, vær. 20, Muyenga. Tlf el. mobil: , En af de (relativt) billigste biludlejningsfirmaer. JCM Travel Metropole House, Entebbe Road, Kampala. Tlf , , , mobil: , fax: , Tur-arrangør og biludlejning John Mwebe Safariguide, P.O.Box 22, Lake Katwe, Kasese. Tlf Kommer man med matatu/bus til Queen Elisabeth NP er John formentlig den billigste mulighed for at arrangere en dags safari. Spørg efter ham i Katunguru, hvor man skal af, hvis man kommer sydfra (Mbarara) og vil til Mweya. Regn med kr. for 3-4 timers morgentur fra Mweya-Kasenyi Track t/r. Dette er den laveste fællesnævner, men man se de vigtigste pattedyr. Lake Kitandra Tours and Travel Ltd Blacklines House, Colville Street, P.O.Box 40360, Kampala. Tlf el , fax: , Landrovers4hire P.O. Box 933, Jinja, mobiltlf , Mantana African Safaris P.O.Box 11060, Kampala. Tlf/fax:

18 Nile River Explorers Backpackers Lodge 41 Wilson road, Jinja. Tlf , mobil: , fax: , Det skulle efter sigende være muligt at leje landrovers her for 40 $/dag. Nile Safaris Farmers House (værelse 230), Parliament Avenue, P.O.Box 12135, Kampala. Tlf , fax: Pearl of Africa Tours & Travel 2 Impala House, Kimathi Avenue. Tlf , mobil: , , , fax: , Tur-arrangør og billeje. Phoenix Car Hire & Tours Rwenzori house, 1 Lumumba Avenue. Tlf , mobil: , fax: Rainbow Tours Sarus Bird Tours 12 Walton Drive, Bury, BL9 5YU, UK, tlf , fax: , Scandinavian Express Moderne langdistance-busser til Kenya og Tanzania. Se priser, køreplan etc. på Sunbird AB P.O.Box 76, Sandy, Bedfordshire, SG19 IDF, UK. Tlf , fax: , Volcanoes 27 Lumumba Avenue, P.O.Box 22818, Kampala. Tlf el ,v fax: Mobile Wild Frontiers. 83a Circular Road, P.O.Box 619, Entebbe. Tlf/fax: , 18 Tur-rute og forventninger

19 Hvor mange arter ser/hører man på en tre-ugers tur til Uganda med udgangspunkt i den turrute, der er foreslået nedenfor? Det kommer selvsagt an på, om man har forberedt sig hjemmefra med fuglebånd/litteratur, intensiteten under opholdet og tilstedeværelsen eller fraværet af trækfugle fra nordlige breddegrader. Man kan også overveje at hyre en lokalkendt guide. Det har adskillige fordele. Man er ikke så afhængig af forberedelserne hjemmefra, der ses/høres væsentligt flere arter og man undgår ikke mindst frustrationerne over alle de ukendte stemmer derinde fra løvet. Samtidig kan der spares både tid og penge på logistikken og man vil se steder og arter, man aldrig selv havde fundet. Omvendt er det jo ulig sjovere at erkende fuglene ved egen kraft. Er man en mindre gruppe anbefales det at benytte sig af en af de meget kompetente guider, der er nævnt ovenfor. Værdien af en guide er specielt stor i skovene og jeg garanterer, at de nævnte guider er mere end deres vægt værd i antal arter, man ikke selv havde identificeret. Ikke mindst fordi de har check på nøgle-arterne (de arter der er specielle i en østafrikansk sammenhæng). Alfred, en lokal Bwindi-guide, er et udmærket eksempel på, at økoturisme kan betale sig. Han har fundet ud af, at der er gode penge i at kunne tage en Dwarf Honeyguide fra ladet af en pick-up eller vide lige præcis i, hvilke to skovlysninger i hele Østafrika man kan se African Green Broadbill. 19 Alfred Twinomujuni (i midten) med klienter i Bwindi Forest's barnbuszone. Jeg så Shelley's Crimsonwing på denne strækning. For at holde udgifterne nede kan man evt. overveje kun at benytte en guide i Bwindi Forest. Det vil formentlig resultere i arter, man ikke selv havde set/hørt. Følger man den nedenstående turrute er en turliste på arter realistisk i vinterhalvåret og allierer man sig med lokal ekspertise er 600 arter bestemt muligt.

20 Det efterfølgende forslag til en tur-rute tager udgangspunkt i, at den typiske fuglekigger har begrænset tid til rådighed. Lokaliteterne er valgt udfra det kriterie, at de repræsenterer de fleste af Ugandas habitater og at de artsmæssigt komplimenterer hinanden. Desuden er der lagt vægt på at de områder, der opfylder dette, ikke ligger for langt fra hinanden for at minimere transporttiden (i det omfang de nævnte lokaliteter ikke er præsenteret i denne rapport, henvises til Where to watch birds in Uganda, se under Anbefalet litteratur). Dag 1: Ankomst Entebbe. Afhængig af ankomst brug tid på Entebbe Botanical Garden, søbredden (Victoria-søen) og området mellem golf-banen og søen. Rensningsanlægget på højre hånd mod lufthavnen er et godt vadefuglested. Dag 2: Kør mod Masaka, stop en time ved Nabajjuzi Wetland (Træskonæb, Rufous-bellied Heron, Sitatunga) og Kyjanja Swamp (Træskonæb, White-backed Duck). Drej af ved første afkørsel mod Lake Mburo NP, tag Ruroko eller Zebra Track mod Park Headquarters. Overnat Rwonyo Camp. Kør langsomt mod Sanga Gate og Mbarara. Mød evt. guide i Kabale, kør langsomt ind i bjergskoven efter Ndeego Gate. Dag 3: Den korte sti mod Mubwindi Swamp. Eftermiddag langs hovedvejen. Dag 4: Den lange sti mod Mubwindi Swamp. Eftermiddag langs hovedvejen. Dag 5: Kør mod "The Neck", kig her et par timer specielt hvis African Green Broadbill endnu ikke er set. Kør derefter mod Buhoma. Check Munyaga River Walk og teltpladsen et par timer. Arrangér en guide til næste dag. Dag 6: Gorilla-tracking eller hel-dags tur langs hovedstien ind i skoven. Dag 7: Waterfall Trail og hovedstien. Er der tid tilovers besøges nærliggende sump for Red-chested Flufftail. Dag 8: Waterfall Trail og/eller hovedstien om morgenen. Kør mod Ishasha, ankomst eftermiddag. Brug evt. eftermiddag omkring floden/lejrpladsen. Check landingsbanen for natravne, braksvaler og Violet-tipped Courser. Dag 9: Northern Circuit. Eftermiddag langs floden. Nightdrive. 20 Acacie-savanne i Crater Lake-området for foden af Rwenzori-bjergene. Karakterfugle her er bl.a. Common Scimitarbill, Wing-snapping Cisticola, Yellow-throated Longclaw og Tropical Boubou. Dag 10: Kør over Northern Circuit mod hovedvejen. En time ved Ntungwe River (African Finfoot), evt. afstikker mod fiskerlandsbyen Rwshamane. Stop ved Katunguru-broen over Kazinga-kanalen.

Nigel Archer Safaris. Kenya

Nigel Archer Safaris. Kenya Side 1 af 6 Nigel Archer Safaris Kenya Nigel Archer har igennem mange år været kendt som en yderst erfaren professionell jæger på såvel storvildt, plains game og fuglejagt. Hans baggrund som både akademisk

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI

KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI SAFARI 2013 KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI Rejsebeskrivelse TRUCK MINIBUS TRUCK LOKAL MINIBUS FLY 4X4 LOKAL JEEPFLY SAFARI 4X4 BUS LODGE JEEP TELT SAFARI LODGE

Læs mere

Maldiverne aire em L ili : F to Fo

Maldiverne aire em L ili : F to Fo Foto: Fili Lemaire Maldi verne på budget Hvis man er rygsækrejsende og gerne vil opleve Maldiverne for billige penge, er det muligt at indlogere sig i små guesthouses i landsbyerne rundt omkring på de

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Gode råd til studieophold i Tanzania

Gode råd til studieophold i Tanzania Gode råd til studieophold i Tanzania Køb af flybilletter: køb billetten så tidligt som muligt, så bliver billetten billigst. Husk at tilkøbe konkursforsikring (koster under 50 kr.), hvis du vil undgå ikke

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Før og under rejsen. Vi hører meget gerne fra dig, når du kommer hjem!

Før og under rejsen. Vi hører meget gerne fra dig, når du kommer hjem! Før og under rejsen Danhil Travel ønsker naturligvis, at rejsen til Cuba bliver en af de ferier, som frembringer et stort smil, når du af og til mindes den. Her er et par gode råd og lidt vejledning fra

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder

Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis, Klub Folkebladet og Africa Tours byder velkommen til en skøn og oplevelsesrig

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

Miami og New York. Miami og New York. Turen kort USA

Miami og New York. Miami og New York. Turen kort USA Miami og New York Oplev Florida og New York på samme rejse. Først har du seks dage ved Miami Beach. Slap af på den berømte strand, og nyd stemningen langs Ocean Drive i de varme tropenætter. Eller lej

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Sydafrika for livsnydere

Sydafrika for livsnydere for livsnydere for livsnydere Denne rejse er for dig, som vil have det bedste af det bedste. Du starter med 4 dage i Cape Town, hvor du bor på et lækkert B&B. Vi har inkluderet en dagstur - du kan frit

Læs mere

Som backpacker i Australien

Som backpacker i Australien Som backpacker i Backpackere har som regel mere end fire uger til rådighed, når skal opleves. Til gengæld gælder det om at få pengene til at strække så langt som muligt, samtidig med at alle højdepunkterne

Læs mere

Uganda September 2008 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening

Uganda September 2008 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Uganda September 2008 Leopard i Muchinson Falls NP. Foto: Ken Jakobsen DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: DOF Travels 3-ugers tur til Uganda i september 2008 var præget af intensitet og intimitet.

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Kackar 2014 November 2013

Kackar 2014 November 2013 Kackar 2014 November 2013 Stor tur: Biesczcady 2006 Stor tur: Transsylvanien 2010 Kackar 2014 Hvor? Hvornår 23. juli 2014: Rejse Odense-Trabzon, afg tidlig morgen 24-25. juli 2014: Trabzon forberedelse

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

I kan i bilagene se praktisk information omkring turen, som vil blive uddybet på lørdag den 13. december kl. 12 i lokale 284.

I kan i bilagene se praktisk information omkring turen, som vil blive uddybet på lørdag den 13. december kl. 12 i lokale 284. Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vores lærere fra Kina; Ning og Wenting har undervist i kinesisk og har samtidig givet et godt indblik i kinesisk kultur

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Afrejse: 9. - 21. oktober 2014-13 dage Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Oktoberfesten er traditionen tro blevet afholdt hvert år siden 1810. I de store festtelte serveres der store kolde pilsnere og grillkylling, og

Læs mere

Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island

Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island Side 1 af 9 Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island Med baggrund i vore egne rejseerfaringer og oplevelser i Afrika, samt vort veludbyggede kontaktnet på det afrikanske

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Herunder får du tre forslag til, hvordan din rejse kan se ud. Men ring til os med dine ønsker. Der er mange flere muligheder end de her nævnte!

Herunder får du tre forslag til, hvordan din rejse kan se ud. Men ring til os med dine ønsker. Der er mange flere muligheder end de her nævnte! på tilbud på tilbud Rejser til på tilbud. Netop nu kan du flyve Down Under med Singapore Airlines til historisk lav pris. Kun et stop undervejs og mulighed for gratis stop over. Oplev med et af verdens

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Zimbabwe og Zambia 19. november-01. december 2013

Zimbabwe og Zambia 19. november-01. december 2013 Zimbabwe og Zambia 19. november-01. december 2013 Med LandbrugsMedierne og Zimbabwe og Zambia I den midterste del af det sydlige Afrika ligger to gudsbenådede højplateau landområder, i dag kaldt for Zimbabwe

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012

Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012 Egyptens hjerte kalder Rejseplan Pris pr. person kr. 8.000,- 20.-29. april 2012 Denne udsøgte rejse vil åbne dit hjerte og sind til det autentiske møde med Egyptens folk, levestil, magi, kraft og ørkenens

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) Studieturen er planlagt, så den både har spændende faglige

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

London Heathrow. Figueroa

London Heathrow. Figueroa Svend H Nielsen Nebbegårdsbakken 18 2400 København Nv t 70 10 21 21 e info@mytravel-tango.dk www.mytravel-tango.dk UDSKREVET DATO : 24-11-2008 REJSEPLAN Deltagere: Nielsen/Svend H Mr Hansen/Susanne H Ms

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bangkok Koh Samui Explorer

Bangkok Koh Samui Explorer Bangkok Koh Samui Explorer Rejsen i hovedpunkter Længde: 14 dage / 13 nætter (Maj Oktober 2009) Højdepunkter: Længde: 14 dage / 13 nætter Start: Bangkok Slut: Bangkok Højdepunkter: Bangkok, Dinner Cruise,

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Uganda - en unik oplevelse - landet og folket helt tæt på

Uganda - en unik oplevelse - landet og folket helt tæt på Uganda - en unik oplevelse - landet og folket helt tæt på 14 dages tur med dansk rejseleder pris pr person i dobbelt værelse kr. 24.975,- 2 afgange fra København med KLM via Amsterdam 24. oktober og 14.

Læs mere

Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona

Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona Så er Dansk Svømmeunions mastersudvalg klar med et rejseoplæg for masterssvømmerne i de nordiske lande til Masters- EM i Cadiz den 12-20. september 09. Cadiz er spaniernes eget foretrukne ferierejsemål

Læs mere

På safari og vandring i Sydafrika Trekking Bureauet/Eventyrrejser i samarbejde med Lido Fitness Vejle

På safari og vandring i Sydafrika Trekking Bureauet/Eventyrrejser i samarbejde med Lido Fitness Vejle På safari og vandring i Sydafrika Trekking Bureauet/Eventyrrejser i samarbejde med Lido Fitness Vejle 9. 21. oktober 2015 15 aktive dage i Sydafrika med vandring, safari og unikke oplevelser Sydafrika

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Der er aircondition, trådløs Internetadgang og telefon. Huset er lyst og venligt med dobbelt garage. Desuden er der vaskemaskine og tørretumbler.

Der er aircondition, trådløs Internetadgang og telefon. Huset er lyst og venligt med dobbelt garage. Desuden er der vaskemaskine og tørretumbler. Vores Summerhome er beliggende i Highland Reserve, Davenport, 15 min. kørsel syd for Orlando og lige midt i Florida. Perfekt beliggenhed, hvis man vil opleve Floridas mangfoldighed. Det er dejligt bolig/ferie

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013

BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013 BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013 Guangzhou er hovedstaden i provinsen Guangdong, der med sine ca. 70 mio. indbyggere er blevet Sydkinas store handelsprovins. Med sin beliggenhed ikke

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj KØBENAVN 25. april Afrejse fra Københavnden 25 april kl. 06:30 ankomst til Palma kl. 09:25 DK 431 afrejse fra Palma den 02 maj kl. 10:45 ankomst til København kl. 13:45 DK 432 2 maj Afrejse fra København

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Oktoberfest i München.

Oktoberfest i München. Oktoberfest i München. Vær med når en af verdens største folkefester fylder 200 år. Strøby Turist kan i samarbejde med Best Travel tilbyde en oplevelse ud over det sædvanlige. En af verdens største folkefester,

Læs mere

www.fijirejser.dk 86 20 45 20 Eksotiske tilbud Specialister i Stillehavsøerne

www.fijirejser.dk 86 20 45 20 Eksotiske tilbud Specialister i Stillehavsøerne Specialister i Stillehavsøerne Hos Fijirejser er vi specialister i at skræddersy rejser til Stillehavsøerne. Vi har rejst i landene og sidder klar til at hjælpe med at skræddersy din drømmerejse til paradisøerne

Læs mere

Succesen fra verdenspremieren i foråret 2010 gentages

Succesen fra verdenspremieren i foråret 2010 gentages Succesen fra verdenspremieren i foråret 2010 gentages Denne fantastiske tur, der følger i fodsporene af gepard og meget mere på én og samme rejse, Jim Cobetts spændende liv i Indien og Østafrika, hvilket

Læs mere

Yellowstone & cowboyland

Yellowstone & cowboyland Yellowstone & cowboyland En mindeværdig rejse i "The Real America", der indeholder en kombination af cowboys og indianere tilsat nogle af de bedste og mest spektakulære amerikanske nationalparker: Yellowstone,

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

AFGANG CPH: Lørdag den 12. februar via Paris, Frankfurt og Adis Abeba, Etiopien ANKOMST: Kigali søndag 13. februar

AFGANG CPH: Lørdag den 12. februar via Paris, Frankfurt og Adis Abeba, Etiopien ANKOMST: Kigali søndag 13. februar København oktober 2004 Umubano 2005 deltagerbrev 1 Kære Alle deltagere. Først og fremmest tak fordi I har tilmeldt jer Umubanoturen 2005. Det er vi fra planlægningsgruppens side meget glade for, og vi

Læs mere

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016 Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle Februar 2016 Dette er den absolut optimale Kilimanjaro tur, hvor vi vandrer ad den smukke Lemosho rute. Vi begynder turen

Læs mere

Holstebro RejseCenter byder velkommen til Sudirman Cup d. 10. 17. maj 2009 i Guangzhou, Kina

Holstebro RejseCenter byder velkommen til Sudirman Cup d. 10. 17. maj 2009 i Guangzhou, Kina Holstebro RejseCenter byder velkommen til Sudirman Cup d. 10. 17. maj 2009 i Guangzhou, Kina Guangzhou er hovedstaden i provinsen Guangdong, der med sine ca. 70 mio. indbyggere er blevet Sydkinas store

Læs mere

MØD AFRIKA ULDUM HØJSKOLE

MØD AFRIKA ULDUM HØJSKOLE MØD AFRIKA ULDUM HØJSKOLE Det her kan du opleve - blandt meget andet BESØG I KIRKE OG MOSKE SAFARI BESØG HOS M OFF ROAD BESØG PÅ BØRNEHJEM Pris: ca. 15.000 kr. To årlige rejser i januar og juni. Varighed:

Læs mere

Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Walked Up Grouse (rype) jagt Royal Deeside/Aberdeenshire Estates 4-6 jægere fra 12 August til midten af September

Læs mere

Dagsorden Træningslejr. Præsentation Formål med lejren Medbring mv. Træninger Sociale miljø Kontakt med svømmerne

Dagsorden Træningslejr. Præsentation Formål med lejren Medbring mv. Træninger Sociale miljø Kontakt med svømmerne Dagsorden Træningslejr Præsentation Formål med lejren Medbring mv. Træninger Sociale miljø Kontakt med svømmerne Præsentation Holdleder: Jette Hamann-Larsen Træner E1: Claus Erik Winberg-Rolsted Træner

Læs mere

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge...

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Island 2015 Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Tidsforskel... Mobiltelefon... Krav til udstyr... Pris

Læs mere

Pro Bowl og vinterferie i Miami 26. januar 2. februar 2010. med Jesper Elming og Jimmy Bøjgaard

Pro Bowl og vinterferie i Miami 26. januar 2. februar 2010. med Jesper Elming og Jimmy Bøjgaard Pro Bowl og vinterferie i Miami 26. januar 2. februar 2010 med Jesper Elming og Jimmy Bøjgaard Tirsdag den 26. januar Afrejse med Continental Airlines om morgenen via New York med ankomst sidst på aftenen

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Rundrejse og deltagelse i Unicon15

Rundrejse og deltagelse i Unicon15 DGI Unicykling New Zealand Rundrejse og deltagelse i Unicon15 Turleder og ansvarlig leder på turen Dennis Olesen Målgruppe Unicyklister der skal deltage i Unicon 15 og som ønsker at benytte sig af muligheden

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011. Billedet er fra Yosemite National Park

DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011. Billedet er fra Yosemite National Park DET VESTLIGE USA 21. maj 8. juni 2011 Billedet er fra Yosemite National Park Guds eget land eller mulighedernes land kært barn har mange navne, men USA er også landet fyldt med overraskelser om man så

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32 7700 Thisted Att: Michael Søndergård Faktura / Depositum Dossier : 52385/3230 Kundenr. Dato : 0003692 : 29/08/2014 Salgskonsulent : Vibeke Arrangement Antal Stk.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

Uganda november 2015 Grundtur på 2 uger samt 1 ekstrauge

Uganda november 2015 Grundtur på 2 uger samt 1 ekstrauge Uganda november 2015 Grundtur på 2 uger samt 1 ekstrauge Turledere: Peter Lafrenz og lokalguide Alfred Twinomujuni Få en ekstraordinær og intens oplevelse sammen med bjerggorilaer og træskonæb Vi genturen

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

PhotoCare Special Foto-safari, 9 dage.

PhotoCare Special Foto-safari, 9 dage. PhotoCare Special Foto-safari, 9 dage. Dag 1: Fly til Kenya Vi flyver fra Danmark via Amsterdam, til Nairobi, Kenya. Vi flyver med KLM / Kenya Airways. Dag 2: Nairobi National Park, Daphne Sheldrick s

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere