UGANDA 31/ / Lars Christiansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGANDA 31/8 2000-23/2 2001. Lars Christiansen"

Transkript

1 1 UGANDA 31/ / Lars Christiansen

2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion....s.3 Klima og besøgstidspunkt..... s.6 Helbred og sikkerhed.....s.7 Transport og kommunikation. s.8 Overnatning og mad....s.9 Prisniveau og penge......s.10 Medtages...s.12 Anbefalet litteratur s.12 Relevante adresser... s.14 Turrute og forventninger... s.19 Lokalitets-oversigt s.21 Detaljeret turforløb....s.40 Systematisk artsliste Fugle....s.61 Pattedyr.. s.109

3 Introduktion 3 Ved ankomsten til Uganda i august 2000 var det eneste sikre programpunkt at deltage i Den Pan-afrikanske Ornitologiske Konference i Kampala i begyndelsen af september. Ophold i Etiopien, Den (alt andet end) Demokratiske Republik Congo (DRC) og Kenya var også inde i billedet. Den kaotiske politiske situation i DRC umuliggjorde imidlertid en rejse hertil og betød også, at Rwenzori-bjergene og Semliki Forest National Park i det vestlige Uganda var midlertidigt lukket for besøgende. Rejseforløbet bærer desuden præg af et møde med en sød pige i Kampala. At det alligevel blev til så mange fugle må tilskrives ophold i yderst "produktive" områder med et bredt spektrum af habitater. Jeg rejste intensivt rundt i den vestlige del af landet fra Murchison Falls National Park i nord til Kisoro og Bwindi Impenetrable Forest i syd fra juli-december 1995 (se kort s. 4) efterfulgt af et halvt års ophold i Rwenzori-bjergene (juni-december 1996). Disse to ophold koncentrerede sig om tilvejebringelse af data til det afsluttende speciale på biologi-studiet. Det meste af denne rejse blev også tilbragt i Uganda. Jeg har således et indgående kendskab til specielt den vestlige del af landet. I den systematiske artsliste indgår der observationer fra tre ugers fugle/safari-tur i Kenya, som det også blev til og en enkelt kenyansk lokalitet er i den forbindelse medtaget i lokalitetsgennnemgangen. I de efterfølgende afsnit er der dog udelukkende lagt vægt på, at præsentere Uganda som (ornitologisk) rejsemål. Det skyldes, at Uganda i modsætning til Kenya, er en ukendt destination for de fleste (ornitologer) og manglen på informativt materiale desto større. Derfor er der tilføjet nogle kortfattede, generelle betragtninger om de praktiske aspekter af det at rejse til og rundt i Uganda. For en bredere introduktion til såvel Uganda som Kenya henvises til de gængse rejsehåndbøger, man utvivlsomt vil anskaffe sig (se litteraturlisten). Praktiske oplysninger i denne rapport er dog opdateret og dermed noget mere aktuelle end disse rejsehåndbøger. Rapporten indleder med en introduktion til Uganda som rejseland, herunder korte lokalitets-beskrivelser, efterfulgt af et detaljeret afsnit om rejseforløbet, der giver en idé om, hvilke fugle og pattedyr man typisk vil støde på. Netop dette afsnit er meget relevant for førstegangs-rejsende, som typisk ikke kender de lokale (skov) fuglestemmer og er specielt skrevet med henblik på sådanne (hvilket betyder at sjældne/lidt vokale/svært bestemmelige arter oftest er udeladt i dagbogs-beskrivelsen). Den sidste del er helliget den systematiske artsliste. Denne rapport er af forskellige årsager blevet noget forsinket. Da den mest interessante del af fugle-faunaen imidlertid består af standfugle og årligt tilbagevendende trækfugle, skal man ikke tillægge årstallet større betydning mere relevant er observations-tidspunktet i relation til regntid/tørtid, som groft sagt betyder mere henholdsvis mindre sang/yngleaktivitet. Der er indhentet aktuelle informationer (januar 2005) om diverse praktiske aspekter af det at rejse i Uganda (eksempelvis valutakurs, politisk situation, sikkerhed, billeje, hotelpriser, afgifter i nationalparkerne, nye overnatningsmuligheder etc.), men da tingenes tilstand ofte ændrer sig hurtigt i Afrika anbefales det, at undersøge den aktuelle situation før afrejse også selvom den kun ligger et halvt år ud i fremtiden! Peter Christiansen og Morten Dehn har bidraget med billeder. Desuden takkes Peter Christiansen, Andreas Petersen, Mads Jensen Bunch og Anders Tøttrup for konstruktive kommentarer.

4 Uganda 4 Uganda er et af de sikreste og mest behagelige lande i Afrika at rejse rundt i og derfor et godt udgangspunkt for at starte på tropisk Afrika. Folk er generelt imødekommende uden at være anmasende, hvilket er ret væsentligt for fornøjelsesværdien. Det betyder i praksis, at man kan få lov til at passe sig selv indtil man evt. ønsker det modsatte. Den eneste undtagelse for dette mønster er som regel ved trafikale knudepunkter såsom busholdepladser, hvor man vil opleve uopfordrede henvendelser. Disse vil dog som oftest nok opfattes som værende nyttige for rejsende, der besøger stedet første gang. Den generelle atmosfære er overordentlig tryg også for en velhavende hvid turist. Selv i hovedstaden Kampala's centrum kan man generelt færdes i fred og ro (også efter mørkets frembrud), hvilket f.eks. er utænkeligt i Nairobi (Kenya). Transport er billig og relativt velfungerende. Kommunikation foregår problemfrit, da engelsk er hovedsproget og tales (af i hvert fald en del) i selv den mindste flække. Da den ugandiske shilling til en vis grad er knyttet til den amerikanske dollar, er det billigere at besøge landet end det har været længe. Det er fascinerende - og 1andets store fordel - at man i princippet kan se fugle karakteristiske for hhv. tørt bushland, tør og fugtig acacie/bush-savanne, lavvandede søer, papyrussumpe, græsland samt lavlands-og bjergregnskov på én og samme dag i det vestlige Uganda. Otte af landets ti nationalparker (herefter forkortet NP) ligger i denne region, hvilket understreger de sceniske og biologiske værdier i området. Oversigtskort over Uganda s nationalparker. Desuden er Budongo og Mabira Forest angivet.

5 5 Uganda var faktisk indtil slutningen af 1960 erne den klassiske safari-destination i Afrika (Ernest Hemingway styrtede på vej til en jagtsafari med sædvanlig sans for selv-iscenesættelse ned i et sportsfly i Murchison Falls National Park), men grundet årtiers anarki som følge af borgerkrig og elendig forvaltning, skal man i dag ikke forvente at finde de samme koncentrationer af vildt som i de klassiske nationalparker i Kenya og Tanzania. For de fleste arters vedkommende har bestandene dog været i markant fremgang i de sidste 15 år, og der er som følge af igangværende reintroducerings-programmer begrundet håb om, at man i Uganda i nær fremtid atter vil kunne opleve eksempelvis Næsehorn. Til gengæld er nationalparkerne billigere at opholde sig i sammenlignet med Kenya og specielt Tanzania, og så har man ikke mindst herlighederne stort set for sig selv et faktum man lærer at påskønne, når man har oplevet vildtet omringet af safari-køretøjer i nogle af de meget besøgte nationalparker i nabo-landene. De tre nationalparker jeg på den seneste tur besøgte i det sydvestlige Uganda (Bwindi Impenetrable Forest, Kibale Forest og Queen Elisabeth) komplimenterer hinanden fint, idet de indeholder stort set alle landets habitater. Derfor er det også muligt at se 80 % af alle landets fuglearter i disse tre områder! Fuglene Med sine pt registrerede fuglearter er Uganda i forhold til sin størrelse ( km 2 omtrent det samme som England) det fuglerigeste land i Afrika. Kun i DRC, der er 10 gange større end Uganda samt i Kenya og Tanzania er der ligeledes set over 1000 arter. Antallet af registrerede arter er tilmed ekspanderet kraftigt de seneste år, bl.a. i kraft af nogle få lokale ornitologers målrettede indsats på strategiske lokaliteter. Da antallet af tilrejsende ornitologer samtidig stiger markant, må denne udvikling forventes at fortsætte. At fuglene kun er en indikation af den generelle biodiversitet fremgår af det faktum, at Uganda desuden er hjemsted for en trediedel af kontinentets sommerfugle, 7 af 18 plante-ordener (mere end noget andet land) samt den næststørste diversitet af pattedyr i Afrika (kun otte lande i verden huser flere pattedyr-arter). Denne utrolige biologiske mangfoldighed er bl.a. betinget af en stor mængde forskellige biotoper, en stor topografisk variation ( m) samt det faktum at to store økosystemer (den ækvatoriale regnskov og den øst-afrikanske savanne) mødes i det vestlige Uganda. Således er de knap 200 fuglearter, der i en østafrikansk sammenhæng kun findes i det vestlige Uganda, altovervejende arter man finder i Vest-og Centralafrika. Der er kun én endemisk art, Fox' s Weaver (Ploceus spekeoides), der er fåtallig i sumpe i den centrale del af landet. Til gengæld er der mange arter (47), hvis meget begrænsede udbredelsesområde strækker sig over to-tre lande-grænser, de såkaldte "near-endemics". Det bjergrige grænseområde (et område på størrelse med Danmark) mellem Burundi, DRC, Rwanda og Uganda er hjemsted for 43 arter, der kun findes her (Albertine Rift Endemics - ARE) og 30 af disse kan ses i det sydvestlige Ugandas bjergområder. Siden folkemordet i Rwanda i 1994 har den politiske situation i dette og de to andre fransktalende nabolande desuden besværliggjort rejser dertil, om end der i øjeblikket ikke er nogen sikkerheds-risiko forbundet med et besøg i Rwanda (se tur-rapport nævnt i litteraturlisten). Uganda er dog pt. og formentlig i en overskuelig fremtid den nemmeste indgang til disse endemer. Uganda er specielt rig på rovfugle (74 arter), frankoliner (16), duer (22), turacoer (7), gøge (17), isfugle (12), biædere (12), ellekrager (7), hornbills (16), honeyguides (13), spætter (18), greenbuls (29), fluesnappere (20), vævere (37) og solfugle (37). Det anbefales, at man sender sine observationer til National Biodiversity Data Bank (se under Relevante adresser). I et ornitologisk relativt uudforsket land som Uganda er alle observationer i princippet af interesse, specielt hvis man bevæger sig uden for de traditionelle lokaliteter.

6 6 Udsigt over Mubuku Valley på grænsen til Rwenzori Mountains National Park (1800 m o.h.o.). Rwenzoribjergkæden er den højeste i Afrika og huser 19 Albertine Rift Endemics. Klima og besøgstidspunkt Uganda har et relativt forudsigeligt tropisk klima. Den sydlige halvdel af landet er karakteriseret af tørtid i januar/februar. Den lange regntid starter så småt i marts og tiltager i april og maj. Tørtiden fra juni til august afløses af regntid fra september til primo december (tør- og regntidernes begyndelse og afslutning varierer generelt dog ofte betydeligt fra år til år og i de senere år har der været større udsving i påbegyndelsen og længden af regntiden den begynder senere og er ikke så markant). Dette generelle mønster bliver mindre udtalt jo længere nordpå man bevæger sig og i den nordlige halvdel af landet falder regnen fortrinsvis fra april til oktober. En stor del af landet modtager i gennemsnit mm regn årligt (gennemsnit i DK: 700 mm). Til dette skal knyttes nogle væsentlige kommentarer. Selv i regntiden kan der være korte perioder uden regn og der er normalt ikke tale om dagsregn. Det kan naturligvis forekomme, men generelt vil man sagtens kunne gennemføre en tre ugers fugletur i regntiden, hvilket fremgår af den detaljerede turbeskrivelse. Samtidig er fugleaktiviteten højere, idet de fleste arter yngler i denne periode. Det har specielt betydning, når man besøger skovlokaliteterne, hvor mange af drosselfuglene eksempelvis er tavse i tørtiden. Omvendt kan transporten være mere (tids)krævende i regntiden. Vil man have indslaget af vestpalæarktiske trækfugle i eksotiske omgivelser med, skal man placere sin tur i perioden medio oktober-ultimo marts, hvor en pause fra det danske vejr måske også er mest tiltrængt (mange af vadefuglene kan dog ses hele året). Ønsker man at se så mange arter som muligt, er det også i dette tidsrum man skal placere sin tur. Har man kun totre uger til rådighed og råder over en bil, er det nok fornuftigst at placere turen i tørtiden fra december til marts, hvor vejene er mest fremkommelige og transporttiden dermed mindre. Konklusionen er imidlertid, at et besøg i Uganda ikke kan undgå at blive fantastisk givtigt hele året rundt! Det meste af Uganda ligger på et højlandsplateau ( m o.h.o.) og temperatur-niveauet og luftfugtigheden må betegnes som behageligt. I regntiden stiger luftfugtigheden og temperaturen falder. Temperatur-udsvingene er små på årsbasis. Dagtemperaturer holder sig typisk i intervallet mellem C o, nat-temperaturer mellem C o. Variationen er dog større i den nordlige del af landet og i bjergene. I den

7 montane del af Bwindi Forest (se nedenfor), Mgahinga National Park og Rwenzori National Park er nattemperaturer på 0-10 C o regelen snarere end undtagelsen. Uganda ligger på Ækvator, så dage og nætter er lige lange året rundt. For en fuglekigger betyder det, at aktiviteten koncentreres i tidsrummet Derudover er der bl.a. afhængigt af udstyr (spotlights, bil) og fornødne tilladelser i nationalparkerne, mulighed for at spore eksempelvis ugler, natravne og pattedyr efter mørkets frembrud. Helbred og sikkerhed Som nævnt i indledningen er Uganda et fint sted at starte sit Afrika-bekendtskab. Kriminalitet overfor udlændinge er undtagelsen snarere end regelen, men almindelig sund fornuft kommer man jo altid langt med. Den politiske situation har været stabil siden 1987 og både hæren og politiet er disciplineret. De sidste 18 år har Sudan-baserede "rebeller" terroriseret lokalbefolkningen i det nordlige Uganda - en ulykkelig situation for lokalbefolkningen, men som sådan ikke noget, der berører de områder turister besøger herunder alle de lokaliteter, der er nævnt nedenfor. Overvejer man besøg i Kidepo NP på grænsen til Sudan, kan man forhøre sig hos Uganda Wildlife Authority (UWA, se under Relevante adresser) om den aktuelle sikkerheds-situation langs vejen til Kidepo (der er ingen problemer i selve parken). I relation til Kidepo NP drejer det sig om de ofte svært bevæbnede kvægtyve fra Karamojong-stammen, der udover at stjæle kvæg fra ugandiske nabostammer og turkanerne i Kenya (selv berygtede kvægtyve) også sporadisk angriber køretøjer. En større afvæbnings-kampagne er påbegyndt de seneste år, men der er stadig et stykke vej førend strækningerne fra Moroto videre nordpå kan betegnes som sikre for rejsende. UWA hylder forsigtigheds-princippet, så får man at vide, at der ingen problemer er, kan man roligt stole på det. Omvendt betyder dét, at UWA evt. fraråder besøg i en nationalpark ikke nødvendigvis, at det er farligt at besøge den. Den kaotiske situation i DRC har betydet at Semliki Forest og Rwenzori-bjergene har været lukket for turister i en periode. Disse er nu genåbnet. Vaccinationer mod følgende sygdomme anbefales: hepatitis, tyfus, tetanus, meningitis, polio, gul feber (sidstnævnte et krav for indrejse) samt forebyggelse mod malaria. Risikoen for at pådrage sig en tropisk sygdom under et kortere ophold er meget lille. Man skal dog være opmærksom på malaria. Bortset fra i bjergene forekommer malaria almindeligt i Uganda omend lokalt, men kan heldigvis i stor udstrækning forebygges, specielt da hun-myggen (som overfører parasitten) kun er aktiv fra ca. kl , hvilket må siges at favorisere den seriøse feltornitolog i urimelig grad. Tager man forebyggende medicin, ifører sig lange ærmer/bukser om aftenen, sover under myggenet og evt. bruger myggeolie (med DEET-stof) er man rigtig godt garderet. Malaria er nemt at behandle og opholder man sig i Østafrika i lang tid, skal man ikke være nervøs for at blive behandlet lokalt. De lokale klinikker og hospitaler er desværre eksperter på området. Omend det næppe officielt anbefales af danske læger, er der masser af effektiv forebyggende kopi-medicin overalt i Uganda, hvis man vil spare penge i forhold til det bedste middel på det danske marked, Malarone, som er meget dyrt. Dette er specielt relevant, hvis man opholder sig i landet i månedsvis. På en tre-ugers tur kan man dårligt nå at blive syg af malaria, men vær opmærksom på malaria-symptomer efter hjemkomsten (specielt fordi danske læger ikke altid er opmærksomme på symptomer eller behandlingen af disse). Maveproblemer er typisk et større problem. Dette forebygges bl.a. ved at drikke (rigeligt) vand på flaske, som i lighed med sodavand kan købes i selv de mindste landsbyer. Grundet lokal opmærksomhed omkring eksempelvis trichosomer i svinekød, er mad gerne tilberedt ved høj varme og der er ingen grund til at afholde sig fra at spise på små lokale steder, omend man næppe går glip af kulinariske nydelser, hvis man lader være. HIV/AIDS er udbredt omend i aftagende (6,1 % af befolkningen i aldersgruppen år har HIV/AIDS). Man kan medbringe sterile nåle/kanyler til brug ved evt. hospitalsophold, men husk så at få en certifikation fra egen læge om at udstyret er beregnet til medicinsk brug (stofmisbrug, også besiddelse af en simpel joint, betragtes som hård kriminalitet i Østafrika). Donor-blod bliver screenet på større hospitaler. Vel-assorterede apoteker findes i alle større provinsbyer og i Kampala er de overalt, lukker som regel kl Ligeledes er der en del lokale klinikker, dog mestendels i Kampala disse drives i vid udstrækning af kompetente hospitalslæger, der på denne måde øger deres diminutive offentlige indtægt! Nogle optikere er medtaget i 7

8 adresselisten. Bortset fra i Mbarara og Jinja, skal man udenfor Kampala ikke regne med, at kunne finde velassorterede optikere. Transport og kommunikation Adskillige internationale selskaber flyver til Entebbe (Air France, British Airways, Egypt Airlines, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, KLM, Lufthansa, SN Brussel). Ofte kan det betale sig at flyve til Nairobi og tage bussen til Kampala (Akamba-busser, 120 kr., afgår fra Lagos Road kl , ankomst Kampala næste formiddag). Så kan man komme ned på en pris i omegnen af 5000 kr. t/r fra København til Kampala udenfor højsæsonen. Er man studerende/u.26 år kan man gøre det endnu billigere. Specielt i høj-sæsonen december-februar/juni-august kan der spares tusindvis af kroner på denne måde. Scandinavian Express er et nystartet bus-selskab med moderne, mere komfortable busser, der opererer på langdistance-ruter mellem Uganda, Kenya og Tanzania (se under Relevante adresser). Om end det ofte stadig kan betale sig, at ringe rundt ved bestilling af flybilletter, er de billigste billetter at finde via internet, prøv f.eks (for studerende/unge u. 26 år) samt og Indenrigsflyvning er en relevant mulighed, hvis man vil besøge Kidepo National Park på grænsen til Sudan. Adskillige selskaber flyver hertil (BelAir, CEI Aviation, Take Air) for en pris af ca kr. pr person t/r, hvis man er 4-5 personer. Hovedvejene er generelt gode, og man kan komme billigt og (for) hurtigt rundt i hele landet med busser eller minibusser (matatus). Mens busserne ofte afgår på et bestemt klokkeslæt, kører minibusserne, når de er (over)fyldt. Derfor skal man altid tage den mest proppede man kan finde. 8 Kampala Old Taxi Park set fra Luwum Street. Disse minibusser kører kun til destinationer i Kampala og forstæder. I The New Taxi Park 200 m til højre for dette billede kører busser/minibusser til fjernere destinationer som Kabale, Kasese og Fort Portal. En tur fra Kampala til den vestlige del af landet (Kabale, Mbarara, Kasese, Fort Portal, Masindi) står i kr. Et sigende eksempel på den uskyld, der endnu præger Uganda som rejseland er, at man sjældent vil blive forsøgt afkrævet et større beløb end de lokale rejsende. Er man i tvivl om prisen kan man altid spørge de medrejsende.

9 Det skal bemærkes, at prisen på transport stiger markant op til jul, da mange tager på familiebesøg i denne periode. Har man tid nok kan man komme langt med "offentlige" transportmidler. Fremragende lokaliteter som Bwindi Forest, Mgahinga, Kibale Forest, Rwenzori Mountains, Semliki Forest og Budongo Forest nås fint med bus og man behøver ikke andet end gode vandrestøvler, når man når frem, Omvendt stiller det sig med savanne-lokaliteterne Lake Mburo, Queen Elisabeth og Murchison Falls. Her er færdsel til fods udenfor lejrområderne forbudt. Man kan dog leje en firhjulstrækker på stedet for en mindre formue. Satser man på et kort, intensivt ophold (to-tre uger) vil kravet til optimal transport være tilsvarende stort og så kommer man ikke uden om at leje en bil. Det er dyrt at leje bil i Østafrika. Man behøver ikke en firhjulstrækker i tørtiden omend det er anbefalelsesværdigt. Man kan leje en Toyota Corolla/Venture for kr. om dagen med fri kørsel (check City Cars hjemmeside for eksempler, se under Relevante adresser) og mange af vejene i eksempelvis Queen Elisabeth NP og Lake Mburo NP kan fint gøres i en sådan bil. I regntiden er det ofte nødvendigt med en firhjulstrækker. En lille Suzuki Jeep (4 sæder) kan fås for ca. 500 kr./dag, mens en stor Toyota Land Cruiser med komfortabel plads til 7-8 personer og bagage koster op til 1100 kr./dag (alle priser er inkl. forsikring, skatter og 150 km daglig fri kørsel). Det er svært at få detaljerede land-kort, men for at nå eksempelvis nationalparkerne er et af de gængse oversigtskort tilstrækkelige (se under Relevante adresser). Detailkort over nationalparker kan fås hos UWA eller evt. i den enkelte nationalpark. Er man i tvivl kan man altid spørge om vej, idet der også uden for alfarvej tales engelsk (hovedsproget). Sørg altid for en "second opinion" og spørg således: "Which way to., ikke " is this the way to. Man vil nemlig ofte få et bekræftende svar på sidstnævnte spørgsmål uanset om det har hold i virkeligheden. Internationalt kørekort kan erhverves på den lokale politistation (i Danmark) for 25 kr. Medbring pas og pasfoto. Der er internet-cafeer i alle større provinsbyer og overalt i Kampala. I de sidste 10 år er der foretaget kraftige investeringer i telefonnettet, som fungerer fint. Forbindelserne til Europa er glimrende og kan man ikke undvære mobiltelefonen er der en rimelig net-dækningsgrad mange steder. Specielt ude i bushen kan mobiltelefon være brugbar, hvis man vil meddele familie og venner, at man har det godt eller ændrer rejse-planer. En sms fra Uganda til Danmark koster ca. 50 øre. Postvæsenet fungerer ligeledes fint. Overnatning og mad I Kampala/Entebbe er billige overnatningsmuligheder af en acceptabel standard ret få (med den nuværende dollarkurs (1 $=5,70 kr) er det dog intet problem) og i forhold til Nairobi betaler man mere for mindre (100 kr/nat kommer man nemt til at slippe), men specielt den første dag man ankommer, er det nok en god investering at betale lidt ekstra for et sikkert logi. Så kan man altid forhøre sig om andre muligheder næste dag, hvis man skal blive længere. Under Relevante adresser er der foreslået nogle hoteller i Kampala. Udenfor Kampala får man forholdsvis mere for pengene. Stiller man ikke de store krav kan man finde et rent logi for kr. Mange af disse lavpris-hoteller tilbyder også billig tøjvask. I nationalparkerne er overnatningsmulighederne selvsagt begrænset. De fleste parker tilbyder lodges/luksus telte ( $/nat) og i den anden ende af skalaen er teltning altid den ultimative mulighed og der vil blive sørget for brænde, hvis man vil lave mad over bålet (teltning koster generelt ca. 15 kr/nat). De fleste steder er der også mulighed for en billig (25-50 kr.) seng ved parkhovedkvarteret. Det gælder eksempelvis for Lake Mburo NP, Bwindi Forest NP, Queen Elisabeth NP, Kibale Forest NP, Rwenzori Mts. NP og Murchison Falls NP. I Semliki Forest NP og ved selve Murchison Falls er der pt. kun mulighed for teltning. Det kan være en fordel at bestille en hytte i forvejen via UWA (se adresse nedenfor), hvis man rejser i højsæsonen (juni-august, december-februar) og/eller er en større gruppe. Der er heldigvis andre grunde til at besøge Uganda end det ugandiske køkken. Typisk vil man uden for de større byer kunne få et varmt måltid bestående af gedekød, oksekød eller kylling (ofte som stuvning) serveret med kartofler, ris, majspandekager, ugali (majsgrød) eller matoke (hård, kartoffelmos-agtig kulhydrat-klump lavet af kogte umodne madbananer) og lidt kål, tomat eller avocado. Simpel og tung mad man kommer langt på for kr. Gå på det lokale marked for at opleve stemningen og proviantér de friske, modne og meget billige frugter, grøntsager, boller (mandazi) og geniale samosas af indisk oprindelse. Boderne langs vejene er som skabt til en intensiv fugletur. Her kan man købe avocadoer, vandmeloner, tomater, bananer, passionsfrugter, ananas, ristede peanuts, rå/ristet majs, lever/gede/kylling-grillspyd. Effektivt, godt og meget billigt. 9

10 I de større byer er der selvsagt en del forskellige restauranter, men kun Kampala og Jinja kan byde på diverse etniske køkkener. Vidste man det ikke i forvejen, afslører morgenmaden (når den kommer) på hotellerne, at Uganda er en tidligere engelsk koloni. I relation til morgenmad skal man gøre sig klart om det er nødvendigt, da det ofte tager uforholdsmæssigt lang tid at få den serveret. Aftal evt. inden sengetid med personalet, at den skal være klar kl. 06, selvom den nok stadig vil være forsinket blot ikke så meget! De lokale øl er gode og understreger, hvilket u-land Danmark er i den henseende (selv i Congo, hvor intet fungerer, laver man bedre øl end i Danmark!). Den lokale gin (warigi) er lavet på bananer (!) og er okay, hvis man er til gin. Bananøl, der går på omgang fra en stor dunk i en lerklinet hytte, er en god historie at fortælle om ved hjemkomsten. Det får man ikke HIV af og vær i det hele taget ikke paranoid - det har en tendens til at ødelægge fornøjelsen. Prisniveau og penge Er man en typisk rygsækrejsende, der bor på hoteller i den billige ende af skalaen, spiser lokal mad og benytter bus/matatu-transport kan man snildt klare sig for i omegnen af 100 kr/dag. Det, der vil lænse pengepungen under et besøg i Uganda, er ophold i Kampala og nationalparkerne samt billeje. Mens Kampala for de fleste rejsende vil være et kortvarigt bekendtskab, er det naturligvis sværere at begrænse omkostningerne i nationalparkerne. Man betaler entré for 24 t fra det tidspunkt man ankommer, så man betaler altså ikke for to dage, hvis man ankommer kl og tager afsted samme tid næste dag. Adgang til nationalparkerne koster $/dag, $/2 dage, $/ubegrænset periode. Bwindi Forest, Murchison Falls, Queen Elisabeth, Mgahinga, Kibale, Kidepo Valley og Rwenzori Mountains er de dyreste, mens Lake Mburo, Semliki og Mt. Elgon er billigst. I Kibale Forest er det gratis at birde langs hovedvejen gennem skoven. I tillæg til ovennævnte adgangsbeløb skal lægges $ for evt. bil (engangsbeløb) og så er der i øvrigt forskellige tilbud, man kan benytte sig af såsom gorilla/chimpanse-tracking (360/30-50 $), bådture, nat-safarier etc. (nævnte priser er gældende fra , aktuelle priser kan ses på UWA s website nævnt under Relevante adresser). Man kan evt. benytte sig af de safari-arrangører, der er nævnt under Rejse-operatører. De tilbyder skræddersyede fugleture, men kvaliteten af de (fugle)guides, der er tilknyttet disse ture vil nok være ringere end de nedenfor nævnte medmindre det er specifikke fuglerejse-selskaber. Er man en gruppe (kan fylde en bil op), der kræver at alt står klar ved ankomsten og iøvrigt fungerer, er det værd at overveje. Men det koster naturligvis kassen. Umiddelbart vil jeg foreslå, at man sparer alle de fordyrende mellemled og i stedet tager kontakt til en af de nævnte fugleguides. De kan evt også være behjælpelige med billeje. Der er opstillet et budgetoverslag for to forskellige ture, så man kan få en idé om udgiftsniveauet for en tre ugers tur. Det ene budget tager udgangspunkt i, at fire deltagere lejer en bil, hyrer en guide og følger den foreslåede turrute (s.20), mens den anden er en noget billigere udgave baseret på en person, der besøger det sydvestlige hjørne af Uganda med offentlige transportmidler. Der er regnet med en $-kurs på 6 kr. Nogle poster som transport, overnatning og mad kan beregnes med ret stor præcision, når man har lagt sig fast på, hvilket komfort-niveau man stiller sig tilfreds med. Omvendt stiller det sig selvsagt med rejseforsikring, vaccinationer, lommepenge, film etc. Antallet af overnatninger i nationalparker er en anden variabel størrelse, der har stor betydning for budgettet. Samtidig er udgiftsniveauet som sagt ret forskelligt i de forskellige nationalparker. 10 Tur I med 4 deltagere (beskrevet på s. 20): Transport DK-Uganda Transport (billeje+benzin) Uganda (1000/dag x 20 dage/4) Overnatning i hytter/lokal mad/bådtur Kazinga Channel/Nilen National Park entrancefee (100 kr/dag x 20) Guide (300 kr/dag x 20/4) Tur 2: 6000 kr 5000 kr 1500 kr 2000 kr 1500 kr kr En (eller flere) personer rejser med "offentlige" transportmidler (matatu/bus), bor samme steder som ovenstående, lever af lokal mad og følger denne rute: Kampala-Bwindi Forest (Ruhiza/Buhoma, 6 dage) - Queen Elisabeth NP (kun Mweya og Lake Munyanyange, 3 dage) - Kasese - Fort Portal - Semliki Forest (5 dage) -

11 Kibale Forest (3 dage) - Kampala. En rygsækrejsende vil jo typisk blive et længere stykke tid end dette, men her er der regnet med 20 dage for sammenlignelighedens skyld. 11 Transport DK-Uganda Transport Uganda Overnatning i hytter/lokal mad/bådtur Kazinga Channel Nationalpark entrance-fee 6000 kr 700 kr 1300 kr 800 kr 8800 kr Posten mad/hotel/lokal transport kan som sagt ofte holdes på ca. 100 kr/dag og der er masser af fede steder, hvor det er gratis eller billigt at birde. Echuya Forest Reserve/Bunyonyi Swamp (Kabale), Butiaba-Biiso og Bugungu-området ved Lake Albert, Entebbe, Mabamba Wetland, Lutembe Bay, Mabira og Mpanga Forest nær Kampala, Kalinzu Forest Reserve (Ishaka) er oplagte muligheder, så man kan snildt forlænge opholdet med en måned (hvis man har tid) uden at det kommer til at koste en bondegård. Den ugandiske mønt-enhed er Uganda shilling (Ush) og 1 US$ = 1730 Ush. (februar 2005). De største sedler er Ush, men med mindre man skal opholde sig meget i større byer eller skal betale store poster, bør man undgå for mange af de store sedler, da de kan være svære at omsætte udenfor større provinsbyer. Rejse-checks har de sidste ti år været svære at veksle (selv i større provinsbyer) og transaktionen er ofte belagt med store gebyrer (generelt i Østafrika), men veksles ellers også på lodges/store hoteller. Benyt så vidt muligt Forex Bureau's (vekselkontorer), der normalt giver en lidt bedre kurs end banker. Disse vekselkontorer findes i alle større provinsbyer. Generelt vil jeg fraråde at medtage rejsechecks til Østafrika. Det anbefales at medtage evt. kreditkort. I de fleste større banker i Kampala kan man hæve op til 2000 kr./dag og max kr/måned på kreditkort som Visa Dankort. Man betaler 1 % af hævet beløb i gebyr, dog min. 30 kr. Andre anerkendte kreditkort er American Express, Masters og Diners. Problemet er, at kreditkortene kun kan bruges meget få steder udenfor Kampala (typisk på lodges i nationalparkerne/større hoteller, men ikke i mange af de landsdækkende banker!). Bliver man ved indrejse i et afrikansk land bedt om at godtgøre, at man kan brødføde sig selv under opholdet (ikke særlig sandsynligt), kan man desuden bare fremvise et eller flere kreditkort. Det anses for et bevis på en vis formuenhed. I det omfang man ikke opsøger personlig betjening, er det i øvrigt en god idé, at bruge veksleautomater inden for bankernes åbningstid i tilfælde af at automaten sluger kortet kan man henvende sig til personalet. Det gælder stadig, at kontanter er den bedste løsning, men af åbenlyse grunde skal man jo ikke rejse rundt med alt for mange likvider på sig. Det er derimod ofte kilde til diskussion om store eller små (US$) sedler er at foretrække. Problemet med eksempelvis 50 og 100 US$-sedler er, at de kan være svære at veksle ude på landet. Tilgengæld giver de en bedre vekslekurs end de små sedler. Dog er 100 US$-sedler angiveligt blevet forfalsket i vid udstrækning og accepteres derfor ikke mange steder i Østafrika. En kombination af store og små sedler at foretrække og personlig ville jeg ikke tage 100 US$-sedler med. Hvad der ikke er til diskussion, er det faktum, at ældre US$-sedler ofte ikke vil blive accepteret af de handlende, hoteller etc. og hvis de gør, er det ofte til en noget dårligere kurs (angiveligt grundet større risiko for forfalskninger samt det simple problem, at de lokale veksle-maskiner kun kan aflæse de nyere sedler!). Sørg for kun at medbringe sedler fra 2001 og frem. Pund sterling er også en mulighed i Kampala (og giver en lidt bedre kurs), men nok kun i Kampala.Overordnet kan det anbefales, at veksle de penge man skal bruge i det videre forløb i Kampala/Entebbe og så kan man altid betale eksempelvis nationalpark-afgifter i US $ (bemærk at UWA ikke modtager 100 $-sedler fra før 1997 samt mindre sedler fra før 1994). Der kræves visum til Uganda og Kenya (opdaterede oplysninger om visumregler fås i Udenrigsministeriet). Visum til Uganda udstedes på den ugandiske ambassade i Hellerup (se Relevante adresser) eller ved ankomst (30 US$ for et single entry visum). Medtages Gaffa-tape, film (løber man tør for film kan man købe på de fleste lodges, dias-film er dog næsten umulige at få), batterier, lommelygte (evt. pandelampe), spotlight, evt. lille båndoptager/diktafon/disc-

12 man, internationalt kørekort, hat/kasket, regnjakke, fleece/sweater (hvis man planlægger tur til højlandet), kort, imodium/amoxillin/klorhexidin (stopmiddel/penicillin mod infektion/desinficerende), sprøjter, kanyler, saks/pincet, kondomer, plastre, vat, elastikbind/gaze, solcreme faktor 15-20, fryse-plasticposer til opbevaring. 12 Anbefalet litteratur Om end det nok er politisk ukorrekt i forhold til DOF s glimrende butik, skal det retfærdigvis nævnes, at de nævnte bogtitler kan fås væsentligt billigere i bl.a. England hos eksempelvis NHBS ( eller Amazon (www-amazon.com). Der er tre bøger man skal have med: A Field Guide to the Birds of East Africa, The Kingdon Field Guide to African Mammals og Where to watch birds in Uganda. Stevenson og Fanshawe s fieldguide indeholder en del fejl, bl.a. skal man tage en del af udbredelseskortene med et gran salt og adskillige arter er også noget mangelfuldt illustreret, men det ændrer ikke ved det faktum, at denne bog i mange år fremover vil være reference-rammen for ornitologer, der besøger Østafrika. A Field Guide to the Birds of East Africa. T. Stevenson og J. Fanshawe (2001). Skal pakkes med samme omhu som pas og penge! Forlaget Poyser er gået konkurs så køb nogle stykker af denne bog mens tid er. Additional ornithological records from five western Ugandan forests. P. Buckley, A. McNeilage og C. Walker (1989). Scopus 13: Additions to the known avifauna of the Rwenzori Mountains National Park in Western Uganda. M. Dehn og L. Christiansen (2001). Scopus 21: Indeholder oplysninger om 17 arter, der ikke tidligere var registreret i Rwenzori-bjergene. African Bird Sounds, Vol 2. C. Chappuis, Société d'etudes Ornithologiques de France. Fås gennem The British library, National Sound Archive, 96 Euston Road, London NWI 2DB. Koster 75 UK.Vil man forberede sig på fuglestemmerne hjemmefra er disse elleve cd'er det eneste ordentlige udgangspunkt. Optaget gennem 30 år i Vest- og Central-Afrika. Backpacker. Håndbog for rygsækrejsende. Claus Qvist og Jens Bursell (2000). Fås hos større boghandlere. Specielt henvendt til uerfarne rejsende og som inspirationskilde. Bird and Mammal Checklists for ten national parks in Uganda. Sandra Erickson Wilson (1995). Poyem Enterprises, 21 Nkrumah Road, P.O.Box 12575, Kampala. Bird Calls of the Ugandan Forests. J. Rossouw (1998). Indeholder en del Albertine Rift endemer. Kan fås hos Rockjumper Tours, 104 Kensington Drive, Durban North, 405 1, South Africa el. Birding Arabuko-Sokoke Forest. J. Fanshawe (1994). Bull ABC Vol 1, No.2. Fin artikel. Birds of African Rainforest. S. Keith. Disse to bånd indeholder bl.a. 75 arter, der forekommer i de vestugandiske skove og er en god introduktion til sangkoret i denne region. Birds in the Ishasha sector of Queen Elisabeth National Park. Balmford og Evans (1992). Scopus 16. Birds of East Africa: their habitat, status and distribution. P.L. Britton (Ed.) (1980). EANHS, Nairobi. Godt referenceværk. Birds of Eastern Africa. B.v. Perlo (1995). Harper and Collins Publishers Ltd, London. Senere udgivelser overstiger langt denne bogs kvalitet, men den er fremdeles handy og omfatter mange arter, der ikke dækkes af andre østafrikanske guides (eks. etiopiske arter). Birds of the Kampala Area. M. Carswell (1986). Scopus special supplement No. 2. EAOS. Oversigt over de ca. 550 arter (!), der er registreret omkring hovedstaden. Birds of Kenya & Northern Tanzania. D.A. Zimmerman, D.A.Turner og D.J. Pearson (1999). Helm Field Guides. En ny-klassiker, man kan overveje at tage med på turen, så man er godt rustet til notorisk vanskelige grupper som cisticolas og greenbuls.

13 Birds to Watch 2. N.J. Collar, M.J. Crosby og A.J. Statterstield (1994). BirdLife International, Cambridge. Comments on status and distribution of birds in western Uganda. J.S. Ash, M.A.C. Coverdale og T.M. Gullick (1991). Scopus 15: Comments on the occurrence of 15 Albertine Rift endemic bird species in the Rwenzori Mountains National Park, Western Uganda. M. Dehn og L. Christiansen (2001). Scopus 22: Brugbar artikel til lokalisering af endemerne i Rwenzori-bjergene. East Africa - a travel survival kit. G. Crowther og H. Finlay, 4.udg (1997). Lonely Planet Publications, P.O.Box 617, Hawthorn, Vie. 3122, Australia. Further additions to the known avifauna of the Impenetrable (Bwindi) Forest, southwestern Uganda ( ). T. Butynski og J. Kalina (1993). Scopus 17. Greenbul Identification. A Birder's Guide to the Identification of West African Greenbuls and Bulbuls. D. Sargeant (1993). Kan fås gennem ABC. Guide to Uganda. P. Briggs (1998). Bradt Publications, 41 Nortoft Rd. Chalfort St. Peter, Bucks SL9 OLA, UK. Important Bird Areas in Uganda. A. Byaruhanga, P. Kasoma og D. Pomeroy (2001). NatureUganda, The East Africa Natural History Society. Naturforvaltningsbog, men samtidig en inspirerende og glimrende oversigt over de 30 vigtigste fuglelokaliteter. Montane birds of the Bwindi (Impenetrable) Forest. L.A. Bennum (1986). Scopus 10: Notes of the birds of the Kampala area. L. Fishpool (1993). Scopus 17, 14. Notes on the field identification of the bulbuls of Upper Guinea. L. Fishpool, R. Derney, G. Altport og P. Hayman (1994). ABC Bulletin, Vol 1, no. I og 2. Hvis man vil være velforberedt til en udfordrende gruppe af arter i de vest-ugandiske skove Ornithological survey of 10 Ugandan Forest Reserves. I. S. Francis og N. Penford (1991). Scopus 15: The Birds of Africa 1-7. Brown, L., S. Keith, E.K. Urban, H. Fry og K. Newman. ( ) Academic Press, London. Til tur-forberedelserne. The Kingdon Field Guide to African Mammals. J. Kingdon (1997). Academic Press, London. I og med at et bredt udsnit af større pattedyr, som det eneste sted i verden er et markant indslag i landskabet i Østafrika bør man investere i dette uovertrufne livsværk. The Pearl of Africa. L. Christiansen. Kbh's afd. lokalblad Pica, 8. årgang, nr. 2. En ornitologisk præsentation af Uganda. The Shoebill: how to see one. N. Collar (1994). ABC Bulletin, Vol. 1, no. I. Trip-report Rwanda and Uganda Dave Sargeant, ses på Nyere info om det at kigge på fugle i Rwanda. Uganda, 30/7-7/ Henk Hendriks. Glimrende turrrapport på engelsk, der indeholder en del supplerende oplysninger af specielt praktisk art. Kan fås gennem ABC. Uganda, Rwenzori. A Range of Images. D. Pluth (1996). Little Wolf Press. Switzerland. En meget inspirerende fotobog, hvis man vil vandre i Månebjergene. Where to watch birds in Africa. Nigel Wheatly (1995). Christopher Helm Publishers, A & C Black Ltd., 35 Bedford Row, WCIR 4JH, London. Som de fleste af den type bøger ganske overfladisk, men en udemærket appetitvækker. Where to watch birds in Uganda. J. Rossouw og M. Sacchi (1998). Devenish & Co. Ltd, UK. I modsætning til førnævnte så detaljeret, at man nærmest står med bogen i den ene hånd og kikkerten i den anden, Et absolut must, skal pakkes i håndbagagen. En opdateret udgave kan fås gennem ABC (1998-udgaven manglede bl.a. afsnit om Mabira Forest). WildSounds Dept. ABC2, Cross Street, Salthouse, Norfolk NR25 7XH, UK. Tlf/fax: , web-site: Alskens feltbøger, cd'er/bånd. 13 Relevante adresser

14 14 De telefon-numre der angivet nedenfor, er det nummer man skal ringe, hvis man er i Uganda. Ringer man fra DK til Uganda ringer man først og derefter det lokale nummer (Kenya 00254). Ringes til et ugandisk mobilnummer fra Uganda, ringes 077 efterfulgt af nummeret (de tre første ciffre varierer afhængig af netværks-udbyderen), fra DK ringes Fugleguides/foreninger African Bird Club. c/o BirdLife International, Wellbrook Court, Girton Road, Cambridge CB3 ONA, LTK. Er man interesseret i Afrikas fugle bør man abonnere på det glimrende tidsskrift, der udkommer i marts og august (medlemsskab 18 ). Alex Mwalimu Mwinga Fugleguide. Arabuko-Sokoke Forest Project, P.O.Box I. Gede, Malindi, tlf , Kompetent, meget behagelig lokal gut, der kender nøglearterne. Er meget engageret i lokalsamfundet, træner bl.a. det lokale fodboldhold, der har Clarke s Weaver som symbol. Tag en fodbold med til Alex (de har pumpe), det vil give enorm velvilje fra ham og lokalsamfundet! Alex Mwinga med Arabuko-Sokoke Forest i baggrunden. Alfred Twinomujuni Fugleguide. P.O.Box 5591, Kampala, el. se profil Ekspert i ugandiske skovfugle, sørg for at book i god tid. Ben Obanda c/o P.O.Box 2153, Kakamega, Kenya, tlf Kompetent Kakamega-guide. David Ngala Fugleguide. (Se adresse under Alex Mwalimu). Meget kompetent, book i god tid. Emmy Gongo Bwindi-fugleguide. Tel: , Hassan Mutebi Fugleguide, der bl.a. driver AccessTours. Adresse/profil ses på Herbert Byaruhanga Fugleguide. Adresse/profil ses på National Biodiversity Data Bank Institute of Environment and Natural Resources, Makerere University, P.O.Box 7298, Kampala, Hertil sendes relevante observationer (også gerne af pattedyr).

15 NatureUganda P.O. Box 27034, Kampala. Tlf , fax: , Den lokale BirdLife-partner. Simon Ledarsalaach Lake Baringo Country Club (Kenya). Meget kompetent fugleguide. The East African Natural History Society (EANHS) P. O.Box 44486, Nairobi, Kenya. Publicerer en bulletin og tidsskriftet Scopus. Uganda Bird Guides Tilbyder fugleture og info/checklister om fugle, glimrende guides (se ovf.). 15 Myndigheder Embassy of the Republic of Uganda Sofievej 15, 2900 Hellerup, tlf / , hvor man kan bestille og se priser på visum. Åben man-fre og Bemærk at det er muligt at købe et visum i Entebbe Lufthavn dette er uproblematisk (og billigere). The Royal Danish Embassy 3 Lumumba Avenue, Kampala. Tlf , fax: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K, tlf , Meget generelle retningslinier om sikkerheden for rejsende. Man skal være opmærksom på, at disse retningslinier er konservative/pessimistiske. Således virker advarsler om evt. terroraktioner noget overdrevet, risikoen er næppe større end i Danmark rejser man i det nordlige Uganda har de dog en vis relevans (check i øvrigt den ledende avis nævnt nedenfor for aktuelle oplysninger. The Monitor er politisk uafhængig og derfor mere kritisk). Ugandan Tourist Board (UTB) Parliament Avenue, LPS Building, P.O. Box 7211, Kampala. Tlf fax: , Uganda Wildlife Authority. P.O. Box 3530, Plot 3, Kintu Road, Kampala. Tlf , fax: , Her kan fås info om faciliteter, aktiviteter, aktuelle priser på overnatning (der også kan bestilles) og gorilla permits, entry fees og sikkerheds-situationen i de enkelte parker (se s. 7). Andet British High Commision Parliament Avenue Kvalificeret lægehjælp. City Optics & Contact Lens Centre Pioneer Mall, Kampala Road, Kampala. Tlf Colour Chrome 54 Kampala Road, Kampala. Tlf Pålidelig, velassorteret filmlager. Som altid er det dog generelt en god idé at medtage alle film hjemmefra. Eye Care Centre 3 Johnstone Street, Kampala. Optiker. Tlf International Medical Centre Bombo Road. Tlf , mobil: Døgnservice, pålideligt. Lonely Planet Rejseguides - et udgangspunkt for planlægning af rejse. Mest anbefalelsesværdigt er dog web-siden hvor man med fordel kan klikke på The Thorntree, et forum, der indeholder alskens typiske spørgsmål/svar om det at rejse i eksempelvis Afrika. MyUganda Masser af generel info om Uganda. New Vision Den ledende ugandiske avis, Nordisk Korthandel Studiestræde 26-30, 1455 KBH-K, tlf , The Monitor Kritisk, uafhængig avis, The Uganda Travel Planner Masser af relevant rejse-info om Uganda. Hoteller Der er ikke gjort det store nummer ud af hotellernes adresser, da man i langt de fleste tilfælde vil ende med at tage en taxa til hotellet. Desuden vil selve hotellet oftest være mere bekendt end adressen, når man spørger sig for. Langt de fleste af de nævnte steder vil kunne kontaktes telefonisk eller via mere eller mindre opdaterede telefonnumre vil kunne findes på diverse hjemmesider nævnt herunder. Man kan

16 naturligvis finde et væld af andre overnatningsmuligheder end de nævnte disse er blot medtaget grundet personlige positive erfaringer. African Village Guest Farm P.O Box 230 Hoima. Hvis man strander mellem Fort Portal/Kibale Forest og Budongo Forest/Murchison Falls er dette et fint sted 10 min. fra Hoima centrum. Ca. 100 kr/nat for banda ( Athina Club Kololo Hill, god græsk restaurant, hyggelig atmosfære. Dbv $. Backpackers Hostel and Campsite Natete. 3 km. udenfor byen, kr/nat ( Bwindi-View Bandas Buhoma. Billigt (bandas fra kr/dg) og populært, ikke mindst for rygsækrejsende. Ligger 100 m fra skoven (nationalparkgrænsen). Restaurant, tøjvask, butik etc. ( The Blue Mango Old Kira Road, køjesenge fra 7 $ til enkv/dbv. 25/30 $.Tager VISA/DINERS, fed atmosfære, god mad også en populær bar. Et stykke fra centrum, men ellers best value for money i Kampala ( Chimpanzee Forest Guest House 500 m fra Kibale Forest NP-hovedkvarter, telt 15 kr., dbv. 50 kr. Fed udsigt over Kibale Forest og Rwenzori-bjergene. Entebbe Backpackers 29 Church Road, camping 15 kr/enkv/dbv kr. Entebbe Flight Motel 20 Queens Road, tel: , tæt på lufthavnen, henter gæster i lufthavnen, enkv/dbv kr. incl. morgenmad, Fairway Hotel Kafu Road, enkv/dbv. 76/96 $, Fang Fang Hotel Ssezibwa Road 9, Nakasero. Udover at være en af de bedre kinesiske restauranter i Kampala også et glimrende hotel; enkv/dbv. incl. morgenmad 45/65 $. Lake Nkruba Nature Reserve En af de smukkeste overnatningsmuligheder i Fort Portalområdet. Skoven omkring kratersøen er rig på fugle samt tre abe-arter, telt 15 kr., banda 35 kr. Et stykke fra Kibale Forest, men der er mulighed for at leje mountain-bikes ( Green Tree Hotel Strategisk beliggende hotel lige overfor busholdepladsen i Butogota, hvortil der går direkte bus fra Kampala. Mest aktuelt, hvis man kommer sent til Butogota og ikke kan nå videre til Buhoma/Kampala. Enkv./dbv kr. Arrangerer transport til Buhoma (ca. 80 kr.). Masindi Hotel Hotel fra koloni-tiden stemning og historie; enkv/dbv. 130/180 kr. Mrs. Simpson's Guesthouse v. Jim Lindsay, P.O.Box 33 Watamu, Kenya. Stedet i Watamu og omegn. 100 kr/dag inkl. mad. Eget koralrev m. hajer. Mweya Lodge Luksus-lodge i QE restaurant, bar, butik og den formidable udsigt er imidlertid tilgængelig for alle. New Linda Guesthouse Lugard Road, Fort Portal. Rent, 20 kr/dag. Proviantér på markedet. Paraa Rest Camp Udover teltning den eneste lavbudget-mulighed i Murchison Falls NP. 2 pers. banda 40 kr/nat, 3 pers./60 kr. Restaurant, kiosk med film. Drives af Red Chili Hideaway, der også har et backpacker-sted i Kampala. Tilbyder transport fra Masindi til the Rest camp (Travellers Bar & Restaurant, kl / ush/8 pers. bus) samt diverse discount-safaris. ( Picfare Hotel hovedgaden (den eneste), Bundibugyo, enkv. 30 kr. Royal Hotel Plot 35, Luwum Street, enkeltværelse kr. Der er ikke meget royal over dette sted, men centrale og billige overnatnings-muligheder er som sagt svære at opdrive i Kampala. Luwum Street er en gade, hvor man kommer tæt på en 3. Verdens storby på godt og ondt; handelsliv og puls, men også daglejere, gadebørn og prossies. I det omfang man vil opleve Kampala, er Park Side Inn s tag-terrasse med en fantastisk udsigt over busholde-pladsen og gadelivet et nødvendigt sted at drikke en genstand eller to (45 Ben Kiwanuka St. opgangen er meget diskret på højre hånd ad Luwum Street lige overfor matatu-holdepladsen). 16

17 Rwenzori View Guest House Lower Kakiiza Road 15, Boma. Nyt populært hotel i Fort Portal, enkv/dbv. incl. morgenmad 120/155 kr., Saad Hotel Rwenzori Road, Kasese. Bank og Forex bureau i samme bygning, 40 kr./dag. Safari Hotel Nkingo Village v. Charles Lubega, P.O.Box 730, Fort Portal. Et billigt, primitivt gæsthus med venlig atmosfære 10 min. gang fra Kibale Forest. Her kan man bo/spise for 25 kr/dag. Er der fyldt kan man slå teltet op ( Samalien Hotel Wandegeya, Bombo Road v. siden af det lidt dyrere alternativ College Inn. Pænt og rent, 120 kr for enkeltværelse m. eget bad/toilet og en seng, hvor der sagtens kan sove to, der ikke er forelsket. Ligger lige op til Makerere University og de små barer/spisesteder i Wandegeya Triangle er fyldt med studerende og deres forelæsere. Der er også et Samalien Hotel på William Street tættere på centrum. Speke Hotel Nile Avenue, PO Box 7036, The grand old colonial hotel. Der er mere luksuriøse hoteller i Kampala, men ingen har samme charme. Har man penge nok eller tager forældrene med til Østafrika er dette stedet. The Crows Nest Det bedste overnatningssted ved Sipi Falls, et spektakulært vandfald for foden af Mt. Elgon. The Red Chili Hideaway Hostel and Campsite Off Port Bell Road, Bugolobi. Tlf el. mobil , Billigt overnatningssted. Driver også en lejr i Paraa, Murchison Fall s NP og arrangerer safari dertil. Formentlig den billigste safari man vil støde på, men de er ikke lagt an på fuglene. Traveller's Corner (lige overfor Masindi Postoffice). Danskejet restaurant med de møreste bøffer, hvis man har tid eller alligevel overnatter i Masindi på vej til Budongo/Murchison Falls NP. Tourist Hotel Market Street. Nyrenoveret, meget centralt beliggende hotel, lige overfor det sprudlende Nakasero Market. Enkv/dbv. 25/35 $. Vanilla Hotel Den bedste overnatningsmulighed i Bundibugyo (Semliki-området), enkv/dbv. 50/70 kr. Visitours Hotel P.O.Box 128, Kabale. Tlf (mobil). Centralt ved siden af busholdepladsen, mad/logi 40 kr/dag, kan hjælpe med at arrangere transport til Bwindi Forest. 17 Rejse-operatører og bil-udlejning Abercrombie and Kent 14 Tank Hill Shopping Centre, P.O.Box 7799, Kampala. Tlf /3, fax: , Afri-Tours and Travel Ltd 30 Lumumba Avenue, P.O.Box 5187 Kampala. Tlf el , fax: , Birdquest Two Jays, Kemple End, Birdy Brow, Stonyhurst, Lancashire QY, UK. Tlf , fax: , City Cars And 4X4s 20 Tank Hill Parade, vær. 20, Muyenga. Tlf el. mobil: , En af de (relativt) billigste biludlejningsfirmaer. JCM Travel Metropole House, Entebbe Road, Kampala. Tlf , , , mobil: , fax: , Tur-arrangør og biludlejning John Mwebe Safariguide, P.O.Box 22, Lake Katwe, Kasese. Tlf Kommer man med matatu/bus til Queen Elisabeth NP er John formentlig den billigste mulighed for at arrangere en dags safari. Spørg efter ham i Katunguru, hvor man skal af, hvis man kommer sydfra (Mbarara) og vil til Mweya. Regn med kr. for 3-4 timers morgentur fra Mweya-Kasenyi Track t/r. Dette er den laveste fællesnævner, men man se de vigtigste pattedyr. Lake Kitandra Tours and Travel Ltd Blacklines House, Colville Street, P.O.Box 40360, Kampala. Tlf el , fax: , Landrovers4hire P.O. Box 933, Jinja, mobiltlf , Mantana African Safaris P.O.Box 11060, Kampala. Tlf/fax:

18 Nile River Explorers Backpackers Lodge 41 Wilson road, Jinja. Tlf , mobil: , fax: , Det skulle efter sigende være muligt at leje landrovers her for 40 $/dag. Nile Safaris Farmers House (værelse 230), Parliament Avenue, P.O.Box 12135, Kampala. Tlf , fax: Pearl of Africa Tours & Travel 2 Impala House, Kimathi Avenue. Tlf , mobil: , , , fax: , Tur-arrangør og billeje. Phoenix Car Hire & Tours Rwenzori house, 1 Lumumba Avenue. Tlf , mobil: , fax: Rainbow Tours Sarus Bird Tours 12 Walton Drive, Bury, BL9 5YU, UK, tlf , fax: , Scandinavian Express Moderne langdistance-busser til Kenya og Tanzania. Se priser, køreplan etc. på Sunbird AB P.O.Box 76, Sandy, Bedfordshire, SG19 IDF, UK. Tlf , fax: , Volcanoes 27 Lumumba Avenue, P.O.Box 22818, Kampala. Tlf el ,v fax: Mobile Wild Frontiers. 83a Circular Road, P.O.Box 619, Entebbe. Tlf/fax: , 18 Tur-rute og forventninger

19 Hvor mange arter ser/hører man på en tre-ugers tur til Uganda med udgangspunkt i den turrute, der er foreslået nedenfor? Det kommer selvsagt an på, om man har forberedt sig hjemmefra med fuglebånd/litteratur, intensiteten under opholdet og tilstedeværelsen eller fraværet af trækfugle fra nordlige breddegrader. Man kan også overveje at hyre en lokalkendt guide. Det har adskillige fordele. Man er ikke så afhængig af forberedelserne hjemmefra, der ses/høres væsentligt flere arter og man undgår ikke mindst frustrationerne over alle de ukendte stemmer derinde fra løvet. Samtidig kan der spares både tid og penge på logistikken og man vil se steder og arter, man aldrig selv havde fundet. Omvendt er det jo ulig sjovere at erkende fuglene ved egen kraft. Er man en mindre gruppe anbefales det at benytte sig af en af de meget kompetente guider, der er nævnt ovenfor. Værdien af en guide er specielt stor i skovene og jeg garanterer, at de nævnte guider er mere end deres vægt værd i antal arter, man ikke selv havde identificeret. Ikke mindst fordi de har check på nøgle-arterne (de arter der er specielle i en østafrikansk sammenhæng). Alfred, en lokal Bwindi-guide, er et udmærket eksempel på, at økoturisme kan betale sig. Han har fundet ud af, at der er gode penge i at kunne tage en Dwarf Honeyguide fra ladet af en pick-up eller vide lige præcis i, hvilke to skovlysninger i hele Østafrika man kan se African Green Broadbill. 19 Alfred Twinomujuni (i midten) med klienter i Bwindi Forest's barnbuszone. Jeg så Shelley's Crimsonwing på denne strækning. For at holde udgifterne nede kan man evt. overveje kun at benytte en guide i Bwindi Forest. Det vil formentlig resultere i arter, man ikke selv havde set/hørt. Følger man den nedenstående turrute er en turliste på arter realistisk i vinterhalvåret og allierer man sig med lokal ekspertise er 600 arter bestemt muligt.

20 Det efterfølgende forslag til en tur-rute tager udgangspunkt i, at den typiske fuglekigger har begrænset tid til rådighed. Lokaliteterne er valgt udfra det kriterie, at de repræsenterer de fleste af Ugandas habitater og at de artsmæssigt komplimenterer hinanden. Desuden er der lagt vægt på at de områder, der opfylder dette, ikke ligger for langt fra hinanden for at minimere transporttiden (i det omfang de nævnte lokaliteter ikke er præsenteret i denne rapport, henvises til Where to watch birds in Uganda, se under Anbefalet litteratur). Dag 1: Ankomst Entebbe. Afhængig af ankomst brug tid på Entebbe Botanical Garden, søbredden (Victoria-søen) og området mellem golf-banen og søen. Rensningsanlægget på højre hånd mod lufthavnen er et godt vadefuglested. Dag 2: Kør mod Masaka, stop en time ved Nabajjuzi Wetland (Træskonæb, Rufous-bellied Heron, Sitatunga) og Kyjanja Swamp (Træskonæb, White-backed Duck). Drej af ved første afkørsel mod Lake Mburo NP, tag Ruroko eller Zebra Track mod Park Headquarters. Overnat Rwonyo Camp. Kør langsomt mod Sanga Gate og Mbarara. Mød evt. guide i Kabale, kør langsomt ind i bjergskoven efter Ndeego Gate. Dag 3: Den korte sti mod Mubwindi Swamp. Eftermiddag langs hovedvejen. Dag 4: Den lange sti mod Mubwindi Swamp. Eftermiddag langs hovedvejen. Dag 5: Kør mod "The Neck", kig her et par timer specielt hvis African Green Broadbill endnu ikke er set. Kør derefter mod Buhoma. Check Munyaga River Walk og teltpladsen et par timer. Arrangér en guide til næste dag. Dag 6: Gorilla-tracking eller hel-dags tur langs hovedstien ind i skoven. Dag 7: Waterfall Trail og hovedstien. Er der tid tilovers besøges nærliggende sump for Red-chested Flufftail. Dag 8: Waterfall Trail og/eller hovedstien om morgenen. Kør mod Ishasha, ankomst eftermiddag. Brug evt. eftermiddag omkring floden/lejrpladsen. Check landingsbanen for natravne, braksvaler og Violet-tipped Courser. Dag 9: Northern Circuit. Eftermiddag langs floden. Nightdrive. 20 Acacie-savanne i Crater Lake-området for foden af Rwenzori-bjergene. Karakterfugle her er bl.a. Common Scimitarbill, Wing-snapping Cisticola, Yellow-throated Longclaw og Tropical Boubou. Dag 10: Kør over Northern Circuit mod hovedvejen. En time ved Ntungwe River (African Finfoot), evt. afstikker mod fiskerlandsbyen Rwshamane. Stop ved Katunguru-broen over Kazinga-kanalen.

Uganda Perler På Stribe

Uganda Perler På Stribe PRIVAT SAFARI MED ENGELSK- TALENDE REJSELEDER INKL. CHIMPANSE OG GORILLA PERMIT VÆRDI KR. 5.000 Uganda Perler På Stribe 9 DAGE MED AFREJSE HVER DAG, ÅRET RUNDT. Entebbe Kibale Queen Elizabeth N.P Bwindi

Læs mere

Vi har kortere og dermed billigere rejser til Uganda, men det er vanskeligt at gøre det bedre end denne.

Vi har kortere og dermed billigere rejser til Uganda, men det er vanskeligt at gøre det bedre end denne. Ugandas horisonter 13 dage Kontakt os for pris Murchison Falls - Kibale - Queen Elizabeth NP - Bwindi - Lake Mburo BENNS' Safari byder velkommen til landet mange kalder Afrikas smukkeste, The Pearl Of

Læs mere

SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden

SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 2017 og senest en måned efter bestilling. Kenya bag facaden - unik safari i Kenya Nairobi Amboseli Lake Naivasha Lake Elementaita Lake Nakuru Masai Mara På denne

Læs mere

Uganda Fly-In Gorilla Trekking

Uganda Fly-In Gorilla Trekking Uganda Fly-In Gorilla Trekking 4 dage fra kr. 13.500 REJSERUTE: ENTEBBE - BWINDI - ENTEBBE Fly-in fra safari i f.eks Kenya og Tanzania og oplev de store bjerggorillaer Tlf.: 8873 4000 africatours.dk info@africatours.dk

Læs mere

Værd at vide om. Sydafrika. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Sydafrika. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Sydafrika Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Sydafrika Hovedstad Sprog Indbyggere Pretoria Forskellige former for kristendom Afrikaans og engelsk Rand 54 mio. Religion Valuta Areal

Læs mere

EN DEL AF EN GRUPPE MED ENGELSKTALENDE INKLUDERET CHIMPANSE OG GORILLA PERMIT VÆRDI KR REJSELEDER. Det bedste af Uganda

EN DEL AF EN GRUPPE MED ENGELSKTALENDE INKLUDERET CHIMPANSE OG GORILLA PERMIT VÆRDI KR REJSELEDER. Det bedste af Uganda EN DEL AF EN GRUPPE MED ENGELSKTALENDE REJSELEDER INKLUDERET CHIMPANSE OG GORILLA PERMIT VÆRDI KR. 5.000 Det bedste af Uganda ENTEBBE BWINDI QUEEN ELIZABETH N.P KIBALE - ENTEBBE. 9 dage med afrejse i januar

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Kili safari 8 dage Kontakt os for pris Amboseli - Lake Naivasha - Masai Mara I Masaiernes Kenya kunne man fristes til at sige om denne safari. Fra udsigten til Kilimanjaro via Rift Valley søen Naivasha

Læs mere

Værd at vide om. Galápagos. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Galápagos. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Galápagos Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Galápagos Provinshovedstad Indbyggere Sprog Puerto Baquerizo Moreno Romerskkatolicisme Ca. 30.000 Amerikansk dollar Spansk Religion Valuta

Læs mere

MASAI MARAS BIG FIVE

MASAI MARAS BIG FIVE Dato:. MASAI MARAS BIG FIVE Safari Eksperten byder dig velkommen til en safarioplevelse i særklasse. Denne tur giver dig fred og ro til at fordybe dig i den... Tlf.: (+45) 56 36 45 info@safarieksperten.dk

Læs mere

Værd at vide om. Tanzania. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Tanzania. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Tanzania Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Tanzania Hovedstad Dodoma Indbyggere 51,8 mio. Sprog Religion Valuta Kiswahili Areal 945.037 km2 Islam og kristendom Tanzania shilling

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

KLASSISK SAFARI I DET NORDLIGE TANZANIA

KLASSISK SAFARI I DET NORDLIGE TANZANIA Dato: 24. 06 2016 KLASSISK SAFARI I DET NORDLIGE TANZANIA På denne dejlige safari til Tanzanias verdensberømte nordlige safariområder kan nogle af Afrikas... Tlf.: (+45) 56 36 25 45 info@safarieksperten.dk

Læs mere

Værd at vide om. Tanzania. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Tanzania. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Tanzania Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Tanzania Hovedstad Dodoma Indbyggere 51,8 mio. Sprog Religion Valuta Kiswahili Areal 945.037 km2 Islam og kristendom Tanzania shilling

Læs mere

Værd at vide om. Polen. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Polen. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Polen Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Polen Hovedstad Indbyggere Sprog Warszawa 38,5 mio. Polsk Religion Valuta Areal Katolicisme Zloty 312.000 km2 Læs om valuta, drikkepenge,

Læs mere

Nigel Archer Safaris. Kenya

Nigel Archer Safaris. Kenya Side 1 af 6 Nigel Archer Safaris Kenya Nigel Archer har igennem mange år været kendt som en yderst erfaren professionell jæger på såvel storvildt, plains game og fuglejagt. Hans baggrund som både akademisk

Læs mere

Uganda og Rwanda Safari med chimpanser og bjerggorillaer

Uganda og Rwanda Safari med chimpanser og bjerggorillaer Uganda og Rwanda Safari med chimpanser og bjerggorillaer Følg en gorilla på syv meters afstand. I naturen. Denne helt utrolige oplevelse kan du få i Bwindi National Park, på grænsen mellem Uganda og Rwanda,

Læs mere

Værd at vide om. Sydkorea. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Sydkorea. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Sydkorea Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Sydkorea Hovedstad Indbyggere Sprog Seoul 49 mio. Koreansk Religion Valuta Areal Buddhisme og kristendom Won 100.210 km2 Herunder kan du

Læs mere

Værd at vide om Zambia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om Zambia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Zambia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Zambia Hovedstad Indbyggere Sprog Lusaka 15,5 mio. Engelsk og bantusprog Religion Valuta Areal Kristendom og folkereligioner Kwacha (ZMK)

Læs mere

Tag på safari med børnene

Tag på safari med børnene Tag på safari med børnene All inclusive Afrikarejse - perfekt for børnefamilier En grupperejse for min. 8 voksne - sammensat for familier med børn. Turen byder på safarioplevelser af de helt store, picnic

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Værd at vide om. Zimbabwe. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Zimbabwe. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Zimbabwe Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Zimbabwe Hovedstad Indbyggere Sprog Harare 15,2 mio. Engelsk og forskellige bantussprog Religion Valuta Areal Kristendom og islam Amerikansk

Læs mere

Værd at vide om. Etiopien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Etiopien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Etiopien Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Etiopien Hovedstad Indbyggere Sprog Addis Abeba 99,5 mio. Amharisk, tigrinnya, oromo, somali og flere andre Religion Valuta Areal Kristendom

Læs mere

Værd at vide om. Bolivia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Bolivia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Bolivia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Bolivia Hovedstad Indbyggere Sprog Sucre/La Paz 10,8 mio. Spansk, quechua og aymará Religion Valuta Areal Katolicisme og protestantisme

Læs mere

Denne tur starter og slutter i Brisbane, og du kommer til at opleve noget af det bedste, som det sydlige Queensland har at tilbyde.

Denne tur starter og slutter i Brisbane, og du kommer til at opleve noget af det bedste, som det sydlige Queensland har at tilbyde. Solskin, badestrande og regnskov 15 dage fra kr. 22.598,- p.p. når to rejser sammen En rundrejse i bil i det sydlige Queensland med nationalpark, 4WD safari på verdens største sand, smukke sandstrande,

Læs mere

Tag med til toppen af Mount Meru med dansktalende rejseleder. Dette smukke bjerg byder på en udfordrende og naturrig oplevelse.

Tag med til toppen af Mount Meru med dansktalende rejseleder. Dette smukke bjerg byder på en udfordrende og naturrig oplevelse. Dato: 06. 07 2016 BESTIGNING AF MOUNT MERU Tag med til toppen af Mount Meru med dansktalende rejseleder. Dette smukke bjerg byder på en udfordrende og naturrig oplevelse. Tlf.: (+45) 56 36 25 45 info@safarieksperten.dk

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Værd at vide om. Nicaragua. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Nicaragua. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Nicaragua Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Nicaragua Hovedstad Indbyggere Sprog Managua 5,9 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolsk og protestanter Córdoba 130.000 km2

Læs mere

Værd at vide om. Turkmenistan. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Turkmenistan. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Turkmenistan Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Turkmenistan Hovedstad Indbyggere Sprog Asjkhabad Ca. 5 mio. Turkmensk og russisk Religion Valuta Areal Muslimer, primært sunniretningen

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Tanzanias hemmeligheder 13 dage Kontakt os for pris De Sydlige Parker Selous, Ruaha & Mikumi Mange har det fejlagtige indtryk, at man kun i lande som Botswana og Zambia kan finde områder, der kun i meget

Læs mere

TANZANIAS HøJDEPUNKTER OG ZANZIBAR BADEFERIE

TANZANIAS HøJDEPUNKTER OG ZANZIBAR BADEFERIE Dato: 02. 07 2016 TANZANIAS HøJDEPUNKTER OG ZANZIBAR BADEFERIE Fantastiske safarioplevelser og en herlig badeferie på Zanzibar venter på denne rejse. Safarien byder... Tlf.: (+45) 56 36 25 45 info@safarieksperten.dk

Læs mere

KENYAS NæSEHORN OG ROVDYR

KENYAS NæSEHORN OG ROVDYR Dato: 17. 06 2016 KENYAS NæSEHORN OG ROVDYR med dansktalende rejseleder Safari Eksperten byder dig velkommen til en fremragende safari, med danske... Tlf.: (+45) 56 36 25 45 info@safarieksperten.dk Safari

Læs mere

Værd at vide om. Schweiz. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Schweiz. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Schweiz Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Schweiz Hovedstad Sprog Indbyggere Bern Tysk, fransk, italiensk, rætoromansk Romerskkatolicisme, franc Schweiziske protestantisme 8,1 mio.

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Unik safarirejse til Ugandas Gorillaer 16 dage fra kr. 19.275,- pr. person + 600 USD til 'Gorilla Permit' 16 dages unik safarirejse til Ugandas bjerggorillaer, chimpanser og træklatrende løver Få en oplevelse

Læs mere

Værd at vide om Sydafrika. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om Sydafrika. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Sydafrika Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta om Sydafrika Hovedstad Sprog Indbyggere Pretoria Forskellige former for kristendom Afrikaans og engelsk Rand 54,3 mio. Religion Valuta

Læs mere

Kenya Migration Safari 2016

Kenya Migration Safari 2016 Geoffrey er DANSKTALENDE REJSELEDER 28. r e b m e t sep Kenya Migration Safari 2016 OPLEV DEN STORE GNU- OG ZEBRAVANDRING MED AFRICA TOURS DESTINATIONSCHEF, GEOFFREY SENDEU, PÅ EN 9 DAGES PRAGFULD KENYASAFARI.

Læs mere

Værd at vide om. Guatemala. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Guatemala. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Guatemala Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Guatemala Hovedstad Indbyggere Sprog Guatemala City 15 mio. Religion Valuta Areal Romerskkatolsk og oprindelige maya-religioner Quetzal

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Værd at vide om. Mongoliet. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Mongoliet. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Mongoliet Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Mongoliet Hovedstad Indbyggere Sprog Ulan Bator 3 mio. Mongolsk Religion Valuta Areal Taoisme, konfucianisme og buddhisme Mongolsk tugrik

Læs mere

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Belize. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Belize Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Belize Hovedstad Indbyggere Sprog Belmopan 350.000 Spansk, kreolsk, div. mayaindianske dialekter Religion Valuta Areal RomerskkatolskBelizisk

Læs mere

Værd at vide om. Australien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Australien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Australien Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Australien Hovedstad Indbyggere Sprog Canberra 23,5 mio. Engelsk Religion Valuta Areal Kristendom Australsk dollar Herunder kan du læse

Læs mere

Miami og New York. Miami og New York. Turen kort USA

Miami og New York. Miami og New York. Turen kort USA Miami og New York Oplev Florida og New York på samme rejse. Først har du seks dage ved Miami Beach. Slap af på den berømte strand, og nyd stemningen langs Ocean Drive i de varme tropenætter. Eller lej

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 Kiboko Botswana Adventure 17 dage Kontakt os for pris Kalahari - Okavango - Moremi - Victoria Falls - Chobe - Limpopo Herlig camping safari til hjertet af de bedste områder i vildtrige Botswana, hvor klassiske

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

Værd at vide om. Namibia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Namibia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Namibia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Namibia Hovedstad Indbyggere Sprog Windhoek 2,2 mio. Engelsk Religion Valuta Areal Kristendom Namibisk dollar 824.268 km2 Her kan du læse

Læs mere

into india oktober dages rejseeventyr i det nordlige Indien Into India Brogårdsvej 20, kld. tv Gentofte

into india oktober dages rejseeventyr i det nordlige Indien Into India Brogårdsvej 20, kld. tv Gentofte into india 16 dages rejseeventyr i det nordlige Indien 4. 20. oktober 2017 Sådan rejser vi Så snart vi påbegynder indflyvningen i Delhi, trænger Indien sig på. Det karakteristiske gullige lys, lugten af

Læs mere

Fra Santiago de Compostela til Finisterre

Fra Santiago de Compostela til Finisterre Fra Santiago de Compostela til Finisterre Dato: 27 april - 3 maj 2018 Turleder: Gerda Weng + Kirsten Brandt, DVL I middelalderen vandrede pilgrimme fra hele Europa ad Camino Francés gennem Nordspanien

Læs mere

Det bedste af Uganda

Det bedste af Uganda Det bedste af Uganda 10 dage fra kr. 24.995 REJSERUTE: ENTEBBE - LAKE MBURO - BWINDI - QUEEN ELIZABETH N.P - KIBALE Afrejse hver måned i international gruppe med engelsktalende guide og min. 2 deltagere

Læs mere

Vores bedste råd til at finde billige flybilletter

Vores bedste råd til at finde billige flybilletter Vores bedste råd til at finde billige flybilletter www.enfamiliederrejser.dk Drømmer du også om at tage et fly væk fra regnen? Når man rejser, er flybilletterne ofte noget af det dyreste ved ferien. Derfor

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Værd at vide om. New Zealand. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. New Zealand. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om New Zealand Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta New Zealand Indbyggere Hovedstad Sprog 4,4 mio. Wellington Engelsk Religion Valuta Areal Kristendom New zealandsk dollar 270.534 km2

Læs mere

Værd at vide om. Dansk Vestindien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Dansk Vestindien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Dansk Vestindien Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Dansk Vestindien Hovedstad Indbyggere Sprog Charlotte Amalie 104.000 Engelsk Religion Valuta Areal Protestantisme Amerikansk dollar

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 Californien rundt 10 dage - fra 9.998,- pr. person Afrejse fra 1. april 2015 San Francisco er byen de fleste efterlader deres hjerte i. Det er byen man bare må tilbage til. De stejle gader med sporvogne,

Læs mere

Afgang fra København hver fredag og søndag. BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

Afgang fra København hver fredag og søndag. BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 Kenya masai safari 10 dage Kontakt os for pris Samburu - Mt. Kenya - Lake Nakuru - Masai Mara To nærmest identiske rundrejser, der bringer én til de bedst kendte steder i safariens moderland, Kenya. Vi

Læs mere

Save Valley Conservancy Sango Lodge & Sango Tented Camp Zimbabwe

Save Valley Conservancy Sango Lodge & Sango Tented Camp Zimbabwe Save Valley Conservancy Sango Lodge & Sango Tented Camp Zimbabwe Save Valley Conservancy ligger i det syd-østlige Zimbabwe, ikke langt fra grænsen til Mozambique. Området er det største privatejede vildtreservat

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

Gode råd til studieophold i Tanzania

Gode råd til studieophold i Tanzania Gode råd til studieophold i Tanzania Køb af flybilletter: køb billetten så tidligt som muligt, så bliver billetten billigst. Husk at tilkøbe konkursforsikring (koster under 50 kr.), hvis du vil undgå ikke

Læs mere

Gæstehåndbogen - vigtigt at man læser alt ned til afsnittet om turist attraktioner.

Gæstehåndbogen - vigtigt at man læser alt ned til afsnittet om turist attraktioner. Gæstehåndbogen - vigtigt at man læser alt ned til afsnittet om turist attraktioner. Du som overvejer at komme på besøg hos os i en kortere periode, f.eks. for at besøge dit fadderbarn skal vide at du er

Læs mere

På denne vidunderlige safari til det klassiske ørkenprægede Namibia vil I opleve, hvorfor landet har ry for at...

På denne vidunderlige safari til det klassiske ørkenprægede Namibia vil I opleve, hvorfor landet har ry for at... Dato: 28. 06 2016 NAMIBIA LODGE SAFARI På denne vidunderlige safari til det klassiske ørkenprægede Namibia vil I opleve, hvorfor landet har ry for at... Tlf.: (+45) 56 36 25 45 info@safarieksperten.dk

Læs mere

Værd at vide om. Estland. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Estland. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Estland Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Estland Hovedstad Indbyggere Sprog Tallinn 1,3 mio. Estisk Religion Valuta Areal Forskellige former for kristendom Euro Herunder kan du

Læs mere

Morten Andersen i Saints Hall of Fame

Morten Andersen i Saints Hall of Fame Morten Andersen i Saints Hall of Fame Ta med ham til New Orleans og se optagelsen samt hyldesten på denne helt eksklusive tur 4.- 10. november 2009 Onsdag den 4. november Afrejse med SAS/United Airlines

Læs mere

into india 21 dages rejseeventyr i det nordlige Indien marts 2017

into india 21 dages rejseeventyr i det nordlige Indien marts 2017 into india 21 dages rejseeventyr i det nordlige Indien 4. 25. marts 2017 benytter Selected Tours ApS som teknisk arrangør. Rejsegarantifondnr. 2469 Sådan rejser vi Så snart vi påbegynder indflyvningen

Læs mere

USA tur for IPA Kreds 7 / IPA Slagelse 1. til 16. september 2018.

USA tur for IPA Kreds 7 / IPA Slagelse 1. til 16. september 2018. TUR-OVERSIGT. Start og slut ved den røde prik. Vi starter mod nord. Biludlejningsfirmaet Hertz ved Denver International Airport. Her over er de 3 bilmuligheder som jeg har valgt. De 2 fra venstre er at

Læs mere

Sydafrika for livsnydere

Sydafrika for livsnydere for livsnydere for livsnydere Denne rejse er for dig, som vil have det bedste af det bedste. Du starter med 4 dage i Cape Town, hvor du bor på et lækkert B&B. Vi har inkluderet en dagstur - du kan frit

Læs mere

Uganda og Rwanda Safari med chimpanser og bjerggorillaer

Uganda og Rwanda Safari med chimpanser og bjerggorillaer Uganda og Rwanda Safari med chimpanser og bjerggorillaer Følg en gorilla på syv meters afstand. I naturen. Denne helt utrolige oplevelse kan du få i Bwindi National Park, på grænsen mellem Uganda og Rwanda,

Læs mere

Værd at vide om Kenya. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om Kenya. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Kenya Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Kenya Hovedstad Indbyggere Sprog Nairobi 44 mio. Swahili Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Kenya shilling Herunder kan du læse en række

Læs mere

Tembo Special Fotosafari Kenya

Tembo Special Fotosafari Kenya Tembo Special Fotosafari Kenya Samburu-Shaba /Lake Bogoria / Masai Mara. Afrejse 27. september 2012. Med Sanne og Hans fra Tembo Safari som safari-guider. Kun 4 personer i hver 4x4 safari bil. Dag 1. Natfly

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Maldiverne aire em L ili : F to Fo

Maldiverne aire em L ili : F to Fo Foto: Fili Lemaire Maldi verne på budget Hvis man er rygsækrejsende og gerne vil opleve Maldiverne for billige penge, er det muligt at indlogere sig i små guesthouses i landsbyerne rundt omkring på de

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Tanzania Big Five Safari 9 dage fra kr. 16.900,- pr. person Inkl. fly, transp ort, ind kvartering, m.m. 9 dage fantastisk, firehjulstrukket safari- rejse i T anzania En fantastisk safari-rejse til Tanzania

Læs mere

KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI

KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI SAFARI 2013 KENYA MT. KENYA, SAMBURU, LAKE NAIVASHA, MASAI MARA KLASSISK KENYA-SAFARI Rejsebeskrivelse TRUCK MINIBUS TRUCK LOKAL MINIBUS FLY 4X4 LOKAL JEEPFLY SAFARI 4X4 BUS LODGE JEEP TELT SAFARI LODGE

Læs mere

Værd at vide om. Brasilien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Brasilien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Brasilien Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Brasilien Hovedstad Indbyggere Sprog Brasilia 204 mio. Portugisisk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme, indianske religioner Real

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

Værd at vide om. Rumænien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Rumænien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Rumænien Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Rumænien Hovedstad Indbyggere Sprog Bukarest 22 mio. Rumænsk Religion Valuta Areal Rumænskortodoks Rumænske lei 237.500 km2 Herunder kan

Læs mere

DEN STORE MAASAI-LAND VANDRING

DEN STORE MAASAI-LAND VANDRING Dato: 06. 01 2017 DEN STORE MAASAI-LAND VANDRING En helt unik safari for dig der gerne vil prøve noget anderledes: En uges vandring gennem den klassiske afrikanske natur, hvor lokale Maasaier guider dig

Læs mere

Forlængelser i Burma 5 dages strandferie ved Ngapali Beach

Forlængelser i Burma 5 dages strandferie ved Ngapali Beach Forlængelser i Burma 5 dages strandferie ved Ngapali Beach Efter et intenst program i Burma er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne

Læs mere

Forlængelser i Burma 5 dages strandferie ved Ngapali Beach

Forlængelser i Burma 5 dages strandferie ved Ngapali Beach 5 dages strandferie ved Ngapali Beach Efter et intenst program i Burma er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser. 2 Forlængelsespakke

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

UGANDA. Eksperter i eventyr. 1 Eksperter i eventyr

UGANDA. Eksperter i eventyr. 1 Eksperter i eventyr UGANDA 1 Uganda - Afrikas perle Uganda bliver med rette kaldt Pearl of Africa - Afrikas perle. Og landet gemmer i sandhed på en perlerække af fantastiske oplevelser, der efterlader uudslettelige indtryk.

Læs mere

Før og under rejsen. Vi hører meget gerne fra dig, når du kommer hjem!

Før og under rejsen. Vi hører meget gerne fra dig, når du kommer hjem! Før og under rejsen Danhil Travel ønsker naturligvis, at rejsen til Cuba bliver en af de ferier, som frembringer et stort smil, når du af og til mindes den. Her er et par gode råd og lidt vejledning fra

Læs mere

Værd at vide om St. Maarten. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om St. Maarten. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om St. Maarten Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta om St. Maarten Hovedstad Sprog Indbyggere Philipsburg (St. Maarten) og Marigot (Saint Martin) Hollandsk, fransk og engelsk Protestantisme

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 16.498,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Masai Safari med Basecamp Explorer 8 dage fra kr. 22.198 Inkl. fly, safari, guid e/ chauffør mm. Ønsker I den ægte safarifølelse, hvor I kommer i nærkontakt med naturen, dyrene og lokalbefolkningen? Så

Læs mere

Værd at vide om. Maldiverne. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Maldiverne. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Maldiverne Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Maldiverne Hovedstad Indbyggere Sprog Malé 390.000 Divehi Religion Valuta Areal Sunni-Islam Maldiviske rufiyaa samt amerikanske dollars

Læs mere

Værd at vide om. Georgien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Georgien. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Georgien Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Georgien Hovedstad Indbyggere Sprog Tbilisi 4,5 mio Georgisk Religion Valuta Areal Kristne, georgisk ortodokse Lari (GEL) 69.700 km2 Herunder

Læs mere

Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder

Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder Karen Blixen kalder Afrejse: 6. april 2014 10 dage med dansktalende ekspertrejseleder Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis, Klub Folkebladet og Africa Tours byder velkommen til en skøn og oplevelsesrig

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

NAIROBI - ABERDARE - SAMBURU - LAKE NAKURU - LAKE NAIVASHA - MASAI MARA. 10 dages privat safari med engelsktalende rejseleder. Afrejse hver dag året

NAIROBI - ABERDARE - SAMBURU - LAKE NAKURU - LAKE NAIVASHA - MASAI MARA. 10 dages privat safari med engelsktalende rejseleder. Afrejse hver dag året Blixens Kenya Safari 2016 NAIROBI - ABERDARE - SAMBURU - LAKE NAKURU - LAKE NAIVASHA - MASAI MARA. 10 dages privat safari med engelsktalende rejseleder. Afrejse hver dag året rundt. Pris per person fra

Læs mere

Værd at vide om. Mexico. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Mexico. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Mexico Rejs med hjerte, hjerne & holdning Mexico fakta Hovedstad Indbyggere Sprog Mexico City 121 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.967.183 km2 Her kan du læse

Læs mere

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018 Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den 11-14.april 2018 Afrejse København den 2.april 2018 til 21.april 2018 Jeg takker for opfordringen til at komme med nogle mulig forslag til

Læs mere

SOLFORMØRKELSEREJSE TIL MADAGASKAR 26. august til 4. september 2016 (10 dage)

SOLFORMØRKELSEREJSE TIL MADAGASKAR 26. august til 4. september 2016 (10 dage) SOLFORMØRKELSEREJSE TIL MADAGASKAR 26. august til 4. september 2016 (10 dage) Kære solformørkelsesvenner! Den 1. september i år kan du opleve en ringformet solformørkelse på Madagaskar og Corona Adventure

Læs mere

Værd at vide om Borneo. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om Borneo. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Borneo Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Borneo Statshovedstæder Indbyggere Sprog Kuching & Kota Kinabalu Sunni-islam og buddhisme 20 mio. Malaysisk, Religion Valuta Areal Ringgit

Læs mere

A trip to London Staby Efterskole 2016

A trip to London Staby Efterskole 2016 A trip to London Staby Efterskole 2016 Program Morgen Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 08.00 Morgenmad 08.00 Morgenmad 08.00 Morgenmad Morgenmad i Tyskland 09.30 Ankomst og indkvartering Rest

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere