Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat."

Transkript

1 NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012 blev der efterspurgt en drøftelse af mulighederne for at fremme delebilordninger i København. I handlingsplanen er der 25 initiativer til at fremme grøn mobilitet og delebiler indgår som initiativ 10. Dokumentnr. Sagsbehandler Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. Resumé Delebiler som erstatning for, at hver har sin egen private bil giver færre biler og mindre bilkørsel. Erfaringer både fra udlandet og Danmark viser, at delebiler reducerer brugen af bil og understøtter cykling og brug af kollektiv transport. En delebil erstatter typisk 5-10 privatejede biler og det betyder også at behovet for parkering reduceres. Samtidig kører bilejere, der skifter til delebil, væsentligt mindre end før de skiftede. Delebiler kan således give færre biler i byerne, både som kørende og ved parkering. Det vurderes, at der er et potentiale for at udvide antallet af delebiler i København væsentligt. Danmark er bagud i forhold til en række andre lande og en analyse af delebiler i Øresundsregionen peger på et potentiale på 5 % af husstandene i København. Kommunens muligheder for at fremme delebiler er samlet under overskrifterne: Parkering Byudvikling Synlighed og markedsføring Samarbejder og puljer reservere delebilpladser fritage delebiler fra betaling krav om delebilpladser ved nybyggeri boligområder med grøn mobilitet målrettede kampagner tilbud i virksomhedsnetværk delebil logo tydeligere markering i gaderum kommunens egen brug af delebiler samarbejder med lokale aktører, trafikselskaber mv. i gangsætning af pilotforsøg pulje til støtte fx til indmeldelse Center for Trafik Islands Brygge 37 Postboks København S Telefon EAN nummer

2 De enkelte elementer er uddybet i i det følgende. En samlet strategi for fremme af delebiler kan bestå af flere af ovennævnte elementer. Fx har London haft stor succes med en samlet strategi, hvor de har givet et samlet Kickstart til delebiler med flere forskellige indsatser. Baggrund / historie Delebiler, som et tilbud for at reducere bilafhængighed, blev introduceret i 1980 erne, hvor der blev etableret delebilordninger Schweiz og Tyskland. Disse to lande har siden stået for en meget væsentlig del af de europæiske delebilbrugere. I takt med tilvæksten i antallet af brugere, har delebilordningerne udviklet sig fra relativt uformelle rammer til mere formelle og professionelle rammer, hvilket også afspejles i den organisatoriske udvikling. De største delebilorganisationer i Europa er således i dag organiseret i kommercielle aktieselskaber, ligesom eksisterende virksomheder som f.eks. Deutsche Bahn og Hertz har engageret sig i delebilordninger i hhv. Tyskland og Danmark. I Danmark blev delebiler introduceret i december 1997 med etableringen af Odense Bilklub. Baggrunden for etableringen var et projekt i Odense Kommunes regi med støtte fra Miljøstyrelsen. I 1998 fulgte etableringen af delebilordninger i Århus og i København. I Århus blev ordningen etableret som en forening og drives fortsat af medlemmerne/brugerne selv. I København blev delebilordningen udbudt af Hertz Biludlejning efter opfordring af Københavns Kommune. Efterfølgende er der etableret en række delebilordninger typisk i foreningsform, herunder Københavns Delebiler, der startede i I København blev det i 2005 besluttet, at der i blå og grøn zone kunne reserveres 150 parkeringspladser til delebiler. De første 85 p-pladser blev etableret i Siden er der kommet flere til, så der i dag er ca. 120 delebils p-pladser med omkring brugere i København. På nuværende tidspunkt er der flere delebilklubber i København og omegn. Flere er samlet i konceptet LetsGo, som er et delebilkoncept med biler i København, Århus, og Greve. LetsGo er etableret med udgangspunkt i Københavns Delebiler og Århus Delebilklub, og udbydes af Delebilfonden, der står for al drift og administration. Desuden findes Hertz Delebilen og Bryggebilen i København. Effekter og potentialer For at give et fingerpeg om potentialet for større udbredelse af delebiler i København og Danmark er en række data samlet ind gennem søgning på internet og en hurtig litteraturgennemgang. De spørgsmål som er relevante at se på er især afklaring af hvor mange privatbiler delebiler kan erstatte, hvor mange brugere kan forventes 1 Kilde: Danske Delebiler, se Side 2 af 10

3 i en by som København samt om delebiler erstatter brug af cykel og/eller kollektiv trafik. Hvor mange privatbiler erstatter delebiler? Der er findes en del forskellige tal for antal delebiler og antal brugere i forskellige byer og delebilklubber. I nedenstående skema er en række tal samlet: Sted Kilde Antal biler Antal medlemmer Medlemmer pr. bil Danmark Danske delebiler heraf aktive 24 (14) København Rambøll København Miljøpunkterne Tyskland momo (Eu projekt) Schweiz Delebilsfonden Tyskland og Cambio Schweiz 4 Carsharing Bremen Cambio Carsharing Europa momo USA mfl. 6 Zipcar Det ses af skemaet, at der er en vis variation i antal medlemmer pr. bil, men det ligger omkring stykker. Det er dog ikke alle medlemmer, der er tidligere bilejere og der er også tvivl om, hvor mange medlemmer, der er aktive. En brugerundersøgelse fra Bremen viser, at 31 % af delebilmedlemmerne her har erstattet privatbil helt med delebil og 39 % ville købe egen bil, hvis delebilordning ikke var mulig. Samlet vurderer de i Bremen, at hver delebil har erstattet 8-10 privatbiler. Og i Bremen har dette betydet færre private biler. Tilsvarende viser undersøgelse blandt medlemmer af LetsGo, at 38 % ville have egen bil, hvis de ikke var medlem af delebilklubben. I erfaringer indsamlet til Klimaplan 2009 konkluderer Rambøll 8, at hver delebil kan erstatte 4-10 privatbiler. 2 Virkemiddelkatalog Transport. Udarbejdet til Københavns Kommunes Klimaplan. Rambøll Antal delebilpladser 4 Dækker kun medlemmer af Cambio Carsharing; ikke hele Tyskland og Schweiz 5 Opgjort primo Dækker kun medlemmer af Zipcar; ikke hele USA, Canada og UK 7 Formodentlig er ikke alle medlemmer aktive? 8 Virkemiddelkatalog Transport. Udarbejdet til Københavns Kommunes Klimaplan. Rambøll 2009 Side 3 af 10

4 Der er i årene gennemført et større europæisk projekt med indsamling af data om delebiler i Europa. Heri konkluderes at en delebil i gennemsnit erstatter 7 privatbiler. Zipcar i Nordamerika oplyser, at hver af deres biler erstatter mindst 20 privatejede biler. Hvor meget kører delebillister i forhold til andre? Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at medlemmer af delebilordninger reducerer deres kørsel med ca. 30 %. 9 I Sverige regnes med at et forsigtigt skøn et, at et delebilmedlem reducerer sin bilkørsel med 1/3 i forhold til tidligere 10. Delebilister bruger mere kollektiv trafik end ejere af private biler. Fx viser en brugerundersøgelse fra Bruxelles, at 26 % af delebilsmedlemmerne oftere kører med kollektiv trafik efter, at de blev medlemmer. Samme undersøgelse viser i øvrigt at 20 % cykler mere og 30 % går mere 11. Lokker det nogen, som ellers ikke ville køre bil, over i bil? Tal fra Bremen tyder på, at 20 % af delebilmedlemmerne ikke ville have brugt bil ellers. En delebilist kører dog i gennemsnit væsentligt mindre end en privat bilejer. Se under miljøeffekter. Virksomheder og delebiler Virksomheder og deres medarbejderes behov for transport ligger ofte i dagtimerne, mens almindelige delbilbrugere mest har behov for bil i fritiden. Virksomheder kan erstatte ejerskab af egne biler med medlemskab af en delebilklub og derved spare investeringer i biler. Desuden kan medarbejderne tilbydes at bruge delebil i stedet for at køre i egen bil i arbejdstiden. Det kan medvirke til, at det ikke er nødvendigt for den enkelte at have bilen med på arbejde. Endelig kan adgang til delebiler erstatte taxiture og derved spare omkostninger for virksomheden. For delebilklubber kan virksomheders medlemskab give flere biler og derved bedre udbud, også til private medlemmer. Det europæiske projekt momo peger på at et gennemsnit på 16 % af brugerne af delebiler virksomheder. Miljøeffekter 9 Danske Delebiler 10 Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen. Miløre Centre Report Customer Survey Car-Sharing Brussels. momo Side 4 af 10

5 Bilkørsel og CO 2 For delebilbrugere er incitamentet til at benytte bil væsentlig anderledes end for privatbilister, især fordi de økonomiske omkostninger er direkte knyttet til den enkelte køretur i stedet for til faste, månedlige ydelser. Det betyder, at delebilbrugere ved planlægningen af den enkelte tur i langt højere grad overvejer andre muligheder som cykel, tog eller bus. LetsGo har indsamlet data om delebilbrugeres udledning af CO 2 og kommer frem til, at en delebilbruger årligt reducerer sin udledning fra brugen af bil med mellem 0,42 og 0,84 tons CO Til sammenligning viser kommunens miljøregnskab, at en københavner i gennemsnit udleder ca. 1 tons CO 2 ved transport. Typer af biler Delebiler er mindre og nyere end en gennemsnitlig privatbil. Det skyldes at bilernes størrelse er bedre tilpasset til det aktuelle kørselsbehov. Som bilejer køber man en bil, der kan matche alle ens behov og derfor er bilen ofte for stor til langt de fleste ture. Desuden er delebilerne nyere og de fleste delebilklubber har fokus på at købe biler, der kører langt på literen. Undersøgelser af europæiske delebilordninger viser, at en delebil har % lavere CO2-udledning end gennemsnittet for privatejede biler 12. El-delebiler Elbiler kan nemt indpasses i en delebilflåde, da de fleste ture er under 100 km. El-delebilerne kan således bruges på de mange lokale ture, mens man kan bruge en almindelig bil til længere distancer. Igen en mulighed for at tilpasse biltypen til behovet som en privat bilejer ikke har. Der er 16 el-delebiler i København, men potentialet er at op mod 20 % af delebilerne er elbiler 13. Samlet potentiale i København (og Danmark) Delebilsfonden og Danske Delebiler vurderer i et statusnotat til Trængselskommissionen, at der med de rette rammebetingelser er et potentiale for medlemmer i Danmark 13. Resultater fra europæisk kortlægning i EU-projektet momo om delebiler i Europa viser, at Danmark i forhold til hvor mange år der har været delebiler, ligger lavest i Europa. Se graf nedenfor. 12 The environmental impacts of Car-Sharing use. momo. Car-Sharing fact sheet, Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Letsgo. September 2012 Side 5 af 10

6 Desuden viser eksempel fra Greater London, at en målrettet indsats for delebiler kan øge andelen af brugere væsentligt. Således vedtog Greater London i foråret 2008 en ambitiøs Car Clubs Strategy og den medførte at der kom omkring 2½ gang flere delebilmedlemmer i løbet af 2 år. 14 I rapporten Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen er det vurderet at potentialet for hvor mange husstande, der vil gå med i en delebilordning er på 5 % af husstandene. Dette er dog et tal fra år 2000 og en del kan have påvirket det siden. Hvis 5 % af husstandene i København og på Frederiksberg bliver delebilister vil 600 delebiler kunne erstatte mindst privatbiler, altså vil behovet for p-pladser reduceres med Det er ligeledes skønnet, at bilkørslen vil blive reduceret med 4,5 mio. km, CO2 reduceres med tons og den kollektiv trafik øges med 1,6 mio. passagerkilometer om året. Den indsamlede viden tyder på, at der er et stort potentiale for større udbredelse af delebiler, og at flere delebiler vil spare både parkeringspladser, reducere forurening og hjælpe på trængslen. Hvad kan kommunen gøre? Delebilklubber er som sådan ikke et kommunalt anliggende, men kommunen kan understøtte udbredelsen af delebiler gennem en række tiltag. Det vil være nødvendigt at samarbejde med andre aktører som delebilklubber, lokaludvalg, miljøpunkter, virksomheder, trafikselskaber, Vejdirektoratet m.fl. Parkering 14 momo: State of the Art of European Car-Sharing Side 6 af 10

7 Kommunen kan stille reserverede delebilpladser til rådighed samt give tilladelse til gratis parkering for delebiler i betalingszoner. Dette har Københavns Kommune gjort siden 2005 og der er nu omkring 120 pladser reserveret til delebiler i kommunen. Beslutningen fra 2005 gav mulighed for op til 150 delebilpladser. Med en forventning om, at dette snart nås, og med målet fra Handlingsplan for Grøn Mobilitet om at fordoble antallet af delebilpladser, fremlægger forvaltningen en indstilling om mulighed for at reservere flere pladser til delebiler på samme møde som denne drøftelsesindstilling. Det er muligt at fritage delebiler fra betalingsparkering af trafikale hensyn, da de genererer mindre trængsel. Delebilerne har en særlig licens, der tillader dem at parkere gratis på i betalingszonerne, dog ikke i rød zone mellem kl mandag-fredag. Kun biler med den særlige licens kan benytte delebilpladserne. Delebilerne betaler en reduceret beboerlicens. Fremadrettet kan reserverede og gratis delebilpladser ved stationer være en mulighed, der kan udvikles i samspil med DSB og Metro. Det er mest oplagt ved større knudepunkter, og det vil både give delebilbrugere nemmere adgang til bilerne og gøre delebiler mere synlige. Byudvikling (og parkering) Krav om parkeringspladser til delebiler ved byudvikling, nybyggeri og større ombygninger indarbejdes i kommuneplan, byudviklingsplaner og lokalplaner. Det kan kædes sammen med at reducere normale kommunale p-krav, når der i stedet laves delebilpladser. Dette kendes bl.a. i Malmö. Desuden kan etableres byområder udelukkende baseret på gode cykelog gangforbindelser og god kollektiv trafik. Områderne markedsføres som grønne boligområder og ved køb/lejekontrakt gøres beboere opmærksomme på, at der ikke er p-pladser tilgængelige. Der stilles delebiler til rådighed og beboerne får tilbudt et års gratis medlemskab af delebilklub ved indflytning. Synlighed og markedsføring Målrettede kampagner for at få øge bilejeres viden om delebiler og få flere til at benytte delebiler. Kampagner, der er synlige i byrummet, fx på parkometre, plakater mv. Information om delebiler indarbejdes i materiale til virksomheder, der arbejder med transportplaner. Dette kan indgå som del af det i gangværende arbejde med virksomheder på Amager Formel M projektet. Desuden kan virksomhederne opfordres til at have delebilpladser ved virksomheden samt til at benytte delebiler til arbejdsrelateret transport i stedet for at have firmabiler eller at medarbejderne bruger egen bil. I Handlingsplan for Grøn Mobilitet og i KBH 2025 Klimaplanen indgår initiativer om lokale samarbejder og mobilitetsplanlægning, her- Side 7 af 10

8 under særlig fokus på påvirkning gennem målgrupper. En af indsatserne handler om udvikling af en tilflytterpakke om transport og heri kan information om delebiler indgå. Forslag om tilflytterpakker indgår desuden i Agenda 21-planen for Det er dog ikke initiativer, der sættes i gang i 2013, da der ikke er afsat økonomiske midler til det. Udvikling af et officielt delebilsymbol et logo - til P-pladser, P- tilladelser, kampagner mv. Mere tydelig markering af delebilpladser med fx delebilsymbol og cykelparkering, så brugere med lidt afstand kan tage cyklen hen til delebilen. 15. Det er i det hele taget vigtigt med synligheden i gaderummet. Samarbejder og puljer I Handlingsplan for Grøn Mobilitet er der lagt op til at samarbejde med delebilklubber, lokaludvalg og miljøpunkter om udvikling af delebiler. Delebilbrugere benytter mere kollektiv transport og derfor kunne der samarbejdes med trafikselskaber som DSB, Movia og Metroselskabet. Fx om markedsføring, fælles rejsekort eller andet. I forbindelse med høring af planen har de fire miljøpunkter indsendt et projektforslag om at samarbejde med CASA, Danske Delebiler og Det Økologiske Råd om et pilotforsøg til at understøtte udbredelse af delebiler. Forslaget handler om at tage fat på 8 konkrete boligområder i byen og her etablere nye delebilpladser, lave målrettede kampagner og tilbyde billige medlemskaber i en prøveperiode. Det vil være nødvendigt med økonomiske støtte til de billige medlemskaber. Målet er, at 5 % bliver delebilister og hvis der i hvert boligområde er husstande vil det give 800 delebilister, der deles om ca. 55 biler 16. Forslaget vil kræve, at der reserveres plads til 5-6 biler i 8 boligområder. Det vil være nødvendigt at afdække, hvilke boligområder, der vil være bedst egnede at tage fat på først. Samarbejder med virksomheder omkring delebiler, især med vægt på de økonomiske fordele for virksomhederne. Kommunen kan som virksomhed selv være medlem af delebilklub. En samlet strategi Ved at udarbejde en samlet strategi og investere i at kickstarte øget udbredelse af delebiler kan kommunen danne grundlaget for, at delebiler kan fungere som langt bedre tilbud til alle og at delebilmedlemskab kan blive mere økonomisk fordelagtigt. Herved kan delebilklubber nå op over en kritisk størrelse og fungere som private selskaber / 15 Foto fra Bremen 16 Ifølge Miljøpunkternes oplæg. Side 8 af 10

9 aktieselskaber. Som tidligere nævnt har London haft succes med en samlet tilgang. Omkostninger De omkostninger, der vil være forbundet med øget udbredelse af delebiler afhænger i høj grad af, hvilke og hvor store indsatser, der gennemføres. Det er især relevant at være opmærksom på, at der ved reservation af parkeringspladser til delebiler vil være mistede parkeringsindtægter, såfremt delebilpladserne erstatter eksisterende parkeringspladser i en af betalingszonerne. De årlige tab pr. plads fremgår i nedenstående skema: Zone Blå Grøn Rød Indtægtstab pr. plads kr kr kr. Desuden er det relevant med nøgletal i forhold til anlæg af nye parkeringspladser. Med delebiler koncentreret i et boligområde kan der nemlig på sigt spares etablering af p-pladser, Tilsvarende kan flere delebilpladser og udbredelse af delebiler i ny byudviklingsområder og ved nybyggeri være med til at også private bygherrer kan spare udgifter til etablering af parkeringspladser. I nedenstående skema er anført gennemsnitlige omkostninger til anlæg af p-pladser. Bemærk at der er tale om grove skøn, da anlægsudgifter er meget afhængige af de lokale muligheder og pladsforhold. Anlægstype På terræn/gade fx skråparkering eller ved privat byggeri på terræn P-hus eller lignende Underjordisk, fuldautomatisk Privat anlæg i p-kælder ved nybyggeri Gennemsnitlig omkostning pr. plads kr kr kr kr. Nærmere afklaring af økonomi og omkostninger ligger uden for rammerne af dette notat. Eksempler på projektforslag Her omtales et par projektforslag, hvor andre aktører har beskrevet mulige indsatser for at fremme delebiler og har vurderet økonomi. 17 Bemærk at priserne er gennemsnitlige skøn og kan dække over store variationer alt efter de lokale forhold. Side 9 af 10

10 Delebiler i København Miljøpunkterne i samarbejde med CASA, Det Økologiske Råd og Danske Delebiler udarbejdet et projektforslag, hvor de har opstillet et konkret bud på økonomi. Projektforslag bygger bl.a. på erfaringer på et lokalt forsøg med tilbud om billigt startmedlemskab af delebilordning på Amager og målet er at 5-10 % af husstandene i 8 udvalgte boligområder i en forsøgsfase deltager. På længere sigt er målet at 5 % af husstandene fortsætter som delebilmedlemmer. Dette er beregnet til at spare 220 p-pladser og kan altså på sigt spare væsentlige anlægsudgifter for kommunen. Projektforslaget har en økonomi for forsøgsfasen som følger: 4 miljøpunkter i alt 5,3 mio. kr. CASA 0,9 mio. kr. DØR 0,4 mio. kr. Tilskud til prøve- 9,6 mio. kr. medlemmer Ved videreførelse i efterfølgende år vil der ligeledes være tilskudsbehov på omkring 9,6 mio. kr. Det er ikke afklaret, hvordan tilskuddet til prøvemedlemmer finansieres. Kollektiv trafik og delebiler en samlet mobilitetsløsning Region Hovedstaden har i samarbejde med Movia og Delebilfonden ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til forsøgsprojekt, hvor der opsættes delebiler langs én konkret buslinje, 350 S, og hvor der samtidig introduceres et mobility-pass. Med et mobility-pass får du et gratis medlemskab hos LetsGo (LetsGo er en delebilordning der administreres af Delebilfonden), hvis du i forvejen har et periodekort til den kollektive trafik. Hvis du ikke har et periodekort til den kollektive trafik får du et medlemskab til halv pris hos LetsGo, samt et gratis Rejsekort med eksempelvis 475 kr. sat ind på kontoen. Det udvidede mobilitetstilbud kommunikeres til borgerne i enkle formuleringer a la Få en bil med, når du køber periodekort. Samtidig gennemføres en række informationsinitiativer der skal skabe synlighed omkring og interesse for det udvidede mobilitetsalternativ. Det samlede budget for projektet er kr. fordelt på: Trafikstyrelsen kr. Region Hovedstaden kr. Delebilfonden kr. Movia kr. Side 10 af 10

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

STRATEGI FOR DELEBILER I KØBENHAVN

STRATEGI FOR DELEBILER I KØBENHAVN STRATEGI FOR DELEBILER I KØBENHAVN 2017 2020 INDLEDNING OG RESUMÉ Strategi for delebiler bygger på Københavns Kommunes vision om at være en ansvarlig by, hvor ressourcer udnyttes bedst muligt. Hertil er

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning

Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Projekt gennemført fra 1.1.14-30.6.15 med midler fra Trafikstyrelsen, Region Hovedstaden, Delebilfonden LetsGo og Movia. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale Carsharing i Danmark barrierer og potentiale af direktør Morten Rettig, COGITA / Center for Mobilitet og Miljø Center for Mobilitet og Miljø gennemførte i perioden december 1999 oktober 2000 en evaluering

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler)

Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september 2014 (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler)

Læs mere

18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147

18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet I KBH 2025 Klimaplanen er der opstillet en række klare mål for reduktion af CO 2 i 2025 på de forskellige køretøjstyper: Alle Københavns

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Præsentation på konference Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012

Præsentation på konference Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Præsentation på konference Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Kombineret mobilitet erfaringer med partnerskaber mellem delebiler og offentlig transport Tonny Lacomble

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Præsentation for Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Radisson SAS Royal Hotel København, 11. november 2005 Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Delebilen konkurrent eller pengemaskine for den

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Indhold. Administrationsgrundlag for delebiler og bybiler Københavns Kommune 08-09-2014. Bilag 1. Sagsnr. 2014-0124284. Dokumentnr.

Indhold. Administrationsgrundlag for delebiler og bybiler Københavns Kommune 08-09-2014. Bilag 1. Sagsnr. 2014-0124284. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 1 Administrationsgrundlag for delebiler og bybiler Københavns Kommune Indhold Bilag 1... 1 Indledning... 1

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde

Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 280411 Brevid. 2377963 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde 8. august 2016 Indledning Det

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Delebilisme som alternativ til privatbilismen

Delebilisme som alternativ til privatbilismen Delebilisme som alternativ til privatbilismen Privatbilismens naturlov? Der er mange, der forbinder stigningen i bilejerskabet, som en naturlov, der hænger sammen med et samfund i vækst. Denne tese er

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017

NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017 01 02 NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017 Ny Mobilitet er et pilotprojekt udviklet til at teste alternative transportformer på 100 beboere i to områder omkring hhv. Henrik Ibsens

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil:

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøborgmesteren Notat om borgmesterbil i Teknik- og Miljøforvaltningen Baggrund: Morten Kabell har forud for

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Mindre CO2 og mindre trafik

Mindre CO2 og mindre trafik Mindre CO2 og mindre trafik Samkørsel vil spare 480.000 tons CO2 om året! Søren Have Juni 2010 soren.have@paconsulting.com Samkørsel kan sænke CO2 emissionen Samkørsel kan betale sig for miljøet og for

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Transportsektorens største udfordringer - Mangel på viden eller politisk vilje?

Transportsektorens største udfordringer - Mangel på viden eller politisk vilje? Aalborg Universitet 24. august 2015 Transportsektorens største udfordringer - Mangel på viden eller politisk vilje? SO 2 NO x CO Antal støjbelastede boliger i Danmark 2012 sammenlignet med 2007 (=100)

Læs mere

TMF Transportplan Evaluering

TMF Transportplan Evaluering TMF Transportplan Evaluering Moving 30 præsentation 27-11-2017 KBH Klimaplan 2025 4.4 Fokusområde: Københavns Kommunes egen Transportindsats Transportinitiativ 12: Transportplaner for alle forvaltninger

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI FORNYET PARKERINGSSTRATEGI vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 17. september 2009 Skitse af det kommende byrum over det underjordiske, fuldautomatiske p-anlæg i Leifsgade. STATUS PÅ P-STRATEGI

Læs mere

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016 Link til ansøgning Velothon er et ungt og international cykelløbs-koncept. Målet er at skabe

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen.

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Peter Henriksen 19 Fritidsrejser for børn og unge i landområder Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011 Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Beslutningsforslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om etablering af demoprojekt for grønne

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Notat om behandling af høringssvar på forslaget til Strategi for Grøn mobilitet

Notat om behandling af høringssvar på forslaget til Strategi for Grøn mobilitet Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Centrene for Drift og Teknik, By, Miljø og Erhverv, Sundhed og Kultur & Idræt, Dagtilbud og Skole Notat om behandling af høringssvar på forslaget

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere