Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat."

Transkript

1 NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012 blev der efterspurgt en drøftelse af mulighederne for at fremme delebilordninger i København. I handlingsplanen er der 25 initiativer til at fremme grøn mobilitet og delebiler indgår som initiativ 10. Dokumentnr. Sagsbehandler Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. Resumé Delebiler som erstatning for, at hver har sin egen private bil giver færre biler og mindre bilkørsel. Erfaringer både fra udlandet og Danmark viser, at delebiler reducerer brugen af bil og understøtter cykling og brug af kollektiv transport. En delebil erstatter typisk 5-10 privatejede biler og det betyder også at behovet for parkering reduceres. Samtidig kører bilejere, der skifter til delebil, væsentligt mindre end før de skiftede. Delebiler kan således give færre biler i byerne, både som kørende og ved parkering. Det vurderes, at der er et potentiale for at udvide antallet af delebiler i København væsentligt. Danmark er bagud i forhold til en række andre lande og en analyse af delebiler i Øresundsregionen peger på et potentiale på 5 % af husstandene i København. Kommunens muligheder for at fremme delebiler er samlet under overskrifterne: Parkering Byudvikling Synlighed og markedsføring Samarbejder og puljer reservere delebilpladser fritage delebiler fra betaling krav om delebilpladser ved nybyggeri boligområder med grøn mobilitet målrettede kampagner tilbud i virksomhedsnetværk delebil logo tydeligere markering i gaderum kommunens egen brug af delebiler samarbejder med lokale aktører, trafikselskaber mv. i gangsætning af pilotforsøg pulje til støtte fx til indmeldelse Center for Trafik Islands Brygge 37 Postboks København S Telefon EAN nummer

2 De enkelte elementer er uddybet i i det følgende. En samlet strategi for fremme af delebiler kan bestå af flere af ovennævnte elementer. Fx har London haft stor succes med en samlet strategi, hvor de har givet et samlet Kickstart til delebiler med flere forskellige indsatser. Baggrund / historie Delebiler, som et tilbud for at reducere bilafhængighed, blev introduceret i 1980 erne, hvor der blev etableret delebilordninger Schweiz og Tyskland. Disse to lande har siden stået for en meget væsentlig del af de europæiske delebilbrugere. I takt med tilvæksten i antallet af brugere, har delebilordningerne udviklet sig fra relativt uformelle rammer til mere formelle og professionelle rammer, hvilket også afspejles i den organisatoriske udvikling. De største delebilorganisationer i Europa er således i dag organiseret i kommercielle aktieselskaber, ligesom eksisterende virksomheder som f.eks. Deutsche Bahn og Hertz har engageret sig i delebilordninger i hhv. Tyskland og Danmark. I Danmark blev delebiler introduceret i december 1997 med etableringen af Odense Bilklub. Baggrunden for etableringen var et projekt i Odense Kommunes regi med støtte fra Miljøstyrelsen. I 1998 fulgte etableringen af delebilordninger i Århus og i København. I Århus blev ordningen etableret som en forening og drives fortsat af medlemmerne/brugerne selv. I København blev delebilordningen udbudt af Hertz Biludlejning efter opfordring af Københavns Kommune. Efterfølgende er der etableret en række delebilordninger typisk i foreningsform, herunder Københavns Delebiler, der startede i I København blev det i 2005 besluttet, at der i blå og grøn zone kunne reserveres 150 parkeringspladser til delebiler. De første 85 p-pladser blev etableret i Siden er der kommet flere til, så der i dag er ca. 120 delebils p-pladser med omkring brugere i København. På nuværende tidspunkt er der flere delebilklubber i København og omegn. Flere er samlet i konceptet LetsGo, som er et delebilkoncept med biler i København, Århus, og Greve. LetsGo er etableret med udgangspunkt i Københavns Delebiler og Århus Delebilklub, og udbydes af Delebilfonden, der står for al drift og administration. Desuden findes Hertz Delebilen og Bryggebilen i København. Effekter og potentialer For at give et fingerpeg om potentialet for større udbredelse af delebiler i København og Danmark er en række data samlet ind gennem søgning på internet og en hurtig litteraturgennemgang. De spørgsmål som er relevante at se på er især afklaring af hvor mange privatbiler delebiler kan erstatte, hvor mange brugere kan forventes 1 Kilde: Danske Delebiler, se Side 2 af 10

3 i en by som København samt om delebiler erstatter brug af cykel og/eller kollektiv trafik. Hvor mange privatbiler erstatter delebiler? Der er findes en del forskellige tal for antal delebiler og antal brugere i forskellige byer og delebilklubber. I nedenstående skema er en række tal samlet: Sted Kilde Antal biler Antal medlemmer Medlemmer pr. bil Danmark Danske delebiler heraf aktive 24 (14) København Rambøll København Miljøpunkterne Tyskland momo (Eu projekt) Schweiz Delebilsfonden Tyskland og Cambio Schweiz 4 Carsharing Bremen Cambio Carsharing Europa momo USA mfl. 6 Zipcar Det ses af skemaet, at der er en vis variation i antal medlemmer pr. bil, men det ligger omkring stykker. Det er dog ikke alle medlemmer, der er tidligere bilejere og der er også tvivl om, hvor mange medlemmer, der er aktive. En brugerundersøgelse fra Bremen viser, at 31 % af delebilmedlemmerne her har erstattet privatbil helt med delebil og 39 % ville købe egen bil, hvis delebilordning ikke var mulig. Samlet vurderer de i Bremen, at hver delebil har erstattet 8-10 privatbiler. Og i Bremen har dette betydet færre private biler. Tilsvarende viser undersøgelse blandt medlemmer af LetsGo, at 38 % ville have egen bil, hvis de ikke var medlem af delebilklubben. I erfaringer indsamlet til Klimaplan 2009 konkluderer Rambøll 8, at hver delebil kan erstatte 4-10 privatbiler. 2 Virkemiddelkatalog Transport. Udarbejdet til Københavns Kommunes Klimaplan. Rambøll Antal delebilpladser 4 Dækker kun medlemmer af Cambio Carsharing; ikke hele Tyskland og Schweiz 5 Opgjort primo Dækker kun medlemmer af Zipcar; ikke hele USA, Canada og UK 7 Formodentlig er ikke alle medlemmer aktive? 8 Virkemiddelkatalog Transport. Udarbejdet til Københavns Kommunes Klimaplan. Rambøll 2009 Side 3 af 10

4 Der er i årene gennemført et større europæisk projekt med indsamling af data om delebiler i Europa. Heri konkluderes at en delebil i gennemsnit erstatter 7 privatbiler. Zipcar i Nordamerika oplyser, at hver af deres biler erstatter mindst 20 privatejede biler. Hvor meget kører delebillister i forhold til andre? Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at medlemmer af delebilordninger reducerer deres kørsel med ca. 30 %. 9 I Sverige regnes med at et forsigtigt skøn et, at et delebilmedlem reducerer sin bilkørsel med 1/3 i forhold til tidligere 10. Delebilister bruger mere kollektiv trafik end ejere af private biler. Fx viser en brugerundersøgelse fra Bruxelles, at 26 % af delebilsmedlemmerne oftere kører med kollektiv trafik efter, at de blev medlemmer. Samme undersøgelse viser i øvrigt at 20 % cykler mere og 30 % går mere 11. Lokker det nogen, som ellers ikke ville køre bil, over i bil? Tal fra Bremen tyder på, at 20 % af delebilmedlemmerne ikke ville have brugt bil ellers. En delebilist kører dog i gennemsnit væsentligt mindre end en privat bilejer. Se under miljøeffekter. Virksomheder og delebiler Virksomheder og deres medarbejderes behov for transport ligger ofte i dagtimerne, mens almindelige delbilbrugere mest har behov for bil i fritiden. Virksomheder kan erstatte ejerskab af egne biler med medlemskab af en delebilklub og derved spare investeringer i biler. Desuden kan medarbejderne tilbydes at bruge delebil i stedet for at køre i egen bil i arbejdstiden. Det kan medvirke til, at det ikke er nødvendigt for den enkelte at have bilen med på arbejde. Endelig kan adgang til delebiler erstatte taxiture og derved spare omkostninger for virksomheden. For delebilklubber kan virksomheders medlemskab give flere biler og derved bedre udbud, også til private medlemmer. Det europæiske projekt momo peger på at et gennemsnit på 16 % af brugerne af delebiler virksomheder. Miljøeffekter 9 Danske Delebiler 10 Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen. Miløre Centre Report Customer Survey Car-Sharing Brussels. momo Side 4 af 10

5 Bilkørsel og CO 2 For delebilbrugere er incitamentet til at benytte bil væsentlig anderledes end for privatbilister, især fordi de økonomiske omkostninger er direkte knyttet til den enkelte køretur i stedet for til faste, månedlige ydelser. Det betyder, at delebilbrugere ved planlægningen af den enkelte tur i langt højere grad overvejer andre muligheder som cykel, tog eller bus. LetsGo har indsamlet data om delebilbrugeres udledning af CO 2 og kommer frem til, at en delebilbruger årligt reducerer sin udledning fra brugen af bil med mellem 0,42 og 0,84 tons CO Til sammenligning viser kommunens miljøregnskab, at en københavner i gennemsnit udleder ca. 1 tons CO 2 ved transport. Typer af biler Delebiler er mindre og nyere end en gennemsnitlig privatbil. Det skyldes at bilernes størrelse er bedre tilpasset til det aktuelle kørselsbehov. Som bilejer køber man en bil, der kan matche alle ens behov og derfor er bilen ofte for stor til langt de fleste ture. Desuden er delebilerne nyere og de fleste delebilklubber har fokus på at købe biler, der kører langt på literen. Undersøgelser af europæiske delebilordninger viser, at en delebil har % lavere CO2-udledning end gennemsnittet for privatejede biler 12. El-delebiler Elbiler kan nemt indpasses i en delebilflåde, da de fleste ture er under 100 km. El-delebilerne kan således bruges på de mange lokale ture, mens man kan bruge en almindelig bil til længere distancer. Igen en mulighed for at tilpasse biltypen til behovet som en privat bilejer ikke har. Der er 16 el-delebiler i København, men potentialet er at op mod 20 % af delebilerne er elbiler 13. Samlet potentiale i København (og Danmark) Delebilsfonden og Danske Delebiler vurderer i et statusnotat til Trængselskommissionen, at der med de rette rammebetingelser er et potentiale for medlemmer i Danmark 13. Resultater fra europæisk kortlægning i EU-projektet momo om delebiler i Europa viser, at Danmark i forhold til hvor mange år der har været delebiler, ligger lavest i Europa. Se graf nedenfor. 12 The environmental impacts of Car-Sharing use. momo. Car-Sharing fact sheet, Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Letsgo. September 2012 Side 5 af 10

6 Desuden viser eksempel fra Greater London, at en målrettet indsats for delebiler kan øge andelen af brugere væsentligt. Således vedtog Greater London i foråret 2008 en ambitiøs Car Clubs Strategy og den medførte at der kom omkring 2½ gang flere delebilmedlemmer i løbet af 2 år. 14 I rapporten Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen er det vurderet at potentialet for hvor mange husstande, der vil gå med i en delebilordning er på 5 % af husstandene. Dette er dog et tal fra år 2000 og en del kan have påvirket det siden. Hvis 5 % af husstandene i København og på Frederiksberg bliver delebilister vil 600 delebiler kunne erstatte mindst privatbiler, altså vil behovet for p-pladser reduceres med Det er ligeledes skønnet, at bilkørslen vil blive reduceret med 4,5 mio. km, CO2 reduceres med tons og den kollektiv trafik øges med 1,6 mio. passagerkilometer om året. Den indsamlede viden tyder på, at der er et stort potentiale for større udbredelse af delebiler, og at flere delebiler vil spare både parkeringspladser, reducere forurening og hjælpe på trængslen. Hvad kan kommunen gøre? Delebilklubber er som sådan ikke et kommunalt anliggende, men kommunen kan understøtte udbredelsen af delebiler gennem en række tiltag. Det vil være nødvendigt at samarbejde med andre aktører som delebilklubber, lokaludvalg, miljøpunkter, virksomheder, trafikselskaber, Vejdirektoratet m.fl. Parkering 14 momo: State of the Art of European Car-Sharing Side 6 af 10

7 Kommunen kan stille reserverede delebilpladser til rådighed samt give tilladelse til gratis parkering for delebiler i betalingszoner. Dette har Københavns Kommune gjort siden 2005 og der er nu omkring 120 pladser reserveret til delebiler i kommunen. Beslutningen fra 2005 gav mulighed for op til 150 delebilpladser. Med en forventning om, at dette snart nås, og med målet fra Handlingsplan for Grøn Mobilitet om at fordoble antallet af delebilpladser, fremlægger forvaltningen en indstilling om mulighed for at reservere flere pladser til delebiler på samme møde som denne drøftelsesindstilling. Det er muligt at fritage delebiler fra betalingsparkering af trafikale hensyn, da de genererer mindre trængsel. Delebilerne har en særlig licens, der tillader dem at parkere gratis på i betalingszonerne, dog ikke i rød zone mellem kl mandag-fredag. Kun biler med den særlige licens kan benytte delebilpladserne. Delebilerne betaler en reduceret beboerlicens. Fremadrettet kan reserverede og gratis delebilpladser ved stationer være en mulighed, der kan udvikles i samspil med DSB og Metro. Det er mest oplagt ved større knudepunkter, og det vil både give delebilbrugere nemmere adgang til bilerne og gøre delebiler mere synlige. Byudvikling (og parkering) Krav om parkeringspladser til delebiler ved byudvikling, nybyggeri og større ombygninger indarbejdes i kommuneplan, byudviklingsplaner og lokalplaner. Det kan kædes sammen med at reducere normale kommunale p-krav, når der i stedet laves delebilpladser. Dette kendes bl.a. i Malmö. Desuden kan etableres byområder udelukkende baseret på gode cykelog gangforbindelser og god kollektiv trafik. Områderne markedsføres som grønne boligområder og ved køb/lejekontrakt gøres beboere opmærksomme på, at der ikke er p-pladser tilgængelige. Der stilles delebiler til rådighed og beboerne får tilbudt et års gratis medlemskab af delebilklub ved indflytning. Synlighed og markedsføring Målrettede kampagner for at få øge bilejeres viden om delebiler og få flere til at benytte delebiler. Kampagner, der er synlige i byrummet, fx på parkometre, plakater mv. Information om delebiler indarbejdes i materiale til virksomheder, der arbejder med transportplaner. Dette kan indgå som del af det i gangværende arbejde med virksomheder på Amager Formel M projektet. Desuden kan virksomhederne opfordres til at have delebilpladser ved virksomheden samt til at benytte delebiler til arbejdsrelateret transport i stedet for at have firmabiler eller at medarbejderne bruger egen bil. I Handlingsplan for Grøn Mobilitet og i KBH 2025 Klimaplanen indgår initiativer om lokale samarbejder og mobilitetsplanlægning, her- Side 7 af 10

8 under særlig fokus på påvirkning gennem målgrupper. En af indsatserne handler om udvikling af en tilflytterpakke om transport og heri kan information om delebiler indgå. Forslag om tilflytterpakker indgår desuden i Agenda 21-planen for Det er dog ikke initiativer, der sættes i gang i 2013, da der ikke er afsat økonomiske midler til det. Udvikling af et officielt delebilsymbol et logo - til P-pladser, P- tilladelser, kampagner mv. Mere tydelig markering af delebilpladser med fx delebilsymbol og cykelparkering, så brugere med lidt afstand kan tage cyklen hen til delebilen. 15. Det er i det hele taget vigtigt med synligheden i gaderummet. Samarbejder og puljer I Handlingsplan for Grøn Mobilitet er der lagt op til at samarbejde med delebilklubber, lokaludvalg og miljøpunkter om udvikling af delebiler. Delebilbrugere benytter mere kollektiv transport og derfor kunne der samarbejdes med trafikselskaber som DSB, Movia og Metroselskabet. Fx om markedsføring, fælles rejsekort eller andet. I forbindelse med høring af planen har de fire miljøpunkter indsendt et projektforslag om at samarbejde med CASA, Danske Delebiler og Det Økologiske Råd om et pilotforsøg til at understøtte udbredelse af delebiler. Forslaget handler om at tage fat på 8 konkrete boligområder i byen og her etablere nye delebilpladser, lave målrettede kampagner og tilbyde billige medlemskaber i en prøveperiode. Det vil være nødvendigt med økonomiske støtte til de billige medlemskaber. Målet er, at 5 % bliver delebilister og hvis der i hvert boligområde er husstande vil det give 800 delebilister, der deles om ca. 55 biler 16. Forslaget vil kræve, at der reserveres plads til 5-6 biler i 8 boligområder. Det vil være nødvendigt at afdække, hvilke boligområder, der vil være bedst egnede at tage fat på først. Samarbejder med virksomheder omkring delebiler, især med vægt på de økonomiske fordele for virksomhederne. Kommunen kan som virksomhed selv være medlem af delebilklub. En samlet strategi Ved at udarbejde en samlet strategi og investere i at kickstarte øget udbredelse af delebiler kan kommunen danne grundlaget for, at delebiler kan fungere som langt bedre tilbud til alle og at delebilmedlemskab kan blive mere økonomisk fordelagtigt. Herved kan delebilklubber nå op over en kritisk størrelse og fungere som private selskaber / 15 Foto fra Bremen 16 Ifølge Miljøpunkternes oplæg. Side 8 af 10

9 aktieselskaber. Som tidligere nævnt har London haft succes med en samlet tilgang. Omkostninger De omkostninger, der vil være forbundet med øget udbredelse af delebiler afhænger i høj grad af, hvilke og hvor store indsatser, der gennemføres. Det er især relevant at være opmærksom på, at der ved reservation af parkeringspladser til delebiler vil være mistede parkeringsindtægter, såfremt delebilpladserne erstatter eksisterende parkeringspladser i en af betalingszonerne. De årlige tab pr. plads fremgår i nedenstående skema: Zone Blå Grøn Rød Indtægtstab pr. plads kr kr kr. Desuden er det relevant med nøgletal i forhold til anlæg af nye parkeringspladser. Med delebiler koncentreret i et boligområde kan der nemlig på sigt spares etablering af p-pladser, Tilsvarende kan flere delebilpladser og udbredelse af delebiler i ny byudviklingsområder og ved nybyggeri være med til at også private bygherrer kan spare udgifter til etablering af parkeringspladser. I nedenstående skema er anført gennemsnitlige omkostninger til anlæg af p-pladser. Bemærk at der er tale om grove skøn, da anlægsudgifter er meget afhængige af de lokale muligheder og pladsforhold. Anlægstype På terræn/gade fx skråparkering eller ved privat byggeri på terræn P-hus eller lignende Underjordisk, fuldautomatisk Privat anlæg i p-kælder ved nybyggeri Gennemsnitlig omkostning pr. plads kr kr kr kr. Nærmere afklaring af økonomi og omkostninger ligger uden for rammerne af dette notat. Eksempler på projektforslag Her omtales et par projektforslag, hvor andre aktører har beskrevet mulige indsatser for at fremme delebiler og har vurderet økonomi. 17 Bemærk at priserne er gennemsnitlige skøn og kan dække over store variationer alt efter de lokale forhold. Side 9 af 10

10 Delebiler i København Miljøpunkterne i samarbejde med CASA, Det Økologiske Råd og Danske Delebiler udarbejdet et projektforslag, hvor de har opstillet et konkret bud på økonomi. Projektforslag bygger bl.a. på erfaringer på et lokalt forsøg med tilbud om billigt startmedlemskab af delebilordning på Amager og målet er at 5-10 % af husstandene i 8 udvalgte boligområder i en forsøgsfase deltager. På længere sigt er målet at 5 % af husstandene fortsætter som delebilmedlemmer. Dette er beregnet til at spare 220 p-pladser og kan altså på sigt spare væsentlige anlægsudgifter for kommunen. Projektforslaget har en økonomi for forsøgsfasen som følger: 4 miljøpunkter i alt 5,3 mio. kr. CASA 0,9 mio. kr. DØR 0,4 mio. kr. Tilskud til prøve- 9,6 mio. kr. medlemmer Ved videreførelse i efterfølgende år vil der ligeledes være tilskudsbehov på omkring 9,6 mio. kr. Det er ikke afklaret, hvordan tilskuddet til prøvemedlemmer finansieres. Kollektiv trafik og delebiler en samlet mobilitetsløsning Region Hovedstaden har i samarbejde med Movia og Delebilfonden ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til forsøgsprojekt, hvor der opsættes delebiler langs én konkret buslinje, 350 S, og hvor der samtidig introduceres et mobility-pass. Med et mobility-pass får du et gratis medlemskab hos LetsGo (LetsGo er en delebilordning der administreres af Delebilfonden), hvis du i forvejen har et periodekort til den kollektive trafik. Hvis du ikke har et periodekort til den kollektive trafik får du et medlemskab til halv pris hos LetsGo, samt et gratis Rejsekort med eksempelvis 475 kr. sat ind på kontoen. Det udvidede mobilitetstilbud kommunikeres til borgerne i enkle formuleringer a la Få en bil med, når du køber periodekort. Samtidig gennemføres en række informationsinitiativer der skal skabe synlighed omkring og interesse for det udvidede mobilitetsalternativ. Det samlede budget for projektet er kr. fordelt på: Trafikstyrelsen kr. Region Hovedstaden kr. Delebilfonden kr. Movia kr. Side 10 af 10

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Præsentation for Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Radisson SAS Royal Hotel København, 11. november 2005 Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Delebilen konkurrent eller pengemaskine for den

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Danske Delebiler afholder fredag d. 13. januar 2012 en konference om delebiler i Danmark.

Danske Delebiler afholder fredag d. 13. januar 2012 en konference om delebiler i Danmark. Danske Delebiler afholder fredag d. 13. januar 2012 en konference om delebiler i Danmark. Delebiler er i vækst og viser sig i stigende grad som én af løsningerne på transportens udfordringer, når det gælder

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Bystruktur og cykling

Bystruktur og cykling Bikeability Åbent Seminar Københavns Universitet - 26 februar 2013 Bystruktur og cykling Thomas A. Sick Nielsen; thnie@transport.dtu.dk Trine A. Carstensen; tac@life.ku.dk Anton S. Olafsson; asol@life.ku.dk

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK INDHOLD 1. BAGGRUND 2. AMBITION 3. MÅLGRUPPER 4. OM OS 5. LØSNINGEN 6. PRISER 7. PROCES 8. KONTAKT BAGGRUND Københavns 17 år gamle bycykel skulle udskiftes med udgangen

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

KOMBINERET MOBILITET?

KOMBINERET MOBILITET? KOMBINERET MOBILITET? RESULTATER FRA HUR S ELEKTRONISKE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DELEBILISTER I HOVEDSTADSREGIONEN, AUGUST-SEPTEMBER 2005 VERSION 1.2 8. NOVEMBER 2005 Godkendt af ledergruppen i HUR

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Københavns Kommunes Klimaindsats

Københavns Kommunes Klimaindsats Københavns Kommunes Klimaindsats Konference - Clean Tech Cluster Hovedstadsregionen Yderligere information: Henrik Dissing, Økonomiforvaltningen, Kbhs Kommune Klimamålsætninger Klima er et højt prioriteret

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere