Sociale medier. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier. Introduktion"

Transkript

1 Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr, så vrksmhdn får bl.a. ngl stærk ambassadørr.

2 S c A L M D 52 sd 1/11 Scal mdr ntrduktn smhdr blvr nødt tl at lær mr m dn ny mdvrklghd g frhld sg tl dn. Frmadrttt vurdrs dt, at vrksmhdr vl få mgt svært vd at undgå at tag stllng tl d scal mdr. ksprtr vurdrr, at hvs vrksmhdr vl vrlv frmtdns kmmunkatnsflw, må d ngagr sg md kundrn fr at vrlv.1 Dtt btydr dg kk, at all vrksmhdr skal prtt n Facbksd llr n Twttrprfl, mn dt btydr, at vrk- dtt papr lavs n gnnmgang af d scal mdr, samt d styrkr g mulghdr dr lggr hr fr vrksmhdrn. t spclt fkus fr dtt papr r små g mllmstr vrksmhdr, samt hvrdan d kan brug mdt drs udvklng. Dr tags udgangspunkt tr ndn fr scal mdr, mn dt sup- 1 Sls, Bran (2010) ngag Th Cmplt Gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat and Masur Succss n th Nw Wb, Jhn Wly & sns.

3 sd 2/11 plrs md praktsk rfarngr fra arbjdt på tknlgsk nsttut. Hr har fkus sær vært på c-cratn g brugn af scal mdr nnvatnsprcssr. Trtsk baggrund md bgrbrn scal mdr g Wb 2.0 bskrvs dt skft, sm ntrnttt mns at hav vært gnnm. skftt fra -mals, bulltnbards g statsk hjmmsdr nttts bgyndls tl scal ntværk sdr (sns) sm fx Yutub g Facbk, wblgs (blgs) samt dt kllabratv nt. Wb 2.0 r sm bgrb blvt prklamrt af tm rlly2. Han bskrvr Wb 2.0 sm n bvægls md t mr scalt g dynamsk nt, hvr dt brugrgnrrd ndhld r højsædt. Fra Wb 1.0 tl 2.0 rllys tabl ndnfr kan man s udvklngn fra wb 1.0 tl Wb 2.0. Hr llustrrr han frsklln mllm d 2 paradgmr sm han sr dt. Wb 1.0 mns at vær prdn, 2 hvr cmputrn blv sammnkbld. dss tknlgr r kndtgnt vd at hav n statsk pbygnng md lav brugrnvlvrng g ntraktvtt. dt vær n tl n llr n tl mang kmmunkatn udn drkt dalg md brugrn. Wb 2.0 r, følg rlly, kndtgnt vd at sammnkbl brugrn g skab kllabratvt ndhld, g kmmunkatnsfrmrn blvr supplrt af n mang tl mang dalg, hvr brugrn kan kmm dalg md hnandn g md hjmmsdn. man kan s dnn udvklng vd at frmhæv ngl af d mst kndt ksmplr rllys pdlng. Brtannca nln g Wkpda r t kntrastr, dr fnt llustrrr rllys pnt m, at nttt bvægr sg fra at vær tpstyrt g statsk vr tl t kllabratvt ntrnt md høj ntraktvtt g dalg md brugrn. ndhldt på n Wb 2.0 hjmmsd btgns af rlly sm n wb-platfrm, dr blvr bdr j mr dn blvr brugt. Han brt- rlly, tm What s Wb 2.0 Pstt på hjmmsdn dn 30. sptmbr 2005: 53 s C a l m d

4 s C a l m d 54 sd 3/11 tr m, hvrdan brugrn kmmr cntrum n såkaldt flksnmy. Hr r dt brugrn slv, dr klassfcrr ndhldt, stdt fr at ndhldt r nddlt på frhånd af systmt t taxnmy. dnn brugrnddlng ss ft vd, at brugrn ksmplvs slv tlføjr btgnnd kndrd tl drs llr andrs ndhld; dss kndrd kalds ppulært fr tags. dt kan gså sk vd at lad brugrn stmm ndhld p på sdns lstr llr ud af lstrn, hvrvd brugrn r md tl at nddl sdn ftr dt mst ppulær ndhld. dtt ss ksmplvs på vddlngssdr sm Yutub, hvr brugrn bdømmr ndhldt vd at gv dt stjrnr.3 Opn surc pn surc r n andn udvklng ndn fr Wb 2.0. pn surc btydr, at kldkdr tl sftwar g hjmmsdr blvr lagt åbnt på nttt. Brugrn kan drfr hjælp hnandn md at udvkl sftwarn g frbdr dn. Udvr dtt blvr pn surc prduktr gså lagt grats ud på nttt, så brugrn frt kan hnt dm. ndhldt af dnn sftwar kndtgns gså vd dns rttghdr. stdt fr at ndhldt r all rghts rsrvd, hvr ndhldt r ulvlgt at kpr g gnbrug, r dnn mærkt sm rghts rsrvd. dvs. at dt r lvlgt at brug ndhldt, man skal bar rfrr tl phavt, g man må kk brug dt tl gn frtjnst. Btaudvklng af ndhld r gså t lmnt, rlly mnr udvklr kan brug fr at udvkl n Wb 2.0 platfrm. Hrmd mns dt, at brugrn kk kun r md tl at udvkl gt ndhld ndn fr d psatt rammr, mn gså rammrn slv. dtt vl sg, at dr blvr lagt n tdlg vrsn på nttt, sm tsts af d ndlg brugr md hnblk på vdrudvklngn af platfrmn. Wb 3.0 Th nxt wb Udvklngn har flyttt sg ydrlgr sdn 2005, hvr rlly skrv artkln m Wb 2.0. tm Brnrs-l mnr, at dtt kun r n start på prcssn md dt, han kaldr datalnkng.4 dtt bgrb mndr m dt, dr af blandt andr rlly blvr btgnt sm dt smantsk wb llr Wb 3.0. Hr r dt kk dkumntr, dr dls g lnks tl, mn data. man skal kunn fnd hl mnnskr, md mgangskrds g udvklng samt mnr lnkt tl dkumntr g andr mnr. Han frklarr dt sm rgansk databasr md lv g hstrr. rlly r ng dnn udvklng5, mn mnr dr kmmr kstra lag på, g dtt blvr n vdrudvklng af crwdsurcng g dén m, at værdn af flrtallts prduktnr langt vrgår dt lavt af nkltprsnr. axl Bruns talr gså m dtt gnnm hans prdusag bgrb.6 rdt prdusag r n sammntræknng af d t nglsk rd prductn (prduktn) g usag (brug), dr bskrvr, hvrdan dss t prcssr sammnsmltr frbndls md d ny mdr. Han har spclt fkus på blgs, Wkpda g på wktknlgn, dr bstår af kllabratvt (sam) skabt prduktr.7 rlly mnr, at udvklngn md dt kllabratv wb blvr udbyggt tl at vær n kllktv ntllgns. dt blvr drfr p tl platfrmn at kunn tøjl8 dnn ntllgns g drag nytt af dn. ndnfr r Bruns t værdkædr sat frlængls af hnandn. Fra dt gaml frhld mllm prducnt g brugr vr tl prdusag, hvr d (sm prducnt) Prducnt Dstrbutør Frbrugr ndhld Prdusr ndhld (sm brugr) 3 vrknngn af dtt ss på Yutub s samld lstr. Hr vss dt ppulær ndhld på sdn lstfrm, så man kan s d mst ppulær vdr 4 dr r blvt stmt p på lstn af brugrn. tm Brnrs-l frtællr på td.cm m dn 5 næst udvklng på ntrnttt: rlly, tm; Battll, Jhn: Wb 6 squard: Wb 2.0 Fv Yars n, 2009: Bruns, axl (2008) Blgs, Wk7 pda, scnd lf, and bynd, Ptr lang publshng. Kan ss blandt andt på Wkpda s artklr tl dn mfattnd nln ncyklpæd www. 8 wkpda.rg v brugr hr rdt tøjl fr dt nglsk rd harnss. dtt rd blvr brugt tl at bskrv, hvrdan man kan kntrllr llr styr dn kllktv ntllgns på ntrnttt.

5 sd 4/11 t r sammnsmltt g symbs, så ndhld båd knsumrs g brugs tl at skab ydrlgr ndhld. Prdusag g hvmnds Bruns brttr m, hvrdan d ny tknlgr, ndn fr prdusag, har mdført t paradgmskft ndn fr markdsførng. Dtt har mdvrkt tl, at markdsførngn har flyttt sg fra at vær n lnær prduktnskæd tl n sammnsmltnng af prducnt g frbrugr. Dnn bvægls vsr, at prduktnn har flyttt sg fra at vær adsklt fra brugrn g udn fdback, tl nu at vær n prcs, dr skr sammn md brugrn. n prcs, hvr prducnt g brugr r tæt samspl. Dr r t stgnd antal ksmplr på, at prducntns rll prdusag højr grad r at sætt scnn, hvr dt drftr r brugrn, dr vrtagr dn prducrnd rll.9 Dr kan vær mang frdl fr n vrksmhd, llr n prducnt, ntn at dltag på ksstrnd platfrm llr stll sn gn platfrm tl rådghd. Bruns nævnr gså frskllg mulghdr fr, hvrdan n vrksmhd/prducnt kan høst frugtn af brugrns arbjd. dnn frbndls brugr Bruns bgrbt hvmnd, sm r t bgrb, dr blvr brugt af flr tl at bskrv dn kllktv ntllgns, dr pstår dss kllabratv fra. Bgrbt rfrrr tl, hvrdan nsktr bvægr sg n fælls flk md n fælls bvdsthd g ntllgns.10 Fr at drag frdl af dnn ntllgns kan man, følg Bruns, ndtag frskllg stratgr sn ntraktn llr bhandlng af Th hv. Bruns rdgør fr, hvrdan man kan undrstøtt st kllktv vd bl.a. at gv brugrn mulghd fr at kunn bnytt dkumntr tl fr afbnyttls n vdnsbank, llr vd at stll sftwar grats tl rådghd fr brugrn. På dnn måd kan man undrstøtt crwdsurcng g prdusag udvklngn. Dtt vl brand vrksmhdn pstvt, mns man samtdg kan lukrr på dn vdn, sm brugrn gnrrr, g hld dalgn md brugrn gang. Dtt vl gør dt lttr at sprd sn budskabr m vrksmhdns prduktr llr srvcs.11 Frmum ffktn af at lægg ngt ud grats tl sn målgrupp, fr drftr at kunn skab gdwll hs sn målgrupp g samtdg ffktfuldt kmm dalg md sn brugr, r gså ngt Chrs Andrsn bskæftgr sg mgt md sn bg Fr fra Bgn bskrvr bgrbt Fr, llr grats, sm n ny markdsførngsstratg, dr kan gv mgt mr tlbag nd dt, man læggr åbnt ud tl brugrn. Trn byggr på mrsalg va gdwll. Altså vd, at man md t bllgt llr grats åbnngssalg kan skab grundlag fr ydrlgr salg. t af Chrs Andrsns ksmplr på dtt r yan Ar. yan Ar r t lav-budgt flyslskab. ksmplt sælgs n bllt fra Lndn tl Barclna fr 20 dllars. D bllg flybllttr tjns nd vd at få fyldt flyn p g tag btalng fr n mass kstra ydlsr frm af bl.a. bagag chck-n, bludljnng samt htlrsrvatnr va drs hjmmsd. Dtt skrr ndtjnngn sammnhæng md flksbl prsr, hvlkt vl sg, at dr r højr prsr på ppulær rjsdag sv. Kundrn r tlfrds pga. bllgr bllttr, samtdg md at d kan bstll n hl frpakk fra én hjmmsd.12 Fr at vrfør Fr-mdlln tl hjmmsdr præsntrr Chrs Andrsn flr mdllr. Frmum r n frrtnngsmdl, dr ptrædr ft på ntrnttt. Frmum handlr m at lægg n grats vrsn af st prdukt ud på nttt, sammn md n udvdt btalngsvrsn. Dnn mdl ss bl.a. vd mgt sftwar, ksmplvs vrusprgrammr. Dn byggr på at få fat ny kundr vd at ntrducr dm grats fr t prdukt, fr så at gør udvdlsn af prduktt så ntrssant, at d ndr md at vll btal fr dt. Dn følgr 5% rgln, hvr dt rgns nd, at 5% af brugrn btalr fr, at rstn kan få dt grats. Andrw McAf, dr r n anrkndt trtkr ndn fr frsknngn vrksmhdrs brug af scal mdr, brttr gså m n lgnnd frm, hvr n vrksmhd kan brug ntrnttt tl at tltrækk ny kundr vd hjælp af up-sllng.13 Mn dtt kan kun vrførs tl vrksmhdr, dr brugr ntrnttt tl salg. 9 Bruns, Axl (2008) Blgs, Wkpda, Scnd lf, and bynd 10 S bl.a. g fr mr ndsgt m bgrbt hv mnd. 11 Bruns, Axl Blgs, Wkpda, Scnd lf, and bynd Ptr Lang publshng, Andrsn, Chrs Fr - Th futur f a radcal prc Hyprn Bks, 2009 sd S c A L M D

6 s C a l m d 56 sd 5/11 tl markdsførng g brandng r dt mndr brugbart. man kan gså dskutr, hvr dt scal aspkt lggr dnn mdl. Fr præsntrs gså n andn mdl (s llustratn ndnfr). Chrs andrsn kaldr dtt fr nnmntary markts, dvs. dt pngløs markd. dt r dt systm, v kndr fra mang scal sts, sm ksmplvs Wkpda. dt r bårt frm af altrusm, g vrksmhdr kan gså brug dnn frm tl at bygg dalg md brugrn g kndskab tl dm slv/drs brand. mcaf mnr, at dt r afgørnd, at vrksmhdr frbrdr sg på dt lang træk, g han pntrr, at dt r vgtgt, at vrksmhdrn kk sammnlgnr sn bsøgstal md dm, man sr på ksmplvs Wkpda g kaldr mndr fr n fask. Påvrk kundrns valg af prduktr, ndn d træffs Charln l g Jsh Brnff gvr drs bg marktng n th grundswll ndsgt, hvrdan vrksmhdr kan bnytt sg af dynamkkn g dalgn på scal mdr. d brugr bgn marktngtragtn (s næst sd) tl at llustrr dt skft, dr r skt markdt md ntrduktnn af scal mdr. marktngtragtn r n trtsk mdl, dr llustrrr n kunds kntakt md n vrksmhd. Fgurn skal ss sm t blld på dn rut, n frbrugr skal gnnm fr at køb t prdukt. tradtnlt r dt mdtn af mdlln, undr Prfrnc g Cnsdratn, at vrksmhdr har mndst magt vr frbrugrns valg g præfrncr. dnn dl var md tradtnl marktng kk drkt synlg fr vrksmhdn. mn md d scal tknlgr kan vrksmhdn følg frbrugrns bvægls g dalg m prduktr g srvcs. skftt bskrvs sm n vrgang fra at skull skab pmærksmhd md dyr rklamr, dr skal ld frbrugrn tl at køb, tl at n vrksmhd nu bnyttr sg aktvt af d scal mdr tl dalg g lytnng. d kan nu gå dalg md frbrugrn bslutnngsprcssn g undrstøtt dm drs valg af prduktr llr srvcs. dtt har vst sg, md dn rtt stratg, at vær t gdt mddl fr vrksmhdr tl markdsrsarch, lyalttsskabls g salg. PODUC ATTNTON PUTATON F STUFF CONSUM 13 mcaf, andrw : ntrprs 2.0: nw cllabratv tls fr yur cmpanys tughst challngs, 2009.

7 sd 6/11 yballs Awarnss Cnsdratn Prfrnc Actn Prakss - valg af tlgang, platfrm g værktøjr vrksmhdrs brug af scal mdr handlr m at nvlvr g ngagr, mn dt drjr sg lg så høj grad m at hør på sn kundr, samt m aktv lytnng tl dt markd, du grn vl nflur. når man så vælgr at ntragr g kmmunkr, kan man gør dt på gn platfrm, llr vd at dltag aktvt dn dbat, dr frgår mkrng ns markd llr ndnu bdr ns brand/prdukt. Bran sls udtrykkr dtt md følgnd ctat bgn ngag! : th art f cnvrsatns s mastrd thrugh th practc f bth harng and lstnng. har yu. m lstnng t yu. undrstand. actn. dntfy pptunts t ngag, but mr mprtantly, xprnc th natur, dynamc, ambnc, and mtn f dalgu n rdr t sncrly and ntllgntly mpathz and cnvrs as a pr.14 Fr ngl vrksmhdr udgør dnn planlægnng af n aktv lytnng n str dl af drs ndsats på mdrn. d brugr dnn ndsats tl at ntragr md kundr g markdt, når dtt r gunstgt. d kan hrvd afværg llr argumntr md g md dn krtk, dr fnds m drs prdukt llr markdt, g gå dalg md krtkr g ntrssntr. d kan pbygg gdwll vd attlbyd (kmmnd) kundr hjælp llr råd g drvd kmm tp f mnd, når bslutnngr angånd køb g handl skal træffs. 14 Lyalty yballs Buyrs Hvr kan jg start md at lytt? Hr r ngl kanalr, dr r vgtg at tag md sn vrvjlsr, når man vl start dnn prcs på nttt (dr kan fnds flr afhængg af markdr g branchr): ggl analytcs: Hvr stammr trafkkn på dn hjmmsd fra, hvrfra vl du grn hav dn kmmr? ggl alrts: trawlr søgmaskn fr mnrd vdrørnd fx brandnavn, mn g branch. Hrmd kan du lkalsr blgndlæg llr lgnnd, hvr dt brand llr dn branch nævns. twttr g twttr sarch: søg g fnd artklr fra dn branch g følg dbattn m branchn llr dt prdukt.15 Prgrammr sm twtdck kan nstallrs g brugs tl at skab vrblk vr twtstrømmn (lnkdn g Facbk kan gså tlknytts).16 læs g abnnr på blgs/nyhdssdr ndn fr mnt va ss fds.17 Htsut: Brugs tl at vrvåg, følg g rgansr sn ndsats på d scal mdr.18 vrvåg g dltag gruppr, på ksmplvs lnkdn, ndn fr dt mn llr dn branch. gnnm frløbt md rsarch g aktv lytnng pstår dr ft t bhv fr at skab n platfrm, hvr kundr aktvt kan psøg dn hjælp llr d tlbud, vrksmhdn har. når dtt bhv dntfcrs kan dr træffs t kvalfcrt valg g fravalg af platfrm. Hvlk platfrm skal jg vælg? dt kan vær udfrdrnd fr n mndr vrksmhd at skaff sg t vrblk vr, hvlk mulghdr dr fn- sls, Bran (2010) ngag th Cmplt gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat and masur succss n th nw Wb, Jhn Wly 15 & sns. læs mr m brugn af twttr fr vrksmhdr hr: 17 fr-busnss.php læs mr g dwnlad twtdck hr: ss(al smpl syndcatn) brugs sm n måd at 18 saml ntrssant nyhdsstrams ntn gnnm dn brwsr llr utlk. 57 s C a l m d

8 m d 58 sd 7/11 ds på d dgtal mdr, samt hvrdan man kan udnytt dm tl frdl fr ns vrksmhd. nall Ck udarbjdd tlbag 2008 n mdl fr, hvrdan vrksmhdr kan få t vrblk g vælg mr kvalfcrt ud fra dt frmål, man har fr sn ndsats.19 4C mdlln pdlr wb 2.0 tknlgr ftr følgnd katgrr: 1. Cmmuncatn; kmmunkatnsplatfrmn r dm, dr tlladr brugrn at tal md hnandn, md ntn tkst, blldr, stmm, vd llr n kmbnatn af d fr. 2. Cpratn; sharng sftwar hjælpr brugr tl at dl ndhld md hnandn. 3. Cllabratn; kllabratv værktøjr pfrdrr brugrn tl at arbjd sammn m knkrt prblmstllngr ntn drkt llr ndrkt. 4. Cnnctn; ntværkstknlgr gør dt mulgt fr brugrn at lav kntaktr båd mllm g va ndhld g/llr andr brugr. Ck har ydrlgr nddlt Cllabratn g Cnnctn sm platfrm, dr ndbærr n højr grad af frmaltt, nd Cmmuncatn g Cpratn, lgsm Cllabratn g Cpratn krævr n størr grad af ntraktn mllm brugrn nd Cnnctn g Cmmuncatn platfrmn. Cas Frmålt md prjktt nxt Practc ny nnvatnsfrmr mndr vrksmhdr r at udvkl n rækk hjælp-tl-slvhjælpsnnvatnskncptr, dr skrr, at flr små g mllmstr vrksmhdr succsfuldt gør brug af nnvatnsmtdr tl at udvkl frmtdns knkurrncdygtg srvcs, prduktr g prcssr. dr r tl dtt frmål blvt kørt frløb gnnm md fkus på c-cratn va brugr- g mdarbjdrnddragls på scal mdr.20 Gnrll rfarngr d gnnmført frløb nxt Practc ndkrr, at scal mdr ndhldr flr mulghdr fr vrksmhdr t udvklngsfrløb. dt r dg gså tydlgt, at dr r n dl udfrdrngr fr små- g mllmstr vrksmhdr, dr bgvr sg ud på scal mdr. Fkus g lystn tl rlatnr g dalg r ssntl fr succs på mdrn. vrksmhdrn skal samtdg vær bvdst m, hvad d gangsættr, g vær klar tl dalgn g rlatnrn ntrnt rgansatnn. Hrundr gnnmgås rfarngr fra nxt Practc md frskllg platfrmstypr g vrgang afprøvt prjktt. dr tags bskrvlsn udgangspunkt platfrmspdlngrn fra nall Cks 4C mdl. rfarngr md platfrmstypr dalg g nvlvrng af målgruppr: vrksmhdn Cnnctn Frmalty s C a l Cllabratn ntractn Cmmuncatn 19 Cpratn kan md frdl lytt tl markdt g kundrn gnnm n vft af d srvcs g tknlgr, dr lggr frt tlgænglg på nttt. Fr at aktvr stærkr bånd kan man start n aktv dalg md kundr g undrstøtt drs vurdrngr g aktvttr nln. Brug af platfrm c-cratn prcssr: dr har vært gd rfarngr md at brug cmmuncatn-/cnnctnplatfrm tl rsarch g undrsøglsr af målgruppr. dtt kunn brugs tl at dfnr d rtt platfrm tl aktvrng g dalg. n ftr- Ck, nall ntrprs Hw scal sftwar wll chang th futur f wrk gwr, sls, Bran ngag - th Cmplt gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat, and masur succss n th nw Wb Jhn Wly & sns, læs mr m prjktt på:

9 sd 8/11 følgnd bvægls md kllabratn kan drftr blv mr målrttt g fkusrt. Man kan hrftr hav nmmr vd dalgn g knvrtrng af ambassadørr samt vd at knytt stærkr bånd tl målgruppn. Dss har vst sg værdfuld kllabratnsfasn tl at sprd jrskab g skab varg aktvtt. Ddkrd kundgruppr, ntrssntr g mdarbjdr kan dsudn md frdl nvlvrs mr kncntrrd frløb, vt. på n lukkt platfrm tl déudvklng. Dtt kan skab størr jrskab fr t prjkt rgansatnn. Hrundr følgr n mr dtaljrt gnnmgang af tlgangn tl c-cratn nnvatnsfrløb rg af Nxt Practc, sm båd har fkusrt på nln g ffln aktvttr.21 C-cratn har hr vært brugt sm n måd at rsarch, tst g valdr dér n déudvklngs- g udvælglssprcs. nklt prjktr har v gså brugt scal mdr, såsm Facbk, sm n kld tl at ndsaml dér drkt fra dn ønskd målgrupp. rfarngrn fra prjktt r, at scal mdr har flr styrkr, dr md frdl kan brugs nnvatnsprcssr. Dt gældr sær md hnsyn tl. sach g ndhntnng af vdn mkrng målgruppn. Allanc- g ntværksdannls tl brug fr sprdnng g nvlvrng af ntrssntr. nvlvrng af målgrupp tl déndsamlng g vurdrng (gnnm Facbk g lgnnd kanalr). déudvklng, dédsgn g crwdsurcng md ntrssntgrupp g vrksmhd (gn platfrm22/lukkd arbjdsgruppr/ Wk). Vurdrng g vdrudvklng md målgrupp (åbn platfrm/facbk/lnkdn gruppr/ggl grups). Wrkshps dralsrnd prcs Prjkt: Vrfkatn - analys - tst -> takff Prtal Arrangmntr Scal mdr dédsgn déudvklng déskabls Bhv / nput Wrkshps Prtal / Scal mdr stta 21 S n cas på t c-cratn frløb hr: 22 V har udvklt déudvklngsplatfrmn tl dtt frmål fr at få fuld kntrl vr ndhld g mulghdn fr lukkd/ skjult gruppr. 59 S c A L M D

10 S c A L M D 60 sd 9/11 Dt har gvt gd ffkt at skab synrgr mllm vrksmhdns nuværnd kanalr samt båd ffln g nln platfrm. arbjdt md små g mllmstr vrksmhdr md mr nchprægd prduktr har dt vst sg at vær ffktvt, når d nln tltag blvr aktvrt g undrstøttt gnnm ffln arrangmntr g wrkshps. llustratnn på frgånd sd ss n tratv déudvklngsprcs, hvr dt r angvt, hvlk kanalr llr platfrm, dr r blvt brugt tl at undrstøtt hnandn nnvatnsfrløbn. stta r t ksprtværktøj udvklt af Tknlgsk nsttut, dr håndtrr mang tl mang rlatnr frbndls md déudvklng g dédsgn. bhv/nput-fasn analysrs g drømms dr, så bhv dntfcrs g umddlbar nput kan pstå. déskablssfasn danns dr dér ud fra nputs. déudvklngsfasn udfrdrs g udvkls dérn. dédsgnfasn knkrtsrs g klargørs dér tl kncptr g prduktudvklng. dn déralsrnd prcs gnnmførs t prjkt, hvr dn udvalgt dé ralsrs gnnm prttyp g brugrtst. D scal mdr har vært spclt ffktfuld frhld tl at hld n lvnd puls på prjktrn g skab t ngagmnt, dr rækkr ud vr dt, man kunn pnå gnnm lukkd wrkshps g arrangmntr md målgruppn. Md d scal mdr har d nvlvrd løbnd kunnt følg md prcssn, g arbjdt har kunnt frtsætt på tværs af afstand g kk bgrænst af td g std. Prspktvr Dn prcs, vrksmhdn sættr gang, kan vær md tl at skab ndsgt målgruppn, ny frrtnngsmulghdr llr frbdrngr af nuværnd srvcs llr prduktr. Dt r vgtgt, at vrksmhdn sr scal mdr sm dn dalgmulghd, d gvr, g kk frvkslr dm md n ny platfrm tl at gør dt, man pljr. ksprtr pgr gså på, at dt kan vær farlgt at vurdr ffktn ftr d mdllr, sm vrksmhdn r vant tl at brug. 23 Vrksmhdr, dr læggr drs nvstrng Wb 2.0 tknlgr p t O dagram - fr at mål udgftrn vr fr ndtægtrn løbr ft pandn md murn. D pstv ffktr r ft kk så målbar sm vrksmhdrn llrs r vant tl fm. nvstrngr, g drudvr kan d gntlg ffktr kk måls på n krt tdshrsnt. McAf frslår, at vrksmhdrn stdt skal arbjd ud fra følgnd tr punktr:23 and tmlns: Dt r vgtgt md t vrslag på, hvr mgt ntatvt vl kst at udvkl, at prtt g at vdlghld. Udvr dtt anbfalr han, at man lavr n tdshrsnt vr, hvr lang td ndsatsn vl tag, samt mlpæl man grn vl nå hn ad vjn. Cst xpctd: Dt r følg McAf vgtgt at sætt sg fr, hvad dt r man målr succs på. Hvad r dt præcs fr n udvklng, man håbr at ndsatsn vl hjælp md tl at pnå? Bnfts ftprnts: Hvad r målgruppn, g hvr vdtrækknd r ns ndsats. Hvs man fr ksmpl prøvr at ramm ns tætt ntværk, r dr andr tltag man kan grb tl, nd hvs dt r hl dt ptntll ntværk/kundkrds, man sgtr ftr. Tchnlgy McAf frsøgr, md st plæg tl n ny måd at lav n målbar ndsats på, at gv vrksmhdr t nyt syn på, hvad succskrtrr ksmplvs kan vær på ntrnttt. V har, gnnm vrs frløb prjktt Nxt Practc, st prspktvr at undrstøtt d valgt kundgrupprs ntrssr g præfrncr. Dtt btydr, at man først lavr rsarch på målgruppn, så man kan målrtt dalg g platfrm. Vd at gv dm mulghdr fr at udfld g udtrykk sg på drs præmssr, vl kundrn g brugrn vær mr tlbøjlg tl at gv vrksmhdn fdback. Brn tl dalg g ny ambassadørr fr vrksmhdn kan hrmd vær grundlagt. McAf, Andrw (2009) ntrprs 2.0: Nw cllabratv tls fr yur cmpanys tughst challngs.

11 sd 10/11 Skabls af ambassadørr g ddkrd brugr r vgtgt fr at kunn start n ccratn prcs. Dt r samtdg n styrk fr vrksmhdn, hvs d kan sprd jrskab ud tl ddkrd brugr llr allancpartnr, da dtt kan frgør ntrn rssurcr tl dalgn. Dt har vst sg ssntlt, at vrksmhdrn klargør rgansatnn g stratgn bag ndsatsn, g d skal gør sg dt klart, m d har vrskud g lyst tl dn dalg, d læggr p tl. Hvs mtvatnn llr rssurcrn kk r tl std, r dt ft mr gvtgt md n mr tlbagtrukkt tlgang, hvr dr blt fkusrs på mntrrng af markdt g kundrn. Dt anbfals dsudn, at n vrksmhd, dr skal bgynd tltag på d scal mdr, sættr sg ralstsk succsmål g målr frm- skrdtt hraf. Man kan hrudvr s scal mdr sm n langsgtt satsnng, dr skal ntgrrs ns arbjdsfrm, stratg g rgansatn fr at gv n varg ffkt. 61 S c A L M D

12 S c A L M D 62 sd 11/11

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere