Sociale medier. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier. Introduktion"

Transkript

1 Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr, så vrksmhdn får bl.a. ngl stærk ambassadørr.

2 S c A L M D 52 sd 1/11 Scal mdr ntrduktn smhdr blvr nødt tl at lær mr m dn ny mdvrklghd g frhld sg tl dn. Frmadrttt vurdrs dt, at vrksmhdr vl få mgt svært vd at undgå at tag stllng tl d scal mdr. ksprtr vurdrr, at hvs vrksmhdr vl vrlv frmtdns kmmunkatnsflw, må d ngagr sg md kundrn fr at vrlv.1 Dtt btydr dg kk, at all vrksmhdr skal prtt n Facbksd llr n Twttrprfl, mn dt btydr, at vrk- dtt papr lavs n gnnmgang af d scal mdr, samt d styrkr g mulghdr dr lggr hr fr vrksmhdrn. t spclt fkus fr dtt papr r små g mllmstr vrksmhdr, samt hvrdan d kan brug mdt drs udvklng. Dr tags udgangspunkt tr ndn fr scal mdr, mn dt sup- 1 Sls, Bran (2010) ngag Th Cmplt Gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat and Masur Succss n th Nw Wb, Jhn Wly & sns.

3 sd 2/11 plrs md praktsk rfarngr fra arbjdt på tknlgsk nsttut. Hr har fkus sær vært på c-cratn g brugn af scal mdr nnvatnsprcssr. Trtsk baggrund md bgrbrn scal mdr g Wb 2.0 bskrvs dt skft, sm ntrnttt mns at hav vært gnnm. skftt fra -mals, bulltnbards g statsk hjmmsdr nttts bgyndls tl scal ntværk sdr (sns) sm fx Yutub g Facbk, wblgs (blgs) samt dt kllabratv nt. Wb 2.0 r sm bgrb blvt prklamrt af tm rlly2. Han bskrvr Wb 2.0 sm n bvægls md t mr scalt g dynamsk nt, hvr dt brugrgnrrd ndhld r højsædt. Fra Wb 1.0 tl 2.0 rllys tabl ndnfr kan man s udvklngn fra wb 1.0 tl Wb 2.0. Hr llustrrr han frsklln mllm d 2 paradgmr sm han sr dt. Wb 1.0 mns at vær prdn, 2 hvr cmputrn blv sammnkbld. dss tknlgr r kndtgnt vd at hav n statsk pbygnng md lav brugrnvlvrng g ntraktvtt. dt vær n tl n llr n tl mang kmmunkatn udn drkt dalg md brugrn. Wb 2.0 r, følg rlly, kndtgnt vd at sammnkbl brugrn g skab kllabratvt ndhld, g kmmunkatnsfrmrn blvr supplrt af n mang tl mang dalg, hvr brugrn kan kmm dalg md hnandn g md hjmmsdn. man kan s dnn udvklng vd at frmhæv ngl af d mst kndt ksmplr rllys pdlng. Brtannca nln g Wkpda r t kntrastr, dr fnt llustrrr rllys pnt m, at nttt bvægr sg fra at vær tpstyrt g statsk vr tl t kllabratvt ntrnt md høj ntraktvtt g dalg md brugrn. ndhldt på n Wb 2.0 hjmmsd btgns af rlly sm n wb-platfrm, dr blvr bdr j mr dn blvr brugt. Han brt- rlly, tm What s Wb 2.0 Pstt på hjmmsdn dn 30. sptmbr 2005: 53 s C a l m d

4 s C a l m d 54 sd 3/11 tr m, hvrdan brugrn kmmr cntrum n såkaldt flksnmy. Hr r dt brugrn slv, dr klassfcrr ndhldt, stdt fr at ndhldt r nddlt på frhånd af systmt t taxnmy. dnn brugrnddlng ss ft vd, at brugrn ksmplvs slv tlføjr btgnnd kndrd tl drs llr andrs ndhld; dss kndrd kalds ppulært fr tags. dt kan gså sk vd at lad brugrn stmm ndhld p på sdns lstr llr ud af lstrn, hvrvd brugrn r md tl at nddl sdn ftr dt mst ppulær ndhld. dtt ss ksmplvs på vddlngssdr sm Yutub, hvr brugrn bdømmr ndhldt vd at gv dt stjrnr.3 Opn surc pn surc r n andn udvklng ndn fr Wb 2.0. pn surc btydr, at kldkdr tl sftwar g hjmmsdr blvr lagt åbnt på nttt. Brugrn kan drfr hjælp hnandn md at udvkl sftwarn g frbdr dn. Udvr dtt blvr pn surc prduktr gså lagt grats ud på nttt, så brugrn frt kan hnt dm. ndhldt af dnn sftwar kndtgns gså vd dns rttghdr. stdt fr at ndhldt r all rghts rsrvd, hvr ndhldt r ulvlgt at kpr g gnbrug, r dnn mærkt sm rghts rsrvd. dvs. at dt r lvlgt at brug ndhldt, man skal bar rfrr tl phavt, g man må kk brug dt tl gn frtjnst. Btaudvklng af ndhld r gså t lmnt, rlly mnr udvklr kan brug fr at udvkl n Wb 2.0 platfrm. Hrmd mns dt, at brugrn kk kun r md tl at udvkl gt ndhld ndn fr d psatt rammr, mn gså rammrn slv. dtt vl sg, at dr blvr lagt n tdlg vrsn på nttt, sm tsts af d ndlg brugr md hnblk på vdrudvklngn af platfrmn. Wb 3.0 Th nxt wb Udvklngn har flyttt sg ydrlgr sdn 2005, hvr rlly skrv artkln m Wb 2.0. tm Brnrs-l mnr, at dtt kun r n start på prcssn md dt, han kaldr datalnkng.4 dtt bgrb mndr m dt, dr af blandt andr rlly blvr btgnt sm dt smantsk wb llr Wb 3.0. Hr r dt kk dkumntr, dr dls g lnks tl, mn data. man skal kunn fnd hl mnnskr, md mgangskrds g udvklng samt mnr lnkt tl dkumntr g andr mnr. Han frklarr dt sm rgansk databasr md lv g hstrr. rlly r ng dnn udvklng5, mn mnr dr kmmr kstra lag på, g dtt blvr n vdrudvklng af crwdsurcng g dén m, at værdn af flrtallts prduktnr langt vrgår dt lavt af nkltprsnr. axl Bruns talr gså m dtt gnnm hans prdusag bgrb.6 rdt prdusag r n sammntræknng af d t nglsk rd prductn (prduktn) g usag (brug), dr bskrvr, hvrdan dss t prcssr sammnsmltr frbndls md d ny mdr. Han har spclt fkus på blgs, Wkpda g på wktknlgn, dr bstår af kllabratvt (sam) skabt prduktr.7 rlly mnr, at udvklngn md dt kllabratv wb blvr udbyggt tl at vær n kllktv ntllgns. dt blvr drfr p tl platfrmn at kunn tøjl8 dnn ntllgns g drag nytt af dn. ndnfr r Bruns t værdkædr sat frlængls af hnandn. Fra dt gaml frhld mllm prducnt g brugr vr tl prdusag, hvr d (sm prducnt) Prducnt Dstrbutør Frbrugr ndhld Prdusr ndhld (sm brugr) 3 vrknngn af dtt ss på Yutub s samld lstr. Hr vss dt ppulær ndhld på sdn lstfrm, så man kan s d mst ppulær vdr 4 dr r blvt stmt p på lstn af brugrn. tm Brnrs-l frtællr på td.cm m dn 5 næst udvklng på ntrnttt: rlly, tm; Battll, Jhn: Wb 6 squard: Wb 2.0 Fv Yars n, 2009: Bruns, axl (2008) Blgs, Wk7 pda, scnd lf, and bynd, Ptr lang publshng. Kan ss blandt andt på Wkpda s artklr tl dn mfattnd nln ncyklpæd www. 8 wkpda.rg v brugr hr rdt tøjl fr dt nglsk rd harnss. dtt rd blvr brugt tl at bskrv, hvrdan man kan kntrllr llr styr dn kllktv ntllgns på ntrnttt.

5 sd 4/11 t r sammnsmltt g symbs, så ndhld båd knsumrs g brugs tl at skab ydrlgr ndhld. Prdusag g hvmnds Bruns brttr m, hvrdan d ny tknlgr, ndn fr prdusag, har mdført t paradgmskft ndn fr markdsførng. Dtt har mdvrkt tl, at markdsførngn har flyttt sg fra at vær n lnær prduktnskæd tl n sammnsmltnng af prducnt g frbrugr. Dnn bvægls vsr, at prduktnn har flyttt sg fra at vær adsklt fra brugrn g udn fdback, tl nu at vær n prcs, dr skr sammn md brugrn. n prcs, hvr prducnt g brugr r tæt samspl. Dr r t stgnd antal ksmplr på, at prducntns rll prdusag højr grad r at sætt scnn, hvr dt drftr r brugrn, dr vrtagr dn prducrnd rll.9 Dr kan vær mang frdl fr n vrksmhd, llr n prducnt, ntn at dltag på ksstrnd platfrm llr stll sn gn platfrm tl rådghd. Bruns nævnr gså frskllg mulghdr fr, hvrdan n vrksmhd/prducnt kan høst frugtn af brugrns arbjd. dnn frbndls brugr Bruns bgrbt hvmnd, sm r t bgrb, dr blvr brugt af flr tl at bskrv dn kllktv ntllgns, dr pstår dss kllabratv fra. Bgrbt rfrrr tl, hvrdan nsktr bvægr sg n fælls flk md n fælls bvdsthd g ntllgns.10 Fr at drag frdl af dnn ntllgns kan man, følg Bruns, ndtag frskllg stratgr sn ntraktn llr bhandlng af Th hv. Bruns rdgør fr, hvrdan man kan undrstøtt st kllktv vd bl.a. at gv brugrn mulghd fr at kunn bnytt dkumntr tl fr afbnyttls n vdnsbank, llr vd at stll sftwar grats tl rådghd fr brugrn. På dnn måd kan man undrstøtt crwdsurcng g prdusag udvklngn. Dtt vl brand vrksmhdn pstvt, mns man samtdg kan lukrr på dn vdn, sm brugrn gnrrr, g hld dalgn md brugrn gang. Dtt vl gør dt lttr at sprd sn budskabr m vrksmhdns prduktr llr srvcs.11 Frmum ffktn af at lægg ngt ud grats tl sn målgrupp, fr drftr at kunn skab gdwll hs sn målgrupp g samtdg ffktfuldt kmm dalg md sn brugr, r gså ngt Chrs Andrsn bskæftgr sg mgt md sn bg Fr fra Bgn bskrvr bgrbt Fr, llr grats, sm n ny markdsførngsstratg, dr kan gv mgt mr tlbag nd dt, man læggr åbnt ud tl brugrn. Trn byggr på mrsalg va gdwll. Altså vd, at man md t bllgt llr grats åbnngssalg kan skab grundlag fr ydrlgr salg. t af Chrs Andrsns ksmplr på dtt r yan Ar. yan Ar r t lav-budgt flyslskab. ksmplt sælgs n bllt fra Lndn tl Barclna fr 20 dllars. D bllg flybllttr tjns nd vd at få fyldt flyn p g tag btalng fr n mass kstra ydlsr frm af bl.a. bagag chck-n, bludljnng samt htlrsrvatnr va drs hjmmsd. Dtt skrr ndtjnngn sammnhæng md flksbl prsr, hvlkt vl sg, at dr r højr prsr på ppulær rjsdag sv. Kundrn r tlfrds pga. bllgr bllttr, samtdg md at d kan bstll n hl frpakk fra én hjmmsd.12 Fr at vrfør Fr-mdlln tl hjmmsdr præsntrr Chrs Andrsn flr mdllr. Frmum r n frrtnngsmdl, dr ptrædr ft på ntrnttt. Frmum handlr m at lægg n grats vrsn af st prdukt ud på nttt, sammn md n udvdt btalngsvrsn. Dnn mdl ss bl.a. vd mgt sftwar, ksmplvs vrusprgrammr. Dn byggr på at få fat ny kundr vd at ntrducr dm grats fr t prdukt, fr så at gør udvdlsn af prduktt så ntrssant, at d ndr md at vll btal fr dt. Dn følgr 5% rgln, hvr dt rgns nd, at 5% af brugrn btalr fr, at rstn kan få dt grats. Andrw McAf, dr r n anrkndt trtkr ndn fr frsknngn vrksmhdrs brug af scal mdr, brttr gså m n lgnnd frm, hvr n vrksmhd kan brug ntrnttt tl at tltrækk ny kundr vd hjælp af up-sllng.13 Mn dtt kan kun vrførs tl vrksmhdr, dr brugr ntrnttt tl salg. 9 Bruns, Axl (2008) Blgs, Wkpda, Scnd lf, and bynd 10 S bl.a. g fr mr ndsgt m bgrbt hv mnd. 11 Bruns, Axl Blgs, Wkpda, Scnd lf, and bynd Ptr Lang publshng, Andrsn, Chrs Fr - Th futur f a radcal prc Hyprn Bks, 2009 sd S c A L M D

6 s C a l m d 56 sd 5/11 tl markdsførng g brandng r dt mndr brugbart. man kan gså dskutr, hvr dt scal aspkt lggr dnn mdl. Fr præsntrs gså n andn mdl (s llustratn ndnfr). Chrs andrsn kaldr dtt fr nnmntary markts, dvs. dt pngløs markd. dt r dt systm, v kndr fra mang scal sts, sm ksmplvs Wkpda. dt r bårt frm af altrusm, g vrksmhdr kan gså brug dnn frm tl at bygg dalg md brugrn g kndskab tl dm slv/drs brand. mcaf mnr, at dt r afgørnd, at vrksmhdr frbrdr sg på dt lang træk, g han pntrr, at dt r vgtgt, at vrksmhdrn kk sammnlgnr sn bsøgstal md dm, man sr på ksmplvs Wkpda g kaldr mndr fr n fask. Påvrk kundrns valg af prduktr, ndn d træffs Charln l g Jsh Brnff gvr drs bg marktng n th grundswll ndsgt, hvrdan vrksmhdr kan bnytt sg af dynamkkn g dalgn på scal mdr. d brugr bgn marktngtragtn (s næst sd) tl at llustrr dt skft, dr r skt markdt md ntrduktnn af scal mdr. marktngtragtn r n trtsk mdl, dr llustrrr n kunds kntakt md n vrksmhd. Fgurn skal ss sm t blld på dn rut, n frbrugr skal gnnm fr at køb t prdukt. tradtnlt r dt mdtn af mdlln, undr Prfrnc g Cnsdratn, at vrksmhdr har mndst magt vr frbrugrns valg g præfrncr. dnn dl var md tradtnl marktng kk drkt synlg fr vrksmhdn. mn md d scal tknlgr kan vrksmhdn følg frbrugrns bvægls g dalg m prduktr g srvcs. skftt bskrvs sm n vrgang fra at skull skab pmærksmhd md dyr rklamr, dr skal ld frbrugrn tl at køb, tl at n vrksmhd nu bnyttr sg aktvt af d scal mdr tl dalg g lytnng. d kan nu gå dalg md frbrugrn bslutnngsprcssn g undrstøtt dm drs valg af prduktr llr srvcs. dtt har vst sg, md dn rtt stratg, at vær t gdt mddl fr vrksmhdr tl markdsrsarch, lyalttsskabls g salg. PODUC ATTNTON PUTATON F STUFF CONSUM 13 mcaf, andrw : ntrprs 2.0: nw cllabratv tls fr yur cmpanys tughst challngs, 2009.

7 sd 6/11 yballs Awarnss Cnsdratn Prfrnc Actn Prakss - valg af tlgang, platfrm g værktøjr vrksmhdrs brug af scal mdr handlr m at nvlvr g ngagr, mn dt drjr sg lg så høj grad m at hør på sn kundr, samt m aktv lytnng tl dt markd, du grn vl nflur. når man så vælgr at ntragr g kmmunkr, kan man gør dt på gn platfrm, llr vd at dltag aktvt dn dbat, dr frgår mkrng ns markd llr ndnu bdr ns brand/prdukt. Bran sls udtrykkr dtt md følgnd ctat bgn ngag! : th art f cnvrsatns s mastrd thrugh th practc f bth harng and lstnng. har yu. m lstnng t yu. undrstand. actn. dntfy pptunts t ngag, but mr mprtantly, xprnc th natur, dynamc, ambnc, and mtn f dalgu n rdr t sncrly and ntllgntly mpathz and cnvrs as a pr.14 Fr ngl vrksmhdr udgør dnn planlægnng af n aktv lytnng n str dl af drs ndsats på mdrn. d brugr dnn ndsats tl at ntragr md kundr g markdt, når dtt r gunstgt. d kan hrvd afværg llr argumntr md g md dn krtk, dr fnds m drs prdukt llr markdt, g gå dalg md krtkr g ntrssntr. d kan pbygg gdwll vd attlbyd (kmmnd) kundr hjælp llr råd g drvd kmm tp f mnd, når bslutnngr angånd køb g handl skal træffs. 14 Lyalty yballs Buyrs Hvr kan jg start md at lytt? Hr r ngl kanalr, dr r vgtg at tag md sn vrvjlsr, når man vl start dnn prcs på nttt (dr kan fnds flr afhængg af markdr g branchr): ggl analytcs: Hvr stammr trafkkn på dn hjmmsd fra, hvrfra vl du grn hav dn kmmr? ggl alrts: trawlr søgmaskn fr mnrd vdrørnd fx brandnavn, mn g branch. Hrmd kan du lkalsr blgndlæg llr lgnnd, hvr dt brand llr dn branch nævns. twttr g twttr sarch: søg g fnd artklr fra dn branch g følg dbattn m branchn llr dt prdukt.15 Prgrammr sm twtdck kan nstallrs g brugs tl at skab vrblk vr twtstrømmn (lnkdn g Facbk kan gså tlknytts).16 læs g abnnr på blgs/nyhdssdr ndn fr mnt va ss fds.17 Htsut: Brugs tl at vrvåg, følg g rgansr sn ndsats på d scal mdr.18 vrvåg g dltag gruppr, på ksmplvs lnkdn, ndn fr dt mn llr dn branch. gnnm frløbt md rsarch g aktv lytnng pstår dr ft t bhv fr at skab n platfrm, hvr kundr aktvt kan psøg dn hjælp llr d tlbud, vrksmhdn har. når dtt bhv dntfcrs kan dr træffs t kvalfcrt valg g fravalg af platfrm. Hvlk platfrm skal jg vælg? dt kan vær udfrdrnd fr n mndr vrksmhd at skaff sg t vrblk vr, hvlk mulghdr dr fn- sls, Bran (2010) ngag th Cmplt gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat and masur succss n th nw Wb, Jhn Wly 15 & sns. læs mr m brugn af twttr fr vrksmhdr hr: 17 fr-busnss.php læs mr g dwnlad twtdck hr: ss(al smpl syndcatn) brugs sm n måd at 18 saml ntrssant nyhdsstrams ntn gnnm dn brwsr llr utlk. 57 s C a l m d

8 m d 58 sd 7/11 ds på d dgtal mdr, samt hvrdan man kan udnytt dm tl frdl fr ns vrksmhd. nall Ck udarbjdd tlbag 2008 n mdl fr, hvrdan vrksmhdr kan få t vrblk g vælg mr kvalfcrt ud fra dt frmål, man har fr sn ndsats.19 4C mdlln pdlr wb 2.0 tknlgr ftr følgnd katgrr: 1. Cmmuncatn; kmmunkatnsplatfrmn r dm, dr tlladr brugrn at tal md hnandn, md ntn tkst, blldr, stmm, vd llr n kmbnatn af d fr. 2. Cpratn; sharng sftwar hjælpr brugr tl at dl ndhld md hnandn. 3. Cllabratn; kllabratv værktøjr pfrdrr brugrn tl at arbjd sammn m knkrt prblmstllngr ntn drkt llr ndrkt. 4. Cnnctn; ntværkstknlgr gør dt mulgt fr brugrn at lav kntaktr båd mllm g va ndhld g/llr andr brugr. Ck har ydrlgr nddlt Cllabratn g Cnnctn sm platfrm, dr ndbærr n højr grad af frmaltt, nd Cmmuncatn g Cpratn, lgsm Cllabratn g Cpratn krævr n størr grad af ntraktn mllm brugrn nd Cnnctn g Cmmuncatn platfrmn. Cas Frmålt md prjktt nxt Practc ny nnvatnsfrmr mndr vrksmhdr r at udvkl n rækk hjælp-tl-slvhjælpsnnvatnskncptr, dr skrr, at flr små g mllmstr vrksmhdr succsfuldt gør brug af nnvatnsmtdr tl at udvkl frmtdns knkurrncdygtg srvcs, prduktr g prcssr. dr r tl dtt frmål blvt kørt frløb gnnm md fkus på c-cratn va brugr- g mdarbjdrnddragls på scal mdr.20 Gnrll rfarngr d gnnmført frløb nxt Practc ndkrr, at scal mdr ndhldr flr mulghdr fr vrksmhdr t udvklngsfrløb. dt r dg gså tydlgt, at dr r n dl udfrdrngr fr små- g mllmstr vrksmhdr, dr bgvr sg ud på scal mdr. Fkus g lystn tl rlatnr g dalg r ssntl fr succs på mdrn. vrksmhdrn skal samtdg vær bvdst m, hvad d gangsættr, g vær klar tl dalgn g rlatnrn ntrnt rgansatnn. Hrundr gnnmgås rfarngr fra nxt Practc md frskllg platfrmstypr g vrgang afprøvt prjktt. dr tags bskrvlsn udgangspunkt platfrmspdlngrn fra nall Cks 4C mdl. rfarngr md platfrmstypr dalg g nvlvrng af målgruppr: vrksmhdn Cnnctn Frmalty s C a l Cllabratn ntractn Cmmuncatn 19 Cpratn kan md frdl lytt tl markdt g kundrn gnnm n vft af d srvcs g tknlgr, dr lggr frt tlgænglg på nttt. Fr at aktvr stærkr bånd kan man start n aktv dalg md kundr g undrstøtt drs vurdrngr g aktvttr nln. Brug af platfrm c-cratn prcssr: dr har vært gd rfarngr md at brug cmmuncatn-/cnnctnplatfrm tl rsarch g undrsøglsr af målgruppr. dtt kunn brugs tl at dfnr d rtt platfrm tl aktvrng g dalg. n ftr- Ck, nall ntrprs Hw scal sftwar wll chang th futur f wrk gwr, sls, Bran ngag - th Cmplt gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat, and masur succss n th nw Wb Jhn Wly & sns, læs mr m prjktt på:

9 sd 8/11 følgnd bvægls md kllabratn kan drftr blv mr målrttt g fkusrt. Man kan hrftr hav nmmr vd dalgn g knvrtrng af ambassadørr samt vd at knytt stærkr bånd tl målgruppn. Dss har vst sg værdfuld kllabratnsfasn tl at sprd jrskab g skab varg aktvtt. Ddkrd kundgruppr, ntrssntr g mdarbjdr kan dsudn md frdl nvlvrs mr kncntrrd frløb, vt. på n lukkt platfrm tl déudvklng. Dtt kan skab størr jrskab fr t prjkt rgansatnn. Hrundr følgr n mr dtaljrt gnnmgang af tlgangn tl c-cratn nnvatnsfrløb rg af Nxt Practc, sm båd har fkusrt på nln g ffln aktvttr.21 C-cratn har hr vært brugt sm n måd at rsarch, tst g valdr dér n déudvklngs- g udvælglssprcs. nklt prjktr har v gså brugt scal mdr, såsm Facbk, sm n kld tl at ndsaml dér drkt fra dn ønskd målgrupp. rfarngrn fra prjktt r, at scal mdr har flr styrkr, dr md frdl kan brugs nnvatnsprcssr. Dt gældr sær md hnsyn tl. sach g ndhntnng af vdn mkrng målgruppn. Allanc- g ntværksdannls tl brug fr sprdnng g nvlvrng af ntrssntr. nvlvrng af målgrupp tl déndsamlng g vurdrng (gnnm Facbk g lgnnd kanalr). déudvklng, dédsgn g crwdsurcng md ntrssntgrupp g vrksmhd (gn platfrm22/lukkd arbjdsgruppr/ Wk). Vurdrng g vdrudvklng md målgrupp (åbn platfrm/facbk/lnkdn gruppr/ggl grups). Wrkshps dralsrnd prcs Prjkt: Vrfkatn - analys - tst -> takff Prtal Arrangmntr Scal mdr dédsgn déudvklng déskabls Bhv / nput Wrkshps Prtal / Scal mdr stta 21 S n cas på t c-cratn frløb hr: 22 V har udvklt déudvklngsplatfrmn tl dtt frmål fr at få fuld kntrl vr ndhld g mulghdn fr lukkd/ skjult gruppr. 59 S c A L M D

10 S c A L M D 60 sd 9/11 Dt har gvt gd ffkt at skab synrgr mllm vrksmhdns nuværnd kanalr samt båd ffln g nln platfrm. arbjdt md små g mllmstr vrksmhdr md mr nchprægd prduktr har dt vst sg at vær ffktvt, når d nln tltag blvr aktvrt g undrstøttt gnnm ffln arrangmntr g wrkshps. llustratnn på frgånd sd ss n tratv déudvklngsprcs, hvr dt r angvt, hvlk kanalr llr platfrm, dr r blvt brugt tl at undrstøtt hnandn nnvatnsfrløbn. stta r t ksprtværktøj udvklt af Tknlgsk nsttut, dr håndtrr mang tl mang rlatnr frbndls md déudvklng g dédsgn. bhv/nput-fasn analysrs g drømms dr, så bhv dntfcrs g umddlbar nput kan pstå. déskablssfasn danns dr dér ud fra nputs. déudvklngsfasn udfrdrs g udvkls dérn. dédsgnfasn knkrtsrs g klargørs dér tl kncptr g prduktudvklng. dn déralsrnd prcs gnnmførs t prjkt, hvr dn udvalgt dé ralsrs gnnm prttyp g brugrtst. D scal mdr har vært spclt ffktfuld frhld tl at hld n lvnd puls på prjktrn g skab t ngagmnt, dr rækkr ud vr dt, man kunn pnå gnnm lukkd wrkshps g arrangmntr md målgruppn. Md d scal mdr har d nvlvrd løbnd kunnt følg md prcssn, g arbjdt har kunnt frtsætt på tværs af afstand g kk bgrænst af td g std. Prspktvr Dn prcs, vrksmhdn sættr gang, kan vær md tl at skab ndsgt målgruppn, ny frrtnngsmulghdr llr frbdrngr af nuværnd srvcs llr prduktr. Dt r vgtgt, at vrksmhdn sr scal mdr sm dn dalgmulghd, d gvr, g kk frvkslr dm md n ny platfrm tl at gør dt, man pljr. ksprtr pgr gså på, at dt kan vær farlgt at vurdr ffktn ftr d mdllr, sm vrksmhdn r vant tl at brug. 23 Vrksmhdr, dr læggr drs nvstrng Wb 2.0 tknlgr p t O dagram - fr at mål udgftrn vr fr ndtægtrn løbr ft pandn md murn. D pstv ffktr r ft kk så målbar sm vrksmhdrn llrs r vant tl fm. nvstrngr, g drudvr kan d gntlg ffktr kk måls på n krt tdshrsnt. McAf frslår, at vrksmhdrn stdt skal arbjd ud fra følgnd tr punktr:23 and tmlns: Dt r vgtgt md t vrslag på, hvr mgt ntatvt vl kst at udvkl, at prtt g at vdlghld. Udvr dtt anbfalr han, at man lavr n tdshrsnt vr, hvr lang td ndsatsn vl tag, samt mlpæl man grn vl nå hn ad vjn. Cst xpctd: Dt r følg McAf vgtgt at sætt sg fr, hvad dt r man målr succs på. Hvad r dt præcs fr n udvklng, man håbr at ndsatsn vl hjælp md tl at pnå? Bnfts ftprnts: Hvad r målgruppn, g hvr vdtrækknd r ns ndsats. Hvs man fr ksmpl prøvr at ramm ns tætt ntværk, r dr andr tltag man kan grb tl, nd hvs dt r hl dt ptntll ntværk/kundkrds, man sgtr ftr. Tchnlgy McAf frsøgr, md st plæg tl n ny måd at lav n målbar ndsats på, at gv vrksmhdr t nyt syn på, hvad succskrtrr ksmplvs kan vær på ntrnttt. V har, gnnm vrs frløb prjktt Nxt Practc, st prspktvr at undrstøtt d valgt kundgrupprs ntrssr g præfrncr. Dtt btydr, at man først lavr rsarch på målgruppn, så man kan målrtt dalg g platfrm. Vd at gv dm mulghdr fr at udfld g udtrykk sg på drs præmssr, vl kundrn g brugrn vær mr tlbøjlg tl at gv vrksmhdn fdback. Brn tl dalg g ny ambassadørr fr vrksmhdn kan hrmd vær grundlagt. McAf, Andrw (2009) ntrprs 2.0: Nw cllabratv tls fr yur cmpanys tughst challngs.

11 sd 10/11 Skabls af ambassadørr g ddkrd brugr r vgtgt fr at kunn start n ccratn prcs. Dt r samtdg n styrk fr vrksmhdn, hvs d kan sprd jrskab ud tl ddkrd brugr llr allancpartnr, da dtt kan frgør ntrn rssurcr tl dalgn. Dt har vst sg ssntlt, at vrksmhdrn klargør rgansatnn g stratgn bag ndsatsn, g d skal gør sg dt klart, m d har vrskud g lyst tl dn dalg, d læggr p tl. Hvs mtvatnn llr rssurcrn kk r tl std, r dt ft mr gvtgt md n mr tlbagtrukkt tlgang, hvr dr blt fkusrs på mntrrng af markdt g kundrn. Dt anbfals dsudn, at n vrksmhd, dr skal bgynd tltag på d scal mdr, sættr sg ralstsk succsmål g målr frm- skrdtt hraf. Man kan hrudvr s scal mdr sm n langsgtt satsnng, dr skal ntgrrs ns arbjdsfrm, stratg g rgansatn fr at gv n varg ffkt. 61 S c A L M D

12 S c A L M D 62 sd 11/11

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler Vlkommn tl J Jg vl tart md at takk dg for, at du har lyt tl at kør cnart - om du måk har t Fataval-programmt r dtt t kprmnt, og g må ndrømm, at g kk kan lov dg nogt om hlt om udfaldt. Ud ovr, at dt blvr

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS FREDENS KIRKE sptmbr - cmbr 2014 Mnghsråsvalg 2014 Nyt kor Frns Krk Koncrt m Sgur Barrtt ÅND NÆR- VÆR FÆLLESSKAB MØDE MED MENNESKER I ALLE ALDRE FORNYELSE TRADITION NÆSTEKÆRLIGHED GUDS- TJENESTER EVANGELIET

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk LOGO1TH_Stor_NEGrød Trdag dn 9. jun 2015 1 Jrnbangad 1 6070 Chrtanfld nfo@tht-ugav.dk www.tht-ugav.dk Uddl grat tl all hutand : Allr, Bjrnng, Chrtanfld, Errtd, Fjltrup, Frørup, Hjl, Hjlmnd, Hjrndrup, Sjølund,

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere