Sociale medier. Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier. Introduktion"

Transkript

1 Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr, så vrksmhdn får bl.a. ngl stærk ambassadørr.

2 S c A L M D 52 sd 1/11 Scal mdr ntrduktn smhdr blvr nødt tl at lær mr m dn ny mdvrklghd g frhld sg tl dn. Frmadrttt vurdrs dt, at vrksmhdr vl få mgt svært vd at undgå at tag stllng tl d scal mdr. ksprtr vurdrr, at hvs vrksmhdr vl vrlv frmtdns kmmunkatnsflw, må d ngagr sg md kundrn fr at vrlv.1 Dtt btydr dg kk, at all vrksmhdr skal prtt n Facbksd llr n Twttrprfl, mn dt btydr, at vrk- dtt papr lavs n gnnmgang af d scal mdr, samt d styrkr g mulghdr dr lggr hr fr vrksmhdrn. t spclt fkus fr dtt papr r små g mllmstr vrksmhdr, samt hvrdan d kan brug mdt drs udvklng. Dr tags udgangspunkt tr ndn fr scal mdr, mn dt sup- 1 Sls, Bran (2010) ngag Th Cmplt Gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat and Masur Succss n th Nw Wb, Jhn Wly & sns.

3 sd 2/11 plrs md praktsk rfarngr fra arbjdt på tknlgsk nsttut. Hr har fkus sær vært på c-cratn g brugn af scal mdr nnvatnsprcssr. Trtsk baggrund md bgrbrn scal mdr g Wb 2.0 bskrvs dt skft, sm ntrnttt mns at hav vært gnnm. skftt fra -mals, bulltnbards g statsk hjmmsdr nttts bgyndls tl scal ntværk sdr (sns) sm fx Yutub g Facbk, wblgs (blgs) samt dt kllabratv nt. Wb 2.0 r sm bgrb blvt prklamrt af tm rlly2. Han bskrvr Wb 2.0 sm n bvægls md t mr scalt g dynamsk nt, hvr dt brugrgnrrd ndhld r højsædt. Fra Wb 1.0 tl 2.0 rllys tabl ndnfr kan man s udvklngn fra wb 1.0 tl Wb 2.0. Hr llustrrr han frsklln mllm d 2 paradgmr sm han sr dt. Wb 1.0 mns at vær prdn, 2 hvr cmputrn blv sammnkbld. dss tknlgr r kndtgnt vd at hav n statsk pbygnng md lav brugrnvlvrng g ntraktvtt. dt vær n tl n llr n tl mang kmmunkatn udn drkt dalg md brugrn. Wb 2.0 r, følg rlly, kndtgnt vd at sammnkbl brugrn g skab kllabratvt ndhld, g kmmunkatnsfrmrn blvr supplrt af n mang tl mang dalg, hvr brugrn kan kmm dalg md hnandn g md hjmmsdn. man kan s dnn udvklng vd at frmhæv ngl af d mst kndt ksmplr rllys pdlng. Brtannca nln g Wkpda r t kntrastr, dr fnt llustrrr rllys pnt m, at nttt bvægr sg fra at vær tpstyrt g statsk vr tl t kllabratvt ntrnt md høj ntraktvtt g dalg md brugrn. ndhldt på n Wb 2.0 hjmmsd btgns af rlly sm n wb-platfrm, dr blvr bdr j mr dn blvr brugt. Han brt- rlly, tm What s Wb 2.0 Pstt på hjmmsdn dn 30. sptmbr 2005: 53 s C a l m d

4 s C a l m d 54 sd 3/11 tr m, hvrdan brugrn kmmr cntrum n såkaldt flksnmy. Hr r dt brugrn slv, dr klassfcrr ndhldt, stdt fr at ndhldt r nddlt på frhånd af systmt t taxnmy. dnn brugrnddlng ss ft vd, at brugrn ksmplvs slv tlføjr btgnnd kndrd tl drs llr andrs ndhld; dss kndrd kalds ppulært fr tags. dt kan gså sk vd at lad brugrn stmm ndhld p på sdns lstr llr ud af lstrn, hvrvd brugrn r md tl at nddl sdn ftr dt mst ppulær ndhld. dtt ss ksmplvs på vddlngssdr sm Yutub, hvr brugrn bdømmr ndhldt vd at gv dt stjrnr.3 Opn surc pn surc r n andn udvklng ndn fr Wb 2.0. pn surc btydr, at kldkdr tl sftwar g hjmmsdr blvr lagt åbnt på nttt. Brugrn kan drfr hjælp hnandn md at udvkl sftwarn g frbdr dn. Udvr dtt blvr pn surc prduktr gså lagt grats ud på nttt, så brugrn frt kan hnt dm. ndhldt af dnn sftwar kndtgns gså vd dns rttghdr. stdt fr at ndhldt r all rghts rsrvd, hvr ndhldt r ulvlgt at kpr g gnbrug, r dnn mærkt sm rghts rsrvd. dvs. at dt r lvlgt at brug ndhldt, man skal bar rfrr tl phavt, g man må kk brug dt tl gn frtjnst. Btaudvklng af ndhld r gså t lmnt, rlly mnr udvklr kan brug fr at udvkl n Wb 2.0 platfrm. Hrmd mns dt, at brugrn kk kun r md tl at udvkl gt ndhld ndn fr d psatt rammr, mn gså rammrn slv. dtt vl sg, at dr blvr lagt n tdlg vrsn på nttt, sm tsts af d ndlg brugr md hnblk på vdrudvklngn af platfrmn. Wb 3.0 Th nxt wb Udvklngn har flyttt sg ydrlgr sdn 2005, hvr rlly skrv artkln m Wb 2.0. tm Brnrs-l mnr, at dtt kun r n start på prcssn md dt, han kaldr datalnkng.4 dtt bgrb mndr m dt, dr af blandt andr rlly blvr btgnt sm dt smantsk wb llr Wb 3.0. Hr r dt kk dkumntr, dr dls g lnks tl, mn data. man skal kunn fnd hl mnnskr, md mgangskrds g udvklng samt mnr lnkt tl dkumntr g andr mnr. Han frklarr dt sm rgansk databasr md lv g hstrr. rlly r ng dnn udvklng5, mn mnr dr kmmr kstra lag på, g dtt blvr n vdrudvklng af crwdsurcng g dén m, at værdn af flrtallts prduktnr langt vrgår dt lavt af nkltprsnr. axl Bruns talr gså m dtt gnnm hans prdusag bgrb.6 rdt prdusag r n sammntræknng af d t nglsk rd prductn (prduktn) g usag (brug), dr bskrvr, hvrdan dss t prcssr sammnsmltr frbndls md d ny mdr. Han har spclt fkus på blgs, Wkpda g på wktknlgn, dr bstår af kllabratvt (sam) skabt prduktr.7 rlly mnr, at udvklngn md dt kllabratv wb blvr udbyggt tl at vær n kllktv ntllgns. dt blvr drfr p tl platfrmn at kunn tøjl8 dnn ntllgns g drag nytt af dn. ndnfr r Bruns t værdkædr sat frlængls af hnandn. Fra dt gaml frhld mllm prducnt g brugr vr tl prdusag, hvr d (sm prducnt) Prducnt Dstrbutør Frbrugr ndhld Prdusr ndhld (sm brugr) 3 vrknngn af dtt ss på Yutub s samld lstr. Hr vss dt ppulær ndhld på sdn lstfrm, så man kan s d mst ppulær vdr 4 dr r blvt stmt p på lstn af brugrn. tm Brnrs-l frtællr på td.cm m dn 5 næst udvklng på ntrnttt: rlly, tm; Battll, Jhn: Wb 6 squard: Wb 2.0 Fv Yars n, 2009: Bruns, axl (2008) Blgs, Wk7 pda, scnd lf, and bynd, Ptr lang publshng. Kan ss blandt andt på Wkpda s artklr tl dn mfattnd nln ncyklpæd www. 8 wkpda.rg v brugr hr rdt tøjl fr dt nglsk rd harnss. dtt rd blvr brugt tl at bskrv, hvrdan man kan kntrllr llr styr dn kllktv ntllgns på ntrnttt.

5 sd 4/11 t r sammnsmltt g symbs, så ndhld båd knsumrs g brugs tl at skab ydrlgr ndhld. Prdusag g hvmnds Bruns brttr m, hvrdan d ny tknlgr, ndn fr prdusag, har mdført t paradgmskft ndn fr markdsførng. Dtt har mdvrkt tl, at markdsførngn har flyttt sg fra at vær n lnær prduktnskæd tl n sammnsmltnng af prducnt g frbrugr. Dnn bvægls vsr, at prduktnn har flyttt sg fra at vær adsklt fra brugrn g udn fdback, tl nu at vær n prcs, dr skr sammn md brugrn. n prcs, hvr prducnt g brugr r tæt samspl. Dr r t stgnd antal ksmplr på, at prducntns rll prdusag højr grad r at sætt scnn, hvr dt drftr r brugrn, dr vrtagr dn prducrnd rll.9 Dr kan vær mang frdl fr n vrksmhd, llr n prducnt, ntn at dltag på ksstrnd platfrm llr stll sn gn platfrm tl rådghd. Bruns nævnr gså frskllg mulghdr fr, hvrdan n vrksmhd/prducnt kan høst frugtn af brugrns arbjd. dnn frbndls brugr Bruns bgrbt hvmnd, sm r t bgrb, dr blvr brugt af flr tl at bskrv dn kllktv ntllgns, dr pstår dss kllabratv fra. Bgrbt rfrrr tl, hvrdan nsktr bvægr sg n fælls flk md n fælls bvdsthd g ntllgns.10 Fr at drag frdl af dnn ntllgns kan man, følg Bruns, ndtag frskllg stratgr sn ntraktn llr bhandlng af Th hv. Bruns rdgør fr, hvrdan man kan undrstøtt st kllktv vd bl.a. at gv brugrn mulghd fr at kunn bnytt dkumntr tl fr afbnyttls n vdnsbank, llr vd at stll sftwar grats tl rådghd fr brugrn. På dnn måd kan man undrstøtt crwdsurcng g prdusag udvklngn. Dtt vl brand vrksmhdn pstvt, mns man samtdg kan lukrr på dn vdn, sm brugrn gnrrr, g hld dalgn md brugrn gang. Dtt vl gør dt lttr at sprd sn budskabr m vrksmhdns prduktr llr srvcs.11 Frmum ffktn af at lægg ngt ud grats tl sn målgrupp, fr drftr at kunn skab gdwll hs sn målgrupp g samtdg ffktfuldt kmm dalg md sn brugr, r gså ngt Chrs Andrsn bskæftgr sg mgt md sn bg Fr fra Bgn bskrvr bgrbt Fr, llr grats, sm n ny markdsførngsstratg, dr kan gv mgt mr tlbag nd dt, man læggr åbnt ud tl brugrn. Trn byggr på mrsalg va gdwll. Altså vd, at man md t bllgt llr grats åbnngssalg kan skab grundlag fr ydrlgr salg. t af Chrs Andrsns ksmplr på dtt r yan Ar. yan Ar r t lav-budgt flyslskab. ksmplt sælgs n bllt fra Lndn tl Barclna fr 20 dllars. D bllg flybllttr tjns nd vd at få fyldt flyn p g tag btalng fr n mass kstra ydlsr frm af bl.a. bagag chck-n, bludljnng samt htlrsrvatnr va drs hjmmsd. Dtt skrr ndtjnngn sammnhæng md flksbl prsr, hvlkt vl sg, at dr r højr prsr på ppulær rjsdag sv. Kundrn r tlfrds pga. bllgr bllttr, samtdg md at d kan bstll n hl frpakk fra én hjmmsd.12 Fr at vrfør Fr-mdlln tl hjmmsdr præsntrr Chrs Andrsn flr mdllr. Frmum r n frrtnngsmdl, dr ptrædr ft på ntrnttt. Frmum handlr m at lægg n grats vrsn af st prdukt ud på nttt, sammn md n udvdt btalngsvrsn. Dnn mdl ss bl.a. vd mgt sftwar, ksmplvs vrusprgrammr. Dn byggr på at få fat ny kundr vd at ntrducr dm grats fr t prdukt, fr så at gør udvdlsn af prduktt så ntrssant, at d ndr md at vll btal fr dt. Dn følgr 5% rgln, hvr dt rgns nd, at 5% af brugrn btalr fr, at rstn kan få dt grats. Andrw McAf, dr r n anrkndt trtkr ndn fr frsknngn vrksmhdrs brug af scal mdr, brttr gså m n lgnnd frm, hvr n vrksmhd kan brug ntrnttt tl at tltrækk ny kundr vd hjælp af up-sllng.13 Mn dtt kan kun vrførs tl vrksmhdr, dr brugr ntrnttt tl salg. 9 Bruns, Axl (2008) Blgs, Wkpda, Scnd lf, and bynd 10 S bl.a. g fr mr ndsgt m bgrbt hv mnd. 11 Bruns, Axl Blgs, Wkpda, Scnd lf, and bynd Ptr Lang publshng, Andrsn, Chrs Fr - Th futur f a radcal prc Hyprn Bks, 2009 sd S c A L M D

6 s C a l m d 56 sd 5/11 tl markdsførng g brandng r dt mndr brugbart. man kan gså dskutr, hvr dt scal aspkt lggr dnn mdl. Fr præsntrs gså n andn mdl (s llustratn ndnfr). Chrs andrsn kaldr dtt fr nnmntary markts, dvs. dt pngløs markd. dt r dt systm, v kndr fra mang scal sts, sm ksmplvs Wkpda. dt r bårt frm af altrusm, g vrksmhdr kan gså brug dnn frm tl at bygg dalg md brugrn g kndskab tl dm slv/drs brand. mcaf mnr, at dt r afgørnd, at vrksmhdr frbrdr sg på dt lang træk, g han pntrr, at dt r vgtgt, at vrksmhdrn kk sammnlgnr sn bsøgstal md dm, man sr på ksmplvs Wkpda g kaldr mndr fr n fask. Påvrk kundrns valg af prduktr, ndn d træffs Charln l g Jsh Brnff gvr drs bg marktng n th grundswll ndsgt, hvrdan vrksmhdr kan bnytt sg af dynamkkn g dalgn på scal mdr. d brugr bgn marktngtragtn (s næst sd) tl at llustrr dt skft, dr r skt markdt md ntrduktnn af scal mdr. marktngtragtn r n trtsk mdl, dr llustrrr n kunds kntakt md n vrksmhd. Fgurn skal ss sm t blld på dn rut, n frbrugr skal gnnm fr at køb t prdukt. tradtnlt r dt mdtn af mdlln, undr Prfrnc g Cnsdratn, at vrksmhdr har mndst magt vr frbrugrns valg g præfrncr. dnn dl var md tradtnl marktng kk drkt synlg fr vrksmhdn. mn md d scal tknlgr kan vrksmhdn følg frbrugrns bvægls g dalg m prduktr g srvcs. skftt bskrvs sm n vrgang fra at skull skab pmærksmhd md dyr rklamr, dr skal ld frbrugrn tl at køb, tl at n vrksmhd nu bnyttr sg aktvt af d scal mdr tl dalg g lytnng. d kan nu gå dalg md frbrugrn bslutnngsprcssn g undrstøtt dm drs valg af prduktr llr srvcs. dtt har vst sg, md dn rtt stratg, at vær t gdt mddl fr vrksmhdr tl markdsrsarch, lyalttsskabls g salg. PODUC ATTNTON PUTATON F STUFF CONSUM 13 mcaf, andrw : ntrprs 2.0: nw cllabratv tls fr yur cmpanys tughst challngs, 2009.

7 sd 6/11 yballs Awarnss Cnsdratn Prfrnc Actn Prakss - valg af tlgang, platfrm g værktøjr vrksmhdrs brug af scal mdr handlr m at nvlvr g ngagr, mn dt drjr sg lg så høj grad m at hør på sn kundr, samt m aktv lytnng tl dt markd, du grn vl nflur. når man så vælgr at ntragr g kmmunkr, kan man gør dt på gn platfrm, llr vd at dltag aktvt dn dbat, dr frgår mkrng ns markd llr ndnu bdr ns brand/prdukt. Bran sls udtrykkr dtt md følgnd ctat bgn ngag! : th art f cnvrsatns s mastrd thrugh th practc f bth harng and lstnng. har yu. m lstnng t yu. undrstand. actn. dntfy pptunts t ngag, but mr mprtantly, xprnc th natur, dynamc, ambnc, and mtn f dalgu n rdr t sncrly and ntllgntly mpathz and cnvrs as a pr.14 Fr ngl vrksmhdr udgør dnn planlægnng af n aktv lytnng n str dl af drs ndsats på mdrn. d brugr dnn ndsats tl at ntragr md kundr g markdt, når dtt r gunstgt. d kan hrvd afværg llr argumntr md g md dn krtk, dr fnds m drs prdukt llr markdt, g gå dalg md krtkr g ntrssntr. d kan pbygg gdwll vd attlbyd (kmmnd) kundr hjælp llr råd g drvd kmm tp f mnd, når bslutnngr angånd køb g handl skal træffs. 14 Lyalty yballs Buyrs Hvr kan jg start md at lytt? Hr r ngl kanalr, dr r vgtg at tag md sn vrvjlsr, når man vl start dnn prcs på nttt (dr kan fnds flr afhængg af markdr g branchr): ggl analytcs: Hvr stammr trafkkn på dn hjmmsd fra, hvrfra vl du grn hav dn kmmr? ggl alrts: trawlr søgmaskn fr mnrd vdrørnd fx brandnavn, mn g branch. Hrmd kan du lkalsr blgndlæg llr lgnnd, hvr dt brand llr dn branch nævns. twttr g twttr sarch: søg g fnd artklr fra dn branch g følg dbattn m branchn llr dt prdukt.15 Prgrammr sm twtdck kan nstallrs g brugs tl at skab vrblk vr twtstrømmn (lnkdn g Facbk kan gså tlknytts).16 læs g abnnr på blgs/nyhdssdr ndn fr mnt va ss fds.17 Htsut: Brugs tl at vrvåg, følg g rgansr sn ndsats på d scal mdr.18 vrvåg g dltag gruppr, på ksmplvs lnkdn, ndn fr dt mn llr dn branch. gnnm frløbt md rsarch g aktv lytnng pstår dr ft t bhv fr at skab n platfrm, hvr kundr aktvt kan psøg dn hjælp llr d tlbud, vrksmhdn har. når dtt bhv dntfcrs kan dr træffs t kvalfcrt valg g fravalg af platfrm. Hvlk platfrm skal jg vælg? dt kan vær udfrdrnd fr n mndr vrksmhd at skaff sg t vrblk vr, hvlk mulghdr dr fn- sls, Bran (2010) ngag th Cmplt gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat and masur succss n th nw Wb, Jhn Wly 15 & sns. læs mr m brugn af twttr fr vrksmhdr hr: 17 fr-busnss.php læs mr g dwnlad twtdck hr: ss(al smpl syndcatn) brugs sm n måd at 18 saml ntrssant nyhdsstrams ntn gnnm dn brwsr llr utlk s C a l m d

8 m d 58 sd 7/11 ds på d dgtal mdr, samt hvrdan man kan udnytt dm tl frdl fr ns vrksmhd. nall Ck udarbjdd tlbag 2008 n mdl fr, hvrdan vrksmhdr kan få t vrblk g vælg mr kvalfcrt ud fra dt frmål, man har fr sn ndsats.19 4C mdlln pdlr wb 2.0 tknlgr ftr følgnd katgrr: 1. Cmmuncatn; kmmunkatnsplatfrmn r dm, dr tlladr brugrn at tal md hnandn, md ntn tkst, blldr, stmm, vd llr n kmbnatn af d fr. 2. Cpratn; sharng sftwar hjælpr brugr tl at dl ndhld md hnandn. 3. Cllabratn; kllabratv værktøjr pfrdrr brugrn tl at arbjd sammn m knkrt prblmstllngr ntn drkt llr ndrkt. 4. Cnnctn; ntværkstknlgr gør dt mulgt fr brugrn at lav kntaktr båd mllm g va ndhld g/llr andr brugr. Ck har ydrlgr nddlt Cllabratn g Cnnctn sm platfrm, dr ndbærr n højr grad af frmaltt, nd Cmmuncatn g Cpratn, lgsm Cllabratn g Cpratn krævr n størr grad af ntraktn mllm brugrn nd Cnnctn g Cmmuncatn platfrmn. Cas Frmålt md prjktt nxt Practc ny nnvatnsfrmr mndr vrksmhdr r at udvkl n rækk hjælp-tl-slvhjælpsnnvatnskncptr, dr skrr, at flr små g mllmstr vrksmhdr succsfuldt gør brug af nnvatnsmtdr tl at udvkl frmtdns knkurrncdygtg srvcs, prduktr g prcssr. dr r tl dtt frmål blvt kørt frløb gnnm md fkus på c-cratn va brugr- g mdarbjdrnddragls på scal mdr.20 Gnrll rfarngr d gnnmført frløb nxt Practc ndkrr, at scal mdr ndhldr flr mulghdr fr vrksmhdr t udvklngsfrløb. dt r dg gså tydlgt, at dr r n dl udfrdrngr fr små- g mllmstr vrksmhdr, dr bgvr sg ud på scal mdr. Fkus g lystn tl rlatnr g dalg r ssntl fr succs på mdrn. vrksmhdrn skal samtdg vær bvdst m, hvad d gangsættr, g vær klar tl dalgn g rlatnrn ntrnt rgansatnn. Hrundr gnnmgås rfarngr fra nxt Practc md frskllg platfrmstypr g vrgang afprøvt prjktt. dr tags bskrvlsn udgangspunkt platfrmspdlngrn fra nall Cks 4C mdl. rfarngr md platfrmstypr dalg g nvlvrng af målgruppr: vrksmhdn Cnnctn Frmalty s C a l Cllabratn ntractn Cmmuncatn 19 Cpratn kan md frdl lytt tl markdt g kundrn gnnm n vft af d srvcs g tknlgr, dr lggr frt tlgænglg på nttt. Fr at aktvr stærkr bånd kan man start n aktv dalg md kundr g undrstøtt drs vurdrngr g aktvttr nln. Brug af platfrm c-cratn prcssr: dr har vært gd rfarngr md at brug cmmuncatn-/cnnctnplatfrm tl rsarch g undrsøglsr af målgruppr. dtt kunn brugs tl at dfnr d rtt platfrm tl aktvrng g dalg. n ftr- Ck, nall ntrprs Hw scal sftwar wll chang th futur f wrk gwr, sls, Bran ngag - th Cmplt gud fr Brands and Busnsss t Buld, Cultvat, and masur succss n th nw Wb Jhn Wly & sns, læs mr m prjktt på:

9 sd 8/11 følgnd bvægls md kllabratn kan drftr blv mr målrttt g fkusrt. Man kan hrftr hav nmmr vd dalgn g knvrtrng af ambassadørr samt vd at knytt stærkr bånd tl målgruppn. Dss har vst sg værdfuld kllabratnsfasn tl at sprd jrskab g skab varg aktvtt. Ddkrd kundgruppr, ntrssntr g mdarbjdr kan dsudn md frdl nvlvrs mr kncntrrd frløb, vt. på n lukkt platfrm tl déudvklng. Dtt kan skab størr jrskab fr t prjkt rgansatnn. Hrundr følgr n mr dtaljrt gnnmgang af tlgangn tl c-cratn nnvatnsfrløb rg af Nxt Practc, sm båd har fkusrt på nln g ffln aktvttr.21 C-cratn har hr vært brugt sm n måd at rsarch, tst g valdr dér n déudvklngs- g udvælglssprcs. nklt prjktr har v gså brugt scal mdr, såsm Facbk, sm n kld tl at ndsaml dér drkt fra dn ønskd målgrupp. rfarngrn fra prjktt r, at scal mdr har flr styrkr, dr md frdl kan brugs nnvatnsprcssr. Dt gældr sær md hnsyn tl. sach g ndhntnng af vdn mkrng målgruppn. Allanc- g ntværksdannls tl brug fr sprdnng g nvlvrng af ntrssntr. nvlvrng af målgrupp tl déndsamlng g vurdrng (gnnm Facbk g lgnnd kanalr). déudvklng, dédsgn g crwdsurcng md ntrssntgrupp g vrksmhd (gn platfrm22/lukkd arbjdsgruppr/ Wk). Vurdrng g vdrudvklng md målgrupp (åbn platfrm/facbk/lnkdn gruppr/ggl grups). Wrkshps dralsrnd prcs Prjkt: Vrfkatn - analys - tst -> takff Prtal Arrangmntr Scal mdr dédsgn déudvklng déskabls Bhv / nput Wrkshps Prtal / Scal mdr stta 21 S n cas på t c-cratn frløb hr: 22 V har udvklt déudvklngsplatfrmn tl dtt frmål fr at få fuld kntrl vr ndhld g mulghdn fr lukkd/ skjult gruppr. 59 S c A L M D

10 S c A L M D 60 sd 9/11 Dt har gvt gd ffkt at skab synrgr mllm vrksmhdns nuværnd kanalr samt båd ffln g nln platfrm. arbjdt md små g mllmstr vrksmhdr md mr nchprægd prduktr har dt vst sg at vær ffktvt, når d nln tltag blvr aktvrt g undrstøttt gnnm ffln arrangmntr g wrkshps. llustratnn på frgånd sd ss n tratv déudvklngsprcs, hvr dt r angvt, hvlk kanalr llr platfrm, dr r blvt brugt tl at undrstøtt hnandn nnvatnsfrløbn. stta r t ksprtværktøj udvklt af Tknlgsk nsttut, dr håndtrr mang tl mang rlatnr frbndls md déudvklng g dédsgn. bhv/nput-fasn analysrs g drømms dr, så bhv dntfcrs g umddlbar nput kan pstå. déskablssfasn danns dr dér ud fra nputs. déudvklngsfasn udfrdrs g udvkls dérn. dédsgnfasn knkrtsrs g klargørs dér tl kncptr g prduktudvklng. dn déralsrnd prcs gnnmførs t prjkt, hvr dn udvalgt dé ralsrs gnnm prttyp g brugrtst. D scal mdr har vært spclt ffktfuld frhld tl at hld n lvnd puls på prjktrn g skab t ngagmnt, dr rækkr ud vr dt, man kunn pnå gnnm lukkd wrkshps g arrangmntr md målgruppn. Md d scal mdr har d nvlvrd løbnd kunnt følg md prcssn, g arbjdt har kunnt frtsætt på tværs af afstand g kk bgrænst af td g std. Prspktvr Dn prcs, vrksmhdn sættr gang, kan vær md tl at skab ndsgt målgruppn, ny frrtnngsmulghdr llr frbdrngr af nuværnd srvcs llr prduktr. Dt r vgtgt, at vrksmhdn sr scal mdr sm dn dalgmulghd, d gvr, g kk frvkslr dm md n ny platfrm tl at gør dt, man pljr. ksprtr pgr gså på, at dt kan vær farlgt at vurdr ffktn ftr d mdllr, sm vrksmhdn r vant tl at brug. 23 Vrksmhdr, dr læggr drs nvstrng Wb 2.0 tknlgr p t O dagram - fr at mål udgftrn vr fr ndtægtrn løbr ft pandn md murn. D pstv ffktr r ft kk så målbar sm vrksmhdrn llrs r vant tl fm. nvstrngr, g drudvr kan d gntlg ffktr kk måls på n krt tdshrsnt. McAf frslår, at vrksmhdrn stdt skal arbjd ud fra følgnd tr punktr:23 and tmlns: Dt r vgtgt md t vrslag på, hvr mgt ntatvt vl kst at udvkl, at prtt g at vdlghld. Udvr dtt anbfalr han, at man lavr n tdshrsnt vr, hvr lang td ndsatsn vl tag, samt mlpæl man grn vl nå hn ad vjn. Cst xpctd: Dt r følg McAf vgtgt at sætt sg fr, hvad dt r man målr succs på. Hvad r dt præcs fr n udvklng, man håbr at ndsatsn vl hjælp md tl at pnå? Bnfts ftprnts: Hvad r målgruppn, g hvr vdtrækknd r ns ndsats. Hvs man fr ksmpl prøvr at ramm ns tætt ntværk, r dr andr tltag man kan grb tl, nd hvs dt r hl dt ptntll ntværk/kundkrds, man sgtr ftr. Tchnlgy McAf frsøgr, md st plæg tl n ny måd at lav n målbar ndsats på, at gv vrksmhdr t nyt syn på, hvad succskrtrr ksmplvs kan vær på ntrnttt. V har, gnnm vrs frløb prjktt Nxt Practc, st prspktvr at undrstøtt d valgt kundgrupprs ntrssr g præfrncr. Dtt btydr, at man først lavr rsarch på målgruppn, så man kan målrtt dalg g platfrm. Vd at gv dm mulghdr fr at udfld g udtrykk sg på drs præmssr, vl kundrn g brugrn vær mr tlbøjlg tl at gv vrksmhdn fdback. Brn tl dalg g ny ambassadørr fr vrksmhdn kan hrmd vær grundlagt. McAf, Andrw (2009) ntrprs 2.0: Nw cllabratv tls fr yur cmpanys tughst challngs.

11 sd 10/11 Skabls af ambassadørr g ddkrd brugr r vgtgt fr at kunn start n ccratn prcs. Dt r samtdg n styrk fr vrksmhdn, hvs d kan sprd jrskab ud tl ddkrd brugr llr allancpartnr, da dtt kan frgør ntrn rssurcr tl dalgn. Dt har vst sg ssntlt, at vrksmhdrn klargør rgansatnn g stratgn bag ndsatsn, g d skal gør sg dt klart, m d har vrskud g lyst tl dn dalg, d læggr p tl. Hvs mtvatnn llr rssurcrn kk r tl std, r dt ft mr gvtgt md n mr tlbagtrukkt tlgang, hvr dr blt fkusrs på mntrrng af markdt g kundrn. Dt anbfals dsudn, at n vrksmhd, dr skal bgynd tltag på d scal mdr, sættr sg ralstsk succsmål g målr frm- skrdtt hraf. Man kan hrudvr s scal mdr sm n langsgtt satsnng, dr skal ntgrrs ns arbjdsfrm, stratg g rgansatn fr at gv n varg ffkt. 61 S c A L M D

12 S c A L M D 62 sd 11/11

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

For at illustrere metoden vil vi vende tilbage til skivebølgelederen vi tidligere har set på n 2. a n 1 z

For at illustrere metoden vil vi vende tilbage til skivebølgelederen vi tidligere har set på n 2. a n 1 z Computrmodllrg II ft dffrc mtod Ft dffrc FD mtod går ort træ ud på t rsttt d fldd dffrtllgg md pprosmto bsrt på dlg dffrsr. Dtt f.s s ud på flg. måd: For t llustrr mtod vl v vd tlbg tl svbølgldr v tdlgr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på www.kast-brand.dk Ny tangt at spll på EDBdstn Dt t spørgsmål om ær, når psonst sætt sg tl tastn for at lær dt d md EDB, fortæll Poul Brønnum. Samm md n andr psonst hjælp han ældr Brand md at blv klar tl

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STUDIEBOG NAVN: KLASSE:

STUDIEBOG NAVN: KLASSE: Sudign udylds g hlds ajur a ursisn. Enl asni, såsm aglig mål g mpncr udylds i samarjd md d nl aglærr STUDIEBOG NAVN: KLASSE: qwryuipasdghjlzxcvnmq wryuipasdghjlzxcvnmqw ryuipasdghjlzxcvnmqwr yuipasdghjlzxcvnmqwry

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere