Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1"

Transkript

1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1

2 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank: dk. Her kan du i ro og mag placere dine investerin ger. Samtidig får du også adgang til aktuel og nyttig information om udviklingen i dine investeringer og markedet generelt. Således er Webhandel et supplement til at lade Andelskassen hjælpe dig igennem købet af værdipapirer. I den forbindelse bør du dog altid huske på, at Andelskassens investeringsrådgivere forud for enhver investering gør meget ud af at vurdere risiko og tage udgangs punkt i dine forventninger til afkastet. I denne folder kan du læse mere om, hvordan du gør rent praktisk. Allerførst skal du dog tilmeldes Webhandel, som du ikke automatisk er tilmeldt, hvis du har en Netbank aftale. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Andelskassens personale. Rigtig god fornøjelse! Andelskassen Webhandel 2

3 Så let er det at købe og sælge Med Andelskassens Netbank kan du købe og sælge værdipapirer til og fra dine depoter i Andelskassen. Du kan sælge et værdipapir samme dag, som du har købt det, og i samme øjeblik du har solgt, kan salgs beløbet benyttes til nye køb. Du kan hele tiden følge med i, hvordan dine handler forløber. Når du har handlet, kan du selv udprinte en nota med afregningsoplysninger. Sådan gør du rent praktisk Under menupunktet værdipapirer vælger du køb eller salg (du kan også gå direkte til køb eller salg fra kurslisten eller fra andre billeder i Netbank). I handelsbilledet (køb eller salg) vælger du det depot, du ønsker at handle til eller fra. Herefter vælger du det værdipapir, som du ønsker at handle. Papirer kan udvælges fra dit depot, fra søgefunktionen eller fra en kursliste. Du skal nu tage stilling til, hvilke handelstyper du ønsker at anvende. Du kan vælge mellem op til fire forskellige handelstyper (se afsnittet»handelstyper«). Herefter angiver du, hvor stor en mængde du ønsker at handle. I forbindelse med visse handelstyper skal du angive en limiterings kurs og en gyldighedsperiode for din ordre. Inden du sender ordren af sted ved indtastning af din underskrift skode i bekræftelsesbilledet, viser Netbank de anslåede vilkår for handlen herunder kurtage, afregningsbeløb, gyldighedsperiode, valørdato m.v. Handelstyper I Andelskassens Netbank har du adgang til følgende fire handelstyper: Markedsordre - Straks Limit ordre - Børs Markedsordre Limiteret ordre Forklaring til de enkelte handelstyper Markedsordre - Straks Når du vælger handelstypen Markedsordre - Straks, får du inden du handler oplyst handelskursen på det værdipapir, du ønsker at handle. Herefter bliver handelen afsluttet få sekunder efter, du har sendt din købs- eller salgs ordre af sted. Det er ikke alle værdipapirer der kan handles som "straks" handler men, det er som udgangspunkt muligt at handle i alle større aktier samt en række andre værdipapirer. Strakskurserne på aktier, obligationer og investeringsforeninger finder du i Andelskassens kurslister. I kolonnerne Købskurs og Salgskurs kan du se, hvilke kurser du lige nu kan handle værdipapirer til. Kurserne ændres løbende, og du kan altid se de aktuelle kurser ved at klikke på»opdater«. Når du i kurslisten har markeret det papir, du ønsker at handle, kan du gå direkte til handelsbilledet. Limit ordre - Børs Denne handelstype er for den erfarne inves tor og stiller således store krav til din indsigt i handel på Børsen, herunder overvågning af ordrer samt generelle markedsforhold. Der er udarbejdet en særlig vejledning til børshandel, som bør læses af alle, der anvender denne handelstype, ligesom det er nødvendigt at oprette et realtidsabonnement. Markedsordre Når du vælger handelstypen markedskurs får du mulighed for at ind lægge en ordre om køb eller salg. Ordren modtages direkte ved handels bordet Webhandel 3

4 Der er adgang til handel på følgende børser pr i Andelskassen og afregnes hurtigst muligt til bedst opnåelig kurs på fondsbørsen. Limiteret ordre Med denne handelstype får du mulighed for at indlægge en ordre om køb med angivelse af maksimumkurs eller salg med angivelse af en minimumkurs. Ordren modtages direkte ved handelsbordet i Andelskassen. Afregning sker, såfremt det er muligt at opnå den kurs, du har angivet i handelsbilledet. Delhandel Limiteret ordre/børsordre kan blive handlet delvist, hvilket vil sige i mindre portioner. Du kan altså ikke være sikker på, at limiteret ordre/børsordre handles på én gang end ikke at ordren handles på én og samme dag. En limiteret ordre/børsordre kan naturligvis og vil ofte blive handlet på en gang men det kan ikke garanteres. Uanset om der er sket flere delhandler i løbet af børsdagen, modtager du kun én afregning pr. børsdag pr. limiteret ordre/børsordre. Du betaler således også kurtage, som om alle delhandler af samme ordre der er sket på samme børsdag er sket som én handel. Deler handelen sig over flere dage, vil der blive beregnet selvstændig kurtage pr. dag. Handlen vil, når dagen er omme, blive afregnet. En evt. rest af ordren skal du dermed indlægges igen næste børsdag. Specielt for handel på udenlandske fondsbørser Det er kun muligt at benytte limiteret og markedskurs handelstyper på udenlandske børser. U-fonds handler videreformidles ikke til den udenlandske børs udenfor København-fondsbørs åbningstid. New York Stock Exchange Nasdaq Euronext Paris Virt-x chf Swiss Exchange London Stock Exchange SETS Mercato Continuo Italiano Euronext Amsterdam Xetra Germany Stockholmbørsen Helsinki Exchange Mercato Continuo Espanol Oslo Børs ASE American Stock Exchange NASDAQ Bulletin Board Wiener Boerse Euronext Brussels Frankfurter Wertpapierboerse Boerse Berlin-Bremen Boerse Duesseldorf AG Hanseatische Wertpapierboerse Niedersaechsische Boerse zu Hannover Bayerische Boerse Boerse Stuttgart AG, OTC Trades EUR Irish Stock Exchange Bourse de Luxembourg Euronext Lisbon SWX Swiss Exchange BX Berne exchange TSX Toronto Stock Exchange TSX Venture Exchange Canadian Venture Exchange ASX Australia Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Nagoya Stock Exchange Osaka Securities Exchange SGX Singapore Exchange Ltd, Riga Stock Exchange Tallinn Stock Exchange Vilnius Stock Exchange Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Webhandel 4

5 Gyldighedsperiode Børsordrer kan afgives med en gyldighed for en fremtidig periode på op til 8 kalenderdage. Limiterede ordrer kan afgives med en gyldighed for en fremtidig periode på op til 14 kalenderdage. Bliver ordren delhandlet over en børsdag, vil der blive foretaget en delafregning, og den resterende ordrer slettes herefter, det er derfor nødvendigt, at en evt. restordre indlægges på ny. Markedskursordrer kan afgives med en gyldighed for en fremtidig periode på op til 8 kalenderdage. Bliver ordren delhandlet over en børsdag, vil der blive foretaget en delafregning, og den resterende ordrer slettes herefter, det er derfor nødvendigt, at en evt. restordre indlægges på ny. Deler handlen sig over flere dage, vil der blive beregnet selvstændig kurtage pr. dag. Kursinformation inden du handler Som standard får du fra Københavns Fondsbørs leveret kursinforma tion, der er 15 minutter forsinket. Alternativt kan du også få leveret dugfriske informationer med et realtidsabonnement, som særskilt skal bestilles i Andelskassen. Uanset hvilken form du vælger, kan kurserne ses i de kurslister, der allerede findes i Netbank. Disse kurslister kan du også lave individu elle, således kun de værdipapirer, du finder interessante, vises. Uanset hvilken form du vælger, skal du huske at opdatere kurserne løbende ved at klikke på»opdater«. Når du befinder dig i kurslister, kan du tillige vælge at lade Netbank tegne grafer over kursudviklingen på udvalgte værdipapirer, og du bestemmer selv, over hvilken periode du ønsker udviklingen illustreret, ligesom du også selv vælger, om du vil se udviklingen for et enkelt papir eller sammenligne op til fem forskellige papirer på en gang. Depoter her bevarer du overblikket Menupunktet Depoter giver dig mulighed for at bevare overblikket over dine depoter, deres indhold og de ordrer, du har indlagt til handel i Andelskassen. Endvidere får du overblik over, hvilke handler du alle rede har lavet. Dispositionsoversigt I Dispositionsoversigten kan du se, hvor stor en del af din aktuelle depotbeholdning du kan disponere over. Der tages hensyn til effek tuerede købsordrer og indlagte salgs ordrer. Ved at klikke på et enkelt papir, kan du få en oversigt over alle aktuelle ordrer/ handler, som påvirker din disponible beholdning, og du kan se detaljer vedrørende den enkelte ordre/handel. Uafviklede handler Under»Uafviklede handler«får du overblik over de ordrer og handler, der endnu ikke er leveret til/udtaget af dit depot. Her kan du følge med i, hvornår dine ordrer afregnes og til hvilken pris. Ordrer, der ikke er effektueret, har status»under behandling«, mens en ordre, der er effektueret, har status»under afvikling«. Kan en ordre ikke afregnes, vil den efter en periode blive slettet med beskeden»afvist af banken«. Historik Her får du en oversigt over de handler, du tidligere har foretaget. Eksempelvis kan du se kursen på værdipapiret dengang du købte, og hvordan det så er gået siden. Webhandel 5

6 Beløbsgrænser Aktier/Inv. bevise Obligationer Strakskurshandler Markedskurs Limiteret og Børshandler Handelstidspunkter Danske og udenlandske handler gennemføres som udgangspunkt kun på dage hvor der er åbent for handler på Københavns Fondsbørs. Strakskurser I København Fondsbørs åbningstid ( ) vil de stillede pri ser i tidsrummet som udgangspunkt være bedre end eller tilsvarende det bedst stillede bud/udbud på Københavns Fondsbørs handelssystem. Hvis ikke der er et bud/ udbud på Københavns Fondsbørs, kan der laves strakspriser, der afspejler værdipapirets omsættelighed + kursniveau i markedet. Uden for København Fondsbørs åbningstid kl : Priserne vil som udgangspunkt blive fastsat på baggrund af priserne på lukketidspunktet for Københavns Fondsbørs. Markedskurshandel Der kan indlægges ordrer i tidsrumme kl Handler til afregning samme dag skal være foretaget inden kl Hvis ordren modtages efter kl , kan du risikere der først afregnes næste åbningsdag for Nasdaq - OMX. Andelskassen er ikke forpligtet til at effektuere ordrer, såfremt værdipapiret ikke kan erhverves ellers afhændes i markedet. Andelskassen vil dog forsøge at gennemføre ordren via egenbeholdning til bedst mulige pris. Såfremt det ikke er muligt at afregne en markedskursordre inden for 8 kalenderdage, slettes ordren automatisk. Limiteret handel Ordrer skal være afgivet med en udløbsdato på op til 14 kalender dage fra afgivelsestidspunktet inkl. afgivelsesdagen. Der kan ind lægges ordrer i tidsrummet kl Handler til afregning samme dag skal være foretaget inden kl Ordrer modtaget efter kl afregnes normalt først næste åbningsdag for Nasdaq - OMX. Såfremt en limitkurs anses for værende urealistisk, dvs. afviger mere end 10% fra sidst noterede kurs på Københavns Fondsbørs, kan ordren blive afvist. Børshandel Ordreafgivelse på Københavns Fondsbørs kan foretages i tidsrummet kl Ordren kan dog kun effek tueres inden for København Fondsbørs åbningstid kl Såfremt en børsordre anses for værende urealistisk, dvs. afviger mere end 10% fra sidst noterede kurs på Københavns Fondsbørs, kan ordren blive afvist. Ordren skal afgives med gyldighedsperiode, for tiden 8 kalenderdage fra afgivelsestidspunktet inkl. afgivelsesdagen. Annullering af ordrer Strakshandler kan ikke annulleres. Som hovedregel kan Markeds- og limiterethandler ikke annulleres. I sjældne tilfælde mod et gebyr på kr. 500,00. Webhandel 6

7 Børshandler, der ikke er gennemført, kan annulleres via Netbank systemet. Gebyrer: Limiteret ordre kr. 100,00 Abonnement realtidskurser kr. 150,00 pr. kvt. Er det sikkert? Andelskassens Netbank har et meget højt sikkerhedsniveau. Anvendelse af digital signatur og kryptering sikrer, at det kun er dig, der får adgang til dit system. Spørgsmål Andelskassens Netbank er opbygget således, at du altid har adgang til en hjælpe-funktion, der leder dig videre til en forklaring om det enkelte felt eller billede. Har du derimod konkrete spørgsmål til programmet/funktionaliteten, er du velkommen til at benytte dig af vores support-funktion BEC IT Service. Du kan også kontakte support via Handelsomkostninger/gebyrer Kurtage: Danske aktier og investeringsbeviser Norske, Svenske og Finske aktier Tyskland, England, Frankrig, Schweiz, Italien, Holland, Spanien og USA Øvrige udland Obligationer 0,15% - minimum 49,00 kr. 0,25% - minimum 75,00 kr. 0,50% - minimum 175,00 kr. 0,75% - minimum 500,00 kr. 0,15% - minimum 75,00 kr. Webhandel 7

8 Danske Andelskassers Bank A/S maj Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Webhandel 8

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere