INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T Judith A. Waterman og Jenny Rogers

2 DEL 1 INDLEDNING HVAD ER FIRO-B? FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour) er et personlighedsspørgeskema, som måler, hvordan du typisk opfører dig over for andre mennesker, og hvordan du forventer, at de skal opføre sig over for dig. Fortolkningen af det kan øge din forståelse af adfærd inden for blandt andre følgende områder: Hvordan andre opfatter dig, og hvorfor det måske ikke er sådan, du ser dig selv, eller er det indtryk, du ønsker at give dem Hvordan og hvorfor konflikter udvikler sig mellem mennesker, som har de bedste hensigter Hvordan du kan forstå dine egne behov, og hvordan du kan håndtere dem, når du er sammen med andre. FIRO-B værktøjet, som blev udviklet i slutningen af 1950 ere, er nu et af de mest brugte værktøjer til at hjælpe mennesker med bedre at forstå sig selv, og hvordan de mere effektivt kan arbejde sammen med andre. I takt med den løbende forskning, der understøtter værktøjets resultater, er værdien af FIRO-B værktøjet blevet mere og mere anerkendt af både fagmænd og brugere, bl.a inden for følgende områder: Seminarer i personlig udvikling Kommunikation Individuel terapi og parterapi Ledelsesudvikling Karriereudvikling Teambuilding og udvikling. FIRO-B VÆRKTØJETS MÅL Will Schutz, Ph.d., udviklede FIRO-B værktøjet ud fra teorien om, at vi ud over vores behov for overlevelse, mad, ly og varme hver især har interpersonelle behov, som motiverer os kraftigt. Disse behov er forbundet til områder, han kaldte Inddragelse, Kontrol og Nærhed, som vil blive defineret i det næste afsnit. På lige fod med vores biologiske behov bliver vi også utilpasse og nervøse, hvis vores egne unikke værdisæt eller vores psykiske behov ikke bliver tilfredsstillet. FIRO-B værktøjet giver dig en måde, hvorpå du kan identificere dit eget sæt af interpersonelle behov, som du er bedst tilpas med. Eftersom hver persons værdisæt er unikt, er der ikke noget rigtigt eller forkert svar på de spørgsmål, der bliver stillet. I henhold til nutidig psykologisk teori vil din nuværende kontekst, gentagne erfaringer samt reaktioner på denne kontekst, forstærke eller bekræfte din adfærd. FIRO-B værktøjet udvider denne teori ved at hævde, at du ikke nødvendigvis er bundet af dit typiske adfærdsmønster. Ved at være opmærksom på dine naturlige tendenser får du muligheden for at vælge, om en given adfærd er (eller ikke er) passende på det givne tidspunkt. Derfor kan FIRO-B scorerne ændre sig, når du danner nye adfærdsvaner eller som en reaktion på det, der foregår i dit liv på nuværende tidspunkt. FIRO-B resultaterne kan bruges til følgende: Vise mønstre for interpersonel adfærd og forventninger. Stille spørgsmålstegn ved, hvor tilfreds eller utilfreds du er med disse mønstre. Foreslå alternativ opførsel for at øge din effektivitet, hvis du er utilfreds med dine nuværende mønstre. 1

3 HVAD MÅLER FIRO-B VÆRKTØJET? FIRO-B værktøjet identificerer tre områder inden for inter personelle behov. Inddragelse Dette behov indikerer, hvor meget du som regel inkluderer andre i dit liv, og hvor meget opmærksomhed, kontakt og accept du ønsker fra andre. Inddragelse handler om din relation til grupper - små eller store. Følgende er eksempler på den type spørgsmål, der opstår: Kan du godt lide at inddrage andre i det, du laver, eller foretrækker du at lade folk passe sig selv? Giver du andre meget opmærksomhed ved at bede dem om at tage del i dine aktiviteter? Ønsker du at høre til? Hvor meget betyder det for dig at være inde eller ude? Foretrækker du at være sammen med andre eller alene? Kan du godt lide, når andre lægger mærke til dig, eller foretrækker du at være mere uafhængig? Har du brug for en smule eller meget accept? Inddragelse adskiller sig fra følelsesmæssig fra nærhed og dominans. Ord forbundet med Inddragelse: Deltagelse, optagelse, invitation, interaktion, forbindelse, udadvendthed, indadvendthed, medlemskab, samhørighed, individualitet, popularitet, at møde andre, at involvere andre, høre til, at blive accepteret, at blive afvist, status, prestige, berømmelse, synlighed, accept, vigtighed, uvigtighed, udelukkelse, ensomhed, isolation, fremmed, privatliv, løsrivelse. Kontrol Dette behov indikerer, hvor meget indflydelse og ansvar, du ønsker, og hvor meget du ønsker, at andre skal lede og påvirke dig. Kontrol handler både om dine forhold på tomandshånd og din adfærd som en del af en gruppe. Følgende er eksempler på den type spørgsmål, der opstår: I hvor høj grad ønsker du autoritet og magt, at bestemme eller at tage ansvar? Hvor meget ansvar plejer du at påtage dig? Hvor meget indflydelse ønsker du at have over andre, og hvor meget ønsker du, at andre skal påvirke dig? Foretrækker du at følge trop frem for at lede, eller foretrækker du en kombination af begge? Hvordan reagerer du på at modtage ordrer? Hvor meget struktur vil du gerne have i situationer? Kontrol adskiller sig fra, hvor meget deltagelse, synlighed eller følelsesmæssig nærhed du ønsker. Ord forbundet med Kontrol: Dominans, indflydelse, overtalelse, tvang, ledelse, beslutningstagen, ansvar, magt, autoritet, vinder, magthaver, kompetence, præstation, uafhængighed, oprør, følge trop, underdanighed, kommandovejen, anarki, overlegenhed, tyranni, kræve, afhængighed, modtage vejledning. Nærhed Dette behov indikerer, hvor nærværende og personlig du er over for andre, og hvor nærværende og personlig du ønsker, at andre skal være over for dig. Nærhed handler om behov for at skabe behagelige forhold på tomandshånd (hvorimod inddragelse måler dit behov for samspil i grupper). Følgende er eksempler på den type spørgsmål, der opstår: Udtrykker du nærhed over for andre, eller holder du dig på afstand? Ønsker du, at andre skal udvise varme, eller foretrækker du upersonlige forhold? Deler du dine følelser med andre? Bryder du dig om, at andre deler deres følelser med dig? Føler du dig tilpas i begge roller? Nærhed handler ikke om, hvor meget synlighed, deltagelse eller dominans du foretrækker. Ord forbundet med Nærhed: Følelsesmæssig varme, personlig nærhed, kontakt, at holde af, tillid, dybde, at være vellidt, venskab, fortrolige venner, intimitet, personlig interesse, opfordring, støtte, åbenhed, at betro sig, at dele følelser, omsorg, bekymring, betænksomhed, forsikring, had, afsky, følelsesmæssig afstand, kulde, fjendtlighed, afvisning, upersonlig. FIRO-B værktøjet måler to dimensioner for hvert behov: Udtrykt Denne dimension indikerer, hvor meget du foretrækker at indlede adfærden. Det drejer sig om, hvad du rent faktisk gør og som nemt kan ses af andre. Udtrykt Inddragelse: Hvor ofte handler du således, at du opfordrer til deltagelse i situationer? Udtrykt Kontrol: Hvor ofte handler du således, at du leder eller påvirker en situation? Udtrykt Nærhed: Hvor ofte handler du således, at du opfordrer til varme og nærhed i forhold? 2

4 Ønsket Denne dimension indikerer, hvor meget du foretrækker, at andre skal indlede en adfærd i forhold til dig. Det drejer sig om, hvad du ønsker fra andre - uanset om du viser det eller ej. Ønsket Inddragelse: Hvor meget ønsker du at være en del af andres aktiviteter? Ønsket Kontrol: Hvor meget lederskab og indflydelse ønsker du, at andre skal påtage sig? Ønsket Nærhed: Hvor meget varme og nærhed ønsker du fra andre? De mange resultatkombinationer fra Udtrykt Inddragelse, Ønsket Inddragelse, Udtrykt Kontrol, Ønsket Kontrol, Udtrykt Nærhed og Ønsket Nærhed bidrager til rigdommen ved FIRO-B værktøjets indsigt. 3

5 DEL 2 FORTOLKNING AF DINE SCORER I DIN FIRO-B MATRIX For at gøre fortolkningen af dine FIRO-B resultater nemmere, indeholder dette hæfte fortolkninger, som inddeler scoren i kategorierne lav, mellem og høj. Der er ingen værdivurdering forbundet med disse betegnelser. SUMMEN AF BEHOV Summen af behov opsummerer, hvor meget et behov betyder for dig i forhold til generel interpersonel kontakt og samspil. Scoren kan ligge i intervallet Tabel 1 kan hjælpe dig med at fortolke denne score i nærmere detaljer. Tabel 1: Fortolkning af summen af behov Summen af behov på: Betragtes som: Og betyder måske at: 0 15 Lav Samspil med andre inden for samtlige områder af Inddragelse, Kontrol og Nærhed er sandsynligvis ikke et stærkt behov. Du foretrækker måske at koncentrere dig mere om upersonlige og objektive ting frem for forhold til andre. Din personlige stil er nok ret kølig, og du foretrækker sikkert at have dit eget firma, at træffe beslutninger uafhængigt af andre og kun at være tæt på få andre, som du har kendt i lang tid Mellem-Lav Samspil med andre inden for samtlige områder af Inddragelse, Kontrol og Nærhed interesserer dig kun på selektiv basis. Du er sandsynligvis kræsen med, hvordan, hvornår og hvor du omgås andre og du er sandsynligvis forsigtig med, hvordan du bruger eller deler autoritet. Nogle nære forhold er nok vigtige for dig, men der er sikkert tidspunkter, hvor du foretrækker at koncentrere dig om de mere upersonlige aspekter af en opgave frem for de mere personlige Mellem-Høj Generelt set mener du, at samspil med andre inden for alle områder af Inddragelse, Kontrol og Nærhed er tilfredsstillende, og at dine interpersonelle forhold hjælper dig med at opnå dine mål. Du spørger måske andre til råds uden rent faktisk at overføre autoritet til dem. Du nyder sandsynligvis at arbejde i team og sætter pris på at danne personlige forhold på tomandshånd. Du oplever nok, at andres selskab føles overvældende til tider, og at du har brug for at komme væk og være alene Høj Du nyder sandsynligvis ofte samvær med andre inden for alle områder af Inddragelse, Kontrol og Nærhed. Du opsøger sandsynligvis interpersonelle forhold og arbejder på at vedligeholde dem, samtidig med at du nyder dem. Du værdsætter meget varme og venlige forhold på tomandshånd. Du foretrækker sandsynligvis at dele beslutningstagen, og generelt nyder du at involvere andre i, hvad du foretager dig. At være alene gør dig måske utilpas. 5

6 SUMMEN AF TOTAL UDTRYKT OG TOTAL ØNSKET Summen af Udtrykt adfærd viser, hvor meget du som regel foretrækker at tage initiativ til en handling i forhold til andre, mens summen af Ønsket adfærd viser, hvor meget du foretrækker, at andre tager initiativet. En sammenligning af summen af Udtrykt adfærd og summen af Ønsket adfærd viser, hvor meget du generelt set tilfredsstiller dine interpersonelle behov - hvilken blanding af initiativtagning du foretrækker. Scorer kan ligge mellem Se tabel 2 og 3 for hjælp til at fortolke disse scorer. Tabel 2: Fortolkning af summen for total Udtrykt og summen for total Ønsket Scorer på: Betragtes som: Og betyder måske at: 0 7 Lav For Udtrykt: For Ønsket: Du tager som regel ikke initiativet til aktiviteter med andre. Du ønsker som regel ikke, at andre skal tage initiativ til aktiviteter Mellem For Udtrykt: For Ønsket: Nogle gange tager du initiativ til aktiviteter med andre, og andre gange gør du ikke. Nogle gange ønsker du, at andre skal tage initiativet til aktiviteter med dig, og andre gange gør du ikke Høj For Udtrykt: For Ønsket: Du tager som regel initiativet til aktiviteter med andre. Du kan som regel godt lide, at andre tager initiativet til aktiviteter med dig. Tabel 3: Sammenligning af summen af Udtrykt adfærd og summen af Ønsket adfærd Summen af Udtrykt adfærd og summen of Ønsket forholder sig således: Kan betyde at: Når summen af Udtrykt adfærd er højere end summen af Ønsket adfærd Foretrækker du sandsynligvis at tage initiativet selv, mere end at andre gør det. Når summen af Ønsket adfærd er højere end summen af Udtrykt adfærd Foretrækker du sandsynligvis, at andre tager initiativet, mere end at du selv gør det. Når summen af Udtrykt adfærd og summen af Ønsket adfærd er lige store Foretrækker du sandsynligvis at tage initiativet noget af tiden, mens du på andre tidspunkter foretrækker, at andre gør det. Du tilegner dig måske også en vent-og-se-holdning til andre, altså: Hvad ønsker de? Hvad synes at være passende på nuværende tidspunkt? Hvad har du lyst til at gøre lige nu? 6

7 NÆRHED SCORER LAVT UDTRYKT 0 2 MELLEM ØNSKET 3 6 Afspejler: Hvor tæt du kommer på andre, og hvor personlig du er over for andre Hvor meget nærhed og personlig interesse du ønsker, at andre skal udtrykke over for dig Generelt set Dine resultater for Nærhed antyder, at du nyder en realistisk mængde varme fra andre, men sjældent viser det. Du er sikkert ikke demonstrativ og ønsker sjældent at tage det første skridt i at danne nære bånd. Andre tror måske, at du er enten meget afslappet, eller at du bare udviser den samme venlige behagelige adfærd over for alle. Uanset hvad, så føler de nok, at det er svært at lære dig rigtigt at kende. Før du danner nære forhold, er du nok nødt til først at kende den anden person meget godt og stole på denne. Selvom du sandsynligvis har nogle få venner, du har haft længe, som forstår, at du sætter pris på deres loyalitet, og at du oprigtigt holder af dem, så kunne du måske godt tænke dig flere nære forhold. På arbejde Du nyder sandsynligvis at arbejde i et venligt miljø, hvor tillid og samvær med andre kan udvikle sig gradvist, som tiden går. Situationer, hvor det er påkrævet af dig, at du danner primært korte forhold, som har meget lidt potentiale for at udvikle nærhed, er sikkert meget krævende for dig, særligt hvis du forventes at tage initiativet. Når du er bedst At fungere allerbedst betyder ikke kun at respektere dine egne behov, men også at ændre din adfærd, når det er hensigtsmæssigt. Nogle af eksemplerne nedenfor illustrerer, hvordan du ville opføre dig i overensstemmelse med scoren i denne kategori. Andre illustrerer metoder, som du kan bruge til at ændre din adfærd for at fungere optimalt. Som følge af dine scorer fungerer du sandsynligvis bedst, når du kan gøre som følger: Bruge tid med andre, der ikke kræver meget bekræftelse eller direkte udtryk af følelser. Opbygge relationer i dit eget forsigtige tempo, uden at andre presser dig til at være personlig tidligt i processen. Bruge direkte øjenkontakt, når du ønsker at vise interesse for andre eller for at virke mere imødekommende. Finde et venligt, opmuntrende miljø, hvor du kan modtage positiv opbakning. Vise din taknemmelighed over for andre på indirekte måder - for eksempel ved at sende et takkekort - samt på mere direkte måder. Mulige udfordringer for dig Du er måske tilfreds med dine scorer og ønsker ikke at ændre noget i din adfærd. På den anden side kan dine resultater bruges til at forstå almindelige problemer, som måske begrænser effektiviteten af dine forhold eller hindrer nogle af dine andre vigtige behov. Sæt kryds ud for alle de områder nedenfor, som du kunne tænke dig at være mere opmærksom på eller arbejde på i fremtiden: Når du hele tiden opfører dig, som om du ikke har brug for forsikring, hensyntagen og omsorg, lærer du måske andre, at de ikke skal give dig den slags opbakning. Det er måske svært for dig at risikere at vise eller sige, at du gerne vil bakke op om en anden. Du udviser måske ikke tegn på personlig interesse for andre - for eksempel nikker du måske ikke forstående, når de snakker, eller du deler måske ikke dine behov med dem. Du har måske svært ved at acceptere, at selvom du er blevet såret i tidligere forhold, så er det ikke sikkert, at det samme mønster vil gentage sig i fremtiden. Du afslører måske ikke nok om dig selv til venner og bekendte, du stoler på, til at kunne danne reel nærhed. 31

8 NÆRHED SCORER LAV UDTRYKT 0 2 HØJT ØNSKET 7 9 Afspejler: Hvor tæt du kommer på andre, og hvor personlig du er over for andre Hvor meget nærhed og personlig interesse du ønsker, at andre skal udtrykke over for dig Generelt set Dine resultater for Nærhed antyder, at du meget gerne vil have, at andre skal synes om dig, men du viser sjældent dette behov. Du nyder, når andre er meget venlige, åbne, opmuntrende og værdsættende, men de opdager det sjældent. Tværtimod opfatter folk dig nok som værende reserveret, selvtilstrækkelig og endda fraværende - fordi du giver dem indtrykket af, at du ikke ønsker megen nærhed. Selvom du er i stand til at danne nære forhold, viser du sjældent din interesse eller omsorg, før den anden person gør. Du skal først lære den anden at kende, før du kan stole nok på denne, til at du vil risikere at vise dine følelser. Du søger nok en hel del forsikring om, at andre bryder sig om dig - uden nødvendigvis at gengælde dette. Du er måske meget følsom over for forbigåelse eller fornærmelser og bliver nok nemt såret, måske endda selvom der ingen skade var ment. På arbejde Du nyder sandsynligvis at arbejde i en venlig, opmuntrende atmosfære, hvor opfordring og omsorg er en del af kulturen, og hvor du kan opbygge relationer langsomt og naturligt. Job, som kræver håndtering af en del klager og utilfredshed, er nok ikke noget for dig, og det samme gælder for job, hvor det forventes, at du konstant viser personlig omsorg eller skal berolige andre. Når du er bedst At fungere allerbedst betyder ikke kun at respektere dine egne behov, men også at ændre din adfærd, når det er hensigtsmæssigt. Nogle af eksemplerne nedenfor illustrerer, hvordan du ville opføre dig i overensstemmelse med scoren i denne kategori. Andre illustrerer metoder, som du kan bruge til at ændre din adfærd for at fungere optimalt. Som følge af dine scorer fungerer du sandsynligvis bedst, når du kan gøre som følger: Være i situationer, hvor andre kan komme til at kende dig godt, som tiden går. Arbejde med og omgås andre, som er opmuntrende og støttende. Bruge direkte øjenkontakt eller smil til andre, når du gerne vil virke mere imødekommende. Omgive dig selv med mennesker, som generelt set godt kan lide at tage initiativ til at udvikle relationer. Komme over din forbeholdenhed med at vise interesse for andre (for eksempel ved at spørge til deres arbejde eller privatliv på en venlig måde). Mulige udfordringer for dig Du er måske tilfreds med dine scorer og ønsker ikke at ændre noget i din adfærd. På den anden side kan dine resultater bruges til at forstå almindelige problemer, som måske begrænser effektiviteten af dine forhold eller hindrer nogle af dine andre vigtige behov. Sæt kryds ud for alle de områder nedenfor, som du kunne tænke dig at være mere opmærksom på eller arbejde på i fremtiden: Du går måske glip af muligheder for at skabe nære relationer ved konsekvent at vente på, at andre skal tage initiativet. Fordi du opfører dig, som om du ikke har brug for forsikring, støtte, betænksomhed og omsorg fra andre, så betragter de dig måske som værende fraværende, afslappet, hård eller uforståelig. Det er måske svært for dig at håndtere åbenlyse fornærmelser. Det kan være svært for dig at risikere en større åbenhed i vigtige forhold. Du er måske for fleksibel og imødekommende til tider, fordi du er så ivrig efter nærhed med andre. 32

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer Udviklet af Eugene R. Schnell og Allen L. Hammer Europæisk Udgave Rapport til A SAMPLE 23 november 2015 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com FIRO-B Tolkningsrapport

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Præsenta@on af os selv Hvordan tænker vi overordnet om stress Vi begynder hos os selv Hvad er stress? Hvor ser vi

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

STYRKESPILLET Om Styrkespillet

STYRKESPILLET Om Styrkespillet STYRKESPILLET Om Styrkespillet INDHOLD: 42 kort SPILLETID: ca. 1 time ANTAL DELTAGERE: 2-16 FORBEREDELSE: Styrkespillet kan bruges på 3 forskellige måder (vælg et af de 3 kort med spilleregler: Krig, Debat

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen 01.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Lene Kaslov: Systemisk terapi

Lene Kaslov: Systemisk terapi Lene Kaslov: Systemisk terapi 'at tænke systemisk' - vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge; - at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer eller er en del

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

NLP Metaprogrammer. -scoringshæfte profil og beskrivelser

NLP Metaprogrammer. -scoringshæfte profil og beskrivelser NLP Metaprogrammer -scoringshæfte profil og beskrivelser NLP Metaprogrammer - scoringshæfte profil og beskrivelser Instruktioner Du skal nu optælle, hvor meget du har scoret i Metaprogram 1-14. Tæl alle

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Social udvikling. Sammenhæng:

Social udvikling. Sammenhæng: Social udvikling Sammenhæng: Mennesket er et socialt væsen. Barnet er fra fødslen afhængigt af kontakt med og stimulation fra andre mennesker. Gennem barndommen er et tæt følelsesmæssigt samspil med betydningsfulde

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Analyse af dine maskuline arketyper

Analyse af dine maskuline arketyper Analyse af dine maskuline arketyper Vælg de udsagn, der bedst beskriver dig for hvert punkt. Du må vælge lige så mange udsagn, som du oplever passer på dig. 1. Hvis jeg bliver spurgt, må jeg indrømme,

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

STYRKESPILLET Om Styrkespillet

STYRKESPILLET Om Styrkespillet STYRKESPILLET Om Styrkespillet INDHOLD: 42 kort SPILLETID: ca. 1 time ANTAL DELTAGERE: 2-16 FORBEREDELSE: Styrkespillet kan bruges på 3 forskellige måder (vælg et af de 3 kort med spilleregler: Krig, Debat

Læs mere

God ledelse og bæredygtige relationer

God ledelse og bæredygtige relationer Jan Lorentzen 08. mar. 16 God ledelse og bæredygtige relationer Jan Lorentzen, Fagleder psykisk arbejdsmiljø Bæredygtige relationer er kendetegnet ved samhørighed og evne til at løse opgaver i fællesskab

Læs mere

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten 10tips til at skabe gnister i borgerkontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv borgeren 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN VIDEBEGÆR DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN NYSGERRIGHED

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere