Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003

2 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb i ministeriet side 3 Strategi side 4 Koordinering side 5 Samarbejde side 6 Elektronisk handel side 7 Miljøhensyn og sociale klausuler side 8 Henvisninger og bilag side 9 2

3 Overordnet politik for indkøb i ministeriet Indkøbspolitikken udgør de principielle retningslinier for gennemførelse af indkøb i hele Fødevareministeriet. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser er omfattet af ministeriets indkøbspolitik. Samlet betragtes hele ministerområdet som en koncern. Indkøbspolitikken gælder således for alle institutioner i ministerområdet uanset fagområde eller finansieringsgrundlag. Det overordnede formål med indkøbspolitikken er at opnå en effektivisering af indkøb. Effektivisering søges opnået gennem konkrete procedurer for koordinering af køb af varer og tjenesteydelser med henblik på, at Fødevareministeriet kan handle som en koncern og udnytte stordriftsfordele i forbindelse hermed. 3

4 Strategi Ministeriet ønsker, at der skal ske en yderligere effektivisering og professionalisering af indkøbene, og at den samlede indkøbsvolumen koordineres i bred forstand for at opnå de bedste indkøbsvilkår. Ministeriet vil udnytte dette til at sikre opfyldelse af kravet om bedst og billigst, samtidig med, at strategiske rammeaftaler (koncern-koordineringskøbsaftaler) anvendes på tværs af den samlede organisation. Strategiske rammeaftaler (koncern-koordineringskøbsaftaler) defineres i denne sammenhæng som langsigtede aftaler gældende i 2 4 år, med en på forhånd fastlagt indkøbsvolumen i et specifikt og nøje beskrevet samarbejde med den eller de valgte leverandører. Enheden for udlicitering og indkøb er ansvarlig for udmøntningen af indkøbspolitikken i form af en løbende tilpasning og udvikling af en handlingsplan for effektivisering og professionalisering af indkøb af varer og tjenesteydelser. Enheden skal sikre, at den nødvendige implementering finder sted i et tæt samarbejde med institutionerne. I tillæg hertil kan den enkelte institution udarbejde en særskilt handlingsplan, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Effektiviseringen af indkøb bør desuden fremmes gennem rationel arbejdstilrettelæggelse og brug af ny teknologi samt løbende kompetenceudvikling af medarbejderne. Ministeriet ønsker at optræde og agere professionelt som en samlet koncern overfor leverandørerne, og dermed opnå de mest attraktive indkøbsbetingelser på kort og lang sigt. Dette sker i et åbent, effektivt og loyalt samarbejde såvel internt som eksternt. 4

5 Koordinering Fødevareministeriet skal som udgangspunkt købe ind som en koncern og sikre, at alle muligheder for stordriftsfordele udnyttes optimalt. Med udgangspunkt i gennemførelsen af opgaverne kan der være særlige regionale eller faglige hensyn, som tilsiger en undtagelse fra koncernkravet. Generelt skal alle indkøbsaktiviteterne gennemføres efter koordinering, samordning og dialog samtidig med, at den samlede viden og indkøbsekspertise skal udnyttes på tværs af det samlede ministerområde. Fødevareministeriet har fastlagt, at indsatsen vedrørende koordinering, indgåelse af aftaler, udbud og kontraktindgåelse på centrale områder i koncernen er placeret i enheden for udlicitering og indkøb. Enheden repræsenterer overordnet ministeriet i fælles indkøbsforhold på nærmere aftalte områder. Enheden rådgiver desuden de enkelte institutioner i indkøbsfaglige forhold. På baggrund af bidrag fra alle institutionerne i ministeriet, koordinerer enheden behovet for indgåelse af koordineringskøbsaftaler på koncernniveau. Institutionerne har en forpligtigelse til orientere enheden før indgåelse af evt. egne aftaler med det sigte, at der forud opnås en bred koordinering. Institutionerne gennemfører selvstændigt bestillinger, sikrer den administrative og praktiske håndtering af indkøbene, herunder betaling af leverandørfakturaer. Desuden har institutionerne den løbende kontakt med leverandørerne. Ministeriet og institutionerne har en forpligtigelse til at anvende koordineringskøbsaftaler, hvor aftalerne er indgået med basis i den estimerede årlige indkøbsvolumen. Anvendelse af såvel rammeaftaler som koordineringskøbsaftaler via Indkøbs Service A/S afløfter ministeriet og institutionerne for udbudspligten. Alle institutioner i ministeriet har pligt til at anvende centralt koordinerede aftaler, der er indgået af Økonomistyrelsen (jf. Cirkulære om indkøb i staten). 5

6 Samarbejde Ministeriet vil styrke og fortsætte det langsigtede indkøbssamarbejde med Indkøbs Service A/S med det mål, at begge parter opnår de bedste indkøbsbetingelser og de laveste samhandels, -administrations- og logistikomkostninger i et bredt perspektiv. Dermed søges den samlede indkøbsvolumen udnyttet for at sikre Indkøbs Service A/S det bedste udgangspunkt ved EU-udbud og kontraktindgåelse omkring koordineringskøbsaftaler. Dette indebærer, at ministeriet og enheden har en konstruktiv og fremadrettet dialog med Indkøbs Service A/S i forbindelse med EU-udbud. Ministeriet samarbejder i indkøbs strategiske sammenhænge med Indkøbs Service A/S, herunder deltagelse i produktbrugergrupper. Fødevareministeriet vil øge og styrke indkøbssamarbejdet med andre ministerier for at optimere indkøbsbetingelser for alle parter. Såfremt der forekommer vareområder, der vurderes relevante for hele ministeriet, og som ikke kan dækkes af en rammeaftale / koordineringskøbsaftale via Indkøbs Service A/S sikrer enheden, at der i givet fald gennemføres et fælles indkøb. Dette kan efter nærmere vurdering søges gennemført i samarbejde med øvrige ministerier for bl.a. at udnytte en større volumen på de pågældende områder. 6

7 Elektronisk handel Anvendelse af e-handel (elektronisk handel) skal gennemføres og successivt øges i ministeriet. E-handel i praksis gennemføres på længere sigt for alle vareområder der vurderes som e- handelsegnede. E-handel skal benyttes, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt. Ministeriet skal i videst muligt omfang etablere integration mellem indkøb og økonomisystem, bl.a. gennem elektronisk fakturabehandling med henblik på at opnå effektivisering af processerne, samt bidrage til optimeringen af økonomistyringen. 7

8 Miljøhensyn og sociale klausuler Fødevareministeriet vil i videst muligt omfang sikre, at der købes de varer og tjenesteydelser, der under produktion, brug og bortskaffelse medfører en så lille påvirkning af miljøet som muligt. Ved større, samlede indkøb undersøges det, om leverandør-, producent- og konsulentvirksomhederne har en miljøpolitik og gennemfører et forebyggende miljøarbejde Ministeriet vil så vidt muligt vælge produkter med anerkendte miljømærker, og / eller produkter fra certificerede virksomheder Dette indebærer endvidere, at der i EU-udbud konkret efterspørges relevante miljøoplysninger fra de bydende virksomheder, og at de afgivne miljøoplysninger indgår som et kriterium ved tildeling af kontrakten Ved udbud af varer og tjenesteydelser kan Fødevareministeriet, i det omfang det er hensigtsmæssigt, indføje sociale klausuler i udbudsmaterialet og den efterfølgende kontrakt 8

9 Cirkulære om indkøb i staten (www.oes.dk) Henvisninger og bilag 9

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere